TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2005 400. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen, saapui Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Lehikoinen Jouni 396 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 397 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 398 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Teija Seppänen. 399 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S [...] S tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Mika Ahtolan Maarian seurakunnan kappalaisen (IV) viransijaiseksi ajalle (H38) ja seurakuntapastorin (I) viransijaiseksi ajalle virkaa seuraavin palkkaeduin (H36) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eräiden omakotitonttien vuokrasopimusten uudistamista koskevan päätöksen vahvistaminen Tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 14 luvun 4 :n 2 momentin nojalla vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 93 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty päätöksen liitteen taulukon mukaisesti omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistaminen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lija Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. 3. Seurakuntien talous- ja tunnuslukuja vuoden 2004 tilinpäätöksistä Kirkkohallituksen kirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24

3 Yleiskirje käsittelee Kirkon ympäristödiplomin päivitystä ja se kuuluu seuraavasti: Liite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Keskusrekisterin johtajan esittämä väkilukutilasto kuuluu seuraavasti: Liite Raisio-kirja Jäsen Leena Winter luovutti Raision seurakunnalta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Raisio-kirjan. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 400 OSALLISTUMINEN SEURAKUNTIEN RADIOKANAVAHANKKEESEEN Helsingin seurakuntayhtymästä on ehdotettu suurille seurakunnille ja Kirkon tiedotuskeskukselle uuden kristillisen valtakunnallisen radiokanavan perustamista. Tehtyjen suunnitelmien mukaan perustettavan uuden radiokanavan vuosittaiset kustannukset olisivat noin 1,2 miljoonaan euroa. Summa katettaisiin radiohankkeeseen mukaan lähtevien seurakuntien varoista. Lähtökohtana on ollut 1 euro / seurakuntalainen -periaate. Asiaa on käsitelty suurten seurakuntien viestintäpäälliköiden kokouksessa huhtikuussa Asia herätti jo silloin vilkasta keskustelua sekä hankkeen puolesta että sitä vastaan. Kirkon tiedotuskeskus ilmoitti tuolloin kantanaan, ettei se ole innostunut hankkeesta. Meille esitetty kysymys, johon pyydetään vastausta mennessä, on seuraava: Haluaako seurakuntayhtymänne olla mukana toteuttamassa seurakuntien yhteistä radiokanavahanketta ja onko yhtymällänne mahdollisuutta panostaa siihen tarvittavia varoja? Tiedotustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa. Kokouksessa tuotiin esille mm. se, että me olemme hyvässä yhteistyössä YLEn Turun radion kanssa ja olemme voineet olla ohjelmayhteistyössä heidän kanssaan.

4 Tilanne on siis erilainen kuin pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoksi tiedotustoimikunnan lausunto kuuluu seuraavasti: Tiedotustoimikunta keskusteli ehdotuksesta ja päätti antaa kielteinen lausunnon tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka vastannee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puolesta Helsingin seurakuntayhtymälle. Kn keskustelee ehdotuksesta ja päättää vastata kieltävästi Helsingin seurakuntayhtymän ehdotukseen. päätti vastata kieltävästi Helsingin seurakuntayhtymän ehdotukseen. 401 HENKILÖSTÖSIHTEERI MIRJA MATTILAN JA PALKKAKIRJANPITÄJÄ PIRJO KARHILAHDEN KOULUTUSMATKA Rauhala Yhtiöt järjestää Status henkilöstöhallinnon suurten seurakuntien koulutuspäivät Tallinnassa Koulutukseen on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä kutsuttu henkilöstösihteeri Mirja Mattila ja palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti. Koulutus on osallistujille ilmainen, joten kuluja aiheutuu ainoastaan matkoista ja päivärahoista. Koulutuksessa käsitellään mm. henkilöstöhallinnon ohjelmiston mahdollisuuksia raportoinnissa ja vaihdetaan käyttökokemuksia muiden suurten seurakuntien (Espoo, Tampere, Mikkeli ja Vantaa) työntekijöitten ja Kirkkohallituksen edustajien kanssa. Koulutustyöryhmä on katsonut matkasta olevan konkreettista hyötyä ohjelman monipuolista käyttöä ajatellen. Matkakustannukset ja päivärahat maksetaan hallintoviraston koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Kirkkoneuvostoon asia on tuotu, koska ulkomaille suuntautuvat matkat kuuluvat kirkkoneuvoston päätäntävaltaan. Kn oikeuttaa henkilöstösihteeri Mirja Mattilan ja palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahden osallistumaan Status henkilöstöhallinnon suurten seurakuntien henkilöstöhallinnon koulutukseen Tallinnassa Matkakustannukset ja päivärahat maksetaan hallintoviraston koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Mirja Mattilalle, Pirjo Karhilahdelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

5 HENNA KOIVUNIEMEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Henna Koivuniemi on esittänyt seuraavaa: Olen kuluneena kautena toiminut varajäsenenä Mikaelin seurakuntaneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Nyt joudun luopumaan näistä luottamustoimista, sillä muutan Helsinkiin Kiitokset yhteisistä kokouksista ja hyvästä yhteistyöstä. Kn esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Henna Koivuniemelle myönnetään lukien ero Mikaelin seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Henna Koivuniemelle myönnetään lukien ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. 403 VERKKOVIESTINNÄN VASTAAVAN TOIMITTAJAN NIMEÄMINEN AJALLE Verkkoviestinnän vastaava toimittaja Minna Vesanto on vuosilomalla Tiedotustoimisto on esittänyt, että vastaavaksi toimittajaksi loman ajaksi nimettäisiin tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Kn päättää nimetä verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi väliseksi ajaksi tiedotuspäällikkö Osku Laukkasen. Ilmoitus tiedotustoimistolle. hyväksyttiin. 404 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 23/2005 Kirkkohallitus tarjoaa yleiskirjeessä ostettavaksi seurakuntatyön tueksi laadittuja julkaisuja ja oppaita. Materiaalia on mm. seuraavista aiheista: - Kansalaisvastuun katekismus - Romanit ja kirkko -opas - Kotiväen rippikoulukirja - Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä

6 Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnan esite - Usko, perhe ja rakkaus - Kohti näkyä -pienryhmämateriaali. Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Liite Merkitään tiedoksi. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 405 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN [...] Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. hyväksyttiin. 406 EUROCARD-KORTIN HANKINTA HALLINTOJOHTAJA HANNU KALLIOLLE Kirkkoneuvoston päätöksellä on eräille johtaville viranhaltijoille hankittu Eurocard-kortit, jotka ovat vain yhteisöjä varten tarkoitettuja luottokortteja. Jokainen kortti on kuitenkin henkilökohtainen eikä sitä voi lainata edes toiselle kollegalle, jolla on vastaava kortti. Kortti on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi silloin, kun seurakuntayhtymän puolesta maksetaan hotelli- tai ravintolapalveluista. Erityisen hyödyllinen kortti on ulkomaanmatkoilla, koska tällöin käteisen valuutan varaamisen tarve jää pienemmäksi ja riskit rahan katoamisesta taskuvarkaiden käsiin minimoituvat. Kortilla maksetaan myös eräitä kirjahankintoja tai kongressiosallistumismaksuja, koska usein järjestäjät edellyttävät maksajalta hyväksyttävää luottokorttia ja luottokelpoisuutta. Hallintojohtaja Pekka Soinilla oli Eurocard-kortti, jonka hän viimeisenä päivänä luovutti pois.

7 Eräiden viimeaikaisten tapahtumien johdosta on syytä palauttaa mieliin seurakuntayhtymän luottokorttien käyttöön liittyvät ehdot. Pääsääntöisesti kortilla maksetaan talon hankintoja, mutta on päätetty ja sovittu, että kortilla voi maksaa myös omia kuluja. Näissä tapauksissa kortin haltija sitoutuu maksamaan omat laskunsa kassalle tai seurakuntayhtymän pankkitilille välittömästi laskun saapumisen jälkeen. Tämä on syytä todeta päätöksessä, jolloin erityistä takaisinmaksusitoumusta ei tarvita. Kn päättää, että hallintojohtaja Hannu Kalliolle hankitaan seurakuntayhtymän Eurocard-kortti, jonka vuosimaksu maksetaan seurakuntayhtymän varoista. Kortilla maksetaan pääasiallisesti seurakuntayhtymän laskuja. Vastaanottaessaan kortin hallintojohtaja Kallio sitoutuu samalla maksamaan seurakuntayhtymälle kortin omasta käytöstä mahdollisesti syntyneet veloitukset heti, kun asianomainen Eurocardin lähettämä kuukausilasku on tullut yhtymän maksettavaksi. Ilmoitus hallintojohtajalle, taloustarkastajalle ja talous- ja suunnittelujohtajalle lisäkortin hankkimista varten. hyväksyttiin. 407 RAPORTTI KIRKOLLISVERON KERTYMÄSTÄ Kirkollisveron kertymä tulee olemaan seuraava: Liite Raportista havaitaan, että yhteisöveron tuotto on tänä vuonna lähes 13 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Toisaalta ns. palkansaajaverot ovat kasvaneet lähes 5 prosentilla, joten kokonaistilanne on 2,2 prosenttia plussan puolella. Toteutuma-aste on arvioon nähden 73,2, kun taas ajallisesti vuodesta on kulunut 67 prosenttia. Tilanne on kohtuullinen. Viime viikonloppuna oli julkisuudessa tietoa suunnitelmista muuttaa kuntien kokoa koko maan alueella. Eräänlainen tavoite on, että kuntia olisi prosessin päätyttyä vain 20. Välittömät kommentit uudistuksesta eivät luvanneet sille mitenkään nopeaa edistymistä. Suurkunnat saattavat olla todellisuutta joskus ensi vuosikymmenen puolivälissä. Aikaa voi kulua tätäkin enemmän koska lainsäädännöllisesti tehtävä tulee olemaan erittäin vaativa. Luultavaa on, että poliittisesti asian läpi vieminen vaatii useamman hallituksen työskentelyn. En ole nähnyt missään pohdittavan, mitä uudistus merkitsisi seurakunnille. Lyhyellä tähtäimellä ei ilmeisesti mitään, mutta järjestelmän mahdollisesti toteutuessa voi syntyä ongelmia oikeiden veromäärien laskemisessa, mikäli

8 kaksi tai useampia nyt itsenäistä seurakuntataloutta sijaitsee jatkossa tulevan suurkunnan alueella. Asiasta käytävää keskustelua on syytä seurata huolella. Kn merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisveron kertymästä hyväksyttiin. 408 RIKHARD LAUKKASEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinanseurakunnan kappalainen Rikhard Laukkanen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Laukkasen virkapaikaksi on ehdotettu Varissuon kirkkoa osoitteessa Kousankatu 6. Kirkkoherra Hirvonen puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Rikhard Laukkaselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Laukkasen virkapaikaksi määrätään Varissuon kirkko osoitteessa Kousankatu 6. Ilmoitus anojalle, Hirvoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 409 MIKA OSTELAN VIRKAPAIKAN MUUTOS Seurakuntapastori Mika Ostela on esittänyt seuraavaa: Anon virkapaikkani siirtoa Kaarinan kirkolta virastotalolle Eerikinkadulle. Perustelut: rippikouluvastaavana kaikki palaverit ovat virastolla. Varttuneitten nuorten parissa työtä tekevien kokoukset ovat kasvatusasiain keskuksessa. Päivystykseni ovat aina virastolla. Nuorisotiimin palaverit pidämme usein virastolla, koska useimmilla on sinne lyhin matka. Minulla on paljon muita työtehtäviä, jolloin on käytävä Eerikinkadulla. Merjalla ja Johannalla on virkapaikkana virasto. Kirkkoherra Pirjo Vahtola puoltaa anomusta. Virkapaikan muutos näyttää työtehtävien kannalta perustellulta.

9 Kn päättää, että seurakuntapastori Mika Ostelan virkapaikka on alkaen virasto osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, Vahtolalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 410 MÄÄRÄRAHA-ANOMUS ILTA RAKKAUDELLE -TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on anonut, että sille myönnettäisiin euron avustus Ilta rakkaudelle -tilaisuuden kulujen peittämiseksi. Määrärahaa anotaan kristinuskon Suomeen tulon 850-vuotisjuhlan määrärahoista. Tilaisuus järjestetään ja siihen kutsutaan erityisesti Mikaelinkirkossa vihittyjä pareja. Seurakuntaneuvoston käsittelyssä on tapahtuman kustannusarvioksi mainittu euroa. Myöhemmin toimitetun tilaisuuden budjetin mukaan sen kokonaiskustannukset ovat euroa. Budjetti on seuraava: Liite Tilaisuudesta on laadittu kutsukirje, joka on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa varattiin euroa Kirkko Suomessa 850 vuotta -tapahtumien muita tilaisuuksia kuin pääjuhlaa varten. Toistaiseksi määrärahaa on pyydetty hyvin vähän käyttöön. Seurakuntaneuvosto rahoittaa suunnitelman mukaan yli puolet illan kokonaiskustannuksista, joten pyydetty määrä on kohtuullinen. Kn päättää myöntää Mikaelinseurakunnalle euroa käytettäväksi Ilta rakkaudelle -tilaisuuden järjestelykuluihin Määräraha myönnetään kustannuspaikalta 39282, Kirkko Suomessa 850 vuotta, muu ohjelma. Ilmoitus Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Käsittely Käsittelyssä kiinnitettiin huomiota tilaisuuden budjettiesityksen tulopuolen puuttumiseen. hyväksyttiin.

10 TURUN NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS Turun NNKY on lähettänyt kirkkovaltuustolle osoitetun seuraavan anomuksen: Liite Anomuksen tueksi on toimitettu vuosikokouksen esityslista Siinä on esitetty yhdistyksen toimintakertomus 2004, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus ja toimintasuunnitelma sekä budjetti. Viime vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ovat seuraavat: Liite Kirkkovaltuusto käsitteli avustukset kirkollisiin tarkoituksiin kokouksessaan Jaettava määräraha oli tuolloin euroa, joka tuli jaetuksi lukuun ottamatta sitä, että kirkkoneuvoston käyttöön jäi euroa. Turun NNKY:lle ei ehdotettu avustusta, koska yhdistyksellä ei ollut anomusta. Yhdistyksen edustajat ovat kertoneet, että avustusanomus on tuotu tietylle henkilölle taloustoimistossa. Avustusanomusta on etsitty jo jakoehdotusta tehtäessä ja myöhemminkin, mutta paperia ei toistaiseksi ole löytynyt. Ehkä se joskus löytyy jonkun väärän klemmarin takaa. Yhdistys on pyytänyt euron avustusta. Se on heille tärkeä nyt, kun he ovat jäsenistön ikääntymisen johdosta pudonneet pois kaupungin nuorisolautakunnan avustusten piiristä. Rahaa tarvitaan paitsi normaalin toiminnan pyörittämiseen myös toimintatilojen remonttiin, kun erityisesti kokousjuhlasali ja keittiö ovat tarpeellisen remontin edessä. Avustus voidaan myöntää vaikka tarkoitusta varten varattu määräraha on jo tullut käytetyksi. Kirkkovaltuusto voi käyttövaroistaan tai paremmin vielä käyttövarauksesta kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus, myöntää ehdotetun avustuksen. Lokakuun alussa toimitetaan seurakuntayhtymässä piispantarkastus. Sen yhteydessä on kirkkovaltuuston kokous, jossa on läsnä arkkipiispa Jukka Paarma muun tarkastusseurueen kanssa. Tähän kokoukseen ei tuoda tavanomaisia asioita, koska yleiskeskustelu arkkipiispan kanssa vie oman aikansa. Kokouksessa voitaneen kuitenkin käsitellä tämä avustusasia, joka on luonteeltaan hyvin selkeä. Kn päättää esittää kv:lle, että se myöntää Turun Nuorten Naisten Kristilliselle Yhdistykselle euron suuruisen avustuksen yhdistyksen toimintaan. Avustus myönnetään kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus.

11 hyväksyttiin. 412 HANNU KALLION OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Hallintojohtaja Hannu Kallio on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu hallintovirastoa osoitteessa Eerikinkatu 3. Hallintoviraston virka-autossa on useita käyttäjiä, joten autoja tarvitaan usein monia samanaikaisesti. Oman auton käytön laskutusoikeus on aivan perusteltua. Kn päättää oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Kallion virkapaikaksi määrätään virasto osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. Käsittely Hannu Kallio poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin.

12 HALLINTOJOHTAJA HANNU KALLION SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Hannu Kallio on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Sivutoimilupa-anomus Anon kunnioittavasti, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntäisi minulle sivutoimiluvan jatkaa toimimista Keskitien Tukisäätiön asiamiehenä sekä Siltala Yachts Oy:n hallituksen jäsenenä. Tehtävät olivat valintavaiheessa esillä. Asiamiehen tehtävään liittyy myös sijoitusten valvontaan liittyviä vähäisiä luottamustehtäviä. Ajankäyttötarve on keskimäärin n tuntia kuukaudessa, ja tehtävät voi pääsääntöisesti hoitaa normaalityöajan ulkopuolella. Tehtävät eivät ole ristiriidassa seurakunnan toiminnan kanssa. Lisäksi yhteistyöverkoston ylläpitämisestä sekä sijoitustoiminnan ja paikallisen yritystoiminnan seuraamisesta on etua hallintojohtajan virkatehtävien hoitamiselle. Kirkkoneuvosto on suhtautunut myönteisesti myös johtavien viranhaltijoiden sivutoimilupa-anomuksiin. Johtavilla viranhaltijoilla on luottamustehtäviä seurakunnallisissa yhteisöissä kuten Diakoniasäätiö, Kaupunkilähetys, Varissuon Liikekeskus, Vuontispirtti ym. Näissä yhtiöissä toimiminen esimerkiksi hallituksessa tai tilintarkastajana on katsottu jo suoraan virkaan kuuluvaksi eikä niistä ole erikseen tehty sivutoimilupa-anomuksia. Kirkkoneuvosto määrää useissa tapauksissa em. yhteisöjen yhtiökokouksiin osallistuvat. Hannu Kallio on anomuksessaan perustellut hyvin syyt, miksi hän voisi jatkaa näissä tehtävissä. Etukäteen ei ole näköpiirissä mitään eturistiriitaa ehdotettujen yhteisöjen ja seurakuntayhtymän toiminnan kesken. Kn päättää myöntää Hannu Kalliolle luvan sivutoimisesti toimia asiamiehenä Keskitien Tukisäätiössä sekä hallituksen jäsenenä Siltala Yachts Oy:ssä. Näiden tehtävien ajankäyttötarve ei saa keskimäärin ylittää tuntia kuukaudessa. Ilmoitus anojalle ja tuomiorovasti Heikolalle. Käsittely Hannu Kallio poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat

13 KANSALLISARKISTON ESINELAINAUSPYYNTÖ Kirkko Suomessa 850 vuotta -juhlavuoden kunniaksi Kansallisarkisto järjestää tiloissaan näyttelyn otsikolla Suomen kirkon vuosisadat. Näyttely järjestetään Kansallisarkiston, Kirkkohallituksen, Taideteollisen korkeakoulun, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Heraldisen Seuran ja Suomen kirkkohistoriallisen seuran yhteistyönä. Näyttelyn avaa arkkipiispa Jukka Paarma. Kansallisarkisto pyytää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä lainaksi näyttelyyn Maija Lavosen violettia messukasukkaa ja stolaa vuodelta 1984 Pyhän Katariinan kirkosta. Kansallisarkisto vastaa kuljetuksesta ja vakuutuksesta. Lainauspyyntökirje kuuluu seuraavasti: Liite Näyttely osuu ajankohtaan, jolloin violetti kasukka ei ole käytössä. Kirkkoneuvosto päättää suostua Kansallisarkiston lainauspyyntöön edellytyksellä, että Kansallisarkisto vastaa kaikista lainaukseen liittyvistä kustannuksista. Museoasiainhoitaja Riikka Kaisti hoitaa lainaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Ilmoitus museoasiainhoitaja Riikka Kaistille ja Kansallisarkistolle. Käsittely Pyydetään museoasiainhoitaja Riitta Kaistia toimittamaan kirkkoneuvoston jäsenille kokoukseen nähtäväksi näyttelyn esitteen sekä mahdollisesti muuta saatavilla olevaa materiaalia. hyväksyttiin. 415 MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MAATALOUSYHTYMÄ RÖPPÄNEN & HEINISEN KANSSA Maatalousyhtymä Röppänen & Heiniselle on vuokrattuna Kaarinassa ohikulkutien molemmin puolin ns. Suutelan pellot pinta-alaltaan 9,0 hehtaaria sekä Maarian kirkon lähettyvillä olevat 6,17 ja 0,52 hehtaarin peltoalueet. Peltojen vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2005 lopussa. Suutelan peltojen vuokra on ollut 285 euroa ja Maarian kirkon viereisten peltojen 200 euroa hehtaarilta vuodessa. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan Suutelan peltojen vuokrausta 300 euron hehtaarivuokralla ja Maarian peltojen vuokrausta 200 euron hehtaarivuokralla viiden vuoden ajan.

14 Kirkkoneuvosto päättää vuokrata maatalousyhtymä Röppänen & Heiniselle ohikulkutien viereiset ns. Suutelan 9,0 hehtaarin suuruiset peltomaat 300 euron sekä Maarian kirkon lähettyvillä olevat 6,17 ja 0,52 hehtaarin suuruiset peltomaat 200 euron hehtaarivuokralla vuodessa viideksi vuodeksi alkaen ja asti. Ilmoitus maatalousyhtymä Röppänen & Heiniselle. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että Suutelan pellot kuuluvat ns. kansallismaisemaan eikä niillä ole tällä hetkellä seurakuntayhtymälle käyttöä. hyväksyttiin. 416 PIKISAAREN TONTINVUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO Pikisaaresta on ollut vuokrattuna korttelin 14 tontti 8 Pekka ja Eeva Damstenille alkaen ja vuokrasopimus on voimassa asti. [...] Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Pikisaaren kaupunginosan 14 korttelin tontin 8 tontinvuokrasopimus on siirtynyt ½ Eeva Damstenille, 1/4 Mika Damstenille ja 1/4 Minna Damstenille. hyväksyttiin.

15 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Arja von Schöneman Teija Seppänen Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu nvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2005 281. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2005 281. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.5.2005 281 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 271 295 Aika keskiviikko 18.5.2005 klo 19.30 21.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2006 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.6.2006 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 301-318 Aika torstai 1.6.2006 klo 16.00-16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2006 228. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2006 228. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.5.2006 228 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 266-300 Aika torstai 18.5.2006 klo 16.00-17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.3.2006 133 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 171 Aika torstai 9.3.2006 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.1.2004 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.1.2004 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 30 Aika torstai 8.1.2004 klo 16.00 16.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.8.2006 317. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.8.2006 317. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.8.2006 317 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 384 408 Aika torstai 10.8.2006 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.1.2004 33. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.1.2004 33. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.1.2004 33 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 31 49 Aika torstai 22.1.2004 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.1.2005 46. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.1.2005 46. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.1.2005 46 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2005 klo 16.00-17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2004 492. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2004 492. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2004 492 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 525 Aika torstai 25.11.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.4.2004 153. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.4.2004 153. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.4.2004 153 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 157 183. Aika torstai 1.4.2004 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2007 286. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2007 286. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.5.2007 286 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 285 314 Aika keskiviikko 16.5.2007 klo 15.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.5.2007 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 3.5.2007 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hlavatý Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.9.2006 355. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.9.2006 355. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.9.2006 355 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 430 454 Aika torstai 7.9.2006 klo 15.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot