Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 $%&'( )**)!"! ##

2

3 $ %!""# $% $% & ' ( ) * ( ' ) + ' #!""",-./ 0/22-3-/454,

4 ( ' $,-./ 0/22-3-/454, ! $!,-./ 0/22-3-/454, * ( ' '' ' 0// 2.5 / 335 $ $ $,-./ 0/22-3-/454

5 !!!!$ ' %! $! )! $$ )!! $!$!"" ## $$ %! & ) '(*)*+**,! $ & ',!# ', $ - $ $ $ # % %! + $ %$ ( $# %.# %

6 ! + $ ( # ( % % ( %$ ) %% # $ # # " -! %" $ $ % #$$ ## %! # $ * ' *,! % % + ()) #!" $ #! #$ # " #% * #

7 # #! #! *+ +(* #% #$ ( #% # & #% #% & ) # # * # " "! ' "! "$ ' "$ " & " "% & " " "# " ( "" " &! "# +! $ $ %!!!! $!!!! %! "! &!!$! )!! $!!!!!!!$!!#

8 !! +!!"!!% + )!$!!!$. $ ##!$! ()!$"!$$ + &!$"!$ &!!!$% & )!!$ )!%!$ )!!$!#!$# )!"!$" )!%!$! &!%! $" -!! )!%%!$ )!%! ',!%!% + (!%#! +!%#! +!%" ##

9 !

10

11 ' %(% ' ', '!! ' Ulkopuolinen maailma Järjestelmän lukemat syötteet Järjestelmä Järjestelmän antamat vasteet!! / /77-33/ / /2/ -/4. 5/ / ('

12 % 0 ' ' ', ' ' * ' ' ' ) (%& (%$'(('( % $$(( ) ' ' ' ) * ' ) " ', ', ( ', ' ) ' ', + ' ' ( ' ', ' ' ) ) ' ' +

13 066 0 ' " $$$ $$$ ( $ ) ) ' $ $ $ $ $ ' $%( ' * ' ' * ',! $ " & ', ', '!!, +! """ *) )

14 0 $ + ) ',!!! $! #! " # $ % & ''' ''''' ''' '''!!+ ( ( ) * +,-,-,. /

15 ,. ) '!$, ) / ', '!, +,. + ', / )! 0 ( ( '!, ' %#, ' ) ) ), * ) ) ) ) ( ) ) '!%,!$ ' $ ' ) $ '!

16 # 0 $$ (!! $ + $$ (!!( $ + ) ) $$ ( # + $$ - ( $!!!! + ( (!$+!

17 ' ' ' +. * ' ', ', ) ) ' + "

18 ! 0 6, 6 ) %( $( ( (( ( ( * ' ' ', ( (! ' 3 / / ( ( '$!, + ' * ', ) $ ( '$$, ) ' (, ' '( (, ' ) ' ' ' ) ) '( (, ' $!

19 66!! (*) *+ **!!!!!!!!!! $!+ (*) *+ ** ) ) ( ) ) ( ( '$, ' ) '! $, ' ) ) ) % % ' ' ) ' ), ' (*), ' *+, ) '**, ) ' ( ' ) +

20 !$ 0 6, ' +! ) ( ) ' ) (%% $ $ 0 * ) ( / ',! "! ) * 0, '$%, ', ', ', ', + -, - -./ '$,

21 0! / +. ( * $! Xi Yi C i+ FA B C i S i $! / / /335 ) ',! ( $, +,./ % + $ ) $$ ' ) + ( $$ '

22 !% 0 6, 6 Xn Yn X Y X0 Y0 FA B... FA B FA B 0 Sn S S0 $$ / / /33- $$!! $" $$! ( $ $$ $!!!!!! $$+ '

23 & ) ', ' ) ' ' ) ) & ) )*( ) ' ' + ' ' ( '!

24 ! , ( ) ' $.! 7-/- /4 -/ /- /4 -./ /375. /33/ /4 / / 5 * + ) & ) ',! & $ ) ( % ', & ', ' ) ' ' ) $ )

25 , ! ) ) * ' ' ) % $ ( ) ( (*) *+ **! +E(V) 0(V) +E(V) X X0 w X X0 z x y X X0 w X X0 z x E(V) y AND portti OR portti NOT portti!+,57.3 //22-8//7/ /8//7/54 5. /5/ / /. 75/33- ' )!+ + ) ' ) ' ) ' '

26 !# , ) ( %( ( %$% ( -3/./4 3 / / $ ' - ',,, - ' ' ( ( X0 X X2 Xn Z Y 0 Y p p= log 2 n $+ -3/./ / / / * &! ) ' ), & % ( ' % ) )

27 , 0!" Y0 X0 X + ( -3/./ //33- / / - Z Y0 0 Z X0 X Y0 X0 Y Y Y0 Z X 0 0 X0 Z 0 X X2 0 X2 X3 X3 %+ ( -3/./ / / -3/./ 52./

28 $ , $# #$ ( ) ' +,,, -. ( +,. +,. % +,,,. +,,,. +-,,,. - +., * ( ' * * +,,,. +. (! * * (( %( % ( %$% ( & --7/ /4 5 3 / / ' - ),,, -

29 6, 0 $! X Z0 Z Zn Y0 Yp + --7/ / / ' ', ( (*) ** (' Y0 X Z0 Y0 Z0 Z 0 X 0 Z 0 X + ( --7/ / ' )! '! ' ' #

30 $$ , X Y Y0 Z0 Y Y0 Z0 Z Z2 Z3 Z 0 0 X X 0 0 Z X 0 Z X + --7/ / / //75 / //7/2./ Z0 Z = Z0 Z Zn Zn Y0 Yp Y0 Yp #+ --7/ / / /4-

31 6, 0 $ $# #$ (' +,,,. (,, +., *

32 $% ,

33 ( ' ( ) ) ' ) %! *! ) %$ ', ),,, ), ' &,, ' ) $

34 $ ideaalinen piiri taso +E(V) todellinen piiri 0 taso 0(V) aika } Viive t %!+ 5--3/.54 3 // / / /4433/ aika t A+B t A t B X X2 t 2 t 3 t 4 t 5 Y X3 X4 t Y2 Y3 %$+ 0 /4-7/.54 8//7/4 // /54 // 5/ //7/4.7/ /.//5 4 /.. -

35 0 0 0 $ ', ' ( %$ (% ( $ $ ( '), % + '+, ' ) ) R S Q Q S 0 0 R 0 Q Q Ei muutu kielletty % //75/ // ' ( & ' *! + ' '

36 $# ' %%, St Rt Qn+ Qn+ R T S Q Q Qn Qn kielletty St T Rt Qn+ Qn+ %%+ 4274/ 2//22 53/ 2// // / ( '' ) ' ) % * ) + & % ) 752/. 57/ % ' ) ( ( ' & %

37 , $" Dg St Rt T Qn+ Qn+ Dg 0 Qn+ Qn+ 0 0 Dg g Qn+ Qn+ Qn+ Qn Dg g Kellopulssi %+ 2//24 / / /. // / / / / / / aika Syöte X(n) X 0 X X2 X3 X4 X5 Dg D D D D D D Qn+ X 0 X X2 X3 X4 X5 Vaste X(n+) kello T % + 52/. 57/ /. / / /335 2//

38 Select Select D Q g Data in Write kello Data out Data out READ/WRITE MUISTI (RAM = Random access) READ ONLY MUISTI (ROM = Read Only) % / / /4 /. / / /454 / /4 - ( + +*( + +(( * ) ' ', & '), %# *) + ) ' ) %# + + ' ', ( * ', ( ) ' %" ( & %! ) ''!

39 ,! 0 0 M M M M M 0 M M M M M 0 M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %#+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./. - /. / //4-3/ / / M M M M M M 0 M M M M M M 0 M M M M M M M M M M M M OSOITE DATA OUT %"+ /. /.354 /. 535 / / / /4 /. /8//7/2./

40 $ y 0 y y y x x x 0 2 %! + /. /8//7/54 /. 535 / /./ /- # $" ( 0 * * 0 ( ' ' ' 0 * 0 * %!! ) ' * * ' ' 0 * '

41 , Osoite Muisti M Y X %!! /. /./ /-- 5 /. /8-/2-4 * /../.3./ /5-32/ *.5/ /4 /2/53/ / * /4./ /4-2./

42 %

43 !! ', ' & ' ' ' ' ' ', '! Syöte X(n) Logiikkapiiri Vaste Y(n) Kello Z(n ) Rekisteri Tilamuuttuja Z(n)!+ -2-/./ / / --3/ / /.5. / ' ) ) - -- /54 * ' '

44 0 6 ' ( ' ( ' % $$ ( (( $ (! + ' ' 50 senttiä 50 senttiä annettu euro anna juoma Alkutila 0 euroa euro 50 senttiä euro annettu 50 senttiä euro palauta 50 senttiä $+ 2./4257 -/ / ( ' ) * ' +

45 ( ( ' ' '! ' &! *! &! * &$ *! &$ * ' $ ' $ ' *! % ' ', ( 754 &! & $ '! ', ', ', ', $! '!, $ ', ', ', ', '!, '!, ', ', ',! '!, % % ',! ', ', ', ',! ',!!+ ( + '' ' ' *!

46 # 0 6 ( ' ) ) IN: euro, OUT2: anna juoma 0 euroa IN: 50 senttiä IN: euro IN: 50 senttiä, OUT2: anna juoma IN: euro, OUT2: anna juoma ja OUT: palauta 50 senttiä 50 senttiä annettu euro annettu IN: 50 senttiä 00 X=, Y= X=, Y=0 X=0 X= X=0, Y=0 0 0 X= / /3-33- ' ' ' ' $, ( ' 5-3 ) ( ( ((% ( ( ' ( +*( & ' $ ( +*( % '!!,

47 6 6, " ' 0 & * & * ', ', ', ',! '!, ', ', ', ', ', ',! '!, ',! ', '!, ', ',! ',! '!,! ',! ', $+ ( + seuraava tila ehdoilla palautus juoma +50 c c Sisällä Sisällä 50 c Sisällä Rahan arvo 50 senttiä=> bitti = 0 euro => bitti = Uusi raha annettu D D D D = juoma, 0 = ei juomaa = palauta 50 c, 0 = ei palautusta % /4 5. /. /4-33-

48 % 0 6 ' * ' '!, ' * ' ' ( ) ( ( ((% ( %$ (% % ' (( % ' ( ' ) +*( ) ' '), ) ( ( ) ) ' ' ' )! ' '!,! '

49 6 6 0,6, %! Kontrolli osa Data osa D D D sisällä 0 g alkutila= g alkutila=0 g sisällä 50 c sisällä alkutila=0 D D2 D3 J P R Rahan arvo 0 = 50 c = kello = uusi raha annettu /4 3 // / // // /33-5/ / / /.52./

50 %$ 0 6 ) ', '! ( $( ( %($% ( (( * ' ( * ' * 0 * ( * ' ' ( 0 ', ', + 0 * * 0 ' * ' '

51 % TOIMINTO NRO: X 2 Siirtymäohjeet Xa Toimintaohjeet Xb n 00 Xa 0000 Xb Syöte (sisääntulo) 0000 Y Seuraava toiminto 0000 X = f(xa,y) Z=f2(Xb,Y) Vaste, toiminta (ulostulo) 0000 Z + / / /2./ / 5 / /4 /

52 %% 0 6 ( ' ' $% ', ) ) ( )!" ) ' ' ) ( ) ) /. 7-2-/.-3 7/ /-33- / 7-2-/. - / / ) ) ) ) ' ) ) ) '!"! / /./- 3-.5/ -/ - 5/ 2/ / /./ /./ & ' ) ) ' ' ) ) * ' ' ) ) ) )

53 06 % R Tila Seuraava tila Nauhan siirto R Syöte (luku) Vaste (kirjoitus) R 0 L R R R.STOP L R.STOP + 7/4 / / /7/ / /././ /3-

54 % 0 6 ) ' (! ' ' ' ', ( '!, '!, * ', '+, *& ) ) * ) + * + +!! ',! '+,! *& ( * ) ' ' '!, '+! *& *&!, *

55 06 % ' ', ) + ) ( ( + +! + + +! + +! +! + ' + + +! *& ) '!! ' ' + + +!! *& ' ( ) * ', )! ) ) ', ) ', ) )( '!"%", ) '

56 %# 0 6 $$ $ ', ' ' #,! $$ # + ( (! ' & ', ', ', ',! ',! ',! ', ',! ',! ',!! ', ', Seuraava bitti on 0 Seuraava bitti on Parillinen pariton Seuraava bitti on Xn.. X2. X. X Parillinen=0 Pariton= Seuraava bitti on 0 D,-7/ 55 / -72/. / 54 /3-2--/ - 5. ( 6 33-

57 ! (*'$$!!+$$!!$%,#! "#!$%&#'!!+$$!!!$'#'!!! ($!$! $"$)* )""!$$+$$)!!!#%"#!* $! (!!!!!!$. #$!!$$!$$ ('#'! '$ $$!$%- 00!!!!!!$"#$$!!$!!$ 2%!$$!!$ / '$ :9 ;8<:;<<=9 >!$!$!!#$$!"#!!!"* $!!$$!$ $ )'! $# )!!!$!## #!!! '$! $#$!$$* $!.! $$$%A$!$!'$ $ ( BCDE5FFG )!! 75HG7HHIJ!#$$$$% $#$$!$ $ "#!!! K"L MCN7OH5HHI54 HP4Q7O4OI4FIJ!$!% $"$$#$$'$#!#!! (! R/

58 C 6 6 D D $! &$ #!#!!!$! (! $ "#!$!$ )$$! $!!$ * #%,$$$+$! %0!! )! #!#!!'$$! ( ) $$ ( $$$'#!% * prosessi A prosessi A prosessi B prosessi C prosessi B prosessi C $ %0. O IFHIH OHHHI QOGIQOIFI OQO HGOIE PFPQHI FEI QPFF EFFGE HGHHIEC $$!"#!!! )!! ('#'!! #$!!$$$!'$'$* #!#!! (!"##!#!$$$$$$*!%-#$'$$$ $)'$$$'$* $$#!$!$""!$$ $'$'$!!!% 34 ')! "!#$$!")% # &. "! $$ (!!'#'(!!$! "$!!#$!$ $!!#!$$!$!!$ &'%, * " # )$$!!#% (#! ) ( (')$ "$ -$!$$$$!!!% )"#!)$#)#!!$ K(*+,-*$#)#!!$L'!!$ $ " $) $!$$ #'$$'$') " #' '$$$ #* $!$""% + "#$$!$#$$!'$!$%?#$$ (#!#$!$ $))$! $! $'$$!$ #'$$ " *

59 CMC 0 *"#! K$ % L% )$ $!$$ $$$!+$$!* "! $# $ 0L!+$$'$ $$ ')$$!$$ K (!% X X 2 X 3 X Väylän toteutus 2 arvoisella logiikalla Z R R2 0 Volttia X 2 X 3 R R R << R2 Z Väylän toteutus 3 arvoisella logiikalla $ %. H PQHIQFEI GFFE I EIOE P FOFGFGH IEEFC E PF B HF HP FFIHH OEGFGG HIEEI FEHOOC QI HP FF OHHE B FEHOI OGHHIEEIIE IF BFEHOC $$ #"##$ $$!+$$') $$!!% +$$"! )$$$!$ )$$$!%!#! (!! #* ' '$ 0!!$!$ )# +$!$"$$!)%-!+$$'$$$" *$#!$ "'$'$ #!$ $ (!!!#$!!%,!+$$'$!! '$%$ $" %!#$$ $!!$'$ $ )'$) )!! " *"#% $!* $#!!#!$$!$"$ $ )!!!* $$*!$$ $ #?#$$! $)$!#!$'$ $!!$ $ $!!$ $#$$ %%- $!!*!$ $!$ K $#'!L%

60 C D D A B A B Z Z $ %. EE HHFIC HE IFI PEQF HIFFI 34 :!= =!9= 7 %%7 #998%$ ;9! #$% $$ '$' )!!#!#!!! ( $)$! $#! "$"* "* $#%!!! + %!?#$$$'$!+$$ "#$ $'$%A)'$!!+$$ (!# $$$#!! #$!?#$$*!+$$'$$ EP EFE EI'$ E F K$ %RL% Lähettäjä { Vastaanottaja { Osoiteväylä Dataväylä ready data valid ready data valid OIEC $ %R. HIEEIIEQFFPOFOQOEFOFGFFFGE O PPHIHIHIEEII $!!$ $$!!$ $)$!!!!+$$''! $ $'! $$$% $$ $ %R! $#! (! $)$ $ #$!$ %0$)$!$ $$$$$ )$*!)$ *$+#$%,$$ % $!!% accept accept AIKA

61 C C D Vastaanottaja Aseta Ready= Odota kunnes data_valid= Lähettäjä Odota kunnes Ready= Vastaanottaja Ready= Data valid= Lähettäjä Ready=0 Aseta viesti Aseta Accept=0Datan Aseta Ready=0 Aseta Data_valid= siirto Lue viesti Aseta Accept= Odota kunnes data_valid=0 Odota kunnes Accept= Poista viesti Aseta Data_valid=0 Accept= Data valid=0 Accept=0 $ %. OGIQOIFIQEFE GOO EIQGFFIHE OO EGFOEEFFIE EHI EEI FEEFGEHQ HHIQEE IOEC 34 :!= =!9= :<87! %# 899# 7!<<7 #!!%- )' $"#$#""!$"$ $#$$!!! #($!$$$'$! )' ) $$)!!$!!* )!$% )'! (!$"$! $$ " #(!#$!"$$!!$ )' "$$$ $!$$$'$!!!$ $#$$ $$!# $#!!! ')$"$* $'$ $!$$$ $!$$ $!$$*!!!$ K) $"$!!!$!" (L% K$ %L $#$$!!! )'$!!+$$ GHF FO H $$)'!! $!$$$'$#)'$"$) $+##% '$$"$)$ EHEQ*!!$ $!$$$'$)'!!$!)"#$$* $!$)!$% J!! $!$$$'$ ## # "# $ $)! *

62 R C D D OIFI EHEQ 0% '$ EIH EHFEEOFFEEE%,!!$ $!$$$'$ $!$$!+$$* EI EP B!!!$!$!$$$$$ (!! K! $L! )' )'$$!!$% % $$ EFEEHFFFGC )')$!+$$ EI!+$$ $#! K$!$$ L$$!$$% EP B'$$!* $!$$!)'$!$$!+$$ EFE!+$$* $$ $!!$ % B! EI % '$ GQGEQEEC +$!$$$'$ )$!+$$ EFE B EI $$$ $!+$$ $#'$%,!!$! $!$$ EI!! $! % EP * R% GQG OGGC! ) $!$$$'$ $!$$ EI!#$"$)$ "!!!+$$$E F B% %! EI FF $$$ FGHC )')$$!+$$E F B#* $#! O $#' $!! ""% " %, $!$$ EFE EI %!+$$'$ FGHC +$!$$$'$ )$$ EFE EI EHFEEOFFEE $!$$ O EI!% E F!## "! "! % %0.,+# )' '$ $!$$$'$ *!+$$ )' GHFFOH$!!$! $#$!$ (!!%,"$)' '$!! ' EP $!))$$!!+$$!+$$$'$$$"!!!$)!!$%)''$ $$!+$$ GHF FO EP'$$!!$!$!* "$!'$ $$$ EHEQ*$+# )$$$$ $!$$$'$ "$$ H $$$"$)$!##% )' "$$ $!$$$'$ )!$ * '$ $)!$!+$$ )$!$$! $%&! $"$)$!$$!$!+$$$$$!!$ $'$* $"$) )(#! K!$$!L'$ '*

63 C C D Lähettäjä { Lähettäjä 2 { Vastaanottaja { Osoite väylä Data väylä request to send $ %. HE FF EP EHFEEOFFEEQOGIQOIFIHQ FF EIFEE FGQ E OEGHHIEEIC $$!+$ $)!! "$ "#$$$% " >! ('!!$ )$$$'!!$ # # $$!* $#"##$$#%>)(#!$!#$ "##$"! $$%! $"$)!*

64 C D D

65 @!)$)$#)$$')$$% $!#! $$! #$! +$$&)-$$* # "# ) ( (*+,-*$!$!!$%! + "#!$#)* $! $$ ) #!!! '$ -$ #$$!* ) "#!"#$$!'$ %!$$#)# * $$!! ) $!!% $$' -$*$#)#$! -$*$#)#'$$!#$$ "). 0% $$ OFOIPQHIQQ K- #"#!! #! $#L$$$'$* $$!$ $$'"$ )'$ "! $$$%#! '!(! $$* )'$!!+$$#!!!('! * )*!##'$ $!$!#$$ "#$$% % IF!$ K, L!!!#!* FFIHOOIPQHIQQ "#$$'% )* '$ )!$! +!,-** A* '$ % (!! QIHFIF$"$$!$# )!!!% -) $$$!('$$#!*+! +! "#$$!( '$$!'$' )!!#!%! (* R% #%,' GIHFI E K"*"L*$!$')!'$$#!* $$$ % A*'$!$$* 2

66 C #' $!#!!$ # )$!* $$'!!$ #!(!#!!$ $ #!#)'$ $!!#$$$!$!!$!##?#$$#% 45 <= 8; =7; =98 #$! '$ )!$!!!$! 2%0'$ 2% % $#,K$ $$* 2%0L%!*!!$$"! # $#$$$ (! $$!% A!! $!!$) (!#!!! %! $$!#"% 0 Keskusyksikkö (Prosessori) Muisti I/O laite Osoiteväylä Dataväylä Control $2%0. IFOQOQOOHFGG PFOIHIIHEQPFQFPIHFQHQGHPQHIQ HF GIHFIHFE HQ EIFFIHFEC '$ )!$!!!( %, K$ 2% L))?#$$!##)'$!!$! " )$!$'$ (!!#$$$'?$!!# $#!*+!$!#%!! $ #* K, LQOFOIPQHIQQ '$'!('$$$$2% $!!EIF FFIH OOIHPQHIQQ $$!! #!#'$$#!*+! %!!! QIHF!(! * %

67 CBC / * '$ # *#!#!!( $$$'$!$$!$! ( $)$$ #%, $$!$! )'$$ $!!* $!!"#$$'$ #!+$$'$!#$ #!#'$ %!!!!!( )$! $,!!#$$!#!$),-**?% #!# $"$!!!$ #!# $ #!#)! ) $)!!!!!!(!!!!$$%!!!#* 0 % (!!!!!$ "!! ''$ $$ $ (! 0 #!* 0 "#$$ #!#'""'$'!!$% (!#!! $# #"" $)!!!!$$ 0* #!#* $#!*+! % 8 bit 6 bit CONTROL ADDRESS DATA INSTR 6 bit FLG bit PC IA MD AC 6 bit 6 bit 6 bit 6 bit KONTROLLI YKSIKKÖ IBUS 6 bit IBUS 2 6 bit ALU $ 2%. HQGHPQHIQ EQC OBUS 6 bit #!! )'$$$!$!#!##+$!% #$ $#! )"" (!$ $ #!# (!*!'$$$ "!!#!#$$?#$$* * $% $"$!!!$!#!$$#! $#$!!$ ' 2%0% ($#!$'$!# (! '!'!$% (!#!$!"#$$$ #$$!#!#'$

68 C $#$$ $!$$!#$ *#!#'$$$ $!$$!#$ *#!# "$) % # $%!(!!!!! (!!%,) $$$ -*#!#!#$$ #+#$ -# K$!#$$$L! $!!!!'!$ % -*#!#$ ( *!!! )$!$$% **#!# % $#!$$! $$!! (! $$! #!#% $!*,*#!# +!"#$$! (% "$#$#%,) $$$ "!! $#!*,-*#!#!$$$!!)% "!! $#!*+! "#$$ *#!# $!!"#!$!!!!$# ) '$!$$$#!$!#$$,. $!!$#$ %!#$* 0'!,.* $ # $$!( $$! (!% )!$ 2%0. (!#$#)#!!!( #!# #!% $$$!! (!# $#!*+!!(( K, L?#$$!#!$* #!#! '$ $!$$$! '$ ')?#$$!$$$$ N * '$ ' *!$$')$$)$)$!$$!$#!#! * '$ *#!#!%,.!$!$$$$ "#$$!% * <=987"7;::< 4 :=<9=7"7;::< 7"7;::< $!$$#! "! $$$$% K!$$#!L - $$!!!$ $#$$!!$! ' '$!'$$)!!'"$ # #!"! $$$'$!"$$!'!$$$!$$#% $$$!'$ )'$!% (!# $"$!!!$ $!* (!!

69 CMC 0! "! ##"!$$"!! #$'$ $$! " )!)!!$!$$* $$$!! $ %A!$$#! $$$$!$2% #!#$$ $ "$' % #!!$!!$!$ $)!$*!$$#!.!$ R. % A! A! K!"$'L# "#$ ) * 0 R R 0 R 0 22R0 +$ 2 R 0 +$ R +$ R /R/2 / 0 // R R R $ / 0 /// R 0 RR2RR 22 / 0 ( $ R R/2 ( $ 00 2%. $)!!"$' ##! "!$% A!$$#!$%, K$ 2%L!'$$!!!(! '$!!( $!!$$ '$ $$!$$ $$%-$$ $'$!!"$* " $!)!$#!#')?#$$$$$!#% (!!$!!!( #!#!!'!$$#)"$$ (!! ' )')!% A "!!!!$!! '! A *!$'$!!!#$$ '#!!!$%! $#!$!$$ #!$'$$('#'!)'$!#$!$$#%!!! A,*)'$$! ($$!$# )'"!! A *! A *!'$$%!!, *!$! K$$$L )' '$ $$ $'$!!!( #!#!'$$!! #$$$'!!$ A* $ "$#$!!$#$!!$!$$#$!)'$% )$$$!!$% (##!! (!#!"#!!!#$!$$$#!$!$$* $$!!!$!!$ $ )!*

70 C bit Osoiteavaruus (64 K)... } } } ROM muisti K RAM muisti 60 K I/O laitteet } 0 Keskusyksikön rekisterit $ 2%. HI QQI B IFI OHOIFE EGG HIOIFFGHFEC

71 C C #!$!'$!'#) K$$L)'$"!$$$ $$$ #'$ K#!#')'$'$L% 4 #< 7!97 =89!88! $!,#$$$!!$ $!!!$$!!!! )!! (!!!'$!! $$% +$$! $$!!$! #$$$!$$$!!!! #!# '$""#!#!!* * (!! KL $$ #'!$$ "#!"#$$ QHQPQEE!! #!#!!( )$!% $! $!(!* $)* '!$'$ "$#$#'$ $ '$!$! '$! $* $$% #!'$ (!# $!$$!!$ $)!$$! $$!$ #!! $!#$!%!$$$!!$$$ "$$'$ # ""! '$% - #$!$!!!$ $$$ $""$$'$! $!!!$$ $!!$! 2%R2% ' '$ 2%% &$ $"$$$$!!$$"$$! % (!#$!!* $)!$)$$!!* $!!$ $$ 2%R% %!$!!$!!$!$ $ $)!!$!!$'!$* $)$!$!$$ "!#!$'$!$! '$ %!$$!$$! $$!! 0 $ "#! $)% )$!!$'$!#'!$$$!$* " (! "$ ' )$$ $!$!$%!#$ (!! # ) $)'$!'!!!$ $!$%!!!$!!! "$#$#$ )$!$"$$ #!#!!! *

72 R C 2. ADD/SUB 3. AND/OR Bitti. NOP/HALT/ SKIP/NOT/INC 4. MUL/MOV SEL 0 0 SEL SEL CMD SEL R 5. CLR/ROT 6. JMP/JAZ SEL REL 7. LD/STO 8. JPS/RET SEL SEL REL Ra Ra Ra Ra R R S R Rb Rb Rb Rb OSOITE 6 BIT 6 BIT 6 BIT $ 2%R. HI QQIQHQP QOOEGQHHFEC $'$!$$ $)$!$ #!#!, - * '$,-%- $ $ 2%R!$)$ $ 2% $!!% $$, 0 - * 0 2%.!#! $! $)$ % #< 7 : 7 <:;=9:< 4 $ 8! +!!'$ -$ K(*+,-L* ""!!!!(!!! $ $$$$%A!!* )$!* $!"! ' '!!!$ # $ $!! )$$$! $ "#!$! )$!!!!)! )"! *

73 C C D D $$!!$ #!% $$$ $$ $$$ ) ")'$ ' >!!!!#$$$L )$!!!!!$!!!#$$$.!(( K#!($$$* "$$!!$'!$!!!$)'$#!# -!$$!!$!*! )$$$ $$ $$!#! - #!#!!!$$ $$$ $!#$?#$$#!# $!$$ ) $ $#!* $!* +!!!$!(!!'$$$$!$$') #!#% '!$!#$$$ A)'$#!#!##!$$$!"$$$ ( "!! - -0% #$$$!!$""#!!$!## #$!!$$$!!!('*!)$!%,*! )$!!! $$$%,**(,,* -. $#% * EP B% * EFE B% * EI EP % #!# * E F B% %%%'$ #"" #!# $#!$% - -0% +$)!!$ K!L$$)'$$!# $$$!#$$$!% (!!#!$!!'$!* ($!$$!!!! '$#!"##!+$$ K -L% (!!!#!* $$$$ $"$$$$$$!$$!!!!!!(% '$)$$$! +$)!"#!#$$%!"# $!$$!!$ ( $$ "## $!!! % $$ +$)#!# '$ $!$$$$! % #!(!# $$!!(!! '$ #!"#!"$$

74 C +$) $! K *2#L% "!)'$$!#K -L$!$$!$$$!#$$$$!!!$$$!* % 4 <= 8; = #< <:;=9:< -*#!#!$$!$!#! "$$!$!,**.,-,-,'$ (!!$ $ $)!$$ -%!"$$!!$ $! *!!$#$$!!!! $)! )$ A! -. $# ##$$!"#$ 2% $!!% CONTROL ADDRESS INSTR FLG KONTROLLI YKSIKKÖ PC IA ALU MD AC DATA muistin osoite PC Muisti FFF..F $ 2%. EEHQGIHFE E GIHFIIC HQP OHOIFO OHOIF P $)!!$ $!!!$ $!!% $!!## $$ '$! #$$ $$$!! # $!"#$$!( )'$$$$,.!!( $$'$ )'$$$$'$ #!#!*! ))'$*$!$%! $!!$ 2%2%A"#$$' )'$*

75 C C 2 CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU $ 2%. HQP EQG GIHFIHFE EFE P E HIIFO QIHFII CONTROL ADDRESS DATA INSTR FLG PC IA MD AC KONTROLLI YKSIKKÖ Muisti ALU AC=AC+IA $ 2%2. FEHQGO EEFIO HGOIFGH E O EEHQGI N E O QEH EFFE IC

76 C 43 <= 8; = #< 7!97!88! $ ) 2%R 2% '$!$#$$!%!!! $$ 2%! '$( " $#$$)!'$!!$ $$$ "#!!!#!$% $ "! '!! ** 0%-A 0 **!" ** %, 0 #" " $" 00 % &' &()* #" " +!, -./0 -./0 % # #" #! $3, '() '(5 % $,** $ 0 4$ " # # 5, 00 $ 2%, $ 6$ "" # # 5, '75 % $,-* $ 0 8!!+" " 9 # # 5, : ; ': ; < 5: ; 0 0 $ /%A $ 8!!+" " # # 5, : ; ': ; = 5: ; ' > 5 0 % $ 00% $ 00 # " 5 #!, 0 % 000 $ A+ $ ** - 0 # "!!", '5! # #, '? 0% 0 AC 2 ## # # 5 7 " : ; ':() ; :)D ; ':?! '?! " : ; ':7) ; :? ; ':)D ;! $$$$$ 2%R. (!#$#)# 2%% "#!! %!# $! $)$

77 C C / '!! 0R%&! 0 0 ** * 5!" " $!! ", &'! 0 %& * # #" #"!!7 ", &' 0%&,! 0 00 ** * $3!" " $!! ",! &'? "" &'! " &' &() 02%&, * $3!" " $ # #" #7 "!! ",! &'? "" &' " &' &() 0 % *! 00 * " # #", ' :! ; 0/% *! 00 0 * "!# # 7 #", ' : :! ;; 00 0 * "" # # ", :! ; ' * "" # # #!# 7 ", : :! ;; 2%. (!#$#)#!$ ) (! %!# $! $)$ $$$$$ 2%%A!! 0 %

78 2 C '!! %&, $! 000 $ % $! 000 $!$ "!!" "" " & # # "" " #7 # " # ", : () ' : ( ; '5 : ; ' &() &' (!$!!" # # & ", &' : ; ' : () ; 5' : ( 2%.! '$)"$$ $)'!!$'$ ) "$$%

79 20

80

81 45!8 =8%89 7 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%89 ""!!!!!$!! ( $!$'$$$ $$ -$!$$$ K%!#$$$ (*+,-L *!!! $)$!$ $$ $$!! $$$!%$$$$! $!!$ $ $!) ) $!$$$!#$!)* '!!! $! ""# %$!$$$!$!$"$!'$ )# ""#!!!$$!!!! (! (*+,-*"#!$#*!!$ $!% +$!!+$!!$!$$'!$$"$)* ""!!! '$#$!$ $$$$!!'$!!$!"#* $!!!$$$''$'$!&)-$ " # )!!$!!* $$!!$ (*+,-*#$"#!!$ $ 0/R2% '$ )!! $!!$$!"$$$ )'$ )% )! $!#$!! $ '* )'$! )"$!!! $"$$ $$$ (!!! '$ )* $!$!.!#! )$!"#$$$ $$ #* 2

82 2R C D D D $ %0. QOQIIFOFGFGHC E G G PFEHQG )$$#!# K+%!# #+!# L'%,$ K+% $#+!# L#!#!!( * "$!$)')"$!!!!$ $$ K & L $$'$ #! $$ $ $")'* $!$)'$!$$!$$$ #!$$$K+% $!! $+$+ L K+% $!!# L%! (!#! ''$ $!!$ $! %0)! $!!!$ # $$ 2% $$! $!"$$$%!!!!$ ' $!'$!$$!! $!* '$ $* $$!$$$$ #$%,!$#'

83 CBC D D 2 ''$ )'$! $!!$ $$ ' (!)'$ #'$! $$! )'$$$ ' #!'**!"$$% A)'$!!!'!"$) K 0 L )$!$$ *$!!"$) 0'$ 0R 0 K '$ L! $$$ *$!$ "$)!! 0 02K # L%#,!! "!!$ #"$#!'$ ##$)"$* $ $!!!!! "#$$$ '$ # #'$ )$ $!$$%!$!$$!$ )' "$#$$!$ (! '$ #)$!$ )! ()'$!'$ $$ ' 0/R *$ ) ) ' #$!$ )'$ #$$ )"$*!#$$!!! "#!$ )'$$! $* ) %! $!$#)# $!$'$ #$'$!! #!! "$# # )$$ )"$ #$ $$'' $!'! )')!! #$ $! $ $!$ )' "$"#!$ )"$$$ $$!$% 0/ * ' #$"'$'!$ $!!$!! "! $ ' $'$$! (($$#$ $!.)'* $$$!! $$ $!$$$!#!"! )'$$!'$ % #! ")'$$ "# &) $ * $$ K+%!')$$ L*'$!'%.!# ) $ 0/ 2'!*!!$!$$!!!!$$!$!!$)$$$$!#$'$)""* )$$ ('$! $$ $$$'" "$! )!!!! $$ $!*!!'$! ) #!$ # #$ $! )'!$$!! ($'$* $$$ '$ $ '!!!$$$$!!$%

84 2 C D D D ; 4 87! 97<! 8% =!9= $$ )'$ $#$!$!!$! #$$!!$$ $!$ ' K$!$L)!%!#!$$!$% $#$$ $!!!!!!$! #$'!$$! $!!)$*!!$$!*!$$#$$$'$!!!# "#$$!!$! $$!!!#$$!!$% )' $+#*!$$$$!$ $!$$$ $))! $+# " "#!#$! $ ) "* ' ) "#!$!' "# )!#! $$ ' ) "! *+$!$!!#$ )! %$ ' K+% +#$! #$)*!# + * L#!!. A '$ &% 0% &!!!% %% & % % &!. & %0 A '$$! &'$'(!%,!$ & '$ "$$$)$$ 0% % &,+#! "#!#$ #$!!!!. )$!!$ K0L ) & "#!$ $$$!!$$"$!!!$!$$$$!!#$$$$#$$ K L!#$$ " )$!!$ K L$ '$ K % L $$ ) K %0L &!%,+#!!$!!! $*$#! (!!!!$ "$#$#!!!#$$!)'!* '$ &'$ $% $$$ *! ' $#$$$!$$+#!* $!'$ '$ $ $!$!! & "!! ""$#$$ '$ $$# & ) & $!$! & % & &,+#?#$$ #$ #!$!!! $$! $!$ $"$* % %!!!!! $#$! # ' *

85 CMC D 22 & & & & & & % $ %. HGOQOOIHIFPHC GQI EOIFI & & & & & % $ %. EOIFI IFE II EIHFFFGEC GQI $$'$!")'$$$!!!%$ $!$"$!('$ $+# #$ " %!"#!!!!$* $$$'$!$$ +$!!$$ )) '$! $$$$"* $!$!! $ $$ '$ % '$ $#* K0/ L"# # $)$!$,+*)'! & K$$!$$ $# & L% $!$$!"#!$!!!!!!!!$$ ()$"$)$$$! (! $+#' $#$!$$#! $$ '#'! K!#! $!! (!$ " '#'!! (!$$!#!* $!! $!!%L$ #$!#!#$ $#$%! $ $!! $+#!!! )$$$! ($# '$ $ * % *+$!$ $!'$! $!$!!$ $+# & ) '$ $!!$!! (!!#$$$$$!$! #! $#"!$!!! "!* &! )$ #$$!"$$%!#$!%- $+#!$$$$ $ %$*

86 2 C D D D! $ %R. FOFGFGH GQI EOIFI O EEC $ -*)' %$+#$ ($+#!! $!!$ %R% #!"$'! * * $$ %R $!$!$$#.! -* "##% A)'$ -* $''$$$$% $ $+# ")'$$ K0L##$$ ""#!! ##'$ $$!#$$ )'$$!!!% ")'$ K!!! -* $$$!$!*!$ $!!L% K+% +# L K L '$$!$$$ )'$! $ $!$#* $$$!"$'$$ '$ % $$!$ $'$ '$ $!* &!$$' # K L!#!!$!"$$!$$ #$$$$ $#$$!$' $!$#! )'$$ -*' $*!$$#% '$ $$* L ' KL)'$)$$ $# " ( $$$ #'$$$!!$ $$# ' K!% (#* ' $$$ $# $$! (($$ K!%""!(L'$ '$ &% KRL * "# )'$$$ )'$$!$$$ #' K %%%0 L!$$$ $$ -* ' $$$ $$!!$! ('$% +$#!$! #) K ( $+#! )'$!$$ $$! $#($ $ '$!! & $% -* #!!$ $ ' $+##$* % # & '$!'!"#$$'$ $#''$'(! * & # & % +$#! "

87 C C D 2/ ' '$ $$ )$ )$#)$$')$$!$! ' #$! $#'$!$!$ )(!!!!!'!!* & $ -*!'$'!$$#.$!$$ ' $ )( $!!$% (! '$'(!! * K $!$$$$ " & $#$$ "#!$ &.! %L " K %%%/L $!!! )*!$!% ( $+#!#! "!$!$$ $# & )$$ # K0 L )'$$ #'$$$ "* $$$$ ' ' '$ # K00L ' " "$$$' # KRL$$$ '$ )$!$ )'$!#! & $$!$$$$! )*!$ ''$"!#$! $%!$$!* $ $$$!$! )'$!#!" % 4 ; 87! 97<! 8% =8! <:;=997 =!8! $!$"$$%A)'$$$' #$ $! )'!!!!# #' )'$!#$! $!* $$ (!)'$$ K+% "# L'$!#$$! $ )'$ * #$ #$ $! )'$ $! )'$$ '$ ''! K+% $#$ #"## L'$ $$!$$ #! # (* $$$!$$ $!$$$$ $%!! -!!#!$!$!#$! #$$ "$"$$ $$! )'$!$ * * $'' (!)'$$$$$$!$$%! )'$ ' $$!! $$$ )'$ $$!$$ '*!! $$ )' $!$ "#!$ ""$!$ $'* $!$$ $$$%!!!$ $$!!$ "$$! $)!!)'$ '!#! $$ #*! $"$! (! )' '$ )'$ )!* $! '$!$! "#!(!!%!!#! -! $$!! )'*! $ ) "!!$'$$ (! '%,, -&$$, '$ #+'!* $ $!!$! %! $# $"$) $ &! $ "! %R$*!!!#)'$'*!'#'!! *

88 C D D D $ %. GQIHO E Q H EHGOIFGH!$$!!$!!$!! $$ -*' K L'$! * K!!!$ L!#$$% 4 8% =!9= =8%98! ##!9# =!8! $!$$)'$'$$!$$$$!!!! (!$$$$!$ #$ '!$$K $$#$! L $! )'$$ (!)'$ %!! )) #!#!! )'$ K #!#!#!) $ L! $! $$ '$ )'$ $ )'$!* * #$ K)*'$!#$'%L$!$% (!#$!$ $!$*+$!!$$!!$!# $!!$! -*)'$" % $)$$$ $!! $"$ '$ )! &!! $$ $# (* '$!$$ $! #$$% $)!#' #$!#$ '$ & $)! ) $#!! &'$ '$ $$! ) " % K-*# (! '$!. %L A)'$$ $!$$$!!$ $!!$ %2%(!!! #$ $!#! * 2% $$!"$$ '$$ $$L $! $!$$* & K '$$!"$$ '$

89 C C D 0! $ %. QHOFFIO E QIC ' '$$!"$$ $$$!)'$$#!$$ %!"$) '$ 0'$ %A)'$* '!'$ $$$$!!!$ %!$ $$!!$! ((* $#)# '$!!!!! )$$ $$ $$$ $!)!#$!! )'$!#! $$!$! ( %2!!$ $!"$) $# & $# (!"$!$ '$)'$!#! "!!!* % 4 ; 87! 97<! 8% =!9= =8%=# '$$$$!$ #'$!!!$ 0/ *$ ) )!$!$'$ ((% #$,$#$$#!* $! )* $ $!$! $#' $))'!$$!') $$$$! (!!#$!!* )' $$! ''$!!$$$$! '. #+$!$$$ " $$!#'$# ) $*! $$!!$$'$ (! "'% $$ $!! % $$!!$ )' )$)!! $$ "#!!'#'! $$! % $!* '$!!!#$!!)$ )%

90 C D D D $ %2. QHOFFIO E QOQOOIC

91 C C D FORTRAN (957) Algol (958) COBOL (959) BASIC (964) Simula I (965) PL/I (965) Simula 67 (967) Pascal (973) C (973) LISP (958) Ada (977) C++ (985) APL (972) Prolog (972) Java (996) $ %. QIFF I QOQE FEHO O OIFIQII $ %/. GQI EOIFI QIC

92 R C D D D $ %0. GQI EOIFI QIC $$ #! '$ '!!!$! K0/ 2L ' $!$ '!! $$% ( $+# $!!" 0/22!$$#!$ 0/22'$ $!$ 0// $!!$ %/!* "" - L!$"# (,, -*K&) K+% +#!,*"#"!,!# 0/RL)' ). #$ '#'!! )'$!$$ $ $! "" )""$'$! )' "!! $$$$!!$!* $$$ $$'$$ (($#!)$##$!)''!*!!$%&##$!$ $! ) "#!!")'$$"$'!! +* $! *)' ")'$!$$$ "#!(!!% ($#!!$$$!,, -*! $$$%$!!$! ( $+#"#!*,, -% $$$ %0, K+%, #!!+ $+$+L &) -$#) $ 0/ #* $$$##!! K!$$L?# )"#!$

93 C C D A)'$.,#!. $ %00. EOIFI GQI NQI )'% #$$$$$ $)'$$!! )$$!!$!!$$!!!'$'$!'!"*!' $#+)%!!!!?* A!$$ )$! ($ )$$ $!!)! + )"" #$$!! ""$'$ $#!!!!% #$$!$!$#$)!$$!$%!! )'!!$ K!% 0L%, *! # $!!!!!")'$!$'! ' ) % "*! ( )$$+#! %, *! # *+$! #!!#'$$$+#* )! ' & ($$ $+#$$ ' $!$. '$!#$ & 0% &! % & & % &! &% & & $!$$$ $$ $ (! $) $!$#+?. #! % '$$$$$ & & '! & & & $!!$ %00!!#$$ %%"$$!$$$$ ")'$$ ( $* +#, *!%

94 C D D D # A)'$)""$$!$$$$!$?* $!$$,!!# %$ %00)'$#* " K L? )!$ '$$#$#+$ '$ &# L?$# K L% '$)!!$$"$!!!$ (! ) $!'! & K $#!$$ K L? & & K L% #+*,$$$$"$$ K+% #+#$+, "#!$$$!?# + )"#! 0/2 L +! "#$$ # )'$ )$#! $!!,$ -#$# ( $+#$$!$ $! #"#$$ )% (!#! ' '$!% %%!)$$ $!$! $# '$) '$ $$$! $! $$ "* $!!$% +! #+*)'$ ) $$! '$$#'$%$!!$ " " '$! $ %%!! %0 *"#$$ ## #!!( ) #+*!!.$ #+*)'$!* # #!( )!$$ $#$ '$ $!'! '$ $#* #+*" ) (! '! *$#'$$$) '$ % 43 = 88%%=<::< 8% =8!!$ A)'#$ ('$$$)'$$! $! )' #!$#)!#* $#$ $$$$'$ #)$*

95 !"# $%&'()''* +&,-.(/0(.-&-,2%('&'&&3 45! ! : ; 75 7<7 7 ; < = 7 >7 << > ; < ! : 7 7 5; 5 = <7 << = 7; >5 <<! > =?87 < < <79 <<< <<7<; 7=7 A <9 =< 5 <<< <<<>! <=7 <8 7 <7< B7<C B<5C 8> ; 7<7 7=7 <<>7 <>777 <=! 65 9 << <7 <779 <57 ; < <75 < 7 ><5; =7 78>545 << 84= =; < ! D775 <<75 7 << =7 < 7 E!F <9 >777 <! E!"G 7 < H =7 <7 I9<7 8>5 >=7 >=<=8<75! JH7 <=7 = 7 = << JH7 >5588 << 84 K; < 97H : 84 K 7 97H 77 <<7<; 77 H7 >

96 EE 7! K ; K! E!"G 7 ; << H7 9< 78 7 B<9 <7C 7 <<7<; 7< < 7 K >7777 < <7 <! 6 7 = <9 777 <7 7 <! = > 7; << H7 <7 9 7 < 9<7 < ; 7=7 88 7! 7 <7 <7<7 <7 9 =7! 7 77; 7 =7 <7 7<7 <7! 7 <; ; 77 <7 7< <! <7 7H 7 =! = =7 ; 77 77! " 7 <77 <7 < ! 6<7 7 < 7 E!"G K <<9 77! #7; $ 777 9<7 7$$ 9 7 % & =7 '( )% *& K; ; $ <7 7 <7 $<7 7 % =7 '! )% +,! -8 =7 =; $ < '( <; $ <7 % * & K % + +,"

97 E =7 < $88 $$7 $<7 < <7 <! 6 8=$ <7 >=7 )& <7 < 7 >><7 % + +,* & % +," 7 H << 97H <<7<8 $ K!

98

99 $8 $$ 7 <77 ;< 9 = <77 <$8 $ 7 B <<<7C 7 9 <$8$$ $7! $8 $$!! 8<7< 87$$$ 7 7?$$; <$8 $ "! <? <; 8 7< 9 "! 8 7 =7 77?=$9 $; 7 <$877$77 87 <$8 $$ =88 <7< ; $ 7 <$8 $$$ <7 7 8< <$8$$ 8$ <7"! <7 7 $ << <77 =7 9 <7 8<8<="! <77 8<$8? 87 <77; <77 <7<7 =7! "

100 # $8 $$7 7 $$ <777 8 <7 ; 777 ; <!" 8 < $ = <$8 $$$ <7! SOVELLUSOHJELMAT Ohjelmointityökalut Käyttöliittymät Ikkunointijärjestelmät API Sovellusten ohjelmointiliitäntä KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Kommuni kointi palvelut Tiedosto palvelut Grafiikka palvelut Verkkopalvelut ABI Sovellusten binääriliityntä Verkkolaitteistot Muu I/O Muisti LAITTEISTO Keskusyksikkö!" (&&('* %3 //3.'/'&03*.+%'**' -8<8 <7=7 <$8 $$ 7 <7$ <9 8<$; 7 << = $$7 <7 < $7 " F9 7 <$8 8$$ " 6<7=7 <$8 $ 7 =7 " 9 <7< B79 C; =7 $ $7$ < <7<7 8<$7 7 7 <77 7 <77 =7?9 <$<7<; <7 <$8 $" 7 8 $$ <$8$7 9 $<<$7 $ 77; $$ <7! 6$ =7

101 G konekohtaisia "monitoriohjelmia" (950-luku) CTSS (962) IBM S/360 (964) MULTICS (965) ITS DEC TOPS-0 UNIX (969) Xerox Alto (973) MS-DOS (98) CP/M (974) VAX VMS Apple II (976) Apple Macintosh (984) Linux (99) MS-Windows 3. (992) MS-Windows NT (995)!# '.%(//3 (3 %3 //3.'/'&0(3

102 <7 $<<$7 8< < ; <7=7 <$8 " 9 7! " F9 < <<$$$7 $ $ = $=7; $ =< <77 <$8 7 $$88=7 $8<$ <$8$$! 6$ <77 <9 <8<<< <<7 <$8$$$ 7 887?! 7 <7! $8$ 8788 $ 7 < <; $ <<7 <77 7 <; << < <$8 $ <<8<9 < 7 <797 7 $$ <7; 7<$ 7 8 $77 77 <$ <$8$$7 8 $$7 $$$! <$8 $$$ <77 <$8 7 <<7<< 7 9 ; <7 <$8$$ < <7$ 7$ ; 9 $ $7< 7 7; = 7 $9 7! 6 <$8 $ < 7 <$8 $$ < 9 $ $; " F9 7 <8 $! 9 $ $$ 7 <77 <<<7 67 <8$; 7< I6?7H! BI 6 7H 8C; " 7$77 8<$8 77 <$8 $$! - < I69$$$ < < 7 6I?7H! B6 = 7A7 7= I 8C; " 7< 7 77 ; <7 <<77 =9 $$ 7!?<! <<$ 78<8$<7 <$8 $$! I69$$7 7$ 878 <7 <$8 $$ H <7 6?7H! B7 6 7H 7 6D9"; <$ 98 7 << 7?" < =7 $< $9 <<<7 =7 <7 DI9<<7=7 <$8 $$7$; 7 $$ <$ 7 88$$ DI98 $ $< = <7 =! 6<7<7 < <877 $$77 <777 9 <$8 $$; 7 8 $ !"#$#! #%&'%()!! &$*%((%'""+ %,%((%%+ %&-)%.-.&- *""'-*-" ("&.%+'"'%/'!*-! &0% '-%'$.$2 +%3)! -&'4&&! &0$ -'%''"%&&"5 *"-.."" &!!%++0&'0.&%+ ("&.%)-&%%+ $+ '".$-'0.&%+)0."-&%)"" *" "'" /%'.%((-&%&'-.$.$.!3'%''!*-&&! $(%*" '-%'$.$+%.""&-'%%''- #" *""0''"" &% &-''%+ &%0 ""*"(2 (% '34((% ("-(0''""7 %++0&'%%+ ("&.%)-&'" )0-,%+ &")"+"-."-&%&'- '%.%-((! $(%*-%+ '4-,%+."+&&"8

103 8 GF9 < E " #D" ID "#" J! $ J $ J % & - ' ( )* - +, -. JI".

104 F EMACS LISP C UNIX Tietokonelaitteisto - G G. JI" "D I I JI" +, JI" " J -. '&% "&-"&&" )34& -'&% &-&!('!! $&"+""+ '!3&-)-''"-&%+ 2'0(.-+ #$+." "*0((".!3'2 '!#! *$- /"(0'%&&""+ (""#%+'"" %,-'$ -+ '$-)-+'$#" "#"''$)"&'-8

105 +,." +,. +&,. - ". +, RUNNING 4 WAITING 2 3 SUSPENDED - - J." +,. #.

106 J Prosessi R W R 2 R W S R 3 R W S R Aika #. ** +,. - +,.

107 +,. -! -. - ) - +, -. " &-)%.-.& &-&&! )-. $'-%'$.$+%-&&" $+.%&.0&)0-&'-+.$.$ '33-((-&%&'- )%"'"*0"#" '0.-)0-&'%-+".!3'%''3#%+.--+'$(%*3#%+.$$' *"-/'%(%*"' *!(-((! -"'"*0"8 %2 *3)0-&'-' $*"' &--& '33-((-&%&'- +$-+ &"'".% '"" '-("*")-".0-+.%&.0&)0-&'-'8

108 rekisterit välimuisti keskusmuisti levypuskuri kiintolevy - ( )) +, +, +,. " # + " "".. # % + " % % + "

109 käsky osoitteenmuodostus a b virtuaaliosoite a b todellinen osoite M? levyosoite muistiosoite X A a sivutaulu -

110 - +,. +,. # - * *+* *+ +* * * ** + * * ***

111 +,. - "- +, " + ",. " #! +,. (a) Hila (n=4) (b) Hyperkuutio (r=4) - +,. +. # #

112 - +,. " +",. " ". " " ". # +,. -%'$.$+%-,%+ ("&.%+'"'%/$ $+ 2(0*0+ "(0&'" (!/'-%+.".&-+.% '"-&'0+0' &!!++4((-&%&'- +$-+ 0$(%+'$-&'" *0$,%+ *!(%-+ -()-4#$." '0++%'""+ +&8 #$'%+ +3'."0"&'" $&'%''"*" )-. $'-%'$.$+% $+ 3/'! '%/$."&.0-+.3))%+%+ $&%&&$ ".."-&.$+% *0$,%('" #" *$-''"" '%/$&&" &"'" $&%&&$ -&%+ &0% '-%'$.$+%%+ *0$&-)"((-" 8

113 -! -! ** *. +, " "

114 - " " -. - %%% - -" " " -" & - & &, # #. ". - - % % % %%%. - +, %%% - - "... " * -.

115 Sovellus B (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Sovellus A (ohjelma) Viestinvälityspalvelut Informaation koodaus kanavalle Fyysinen tiedonsiirtokanava - #" +, "- "- #" - - # # " - " #" ' * *

116 - &. Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Käyttäjä Kone A Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko % - & &. " -

117 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Globaali verkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko Lähiverkko **) - - ". +,. P P 2 P " "..""+ $''"%+ *!3(! $+.0$ )-'0.&%+ *!/%+'!)-&%.&- 3(%%+&! #"%''0 +$-+.3))%+%+ '$-&-""+ (!/%((! &-#"-'&%*"+.$+%%+ #$'." $+.3'.%''3 3/'%%+ &%)%+''-%+ *!(-&'! '-%'$(--.%+2 +%''! &!!'%(%*-((! '"- 8

118 Vuoromerkkien kiertosuunta rekisteri (esim.) bitti Token kommunikointi päätelaitteen kanssa Päätelaite/työasema - +,

119 P ATM kytkin P2 P3 - sovelluskerros sovelluskerros kuljetuskerros kuljetuskerros Internet-kerros Internet-kerros rajapintakerros INTERNET rajapintakerros Kone Kone 2 -

120 +,.. ( * ". #. - #".

121 (a) Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja (b) Viestiosa Tiedon välittäjä Viestiosa Viestin tunnus Lähettäjä Vastaanottaja # " - ". "

122 C D Solmun E reititin B E F E sisään B sisään E ulos B ulos F sisään F ulos A G D sisään D ulos (a) (b) , " - +,. +,

123 " - " ". -. -

124 ". -. ". käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Globaali verkko Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Kone a Kone B Kone C Palvelin Lähiverkko VIESTINVÄLITYSKERROS - -. %.. - -

125 ". #. -! +, +,.

126 . # " " - - %%% - %%%.

127 -. - #. - ' ))

128 !!! " # $%!!! & ' ( )*++ +%# ' ' %+ -'' ", !''! - ' +% #% -!''! &, +$.,, / +% +%! ''0 & ' + $!' " '' ', +$ #++$ * '' + $ & & ', + # , +-, ** , ": +" :, ;" "# <<.

129 ":.. ": *.& 3 3 +,. 3!!! ' ( )*++ +%#! ''0 ' + $ & & ', + #+ ": *.&!"#$# #$ % & '' ( ) ) *+. ). ": *.&, 3 3 ). *+ -. / 0

130 + +# )*++ +% +$ +% + + +!!!!!! -'' +++ -!''! -!''!! ''0.,,!' +$ * & ": *.&!!"#$# #"!" # ' -'' +++ -!''! +$!' ' +$ & ' + *+ +,. ) 4 4. (.

131 ) -, +%# %# * ', + #!,!! +# %$!,!! ' + $% -,!!.,, + % - &,, +% +. ) ' + +%, " '' ', + %# - # ": *.& *.& )) ). ) *+ )

132 ++ - ) %+ $ %$, + - " %+ +% ( * %# + "( ( & #+ +, * %# #. +% - ": *.&, ; ": *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, " *.& # #!!"#$# #"!

133 *.& # #!!"#$# #"! *.& # #!!"#$# #"! - ), -'' - ".,, "( ( & -''..,, ( *,, *, % 3 ": - *.& ( " ( )/! '!! ( (.,,'!! - ": ":

134 +, ":!! * )) ).. Ylläpitäjät Sovellus/ käyttöliittymä Kuvauskieli Tietokannan hallintajärjestelmä Välitaso (kuvauskieli) Käsittelykieli Tiedon fyysinen tallennusmuoto - -

135 - 3

136

137 %# 84"#!9!":!'5'#!"!# $%"%%#&"!!' 4 ()*+,-./-))(!02%!"!#3"%4"4!%!'4$'%4!' 20%! 4!54!; < 5 4"# "4%!34!5" "% 4%#'#4' 5 2" 4!62#7!"!! 062%! 4%& $!! 4"#!'3!33 2 #%%# 34%!3%42:!%#"#& "!!' $"#"!"$' 4"7 "0%!!""44!'34%# $"#%4"4!% 4" 0!!5%44;=%"!22#"!2!"! 4! 50!"# >20%!7 2# $% 2#""# 2# 843$E2%#"#9 5!!5 62%# 2#"%"%& 2:6"$2%#!%%""' ;;;9 F:6"$2%#!%%""# A20!0#& 5%## BCBDD& "% 2" "0%!!""7 2; %4! %$%4 $"0%!34!'& 52%$%4% 4%' G "02 %% 2#!5#2$%4"! 5%# #%%H"# :"2'3!!I%433H"44' 2:6"$2%#!%%""! 25! 6!"20""!!%4"4!% :%!!5 H"44& 3:!' $%# #!2!" H%!#! 4 5%! 34%!!'%4!' 2:6"$2%#!%%""' >20%!$% 6"$% 2# K.-L.+M+NLO+PQL)/(; 2:6"$%4!222#%4 4%; J>20%!7 R SS T UVWXYVWVZXW[! =04!"# # ` 22#%4 "4%$"0%#' 5 # 62#2# #4; \()-N.()(Q-..L)]()*+,-./-( 6'06"4!'$%4"4% '06"4!34""#; a"#"!"$'# 420!_9 ##"7 054%b%"#%#6 %H" 2# 34%#"0!%4"4!% 4%62%!!4" "!4%' 2:H""#& 2%#%#6'06"4!'$'!!' ##"4 %% 2"5%"# 5!2# 4! 6"# 6'06"4!34""#; 62 24! 4" 7 6'06"4!"!!'5'#' F22! 6'06"4!"!!'5'! 2# 5%b 5!!"!"!! 62#2! jkgeglgmn& 2# c 2# %2%4% >20%!$%# cdefghhhgcd`f;!2%$%### i%%4 624 cdef o k& cdmf o e& cdkf o l 6 cdlf o m; p4%!3%42:!%4"4!% 5!! # $"#"7 44 qrs

138 q!"$' 2# 4" 05 q; J4"! e; r;!4%! 2# %2%4! cdfghhhgcd`f b%"#%#; F22#!'$'# %#H"4% ; ; %:H! 2# %2%H"# cdf 6 cdf 4%4'I! "4"#''#; ; J4"! e624 `& b 2:!# r; ; < # o `&! 2# %2! 25! '06"4!34"44'; 4%$"0%62#2# jkgeglgmn 2:H >20%!$%# 4 20%! 4 "!"#"" 4" 054!% ; J 4% c o dkgeglgmf&` o l; q; J4"!"!# e; r; J%2%4! cdehhhlf b%"#%# 2# cdmf o e 4%%4 m; ; %:H"!# %2!cdef6 cdmf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degkglgmf; ; J4"!"!# m 24 m l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdmhhhlf b%"#%# 2# cdlf o m 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdmf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmglgkf; ; J4"!"!# k 24 k l&b!# >20%!$%# 2:!# r; r; J%2%4! cdkhhhlf b%"#%# 2# cdlf o k 4%%4 l; ; %:H"!# %2!cdkf6 cdlf "4"#''#! 2# 4% 4%4'!I 2# c o degmgkglf; ; J4"!"!# l #3! o ` 6 >20%!$%# 4 20%! 4 b''!!33; =%"!22#"!2!" $2%#!%%""'! 544 4! 50!"# qr;q "4%!"!!33# 5%#!6%!!"!b#; >20%!$%52%H# 5! BCBDD72:6"7 %"%#"# F:6"$#!"4!%3$b'0%4!I&62446'06"4!"!!'5%"# 2"%"$%4! 50!"# 0"##"!# 4%" 5%"' 6"# $''0'' 544 ` qr;r 45 "4%!"!!3 5 4! BCBDD7 q &6'06"4!'' # q ;F:6"$ #" 5%#!6%!!"! 2!! >20%!$%! 22# '3!!'"# c ` 4! 6 ##%4"4!% %$2%!! 5%!! b62#2 22#%4 6'06"4!'7 7 $%4""# % %;

139 q q < 5 qr;q!"# $!##% & '()!#*!" #(#%&#&+,-,../(0$% *" UVWXYVWVZXW[ZWVY 2[X[2VXSV < 4%# # 5'3!!I6'06"4!"$'#!%"!22#"44643#!3#3!2#"22H% 5# qr;r!"4!%2:6"$ 8!%"H24! ''##"!''# 8!%"H24!244 2#"%""" 4 20%!"!# 4$44 2#""44 4H# 544 qr; "4%!"!!3! 24; 9 < 544 qr; 0%%bb 5 4 6%!"!5%"# 2# "4%!"!!3 %2%H"#!"4!%62# $''0'4!'; $ %#"# <5%2# 5%#!6%!!" 674"% 2:6"$# 2# %2%H"# 4 20%! $''0' 46#! :#4% "% 2:6"$# 4 20%! 4% 4" #!"%#; %2%H"# <5%2# $''0'# b"0 4!"" #"%I; #'3!!'%4% ='%4"44 2:6"$#!b 4 4"44 20%! 4% 4#2!#& 455# "!!' 4!"# 20%! 6%!"!5%"# 4% 2# 7 ML,8 %2%H"#.()]+MM(( $''0'; `9&!% 3:3"4!% :j`9n 8"#>; ^20H"0 2;_9& $%44' ` 2# 6%!"!5%"# 6"#

140 q r < 5 qr;r!"# $!##% &(0$% *" #%+#&+*)!+#

141 q 3 3 < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" #%+#!+&()!#&+ UVWXYVWVZXW[VWXXY VYVW 2X %#!6%!!" 4 20# '3!"!!3' 2:6"$##"%I%#"#4 >20%!$% #342%$; 20%! 4%2%4%%!4"4%4452%! <%062%!"!# $"#"!"$' "## "#4%# 4!$3I4 %"$b!'4$'%4"$$'44' b4" H222H%$ :%"$# 2H244 8q9!2%4! # 052% o eghhhg` e 8r9 8 9!2%4! # 052% o eghhhg` cdf cdf&#%%# 8 9 5%:H %2! cdf6 cdf "4"#''#; 0!%2#& 24 #3! 2"!"!#&"!!' %25"0!% # 6#";9 #%# 4 >20%!$%# 20%! 4% 2# 4 20%!!$# q %34%I& "%42b"0!%2# #%%# %# 84%62%! # b"7 8 o eghhhg` e9 2# 0%5%# r 4 20%! 4% q 34%I& 0%5%"# %! 4% ` 34%I'& 0%5%# 4 20%! 4% q 34%I

142 q x 0.0 sec < 5 qr;!"# $!##% &(0$% *" +&()!#&+! $ <%%# 3% %%"# >20%!$%# # 4 20%! 4% ` %2# 43I!"! 2 4H#!'4!' 4 $$7 0526"#!%$"j`n o jj` n mn o mj` en m`j` e en m` m o e k m`9 o :j`9nh m` m! =2H"% # H"44!%"!"#%# %%##24! #"%! "%42b"0!%2%H"# 5%# 4 20%! 46# %! 46! #2b" b2%"5!!2%4%4!#&$ H"4!& 42; "0! 24!&!7!'' "% 2" $"0%!34!'; X[2WVZXW[VWXX!59 =2%#"#$"#"!"$'##"! # 62#2#6'06"4!'$%4""#2#4" 050" 04%%5%#"# 824%!7 )+/-.])(Q-..L)]()*+,-./- 34%#"0!%4 F22! 6%!"!5! H"# 5 24%& 5!!"#"!! "!!'! ` 2# 2# $ 2!2 c %2%4% cdehhh`f; F"!"!# m 62%# o gegmghhh

143 q q; 24 ` o e&! 244 c 2# 5%# 34% %2&"%' $%!''#!05%!4"!":H'; r; 24 ` m& 6! 2 c :!""# 3:!'4 0""# b 2%4! 22#& c cdehhh` mf 6 o c o cdj` m "#4%# $$#%# b 2%# 6%!!" enhhh`f& # 6 "0%4""#; '3!'!'44' 5!! $"#"!"$'' ; < # b 2%4! 2!c 6 c 22# c b2%$%$ %2%! $$4!%# 2# 6%!"! &)+/-.(#%%H"# 5 202# 4 %2! 0 46'06"4!34"44'; 3:!""#! 7 [ ] ositus [ 3 ] [ 4 2 ] ositus [ 3 ] [ ] [ 4 ] [ 2 ] lomitus [ 3 ] [ 2 4 ] lomitus [ ] < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!" #(!*!"# 5# 4%$"0%4% qr; 242%!!$#! 2#!b#; c o dkgeglgmf 6'06"4!'$%#"#!'' $"#"!"$'' J>20%!$%# 544 qr; 4"# 4 205%%5%#"#; 8< 5# "4%!"!!3 22H%4!!2!" 2#! 6'!"!!3 4 BCBDD72:6"$# b2%4 #" 24!&62! 2# 6'""# 25! 4$! 2:! %7 5%"# qr;q6 qr;r 5%#!6%!!" 2:6"$44;9 %# 6"4!'$%4$"#"!"$' ="4!!!"44 242%!!! %# 5%#!6%!!" & "!!' 2$%! 46%!!" ;< 544 2# : 2$!!54!%!":2$b% 6'07 qr;!2!"! 4"# 4 20%! 4%5%2& $%44' 674"% %$%4"" 2# 43I!" "4%!"!!3 "H"%4"# 6"# $''0'# BCBDD7 4"% 2:6"$# 4 20%! 46# 4" #!"%#; $ "!!' 5# qr; $%!!5 2#

144 q! "# $ % % &&& &&& < 5 qr; (*!#&+ $!##% & '()!#*!",-,../#(#%&#&+

145 q x 0.0 sec < 5 qr; (*!#&+ $!##% &(0$% *" +&()!#&+!!2%#"# 455# 5%# %# %#"0%4"4!% 5# qr;;9 <5%2# 6%!"!5%"# b"0 4!"" 6"# #'3!!'%4% $''0'# 4 2:6"$# :!""#; F#2:# 4 20%! 4% #3! #'%# X[2WVZXW[VWXXY VYVW 2X 4"$ a"0%!''# % 2$%! j`n';f"!"!# 46%!!" >20%!$%# 34%#"0!%4 ` %2#! H"# 5 2# 24%&"!!' cdehhh`f ` 2#62%# 6%!!" 24"# #!05%!7 b2!"#44%6 "!!' #%# "%42b"0!%2# "4!2 2# q %34%I;! "b24!% 2%H"# #':H''#& 3:H%4!'$%4""# "!!'! 2# 5 cdehhh`f % 2# "0! b 2%!!$%4""# 2 6 6%!"! 6"# b 2%47 : 34%#"0!%4 H"# 5 24%&"!!'!'$' % 2#!4# ` 34%I'; j`n 8%2!"%6'# 34%I'; J6!"# $%4"!'4!' 2:H"# "% 2" 5%! 4! $"#"!"$'# 22#%44 20%! 46# "0! b2%4!7 #;9 27 <22 >20%!$%# 4 20%! 4% 5!'I%# b! 45!;,LM],-+ P. ) jen eg j`n o m j` mn `g # ` o mg eh 2%H# 242%!! 8!%!04! %#H!%29& "!!'!'$'# 0" 04%23:!'I# 0!%4

146 q 4 6"! 44 $ 2H244 2# j`n o ` 9` `h 42$%! 46%!!" #%5!%5 4"%4%%42"%5#%#"0%#"#&5#"0! 2 :j` <!"#!"4!%62%4! #':!%%#&!'$' 2# %!"#%# : 2$!!54!%b0"$b%45! 4 %# 9`n; 5%#!6%!!" # :j`9n74 20%! 4%; X XY X2 S2XY WV2SXYY =2%4"#!33bb%4"#' "!'%4334! 2 dehhh`gehhh`f&62 "4%$"0%#'!04!"# 5 4" ` 05 b 4"#!!":!'5''F# #>%# b0"%!!%4% "!'%4334%' ##"!! %2$"!0"%#';= b #%"# 5'%'"!'%4"$b%"# 22# 2# %!"#%# b #%b0%"#!"!"!! 2:H!%"H2! 5%#! %4! 2#!%"3:!"34%4!'!'5'#' 2#!'3H"#!''! 2# b!! 5! "!'%433H"! b #%"# 5'%4!"#!3:6'';=":7 0"%!!%"# $ #; 3:%$b%"# 4%$"0%4% 43I!"! 2 H"#i 2$"# b #%"#"!'%4334!%"H2!;= dehhh gehhh f 52%4% 2b%!'%4%!'I%#!'3H"#!'' 4%4'!'' 5# qr; $ %4"!&"0'%7 "4%!!'$''# $ 2!22#; 5# qr;s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q q rr (( r r ] r r r,l q q r )N q q.- s q q qq,. rr r q M] r q q q M- s qq q < 5 qr; )!%" &(*%" &&"!%" "&)!%#!+%# 43:%$b%"# "!'%4334%"# $''0%!34!":!'5' 0!"!33%''4!%4" 05 #4; )+ -N ()*+,-./-))( q; ="##"!#! 2#!3:6%%# b%2%:%# 62%# :35%# 4 0% 0"!I#_&"4%$;%%"# 8^''7 # "b'!3:6%"# %2%H"# 4 $$9;

147 q s M) (( ],L )N.-,. M] M- M) r r q q rr q rr r (( r r r qs ss r q ] r r s r r r,l q q sr r s q q q q )N rr qs r rr q.- s q ss r q q rr qq,. rr r q rr q r M] r q q rr q M- r q sr q s qq r q < 5 qr;s 0!**# %#!+%# %)!%" &(*%" &&"!%"! r; i 20%!"!# 4" 05! 2$" 4%4''%4!' 4%$ 8q9!2%4! # 052% o ehhh` 8r9!2%4! # 052% o ehhh` 8 9!2%4! # 052% o ehhh` 624 dgf dgf #%%# 4"! dgf dgf& dgf dgf; J>20%!$%# %H" 3:3"4!% 5!! # 2#& "!!' %# 4%$ $!! 6# ehhh` $''0%!"!''# 3:%$$'! 4"%4"! %%"# b #%b0%"# & ! "5! "#%#!''# b #%"# 5'%4"! 0"%!%!& ehhh!!; < # 4"!! 0"%!%! 4%2%# E42!!%4"4!%%# 3:%$$'!;J>20%!$%# 45 %5!%5!! 052# 4 `& 2# 25! 5'4!% 2 4"7 : j` n ehhh`; <24 43I!"! 2$" 244 4%4''%4!' 4%$ & %# 4%$ $!! 6# 052%7 2# o `9 %2!& 5!%5 4 2# 4%%4 2 :j 544 9n qr;q ; 43I!"%2%H"# $''0'# 4 :!""#; J>20%!$%# BCBDD7!2!"! 4 2# "4%!"!!3 V[ VVS[2VZVY YWV =04!"# 4%!!"#!2%4"#%4! "!'%4334%"# 4"#!!":!'5''&#4; M(] (/(.M].(8 Q(N +N*L)/(( 8"#>; =i!# 43I!!""#' ` b #>%# ^!05"%#> 8!'3H"%#"#9 4"4$# "!'%4334! b02e"$_9; 2 dehhh`gehhh`f;=":!'7 ='44' 2#>"$44 ##"7 5'#'2# I3!''3:%# 4"%#"# b #%%"0024&62 ""!'4$'""# "00# #%#

148 q < 5 qr;q (!" '()!#*!",-,../#(#%&#&+ b #>%#!! G $!"$!!%4"4!%4#2"# 4%%4 4"%#"# 6"# ehhh` b"0$!7!%2 jenghhhg j`n&62 $%#%$2% 4!## 4"# j n o d jng j enf d j`ng jenfh 4"%%%4"4!' #%$"4!''# 6 4"!!" 4!# 8^ bb$! 4!6#_ b #%%"0024"# $%#%$2%#!%9 425" 4%446" : 2%$!!!26"#!'$' 0"%!!%4 2#>"$ ##%!!" "4%%#!33 44& b%%0%"536"# $%!' $2#%#%4%$$%44 b20 46# '3!'##I# #%44&0%##%4!%"!22#"%H"# 2b!%$%4"44!I%H"#6'06"4!"344'& J762#26"# $%#%$2%#7!"!!544 4"5"#2%##%44 6#"; 27 V[ VVS[2VZVY YWVY VSVX2[ XW X!342#>"$& % =i72#>"$ 4" 2# 4"##%4"4!% b''%4%# b 2%# : 2$!!54!% :%"$# $ %4! 5%"$b%;!! 3:%$b%"# =0%5%%0!%4 0"%!!%"# $''0%7!%"!"#%# 2"% ` b #>%# 0! %% 2%4% ` $:H2%4! 0"%!!%'6 5%! #%%4!'

149 qq 3:%#;='$' "% %!"## 2##%4! '3!'##I44'&4%'624 "4%$"0%4% ` o mm&#%%# ` 2#62 #2%# e9 ##%44& 5!%4% ; 24 %%"#!%"!22#"" 0"%!!%"# b34!3!!'%4%%# 'b%'3#!% #2%#!!%$# "4%$"0%4% q0"%!!%$%%4"7 H4% $%#%!!22#& "!!' $%$#%" H"#!':'#4!%#"# $%60H% %' 5 2# 2!!; #33'4%!34"# "0!% 2:7 $ # 5%# q r $%60H% 5 2!!; #4%$$'%#"# $%"""#! "5 b0## 4%H" 52%4%!'I%# 2 24! #2b"$b%!%"!27 2#" %% 3:H"# 5%b 0"%!%# $%622## ##24" ##%44; b024"4420%# ='$' 0%##%42#"&!%" "% %!"## 62# 62:H 25%# %# b024"4420% b%!'"& 4%'!!7 $%$#%" H"# %''54!5 r 54! $%60H%5 2!! 0%%!!''!'%4"%#2#"" b #>%# 0!!26"# '4%!!"33#; %# 0"$b%!":!3 ":%!34!52%!" 0 #44!%!!%$ 2%4% 4!3I!'; "4%' 0%%4"!!":2$b% 5%:!2":!2%4!"# >20%!$%&6 0"%!!%"#!'44' 4 $ 2H24!$# ##44 2#7 6 : ^>"#""!!%4"! 50 H"# >20%!$%!_ 04%#!$"#"!"$'!!!5! $ 6 :"!$%"# 0%4!%%! 3$$"#%"#&624!"# #4; ^4%$ 4 2%! 4!26"#%# 6'':H3!34_ b #%"#!b 4%%# 4!%& $!! "%5'! b%h"$$'"; F#>"$ 5%!! 4%%4!2H" 7 5%"!; W YXYY ZV S2 YYXVVWXYY VXSV 0!%4 "0 45%" 5%:!2":!26"# 4 =i72#>"$446 80"%!!%"#9 $''0'# $ %44 4$#!b%4%44!":!'5%44' 2#!!%!!5%"# ` E%#!20%#"# 0'6':H34_9; 24 #%$%!!'%# 0!%4 ` 5%:!2":!26"# "4b2#"#!%%#"# $''0' 45 8#4;^2$7 b23#2$%4"4!% 43I!!""# 22# ` 4 :!""#& #%%# "!!' 45%4% 5%# `!":2#%# 45!!$%#"# 62%# 5%2 & 2#"7!!%4% q!3!!'%4%%# 0!2$# "0! %"$b!":2$$ 2#"" b347 e 624 0!%4 5%:!2":!26"# $''0' "0! 45 %"$b "4b2#"#!%%4"4!%& 4 0"$b% 2#>"$# #%%# "!!'!b 4%; a!! %# 5% !%4!5%"#!b e&2#"!":2# 4!"# 22 %4''$%#"# "#%#!''# \(M-+))( "%!!":2# e; q 7"0!%4!$%#"# 45!! ='$'# 2# 62%#!% 43I!!""# ^'3!'##I44' 22# ` 0!"5%#_ 4 :!""# b23#2$%4"44 b%h"!''# 3""#4' 644 5%#!2%$%5 4"%4% 0!%4 2#>"$%&62%7 $'; ='%4% 25!& %"$b%"# "4%$"0%"$$" $ #&"4%$"0%4% 62 2# $"#"!"7!'$%42#>"$ 8$"#"!"$%'5%#!6%!!" :j`9n& 2$%! 46%!!" :j` 6'06"47 :%$b%"# "!'%4334%"# 4"$%#"# 8$"#"!"$'A23H%# >20%!$% 9`n9& 37 :j b23#2$%4" !"5%"# 2#>"$%"# 2" '3!"!''# $"0%#!'' 9n9;<%%"# ; %$!! < bb$! 2" 2##%4! 4!6#!! 2#>"$" ":%!!'$''# "% 3$$"#%"# b #%"# 5 24%"# $''0'#!!%$ ` 4 :!""# 4b2##%4!" b23#2$%4"44 %4! : 27

150 qr =i 644!2%$%5 0!%4 $"#"!"$''&62!"#!'' b"0 4!"" "b'%''# 5:54!% "!!' ''# 24!! ; 23#2$%4"#!2H%4! $:H2!!2$4%; 0!%4 $"#"!"$'# i%!"# 2# 2"$4422 $:H2%4!&624%# "% %!"## :35%# "b' 2" $3I47!5& "!!' 4%!!"#%# 2%4% =i 42!7 $%4""# "% 5%# 5%"' 2" I3H"!!3; & $!!!":24! >20%!$% 2#>"$# 0!%4"7 <!%"!!33# bb$! 4 4!6# 0""# ^5%"# 2#>"$! "% #! 2" %4!"#_!'44' 2#>"$%"# 4 :!""44 "5%5"#44% %#2! #& 2#& 5# #4; 4" 7 8. L))---N +N*L)/--N&62%2# 4" 3:!"%#"# 2$%#%4 4 "!!' #" 25!622 M(-MM- PL) 8 +Q(!'& 8 $b%5%:!2":!22# 244 9!% M(-MM-!24%&624%# \(-ML-.( "$b%%0%4"#2"$ 8 2# 2b 2"9;='' 4"# b2:6! :"!"' 7!'3H"%4!"# "%!%"H"7 62$b# 2#>"$%"# 5%" $b#!! 4 b%h"!''# #!# 2# 624""#%# %!"#%# 50$#; %4 i%!25# 0!%4"$!2#!2H%4! 4"# 343$34& I3!'$%#"# #4; ^ _72#>"$;

151 ="2'3 $2#%0I#43%#"#6 $!! 5!!%$ 4& 62" 2# 5%" #! %5#!'4$'%4!' $''0%!"$''; p4% % # ="2'3!!%$ 4"#!52%!!""# 2# 4H!%"!22#""! 4 20%! $#!":7!'5%4!'&62%H"# 0!%4"$%#"#!2%4!%4"4% 5!%% '333!!';!%4"4!% 0>$!!%#"#^%#4%#II0%#'"$34_ ":%!!'' "#!%4!' 20"$$# 4!52%4%2&"!!'4"#!42# 2:6"$%4!2!"#%%;!52%!!""# ='$'# 2#34%#"07 $# 2024!$%4"4%'3!"!''#!"2'3b2:6%4"4! 2:6"$%4!2!"#%%4! 4"%# #'I!"0$%' 7 "!!'.-L. /.LMN--MM(!"2'33# 8"#>;^<#2"H>" 5%4%!42!!! #>%#""0%#>_9;!%$ 4! 25! %4!20%%4"4!% $!! #""! 2#%#!5#2$%4"4% 2! #%%#&!%"!2!"#%%4% 4%!' $ # #" 2# 4! :%#!#!'6'!"#%% 2%!"2'3' qs 7 6 qs 7 5 %& 2>%%2:6"$2%#!% 2:6"$2%#!%%"!"# 8022>9 6 ''#7 43$E2%>"E0 qs 7 5 &::$2#! ##%4! 46#4;#" 024"#! qs 7 5 6#"; #4; b"%"# qss 7 4%%0!'$%#"# 5 # 45!!"2'3! 4 52%4% 2!%$ 5%b 4"4! %#!5#2$%4"# 6 $ %H"#!%"!2!"#%%#!'4$'%4"4!% b $''0%!"!36"# 2""; )%!%"# *$! +,-#(!& %$#./0"("&!" "# 2 $%&'"(" 3#($%! $% %#4"$# #(!# $ )%$ &% # % 67$# &&%$5$## 82 9,!4 :2 :;!4 #$## <=(>,# # #2 q

152 q S W ZV SYXXX ="2'3! # #%5"!33!%$ 4" M+*N-.-+.-L.LLLLN&42; 2# %!"#%# $3I4 '3%4!"# 24247b4322>%#"# b024"44%"# 3"%4""# b 2"#4;=''!!%$ 4""#& 4 #7 6 '3!3!'4!' 62%!!%# #'I $4! %%54!%# # "4 2424"4! 4!" ; $"0%!34"4!' 6! "5%4 H"##'3$%4!' 2# %$ <2>#%!%2!%"!""# 42:6"$!% b ^b0h%>$_; 2" 2% b%!''# ='$'# "4"%4"44' 6!!"!5# 4"$44 $ # #4; \(P\(N %"#.LM+ ) N '3%4"#!!2%7!7 $%### b :"& 22>%#"#! ## 4$"0% 6 $!"$!!%#"# 2# 4''##I#$ b''!!"3&b"%!6#";&6 %#"# / +)-LN M -..L) & 5%%$" 'H"44'!"# %"%2b%%#"# 4"!!2%$%##2!52%H# $3I4 5! 42b%5 5 4%""' "4%!"!3# '4%!"434!""$%# %% '3%7 43$E2%$#%b ## 3"%4"! %#%4!%2#; ="2'3! H"!6!2!"!!!%$ #" 4"#!52%!!""#2#I3!'''3%4"#!2%$%#7 34%&6! ##"! 4!% 565%#"#!'$'# '3%4"#!%"!22#"";!2%$%### <24 4''##I4!I# %:$%4%52! ^!2!" 25!! 4 5%#!_&2#!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3"44' 6!%"!22#"%H"#!":24! "44 6# 222# 5'%47 47!'$'!I#!' "!!' 2#""! 2:%!!5! %:$%4"# '333H"44'; 4 42"# 2!!$ 4 5:5#!"2'3#!!%$ 42:6"$# 2% :206 qs 7 5 $$; 27 E"0! 0"3; 4 8!"24 P(. +/ ].L, 80!%"% (N. + 8qs rc s996 2:# i"0" -N,(-N (N,+*,(/!'!"2'3!!%$ 4"# "H%4!3$%#"# 3"%4"# 8qs '3''# 99 0%!%%%#!2%$%###6'6%!!"344' $3I!'& 6 $3I4 4%4% 2% : "!7 $!!54!%2H2!"!! :%!$b; 27 0"3; 4%%:"#&"!!' %:$%4"!25! "0%!3%4"# :35%'6 46 0%4"%4%44^"4%43$E2%4%44_ i"0" %%##%!!%5'!: 2$%2!"#4%##'%# 4!"# 5%4 %4!"# ::$26"#!% "##!$''0''$'!!I$%"# 4$#!%4!2%$%##2%47! ##%4!$%4"44&62%H"# 2:6"$2%#!%!%"!22#""" 2# 242%!!! #! 3%5"0!%4"# 4%"# "4%&6!2%4"4%4%%:"# "!!' '4%!!"%H"# %!2 3$$'0!'$%#"# "%2" $"#%4!&5# 5%7 "H"3!!'' ^$%$44!2%$%$%4!_;! "% ":' 52%# b!! $"#%4""# i%!"# 43$E2%$#%b %#:%$%%4"44' $%""44'!%22#&5# '3'4!' 4" #'3!!''!2%$%#7 0"#! %4!"# 5$% 5# $2#%$ 4%"# 50#!%4" G 6!5 624 '3334 %:$%4!"# 2# ^"4%43$E2%4!"#_ b2:6!# E%22>%#"# E%22>%4!"# 6 424%%#"# 6 424%7 #"$ )&&& %(## <&$ &$ "(" #)%!&)$?4"$# ##$$4%$$ %## # = "(" "# $ (( &4"$"# #( ## $! #8( <%$? $ &!" %$5 ( #./"2 # <"# #?4 <%?4 < $"#? 24 $# "$# # %# # %# # % $5## (#% ##( #))# #4"$# ($$ #%# '"# "$# #$# <%$?2 =$# '& &) %# ( & $ $ #!## 4 "$ #! $ $ 5 && %#! # $ ( %# "$#4 5 & "# $% ## <(%% )(%%# #? &((& &((& $$ 4 # $ $ #2

153 q $:H2!2#!; %$%I& 4"# 3"%4b'!"5' 4%$ 2%#!%!%"!22#"" 2# 5':%#!''#%# 5%"& ""% b"0'!% ='' :"!"' 5%!4"5 2>#%!%2!%"!""%#"#!"2'3! %#! %"#"" #4; PL-M+N.LM+ 8!"2'3& ) N b0h%>$&62# $!!!%"!22#"2:6"$! $ # %:$%4' ! '3%4"# "% ":'!2%$%### 2" 4$ :35%' 4% /())LQ(&6 %#!%"!22#""# $:H2%4 4% 6 062%! 4%!!%$ 2# $:H2%4! 2bb% 4%2%! $3I4 #%%H"# $%%4"4!' '333H"4!'; %#:%7 [XYXY 2X #?0%!!%'%#"# qs $!"$!%2 6!%"!26"#'4%!!"3!"20""!%2 J# = 0%#> "4%!!% 5 2#7 $'# 82%; 4%!!"$$%# $''0%!"$'LP+.]MLN9 ^= 0%#>%#!"4!%#'_ 4%"&$%2%#! ##"! 4% 52%4%$$"! ""# 2b"0!%2#%4"# 4#2!%"!22#""# $''0%!"7! ^'3''4%_;!2%$%#7 = 0%#>%# 5%!!""%#"#!"4!%4"!"$ 2# 34"3b"%&62:2# 24%4! 2$" b"6 5b$ J 85 2!2%4%!!69&? %06%4%343$34%'&$ 8:0:!!696 B 834"%6'9;"6!! "% #'" :"%!';"%# B 4 "4%!!'' 5"04%244 J "6?" 6? 25! $%"4 6 #%#"#& 6 B 30%!!'' 34""$'' 4"5%!!'' $b% 2# b"6! J 30%!!'' 5!! B# 2$4! 2%"4! 4 b 2"4!#& #!4? 30%!!'' 4H $b%; $ B#!!b"6!J6?25!#3!%:$%#"#62#";= b''!3$''# 5%0:""%4""#2bb! 24""#;"%# 0%#>%#$''0%!"$'#$ 5"04%2 2# $!"# 4$#%#"#& 24%4! 5 2#"!! 52%H# b%!'' '3''#'& 624 ^!33b%%#"#_ 34"%6' #b"%%# 5"04%2# B "0":!33 b"%44' 3:!' 4"%# %# 5"04%2# b"%44'; = 2# 0%#>%#!%"!"#%#!"4!% 52%5!2 :"0'!!''!%"!22#""! 0 #44!% 24# $%""#%%#!2%4% 'b'%4!' 343$34%'& 8%:"b%%0%!''# 62%4! 062%!!$!2#!9 "#4%$$'%#"# = 0%#>%#!"4!%' $%!!# 4"%!& "# #:%$%%4!' 24"b: "4 "% "#E 4!" $%# 6'6%!!""5%' "%%%4"4!' 2:6"$% % 7^b432!"0b" 2# H%!! 5!%4!_ 24%"# %4!"# 8qs 9& "4 $!! 4!" #'$' 2:6"$%"# 25! %% "4"# 2""! b%h"!''# %:" #33%4%# "%!# %!!%# bb"4!% 62b 062%!"!! %b% 6; &6244 ='7!"! b%!# 44 = 4" 0%#>%# 2:6"$!"4!%44'_;='$'# 62 4 :0: #4;!"!! 42"E#"07%b% 4"%$$! #!! 2$0%! 24!"# 6'06"4!"!344' b"0 4!""52%H# ^062%7 5'# 05%2%H&"!!' 2:6"$# 43#!3$%4"4!'; %#%# 5%"' 2# 25%# #!2H"%4"# = 0%#>%#!"4!%# 'b'%4"7!'6'# a%4% %062%!!$!0%5%!2#$"0%!!3^ 2# 544 q ;q #'3!" % 72:6"$# _7$"0%'9;< #44!"# '3H34!' #':H''#&2:6"$#!2%$%#7 "4 4!" 4! 8'3!7! 5%!! 4% 6'0"5'!'& $!! 62 $!$# 0%5%# %! 4"# 6'""#

154 q < 5 q ;q %+ &+#% &! /(0$% *" "++

155 q 6'! ""!2%4""# #'35%%#&"!!' $ 2!22#&^3$$'0!'$'!!'_ 4" %!4" 4%44 5%# 504%#%4"4!%%## $ #! '3!!'6'# 4%" $%!' #!$%43I!"!"4!"7 "4 4!" 24""; =2%#"# 343$34 2#& 2#2 = 0%#>%#!"4!% :35' '333H"# $''0%!"$'!"":# %## 2%0! 6 b% b4"! "%5'! 2%4% '3'%!'&6!2%4! i"# "4 b"0 4!"7 47!2%$%#!# '3''#!%"!22#""# 0"%$%$# 353! $ "%5'!!! 5%44 5'!!'$'!!'!%#!"%44; 0%%!!'%4%%:$%4"#!%4""# '3%4""# S W Y X 2SYXXSVY [SX[2VWZV ="2'3b2:6%4"# $!$# 6# 2:6"$%4!2!"#%%# 22#%4!""#; 8!%"!'$34!"#%%#9!!%$ 4! 52%H# 67!%4% (P/+N.]NN-.]MLN $"#"!"$%' 0"%$%$# 8"#>;^b!!"0# 4%>#%"# 6'4"#!'$%4""# 6 ":%!!'' 2%!!" #;!2$!7 $%$#! 2!!$ #! 0%H! "% 2" 4$ % 5$%%4% 6'4"##"!3' 6 "%7!I#!' %#!33b%%4"#!%"!22#"7"4%$"0%2:6"$# '4%!!""$'!^'3!!'6'# #!$! 5%0:""7 $%'6 43I!!""!_& 2:%#; 5# :$2#! 4%4'!'' 5%:!2":!2%4% ##%4! 4"# 247! %#!$:H2%4 "%!25! $$;M+NLN M 4%& 5%0:"%!'& 5''0%4!37!"0 5%4%2#_9&62!!%% 5%4 %4!"# 4%>#%"# 2%!!" &6 7 ]PLLN.]NN-.] #%$"#4' $ %4"4!% "4%!!33 b :"%#;20$!%2# 6'4"#!'7 8"#>; $%4""# ''#%4%>#"%4!; ]+NN+))-LN M-L)LN M -..L) 62%!"! #!"4!%#! %!4"$%4!;='44' 8"#>;!b ^#! 4"44 0 #> 43I!"H! >" 2# 4%%4 4%#'#4'!!%!# 5$%%4% %07 6'4"##"!3'!'$%#"#; 6 ^4%%4!%'_&$!!!52%!!""# 2# 4"# /L,M-. MLN 84"$#!%%#9 $''0%!7 -L. / MLN L-.. /-NLN 8"#>; ^#2"H>" 0"b0"4"#!!%2#_9 6..L) 25!! %26&62%H"#!":!'5'#' 2# ":%!!''!":2%!!%"!20"#!"%!6 8"#>; ^%#;"7 >20%!$"6!"2'36'06"4!"$%44'!05%!!5# 8%#:%$%%4"#9!%"!'$34"# "4%!!'$%4""# 7 6 4%%!'!":!'5''#!":24""# 822>%4""#!% %#! %!%%5%4""#9 b''!!"33#; 5 +NL+ -/-LN!%"!22#"2:6"$52%b0#! 4 20%! 4!# 2%!!" 2# ":%!!''!"#%%2%!&62%H"# "4%$"0"%4!'!% 2"$ 4"4! 4$#4 b!"!%"h2# 5 ; 7!%"## 4! 4!":!'5%44' 8+=-5$(4"$# 7 && 8 #$!" &&& # ($ $$ # && <5$,$(?2 #))# # /2 ( #(# %%

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmän rakenne

Käyttöjärjestelmän rakenne Käyttöjärjestelmän rakenne Tietokonejärjestelmä = Laitteisto + ohjelmisto Sovellus saa laitteiston käyttöönsä kj:n avustuksella CPU ja muisti Oheislaitteet KJ tarjoaa laitteiston käytössä tarvittavat palvelunsa

Lisätiedot

Luento 1 (verkkoluento 1) Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus

Luento 1 (verkkoluento 1) Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä Järjestelmän e eri tasot Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus 1 Tietokone- järjestelmäj ä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Kombinatorisen logiikan laitteet

Kombinatorisen logiikan laitteet Kombinatorisen logiikan laitteet Kombinatorinen logiikka tarkoittaa logiikkaa, jossa signaali kulkee suoraan sisääntuloista ulostuloon Sekventiaalisessa logiikassa myös aiemmat syötteet vaikuttavat ulostuloon

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi

Käyttöjärjestelmät. Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Käyttöjärjestelmät Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Kurssin sisältö Johdanto, historiaa

Lisätiedot

1. Keskusyksikön rakenne

1. Keskusyksikön rakenne 1. Keskusyksikön rakenne Kuvassa on esitelty TTK-91 esimerkkikoneen keskusyksikkö. Oikeiden tietokoneiden keskusyksiköt ovat luonnollisesti monimutkaisempia, mutta tämä riittää oikein mainiosti asian havainnollistamiseen.

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on

Lisätiedot

MUISTIPIIRIT H. Honkanen

MUISTIPIIRIT H. Honkanen MUISTIPIIRIT H. Honkanen Puolijohdemuistit voidaan jaotella käyttötarkoituksensa mukaisesti: Puolijohdemuistit Luku- ja kirjoitusmuistit RAM, Random Access Memory - Käytetään ohjelman suorituksen aikaisen

Lisätiedot

1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet

1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet Terve ydenhuo//on atk-päivät 1) Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet - 2) Graafisten kayttöliittymien merkitys ja hallinta mikrojen ja paatekayttajien työskentelyssä Tuomas Kotovirta 6.5.1993 Tietotekniikan

Lisätiedot

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus Luento 8 (verkkoluento 9) Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia Ulkoinen muisti (levymuisti) on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on paljon

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Tietokonejärjestelmä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja. TITO-kurssista. John von Neumann ja EDVAC, 1949.

Tietokonejärjestelmä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja. TITO-kurssista. John von Neumann ja EDVAC, 1949. Tietokoneen rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmä Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja John von Neumann ja EDVAC, 1949 TITO-kurssista Luento 1-1 Sisältöä Tietokonejärjestelmä KJ:n näkökulma laitteistoon

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn historiaa

Tietojenkäsittelyn historiaa Tietojenkäsittelyn historiaa 1.1 Ensimmäiset tietokoneet PC:t 1960 2001 1950 Suuret tietokoneet laskentaan, tilastoihin, tutkimukseet 1970-luku Sovellukset Henkilökohtai set työasemat ESIHISTORIAA 1.2

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: prosessit

Käyttöjärjestelmät: prosessit Käyttöjärjestelmät: prosessit Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) 5.1. Kaksipisteyhteydet. Kehysten kuljetus. Missä virhe hoidetaan? Virheet.

5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) 5.1. Kaksipisteyhteydet. Kehysten kuljetus. Missä virhe hoidetaan? Virheet. 5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) yhtenäinen linkki solmusta solmuun bitit sisään => bitit ulos ongelmia: siirtovirheet havaitseminen korjaaminen solmun kapasiteetti vuonvalvonta yhteisen

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Jyrki Eurén Raimo Asikainen Janne Laitinen Teppo Lapinkoski Manu Toivanen Pasi Ruuth Johdanto Taustaa Työn taustana ryhmän

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Järjestelmän ulkoinen muisti I/O

Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Luento 9 (verkkoluento 9) Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia Ulkoinen muisti (levymuisti) on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on paljon

Lisätiedot

2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma muuttaa parametrejaan tai globaaleja muuttujia, tulostaa jotakin jne.

2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma muuttaa parametrejaan tai globaaleja muuttujia, tulostaa jotakin jne. Proseduurit Proseduuri voi olla 1) Funktio, joka palauttaa jonkin arvon: real function sinc(x) real x sinc = sin(x)/x... y = sinc(1.5) 2) Aliohjelma, jonka toiminta perustuu sivuvaikutuksiin: aliohjelma

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Pakettikytkentäiset verkot Kertausta: Verkkojen OSI kerrosmalli Sovelluskerros Esitystapakerros Istuntokerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät. Tietokoneen rakenne. Stallings, Luku 1. KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 1-1

Käyttöjärjestelmät. Tietokoneen rakenne. Stallings, Luku 1. KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 1-1 Käyttöjärjestelmät Tietokoneen rakenne Stallings, Luku 1 KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 1-1 Sisältöä Keskusyksikkö Käskysykli Keskeytys ja sen käsittely Siirräntä Muistihierarkia

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Muistipiirit. Digitaalitekniikka (piirit) Luku 20 Sivu 1 (24)

Muistipiirit. Digitaalitekniikka (piirit) Luku 20 Sivu 1 (24) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 20 Sivu 1 (24) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 20 Sivu 2 (24) Johdanto Tässä luvussa esitetään keskeiset muistipiirityypit ja muistipiireihin liittyvät käsitteet mainitaan

Lisätiedot

Perustietoa käyttöjärjestelmistä. o Tietokoneen toimintaperiaate o Käyttöjärjestelmistä o Esimerkkejä käyttöjärjestelmistä o Peruskäyttöharjoitus

Perustietoa käyttöjärjestelmistä. o Tietokoneen toimintaperiaate o Käyttöjärjestelmistä o Esimerkkejä käyttöjärjestelmistä o Peruskäyttöharjoitus Perustietoa käyttöjärjestelmistä o Tietokoneen toimintaperiaate o Käyttöjärjestelmistä o Esimerkkejä käyttöjärjestelmistä o Peruskäyttöharjoitus Tietokoneen toimintaperiaate Sovelluksen käyttöliittymä:

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Väylät. Tietokoneen rakenne. Stallings: Ch 3 Mitä väylällä liikkuu? Väylän ominaisuuksia PCI-väylä PCI Express. Luento 2-1

Väylät. Tietokoneen rakenne. Stallings: Ch 3 Mitä väylällä liikkuu? Väylän ominaisuuksia PCI-väylä PCI Express. Luento 2-1 Tietokoneen rakenne Luento 2 Väylät Stallings: Ch 3 Mitä väylällä liikkuu? Väylän ominaisuuksia PCI-väylä PCI Express Luento 2-1 Väylä (Sta06 Fig 3.16) Laitteiden väliseen kommunikointiin Tav. yleislähetys:

Lisätiedot

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen rakentamisessa? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Transistori yhdessä

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut järjestelmät 1 Sulautetut järjestelmät Tietojenkäsittelytieteen koulukunta Sulautetut järjestelmät 2 Sulautetut järjestelmät Tyypillisiä sovelluskohteita» automaattiset tankkausjärjestelmät huoltoasemilla,» mekaanisen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

BL40A1711 Johdanto digitaaleketroniikkaan: Sekvenssilogiikka, pitopiirit ja kiikut

BL40A1711 Johdanto digitaaleketroniikkaan: Sekvenssilogiikka, pitopiirit ja kiikut BL40A1711 Johdanto digitaaleketroniikkaan: Sekvenssilogiikka, pitopiirit ja kiikut Sekvenssilogiikka Kombinatooristen logiikkapiirien lähtömuuttujien nykyiset tilat y i (n) ovat pelkästään riippuvaisia

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

24.9.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit (IC130301) Apumuistit. Kiintolevyt. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

24.9.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit (IC130301) Apumuistit. Kiintolevyt. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit (IC130301) 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Apumuistit Tarvitaan ohjelmien ja dokumenttien tallentamiseen, kiintolevyjen varmuuskopiointiin,

Lisätiedot

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B Luento 6: Väylät ja keskeytykset 2 5.3.2012 Johdanto Sulautettua järjestelmää voidaan ajatella sen toiminnallisuuden kannalta: Prosessointi Tiedonkäsittelyoperaatiot

Lisätiedot

Rinnakkaisuus. parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa. TTY Ohjelmistotekniikka

Rinnakkaisuus. parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa. TTY Ohjelmistotekniikka Rinnakkaisuus parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa Rinnakkaisuuden etuja: laskennan nopeutuminen (sarjoittuvat operaatiojonot) ilmaisuvoima (ongelman

Lisätiedot

IT K 1 45 K ä yt t öj ä rj estelmät

IT K 1 45 K ä yt t öj ä rj estelmät IT K 1 45 K ä yt t öj ä rj estelmät Tenttikysymyksiä ja vastauksia Aliohjelman suoritusperiaate, ts. selvitä pinon käyttö ja paluuarvon välittäminen (3p) 1. Ennen aliohjelman aloittamista kutsuja tallettaa

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

smartallinone Sarjaliikenteellä toimiva releohjain

smartallinone Sarjaliikenteellä toimiva releohjain smartallinone Sarjaliikenteellä toimiva releohjain Ominaisuudet SmarTAllInOne on sarjaliikenteellä toimiva kahdeksankanavainen releohjain, AD-muunnin, PWM-anto ja digitaalitulo-ohjain. Samaan, tavalliseen

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN. Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla

JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN. Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla JOHDATUS TIETOKONETEKNIIKKAAN Tietokoneiden loogisten toimintaperiaatteiden kuvaus kuvitteellisen tietokoneen avulla (Evoluutio 0.9) www.naturalprogramming.com Kari Laitinen SISÄLTÖ: Johdanto... 3 Kuvitteellisen

Lisätiedot

BL40A17x0 Digitaalielektroniikka A/B: Ohjelmoitavat logiikkapiirit

BL40A17x0 Digitaalielektroniikka A/B: Ohjelmoitavat logiikkapiirit BL4A17x Digitaalielektroniikka A/B: Ohjelmoitavat logiikkapiirit Ohjelmoitavat logiikkapiirit (PLD, Programmable Logic Device) PLD (Programmable Logic Device) on yleinen nimitys integroidulle piirille,

Lisätiedot

International Olympiad in Informatics 2013

International Olympiad in Informatics 2013 International Olympiad in Informatics 2013 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Day 2 tasks robots Finnish 1.0 Maritan pikkuveli on jättänyt lelunsa ympäri olohuonetta! Onneksi Marita on kehittänyt erikoisrobotteja

Lisätiedot

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1 Käyttöjärjestelmät t I Luento 2: LAITTEISTOSTA Stallings, Luku 1 Sisält ltöä Keskusyksikkö Käskysykli Keskeytys ja sen käsittely Siirräntä Muistihierarkia = Tietokoneen Toiminta kurssin kertausta KJ-I

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Applen käyttöjärjestelmät

Applen käyttöjärjestelmät Applen käyttöjärjestelmät Ari Karjalainen Tietojenkäsittelytieteen historia-seminaari 2006 Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos apple Yksi yhtiö, monta käyttöjärjestelmää... Applen käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

VHDL Tehtävä 1 : JK-Kiikku toteutettu IF:llä

VHDL Tehtävä 1 : JK-Kiikku toteutettu IF:llä Pasi Vähämartti TEHTÄVÄT 1(13) VHDL Tehtävä 1 : JK-Kiikku toteutettu IF:llä entity JK_kiikku2 is Port ( J : in std_logic; K : in std_logic; CLK : in std_logic; Reset : in std_logic; Q : out std_logic;

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perusteet 2. Lisää käyttöjärjestelmistä

Tietojenkäsittelyn perusteet 2. Lisää käyttöjärjestelmistä Tietojenkäsittelyn perusteet 2 Lisää käyttöjärjestelmistä 2011-02-09 Leena Ikonen 1 Systeemiohjelmat Systeemiohjelmiin kuuluvat Kääntäjät ja tulkit (+debuggerit) Käyttöjärjestelmä Linkittäjät Lataajat

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen

Käyttöjärjestelmien historia. Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien historia Joni Herttuainen Henri Jantunen Markus Maijanen Timo Saksholm Johanna Tjäder Eetu Turunen Käyttöjärjestelmien jaottelu Voidaan jaotella erilaisin menetelmin Aikajana (määrä,

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto #digabi Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minä nyt voin tehdä? #digabi ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköistämisjärjestys

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika

Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Asiakastukiryhmä Kesä- ja talviaika Seppo Takkula Ohjelmistoversio Päiväys Hlö 1.0 04/04/2002 Seppo Takkula Sisältö 1. TARKOITUS...3 2. OHJEET...3 2.1. CLS....3 2.2. NT Tallennin...5 2.3. Näyttötapahtumien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla

Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla ohjelmoida useita komponenteiltaan ja rakenteeltaan

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Nimi: Op.numero: Yritän arvosanan korotusta, olen läpäissyt IVT:n tentin

Nimi: Op.numero: Yritän arvosanan korotusta, olen läpäissyt IVT:n tentin 1 8304500 Tietoliikenneverkkojen perusteet Tentti 22102003 /OA&JH Nimi: Opnumero: HUOM! Merkitse alle ajankohdat (esim kesä 2002), mikäli olet suorittanut osuuksia kurssille 83450 Internetin verkkotekniikat,

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Kilpailijan nimi: 1) Oheisen kytkennän kokonaisresistanssi on n. 33 Ohm 150 Ohm a) 70 Ohmia b) 100 Ohmia c) 120 Ohmia 120 Ohm 2) Oheisen kytkennän

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012 KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS Ville Tiesmäki 9.10.2012 Siemensin suojauksen tuoteportfolio Generation Transmission Distribution Industry 7UM6, 7VE6 7UT6, 7SA6, 7SD5, 7SS52, 7VK6, 6MD6 7SJ6, 6MD6,

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

File: C:\tmp\tmp\mch.txt 24.7.2001, 9:37:46. JUKKA LAAKKONEN, OH1NPK ORIKEDONKATU 16 FIN-20380 TURKU May 18, 1995

File: C:\tmp\tmp\mch.txt 24.7.2001, 9:37:46. JUKKA LAAKKONEN, OH1NPK ORIKEDONKATU 16 FIN-20380 TURKU May 18, 1995 RYYDLAB OHJE JUKKA LAAKKONEN, OH1NPK ORIKEDONKATU 16 FIN-20380 TURKU May 18, 1995 MOBIRA/SALORA KANAVALOGIIKAN ASENNUS JA OHJELMOINTI YLEISTÄ Kortti on suunniteltu käytettäväksi käyttölaitteen ja synteesin

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot