V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2003

2

3 Sisällys Tilikauden 2003 tapahtumia...1 n avainlukuja...2 Tilikausi n ja emoyhtiön tulos...5 Osakepääoma ja omistus...9 Hallinto ja johto...9 Henkilöstö...12 Keskeiset tytäryhtiöt...13 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä ja tulevaisuuden näkymät...15 Tuloslaskelmat ja taseet...16 tuloslaskelma tase tase n tuloslaskelma n tase n tase Tilinpäätöksen liitetiedot...22 Tilinpäätöksen allekirjoitus...37 Tilintarkastuskertomus...38 Arsenal-konsernia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset...39 Hallintoelimet ja tilintarkastaja...43 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot...44

4

5 Tilikauden 2003 tapahtumia Arsenal-konsernin tulos muodostui 18,4 miljoona euroa voitolliseksi Arsenalin arkistojen hoito on ulkoistettu alkaen Luottoasiakkaiden myyntiä koskeva kauppakirja allekirjoitettiin Arsenalin tietohallinto siirtyi liiketoimintasiirtona Fujitsu Invian vastuulle alkaen Palkkahallinto on ulkoistettu lukien Kirjanpidon hoito sekä osa maksuliikennettä ulkoistettu lukien Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan hyväksyä Arsenalin toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan lukien Arsenal-SSP:n valtiolta luotonannolleen saama omavelkainen takaus on päättynyt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -1- Vuosikertomus 2003

6 n avainlukuja *) Tulos ja tase, milj.euroa Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Oma pääoma Pääomatuki Rahoituskate Arvopaperikaupan kate Muut tuotot Tuotot yhteensä Muut kulut yhteensä Poistot ja arvonalennukset Luotto- ja takautappiot asiakasvastuista taselainaussaamisista Tilikauden tulos Asiakasliiketoiminta**) Asiakkaat, kpl***) Asiakasvastuut, milj.euroa elvytettävät yritysasiakkaat, kpl elvytettävät yritysasiakkaat, milj.euroa perittävät yritysasiakkaat, kpl perittävät yritysasiakkaat, milj.euroa yksityisasiakkaat, kpl yksityisasiakkaat, milj.euroa Siirrot uusille rahoittajille asiakkaat, kpl asiakasvastuut, milj.euroa Asiakassaamisten toteutunut keskikorko, 0 0 4,0 3,2 4,9 4,6 4,3 4,1 3,1 2,4 % Taselainaussaamiset, milj.euroa Kiinteistöliiketoiminta Kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma, milj.euroa Myynnit yhteensä, milj.euroa taseesta, milj.euroa vakuuksista, milj.euroa Vakuusomaisuuden ostot, milj.euroa Vuokrauskate, prosenttia sitoutuneesta pääomasta 4,6 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 *) n luvut on koottu omaisuudenhoitoyhtiöiden koko toimikaudelta asti tiedot koskevat jakautumisessa 1999 purkautunutta Arsenalin konsernia ja tilanteesta alkaen nykyistä Arsenal-konsernia. **) Asiakasliiketoiminnan luvuissa on vertailtavuuden vuoksi mukana myös Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n, selvitystilassa luvut vuoteen 2000 saakka. Vuoden 2000 ja 2001 luvuissa on lisäksi Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön, selvitystilassa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:lle myymän saatavakannan luvut ja vuoden 2001, 2002 ja 2003 luvuissa on Master-Rahoitus Oy:n luvut ***) Asiakas = päävelallinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -2- Vuosikertomus 2003

7 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Yhtiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on sen omistukseen siirretyn omaisuuden ja luottokannan realisointi mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti niin, että sen toiminnasta aiheutuu valtiontaloudelle mahdollisimman vähäinen rasitus. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy jatkaa vuonna 1999 jakautuneen Arsenalin omaisuudenhoitoyhtiötoimintaa lukuun ottamatta kiinteistöliiketoimintaa, joka jakautumisessa eriytettiin Arsenalkonsernin ulkopuolelle. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Nykymuotoinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy syntyi edeltäneen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (kaupparekisterinumero ) jakautumisessa Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin numerolla Yhtiön täysin omistama tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy jakautui , jolloin sen kiinteistöliiketoiminta siirtyi osaksi Kapiteelikonsernia. Jakautuneen Arsenal-SSP:n omaisuudenhoitoyhtiötoimintaa jatkaa uusi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, joka on Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Arsenal-SSP:n jakautumista vastustaneille velkojille on annettu 84,1 miljoonan euron pankkitakaus, jolle Arsenal-SSP on antanut vastasitoumuksen. Arsenal-SSP pitää esitettyjä vaatimuksia perusteettomina. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy ja sen tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy on asetettu selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Tilikausi Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön viides tilikausi. Keskeiset tapahtumat Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Kauden toiminta on keskittynyt toiminnan sopeuttamiseen, perintään sekä luottojen kaupan toteuttamiseen. Arsenal-konsernin tulos muodostui 18,4 miljoonaa euroa voitolliseksi. Arsenalin liiketoiminta on kokonaisuudessaan keskitetty Helsinkiin. Arsenalin hoitovastuulle aikanaan siirtyneiden Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n ja siihen sulautuneiden säästöpankkien arkistojen sekä Arsenalin omien arkistojen hoito on ulkoistettu allekirjoitetulla sopimuksella. Sopimuksen mukaisesti Arsenalin arkistopalveluiden toimittamisesta on lukien vastannut Heikkinen & Puljula Oy. Arkistojen vakinaisesta henkilöstöstä siirtyi liiketoimintasiirtona toteutetussa järjestelyssä kolme (3) henkilöä Heikkinen & Puljula Oy:n palvelukseen. Arsenalin tietohallinnon ulkoistamisesta allekirjoitettiin sopimus Fujitsu Invia Oy:n kanssa Arsenalin tietohallinto siirtyi liiketoimintasiirtona Fujitsu Invian vastuulle alkaen. Fujitsu Invian palvelukseen siirtyi yksi (1) henkilö. Myös Arsenalin taloushallinnon palvelut on kuluneen kauden aikana pääosin ulkoistettu. Palkkahallinto on ulkoistettu lukien ja kirjanpidon hoito sekä osa maksuliikennettä lukien. Ulkoistetut taloushallinnon palvelut ostetaan Accountor Oy:ltä. Taloushallinnon ulkoistamisen yhteydessä Accountor Oy:n palvelukseen ei siirtynyt Arsenalista henkilöstöä. Arsenal-SSP jätti tarjouspyynnöt koskien jäljellä olevien luottoasiakkaiden saatavien myyntiä. Luottoasiakkaiden myynnistä päästiin sopimukseen C&A Finland Oy:n ja Aktiv Hansa Oy:n kanssa ja kauppakirja allekirjoitettiin Myyty kanta käsitti 44 saatavaa yhteensä 26 päävelalliselta pääomien nimellisarvoltaan 1,5 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -3- Vuosikertomus 2003

8 Kauden aikana on pankkijärjestelmään siirretty 24 (68) luottoasiakasta. Siirrettyjen saatavien nimellisarvo on 1,7 (6,0 ) miljoonaa euroa. Arsenal-konsernilla oli kauden lopussa 455 (474) perittävää asiakasta ja 22 (76 ) luottoasiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien luottojen nimellisarvo oli 459,8 (484,1) miljoonaa euroa ja muiden luottojen 17,7 (26,6) miljoonaa euroa. Pääosa jäljellä olevista saatavista liittyy oikeudenkäynteihin tai ovat muuten riitaisia. Arsenal-SSP:n valtiolta luotonannolleen saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus on päättynyt , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Takaus voitiin poistaa, koska valtion takaamat Arsenal-SSP:n sitoumukset olivat päättyneet tai edunsaajat olivat antaneet suostumuksensa takauksen poistamisesta. Valtio ei ole joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy palautti vuoden 2002 aikana omistajille pääomaa ostamalla osakkailta kappaletta yhtiön omia osakkeita. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa ja mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Osakepääoman alentaminen ja siihen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin Alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoma on euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ylimääräinen yhtiökokous teki periaatepäätöksen yhtiön selvitystilan valmistelun aloittamisesta. Samalla päätettiin Arsenalin tarkastusvaliokunnan lakkauttamisesta. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan hyväksyä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan lukien. Selvitysmiehiksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo Asianajotoimisto Merilampi Marttila Laitasalo Oy:stä, asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja Arsenalin talous- ja hallintoasioista vastaava johtaja Seppo Salonen. Julkisen kuulutuksen määräpäiväksi määrättiin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen selvitystilaa edeltäneeltä kaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Taseen ja tuloksen muutokset Luottojen ja perittävien luottojen määrä väheni kauden aikana 4,4 miljoonalla eurolla. Luottolaitoksilta olevien saatavien määrä lisääntyi 4,9 miljoonalla eurolla. Taseen loppusumma väheni 2,8 miljoonalla eurolla 181,8 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnan saatavien määrä mukaan lukien taseen ulkopuoliset sitoumukset oli kauden päättyessä 7,8 (14,2) miljoonaa euroa. n sijoitukset pankkien saamistodistuksiin vähenivät 1,3 miljoonalla eurolla. Likvidit sijoitukset saamistodistuksiin olivat tilikauden päättyessä 168,3 (169,7) miljoonaa euroa ja arvopaperisijoitukset olivat 1,1 (1,2) miljoonaa euroa. Pakollisten varausten määrä oli kauden päättyessä 65,3 (81,5) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 115,3 (96,9) miljoonaa euroa. Kauden päättyessä Arsenal-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa. Arsenal-konsernin tulos muodostui budjetoitua paremmaksi. Tulosta paransi luotto- ja takaustappioiden budjetoitua suuremmat palautukset sekä selvitystilayhtiöistä saatujen jako-osuuksien tuloutukset. Lisäksi tilikauden aikana purettiin pakollisia varauksia 12,2 miljoonalla eurolla. n tilikauden voitto oli 18,4 (12,2) miljoonaa euroa. Arvostusperiaatteet Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön neljänneltä tilikaudelta Arsenal-konserni on tilinpäätöksessä varautunut liiketoiminnan alasajosta ja lopettamisesta aiheutuviin vastaisiin menoihin 65,3 (81,5 ) miljoonan euron pakollisella varauksella. Kauden aikana varauksen nettomääräinen vähennys oli 16,1 (5,2) miljoonaa euroa. Lainsäädännön muutoksista mahdollisesti aiheutuviin kauppahinnan alennusvaatimuksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Varaus sisältyy liiketoiminnan alasajovaraukseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -4- Vuosikertomus 2003

9 n ja emoyhtiön tulos tilinpäätökseen yhdistellyt yhtiöt tilinpäätökseen on yhdistelty Arsenalin tytäryhtiöistä Arsenal-SSP, Master-Rahoitus Oy sekä Turun ja Ympäristön Kiinteistöt Oy selvitystilassa. Yhdisteltyjen yhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetiedossa nro 53. n tulos n voitto tilikaudelta oli ( ) tuhatta euroa. Rahoituskate n rahoituskate oli (6 883) tuhatta euroa positiivinen. n korkotuotot olivat (6 944) tuhatta euroa. Korkokulut olivat 18 (62) tuhatta euroa. Korkokulut on maksettu konserniin yhdistelemättömille tytäryhtiöille. Muut tuotot n toimintatuotot olivat yhteensä (3 726) tuhatta euroa, mistä pääosa (1 143) muodostui arvopaperikaupan katteesta ja muista toimintatuotoista 903 (2 557 ) tuhatta euroa. Arvopaperikaupan katteeseen sisältyy jako-osuuksia selvitystilayhtiöistä. Hallintokulut n hallintokulut olivat yhteensä (5 343) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli (3 085) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja (2 258) tuhatta euroa. Muihin hallintokuluihin sisältyy asiantuntijapalkkioita 195 (281) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (4 883) tuhatta euroa. Tästä toimitila- ja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 950 (1 789) tuhatta euroa ja asiantuntijapalkkiot 918 (1 039) tuhatta euroa. Tilikaudella purettiin kiinteistövastuuvarausta tuhannella eurolla, oikeudenkäyntivarausta tuhannella eurolla, saatavien tappiovarausta 794 tuhannella eurolla, verovarausta 841 tuhannella eurolla, tukipakettivarausta 161 tuhannella eurolla ja muiden vastuiden varausta 397 tuhannella eurolla. Varausten purku esitetään omalla rivillään tuloslaskelmassa lukuunottamatta saatavien tappiovarauksen ja tukipakettivarauksen purkuja, jotka on sisällytetty luonteensa mukaisesti luottotappion palautuksiin ja henkilöstökuluihin. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -5- Vuosikertomus 2003

10 Tuloslaskelman pääkohdat, (1000 eur) Arsenal-konserni Arsenal Rahoituskate Muut tuotot Arvopaperikaupan kate Muut Rahoituskate ja muut tuotot Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Varausten purku Luotto- ja takaustappiot Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Välittömät verot Tilikauden voitto Taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal-konserni Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Muut varat, siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal-konserni Arsenal Vastattavaa Velat yleisölle Muut velat Siirtovelat Pakolliset varaukset Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -6- Vuosikertomus 2003

11 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot koneista ja kalustosta olivat yhteensä 10 (10) tuhatta euroa. Yhtiön omistuksessa oleviin tauluihin tehtiin arvonalennuspoisto asiantuntija-arvion mukaisesti 13 tuhannella eurolla. Naantalin Vapaasatama Oy:n osakkeisiin tehtiin 75 tuhannen euron arvonalennuskirjaus. Luotto- ja takaustappiot Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui konsernille nettomääräisesti (11 644) tuhatta euroa. n tase taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma (96 896) tuhatta euroa. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (1 617) tuhatta euroa. Luotot ja takaukset Luotot ja takaussaamiset vähenivät kauden alun tuhannesta eurosta tuhanteen euroon joulukuun loppuun mennessä. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (4 238) tuhatta euroa, mistä takausvastuita oli 473 (1 589) tuhatta euroa. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli kauden päättyessä ( ) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli (1 02) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet n kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 30 (159) tuhatta euroa. llä ei ole suoria kiinteistöomistuksia. Arsenal-SSP:n kiinteistöjen kirjanpitoarvo oli 30 (159) tuhatta euroa. Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa yhteensä 30 (54) tuhatta euroa. Erään sisältyvät mm. koneet ja kalusto sekä taideesineet. Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot n muut varat olivat yhteensä 0 (3) tuhatta euroa. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä 89 (1 869) tuhatta euroa. n rahoitus n vieras pääoma pieneni tuhatta euroa. Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien sijoitustodistuksiin, joita kauden päättyessä oli ( ) tuhatta euroa. Aiemmin erääntyneet Arsenal-SSP:n joukkovelkakirjat ja vastuudebentuurit olivat raportointikauden päättyessä 0 (2) tuhatta euroa. Velat yleisölle Velat yleisölle olivat 0 (3 039) tuhatta euroa. Vuoden 2002 tilinpäätöksen velat muodostuivat konsernitilivelasta tytäryhtiöille, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätöksessä. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 594 (965) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 555 (2 218) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset n pakollisiin varauksiin on kirjattu konsernin asiakasliiketoiminnan ja muun toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (81 459) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -7- Vuosikertomus 2003

12 Oma pääoma n oma pääoma oli (96 896) tuhatta euroa. n osakepääoma ja ylikurssirahasto ovat yhteensä (38 063) tuhatta euroa. Tilikauden (12 225) tuhannen euron voiton jälkeen konsernin vapaa oma pääoma on (58 833) tuhatta euroa. n tulos Arsenalin voitto tilikaudelta oli (10 362) tuhatta euroa. Rahoituskate Arsenalin rahoituskate oli (2 654) tuhatta euroa. Korkotuotot olivat (6 948) tuhatta euroa. Korkotuotoista (6 763) tuhatta euroa kertyi saamistodistuksista. Korkokulut olivat yhteensä (4 295) tuhatta euroa. Korkokulut tytäryhtiöille olivat yhteensä (4 294) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä (6 440) tuhatta euroa. Arsenal hoitaa tytäryhtiönsä Arsenal-SSP:n liiketoiminnan ja hallinnon. Yhteensä (6 434) tuhannen euron muihin toimintatuottoihin sisältyy (6 331) tuhannen euron veloitus Arsenal- SSP:ltä sen liiketoiminnan hoitamisesta. Muilta tytäryhtiöiltä ja liiketoimintojen ostajilta veloitettiin siirtymäkausien palvelutehtävistä yhteensä 87 (25) tuhatta euroa. Hallintokulut Arsenalin hallintokulut olivat yhteensä (4 650) tuhatta euroa, mistä henkilöstökuluja oli (3 048) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja (1 602) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Muut toimintakulut olivat 983 (2 384) tuhatta euroa. Tästä toimitila- ja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 399 (1 493) tuhatta euroa ja kone- ja laitevuokrien osuus 47 (69) tuhatta euroa. Asiantuntijapalkkiot olivat 286 (434) tuhatta euroa ja tilintarkastuspalkkiot 40 (86) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Kuluvan käyttöomaisuuden poistoina kirjattiin koneista ja kalustosta 10 (10) tuhatta euroa. Tytäryhtiöosakkeista ei kirjattu kauden aikana arvonalennuksia eikä arvon-alennuksen peruutuksia. Luottotappiot n luottotappioiden nettopalautukset ovat (4 905) tuhatta euroa. Arsenal-SSP:lle myönnetystä nimellisarvoltaan tuhannen euron pääomalainasta kirjattiin luottotappion palautusta (4 905) tuhatta euroa. n tase n taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa. Saamiset yleisöltä Arsenalin saamiset yleisöltä (53 642) tuhatta euroa ovat tilinpäätöshetkellä yksinomaan Arsenal-SSP:ltä. Arsenal on antanut Arsenal-SSP:lle tuhannen euron suuruisen pääomalainan, jonka kirjanpitoarvo emoyhtiön taseessa on (53 642) tuhatta euroa vastaten Arsenal-SSP:n jäljellä olevaa omaa pääomaa. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli ( ) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Arsenalin omistamista kirjanpitoarvoltaan (2 368) tuhannen euron osakkeista ja osuuksista (2 186) tuhatta euroa on tytäryhtiöiden osakkeita. Velat yleisölle Arsenalin ( ) tuhannen euron suuruiset velat yleisölle ovat velkoja tytäryhtiöille. Velat Arsenal-SSP:lle olivat ( ) tuhatta euroa. Oma pääoma n oma pääoma on kauden voiton (10 362) tuhannen euron jälkeen (95 642) tuhattaeuroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -8- Vuosikertomus 2003

