Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010"

Transkriptio

1 Q2 osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2010

2 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 toinen neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet... 4 Vahinkovakuutus... 4 Henkivakuutus... 6 Omistusyhteisö... 7 Osakkuusyhtiö Nordea Bank... 8 Tapahtumat vuoden 2010 alkupuoliskolla... 9 Varsinainen yhtiökokous... 9 Henkilöstö... 9 Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät... 9 Osakkeet ja osakepääoma Sisäiset osingot Luottoluokitukset Konsernin vakavaraisuus Näkymät loppuvuodelle Taulukot Konsernin taloudellinen kehitys Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelma segmenteittäin Tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot Vakuutusmaksut Sijoitustoiminnan nettotuotot Korvauskulut Henkilöstökulut Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS)

3 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Yhteenveto SAMPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Hyvä tulos kautta linjan Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 ensimmäiseltä puoliskolta kohosi 621 miljoonaan euroon (433). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 773 miljoonaa euroa (1 900). - Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,61) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,38 euroa (3,33). Konsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19,9 prosenttia (69,5). - Osakekohtainen substanssi oli 14,50 euroa (14,63). Osakekohtaista substanssia pienensi huhtikuussa 2010 maksettu 1 euron osinko osakkeelta. Nordean osakekurssi on noussut voimakkaasti kesäkuun lopun tilanteesta ja Sampokonsernin substanssiarvo on tämän johdosta noussut noin miljardi euroa elokuun alkuun mennessä. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 401 miljoonaan euroon (296). - Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen tulos palasi vuoden 2010 vaikean ensimmäisen neljänneksen jäljiltä normaaliksi. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde parani 89,9 prosenttiin (90,7) ja ensimmäisen vuosipuoliskon yhdistetty kulusuhde oli 94,1 prosenttia (92,5). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kohosi 333 miljoonaan euroon (308) ja tulos oli markkina-arvoin 414 miljoonaa euroa (438). Oman pääoman tuotto pysyi korkeana ja oli 35,4 prosenttia (47,0). - Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 69 miljoonaan euroon (52). Tulos markkina-arvoin aleni 100 miljoonaan euroon (166). Oman pääoman tuotto oli 25,0 prosenttia (95,7). - Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisösegmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (52), josta Nordean osuus oli 231 miljoonaa euroa. Avainluvut Milj. e 1 6/ /2009 Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Henkivakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Omistusyhteisö Tilikauden tulos Muutos Tulos/osake, euroa 0,92 0,61 0,31 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,38 3,33-1,95 Substanssi/osake, euroa*) 14,50 14,63-0,13 Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 159,7 158,3 1,4 Oman pääoman tuotto, % 19,9 69,5-49,6 *) Vertailuajankohta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. 2

4 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Vuoden 2010 toinen neljännes lyhyesti Vuoden 2010 toinen neljännes lyhyesti Sampo-konsernin vuoden 2010 toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 334 miljoonaa euroa (264). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,38). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (3,45). Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana 1,62 euroa yhtiön huhtikuussa 2010 maksaman 1,00 euron osingon ja Nordean osakekurssin laskun vuoksi. Kesäkuun lopun jälkeen Nordean osakekurssin nousu on kasvattanut Sampo-konsernin substanssiarvoa noin miljardi euroa. Vahinkovakuutustoiminnassa toinen neljännes oli suotuisa ja tulos ennen veroja kohosi 208 miljoonaan euroon (164). Yhdistetty kulusuhde parani 89,9 prosenttiin (90,7). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (26). Maksutulo kasvoi 36 prosenttia 256 miljoonaan euroon (188). Omistusyhteisö-segmentin toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa (74), josta 106 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 toisen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. 3

5 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä. Milj. e 1 6/ /2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 94,1 92,5 1,6 Riskisuhde, % 70,6 68,7 1,9 Toimintakulusuhde, % 23,5 23,8-0,3 Liikekulusuhde, % 17,0 17,3-0,3 Oman pääoman tuotto, % 35,4 47, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutuksen vahinkokehitys oli vuoden toisella vuosineljänneksellä suotuisaa vastapainona hankalien talviolosuhteiden leimaamalle ensimmäiselle neljännekselle. Yhdistetty kulusuhde oli toisella neljänneksellä 89,9 prosenttia (90,7) ja sen seurauksena yhdistetty kulusuhde parani tammi-maaliskuusta ja oli tammi-kesäkuussa 94,1 prosenttia (92,5). Tulos markkinaarvoin oli 414 miljoonaa euroa (438). Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 333 miljoonaan euroon (308). Vakuutustekninen tulos oli 210 miljoonaa euroa (241). Vakuutusteknistä tulosta alensivat aiempaa alhaisemmat allokoidut sijoitustoiminnan tuotot ja alhaisempi merkintätulos. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 110 miljoonaa euroa (121), Yritysasiakkaiden 54 miljoonaa euroa (65), Suurasiakkaiden 35 miljoonaa euroa (38) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 8 miljoonaa euroa (13). Suurvahinkokehitys oli tavallista epäsuotuisampaa sekä Yritysasiakkaat- että Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 10,9 prosenttia (13,4). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin pysyi korkeana ja oli 35,4 prosenttia (47,0), ja käyvän arvon rahasto kasvoi 160 miljoonaan euroon (105). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli tammi-kesäkuussa 94,1 prosenttia (92,5). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 68 miljoonalla eurolla (44). Riskisuhde oli haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen seurauksena 70,6 prosenttia (68,7). Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 94,0 prosenttiin (92,5). Toimintakulusuhde kehittyi suotuisasti ja aleni 0,5 prosenttiyksikköä 23,6 prosenttiin. Yritysasiakkaiden riskisuhde kohosi 1,5 prosenttiyksikköä 71,9 prosenttiin ja yhdistetty kulusuhde heikkeni 96,1 prosenttiin (94,5). Suurvahinkokehityksellä oli negatiivinen vaikutus Suurasiakkaiden yhdistettyyn kulusuhteeseen, joka nousi 90,6 prosenttiin (90,3). Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 92,4 prosenttia (89,7). 4

6 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia miljoonaan euroon (2 337). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,3 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kaikissa maissa ja kasvua kertyi kaikkiaan 4,0 prosenttia. Yritysasiakkaiden maksutulo laski hienoiset 0,1 prosenttia. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsii yhä taantumasta, mikä näkyi maksutulon 4,4 prosentin laskuna. Baltia ja Venäjä liiketoiminnassa vaikutus oli vieläkin suurempi, sillä maksutulo laski 20 prosenttia. Toimintakulusuhde parani 23,5 prosenttiin (23,8) ja kulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 1,6 prosenttia. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,2 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 237 miljoonaan euroon (191). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,1 prosenttia (5,0). Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun lopussa 2,0 vuotta (2,5). If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli kesäkuun 2010 lopussa 81 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa (2 943), kun viranomaisten vaatima vähimmäismäärä oli 687 miljoonaa euroa. Korvausvastuu suhteessa maksutuloon säilyi vahvana ja oli 173 prosenttia (172). Korvausvastuu suhteessa maksettuihin korvauksiin oli 237 prosenttia (240). 5

7 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Milj. e 1 6/ /2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Liikekustannussuhde, % 119,8 121,4-1,6 Oman pääoman tuotto, % 25,0 95,7-70,7 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Mandatum Life ylsi hyvään tulokseen ja vahvaan maksutulon kasvuun tammi-kesäkuussa Maksutulo kohosi yli 80 prosenttia 603 miljoonaan euroon. Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (52). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 153 miljoonaa euroa (132). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät tuotot olivat 92 miljoonaa euroa (119). Käyvän arvon rahasto kasvoi 258 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 25,0 prosenttia (95,7). Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta 5,5 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,7 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 25 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 3 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-kesäkuulta 3,8 prosenttia (6,2). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2010 lopussa 2,6 vuotta (2,6). Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen aikana vahvana. Yhtiö ylittää selvästi myös konsernin sisäisen taloudellisen pääoman minimivaatimuksen. Vakavaraisuussuhde oli 20,7 prosenttia (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,1 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,7 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 37 prosenttiin (35). Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 119,8 prosenttiin (121,4). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan. Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 80 prosenttia ja oli 603 miljoonaa euroa (332). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (71). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 33 miljoonaa euroa (18). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 23,1 prosenttia (23,4) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 30,2 prosenttia (28,3). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa kirjattu maksutulo, nousee Mandatum Lifen markkinaosuus 26,0 prosenttiin. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin. Markkinaosuus Baltian maissa nousi 23 prosenttiin (14). 6

8 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Omistusyhteisö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti noin 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö. Milj. e 1 6/ /2009 Muutos-% Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista Tulos ennen veroja Muutos Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (52), josta 231 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon tuloksesta. Sampo Oyj:n osuus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,4 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli noin 5,7 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita. Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 575 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 27 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta. 7

9 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Osakkuusyhtiö Nordea Bank Sammolla oli omistuksessaan Nordean osaketta, mikä vastaa 20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta Nordean päätöskurssi oli 6,82 euroa. Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä. Alla oleva teksti perustuu Nordean julkaisemaan tammi-kesäkuun 2010 osavuosikatsaukseen. Nordean vuoden 2010 tammi-kesäkuun liikevoitto oli miljoonaa euroa (1 651). Riskisopeutettu tulos aleni 22 prosenttia edellisen vuoden alkupuoliskosta ja oli miljoonaa euroa (1 524). Rahoituskate säilyi hyvällä tasolla matalasta korkotasosta huolimatta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä heikkeni vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 730 miljoonaa euroa (818). Rahoituskate kasvoi toisella neljänneksellä 1 prosentin edellisneljänneksestä ja oli miljoonaa euroa. Luotto- ja talletusvolyymit kasvoivat edelleen, mikä kasvatti liiketoimintaalueiden rahoituskatetta. Varainhankinnan keskimääräisten kustannusten nousu kuitenkin laimensi volyymikasvun vaikutusta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 13 prosenttia edellisneljänneksestä 538 miljoonaan euroon. Kasvua oli lähes kaikilla osa-alueilla. Corporate finance -toiminnasta saadut palkkiotuotot kasvoivat ja säästämisen tuotteista saadut palkkiotuotot lisääntyivät niin varallisuudenhoidossa ja henkivakuutustoiminnassa kuin myös säilytyspalveluissa. Nettotulos käyvään arvoon arvostettavista eristä laski 38 prosenttia edellisneljänneksen erittäin korkealta tasolta ja oli 339 miljoonaa euroa. Konsernitasolla tulokseen sisältyi kertaluonteinen noin 50 miljoonan euron voitto, joka saatiin kahden maksuliikenneyrityksen norjalaisen Norditon ja tanskalaisen PBS:n fuusion yhteydessä. Luottotappioiden nettomäärä oli toisella neljänneksellä 245 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 58 miljoonaa euroa Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita, joita ei ensimmäisellä neljänneksellä ollut lainkaan. Takausjärjestelmään liittyviin luottotappioihin sisältyy sekä toteutuneita tappioita että varauksia mahdollisia takauksen kattamia vaateita vastaan. Ilman takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita luottotappioiden nettomäärä oli toisella neljänneksellä 28 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Luottotappiot vähenivät useimmissa maissa. Luottotappiotaso oli toisella neljänneksellä 35 pistettä, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon ja 26 pistettä, kun niitä ei oteta huomioon. Edellisneljänneksellä takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita ei ollut lainkaan ja luottotappiotaso oli 37 pistettä. Luottotappioiden nettomäärän odotetaan olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä. Näkymissään vuodelle 2010 Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen edelleen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi. Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,0 prosenttia ennen Basel II -siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Sekä ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin että vakavaraisuussuhde ylittävät selkeästi Nordean pääoman käytön periaatteita koskevat tavoitteet. Omien varojen yhteismäärä 24,3 miljardia euroa ylittää pilari 1:n mukaisen 14,8 miljardin euron pääomavaatimuksen 9,5 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, 20,5 miljardia euroa, ylittää pilari 1:n mukaisen vaatimuksen 5,7 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. 8

10 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Tapahtumat vuoden 2010 alkupuoliskolla Tapahtumat vuoden 2010 alkupuoliskolla Varsinainen yhtiökokous Sampo Oyj:n järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2009 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tom Berglund, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Ernst & Young Oy nimesi Heikki Ilkan, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiökokous päätti muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 :ää ja voimaan tulleiden, osakeyhtiölain 5. luvun 19 :ää koskeneiden muutosten johdosta. Henkilöstö Sampo-konsernin henkilöstömäärä aleni tammi-kesäkuussa Konsernissa työskenteli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen henkeä, kun vastaava luku oli Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-kesäkuussa henkeä (7 454). Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa henkeä, Ruotsissa henkeä, Norjassa henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä väheni hieman vuodenvaihteeseen verrattuna. Konsernin henkilöstöstä vajaat 7 prosenttia eli 467 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 359 henkeä työskenteli Suomessa ja 108 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi hienoisesti. Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 51 henkeä työskenteli omistusyhteisössä. Omistusyhteisön henkilöstövahvuus säilyi entisellään. Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika. Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika. 9

11 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Tapahtumat vuoden 2010 alkupuoliskolla Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla palkkioita 2 miljoonalla eurolla (0). Sampo osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0). Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa Osakkeet ja osakepääoma Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli osaketta, jotka jakaantuivat A-sarjan sekä B-sarjan osakkeeseen. Sampo Oyj:n hallussa oli yhtiön omaa A-osaketta, joka vastasi 0,02 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Osakkeet ostettiin loppuvuodesta 2009 yhtiökokoukselta samana vuonna saadun valtuutuksen mukaisesti. Muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Sammon hallitus päätti yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella mitätöidä edellä mainitut Sammon osaketta. Osakkeiden mitätöinti vähentää Sammon A-osakkeiden määrää vastaavasti, mutta ei vaikuta osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin Tämän seurauksena Sammolla on A-osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on B-osaketta mukaan lukien osaketta. Sampo ei omista yhtiön A-sarjan osakkeita. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sisäiset osingot Sampo Oyj sai If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-kesäkuussa Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa 10

12 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Tapahtumat vuoden 2010 alkupuoliskolla Konsernin vakavaraisuus Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Osingot Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 159,7 158,3 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli 159,7 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta. Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (7 077). 11

13 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Maailmantalous elpyy ja elpymisen odotetaan jatkuvan Euroopan valtioiden velkaongelmista ja muista pääomamarkkinoille epävarmuutta synnyttävistä tekijöistä huolimatta. Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä. Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen olevan 92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä. Yleinen taloudellinen tilanne rasittaa edelleen maksutulon kasvua, mutta sen vaikutus tulokseen on rajallinen. Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua. Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava vuonna Sampo Oyj Hallitus Lisätiedot: - Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo osoitteessa Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään analyytikoille ja sijoittajille klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (Eurooppa) tai (Pohjois- Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero , nimi Sampo 2010/Q2 release ja tunnus SAMPO. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo julkaisee vuoden 2010 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta 12

14 Taulukot

15 Konsernin taloudellinen kehitys Tunnusluvut 1 6/ /2009 Konserni Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 19,9 69,5 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 9,5 19,9 Omavaraisuusaste % 27,8 25,6 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 159,7 675,7 Henkilöstön keskim. lukumäärä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 35,4 47,0 Riskisuhde ²) % 70,6 68,7 Toimintakulusuhde ²) % 23,5 23,8 Vahinkosuhde ²) % 78,6 76,9 Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 77,1 75,2 Liikekulusuhde ²) % 17,0 17,3 Yhdistetty kulusuhde % 95,6 94,1 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 94,1 92,5 Henkilöstön keskim. lukumäärä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 25,0 95,7 Liikekustannussuhde % 119,8 121,4 Henkilöstön keskim. lukumäärä Omistusyhteisö Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos euro 0,92 0,61 Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 1,38 3,33 Osakekohtainen oma pääoma euro 13,98 10,85 Osakekohtainen substanssi euro 14,50 10,87 Antioikaistu ylin kurssi euro 20,23 15,03 Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63 Osakekannan markkina-arvo Milj.e ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveys - ministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei rasittanut konsernin vakavaraisuutta ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13. Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty kpl:tta. Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista. Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti. 14

16 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + kauden laaja tulos sijoitusten arvostuserojen muutos verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista) + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto muut laajan tuloksen erät ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko sijoitusten arvostuserojen muutos + taseen loppusumma sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + taseen loppusumma sijoitusten arvostuserot Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut - korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut vakuutusmaksutuotot x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut kuormitustulo x 100 % 15

17 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 16

18 Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 4 6/ / / / /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

19 Konsernin laaja tuloslaskelma Milj. e Liite 1 6/ /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 9 8 Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset -6-1 Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 36 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 0,92 0,61 18

20 Konsernitase Milj. e Liite 6/ /2009 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat 6, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

21 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muuntoerot *) Myytävissä olevat rahoitusvarat **) Rahavirtasuojaus ***) Yht. Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Siirrot oman pääoman erien välillä Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Kauden laaja tulos Oma pääoma Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista Kauden laaja tulos Oma pääoma *) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 36 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä. **) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 177 (1 466) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -67 (61) milj. euroa. ***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (-0) milj. euroa. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. 20

22 Konsernin rahavirtalaskelma 1 6/ /2009 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset. 21

23 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään. 22

24 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 518 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus 773 Määräysvallattomien osuus 0 23

25 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 345 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 24

26 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 351 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

27 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 96 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

28 Muut liitetiedot 1 Vakuutusmaksut Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2 Yhteensä Jälleenvakuutussopimukset 2 0 Sijoitussopimuksista Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 0 Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista Yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus -5-6 Henkivakuutustoiminta yhteensä Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, sijoitussopimukset Yhteensä Konserni yhteensä

29 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 4 15 Osakkeet 2 6 Yhteensä 7 21 Lainoista ja muista saamisista 6 8 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Tuotot muista varoista 0 0 Palkkiokulut -4-4 Kulut muista kuin rahoitusveloista -1-1 Diskonttauksen purkuvaikutus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä

30 Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 3 3 Osakkeet ja osuudet 0 0 Yhteensä 3 3 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista Saamistodistukset 33 6 Osakkeet ja osuudet Lainat ja muut saamiset 0 - Muut -7 - Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 3 2 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Muista varoista 3 18 Palkkiotuotot, netto 4 0 Henkivakuutustoiminta yhteensä

31 Omistusyhteisö 1 6/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista 21 1 Lainoista ja muista saamisista 19 1 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset 5 14 Osakkeet ja osuudet 1 62 Yhteensä 6 76 Muista varoista 2 8 Palkkiot, netto 1 0 Omistusyhteisö yhteensä Segmenttien väliset eliminoinnit Konserni yhteensä

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Q3 osavuosikatsaus 3.11.2010 tammikuu syyskuu 2010 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet... 4 Vahinkovakuutus...

Lisätiedot

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 2010 t i l i n p ä ä t ö s t i e d o t e 9.2.2011 Tulos vuodelta 2010 SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 viimeinen neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet vuonna

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia

Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2009 Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 2tammi kesäkuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 sisältö Q2 Varsinainen yhtiökokous 13 Sisältö yhteenveto 3 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes lyhyesti 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Henkilöstö

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

osavuosikatsaus

osavuosikatsaus osavuosikatsaus 10.8.2011 tammi kesäkuu 2011 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 toinen neljännes lyhyesti 4 Topdanmarkin konsolidointi 5 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

osavuosikatsaus tammikuu syyskuu

osavuosikatsaus tammikuu syyskuu osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2009 SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2009 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2009 Tulos markkina-arvoin ylitti 3,5 miljardia euroa Sampo-konsernin laaja tulos

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö Sisältö 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Yhtiökokous 13 Henkilöstö 14 Palkitseminen 14 Osakkeet

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2011

SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2011 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 kolmas neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank 8 Henkivakuutus 10

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 12.8.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 toinen vuosineljännes lyhyesti 6 Solvenssi II -tilanne 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus 10 Osakkuusyhtiö Nordea

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö SISÄLTÖ Yhteenveto 3 VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Muut tapahtumat 13 Konsernijohtaja

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS tammi syyskuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS tammi syyskuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 9.11.2012 3tammi syyskuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 sisältö Q3 Henkilöstö 13 Sisältö yhteenveto 3 Vuoden 2012 kolmas neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 5.11.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 kolmas vuosineljännes lyhyesti 6 Raportointikäytännön muutos 1.1.2016 alkaen 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS tammi maaliskuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS tammi maaliskuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2012 tammi maaliskuu 2012 1 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2012 sisältö Q1 Henkilöstö 12 Sisältö yhteenveto 3 Liiketoiminta-alueet 4 Vahinkovakuutus 4 Osakkuusyhtiö

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2014

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2014 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Vuoden 2014 toinen vuosineljännes lyhyesti 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 4 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 7 Henkivakuutus 9 Omistusyhteisö 11

Vahinkovakuutus 4 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 7 Henkivakuutus 9 Omistusyhteisö 11 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 LIIKETOIMINTA-ALUEET 4 Vahinkovakuutus 4 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 7 Henkivakuutus 9 Omistusyhteisö 11 MUUT TAPAHTUMAT 12 IAS 19R:n käyttöönotto 12 Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Pankki Oyj 7.8.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Konsernirakenteen muutokset Arvo Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosuus ostettiin maaliskuussa 2008

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016 PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016 10.8.2016 SISÄLTÖ Yhteenveto 3 Vuoden 2016 toinen vuosineljännes lyhyesti 5 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 6 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 9 Henkivakuutus 11

Lisätiedot