Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007"

Transkriptio

1 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007

2 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa Laatinut: BioCityn käyttäjäyhdistys Turku, Sisällysluettelo: 1. Yleistä jätehuollosta 2. Kierrätettävä hyötyjäte 2.1 Lasi 2.2 Metalli 2.3 Paperi 2.4 Pahvi 2.5 Muovi Muoviastiat Styroksi PVC Muut 3. Vaaraton laboratoriojäte 3.1 Käytöstä poistetut laitteet 3.2 Kehite ja kiinnite 3.3 Kirjoittimien kasetit 4. Biologinen jäte 4.1 Bakteerit 4.2 Virukset 4.3 Kudosjäte 4.4 Tartuntavaarallinen jäte 5. Geenitekniikalla muunnetut organismit (GMO) 5.1 GMO ryhmä I 5.2 GMO ryhmä II 6. Eläinperäinen jäte 6.1 Eläinraadot 6.2 Kuivikkeet 7. Kemikaalit 8. Radioaktiivinen jäte 9. Viiltävä/pistävä jäte 10. Akut ja paristot 11. Liitteet 1. Yleistä jätehuollosta 2/18

3 Tässä ohjeessa kuvataan biolääketieteellisen tutkimuslaitoksen jätehuoltoon liittyviä käytännön järjestelyjä. Monisteen tarkoitus on yhtenäistää BioCityssä toimivien yksiköiden jätehuolto ja helpottaa samalla käyttäjien ja jätteen kuljetuksesta huolehtivien henkilöiden toimintaa. Yhtenäinen jätteen lajittelu, keräys ja poisto vähentää potentiaalisia vaaratilanteita ja alentaa jätehuollosta aiheutuvia kuluja. Jäte pyritään mahdollisuuksien mukaan saattamaan uusiokäyttöön. Muu jäte toimitetaan poltettavaksi polttolaitokselle, haudataan kaatopaikalle, tai kuljetetaan ongelmajätelaitokselle. Jätelaki velvoittaa jätteen tuottajia olemaan selvillä tuotetun jätteen laadusta ja määrästä sekä kirjaamaan poistettavan jätteen. Tämä ohje tullaan päivittämään tarpeen mukaan. Yleiset säännökset Ym 426 jätelaki /1072 Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä; ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä; kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa; jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on; kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä niiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa; 3/18

4 jätteen käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen. Yleisiä ohjeita * Jäte tulee toimittaa uusiokäyttöön mahdollisuuksien mukaan, ongelma- ja riskijätteistä on pidettävä kirjaa (jätelaki Ym 426, /1072). Jätteen vastaanottajan on täytettävä lain asettamat vaatimukset. * Jäte on hyödynnettävä jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta verrattuna muutoin järjestettyyn jätehuoltoon. * Erilliset jätteet on pääsääntöisesti kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään. * Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin, ainoastaan jos se on käsittelyn kannalta välttämätöntä. * Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta tärkeistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista (Jäte L 51 S). * Ongelmajätteet on kirjattava yksikössä (määrä, laji, alkuperä, laatu, jätteen toimituspaikka, päivämäärä, kuljetus, hyödyntämistapa, käsittelytapa) ennen hävittämistä. * Tiedonkulku on varmistettava riittävin merkinnöin. Jos jäteastian sisältö epäselvä, se tulee selvittää. * Jäteastioita ei tule pakata liian täyteen jolloin kuljetus vaikeutuu. Oikein pakattu ja merkitty jäte on turvallinen. * Pakkaukseen on käytettävä ehjiä, vahvoja, suljettavia astioita. * Yksiköiden tulee tiedottaa käyttäjille ja muulle henkilökunnalle mahdollisen ongelmajätteen sijainnista laboratoriotiloissa. * Keräysastioihin voi hankkia selventäviä tarramerkkejä (Elfving OY puh Eija Haapanen, kts liite 3). * BioCity:ssä kaikki jäte kerätään rakennuksen YK-1 kellarikerrokseen. Liukuoven vieressä sijaitsevat jätepisteet ja tätä vastapäätä tuhoamisautoklaavihuone sekä ongelmajätevarastointitilat (kts. piirros). 4/18

5 2. Kierrätettävä hyötyjäte Tähän ryhmään kuuluva yhdyskuntajäte (esim. paperi, lasi, metalli jne) lajitellaan yksiköissä, joista siistijät vievät ne BioCity:n kellarikerroksen YK-1 hyötyjätepisteen keräysastioihin, joiden tyhjentämisestä vastaa taloyhtiö. Kaikenlaiseen jätteiden kuljetukseen tulee käyttää tavarahissiä. Lisätietoa: Olli Aartia puh Lasi Jätteen kuvaus: Värillinen ja väritön kierrätyskelpoinen lasi. Reagenssi- ja elatusainepullot, pipetit, ampullit, muut lasiastiat. Ei ikkunalasia! Lasi kerätään yksiköiden laboratorioissa rikkoutumattomiin lasijätteelle tarkoitettuihin astioihin, joista siistijät vievät ne YK-1 kerroksen lasinkeräyspisteeseen. Värillistä lasia ei enää eroteta kirkkaasta. Kuumuutta kestävä Duran-lasi pakataan turvallisesti ja viedään kaatopaikalle. Tyhjät lasipullot huuhdotaan runsaalla vedellä, liuotinpulloista haihdutetaan jäännös vetokaapissa ja poistetaan korkit. Lasijätteen noudon hoitaa Lassila & Tikanoja. 2.2 Metalli Jätteen kuvaus: Metalliastiat, purkit, alumiinifolio, laitteiden purkuosat, kalusteet. Metallijäte viedään YK-1 kerroksen metallinkeräysastiaan, joka tyhjennetään kerran 4 viikossa. Elohopeajäte säilytetään yksiköissä suljetuissa muoviastioissa vetokaapissa ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Lyijyakut ja paristot viedään YK-1 jätepisteeseen. Ne noutaa ympäristöauto Yrjö (Lassila&Tikanoja Oyj). Lisätietoa: Olli Aartia puh Paperi Jätteen kuvaus: Toimistopaperi, kirjekuoret, mainokset, sanoma- ja aikakauslehdet, piirturi- ja ATK-paperi, luettelot, kirjat, silputtu paperi, ym. Hyötykäyttöön tulee vain puhdas paperi, joka lajitellaan yksiköissä siten, että toimistopaperi, ATK-paperi, piirturipaperi, telekopiopaperi, konekirjoituspaperi, ruutupaperi, ja valkoiset kirjekuoret tulevat yhteen, sanomalehtipaperi, aikakausjulkaisut, mainokset, esitteet, ja ruskeat kirjekuoret toiseen säiliöön. Siistijät toimittavat paperin YK-1 kellarin jätepisteeseen. Tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja. Likainen paperi laitetaan yhdyskuntajätteisiin tai käsitellään ongelmajätteenä likaavan aineen mukaan. 2.4 Pahvi 5/18

6 Jätteen kuvaus: Pahvilaatikot, kartonki, suojapahvit, pahvipakkaukset. Pahvilaatikot ja kartongit puretaan, taitellaan (ei poljeta) ja viedään YK-1:ssä olevaan rullakkoon, jonka tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja kerran viikossa. Likainen pahvijäte toimitetaan yhdyskunta- tai muuhun jätteeseen likaavan aineen mukaan. 2.5 Muovit Isot muoviastiat Jätteen kuvaus: Muovikanisterit, ämpärit, kannut, pullot. Muovipullot ja -kanisterit viedään toistaiseksi YK-1 kellarikerroksen yhdyskuntajätesäiliöön, jonka firma WM Ympäristöpalvelut OY tyhjentää säännöllisin väliajoin Styroksi Jätteen kuvaus: Eriste- ja pakkaus-styroksi. Styroksijäte kerätään YK-1 kellarikerroksen yhdyskuntajätesäiliöön PVC Jätteen kuvaus: Polyvinyylikloridia sisältävä muovi, PVC-käsineet ja astiat. Polyvinyylikloridi (PVC)-jäte (esim. PVC-kertakäyttökäsineet) kerätään yksiköissä erillisiin laatikoihin, jotka viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneen välikköön kaatopaikka. Laatikon (esim. riskijäte-) päälle tulee laittaa teksti PVC-jäte. Vaihtoehtoisesti PVC-jätteen voi panna bakteerijätteen mukaan riskijätelaatikoihin, jolloin se menee automaattisesti kaatopaikalle haudattavaksi (Kysymykset: Olli Aartia puh ) Muu muovijäte Jätteen kuvaus: Muovipurkit, pakkausmuovi, kelmut, pipetit, koeputket, pipetinkärjet, pullot, astiat, kalvot, jne. Polypropeenia ja polystryreeniä pääasiassa sisältävä muovi laitetaan yhdyskuntajätteisiin, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätettä. 6/18

7 3. Vaaraton laboratoriojäte Vaaraton laboratoriojäte on yhdyskuntajätettä, joka sisältää kierrätykseen kelpaamatonta esim. likaista paperia, pahvia, muovia, kuitua, kangasta tms. Tämä kerätään yksiköissä mustiin muovisäkkeihin, jotka siivoojat vievät YK-1 kerroksen jätekeräyspisteen vieressä olevaan jätepuristimeen. Puristimeen ei saa laittaa biojätettä tai nestemäistä jätettä. Säiliön tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja. Lisätietoa: Olli Aartia puh Yhdyskuntajätteisiin laitetaan myös tunnetusti vaarattomat kemikaalit. Kuitenkin KCl ja NaCl liuotetaan veteen ja huuhdotaan viemäriin suurella vesimäärällä. Pieniä määriä happoja ja emäksiä voi kaataa viemäriin neutraloituina. Huom.! Ainoastaan vaaratonta yhdyskuntajätettä saa laittaa YK-1 kerroksen puristimella varustettuun jätesäiliöön. Biologinen ja ongelmajäte hävitetään muulla tavoin (kts. myöh.). 3.1 Käytöstä poistetut laitteet BioCity:n YK-1 kellarikerroksessa olevaan materiaalivarastoon (huone YK-193, kts. piirros) voi varastoida käytöstä poistettuja laitteita rajallisesti. Hyllytilat on jyvitetty yksiköille. Avain yksiköillä. 3.2 Kehite ja kiinnite Jätteen kuvaus: Automaatisten filminkehityskoneiden kehite- ja kiinniteliuokset. Jokainen yksikkö kerää liuokset itse. ÅA:n jätteet säilytetään joko yksiköiden valokuvaushuoneessa (biokemia) tai YK-1 ongelmajätevarastossa (biologia). Kehite/kiinnite toimitetaan tarvittaessa Kuusakoski Oy:lle (Tomi Virtanen, puh ). 3.3 Kirjoittimien kasetit Jätteen kuvaus: Fax-laitteiden ja Laser- ja mustesuihkukirjoittimien värikasetit. Laserkirjoittimien tyhjät kasetit palautetaan valmistajille (pakkauksissa pakettikortit). 4. Biologinen jäte Biologista jätettä ovat esimerkiksi bakteerikasvatusmaljat, virusviljelyastiat, kudosviljelypullot, kudospalat, veriputket, jne. 4.1 Bakteerimaljat 7/18

8 Jätteen kuvaus: Agaria sisältävät bakteerimaljat. Bakteerimaljat, mikäli ne eivät sisällä tartuntavaarallisia kantoja (kts. 4.4) tai ryhmän II GMO:ja (kts. alla), kerätään riskijäteastioihin ja viedään autoklaavihuoneen (YK-1) välikköön no.1 (oikeanpuoleinen ovelta katsoen) (kts. myös kohta 5.1 GMO I jäte). Avaimen autoklaavihuoneeseen saa yksiköstä. GMO II-jäte kerätään välikköön no. 2 (vasen ovelta). GMO II-jätettä sisältävät muoviset kertakäyttöpipetit ja mikropipetin kärjet kerätään eri riskijäteastiaan, etteivät ne riko (agaria sisältäviä) jätesäkkejä. Säkki täytetään niin, että kuljetuslaatikon sulkeminen onnistuu kannessa olevan ohjeen mukaan ja säkin suun tulee olla löysästi kiinni, ettei säkkiin synny painetta. Jätelaatikot on varustettava tekstillä, josta selviää laatikon sisältö, tuottaja, yksikkö, vastaanottaja (autoklaavi tai kaatopaikka) ja päivämäärä. Samat tiedot kirjataan lisäksi autoklaavihuoneessa olevaan siniseen kirjaan (jätekirjanpito). Puutteellisesti varustetut laatikot palautetaan yksiköihin. Laatikot viedään kaatopaikalle viikottain ja haudataan valvotusti. Jätemaksu jyvitetään yksiköille kirjanpidon mukaan. Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Turun Seudun jätehuolto Lisätietoa EU:n säännöksistä: 4.2 Virukset Jätteen kuvaus: Nestemäiset virusviljelyt, infektoidut solukasvatukset, virusta sisältävät koe-eläinraadot. Nestemäinen virusjäte kerätään suljettavaan kuumuutta kestävään muovi- tai lasiastiaan, joka sisältää Klorilli-liuosta (Orion) 1% astian tilavuudesta. Neste autoklavoidaan ja sisältö huuhdotaan viemäriin runsaalla vedellä. Virusta sisältäneet astiat dekontaminoidaan pitämällä ne upotettuina 1% Klorilli-liuoksessa yön yli ja pestään normaalisti. Kertakäyttöastiat (maljat, pullot, muovit ym.) kerätään riskijäteastioihin, jotka viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneeseen välikköön 1 kaatopaikka (kts. tartuntavaarallisten mikro-organismien lista alla, kohta 4.4). GMO II virukset ja verinäytteet autoklavoidaan aina. Laatikoiden autoklavoinnista sekä kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Muita kuin tartuntavaarallisia viruksia sisältävät koe-eläinraadot on syytä autoklavoida ja pakastaa (kts. eläinraadot). Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Ari Hinkkanen ; Veijo Hukkanen Kudosviljelyjäte Jätteen kuvaus: Solu- ja kudosviljelyastiat, muovimaljat, pipetit, putket, kudosnäytteet, solunäytteet. 8/18

9 Kudosviljelyjäte kerätään riskijäteastioihin ja viedään autoklaavihuoneen välikköön 1. Jos solukoissa GMO:ita, on jäte GMO-jätettä (kts. kohta 5. GMO-jäte). Kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Jos jäte on radioaktiivista, siihen sovelletaan radioaktiivisen työskentelyn edellyttämää jätteenkäsittelyä (kts kohta 9. Radioaktiivinen jäte). Jos potilasnäytteen tietosuojakysymykset vaativat muuta käsittelyä kuin valvotun hautaamisen, voidaan jäte toimittaa ongelmajätelaitokselle Riihimäelle jätteen haltijan toimesta (Ekokem, kts. Liite 3). 4.4 Tartuntavaarallinen jäte Jätteen kuvaus: Tartuntavaarallisiin jätteisiin lasketaan kuuluvaksi mikrobit, jotka aiheuttavat ruttoa (Yersinia pestis) pernaruttoa (Bacillus anthracis), ja verenvuototauteja (Ebola, Lassa, Marburg virukset). Lisäksi tunnistamaton mikrobijäte luokitellaan tähän ryhmään. Tartuntavaarallisen jätteen toimittaa jätteen haltija hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle (Ekokem, puh ). 5. Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) GMO toiminta eritellään ryhmän I ja II GMO toiminnaksi ja se on geenitekniikkalain alaista. GMO I-työ vaatii ilmoituksen geenitekniikan lautakunnalle ja GMO II-työ vaatii aina luvan geenitekniikan lautakunnalta (Sosiaali- ja terveysministeriö). Lupahakemuskaavakkeet ja täyttöohjeet löytyvät geenitekniikan lautakunnan verkkosivuilta (www.geenitekniikanlautakunta.fi). Lisätietoa saa sähköpostilla osoitteesta 5.1 GMO I ryhmän jäte Jätteen kuvaus: Geeniteknologiassa käytetyt heikennetyt bakteerit, esim. E.coli, jossa on plasmidi plus insertti, plasmidilla transfektoidut eukaryoottisolut, baculovirukset (GTLK:n ohje). Mikrobit, joiden käyttöön tarvitaan toimitila-ilmoitus, mutta ei toiminta-ilmoitusta geenitekniikan lautakunnalle. GMO I ryhmän toiminta (alempi riskitaso) tarkoittaa työskentelyä GMO:illa, joista ei ole haittaa työntekijöille tai ympäristölle. GMO I-jäte kerätään riskijätelaatikoihin ja viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneen välikköön 1, josta se kuljetetaan kaatopaikalle valvotusti haudattavaksi. Laatikon päälle merkintä GMO I ja jätteen laji (esim. GMO I bakteerijäte) sekä muut kohdassa 4.1 luetellut tiedot. Poistettava jäte kirjataan autoklaavihuoneen jätekirjanpitoon (sininen kirja). Jätteen kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Bakteerikasvatuksista syntyvä nestemäinen jäte suositellaan kerättäväksi Klorillia tai Virkonia sisältävään muoviastiaan tai jäte voidaan vaihtoehtoisesti autoklavoida, jonka jälkeen neste kaadetaan viemäriin ja huuhdotaan runsaalla vedellä (hajuhaitat). Jätten haltija voi itse suorittaa autoklavoinnin yksikössä tai se voidaan tehdä YK-1 tuhoamisautoklaavissa. 9/18

10 Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Ari Hinkkanen ÅA biokemia, puh GMO II ryhmän jäte Jätteen kuvaus: Kasvatusmaljat ja liuokset, kudokset, koe-eläinraadot, jne., jotka sisältävät ryhmän II geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO II). Ryhmän II GMO jäte kerätään riskijäteastioihin ja viedään asianmukaisin tiedoin varustettuina autoklaavihuoneen välikköön 2, eli vasempaan ovelta katsoen (Liite 4). Pipetinkärjet eri astiaan. Työskentely 2-ryhmän rekombinantti-patogeeneilla (kuten esim. adenovirus, enterovirukset, herpes virus, papillooma virukset, Semliki Forest virus ja taudinaiheuttajabakteerit) vaatii hprojektikohtaisen lupahakemuksen (toimintailmoitus) geenitekniikan lautakunnalle. Autoklavoinnin suorittaa kiinteistönhoitoyhtiö (Olli Aartia puh ). Autoklaavin toimintaa seurataan tähän tarkoitetuilla indikaattoreilla ja tulokset merkitään autoklaavihuoneessa olevaan kaavakkeeseen. Autoklavoidut laatikot viedään kaatopaikalle haudattaviksi. Lisätietoa: Ari Hinkkanen, ÅA biokemia, puh Nestemäinen GMO II jäte kerätään suljettavaan, autoklavoinnin kestävään muoviastiaan, jossa on dekontaminoivaa Klorilli-liuosta (aerosolimuodostuksen varalta) 1% astian kokonaistilavuudesta. Kanisterit autoklavoidaan niiden ollessa puolillaan ja autoklavoitu jäte huuhdotaan viemäriin runsaalla vedellä. Pyritään välttämään muun jätteen laittoa GMO II-jäteastiaan jolloin säästetään autoklavointikuluissa. Huom.! Kaikki GMO II-jäte täytyy autoklavoida! Tähän kuuluvat kasvatuksissa muodostuneet liuokset, eläinjätteet, sekä kuivikkeet. Autoklavoitaessa nestemäisiä jätteitä on edullista käyttää astioiden alla esim. teräksistä suoja-allasta (Yliopiston paja). 5.3 Elintarvikejäte Jätteen kuvaus: Käyttöön kelpaamattomat elintarvikkeet, ruuantähteet. BioCity rakennuksessa toimivien Amica OY:n sekä kahvila Sulevin biologinen jäte kerätään tähän tarkoitukseen varattuihin biojäteastioihin, joiden tyhjentämisestä kyseiset liikkeet huolehtivat. Muut näistä yksiköistä tulevat yhteiskuntajätteet kerätään YK-1 kerroksen keräyspisteeseen. 6. Eläinperäinen jäte 10/18

11 6.1 Eläinraadot Jätteen kuvaus: Lopetetut koe-eläimet, eläinten elimet, raajat jne. Eläinjäte kääritään muovipussiin ja säilytetään pakastettuna joko yksikössä tai YK-1 autoklaavihuoneen pakastimessa ja laitetaan jätepuristimeen vasta juuri ennen kuljetusta polttolaitokselle. Kuljetuksesta huolehtii WM-Ympäristöpalvelu OY puh Lisätietoa: Ulla-Marjut Jaakkola, puh Huom.! Jos eläimiin on ruiskutettu GMO I tai GMO II mikrobeja, on raatoja käsiteltävä GMO-jätteenä (kts. kohta 5). Kuivikkeet hävitetään GMO-vaatimusten mukaisesti. 6.2 Kuivike Jätteen kuvaus: Koe-eläinalustana käytetty, häkeistä poistettu puulastu. Koe-eläinkeskuksen kuivike kerätään sille varattuun säiliöön (keräyspisteen liukuoven ulkopuolella) ja viedään polttolaitokselle. Jos eläimiin on ruiskutetu GMO I-mikrobeja, kuivike viedään autoklaavihuoneen vastaavaan välikköön, samoin kuin GMO IIkuivikejäte, joka autoklavoidaan aina. 7. Kemikaalit Jätteen kuvaus: Orgaaniset ja epäorgaaniset ei-radioaktiiviset yhdisteet, liuottimet, myrkyt, lääkkeet jne. Kemikaalien osalta viitataan yksiköissä jo käytössä oleviin ongelmajätteen lajittelua, kuljetusta ja hävitystä koskeviin ohjeisiin. MediCity:n osalta jätteiden keruusta huolehtii Ioan Iagar (puh ). Ongelmajäteohjeet: Turun yliopiston laitosten ongelmajätteiden vastaanoton hoitaa SITA Finland Oy Ab (puh ), joka ottaa jätteitä vastaan YK-1 kerroksen ongelmajätevarastossa YK-194 (kts. piirros) joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo SITA ei ota vastaan jäteastioita, joissa on puutteelliset merkinnät. ÅA biologian jätteistä vastaa Boris Isomaa (puh ). ÅA biokemian jätteistä vastaavat tutkimusryhmät. Jäteastian kylkeen liitettävästä lipukkeesta tulee käydä selville jätteen laji ja määrä, sekä tuottajan nimi ja yksikkö. 8. Radioaktiivinen jäte Jätteen kuvaus: Radioaktiiviset kemikaalit, tuikenesteet. Radioaktiivinen jäte viedään asianmukaisesti pakattuna YK-1 kerroksen puoliintumisvarastoon (YK-196, kts. piirros). Astiat on merkittävä asianmukaisesti: varastoonvientipäivämäärä, jätteen tuottajan nimi ja yksikö pakkaukseen. Puoliintunut jäte toimitetaan kaatopaikalle kaksi kertaa vuodessa. Lisätietoa: Veijo Hukkanen 11/18

12 MediCity , Jussi Meriluoto ÅA biokemia , Juha Strandén BTK Viiltävä/pistävä Jätteen kuvaus: Injektioruiskut, neulat, veitset, ampullisahat (ei lasia). Viiltävä/pistävä jäte (neulat, ruiskut, terät ja vastaava) ei sovellu mihinkään edellä olevista ryhmistä. Tämä jäte (ei lasi) kerätään erillisiin vahvoihin, suljettaviin muovikanistereihin tai valetaan kipsiin ja toimitetaan YK-1 kerroksen autoklaavihuoneeseen välikköön 1 Kaatopaikka. Kanisterin merkinnästä tulee ilmetä sen sisältö, jätteen tuottaja, yksikkö ja päivämäärä. 10. Akut ja paristot Jätteen kuvaus: Käytöstä poistetut akut ja paristot Akut ja paristot kerätään YK-1 kerroksen jätepisteeseen niille osoitetuille paikoille. Nämä noutaa ympäristöauto Yrjö. 11. Liitteet Liite 1. Vastuuhenkilöt BioCity:n jätevastuuhenkilö (BCJV) on alk. Rolf Sara, BTK, puh ), joka tiedottaa koko keskuksen jäteasioista ja on yhteydessä yksikköjen vastuuhenkilöihin sekä Turun kaupungin ympäristövirastoon (jätehuoltoinsinööri Pekka Paananen puh ) sekä terveysvirastoon (johtava hygieenikko Pentti Janatuinen, puh ). BCJV huolehtii tiedonkulusta käyttäjien ja käyttäjäyhdistyksen välillä. BioCityn jokainen yksikkö nimeää vastuuhenkilön, joka huolehtii yksikön jätehuollon toimivuudesta ja on yhteydessä BioCity:n jätevastuuhenkilöön sekä muihin yksiköihin. Yksikön vastuuhenkilö huolehtii käyttäjien ja muun henkilökunnan opastamisesta ja informoi käytännön asioista. Yleiset varoitusmerkit Asiaan liittyviä tarramerkkejä esitteineen saa Elfving OY:ltä (puh ) Kirjallisuutta: 12/18

13 Mari Monto: Jätteiden lajittelu ja jätehuolto sairaaloissa ISBN: Mari Monto: Terveydenhuollon jäteseuranta ISBN: Julkaisija: Suomen Kuntaliitto, puh Teuvo Heininen: Ongelmajäteopas ISBN Julkaisuja Ekokem Oy Ab 13/18

14 Liite 2. Puhelinnumeroita Aartia Olli Engel Palvelut Oy Ekokem Elfving Grönroos Esa Polttolaitos Turku Hinkkanen Ari ÅA biokemia , Hukkanen Veijo TY MediCity , Isomaa Boris ÅA biologia Jaakkola Ulla-Marjut TY koe-eläinkeskus Janatuinen Pentti Turun terveysvirasto Korpela Kai Geenitekn. lautak ; Meriluoto Jussi ÅA biokemia ; Meurman Olli TYKS Paananen Pekka Turun kaupunki Paperinkeräys Pasanen Paavo TY kemia Riihko Sari Amica Salomaa Jari Turku Science Park Oy Sointusalo Martti TY kasvitiede Sara Rolf BTK , 1568, Sarvas Matti KTL Helsinki Siimesvaara-Raunio Hellevi Amica Silvola-Salomaa Pirkko TY/mikro Strandén Juha BTK , 1558, Suoranta Ulla-Maija TY kasvitiede Topinojan kaatopaikka Varsinais-Suomen jätehuolto Vihersaari Timo TY medisiina Viljakainen Pasi BTK , 1554, WM Ympäristöpalvelut OY /18

15 Liite 3. Riskijätehuoneen, hyötyjätepisteen ja jätepuristimen sijainti BioCityn ylemmässä kellarikerroksessa (-1). 15/18

16 Jätepuristin liuku-ovi YK198 Riskijätteet GMOI GMO II Hyötyjätepiste YHTEYS DATACITYYN M ER I V E SIS1 9 6ILI2 1 4-TIL A VESIS 1 96 I LI TILA M ER I 13,0M 2 14,0M 2 YK208 VAR 7,0M 2 YK168 YK204 H/2 SULKUH K 2 YK166 P/H AJOLUISKA POA60 16/18

17 Liite 4. Riskijätelaatikoiden varastointi BioCityn tuhoamisautoklaaavihuoneessa. YK198 Riskijätteet 1 GMO I 2 GMO II 17/18

18 Liite 5. BioCityn Kellarikerroksen varastotilat YK193 Varasto 4 ALKOHOLI palokuorma palokuorma palokuorma PALAVAT NESTEET 2 2 MATERIAALIVARASTO (á200l) Vuodessa -Pololuokka A240 JA LIUOTTIMET f> 400MJ/m (Kiinteä+neste) 2 -Määrä 300L f> 400MJ/m f> 400MJ/m Alue 3 58,5m seinän korkeus 2800+kalterit 2 Alue 3 Varasto 3 YK194 17,5m 2 Alue 3 ONGELMAJÄTTEET -Paloluokka A240 -Määrä 30 Tynnyriä -Varastossa kerrallaan enintään 5 tynnyriä Varasto 2 26,0m 2 Alue 3 -Paloluokka A240 -Määrä 1000L YK195 Sulkuhuone Varasto 1 27,0m 2 PUOLIINTUMISVARASTO Alue 3 YK196 # OS A240 YK197 18/18

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET Kullakin Biocenter Oulun tiloissa toimivalla tutkimusryhmällä ja -ydinpalvelulla on oma ongelmajätevastaavansa, joka järjestää jätteiden keräämisen ja käytännön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset

FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset FORSSAN KAUPUNKI Jätehuolto- määräykset - 1 - Forssan kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset, annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ... 3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

Viikin normaalikoulun jäteopas

Viikin normaalikoulun jäteopas Viikin normaalikoulun jäteopas Tekninen toimiala Virpi Kuitto 22.11.2010 virpi.kuitto@helsinki.fi Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Kestävän kehityksen työryhmä Inkeri Ahvenisto 15.12.2010 inkeri.ahvenisto@helsinki.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset Sisältö Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013 Jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vaaraa aiheuttavat jätelajit Laboratorion hyötyjätteet Ympäristöasiantuntija Virpi Kuitto Tila- ja kiinteistökeskus, Helsingin

Lisätiedot

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 2 / 23 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

LUONNOS 24.4.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 24.4.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 24.4.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja - tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset 15

LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja - tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset 15 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 LUKU YLEISTÄ 2 1 Perustelut 2 2 Soveltamisala 2 3 Määritelmät 2 2 LUKU JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 5 4 Kompostointi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94

Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94 Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Hyväksytty Tekninen lautakunta 6.11.2007 94 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot