Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien yhteiskokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien yhteiskokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 KELLOKOSKEN JA JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNTIEN YHTEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika: klo Paikka: Ravintola Ruukki Osallistujat: Kellokosken kehittämistoimikunta Kyösti Lehtonen (pj.) Hannu Helasvuo Heli Udd Laura Peussa Antti Seppälä Pertti Alivirta Asko Honkanen (siht.) Jokelan kehittämistoimikunta Esa Kelloniemi (pj) Seppo Häyrinen Pentti Kaasinen Outi Huusko Lea Ahonen Niina Sund (siht.) poissa Ari Maskonen Aila Koivunen Arja Taipale Liisa Palvas Kari Leppiaho Markku Ranta-Aho Marika Lähdeniemi Marjut Kylliäinen Essi Piiroinen Sami Tamminen Timo Tolvanen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Pj. avasi kokouksen klo Läsnäolijat Todettiin läsnäolijat ja esittäydyttiin. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu. Jokelan toimikunnan osalta kokous ei ole päätösvaltainen, koska jäsenistä oli alle puolet paikalla. 1

2 4. Asialistan hyväksyminen Hyväksyttiin asialista. Todettiin, että ruokahuoltoa koskeva asia jää käsittelemättä ruokahuoltopäällikkö Hanskin poissaolosta johtuen. Päätettiin, että pyydetään Hanskilta sähköpostitse tilannekatsaus Pohjois-Tuusulan ruokahuoltoon liittyen. Vaihtoehtoisesti koetetaan järjestää korvaava tilaisuus. 5. Kehittämistoimikuntien yhteiset asiat 5.1 Autopaikkanormien päivittäminen, lausunto Honkanen esitteli asiaa ja kävi läpi liitteenä olevan esityksen. Tuusulassa pitkään sovellettujen normien arviointiin on tullut aihetta mm. keskustaalueiden tehostumisen, liikkumistottumusten muutosten, väestön ikääntymisen ja ruokakuntien pienentymisen sekä elämäntavaksi valitun autottomuuden lisääntymisen vuoksi. Erityisesti hyvään joukkoliikenteeseen tukeutuvien ydinkeskustojen alueella autonomistus ja pysäköintitarve on muita alueita pienempi. Tältä pohjalta on aihetta tarkastella, miten uuden keskustan osayleiskaavan pysäköintinormeihin voitaisiin sisällyttää todelliset pysäköintitarpeet huomioon ottavaa joustoa. Tällä on erityistä merkitystä myös rakennuskustannuksiin erityisesti niillä alueilla, joilla autopaikat sijoitetaan rakenteisiin siten oikean autopaikkamäärän määrittäminen vaikuttaa myös asuntojen hintoihin. Autopaikkanormien päivittämisestä on pyydetty lausunnot mm. kehittämistoimikunnilta. Alustukseen jälkeen käytiin keskustelua mm. seuraavasti: Autojen määrän väheneminen edellyttää hyvää julkista liikennettä. Tuusulan tulee kehittää, eikä näivettää joukkoliikennettä. Suuntaus on ollut viime aikoina huono. Vaikuttaa siltä, että Tuusulaa väännetään väkisin HSL:ään, eikä siihen liittyminen välttämättä paranna laatutasoa vaikka tuokin kustannuksia. Tähän liittye4n liityntäpysäköinti tulee toteuttaa. Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittaminen taajamien ulkopuolelle saattaisi olla oikea ratkaisu, tällöin keskusta-alueelta ei varata aluetta vain pysäköinnin tarpeisiin. Ostotottumukset ovat muuttumassa, verkkokauppa lisääntyy, mikä vaikuttaa myös asiointiliikenteen määrään. Päivähoitopaikka saattavat sijaita kaukana kotoa, vaikka lähin päiväkoti olisi lähelläkin, koska kunta ei aina voi osoittaa päivähoitopaikkaa kodin läheisyydestä. Tämäkin lisää auton tarvetta ja pendelöintiä. Sähköautojen latauspisteet tulee toteuttaa kauppojen yhteyteen. Autopaikkanormia voidaan päivittää aina tarvittaessa. Vuorottaispysäköintiä tulee hyödyntää aina kun sopivat toiminnot ovat lähekkäin mikäli lähekkäin on kortteleita, jotka eivät samaan aikaan tarvitse autopaikkoja, voidaan niiden käyttöä vuorotella. Vieraspaikkoja tulee myös edellyttää riittävästi. Näitä voidaan toteuttaa myös kadun varteen. Työpaikkojen yhteydessä olevia autopaikkoja varaa henkilökunta, eikä asiakaspysäköintiin aina riitä paikkoja. Jokelasta voisi tehdä autottoman keskustan. 2

3 Jokelan aseman vastapäätä olisi hyvä paikka toteuttaa liityntäpysäköintiä. Toimikuntien paikalla olleet jäsenet esittävät kannanottonaan: 1. Oikean autopaikkamitoituksen selvittäminen on tärkeää kustannusten pitämiseksi kohtuullisella tasolla. Toimikuntien jäsenten on kuitenkin mahdotonta ottaa kantaa siihen, onko jokin toinen autopaikkojen vähimmäisvaatimus toista parempi ilman lisäselvityksiä. Jokelan keskustan osalta on oletettavissa, että hyvästä joukkoliikennetasosta johtuen henkilöautojen käyttö on vähäisempää kuin muissa Tuusulan taajamissa. Lisäksi tulisi huomioida liityntäpysäköintitarve. 2. Eri vyöhykkeiden osalta on todettava, että niiden määrittelyiden osalta tulisi vielä pohtia siltä kannalta, voisivatko ne kaikkien taajamien osalta perustua samaan etäisyyteen pohjautuvaan mitoitukseen. Liikkumisvyöhykkeistä huolimatta tulee pohtia, miksi pienempien taajamien palveluiden läheisyydessä käytettäisiin autoja enemmän kuin Hyrylän, jos kuitenkin ihmisten oletetaan kävelevät palveluihin yhtä kaukaa. Saavutettavuusselvitys voisi tuoda tähän tarvittavaa lisätietoa. 3. Rakenteellisen pysäköinnin velvoittaminen Jokelassa voi osoittautua ongelmalliseksi sekä pohjavedenpinnan korkeuden että taloudellisuuden kannalta. Pysäköintitalo voi olla ratkaisu ensimmäisen ongelman osalta, mutta toimikunnat toteavat, että rakenteellisia pysäköintipaikkoja ei tule edellyttää Jokelan tai Kellokosken keskustaalueilla, mikäli se merkittävästi hidastaa näiden keskustojen kehittymistä. Tämä asia selvinnee neuvotteluissa rakennusliikkeiden kanssa. 4. Kaikkien Tuusulan taajamien keskustojen osalta on tarvetta kehittää pysäköintiratkaisuja sekä toimivuuden että kaupunkikuvan kannalta asfalttikentät tulee saada siistimmin piiloon. 5. Autopaikkojen vähimmäismäärän normin tiukentaminen edellyttää hyvää joukkoliikenteen toimivuutta. Innovatiivisten ratkaisujen etsiminen on tarpeellista hyvän joukkoliikenneratkaisun takaamiseksi. Kutsujoukkoliikenteen kustannustehokkuutta tulisi selvittää. 5.2 Terveyskeskusten kesäsulut Kunnanvaltuusto päätti talousarviota hyväksyessään, että Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemien kesäsulku on viisi viikkoa, joista korkeintaan yksi kesäsulkuviikko toteutetaan päällekkäin. Toimikunnat totesivat, että erityisesti Pohjois-Tuusulassa kunnallisten terveyspalveluiden tila on huolestuttava. Kellokosken terveyspalveluille on Mäntsälänkin puolelta paljon käyttäjiä nyt, kun terveyspalvelunsa saa halutessaan myös naapurikunnan puolelta. Lisäksi todettiin, että uusi käytäntö hoitajien aikavarausjärjestelmän osalta ei ole kaikilta osin ongelmaton. Vastaanotolle pääsy on koettu vaikeaksi. 5.3 Muut toimikuntien yhteiset asiat Ei ollut muita yhteisiä asioita käsiteltäväksi. 3

4 6. Jokelan toimikunnan asiat 6.1 Pro-Jokela Ehdotettiin että Pro-Jokela kunniakirjan jakaminen ei tarvitse olla jokavuotinen, mikäli luontevaa ehdokasta ei löydy. Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. 6.2 Joulumyyjäiset Tapahtuma on lauantaina klo Myyjäisiä järjestää Viihtyisä Pohjois- Tuusula ry. Sihteeri varaa paikan myyjäisistä ja järjestää Jokela-talolle esitteitä. Esittelijöitä kaivataan kertomaan kehittämistoimikunnan tehtävästä ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 6.3 Muut asiat Toimikunnan jäsenet ovat huolissaan toistuvista haasteista pitää päätösvaltaisia kokouksia. Keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. 7. Kellokosken toimikunnan muut asiat 7.1 Yhtenäiskouluhanke Honkanen kertoi, että yhtenäiskouluhankkeen mahdollistava Koulutien asemakaavan muutospäätöksestä ei ole tehty valituksia hallinto-oikeuteen, joten päätös saa lainvoiman seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen hankkeen toteutuminen edellyttää hankesuunnitelman hyväksymistä ja tarvittavia päätöksiä rahoituksen suhteen. 7.2 Torpparintien parantaminen Kunnallistekniikan suunnitteluun liittyen on saatu tilannekatsaus koskien Torpparintien parannustöitä: Torpparintien kadun saneeraus on edennyt normaalissa aikataulussa. Työn aloitusajankohta määräytyi siitä milloin pääosa katualueen haltuunotoista oli saatu tehtyä. Vanhojen kohteiden rakentaminen on aina hyvin haastavaa, johtuen kaikista jo olemassa olevista rakenteista joista ei ole tarkkaa tietoa, kuten esim. kaapelit. Rakentamisen aikana katua on levennetty ja rakennekerrokset on uusittu lähes koko kadun matkalta. Kaapeleita on jouduttu siirtämään ja suojaamaan, sekä vesijohto nyt uusittu nyt noin puolet kadun pituudesta. Vesijohdon tonttiliitokset tehty uusitulla matkalla. Puuttuva osa vesijohtoa uusitaan ja loput tonttiliitokset vesijohtoon tehdään, sekä sivuojat kaivetaan, tonttiliittymärummut ja ajoliittymät rakennetaan kiinteistön rajalle asti. Hulevesien purkureittiä Aholantien puolella 4

5 rakennetaan. Päällystystyö siirtyy töiden keskeneräisyydestä ja sääoloista johtuen ensi kevääseen. 8. Seuraava kokous Kellokosken kehittämistoimikunnan osalta ei sovittu seuraavaa pidettävää kokousta. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tarvittaessa. Toimikunnan kausi päättyy vuoden vaihteessa, jonka jälkeen kunnanhallitus nimittänee uuden toimikunnan. Jokelan kehittämistoimikunnan seuraava kokous Jokela-talolla. Tilaisuuteen saapuu kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wäre, keskustelemaan Jokelan päiväkodin tilanteesta ja korvaavien tilojen suunnittelusta. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo muistion laativat Niina Sund ja Asko Honkanen toimikuntien sihteerit Jakelu: toimikunnan jäsenet kellokoskelaiset valtuutetut jokelalaiset valtuutetut kunnanhallituksen jäsenet kunnanvaltuuston pj:t kuntakehitysryhmän jäsenet kunnan verkkosivut / Leena Eno Kellokosken kirjasto Keski-Uusimaa lehti elinkeinoneuvottelukunta / Seija Lahtinen 5

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen pöytäkirja

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen pöytäkirja KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika: 7.10.2014 klo 18.30 21.15 Paikka: Ravintola Ruukki Osallistujat: Kyösti Lehtonen (pj.) Liisa Palvas (vpj.) Hannu Helasvuo Heli Udd Laura

Lisätiedot

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen muistio

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen muistio KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN MUISTIO Kokousaika: 2.11.2011 klo 18.00-20.25 Paikka: Kellokoski, Ruukin koulu Osallistujat: Kyösti Lehtonen (pj.) Ari Maskonen Ritva Kinnunen Teijo Pyykönen

Lisätiedot

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen muistio

Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen muistio KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN MUISTIO Kokousaika: 12.1.2012 klo 18.00-20.19 Paikka: Kellokoski, lukiosali Osallistujat: Kyösti Lehtonen (pj.) Salme Nepponen (vpj.) Teijo Pyykönen Merja Soosalu

Lisätiedot

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi.

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi. Tuusulan yleiskaava 2040 yleisötilaisuudet MUISTIO Tähän muistoon on koottu Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan yleisötilaisuuksien keskustelu. Tilaisuuksista on kirjattu lyhyesti esiteltyä asiaa, yleisöpuheenvuorot,

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014 TAMPERE 1 (6) YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO Aika 4.12.2013 klo 13.00 15.20 Paikka Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi illan ohjelman.

Valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi illan ohjelman. MUISTIO Aihe: Riihikallion kyläilta Aika: 10.3.2010 klo 18.00-19.45 Paikka: Läsnä: Riihikallion koulu valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto (pj) valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 3.10.2013 1 (6) Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 Aika 3.10.2013 klo 17.30-20 Paikka Tampereen Pantin auditorio, Puutarhakatu 11 Järjestäjät Osallistujat Leena Ivalo Elina

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro 20.2.2014

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro 20.2.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro Monipalvelupisteiden valmistelu, Tikkakosken asukastilaisuus Aika: 18.2.2014 klo 18 20 Paikka: Tikkakosken yläkoulu Osallistujat: noin 70 asukasta ja 15 monipalvelupisteiden

Lisätiedot

MAANANTAINA, 21.11.2011 KELLO 18.30-20.03. Hyvät Porin kaupungin keskustan ja Itäisen Porin alueiden asukkaat!

MAANANTAINA, 21.11.2011 KELLO 18.30-20.03. Hyvät Porin kaupungin keskustan ja Itäisen Porin alueiden asukkaat! 1 YLEISÖTILAISUUS KUNINKAANHAAN, HERRALAHDEN, VANHAKOIVISTON, ITÄTULLIN, RIIHIKEDON JA NÄIDEN LÄHIALUEIDEN ASUKKAILLE KUNINKAANHAAN KOULULLA, KUNINKAANHAANAUKIO 8 MUISTIO: MAANANTAINA, 21.11.2011 KELLO

Lisätiedot

Keskiviikko 14.5.2008 klo 17.15 21.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.5.2008 klo 17.15 21.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 106 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.5.2008 klo 17.15 21.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 23.5.2010, kahvila Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst,

Lisätiedot

Jokelan kehittämistoimikunta Kokous 3/2012 Yhteiskokous Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa.

Jokelan kehittämistoimikunta Kokous 3/2012 Yhteiskokous Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa. TUUSULAN KUNTA Pöytäkirja Jokelan kehittämistoimikunta Kokous 3/2012 Yhteiskokous Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa. Aika: 21.3.2012 klo 19.00-20.45 Paikka: Jokela-talo, kirjaston

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 1/2009 1 (13) 10.2.2009

TAMPERE MUISTIO 1/2009 1 (13) 10.2.2009 TAMPERE MUISTIO 1/2009 1 (13) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 14.1.2009 klo 9.00 Paikka Läsnä Poissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto Satakunnankatu 18 A, 2.krs Hartman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2008 klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.3.2015 klo 16.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.3.2015 klo 16.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.3.2015 klo 16.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi illan ohjelman.

Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi illan ohjelman. MUISTIO Aihe: Kellokosken kyläilta Aika: 17.4.2012 klo 18.00 20.00 Paikka: Läsnä: Kellokosken koulukeskus valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg (pj) valtuuston 2. varapuheenjohtaja Veikko Seuna kunnanjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 4/2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 4/2011 45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 4/2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.09.2011 klo 19:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Musiikki elämään hanke Ohjausryhmä 25.1.2012 klo 13 Konserttikeskus, Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki

Musiikki elämään hanke Ohjausryhmä 25.1.2012 klo 13 Konserttikeskus, Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki Musiikki elämään hanke Ohjausryhmä klo 13 Konserttikeskus, Pengerkatu 11 A 1, 00530 Helsinki Paikalla: Ohjausryhmä: Jere Laukkanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Markus Utrio, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot