Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007"

Transkriptio

1 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa 2007

2 Jätehuolto Turun BioCity Tutkimuskeskuksessa Laatinut: BioCityn käyttäjäyhdistys Turku, Sisällysluettelo: 1. Yleistä jätehuollosta 2. Kierrätettävä hyötyjäte 2.1 Lasi 2.2 Metalli 2.3 Paperi 2.4 Pahvi 2.5 Muovi Muoviastiat Styroksi PVC Muut 3. Vaaraton laboratoriojäte 3.1 Käytöstä poistetut laitteet 3.2 Kehite ja kiinnite 3.3 Kirjoittimien kasetit 4. Biologinen jäte 4.1 Bakteerit 4.2 Virukset 4.3 Kudosjäte 4.4 Tartuntavaarallinen jäte 5. Geenitekniikalla muunnetut organismit (GMO) 5.1 GMO ryhmä I 5.2 GMO ryhmä II 6. Eläinperäinen jäte 6.1 Eläinraadot 6.2 Kuivikkeet 7. Kemikaalit 8. Radioaktiivinen jäte 9. Viiltävä/pistävä jäte 10. Akut ja paristot 11. Liitteet 1. Yleistä jätehuollosta 2/18

3 Tässä ohjeessa kuvataan biolääketieteellisen tutkimuslaitoksen jätehuoltoon liittyviä käytännön järjestelyjä. Monisteen tarkoitus on yhtenäistää BioCityssä toimivien yksiköiden jätehuolto ja helpottaa samalla käyttäjien ja jätteen kuljetuksesta huolehtivien henkilöiden toimintaa. Yhtenäinen jätteen lajittelu, keräys ja poisto vähentää potentiaalisia vaaratilanteita ja alentaa jätehuollosta aiheutuvia kuluja. Jäte pyritään mahdollisuuksien mukaan saattamaan uusiokäyttöön. Muu jäte toimitetaan poltettavaksi polttolaitokselle, haudataan kaatopaikalle, tai kuljetetaan ongelmajätelaitokselle. Jätelaki velvoittaa jätteen tuottajia olemaan selvillä tuotetun jätteen laadusta ja määrästä sekä kirjaamaan poistettavan jätteen. Tämä ohje tullaan päivittämään tarpeen mukaan. Yleiset säännökset Ym 426 jätelaki /1072 Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä; ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä; kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa; jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on; kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä niiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa; 3/18

4 jätteen käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen. Yleisiä ohjeita * Jäte tulee toimittaa uusiokäyttöön mahdollisuuksien mukaan, ongelma- ja riskijätteistä on pidettävä kirjaa (jätelaki Ym 426, /1072). Jätteen vastaanottajan on täytettävä lain asettamat vaatimukset. * Jäte on hyödynnettävä jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta verrattuna muutoin järjestettyyn jätehuoltoon. * Erilliset jätteet on pääsääntöisesti kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään. * Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin, ainoastaan jos se on käsittelyn kannalta välttämätöntä. * Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta tärkeistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista (Jäte L 51 S). * Ongelmajätteet on kirjattava yksikössä (määrä, laji, alkuperä, laatu, jätteen toimituspaikka, päivämäärä, kuljetus, hyödyntämistapa, käsittelytapa) ennen hävittämistä. * Tiedonkulku on varmistettava riittävin merkinnöin. Jos jäteastian sisältö epäselvä, se tulee selvittää. * Jäteastioita ei tule pakata liian täyteen jolloin kuljetus vaikeutuu. Oikein pakattu ja merkitty jäte on turvallinen. * Pakkaukseen on käytettävä ehjiä, vahvoja, suljettavia astioita. * Yksiköiden tulee tiedottaa käyttäjille ja muulle henkilökunnalle mahdollisen ongelmajätteen sijainnista laboratoriotiloissa. * Keräysastioihin voi hankkia selventäviä tarramerkkejä (Elfving OY puh Eija Haapanen, kts liite 3). * BioCity:ssä kaikki jäte kerätään rakennuksen YK-1 kellarikerrokseen. Liukuoven vieressä sijaitsevat jätepisteet ja tätä vastapäätä tuhoamisautoklaavihuone sekä ongelmajätevarastointitilat (kts. piirros). 4/18

5 2. Kierrätettävä hyötyjäte Tähän ryhmään kuuluva yhdyskuntajäte (esim. paperi, lasi, metalli jne) lajitellaan yksiköissä, joista siistijät vievät ne BioCity:n kellarikerroksen YK-1 hyötyjätepisteen keräysastioihin, joiden tyhjentämisestä vastaa taloyhtiö. Kaikenlaiseen jätteiden kuljetukseen tulee käyttää tavarahissiä. Lisätietoa: Olli Aartia puh Lasi Jätteen kuvaus: Värillinen ja väritön kierrätyskelpoinen lasi. Reagenssi- ja elatusainepullot, pipetit, ampullit, muut lasiastiat. Ei ikkunalasia! Lasi kerätään yksiköiden laboratorioissa rikkoutumattomiin lasijätteelle tarkoitettuihin astioihin, joista siistijät vievät ne YK-1 kerroksen lasinkeräyspisteeseen. Värillistä lasia ei enää eroteta kirkkaasta. Kuumuutta kestävä Duran-lasi pakataan turvallisesti ja viedään kaatopaikalle. Tyhjät lasipullot huuhdotaan runsaalla vedellä, liuotinpulloista haihdutetaan jäännös vetokaapissa ja poistetaan korkit. Lasijätteen noudon hoitaa Lassila & Tikanoja. 2.2 Metalli Jätteen kuvaus: Metalliastiat, purkit, alumiinifolio, laitteiden purkuosat, kalusteet. Metallijäte viedään YK-1 kerroksen metallinkeräysastiaan, joka tyhjennetään kerran 4 viikossa. Elohopeajäte säilytetään yksiköissä suljetuissa muoviastioissa vetokaapissa ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Lyijyakut ja paristot viedään YK-1 jätepisteeseen. Ne noutaa ympäristöauto Yrjö (Lassila&Tikanoja Oyj). Lisätietoa: Olli Aartia puh Paperi Jätteen kuvaus: Toimistopaperi, kirjekuoret, mainokset, sanoma- ja aikakauslehdet, piirturi- ja ATK-paperi, luettelot, kirjat, silputtu paperi, ym. Hyötykäyttöön tulee vain puhdas paperi, joka lajitellaan yksiköissä siten, että toimistopaperi, ATK-paperi, piirturipaperi, telekopiopaperi, konekirjoituspaperi, ruutupaperi, ja valkoiset kirjekuoret tulevat yhteen, sanomalehtipaperi, aikakausjulkaisut, mainokset, esitteet, ja ruskeat kirjekuoret toiseen säiliöön. Siistijät toimittavat paperin YK-1 kellarin jätepisteeseen. Tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja. Likainen paperi laitetaan yhdyskuntajätteisiin tai käsitellään ongelmajätteenä likaavan aineen mukaan. 2.4 Pahvi 5/18

6 Jätteen kuvaus: Pahvilaatikot, kartonki, suojapahvit, pahvipakkaukset. Pahvilaatikot ja kartongit puretaan, taitellaan (ei poljeta) ja viedään YK-1:ssä olevaan rullakkoon, jonka tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja kerran viikossa. Likainen pahvijäte toimitetaan yhdyskunta- tai muuhun jätteeseen likaavan aineen mukaan. 2.5 Muovit Isot muoviastiat Jätteen kuvaus: Muovikanisterit, ämpärit, kannut, pullot. Muovipullot ja -kanisterit viedään toistaiseksi YK-1 kellarikerroksen yhdyskuntajätesäiliöön, jonka firma WM Ympäristöpalvelut OY tyhjentää säännöllisin väliajoin Styroksi Jätteen kuvaus: Eriste- ja pakkaus-styroksi. Styroksijäte kerätään YK-1 kellarikerroksen yhdyskuntajätesäiliöön PVC Jätteen kuvaus: Polyvinyylikloridia sisältävä muovi, PVC-käsineet ja astiat. Polyvinyylikloridi (PVC)-jäte (esim. PVC-kertakäyttökäsineet) kerätään yksiköissä erillisiin laatikoihin, jotka viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneen välikköön kaatopaikka. Laatikon (esim. riskijäte-) päälle tulee laittaa teksti PVC-jäte. Vaihtoehtoisesti PVC-jätteen voi panna bakteerijätteen mukaan riskijätelaatikoihin, jolloin se menee automaattisesti kaatopaikalle haudattavaksi (Kysymykset: Olli Aartia puh ) Muu muovijäte Jätteen kuvaus: Muovipurkit, pakkausmuovi, kelmut, pipetit, koeputket, pipetinkärjet, pullot, astiat, kalvot, jne. Polypropeenia ja polystryreeniä pääasiassa sisältävä muovi laitetaan yhdyskuntajätteisiin, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätettä. 6/18

7 3. Vaaraton laboratoriojäte Vaaraton laboratoriojäte on yhdyskuntajätettä, joka sisältää kierrätykseen kelpaamatonta esim. likaista paperia, pahvia, muovia, kuitua, kangasta tms. Tämä kerätään yksiköissä mustiin muovisäkkeihin, jotka siivoojat vievät YK-1 kerroksen jätekeräyspisteen vieressä olevaan jätepuristimeen. Puristimeen ei saa laittaa biojätettä tai nestemäistä jätettä. Säiliön tyhjennyksen suorittaa Lassila & Tikanoja. Lisätietoa: Olli Aartia puh Yhdyskuntajätteisiin laitetaan myös tunnetusti vaarattomat kemikaalit. Kuitenkin KCl ja NaCl liuotetaan veteen ja huuhdotaan viemäriin suurella vesimäärällä. Pieniä määriä happoja ja emäksiä voi kaataa viemäriin neutraloituina. Huom.! Ainoastaan vaaratonta yhdyskuntajätettä saa laittaa YK-1 kerroksen puristimella varustettuun jätesäiliöön. Biologinen ja ongelmajäte hävitetään muulla tavoin (kts. myöh.). 3.1 Käytöstä poistetut laitteet BioCity:n YK-1 kellarikerroksessa olevaan materiaalivarastoon (huone YK-193, kts. piirros) voi varastoida käytöstä poistettuja laitteita rajallisesti. Hyllytilat on jyvitetty yksiköille. Avain yksiköillä. 3.2 Kehite ja kiinnite Jätteen kuvaus: Automaatisten filminkehityskoneiden kehite- ja kiinniteliuokset. Jokainen yksikkö kerää liuokset itse. ÅA:n jätteet säilytetään joko yksiköiden valokuvaushuoneessa (biokemia) tai YK-1 ongelmajätevarastossa (biologia). Kehite/kiinnite toimitetaan tarvittaessa Kuusakoski Oy:lle (Tomi Virtanen, puh ). 3.3 Kirjoittimien kasetit Jätteen kuvaus: Fax-laitteiden ja Laser- ja mustesuihkukirjoittimien värikasetit. Laserkirjoittimien tyhjät kasetit palautetaan valmistajille (pakkauksissa pakettikortit). 4. Biologinen jäte Biologista jätettä ovat esimerkiksi bakteerikasvatusmaljat, virusviljelyastiat, kudosviljelypullot, kudospalat, veriputket, jne. 4.1 Bakteerimaljat 7/18

8 Jätteen kuvaus: Agaria sisältävät bakteerimaljat. Bakteerimaljat, mikäli ne eivät sisällä tartuntavaarallisia kantoja (kts. 4.4) tai ryhmän II GMO:ja (kts. alla), kerätään riskijäteastioihin ja viedään autoklaavihuoneen (YK-1) välikköön no.1 (oikeanpuoleinen ovelta katsoen) (kts. myös kohta 5.1 GMO I jäte). Avaimen autoklaavihuoneeseen saa yksiköstä. GMO II-jäte kerätään välikköön no. 2 (vasen ovelta). GMO II-jätettä sisältävät muoviset kertakäyttöpipetit ja mikropipetin kärjet kerätään eri riskijäteastiaan, etteivät ne riko (agaria sisältäviä) jätesäkkejä. Säkki täytetään niin, että kuljetuslaatikon sulkeminen onnistuu kannessa olevan ohjeen mukaan ja säkin suun tulee olla löysästi kiinni, ettei säkkiin synny painetta. Jätelaatikot on varustettava tekstillä, josta selviää laatikon sisältö, tuottaja, yksikkö, vastaanottaja (autoklaavi tai kaatopaikka) ja päivämäärä. Samat tiedot kirjataan lisäksi autoklaavihuoneessa olevaan siniseen kirjaan (jätekirjanpito). Puutteellisesti varustetut laatikot palautetaan yksiköihin. Laatikot viedään kaatopaikalle viikottain ja haudataan valvotusti. Jätemaksu jyvitetään yksiköille kirjanpidon mukaan. Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Turun Seudun jätehuolto Lisätietoa EU:n säännöksistä: 4.2 Virukset Jätteen kuvaus: Nestemäiset virusviljelyt, infektoidut solukasvatukset, virusta sisältävät koe-eläinraadot. Nestemäinen virusjäte kerätään suljettavaan kuumuutta kestävään muovi- tai lasiastiaan, joka sisältää Klorilli-liuosta (Orion) 1% astian tilavuudesta. Neste autoklavoidaan ja sisältö huuhdotaan viemäriin runsaalla vedellä. Virusta sisältäneet astiat dekontaminoidaan pitämällä ne upotettuina 1% Klorilli-liuoksessa yön yli ja pestään normaalisti. Kertakäyttöastiat (maljat, pullot, muovit ym.) kerätään riskijäteastioihin, jotka viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneeseen välikköön 1 kaatopaikka (kts. tartuntavaarallisten mikro-organismien lista alla, kohta 4.4). GMO II virukset ja verinäytteet autoklavoidaan aina. Laatikoiden autoklavoinnista sekä kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Muita kuin tartuntavaarallisia viruksia sisältävät koe-eläinraadot on syytä autoklavoida ja pakastaa (kts. eläinraadot). Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Ari Hinkkanen ; Veijo Hukkanen Kudosviljelyjäte Jätteen kuvaus: Solu- ja kudosviljelyastiat, muovimaljat, pipetit, putket, kudosnäytteet, solunäytteet. 8/18

9 Kudosviljelyjäte kerätään riskijäteastioihin ja viedään autoklaavihuoneen välikköön 1. Jos solukoissa GMO:ita, on jäte GMO-jätettä (kts. kohta 5. GMO-jäte). Kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Jos jäte on radioaktiivista, siihen sovelletaan radioaktiivisen työskentelyn edellyttämää jätteenkäsittelyä (kts kohta 9. Radioaktiivinen jäte). Jos potilasnäytteen tietosuojakysymykset vaativat muuta käsittelyä kuin valvotun hautaamisen, voidaan jäte toimittaa ongelmajätelaitokselle Riihimäelle jätteen haltijan toimesta (Ekokem, kts. Liite 3). 4.4 Tartuntavaarallinen jäte Jätteen kuvaus: Tartuntavaarallisiin jätteisiin lasketaan kuuluvaksi mikrobit, jotka aiheuttavat ruttoa (Yersinia pestis) pernaruttoa (Bacillus anthracis), ja verenvuototauteja (Ebola, Lassa, Marburg virukset). Lisäksi tunnistamaton mikrobijäte luokitellaan tähän ryhmään. Tartuntavaarallisen jätteen toimittaa jätteen haltija hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle (Ekokem, puh ). 5. Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) GMO toiminta eritellään ryhmän I ja II GMO toiminnaksi ja se on geenitekniikkalain alaista. GMO I-työ vaatii ilmoituksen geenitekniikan lautakunnalle ja GMO II-työ vaatii aina luvan geenitekniikan lautakunnalta (Sosiaali- ja terveysministeriö). Lupahakemuskaavakkeet ja täyttöohjeet löytyvät geenitekniikan lautakunnan verkkosivuilta (www.geenitekniikanlautakunta.fi). Lisätietoa saa sähköpostilla osoitteesta 5.1 GMO I ryhmän jäte Jätteen kuvaus: Geeniteknologiassa käytetyt heikennetyt bakteerit, esim. E.coli, jossa on plasmidi plus insertti, plasmidilla transfektoidut eukaryoottisolut, baculovirukset (GTLK:n ohje). Mikrobit, joiden käyttöön tarvitaan toimitila-ilmoitus, mutta ei toiminta-ilmoitusta geenitekniikan lautakunnalle. GMO I ryhmän toiminta (alempi riskitaso) tarkoittaa työskentelyä GMO:illa, joista ei ole haittaa työntekijöille tai ympäristölle. GMO I-jäte kerätään riskijätelaatikoihin ja viedään YK-1 kerroksen autoklaavihuoneen välikköön 1, josta se kuljetetaan kaatopaikalle valvotusti haudattavaksi. Laatikon päälle merkintä GMO I ja jätteen laji (esim. GMO I bakteerijäte) sekä muut kohdassa 4.1 luetellut tiedot. Poistettava jäte kirjataan autoklaavihuoneen jätekirjanpitoon (sininen kirja). Jätteen kuljetuksesta huolehtii Olli Aartia. Bakteerikasvatuksista syntyvä nestemäinen jäte suositellaan kerättäväksi Klorillia tai Virkonia sisältävään muoviastiaan tai jäte voidaan vaihtoehtoisesti autoklavoida, jonka jälkeen neste kaadetaan viemäriin ja huuhdotaan runsaalla vedellä (hajuhaitat). Jätten haltija voi itse suorittaa autoklavoinnin yksikössä tai se voidaan tehdä YK-1 tuhoamisautoklaavissa. 9/18

10 Lisätietoa: Olli Aartia puh ; Ari Hinkkanen ÅA biokemia, puh GMO II ryhmän jäte Jätteen kuvaus: Kasvatusmaljat ja liuokset, kudokset, koe-eläinraadot, jne., jotka sisältävät ryhmän II geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO II). Ryhmän II GMO jäte kerätään riskijäteastioihin ja viedään asianmukaisin tiedoin varustettuina autoklaavihuoneen välikköön 2, eli vasempaan ovelta katsoen (Liite 4). Pipetinkärjet eri astiaan. Työskentely 2-ryhmän rekombinantti-patogeeneilla (kuten esim. adenovirus, enterovirukset, herpes virus, papillooma virukset, Semliki Forest virus ja taudinaiheuttajabakteerit) vaatii hprojektikohtaisen lupahakemuksen (toimintailmoitus) geenitekniikan lautakunnalle. Autoklavoinnin suorittaa kiinteistönhoitoyhtiö (Olli Aartia puh ). Autoklaavin toimintaa seurataan tähän tarkoitetuilla indikaattoreilla ja tulokset merkitään autoklaavihuoneessa olevaan kaavakkeeseen. Autoklavoidut laatikot viedään kaatopaikalle haudattaviksi. Lisätietoa: Ari Hinkkanen, ÅA biokemia, puh Nestemäinen GMO II jäte kerätään suljettavaan, autoklavoinnin kestävään muoviastiaan, jossa on dekontaminoivaa Klorilli-liuosta (aerosolimuodostuksen varalta) 1% astian kokonaistilavuudesta. Kanisterit autoklavoidaan niiden ollessa puolillaan ja autoklavoitu jäte huuhdotaan viemäriin runsaalla vedellä. Pyritään välttämään muun jätteen laittoa GMO II-jäteastiaan jolloin säästetään autoklavointikuluissa. Huom.! Kaikki GMO II-jäte täytyy autoklavoida! Tähän kuuluvat kasvatuksissa muodostuneet liuokset, eläinjätteet, sekä kuivikkeet. Autoklavoitaessa nestemäisiä jätteitä on edullista käyttää astioiden alla esim. teräksistä suoja-allasta (Yliopiston paja). 5.3 Elintarvikejäte Jätteen kuvaus: Käyttöön kelpaamattomat elintarvikkeet, ruuantähteet. BioCity rakennuksessa toimivien Amica OY:n sekä kahvila Sulevin biologinen jäte kerätään tähän tarkoitukseen varattuihin biojäteastioihin, joiden tyhjentämisestä kyseiset liikkeet huolehtivat. Muut näistä yksiköistä tulevat yhteiskuntajätteet kerätään YK-1 kerroksen keräyspisteeseen. 6. Eläinperäinen jäte 10/18

11 6.1 Eläinraadot Jätteen kuvaus: Lopetetut koe-eläimet, eläinten elimet, raajat jne. Eläinjäte kääritään muovipussiin ja säilytetään pakastettuna joko yksikössä tai YK-1 autoklaavihuoneen pakastimessa ja laitetaan jätepuristimeen vasta juuri ennen kuljetusta polttolaitokselle. Kuljetuksesta huolehtii WM-Ympäristöpalvelu OY puh Lisätietoa: Ulla-Marjut Jaakkola, puh Huom.! Jos eläimiin on ruiskutettu GMO I tai GMO II mikrobeja, on raatoja käsiteltävä GMO-jätteenä (kts. kohta 5). Kuivikkeet hävitetään GMO-vaatimusten mukaisesti. 6.2 Kuivike Jätteen kuvaus: Koe-eläinalustana käytetty, häkeistä poistettu puulastu. Koe-eläinkeskuksen kuivike kerätään sille varattuun säiliöön (keräyspisteen liukuoven ulkopuolella) ja viedään polttolaitokselle. Jos eläimiin on ruiskutetu GMO I-mikrobeja, kuivike viedään autoklaavihuoneen vastaavaan välikköön, samoin kuin GMO IIkuivikejäte, joka autoklavoidaan aina. 7. Kemikaalit Jätteen kuvaus: Orgaaniset ja epäorgaaniset ei-radioaktiiviset yhdisteet, liuottimet, myrkyt, lääkkeet jne. Kemikaalien osalta viitataan yksiköissä jo käytössä oleviin ongelmajätteen lajittelua, kuljetusta ja hävitystä koskeviin ohjeisiin. MediCity:n osalta jätteiden keruusta huolehtii Ioan Iagar (puh ). Ongelmajäteohjeet: Turun yliopiston laitosten ongelmajätteiden vastaanoton hoitaa SITA Finland Oy Ab (puh ), joka ottaa jätteitä vastaan YK-1 kerroksen ongelmajätevarastossa YK-194 (kts. piirros) joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo SITA ei ota vastaan jäteastioita, joissa on puutteelliset merkinnät. ÅA biologian jätteistä vastaa Boris Isomaa (puh ). ÅA biokemian jätteistä vastaavat tutkimusryhmät. Jäteastian kylkeen liitettävästä lipukkeesta tulee käydä selville jätteen laji ja määrä, sekä tuottajan nimi ja yksikkö. 8. Radioaktiivinen jäte Jätteen kuvaus: Radioaktiiviset kemikaalit, tuikenesteet. Radioaktiivinen jäte viedään asianmukaisesti pakattuna YK-1 kerroksen puoliintumisvarastoon (YK-196, kts. piirros). Astiat on merkittävä asianmukaisesti: varastoonvientipäivämäärä, jätteen tuottajan nimi ja yksikö pakkaukseen. Puoliintunut jäte toimitetaan kaatopaikalle kaksi kertaa vuodessa. Lisätietoa: Veijo Hukkanen 11/18

12 MediCity , Jussi Meriluoto ÅA biokemia , Juha Strandén BTK Viiltävä/pistävä Jätteen kuvaus: Injektioruiskut, neulat, veitset, ampullisahat (ei lasia). Viiltävä/pistävä jäte (neulat, ruiskut, terät ja vastaava) ei sovellu mihinkään edellä olevista ryhmistä. Tämä jäte (ei lasi) kerätään erillisiin vahvoihin, suljettaviin muovikanistereihin tai valetaan kipsiin ja toimitetaan YK-1 kerroksen autoklaavihuoneeseen välikköön 1 Kaatopaikka. Kanisterin merkinnästä tulee ilmetä sen sisältö, jätteen tuottaja, yksikkö ja päivämäärä. 10. Akut ja paristot Jätteen kuvaus: Käytöstä poistetut akut ja paristot Akut ja paristot kerätään YK-1 kerroksen jätepisteeseen niille osoitetuille paikoille. Nämä noutaa ympäristöauto Yrjö. 11. Liitteet Liite 1. Vastuuhenkilöt BioCity:n jätevastuuhenkilö (BCJV) on alk. Rolf Sara, BTK, puh ), joka tiedottaa koko keskuksen jäteasioista ja on yhteydessä yksikköjen vastuuhenkilöihin sekä Turun kaupungin ympäristövirastoon (jätehuoltoinsinööri Pekka Paananen puh ) sekä terveysvirastoon (johtava hygieenikko Pentti Janatuinen, puh ). BCJV huolehtii tiedonkulusta käyttäjien ja käyttäjäyhdistyksen välillä. BioCityn jokainen yksikkö nimeää vastuuhenkilön, joka huolehtii yksikön jätehuollon toimivuudesta ja on yhteydessä BioCity:n jätevastuuhenkilöön sekä muihin yksiköihin. Yksikön vastuuhenkilö huolehtii käyttäjien ja muun henkilökunnan opastamisesta ja informoi käytännön asioista. Yleiset varoitusmerkit Asiaan liittyviä tarramerkkejä esitteineen saa Elfving OY:ltä (puh ) Kirjallisuutta: 12/18

13 Mari Monto: Jätteiden lajittelu ja jätehuolto sairaaloissa ISBN: Mari Monto: Terveydenhuollon jäteseuranta ISBN: Julkaisija: Suomen Kuntaliitto, puh Teuvo Heininen: Ongelmajäteopas ISBN Julkaisuja Ekokem Oy Ab 13/18

14 Liite 2. Puhelinnumeroita Aartia Olli Engel Palvelut Oy Ekokem Elfving Grönroos Esa Polttolaitos Turku Hinkkanen Ari ÅA biokemia , Hukkanen Veijo TY MediCity , Isomaa Boris ÅA biologia Jaakkola Ulla-Marjut TY koe-eläinkeskus Janatuinen Pentti Turun terveysvirasto Korpela Kai Geenitekn. lautak ; Meriluoto Jussi ÅA biokemia ; Meurman Olli TYKS Paananen Pekka Turun kaupunki Paperinkeräys Pasanen Paavo TY kemia Riihko Sari Amica Salomaa Jari Turku Science Park Oy Sointusalo Martti TY kasvitiede Sara Rolf BTK , 1568, Sarvas Matti KTL Helsinki Siimesvaara-Raunio Hellevi Amica Silvola-Salomaa Pirkko TY/mikro Strandén Juha BTK , 1558, Suoranta Ulla-Maija TY kasvitiede Topinojan kaatopaikka Varsinais-Suomen jätehuolto Vihersaari Timo TY medisiina Viljakainen Pasi BTK , 1554, WM Ympäristöpalvelut OY /18

15 Liite 3. Riskijätehuoneen, hyötyjätepisteen ja jätepuristimen sijainti BioCityn ylemmässä kellarikerroksessa (-1). 15/18

16 Jätepuristin liuku-ovi YK198 Riskijätteet GMOI GMO II Hyötyjätepiste YHTEYS DATACITYYN M ER I V E SIS1 9 6ILI2 1 4-TIL A VESIS 1 96 I LI TILA M ER I 13,0M 2 14,0M 2 YK208 VAR 7,0M 2 YK168 YK204 H/2 SULKUH K 2 YK166 P/H AJOLUISKA POA60 16/18

17 Liite 4. Riskijätelaatikoiden varastointi BioCityn tuhoamisautoklaaavihuoneessa. YK198 Riskijätteet 1 GMO I 2 GMO II 17/18

18 Liite 5. BioCityn Kellarikerroksen varastotilat YK193 Varasto 4 ALKOHOLI palokuorma palokuorma palokuorma PALAVAT NESTEET 2 2 MATERIAALIVARASTO (á200l) Vuodessa -Pololuokka A240 JA LIUOTTIMET f> 400MJ/m (Kiinteä+neste) 2 -Määrä 300L f> 400MJ/m f> 400MJ/m Alue 3 58,5m seinän korkeus 2800+kalterit 2 Alue 3 Varasto 3 YK194 17,5m 2 Alue 3 ONGELMAJÄTTEET -Paloluokka A240 -Määrä 30 Tynnyriä -Varastossa kerrallaan enintään 5 tynnyriä Varasto 2 26,0m 2 Alue 3 -Paloluokka A240 -Määrä 1000L YK195 Sulkuhuone Varasto 1 27,0m 2 PUOLIINTUMISVARASTO Alue 3 YK196 # OS A240 YK197 18/18

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET

BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET Kullakin Biocenter Oulun tiloissa toimivalla tutkimusryhmällä ja -ydinpalvelulla on oma ongelmajätevastaavansa, joka järjestää jätteiden keräämisen ja käytännön

Lisätiedot

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet)

A. Toimistopaperi (vaaleat kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-paperit ja tulosteet) Sivu 1 / 5 TYÖKOHTEEN YMPÄRISTÖKARTOITUS Kohde: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11A) pvm. 29.10.2014 JÄTEHUOLTO / Jätteiden lajittelu: Tilaajan antamat tiedot RTK-PALVELU Oy:n toiminnan järjestämiseksi

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti - Perehdytysmateriaali myymälöille ja niiden yhteistyökumppaneille, kuten jätteiden kuljetusyritykset, kauppakeskukset,

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä Jätehuoltokartoitus 1(6) 16.2.2015 Turun Seudun Jätehuolto Oy Toni Tikkanen, puh. 020 728 2116 Kuormakatu 17 20380 Turku Pöytyän kunta Tarmo Rantanen Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU

LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU LÄÄKEJÄTTEIDEN OIKEA LAJITTELU Minna Knuutila-Jerkku, proviisori hallinto LÄÄKEJÄTE, VAARALLINEN JÄTE Tyks kantasairaalan jäteohjeet uudistettu ja julkaistu Santrassa 2016 https://santra.vsshp.fi/tukipalvelut/ymparisto/jateohjeet/documents/j%c3%a4teohje_tyk

Lisätiedot

BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE

BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE Biomedicum Helsinki, natja.vuoristo@helsinki.fi Jäteohje 300113 BIOMEDICUM HELSINKI JÄTEOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Paperit 2. Pahvi 3. Lasi 4. Nestepakkauskartonki 5. Folio (alumiini) 6. Metalliromu 7. Biojäte

Lisätiedot

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet

Ekokemin ohje 1/14. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Ekokemin ohje 1/14 Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet Terveydenhuollossa syntyy useita alalle ominaisia erityisjätteitä, joista osa on vaarallista jätettä. Vaaralliset ja erityisjätteet edellyttävät

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen

Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta. Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen Ajankohtaisia asioita kiinteistöjen jätehuollosta Isännöitsijöiden aamiaistilaisuus 14.11.2017 Käyttöpäällikkö Johanna Rusanen 1 Muovipakkausten erilliskeräys 2 Muovipakkausten erilliskeräys HSY:n alueella

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 30.11.2016 8.45 Tervetuloa! 9.00 Viemärietiketti isännöitsijän näkökulmasta Kouvolan Vesi Oy, Jarno Hujanen 9.30 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus NMKL Evira Tulli -näytteenottokoulutus 19.11.2015 Kristiina Ala-Fossi-Aalto 1 Näytteiden merkitseminen - Estetään näytteiden sekaantuminen - Varmistetaan

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma

Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013. Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Jätteiden lajitteluohjeet 14.2.2013 Päivitys 26.11.2012 tehtyyn ohjeeseen 14.2.2013. tekijä: Pauli Mäki-Lohiluoma Mikä muuttuu? Westenergyn polttolaitoksen ansiosta poltettavan jätteen osuus kasvaa lähes

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot