Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 $%&'( )**)!"! ##

2

3 $ %!""# $% $% & ' ( ) * ( ' ) + ' #!""",-./ 0/22-3-/454,

4 ( ' $,-./ 0/22-3-/454, ! $!,-./ 0/22-3-/454, * ( ' '' ' 0// 2.5 / 335 $ $ $,-./ 0/22-3-/454

5 !!!!$ ' %! $! )! $$ )!! $!$!"" ## $$ %! & ) '(*)*+**,! $ & ',!# ', $ - $ $ $ # % %! + $ %$ ( $# %.# %

6 ! + $ ( # ( % % ( %$ ) %% # $ # # " -! %" $ $ % #$$ ## %! # $ * ' *,! % % + ()) #!" $ #! #$ # " #% * #

7 # #! #! *+ +(* #% #$ ( #% # & #% #% & ) # # * # " "! ' "! "$ ' "$ " & " "% & " " "# " ( "" " &! "# +! $ $ %!!!! $!!!! %! "! &!!$! )!! $!!!!!!!$!!#

8 !! +!!"!!% + )!$!!!$. $ ##!$! ()!$"!$$ + &!$"!$ &!!!$% & )!!$ )!%!$ )!!$!#!$# )!"!$" )!%!$! &!%! $" -!! )!%%!$ )!%! ',!%!% + (!%#! +!%#! +!%" ##

9 !

10

11 ' %(% ' ', '!! ' Ulkopuolinen maailma Järjestelmän lukemat syötteet Järjestelmä Järjestelmän antamat vasteet!! / /77-33/ / /2/ -/4. 5/ / ('

12 % 0 ' ' ', ' ' * ' ' ' ) (%& (%$'(('( % $$(( ) ' ' ' ) * ' ) " ', ', ( ', ' ) ' ', + ' ' ( ' ', ' ' ) ) ' ' +

13 066 0 ' " $$$ $$$ ( $ ) ) ' $ $ $ $ $ ' $%( ' * ' ' * ',! $ " & ', ', '!!, +! """ *) )

14 0 $ + ) ',!!! $! #! " # $ % & ''' ''''' ''' '''!!+ ( ( ) * +,-,-,. /

15 ,. ) '!$, ) / ', '!, +,. + ', / )! 0 ( ( '!, ' %#, ' ) ) ), * ) ) ) ) ( ) ) '!%,!$ ' $ ' ) $ '!

16 # 0 $$ (!! $ + $$ (!!( $ + ) ) $$ ( # + $$ - ( $!!!! + ( (!$+!

17 ' ' ' +. * ' ', ', ) ) ' + "

18 ! 0 6, 6 ) %( $( ( (( ( ( * ' ' ', ( (! ' 3 / / ( ( '$!, + ' * ', ) $ ( '$$, ) ' (, ' '( (, ' ) ' ' ' ) ) '( (, ' $!

19 66!! (*) *+ **!!!!!!!!!! $!+ (*) *+ ** ) ) ( ) ) ( ( '$, ' ) '! $, ' ) ) ) % % ' ' ) ' ), ' (*), ' *+, ) '**, ) ' ( ' ) +

20 !$ 0 6, ' +! ) ( ) ' ) (%% $ $ 0 * ) ( / ',! "! ) * 0, '$%, ', ', ', ', + -, - -./ '$,

21 0! / +. ( * $! Xi Yi C i+ FA B C i S i $! / / /335 ) ',! ( $, +,./ % + $ ) $$ ' ) + ( $$ '

22 !% 0 6, 6 Xn Yn X Y X0 Y0 FA B... FA B FA B 0 Sn S S0 $$ / / /33- $$!! $" $$! ( $ $$ $!!!!!! $$+ '

23 & ) ', ' ) ' ' ) ) & ) )*( ) ' ' + ' ' ( '!

24 ! , ( ) ' $.! 7-/- /4 -/ /- /4 -./ /375. /33/ /4 / / 5 * + ) & ) ',! & $ ) ( % ', & ', ' ) ' ' ) $ )

25 , ! ) ) * ' ' ) % $ ( ) ( (*) *+ **! +E(V) 0(V) +E(V) X X0 w X X0 z x y X X0 w X X0 z x E(V) y AND portti OR portti NOT portti!+,57.3 //22-8//7/ /8//7/54 5. /5/ / /. 75/33- ' )!+ + ) ' ) ' ) ' '

26 !# , ) ( %( ( %$% ( -3/./4 3 / / $ ' - ',,, - ' ' ( ( X0 X X2 Xn Z Y 0 Y p p= log 2 n $+ -3/./ / / / * &! ) ' ), & % ( ' % ) )

27 , 0!" Y0 X0 X + ( -3/./ //33- / / - Z Y0 0 Z X0 X Y0 X0 Y Y Y0 Z X 0 0 X0 Z 0 X X2 0 X2 X3 X3 %+ ( -3/./ / / -3/./ 52./

28 $ , $# #$ ( ) ' +,,, -. ( +,. +,. % +,,,. +,,,. +-,,,. - +., * ( ' * * +,,,. +. (! * * (( %( % ( %$% ( & --7/ /4 5 3 / / ' - ),,, -

29 6, 0 $! X Z0 Z Zn Y0 Yp + --7/ / / ' ', ( (*) ** (' Y0 X Z0 Y0 Z0 Z 0 X 0 Z 0 X + ( --7/ / ' )! '! ' ' #

30 $$ , X Y Y0 Z0 Y Y0 Z0 Z Z2 Z3 Z 0 0 X X 0 0 Z X 0 Z X + --7/ / / //75 / //7/2./ Z0 Z = Z0 Z Zn Zn Y0 Yp Y0 Yp #+ --7/ / / /4-

31 6, 0 $ $# #$ (' +,,,. (,, +., *

32 $% ,

33 ( ' ( ) ) ' ) %! *! ) %$ ', ),,, ), ' &,, ' ) $

34 $ ideaalinen piiri taso +E(V) todellinen piiri 0 taso 0(V) aika } Viive t %!+ 5--3/.54 3 // / / /4433/ aika t A+B t A t B X X2 t 2 t 3 t 4 t 5 Y X3 X4 t Y2 Y3 %$+ 0 /4-7/.54 8//7/4 // /54 // 5/ //7/4.7/ /.//5 4 /.. -

35 0 0 0 $ ', ' ( %$ (% ( $ $ ( '), % + '+, ' ) ) R S Q Q S 0 0 R 0 Q Q Ei muutu kielletty % //75/ // ' ( & ' *! + ' '

36 $# ' %%, St Rt Qn+ Qn+ R T S Q Q Qn Qn kielletty St T Rt Qn+ Qn+ %%+ 4274/ 2//22 53/ 2// // / ( '' ) ' ) % * ) + & % ) 752/. 57/ % ' ) ( ( ' & %

37 , $" Dg St Rt T Qn+ Qn+ Dg 0 Qn+ Qn+ 0 0 Dg g Qn+ Qn+ Qn+ Qn Dg g Kellopulssi %+ 2//24 / / /. // / / / / / / aika Syöte X(n) X 0 X X2 X3 X4 X5 Dg D D D D D D Qn+ X 0 X X2 X3 X4 X5 Vaste X(n+) kello T % + 52/. 57/ /. / / /335 2//

38 Select Select D Q g Data in Write kello Data out Data out READ/WRITE MUISTI (RAM = Random access) READ ONLY MUISTI (ROM = Read Only) % / / /4 /. / / /454 / /4 - ( + +*( + +(( * ) ' ', & '), %# *) + ) ' ) %# + + ' ', ( * ', ( ) ' %" ( & %! ) ''!

39 ,! 0 0 M M M M M 0 M M M M M 0 M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %#+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./. - /. / //4-3/ / / M M M M M M 0 M M M M M M 0 M M M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %"+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./

40 $ y 0 y y y x x x 0 2 %! + /. /8//7/54 /. 535 / /./ /- # $" ( 0 * * 0 ( ' ' ' 0 * 0 * %!! ) ' * * ' ' 0 * '

41 , Osoite Muisti M Y X %!! /. /./ /-- 5 /. /8-/2-4 * /../.3./ /5-32/ *.5/ /4 /2/53/ / * /4./ /4-2./

42 %

43 !! ', ' & ' ' ' ' ' ', '! Syöte X(n) Logiikkapiiri Vaste Y(n) Kello Z(n ) Rekisteri Tilamuuttuja Z(n)!+ -2-/./ / / --3/ / /.5. / ' ) ) - -- /54 * ' '

44 0 6 ' ( ' ( ' % $$ ( (( $ (! + ' ' 50 senttiä 50 senttiä annettu euro anna juoma Alkutila 0 euroa euro 50 senttiä euro annettu 50 senttiä euro palauta 50 senttiä $+ 2./4257 -/ / ( ' ) * ' +

45 ( ( ' ' '! ' &! *! &! * &$ *! &$ * ' $ ' $ ' *! % ' ', ( 754 &! & $ '! ', ', ', ', $! '!, $ ', ', ', ', '!, '!, ', ', ',! '!, % % ',! ', ', ', ',! ',!!+ ( + '' ' ' *!

46 # 0 6 ( ' ) ) IN: euro, OUT2: anna juoma 0 euroa IN: 50 senttiä IN: euro IN: 50 senttiä, OUT2: anna juoma IN: euro, OUT2: anna juoma ja OUT: palauta 50 senttiä 50 senttiä annettu euro annettu IN: 50 senttiä 00 X=, Y= X=, Y=0 X=0 X= X=0, Y=0 0 0 X= / /3-33- ' ' ' ' $, ( ' 5-3 ) ( ( ((% ( ( ' ( +*( & ' $ ( +*( % '!!,

47 6 6, " ' 0 & * & * ', ', ', ',! '!, ', ', ', ', ', ',! '!, ',! ', '!, ', ',! ',! '!,! ',! ', $+ ( + seuraava tila ehdoilla palautus juoma +50 c c Sisällä Sisällä 50 c Sisällä Rahan arvo 50 senttiä=> bitti = 0 euro => bitti = Uusi raha annettu D D D D = juoma, 0 = ei juomaa = palauta 50 c, 0 = ei palautusta % /4 5. /. /4-33-

48 % 0 6 ' * ' '!, ' * ' ' ( ) ( ( ((% ( %$ (% % ' (( % ' ( ' ) +*( ) ' '), ) ( ( ) ) ' ' ' )! ' '!,! '

49 6 6 0,6, %! Kontrolli osa Data osa D D D sisällä 0 g alkutila= g alkutila=0 g sisällä 50 c sisällä alkutila=0 D D2 D3 J P R Rahan arvo 0 = 50 c = kello = uusi raha annettu /4 3 // / // // /33-5/ / / /.52./

50 %$ 0 6 ) ', '! ( $( ( %($% ( (( * ' ( * ' * 0 * ( * ' ' ( 0 ', ', + 0 * * 0 ' * ' '

51 % TOIMINTO NRO: X 2 Siirtymäohjeet Xa Toimintaohjeet Xb n 00 Xa 0000 Xb Syöte (sisääntulo) 0000 Y Seuraava toiminto 0000 X = f(xa,y) Z=f2(Xb,Y) Vaste, toiminta (ulostulo) 0000 Z + / / /2./ / 5 / /4 /

52 %% 0 6 ( ' ' $% ', ) ) ( )!" ) ' ' ) ( ) ) /. 7-2-/.-3 7/ /-33- / 7-2-/. - / / ) ) ) ) ' ) ) ) '!"! / /./- 3-.5/ -/ - 5/ 2/ / /./ /./ & ' ) ) ' ' ) ) * ' ' ) ) ) )

53 06 % R Tila Seuraava tila Nauhan siirto R Syöte (luku) Vaste (kirjoitus) R 0 L R R R.STOP L R.STOP + 7/4 / / /7/ / /././ /3-

54 % 0 6 ) ' (! ' ' ' ', ( '!, '!, * ', '+, *& ) ) * ) + * + +!! ',! '+,! *& ( * ) ' ' '!, '+! *& *&!, *

55 06 % ' ', ) + ) ( ( + +! + + +! + +! +! + ' + + +! *& ) '!! ' ' + + +!! *& ' ( ) * ', )! ) ) ', ) ', ) )( '!"%", ) '

56 %# 0 6 $$ $ ', ' ' #,! $$ # + ( (! ' & ', ', ', ',! ',! ',! ', ',! ',! ',!! ', ', Seuraava bitti on 0 Seuraava bitti on Parillinen pariton Seuraava bitti on Xn.. X2. X. X Parillinen=0 Pariton= Seuraava bitti on 0 D,-7/ 55 / -72/. / 54 /3-2--/ - 5. ( 6 33-

57 ! (*'$$!!+$$!!$%,#! "#!$%&#'!!+$$!!!$'#'!!! ($!$! $"$)* )""!$$+$$)!!!#%"#!* $! (!!!!!!$. #$!!$$!$$ ('#'! '$ $$!$%- 00!!!!!!$"#$$!!$!!$ 2%!$$!!$ / '$ :9 ;8<:;<<=9 >!$!$!!#$$!"#!!!"* $!!$$!$ $ )'! $# )!!!$!## #!!! '$! $#$!$$* $!.! $$$%A$!$!'$ $ ( BCDE5FFG )!! 75HG7HHIJ!#$$$$% $#$$!$ $ "#!!! K"L MCN7OH5HHI54 HP4Q7O4OI4FIJ!$!% $"$$#$$'$#!#!! (! R/

58 C 6 6 D D $! &$ #!#!!!$! (! $ "#!$!$ )$$! $!!$ * #%,$$$+$! %0!! )! #!#!!'$$! ( ) $$ ( $$$'#!% * prosessi A prosessi A prosessi B prosessi C prosessi B prosessi C $ %0. O IFHIH OHHHI QOGIQOIFI OQO HGOIE PFPQHI FEI QPFF EFFGE HGHHIEC $$!"#!!! )!! ('#'!! #$!!$$$!'$'$* #!#!! (!"##!#!$$$$$$*!%-#$'$$$ $)'$$$'$* $$#!$!$""!$$ $'$'$!!!% 34 ')! "!#$$!")% # &. "! $$ (!!'#'(!!$! "$!!#$!$ $!!#!$$!$!!$ &'%, * " # )$$!!#% (#! ) ( (')$ "$ -$!$$$$!!!% )"#!)$#)#!!$ K(*+,-*$#)#!!$L'!!$ $ " $) $!$$ #'$$'$') " #' '$$$ #* $!$""% + "#$$!$#$$!'$!$%?#$$ (#!#$!$ $))$! $! $'$$!$ #'$$ " *

59 CMC 0 *"#! K$ % L% )$ $!$$ $$$!+$$!* "! $# $ 0L!+$$'$ $$ ')$$!$$ K (!% X X 2 X 3 X Väylän toteutus 2 arvoisella logiikalla Z R R2 0 Volttia X 2 X 3 R R R << R2 Z Väylän toteutus 3 arvoisella logiikalla $ %. H PQHIQFEI GFFE I EIOE P FOFGFGH IEEFC E PF B HF HP FFIHH OEGFGG HIEEI FEHOOC QI HP FF OHHE B FEHOI OGHHIEEIIE IF BFEHOC $$ #"##$ $$!+$$') $$!!% +$$"! )$$$!$ )$$$!%!#! (!! #* ' '$ 0!!$!$ )# +$!$"$$!)%-!+$$'$$$" *$#!$ "'$'$ #!$ $ (!!!#$!!%,!+$$'$!! '$%$ $" %!#$$ $!!$'$ $ )'$) )!! " *"#% $!* $#!!#!$$!$"$ $ )!!!* $$*!$$ $ #?#$$! $)$!#!$'$ $!!$ $ $!!$ $#$$ %%- $!!*!$ $!$ K $#'!L%

60 C D D A B A B Z Z $ %. EE HHFIC HE IFI PEQF HIFFI 34 :!= =!9= 7 %%7 #998%$ ;9! #$% $$ '$' )!!#!#!!! ( $)$! $#! "$"* "* $#%!!! + %!?#$$$'$!+$$ "#$ $'$%A)'$!!+$$ (!# $$$#!! #$!?#$$*!+$$'$$ EP EFE EI'$ E F K$ %RL% Lähettäjä { Vastaanottaja { Osoiteväylä Dataväylä ready data valid ready data valid OIEC $ %R. HIEEIIEQFFPOFOQOEFOFGFFFGE O PPHIHIHIEEII $!!$ $$!!$ $)$!!!!+$$''! $ $'! $$$% $$ $ %R! $#! (! $)$ $ #$!$ %0$)$!$ $$$$$ )$*!)$ *$+#$%,$$ % $!!% accept accept AIKA

61 C C D Vastaanottaja Aseta Ready= Odota kunnes data_valid= Lähettäjä Odota kunnes Ready= Vastaanottaja Ready= Data valid= Lähettäjä Ready=0 Aseta viesti Aseta Accept=0Datan Aseta Ready=0 Aseta Data_valid= siirto Lue viesti Aseta Accept= Odota kunnes data_valid=0 Odota kunnes Accept= Poista viesti Aseta Data_valid=0 Accept= Data valid=0 Accept=0 $ %. OGIQOIFIQEFE GOO EIQGFFIHE OO EGFOEEFFIE EHI EEI FEEFGEHQ HHIQEE IOEC 34 :!= =!9= :<87! %# 899# 7!<<7 #!!%- )' $"#$#""!$"$ $#$$!!! #($!$$$'$! )' ) $$)!!$!!* )!$% )'! (!$"$! $$ " #(!#$!"$$!!$ )' "$$$ $!$$$'$!!!$ $#$$ $$!# $#!!! ')$"$* $'$ $!$$$ $!$$ $!$$*!!!$ K) $"$!!!$!" (L% K$ %L $#$$!!! )'$!!+$$ GHF FO H $$)'!! $!$$$'$#)'$"$) $+##% '$$"$)$ EHEQ*!!$ $!$$$'$)'!!$!)"#$$* $!$)!$% J!! $!$$$'$ ## # "# $ $)! *

62 R C D D OIFI EHEQ 0% '$ EIH EHFEEOFFEEE%,!!$ $!$$$'$ $!$$!+$$* EI EP B!!!$!$!$$$$$ (!! K! $L! )' )'$$!!$% % $$ EFEEHFFFGC )')$!+$$ EI!+$$ $#! K$!$$ L$$!$$% EP B'$$!* $!$$!)'$!$$!+$$ EFE!+$$* $$ $!!$ % B! EI % '$ GQGEQEEC +$!$$$'$ )$!+$$ EFE B EI $$$ $!+$$ $#'$%,!!$! $!$$ EI!! $! % EP * R% GQG OGGC! ) $!$$$'$ $!$$ EI!#$"$)$ "!!!+$$$E F B% %! EI FF $$$ FGHC )')$$!+$$E F B#* $#! O $#' $!! ""% " %, $!$$ EFE EI %!+$$'$ FGHC +$!$$$'$ )$$ EFE EI EHFEEOFFEE $!$$ O EI!% E F!## "! "! % %0.,+# )' '$ $!$$$'$ *!+$$ )' GHFFOH$!!$! $#$!$ (!!%,"$)' '$!! ' EP $!))$$!!+$$!+$$$'$$$"!!!$)!!$%)''$ $$!+$$ GHF FO EP'$$!!$!$!* "$!'$ $$$ EHEQ*$+# )$$$$ $!$$$'$ "$$ H $$$"$)$!##% )' "$$ $!$$$'$ )!$ * '$ $)!$!+$$ )$!$$! $%&! $"$)$!$$!$!+$$$$$!!$ $'$* $"$) )(#! K!$$!L'$ '*

63 C C D Lähettäjä { Lähettäjä 2 { Vastaanottaja { Osoite väylä Data väylä request to send $ %. HE FF EP EHFEEOFFEEQOGIQOIFIHQ FF EIFEE FGQ E OEGHHIEEIC $$!+$ $)!! "$ "#$$$% " >! ('!!$ )$$$'!!$ # # $$!* $#"##$$#%>)(#!$!#$ "##$"! $$%! $"$)!*

64 C D D

65 @!)$)$#)$$')$$% $!#! $$! #$! +$$&)-$$* # "# ) ( (*+,-*$!$!!$%! + "#!$#)* $! $$ ) #!!! '$ -$ #$$!* ) "#!"#$$!'$ %!$$#)# * $$!! ) $!!% $$' -$*$#)#$! -$*$#)#'$$!#$$ "). 0% $$ OFOIPQHIQQ K- #"#!! #! $#L$$$'$* $$!$ $$'"$ )'$ "! $$$%#! '!(! $$* )'$!!+$$#!!!('! * )*!##'$ $!$!#$$ "#$$% % IF!$ K, L!!!#!* FFIHOOIPQHIQQ "#$$'% )* '$ )!$! +!,-** A* '$ % (!! QIHFIF$"$$!$# )!!!% -) $$$!('$$#!*+! +! "#$$!( '$$!'$' )!!#!%! (* R% #%,' GIHFI E K"*"L*$!$')!'$$#!* $$$ % A*'$!$$* 2

66 C #' $!#!!$ # )$!* $$'!!$ #!(!#!!$ $ #!#)'$ $!!#$$$!$!!$!##?#$$#% 45 <= 8; =7; =98 #$! '$ )!$!!!$! 2%0'$ 2% % $#,K$ $$* 2%0L%!*!!$$"! # $#$$$ (! $$!% A!! $!!$) (!#!!! %! $$!#"% 0 Keskusyksikkö (Prosessori) Muisti I/O laite Osoiteväylä Dataväylä Control $2%0. IFOQOQOOHFGG PFOIHIIHEQPFQFPIHFQHQGHPQHIQ HF GIHFIHFE HQ EIFFIHFEC '$ )!$!!!( %, K$ 2% L))?#$$!##)'$!!$! " )$!$'$ (!!#$$$'?$!!# $#!*+!$!#%!! $ #* K, LQOFOIPQHIQQ '$'!('$$$$2% $!!EIF FFIH OOIHPQHIQQ $$!! #!#'$$#!*+! %!!! QIHF!(! * %

67 CBC / * '$ # *#!#!!( $$$'$!$$!$! ( $)$$ #%, $$!$! )'$$ $!!* $!!"#$$'$ #!+$$'$!#$ #!#'$ %!!!!!( )$! $,!!#$$!#!$),-**?% #!# $"$!!!$ #!# $ #!#)! ) $)!!!!!!(!!!!$$%!!!#* 0 % (!!!!!$ "!! ''$ $$ $ (! 0 #!* 0 "#$$ #!#'""'$'!!$% (!#!! $# #"" $)!!!!$$ 0* #!#* $#!*+! % 8 bit 6 bit CONTROL ADDRESS DATA INSTR 6 bit FLG bit PC IA MD AC 6 bit 6 bit 6 bit 6 bit KONTROLLI YKSIKKÖ IBUS 6 bit IBUS 2 6 bit ALU $ 2%. HQGHPQHIQ EQC OBUS 6 bit #!! )'$$$!$!#!##+$!% #$ $#! )"" (!$ $ #!# (!*!'$$$ "!!#!#$$?#$$* * $% $"$!!!$!#!$$#! $#$!!$ ' 2%0% ($#!$'$!# (! '!'!$% (!#!$!"#$$$ #$$!#!#'$

68 C $#$$ $!$$!#$ *#!#'$$$ $!$$!#$ *#!# "$) % # $%!(!!!!! (!!%,) $$$ -*#!#!#$$ #+#$ -# K$!#$$$L! $!!!!'!$ % -*#!#$ ( *!!! )$!$$% **#!# % $#!$$! $$!! (! $$! #!#% $!*,*#!# +!"#$$! (% "$#$#%,) $$$ "!! $#!*,-*#!#!$$$!!)% "!! $#!*+! "#$$ *#!# $!!"#!$!!!!$# ) '$!$$$#!$!#$$,. $!!$#$ %!#$* 0'!,.* $ # $$!( $$! (!% )!$ 2%0. (!#$#)#!!!( #!# #!% $$$!! (!# $#!*+!!(( K, L?#$$!#!$* #!#! '$ $!$$$! '$ ')?#$$!$$$$ N * '$ ' *!$$')$$)$)$!$$!$#!#! * '$ *#!#!%,.!$!$$$$ "#$$!% * <=987"7;::< 4 :=<9=7"7;::< 7"7;::< $!$$#! "! $$$$% K!$$#!L - $$!!!$ $#$$!!$! ' '$!'$$)!!'"$ # #!"! $$$'$!"$$!'!$$$!$$#% $$$!'$ )'$!% (!# $"$!!!$ $!* (!!

69 CMC 0! "! ##"!$$"!! #$'$ $$! " )!)!!$!$$* $$$!! $ %A!$$#! $$$$!$2% #!#$$ $ "$' % #!!$!!$!$ $)!$*!$$#!.!$ R. % A! A! K!"$'L# "#$ ) * 0 R R 0 R 0 22R0 +$ 2 R 0 +$ R +$ R /R/2 / 0 // R R R $ / 0 /// R 0 RR2RR 22 / 0 ( $ R R/2 ( $ 00 2%. $)!!"$' ##! "!$% A!$$#!$%, K$ 2%L!'$$!!!(! '$!!( $!!$$ '$ $$!$$ $$%-$$ $'$!!"$* " $!)!$#!#')?#$$$$$!#% (!!$!!!( #!#!!'!$$#)"$$ (!! ' )')!% A "!!!!$!! '! A *!$'$!!!#$$ '#!!!$%! $#!$!$$ #!$'$$('#'!)'$!#$!$$#%!!! A,*)'$$! ($$!$# )'"!! A *! A *!'$$%!!, *!$! K$$$L )' '$ $$ $'$!!!( #!#!'$$!! #$$$'!!$ A* $ "$#$!!$#$!!$!$$#$!)'$% )$$$!!$% (##!! (!#!"#!!!#$!$$$#!$!$$* $$!!!$!!$ $ )!*

70 C bit Osoiteavaruus (64 K)... } } } ROM muisti K RAM muisti 60 K I/O laitteet } 0 Keskusyksikön rekisterit $ 2%. HI QQI B IFI OHOIFE EGG HIOIFFGHFEC

71 C C #!$!'$!'#) K$$L)'$"!$$$ $$$ #'$ K#!#')'$'$L% 4 #< 7!97 =89!88! $!,#$$$!!$ $!!!$$!!!! )!! (!!!'$!! $$% +$$! $$!!$! #$$$!$$$!!!! #!# '$""#!#!!* * (!! KL $$ #'!$$ "#!"#$$ QHQPQEE!! #!#!!( )$!% $! $!(!* $)* '!$'$ "$#$#'$ $ '$!$! '$! $* $$% #!'$ (!# $!$$!!$ $)!$$! $$!$ #!! $!#$!%!$$$!!$$$ "$$'$ # ""! '$% - #$!$!!!$ $$$ $""$$'$! $!!!$$ $!!$! 2%R2% ' '$ 2%% &$ $"$$$$!!$$"$$! % (!#$!!* $)!$)$$!!* $!!$ $$ 2%R% %!$!!$!!$!$ $ $)!!$!!$'!$* $)$!$!$$ "!#!$'$!$! '$ %!$$!$$! $$!! 0 $ "#! $)% )$!!$'$!#'!$$$!$* " (! "$ ' )$$ $!$!$%!#$ (!! # ) $)'$!'!!!$ $!$%!!!$!!! "$#$#$ )$!$"$$ #!#!!! *

72 R C 2. ADD/SUB 3. AND/OR Bitti. NOP/HALT/ SKIP/NOT/INC 4. MUL/MOV SEL 0 0 SEL SEL CMD SEL R 5. CLR/ROT 6. JMP/JAZ SEL REL 7. LD/STO 8. JPS/RET SEL SEL REL Ra Ra Ra Ra R R S R Rb Rb Rb Rb OSOITE 6 BIT 6 BIT 6 BIT $ 2%R. HI QQIQHQP QOOEGQHHFEC $'$!$$ $)$!$ #!#!, - * '$,-%- $ $ 2%R!$)$ $ 2% $!!% $$, 0 - * 0 2%.!#! $! $)$ % #< 7 : 7 <:;=9:< 4 $ 8! +!!'$ -$ K(*+,-L* ""!!!!(!!! $ $$$$%A!!* )$!* $!"! ' '!!!$ # $ $!! )$$$! $ "#!$! )$!!!!)! )"! *

73 C C D D $$!!$ #!% $$$ $$ $$$ ) ")'$ ' >!!!!#$$$L )$!!!!!$!!!#$$$.!(( K#!($$$* "$$!!$'!$!!!$)'$#!# -!$$!!$!*! )$$$ $$ $$!#! - #!#!!!$$ $$$ $!#$?#$$#!# $!$$ ) $ $#!* $!* +!!!$!(!!'$$$$!$$') #!#% '!$!#$$$ A)'$#!#!##!$$$!"$$$ ( "!! - -0% #$$$!!$""#!!$!## #$!!$$$!!!('*!)$!%,*! )$!!! $$$%,**(,,* -. $#% * EP B% * EFE B% * EI EP % #!# * E F B% %%%'$ #"" #!# $#!$% - -0% +$)!!$ K!L$$)'$$!# $$$!#$$$!% (!!#!$!!'$!* ($!$$!!!! '$#!"##!+$$ K -L% (!!!#!* $$$$ $"$$$$$$!$$!!!!!!(% '$)$$$! +$)!"#!#$$%!"# $!$$!!$ ( $$ "## $!!! % $$ +$)#!# '$ $!$$$$! % #!(!# $$!!(!! '$ #!"#!"$$

74 C +$) $! K *2#L% "!)'$$!#K -L$!$$!$$$!#$$$$!!!$$$!* % 4 <= 8; = #< <:;=9:< -*#!#!$$!$!#! "$$!$!,**.,-,-,'$ (!!$ $ $)!$$ -%!"$$!!$ $! *!!$#$$!!!! $)! )$ A! -. $# ##$$!"#$ 2% $!!% CONTROL ADDRESS INSTR FLG KONTROLLI YKSIKKÖ PC IA ALU MD AC DATA muistin osoite PC Muisti FFF..F $ 2%. EEHQGIHFE E GIHFIIC HQP OHOIFO OHOIF P $)!!$ $!!!$ $!!% $!!## $$ '$! #$$ $$$!! # $!"#$$!( )'$$$$,.!!( $$'$ )'$$$$'$ #!#!*! ))'$*$!$%! $!!$ 2%2%A"#$$' )'$*

75 C C 2 CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU $ 2%. HQP EQG GIHFIHFE EFE P E HIIFO QIHFII CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU AC=AC+IA $ 2%2. FEHQGO EEFIO HGOIFGH E O EEHQGI N E O QEH EFFE IC

76 C 43 <= 8; = #< 7!97!88! $ ) 2%R 2% '$!$#$$!%!!! $$ 2%! '$( " $#$$)!'$!!$ $$$ "#!!!#!$% $ "! '!! ** 0%-A 0 **!" ** %, 0 #" " $" 00 % &' &()* #" " +!, -./0 -./0 % # #" #! $3, '() '(5 % $,** $ 0 4$ " # # 5, 00 $ 2%, $ 6$ "" # # 5, '75 % $,-* $ 0 8!!+" " 9 # # 5, : ; ': ; < 5: ; 0 0 $ /%A $ 8!!+" " # # 5, : ; ': ; = 5: ; ' > 5 0 % $ 00% $ 00 # " 5 #!, 0 % 000 $ A+ $ ** - 0 # "!!", '5! # #, '? 0% 0 AC 2 ## # # 5 7 " : ; ':() ; :)D ; ':?! '?! " : ; ':7) ; :? ; ':)D ;! $$$$$ 2%R. (!#$#)# 2%% "#!! %!# $! $)$

77 C C / '!! 0R%&! 0 0 ** * 5!" " $!! ", &'! 0 %& * # #" #"!!7 ", &' 0%&,! 0 00 ** * $3!" " $!! ",! &'? "" &'! " &' &() 02%&, * $3!" " $ # #" #7 "!! ",! &'? "" &' " &' &() 0 % *! 00 * " # #", ' :! ; 0/% *! 00 0 * "!# # 7 #", ' : :! ;; 00 0 * "" # # ", :! ; ' * "" # # #!# 7 ", : :! ;; 2%. (!#$#)#!$ ) (! %!# $! $)$ $$$$$ 2%%A!! 0 %

78 2 C '!! %&, $! 000 $ % $! 000 $!$ "!!" "" " & # # "" " #7 # " # ", : () ' : ( ; '5 : ; ' &() &' (!$!!" # # & ", &' : ; ' : () ; 5' : ( 2%.! '$)"$$ $)'!!$'$ ) "$$%

79 20

80

81 45!8 =8%89 7 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%89 ""!!!!!$!! ( $!$'$$$ $$ -$!$$$ K%!#$$$ (*+,-L *!!! $)$!$ $$ $$!! $$$!%$$$$! $!!$ $ $!) ) $!$$$!#$!)* '!!! $! ""# %$!$$$!$!$"$!'$ )# ""#!!!$$!!!! (! (*+,-*"#!$#*!!$ $!% +$!!+$!!$!$$'!$$"$)* ""!!! '$#$!$ $$$$!!'$!!$!"#* $!!!$$$''$'$!&)-$ " # )!!$!!* $$!!$ (*+,-*#$"#!!$ $ 0/R2% '$ )!! $!!$$!"$$$ )'$ )% )! $!#$!! $ '* )'$! )"$!!! $"$$ $$$ (!!! '$ )* $!$!.!#! )$!"#$$$ $$ #* 2

82 2R C D D D $ %0. QOQIIFOFGFGHC E G G PFEHQG )$$#!# K+%!# #+!# L'%,$ K+% $#+!# L#!#!!( * "$!$)')"$!!!!$ $$ K & L $$'$ #! $$ $ $")'* $!$)'$!$$!$$$ #!$$$K+% $!! $+$+ L K+% $!!# L%! (!#! ''$ $!!$ $! %0)! $!!!$ # $$ 2% $$! $!"$$$%!!!!$ ' $!'$!$$!! $!* '$ $* $$!$$$$ #$%,!$#'

83 CBC D D 2 ''$ )'$! $!!$ $$ ' (!)'$ #'$! $$! )'$$$ ' #!'**!"$$% A)'$!!!'!"$) K 0 L )$!$$ *$!!"$) 0'$ 0R 0 K '$ L! $$$ *$!$ "$)!! 0 02K # L%#,!! "!!$ #"$#!'$ ##$)"$* $ $!!!!! "#$$$ '$ # #'$ )$ $!$$%!$!$$!$ )' "$#$$!$ (! '$ #)$!$ )! ()'$!'$ $$ ' 0/R *$ ) ) ' #$!$ )'$ #$$ )"$*!#$$!!! "#!$ )'$$! $* ) %! $!$#)# $!$'$ #$'$!! #!! "$# # )$$ )"$ #$ $$'' $!'! )')!! #$ $! $ $!$ )' "$"#!$ )"$$$ $$!$% 0/ * ' #$"'$'!$ $!!$!! "! $ ' $'$$! (($$#$ $!.)'* $$$!! $$ $!$$$!#!"! )'$$!'$ % #! ")'$$ "# &) $ * $$ K+%!')$$ L*'$!'%.!# ) $ 0/ 2'!*!!$!$$!!!!$$!$!!$)$$$$!#$'$)""* )$$ ('$! $$ $$$'" "$! )!!!! $$ $!*!!'$! ) #!$ # #$ $! )'!$$!! ($'$* $$$ '$ $ '!!!$$$$!!$%

84 2 C D D D ; 4 87! 97<! 8% =!9= $$ )'$ $#$!$!!$! #$$!!$$ $!$ ' K$!$L)!%!#!$$!$% $#$$ $!!!!!!$! #$'!$$! $!!)$*!!$$!*!$$#$$$'$!!!# "#$$!!$! $$!!!#$$!!$% )' $+#*!$$$$!$ $!$$$ $))! $+# " "#!#$! $ ) "* ' ) "#!$!' "# )!#! $$ ' ) "! *+$!$!!#$ )! %$ ' K+% +#$! #$)*!# + * L#!!. A '$ &% 0% &!!!% %% & % % &!. & %0 A '$$! &'$'(!%,!$ & '$ "$$$)$$ 0% % &,+#! "#!#$ #$!!!!. )$!!$ K0L ) & "#!$ $$$!!$$"$!!!$!$$$$!!#$$$$#$$ K L!#$$ " )$!!$ K L$ '$ K % L $$ ) K %0L &!%,+#!!$!!! $*$#! (!!!!$ "$#$#!!!#$$!)'!* '$ &'$ $% $$$ *! ' $#$$$!$$+#!* $!'$ '$ $ $!$!! & "!! ""$#$$ '$ $$# & ) & $!$! & % & &,+#?#$$ #$ #!$!!! $$! $!$ $"$* % %!!!!! $#$! # ' *

85 CMC D 22 & & & & & & % $ %. HGOQOOIHIFPHC GQI EOIFI & & & & & % $ %. EOIFI IFE II EIHFFFGEC GQI $$'$!")'$$$!!!%$ $!$"$!('$ $+# #$ " %!"#!!!!$* $$$'$!$$ +$!!$$ )) '$! $$$$"* $!$!! $ $$ '$ % '$ $#* K0/ L"# # $)$!$,+*)'! & K$$!$$ $# & L% $!$$!"#!$!!!!!!!!$$ ()$"$)$$$! (! $+#' $#$!$$#! $$ '#'! K!#! $!! (!$ " '#'!! (!$$!#!* $!! $!!%L$ #$!#!#$ $#$%! $ $!! $+#!!! )$$$! ($# '$ $ * % *+$!$ $!'$! $!$!!$ $+# & ) '$ $!!$!! (!!#$$$$$!$! #! $#"!$!!! "!* &! )$ #$$!"$$%!#$!%- $+#!$$$$ $ %$*

86 2 C D D D! $ %R. FOFGFGH GQI EOIFI O EEC $ -*)' %$+#$ ($+#!! $!!$ %R% #!"$'! * * $$ %R $!$!$$#.! -* "##% A)'$ -* $''$$$$% $ $+# ")'$$ K0L##$$ ""#!! ##'$ $$!#$$ )'$$!!!% ")'$ K!!! -* $$$!$!*!$ $!!L% K+% +# L K L '$$!$$$ )'$! $ $!$#* $$$!"$'$$ '$ % $$!$ $'$ '$ $!* &!$$' # K L!#!!$!"$$!$$ #$$$$ $#$$!$' $!$#! )'$$ -*' $*!$$#% '$ $$* L ' KL)'$)$$ $# " ( $$$ #'$$$!!$ $$# ' K!% (#* ' $$$ $# $$! (($$ K!%""!(L'$ '$ &% KRL * "# )'$$$ )'$$!$$$ #' K %%%0 L!$$$ $$ -* ' $$$ $$!!$! ('$% +$#!$! #) K ( $+#! )'$!$$ $$! $#($ $ '$!! & $% -* #!!$ $ ' $+##$* % # & '$!'!"#$$'$ $#''$'(! * & # & % +$#! "

87 C C D 2/ ' '$ $$ )$ )$#)$$')$$!$! ' #$! $#'$!$!$ )(!!!!!'!!* & $ -*!'$'!$$#.$!$$ ' $ )( $!!$% (! '$'(!! * K $!$$$$ " & $#$$ "#!$ &.! %L " K %%%/L $!!! )*!$!% ( $+#!#! "!$!$$ $# & )$$ # K0 L )'$$ #'$$$ "* $$$$ ' ' '$ # K00L ' " "$$$' # KRL$$$ '$ )$!$ )'$!#! & $$!$$$$! )*!$ ''$"!#$! $%!$$!* $ $$$!$! )'$!#!" % 4 ; 87! 97<! 8% =8! <:;=997 =!8! $!$"$$%A)'$$$' #$ $! )'!!!!# #' )'$!#$! $!* $$ (!)'$$ K+% "# L'$!#$$! $ )'$ * #$ #$ $! )'$ $! )'$$ '$ ''! K+% $#$ #"## L'$ $$!$$ #! # (* $$$!$$ $!$$$$ $%!! -!!#!$!$!#$! #$$ "$"$$ $$! )'$!$ * * $'' (!)'$$$$$$!$$%! )'$ ' $$!! $$$ )'$ $$!$$ '*!! $$ )' $!$ "#!$ ""$!$ $'* $!$$ $$$%!!!$ $$!!$ "$$! $)!!)'$ '!#! $$ #*! $"$! (! )' '$ )'$ )!* $! '$!$! "#!(!!%!!#! -! $$!! )'*! $ ) "!!$'$$ (! '%,, -&$$, '$ #+'!* $ $!!$! %! $# $"$) $ &! $ "! %R$*!!!#)'$'*!'#'!! *

88 C D D D $ %. GQIHO E Q H EHGOIFGH!$$!!$!!$!! $$ -*' K L'$! * K!!!$ L!#$$% 4 8% =!9= =8%98! ##!9# =!8! $!$$)'$'$$!$$$$!!!! (!$$$$!$ #$ '!$$K $$#$! L $! )'$$ (!)'$ %!! )) #!#!! )'$ K #!#!#!) $ L! $! $$ '$ )'$ $ )'$!* * #$ K)*'$!#$'%L$!$% (!#$!$ $!$*+$!!$$!!$!# $!!$! -*)'$" % $)$$$ $!! $"$ '$ )! &!! $$ $# (* '$!$$ $! #$$% $)!#' #$!#$ '$ & $)! ) $#!! &'$ '$ $$! ) " % K-*# (! '$!. %L A)'$$ $!$$$!!$ $!!$ %2%(!!! #$ $!#! * 2% $$!"$$ '$$ $$L $! $!$$* & K '$$!"$$ '$

89 C C D 0! $ %. QHOFFIO E QIC ' '$$!"$$ $$$!)'$$#!$$ %!"$) '$ 0'$ %A)'$* '!'$ $$$$!!!$ %!$ $$!!$! ((* $#)# '$!!!!! )$$ $$ $$$ $!)!#$!! )'$!#! $$!$! ( %2!!$ $!"$) $# & $# (!"$!$ '$)'$!#! "!!!* % 4 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%=# '$$$$!$ #'$!!!$ 0/ *$ ) )!$!$'$ ((% #$,$#$$#!* $! )* $ $!$! $#' $))'!$$!') $$$$! (!!#$!!* )' $$! ''$!!$$$$! '. #+$!$$$ " $$!#'$# ) $*! $$!!$$'$ (! "'% $$ $!! % $$!!$ )' )$)!! $$ "#!!'#'! $$! % $!* '$!!!#$!!)$ )%

90 C D D D $ %2. QHOFFIO E QOQOOIC

91 C C D FORTRAN (957) Algol (958) COBOL (959) BASIC (964) Simula I (965) PL/I (965) Simula 67 (967) Pascal (973) C (973) LISP (958) Ada (977) C++ (985) APL (972) Prolog (972) Java (996) $ %. QIFF I QOQE FEHO O OIFIQII $ %/. GQI EOIFI QIC

92 R C D D D $ %0. GQI EOIFI QIC $$ #! '$ '!!!$! K0/ 2L ' $!$ '!! $$% ( $+# $!!" 0/22!$$#!$ 0/22'$ $!$ 0// $!!$ %/!* "" - L!$"# (,, -*K&) K+% +#!,*"#"!,!# 0/RL)' ). #$ '#'!! )'$!$$ $ $! "" )""$'$! )' "!! $$$$!!$!* $$$ $$'$$ (($#!)$##$!)''!*!!$%&##$!$ $! ) "#!!")'$$"$'!! +* $! *)' ")'$!$$$ "#!(!!% ($#!!$$$!,, -*! $$$%$!!$! ( $+#"#!*,, -% $$$ %0, K+%, #!!+ $+$+L &) -$#) $ 0/ #* $$$##!! K!$$L?# )"#!$

93 C C D A)'$.,#!. $ %00. EOIFI GQI NQI )'% #$$$$$ $)'$$!! )$$!!$!!$$!!!'$'$!'!"*!' $#+)%!!!!?* A!$$ )$! ($ )$$ $!!)! + )"" #$$!! ""$'$ $#!!!!% #$$!$!$#$)!$$!$%!! )'!!$ K!% 0L%, *! # $!!!!!")'$!$'! ' ) % "*! ( )$$+#! %, *! # *+$! #!!#'$$$+#* )! ' & ($$ $+#$$ ' $!$. '$!#$ & 0% &! % & & % &! &% & & $!$$$ $$ $ (! $) $!$#+?. #! % '$$$$$ & & '! & & & $!!$ %00!!#$$ %%"$$!$$$$ ")'$$ ( $* +#, *!%

94 C D D D # A)'$)""$$!$$$$!$?* $!$$,!!# %$ %00)'$#* " K L? )!$ '$$#$#+$ '$ &# L?$# K L% '$)!!$$"$!!!$ (! ) $!'! & K $#!$$ K L? & & K L% #+*,$$$$"$$ K+% #+#$+, "#!$$$!?# + )"#! 0/2 L +! "#$$ # )'$ )$#! $!!,$ -#$# ( $+#$$!$ $! #"#$$ )% (!#! ' '$!% %%!)$$ $!$! $# '$) '$ $$$! $! $$ "* $!!$% +! #+*)'$ ) $$! '$$#'$%$!!$ " " '$! $ %%!! %0 *"#$$ ## #!!( ) #+*!!.$ #+*)'$!* # #!( )!$$ $#$ '$ $!'! '$ $#* #+*" ) (! '! *$#'$$$) '$ % 43 = 88%%=<::< 8% =8!!$ A)'#$ ('$$$)'$$! $! )' #!$#)!#* $#$ $$$$'$ #)$*

95 !"# $%&'()''* +&,-.(/0(.-&-,2%('&'&&3 45! ! : ; 75 7<7 7 ; < = 7 >7 << > ; < ! : 7 7 5; 5 = <7 << = 7; >5 <<! > =?87 < < <79 <<< <<7<; 7=7 A <9 =< 5 <<< <<<>! <=7 <8 7 <7< B7<C B<5C 8> ; 7<7 7=7 <<>7 <>777 <=! 65 9 << <7 <779 <57 ; < <75 < 7 ><5; =7 78>545 << 84= =; < ! D775 <<75 7 << =7 < 7 E!F <9 >777 <! E!"G 7 < H =7 <7 I9<7 8>5 >=7 >=<=8<75! JH7 <=7 = 7 = << JH7 >5588 << 84 K; < 97H : 84 K 7 97H 77 <<7<; 77 H7 >

96 EE 7! K ; K! E!"G 7 ; << H7 9< 78 7 B<9 <7C 7 <<7<; 7< < 7 K >7777 < <7 <! 6 7 = <9 777 <7 7 <! = > 7; << H7 <7 9 7 < 9<7 < ; 7=7 88 7! 7 <7 <7<7 <7 9 =7! 7 77; 7 =7 <7 7<7 <7! 7 <; ; 77 <7 7< <! <7 7H 7 =! = =7 ; 77 77! " 7 <77 <7 < ! 6<7 7 < 7 E!"G K <<9 77! #7; $ 777 9<7 7$$ 9 7 % & =7 '( )% *& K; ; $ <7 7 <7 $<7 7 % =7 '! )% +,! -8 =7 =; $ < '( <; $ <7 % * & K % + +,"

97 E =7 < $88 $$7 $<7 < <7 <! 6 8=$ <7 >=7 )& <7 < 7 >><7 % + +,* & % +," 7 H << 97H <<7<8 $ K!

98

99 $8 $$ 7 <77 ;< 9 = <77 <$8 $ 7 B <<<7C 7 9 <$8$$ $7! $8 $$!! 8<7< 87$$$ 7 7?$$; <$8 $ "! <? <; 8 7< 9 "! 8 7 =7 77?=$9 $; 7 <$877$77 87 <$8 $$ =88 <7< ; $ 7 <$8 $$$ <7 7 8< <$8$$ 8$ <7"! <7 7 $ << <77 =7 9 <7 8<8<="! <77 8<$8? 87 <77; <77 <7<7 =7! "

100 # $8 $$7 7 $$ <777 8 <7 ; 777 ; <!" 8 < $ = <$8 $$$ <7! SOVELLUSOHJELMAT Ohjelmointityökalut Käyttöliittymät Ikkunointijärjestelmät API Sovellusten ohjelmointiliitäntä KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Kommuni kointi palvelut Tiedosto palvelut Grafiikka palvelut Verkkopalvelut ABI Sovellusten binääriliityntä Verkkolaitteistot Muu I/O Muisti LAITTEISTO Keskusyksikkö!" (&&('* %3 //3.'/'&03*.+%'**' -8<8 <7=7 <$8 $$ 7 <7$ <9 8<$; 7 << = $$7 <7 < $7 " F9 7 <$8 8$$ " 6<7=7 <$8 $ 7 =7 " 9 <7< B79 C; =7 $ $7$ < <7<7 8<$7 7 7 <77 7 <77 =7?9 <$<7<; <7 <$8 $" 7 8 $$ <$8$7 9 $<<$7 $ 77; $$ <7! 6$ =7

101 G konekohtaisia "monitoriohjelmia" (950-luku) CTSS (962) IBM S/360 (964) MULTICS (965) ITS DEC TOPS-0 UNIX (969) Xerox Alto (973) MS-DOS (98) CP/M (974) VAX VMS Apple II (976) Apple Macintosh (984) Linux (99) MS-Windows 3. (992) MS-Windows NT (995)!# '.%(//3 (3 %3 //3.'/'&0(3

102 <7 $<<$7 8< < ; <7=7 <$8 " 9 7! " F9 < <<$$$7 $ $ = $=7; $ =< <77 <$8 7 $$88=7 $8<$ <$8$$! 6$ <77 <9 <8<<< <<7 <$8$$$ 7 887?! 7 <7! $8$ 8788 $ 7 < <; $ <<7 <77 7 <; << < <$8 $ <<8<9 < 7 <797 7 $$ <7; 7<$ 7 8 $77 77 <$ <$8$$7 8 $$7 $$$! <$8 $$$ <77 <$8 7 <<7<< 7 9 ; <7 <$8$$ < <7$ 7$ ; 9 $ $7< 7 7; = 7 $9 7! 6 <$8 $ < 7 <$8 $$ < 9 $ $; " F9 7 <8 $! 9 $ $$ 7 <77 <<<7 67 <8$; 7< I6?7H! BI 6 7H 8C; " 7$77 8<$8 77 <$8 $$! - < I69$$$ < < 7 6I?7H! B6 = 7A7 7= I 8C; " 7< 7 77 ; <7 <<77 =9 $$ 7!?<! <<$ 78<8$<7 <$8 $$! I69$$7 7$ 878 <7 <$8 $$ H <7 6?7H! B7 6 7H 7 6D9"; <$ 98 7 << 7?" < =7 $< $9 <<<7 =7 <7 DI9<<7=7 <$8 $$7$; 7 $$ <$ 7 88$$ DI98 $ $< = <7 =! 6<7<7 < <877 $$77 <777 9 <$8 $$; 7 8 $ !"#$#! #%&'%()!! &$*%((%'""+ %,%((%%+ %&-)%.-.&- *""'-*-" ("&.%+'"'%/'!*-! &0% '-%'$.$2 +%3)! -&'4&&! &0$ -'%''"%&&"5 *"-.."" &!!%++0&'0.&%+ ("&.%)-&%%+ $+ '".$-'0.&%+)0."-&%)"" *" "'" /%'.%((-&%&'-.$.$.!3'%''!*-&&! $(%*" '-%'$.$+%.""&-'%%''- #" *""0''"" &% &-''%+ &%0 ""*"(2 (% '34((% ("-(0''""7 %++0&'%%+ ("&.%)-&'" )0-,%+ &")"+"-."-&%&'- '%.%-((! $(%*-%+ '4-,%+."+&&"8

103 8 GF9 < E " #D" ID "#" J! $ J $ J % & - ' ( )* - +, -. JI".

104 F EMACS LISP C UNIX Tietokonelaitteisto - G G. JI" "D I I JI" +, JI" " J -. '&% "&-"&&" )34& -'&% &-&!('!! $&"+""+ '!3&-)-''"-&%+ 2'0(.-+ #$+." "*0((".!3'2 '!#! *$- /"(0'%&&""+ (""#%+'"" %,-'$ -+ '$-)-+'$#" "#"''$)"&'-8

105 +,." +,. +&,. - ". +, RUNNING 4 WAITING 2 3 SUSPENDED - - J." +,. #.

106 J Prosessi R W R 2 R W S R 3 R W S R Aika #. ** +,. - +,.

107 +,. -! -. - ) - +, -. " &-)%.-.& &-&&! )-. $'-%'$.$+%-&&" $+.%&.0&)0-&'-+.$.$ '33-((-&%&'- )%"'"*0"#" '0.-)0-&'%-+".!3'%''3#%+.--+'$(%*3#%+.$$' *"-/'%(%*"' *!(-((! -"'"*0"8 %2 *3)0-&'-' $*"' &--& '33-((-&%&'- +$-+ &"'".% '"" '-("*")-".0-+.%&.0&)0-&'-'8

108 rekisterit välimuisti keskusmuisti levypuskuri kiintolevy - ( )) +, +, +,. " # + " "".. # % + " % % + "

109 käsky osoitteenmuodostus a b virtuaaliosoite a b todellinen osoite M? levyosoite muistiosoite X A a sivutaulu -

110 - +,. +,. # - * *+* *+ +* * * ** + * * ***

111 +,. - "- +, " + ",. " #! +,. (a) Hila (n=4) (b) Hyperkuutio (r=4) - +,. +. # #

112 - +,. " +",. " ". " " ". # +,. -%'$.$+%-,%+ ("&.%+'"'%/$ $+ 2(0*0+ "(0&'" (!/'-%+.".&-+.% '"-&'0+0' &!!++4((-&%&'- +$-+ 0$(%+'$-&'" *0$,%+ *!(%-+ -()-4#$." '0++%'""+ +&8 #$'%+ +3'."0"&'" $&'%''"*" )-. $'-%'$.$+% $+ 3/'! '%/$."&.0-+.3))%+%+ $&%&&$ ".."-&.$+% *0$,%('" #" *$-''"" '%/$&&" &"'" $&%&&$ -&%+ &0% '-%'$.$+%%+ *0$&-)"((-" 8

113 -! -! ** *. +, " "

114 - " " -. - %%% - -" " " -" & - & &, # #. ". - - % % % %%%. - +, %%% - - "... " * -.

115 Sovellus B (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Sovellus A (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Fyysinen tiedonsiirtokanava - #" +, "- "- #" - - # # " - " #" ' * *

116 - &. Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Kone A Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko % - & &. " -

117 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Globaali verkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko Lähiverkko **) - - ". +,. P P 2 P " "..""+ $''"%+ *!3(! $+.0$ )-'0.&%+ *!/%+'!)-&%.&- 3(%%+&! #"%''0 +$-+.3))%+%+ '$-&-""+ (!/%((! &-#"-'&%*"+.$+%%+ #$'." $+.3'.%''3 3/'%%+ &%)%+''-%+ *!(-&'! '-%'$(--.%+2 +%''! &!!'%(%*-((! '"- 8

118 Vuoromerkkien kiertosuunta rekisteri (esim.) bitti Token kommunikointi päätelaitteen kanssa Päätelaite/työasema - +,

119 P ATM kytkin P2 P3 - sovelluskerros sovelluskerros kuljetuskerros kuljetuskerros Internet-kerros Internet-kerros rajapintakerros INTERNET rajapintakerros Kone Kone 2 -

120 +,.. ( * ". #. - #".

121 (a) Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja (b) Viestiosa Tiedon välittäjä Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja # " - ". "

122 C D Solmun E reititin B E F E sisään B sisään E ulos B ulos F sisään F ulos A G D sisään D ulos (a) (b) , " - +,. +,

123 " - " ". -. -

124 ". -. ". käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Globaali verkko Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko VIESTINVÄLITYSKERROS - -. %.. - -

125 ". #. -! +, +,.

126 . # " " - - %%% - %%%.

127 -. - #. - ' ))

128 !!! " # $%!!! & ' ( )*++ +%# ' ' %+ -'' ", !''! - ' +% #% -!''! &, +$.,, / +% +%! ''0 & ' + $!' " '' ', +$ #++$ * '' + $ & & ', + # , +-, ** , ": +" :, ;" "# <<.

129 ":.. ": *.& 3 3 +,. 3!!! ' ( )*++ +%#! ''0 ' + $ & & ', + #+ ": *.&!"#$# #$ % & '' ( ) ) *+. ). ": *.&, 3 3 ). *+ -. / 0

130 + +# )*++ +% +$ +% + + +!!!!!! -'' +++ -!''! -!''!! ''0.,,!' +$ * & ": *.&!!"#$# #"!" # ' -'' +++ -!''! +$!' ' +$ & ' + *+ +,. ) 4 4. (.

131 ) -, +%# %# * ', + #!,!! +# %$!,!! ' + $% -,!!.,, + % - &,, +% +. ) ' + +%, " '' ', + %# - # ": *.& *.& )) ). ) *+ )

132 ++ - ) %+ $ %$, + - " %+ +% ( * %# + "( ( & #+ +, * %# #. +% - ": *.&, ; ": *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, " *.& # #!!"#$# #"!

133 *.& # #!!"#$# #"! *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, ( *,, *, % 3 ": - *.& ( " ( )/! '!! ( (.,,'!! - ": ":

134 +, ":!! * )) ).. Ylläpitäjät Sovellus/ käyttöliittymä Kuvauskieli Tietokannan hallintajärjestelmä Välitaso (kuvauskieli) Käsittelykieli Tiedon fyysinen tallennusmuoto - -

135 - 3

136

137 %# 84"#!9!":!'5'#!"!# $%"%%#&"!!' 4 ()*+,-./-))(!02%!"!#3"%4"4!%!'4$'%4!' 20%! 4!54!; < 5 4"# "4%!34!5" "% 4%#'#4' 5 2" 4!62#7!"!! 062%! 4%& $!! 4"#!'3!33 2 #%%# 34%!3%42:!%#"#& "!!' $"#"!"$' 4"7 "0%!!""44!'34%# $"#%4"4!% 4" 0!!5%44;=%"!22#"!2!"! 4! 50!"# >20%!7 2# $% 2#""# 2# 843$E2%#"#9 5!!5 62%# 2#"%"%& 2:6"$2%#!%%""' ;;;9 F:6"$2%#!%%""# A20!0#& 5%## BCBDD& "% 2" "0%!!""7 2; %4! %$%4 $"0%!34!'& 52%$%4% 4%' G "02 %% 2#!5#2$%4"! 5%# #%%H"# :"2'3!!I%433H"44' 2:6"$2%#!%%""! 25! 6!"20""!!%4"4!% :%!!5 H"44& 3:!' $%# #!2!" H%!#! 4 5%! 34%!!'%4!' 2:6"$2%#!%%""' >20%!$% 6"$% 2# K.-L.+M+NLO+PQL)/(; 2:6"$%4!222#%4 4%; J>20%!7 R SS T UVWXYVWVZXW[! =04!"# # ` 22#%4 "4%$"0%#' 5 # 62#2# #4; \()-N.()(Q-..L)]()*+,-./-( 6'06"4!'$%4"4% '06"4!34""#; a"#"!"$'# 420!_9 ##"7 054%b%"#%#6 %H" 2# 34%#"0!%4"4!% 4%62%!!4" "!4%' 2:H""#& 2%#%#6'06"4!'$'!!' ##"4 %% 2"5%"# 5!2# 4! 6"# 6'06"4!34""#; 62 24! 4" 7 6'06"4!"!!'5'#' F22! 6'06"4!"!!'5'! 2# 5%b 5!!"!"!! 62#2! jkgeglgmn& 2# c 2# %2%4% >20%!$%# cdefghhhgcd`f;!2%$%### i%%4 624 cdef o k& cdmf o e& cdkf o l 6 cdlf o m; p4%!3%42:!%4"4!% 5!! # $"#"7 44 qrs

138 q!"$' 2# 4" 05 q; J4"! e; r;!4%! 2# %2%4! cdfghhhgcd`f b%"#%#; F22#!'$'# %#H"4% ; ; %:H! 2# %2%H"# cdf 6 cdf 4%4'I! "4"#''#; ; J4"! e624 `& b 2:!# r; ; < # o `&! 2# %2! 25! '06"4!34"44'; 4%$"0%62#2# jkgeglgmn 2:H >20%!$%# 4 20%! 4 "!"#"" 4" 054!% ; J 4% c o dkgeglgmf&` o l; q; J4"!"!# e; r; J%2%4! cdehhhlf b%"#%# 2# cdmf o e 4%%4 m; ; %:H"!# %2!cdef6 cdmf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degkglgmf; ; J4"!"!# m 24 m l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdmhhhlf b%"#%# 2# cdlf o m 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdmf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmglgkf; ; J4"!"!# k 24 k l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdkhhhlf b%"#%# 2# cdlf o k 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdkf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmgkglf; ; J4"!"!# l #3! o ` 6 >20%!$%# 4 20%! 4 b''!!33; =%"!22#"!2!" $2%#!%%""'! 544 4! 50!"# qr;q "4%!"!!33# 5%#!6%!!"!b#; >20%!$%52%H# 5! BCBDD72:6"7 %"%#"# F:6"$#!"4!%3$b'0%4!I&62446'06"4!"!!'5%"# 2"%"$%4! 50!"# 0"##"!# 4%" 5%"' 6"# $''0'' 544 ` qr;r 45 "4%!"!!3 5 4! BCBDD7 q &6'06"4!'' # q ;F:6"$ #" 5%#!6%!!"! 2!! >20%!$%! 22# '3!!'"# c ` 4! 6 ##%4"4!% %$2%!! 5%!! b62#2 22#%4 6'06"4!'7 7 $%4""# % %;

139 q q < 5 qr;q!"# $!##% & '()!#*!" #(#%&#&+,-,../(0$% *" UVWXYVWVZXW[ZWVY 2[X[2VXSV < 4%# # 5'3!!I6'06"4!"$'#!%"!22#"44643#!3#3!2#"22H% 5# qr;r!"4!%2:6"$ 8!%"H24! ''##"!''# 8!%"H24!244 2#"%""" 4 20%!"!# 4$44 2#""44 4H# 544 qr; "4%!"!!3! 24; 9 < 544 qr; 0%%bb 5 4 6%!"!5%"# 2# "4%!"!!3 %2%H"#!"4!%62# $''0'4!'; $ %#"# <5%2# 5%#!6%!!" 674"% 2:6"$# 2# %2%H"# 4 20%! $''0' 46#! :#4% "% 2:6"$# 4 20%! 4% 4" #!"%#; %2%H"# <5%2# $''0'# b"0 4!"" #"%I; #'3!!'%4% ='%4"44 2:6"$#!b 4 4"44 20%! 4% 4#2!#& 455# "!!' 4!"# 20%! 6%!"!5%"# 4% 2# 7 ML,8 %2%H"#.()]+MM(( $''0'; `9&!% 3:3"4!% :j`9n 8"#>; ^20H"0 2;_9& $%44' ` 2# 6%!"!5%"# 6"#

140 q r < 5 qr;r!"# $!##% &(0$% *" #%+#&+*)!+#

141 q 3 3 < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" #%+#!+&()!#&+ UVWXYVWVZXW[VWXXY VYVW 2X %#!6%!!" 4 20# '3!"!!3' 2:6"$##"%I%#"#4 >20%!$% #342%$; 20%! 4%2%4%%!4"4%4452%! <%062%!"!# $"#"!"$' "## "#4%# 4!$3I4 %"$b!'4$'%4"$$'44' b4" H222H%$ :%"$# 2H244 8q9!2%4! # 052% o eghhhg` e 8r9 8 9!2%4! # 052% o eghhhg` cdf cdf&#%%# 8 9 5%:H %2! cdf6 cdf "4"#''#; 0!%2#& 24 #3! 2"!"!#&"!!' %25"0!% # 6#";9 #%# 4 >20%!$%# 20%! 4% 2# 4 20%!!$# q %34%I& "%42b"0!%2# #%%# %# 84%62%! # b"7 8 o eghhhg` e9 2# 0%5%# r 4 20%! 4% q 34%I& 0%5%"# %! 4% ` 34%I'& 0%5%# 4 20%! 4% q 34%I

142 q x 0.0 sec < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" +&()!#&+! $ <%%# 3% %%"# >20%!$%# # 4 20%! 4% ` %2# 43I!"! 2 4H#!'4!' 4 $$7 0526"#!%$"j`n o jj` n mn o mj` en m`j` e en m` m o e k m`9 o :j`9nh m` m! =2H"% # H"44!%"!"#%# %%##24! #"%! "%42b"0!%2%H"# 5%# 4 20%! 46# %! 46! #2b" b2%"5!!2%4%4!#&$ H"4!& 42; "0! 24!&!7!'' "% 2" $"0%!34!'; X[2WVZXW[VWXX!59 =2%#"#$"#"!"$'##"! # 62#2#6'06"4!'$%4""#2#4" 050" 04%%5%#"# 824%!7 )+/-.])(Q-..L)]()*+,-./- 34%#"0!%4 F22! 6%!"!5! H"# 5 24%& 5!!"#"!! "!!'! ` 2# 2# $ 2!2 c %2%4% cdehhh`f; F"!"!# m 62%# o gegmghhh

143 q q; 24 ` o e&! 244 c 2# 5%# 34% %2&"%' $%!''#!05%!4"!":H'; r; 24 ` m& 6! 2 c :!""# 3:!'4 0""# b 2%4! 22#& c cdehhh` mf 6 o c o cdj` m "#4%# $$#%# b 2%# 6%!!" enhhh`f& # 6 "0%4""#; '3!'!'44' 5!! $"#"!"$'' ; < # b 2%4! 2!c 6 c 22# c b2%$%$ %2%! $$4!%# 2# 6%!"! &)+/-.(#%%H"# 5 202# 4 %2! 0 46'06"4!34"44'; 3:!""#! 7 [ ] ositus [ 3 ] [ 4 2 ] ositus [ 3 ] [ ] [ 4 ] [ 2 ] lomitus [ 3 ] [ 2 4 ] lomitus [ ] < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!" #(!*!"# 5# 4%$"0%4% qr; 242%!!$#! 2#!b#; c o dkgeglgmf 6'06"4!'$%#"#!'' $"#"!"$'' J>20%!$%# 544 qr; 4"# 4 205%%5%#"#; 8< 5# "4%!"!!3 22H%4!!2!" 2#! 6'!"!!3 4 BCBDD72:6"$# b2%4 #" 24!&62! 2# 6'""# 25! 4$! 2:! %7 5%"# qr;q6 qr;r 5%#!6%!!" 2:6"$44;9 %# 6"4!'$%4$"#"!"$' ="4!!!"44 242%!!! %# 5%#!6%!!" & "!!' 2$%! 46%!!" ;< 544 2# : 2$!!54!%!":2$b% 6'07 qr;!2!"! 4"# 4 20%! 4%5%2& $%44' 674"% %$%4"" 2# 43I!" "4%!"!!3 "H"%4"# 6"# $''0'# BCBDD7 4"% 2:6"$# 4 20%! 46# 4" #!"%#; $ "!!' 5# qr; $%!!5 2#

144 q! "# $ % % &&& &&& < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!",-,../#(#%&#&+

145 q x 0.0 sec < 5 qr; (*!#&+ $!##% &(0$% *" +&()!#&+!!2%#"# 455# 5%# %# %#"0%4"4!% 5# qr;;9 <5%2# 6%!"!5%"# b"0 4!"" 6"# #'3!!'%4% $''0'# 4 2:6"$# :!""#; F#2:# 4 20%! 4% #3! #'%# X[2WVZXW[VWXXY VYVW 2X 4"$ a"0%!''# % 2$%! j`n';f"!"!# 46%!!" >20%!$%# 34%#"0!%4 ` %2#! H"# 5 2# 24%&"!!' cdehhh`f ` 2#62%# 6%!!" 24"# #!05%!7 b2!"#44%6 "!!' #%# "%42b"0!%2# "4!2 2# q %34%I;! "b24!% 2%H"# #':H''#& 3:H%4!'$%4""# "!!'! 2# 5 cdehhh`f % 2# "0! b 2%!!$%4""# 2 6 6%!"! 6"# b 2%47 : 34%#"0!%4 H"# 5 24%&"!!'!'$' % 2#!4# ` 34%I'; j`n 8%2!"%6'# 34%I'; J6!"# $%4"!'4!' 2:H"# "% 2" 5%! 4! $"#"!"$'# 22#%44 20%! 46# "0! b2%4!7 #;9 27 <22 >20%!$%# 4 20%! 4% 5!'I%# b! 45!;,LM],-+ P. ) jen eg j`n o m j` mn `g # ` o mg eh 2%H# 242%!! 8!%!04! %#H!%29& "!!'!'$'# 0" 04%23:!'I# 0!%4

146 q 4 6"! 44 $ 2H244 2# j`n o ` 9` `h 42$%! 46%!!" #%5!%5 4"%4%%42"%5#%#"0%#"#&5#"0! 2 :j` <!"#!"4!%62%4! #':!%%#&!'$' 2# %!"#%# : 2$!!54!%b0"$b%45! 4 %# 9`n; 5%#!6%!!" # :j`9n74 20%! 4%; X XY X2 S2XY WV2SXYY =2%4"#!33bb%4"#' "!'%4334! 2 dehhh`gehhh`f&62 "4%$"0%#'!04!"# 5 4" ` 05 b 4"#!!":!'5''F# #>%# b0"%!!%4% "!'%4334%' ##"!! %2$"!0"%#';= b #%"# 5'%'"!'%4"$b%"# 22# 2# %!"#%# b #%b0%"#!"!"!! 2:H!%"H2! 5%#! %4! 2#!%"3:!"34%4!'!'5'#' 2#!'3H"#!''! 2# b!! 5! "!'%433H"! b #%"# 5'%4!"#!3:6'';=":7 0"%!!%"# $ #; 3:%$b%"# 4%$"0%4% 43I!"! 2 H"#i 2$"# b #%"#"!'%4334!%"H2!;= dehhh gehhh f 52%4% 2b%!'%4%!'I%#!'3H"#!'' 4%4'!'' 5# qr; $ %4"!&"0'%7 "4%!!'$''# $ 2!22#; 5# qr;s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q q rr (( r r ] r r r,l q q r )N q q.- s q q qq,. rr r q M] r q q q M- s qq q < 5 qr; )!%" &(*%" &&"!%" "&)!%#!+%# 43:%$b%"# "!'%4334%"# $''0%!34!":!'5' 0!"!33%''4!%4" 05 #4; )+ -N ()*+,-./-))( q; ="##"!#! 2#!3:6%%# b%2%:%# 62%# :35%# 4 0% 0"!I#_&"4%$;%%"# 8^''7 # "b'!3:6%"# %2%H"# 4 $$9;

147 q s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q rr q rr r (( r r r qs ss r q ] r r s r r r,l q q sr r s q q q q )N rr qs r rr q.- s q ss r q q rr qq,. rr r q rr q r M] r q q rr q M- r q sr q s qq r q < 5 qr;s 0!**# %#!+%# %)!%" &(*%" &&"!%"! r; i 20%!"!# 4" 05! 2$" 4%4''%4!' 4%$ 8q9!2%4! # 052% o ehhh` 8r9!2%4! # 052% o ehhh` 8 9!2%4! # 052% o ehhh` 624 dgf dgf #%%# 4"! dgf dgf& dgf dgf; J>20%!$%# %H" 3:3"4!% 5!! # 2#& "!!' %# 4%$ $!! 6# ehhh` $''0%!"!''# 3:%$$'! 4"%4"! %%"# b #%b0%"# & ! "5! "#%#!''# b #%"# 5'%4"! 0"%!%!& ehhh!!; < # 4"!! 0"%!%! 4%2%# E42!!%4"4!%%# 3:%$$'!;J>20%!$%# 45 %5!%5!! 052# 4 `& 2# 25! 5'4!% 2 4"7 : j` n ehhh`; <24 43I!"! 2$" 244 4%4''%4!' 4%$ & %# 4%$ $!! 6# 052%7 2# o `9 %2!& 5!%5 4 2# 4%%4 2 :j 544 9n qr;q ; 43I!"%2%H"# $''0'# 4 :!""#; J>20%!$%# BCBDD7!2!"! 4 2# "4%!"!!3 V[ VVS[2VZVY YWV =04!"# 4%!!"#!2%4"#%4! "!'%4334%"# 4"#!!":!'5''&#4; M(] (/(.M].(8 Q(N +N*L)/(( 8"#>; =i!# 43I!!""#' ` b #>%# ^!05"%#> 8!'3H"%#"#9 4"4$# "!'%4334! b02e"$_9; 2 dehhh`gehhh`f;=":!'7 ='44' 2#>"$44 ##"7 5'#'2# I3!''3:%# 4"%#"# b #%%"0024&62 ""!'4$'""# "00# #%#

148 q < 5 qr;q (!" '()!#*!",-,../#(#%&#&+ b #>%#!! G $!"$!!%4"4!%4#2"# 4%%4 4"%#"# 6"# ehhh` b"0$!7!%2 jenghhhg j`n&62 $%#%$2% 4!## 4"# j n o d jng j enf d j`ng jenfh 4"%%%4"4!' #%$"4!''# 6 4"!!" 4!# 8^ bb$! 4!6#_ b #%%"0024"# $%#%$2%#!%9 425" 4%446" : 2%$!!!26"#!'$' 0"%!!%4 2#>"$ ##%!!" "4%%#!33 44& b%%0%"536"# $%!' $2#%#%4%$$%44 b20 46# '3!'##I# #%44&0%##%4!%"!22#"%H"# 2b!%$%4"44!I%H"#6'06"4!"344'& J762#26"# $%#%$2%#7!"!!544 4"5"#2%##%44 6#"; 27 V[ VVS[2VZVY YWVY VSVX2[ XW X!342#>"$& % =i72#>"$ 4" 2# 4"##%4"4!% b''%4%# b 2%# : 2$!!54!% :%"$# $ %4! 5%"$b%;!! 3:%$b%"# =0%5%%0!%4 0"%!!%"# $''0%7!%"!"#%# 2"% ` b #>%# 0! %% 2%4% ` $:H2%4! 0"%!!%'6 5%! #%%4!'

149 qq 3:%#;='$' "% %!"## 2##%4! '3!'##I44'&4%'624 "4%$"0%4% ` o mm&#%%# ` 2#62 #2%# e9 ##%44& 5!%4% ; 24 %%"#!%"!22#"" 0"%!!%"# b34!3!!'%4%%# 'b%'3#!% #2%#!!%$# "4%$"0%4% q0"%!!%$%%4"7 H4% $%#%!!22#& "!!' $%$#%" H"#!':'#4!%#"# $%60H% %' 5 2# 2!!; #33'4%!34"# "0!% 2:7 $ # 5%# q r $%60H% 5 2!!; #4%$$'%#"# $%"""#! "5 b0## 4%H" 52%4%!'I%# 2 24! #2b"$b%!%"!27 2#" %% 3:H"# 5%b 0"%!%# $%622## ##24" ##%44; b024"4420%# ='$' 0%##%42#"&!%" "% %!"## 62# 62:H 25%# %# b024"4420% b%!'"& 4%'!!7 $%$#%" H"# %''54!5 r 54! $%60H%5 2!! 0%%!!''!'%4"%#2#"" b #>%# 0!!26"# '4%!!"33#; %# 0"$b%!":!3 ":%!34!52%!" 0 #44!%!!%$ 2%4% 4!3I!'; "4%' 0%%4"!!":2$b% 5%:!2":!2%4!"# >20%!$%&6 0"%!!%"#!'44' 4 $ 2H24!$# ##44 2#7 6 : ^>"#""!!%4"! 50 H"# >20%!$%!_ 04%#!$"#"!"$'!!!5! $ 6 :"!$%"# 0%4!%%! 3$$"#%"#&624!"# #4; ^4%$ 4 2%! 4!26"#%# 6'':H3!34_ b #%"#!b 4%%# 4!%& $!! "%5'! b%h"$$'"; F#>"$ 5%!! 4%%4!2H" 7 5%"!; W YXYY ZV S2 YYXVVWXYY VXSV 0!%4 "0 45%" 5%:!2":!26"# 4 =i72#>"$446 80"%!!%"#9 $''0'# $ %44 4$#!b%4%44!":!'5%44' 2#!!%!!5%"# ` E%#!20%#"# 0'6':H34_9; 24 #%$%!!'%# 0!%4 ` 5%:!2":!26"# "4b2#"#!%%#"# $''0' 45 8#4;^2$7 b23#2$%4"4!% 43I!!""# 22# ` 4 :!""#& #%%# "!!' 45%4% 5%# `!":2#%# 45!!$%#"# 62%# 5%2 & 2#"7!!%4% q!3!!'%4%%# 0!2$# "0! %"$b!":2$$ 2#"" b347 e 624 0!%4 5%:!2":!26"# $''0' "0! 45 %"$b "4b2#"#!%%4"4!%& 4 0"$b% 2#>"$# #%%# "!!'!b 4%; a!! %# 5% !%4!5%"#!b e&2#"!":2# 4!"# 22 %4''$%#"# "#%#!''# \(M-+))( "%!!":2# e; q 7"0!%4!$%#"# 45!! ='$'# 2# 62%#!% 43I!!""# ^'3!'##I44' 22# ` 0!"5%#_ 4 :!""# b23#2$%4"44 b%h"!''# 3""#4' 644 5%#!2%$%5 4"%4% 0!%4 2#>"$%&62%7 $'; ='%4% 25!& %"$b%"# "4%$"0%"$$" $ #&"4%$"0%4% 62 2# $"#"!"7!'$%42#>"$ 8$"#"!"$%'5%#!6%!!" :j`9n& 2$%! 46%!!" :j` 6'06"47 :%$b%"# "!'%4334%"# 4"$%#"# 8$"#"!"$'A23H%# >20%!$% 9`n9& 37 :j b23#2$%4" !"5%"# 2#>"$%"# 2" '3!"!''# $"0%#!'' 9n9;<%%"# ; %$!! < bb$! 2" 2##%4! 4!6#!! 2#>"$" ":%!!'$''# "% 3$$"#%"# b #%"# 5 24%"# $''0'#!!%$ ` 4 :!""# 4b2##%4!" b23#2$%4"44 %4! : 27

150 qr =i 644!2%$%5 0!%4 $"#"!"$''&62!"#!'' b"0 4!"" "b'%''# 5:54!% "!!' ''# 24!! ; 23#2$%4"#!2H%4! $:H2!!2$4%; 0!%4 $"#"!"$'# i%!"# 2# 2"$4422 $:H2%4!&624%# "% %!"## :35%# "b' 2" $3I47!5& "!!' 4%!!"#%# 2%4% =i 42!7 $%4""# "% 5%# 5%"' 2" I3H"!!3; & $!!!":24! >20%!$% 2#>"$# 0!%4"7 <!%"!!33# bb$! 4 4!6# 0""# ^5%"# 2#>"$! "% #! 2" %4!"#_!'44' 2#>"$%"# 4 :!""44 "5%5"#44% %#2! #& 2#& 5# #4; 4" 7 8. L))---N +N*L)/--N&62%2# 4" 3:!"%#"# 2$%#%4 4 "!!' #" 25!622 M(-MM- PL) 8 +Q(!'& 8 $b%5%:!2":!22# 244 9!% M(-MM-!24%&624%# \(-ML-.( "$b%%0%4"#2"$ 8 2# 2b 2"9;='' 4"# b2:6! :"!"' 7!'3H"%4!"# "%!%"H"7 62$b# 2#>"$%"# 5%" $b#!! 4 b%h"!''# #!# 2# 624""#%# %!"#%# 50$#; %4 i%!25# 0!%4"$!2#!2H%4! 4"# 343$34& I3!'$%#"# #4; ^ _72#>"$;

151 ="2'3 $2#%0I#43%#"#6 $!! 5!!%$ 4& 62" 2# 5%" #! %5#!'4$'%4!' $''0%!"$''; p4% % # ="2'3!!%$ 4"#!52%!!""# 2# 4H!%"!22#""! 4 20%! $#!":7!'5%4!'&62%H"# 0!%4"$%#"#!2%4!%4"4% 5!%% '333!!';!%4"4!% 0>$!!%#"#^%#4%#II0%#'"$34_ ":%!!'' "#!%4!' 20"$$# 4!52%4%2&"!!'4"#!42# 2:6"$%4!2!"#%%;!52%!!""# ='$'# 2#34%#"07 $# 2024!$%4"4%'3!"!''#!"2'3b2:6%4"4! 2:6"$%4!2!"#%%4! 4"%# #'I!"0$%' 7 "!!'.-L. /.LMN--MM(!"2'33# 8"#>;^<#2"H>" 5%4%!42!!! #>%#""0%#>_9;!%$ 4! 25! %4!20%%4"4!% $!! #""! 2#%#!5#2$%4"4% 2! #%%#&!%"!2!"#%%4% 4%!' $ # #" 2# 4! :%#!#!'6'!"#%% 2%!"2'3' qs 7 6 qs 7 5 %& 2>%%2:6"$2%#!% 2:6"$2%#!%%"!"# 8022>9 6 ''#7 43$E2%>"E0 qs 7 5 &::$2#! ##%4! 46#4;#" 024"#! qs 7 5 6#"; #4; b"%"# qss 7 4%%0!'$%#"# 5 # 45!!"2'3! 4 52%4% 2!%$ 5%b 4"4! %#!5#2$%4"# 6 $ %H"#!%"!2!"#%%#!'4$'%4"4!% b $''0%!"!36"# 2""; )%!%"# *$! +,-#(!& %$#./0"("&!" "# 2 $%&'"(" 3#($%! $% %#4"$# #(!# $ )%$ &% # % 67$# &&%$5$## 82 9,!4 :2 :;!4 #$## <=(>,# # #2 q

152 q S W ZV SYXXX ="2'3! # #%5"!33!%$ 4" M+*N-.-+.-L.LLLLN&42; 2# %!"#%# $3I4 '3%4!"# 24247b4322>%#"# b024"44%"# 3"%4""# b 2"#4;=''!!%$ 4""#& 4 #7 6 '3!3!'4!' 62%!!%# #'I $4! %%54!%# # "4 2424"4! 4!" ; $"0%!34"4!' 6! "5%4 H"##'3$%4!' 2# %$ <2>#%!%2!%"!""# 42:6"$!% b ^b0h%>$_; 2" 2% b%!''# ='$'# "4"%4"44' 6!!"!5# 4"$44 $ # #4; \(P\(N %"#.LM+ ) N '3%4"#!!2%7!7 $%### b :"& 22>%#"#! ## 4$"0% 6 $!"$!!%#"# 2# 4''##I#$ b''!!"3&b"%!6#";&6 %#"# / +)-LN M -..L) & 5%%$" 'H"44'!"# %"%2b%%#"# 4"!!2%$%##2!52%H# $3I4 5! 42b%5 5 4%""' "4%!"!3# '4%!"434!""$%# %% '3%7 43$E2%$#%b ## 3"%4"! %#%4!%2#; ="2'3! H"!6!2!"!!!%$ #" 4"#!52%!!""#2#I3!'''3%4"#!2%$%#7 34%&6! ##"! 4!% 565%#"#!'$'# '3%4"#!%"!22#"";!2%$%### <24 4''##I4!I# %:$%4%52! ^!2!" 25!! 4 5%#!_&2#!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3"44' 6!%"!22#"%H"#!":24! "44 6# 222# 5'%47 47!'$'!I#!' "!!' 2#""! 2:%!!5! %:$%4"# '333H"44'; 4 42"# 2!!$ 4 5:5#!"2'3#!!%$ 42:6"$# 2% :206 qs 7 5 $$; 27 E"0! 0"3; 4 8!"24 P(. +/ ].L, 80!%"% (N. + 8qs rc s996 2:# i"0" -N,(-N (N,+*,(/!'!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3$%#"# 3"%4"# 8qs '3''# 99 0%!%%%#!2%$%###6'6%!!"344' $3I!'& 6 $3I4 4%4% 2% : "!7 $!!54!%2H2!"!! :%!$b; 27 0"3; 4%%:"#&"!!' %:$%4"!25! "0%!3%4"# :35%'6 46 0%4"%4%44^"4%43$E2%4%44_ i"0" %%##%!!%5'!: 2$%2!"#4%##'%# 4!"# 5%4 %4!"# ::$26"#!% "##!$''0''$'!!I$%"# 4$#!%4!2%$%##2%47! ##%4!$%4"44&62%H"# 2:6"$2%#!%!%"!22#""" 2# 242%!!! #! 3%5"0!%4"# 4%"# "4%&6!2%4"4%4%%:"# "!!' '4%!!"%H"# %!2 3$$'0!'$%#"# "%2" $"#%4!&5# 5%7 "H"3!!'' ^$%$44!2%$%$%4!_;! "% ":' 52%# b!! $"#%4""# i%!"# 43$E2%$#%b %#:%$%%4"44' $%""44'!%22#&5# '3'4!' 4" #'3!!''!2%$%#7 0"#! %4!"# 5$% 5# $2#%$ 4%"# 50#!%4" G 6!5 624 '3334 %:$%4!"# 2# ^"4%43$E2%4!"#_ b2:6!# E%22>%#"# E%22>%4!"# 6 424%%#"# 6 424%7 #"$ )&&& %(## <&$ &$ "(" #)%!&)$?4"$# ##$$4%$$ %## # = "(" "# $ (( &4"$"# #( ## $! #8( <%$? $ &!" %$5 ( #./"2 # <"# #?4 <%?4 < $"#? 24 $# "$# # %# # %# # % $5## (#% ##( #))# #4"$# ($$ #%# '"# "$# #$# <%$?2 =$# '& &) %# ( & $ $ #!## 4 "$ #! $ $ 5 && %#! # $ ( %# "$#4 5 & "# $% ## <(%% )(%%# #? &((& &((& $$ 4 # $ $ #2

153 q $:H2!2#!; %$%I& 4"# 3"%4b'!"5' 4%$ 2%#!%!%"!22#"" 2# 5':%#!''#%# 5%"& ""% b"0'!% ='' :"!"' 5%!4"5 2>#%!%2!%"!""%#"#!"2'3! %#! %"#"" #4; PL-M+N.LM+ 8!"2'3& ) N b0h%>$&62# $!!!%"!22#"2:6"$! $ # %:$%4' ! '3%4"# "% ":'!2%$%### 2" 4$ :35%' 4% /())LQ(&6 %#!%"!22#""# $:H2%4 4% 6 062%! 4%!!%$ 2# $:H2%4! 2bb% 4%2%! $3I4 #%%H"# $%%4"4!' '333H"4!'; %#:%7 [XYXY 2X #?0%!!%'%#"# qs $!"$!%2 6!%"!26"#'4%!!"3!"20""!%2 J# = 0%#> "4%!!% 5 2#7 $'# 82%; 4%!!"$$%# $''0%!"$'LP+.]MLN9 ^= 0%#>%#!"4!%#'_ 4%"&$%2%#! ##"! 4% 52%4%$$"! ""# 2b"0!%2#%4"# 4#2!%"!22#""# $''0%!"7! ^'3''4%_;!2%$%#7 = 0%#>%# 5%!!""%#"#!"4!%4"!"$ 2# 34"3b"%&62:2# 24%4! 2$" b"6 5b$ J 85 2!2%4%!!69&? %06%4%343$34%'&$ 8:0:!!696 B 834"%6'9;"6!! "% #'" :"%!';"%# B 4 "4%!!'' 5"04%244 J "6?" 6? 25! $%"4 6 #%#"#& 6 B 30%!!'' 34""$'' 4"5%!!'' $b% 2# b"6! J 30%!!'' 5!! B# 2$4! 2%"4! 4 b 2"4!#& #!4? 30%!!'' 4H $b%; $ B#!!b"6!J6?25!#3!%:$%#"#62#";= b''!3$''# 5%0:""%4""#2bb! 24""#;"%# 0%#>%#$''0%!"$'#$ 5"04%2 2# $!"# 4$#%#"#& 24%4! 5 2#"!! 52%H# b%!'' '3''#'& 624 ^!33b%%#"#_ 34"%6' #b"%%# 5"04%2# B "0":!33 b"%44' 3:!' 4"%# %# 5"04%2# b"%44'; = 2# 0%#>%#!%"!"#%#!"4!% 52%5!2 :"0'!!''!%"!22#""! 0 #44!% 24# $%""#%%#!2%4% 'b'%4!' 343$34%'& 8%:"b%%0%!''# 62%4! 062%!!$!2#!9 "#4%$$'%#"# = 0%#>%#!"4!%' $%!!# 4"%!& "# #:%$%%4!' 24"b: "4 "% "#E 4!" $%# 6'6%!!""5%' "%%%4"4!' 2:6"$% % 7^b432!"0b" 2# H%!! 5!%4!_ 24%"# %4!"# 8qs 9& "4 $!! 4!" #'$' 2:6"$%"# 25! %% "4"# 2""! b%h"!''# %:" #33%4%# "%!# %!!%# bb"4!% 62b 062%!"!! %b% 6; &6244 ='7!"! b%!# 44 = 4" 0%#>%# 2:6"$!"4!%44'_;='$'# 62 4 :0: #4;!"!! 42"E#"07%b% 4"%$$! #!! 2$0%! 24!"# 6'06"4!"!344' b"0 4!""52%H# ^062%7 5'# 05%2%H&"!!' 2:6"$# 43#!3$%4"4!'; %#%# 5%"' 2# 25%# #!2H"%4"# = 0%#>%#!"4!%# 'b'%4"7!'6'# a%4% %062%!!$!0%5%!2#$"0%!!3^ 2# 544 q ;q #'3!" % 72:6"$# _7$"0%'9;< #44!"# '3H34!' #':H''#&2:6"$#!2%$%#7 "4 4!" 4! 8'3!7! 5%!! 4% 6'0"5'!'& $!! 62 $!$# 0%5%# %! 4"# 6'""#

154 q < 5 q ;q %+ &+#% &! /(0$% *" "++

155 q 6'! ""!2%4""# #'35%%#&"!!' $ 2!22#&^3$$'0!'$'!!'_ 4" %!4" 4%44 5%# 504%#%4"4!%%## $ #! '3!!'6'# 4%" $%!' #!$%43I!"!"4!"7 "4 4!" 24""; =2%#"# 343$34 2#& 2#2 = 0%#>%#!"4!% :35' '333H"# $''0%!"$'!"":# %## 2%0! 6 b% b4"! "%5'! 2%4% '3'%!'&6!2%4! i"# "4 b"0 4!"7 47!2%$%#!# '3''#!%"!22#""# 0"%$%$# 353! $ "%5'!!! 5%44 5'!!'$'!!'!%#!"%44; 0%%!!'%4%%:$%4"#!%4""# '3%4""# S W Y X 2SYXXSVY [SX[2VWZV ="2'3b2:6%4"# $!$# 6# 2:6"$%4!2!"#%%# 22#%4!""#; 8!%"!'$34!"#%%#9!!%$ 4! 52%H# 67!%4% (P/+N.]NN-.]MLN $"#"!"$%' 0"%$%$# 8"#>;^b!!"0# 4%>#%"# 6'4"#!'$%4""# 6 ":%!!'' 2%!!" #;!2$!7 $%$#! 2!!$ #! 0%H! "% 2" 4$ % 5$%%4% 6'4"##"!3' 6 "%7!I#!' %#!33b%%4"#!%"!22#"7"4%$"0%2:6"$# '4%!!""$'!^'3!!'6'# #!$! 5%0:""7 $%'6 43I!!""!_& 2:%#; 5# :$2#! 4%4'!'' 5%:!2":!2%4% ##%4! 4"# 247! %#!$:H2%4 "%!25! $$;M+NLN M 4%& 5%0:"%!'& 5''0%4!37!"0 5%4%2#_9&62!!%% 5%4 %4!"# 4%>#%"# 2%!!" &6 7 ]PLLN.]NN-.] #%$"#4' $ %4"4!% "4%!!33 b :"%#;20$!%2# 6'4"#!'7 8"#>; $%4""# ''#%4%>#"%4!; ]+NN+))-LN M-L)LN M -..L) 62%!"! #!"4!%#! %!4"$%4!;='44' 8"#>;!b ^#! 4"44 0 #> 43I!"H! >" 2# 4%%4 4%#'#4'!!%!# 5$%%4% %07 6'4"##"!3'!'$%#"#; 6 ^4%%4!%'_&$!!!52%!!""# 2# 4"# /L,M-. MLN 84"$#!%%#9 $''0%!7 -L. / MLN L-.. /-NLN 8"#>; ^#2"H>" 0"b0"4"#!!%2#_9 6..L) 25!! %26&62%H"#!":!'5'#' 2# ":%!!''!":2%!!%"!20"#!"%!6 8"#>; ^%#;"7 >20%!$"6!"2'36'06"4!"$%44'!05%!!5# 8%#:%$%%4"#9!%"!'$34"# "4%!!'$%4""# 7 6 4%%!'!":!'5''#!":24""# 822>%4""#!% %#! %!%%5%4""#9 b''!!"33#; 5 +NL+ -/-LN!%"!22#"2:6"$52%b0#! 4 20%! 4!# 2%!!" 2# ":%!!''!"#%%2%!&62%H"# "4%$"0"%4!'!% 2"$ 4"4! 4$#4 b!"!%"h2# 5 ; 7!%"## 4! 4!":!'5%44' 8+=-5$(4"$# 7 && 8 #$!" &&& # ($ $$ # && <5$,$(?2 #))# # /2 ( #(# %%

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Luento

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 4. Joukot, relaatiot ja funktiot Osa 2: Relaatiot 4.2 Relaatiot Relaatioilla mallinnetaan joukkojen alkioiden välisiä suhteita Joukkojen S ja T välinen binaarirelaatio

Lisätiedot

Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä

Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Järjestelmän eri tasot Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä This image cannot currently be displayed.

Lisätiedot

Luento 1 (verkkoluento 1) Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus

Luento 1 (verkkoluento 1) Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Järjestelmän e eri tasot Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus 1 Tietokone- järjestelmäj ä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmän rakenne

Käyttöjärjestelmän rakenne Käyttöjärjestelmän rakenne Tietokonejärjestelmä = Laitteisto + ohjelmisto Sovellus saa laitteiston käyttöönsä kj:n avustuksella CPU ja muisti Oheislaitteet KJ tarjoaa laitteiston käytössä tarvittavat palvelunsa

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

ELEC-C3240 Elektroniikka 2

ELEC-C3240 Elektroniikka 2 ELEC-C324 Elektroniikka 2 Marko Kosunen Marko.kosunen@aalto.fi Digitaalielektroniikka Tilakoneet Materiaali perustuu kurssiins-88. Digitaalitekniikan perusteet, laatinut Antti Ojapelto Luennon oppimistavoite

Lisätiedot

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4)

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4) Jakso 12 Yhteenveto Keskeiset asiat 1 Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten tietokonejärjestelmä suorittaa sille annettua ohjelmaa?

Lisätiedot

Luento 5 (verkkoluento 5) Suoritin ja väylä

Luento 5 (verkkoluento 5) Suoritin ja väylä Luento 5 (verkkoluento 5) Suoritin ja väylä Käskyjen suoritussykli Suorittimen tilat Poikkeukset ja keskeytykset 1 Suorituksenaikainen suorittimen ja muistin sisältö muisti suoritin konekäskyjen suorituspiirit,

Lisätiedot

Jakso 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Teemu Kerola, K2000

Jakso 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Teemu Kerola, K2000 Jakso 12 Yhteenveto Keskeiset asiat 1 Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten tietokonejärjestelmä suorittaa sille annettua ohjelmaa?

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Kombinatorisen logiikan laitteet

Kombinatorisen logiikan laitteet Kombinatorisen logiikan laitteet Kombinatorinen logiikka tarkoittaa logiikkaa, jossa signaali kulkee suoraan sisääntuloista ulostuloon Sekventiaalisessa logiikassa myös aiemmat syötteet vaikuttavat ulostuloon

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Käyttöjärjestelmät Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Kurssin sisältö Johdanto, historiaa

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

1. Keskusyksikön rakenne

1. Keskusyksikön rakenne 1. Keskusyksikön rakenne Kuvassa on esitelty TTK-91 esimerkkikoneen keskusyksikkö. Oikeiden tietokoneiden keskusyksiköt ovat luonnollisesti monimutkaisempia, mutta tämä riittää oikein mainiosti asian havainnollistamiseen.

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät II

Käyttöjärjestelmät II LUENTO 1 Käyttöjärjestelmät II Kertaus: KJ-I ja RIO (KJ2 n osalta) Ch 1-8, 11-12 [Stal05] Kustakin luvusta enemmän tai vähemmän alkuosa Jos jokin asiat tässä tuntuvat hatarilta, niin (a) kysykää ja/tai

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät II

Käyttöjärjestelmät II LUENTO 1 Käyttöjärjestelmät II Kertaus: : KJ-I ja RIO (KJ2 n osalta) Ch 1-8, 11-12 12 [Stal05] Kustakin luvusta enemmän n tai vähemmv hemmän n alkuosa Jos jokin asiat tässt ssä tuntuvat hatarilta, niin

Lisätiedot

Yleiskuva. Käyttöjärjestelmät II. Tietokonejärjestelm. rjestelmä. KJ ja laitteistopiirteet. KJ ja laitteistopiirteitä.

Yleiskuva. Käyttöjärjestelmät II. Tietokonejärjestelm. rjestelmä. KJ ja laitteistopiirteet. KJ ja laitteistopiirteitä. Kertaus: : KJ-I ja RIO (KJ2 n osalta) Ch 1-8, 11-12 12 [Stal05] Kustakin luvusta enemmän n tai vähemmv hemmän n alkuosa Jos jokin asiat tässt ssä tuntuvat hatarilta, niin (a) kysykää ja/tai (b) kerratkaa

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla samalla kertaa

Lisätiedot

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4)

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4) Luento 12 Yhteenveto Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? 1 Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla samalla

Lisätiedot

Luento 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? 29/01/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001

Luento 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? 29/01/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 Luento 12 Yhteenveto Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? 1 Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman

Lisätiedot

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla

Lisätiedot

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla

Lisätiedot

MUISTIPIIRIT H. Honkanen

MUISTIPIIRIT H. Honkanen MUISTIPIIRIT H. Honkanen Puolijohdemuistit voidaan jaotella käyttötarkoituksensa mukaisesti: Puolijohdemuistit Luku- ja kirjoitusmuistit RAM, Random Access Memory - Käytetään ohjelman suorituksen aikaisen

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet

1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet Terve ydenhuo//on atk-päivät 1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet - 2) Graafisten kayttöliittymien merkitys ja hallinta mikrojen ja paatekayttajien työskentelyssä Tuomas Kotovirta 6.5.1993 Tietotekniikan

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus Luento 8 (verkkoluento 9) Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia Ulkoinen muisti (levymuisti) on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on paljon

Lisätiedot

Stallings, Luku 4.1. KJ-I S2004 / Tiina Niklander, kalvot Auvo Häkkinen 4-1. KJ-I I S2004 / Tiina Niklander, kalvot Auvo Häkkinen 12-1

Stallings, Luku 4.1. KJ-I S2004 / Tiina Niklander, kalvot Auvo Häkkinen 4-1. KJ-I I S2004 / Tiina Niklander, kalvot Auvo Häkkinen 12-1 "! $# Stallings, Luku 4.1 KJ-I S2004 / Tiina Niklander, kalvot Auvo Häkkinen 4-1 %& ()* +,.-0/212321416587912: 12;?5A@ 165 12;

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 014 helpommat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Kuinka monen 014-numeroisen positiivisen kokonaisluvun numeroiden summa on parillinen? Ratkaisu. 014-numeroisen luvun

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 16. toukokuuta 2011

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 16. toukokuuta 2011 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 16. toukokuuta 2011 Sisällys engl. random-access machines, RAM yksinkertaistettu nykyaikaisen (ei-rinnakkaisen)

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 muistin rakenne. TTK-91 suorittimen rakenne

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 muistin rakenne. TTK-91 suorittimen rakenne Luento 5 Suoritin ja Suorittimen rakenne Väylän rakenne Käskyjen suoritussykli Poikkeukset ja keskeytykset KOKSI:n rakenne Suoritin suoritin - CPU ALU rekisterit CU MMU Välimuisti (cache) muisti (kirjastorutiinit)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla samalla

Lisätiedot

Predikaattilogiikan malli-teoreettinen semantiikka

Predikaattilogiikan malli-teoreettinen semantiikka Predikaattilogiikan malli-teoreettinen semantiikka February 4, 2013 Muistamme, että predikaattilogiikassa aakkosto L koostuu yksilövakioista c 0, c 1, c 2,... ja predikaattisymboleista P, R,... jne. Ekstensionaalisia

Lisätiedot

Tietokonejärjestelmä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja. TITO-kurssista. John von Neumann ja EDVAC, 1949.

Tietokonejärjestelmä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja. TITO-kurssista. John von Neumann ja EDVAC, 1949. Tietokoneen rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmä Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja John von Neumann ja EDVAC, 1949 TITO-kurssista Luento 1-1 Sisältöä Tietokonejärjestelmä KJ:n näkökulma laitteistoon

Lisätiedot

Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright Tavoitteet (4)

Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright Tavoitteet (4) Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Luento 12 Yhteenveto 1 Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn historiaa

Tietojenkäsittelyn historiaa Tietojenkäsittelyn historiaa 1.1 Ensimmäiset tietokoneet PC:t 1960 2001 1950 Suuret tietokoneet laskentaan, tilastoihin, tutkimukseet 1970-luku Sovellukset Henkilökohtai set työasemat ESIHISTORIAA 1.2

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Rekursiiviset palautukset [HMU 9.3.1]

Rekursiiviset palautukset [HMU 9.3.1] Rekursiiviset palautukset [HMU 9.3.1] Yleisesti sanomme, että ongelma P voidaan palauttaa ongelmaan Q, jos mistä tahansa ongelmalle Q annetusta ratkaisualgoritmista voidaan jotenkin muodostaa ongelmalle

Lisätiedot

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Laitteiden sisäiseen tietoliikenteeseen on kehitetty omat dataväylänsä. Näistä tärkeimmät: 1 wire [ käyttää mm. Dallas, Maxim. ] I²C [ Trademark

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: prosessit

Käyttöjärjestelmät: prosessit Käyttöjärjestelmät: prosessit Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Luento 5 Suoritin ja väylä

Luento 5 Suoritin ja väylä Luento 5 Suoritin ja väylä Suorittimen rakenne Väylän rakenne Käskyjen suoritussykli Suorittimen tilat Poikkeukset ja keskeytykset TTK-91:n ja KOKSI:n rakenne 1 Suoritin muisti suoritin - CPU ALU CU rekisterit

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Luento 12 Yhteenveto

Luento 12 Yhteenveto Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Luento 12 Yhteenveto Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten

Lisätiedot

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 suorittimen rakenne (1) TTK-91 muistin rakenne. Käskyjen nouto- ja suoritussykli (5)

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 suorittimen rakenne (1) TTK-91 muistin rakenne. Käskyjen nouto- ja suoritussykli (5) Luento 5 Suoritin ja väylä Suorittimen rakenne Väylän rakenne Käskyjen suoritussykli Suorittimen tilat Poikkeukset ja keskeytykset TTK-91:n ja KOKSI:n rakenne Suoritin suoritin - CPU ALU rekisterit CU

Lisätiedot

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Jyrki Eurén Raimo Asikainen Janne Laitinen Teppo Lapinkoski Manu Toivanen Pasi Ruuth Johdanto Taustaa Työn taustana ryhmän

Lisätiedot

Luento 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright 2010

Luento 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright 2010 Luento 12 Yhteenveto Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? 1 Tavoitteet Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten

Lisätiedot

Tietokoneen toiminta Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright 2010

Tietokoneen toiminta Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, Copyright 2010 Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Luento 12 Yhteenveto 1 Tavoitteet Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Tavoitteet (4) Luento 12 Yhteenveto. Keskeisiä asioita. Mitä hyötyä tästä on? (2) Esimerkkikone: TTK-91 laitteisto suoritin - CPU

Tavoitteet (4) Luento 12 Yhteenveto. Keskeisiä asioita. Mitä hyötyä tästä on? (2) Esimerkkikone: TTK-91 laitteisto suoritin - CPU Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Luento 12 Yhteenveto Tavoitteet (4) Ymmärtää tietokonejärjestelmän keskeiset piirteet sillä suoritettavan ohjelman näkökulmasta Miten

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Kertausluento 1 (lu01, lu02, lu03) Tietokonejärjestelmän rakenne ttk-91 ja sillä ohjelmointi

Kertausluento 1 (lu01, lu02, lu03) Tietokonejärjestelmän rakenne ttk-91 ja sillä ohjelmointi Kertausluento 1 (lu01, lu02, lu03) Tietokonejärjestelmän rakenne ttk-91 ja sillä ohjelmointi Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus ttk-91 rakenne ja käskykantaarkkitehtuuri Konekielinen ohjelmointi

Lisätiedot

Järjestelmän ulkoinen muisti I/O

Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Luento 9 (verkkoluento 9) Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia Ulkoinen muisti (levymuisti) on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on paljon

Lisätiedot

Tietokoneen toiminta, Kevät Copyright Teemu Kerola Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Tietokoneen toiminta, Kevät Copyright Teemu Kerola Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Kertausluento 1 (lu01, lu02, lu03) Tietokonejärjestelmän rakenne ttk-91 ja sillä ohjelmointi Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus ttk-91 rakenne ja käskykantaarkkitehtuuri Konekielinen ohjelmointi

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

ASM-kaavio: reset. b c d e f g. 00 abcdef. naytto1. clk. 01 bc. reset. 10 a2. abdeg. 11 a3. abcdg

ASM-kaavio: reset. b c d e f g. 00 abcdef. naytto1. clk. 01 bc. reset. 10 a2. abdeg. 11 a3. abcdg Digitaalitekniikka (piirit) Metropolia / AKo Pikku nnitteluharjoitus: Suunnitellaan sekvenssipiiri, jolla saadaan numerot juoksemaan seitsensegmenttinäytöllä: VHDL-koodin generointi ASM-kaavioista Tässä

Lisätiedot

2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma muuttaa parametrejaan tai globaaleja muuttujia, tulostaa jotakin jne.

2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma muuttaa parametrejaan tai globaaleja muuttujia, tulostaa jotakin jne. Proseduurit Proseduuri voi olla 1) Funktio, joka palauttaa jonkin arvon: real function sinc(x) real x sinc = sin(x)/x... y = sinc(1.5) 2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A.

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A. Tehtävä. Tämä tehtävä on aineistotehtävä, jossa esitetään ensin tehtävän teoria. Sen jälkeen esitetään neljä kysymystä, joissa tätä teoriaa pitää soveltaa. Mitään aikaisempaa tehtävän aihepiirin tuntemusta

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi. 15. lokakuuta 2007

Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi. 15. lokakuuta 2007 Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi Otto Räsänen 15. lokakuuta 2007 1 Motivaatio 2 Valtuuden välitys Peruskäsitteitä 3 Kolme algoritmia Valtuuden välitys käyttäen laskuria ilman ylärajaa Valtuuden

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Luento 5 Suoritin ja väylä

Luento 5 Suoritin ja väylä Luento 5 Suoritin ja väylä Suorittimen rakenne Väylän rakenne Käskyjen suoritussykli Suorittimen tilat Poikkeukset ja keskeytykset TTK-91:n ja KOKSI:n rakenne 1 Suoritin suoritin - CPU ALU rekisterit CU

Lisätiedot