Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 $%&'( )**)!"! ##

2

3 $ %!""# $% $% & ' ( ) * ( ' ) + ' #!""",-./ 0/22-3-/454,

4 ( ' $,-./ 0/22-3-/454, ! $!,-./ 0/22-3-/454, * ( ' '' ' 0// 2.5 / 335 $ $ $,-./ 0/22-3-/454

5 !!!!$ ' %! $! )! $$ )!! $!$!"" ## $$ %! & ) '(*)*+**,! $ & ',!# ', $ - $ $ $ # % %! + $ %$ ( $# %.# %

6 ! + $ ( # ( % % ( %$ ) %% # $ # # " -! %" $ $ % #$$ ## %! # $ * ' *,! % % + ()) #!" $ #! #$ # " #% * #

7 # #! #! *+ +(* #% #$ ( #% # & #% #% & ) # # * # " "! ' "! "$ ' "$ " & " "% & " " "# " ( "" " &! "# +! $ $ %!!!! $!!!! %! "! &!!$! )!! $!!!!!!!$!!#

8 !! +!!"!!% + )!$!!!$. $ ##!$! ()!$"!$$ + &!$"!$ &!!!$% & )!!$ )!%!$ )!!$!#!$# )!"!$" )!%!$! &!%! $" -!! )!%%!$ )!%! ',!%!% + (!%#! +!%#! +!%" ##

9 !

10

11 ' %(% ' ', '!! ' Ulkopuolinen maailma Järjestelmän lukemat syötteet Järjestelmä Järjestelmän antamat vasteet!! / /77-33/ / /2/ -/4. 5/ / ('

12 % 0 ' ' ', ' ' * ' ' ' ) (%& (%$'(('( % $$(( ) ' ' ' ) * ' ) " ', ', ( ', ' ) ' ', + ' ' ( ' ', ' ' ) ) ' ' +

13 066 0 ' " $$$ $$$ ( $ ) ) ' $ $ $ $ $ ' $%( ' * ' ' * ',! $ " & ', ', '!!, +! """ *) )

14 0 $ + ) ',!!! $! #! " # $ % & ''' ''''' ''' '''!!+ ( ( ) * +,-,-,. /

15 ,. ) '!$, ) / ', '!, +,. + ', / )! 0 ( ( '!, ' %#, ' ) ) ), * ) ) ) ) ( ) ) '!%,!$ ' $ ' ) $ '!

16 # 0 $$ (!! $ + $$ (!!( $ + ) ) $$ ( # + $$ - ( $!!!! + ( (!$+!

17 ' ' ' +. * ' ', ', ) ) ' + "

18 ! 0 6, 6 ) %( $( ( (( ( ( * ' ' ', ( (! ' 3 / / ( ( '$!, + ' * ', ) $ ( '$$, ) ' (, ' '( (, ' ) ' ' ' ) ) '( (, ' $!

19 66!! (*) *+ **!!!!!!!!!! $!+ (*) *+ ** ) ) ( ) ) ( ( '$, ' ) '! $, ' ) ) ) % % ' ' ) ' ), ' (*), ' *+, ) '**, ) ' ( ' ) +

20 !$ 0 6, ' +! ) ( ) ' ) (%% $ $ 0 * ) ( / ',! "! ) * 0, '$%, ', ', ', ', + -, - -./ '$,

21 0! / +. ( * $! Xi Yi C i+ FA B C i S i $! / / /335 ) ',! ( $, +,./ % + $ ) $$ ' ) + ( $$ '

22 !% 0 6, 6 Xn Yn X Y X0 Y0 FA B... FA B FA B 0 Sn S S0 $$ / / /33- $$!! $" $$! ( $ $$ $!!!!!! $$+ '

23 & ) ', ' ) ' ' ) ) & ) )*( ) ' ' + ' ' ( '!

24 ! , ( ) ' $.! 7-/- /4 -/ /- /4 -./ /375. /33/ /4 / / 5 * + ) & ) ',! & $ ) ( % ', & ', ' ) ' ' ) $ )

25 , ! ) ) * ' ' ) % $ ( ) ( (*) *+ **! +E(V) 0(V) +E(V) X X0 w X X0 z x y X X0 w X X0 z x E(V) y AND portti OR portti NOT portti!+,57.3 //22-8//7/ /8//7/54 5. /5/ / /. 75/33- ' )!+ + ) ' ) ' ) ' '

26 !# , ) ( %( ( %$% ( -3/./4 3 / / $ ' - ',,, - ' ' ( ( X0 X X2 Xn Z Y 0 Y p p= log 2 n $+ -3/./ / / / * &! ) ' ), & % ( ' % ) )

27 , 0!" Y0 X0 X + ( -3/./ //33- / / - Z Y0 0 Z X0 X Y0 X0 Y Y Y0 Z X 0 0 X0 Z 0 X X2 0 X2 X3 X3 %+ ( -3/./ / / -3/./ 52./

28 $ , $# #$ ( ) ' +,,, -. ( +,. +,. % +,,,. +,,,. +-,,,. - +., * ( ' * * +,,,. +. (! * * (( %( % ( %$% ( & --7/ /4 5 3 / / ' - ),,, -

29 6, 0 $! X Z0 Z Zn Y0 Yp + --7/ / / ' ', ( (*) ** (' Y0 X Z0 Y0 Z0 Z 0 X 0 Z 0 X + ( --7/ / ' )! '! ' ' #

30 $$ , X Y Y0 Z0 Y Y0 Z0 Z Z2 Z3 Z 0 0 X X 0 0 Z X 0 Z X + --7/ / / //75 / //7/2./ Z0 Z = Z0 Z Zn Zn Y0 Yp Y0 Yp #+ --7/ / / /4-

31 6, 0 $ $# #$ (' +,,,. (,, +., *

32 $% ,

33 ( ' ( ) ) ' ) %! *! ) %$ ', ),,, ), ' &,, ' ) $

34 $ ideaalinen piiri taso +E(V) todellinen piiri 0 taso 0(V) aika } Viive t %!+ 5--3/.54 3 // / / /4433/ aika t A+B t A t B X X2 t 2 t 3 t 4 t 5 Y X3 X4 t Y2 Y3 %$+ 0 /4-7/.54 8//7/4 // /54 // 5/ //7/4.7/ /.//5 4 /.. -

35 0 0 0 $ ', ' ( %$ (% ( $ $ ( '), % + '+, ' ) ) R S Q Q S 0 0 R 0 Q Q Ei muutu kielletty % //75/ // ' ( & ' *! + ' '

36 $# ' %%, St Rt Qn+ Qn+ R T S Q Q Qn Qn kielletty St T Rt Qn+ Qn+ %%+ 4274/ 2//22 53/ 2// // / ( '' ) ' ) % * ) + & % ) 752/. 57/ % ' ) ( ( ' & %

37 , $" Dg St Rt T Qn+ Qn+ Dg 0 Qn+ Qn+ 0 0 Dg g Qn+ Qn+ Qn+ Qn Dg g Kellopulssi %+ 2//24 / / /. // / / / / / / aika Syöte X(n) X 0 X X2 X3 X4 X5 Dg D D D D D D Qn+ X 0 X X2 X3 X4 X5 Vaste X(n+) kello T % + 52/. 57/ /. / / /335 2//

38 Select Select D Q g Data in Write kello Data out Data out READ/WRITE MUISTI (RAM = Random access) READ ONLY MUISTI (ROM = Read Only) % / / /4 /. / / /454 / /4 - ( + +*( + +(( * ) ' ', & '), %# *) + ) ' ) %# + + ' ', ( * ', ( ) ' %" ( & %! ) ''!

39 ,! 0 0 M M M M M 0 M M M M M 0 M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %#+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./. - /. / //4-3/ / / M M M M M M 0 M M M M M M 0 M M M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %"+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./

40 $ y 0 y y y x x x 0 2 %! + /. /8//7/54 /. 535 / /./ /- # $" ( 0 * * 0 ( ' ' ' 0 * 0 * %!! ) ' * * ' ' 0 * '

41 , Osoite Muisti M Y X %!! /. /./ /-- 5 /. /8-/2-4 * /../.3./ /5-32/ *.5/ /4 /2/53/ / * /4./ /4-2./

42 %

43 !! ', ' & ' ' ' ' ' ', '! Syöte X(n) Logiikkapiiri Vaste Y(n) Kello Z(n ) Rekisteri Tilamuuttuja Z(n)!+ -2-/./ / / --3/ / /.5. / ' ) ) - -- /54 * ' '

44 0 6 ' ( ' ( ' % $$ ( (( $ (! + ' ' 50 senttiä 50 senttiä annettu euro anna juoma Alkutila 0 euroa euro 50 senttiä euro annettu 50 senttiä euro palauta 50 senttiä $+ 2./4257 -/ / ( ' ) * ' +

45 ( ( ' ' '! ' &! *! &! * &$ *! &$ * ' $ ' $ ' *! % ' ', ( 754 &! & $ '! ', ', ', ', $! '!, $ ', ', ', ', '!, '!, ', ', ',! '!, % % ',! ', ', ', ',! ',!!+ ( + '' ' ' *!

46 # 0 6 ( ' ) ) IN: euro, OUT2: anna juoma 0 euroa IN: 50 senttiä IN: euro IN: 50 senttiä, OUT2: anna juoma IN: euro, OUT2: anna juoma ja OUT: palauta 50 senttiä 50 senttiä annettu euro annettu IN: 50 senttiä 00 X=, Y= X=, Y=0 X=0 X= X=0, Y=0 0 0 X= / /3-33- ' ' ' ' $, ( ' 5-3 ) ( ( ((% ( ( ' ( +*( & ' $ ( +*( % '!!,

47 6 6, " ' 0 & * & * ', ', ', ',! '!, ', ', ', ', ', ',! '!, ',! ', '!, ', ',! ',! '!,! ',! ', $+ ( + seuraava tila ehdoilla palautus juoma +50 c c Sisällä Sisällä 50 c Sisällä Rahan arvo 50 senttiä=> bitti = 0 euro => bitti = Uusi raha annettu D D D D = juoma, 0 = ei juomaa = palauta 50 c, 0 = ei palautusta % /4 5. /. /4-33-

48 % 0 6 ' * ' '!, ' * ' ' ( ) ( ( ((% ( %$ (% % ' (( % ' ( ' ) +*( ) ' '), ) ( ( ) ) ' ' ' )! ' '!,! '

49 6 6 0,6, %! Kontrolli osa Data osa D D D sisällä 0 g alkutila= g alkutila=0 g sisällä 50 c sisällä alkutila=0 D D2 D3 J P R Rahan arvo 0 = 50 c = kello = uusi raha annettu /4 3 // / // // /33-5/ / / /.52./

50 %$ 0 6 ) ', '! ( $( ( %($% ( (( * ' ( * ' * 0 * ( * ' ' ( 0 ', ', + 0 * * 0 ' * ' '

51 % TOIMINTO NRO: X 2 Siirtymäohjeet Xa Toimintaohjeet Xb n 00 Xa 0000 Xb Syöte (sisääntulo) 0000 Y Seuraava toiminto 0000 X = f(xa,y) Z=f2(Xb,Y) Vaste, toiminta (ulostulo) 0000 Z + / / /2./ / 5 / /4 /

52 %% 0 6 ( ' ' $% ', ) ) ( )!" ) ' ' ) ( ) ) /. 7-2-/.-3 7/ /-33- / 7-2-/. - / / ) ) ) ) ' ) ) ) '!"! / /./- 3-.5/ -/ - 5/ 2/ / /./ /./ & ' ) ) ' ' ) ) * ' ' ) ) ) )

53 06 % R Tila Seuraava tila Nauhan siirto R Syöte (luku) Vaste (kirjoitus) R 0 L R R R.STOP L R.STOP + 7/4 / / /7/ / /././ /3-

54 % 0 6 ) ' (! ' ' ' ', ( '!, '!, * ', '+, *& ) ) * ) + * + +!! ',! '+,! *& ( * ) ' ' '!, '+! *& *&!, *

55 06 % ' ', ) + ) ( ( + +! + + +! + +! +! + ' + + +! *& ) '!! ' ' + + +!! *& ' ( ) * ', )! ) ) ', ) ', ) )( '!"%", ) '

56 %# 0 6 $$ $ ', ' ' #,! $$ # + ( (! ' & ', ', ', ',! ',! ',! ', ',! ',! ',!! ', ', Seuraava bitti on 0 Seuraava bitti on Parillinen pariton Seuraava bitti on Xn.. X2. X. X Parillinen=0 Pariton= Seuraava bitti on 0 D,-7/ 55 / -72/. / 54 /3-2--/ - 5. ( 6 33-

57 ! (*'$$!!+$$!!$%,#! "#!$%&#'!!+$$!!!$'#'!!! ($!$! $"$)* )""!$$+$$)!!!#%"#!* $! (!!!!!!$. #$!!$$!$$ ('#'! '$ $$!$%- 00!!!!!!$"#$$!!$!!$ 2%!$$!!$ / '$ :9 ;8<:;<<=9 >!$!$!!#$$!"#!!!"* $!!$$!$ $ )'! $# )!!!$!## #!!! '$! $#$!$$* $!.! $$$%A$!$!'$ $ ( BCDE5FFG )!! 75HG7HHIJ!#$$$$% $#$$!$ $ "#!!! K"L MCN7OH5HHI54 HP4Q7O4OI4FIJ!$!% $"$$#$$'$#!#!! (! R/

58 C 6 6 D D $! &$ #!#!!!$! (! $ "#!$!$ )$$! $!!$ * #%,$$$+$! %0!! )! #!#!!'$$! ( ) $$ ( $$$'#!% * prosessi A prosessi A prosessi B prosessi C prosessi B prosessi C $ %0. O IFHIH OHHHI QOGIQOIFI OQO HGOIE PFPQHI FEI QPFF EFFGE HGHHIEC $$!"#!!! )!! ('#'!! #$!!$$$!'$'$* #!#!! (!"##!#!$$$$$$*!%-#$'$$$ $)'$$$'$* $$#!$!$""!$$ $'$'$!!!% 34 ')! "!#$$!")% # &. "! $$ (!!'#'(!!$! "$!!#$!$ $!!#!$$!$!!$ &'%, * " # )$$!!#% (#! ) ( (')$ "$ -$!$$$$!!!% )"#!)$#)#!!$ K(*+,-*$#)#!!$L'!!$ $ " $) $!$$ #'$$'$') " #' '$$$ #* $!$""% + "#$$!$#$$!'$!$%?#$$ (#!#$!$ $))$! $! $'$$!$ #'$$ " *

59 CMC 0 *"#! K$ % L% )$ $!$$ $$$!+$$!* "! $# $ 0L!+$$'$ $$ ')$$!$$ K (!% X X 2 X 3 X Väylän toteutus 2 arvoisella logiikalla Z R R2 0 Volttia X 2 X 3 R R R << R2 Z Väylän toteutus 3 arvoisella logiikalla $ %. H PQHIQFEI GFFE I EIOE P FOFGFGH IEEFC E PF B HF HP FFIHH OEGFGG HIEEI FEHOOC QI HP FF OHHE B FEHOI OGHHIEEIIE IF BFEHOC $$ #"##$ $$!+$$') $$!!% +$$"! )$$$!$ )$$$!%!#! (!! #* ' '$ 0!!$!$ )# +$!$"$$!)%-!+$$'$$$" *$#!$ "'$'$ #!$ $ (!!!#$!!%,!+$$'$!! '$%$ $" %!#$$ $!!$'$ $ )'$) )!! " *"#% $!* $#!!#!$$!$"$ $ )!!!* $$*!$$ $ #?#$$! $)$!#!$'$ $!!$ $ $!!$ $#$$ %%- $!!*!$ $!$ K $#'!L%

60 C D D A B A B Z Z $ %. EE HHFIC HE IFI PEQF HIFFI 34 :!= =!9= 7 %%7 #998%$ ;9! #$% $$ '$' )!!#!#!!! ( $)$! $#! "$"* "* $#%!!! + %!?#$$$'$!+$$ "#$ $'$%A)'$!!+$$ (!# $$$#!! #$!?#$$*!+$$'$$ EP EFE EI'$ E F K$ %RL% Lähettäjä { Vastaanottaja { Osoiteväylä Dataväylä ready data valid ready data valid OIEC $ %R. HIEEIIEQFFPOFOQOEFOFGFFFGE O PPHIHIHIEEII $!!$ $$!!$ $)$!!!!+$$''! $ $'! $$$% $$ $ %R! $#! (! $)$ $ #$!$ %0$)$!$ $$$$$ )$*!)$ *$+#$%,$$ % $!!% accept accept AIKA

61 C C D Vastaanottaja Aseta Ready= Odota kunnes data_valid= Lähettäjä Odota kunnes Ready= Vastaanottaja Ready= Data valid= Lähettäjä Ready=0 Aseta viesti Aseta Accept=0Datan Aseta Ready=0 Aseta Data_valid= siirto Lue viesti Aseta Accept= Odota kunnes data_valid=0 Odota kunnes Accept= Poista viesti Aseta Data_valid=0 Accept= Data valid=0 Accept=0 $ %. OGIQOIFIQEFE GOO EIQGFFIHE OO EGFOEEFFIE EHI EEI FEEFGEHQ HHIQEE IOEC 34 :!= =!9= :<87! %# 899# 7!<<7 #!!%- )' $"#$#""!$"$ $#$$!!! #($!$$$'$! )' ) $$)!!$!!* )!$% )'! (!$"$! $$ " #(!#$!"$$!!$ )' "$$$ $!$$$'$!!!$ $#$$ $$!# $#!!! ')$"$* $'$ $!$$$ $!$$ $!$$*!!!$ K) $"$!!!$!" (L% K$ %L $#$$!!! )'$!!+$$ GHF FO H $$)'!! $!$$$'$#)'$"$) $+##% '$$"$)$ EHEQ*!!$ $!$$$'$)'!!$!)"#$$* $!$)!$% J!! $!$$$'$ ## # "# $ $)! *

62 R C D D OIFI EHEQ 0% '$ EIH EHFEEOFFEEE%,!!$ $!$$$'$ $!$$!+$$* EI EP B!!!$!$!$$$$$ (!! K! $L! )' )'$$!!$% % $$ EFEEHFFFGC )')$!+$$ EI!+$$ $#! K$!$$ L$$!$$% EP B'$$!* $!$$!)'$!$$!+$$ EFE!+$$* $$ $!!$ % B! EI % '$ GQGEQEEC +$!$$$'$ )$!+$$ EFE B EI $$$ $!+$$ $#'$%,!!$! $!$$ EI!! $! % EP * R% GQG OGGC! ) $!$$$'$ $!$$ EI!#$"$)$ "!!!+$$$E F B% %! EI FF $$$ FGHC )')$$!+$$E F B#* $#! O $#' $!! ""% " %, $!$$ EFE EI %!+$$'$ FGHC +$!$$$'$ )$$ EFE EI EHFEEOFFEE $!$$ O EI!% E F!## "! "! % %0.,+# )' '$ $!$$$'$ *!+$$ )' GHFFOH$!!$! $#$!$ (!!%,"$)' '$!! ' EP $!))$$!!+$$!+$$$'$$$"!!!$)!!$%)''$ $$!+$$ GHF FO EP'$$!!$!$!* "$!'$ $$$ EHEQ*$+# )$$$$ $!$$$'$ "$$ H $$$"$)$!##% )' "$$ $!$$$'$ )!$ * '$ $)!$!+$$ )$!$$! $%&! $"$)$!$$!$!+$$$$$!!$ $'$* $"$) )(#! K!$$!L'$ '*

63 C C D Lähettäjä { Lähettäjä 2 { Vastaanottaja { Osoite väylä Data väylä request to send $ %. HE FF EP EHFEEOFFEEQOGIQOIFIHQ FF EIFEE FGQ E OEGHHIEEIC $$!+$ $)!! "$ "#$$$% " >! ('!!$ )$$$'!!$ # # $$!* $#"##$$#%>)(#!$!#$ "##$"! $$%! $"$)!*

64 C D D

65 @!)$)$#)$$')$$% $!#! $$! #$! +$$&)-$$* # "# ) ( (*+,-*$!$!!$%! + "#!$#)* $! $$ ) #!!! '$ -$ #$$!* ) "#!"#$$!'$ %!$$#)# * $$!! ) $!!% $$' -$*$#)#$! -$*$#)#'$$!#$$ "). 0% $$ OFOIPQHIQQ K- #"#!! #! $#L$$$'$* $$!$ $$'"$ )'$ "! $$$%#! '!(! $$* )'$!!+$$#!!!('! * )*!##'$ $!$!#$$ "#$$% % IF!$ K, L!!!#!* FFIHOOIPQHIQQ "#$$'% )* '$ )!$! +!,-** A* '$ % (!! QIHFIF$"$$!$# )!!!% -) $$$!('$$#!*+! +! "#$$!( '$$!'$' )!!#!%! (* R% #%,' GIHFI E K"*"L*$!$')!'$$#!* $$$ % A*'$!$$* 2

66 C #' $!#!!$ # )$!* $$'!!$ #!(!#!!$ $ #!#)'$ $!!#$$$!$!!$!##?#$$#% 45 <= 8; =7; =98 #$! '$ )!$!!!$! 2%0'$ 2% % $#,K$ $$* 2%0L%!*!!$$"! # $#$$$ (! $$!% A!! $!!$) (!#!!! %! $$!#"% 0 Keskusyksikkö (Prosessori) Muisti I/O laite Osoiteväylä Dataväylä Control $2%0. IFOQOQOOHFGG PFOIHIIHEQPFQFPIHFQHQGHPQHIQ HF GIHFIHFE HQ EIFFIHFEC '$ )!$!!!( %, K$ 2% L))?#$$!##)'$!!$! " )$!$'$ (!!#$$$'?$!!# $#!*+!$!#%!! $ #* K, LQOFOIPQHIQQ '$'!('$$$$2% $!!EIF FFIH OOIHPQHIQQ $$!! #!#'$$#!*+! %!!! QIHF!(! * %

67 CBC / * '$ # *#!#!!( $$$'$!$$!$! ( $)$$ #%, $$!$! )'$$ $!!* $!!"#$$'$ #!+$$'$!#$ #!#'$ %!!!!!( )$! $,!!#$$!#!$),-**?% #!# $"$!!!$ #!# $ #!#)! ) $)!!!!!!(!!!!$$%!!!#* 0 % (!!!!!$ "!! ''$ $$ $ (! 0 #!* 0 "#$$ #!#'""'$'!!$% (!#!! $# #"" $)!!!!$$ 0* #!#* $#!*+! % 8 bit 6 bit CONTROL ADDRESS DATA INSTR 6 bit FLG bit PC IA MD AC 6 bit 6 bit 6 bit 6 bit KONTROLLI YKSIKKÖ IBUS 6 bit IBUS 2 6 bit ALU $ 2%. HQGHPQHIQ EQC OBUS 6 bit #!! )'$$$!$!#!##+$!% #$ $#! )"" (!$ $ #!# (!*!'$$$ "!!#!#$$?#$$* * $% $"$!!!$!#!$$#! $#$!!$ ' 2%0% ($#!$'$!# (! '!'!$% (!#!$!"#$$$ #$$!#!#'$

68 C $#$$ $!$$!#$ *#!#'$$$ $!$$!#$ *#!# "$) % # $%!(!!!!! (!!%,) $$$ -*#!#!#$$ #+#$ -# K$!#$$$L! $!!!!'!$ % -*#!#$ ( *!!! )$!$$% **#!# % $#!$$! $$!! (! $$! #!#% $!*,*#!# +!"#$$! (% "$#$#%,) $$$ "!! $#!*,-*#!#!$$$!!)% "!! $#!*+! "#$$ *#!# $!!"#!$!!!!$# ) '$!$$$#!$!#$$,. $!!$#$ %!#$* 0'!,.* $ # $$!( $$! (!% )!$ 2%0. (!#$#)#!!!( #!# #!% $$$!! (!# $#!*+!!(( K, L?#$$!#!$* #!#! '$ $!$$$! '$ ')?#$$!$$$$ N * '$ ' *!$$')$$)$)$!$$!$#!#! * '$ *#!#!%,.!$!$$$$ "#$$!% * <=987"7;::< 4 :=<9=7"7;::< 7"7;::< $!$$#! "! $$$$% K!$$#!L - $$!!!$ $#$$!!$! ' '$!'$$)!!'"$ # #!"! $$$'$!"$$!'!$$$!$$#% $$$!'$ )'$!% (!# $"$!!!$ $!* (!!

69 CMC 0! "! ##"!$$"!! #$'$ $$! " )!)!!$!$$* $$$!! $ %A!$$#! $$$$!$2% #!#$$ $ "$' % #!!$!!$!$ $)!$*!$$#!.!$ R. % A! A! K!"$'L# "#$ ) * 0 R R 0 R 0 22R0 +$ 2 R 0 +$ R +$ R /R/2 / 0 // R R R $ / 0 /// R 0 RR2RR 22 / 0 ( $ R R/2 ( $ 00 2%. $)!!"$' ##! "!$% A!$$#!$%, K$ 2%L!'$$!!!(! '$!!( $!!$$ '$ $$!$$ $$%-$$ $'$!!"$* " $!)!$#!#')?#$$$$$!#% (!!$!!!( #!#!!'!$$#)"$$ (!! ' )')!% A "!!!!$!! '! A *!$'$!!!#$$ '#!!!$%! $#!$!$$ #!$'$$('#'!)'$!#$!$$#%!!! A,*)'$$! ($$!$# )'"!! A *! A *!'$$%!!, *!$! K$$$L )' '$ $$ $'$!!!( #!#!'$$!! #$$$'!!$ A* $ "$#$!!$#$!!$!$$#$!)'$% )$$$!!$% (##!! (!#!"#!!!#$!$$$#!$!$$* $$!!!$!!$ $ )!*

70 C bit Osoiteavaruus (64 K)... } } } ROM muisti K RAM muisti 60 K I/O laitteet } 0 Keskusyksikön rekisterit $ 2%. HI QQI B IFI OHOIFE EGG HIOIFFGHFEC

71 C C #!$!'$!'#) K$$L)'$"!$$$ $$$ #'$ K#!#')'$'$L% 4 #< 7!97 =89!88! $!,#$$$!!$ $!!!$$!!!! )!! (!!!'$!! $$% +$$! $$!!$! #$$$!$$$!!!! #!# '$""#!#!!* * (!! KL $$ #'!$$ "#!"#$$ QHQPQEE!! #!#!!( )$!% $! $!(!* $)* '!$'$ "$#$#'$ $ '$!$! '$! $* $$% #!'$ (!# $!$$!!$ $)!$$! $$!$ #!! $!#$!%!$$$!!$$$ "$$'$ # ""! '$% - #$!$!!!$ $$$ $""$$'$! $!!!$$ $!!$! 2%R2% ' '$ 2%% &$ $"$$$$!!$$"$$! % (!#$!!* $)!$)$$!!* $!!$ $$ 2%R% %!$!!$!!$!$ $ $)!!$!!$'!$* $)$!$!$$ "!#!$'$!$! '$ %!$$!$$! $$!! 0 $ "#! $)% )$!!$'$!#'!$$$!$* " (! "$ ' )$$ $!$!$%!#$ (!! # ) $)'$!'!!!$ $!$%!!!$!!! "$#$#$ )$!$"$$ #!#!!! *

72 R C 2. ADD/SUB 3. AND/OR Bitti. NOP/HALT/ SKIP/NOT/INC 4. MUL/MOV SEL 0 0 SEL SEL CMD SEL R 5. CLR/ROT 6. JMP/JAZ SEL REL 7. LD/STO 8. JPS/RET SEL SEL REL Ra Ra Ra Ra R R S R Rb Rb Rb Rb OSOITE 6 BIT 6 BIT 6 BIT $ 2%R. HI QQIQHQP QOOEGQHHFEC $'$!$$ $)$!$ #!#!, - * '$,-%- $ $ 2%R!$)$ $ 2% $!!% $$, 0 - * 0 2%.!#! $! $)$ % #< 7 : 7 <:;=9:< 4 $ 8! +!!'$ -$ K(*+,-L* ""!!!!(!!! $ $$$$%A!!* )$!* $!"! ' '!!!$ # $ $!! )$$$! $ "#!$! )$!!!!)! )"! *

73 C C D D $$!!$ #!% $$$ $$ $$$ ) ")'$ ' >!!!!#$$$L )$!!!!!$!!!#$$$.!(( K#!($$$* "$$!!$'!$!!!$)'$#!# -!$$!!$!*! )$$$ $$ $$!#! - #!#!!!$$ $$$ $!#$?#$$#!# $!$$ ) $ $#!* $!* +!!!$!(!!'$$$$!$$') #!#% '!$!#$$$ A)'$#!#!##!$$$!"$$$ ( "!! - -0% #$$$!!$""#!!$!## #$!!$$$!!!('*!)$!%,*! )$!!! $$$%,**(,,* -. $#% * EP B% * EFE B% * EI EP % #!# * E F B% %%%'$ #"" #!# $#!$% - -0% +$)!!$ K!L$$)'$$!# $$$!#$$$!% (!!#!$!!'$!* ($!$$!!!! '$#!"##!+$$ K -L% (!!!#!* $$$$ $"$$$$$$!$$!!!!!!(% '$)$$$! +$)!"#!#$$%!"# $!$$!!$ ( $$ "## $!!! % $$ +$)#!# '$ $!$$$$! % #!(!# $$!!(!! '$ #!"#!"$$

74 C +$) $! K *2#L% "!)'$$!#K -L$!$$!$$$!#$$$$!!!$$$!* % 4 <= 8; = #< <:;=9:< -*#!#!$$!$!#! "$$!$!,**.,-,-,'$ (!!$ $ $)!$$ -%!"$$!!$ $! *!!$#$$!!!! $)! )$ A! -. $# ##$$!"#$ 2% $!!% CONTROL ADDRESS INSTR FLG KONTROLLI YKSIKKÖ PC IA ALU MD AC DATA muistin osoite PC Muisti FFF..F $ 2%. EEHQGIHFE E GIHFIIC HQP OHOIFO OHOIF P $)!!$ $!!!$ $!!% $!!## $$ '$! #$$ $$$!! # $!"#$$!( )'$$$$,.!!( $$'$ )'$$$$'$ #!#!*! ))'$*$!$%! $!!$ 2%2%A"#$$' )'$*

75 C C 2 CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU $ 2%. HQP EQG GIHFIHFE EFE P E HIIFO QIHFII CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU AC=AC+IA $ 2%2. FEHQGO EEFIO HGOIFGH E O EEHQGI N E O QEH EFFE IC

76 C 43 <= 8; = #< 7!97!88! $ ) 2%R 2% '$!$#$$!%!!! $$ 2%! '$( " $#$$)!'$!!$ $$$ "#!!!#!$% $ "! '!! ** 0%-A 0 **!" ** %, 0 #" " $" 00 % &' &()* #" " +!, -./0 -./0 % # #" #! $3, '() '(5 % $,** $ 0 4$ " # # 5, 00 $ 2%, $ 6$ "" # # 5, '75 % $,-* $ 0 8!!+" " 9 # # 5, : ; ': ; < 5: ; 0 0 $ /%A $ 8!!+" " # # 5, : ; ': ; = 5: ; ' > 5 0 % $ 00% $ 00 # " 5 #!, 0 % 000 $ A+ $ ** - 0 # "!!", '5! # #, '? 0% 0 AC 2 ## # # 5 7 " : ; ':() ; :)D ; ':?! '?! " : ; ':7) ; :? ; ':)D ;! $$$$$ 2%R. (!#$#)# 2%% "#!! %!# $! $)$

77 C C / '!! 0R%&! 0 0 ** * 5!" " $!! ", &'! 0 %& * # #" #"!!7 ", &' 0%&,! 0 00 ** * $3!" " $!! ",! &'? "" &'! " &' &() 02%&, * $3!" " $ # #" #7 "!! ",! &'? "" &' " &' &() 0 % *! 00 * " # #", ' :! ; 0/% *! 00 0 * "!# # 7 #", ' : :! ;; 00 0 * "" # # ", :! ; ' * "" # # #!# 7 ", : :! ;; 2%. (!#$#)#!$ ) (! %!# $! $)$ $$$$$ 2%%A!! 0 %

78 2 C '!! %&, $! 000 $ % $! 000 $!$ "!!" "" " & # # "" " #7 # " # ", : () ' : ( ; '5 : ; ' &() &' (!$!!" # # & ", &' : ; ' : () ; 5' : ( 2%.! '$)"$$ $)'!!$'$ ) "$$%

79 20

80

81 45!8 =8%89 7 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%89 ""!!!!!$!! ( $!$'$$$ $$ -$!$$$ K%!#$$$ (*+,-L *!!! $)$!$ $$ $$!! $$$!%$$$$! $!!$ $ $!) ) $!$$$!#$!)* '!!! $! ""# %$!$$$!$!$"$!'$ )# ""#!!!$$!!!! (! (*+,-*"#!$#*!!$ $!% +$!!+$!!$!$$'!$$"$)* ""!!! '$#$!$ $$$$!!'$!!$!"#* $!!!$$$''$'$!&)-$ " # )!!$!!* $$!!$ (*+,-*#$"#!!$ $ 0/R2% '$ )!! $!!$$!"$$$ )'$ )% )! $!#$!! $ '* )'$! )"$!!! $"$$ $$$ (!!! '$ )* $!$!.!#! )$!"#$$$ $$ #* 2

82 2R C D D D $ %0. QOQIIFOFGFGHC E G G PFEHQG )$$#!# K+%!# #+!# L'%,$ K+% $#+!# L#!#!!( * "$!$)')"$!!!!$ $$ K & L $$'$ #! $$ $ $")'* $!$)'$!$$!$$$ #!$$$K+% $!! $+$+ L K+% $!!# L%! (!#! ''$ $!!$ $! %0)! $!!!$ # $$ 2% $$! $!"$$$%!!!!$ ' $!'$!$$!! $!* '$ $* $$!$$$$ #$%,!$#'

83 CBC D D 2 ''$ )'$! $!!$ $$ ' (!)'$ #'$! $$! )'$$$ ' #!'**!"$$% A)'$!!!'!"$) K 0 L )$!$$ *$!!"$) 0'$ 0R 0 K '$ L! $$$ *$!$ "$)!! 0 02K # L%#,!! "!!$ #"$#!'$ ##$)"$* $ $!!!!! "#$$$ '$ # #'$ )$ $!$$%!$!$$!$ )' "$#$$!$ (! '$ #)$!$ )! ()'$!'$ $$ ' 0/R *$ ) ) ' #$!$ )'$ #$$ )"$*!#$$!!! "#!$ )'$$! $* ) %! $!$#)# $!$'$ #$'$!! #!! "$# # )$$ )"$ #$ $$'' $!'! )')!! #$ $! $ $!$ )' "$"#!$ )"$$$ $$!$% 0/ * ' #$"'$'!$ $!!$!! "! $ ' $'$$! (($$#$ $!.)'* $$$!! $$ $!$$$!#!"! )'$$!'$ % #! ")'$$ "# &) $ * $$ K+%!')$$ L*'$!'%.!# ) $ 0/ 2'!*!!$!$$!!!!$$!$!!$)$$$$!#$'$)""* )$$ ('$! $$ $$$'" "$! )!!!! $$ $!*!!'$! ) #!$ # #$ $! )'!$$!! ($'$* $$$ '$ $ '!!!$$$$!!$%

84 2 C D D D ; 4 87! 97<! 8% =!9= $$ )'$ $#$!$!!$! #$$!!$$ $!$ ' K$!$L)!%!#!$$!$% $#$$ $!!!!!!$! #$'!$$! $!!)$*!!$$!*!$$#$$$'$!!!# "#$$!!$! $$!!!#$$!!$% )' $+#*!$$$$!$ $!$$$ $))! $+# " "#!#$! $ ) "* ' ) "#!$!' "# )!#! $$ ' ) "! *+$!$!!#$ )! %$ ' K+% +#$! #$)*!# + * L#!!. A '$ &% 0% &!!!% %% & % % &!. & %0 A '$$! &'$'(!%,!$ & '$ "$$$)$$ 0% % &,+#! "#!#$ #$!!!!. )$!!$ K0L ) & "#!$ $$$!!$$"$!!!$!$$$$!!#$$$$#$$ K L!#$$ " )$!!$ K L$ '$ K % L $$ ) K %0L &!%,+#!!$!!! $*$#! (!!!!$ "$#$#!!!#$$!)'!* '$ &'$ $% $$$ *! ' $#$$$!$$+#!* $!'$ '$ $ $!$!! & "!! ""$#$$ '$ $$# & ) & $!$! & % & &,+#?#$$ #$ #!$!!! $$! $!$ $"$* % %!!!!! $#$! # ' *

85 CMC D 22 & & & & & & % $ %. HGOQOOIHIFPHC GQI EOIFI & & & & & % $ %. EOIFI IFE II EIHFFFGEC GQI $$'$!")'$$$!!!%$ $!$"$!('$ $+# #$ " %!"#!!!!$* $$$'$!$$ +$!!$$ )) '$! $$$$"* $!$!! $ $$ '$ % '$ $#* K0/ L"# # $)$!$,+*)'! & K$$!$$ $# & L% $!$$!"#!$!!!!!!!!$$ ()$"$)$$$! (! $+#' $#$!$$#! $$ '#'! K!#! $!! (!$ " '#'!! (!$$!#!* $!! $!!%L$ #$!#!#$ $#$%! $ $!! $+#!!! )$$$! ($# '$ $ * % *+$!$ $!'$! $!$!!$ $+# & ) '$ $!!$!! (!!#$$$$$!$! #! $#"!$!!! "!* &! )$ #$$!"$$%!#$!%- $+#!$$$$ $ %$*

86 2 C D D D! $ %R. FOFGFGH GQI EOIFI O EEC $ -*)' %$+#$ ($+#!! $!!$ %R% #!"$'! * * $$ %R $!$!$$#.! -* "##% A)'$ -* $''$$$$% $ $+# ")'$$ K0L##$$ ""#!! ##'$ $$!#$$ )'$$!!!% ")'$ K!!! -* $$$!$!*!$ $!!L% K+% +# L K L '$$!$$$ )'$! $ $!$#* $$$!"$'$$ '$ % $$!$ $'$ '$ $!* &!$$' # K L!#!!$!"$$!$$ #$$$$ $#$$!$' $!$#! )'$$ -*' $*!$$#% '$ $$* L ' KL)'$)$$ $# " ( $$$ #'$$$!!$ $$# ' K!% (#* ' $$$ $# $$! (($$ K!%""!(L'$ '$ &% KRL * "# )'$$$ )'$$!$$$ #' K %%%0 L!$$$ $$ -* ' $$$ $$!!$! ('$% +$#!$! #) K ( $+#! )'$!$$ $$! $#($ $ '$!! & $% -* #!!$ $ ' $+##$* % # & '$!'!"#$$'$ $#''$'(! * & # & % +$#! "

87 C C D 2/ ' '$ $$ )$ )$#)$$')$$!$! ' #$! $#'$!$!$ )(!!!!!'!!* & $ -*!'$'!$$#.$!$$ ' $ )( $!!$% (! '$'(!! * K $!$$$$ " & $#$$ "#!$ &.! %L " K %%%/L $!!! )*!$!% ( $+#!#! "!$!$$ $# & )$$ # K0 L )'$$ #'$$$ "* $$$$ ' ' '$ # K00L ' " "$$$' # KRL$$$ '$ )$!$ )'$!#! & $$!$$$$! )*!$ ''$"!#$! $%!$$!* $ $$$!$! )'$!#!" % 4 ; 87! 97<! 8% =8! <:;=997 =!8! $!$"$$%A)'$$$' #$ $! )'!!!!# #' )'$!#$! $!* $$ (!)'$$ K+% "# L'$!#$$! $ )'$ * #$ #$ $! )'$ $! )'$$ '$ ''! K+% $#$ #"## L'$ $$!$$ #! # (* $$$!$$ $!$$$$ $%!! -!!#!$!$!#$! #$$ "$"$$ $$! )'$!$ * * $'' (!)'$$$$$$!$$%! )'$ ' $$!! $$$ )'$ $$!$$ '*!! $$ )' $!$ "#!$ ""$!$ $'* $!$$ $$$%!!!$ $$!!$ "$$! $)!!)'$ '!#! $$ #*! $"$! (! )' '$ )'$ )!* $! '$!$! "#!(!!%!!#! -! $$!! )'*! $ ) "!!$'$$ (! '%,, -&$$, '$ #+'!* $ $!!$! %! $# $"$) $ &! $ "! %R$*!!!#)'$'*!'#'!! *

88 C D D D $ %. GQIHO E Q H EHGOIFGH!$$!!$!!$!! $$ -*' K L'$! * K!!!$ L!#$$% 4 8% =!9= =8%98! ##!9# =!8! $!$$)'$'$$!$$$$!!!! (!$$$$!$ #$ '!$$K $$#$! L $! )'$$ (!)'$ %!! )) #!#!! )'$ K #!#!#!) $ L! $! $$ '$ )'$ $ )'$!* * #$ K)*'$!#$'%L$!$% (!#$!$ $!$*+$!!$$!!$!# $!!$! -*)'$" % $)$$$ $!! $"$ '$ )! &!! $$ $# (* '$!$$ $! #$$% $)!#' #$!#$ '$ & $)! ) $#!! &'$ '$ $$! ) " % K-*# (! '$!. %L A)'$$ $!$$$!!$ $!!$ %2%(!!! #$ $!#! * 2% $$!"$$ '$$ $$L $! $!$$* & K '$$!"$$ '$

89 C C D 0! $ %. QHOFFIO E QIC ' '$$!"$$ $$$!)'$$#!$$ %!"$) '$ 0'$ %A)'$* '!'$ $$$$!!!$ %!$ $$!!$! ((* $#)# '$!!!!! )$$ $$ $$$ $!)!#$!! )'$!#! $$!$! ( %2!!$ $!"$) $# & $# (!"$!$ '$)'$!#! "!!!* % 4 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%=# '$$$$!$ #'$!!!$ 0/ *$ ) )!$!$'$ ((% #$,$#$$#!* $! )* $ $!$! $#' $))'!$$!') $$$$! (!!#$!!* )' $$! ''$!!$$$$! '. #+$!$$$ " $$!#'$# ) $*! $$!!$$'$ (! "'% $$ $!! % $$!!$ )' )$)!! $$ "#!!'#'! $$! % $!* '$!!!#$!!)$ )%

90 C D D D $ %2. QHOFFIO E QOQOOIC

91 C C D FORTRAN (957) Algol (958) COBOL (959) BASIC (964) Simula I (965) PL/I (965) Simula 67 (967) Pascal (973) C (973) LISP (958) Ada (977) C++ (985) APL (972) Prolog (972) Java (996) $ %. QIFF I QOQE FEHO O OIFIQII $ %/. GQI EOIFI QIC

92 R C D D D $ %0. GQI EOIFI QIC $$ #! '$ '!!!$! K0/ 2L ' $!$ '!! $$% ( $+# $!!" 0/22!$$#!$ 0/22'$ $!$ 0// $!!$ %/!* "" - L!$"# (,, -*K&) K+% +#!,*"#"!,!# 0/RL)' ). #$ '#'!! )'$!$$ $ $! "" )""$'$! )' "!! $$$$!!$!* $$$ $$'$$ (($#!)$##$!)''!*!!$%&##$!$ $! ) "#!!")'$$"$'!! +* $! *)' ")'$!$$$ "#!(!!% ($#!!$$$!,, -*! $$$%$!!$! ( $+#"#!*,, -% $$$ %0, K+%, #!!+ $+$+L &) -$#) $ 0/ #* $$$##!! K!$$L?# )"#!$

93 C C D A)'$.,#!. $ %00. EOIFI GQI NQI )'% #$$$$$ $)'$$!! )$$!!$!!$$!!!'$'$!'!"*!' $#+)%!!!!?* A!$$ )$! ($ )$$ $!!)! + )"" #$$!! ""$'$ $#!!!!% #$$!$!$#$)!$$!$%!! )'!!$ K!% 0L%, *! # $!!!!!")'$!$'! ' ) % "*! ( )$$+#! %, *! # *+$! #!!#'$$$+#* )! ' & ($$ $+#$$ ' $!$. '$!#$ & 0% &! % & & % &! &% & & $!$$$ $$ $ (! $) $!$#+?. #! % '$$$$$ & & '! & & & $!!$ %00!!#$$ %%"$$!$$$$ ")'$$ ( $* +#, *!%

94 C D D D # A)'$)""$$!$$$$!$?* $!$$,!!# %$ %00)'$#* " K L? )!$ '$$#$#+$ '$ &# L?$# K L% '$)!!$$"$!!!$ (! ) $!'! & K $#!$$ K L? & & K L% #+*,$$$$"$$ K+% #+#$+, "#!$$$!?# + )"#! 0/2 L +! "#$$ # )'$ )$#! $!!,$ -#$# ( $+#$$!$ $! #"#$$ )% (!#! ' '$!% %%!)$$ $!$! $# '$) '$ $$$! $! $$ "* $!!$% +! #+*)'$ ) $$! '$$#'$%$!!$ " " '$! $ %%!! %0 *"#$$ ## #!!( ) #+*!!.$ #+*)'$!* # #!( )!$$ $#$ '$ $!'! '$ $#* #+*" ) (! '! *$#'$$$) '$ % 43 = 88%%=<::< 8% =8!!$ A)'#$ ('$$$)'$$! $! )' #!$#)!#* $#$ $$$$'$ #)$*

95 !"# $%&'()''* +&,-.(/0(.-&-,2%('&'&&3 45! ! : ; 75 7<7 7 ; < = 7 >7 << > ; < ! : 7 7 5; 5 = <7 << = 7; >5 <<! > =?87 < < <79 <<< <<7<; 7=7 A <9 =< 5 <<< <<<>! <=7 <8 7 <7< B7<C B<5C 8> ; 7<7 7=7 <<>7 <>777 <=! 65 9 << <7 <779 <57 ; < <75 < 7 ><5; =7 78>545 << 84= =; < ! D775 <<75 7 << =7 < 7 E!F <9 >777 <! E!"G 7 < H =7 <7 I9<7 8>5 >=7 >=<=8<75! JH7 <=7 = 7 = << JH7 >5588 << 84 K; < 97H : 84 K 7 97H 77 <<7<; 77 H7 >

96 EE 7! K ; K! E!"G 7 ; << H7 9< 78 7 B<9 <7C 7 <<7<; 7< < 7 K >7777 < <7 <! 6 7 = <9 777 <7 7 <! = > 7; << H7 <7 9 7 < 9<7 < ; 7=7 88 7! 7 <7 <7<7 <7 9 =7! 7 77; 7 =7 <7 7<7 <7! 7 <; ; 77 <7 7< <! <7 7H 7 =! = =7 ; 77 77! " 7 <77 <7 < ! 6<7 7 < 7 E!"G K <<9 77! #7; $ 777 9<7 7$$ 9 7 % & =7 '( )% *& K; ; $ <7 7 <7 $<7 7 % =7 '! )% +,! -8 =7 =; $ < '( <; $ <7 % * & K % + +,"

97 E =7 < $88 $$7 $<7 < <7 <! 6 8=$ <7 >=7 )& <7 < 7 >><7 % + +,* & % +," 7 H << 97H <<7<8 $ K!

98

99 $8 $$ 7 <77 ;< 9 = <77 <$8 $ 7 B <<<7C 7 9 <$8$$ $7! $8 $$!! 8<7< 87$$$ 7 7?$$; <$8 $ "! <? <; 8 7< 9 "! 8 7 =7 77?=$9 $; 7 <$877$77 87 <$8 $$ =88 <7< ; $ 7 <$8 $$$ <7 7 8< <$8$$ 8$ <7"! <7 7 $ << <77 =7 9 <7 8<8<="! <77 8<$8? 87 <77; <77 <7<7 =7! "

100 # $8 $$7 7 $$ <777 8 <7 ; 777 ; <!" 8 < $ = <$8 $$$ <7! SOVELLUSOHJELMAT Ohjelmointityökalut Käyttöliittymät Ikkunointijärjestelmät API Sovellusten ohjelmointiliitäntä KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Kommuni kointi palvelut Tiedosto palvelut Grafiikka palvelut Verkkopalvelut ABI Sovellusten binääriliityntä Verkkolaitteistot Muu I/O Muisti LAITTEISTO Keskusyksikkö!" (&&('* %3 //3.'/'&03*.+%'**' -8<8 <7=7 <$8 $$ 7 <7$ <9 8<$; 7 << = $$7 <7 < $7 " F9 7 <$8 8$$ " 6<7=7 <$8 $ 7 =7 " 9 <7< B79 C; =7 $ $7$ < <7<7 8<$7 7 7 <77 7 <77 =7?9 <$<7<; <7 <$8 $" 7 8 $$ <$8$7 9 $<<$7 $ 77; $$ <7! 6$ =7

101 G konekohtaisia "monitoriohjelmia" (950-luku) CTSS (962) IBM S/360 (964) MULTICS (965) ITS DEC TOPS-0 UNIX (969) Xerox Alto (973) MS-DOS (98) CP/M (974) VAX VMS Apple II (976) Apple Macintosh (984) Linux (99) MS-Windows 3. (992) MS-Windows NT (995)!# '.%(//3 (3 %3 //3.'/'&0(3

102 <7 $<<$7 8< < ; <7=7 <$8 " 9 7! " F9 < <<$$$7 $ $ = $=7; $ =< <77 <$8 7 $$88=7 $8<$ <$8$$! 6$ <77 <9 <8<<< <<7 <$8$$$ 7 887?! 7 <7! $8$ 8788 $ 7 < <; $ <<7 <77 7 <; << < <$8 $ <<8<9 < 7 <797 7 $$ <7; 7<$ 7 8 $77 77 <$ <$8$$7 8 $$7 $$$! <$8 $$$ <77 <$8 7 <<7<< 7 9 ; <7 <$8$$ < <7$ 7$ ; 9 $ $7< 7 7; = 7 $9 7! 6 <$8 $ < 7 <$8 $$ < 9 $ $; " F9 7 <8 $! 9 $ $$ 7 <77 <<<7 67 <8$; 7< I6?7H! BI 6 7H 8C; " 7$77 8<$8 77 <$8 $$! - < I69$$$ < < 7 6I?7H! B6 = 7A7 7= I 8C; " 7< 7 77 ; <7 <<77 =9 $$ 7!?<! <<$ 78<8$<7 <$8 $$! I69$$7 7$ 878 <7 <$8 $$ H <7 6?7H! B7 6 7H 7 6D9"; <$ 98 7 << 7?" < =7 $< $9 <<<7 =7 <7 DI9<<7=7 <$8 $$7$; 7 $$ <$ 7 88$$ DI98 $ $< = <7 =! 6<7<7 < <877 $$77 <777 9 <$8 $$; 7 8 $ !"#$#! #%&'%()!! &$*%((%'""+ %,%((%%+ %&-)%.-.&- *""'-*-" ("&.%+'"'%/'!*-! &0% '-%'$.$2 +%3)! -&'4&&! &0$ -'%''"%&&"5 *"-.."" &!!%++0&'0.&%+ ("&.%)-&%%+ $+ '".$-'0.&%+)0."-&%)"" *" "'" /%'.%((-&%&'-.$.$.!3'%''!*-&&! $(%*" '-%'$.$+%.""&-'%%''- #" *""0''"" &% &-''%+ &%0 ""*"(2 (% '34((% ("-(0''""7 %++0&'%%+ ("&.%)-&'" )0-,%+ &")"+"-."-&%&'- '%.%-((! $(%*-%+ '4-,%+."+&&"8

103 8 GF9 < E " #D" ID "#" J! $ J $ J % & - ' ( )* - +, -. JI".

104 F EMACS LISP C UNIX Tietokonelaitteisto - G G. JI" "D I I JI" +, JI" " J -. '&% "&-"&&" )34& -'&% &-&!('!! $&"+""+ '!3&-)-''"-&%+ 2'0(.-+ #$+." "*0((".!3'2 '!#! *$- /"(0'%&&""+ (""#%+'"" %,-'$ -+ '$-)-+'$#" "#"''$)"&'-8

105 +,." +,. +&,. - ". +, RUNNING 4 WAITING 2 3 SUSPENDED - - J." +,. #.

106 J Prosessi R W R 2 R W S R 3 R W S R Aika #. ** +,. - +,.

107 +,. -! -. - ) - +, -. " &-)%.-.& &-&&! )-. $'-%'$.$+%-&&" $+.%&.0&)0-&'-+.$.$ '33-((-&%&'- )%"'"*0"#" '0.-)0-&'%-+".!3'%''3#%+.--+'$(%*3#%+.$$' *"-/'%(%*"' *!(-((! -"'"*0"8 %2 *3)0-&'-' $*"' &--& '33-((-&%&'- +$-+ &"'".% '"" '-("*")-".0-+.%&.0&)0-&'-'8

108 rekisterit välimuisti keskusmuisti levypuskuri kiintolevy - ( )) +, +, +,. " # + " "".. # % + " % % + "

109 käsky osoitteenmuodostus a b virtuaaliosoite a b todellinen osoite M? levyosoite muistiosoite X A a sivutaulu -

110 - +,. +,. # - * *+* *+ +* * * ** + * * ***

111 +,. - "- +, " + ",. " #! +,. (a) Hila (n=4) (b) Hyperkuutio (r=4) - +,. +. # #

112 - +,. " +",. " ". " " ". # +,. -%'$.$+%-,%+ ("&.%+'"'%/$ $+ 2(0*0+ "(0&'" (!/'-%+.".&-+.% '"-&'0+0' &!!++4((-&%&'- +$-+ 0$(%+'$-&'" *0$,%+ *!(%-+ -()-4#$." '0++%'""+ +&8 #$'%+ +3'."0"&'" $&'%''"*" )-. $'-%'$.$+% $+ 3/'! '%/$."&.0-+.3))%+%+ $&%&&$ ".."-&.$+% *0$,%('" #" *$-''"" '%/$&&" &"'" $&%&&$ -&%+ &0% '-%'$.$+%%+ *0$&-)"((-" 8

113 -! -! ** *. +, " "

114 - " " -. - %%% - -" " " -" & - & &, # #. ". - - % % % %%%. - +, %%% - - "... " * -.

115 Sovellus B (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Sovellus A (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Fyysinen tiedonsiirtokanava - #" +, "- "- #" - - # # " - " #" ' * *

116 - &. Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Kone A Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko % - & &. " -

117 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Globaali verkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko Lähiverkko **) - - ". +,. P P 2 P " "..""+ $''"%+ *!3(! $+.0$ )-'0.&%+ *!/%+'!)-&%.&- 3(%%+&! #"%''0 +$-+.3))%+%+ '$-&-""+ (!/%((! &-#"-'&%*"+.$+%%+ #$'." $+.3'.%''3 3/'%%+ &%)%+''-%+ *!(-&'! '-%'$(--.%+2 +%''! &!!'%(%*-((! '"- 8

118 Vuoromerkkien kiertosuunta rekisteri (esim.) bitti Token kommunikointi päätelaitteen kanssa Päätelaite/työasema - +,

119 P ATM kytkin P2 P3 - sovelluskerros sovelluskerros kuljetuskerros kuljetuskerros Internet-kerros Internet-kerros rajapintakerros INTERNET rajapintakerros Kone Kone 2 -

120 +,.. ( * ". #. - #".

121 (a) Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja (b) Viestiosa Tiedon välittäjä Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja # " - ". "

122 C D Solmun E reititin B E F E sisään B sisään E ulos B ulos F sisään F ulos A G D sisään D ulos (a) (b) , " - +,. +,

123 " - " ". -. -

124 ". -. ". käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Globaali verkko Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko VIESTINVÄLITYSKERROS - -. %.. - -

125 ". #. -! +, +,.

126 . # " " - - %%% - %%%.

127 -. - #. - ' ))

128 !!! " # $%!!! & ' ( )*++ +%# ' ' %+ -'' ", !''! - ' +% #% -!''! &, +$.,, / +% +%! ''0 & ' + $!' " '' ', +$ #++$ * '' + $ & & ', + # , +-, ** , ": +" :, ;" "# <<.

129 ":.. ": *.& 3 3 +,. 3!!! ' ( )*++ +%#! ''0 ' + $ & & ', + #+ ": *.&!"#$# #$ % & '' ( ) ) *+. ). ": *.&, 3 3 ). *+ -. / 0

130 + +# )*++ +% +$ +% + + +!!!!!! -'' +++ -!''! -!''!! ''0.,,!' +$ * & ": *.&!!"#$# #"!" # ' -'' +++ -!''! +$!' ' +$ & ' + *+ +,. ) 4 4. (.

131 ) -, +%# %# * ', + #!,!! +# %$!,!! ' + $% -,!!.,, + % - &,, +% +. ) ' + +%, " '' ', + %# - # ": *.& *.& )) ). ) *+ )

132 ++ - ) %+ $ %$, + - " %+ +% ( * %# + "( ( & #+ +, * %# #. +% - ": *.&, ; ": *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, " *.& # #!!"#$# #"!

133 *.& # #!!"#$# #"! *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, ( *,, *, % 3 ": - *.& ( " ( )/! '!! ( (.,,'!! - ": ":

134 +, ":!! * )) ).. Ylläpitäjät Sovellus/ käyttöliittymä Kuvauskieli Tietokannan hallintajärjestelmä Välitaso (kuvauskieli) Käsittelykieli Tiedon fyysinen tallennusmuoto - -

135 - 3

136

137 %# 84"#!9!":!'5'#!"!# $%"%%#&"!!' 4 ()*+,-./-))(!02%!"!#3"%4"4!%!'4$'%4!' 20%! 4!54!; < 5 4"# "4%!34!5" "% 4%#'#4' 5 2" 4!62#7!"!! 062%! 4%& $!! 4"#!'3!33 2 #%%# 34%!3%42:!%#"#& "!!' $"#"!"$' 4"7 "0%!!""44!'34%# $"#%4"4!% 4" 0!!5%44;=%"!22#"!2!"! 4! 50!"# >20%!7 2# $% 2#""# 2# 843$E2%#"#9 5!!5 62%# 2#"%"%& 2:6"$2%#!%%""' ;;;9 F:6"$2%#!%%""# A20!0#& 5%## BCBDD& "% 2" "0%!!""7 2; %4! %$%4 $"0%!34!'& 52%$%4% 4%' G "02 %% 2#!5#2$%4"! 5%# #%%H"# :"2'3!!I%433H"44' 2:6"$2%#!%%""! 25! 6!"20""!!%4"4!% :%!!5 H"44& 3:!' $%# #!2!" H%!#! 4 5%! 34%!!'%4!' 2:6"$2%#!%%""' >20%!$% 6"$% 2# K.-L.+M+NLO+PQL)/(; 2:6"$%4!222#%4 4%; J>20%!7 R SS T UVWXYVWVZXW[! =04!"# # ` 22#%4 "4%$"0%#' 5 # 62#2# #4; \()-N.()(Q-..L)]()*+,-./-( 6'06"4!'$%4"4% '06"4!34""#; a"#"!"$'# 420!_9 ##"7 054%b%"#%#6 %H" 2# 34%#"0!%4"4!% 4%62%!!4" "!4%' 2:H""#& 2%#%#6'06"4!'$'!!' ##"4 %% 2"5%"# 5!2# 4! 6"# 6'06"4!34""#; 62 24! 4" 7 6'06"4!"!!'5'#' F22! 6'06"4!"!!'5'! 2# 5%b 5!!"!"!! 62#2! jkgeglgmn& 2# c 2# %2%4% >20%!$%# cdefghhhgcd`f;!2%$%### i%%4 624 cdef o k& cdmf o e& cdkf o l 6 cdlf o m; p4%!3%42:!%4"4!% 5!! # $"#"7 44 qrs

138 q!"$' 2# 4" 05 q; J4"! e; r;!4%! 2# %2%4! cdfghhhgcd`f b%"#%#; F22#!'$'# %#H"4% ; ; %:H! 2# %2%H"# cdf 6 cdf 4%4'I! "4"#''#; ; J4"! e624 `& b 2:!# r; ; < # o `&! 2# %2! 25! '06"4!34"44'; 4%$"0%62#2# jkgeglgmn 2:H >20%!$%# 4 20%! 4 "!"#"" 4" 054!% ; J 4% c o dkgeglgmf&` o l; q; J4"!"!# e; r; J%2%4! cdehhhlf b%"#%# 2# cdmf o e 4%%4 m; ; %:H"!# %2!cdef6 cdmf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degkglgmf; ; J4"!"!# m 24 m l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdmhhhlf b%"#%# 2# cdlf o m 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdmf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmglgkf; ; J4"!"!# k 24 k l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdkhhhlf b%"#%# 2# cdlf o k 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdkf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmgkglf; ; J4"!"!# l #3! o ` 6 >20%!$%# 4 20%! 4 b''!!33; =%"!22#"!2!" $2%#!%%""'! 544 4! 50!"# qr;q "4%!"!!33# 5%#!6%!!"!b#; >20%!$%52%H# 5! BCBDD72:6"7 %"%#"# F:6"$#!"4!%3$b'0%4!I&62446'06"4!"!!'5%"# 2"%"$%4! 50!"# 0"##"!# 4%" 5%"' 6"# $''0'' 544 ` qr;r 45 "4%!"!!3 5 4! BCBDD7 q &6'06"4!'' # q ;F:6"$ #" 5%#!6%!!"! 2!! >20%!$%! 22# '3!!'"# c ` 4! 6 ##%4"4!% %$2%!! 5%!! b62#2 22#%4 6'06"4!'7 7 $%4""# % %;

139 q q < 5 qr;q!"# $!##% & '()!#*!" #(#%&#&+,-,../(0$% *" UVWXYVWVZXW[ZWVY 2[X[2VXSV < 4%# # 5'3!!I6'06"4!"$'#!%"!22#"44643#!3#3!2#"22H% 5# qr;r!"4!%2:6"$ 8!%"H24! ''##"!''# 8!%"H24!244 2#"%""" 4 20%!"!# 4$44 2#""44 4H# 544 qr; "4%!"!!3! 24; 9 < 544 qr; 0%%bb 5 4 6%!"!5%"# 2# "4%!"!!3 %2%H"#!"4!%62# $''0'4!'; $ %#"# <5%2# 5%#!6%!!" 674"% 2:6"$# 2# %2%H"# 4 20%! $''0' 46#! :#4% "% 2:6"$# 4 20%! 4% 4" #!"%#; %2%H"# <5%2# $''0'# b"0 4!"" #"%I; #'3!!'%4% ='%4"44 2:6"$#!b 4 4"44 20%! 4% 4#2!#& 455# "!!' 4!"# 20%! 6%!"!5%"# 4% 2# 7 ML,8 %2%H"#.()]+MM(( $''0'; `9&!% 3:3"4!% :j`9n 8"#>; ^20H"0 2;_9& $%44' ` 2# 6%!"!5%"# 6"#

140 q r < 5 qr;r!"# $!##% &(0$% *" #%+#&+*)!+#

141 q 3 3 < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" #%+#!+&()!#&+ UVWXYVWVZXW[VWXXY VYVW 2X %#!6%!!" 4 20# '3!"!!3' 2:6"$##"%I%#"#4 >20%!$% #342%$; 20%! 4%2%4%%!4"4%4452%! <%062%!"!# $"#"!"$' "## "#4%# 4!$3I4 %"$b!'4$'%4"$$'44' b4" H222H%$ :%"$# 2H244 8q9!2%4! # 052% o eghhhg` e 8r9 8 9!2%4! # 052% o eghhhg` cdf cdf&#%%# 8 9 5%:H %2! cdf6 cdf "4"#''#; 0!%2#& 24 #3! 2"!"!#&"!!' %25"0!% # 6#";9 #%# 4 >20%!$%# 20%! 4% 2# 4 20%!!$# q %34%I& "%42b"0!%2# #%%# %# 84%62%! # b"7 8 o eghhhg` e9 2# 0%5%# r 4 20%! 4% q 34%I& 0%5%"# %! 4% ` 34%I'& 0%5%# 4 20%! 4% q 34%I

142 q x 0.0 sec < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" +&()!#&+! $ <%%# 3% %%"# >20%!$%# # 4 20%! 4% ` %2# 43I!"! 2 4H#!'4!' 4 $$7 0526"#!%$"j`n o jj` n mn o mj` en m`j` e en m` m o e k m`9 o :j`9nh m` m! =2H"% # H"44!%"!"#%# %%##24! #"%! "%42b"0!%2%H"# 5%# 4 20%! 46# %! 46! #2b" b2%"5!!2%4%4!#&$ H"4!& 42; "0! 24!&!7!'' "% 2" $"0%!34!'; X[2WVZXW[VWXX!59 =2%#"#$"#"!"$'##"! # 62#2#6'06"4!'$%4""#2#4" 050" 04%%5%#"# 824%!7 )+/-.])(Q-..L)]()*+,-./- 34%#"0!%4 F22! 6%!"!5! H"# 5 24%& 5!!"#"!! "!!'! ` 2# 2# $ 2!2 c %2%4% cdehhh`f; F"!"!# m 62%# o gegmghhh

143 q q; 24 ` o e&! 244 c 2# 5%# 34% %2&"%' $%!''#!05%!4"!":H'; r; 24 ` m& 6! 2 c :!""# 3:!'4 0""# b 2%4! 22#& c cdehhh` mf 6 o c o cdj` m "#4%# $$#%# b 2%# 6%!!" enhhh`f& # 6 "0%4""#; '3!'!'44' 5!! $"#"!"$'' ; < # b 2%4! 2!c 6 c 22# c b2%$%$ %2%! $$4!%# 2# 6%!"! &)+/-.(#%%H"# 5 202# 4 %2! 0 46'06"4!34"44'; 3:!""#! 7 [ ] ositus [ 3 ] [ 4 2 ] ositus [ 3 ] [ ] [ 4 ] [ 2 ] lomitus [ 3 ] [ 2 4 ] lomitus [ ] < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!" #(!*!"# 5# 4%$"0%4% qr; 242%!!$#! 2#!b#; c o dkgeglgmf 6'06"4!'$%#"#!'' $"#"!"$'' J>20%!$%# 544 qr; 4"# 4 205%%5%#"#; 8< 5# "4%!"!!3 22H%4!!2!" 2#! 6'!"!!3 4 BCBDD72:6"$# b2%4 #" 24!&62! 2# 6'""# 25! 4$! 2:! %7 5%"# qr;q6 qr;r 5%#!6%!!" 2:6"$44;9 %# 6"4!'$%4$"#"!"$' ="4!!!"44 242%!!! %# 5%#!6%!!" & "!!' 2$%! 46%!!" ;< 544 2# : 2$!!54!%!":2$b% 6'07 qr;!2!"! 4"# 4 20%! 4%5%2& $%44' 674"% %$%4"" 2# 43I!" "4%!"!!3 "H"%4"# 6"# $''0'# BCBDD7 4"% 2:6"$# 4 20%! 46# 4" #!"%#; $ "!!' 5# qr; $%!!5 2#

144 q! "# $ % % &&& &&& < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!",-,../#(#%&#&+

145 q x 0.0 sec < 5 qr; (*!#&+ $!##% &(0$% *" +&()!#&+!!2%#"# 455# 5%# %# %#"0%4"4!% 5# qr;;9 <5%2# 6%!"!5%"# b"0 4!"" 6"# #'3!!'%4% $''0'# 4 2:6"$# :!""#; F#2:# 4 20%! 4% #3! #'%# X[2WVZXW[VWXXY VYVW 2X 4"$ a"0%!''# % 2$%! j`n';f"!"!# 46%!!" >20%!$%# 34%#"0!%4 ` %2#! H"# 5 2# 24%&"!!' cdehhh`f ` 2#62%# 6%!!" 24"# #!05%!7 b2!"#44%6 "!!' #%# "%42b"0!%2# "4!2 2# q %34%I;! "b24!% 2%H"# #':H''#& 3:H%4!'$%4""# "!!'! 2# 5 cdehhh`f % 2# "0! b 2%!!$%4""# 2 6 6%!"! 6"# b 2%47 : 34%#"0!%4 H"# 5 24%&"!!'!'$' % 2#!4# ` 34%I'; j`n 8%2!"%6'# 34%I'; J6!"# $%4"!'4!' 2:H"# "% 2" 5%! 4! $"#"!"$'# 22#%44 20%! 46# "0! b2%4!7 #;9 27 <22 >20%!$%# 4 20%! 4% 5!'I%# b! 45!;,LM],-+ P. ) jen eg j`n o m j` mn `g # ` o mg eh 2%H# 242%!! 8!%!04! %#H!%29& "!!'!'$'# 0" 04%23:!'I# 0!%4

146 q 4 6"! 44 $ 2H244 2# j`n o ` 9` `h 42$%! 46%!!" #%5!%5 4"%4%%42"%5#%#"0%#"#&5#"0! 2 :j` <!"#!"4!%62%4! #':!%%#&!'$' 2# %!"#%# : 2$!!54!%b0"$b%45! 4 %# 9`n; 5%#!6%!!" # :j`9n74 20%! 4%; X XY X2 S2XY WV2SXYY =2%4"#!33bb%4"#' "!'%4334! 2 dehhh`gehhh`f&62 "4%$"0%#'!04!"# 5 4" ` 05 b 4"#!!":!'5''F# #>%# b0"%!!%4% "!'%4334%' ##"!! %2$"!0"%#';= b #%"# 5'%'"!'%4"$b%"# 22# 2# %!"#%# b #%b0%"#!"!"!! 2:H!%"H2! 5%#! %4! 2#!%"3:!"34%4!'!'5'#' 2#!'3H"#!''! 2# b!! 5! "!'%433H"! b #%"# 5'%4!"#!3:6'';=":7 0"%!!%"# $ #; 3:%$b%"# 4%$"0%4% 43I!"! 2 H"#i 2$"# b #%"#"!'%4334!%"H2!;= dehhh gehhh f 52%4% 2b%!'%4%!'I%#!'3H"#!'' 4%4'!'' 5# qr; $ %4"!&"0'%7 "4%!!'$''# $ 2!22#; 5# qr;s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q q rr (( r r ] r r r,l q q r )N q q.- s q q qq,. rr r q M] r q q q M- s qq q < 5 qr; )!%" &(*%" &&"!%" "&)!%#!+%# 43:%$b%"# "!'%4334%"# $''0%!34!":!'5' 0!"!33%''4!%4" 05 #4; )+ -N ()*+,-./-))( q; ="##"!#! 2#!3:6%%# b%2%:%# 62%# :35%# 4 0% 0"!I#_&"4%$;%%"# 8^''7 # "b'!3:6%"# %2%H"# 4 $$9;

147 q s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q rr q rr r (( r r r qs ss r q ] r r s r r r,l q q sr r s q q q q )N rr qs r rr q.- s q ss r q q rr qq,. rr r q rr q r M] r q q rr q M- r q sr q s qq r q < 5 qr;s 0!**# %#!+%# %)!%" &(*%" &&"!%"! r; i 20%!"!# 4" 05! 2$" 4%4''%4!' 4%$ 8q9!2%4! # 052% o ehhh` 8r9!2%4! # 052% o ehhh` 8 9!2%4! # 052% o ehhh` 624 dgf dgf #%%# 4"! dgf dgf& dgf dgf; J>20%!$%# %H" 3:3"4!% 5!! # 2#& "!!' %# 4%$ $!! 6# ehhh` $''0%!"!''# 3:%$$'! 4"%4"! %%"# b #%b0%"# & ! "5! "#%#!''# b #%"# 5'%4"! 0"%!%!& ehhh!!; < # 4"!! 0"%!%! 4%2%# E42!!%4"4!%%# 3:%$$'!;J>20%!$%# 45 %5!%5!! 052# 4 `& 2# 25! 5'4!% 2 4"7 : j` n ehhh`; <24 43I!"! 2$" 244 4%4''%4!' 4%$ & %# 4%$ $!! 6# 052%7 2# o `9 %2!& 5!%5 4 2# 4%%4 2 :j 544 9n qr;q ; 43I!"%2%H"# $''0'# 4 :!""#; J>20%!$%# BCBDD7!2!"! 4 2# "4%!"!!3 V[ VVS[2VZVY YWV =04!"# 4%!!"#!2%4"#%4! "!'%4334%"# 4"#!!":!'5''&#4; M(] (/(.M].(8 Q(N +N*L)/(( 8"#>; =i!# 43I!!""#' ` b #>%# ^!05"%#> 8!'3H"%#"#9 4"4$# "!'%4334! b02e"$_9; 2 dehhh`gehhh`f;=":!'7 ='44' 2#>"$44 ##"7 5'#'2# I3!''3:%# 4"%#"# b #%%"0024&62 ""!'4$'""# "00# #%#

148 q < 5 qr;q (!" '()!#*!",-,../#(#%&#&+ b #>%#!! G $!"$!!%4"4!%4#2"# 4%%4 4"%#"# 6"# ehhh` b"0$!7!%2 jenghhhg j`n&62 $%#%$2% 4!## 4"# j n o d jng j enf d j`ng jenfh 4"%%%4"4!' #%$"4!''# 6 4"!!" 4!# 8^ bb$! 4!6#_ b #%%"0024"# $%#%$2%#!%9 425" 4%446" : 2%$!!!26"#!'$' 0"%!!%4 2#>"$ ##%!!" "4%%#!33 44& b%%0%"536"# $%!' $2#%#%4%$$%44 b20 46# '3!'##I# #%44&0%##%4!%"!22#"%H"# 2b!%$%4"44!I%H"#6'06"4!"344'& J762#26"# $%#%$2%#7!"!!544 4"5"#2%##%44 6#"; 27 V[ VVS[2VZVY YWVY VSVX2[ XW X!342#>"$& % =i72#>"$ 4" 2# 4"##%4"4!% b''%4%# b 2%# : 2$!!54!% :%"$# $ %4! 5%"$b%;!! 3:%$b%"# =0%5%%0!%4 0"%!!%"# $''0%7!%"!"#%# 2"% ` b #>%# 0! %% 2%4% ` $:H2%4! 0"%!!%'6 5%! #%%4!'

149 qq 3:%#;='$' "% %!"## 2##%4! '3!'##I44'&4%'624 "4%$"0%4% ` o mm&#%%# ` 2#62 #2%# e9 ##%44& 5!%4% ; 24 %%"#!%"!22#"" 0"%!!%"# b34!3!!'%4%%# 'b%'3#!% #2%#!!%$# "4%$"0%4% q0"%!!%$%%4"7 H4% $%#%!!22#& "!!' $%$#%" H"#!':'#4!%#"# $%60H% %' 5 2# 2!!; #33'4%!34"# "0!% 2:7 $ # 5%# q r $%60H% 5 2!!; #4%$$'%#"# $%"""#! "5 b0## 4%H" 52%4%!'I%# 2 24! #2b"$b%!%"!27 2#" %% 3:H"# 5%b 0"%!%# $%622## ##24" ##%44; b024"4420%# ='$' 0%##%42#"&!%" "% %!"## 62# 62:H 25%# %# b024"4420% b%!'"& 4%'!!7 $%$#%" H"# %''54!5 r 54! $%60H%5 2!! 0%%!!''!'%4"%#2#"" b #>%# 0!!26"# '4%!!"33#; %# 0"$b%!":!3 ":%!34!52%!" 0 #44!%!!%$ 2%4% 4!3I!'; "4%' 0%%4"!!":2$b% 5%:!2":!2%4!"# >20%!$%&6 0"%!!%"#!'44' 4 $ 2H24!$# ##44 2#7 6 : ^>"#""!!%4"! 50 H"# >20%!$%!_ 04%#!$"#"!"$'!!!5! $ 6 :"!$%"# 0%4!%%! 3$$"#%"#&624!"# #4; ^4%$ 4 2%! 4!26"#%# 6'':H3!34_ b #%"#!b 4%%# 4!%& $!! "%5'! b%h"$$'"; F#>"$ 5%!! 4%%4!2H" 7 5%"!; W YXYY ZV S2 YYXVVWXYY VXSV 0!%4 "0 45%" 5%:!2":!26"# 4 =i72#>"$446 80"%!!%"#9 $''0'# $ %44 4$#!b%4%44!":!'5%44' 2#!!%!!5%"# ` E%#!20%#"# 0'6':H34_9; 24 #%$%!!'%# 0!%4 ` 5%:!2":!26"# "4b2#"#!%%#"# $''0' 45 8#4;^2$7 b23#2$%4"4!% 43I!!""# 22# ` 4 :!""#& #%%# "!!' 45%4% 5%# `!":2#%# 45!!$%#"# 62%# 5%2 & 2#"7!!%4% q!3!!'%4%%# 0!2$# "0! %"$b!":2$$ 2#"" b347 e 624 0!%4 5%:!2":!26"# $''0' "0! 45 %"$b "4b2#"#!%%4"4!%& 4 0"$b% 2#>"$# #%%# "!!'!b 4%; a!! %# 5% !%4!5%"#!b e&2#"!":2# 4!"# 22 %4''$%#"# "#%#!''# \(M-+))( "%!!":2# e; q 7"0!%4!$%#"# 45!! ='$'# 2# 62%#!% 43I!!""# ^'3!'##I44' 22# ` 0!"5%#_ 4 :!""# b23#2$%4"44 b%h"!''# 3""#4' 644 5%#!2%$%5 4"%4% 0!%4 2#>"$%&62%7 $'; ='%4% 25!& %"$b%"# "4%$"0%"$$" $ #&"4%$"0%4% 62 2# $"#"!"7!'$%42#>"$ 8$"#"!"$%'5%#!6%!!" :j`9n& 2$%! 46%!!" :j` 6'06"47 :%$b%"# "!'%4334%"# 4"$%#"# 8$"#"!"$'A23H%# >20%!$% 9`n9& 37 :j b23#2$%4" !"5%"# 2#>"$%"# 2" '3!"!''# $"0%#!'' 9n9;<%%"# ; %$!! < bb$! 2" 2##%4! 4!6#!! 2#>"$" ":%!!'$''# "% 3$$"#%"# b #%"# 5 24%"# $''0'#!!%$ ` 4 :!""# 4b2##%4!" b23#2$%4"44 %4! : 27

150 qr =i 644!2%$%5 0!%4 $"#"!"$''&62!"#!'' b"0 4!"" "b'%''# 5:54!% "!!' ''# 24!! ; 23#2$%4"#!2H%4! $:H2!!2$4%; 0!%4 $"#"!"$'# i%!"# 2# 2"$4422 $:H2%4!&624%# "% %!"## :35%# "b' 2" $3I47!5& "!!' 4%!!"#%# 2%4% =i 42!7 $%4""# "% 5%# 5%"' 2" I3H"!!3; & $!!!":24! >20%!$% 2#>"$# 0!%4"7 <!%"!!33# bb$! 4 4!6# 0""# ^5%"# 2#>"$! "% #! 2" %4!"#_!'44' 2#>"$%"# 4 :!""44 "5%5"#44% %#2! #& 2#& 5# #4; 4" 7 8. L))---N +N*L)/--N&62%2# 4" 3:!"%#"# 2$%#%4 4 "!!' #" 25!622 M(-MM- PL) 8 +Q(!'& 8 $b%5%:!2":!22# 244 9!% M(-MM-!24%&624%# \(-ML-.( "$b%%0%4"#2"$ 8 2# 2b 2"9;='' 4"# b2:6! :"!"' 7!'3H"%4!"# "%!%"H"7 62$b# 2#>"$%"# 5%" $b#!! 4 b%h"!''# #!# 2# 624""#%# %!"#%# 50$#; %4 i%!25# 0!%4"$!2#!2H%4! 4"# 343$34& I3!'$%#"# #4; ^ _72#>"$;

151 ="2'3 $2#%0I#43%#"#6 $!! 5!!%$ 4& 62" 2# 5%" #! %5#!'4$'%4!' $''0%!"$''; p4% % # ="2'3!!%$ 4"#!52%!!""# 2# 4H!%"!22#""! 4 20%! $#!":7!'5%4!'&62%H"# 0!%4"$%#"#!2%4!%4"4% 5!%% '333!!';!%4"4!% 0>$!!%#"#^%#4%#II0%#'"$34_ ":%!!'' "#!%4!' 20"$$# 4!52%4%2&"!!'4"#!42# 2:6"$%4!2!"#%%;!52%!!""# ='$'# 2#34%#"07 $# 2024!$%4"4%'3!"!''#!"2'3b2:6%4"4! 2:6"$%4!2!"#%%4! 4"%# #'I!"0$%' 7 "!!'.-L. /.LMN--MM(!"2'33# 8"#>;^<#2"H>" 5%4%!42!!! #>%#""0%#>_9;!%$ 4! 25! %4!20%%4"4!% $!! #""! 2#%#!5#2$%4"4% 2! #%%#&!%"!2!"#%%4% 4%!' $ # #" 2# 4! :%#!#!'6'!"#%% 2%!"2'3' qs 7 6 qs 7 5 %& 2>%%2:6"$2%#!% 2:6"$2%#!%%"!"# 8022>9 6 ''#7 43$E2%>"E0 qs 7 5 &::$2#! ##%4! 46#4;#" 024"#! qs 7 5 6#"; #4; b"%"# qss 7 4%%0!'$%#"# 5 # 45!!"2'3! 4 52%4% 2!%$ 5%b 4"4! %#!5#2$%4"# 6 $ %H"#!%"!2!"#%%#!'4$'%4"4!% b $''0%!"!36"# 2""; )%!%"# *$! +,-#(!& %$#./0"("&!" "# 2 $%&'"(" 3#($%! $% %#4"$# #(!# $ )%$ &% # % 67$# &&%$5$## 82 9,!4 :2 :;!4 #$## <=(>,# # #2 q

152 q S W ZV SYXXX ="2'3! # #%5"!33!%$ 4" M+*N-.-+.-L.LLLLN&42; 2# %!"#%# $3I4 '3%4!"# 24247b4322>%#"# b024"44%"# 3"%4""# b 2"#4;=''!!%$ 4""#& 4 #7 6 '3!3!'4!' 62%!!%# #'I $4! %%54!%# # "4 2424"4! 4!" ; $"0%!34"4!' 6! "5%4 H"##'3$%4!' 2# %$ <2>#%!%2!%"!""# 42:6"$!% b ^b0h%>$_; 2" 2% b%!''# ='$'# "4"%4"44' 6!!"!5# 4"$44 $ # #4; \(P\(N %"#.LM+ ) N '3%4"#!!2%7!7 $%### b :"& 22>%#"#! ## 4$"0% 6 $!"$!!%#"# 2# 4''##I#$ b''!!"3&b"%!6#";&6 %#"# / +)-LN M -..L) & 5%%$" 'H"44'!"# %"%2b%%#"# 4"!!2%$%##2!52%H# $3I4 5! 42b%5 5 4%""' "4%!"!3# '4%!"434!""$%# %% '3%7 43$E2%$#%b ## 3"%4"! %#%4!%2#; ="2'3! H"!6!2!"!!!%$ #" 4"#!52%!!""#2#I3!'''3%4"#!2%$%#7 34%&6! ##"! 4!% 565%#"#!'$'# '3%4"#!%"!22#"";!2%$%### <24 4''##I4!I# %:$%4%52! ^!2!" 25!! 4 5%#!_&2#!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3"44' 6!%"!22#"%H"#!":24! "44 6# 222# 5'%47 47!'$'!I#!' "!!' 2#""! 2:%!!5! %:$%4"# '333H"44'; 4 42"# 2!!$ 4 5:5#!"2'3#!!%$ 42:6"$# 2% :206 qs 7 5 $$; 27 E"0! 0"3; 4 8!"24 P(. +/ ].L, 80!%"% (N. + 8qs rc s996 2:# i"0" -N,(-N (N,+*,(/!'!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3$%#"# 3"%4"# 8qs '3''# 99 0%!%%%#!2%$%###6'6%!!"344' $3I!'& 6 $3I4 4%4% 2% : "!7 $!!54!%2H2!"!! :%!$b; 27 0"3; 4%%:"#&"!!' %:$%4"!25! "0%!3%4"# :35%'6 46 0%4"%4%44^"4%43$E2%4%44_ i"0" %%##%!!%5'!: 2$%2!"#4%##'%# 4!"# 5%4 %4!"# ::$26"#!% "##!$''0''$'!!I$%"# 4$#!%4!2%$%##2%47! ##%4!$%4"44&62%H"# 2:6"$2%#!%!%"!22#""" 2# 242%!!! #! 3%5"0!%4"# 4%"# "4%&6!2%4"4%4%%:"# "!!' '4%!!"%H"# %!2 3$$'0!'$%#"# "%2" $"#%4!&5# 5%7 "H"3!!'' ^$%$44!2%$%$%4!_;! "% ":' 52%# b!! $"#%4""# i%!"# 43$E2%$#%b %#:%$%%4"44' $%""44'!%22#&5# '3'4!' 4" #'3!!''!2%$%#7 0"#! %4!"# 5$% 5# $2#%$ 4%"# 50#!%4" G 6!5 624 '3334 %:$%4!"# 2# ^"4%43$E2%4!"#_ b2:6!# E%22>%#"# E%22>%4!"# 6 424%%#"# 6 424%7 #"$ )&&& %(## <&$ &$ "(" #)%!&)$?4"$# ##$$4%$$ %## # = "(" "# $ (( &4"$"# #( ## $! #8( <%$? $ &!" %$5 ( #./"2 # <"# #?4 <%?4 < $"#? 24 $# "$# # %# # %# # % $5## (#% ##( #))# #4"$# ($$ #%# '"# "$# #$# <%$?2 =$# '& &) %# ( & $ $ #!## 4 "$ #! $ $ 5 && %#! # $ ( %# "$#4 5 & "# $% ## <(%% )(%%# #? &((& &((& $$ 4 # $ $ #2

153 q $:H2!2#!; %$%I& 4"# 3"%4b'!"5' 4%$ 2%#!%!%"!22#"" 2# 5':%#!''#%# 5%"& ""% b"0'!% ='' :"!"' 5%!4"5 2>#%!%2!%"!""%#"#!"2'3! %#! %"#"" #4; PL-M+N.LM+ 8!"2'3& ) N b0h%>$&62# $!!!%"!22#"2:6"$! $ # %:$%4' ! '3%4"# "% ":'!2%$%### 2" 4$ :35%' 4% /())LQ(&6 %#!%"!22#""# $:H2%4 4% 6 062%! 4%!!%$ 2# $:H2%4! 2bb% 4%2%! $3I4 #%%H"# $%%4"4!' '333H"4!'; %#:%7 [XYXY 2X #?0%!!%'%#"# qs $!"$!%2 6!%"!26"#'4%!!"3!"20""!%2 J# = 0%#> "4%!!% 5 2#7 $'# 82%; 4%!!"$$%# $''0%!"$'LP+.]MLN9 ^= 0%#>%#!"4!%#'_ 4%"&$%2%#! ##"! 4% 52%4%$$"! ""# 2b"0!%2#%4"# 4#2!%"!22#""# $''0%!"7! ^'3''4%_;!2%$%#7 = 0%#>%# 5%!!""%#"#!"4!%4"!"$ 2# 34"3b"%&62:2# 24%4! 2$" b"6 5b$ J 85 2!2%4%!!69&? %06%4%343$34%'&$ 8:0:!!696 B 834"%6'9;"6!! "% #'" :"%!';"%# B 4 "4%!!'' 5"04%244 J "6?" 6? 25! $%"4 6 #%#"#& 6 B 30%!!'' 34""$'' 4"5%!!'' $b% 2# b"6! J 30%!!'' 5!! B# 2$4! 2%"4! 4 b 2"4!#& #!4? 30%!!'' 4H $b%; $ B#!!b"6!J6?25!#3!%:$%#"#62#";= b''!3$''# 5%0:""%4""#2bb! 24""#;"%# 0%#>%#$''0%!"$'#$ 5"04%2 2# $!"# 4$#%#"#& 24%4! 5 2#"!! 52%H# b%!'' '3''#'& 624 ^!33b%%#"#_ 34"%6' #b"%%# 5"04%2# B "0":!33 b"%44' 3:!' 4"%# %# 5"04%2# b"%44'; = 2# 0%#>%#!%"!"#%#!"4!% 52%5!2 :"0'!!''!%"!22#""! 0 #44!% 24# $%""#%%#!2%4% 'b'%4!' 343$34%'& 8%:"b%%0%!''# 62%4! 062%!!$!2#!9 "#4%$$'%#"# = 0%#>%#!"4!%' $%!!# 4"%!& "# #:%$%%4!' 24"b: "4 "% "#E 4!" $%# 6'6%!!""5%' "%%%4"4!' 2:6"$% % 7^b432!"0b" 2# H%!! 5!%4!_ 24%"# %4!"# 8qs 9& "4 $!! 4!" #'$' 2:6"$%"# 25! %% "4"# 2""! b%h"!''# %:" #33%4%# "%!# %!!%# bb"4!% 62b 062%!"!! %b% 6; &6244 ='7!"! b%!# 44 = 4" 0%#>%# 2:6"$!"4!%44'_;='$'# 62 4 :0: #4;!"!! 42"E#"07%b% 4"%$$! #!! 2$0%! 24!"# 6'06"4!"!344' b"0 4!""52%H# ^062%7 5'# 05%2%H&"!!' 2:6"$# 43#!3$%4"4!'; %#%# 5%"' 2# 25%# #!2H"%4"# = 0%#>%#!"4!%# 'b'%4"7!'6'# a%4% %062%!!$!0%5%!2#$"0%!!3^ 2# 544 q ;q #'3!" % 72:6"$# _7$"0%'9;< #44!"# '3H34!' #':H''#&2:6"$#!2%$%#7 "4 4!" 4! 8'3!7! 5%!! 4% 6'0"5'!'& $!! 62 $!$# 0%5%# %! 4"# 6'""#

154 q < 5 q ;q %+ &+#% &! /(0$% *" "++

155 q 6'! ""!2%4""# #'35%%#&"!!' $ 2!22#&^3$$'0!'$'!!'_ 4" %!4" 4%44 5%# 504%#%4"4!%%## $ #! '3!!'6'# 4%" $%!' #!$%43I!"!"4!"7 "4 4!" 24""; =2%#"# 343$34 2#& 2#2 = 0%#>%#!"4!% :35' '333H"# $''0%!"$'!"":# %## 2%0! 6 b% b4"! "%5'! 2%4% '3'%!'&6!2%4! i"# "4 b"0 4!"7 47!2%$%#!# '3''#!%"!22#""# 0"%$%$# 353! $ "%5'!!! 5%44 5'!!'$'!!'!%#!"%44; 0%%!!'%4%%:$%4"#!%4""# '3%4""# S W Y X 2SYXXSVY [SX[2VWZV ="2'3b2:6%4"# $!$# 6# 2:6"$%4!2!"#%%# 22#%4!""#; 8!%"!'$34!"#%%#9!!%$ 4! 52%H# 67!%4% (P/+N.]NN-.]MLN $"#"!"$%' 0"%$%$# 8"#>;^b!!"0# 4%>#%"# 6'4"#!'$%4""# 6 ":%!!'' 2%!!" #;!2$!7 $%$#! 2!!$ #! 0%H! "% 2" 4$ % 5$%%4% 6'4"##"!3' 6 "%7!I#!' %#!33b%%4"#!%"!22#"7"4%$"0%2:6"$# '4%!!""$'!^'3!!'6'# #!$! 5%0:""7 $%'6 43I!!""!_& 2:%#; 5# :$2#! 4%4'!'' 5%:!2":!2%4% ##%4! 4"# 247! %#!$:H2%4 "%!25! $$;M+NLN M 4%& 5%0:"%!'& 5''0%4!37!"0 5%4%2#_9&62!!%% 5%4 %4!"# 4%>#%"# 2%!!" &6 7 ]PLLN.]NN-.] #%$"#4' $ %4"4!% "4%!!33 b :"%#;20$!%2# 6'4"#!'7 8"#>; $%4""# ''#%4%>#"%4!; ]+NN+))-LN M-L)LN M -..L) 62%!"! #!"4!%#! %!4"$%4!;='44' 8"#>;!b ^#! 4"44 0 #> 43I!"H! >" 2# 4%%4 4%#'#4'!!%!# 5$%%4% %07 6'4"##"!3'!'$%#"#; 6 ^4%%4!%'_&$!!!52%!!""# 2# 4"# /L,M-. MLN 84"$#!%%#9 $''0%!7 -L. / MLN L-.. /-NLN 8"#>; ^#2"H>" 0"b0"4"#!!%2#_9 6..L) 25!! %26&62%H"#!":!'5'#' 2# ":%!!''!":2%!!%"!20"#!"%!6 8"#>; ^%#;"7 >20%!$"6!"2'36'06"4!"$%44'!05%!!5# 8%#:%$%%4"#9!%"!'$34"# "4%!!'$%4""# 7 6 4%%!'!":!'5''#!":24""# 822>%4""#!% %#! %!%%5%4""#9 b''!!"33#; 5 +NL+ -/-LN!%"!22#"2:6"$52%b0#! 4 20%! 4!# 2%!!" 2# ":%!!''!"#%%2%!&62%H"# "4%$"0"%4!'!% 2"$ 4"4! 4$#4 b!"!%"h2# 5 ; 7!%"## 4! 4!":!'5%44' 8+=-5$(4"$# 7 && 8 #$!" &&& # ($ $$ # && <5$,$(?2 #))# # /2 ( #(# %%

Laitteistot Jaana Holvikivi

Laitteistot Jaana Holvikivi Laitteistot Jaana Holvikivi 14.9.2009 Metropolia Hardware, laitteisto Tietokonejärjestelmän osat Oheislaitteet SYÖTTÖ TALLENNUS Sirut RAM PROSESSOINTI TULOSTUS Hardcopy Softcopy Ohjelmistot 3.3 Ohjelmat

Lisätiedot

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B Luento 6: Väylät ja keskeytykset 2 5.3.2012 Johdanto Sulautettua järjestelmää voidaan ajatella sen toiminnallisuuden kannalta: Prosessointi Tiedonkäsittelyoperaatiot

Lisätiedot

JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN. Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla

JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN. Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla (Evoluutio 0.9) www.naturalprogramming.com Kari Laitinen SISÄLTÖ: Johdanto... 3 Kuvitteellisen

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 16: Tietokoneen rakenne, osa 2 Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Viikkoharjoitusten

Lisätiedot

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Viime luennolla Verkkokerros on Internetissä käytännössä IP Tällä hetkellä versio 4, versio 6 tulossa IP

Lisätiedot

TeleWell ISDN PCI -passiivikortti. Windows 95/98/Me/NT 4/2000/Xp ja Linux ohjekirja. Mac ohjeistus ja ajuri www.easytel.fi.

TeleWell ISDN PCI -passiivikortti. Windows 95/98/Me/NT 4/2000/Xp ja Linux ohjekirja. Mac ohjeistus ja ajuri www.easytel.fi. TeleWell ISDN PCI -passiivikortti Windows 95/98/Me/NT 4/2000/Xp ja Linux ohjekirja Mac ohjeistus ja ajuri www.easytel.fi Versio 8 Asiakastuki Ensiasennustuki puh: 03 6101850 arkisin klo: 10.00-17.00 Muu

Lisätiedot

Chapter 2 Application Layer

Chapter 2 Application Layer Chapter 2 Application Layer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and

Lisätiedot

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ

YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Käyttöjärjestelmät YLEISTÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ Stallings, Luku 2 KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 2-1 Keskeisiä KJ:n osa-alueita Käyttäjä Sovellukset Komentotulkki Varusohjelmat Palvelupyynnöt

Lisätiedot

Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS

Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS Tancred Lindholm ja Sasu Tarkoma Johdatus T-110.2100 tietoliikenteeseen Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 kevät 2010 Luennon sisältö 1. Socket-rajapinta

Lisätiedot

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1 Käyttöjärjestelmät t I Luento 2: LAITTEISTOSTA Stallings, Luku 1 Sisält ltöä Keskusyksikkö Käskysykli Keskeytys ja sen käsittely Siirräntä Muistihierarkia = Tietokoneen Toiminta kurssin kertausta KJ-I

Lisätiedot

Atk-englannin sanakirja 2000 englanti-suomi

Atk-englannin sanakirja 2000 englanti-suomi Kari Eveli Atk-englannin sanakirja 2000 englanti-suomi Tämä freebook sisältää kirjaimet A-B Tilaa Käyttöluvan Atk-englannin haltija: sanakirja 2000! Linkki tilaussivulle LEXITEC Copyright 1990-2003 Kari

Lisätiedot

Sovelluskerros. Chapter 2 Application Layer. Sovelluskerros. Joitain verkkosovelluksia. Sovelluskerros. Verkkosovelluksen luonnista

Sovelluskerros. Chapter 2 Application Layer. Sovelluskerros. Joitain verkkosovelluksia. Sovelluskerros. Verkkosovelluksen luonnista Chapter 2 Application Layer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015. Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto

Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015. Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015 Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Käyttöjärjestelmät Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Kurssin sisältö Johdanto, historiaa

Lisätiedot

OHJ-4200. Laitteistonläheinen ohjelmointi

OHJ-4200. Laitteistonläheinen ohjelmointi OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op Luennoija: Pertti Lehtinen Harjoitustyö: Jyke Jokinen Esitiedot: Mikroprosessorit Perusohjelmointikurssi Kursiin osat: luennot,

Lisätiedot

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Viime luennolla Verkkokerros on Internetissä käytännössä IP Tällä hetkellä versio 4, versio 6 tulossa IP

Lisätiedot

Novapoint 17.10 lisensointi. Copyright 2008, Vianova Systems AS. All rights reserved

Novapoint 17.10 lisensointi. Copyright 2008, Vianova Systems AS. All rights reserved Novapoint 17.10 lisensointi Copyright 2008, Vianova Systems AS. All rights reserved Sisältö Yksittäislisensointi... 3 USB lisenssilukon asennus... 3 USB lisenssilukon asennuksen poisto... 3 Verkkolisensointi...

Lisätiedot

Linkkikerros, Ethernet ja WLAN. Jouko Kurki T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010

Linkkikerros, Ethernet ja WLAN. Jouko Kurki T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Linkkikerros, Ethernet ja WLAN Jouko Kurki T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Viime luennolla Verkkokerros on nykyään Internetarkkitehtuurissa käytännössä IP Tällä hetkellä versio 4, versio

Lisätiedot

Luentomuistiinpanoja

Luentomuistiinpanoja Luentomuistiinpanoja Tässä on luennolla käsiteltyjä asioita, jotka eivät ole muissa materiaaleissa ainakaan aivan samoilla sanoilla esitettynä. Osa lienee vähintään yhtä hyvin varsinaisessa luentomonisteessa.

Lisätiedot

HAJAUTETUN HISSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN SIMULOINTIYMPÄRISTÖ

HAJAUTETUN HISSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN SIMULOINTIYMPÄRISTÖ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Mikko Hämäläinen HAJAUTETUN HISSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN SIMULOINTIYMPÄRISTÖ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Verkkosovellusten periaatteet

Verkkosovellusten periaatteet Tietoliikenteen perusteet VERKKOSOVELLUKSIA SOVELLUSPROTOKOLLIA Sisältöä Verkkosovellusten periaatteet World Wide Web ja HTTP Tiedostonsiirto ja FTP Sähköposti ja SMTP, IMAP, POP3 Nimipalvelu ja DNS Vertaistoimijat

Lisätiedot

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan?

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? VERKKOTEKNIIKKAA Sisältö: Johdatus aiheeseen. Mikä on tieto(kone)verkko ja miksi sellaisia on? Verkot ohjelmistonäkökulmasta. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? Verkot

Lisätiedot

Luento 11: Tietoturvasta ja kertausta

Luento 11: Tietoturvasta ja kertausta Luento 11: Tietoturvasta ja kertausta Ma 2.12.2013 Tiina Niklander Kurose&Ross Ch 1.6, Ch 8.1, Ch 8.9.1 Pääasiallisesti kuvien J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved Tietoliikenteen perusteet, Tiina

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen esittely Tietojenkäsittelytieteen historiaa Teemu Kerola. Tietokone. Kutomakone. Laskennan perusidea

Tietojenkäsittelytieteen esittely Tietojenkäsittelytieteen historiaa Teemu Kerola. Tietokone. Kutomakone. Laskennan perusidea Tietojenkäsittelytieteen esittely Tietojenkäsittelytieteen historiaa Teemu Kerola Koneet Teoria Ohjelmistot Suomessa Teknologia laskimet Tietokone Ohjelmoitava tietokone Ohjelmointi kutomakoneen reikäkortti

Lisätiedot

TeleWell ISDN TA 128 USB Windows 98, 98Se, Me, 2000, Xp ja Macohjeistus. Suomi. Versio 5

TeleWell ISDN TA 128 USB Windows 98, 98Se, Me, 2000, Xp ja Macohjeistus. Suomi. Versio 5 TeleWell ISDN TA 128 USB Windows 98, 98Se, Me, 2000, Xp ja Macohjeistus Suomi Versio 5 2 Hakemisto Perusoletukset... 3 Tekniset asetukset... 5 TeleWell ISDN TA 128 USB-sovittimen tekniset tiedot... 4 Windows

Lisätiedot

Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS

Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS Sovelluskerros: Socket API, WWW, sähköposti, DNS Sasu Tarkoma Kalvot perustuvat Tancred Lindholmin kalvoihin Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Luennon sisältö 1. Socket (pistoke)-rajapinta 2. HTTP:

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Joni Heikkilä PYROLYYSIGENERAATTORIN AUTOMAATIO-OHJAUS OHJELMOITAVALLA LOGIIKKAPIIRILLÄ

Joni Heikkilä PYROLYYSIGENERAATTORIN AUTOMAATIO-OHJAUS OHJELMOITAVALLA LOGIIKKAPIIRILLÄ Joni Heikkilä PYROLYYSIGENERAATTORIN AUTOMAATIO-OHJAUS OHJELMOITAVALLA LOGIIKKAPIIRILLÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot