NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA OSA TA203-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV:ssa ), maapohjavuokrien määrärahamuutokset (KV ) ja Kummelin liiketoimintaoston kaupungille aiheuttamat määrärahamuutokset (KV ). TP 202 ja TA203 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön uudelleen sijoitus ja Aikuissosiaalityö - sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden tukitoimintojen siirto tehtäväalueelta Sosiaali ja terveys / hallinto tehtäväalueelle Terveyspalvelut Palkankorotusvarauksesta (,2%) on purettu tehtäväalueille yhteensä euroa sarakkeessa KJ203, jolloin korotusvarauksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,7 % kuluvasta vuodesta.

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla OPERATIIVISET TAVOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , Henkilöstökulut 86 52, Palvelujen ostot , Sisäiset palvelut 9 589, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 204, Sisäiset aineet, tarvikkeet 5,76 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 204 järjestetään europarlamenttivaalit. Vaalipäivä on ja ennakkoäänestys kotimaassa Äänestysalueita on edelleen yhdeksän. Suunnitelmissa on järjestää kaupungin alueella yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja neljä, jotka kaikki olisivat kaupungin ylläpitämiä. Kaupungintalo toimisi ennakkoäänestyspaikkana Naantalin postin sijaan. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat edelleen Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä kanta-naantalin alueella kaupungintalo. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu,9 euroa/äänioikeutettu (5 000 henkeä). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 3

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille STRATEGISET TAVOITTEET Strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Alkuvuodesta 204 valtuuston käsittelyyn tulee vaalikauden Naantali-strategia. Tavoiteorganisaatio..205 on valtuuston käsittelyssä myös alkuvuodesta. OPERATIIVISET TAVOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,3-9,3-9,3 Henkilöstökulut 42 24, ,6 0,6 0,6 Palvelujen ostot 26 62, ,0 -,0 -,0 Sisäiset palvelut 5 35, ,0-20,0-20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 440, Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 50, Avustukset Vuokrakulut 8 66, ,3-54,3-54,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 6, ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3-9,3-9,3 Poistot ja arvonalentumiset -4, Laskennalliset erät , ,8,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 4

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän 8 ja seminaareja 3. Menot on arvioitu vuoden 203 käytön pohjalta niin, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Valtuustojuhlan sijaan järjestetään tutustuminen Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan alueisiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET TAVOITTEET - Kaupungin strategian toteutumisen arviointi - Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden laadittua vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6 -,6 -,6 Henkilöstökulut 0 908, ,8-20,8-20,8 Palvelujen ostot 43 49, ,2-2,2-2,2 Sisäiset palvelut 3 33, ,9 8,9 8,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 2 636, ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,6 -,6 -,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 203 toimi alku vuodesta yhtä aikaa kaksi lautakuntakokoonpanoa. Vuonna 204 on palattu ns. normaaliin. Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tarkastuslautakunnan kokousten määrä palaa vuoden 202 tasolle. Lakisääteisen tilintarkastuksen kustannukset ovat vuoden 203 alussa suoritetun kilpailutuksen mukaiset. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 6

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET TAVOITTEET Asukasluku kasvuun > vuonna 206 Toiminnan paraneva taloudellisuus ja tehokkuus Tehokas ja toimiva organisaatio Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Valtuuston hyväksymän palvelustrategian kehittämiskohteiden jatkovalmistelusta huolehtiminen Henkilöstömitoitus / tavoiteorganisaatio valmis..205 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Työpaikkaomavaraisuuden parantaminen Työllisyys seudun keskitasoa parempi Asukas- / asiakaskohtaiset kustannukset alle kokoluokaltaan vastaavien kuntien keskiarvon Monipuolinen asumis- ja yritystonttien tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 563, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5-0,7-0,7 Henkilöstökulut , , -0,6-0,6 Palvelujen ostot 07 04, ,0 -,0 -,0 Sisäiset palvelut , ,5-3,5-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-6,4-6,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 39, ,5 99,5 99,5 Avustukset 38 02, Vuokrakulut 3 027, Vuokrakulut tilalaitokselle , , 3, 3, Muut sisäiset vuokratkulut 232,85 Muut toimintakulut 7 4, ,6-8,6-8,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,6-0,7-0,7 Poistot ja arvonalentumiset - 39, ,4 29,4 Laskennalliset erät , ,0-25,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 7

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies 0,75 0,75 Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö 0,6 Yhteyspäällikkö Controller Saaristoasiamies 0,4 0,4 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri 0,5 0,5 Yhteensä 7 7,65 7,25 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, josta hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Lakimiespalvelujen ostoon on varattu euroa. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää mm. kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe / vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Vuositasolla Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat euroa ( /kpl) ja saaristotiedotteiden euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ystävyyskuntapäiviin varattua määrärahaa on vähennetty eurolla. Vuonna 203 Pohjoismaiset ystävyyskuntapäivät pidettiin Naantalissa, jolloin määrärahavaraus oli euroa. Kehityspäällikön palkkamenot on laskettu 60 %:n mukaan (osaaikaeläke). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 8

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET TAVOITTEET Hallintopalvelujen tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Sisäisen tiedonhallinnan tehostaminen Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8 24,8 24,8 Myyntituotot 5 607, Sisäiset myyntituotot 07, Maksutuotot 9 800, ,5 76,5 76,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 33,53 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,8,3,3 Palvelujen ostot 9 00, Sisäiset palvelut , , 8, 8, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 535, Sisäiset aineet, tarvikkeet 427, ,2 7,2 7,2 Avustukset Vuokrakulut 6 97, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2-22,2-22,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 48, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,5-0,8-0,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0-00,0 Laskennalliset erät 66 88, ,2 -,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja Yhteensä

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian, kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä kolmena päivänä viikossa. Vuokrasopimuksen lisäksi Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungin palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviossa on varauduttu asiahallinnon osuuteen tietohallinnon ja rakennusvalvonnan kanssa käynnissä olevaan kehittämisprojektiin mm. sähköiseen arkistointiin liittyen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 20

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-7,0-7,0 Myyntituotot 4 775, ,0 0,0 0,0 Sisäiset myyntituotot , ,6-7,6-7,6 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4 548,96 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 23 5, ,8-0,0-0,0 Henkilöstökulut 95 60, ,2-7,8-7,8 Palvelujen ostot , ,2-7,2-7,2 Sisäiset palvelut 4 339, ,9 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 79, ,6-4,6-4,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 466, ,8 4,8 4,8 Avustukset Vuokrakulut 9 344, ,6 4,6 4,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 325, ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut,78 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 70, ,0-67, -67, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -276, ,0 279,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 894, ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Toimistosihteeri 2,5 2,5,75 2

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhden toimistosihteerin vakanssi jätetään vakinaisesti täyttämättä. Uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet samoin sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen vähentää monistukseen ja postitukseen tarvittavia resursseja. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 22

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGISET TAVOITTEET Kokonaisarkkitehtuurityön tukeminen ja edelleen kehittäminen vaikuttavuuden lisääminen Kehittämiseen orientoituvat tietohallinnon jäsenet jalkautuvat hallintokuntiin OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähköinen asiointi lisääntyy Konesalin modernisointi Järjestelmäprojekteja ohjataan hallitusti Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää Elinkaaren lopussa olevien laitteiden uusinta tai palveluhankinta Idea/Tarve- sekä projektisalkut otetaan ohjattuun käyttöön Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , , 2, 2, Myyntituotot , ,3-6,3-6,3 Sisäiset myyntituotot , ,7 2,7 2,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , 4,9 4,9 Henkilöstökulut , ,8,3,3 Palvelujen ostot , ,9-3,9-3,9 Sisäiset palvelut 2 76, ,5 42,5 42,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 435, ,3-0,3-0,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8,4 Avustukset Vuokrakulut 8 085, ,3 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 923, Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 634, ,7-273,6-273,6 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , ,5 57,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Tietoahallintopäällikkö IT-suunnittelija Mikrotuki 3,6 2 3,6 2 3,6 2 Yhteensä 6,6 6,6 6,6 23

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 9 ( 45 vuonna 203) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 769 (742) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 422 (403). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa ( ). Vuokrista leasingvuokria on euroa (24 000), josta voimassa olevien sopimusten osuus on euroa (94 000). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimistoohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toiminnalliset muutokset: Sähköisen kokoushallinnan kustannukset maksetaan jatkossa tietohallinnon budjetista. Kustannusvaikutus on noin euroa. Konesalipalveluiden elinkaaren lopussa olevat ratkaisut uusitaan tai toteutetaan konesalipalveluiden osto ulkopuolelta. Henkilöstömuutokset: Oppisopimuksella ja työssäkokeilijana toiminut mikrotukihenkilö palkataan määräaikaisena vuoden 204 ajaksi (vakanssi on olemassa ja vapaana). Nettokustannusvaikutus noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 24

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Alentaa taloushallinnon tehtäviin kuluvaa työmäärää säilyttäen toiminnan keskeiset palvelut Yhdessä hankintatoimen kanssa muuttaa toimintatapoja erityisesti kaupungin ostotoiminnassa, kuitenkin siten, että pitkällä aikavälillä taloustoimintojen suhteellinen osuus toimintamenoista alenee Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 2,2 2,2 Myyntituotot , ,5 0,5 0,5 Sisäiset myyntituotot , ,3 -,3 -,3 Maksutuotot ,0-00,0-00,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 062, ,4 88,4 88,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8,4,4 Henkilöstökulut , ,5 -,3 -,3 Palvelujen ostot , , 24, 24, Sisäiset palvelut , ,8 -,8 -,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 37, ,0-3,0-3,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 477, ,2-62,2-62,2 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 54 93, ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 7 804, ,6 97,6 97,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0 7,2 7,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 -,5 Laskennalliset erät , ,8 4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 4,6 4,6 4,6 pääkassa toimistosihteeri Yhteensä 7,6 7,6 7,6 Vuonna 202 yksi kirjanpitäjä siirtyi osa-aikaeläkkeelle. Vakansseja on rahatoimessa kaikkiaan 8 kokoaikaista. 25

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminta yritetään sopeuttaa väheneviin resursseihin, kuitenkin niin, että 204:lle on budjetoitu sama määrä henkilötyövuosia kuin 203. Tavoitteena olisi palkata 2-3 vuodeksi määräaikainen osa-aikainen kirjanpitäjä. Perintätoimen ulkoistaminen on siirtynyt viime vuodesta, koska lainsäädäntöä muutettiin keväällä 203. Kilpailutus tehdään syksyn 203 aikana. Samalla kiinnitetään huomiota myyntireskontran sisältöön ja tehostetaan sen sisällön seulontaa. Vuonna 203 piti controllerin aloittaa tilivuoden alvtarkastuksia, mutta hänen siirryttyä virkavapaalle on asia harkittava uudelleen. Niitä voidaan pyytää esim. tilintarkastusyhteisöltä. Rahatoimi osallistuu tiiviisti hankintatoimen kanssa sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentamiseen ja panostaa loppuvuodesta 202 aloitetun kakkosvaiheen kehittämiseen (hankkeesta sovittu sähköisen tilaamisen sopimuksen sisällössä). Kyse on tilauksesta lasku -hankkeesta. Sen tarkoitus on nostaa raportoinnin tasoa ja palvella sähköisiä toimintatapoja. Hankkeen sovittu kesto on kuusi vuotta ja tämä vaihe päättyisi 207. Ulkoiset palvelukset: - raportointiohjelma: ylläpito euroa - maksuliikenneohjelma: ylläpito euroa - kassaohjelma: ylläpito euroa - konserniohjelma; ylläpito 800 euroa - Logican tyvi-palvelu ylläpito 000 euroa, laskujen kierrätys ylläpito 000 euroa, liiketoimintaalisovellus ylläpito 300 euroa, budjettipoistot ylläpito 50 euroa, perintätoimistoliittymän ylläpito 750 euroa ja muutokset myynti- ja ostoreskontraan euroa Koulutus: - perintätoimen muutos, kirjanpidon ja arvonlisäverosäännöstön muutokset sekä taloushallinnon ohjelmakoulutukset e MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Viiden kirjanpitäjän sijasta on budjetoitu 4,6 kirjanpitäjän palkkarahat. Lisäksi on varauduttu kirjanpitopäällikön eläköitymiseen siten, että uusi viranhaltija voisi olla noin kolme kuukautta yhtä aikaa nykyisen viranhaltijan kanssa. Tuloissa ja menoissa on otettu huomioon perintätoimiston käyttö. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksyttiin muutettuna. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 26

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hitaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisten järjestelmien avulla. Keskusvaraston henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Kilpailutuksen ja tilaamisen kehittäminen Kiertonopeuden tehostaminen ja varastotuotteiden vähentäminen Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , , 38, 38, Myyntituotot , ,3 62,3 62,3 Sisäiset myyntituotot , ,8 8,8 8,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 627,20 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 5 884, ,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,3 33,2 33,2 Henkilöstökulut , ,3 56,8 56,8 Palvelujen ostot 3 704, ,8,8,8 Sisäiset palvelut , ,4 95,4 95,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 63,0 63,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 564, ,0 0,0 0,0 Avustukset Vuokrakulut 46,79 Vuokrakulut tilalaitokselle 69 68, ,0-8,0-8,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 67, ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,7-623,6-623,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 0,0 Laskennalliset erät , ,0 56,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja / ostaja - - Varastotyöntekijä 2+ oppisop. + oppisop. Yhteensä

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus astuu voimaan vuoden 203 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon uuden asuinalueen investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Järjestelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön lopullisesti keväällä 204. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenoja on vähennetty, perusteena varaston aukioloaikojen muuttaminen tarkoituksenmukaisiksi. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 28

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET TAVOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoittautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-40,0-40,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 462,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,0-40,0-40,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5-66, -66, Henkilöstökulut Palvelujen ostot 0 95, Sisäiset palvelut 587, Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , ,0-00,0-00,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 600, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-35,2-35,2 Poistot ja arvonalentumiset -70 8, Laskennalliset erät , ,0-84,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 32, ,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Muihin toimintakuluihin on varattu määräraha kattamaan Tilalaitoksen vuokra-alijäämää ravintola- ym. vuokrasopimuksista. Toimintatapaa muutetaan aikaisemmin suunnitellusta ja otetaan huomioon myös 203 talousarvion toteutumisessa. 29

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion mukainen tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella: Merimasku, Mäntylänrinne Järvensuu ja Heinänen Itä-Immanen Tamminiemi Merimaskun entinen kunnantalo Merimaskun ns. terveystalo Tontin osan myynti Naantalin Aurinkosäätiölle Karjaluoto - Pirttiluodon asemakaavan kaupungin omistamien tonttien myynti Rantatontit, Airismaa-Aasla 2 kpl. Myynti euroa Myydään -2 yksittäistä tonttia sekä lunastetaan 4-8 omakotitonttia vuokrasopimuksen perusteella Teollisuustonttien lunastukset vuokrasopimuksen perusteella -2 kpl KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 30

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-00,0-00,0 Myyntituotot ,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0-00,0-00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 328,57 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-3, -3, Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , ,7-40,0-40,0 Sisäiset palvelut 457, Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-72,3-72,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-24,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahavarauksista henkilöstökulut on varattu eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen Kevalle niistä henkilöistä, joiden maksua ei voida kohdistaa millekään muulle tehtäväalueelle. Palvelujen ostomäärärahasta on varattu ns. asfalttioikeudenkäynnin kustannuksiin ja käytettäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä toimialojen tilatarveselvitysten kustannuksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGISET TAVOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määrän turvaaminen. Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -,7 -,7 Henkilöstökulut 7 305, ,7 -,7 -,7 Palvelujen ostot , ,8-2,4-2,4 Sisäiset palvelut 5 50, ,3 47,3 47,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24, ,0 -,0 -,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200, Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , -,7 -,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,5-2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 203 matkailun neuvontapalveluja ostettiin eurolla. Nyt määrärahavaraus on euroa. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kuntakohtainen rahoitusosuus (perusrahoitus, hankkeet, hankinta-asiamies) oli euroa vuonna 203. Määrärahavaraus pidetään vuoden 203 suuruisena eli euroa. Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimiseen on varattu euroa vuodelle 204. Tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat loppuvuodesta 203. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn

22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään 33

23 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön työhyvinvointi Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksissa 90 % kutsutuista. Työpaikkaselvitysten toteuma 00 % ja sovittujen toimenpiteiden seuranta. Kuntoutus: Aslak ja Tyk-ryhmien toteutuminen suunnitellusti. Varhaiskuntoutus: -2 ryhmää havaituille riskiryhmille. Hyvä esimiestyö Kannustava palkkaus Toiminnan tuottavuuden parantaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Terve työyhteisö Turvallinen työyhteisö Esimieskoulutukset: -2 aihetta 80 % esimiehistä osallistuu Palkkausjärjestelmien TVA osuuden päivittäminen KuntaRekryn käyttöönottaminen kaikissa kaupungin rekrytoinneissa. Sairauspoissaoloprosentti < 4,5% kalenteripäivistä Työtapaturmien vähentäminen 30 %. Työkaluina: Tapaturmainfot ja koulutukset VATU koulutus henkilökunnalle 34

24 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , , -0, -0, Myyntituotot 2 769, , -85, -85, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 3 68, Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot ,0 280,0 280,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 8,8 8,8 Henkilöstökulut , ,8 0,9 0,9 Palvelujen ostot , ,6,6,6 Sisäiset palvelut , ,2 93,2 93,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 238, ,9-3,9-3,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 993, ,2-95,2-95,2 Avustukset 3 98,50 Vuokrakulut 5 836, ,5 2,5 2,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6-8,6-8,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 8 545,49 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -4, ,0-00,0 Laskennalliset erät 93 59, ,9,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö 0,6 työsuojelupäällikkö (40 %) 0 0,4 0,4 pääluottamusmies ( 50 %) 0 0 0,5 tp. projektipäällikkö 0 0 Yhteensä 2,6 3,4 4,9 TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan yleisjaoston sekä yhteistyötoimikunnan menot, yhteisestä koulutustoiminnasta aiheutuvat kulut, hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun, yhden osa-aikaisen pääluottamusmiehen palkkakulut sekä pääluottamusmiesten palkkiot. Talousarvioehdotukseen sisältyy täysiaikaisen henkilöstöpäällikön palkkausmäärärahat. Hallintojohtajan työpanos siirrettäneen vuoden 204 aikana keskusvirastoon. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) hyödyntämistä organisaatiossa jatketaan. Jaksotyön suunnitteluohjelma on hyödynnettävissä tulevassa henkilöstöhallinnon ohjelmistossa järjestelmäratkaisusta riippumatta. Suunnitteluohjelma vähentää virheitä ja tehostaa pitkällä tähtäimellä työnkulkuja. 35 KuntaRekryn vaiheittainen käyttöönotto toteutetaan lokakuusta 203 lukien. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttö vakiinnutetaan koko organisaatioon vuoden 204 aikana. Järjestelmän perusrekrytointi kattaa henkilöstöhankinnan täyttöluvan hakemisesta valintaesityksen tekemiseen asti. Sijaistenhallinta nopeuttaa ja helpottaa sijaisten hankintaa mm. järjestelmään sisältyvän älyviestipalvelun avulla. KuntaRekry palvelu säästää rekrytoinneissa aikaa, henkilöstöresursseja ja kustannuksia. Tarvittavien käyttäjätunnuksien määräksi arvioidaan 50 kpl ja kustannuksiksi /vuosi. Työn vaativuuden arviointia ei ole tarkistettu kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 204 aikana on tarkoitus laatia ja ottaa käyttöön toimiva ja helposti hallittava tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä kaikkien tehtävien ja nimikkeiden arviointiin. Tavoitteena on oikeudenmukainen palkkausjär-

25 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA jestelmä. Palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys luo positiivisemman työilmapiirin ja parantaa työnantajamielikuvaa. (Arviointijärjestelmä investointiosassa.) Järjestelmän hankinnan perusteena on helppo hallittavuus ja toimivat prosessit, jotka nopeuttavat arviointityötä. Ratkaisun keskeisenä hyötynä on myös kustannustehokkuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johtamisen tuominen lähemmäs johdettavia. Työsuojelutoimintaa tehostetaan ja sen vaikuttavuutta parannetaan. Työsuojelun resurssit keskitetään kaupungintalolle. Pääluottamusmiesten tilalle Opintiellä haetaan edullisempia tilavaihtoehtoja. Kunta0-tutkimustuloksia hyödynnetään edelleen työyhteisöjen kehittämisessä sekä ikäjohtamisessa. Työterveyshuollon painopisteenä on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työterveyshuollon yhteistyötä jatketaan Raision kaupungin kanssa. Työterveyshuollon kanssa yhteistyönä kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kohdennetaan sitä eritysiin riskiryhmiin. Sairauspoissaolojen seurantaa tehostetaan. Nykyisillä järjestelmillä ei kyetä laatimaan sairaspoissolojen raportteja uusitun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Varhaisen tuen toimintamalli edellyttää enenevässä määrin yksiköiden, henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon välisiä kolmikantaneuvotteluja. Työhyvinvointiasiat sitovat henkilöstöpäällikön ja työsuojelun resurssia aikaisempaa enemmän. Yhteisesti järjestettäviin koulutuspalveluihin varataan euron määräraha. Talousarvioehdotus ei sisällä uuden JET-ryhmän käynnistämistä vuonna 204. Sen sijaan henkilöstön ja esimiesten koulutukseen haetaan muita kustannustehokkaampia ratkaiuja. Talousarvioehdotus sisältää henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisen kevätjuhlan (7 000 ) sekä kaupungin itsensä järjestämät kuntolomat ja aktivointiviikonloput ( ). Investointiosaan varataan määräraha sairauspoissaolojen seurantaan liittyvän ohjelmiston hankkimiseen ( euroa), palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusimiseen (arviolta ), arviointijärjestelmän hankkimiseen ( ) MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilapäinen projektipäällikkö ( sivukulut) sisältyy talousarvioon. Palkkahallinnon ohjelmiston uusiminen edellyttää henkilöstöresurssointia. 60 %sen henkilöstöpäällikön tilalle on palkattu vuoden 203 elokuun alusta täysiaikainen henkilöstöpäällikkö. Työsuojelupäällikön vakanssiin on varattu 0,4 htv työpanos. 50 %sta työaikaa tekevän pääluottamusmiehen palkka sivukuluineen on siirretty henkilöstöhallinnon talousarvioon päivähoidosta. Eläkkeelle lähteneen palkkasihteerin tilalle ei palkata uutta palkkasihteeriä, ja yksi palkkasihteerin toimista esitetään lakkautettavaksi henkilöstösuunnitelmassa. Toisen eläkkeelle siirtyneen palkkasihteerin tilalle on palkattu tilapäinen palkkasihteeri kunnes palkkahallinnon ohjelmisto on uusittu ja saatu tehokkaaseen tuotantoon. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta esimiehille (JET) ei käynnistetä vuoden 204 aikana kuntauudistukseen liittyvien selvitysvelvollisuuksien vuoksi. Kevätjuhlien määrärahaa on supistettu eurolla. Kaupungin omien kuntolomien määrärahaa on leikattu eurolla. Työterveyshuollon määrärahavarausta on kasvatettu eurolla vuoden 203 toteumaan perustuen. KuntaRekryn käyttöönoton myötä yksiköiden rekrytointikustannuksia siirtyy henkilöstöhallintoon. Käyttäjätunnusmaksut kattavat selainpohjaisen rekrytointijärjestelmän käytön sekä perusrekrytointeihin, lyhytaikaisten sijaisuuksien hallinnointiin että sisäisiin rekrytointeihin, erillisen testi-/koulutuskannan, tilastot ja raportit, järjestelmässä olevat video- opasteet sekä tekstiviestipalvelun. Tekstiviestimaksut (0,09 /viesti) jäävät edelleen yksikköjen kustannuksiksi. Yleisjaoston kokouspalkkioissa on huomioitu vuonna 203 tehty tasokorotus. Henkilökunta aterioihin on budjetoitu vuoden 203 määrärahan siirtoa vastaava summa (54 75 ). Sisäiset palveluostot on budjetoitu keskitetysti annetuilla luvuilla. Kustannuksia on kohdennettu oikeammille tehtäväalueille ja kustannuspaikoille vuoden 203 talousarvioon verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sovellusprojekteihin kohdistuvia henkilöstömenoja vähennetty euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36

26 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista STRATEGISET TAVOITTEET Työn kulkujen tehostaminen ja virhemahdollisuuksien vähentäminen Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uusiminen. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) vakiinnuttaminen organisaatiossa. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6,6,6 Myyntituotot 2 406, ,0 7,0 7,0 Sisäiset myyntituotot , ,5,5,5 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7-2, -2, Henkilöstökulut , ,3-4,8-4,8 Palvelujen ostot 300, ,8-2,8-2,8 Sisäiset palvelut 3 956, ,8 33,8 33,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 036, ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6, , 32, 32, Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 27 89, ,5-3,5-3,5 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-529,6-529,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,5-67,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Henkilöstöasiainhoitaja Palkkasihteeri Yhteensä

27 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Määrärahalla katetaan henkilöstöasianhoitajan ja palkkasihteereitten palkat ja palkkiot. Henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon ohjelma on alkeellinen eikä vastaa tämän päivän raportointikäytäntöjä. Nykyinen ohjelmistotoimittaja on jatkanut palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien elinkaarta vireillä olevien valtakunnallisten ohjelmistokilpailutusten myötä. Ohjelmistohankinnassa on kolme eri vaihtoehtoa: - kunnan oma hankinta ja kilpailuttaminen - palkanlaskennan vaiheittainen ulkoistus Kunnan Taitoa Oy:lle - ohjelmistohankinta Tieran kilpailuttaman valtakunnallisen ohjelmistokilpailutuksen kautta. Valtakunnallisen kilpailutuksen sopimusneuvottelut ovat talousarvion laadinnan aikana kesken, joten hankinnan aiheuttamat kulut täsmentyvät syksyn aikana. Ensimmäisen vuoden kustannukset arvioidaan olevan euroa. Investointiosaan on tehty euron määrärahaesitys. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Palkkahallinnon työtehtäviä tehdään enenevässä määrin määräaikaisten sijaisten turvin, kunnes palkkahallinnon ohjelmisto- ja palvelukeskusasia on ratkaistu. Yksi palkkasihteerin vakansseista lakkautetaan. Palkkasihteereistä viisi on vakinaista ja yksi on määräaikainen. Palkkahallinnon kustannuksia on kohdennettu oikeammille tehtäväalueille ja kustannuspaikoille vuoden 203 talousarvioon verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 38

28 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön työhyvinvointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä työnantajaimago Varhe - maksujen välttäminen aktiivisella uudelleensijoitus-toiminnalla. Kannetaan vastuu kaupungin vakinaisesta henkilökunnasta työkyvyn heiketessä terveydellisistä syistä. Varhaisen tuen malli otetaan käyttöön kaikissa kaupungin työyksiköissä ja sairauspoissaolojen seurantaa kehitetään. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 0, Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-4,6-4,6 Henkilöstökulut 8 252, ,7,, Palvelujen ostot 337, ,0-00,0-00,0 Sisäiset palvelut 3 93, ,9 9,9 9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 3 337,9 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 52,99 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Oppisopimuskoulutettavat 2 2 Uudelleensijoitetut vaikinaiset 4,95 4 Yhteensä 39

29 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleensijoittamispankista kustannetaan niiden vajaakuntoisten vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkat korkeintaan kahden vuoden ajan, joissa yksikön omat tukitoimenpiteet eivät työn muokkaamiseksi enää riitä ja henkilö joudutaan varhe -maksujen välttämiseksi uudelleen sijoittamaan toiseen työyksikköön ja aikaisemmasta poikkeaviin työtehtäviin. Uudelleensijoittamisen määrärahoihin on budjetoitu olemassa olevien 3 uudelleensijoitetun henkilön palkkausmäärärahat. (Uudelleensijoitetuista 2 on 50 % osa-aikaisia). Lisäksi varaudutaan 2 henkilön uudelleensijoittamiseen ( sivukulut ). Lisäksi määrärahavaraukseen sisältyy kahden vakinaisen henkilön oppisopimuskoulutusajan palkka. Kumpikin oppisopimus on tehty vakinaiselle henkilökunnalle henkilön uudelleenkouluttamiseksi, koska terveydelliset syyt estävät aikaisemman työn tekemisen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Työllistämistoiminnan muut määrärahat on siirretty sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Työllistämistoiminnan keskittämisellä pyritään toiminnan tehostamiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen. Sisäisistä palveluista on uudelleensijoittamisen tehtäväalueelle budjetoitu 20 % aikaisemman työllistämistoiminnan mukaisista sisäisistä kustannuksista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 40

30 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Tiina Rinne-Kylänpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston yhteysalus ja lauttaliikenne, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen Saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saaristomatkailun kehittäminen Merialueen tilan paraneminen saaristossa Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta Osallistuminen maanomistajille suunnattuun vesiensuojeluhankkeeseen OPERATIIVISET TAVOITTEET Leader-toimintaryhmätyön kustannusten vähentäminen Saaristomatkailun markkinointi prosessin yksinkertaistaminen Osallistuminen Varsin Hyvä-toimintaryhmään Saaristomatkailun markkinointimäärärahat siirretään Naantalin Matkailu Oy:lle Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 33,3 33,3 Myyntituotot 4 585, Sisäiset myyntituotot 39,02 Maksutuotot 846, ,0 50,0 50,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 4 000,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,3-5,4-5,4 Henkilöstökulut , ,9,4,4 Palvelujen ostot 47 97, ,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut 8 69, ,5 35,5 35,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 34, Sisäiset aineet, tarvikkeet 56, Avustukset , ,2-3,2-3,2 Vuokrakulut 3 30, Vuokrakulut tilalaitokselle 3 647, , -, -, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 9, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,6-5,7-5,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Saaristoasiamies 0,6 + 0,6 0,6 4

31 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon, saaristomatkailun ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Lautakunta on siirtynyt sähköiseen kokoushallintaan. Saaristoasiamiehen palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Tuetaan saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määräraha Leadertoimintaryhmän Varsin Hyvä ry:n kuntarahoitusosuuteen sekä Pohjoismaisen saaristoyhteistyön kuntarahoitukseen Varsinais-Suomen liitolle 00. Osallistutaan kuntarahoitusosuudella seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: - Alueellinen saaristomatkailun kehittämishanke. Tavoitteena on Turun saariston tunnettavuuden lisääminen, saavutettavuuden parantaminen, paikallisten matkailutuotteiden markkinoinnin tehostaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. - Maatalouden ja maaseutuelinkeinojen-tiedotus- ja koulutushanke - Tasapainoa luontoon - Balans I Naturen, maatalouden vesiensuojeluhanke (ELY-keskus, Suomen talousseura) - Kestävät hankinnat (KEHA)- projekti, jolla pyritään lisäämään lähikalan käyttöä kaupungin ruokapalveluissa (EkoCentria, MTT, MTK) Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Naantalin kaupunki osallistuu toimintakaudella Varsin Hyvä Ry:hyn, jolloin kaikki Naantali n Leader-alueet ovat samassa toimintaryhmässä. Järjestelyllä saadaan kustannussäästöä Saaristomatkailun markkinointiin aiemmin varattu määräraha 6000 on poistettu, koska matkailu markkinointi on keskitetty Naantalin Matkailu Oy:lle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytääm. 42

32 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Priorisoidaan peruspalvelut Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Peruspalvelut mukana seudullisessa yhteistyössä Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen sekä osallistuminen Aurinkosäätiön laajennuksen suunnitteluun käyttäjän ominaisuudessa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-80,8-80,8 Myyntituotot 4 24, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0-00,0-00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5-9,7-9,7 Henkilöstökulut , ,0-6,5-6,5 Palvelujen ostot 84 22, ,6 -,6 -,6 Sisäiset palvelut , ,9-9,9-9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 949, ,6 0,6 0,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 860, ,7 03,7 03,7 Avustukset 5 462, Vuokrakulut 4 207, ,8-87,8-87,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9 3,9 3,9 Muut sisäiset vuokratkulut 29, Muut toimintakulut 5 2, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,7-2,0-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -3, ,0-00,0 Laskennalliset erät -9 97, ,8-26,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 43

33 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna perusturvajohtaj sosiaalijohtaja talouspäällikkö perusturvajohtajan sihteeri toimistosihteeri terveydenhoitaja terveyskeskusavustaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti varastonhoitaja välinehuoltaja venhempi ammattimies 0,5 4 0, ,9 3 0,4 0,5 4 0, ,9 3 0,4 0,5 4 Yhteensä 22, 22, 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Maisema- mallin mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon määrärahoissa on ollut vuoden 203 talousarviovuoden loppuun terveyspalvelujen tukipalvelut (röntgen, laboratorio, välinehuolto ja lääkehuolto) sekä erilliset hankemäärärahat (Virtu sekä Länsi 202). Vuoden 204 talousarvioesityksessä terveyspalvelujen tukipalvelut on siirretty terveyspalvelujen hallintoon. Yksi toimistosihteeri tekee edelleen varhaiskasvatuksen toimistotöitä ja palkkakustannukset on jaettu puoliksi sivistysviraston kanssa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 204 talousarvioesitystä tehtäessä on selvitetty oman laboratorion ja röntgenpalvelun järjestämisasia. Sairaanhoitopiiri on tehnyt tarjouksen ja sen perusteella todetaan, että tuotantotapaa ei ole järkevää muuttaa tässä vaiheessa. Sen sijaan laboratoriopalveluissa toimintoja järjestelemällä on mahdollista jättää yksi virka täyttämättä ja näin mahdollistuu säästö. Hankekustannuksia aiheutuu ns. Aikuiskaste-hankkeesta, jossa Naantali on mukana Raision isännöimässä pilottihankkeessa. Ko. rahat on budjetoitu aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Työpajatoiminta käynnistyy talousarviovuoden 203 aikana ja vuodelle 204 haetaan edelleen ELY-keskuksen rahoitusta. Myös työpajan toiminta on budjetoitu omaksi yksikökseen aikuissosiaalityön tehtäväalueelle. HUOM: Historiatiedoissa on otettu huomioon tukitoimien siirto terveyspalvelujen tehtäväalueelle, mikä on vaikuttanut merkittävästi henkilötyövuosien määrään (htv-taulukko). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Virkavapauksien päättymisen johdosta avautuvien virkojen / toimien (talouspäällikkö, toimistosihteeri) täytöstä päätetään erikseen, lähtökohtana sisäinen järjestely. Määrärahat on nyt varattu kumpaankin vakanssiin. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 44

34 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Toimintakykyinen organisaatio Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Toiminnan jatkuva kehittäminen Seurataan toiminnan tehokkuutta käytössä olevien mittareiden avulla (Kuntamaisema) Koulutus ja kehittämistoimet Henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittäminen, riittävä henkilöstö ja tätä kautta palveluiden hyvän saatavuuden takaaminen. Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen, tietoteknisten ratkaisujen selvitys ja käyttöönotto. Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, uusien menetelmien käyttöönotto. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 -,9 -,9 Myyntituotot , ,7-0,7-0,7 Sisäiset myyntituotot , ,6-5,6-5,6 Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 6 25, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8-0,5-0,5 Henkilöstökulut , , -2, -2, Palvelujen ostot , ,9 4, 4, Sisäiset palvelut 37 37, ,0 4,0 4,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-3,2-3,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,7-25,7-25,7 Avustukset Vuokrakulut 4 88,69 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9 0,9 0,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 227,36 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , -0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 7,7 Laskennalliset erät , ,8-5,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 45

35 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna ylilääkäri osastonylilääkäri terveyskeskuslääkäri eurolääkäri johtava hoitaja osastonhoitaja osastosihteeri sairaan-/terveydenhoitaja 0,8 0, 9,4 0,5 23,6 0,8 0, 9,4 0,5 24,6 terveyskeskusavustaja varastonhoitaja tietojärjestelmäasiantuntija röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti välinehuoltaja vanhempi ammattimies 4 0, 0,5 4 0, 0,5 Yhteensä 42,0 43,0 56,7 0,8 0, 9,4 0,5 25 (+ Kummelin terv. hoitaja, -0,6 siirto APSin puolelle) 5 ( siirto hallinnosta) (0,9 siirto hallinnosta) 0,5 2 (siirto hallinnosta) 5 (6 siirto hallinnosta, yhtä ei täytetä 204) (siirto hallinnosta) 3 (siirto hallinnosta) 0,4 (siirto hallinnosta) TALOUSARVION PERUSTELUT Avosairaanhoidossa jatketaan vastaanottoprosessien ja henkilöstöryhmien välisten työnjakojen kehittämistä. Tavoitteena sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan laajentaminen. Tällä varaudutaan mahdollisiin muutoksiin omassa virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä ja taataan päiväaikojen saatavuus. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkuvat toiminnallisesti entisellään. Tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. Määrärahojen puitteissa pyritään saamaan käyttöön uusia työtä helpottavia tietoliikenneyhteyksiä sekä teknisiä ratkaisuja perustyön avuksi, kuten ilmoittautumisautomaatti, digitaalinen EKG ja digitaalinen sanelu. E-arkistoon liittyminen ja potilastietojärjestelmän päivitys aiheuttavat kustannuksia, jotka pitää sisällyttää investointeihin vuonna 204, lisäksi e-arkistoon liittyvät sanomaliikennekustannukset aiheuttavat kustannusnousua. E-arkistoon on liityttävä STM:n asetuksen mukaisesti viimeistään Neuvola- ja kouluterveydenhuolto toteutetaan edelleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ennaltaehkäisevissä palveluissa ylläpidetään ja kehitetään edelleen moniammatillista yhteistyötä niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. Avosairaanhoidon toiminnassa pyritään edelleen ylläpitämään hyvää asiakastyytyväisyyttä ja palveluiden peittävyyttä. Terveyspalveluiden tukipalvelut ( laboratorio, röntgen, lääke- ja välinehuolto) siirretään terveyspalvelujen tehtäväalueelle. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen..204 alkaen ja..204 voimaan tuleva potilaan valinnan vapaus hoitopaikan suhteen saattavat vaikuttaa terveyskeskuksen toimintaan. 46

36 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Vuonna 20 diabetespotilaiden ilmaistarvikejakelu siirtyi terveydenhoitajilta varastonhoitajan vastuulle. Vuonna 203 avoterveydenhuollon terveydenhoitajat siirtyivät kokonaisuudessaan ajanvarauskäytäntöön. Ennaltaehkäisevä vastaanottotyö sisältää äitiys-, lasten-, ja seksuaaliterveysneuvolan, terveysneuvonnan sekä kouluja opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolan perhetyön. 8/203 lähtien lastenneuvolan terveydenhoitajan työpanos on siirretty kouluterveydenhuoltoon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelujen tukipalvelut siirretään terveyspalvelujen tehtäväalueelle. Laboratoriopalveluiden vaihtoehtoinen tuottamistapa selvitetään talousarvion teon yhteydessä. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen..204 alkaen vaikuttaa talousarvioon. Myös..204 voimaan tuleva terveydenhuoltolain määrittämä potilaan valinnan vapaus hoitopaikan suhteen saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia muutostarpeita. E- arkistoon liittyvät sanomaliikennemaksut aiheuttavat nousun kustannuksissa. Henkilöstömuutokset selittyvät tukipalveluiden siirtämisen lisäksi yhden terveydenhoitajan siirtymisellä 60% APSin tehtäväalueelle. Lisäksi vuoden 203 talousarviossa ei huomioitu Kummelin terveydenhoitajan vakanssia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, vähennys euroa: sunnuntaipäivystys lakkaa, lauantaisin päivystetään 5 tuntia klo 9 4 ja arkipäivisin päivystys on 8 20 eli nykyinen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 47

37 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalvelusta ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään lisäämään ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla ylläpidetään ihmisten toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä pärjäämistä. Tehtäväjakojen jatkuva arviointi oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluna hankittavien palveluiden välillä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen edelleen Palvelujen helppo saavutettavuus Avokuntoutuksena annettavien palveluiden kehittäminen, ryhmämuotoisten toimintojen kehitys ja lisäys. Palveluketjun kehittäminen edelleen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 2,5 2,5 Myyntituotot , ,0 3,0 3,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,3 2,8 2,8 Palvelujen ostot , ,3 -,3 -,3 Sisäiset palvelut , ,6-8,6-8,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 997, ,7-9,7-9,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8, ,6-8,6-8,6 Avustukset Vuokrakulut 3 507, ,6-9,6-9,6 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6 2,6 2,6 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , -0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 657, , 26, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 48

38 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna puheterapeutti sosiaalityöntekijä fysioterapeutti kuntohoitaja toimintaterapeutti vanhempi ammattimies 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 Yhteensä 9,9 9,9 9,9 TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnallisena tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä. Terveydenhuoltolaissa kuntoutuspalveluiden alueellinen kehittäminen ja laadunhallinta on määritelty sairaanhoitopiirin vastuulle. Henkilöstölisäyksiä ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresursointi toteutetaan ½ toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: ½ toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään- 49

39 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi-Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon kaikille sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset, peruutusaikapalvelu Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 8 534, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0 0,7 0,7 Henkilöstökulut 40 30, ,4-0,9-0,9 Palvelujen ostot , , 38, 38, Sisäiset palvelut 79 65, , -32, -32, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 264, ,5 34,5 34,5 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , , 0, 0, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 33,80 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -4 43, ,0-34,0 Laskennalliset erät , ,2 8,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hammaslääkärit 9 9,4 9,4 Hammashoitajat Suuhygienistit 0,5 0,5 0, Yhteensä 22,5 22,9 22,9 50

40 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivan Mediverkko Oy:n ylläpitämän hammaslääkärikeskuksen kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 8-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ostopalvelua on jouduttu käyttämään vuonna 203 edelleen arvioitua enemmän kiireettömän hoidon järjestämiseksi , 6 kk Ostopalvelu Menojen muutokset: - suuhygienistien toimenpidepalkkiot Käynnit Käynnit TP 202 TP kk 204 TA 20 TP 202TP 203, 6 kk 204 TA Käynnit Asiakkaat

41 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Vuodelle 205 esitetään suuhygienistin toimi työnjaon kehittämiseksi aikuisten hoidossa ja ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon tehostamiseksi vanhusten hoidossa. Uuden toimen haltija toimii myös vastaavana hammashoitajana. Vanhusten osuus väestössä kasvaa nopeasti lähivuosina ja hampaattomuus on vähentynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Vuodelle 206 esitetään hammashoitajan toimi: varahenkilö ja vanhusväestön ehkäisevä hammashoito ja investointeihin työhuone, yhteinen valistushammashoitajan kanssa. Sijaisten saaminen on vaikeutunut ja hammaslääkärit joutuvat ajoittain työskentelemään yksin. Ehkäisevän ja ylläpitävän hoidon tarve lisääntyy erityisesti vanhusväestössä. Valistushammashoitajan työhuoneen puuttuminen haittaa työajan tehokasta ja joustavaa käyttöä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 52

42 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 9,7 9,7 Henkilöstökulut 7 80, ,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot , ,5 0,5 0,5 Sisäiset palvelut 245, ,5-69,5-69,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,7 9,7 9,7 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät -2 26, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 204 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 53

43 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen Matalan kynnyksen organisaation luominen, ammattiryhmien välisen verkostoitumisen tukeminen Henkilöstöryhmien yhteistyön ja tehtäväjaon tukeminen ja selkeyttäminen Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen, kustannustietoisuuden lisääminen Laitoshoidon arviot tehdään moniammatillisesti, avohoidon riittävät resurssit, yhteistyön tiivistäminen eri henkilöstöryhmien välillä Turvallisuusjärjestelmien kehitys ja ylläpito, varhainen puuttuminen ongelmiin, esimiestuen kehittäminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 77, 77, Myyntituotot 2 067, ,8-46,8-46,8 Sisäiset myyntituotot 92,76 Maksutuotot 3 234, ,3 442,9 442,9 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,7 25,7 25,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 654, ,0-00,0-00,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6 25,5 25,5 Henkilöstökulut , ,2 5,7 5,7 Palvelujen ostot , ,7 28,7 28,7 Sisäiset palvelut , ,2-5,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 86, ,5 4,5 4,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 749, ,0-2,0-2,0 Avustukset 2 023,0 Vuokrakulut 24 46, ,2 349,2 349,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,0 30,0 30,0 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 5 34, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9 24, 24, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 04, ,8 0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 54

44 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna ylilääkäri sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö psykologi sairaan-/terveydenhoitaja 0,2 0, 0,33 2,7 0,2 0, 0,33 2,7 psykiatrinen sairaanhoitaja hoitaja sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja päivätoiminnanohjaaja asumispalveluohjaaja Yhteensä,8 0,6 0,73,8 0,6-9,73 0,2 0, 0,33 3,6 (0,3 siirto hallinnosta, 0,6 siirto terveyspalveluista),8 0,6-0,63 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen sisälle kuuluvat itse ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset palvelut sekä päihdehuollonpalvelut. Suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveyspotilaiden sekä päihdehuollon asiakkaiden asumispalveluista sekä päihdehuollon laitoshoidoista. Moniammatillinen päihdetiimi arvioi asumispalveluiden tarpeen sekä tekee päätökset päihdehuollon laitoshoidon tarpeesta. Tätä toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen ja ottaa taloudellinen aspekti vielä tehokkaammin mukaan päätöksen tekoon. Vuoden 203 aikana mielenterveyspotilaiden asumispalveluihin on tullut 5 uutta asiakasta, joilla kaikilla on vaikea psyykkinen sairaus ja pitkä sairaalahoitohistoria. asumispalvelukustannukset vaihtelevat hoitopaikasta riippuen. Ympärivuorokautisen palvelun hoitokustannus vaihtelee euroa/asiakas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Reilusti lisääntyneet asumispalvelukustannukset korreloivat suoraan erikoissairaanhoidon psykiatrian hoitokustannuksiin. Asumispalveluiden tarve on pitkäkestoista ja aiheuttaa kustannusten nousua myös tulevassa talousarviossa. Päihdehuollon laitoshoitojen kustannukset korreloivat lastensuojelun kustannuksiin. Omana palveluna tuotettavia avopalveluita kehitetään edelleen molemmilla sektoreilla. 55

45 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA MUUTOKSET TALOUSARVIOON Päihdeongelmaisten päivätoiminnan vaihtoehtoiset tuotantotavat selvitetään vuoden 204 aikana. Henkilöstömuutokset johtuvat yhden terveydenhoitajan siirtymisestä 60 % terveyspalveluista ja yhden terveydenhoitajan 30 % hallinnosta (Länsi-hankkeesta) APSin tehtäväalueelle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Asiakasmaksujen periminen asumispalveluista lisää tuloja euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 56

46 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5,5,5 Henkilöstökulut 07 93, ,9-8,9-8,9 Palvelujen ostot , ,5,5,5 Sisäiset palvelut 762, ,7 2,7 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,5,5,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , -50, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden yms. eläkemenoperusteisia maksuja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 57

47 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. Kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- että perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluvat myös lakisääteiset lastenvalvojan tehtävät. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee kattavasti selvittää lapsen tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lapsille ja perheille laaditaan asiakassuunnitelmat myös sijaishuollon ajaksi ja sijaishuollon aikana annettavia tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tuetaan perheitä, jotta perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten keston tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman (LsL 2 ) mukaisena sektorirajat ylittäen. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan säännöllisesti ja niitä kehitetään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelutyön avohuoltopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja hyödynnetään asiakasprosesseissa. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa riittävällä resursoinnilla. Lastensuojelun ja psykiatrisen osaamisen yhteistyötä kehitetään. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 58

48 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 23,3 23,3 Myyntituotot 9, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 5 459, ,2 9,2 9,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 35 02, ,0-00,0-00,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -,8 -,8 Henkilöstökulut , , 8,6 8,6 Palvelujen ostot , ,2-5,2-5,2 Sisäiset palvelut 4 370, ,0 30,0 30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 345, ,7-7,7-7,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 327, ,5-96,5-96,5 Avustukset , ,8-4,9-4,9 Vuokrakulut 2 05, Vuokrakulut tilalaitokselle 24 75, ,6 9,6 9,6 Muut sisäiset vuokratkulut 3 846, ,5-23,5-23,5 Muut toimintakulut ,25 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,7-2,5-2,5 Poistot ja arvonalentumiset -4,20 Laskennalliset erät , ,4-0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja toimistosihteeri sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollonohjaaja psykologi psykoterapeutti perhetyöntekijä 0,3 0, ,5 5 0,3 0, ,5 5 0,3 0, ,5 5 Yhteensä 7,4 7,4 7,4 TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulakiin tehdyt täsmennykset ovat lisänneet määräaikojen toteutumisen seurantaa. Näin asiakkaiden oikeusturva paranee, mutta edellyttää lastensuojelun toimijoiden asiantuntemusta. Kaikissa toimenpiteissä tulee noudattaa lastensuojelulain ja muiden asiaan kuuluvien lakien säännöksiä asiakkuuden eri vaiheissa. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista ja nuorista on ollut korkein vuonna 203 verrattuna aikaisempiin vuosiin mennessä lastensuojeluun on tullut 200 LsL:n 25 :n mukaista ilmoitusta (vuonna 202 vastaava luku oli 64, vuonna ja vuonna ). Tarkasteltaessa lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä suurimmat selittävät tekijät ovat vanhempien päihteiden käyttö (4, 8 %), lapsen ja nuoren oma päihteiden käyttö (,9 %), lapsen ja nuoren psyykkinen huonovointisuus (8,6 %), vanhempien jaksaminen (7,4 %), perheväkivalta (6,6 %) ja vanhempien psyykkinen sairaus (5,8 %). Vuonna 202 vertailuajankohtana suurin yksittäinen lastensuojeluilmoituksen taustalla oleva syy oli nuoren oma päihteiden käyttö (0,6 %). Eniten lastensuojelulain mukaisia ilmoituksia on tehnyt sosiaalipäivystys (24,7 %), poliisi (9,6 %) ja terveydenhuolto (3,9 %). Nimettömien ilmoitusten osuus ilmoittajista on vain 3,2 %. 59

49 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Eniten alkaneita asiakkuuksia vuonna 203 kesäkuun loppuun mennessä on 3-5 -vuotiaiden ikäryhmässä. Verrattuna aikaisempiin vuosiin myös 3-6 -vuotiaiden osuus on noussut. Avohuollon asiakkaita on ylivoimaisesti eniten 7-2 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Vuoden 204 lastensuojeluilmoitusten määrän ei odoteta vähenevän Lastensuojelun sijoitushoitopäivien vertailu osoittaa, että perhehoidon hoitopäivät ovat kasvaneet huomattavasti kolmen viimeisen vuoden aikana. Sijoitusuhan alaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on jouduttu vuoden 203 aikana ostamaan perhetyötä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaan intensiiviseen perhetyöhön. Kuluvan talousarviovuoden lopussa laitoshoidon piirissä on yhteensä 6 lasta ja nuorta. Nämä laitoshoidon kustannukset ja hoitopäivät on myös laskettu vuoden 204 talousarvioon ilman uusia mahdollisia laitossijoituksia. Perhehoidon piirissä on loppuvuonna yhteensä 2 lasta ja nuorta. Pitkäaikaisen perhehoitosijoitusten taustalla olevista syistä 48 % selittyy vanhempien päihteiden käytöllä ja 36 % vanhempien mielenterveyden ongelmilla. Tämä ennustaa per hehoidossa olevien lasten vaikeaa sijoittumista takaisin vanhemmilleen. 46 % pitkäaikaisista laitoshoidon sijoituksista selittyy vanhempien päihteiden käytöllä, 27 % vanhempien mielenterveyden ongelmilla ja 27 % nuoren omalla käyttäytymisellä. Laitoshoitoja voidaan päättää tekemällä työtä mm. niiden nuorten kohdalla, joilla sijoituksen osasyynä on mm. kouluakäymättömyys. Tällöin laitossijoitukset yleensä ovat lyhytaikaisempia. Lastensuojelutarpeen syyt painottuvat vanhempien mielenterveyden ongelmiin (35 %), vanhempien päihteiden käyttöön (33 %) ja nuoren omaan käytökseen (22 %). Talousarviovuoden 204 aikana aikuispsykososiaalisten palvelujen päihdehoidon laitoshoidon korkeilla kustannuksilla tulee olemaan korrelaatio lastensuojelun sijaishuollon kustannuksiin. Vanhempien päihdekuntoutuksilla ja hoitoon ohjauksilla pystytään vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Hoitojaksojen jälkeen lapsia voidaan palauttaa takaisin kotiin tai he ovat yhdessä vanhempiensa kanssa hoitojaksoilla. Tämä tulee näkymään päihdehuollon kustannusten kasvuna vuonna 204. Painopiste talousarviossa vuodelle 204 tulee edelleen olemaan riittävän määrärahan varaamisessa perhehoitoon. Pitkäaikaisia laitossijoitusten tarvetta arvioidaan huolellisesti. Ammattitaitoinen, moniammatillinen resursointi on onnistuneen lastensuojelutyön keskeinen sisältötekijä. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä pyritään minimoimaan ja avohuollon työ tekemään pääasiassa omana työnä. 60

50 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

51 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sijaishuollon perhehoitoon on vuoden 204 talousarviossa varattu euroa enemmän rahaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu vuoden sijaishuollon perhehoidon todennäköisten hoitopäivien määrän ja kustannusten noususta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Talousarviossa on varauduttu myös perhehoitajien kulukorvausten ja hoitopalkkioiden korottamiseen Varsinais-Suomen sijaishuoltopankin suositusten mukaisiksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Synnytyskulujen korvaamiseen varattu määräraha euroa poistetaan. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 62

52 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen nuorille Työpajatoiminnan kehittäminen Ohjaus, neuvonta ja taloudelliset tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen, kaupungin omien toimipisteiden käyttö Kuntalainen saa säädetyssä ajassa toimeentulotuen ja muut lakisääteiset palvelut Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätöitä. Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla edistetään erityisesti nuorisotakuun velvoitteiden toteutumista, mutta myös muuta syrjäytymisen ehkäisyä. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 2,3 2,3 Myyntituotot 45, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 39,28 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,2 2,2 2,2 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6 9,4 9,4 Henkilöstökulut , ,6 9, 9, Palvelujen ostot , ,2 34,2 34,2 Sisäiset palvelut , ,4 47,4 47,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 729, ,3 552,3 552,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 207, ,4 23,4 23,4 Avustukset , ,6 4,6 4,6 Vuokrakulut 4 38, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6 89,6 89,6 Muut sisäiset vuokratkulut 298, Muut toimintakulut 654,49 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 05, ,0 07,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , 63

53 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollon ohjaaja etuuskäsittelijä toimistosihteeri aluekoordinaattori työpajaohjaaja+ma ohjaaja 0,3 0,33,4 2 0,2 0,3 0,33, ,2 0,3 0,33, ,2 + Yhteensä 6,23 7,23 0,23 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu toimeentulotuki, pakolaishuolto ja kuntouttava työtoiminta sekä Pointin työllistämisyksikkö. Vuonna 204 jatketaan 203 loppupuolella aloitettua sosiaali- ja terveyspalvelujen työpajatoimintaa, tähän toimintaan on varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Yleisjaoston vastuualueelta siirtyy vuoden 204 alusta suurin osa työllistämistoimintaa aikuissosiaalityöhön, jossa on varauduttu yhden henkilön työpanokseen. Toimeentulotuen saajien määrässä ei ennusteta nousua. Talousarviobudjetissa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa - 5 uutta pakolaista vuonna 204. Talousarvioesitys sisältää euron määrärahan tukityöllistämiseen. Määrärahalla kyetään työllistämään työtöntä 6 kuukauden työsuhteisiin. Oppisopimuskoulutusta käytetään hyväksi sekä nuorisotyöttömyyden vähentämisessä että rekrytoitaessa kaupungille uutta henkilökuntaa. Olemassa olevien oppisopimusten lisäksi varaudutaan kahden uuden oppisopimuksen laatimiseen. Työllisyystoiminnan erityisenä painopisteenä ovat nuorten alle 25-vuotiaiden henkilöiden suora työllistäminen kaupungin eri toimipisteisiin vähintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Vuoden 204 budjetissa on varattu rahat 0 nuorelle kesätyöntekijälle. Yritys- ja työllistämistuen kustannuspaikka sisältää korvauksen Raision Seudun työttömät ry:lle naantalilaisten työttömien työllistämisestä. Työmarkkinatukea maksetaan henkilölle, joka on ollut työttömänä 500 arkipäivää. Kunta maksaa puolet työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuki nousi vuoden 203 alussa (32,46 e / pv ja vuonna 202 korvaus oli 3,36 e / pv). Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvavat. Työtoimintaa ostetaan Raina-säätiöstä, Raision seudun työttömiltä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Työllistämisyksikkö Pointin asiakasmäärien odotetaan kasvavan erityisesti vuotiaiden osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpajatoiminta tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja erityisesti nuorille ikäluokille. 64

54 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Työmarkkinatuki TYÖMARKKINATUKI KUNNAN OSUUS TA 203 MUUTOKSET TALOUSARVIOON Työllistämistoiminnan määrärahat on siirretty sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon yleisjaoston määrärahoista lukuun ottamatta kaupungin oman henkilökunnan uudelleensijoittamispankin määrärahoja ja niitä oppisopimuksia, jotka on solmittu kaupungin oman vakinaisen henkilökunnan kanssa uudelleensijoittamistoimenpiteenä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 65

55 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu vammaisten-, vaikeavammaisten- ja kehitysvammaisten palvelut sekä erityisryhmien ohjaus. Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään Palveluilla turvataan vaikeavammaisten oikeudet niihin palveluihin, jotka heillä on oikeus lain perusteella saada vammansa perusteella, myös vaikeavammaisten oikeudet subjektiivisiin palveluihin. Palvelujen järjestäminen ensisijaisesti kotiin annettavilla ratkaisuilla Toiminnan järjestäminen enemmän kunnan omana toimintana. Ostopalvelua vähennetään. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 35,7 35,7 Myyntituotot 3 384, ,7 35,7 35,7 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,2 4,2 4,2 Henkilöstökulut , ,0 2,5 2,5 Palvelujen ostot , ,5 6,5 6,5 Sisäiset palvelut 2 32, ,5-5,5-5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 872, ,9 2,9 2,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 45, ,2 9,2 9,2 Avustukset , ,0-2,0-2,0 Vuokrakulut 5 20, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3 -,3 -,3 Muut sisäiset vuokratkulut 3 623, Muut toimintakulut 75,47 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2 4, 4, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2-47,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 66

56 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna sosiaalityön johtaja aikuisosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja toimistosihteeri 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 hoitaja 2 (ma) Yhteensä 4,64 4,64 6,64 TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen osalta arvioidaan asiakkuuksien pysyvän vuoden 203 tasolla. Palvelujen arvioinnissa aikaisempaa enemmän arviointia suoritetaan yhdessä terveydenhuollon viranhaltijoiden kanssa. Tavoite on saada asiakas tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin kokonaistaloudellisimmin. Naantali on mukana seudullisessa kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisessä. Perhehoitotoiminnan palveluissa on tällä hetkellä 2 asiakasta. Perhehoitoa käytetään pääsääntöisesti omaishoidon vapaan järjestämiseksi. Palvelun piiriin pyritään saamaan lisää perhehoitajia lähialueelta. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa suurimmat määrärahatarpeet muodostuvat sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen ostoista. Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen piiriin on tullut vuonna 203 viisi uutta vaikeavammaista asiakasta ja yksi uusi kehitysvammainen asiakas, joiden palvelun tarve jatkuu vuonna 204. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset arvioidaan pysyvän ennallaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON henkilökohtaisen avun järjestämistapaa on muutettu niin, että vammaispalveluissa on määrärahoihin varattu kahden kotihoidon työntekijän palkkakustannus. Henkilökohtaisen avun ostopalveluista on vähennetty vastaava summa. Talousarviossa 204 vastaavaa käytäntöä jatketaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 67

57 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue sisältää kotihoidon, palveluasumisen, vanhainkodin ja vuodeosaston tulosyksiköt joiden tarjoamilla palveluilla edistetään ja tuetaan naantalilaisten ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautiset palvelut tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne on valtakunnallisten linjausten mukainen. Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vanhainkoti on..204 alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö Ikäihmisten perhehoito on vaihtoehto asumispalvelujen ostamiselle Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Palvelusetelien käyttö kotihoidossa lisääntyy Hyvinvointitelevisiot ovat käytössä kotona asumisen tukena Hoito- ja vanhuspalveluissa työskentelee palvelujen käyttäjät huomioiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö. Työskentelyssä painottuu resurssit huomioiva toiminnan suunnitelmallinen parantaminen Tehtäväalueen henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista sekä tulosyksikköjen välistä yhteistyötä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelut kohdentuvat oikein. SAS-työryhmän työskentelyä ohjaavat yhteisesti hyväksytyt hoitoon ohjaamisen kriteerit Seuraamme hoitoon pääsyn jonotusaikoja 68

58 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 8,9 8,9 Myyntituotot , ,4-5,4-5,4 Sisäiset myyntituotot , Maksutuotot , ,5 5,5 5,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 33,60 Vuokratulot 99 88, ,3 274,3 274,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,2,7,7 Henkilöstökulut , ,4 5,6 5,6 Palvelujen ostot , ,6-6,6-6,6 Sisäiset palvelut , , 3, 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-8,9-8,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 379, ,6 277,6 277,6 Avustukset , ,2,2,2 Vuokrakulut 8 05, ,8-23,8-23,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,7-5,7-5,7 Muut sisäiset vuokratkulut , , , ,4 Muut toimintakulut 6 858,94 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,5-2,0-2,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-3,3 Laskennalliset erät , , -3, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Tulosyksikköjen yhteinen henkilöstö 3,2 3,2 3,2 Avopalvelut Kotihoito: hoitajat sairaan-/terveydenhoitajat muu henkilöstö 37,2 7,4 2 38,2 8,4 2 37,2 9,4 2 Ryhmäkodit: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Vanhainkoti: (204 alkaen tepa) hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö (Kummelin 6 hoitajaa) 2 2,6 (Kummelista osastonhoitaja 0,6)

59 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Laitoshoito Jannela: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Vuodeosasto: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Yhteensä 5 2,5 5,5 63,8 5 2,5 5,5 65,8 5 3 ( vakanssin täyttö 00% ) 5,5 72,9 Henkilöstön lisäys selittyy Kummelin työntekijöillä sekä yhden osaaikaeläkkeellä olleen sairaanhoitajan vakanssin täyttämisellä 00 %. TALOUSARVION PERUSTELUT Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/202 (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan lukien. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesällä 203 laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, STM 203:. Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarviota laadittaessa on otettu huomioon lain vaatimukset sekä mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliset suositukset palvelujen järjestämistavoista. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoiminta-alueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin. Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palveluiden määränä, joka on suhteutettu väestöön. Vanhainkodin laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuttua painopiste siirtyy voimakkaammin avopalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 204 alusta laitoshoidon kattavuus pienenee 54:lla laitospaikalla ja tehostetun palveluasumisen kattavuus vastaavasti suurenee. Muutoksen jälkeen palvelurakenne on lähes vuodelle 207 asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden mukainen. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan (laitoshoito + tehostettu palveluasuminen) osuus on 8,4 % (tavoite 8 0 %) eli verraten matala. Tehtäväalueen palvelurakenne on avopainotteisena kustannuksiltaan vertailukuntien keskitasoa (Maisema raportti 202). TAULUKKO Palvelurakenne TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 9,0-92,0%) 9,50% 9,80% 92,20% 92,00% 9,60% Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 3,0-4,0%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 2,80% 9,00% 6,40% 8,00% 6,00% 6,20% 6,60% 5,80% 6,60% 6,00% 4,50% 3,60% 3,20% 3,80% 6,90% 4,00% 4,60% 4,60% 4,20%,50% Taulukossa on hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne. STM:n julkaisu 203: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 70

60 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Lainsäädännöstä ja suosituksista, avopainotteisesta palvelurakenteesta, kasvavasta kotihoidon palvelutarpeesta ja asiakkaiden hoitoisuudesta johtuen on kotihoitoa vahvistettava ja kehitettävä. Kotihoidon vahvistamiseksi esitetään talousarviossa vuodelle 204 toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa, palvelusetelien käytön lisäämistä ja hyvinvointi televisioiden hyödyntämistä kotona asumisen tukena. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä: TAULUKKO 2 TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA Hoitoyksikköjen kuormitus on talousarviossa laskettu 95 % mukaan. Laitoshoidon yksikköjen kuormitus voi olla korkeampi, koska vapautuva hoitopaikka voidaan täyttää välittömästi. Tehostetussa palveluasumisessa on noudatettava vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa. Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 200 TP 20 TP TA 204 Vuodeosasto 97,0% 95,60% 92,40% 90,30% 95,00% Vanhainkoti pitkäaikaishoito 99,40% 99,70% 02,30% 02,00% 95,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,50% 95,00% Katavakoti Onnela 98,20% 95,20% 99,80% 95,70% 95,00% Jannela 90,30% 83,80% 93,0% 99,70% 97,00% Myllynkiventien rk. pitkäaikaishoito 00,00% 0,00% 96,20% *) 95,20% *) 95,00% *) intervallihoito 73,70% 66,40% Viialan rk. 99,60% 98,20% 95,20% 93,00% 95,00% Kummelin rk. 84,80% 95,00% *) laskettu yhteen sekä pitkäaikais- että intervallihoidon kuormitukset 7

61 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Taulukossa 4 näkyy vanhainkodin muutoksen vaikutus laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäiviin v TAULUKKO 4: Hoitopäivät TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Vuodeosasto Jannela Vanhainkoti Yhteensä Huom! Hoitopäiviin on laskettu sekä pitkäaikaisettä intervallihoitopäivät TP 200 TP 20 TP 202 TA 203 TA 204 Viiala Myllynkiventie Onnela Kummeli Vanhainkoti Yhteensä Huom! Hoitopäiviin on laskettu sekä pitkäaikaisettä intervallihoitopäivät MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Käytännössä vanhainkodin muutos on mittava toteuttaa. Asukkaille laaditaan vuokrasopimukset ja haetaan asumis- ja hoitotuet. Hoito- ja palvelusopimukset, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat uusitaan. Lääkkeenjakeluprosessi uudistuu kun lääkkeet jaetaan jatkossa koneellisesti. Asiakasmaksujen muutoksista ja tarkistuksista johtuen tuotot kasvavat edelliseen talousarvioon verrattuna n. 8 %. Kotihoidon kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi otetaan v.204 keväällä käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on lisätä välittömän asiakastyön osuutta ja vähentää välilliseen työhön (esim. kirjaaminen) kuluvaa työaikaa, optimoida resurssin käyttöä sekä tasata työntekijöiden kuormittumista työnjakoa tehostamalla. Järjestelmän käyttöönotto toteutuu Kuntien Tiera Oy:n tuella. Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitokustannuksiin on varattu euroa vuodelle 204. Ylläpitokustannukset sisältyvät kotihoidon käyttötalousmenoihin. Järjestelmän vaikutuksia seurataan. Hyvinvointitelevisioita varten varataan euron ja perhehoitohankkeen jatkamiseen euron määrärahat, jotka sisältyvät kotihoidon ja perhehoidon käyttötalousmenoihin. Perhehoidon kokonaiskustannukset vähennetään asumispalvelujen ostoista. Kotihoidon henkilöstön lisäystä koskevat esitykset jakautuvat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta johtuen vuosille ja ne täsmentyvät järjestelmästä saatavan seurantatiedon osoittamalla tavalla. Kotihoitoon esitetään talousarviovuodelle yhden hoitajan toimen muuttamista sairaanhoitajan toimeksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Perusteluna on kotihoidon asiakkaiden lisääntynyt sairaanhoidollisen avun tarve. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Varhe-maksuja on tarkistuksen perusteella vähennetty euroa. KAUPUNGINHALLITUS:Ehdotus hyväksytään. 72

62 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelujen laadun kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen Kehittämishankkeisiin osallistuminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tietotekniikan hyödyntäminen Kuntamaiseman täysimääräinen hyödyntäminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT ,2 Myyntituotot 5 943,79 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot 588,42 Tuet ja avustukset ,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0 -,3 -,3 Henkilöstökulut , ,0-5,5-5,5 Palvelujen ostot , ,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut , ,4 6,4 6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 245, Sisäiset aineet, tarvikkeet 4, ,0-00,0-00,0 Avustukset 60,00 Vuokrakulut 887, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9,9,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 259, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0 -,3 -,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-40,3 Laskennalliset erät , ,7-3,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Sivistystoimen johtaja Talouspäällikkö Toimistosihteerit 6, 5, 4,5 Yhteensä 8, 7, 6,5 73

63 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. jatkavia opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeita ovat seuraavat: - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentäminen Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Vuonna 204 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - toimistosihteerien määrän vähentäminen yhdellä (0,6 htv) eläkkeelle siirtymisen johdosta - tilapäisen henkilöstön palkkausmäärärahojen poisto (mm. siviilipalvelusmiehet, projektisuunnittelu) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS:Ehdotus hyväksytään 74

64 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoinvarhaiskasvatus STRATEGISET TAVOITTEET Lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä käyttöaste, tuottavuuden parantaminen Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen tukeminen Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus. Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole käyttämättä Sijaisten käytön minimointi, henkilöstön tilapäiset siirrot eri yksiköihin tarvittaessa Havainnointi, varhainen puuttuminen, pienryhmätoiminta Työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-3,7-3,7 Myyntituotot , ,4-58,4-58,4 Sisäiset myyntituotot 39,30 Maksutuotot , ,5 -,5 -,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset ,6-8,6-8,6 Vuokratulot 39 8, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 336,90 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-4,3-4,3 Henkilöstökulut , , -6,5-6,5 Palvelujen ostot , ,5-8,5-8,5 Sisäiset palvelut , , 9, 9, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 86 07, ,5-2,5-2,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 298, ,5-53,5-53,5 Avustukset 5 000, ,0 Vuokrakulut , ,9-84,9-84,9 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,7-0,7-0,7 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut , ,4-50,4-50,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , -4,4-4,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-9,2 Laskennalliset erät , ,8 3,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Hallinto ja esimiehet Hoito- ja kasvatushenkilöstö Muu henkilöstö , ,5 5 63,5,5 Yhteensä 95,5 9,

65 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TUNNUSLUVUT TP20 TP202 TA 203 TA 204 Päiväkotien läsnäolopäivät Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Esiopetuksen läsnäolopäivät

66 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Päiväkoteja on 2, elokuusta 204 alkaen vain. kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Ostopalvelupäiväkoti mukaan lukien hoitopaikkoja on yhteensä n Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistuu toimintavuonna yhteensä 24 lasta. Esiopetus on perheille maksutonta. Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme erityisopettajaa ja päiväkodeissa toimii erityispäivähoitajia lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 24 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 96. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitokotiin, missä työskentelee 2-3 hoitajaa tarpeen mukaan. Velkualla toimii 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Rymättylän Kunnantuvalla tarjotaan vain päivähoitoa, iltahoito ostetaan yksityiseltä perhepäivähoitajalta ja yö- sekä viikonloppuhoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Kultarannan päiväkoti suljetaan elokuussa 204. Vakituinen henkilökunta sijoitetaan varhaiskasvatuksessa avoimena oleviin toimiin. - Viisi avoimena ollutta perhepäivähoitajan tointa esitetään lakkautettavaksi - Neljä laitosapulaisen tointa esitetään siirrettäväksi tilapalveluihin, aiemmin on jo siirretty seitsemän vakanssia. - Päiväkotien lapsiryhmissä toimivien erityislastentarhanopettajien nimike esitetään muutettavaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi - Varhaiskasvatuksen hallintoa keskitetään siten, että avoimeksi tullutta päivähoidonohjaajan vakanssia ei esitetä täytettäväksi, vaan virka muutetaan aluepäiväkodin johtajan viraksi. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia varhaiskasvatuksen menoihin. Aluepäiväkodinjohtaja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä, Ruonan päiväkodin esimiehenä ja lisäksi esimiehenä Suovuoren päiväkodissa, mistä jää nykyinen johtaja eläkkeelle Myöhemmin tehtäviin liitetään myös Keskustan päiväkodin johtajan tehtävät nykyisen johtajan jäädessä eläkkeelle vuonna Aluepäiväkodin johtajan virkaan siirtyvän päiväkodinjohtajan virka (Ruonan päiväkodissa) muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi Suovuoren päiväkodin johtajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi..204 alkaen - Varhaiskasvatuksen tulot pienenevät seutukunnan yhteisen kesäajan maksuhyvityksen vuoksi n euroa ja lasten määrän vähennys pienentää tuloja myös n eurolla. - Rymättylän Kunnantuvan vuorohoitokodin nimi muutetaan Kunnantuvan päiväkodiksi. Kunnantuvan tiloissa toimivan avoimen päiväkodin lastentarhanopettajan vakanssi siirretään Kunnantuvan päiväkotiin..204 alkaen. Vakanssin siirto ei aiheuta muutosta avoimen päiväkodin toiminnassa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: Avustuksiin varataan KH-ehdoin Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 77

67 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ltoimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGISET TAVOITTEET Kotihoidon tuen maksamisella pyritään tukemaan lapsen kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotihoidontuen käyttöä tulee lisätä Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,9-3,6-3,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 3,22 Sisäiset palvelut 228, ,4-68,4-68,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,9-3,6-3,6 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-3,6-3,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Tehtäväalueelle ei ole kohdennettu henkilöstöresurssia 78

68 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta kotiin. Kotihoidon tuen hoitoraha on 336,67 /kk / alle 3-vuotias lapsi, 00,79 /kk / alle 3-vuotias sisarus ja 64,77 /kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus. Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään sekä yksityisen päiväkodin että yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen. Määrärahasta maksetaan myös koihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Kotihoidon tuen kuntalisän määrä:. alle 3-vuotias 200 /kk 2. alle 3-vuotias 70 /kk 3. alle 3-vuotias 50 /kk Yksityisen hoidon tukea maksetaan keskimäärin 20 perheelle joka kuukausi. Tuen suuruus on 7,40 /kk /lapsi. Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias tai perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä: alle 3-vuotias 290 /kk yli 3-vuotias 260 /kk TUNNUSLUVUT MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON..204 on tulossa lakimuutos, joka koskee joustava hoitorahan maksamista alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon. Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha on tarkoitus korvata uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä porrastetaan kahteen tasoon saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan. Tavoitteena on mahdollistaa osaaikatyön tekemistä nykyistä paremmin. Muutoksen vaikutuksia hoitorahan määrään ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sivistystoimen tekemiin laskelmiin perustuen tehtäväalueen määrärahasta vähennetty euroa KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 79

69 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan alakoulujen yhteydessä tai niiden läheisyydessä. STRATEGISET TAVOITTEET Perusopetusta tarjotaan ja kehitetään koko Naantalin alueella Opetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti OPERATIIVISET TAVOITTEET Ennalta ehkäisevän toiminnan vahvistaminen Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mallin vahvistaminen Pienten koululaisten turvallinen aamu- ja iltapäivä Elinvoimainen ja monipuolinen kouluverkko, tavoitteena tarjota opetus mahdollisimman lähellä oppilasta Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto, aktiivinen hanketoiminta Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatkokoulutuspaikan Oppilaskohtaiset kustannukset valtakunnallinen keskiarvo Oppilashuolto ymmärretään osaksi kaikkien työtä OKM:n ryhmäkokoavustusta haetaan vuosittain Tuen portaat tehokkaasti käytössä, henkilöstöä koulutetaan uusien menetelmien käyttöön Ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen kaikille -luokkalaisille Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Sisäiset myyntituotot ,32 Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratulot 2 238,80 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 506, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-0,2-0,2 Henkilöstökulut , ,2 0, 0, Palvelujen ostot , ,8-3,8-3,8 Sisäiset palvelut , ,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Sisäiset aineet, tarvikkeet 445, ,0 240,0 240,0 Avustukset Vuokrakulut , Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9-0,9-0,9 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 669, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 6,0 Laskennalliset erät , ,4 9,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , 80

70 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Rehtorit/koulunjohtajat Opetushenkilöstö Koulusihteerit Htv TP ,8 2 2 Htv TA203-vuonna 0 77 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat 9 6,6 5,5 Yhteensä 2,8 205,6 203 TUNNUSLUVUT: Htv TA204-vuonna 0 75,5 2 8

71 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Koulutuslautakunta järjestää Naantalissa asuville oppivelvollisille lakisääteistä perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Peruskoulun lisäopetus eli ns. 0-luokka järjestetään vuosittain tarvittaessa ja suunnitelmakaudella se toteutetaan Suopellon koulussa. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Oppilaan tuen järjestämisessä lähtökohtana on tarjota opetus oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa Turun kaupungista. Maahanmuuttajille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus toteutetaan omassa kunnassa. Ryhmä on aloittanut toimintansa Karvetin koulussa vuonna 203. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa suurimman osan kustannuksista. Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Maijamäen koulussa toimii myös joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Liikunnnasta kiinnostuneille tarjotaan Suopellon koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. liikuntaluokalle. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa (ei lajivalmennusta). Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä tarjoamalla lapsille turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä yksinäistä aikaa ammattitaitoisen aikuisen ohjauksessa. Ohjattu harrastuksenomainen aamuja iltapäivätoiminta tarjotaan koulun työpäivinä klo ja klo Toimintaa järjestetään kaikille.luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2.luokan oppilaita. Kerhotoimintaa kehitetään myös oppilashuollollisista lähtökohdista. Koulujen lisäksi kerhotoimintaa koulujen tiloissa heti opetuksen jälkeen järjestävät liikuntatoimi ja nuorisotoimi erilaisten liikunta- ja kaverikerhojen muodossa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehitys on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan.. Alakoulun oppilasmäärä pysyy nykytasollaan vajaassa 300 oppilaassa tulevina vuosina. Yläkoulun oppilasmäärä oli korkeimmillaan v (806 oppilasta), mutta se on kääntynyt laskuun. Vuonna 204 yläkoululaisten määrä jää alle 700 ja määrän ennakoidaan pysyvän siinä ennustekauden Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - VaEL:n piiriin kuuluvien opettajien eläkevakuutusmaksun korotus 2,38 prosenttiyksikköä ( euro) - opetusryhmien määrän vähentäminen syksyllä 203 kahdella ja syksyllä 204 yhdellä ( euroa) - tuntijakopäätöksen muutos alkaen 3 tuntia ( euroa) - valmistavan opetuksen jatkaminen ( euroa), kohdennettu valtionosuus 00 % (rahoitusosaan) - neljän aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimen vakinaistaminen (ei kustannusvaikutuksia) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenoissa eläkemaksuja vähennetty euroa. Ohjattua harrastuksenomaista toimintaa tarjotaan koulun työpäivinä klo , muutos.8. alkaen. Toimintaa järjestetään kaikille.luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3.-9.luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2.luokan oppilaita. Toimintaan saadaan valtionosuutta enintään 4 tunnin mukaan / pv. Mikäli toimintaa järjestetään aamuisin, on toiminnan oltava rahoituksellisesti täyskatteista. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 82

72 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Leena Laakso Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokkaan ja tuloksellisen opetuksen tarjoaminen vähintään 50%:lle peruskoulun päättäneistä Nykyaikaisen monipuolisen opetuksen tuloksena mahdollisimman hyvä jatko-opintokelpoisuus Sisäänotto vuosittain maksimissaan 20 opiskelijaa Tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen oppimateriaalin ja sähköisten oppimisalustojen tarkoituksenmukainen opetuskäyttö, monipuolinen kurssitarjonta OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuoliset laadukkaat opetuspalvelut Tehokas ja taloudellinen toiminta Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT , MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 2 378, Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 440, Vuokratulot 038, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,9 0,9 Henkilöstökulut , ,2 0,7 0,7 Palvelujen ostot , Sisäiset palvelut 4 535, ,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Sisäiset aineet, tarvikkeet 56,39 Avustukset 550, Vuokrakulut 2 828, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2 0,2 0,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 4, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -353, Laskennalliset erät -4 4, ,6-0,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 83

73 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Rehtori Opettajat Koulusihteeri 22,9 22,9 22,8 Yhteensä 24,9 24,9 24,8 TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Lukion opetustarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Valinnaisaineiden riittävällä tarjonnalla taataan oman kunnan lukion houkuttelevuus. Digioppimisen ja opettamisen hankkeen myöstä opetuksessa painopisteenä on digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistäminen, digitaalisen oppimateriaalin käyttöönotto, sähköisten oppimisalustojen käyttö opiskelussa ja sähköinen arviointi tarkoituksena antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät työelämätaidot ja valmius osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon tulevaisuudessa. Etäopetusmahdollisuuksia kartoitetaan yhteistyössä Raision lukion kanssa yhteisellä hankkeella mm. vieraiden kielten tarjonnan monipuolisuuden varmistamiseksi. Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa ja mahdollistaa yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille. Naantalin lukio tarjoaa opetusta yhteistyössä Raision lukion kanssa Naantalin ammattiopiston kaksoistutkinnon suorittajille. Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen ja lukiodiplomeita voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu yhteiskuntaopin opiskelijoiden opintomatkana Brysseliin ja Antwerpeniin. Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiaineet ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais- Suomen yrittäjien kanssa. Matkailuopintojen kokonaisuus antaa lukio-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua matkailualaan teorian, työharjoitteluiden, yritysvierailujen ja opintomatkojen kautta. 84

74 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Lukion opiskelijahuollon suunnitelmallinen toiminta mahdollistaa opiskelijoille tarvittavat tukitoimet. Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus toteutetaan Naantalin lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuspaikkojen määrän tulee vastata peruskoulun jälkeisten ikäluokkien kokoa. Naantali on Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsen, ja yksi kuntayhtymän oppilaitos, Naantalin ammattiopisto, myös sijaitsee Naantalin kaupungin alueella. Lukion kurssimäärä 433 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Kurssimäärän lasku 436 kurssista 430 kurssiin lukuvuodelle opiskelijamäärän laskun mukaisesti, vaikutus vuodelle kurssin vähennys. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 85

75 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilashuolto Vastuuhenkilö: Mia Dufva Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Oppilashuolto on oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä monialaisena yhteistyönä oppilaan, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllisen oppilashuoltona, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen oppilashuolto Yksilökohtainen oppilashuolto Moniammatillinen oppilashuoltotyö ja sen kehittäminen Tiivis yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien välillä Koulunkäynnin ohjaajaresurssien riittävyys ja jakautuminen Oppilashuollon riittävä henkilöstömäärä OPERATIIVISET TAVOITTEET Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Sosiaalityö oppilashuollossa Psykologityö oppilashuollossa Monipuolinen valikoima ennaltaehkäiseviä ryhmä- ja luokkamuotoisia tukikeinoja Koulukuraattorin yksilömuotoiset palvelut Koulupsykologin yksilömuotoiset palvelut Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT , MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot 4 745, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 944,32 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-2,3-2,3 Henkilöstökulut , ,8 -,7 -,7 Palvelujen ostot 0 69, ,0-40,0-40,0 Sisäiset palvelut , ,8 8,8 8,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 766, ,0-39,0-39,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8-00,0-00,0-00,0 Avustukset Vuokrakulut 35, Vuokrakulut tilalaitokselle 5 978, ,8 2,8 2,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 57, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0-2,4-2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 66,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Koulupsykologit 2 2 2,4 Koulukuraattorit Koulunkäynnin ohjaajat 3,8 (43 vakanssia) 36,3 (45 vakanssia) 35 Yhteensä 36,8 4,3 40,4 86

76 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Tavoitteet nojaavat vahvasti uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, mikä tullee voimaan Uusi laki kokoaa yhden lain alle toistaiseksi useassa laissa olevat säädökset oppilashuollosta. Uuden lain keskeisimmät, tähän talousarvioon vaikuttavat, kohdat ovat: - Laki kattaa esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaiden oppilashuollon, joten toisen asteen opiskelijoiden oppilashuolto paranee. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa toisen asteen opiskelijoiden oppilashuollon järjestämisestä, mikä on kunnille ns. laajeneva tehtävä. Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon järjestäminen ei ole kunnalle uusi tehtävä. - Opiskeluhuollon painopiste muuttuu korjaavasta yksilötyöstä ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, jolloin oppilashuollolliset palvelut tavoittavat useampia oppilaita varhaisessa vaiheessa. Tämän vaikutuksesta on lastensuojelun kustannusten ajateltu laskevan asiakasmäärien ja lastensuojelutarpeen arvioiden vähentymisen myötä Laki edellyttää kunta- ja koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laatimista, mikä lisää johtavan koulupsykologin esimiestyötä. - Jokaisen esiopetuksen toimintayksikön, koulun ja oppilaitoksen käytettävissä on oltava opiskeluhuollon psykologin ja vastaavan kuraattorin palveluja. Oppilashuollon palvelut siis laajenevat nykyisistä perusopetuksen ja lukion kattavista palveluista esiopetukseen ja ammatilliseen opetukseen. - Psykologin tai kuraattorin vastaanotolle on päästävä säädetyssä ajassa, eli lain 5 :n mukaan viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä ja kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana työpäivänä. Tämä vaatimus ei nykyresursseilla toteudu, sillä oppilashuollon resurssit eivät riitä kattavien palveluiden toteuttamiseen edes esi- ja perusopetuksessa. Niinpä talousarviovuodelle 204 esitetään yhden koulupsykologin viran ja vuodelle 205 yhden koulukuraattorin toimen perustamista. Oppilasmäärän laskun myötä koulunkäynnin ohjaajien määrä lukuvuodelle arvioidaan kriittisesti keväällä 204. Tavoitteena on -2 ohjaajavakanssin vähentäminen.

77 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - yhden koulupsykologin viran perustaminen alkaen koulunkäynnin ohjaajan vähentäminen (säästötavoite , henkilötyövuosi) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: ei varausta uuteen koulupsykologiin (22 000). KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 88

78 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinikäinen oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tasa-arvoiset mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen OPERATIIVISET TAVOITTEET Eri ikäisten oppimistarpeisiin vastaaminen. Työttömien ja ns. aikuiskoulutuksen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisääminen. Kuntalaisista vähintään 2 % käyttää opistopalveluita. Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet. Musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Naantalin opiston palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko saaristokaupungin alueella. Opiston kurssit eri-ikäisille kohderyhmille, tarjonnassa huomioidaan myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. seniorit, lapset, nuoret, perheet, erityisryhmät). Musiikkileikkikoulussa opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä. Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 9,2 9,2 Myyntituotot 3 400, ,0 7,0 7,0 Sisäiset myyntituotot ,0-00,0-00,0 Maksutuotot , ,0,0,0 Sisäiset maksutuotot 00,00 Tuet ja avustukset 2 890, ,9,9,9 Vuokratulot 243,90 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut , ,3-0,8-0,8 Palvelujen ostot , ,9 -,9 -,9 Sisäiset palvelut 7 998, ,2 9,2 9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 059, ,9-24,9-24,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 70,97 Avustukset Vuokrakulut 5 658, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4,4,4 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 852, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4 -,9 -,9 Poistot ja arvonalentumiset -9, Laskennalliset erät -8 89, ,8 29,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 89

79 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Rehtori Opistosihteeri Vahtimestari Tuntiopettajat 2 0, , ,7 24 Yhteensä 27,7 27,7 27,7 TUNNUSLUVUT 90

80 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Vapaa sivistystyön oppilaitokset saavat toimintaansa suoran tuntiperusteisen valtionosuuden, joka tuloutetaan rahoitusosaan. Valtionosuudet sekä maksutuotot huomioon ottaen jää Naantalin kaupungin vastattavaksi Naantalin opiston ja musiikkiopiston ylläpitämisestä vain noin 3 euroa/asukas. NAANTALIN OPISTO Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Opetushallituksesta saadulla laatu- ja kehittämisavustuksella opisto kehittää kurssisuunnittelua asiakasraatien muodossa. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi.- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteisyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Opistopalveluiden kysyntä kasvaa vanhusväestön lisääntymisen myötä. Opiston opiskelijoista yli 66 vuotiaiden osuus vuonna 202 oli 9 %, kun se vuonna 200 oli 4 %. Ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää päiväopetustilojen parempaa saatavuutta ja aikuispedagogisen osaamisen lisäämistä. Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä edelleen tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Opistopalveluiden laatua parannetaan kehittämällä henkilöstön osaamista opistoverkoston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä on vähenemässä ikäluokkien pienentyessä. Taide- ja kädentaitoopetuksen kehittämismahdollisuuksia rajoittaa lisäksi päätoimisen opetushenkilöstön puuttuminen. NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO Perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä lapsia ja nuoria, jotka on hyväksytty oppilaiksi ja joilla on mahdollisuudet opiskella opetussuunnitelmassa kuvatun opintoohjelman mukaan. Perustason opintojen jälkeen voi jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Yleinen osasto mahdollistaa siten musiikin opiskelun myös perus- tai musiikkiopistotason normaalin opetusohjelman mukaisesti. Musiikkiopisto-tasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja opiskelulle musiikkiopistossa. Musiikkileikkikoulua järjestetään Karvetin monitoimitalolla ja Merimaskussa ja muskarilaisia on toiminnan piirissä yli 200. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON - ei merkittäviä muutoksia KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 9

81 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 TOIMINTATULOT YHT , Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet MUUTOS- % EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot 22 09, Sisäiset myyntituotot 22, Maksutuotot 080, Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 7 000, Vuokratulot 24 37, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 00,00 TOIMINTAMENOT YHT , ,7,5,5 Henkilöstökulut , , 0,6 0,6 Palvelujen ostot , ,6 5,6 5,6 Sisäiset palvelut , ,7 4,7 4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , -5, -5, Sisäiset aineet, tarvikkeet , Avustukset , Vuokrakulut 4 499, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4,4,4 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 309, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8,6,6 Poistot ja arvonalentumiset - 96, ,7 4,7 Laskennalliset erät -60 8, ,9-2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 92

82 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Vahtimestari ja valvojat Museonjohtaja Museoammatilliset Kirjastotoimenjohtaja Kirjastoammatilliset 0,83,92,40 0,5 0,83,92,40 0,5 0,83 2,40 Yhteensä 7,5 6,65 6,73 TUNNUSLUVUT Kokonaislainaus ja lainaajat, kpl Vuosi * Arvio 203 Arvio 204 Kokonaislainaus Lainaajat

83 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT KULTTUURITOIMINTA Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kuukausittaisten Kino Kristo -elokuvaesitysten järjestämistä Kristoffer-salissa jatketaan. Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan. Kummitaiteilija-toimintaa jatketaan erilaisille kohderyhmille suunnatuin työpajoin. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia Konserttien pääesiintyjä on Jyväskylä Sinfonia -orkesteri. NAANTALIN MUSEO Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-yhteistyössä ja osallistuu siinä Pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo jatkaa lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan Velkuaa, Livonsaarta ja Lempisaarta käsittelevä kirja julkaistaan vuonna 204. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan hankkeessa Kloka gummor työstetty kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista julkaistaan. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. KIRJASTO Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastopalvelujen nykyaikaistaminen monipuolistaa asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - Kultarannan kirjaston toiminta päättyi ja tilat siirtyivät Kultarannan koulun käyttöön KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 94

84 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin, yhteisillä koulutuksilla ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tehdään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Varhainen puuttuminen, eri sektorien välinen yhteistyö ja sektorien välisen yhteistyön koordinointi. OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluja eri ikäryhmille. Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu toteutuu. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja toimiva varausjärjestelmä. Yhteistyö Rasekon alaisen kehittämisyksikön kanssa sekä monialaisen verkoston jäsenyys. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-80,3-80,3 Myyntituotot 66 80, ,2-97,2-97,2 Sisäiset myyntituotot 3 086, ,0-00,0-00,0 Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot 39,7 Tuet ja avustukset 272 9, ,5-99,5-99,5 Vuokratulot 0 360, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 26,82 Muut toimintatuotot 2 58,69 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7-6,8-6,8 Henkilöstökulut 76 2, ,2-33,6-33,6 Palvelujen ostot 70 83, , -32, -32, Sisäiset palvelut , ,4-2,4-2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-7,0-7,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 269, ,2-96,2-96,2 Avustukset , Vuokrakulut 5 684, ,5-73,5-73,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9 0,9 0,9 Muut sisäiset vuokratkulut 29,06 Muut toimintakulut 2 888, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät , ,4-3,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 95

85 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri ohjaajat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät aluekoordinaattori Htv TP202 0,5 5 2 Htv TA203-vuonna 0,5 5 2 Yhteensä 2,5 2,5,5 Htv TA204-vuonna 0, TUNNUSLUVUT 96

86 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA-AIKATILAT Tilanvarausten kehittäminen, vapaiden tilojen käyttöön ohjaus ja vapaista tiloista tiedottaminen. LIIKUNTA Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttiyön kautta. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntakerhot ja muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja koulutukset. Koululaisten liikkumista tehostetaan Liikkuva Kouluhankkeella. NUORISO Nuorisotilat ovat avoinna 2-3 kertaa/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, ohjattuja kerhoja ala- ja yläkoulun oppilaille, retkiä ja koulutuksia. Lasten ja nuorten osallisuutta tuetaan Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamentin työskentelyllä. Yhteistyön tiivistäminen etsivästä nuorisotyöstä ja ohjaamotoiminnasta vastaavan Rasekon kanssa. Tiivis yhteistyö alueellisten monialaisten verkostojen kanssa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON - alueellisen nuorisotyön siirto Rasekolle ja pajatoiminnan siirtyminen sosiaali- ja terveyslautakunnalle, muutosvaikutus tulot euroa ja menot euroa - varautuminen Rasekon maksuosuuksiin euroa, ei sisälly raamiin - tila- ja toimintamaksuja korotetaan 0 %, ei vaikutusta tuloarvioon KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 97

87 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Juha Kuokkanen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävän on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttöja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. STRATEGISET TAVOITTEET Energiatehokkaiden rakennustapojen suosiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Toimintaprosessien tehostaminen Henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä neuvonnan ja ohjauksen lisääminen siten, että huomioidaan energiatehokkaat rakennustavat Rekisteri- ja kartta-aineiston käytettävyyden lisääminen eri tietojärjestelmissä ja asiakasrajapinnoissa Sähköisen asioinnin käyttöön otto palvelustrategian mukaisesti. Selvitysprojekti sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksista yhdessä tieto- ja keskushallinnon kanssa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8 5,8 5,8 Myyntituotot 406, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , ,2,2,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 400, ,3-93,3-93,3 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,0-0,3-0,3 Henkilöstökulut , ,4-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,5-2,5-2,5 Sisäiset palvelut 8 646, ,5 34,5 34,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 805, , -8, -8, Sisäiset aineet, tarvikkeet 3, ,3 94,3 94,3 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 8 734, ,9-2,9-2,9 Muut sisäiset vuokratkulut 320, ,0 57,0 57,0 Muut toimintakulut 309, ,3-34,3-34,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-2,4-2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä tp 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Rakennustarkastaja 0,6 Tarkastusinsinööri 2,6,85 Toimistosihteeri Kaupunginlakimies 0,25 0,25 0,25 yhteensä 4,85 4,85 3, 98

88 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista Naantalissa, jonka arvioidaan säilyvän viime vuoden tasolla. Talousarviossa on varauduttu rakennusvalvonnan osuudelta yhdessä keskus- ja tietohallinnon kanssa toteutettavan sähköisen arkistoinnin selvitysprojektin kustannuksiin. Projektissa tullaan selvittämään ja pilotoimaan sähköisen asianhallinnan toteutustavat asian vireilletulosta sähköiseen päätearkistointiin. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Talousarvio on laadittu siten, että ei ole huomioitu mahdollista taksatason korjausta. Taksojen tasokorotustarkastelu tullaan toteuttamaan yhdessä naapurikuntien kanssa siten että yhtenevä maksutaso säilyy edelleen. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tehtäväalueen osalta on -2 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Osa-aikaisella eläkkeellä olevan tarkastusinsinöörin jäädessä kokonaan eläkkeelle talousarviossa on varauduttu vakanssin täyttämiseen kokoaikaisesti, vaikutus ½ vuotta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 99

89 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Marjut Taipaleenmäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla teemme viranomaispäätöksiä ympäristöllisistä luvista ja ilmoituksista, annamme viranomaislausuntoja ja valvomme toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetämme ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGISET TAVOITTEET Merialueen tilan parantaminen sisäsaaristossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lupien ja ilmoitusten sekä viranomaislausuntojen käsittely laadukkaasti ja viivytyksettä. Edistetään haja-asutuksen jätevesijärjestelmien saattamista ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen edellyttämään tilaan. Kuntalaisten, yhteistyötahojen ja viranomaisten esittämien pyyntöjen ripeä selvittäminen. Ympäristövalvonnan laatutason nostaminen. Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin. Valvontajärjestelmien ja verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resurssointi Lisätään henkilöstöresursseja. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 66,7 66,7 Myyntituotot 34,85 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 5 700, ,7 66,7 66,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 25,20 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,9 20,6 20,6 Henkilöstökulut 4 537, ,5-9,4-9,4 Palvelujen ostot , ,9 73,9 73,9 Sisäiset palvelut 8 6, ,7 220,7 220,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 626, Sisäiset aineet, tarvikkeet 69, ,0-28,0-28,0 Avustukset 3 080, ,9 -,9 -,9 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 3 50, ,5-2,5-2,5 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 2 368, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0 9,3 9,3 Poistot ja arvonalentumiset -772, Laskennalliset erät , ,3-0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelutarkastaja Toimistosihteeri 0,5 0,5 0 yhteensä 2,5 2,5 2,0 00

90 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojeluym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja - tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Ta-vuonna toimistosihteerin (0,5 htv) palkkamenot siirretään ympäristöviraston palvelukeskuksen tehtäväalueelle. Vuonna 202 ympäristönsuojelun menot olivat 0,8 % kaupungin menoista. Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Suurimman yksittäisen menoerän asiantuntijapalveluihin aiheuttaa uponneen aluksen nostaminen. Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden vireille tulo on riippuvainen luvanhakijan aikatauluista. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta maksuttomia. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen ongelmana ovat olleet liian pienet henkilöresurssit mm. suunnitelmallisen valvontatyön toteuttamiseen, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisten ympäristöhaittojen syntymistä ja lakien vastaista toimintaa. Lisäresurssia tarvitaan myös mm. vesihuoltolain mukaisten velvoittamispäätöksien valmisteluun ja jätevesineuvontaan, jotta kiinteistöt saadaan asetuksen edellyttämään tasoon viimeistään vuoteen 206 mennessä. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Vuoden taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräaikaisen ympäristötarkastajan vakanssin vuosille Vakanssia ei ole perustettu. Vakanssin tarvetta oli tarkoitus tarkastella palvelustrategian yhteydessä. Strategia ei kuitenkaan ole vielä valmis. Näin ollen esitetään, että vuodelle 204 varataan määräraha tilapäisen (noin 6 kk) työntekijän palkkaamiseen lähinnä valvonta- ja neuvontatehtäviin. Tämä mahdollistaisi valvontatoiminnan laadun nostamisen ja hallinnollisten käsittelyjen nopeutumisen. Uuden vakanssin tarve vuodelle 205 tarkastellaan palvelustrategian valmistuttua. Tilapäisen työntekijän vakanssi (noin 6 kk) ja uusi vakanssi ( ) on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tehtäväalueen osalta on -0,5 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Uponneen aluksen nostamiseen on varattu euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna: tilapäistyöntekijän määräraha poistettu. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 0

91 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kirsti Junttila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Tehtäväalue huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle STRATEGISET TAVOITTEET Kaavoituksen osalta varmistetaan monipuolisen tonttituotannon mahdollistaminen sekä asumisen että työpaikkatonttien osalta Tasapainoisen kehityksen mahdollistaminen kaupungin eri osissa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 mukaisesti. OPERATIIVISET TAVOITTEET Erityiskohteina ovat kaupungin keskeisten keskustakortteleiden kaavoitustyö, historiallisen kaupunkialueen suojelu sekä saariston rakennusperinteen ja maisemakuvan vaaliminen. Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9,6,6 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 3 500, ,0 25,0 25,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,2 9,5 9,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5 4,2 4,2 Henkilöstökulut , ,4 -,9 -,9 Palvelujen ostot 02 79, ,8 0,8 0,8 Sisäiset palvelut 7 60, ,6 85,6 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 064, ,6 2,6 2,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 237, ,9-3,9-3,9 Avustukset Vuokrakulut 20,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 6 038, ,2-5,2-5,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 592, ,3-25,3-25,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9 2,8 2,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 02

92 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna kaupunginarkkitehti arkkitehti (määräaikainen) TALOUSARVION PERUSTELUT Työt määrittyvät vuoden 204 kaavoituskatsauksessa / KH Kaavoituskatsaus 203:n töistä asemakaavoituksessa jatkuvat 204 seuraavat työt: - Keskustakorttelien asemakaavoitus - Vanhankaupungin Rantakatu 20:n asemakaavamuutos - Santalantien kaavoittaminen, aloitettu uudelleen osayleiskaavan vahvistuttua Kukolan teollisuusalueen akm - Luolalan kortteli 4 akm - Porhonkallio, pysäköintialue ja liikennejärjestelyjen mahdollisesti aiheuttamat kaavan tarkistustarpeet - Lammasluodon akm - Teollisuustonttien kaavoittaminen Isosuontien ympäristöön Maskuntien ja jäteaseman väliselle alueelle /Edellyttää maanomistajaneuvottelujen edistymistä - Herrankukkaron asemakaava / Osayleiskaavasta valitettu - Velkuanmaan Vaihelan asemakaavamuutos / Osayleiskaavasta valitettu - Hovin tontin akm / käynnistyy Viialanmäen akm - Murikon teollisuusalueen pohjoispuoli /käynnistyy Luonnonmaa Rymättyläntien varsi / käynnistyy 204 Henkilöstöön on aiempina vuosina esitetty määräaikaisen arkkitehdin vakinaistamista. Nyt määräaikaiseksi on vuoden palkattu henkilö, jonka määräaikaisuus jatkuu vuoden 204. Vakinaistamista esitetään vuodelle 205. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Talousarvion mukaisen tulokehityksen toteutumisen edellytyksenä on osaltaan Humaliston akm saaminen lainvoimaiseksi, jolloin euroa eli 3/4 maankäyttömaksuista tuloutuisi vuoden 204 aikana. Pirttiluodon-Karjaluodon asemakaava on lainvoimainen ja kunnallistekniikan rakentaminen alueella voi alkaa 204, jolloin maankäyttömaksuista puolet euroa tuloutuu. Lisäksi tulotavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on että, Santalantien ak toteutuu suunnitellusti talousarviovuoden aikana ja tuloutuksen voidaan arvioida olevan euroa. Yllä olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen kaavoituskatsauksessa ilmoitettujen töiden lukumäärä ja lainvoimaiseksi saatujen kaavatöiden lukumäärä. Lukujen poikkeavuutta toisistaan selittää osaltaan se, että kaavoitustöiden lukumäärää kasvattaa työt, jotka toistuvat työohjelmassa vuodesta toiseen. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi Viialan ranta-alueen ak, joka on ollut vuosittain laaditussa kaavoituskatsauksessa vuodesta 2002 alkaen 0 vuotena, mutta ei ole vieläkään käynnistynyt. Humaliston akm on mainittu vuosina ja yhteensä 9 vuotena. Pirttiluoto- Karjaluoto on ollut mukana 0 vuotena ja Santalantie 6 vuotena. Molemmat on tehty kahteen kertaan ehdotusvaiheen tasoon asti. Ruonankatu on ollut 7 vuotena, Isosuontien teollisuusalue 6 vuotena. Kaavoitusprosessin alkamisajankohtana pidetään työn esiintymistä kaavoituskatsauksessa. Jos tarkastellaan Naantalin keskimääräistä kaavoitusprosessin kestoaikaa esim. kuukausissa, on helppo todeta, että tarkastelu ei vastaa todellista työntekoon käytettyä aikaa. Kaavoituskatsauksen sisällön priorisoimiseen tulee keskittyä aiempaa tarkemmin ja kaavoitusprosessia tulee kehittää. Luonnollisesti johtopäätökset tulisi tehdä myös resurssien suhteen. 03

93 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotusta muutetaan seuraavasti: Humaliston alueen maankäyttösopimuksen mukainen korvaus euroa tuloutuu kokonaan. Pirttiluoto-Karjaluoto alueen maankäyttösopimusten yhteissummasta tuloutuu euroa (loppuosa euroa 205). Santalantien asemakaava on vasta tulossa kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsittelyyn. KV:n käsitellessä ko. asemakaavaa, käsitellään myös asemakaavaan liittyvät mahdolliset maankäyttösopimukset ja investointimäärärahat. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 04

94 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Elise Lehikoinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kehityskuva 2035:n ja Turun seudun rakennemalli 2035:n väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä MALsopimus ohjaavat toimintaa taustalla. Kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osaalueilla vuosittain keskimäärin: Naantali 30, Merimasku 0, Rymättylä 5, Velkua 3. Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna. Luodaan edellytykset keskustan kerrostalotuotannolle OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio. Tuloksellisuuden korostaminen. Työilmapiirin ja työprosessien sujuvuuden parantaminen. Kaupungin maaomaisuuden käsittely tehokkaammaksi. Hankitaan raakamaata erityisesti työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Täsmennetään teollisuustonttien luovutusperiaatteita yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Vuonna 204 on pientalotontteja vanhojen kohteiden lisäksi tarjolla Pirttiluoto-Karjaluodon alueelta ja tarvittaessa Kukolanvainion ensimmäinen vaihe rakennetaan. Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on esillä. Osallistutaan rakennusmessuille Turussa ja parannetaan tonttien esittelyä nettisivuilla. Uudistetaan tonttien hinnoittelua niin, että Naantalissa on tarjolla erihintaisia tontteja, jotta tarjonta olisi monipuolisempaa. Ajoitetaan keskustan tontinluovutus. Kehittämisprojektin ja kunta 0 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa. Kaupungin maaomaisuus hallinta-ohjelmistopohjalle. 05

95 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0,2,2 Myyntituotot , Sisäiset myyntituotot 60,00 Maksutuotot , Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,,2,2 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -8,4-8,4 Henkilöstökulut , ,9-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,3-7,3-7,3 Sisäiset palvelut , ,0 27,0 27,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-48,3-48,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 88, ,6-9,6-9,6 Avustukset Vuokrakulut 29 85, , , ,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,7 0,7 0,7 Muut sisäiset vuokratkulut , , 2, 2, Muut toimintakulut 3 994, ,3-75,3-75,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8,9,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-20,5 Laskennalliset erät 54 22, ,6-38,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Maankäyttöpäällikkö Toimitusinsinööri Maanmittausinsinööri Maankäyttöinsinööri Paikkatietosuunnittelija - - Kartoittaja - Suunnitteluavustaja 4,5 4,5 4,5 Kiinteistörekisterin hoitaja Mittaustyönjohtaja Maastokartoittaja Maastomittaaja Mittausetumies Mittausmies Mittausmies ma yhteensä 9,5 8,5 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle ja ranta-asemakaavojen valmistelu. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin asuintonttien markkinoinnista. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Kaavoitusohjelma kootaan yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa niin, että kaupungin oma tonttivaranto voidaan varmistaa. (ks. taulukko kaupungin tontinmyynti, tonttivaranto, asemakaavatonttivaranto). Maanvuokratuotot, yhteensä euroa, jakaantuvat sisäisiin ( e) ja ulkoisiin ( e) tuottoihin. 06

96 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Maksuihin ja taksoihin esitetään yksittäisiä korotuksia, joiden tavoitteena on kohdentaa kustannuksia palvelujen käyttäjille. Maksuja ja taksoja on myös verrattu seudulla käytössä olevaan tasoon. Tuntipalkkainen mittausmiehen määräaikainen toimi päättyy Sen jälkeen täytetään nyt avoinna ollut mittausetumiehen toimi myös siinä tapauksessa, että toimen haltija jatkaa työsuojeluvaltuutettuna. Vuoden 204 aikana maastossa tulee eläköitymisten takia mahdollisesti auki toimia. Vakituiset toimet esitetään täytettäviksi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilöstömäärä on supistunut yhdellä, kun kartoittajan tehtävä jätettiin täyttämättä. Maanvuokrien ulkoisten tuoton arvioidaan lisääntyvän noin euroa, koska omakotitonttien vuokraus suhteessa myyntiin on lisännyt suosiotaan. Sisäiset maanvuokratuotot vähenevät noin , koska tilalaitoksen nyt hallinnoimia alueita on myyty tai arvioidaan myytävän v. 203 aikana. HUOM: Kokonaisvuokratuotoista on ulkoisia tonttivuokratuloja euroa, sisäisiä euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 07

97 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden toteuttamista ja laaditaan tavoiteorganisaatiomalli 205. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 04,9 04,9 Myyntituotot , , 342, 342, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 46,2 46,2 Henkilöstökulut , ,3 63,5 63,5 Palvelujen ostot 3 97, ,2 27,2 27,2 Sisäiset palvelut 4 797, ,2 26,2 26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 958, ,6-28,6-28,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 99, , -, -, Avustukset Vuokrakulut 3 25, ,3-9,3-9,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 39 23, , -, -, Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 40, ,0-4,0-4,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -383, , 2 258, Laskennalliset erät , ,, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Tekninen johtaja Talouspäällikkö Ympäristöviraston sihteeri Toimistosihteeri 2, 2, 8 Paikkatietosuunnittelija yhteensä 5, 6, 2 08

98 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, keskusarkiston ja sihteeripalvelut. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja kahden rakennustoimikunnan, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos on +6,5 henkilötyövuotta, toisaalta talousarviovuoden aikana toisen eläkkeelle siirtyvän toimistosihteerin paikkaa ei täytetä, muutos -0,6 htv. Toimistopalveluiden yksikön ja hallinnon kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 09

99 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot niin normaalioloissa kuin kriisien kohdatessa Pitää ajan tasalla kaupungin valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,9 2,9 2,9 Henkilöstökulut , ,3-7,3-7,3 Palvelujen ostot , ,2 3,2 3,2 Sisäiset palvelut 842, ,7 974,7 974,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,2 38,2 38,2 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 50-00,0-00,0-00,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9 2,9 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -304, ,8-25,8 Laskennalliset erät -99, ,5-78,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 0

100 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

101 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja sataman suurista investoinneista STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan tuottavuuden parantaminen Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Vanhan kaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistaminen Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä määrärahojen puitteissa Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 2,6 2,6 Myyntituotot , ,9 4,9 4,9 Sisäiset myyntituotot 000, Maksutuotot 23 8, ,4-5,4-5,4 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,6 5,6 5,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,3 92,3 92,3 Valmistus omaan käyttöön ,0-00,0-00,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -2,2-2,2 Henkilöstökulut , ,5-2,9-2,9 Palvelujen ostot , ,6 2,6 2,6 Sisäiset palvelut , ,7-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-2,9-2,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 29, , -2, -2, Avustukset , Vuokrakulut 272, ,8-8,8-8,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,5 -,5 -,5 Muut sisäiset vuokratkulut 8 555, , -52, -52, Muut toimintakulut 2 28, ,7 67,7 67,7 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät , ,4 7,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 2

102 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakennusinsinööri Rakennusmestari (202)/Katumestari Kunnallistekniikan suunnittelija - Suunnitteluinsinööri - - Katuosaston työntekijä Putkenlaskija Suunnitteluavustaja 0,5 0,5 0,5 Vihersuunnittelija - 0,5 0,5 yhteensä 0,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohtoja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 0, km - Kokoojakadut 30,5 km - Asuntokadut 83, km - Kevyen liik. väylät 52,8 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n Taimon talvisäilytysalueella on 87 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja on tullut vuoden 203 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,3 km eli noin m 2. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 202 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. Kunnallistekniikan suunnittelijan toimi esitetään muutettavaksi suunnitteluinsinöörin viraksi. Tehtävä muodostuu pääasiassa kunnallistekniikan suunnittelun ohjauksesta. Julkisten varojen käyttö, esimerkiksi laskujen hyväksyminen, edellyttää toimimista virkasuhteessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

103 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvät ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden Siirrytään viherluokituksen 3-alueilla ostopalveluihin jäteastioiden tyhjennyksessä Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,,, Myyntituotot , ,2,2,2 Sisäiset myyntituotot 380, , -57, -57, Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 8 663, ,3,3,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 6 340,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , -0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,8 -,2 -,2 Palvelujen ostot , ,8 6,8 6,8 Sisäiset palvelut 6 529, ,2 62,2 62,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-5,3-5,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 805, ,6-7,6-7,6 Avustukset Vuokrakulut 4 829, ,3,3,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 25 80, ,3-7,3-7,3 Muut sisäiset vuokratkulut , ,5-24,5-24,5 Muut toimintakulut 045, ,6 4,6 4,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , , -2, Laskennalliset erät , , -4, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija 0,5 0,5 Puistotyöntekijä Puutarhuri Erikoisammattimies yhteensä 9 8,5 7,5 Kausityövoima 4 8 htv

104 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopinta-alaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. Tämä tulee esille mm. asukastyytyväisyyttä mittaavissa kyselyissä (Efeko, yhdyskuntatekniset palvelut). Mikäli hoidettavaa yksikköä kohti käytössä oleva määräraha jatkossakin laskee, joudutaan alueiden hoidon tasoa laskemaan alhaisemman hoitotasoluokituksen alueilla. Keskeisten puistojen hoitotaso pyritään kuitenkin säilyttämään nykyisellä tasolla Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä..203 seuraavasti: A edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoiluja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna C Lähimetsä C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä Leikkialueet 32 kpl 3,2 ha 4 ha 7, ha 8,8 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikön vakituisen henkilökunnan määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä elämöitymisen myötä. Vakanssia ei ole täytetty, vaan tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Vuoden 203 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 9 ha muodostuen Itä-Immasen 2-alueesta, Itä-Tammistosta ja Heinäisten leikkialueesta. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 202 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 3 00 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Palvelujen määrärahan merkittävä nousu johtuu viraston palkkakustannusten tarkennetusta kohdistamisesta. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 5

105 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 209 mennessä. Energiaa säästävien rakennustapojen ja lämmitysmuotojen suosiminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Jäähallien kulurakenteen selvittäminen Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavien laitteiden rakentaminen ja käyttöönotto. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Selvityksen laatiminen jäähallien tulo- ja menorakenteesta Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-4,5-4,5 Myyntituotot 400,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 96,35 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,5-4,5-4,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5 6,3 6,3 Henkilöstökulut , ,5 6, 6, Palvelujen ostot 68 60, ,3-9,3-9,3 Sisäiset palvelut 25 43, ,6 07,6 07,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 630, ,5 2,5 2,5 Avustukset Vuokrakulut 4 93, ,2,2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle ,8 2,8 2,8 Muut sisäiset vuokratkulut , ,9 3,9 3,9 Muut toimintakulut 2 022,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2 7,0 7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-4,6 Laskennalliset erät , ,9-58,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 6

106 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Työnjohtaja Ammattimies (202) /Erikoisammattimies Ulkoilualueiden työntekijä yhteensä: Kausityövoima htv TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 6 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 3 kpl Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kahdessa kaukalossa - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta (Suopelto, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen), lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväsksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 7

107 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalisille Palveluliikenteen kehittäminen osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Turun seudullisen joukkoliikenteen liikennöinnin käynnistäminen Naantalin ja Turun välisillä reiteillä ja lipputuotteiden uudistaminen. Budjetti TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-0,8-0,8 Myyntituotot , ,8-0,8-0,8 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6 3,6 3,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,0,0,0 Sisäiset palvelut 42, ,5 5 33,5 5 33,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4 2,4 2,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -53, ,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 8

108 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu euroa Palvelu- ja asiontiliikenteen sopimukset ovat voimassa saakka. Vuoden 204 aikana on tavoitteena kilpailuttaa palveluliikenne osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Palveluliikenne ajaa ma la mantereen, Luonnonmaan ja Merimaskun alueella. Koulujen loma-aikana palveluliikenteellä katetaan joukkoliikenteen tarjonta myös Merimaskuun ja Rymättylään. Vuosittainen matkustajamäärä on noin henkilöä. Liikenteen järjestämiseen on varattu euroa. Luonnonmaan kutsutaksin, Haapalan yhteysalusliikenteen jatkoyhteyden, Velkua- Naantali palvelulinjan ja Rymättylän alueen palvelulinjan yhteen lasketut vuosittaiset matkustajamäärät koululaiskuljetusten lisäksi on matkustajaa. Liikenteen järjestämiseen on varattu euroa. Koululaiskuljetuksiin on varattu määrärahat perusopetuksen tehtäväalueella. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen järjestämä linja-autoliikenne käynnistyy alkaen. Liikenne on seudullisen viranomaisen suunnittelemaa ja hankkimaa. kaupunkiseudun viranomaisen alueella on voimassa yhtenäinen lippujärjestelmä alkaen. Kaupunkiseudun joukkoliikenteessä tehdään noin matkaa vuodessa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Seutuliikenteen järjestämistapa muuttuu alkaen. Talousarvio on laadittu ottaen huomioon Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen kilpailuttaman linjareitin (Naantali-Raisio-Turku-Kaarina-Lieto) kilpailutuloksen kustannusvaikutukset. Sen mukaan Naantalille tulevat kustannukset nousevat vuoden talousarvion 203 tasosta n eurolla valtion avustusten säilyessä nykyisellä tasolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 9

109 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. STRATEGISET TAVOITTEET OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kilpailutetaan kaupungin sähkön toimittaja, ottaen huomioon oman tuotannon osuus. Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 9,6 9,6 Myyntituotot , ,6 4,6 4,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 869,45 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 23,8 23,8 Henkilöstökulut 5 459, ,0-8,0-8,0 Palvelujen ostot 8 95, ,0-78,0-78,0 Sisäiset palvelut 523, ,9 283,9 283,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 25,0 25,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6,38 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut 66,50 Muut toimintakulut 055,22 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-4,9 Laskennalliset erät , ,8 2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 TALOUSARVION PERUSTELUT Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. 20

110 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 202 noin liian suureksi. Sähkön markkinahinnan ollessa vielä vuonna 203 arvioitua matalammalla tasolla jäänee sähkön myynnistä saatava tuotto taas alle arvioidun. Tämän vuoksi vuoden 204 talousarviossa on sähkön myynnistä saatavaa tuottoarviota laskettu noin , joka selittää toimintakatearvion alenemisen vuoden 203 talousarviolukuun verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 2

111 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden talvikunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Siirrytään henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa leasingkaluston käyttöön Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 9,4 9,4 Myyntituotot 22 09, ,9 4,9 4,9 Sisäiset myyntituotot , ,7 -,7 -,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,7 8,7 8,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , ,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot 5 259, Valmistus omaan käyttöön , ,8-8,8-8,8 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6 2,4 2,4 Henkilöstökulut , ,2 7,8 7,8 Palvelujen ostot , ,5 -,5 -,5 Sisäiset palvelut , ,9 9,9 9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-50,9-50,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 42, ,0-32,0-32,0 Avustukset Vuokrakulut 6 70, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,7-8,7-8,7 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 7 35, ,3-75,3-75,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,6-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 20,3 Laskennalliset erät , , 7, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , , ,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Erikoisammattimies Vanhempi ammattimies Työkoneen kuljettaja Tiehöylän kuljettaja Korjausmies Kuorma-autonkuljettaja Varikkopäällikkö yhteensä

112 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen talvikunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 4 kpl (aurat, hiekoitin kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet ja autot pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. Kuljettajien on suoritettava kuljettajien ammattipätevyyskoulutus vuoteen 204 mennessä MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa siirrytään leasingkaluston käyttöön. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

113 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Seutuyhteistyön kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Omavalvonnan jatkuva kehittäminen Vanhuspalvelun ruokalistojen kehittäminen (ravitsemushoito) sekä koulujen ja päiväkotien ruokalistojen uudistaminen Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Tehostetaan vuonna 203 käyttöönotetun Omax-ohjelman käyttöä kaikissa keittiöissä Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatketaan ruokalistojen kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6,6,6 Myyntituotot , ,9-8,9-8,9 Sisäiset myyntituotot , ,8 3,8 3,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 5 795, ,0 60,0 60,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 275, ,0 0,0 0,0 Valmistus omaan käyttöön 79, ,3-33,3-33,3 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,4 -,6 -,6 Henkilöstökulut , ,5 0,0 0,0 Palvelujen ostot , ,2 2,2 2,2 Sisäiset palvelut , ,3 26,3 26,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-6,6-6,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 94, ,9-9,9-9,9 Avustukset Vuokrakulut 3 929, ,4 2,4 2,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,8,8,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 686, ,3-8,3-8,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 3 90, ,2 389, 389, Poistot ja arvonalentumiset , ,8 6,8 Laskennalliset erät , ,5 4,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 24

114 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja - Ruokapalveluesimies 9,5 9,5 9 Ruokapalvelutyöntekijä 38,6 40,4 4,8 Palveluvastaava 3 5 5,8 (+ 0,5 laitosapulaisten siirto) laitosapulainen,7 Siivooja,,8,8,8 yhteensä 57, 59,2 59,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla (ruokalistat, keittiöiden henkilöstöresurssit). Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu n.,5 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä tapahtuu muutoksia, päivähoidon ja koulujen ateriamäärät hieman laskevat ja vanhusaterioiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. Henkilöstöön tulee lisäystä Karvetin, Tammiston, Nuhjalan ja Soinisten päiväkotien laitosapulaisten siirtyessä ateria- ja siivouspalveluihin. Toimintojen yhdistäminen tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä päiväkodeissa. Osa-aikaisista toimista kolme vakanssia on jätetty ilman määrärahavarausta, koska niitä hoidetaan siivoojien vakansseilla, joiden palkkauksesta osa kohdistuu ateriapalveluihin. Lisäksi yksi ruokapalveluesimiehen vakanssi jätetään ilman määrärahavarausta keskustan päiväkodin keittiön toiminnan muututtua..203 lukien valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on neljä henkilöä (2,36 htv). Nämä ovat syksyllä 202 solmittuja yhdistelmätyöntekijöiden oppisopimuksia, jotka päättyvät keväällä 204 sekä elokuussa 203 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä 205. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. lounas = suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25

115 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Henkilöstön hyvinvointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Laitosapulaisten siirrot siivous- ja ateriapalveluihin sivistysviraston kanssa yhteisesti sovittavalla aikataululla Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot , ,9 3,9 3,9 Sisäiset myyntituotot , ,3 4,3 4,3 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 3,2 3,2 Henkilöstökulut , ,7 2,2 2,2 Palvelujen ostot , ,8,8,8 Sisäiset palvelut , ,0 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 7,8 7,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 534, ,0-9,0-9,0 Avustukset Vuokrakulut 6 560, , 7, 7, Vuokrakulut tilalaitokselle 2 836, ,6-2,6-2,6 Muut sisäiset vuokratkulut 8 592, , 2, 2, Muut toimintakulut 335, ,3-48,3-48,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4 20,5 20,5 Poistot ja arvonalentumiset -,04 Laskennalliset erät , ,9 36,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 26

116 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 37,7 38,5 36,4 Laitoshuoltaja 9 9 8,5 Palveluvastaava 2,4 2,8 8,8 (+3,5 laitosapulaiset) Laitosapulainen 2, 2, - Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 0,2 Koulunkäynninohjaaja 0,3 0,3 yhteensä 53,7 55,4 56,7 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja lattian kristalloinnit (kaupungintalon kivilattia) sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia (tasoluokitukset Kiinteistö RYLl:in mukaisia) ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Karvetin, Tammiston, Nuhjalan ja Soinisten päiväkotien laitosapulaisten siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 2,6 % (9 998 m 2 ). Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on,6 % ( 252 m 2 ) ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 % (454 m 2 ) MUUTOKSET TALOUSARVIOON Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin jaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. Henkilöstövahvuudessa on mukana kuusi oppisopimusopiskelijaa (kohdistus siivouspalveluihin 4,42 htv). Oppisopimukset päättyvät keväällä 204. Neljän päiväkodin siirtyessä siivouspalvelujen hoidettavaksi mm. pesulapalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä puhdistusaine ja tarvikemenot kasvavat ohjeistusta enemmän. Siirrot lisäävät myös sisäisten tulojen määrää. Siivoojille hankitaan puhelimet, koska kiinteistöissä ei juurikaan ole enää käytettävissä puhelimia kaupungin siirryttyä mobiililiittymiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27

117 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SATAMALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Satamalaitos Vastuuhenkilö: Yrjö Vainiala Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää palvelujaan, kehittää ja ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-6, -6, Myyntituotot , ,2-6,4-6,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,4 4,4 4,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5,40 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,2-3,5-3,5 Henkilöstökulut , ,7-2,2-2,2 Palvelujen ostot , ,3-4,3-4,3 Sisäiset palvelut , ,4 3,4 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 3,2 3,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 845, Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokratkulut Avustukset 4 500, Vuokrakulut 98 8, ,8-26,8-26,8 Muut toimintakulut 48 79, ,9-24,9-24,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,5-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 0,5 Laskennalliset erät , ,0 4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TA203-vuonna Htv TA204-vuonna Satamajohtaja Satamajohtajan sihteeri Toimistosihteeri Liikennepäällikkö Satamavalvoja Kiinteistönhoitaja Sähkötyönjohtaja Yhteensä Yleistä Kaupunginhallitus on kokouksessaan / 294 hyväksynyt ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnalle sekä antanut päätoimialoille ja toiminnoille raami- ja ohjeluvut vuoden 204 talousarvion laadintaa varten. Talouden suunnittelua varten ja sitä ohjaamaan on ohjeistuksessa sataman osalle annettu toimintakatteen tavoiteluku euroa. Liikenne-ennuste vuodelle 204 Naantalin sataman vuoden 204 talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Naantalin sataman vuoden 204 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja on talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen erittäin vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 204 kokonaisliikenteen ennustetaan olevan yhteensä noin 7,32 miljoonaa tonnia, mutta tavaralajeilla on erilainen vaikutus sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. 28

118 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Vuoden 204 budjetoidut toimintatulot ja -menot sekä toimintakate Tulot Tulopuolta arvioitaessa on huomioitu paitsi voimassa olevat sopimukset ja niissä määritellyt maksut, niin myös alustavasti tietyille palveluille ja tavararyhmille suunnitellut maksujen ja taksojen tarkistukset. Taksan tarkistukset tehdään yksilöllisen tarkastelun ja arvioinnin pohjalta ja toteutetaan siten, että sataman kilpailukykyä ei vaaranneta. Tavararyhmästä ja palvelusta riippuen korotukset vaihtelevat välillä -2 %. Voimassa olevissa sopimuksissa määriteltyihin maksuihin ei voida vaikuttaa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 204 yhteensä noin euroa. Menot Sataman vuoden 204 ulkoisten ja sisäisten käyttömenojen arvioidaan olevan yhteensä euroa ts euroa ja noin 3 % vähemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Ostettaviin ulkoisiin palveluihin on vuonna 204 arvioitu kuluvan yhteensä euroa, mikä on noin 4 % eli yhteensä euroa vähemmän vuoden 203 talousarvioon verrattuna. Ostettavat palvelut liittyvät laitureiden, ramppien, tie- ja kenttäalueiden sekä kiinteistöjen huoltotöihin ja kunnostuksiin. Muut ostettavat palvelut liittyvät esimerkiksi talvikunnossapitoon, jäänmurtoon, siivoukseen tai ovat ns. asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät mm. ympäristöön ja turvallisuuteen esim. turvallisuusauditointeihin ja selvityksiin, öljyntorjuntaan, valmiussuunnitteluun, melumittauksiin, ilman laadun seurantaan, yhteisläjityspaikan etsintään, vesialueiden nykytilan ja kalataloustarkkailuun, laatu- ja ympäristöjärjestelmään, markkinointiin, sataman vuosikertomuksiin ja esitteisiin jne. Sisäisiin eli kaupungin satamalle toimittamiin palveluihin arvioidaan kuluvan kaupungin laatiman laskelman mukaan yhteensä euroa ts. noin % eli +092 euroa enemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Materiaali- ja tarvikehankintoihin sekä mm. energian, sähkön ja veden kulutukseen liittyvien ulkoisten käyttömenojen arvioidaan vuonna 204 olevan yhteensä euroa. Vuoden 203 talousarvioon verrattuna näiden hyödykkeiden hankintoihin liittyvien menojen arvioidaan kasvavan noin 3 % eli yhteensä euroa. Sisäisiin kaupungilta toimitettaviin aineisiin ja tarvikkeisiin arvioidaan kuluvan noin 82 euroa. Sataman henkilöstömenojen on arvioitu laskevan vuonna 204 yhteensä 2 % eli euroa verrattuna vuoden 203 talousarvioon. Henkilöstömenojen arvioinnissa on käytetty keskushallinnon ohjeistusta ja/tai antamia palkkoja ja sivukuluja koskevia tietoja sekä pyritty arvioimaan maksettavien erilliskorvausten ja ylitöiden sekä mahdollisen lyhytaikaisen tilapäisen työvoiman tarvetta. Maksettavien vuokrien arvioidaan olevan yhteensä noin euroa, mikä on noin 27 % eli euroa vähemmän kuin vuodelle 203 oli budjetoitu. Tämä johtuu siitä, että Luonnonmaan satamanosassa liikenteen on arveltu vuonna 204 hieman laskevan, mikä puolestaan vähentää toisaalta vuokralaiturin tavaramääriin ja -maksuihin sidottua vuokran muuttuvaa osuutta. Avustukset Naantalin Meripelastajat ry:lle sekä Suomen Merimieskirkko ry:lle ovat vuonna 204 yhteensä euroa eli sama kuin jo useana vuotena aiemminkin. Muut menot, jotka ovat lähinnä erilaisia viranomais- ja jäsenmaksuja (mm. liikennemäärien perusteella maksettava Suomen Satamaliiton jäsenmaksu, Itämeren Satamajärjestön BPO:n jäsenmaksu, saksalais-suomalaisen kauppakamarin jäsenmaksu jne.) on arvioitu vuonna 204 olevan yhteensä , mikä on noin 25 % eli euroa vähemmän kuin vuoden 203 talousarviossa. Toimintakate Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisten uusien liikennekonseptien tai sopimusten vaikutuksia liikennemääriin ja/tai tulokseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan on talouden suunnittelua varten satamalle annettu toimintakatteen tavoiteluku euroa. Tähän tavoitelukuun ei kuitenkaan nykyisen taloudellisen matalasuhdanteen aikana ja arvioiduilla liikennemäärillä, nykyisillä voimassa olevilla sopimuksilla, suunnitelluilla taksankorotuksilla ja arvioiduilla käyttömenoilla päästä. Vuoden 204 budjetoidut ulkoiset toimintatulot ja -menot huomioiden saadaan toimintakatteeksi (ulkoinen) yhteensä euroa, joten raamiluvusta jäätäisiin jälkeen noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloennustetta korotetaan euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29

119 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Tilalaitoksen toiminnan suunnitelmallisuus ja taloudellisuus kehittyvät edelleen. OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon ajastuksia laajennetaan rakennusten pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Kiinteistöjen toimintaa tehostetaan avainlogistiikkaa kehittämällä. Selvitetään tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen edellytykset. Otetaan huomioon energiataloudellisuus hankinnoissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuden selvittäminen, energiataloudellinen vertailu sekä kehittämissuunnitelmien laadinta. Vastavuoroisen tiedonvälityksen varmistamiseksi järjestetään säännölliset kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kehityspalaverit. Käyttäjät tutustutetaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa parantaa kiinteistöjen energiataloutta ja muuta kustannustehokkuutta. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 -,2 -,2 Myyntituotot , ,5 2,5 2,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 6 955, Vuokratulot , , 0,6 0,6 Tilalaitos vuokratulot , ,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot , ,9-9,9-9,9 Muut toimintatuotot 30, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,6-2,6 Henkilöstökulut , ,0-7,0-7,0 Palvelujen ostot , ,3 4, 4, Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-0,2-0,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut tilalaitokselle Vuokrakulut , , -7,7-7,7 Muut sisäiset vuokratkulut , ,9-9,9-9,9 Muut toimintakulut 3 783, ,4-87,4-87,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0,0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 -,7 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 30

120 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv vuonna 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 204 Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari 2 2 Työpäällikkö Rakennusinsinööri Talosuunnittelija 0,6 - Suunnitteluinsinööri - - Toimistosihteeri, asuntosihteeri (202),6,6 - Kiinteistönhoitohenkilöstö ( ma) 8, Rakennusammattimiehet yhteensä 26,9 26,6 24 TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen tavoitteena on kohdistaa syntyvät kustannukset oikein käyttäjille laadittavien vuokrasopimusten perusteella. Vuokrataso on tarkoitus vakiinnuttaa sellaiselle tasolle, ettei rakennuskantaan muodostu korjausvelkaa. Korjausvelkaa vähennetään tarpeettomia rakennuksia myymällä ja huonokuntoisia rakennuksia purkamalla. Rakennusten energiatalouden parantaminen tuo kustannussäästöjä niin vuokranantajalle kuin vuokralaisellekin. Taloudellisuutta parannetaan energiatehokkuuden määrittämisen, kehittämissuunnitelmien ja käyttäjien informoinnin kautta. Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa ja ne ovat potentiaalinen säästökohde. Rakennusten toimintakuntoisuutta pidennetään huolellisella kiinteistöhoidolla ja oikea-aikaisilla kunnossapitotoimilla. Rakennuksien ylläpito toteutetaan laadukkaasti toimintavarmoja ratkaisuja käyttäen. Ylläpito priorisoidaan kuitenkin rakennusten käyttöasteen ja -tarpeiden mukaiselle tasolle. Rakennusten ylläpitoa ja turvallisuutta edistää myös valvontajärjestelmien jatkuva parantaminen. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat 8 vakinaiselle ja yhdelle määräaikaiselle työntekijälle. 204 valmistuu selvitys saaristoalueen kiinteistönhoidon ulkoistamisesta. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Määräaikaisen kiinteistönhoitajan tehtävän määräaikaa jatketaan vuoden 205 loppuun. Rakennusmestarin vakanssi jätetään täyttämättä. Talosuunnittelijan nimike muutetaan suunnitteluinsinööriksi. Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos tilalaitoksen osalta on -,6 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Talousarvioon on sisällytetty yhteensä euron varaus purkukustannuksiin ja euron säästö vuotuisiin käyttökustannuksiin. Rakennusten purkaminen aloitetaan rakennuksista, joiden käyttökustannuksista syntyy eniten säästöjä. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n euron edestä. Lämmitysjärjestelmien tehostaminen aloitetaan Lietsalan koulussa ja päiväkoti Kaarnapaatissa. Investointiosaan esitetään hankkeelle määrärahaa, josta syntyy käyttötalouteen lämmityskulujen säästöä vuonna 204 noin euroa ja jatkossa vuositasolla noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna (tiettyjen vuokrattujen tilojen osalta muutetaan budjetointitapaa ei taloudellista nettovaikutusta). Lietsalan koulun ja Kaarnapaatti-päiväkodin ESCO-hankkeen takia palautettu euroa lämmitysmäärärahoja.vakanssit käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. Ei määräaikaista kiinteistönhoitajaa, henkilöstökulujen vähennys euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 3

121 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 2 % ja hule- ja vuotovesien määrä jätevesiverkostoon on alle 30 %. Kohde TP202 TA203 TE204 KJ204 TA204 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 -,0 -,0 Myyntituotot , ,0 -,0 -,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 509,25 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 23,80 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,3 0,3 Henkilöstökulut , , -7,5-7,5 Palvelujen ostot , ,8 5,8 5,8 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-3,6-3,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 6 383, ,8 45,8 45,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 7 777, ,8-7,8-7,8 Muut sisäiset vuokratkulut Muut toimintakulut 6 942, , -0, -0, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3-5,2-5,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-5,2 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä tp 202 Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Vesihuoltopäällikkö Rakennusmestari Erikoisammattimies 2,2 2,75 Vanhempi putkiasentaja Putkiasentaja Putkiasentaja (oppisopimus) Toimistosihteeri Yhteensä 2,2 3 0,75 32

122 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION PERUSTELUT Kaukovalvonnan käyttöjärjestelmän päivittäminen nykyaikaiseksi varmistaa nyt käytössä olevalle järjestelmälle käyttövuosia pitkälle eteenpäin. Saaristoalueen laajan saneerausohjelman toteuttaminen vuosina on vähentänyt muun verkoston saneerauspanostusta. Verkoston saneerauksen painopiste on nyt muun Naantalin ikääntyvän verkoston saneerauksessa. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 205 alussa, kuitenkin viimeistään vuoden 206 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos jatkaa talouden tasapainottamistoimia suunnitelman mukaisesti korottamalla perusmaksuja 20 %. Talousarviotavoitteeseen pääsemiseksi viemärilaitoksen verolliseen käyttömaksuun tehtävä korotus on 0,20 /m3. Tämän jälkeen vesihuollon kulutusmaksut ovat: vesimaksu 2,48 /m3 sis. alv. 24 % (ei korotusta) ja jätevesimaksu 2,78 /m3 sis. alv. 24 % (korotusta 0,20 /m3) Ympäristöviraston toimistopalveluyksikön toimistohenkilöstön palkkaukseen varataan..204 alkaen määrärahat keskitetysti palvelukeskuksen tehtäväalueelle, muutos vesihuoltolaitoksen osalta on -2 henkilötyövuotta. Toimistopalveluiden kustannukset laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden ostoina. HUOM: Talousarvion menot on arvioitu ostettavan kuutiometrimäärän mukaan. Tulot on arvioitu kuutiometrin mukaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 33

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 203-206 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa. Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11. NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 OSA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.2014) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toimielin: KESKUSVAALILAUKUN Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot