TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 14.4.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(16) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Helminen, Rami Isotalo, Markku Karhola, Anne Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Tomi, Miika Uusitalo, Pekka Maija Simeliuksen varajäsen poissa: Simelius, Maija Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Häkkinen, Salla Rantala, Kim Mäkinen, Jussi Lähdesmäki, Kari Virtala, Juhani Rautanen, Marja Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra nuorisotyönjohtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäpäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 2(16) Allekirjoitukset Olli Hallikainen puheenjohtaja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella huhtikuun päivänä 2011 Miika Tomi Pekka Uusitalo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 3(16) Käsitellyt asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 82 Pöytäkirjantarkastajat 4 83 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 4 84 Ilmoitusasiat 4 85 Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 5 86 Kirkon ympäristödiplomin hakemisen selvitystyö 6 87 Lausunnon antaminen kirkkohallituksen virastokollegion asettaman työryhmän mietinnöstä "Kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen jäsenyys kirkossa" 7 88 Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sijoitussuunnitelma 9 89 Eron myöntäminen kirjanpitäjä Nina Lehdolle Eron myöntäminen suntio Olavi Rantaselle Sosiaalineuvoksen arvonimen anominen Tampereen Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 14

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 4(16) 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 82 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miika Tomi ja Pekka Uusitalo. 83 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 84 Ilmoitusasiat 1. Hervannan seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varsinainen jäsen Martti Haukijärvi on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jsäenyydestä muutettuaan pois Hervannan seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan opiskelija Marjo Sand. 2. Kirkkoherrojen kokouksen muistio 4/ Ympäristötoimikunnan muistiot 4.2. ja Kirkkohallituksen virastokollegio on päättänyt jättää vahvistamatta Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen Hirviniemen kylässä sijaitsevan Pappilan tilan 2600 m 2 :n määräalan myymisestä Harri ja Tarja Nukariselle. 5. Tarkastuskertomus Kevan suorittamasta tarkastuksesta Tampereen seurakuntayhtymässä Tarkastuksen kohteena olivat ev.lut.kirkon eläkelain piiriin kuuluminen, palvelussuhteiden ilmoittaminen rekisteriin, eläkkeen perusteena olevat ansiot ja muut työnantajan maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat. 6. Informaatio kärkihankeprojektien suunnittelun käynnistymisestä. 7. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille jaettu tuomiokapitulin kutsu rakennemuutoseminaareihin ja Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 5(16) D:TAL: 187/012/ Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan kirkkoneuvoston asiana on muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset oli jaettu esityslistan liitteenä. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset 31 Jäsentietoraportti Ei toimenpiteitä 32 Asko Alajoen valtuustoaloite maahanmuuttajien huomioimisesta paremmin seurakuntien jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa Ei toimenpiteitä 33 Talonmiehen viran lakkauttaminen kiinteistöpalveluissa Tiedoksi kiinteistöpalveluihin ja henkilöstöpalveluihin 34 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Tiedoksi talouspalveluihin toimenpiteitä varten 35 Seurakuntayhtymän lausunto tuomiokapitulin aloitteesta Tampereen seurakuntien rakennemuutokseksi Hallintosihteeri lähettää tuomiokapitulille seurakuntayhtymän lausunnon sekä asiaa koskevan yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanotteen. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllämainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 6(16) D:TAL: 199/229/ Kirkon ympäristödiplomin hakemisen selvitystyö Esittely Kirkkohallitus myönsi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin kolmantena seurakuntayksikkönä Suomessa sekä uudelleen Diplomi on kerrallaan voimassa neljä vuotta, minkä jälkeen sitä on haettava uudelleen sen hetkisten vaatimusten mukaan, jos diplomin halutaan olevan voimassa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että ympäristödiplomia haetaan uudelleen, ja että hakuprosessi tapahtuu vuoden 2011 aikana. Ympäristötoimikunta on käsitellyt ympäristödiplomin haun selvitystyötä ja on valinnut selvitystyön tekijäksi opiskelija Timo Lampilan. Lampilan tehtävänä on: - laatia ympäristöselvitys (kuvaus nykytilanteesta) - laatia ympäristöohjelma (suunnitelma ja ehdotukset korjauksista) - päivittää jätehuoltosuunnitelma - toteuttaa hiilijalanjälkilaskurin pilottihanke Tampereella (kirkon uusi ympäristödiplomin 2012 käsikirja) Selvitystyö käsittää kevään aikana 32 työpäivää, joiden kustannukset voidaan maksaa ympäristötoimikunnan määrärahoista. Ympäristötoimikunnan arvion mukaan tehtävän toteuttamiseen tarvitaan näiden päivien lisäksi kolmen kuukauden työpanos. Tähän ympäristötoimikunta anoo rahoitusta yhteensä euroa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että myönnetään ympäristödiplomin haun selvitystyöhön ympäristötoimikunnalle euron määräraha yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi ympäristötoimikunta, talouspalvelut

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 7(16) D:TAL: 190/009/ Lausunnon antaminen kirkkohallituksen virastokollegion asettaman työryhmän mietinnöstä "Kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen jäsenyys kirkossa" Esittely Kirkkohallituksen virastokollegio asetti kokouksessaan työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä selvittää, kuinka suurta potentiaalista joukkoa maahanmuuttajien jäsenyyden mahdollistava sääntelyn tarve koskee, sekä laatia tarvittava esitys kirkkolain ja mahdollisesti kirkkojärjestyksen muutoksista, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien jäsenyyden kirkossa. Voimassaoleva kirkkolaki edellyttää, että ulkomaalainen voidaan ottaa kirkon jäseneksi vasta silloin, kun hän on saanut kotikuntalain mukaisen kotikunnan Suomessa. Työryhmän esityksen tuli sisältää ehdotus, joka mahdollistaisi myös kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen ottamisen kirkon jäseneksi. Lausuntopyyntö ja mietintö ovat liitteenä. Liitteet 1 ja 2 Mietinnön yleisperusteluissa on asiakokonaisuuden nykytilaa tarkasteltu perusteellisesti. Kirkon perusolemuksen näkökulmasta kirkon ja seurakunnan jäsenyys on ensisijaisesti teologinen kysymys. Myös ekumeenisesti tarkasteltuna vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että kaste liittää seurakuntaan. Kirkon jäsenyyteen liittäminen on kirkossamme paikallisseurakunnan yhteyteen liittämistä. Mietinnössä todetaan edelleen, että kirkon jäsenyyden ja sen sanoman toteuttamisen intention mukaista on löytää juridisesti toimiva tapa avata ovi paikallisseurakunnan jäsenyyteen myös maahanmuuttajalle, joka on vailla kotikuntaa tai henkilötunnusta. Tähän asti kirkon omat säännökset ovat vaikuttaneet siihen, että kotikuntaa vailla olevat ulkomaalaiset ovat tulleet torjutuksi evankelisluterilaisen kirkon jäsenyydestä. Suomessa asui vuoden 2009 lopussa ulkomaiden kansalaisia yli henkilöä. Heidän osuutensa oli noin 2,9 % väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi vuoden 2009 aikana henkilöllä. Maahanmuuttajaväestö keskittyy suuremmille kaupunkiseuduille näin ollen myös Tampereelle. Tampereella ulkomaan kansalaisia oli vuoden 2010 lopussa Kirkon jäsenyyden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat eläminen sakramenttien yhteydessä, osallisuus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista sekä seurakuntayhteys. Jäsenyyteen liittyvät hallinnolliset tekijät ovat äänioikeus seurakuntavaaleissa ja kirkkoherranvaaleissa, vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimeen, kirkollisverovelvollisuus ja seurakunnan jäsenen yleinen valitusoikeus seurakunnan viranomaisen päätöksestä.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 8(16) Mietinnön esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi jäsenmalli, joka mahdollistaisi kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten maahanmuuttajien jäsenyyden kirkossa. Kotikuntaa vailla oleva ulkomaalaisjäsen tulisi osalliseksi kirkon hengellisestä ja toiminnallisesta jäsenyydestä, mutta hänellä ei olisi vielä tässä vaiheessa jäsenyyteen liittyviä kirkkolainsäädännössä määriteltyjä hallinnollisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tällaisen henkilön jäsenyys kehittyisi juridiseksi täysjäsenyydeksi siinä vaiheessa, kun hän saisi kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan Suomessa. Kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voitaisiin ottaa kirkon jäseneksi, kun hän on asunut Suomessa vähintään kolme kuukautta. Vähimmäisaika on tarpeen seurakuntaan tutustumista ja kasteopetuksen saamista varten. Kolmen kuukauden maassa oleskelun jälkeen ulkomaalaiselta vaaditaan pääsääntöisesti oleskelulupaa tai EU ja ETA maiden kansalaisilta oleskeluoikeuden rekisteröimistä. Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän lausunto Kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen jäsenyys kirkossa on nykykäytännön vallitessa aiheuttanut tähän asti ongelmia muutamissa yksittäistapauksissa. Näiden tapausten määrä ei ole ollut suuri. Toisaalta yksikin tapaus on sisällöllisesti merkittävä sekä yksilön että seurakunnan ja kirkon kannalta katsottuna. Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä on jo aiemmin ilmaissut kannattavansa mietinnössä yksilöidyn suuntaista ratkaisua. On oletettavaa, että kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten jäsenyyteen kirkossa liittyvät kysymykset tulevat vastaisuudessa entistä useammin esille seurakuntatyössä myös Tampereella. Esitys parantaa uskonnonvapauden toteutumista sekä tukee osaltaan kotoutumista. Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä kannattaa työryhmän mietinnön hyväksymistä. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa kirkkohallituksen virastokollegion asettaman työryhmän mietinnöstä Kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen jäsenyys kirkossa esittelyssä yksilöidyn Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän lausunnon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 25:5) Tiedoksi kirkkohallitus

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 9(16) D:TAL: 192/034/ Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sijoitussuunnitelma Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän peruskorjausrahastoon ja eläkerahastoon sekä hautainhoitorahastoon osoitetut varat sekä muut kassavarat on sijoitettu rahamarkkinoille mahdollisimman hyvän tuoton saamiseksi. Käytössä on useita eri rahoitusinstrumentteja ja varojen sijoitukset on pyritty hajauttamaan hyvin. Seurakuntayhtymän varainhoidolle hyväksyttiin sijoitusstrategia marraskuussa Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnasta on raportoitu yhteiselle kirkkoneuvostolle säännöllisesti muun talousraportoinnin yhteydessä sekä laajemmin tarpeen mukaan. Kahteen otteeseen sijoitustilanteesta on hankittu asiantuntijalausunnot erikseen, vuonna 2004 silloiselta Mandatum - pankilta ja syksyllä 2007 SEB Gyllenbergiltä. Lausunnoissa todettiin sijoitusten allokaation ja instrumenttien valinnan olleen pääpiirteittäin hyvin valittuja ja hajautuksen olevan riittävä. Riskitasoon kiinnitettiin silloin huomiota ja sitä onkin pyritty laskemaan. Liite 3 Liite 4 Vuoden 2008 maaliskuusta alkaen on ollut käytössä puolueeton raportointipalvelu, jonka tuottaa Suomen Sijoitustutkimus Oy. Kuukausittain koottava raportti sisältää pääoman kehityksen seurannan, tuottokehityksen sekä riskitason kehityksen. Raportissa on sijoitusten vertailu esitetty sekä varainhoitajakohtaisena että instrumenttikohtaisena. Raportissa näkyvät myös tuottoluvut aikaan sidottuna sekä kokonaisuutena että varainhoitajakohtaisena ja myös arvio vastuullisesta sijoittamisesta. Viimeisin raportti on liitteenä. Raportoinnin yhteydessä saadaan myös Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä arvioita ja kommentteja sijoitusten tilanteesta ja kehityksestä. Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisuuden periaatteita. Vastuullisesta sijoittamisesta on Kirkkohallitus antanut ohjeiston, viimeksi keväällä 2007: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös seurakuntayhtymän varainhoidossa yhteistyössä varainhoitajien kanssa. Vastuullisuuden toteuttamiseen liittyy seuranta. Se toteutetaan yhteistyössä Kirkon keskusrahaston kanssa ja se käytännön toteuttajan on ruotsalainen vastuuanalyyseihin erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyhtiö Ethix SRI Advisors. Ensimmäinen seulontakierros toteutettiin vuoden 2010 alussa ja toinen on juuri alkamassa. Tulokset osoittivat, että seurakuntayhtymän sijoituksia ei juurikaan ole vastuullisuuden kannalta huonoissa kohteissa.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) Liite 5 Koska seurakuntayhtymän sijoitusstrategian hyväksymisestä on jo aikaa, on tarpeen päivittää asiakirja sijoitussunnitelmaksi. Sitä on tarkoitus jatkossa päivittää myös useammin vähintään kerran yhteisen kirkkoneuvoston toimikautena. Vuosien taloustoimikunta valmisteli sijoitussuunnitelman ja ehdotus valmistui vuoden 2010 lopulla. Sijoitussuunnitelmassa on esitetty periaatteet varainhoidosta ja ehdotus sijoitusten tavoiteallokaatiosta sekä sijoitustoiminnan tavoitteista. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että 1. merkitään tiedoksi raportti sijoitustoiminnasta sekä Kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet 2. hyväksytään taloustoimikunnan laatima sijoitussuunnitelma. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) D:TAL: 188/022/ Eron myöntäminen kirjanpitäjä Nina Lehdolle Esittely Ehdotus Kirjanpitäjä Nina Lehto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta eroa virastaan lukien. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Nina Lehdolle myönnetään ero kirjanpitäjän virasta lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Nina Lehto, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) D:TAL: 189/022/ Eron myöntäminen suntio Olavi Rantaselle Esittely Suntio Olavi Rantanen anoo eroa virastaan lukien siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Kiinteistöpäällikkö puoltaa eron myöntämistä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että Olavi Rantaselle myönnetään ero suntion virasta lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Olavi Rantanen, kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) D:TAL: 191/029/ Sosiaalineuvoksen arvonimen anominen Tampereen Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteisessä diakoniassa työskentelevä Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammisto on urallaan työskennellyt määrätietoisesti vanhusten elinolojen parantamiseksi. Hän on tehnyt monella tapaa mittavan uran vapaaehtoisen vanhustyön kehittäjänä ja edistäjänä. Liite 6 Diakoniakeskus on tehnyt aloitteen sosiaalineuvoksen arvonimen anomisesta Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle. Yksilöity esitys asiasta perusteluineen on liitteenä. Sosiaalineuvoksen arvonimen anomiselle toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle on hyvät perusteet. Tampereen ev.lut. seurakunnat voivat esittää Tasavallan presidentille sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämistä. Esityksen tekemiseen tarvitaan kyseisessä asiassa toimivaltaisen luottamuselimen päätös. Tässä tapauksessa esityksen tekijä on yhteinen kirkkoneuvosto. Sosiaalineuvoksen arvonimen anomiseen tarvitaan lisäksi anovan julkisen organisaation ulkopuolelta hanketta puoltavia lausuntoja. Emeritus arkkipiispa John Vikström, Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton puheenjohtaja Vappu Taipale sekä Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki ovat osaltaan lupautuneet antamaan tällaiset lausunnot. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämistä toiminnanjohtaja Tampereen Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi diakoniajohtaja

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) 92 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 86 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) Pöytäkirjan pykälä: 86 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (16) Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Aika 7.2.2012 klo 15:00-16:30 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 15.12.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 15.12.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Aika Torstai 15.12.2011 klo 18.00-18.40 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 234-239, 241-243, 245-248

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(13) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 25.9.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(13) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 25.9.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1(13) Aika 25.9.2012 klo 16:00 19:00 Paikka Seurakuntien talo 2 krs. Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Peltola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 7.5.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 7.5.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(11) Aika 7.5.2014 klo 17.00-18.35 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Apunen, Eija Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(13) Kasvatustyön johtokunta Kokous 27.5.2014. Allekirjoitukset Harju-Autti, Raisa Soukka, Kari

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(13) Kasvatustyön johtokunta Kokous 27.5.2014. Allekirjoitukset Harju-Autti, Raisa Soukka, Kari TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(13) Aika Paikka 27.5.2014 klo 17:30 Seurakuntien talo, Emmaus Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Skyttä, Juha-Pekka Tuhkanen-Mattila,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 30.5.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 30.5.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1(14) Aika Paikka 30.5.2012 klo 15:30-16:50 Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 17.3.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 17.3.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(13) Aika 17.3.2011 klo 16:00 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Antiokia Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2013 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 30.10.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2013 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 30.10.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2013 1(11) Aika 30.10.2013 klo 16:00 19:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2 krs. Rooma Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 28.5.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Ikaalisten kirkko, sakasti Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Aika Torstai 20.8.2015 klo 16.15 17.55 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Uusitalo, Pekka puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 1 ( 8 ) 19.6.2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 16.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja Aho Tellervo Hokkanen Risto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(16) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.6.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(16) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.6.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(16) Aika 19.6.2012 klo 16:00 18:35 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 3.12.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 3.12.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(11) Aika Paikka 3.12.2013 klo 17:30 Finlaysonin kirkko Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Harju-Autti, Raisa Poistui klo

Lisätiedot