13 Osakepääoma ja omistus Yhtiön osakepääoma oli tuhattaeuroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Yhtiön osakkailtaan vuonna 2002 hankkimat omaa osaketta on mitätöity ja osakepääomaa alennettu nettomääräisesti tuhattaeuroa. Osakepääoman alennus on merkitty kaupparekisteriin Kauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta), valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Hallinto ja johto Selvitystilaa edeltävä kausi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n hallitukseen ovat kauden aikana kuuluneet ekonomi Aki Salmi, finanssineuvos Heikki Solttila ja neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Solttila ja varapuheenjohtajana Aki Salmi. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n hallitus kokoontui tilikauden aikana 16 kertaa. Hallituksen kokouksiin on henkilöstön edustajana osallistunut pääluottamusmies Sisko Koivisto. Pääluottamusmiehellä on ollut puhe- ja läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Kari Salo. Toimitusjohtajan varamiehenä on toiminut varatuomari Eeva Karisto saakka ja siitä alkaen toimitusjohtajan sijaisena on toiminut Seppo Salonen. Selvitystilan aika Selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Jukka Laitasalo Asianajotoimisto Merilampi Marttila Laitasalo Oy:stä, asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja Arsenalin talous- ja hallintoasioista vastaava johtaja Seppo Salonen. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia ja Arsenal-SSP:tä koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on rahoitustarkastuksen valvonnan alainen. Arsenalin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se toimii myös Arsenal-SSP:n sekä pääsääntöisesti myös muiden Arsenal-konserniin kuuluvien yritysten tilintarkastajana ja hoitaa konsernin valvontatilintarkastuksen. Arsenalin sisäisestä tarkastuksesta on tilikauden aikana vastannut KHT tilintarkastaja Aulis Pekkanen. Tarkastusvaliokunta Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa perustettu tarkastusvaliokunta jatkaa toimintaansa jakautumisen jälkeisessä omaisuudenhoitoyhtiössä. Päättäessään selvitystilan valmistelun aloittamisesta, Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti lakkauttaa tarkastusvaliokunnan Tarkastusvaliokuntaan ovat sen lakkauttamiseen saakka kuuluneet kansanedustaja Kari Kantalainen puheenjohtajana ja kansanedustaja Ulla Juurola varapuheenjohtajana, varsinaisina jäseninä kansanedustajat Klaus Bremer, Inkeri Kerola ja Kari Uotila sekä varajäseninä kansanedustajat Marja-Leena Kemppainen, Erkki Pulliainen ja Matti Saarinen. Oikeudenkäynnit Saatavien perintään liittyvät riitaoikeudenkäynnit Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on tavanomaiseen perintään liittyvien oikeudenkäyntien lisäksi kantajana ja vastaajana 98 oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin saatavien perinnän yhteydessä riitautettuihin luotto- ja vakuussitoumuksiin. Lisäksi Arsenalilla on kuluvastuu eräissä konkurssipesien oikeudenkäynneissä. Oikeudenkäynneistä aiheutuviin mahdollisiin taloudellisiin seurauksiin on varauduttu pakollisilla varauksilla. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -9- Vuosikertomus 2003

14 Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:hen sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan nostetuissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä jutut on kokonaisuudessaan ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla 22 säästöpankin osalta. Jutut ovat edelleen käräjäoikeudessa yhden, hovioikeudessa yhden ja korkeimmassa oikeudessa yhden säästöpankin osalta. Vastaajat on 19 tapauksessa tuomittu maksamaan Arsenal-SSP:lle vahingonkorvauksia yhteensä tuhatta euroa ja oikeudenkäyntikuluja tuhatta euroa. Viidessä tapauksessa kanteet on hylätty kokonaan. Arsenal-SSP on tuomittu maksamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain hävittyjen juttujen osalta yhteensä tuhatta euroa. Epäillyistä väärinkäytöksistä on tehty tutkintapyyntö 13:n SSP:hen sulautuneen säästöpankin osalta. Tutkintapyynnöt koskivat pääosin samoja asiakokonaisuuksia kuin nostetut vahingonkorvauskanteet. Tapauksista on tehty syyttämättäjättämispäätös kahden säästöpankin osalta, lainvoimainen tuomio on saatu kymmenen säästöpankin osalta ja yhden säästöpankin osalta asia on kesken. Oikeudenkäynneissä on tuomittu kuusi henkilöä ehdottomaan ja 14 henkilöä ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä kolme henkilöä sakkorangaistukseen. Oikeudenkäynneistä ja erityistarkastuksista oli mennessä maksettu kuluja yhteensä tuhatta euroa. Vastaajilta oli peritty tuomittuja korvauksia yhteensä tuhatta euroa. Säästöpankkisäätiöiden vahingonkorvauskanne Kahdeksan säästöpankkisäätiötä nosti Suomen valtiota ja Arsenal-SSP:tä vastaan kanteen, jossa ne vaativat yhteensä tuhannen euron vahingonkorvausta. Säätiöt katsoivat, että SSP:n liiketoiminnan myynnillä oli rikottu SSP:tä muodostettaessa tehtyjä sopimuksia ja aiheutettu edellä mainitun suuruinen vahinko SSP:hen sulautuneille säästöpankeille, joita säätiöt edustavat. Käräjäoikeus hylkäsi antamassaan tuomiossa säätiöiden vaatimukset. Seitsemän säätiötä on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Käräjäoikeuden päätökseen tyytyneen säätiön osuus vaatimuksesta oli tuhatta euroa. Helsingin hovioikeus on antamallaan tuomiolla kumonnut Helsingin käräjäoikeuden antaman välituomion ja palauttanut asian kokonaisuudessaan käräjäoikeuteen. Korkein oikeus ei myöntänyt antamallaan päätöksellä Suomen valtiolle ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:lle asiassa valituslupaa, joten asian käsittely jatkui käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuskäsittelyn aikana vielä yksi säätiö ilmoitti luopuvansa kanteesta. Jäljellä olevan kuuden säästöpankkisäätiön vaatimusten määrä käräjäoikeudessa oli yhteensä tuhatta euroa. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion, jossa se hylkäsi säästöpankkisäätiöiden kanteen kaikilta osin. Kuusi säästöpankkisäätiötä on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa. Arsenal-Sillan vähemmistöosakkeiden lunastus Arsenal osti marraskuussa 1995 Merita Pankki Oy:ltä Arsenal-Sillan osake-enemmistön. Arsenal esitti joulukuussa 1995 muille osakkaille osakeyhtiölain tarkoittaman lunastustarjouksen. Osa pienomistajista ei hyväksynyt lunastustarjousta. Välimiesoikeus vahvisti elokuussa 1998 antamalla ratkaisulla Arsenalin, Arsenal-Sillan osakkeita koskevan lunastusoikeuden ja lokakuussa 1998 antamalla ratkaisulla osakkeiden lunastushinnan. Asian käsittely on jatkunut eri oikeusasteissa. Helsingin hovioikeus hylkäsi antamallaan tuomiollaan kantajina olleiden osakkeenomistajien osakkeiden lunastusoikeuteen liittyvän vaatimuksen. Kantajat hakivat asiassa muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta, joka päätti , että valituslupaa ei myönnetä. Lunastusoikeuden osalta päätös tuli siten lainvoimaiseksi. Osa pienomistajista vaati käräjäoikeutta muuttamaan välimiesoikeuden antamaa välitystuomiota lunastushinnan osalta, mutta käräjäoikeus hylkäsi antamallaan tuomiolla pienomistajien vaatimuksen ja hovioikeus päätöksellään pysytti käräjäoikeuden tuomion. Kaksi pienomistajaa hakivat vielä muutoksenhakulupaa KKO:lta, jonka ratkaisua ei olla vielä saatu. Arsenal päätti ryhtyä välitystuomion mukaiseen lunastusmenettelyyn lunastusoikeuden tultua lainvoimaiseksi käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen osan pienomistajien osalta. Arsenal talletti lunastushinnan Etelä-Suomen lääninhallitukseen ja lunastushinnasta valittaneiden osakkeenomistajien osalta Arsenal asetti joulukuussa 2002 välimiehen hyväksymän vakuuden. Talletuksen tekemisellä ja vakuuden asettamisella Arsenalille siirtyi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -10- Vuosikertomus 2003

15 omistusoikeus kyseisten pienomistajien osakkeisiin. Arsenal esitti välimiesoikeudelle vaatimukset lunastusoikeuden ja hinnan vahvistamisesta välimiesprosessissa passiivisina pysyneiden ja vaille välitystuomiota jääneiden osakkeenomistajien osalta. Välimiesoikeus antoi lunastusoikeutta sekä -hintaa koskevan välitystuomion 162 pienomistajan osalta. Arsenal on tiedoksiantanut välitystuomiot valtaosalle osakkeenomistajia elo- ja syyskuun 2003 aikana ja pääosa välitystuomion kohteena olleista osakkeista on tämän jälkeen siirtynyt Arsenalin omistukseen. Kanteet VVR:ää, Kansallis-Yhtymää ja Arsenalia vastaan Arsenal-Sillan yhtiökokoukset , , ja ovat päättäneet vahingonkorvauskanteiden nostamisesta toisaalta valtion vakuusrahastoa ja Kansallis- Yhtymä Oy:tä vastaan ja toisaalta Arsenalia vastaan. Kansallis-yhtymä Oy ja Arsenal on katsottu esteelliseksi osallistumaan päätöksentekoon yhtiökokouksissa. Perusteita kanteiden nostamiselle ei ole tullut esiin. Jakautumisen vastustamiseen liittyvät vahvistuskanteet Arsenal-SSP:n jakautumista vastustaneille velkojille on annettu tuhannen euron pankkitakaus, jolle Arsenal-SSP ja Arsenal Oy ovat antaneet vastasitoumuksen. Arsenal pitää velkojien vaatimuksia perusteettomina. Arsenal on käynnistänyt prosessit vaatimusten esittäjiä vastaan tarkoituksena vahvistuskanteilla saada päätökset siitä, että vaatimukset ovat perusteettomia. Kolmen negatiivisen vahvistuskanteen osalta on saatu käräjäoikeuden päätökset siitä, että jakautumisen vastustamiselle ei ole ollut perusteita. Näistä päätöksistä yksi on saanut lainvoiman. Viiden negatiivisen vahvistuskanteen osalta käsittely on kesken käräjäoikeudessa. Samalla Arsenal on pyytänyt annetun pankkitakauksen jakamista koskemaan erikseen kutakin jakautumista vastustanutta tahoa. Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt Arsenalin vaatimuksen kanteen jakamisesta. Päätös ei ole lainvoimainen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -11- Vuosikertomus 2003

16 Henkilöstö Arsenal-konsernin palveluksessa oli yhteensä 14 (48) henkilöä. Vuoden aikana henkilöstön määrä on vähentynyt suunnitelman mukaisesti alasajon edetessä. Arsenalin palveluksessa oli keskimäärin 30 (58) henkilöä. Arsenalin henkilömäärä Arsenal-konsernin henkilöstö Arsenal Pääkonttori, Helsinki Helsingin arkisto 0 3 Kuopion arkisto 0 2 Oulun arkisto 0 1 Rovaniemen arkisto 0 1 Tampereen arkisto 0 2 Turun arkisto 0 2 Määräaikaiset 1 6 Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -12- Vuosikertomus 2003

17 Keskeiset tytäryhtiöt Arsenalin konsernirakenne Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, selvitystilassa Master-Rahoitus Oy Tytär- ja osakkuusyhtiöt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy, selvitystilassa Muut tytär- ja osakkuusyhtiöt Arsenalin keskeisimmät tytäryhtiöt ovat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy selvitystilassa, Master-Rahoitus Oy sekä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy selvitystilassa. Mainituista yhtiöistä Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta toimivat vakuusrahastolain tarkoittamina omaisuudenhoitoyhtiöinä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, selvitystilassa Arsenal-SSP muodostettiin edeltäneen Arsenal- SSP:n jakautumisessa Valtioneuvosto hyväksyi yhtiön toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Yhtiön julkisen haasteen määräpäivä oli Yhtiön selvitysmiehinä toimivat asianajaja Jukka Laitasalo ja asianajaja Juha Sivenius sekä Arsenalin talousja hallintoasioista vastaava johtaja Seppo Salonen. Tilikausi on yhtiön viides. Arsenal-SSP:n tulos tilikaudelta oli (4 905) tuhatta euroa voitollinen. Yhtiön tase supistui kauden aikana tuhannella eurolla eli tuhannesta eurosta kauden lopun tuhanteen euroon. Yhtiön luotot sekä takaus- ja valuuttaluottosaamiset vähenivät tuhannella eurolla kauden alun tuhannesta eurosta tuhanteen euroon vuoden lopussa. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset vähenivät tuhannesta eurosta 473 tuhanteen euroon. Yhtiön vieras pääoma väheni kauden aikana tuhannella eurolla eli kauden alun tuhannesta eurosta tuhanteen euroon. Arsenal-SSP:n oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. Osakepääoma ja ylikurssirahasto sekä vararahasto ovat yhteensä (98 436) tuhatta euroa. Arsenal-SSP:llä on Arsenalilta pääomalainaa tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa palveluksessaan. n organisaatio hoitaa Arsenal-SSP:n hallintoa ja tekee sen liiketoimintaa koskevat päätökset. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n hallituksessa ovat selvitystilaa edeltävän kautena toimineet toimitusjohtaja Kari Salo puheenjohtajana ja Seppo Salonen jäsenenä, perintäyksikön päällikkö Eeva Karisto on toiminut hallituksen jäsenenä saakka ja lakiasiainpäällikkö Merita Forsström-Tuomela alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana on selvitystilaa edeltävänä kautena toiminut Seppo Salonen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -13- Vuosikertomus 2003

18 Omaisuudenhoitoyhtiö Oy, selvitystilassa Arsenal-Silta Yhtiö asetettiin yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan yhtiön purkamista varten. Yhtiön velkojille haetun julkisen haasteen paikalletulopäivä oli Selvitysmiehenä toimii asianajaja Juha Sivenius. Vuonna 2000 päätettyjen saatavakauppojen jälkeen yhtiöllä ei ole lainkaan saamisia. Arsenal-Sillan kauden tulos oli 451 (452) tuhatta euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä (22 496) tuhatta euroa. Arsenal-Sillan oma pääoma on ( ) tuhatta euroa. Omaan pääomaan sisältyy valtion vakuusrahastolle oleva ( ) tuhannen euron määräinen pääomalaina, jota koskeva pääomatodistus on valtion vakuusrahaston hallussa. Ilman pääomalainaa yhtiön oma pääoma olisi negatiivinen. Yhtiön rahavarat ovat olleet sijoitettuina pääosin lyhytaikaisissa rahamarkkinasijoituksissa. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli 0 (709) tuhatta euroa. Master-Rahoitus Oy Master-Rahoitus Oy:n tulos kaudelta oli 14 (222) tuhatta euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli (2 571) tuhatta euroa. Yhtiön tulos koostuu luottotappioiden palautuksista ja korkotuotoista. Vuonna 2002 toteutetun saatavien myynnin ulkopuolelle jäi saatavia, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin tai ovat muutoin riitaisia. Yhtiön saatavakanta käsittää 207 (215) jälkiperintävaiheessa olevaa saatavaa yhteensä 71 päävelalliselta nimellisarvoltaan (24 000) tuhatta euroa. Yhtiön saatavakantaa hallinnoidaan emoyhtiö Arsenalin henkilöstön toimesta. Yhtiön lopettamistoimet tulevat harkittavaksi kuluvan vuoden aikana, kun jäljellä olevan saatavakannan ja vielä keskeneräisten oikeudenkäyntien hoito on varmistettu. Yhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä (2 570) tuhatta euroa. Yhtiön likvidit varat on sijoitettu Arsenalin konsernitilille. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Seppo Salonen. Yhtiö on kauden aikana realisoinut lopun kiinteistöomaisuudestaan ja tavoitteena on purkaa yhtiö vuoden 2004 aikana. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -14- Vuosikertomus 2003

19 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä ja tulevaisuuden näkymät Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti-ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä Arsenalille tuli yhteensä 12 ja tytäryhtiö Arsenal -SSP:lle 44 vaatimuskirjelmää. Selvitystilan alkuvaiheessa laadittiin luettelo yhtiön tunnetusta velkojista, joille lähetettiin ilmoituskirjeet viikolla 53. Yhtiön toimeksiantoja hoitaville asianajajille lähetettiin lokakuussa selvityspyynnöt oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Saatavakauppojen ja toteutettujen sopeuttamistoimien jälkeen Arsenalin alasajo on edennyt siihen vaiheeseen, että varsinainen loppuselvitystyö on voitu aloittaa. Loppuselvitystyöhön kuuluvat jäljellä olevien saatavien periminen, oikeudenkäyntien hoito, arkistojen alasajo, omaisuuden realisointi ja konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden lopettamistoimet. Arsenal-konsernin oma pääoma riittää omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lopettamiseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -15- Vuosikertomus 2003

20 Tuloslaskelmat ja taseet KONSERNITULOSLASKELMA Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,54 Saamisista yleisöltä 6 439, ,43 Saamistodistuksista , ,43 Muut korkotuotot , , , ,33 Korkokulut Veloista yleisölle , ,17 Muut korkokulut 20, ,21 880, ,02 RAHOITUSKATE , ,31 MUUT TUOTOT Palkkiotuotot 340, ,08 Palkkiokulut 0, ,33 Arvopaperikaupan nettotuotot , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,90 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,73 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,55 Muut henkilösivukulut , , , ,85 Muut hallintokulut , , , ,62 Poistot ja arvonalennukset , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 Varausten purku , ,12 Luotto- ja takaustappiot , ,82 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden ,14 arvonalentumiset LIIKEVOITTO , ,28 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,28 Välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,28 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -16- Vuosikertomus 2003

21 KONSERNITASE VASTAAVAA Käteiset varat 21,70 131,00 Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,78 Saamiset yleisöltä Luotot ja takaussaamiset , ,43 Saamistodistukset , ,78 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet , ,12 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 784, ,75 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , , , ,48 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt 0,00 0,00 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,59 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,74 Muut varat -14, ,60 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,79 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -17- Vuosikertomus 2003

22 KONSERNITASE VASTATTAVAA Vieras pääoma Velat yleisölle 0, ,95 Muut velat , ,89 Siirtovelat , , , ,67 Pakolliset varaukset , ,06 Oma pääoma , ,06 josta osakepääoman osuus , , , ,79 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,26 Taselainausvastuut , ,87 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0, , , ,63 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -18- Vuosikertomus 2003

23 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,54 Saamistodistuksista , , , ,97 Korkokulut Veloista yleisölle , ,98 RAHOITUSKATE , ,99 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot , ,27 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,60 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,55 Muut henkilösivukulut , , , ,04 Muut hallintokulut , , , ,92 Poistot 9 548, ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 Luotto- ja takaustappiot , ,17 LIIKEVOITTO , ,03 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,46 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,49 TILIKAUDEN VOITTO , ,49 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -19- Vuosikertomus 2003

24 EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Käteiset varat 21,70 131,00 Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,51 Saamiset yleisöltä , ,15 Saamistodistukset , ,78 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet , ,03 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 784, ,75 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , , , ,15 Aineelliset hyödykkeet , ,52 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,36 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -20- Vuosikertomus 2003

25 EMOYHTIÖN TASE VASTATTAVAA Vieras pääoma Velat yleisölle , ,41 Muut velat , ,08 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,04 Pakolliset varaukset , ,00 Oma pääoma , ,32 josta osakepääoman osuus , , , ,36 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Taselainausvastuut , ,87 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -21- Vuosikertomus 2003

26 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 eur) Liite Liite 0 Tilinpäätösperiaatteet 33 Pakolliset varaukset eriteltyinä 1 Erittely korkotuotoista ja korkokuluista 34 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 2 Leasingtoiminnan nettotuotot eriteltyinä 35 Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset 3 Arvopaperikaupan nettotuotot eriteltyinä tilikauden aikana eriteltyinä 4 Tilikauden aikana ostettujen ja myytyjen vaihtuviin 36 Luottolaitoksen osakepääoma jaoteltuna osakevastaaviin luettujen arvopapereiden määrät lajeittain ja osakelajeja koskevat yhtiöjärjestyksen 5 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut eriteltyinä pääasialliset määräykset 6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 37 Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen aineettomista hyödykkeistä omaan pääomaan sisältyvien jakokelvottomien 7 Luotto- ja takaustappiot, sekä pysyviin vastaaviin erien määrä kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 38 Tilikauden aikana päätetyistä osakeanneista ja 8 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenmerkittävät erät laskuista ja niiden ehdoista 9 Tilinpäätössiirrot eriteltyinä 39 Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat 10 Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten osakkeenomistajat varausten muutoksista 40 Pääomasijoituksen ja pääomalainan ehdot 11 Erittely yhdistellyistä eristä 41 Erittely yhdistellyistä vastattavien eristä 12 Tuotot liiketoiminta-alueittain 42 Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin 13 Saamistodistukset omaisuuslajeittain jaoteltuina 43 Ulkomaan rahan määräinen omaisuus ja velat julkisesti noteerattuihin ja noteeraamattomiin 44 Kirjanpitolain 5 luvun 18 :ssä tarkoitetut laskennalliset saamistodistuksiin verovelat ja -saamiset 14 Keskuspankeilta olevien saamisten määrä 45 Omasta ja muiden puolesta vakuudeksi annettu 15 Luotonanto eriteltynä sektoreittain omaisuus sekä velat ja sitoumukset, joiden vakuudeksi 16 Järjestämättömien ja muiden nollakorkoisten ne on annettu saamisten määrä 46 Eläkevastuut 17 Maksamatta jääneen saamisen vakuutena ollut sekä 47 Leasingvastuut asiakkaan liiketoiminnan tervehdyttämiseksi 48 Taseen ulkopuoliset sitoumukset eriteltyinä hankittu omaisuus tase-erittäin eriteltyinä 49 Johdannaissopimukset 18 Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla 50 Omaisuuden myynnistä asiakkaan lukuun syntyvien veloilla myyntisaamisten ja omaisuuden ostamisesta 19 Leasingkohteet eriteltyinä asiakkaan lukuun syntyvien ostovelkojen 20 Saamistodistukset ja keskuspankki- yhteenlasketut määrät rahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 51 Tiedot muista luottolaitosten antamista vakuus- 21 Osakkeet ja osuudet tilikauden päättyessä sitoumuksista ja vastuista 22 Pysyviin vastaaviin kuuluvien osakkeiden sekä 52 Henkilöstön lukumäärä, hallinto- ja valvontaelinten aineellisten hyödykkeiden lisäykset ja vähennykset jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkat ja 23 Aineettomat hyödykkeet eriteltyinä palkkiot 24 Kiinteistöomistukset eriteltyinä 53 Tiedot yrityksistä, joista omistetaan pysyviin vastaaviin 25 Hallussa olevat omat tai emoyrityksen osakkeet kuuluvia osakkeita 26 Muut varat eriteltyinä 54 Luottolaitoksen harjoittama notariaattitoiminta 27 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot eriteltyinä 55 Saamiset ja velat muilta konserniyrityksiltä sekä niistä 28 Erittely yhdistellyistä vastaavien eristä suoritetut korot sekä konserniyrityksiltä perityt 29 Velkojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon erotus muut korvaukset 30 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat vaadetyypeittäin 56 Rahoituslaskelmat 31 Muut velat eriteltyinä 32 Siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -22- Vuosikertomus 2003

27 0. Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n selvitystilassa (Arsenal-SSP) tilinpäätöksiä ja konsernitilinpäätöstä. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP ovat valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettuja omaisuudenhoitoyhtiöitä. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätökset sekä konsernitilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin, Arsenal-SSP:n ja muiden yhdisteltyjen tytäryhtiöiden tilinpäätöksissä noudatetaan pääosin yhteneviä arvostus- ja kirjausperiaatteita. Siltä osin, kun tytäryhtiön käytäntö poikkeaa konsernin käytännöstä, tehdään konsolidoinnissa tarvittavat oikaisut olennaisuuden periaatteen mukaisesti. Arsenal konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön neljänneltä tilikaudelta Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksestä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. Liitetietoina annetaan edellä mainittujen rahoitustarkastuksen määräysten mukaiset liitetiedot. tilinpäätöksen laajuus Arsenalin konsernitilinpäätökseen sisältyy Arsenal ja sen suoraan omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Arsenal omistaa Arsenal-SSP:n kokonaan eikä Arsenal-SSP laadi alakonsernitilinpäätöstä. tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty, poikkeuksena Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy selvitystilassa ja Turun ja Ympäristön kiinteistöt Oy selvitystilassa.tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsolidointi tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden välitilinpäätökset on konsolidoinnin yhteydessä muutettu vastaamaan emoyhtiön käyttämää tulos- ja tasekaavaa. n sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Jakautumisen yhteydessä syntyneeseen konserniin ei muodostunut konserniaktiivaa tai konsernireserviä. Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottojen vähennykseksi on kirjattu saamistodistusten kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutushinnan erotus. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättömänä saamisena on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan katteeseen on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Katteen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa -23- Vuosikertomus 2003

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2007 Sisällys Tilikauden 2007 tapahtumia...2 n avainlukuja... 3 Tilikausi 1.1. 31.12.2007...4 n ja emoyhtiön tulos...7 Osakepääoma ja omistus...14 Hallinto ja johto...14 Henkilöstö...14

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2008 SISÄLLYS TILIKAUSI 1.1.- 31.12.2008...5 Tilikauden 1.1. - 31.12.2008 toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2010 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2010... 2 n ja emoyhtiön tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 10 Hallinto ja johto... 10 Henkilöstö... 10 Tytäryhtiöt... 10 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

eq ONLINE OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2003

eq ONLINE OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2003 eq ONLINE OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset 6 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 1-17 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase... 18-20 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot... 21-66 Luettelo kirjanpitokirjoista,

Lisätiedot

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki.

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. vuosikertomus 2000 Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. Vuosi 2000 lyhyesti AVAINLUKUJA Aktiivihenkilöasiakkaita,

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Porvoon Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-15 Toimintakertomus 16 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 17-63 Osuuspankin ja konsernin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi KALAJOEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 13 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 16 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-64 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1 (35) TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: TULOSLASKELMA 1. Palkkiotuotot 2. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot (a) Arvopaperikaupan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: 1 (46) TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: TULOSLASKELMA 1. Korkotuotot 2. Leasingtoiminnan nettotuotot 3. Korkokulut 4. RAHOITUSKATE 5. Tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja voitonjako Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-65 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 . *., Tarjouses i te Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.500.000 euroa Nimelliskorko 3,15 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 3, päivitys 18.11.2008 Dnro 7/120/2005 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus LIITE 3, päivitys 18.11.2008 Dnro 7/120/2005 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1(24) Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman asetuksen (VMA 150/2007 ja sen muutoksen VMA 549/2008),

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot