Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 22.12.2010 klo 16.00 17.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 13/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKRIJA Sivu 1 (16) 270 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Hursti Armas Piilola Tapio puheenjohtaja varajäsen varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Latikka Laura Maria KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kappalainen ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pentti Helttunen Tuula Karhunen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 322. Kokouksen avaus 323. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 324. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 325. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 326. Johtavan lapsityönohjaajan valinta 327. Lapsityönohjaajan tehtävän hoitaminen 328. Julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen 329. Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 330. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytäntö vuonna Lausunto Kehä-IT:n johtosäännön muutoksesta Järvenpään seurakunnalle 332. Markkinaoikeuden lisävastinepyyntö Sääksin kappelin sähköurakoitsijan valinnasta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 333. Hankintayhteistyön käynnistäminen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnissa, indeksoinnissa ja mikrokuvauksessa 334. Johto- ja toimikuntien kokousten asialuettelot 335. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 336. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 337. Muita asioita 338. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Joululaulun ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 324 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Helttunen ja Reijo Huuskonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Reijo Huuskosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Karhunen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 325 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Johtavan lapsityönohjaajan valinta Johtavan lapsityönohjaajan virka on ollut haettavana Kotimaa-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla ja oikotiellä. Viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kuusi kappaletta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Hakijat haastatellaan maanantaina Haastattelulausunto liitteenä 2. Kasvatusjohtokunta antoi lausuntonsa kirkkoneuvostolle kokouksessaan , lausunto liitteenä 2a. Valitaan johtava lapsityönohjaaja haastattelutyöryhmän ja johtokunnan lausuntojen pohjalta. Kasvatuksen vs. vastuukappalaisen Laura Maria Latikan suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi johtavan lapsityönohjaajan virkaan lapsityönohjaaja Terhi Makkosen. 327 Lapsityönohjaajan tehtävän hoitaminen Ari-Pekka Laakso hoitaa parhaillaan virkaatekevänä johtavan lapsityönohjaajan sijaisuutta kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. Em. kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti siirtää alkaen nuorisotyönohjaaja, vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakson hoitamaan sijaisena johtavan lapsityönohjaajan virkaa Tuija Vänskän virkavapauden ajan ja siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty. Ari-Pekka Laakson vakituinen virka on seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka varhaisnuorisotyössä. Ensin lapsityönohjaajan ja sittemmin johtavan lapsityönohjaajan sijaisuutta hän on hoitanut lukien. Ari-Pekka Laakson sijaisuutta varhaisnuorisotyössä hoitaa nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala. Ari-Pekka Laakson hoitaessa johtavan lapsityönohjaajan virkaa, on lapsityönohjaajan virka ollut täyttämättä. Sen sijaan lapsi- ja perhetyön papin työpanosta on osittain siirretty työalalle ja vastaavasti seurakuntatyössä on täytetty ns. seurakuntapapin pöytälaatikkovirka korvaamaan lapsi- ja perhetyön papin Tarja Tommisen työpanosta seurakuntapapin tehtävissä.

5 Kirkkoneuvosto Edellisessä pykälässä on valittu uusi johtava lapsityönohjaaja ja hän ottanee viran vastaan valitusajan ja mahdollisen irtisanomisajan jälkeen. Joka tapauksessa menee useampia kuukausia, ennen kuin uusi viranhaltija on päässyt tehtäviin sisälle. Tehtävien hyvän, sujuvan hoitumisen varmistamiseksi työalalla siirtymäkaudellakin, on kirkkoherran johdolla käyty neuvotteluja nuoriso- ja lapsityönedustajien kanssa tehtävien hoitamisesta. Neuvotteluissa on nähty tarkoituksenmukaiseksi, että Ari-Pekka Laakso jatkaisi vt. lapsityönohjaajana uuden johtavan lapsityönohjaajan tultua virkaansa ainakin kesän 2011 yli tai mieluummin koko vuoden Näin työalalla ei tulisi liian suurta muutosta eli kahta uutta avaintyöntekijää lähes samanaikaisesti. Tällä järjestelyllä Ari-Pekka Laakso pystyisi opastamaan ja siirtämään tietoa uudelle työntekijälle. Myös varhaisnuorisotyön näkökulmasta nyt Ari-Pekka Laakson sijaisena toimivan nuorisotyönohjaajan Sannan Rauhalan työn jatkuminen on toimiva ratkaisu. Hallintotyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja näkee myös em. järjestelyn tarkoituksenmukaiseksi. Vuoden 2011 aikana arvioidaan koko lapsityön toimiston virkarakennetta. Nimetään Ari-Pekka Laakso vt. lapsityönohjaajaksi asti siitä alkaen, kun uusi johtava lapsityönohjaaja on ottanut viran vastaan. Ari-Pekka Laakson palkkaus vt. lapsityönohjaajana on vaativuusryhmän 502 mukainen. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 328 Julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen Käsitellessään ohje- ja johtosääntöjen päivittämisaikataulua kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että toukokuun kokouksessa käsitellään hallintoelinten ohje- ja johtosäännöt ja tehdään sääntöjen päivittäminen tarvittavilta osin.

6 Kirkkoneuvosto Asia käsiteltiin kuitenkin vasta kirkkoneuvoston kesäkuun kokouksessa : Tuolloin asian esittelyssä todettiin, että johtokuntien johtosääntöjen 2, Johtokunnan tehtävät, kaipaisi uudistamista. Nyt tehtäväpykälässä on lueteltu asioita, joista monet ovat enemmän viranhaltijoille kuuluvia tehtäviä. Kirkkoneuvosto kävi johtosääntöjä läpi ja päätti lähettää johtokuntien johtosäännöt julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokunnille lausuntoa varten. Johtokuntien lausunnot oli määrä käsitellä kirkkoneuvoston kokouksessa Johtokuntia pyydettiin kiinnittämään huomiota mm. :ään 2, Johtokuntien tehtävät ja päivittämään nyt mallijohtosäännön mukaisia tehtäväkokonaisuuksia näkemänsä tarpeen ja käytännön kokemuksen osoittaman mukaisiksi. Julistusjohtokunta on käsitellyt johtosääntönsä kokouksessaan , kasvatusjohtokunta ja palvelujohtokunta Johtokuntien lausunnot ovat liitteenä 3. Hallintotyöryhmä kävi johtokuntien esittämät muutokset kokouksessaan Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan siirtää johtosääntöjen käsittelyn seuraavaan kokoukseensa Johtosääntöjä on liitteessä 4 pyritty yhtenäistämään sekä korjaamaan edellisen kokouksen versioissa olleita virheitä ja epätarkkuuksia. Hyväksytään julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosäännöt liitteen 4 mukaisina ja lähetetään johtosäännöt edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Ehdotus hyväksyttiin. 329 Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Kehä-IT:n johtokunta johtaa Järvenpään kirkkoneuvoston alaisena (KL 10:4-5) johtosäännön osoittamassa laajuudessa Kehä-IT:n toimintaa. Kehä-IT:n johtokunnan johtosäännön 2 mukaan jokainen Kehä-IT:n osapuoli nimeää johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kirkkovaltuuston toimikaudeksi.

7 Kirkkoneuvosto Mikäli seurakunnan talousvastaava ei ole johtokunnan varsinaisen jäsen, on hänellä kuitenkin johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä johtokunnassa toimii Kehä-IT:n tietohallintopäällikkö. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan Kehä-IT:n johtokunnan jäseneksi vuoden 2010 loppuun talousjohtajan Jouni Lätin ja varajäseneksi kirkkoherra Ilkka Järvisen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kehä-IT:n johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi Ehdotus hyväksyttiin. 330 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytäntö vuonna 2011 (Lätti) Uusittavaksi kirkkovaltuustolle esitetyn Taloussäännön 12 :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Pykälän lisäselostuksessa todetaan lisäksi: Kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Nykyinen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö pääpiirteissään: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa).

8 Kirkkoneuvosto Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat 3. Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Sähköiset matkalaskut Vuoden 2009 aikana on otettu käyttöön sähköinen matkalaskuohjelmisto. Matkalaskujen osalta sovelletaan seuraavaa käytäntöä: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherran ja talousjohtajan matkalaskuista tulostetaan edelleen erillinen allekirjoitettava paperimatkalasku kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan hyväksyttäväksi. Liitteenä 5 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 5) sillä varauksella, että kirkkovaltuusto hyväksyy taloussäännön tältä osin esitetyssä muodossa. Ehdotus hyväksyttiin. 331 Lausunto Kehä-IT:n johtosäännön muutoksesta Järvenpään seurakunnalle (Lätti) Kehä-IT.n johtokunta esittää johtokunnan johtosäännön muuttamista (liitteenä 6 johtokunnan käsittely ja liitteenä 7 esitys uudeksi johtosäännöksi).

9 Kirkkoneuvosto Johtosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että - Johtoryhmän tehtävänä on antaa lausunto Kehä-IT:n henkilökunnan yli kuukauden mittaisista palkattomista virkavapauksista ja työlomista sekä niistä yli kuukauden mittaisista lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvista virkavapauksista tai työlomista, joiden myöntämisessä tai ajallisessa sijoittelussa seurakunnalla on harkintavaltaa. ( 4 kohta 4) - Johtosääntöön on lisätty johtoryhmän toimikausi, joksi esitetään kaksi vuotta: Johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmä valitaan johtokunnan toimintakauden 1. ja 3. vuonna. ( 4) Yhteistyöaluesopimuksen kohdan 3.1. mukaisesti johtosäännöstä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot ennen kuin isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön. Annetaan esitetystä Kehä-IT:n johtosäännön muutoksesta lausunto, että Hyvinkään seurakunta puoltaa esitettyjä muutoksia. Ehdotus hyväksyttiin. 332 Markkinaoikeuden lisävastinepyyntö Sääksin kappelin sähköurakoitsijavalinnasta tehtyyn oikaisuvaatimukseen (Lätti) Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli Vantaan Sähkö- ja Koneliike Oy:n tekemää oikaisuvaatimusta Sääksin kappelin sähköurakoitsijavalinnasta kokouksessaan Markkinaoikeudelle lähetettiin päivätty vastine oikaisuvaatimukseen. Lisäksi erillisen pyynnön perusteella on lähetetty markkinaoikeudelle kopio sähköurakkasopimuksesta. Markkinaoikeus on lähettänyt Hyvinkään seurakunnalle lisävastinepyynnön (liite 8). Kirjeen liitteenä on valittajan vastaselitys seurakunnan vastineeseen, mikä sisältää vain hyvitysmaksuvaateen. Valittaja on esittänyt vastaselityksessään seurakunnalle hyvitysmaksuvaateen saamatta jääneestä katteesta ja oikeudenkäyntikuluista, yhteensä euroa. Hyvinkään seurakunta on päivätyssä vastineessaan esittänyt, että Vantaan Sähkö- ja Koneliike Oy:n vaatimus siitä, että markkinaoikeus kumoaa kokonaisuudessaan Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen, hylätään. Hyvinkään seurakunnan näkökulmasta myös em. yrityksen esittämä hyvitysmaksuvaade on kokonaisuudessaan perusteeton. Markkinaoikeudesta on ilmoitettu, että juttujen keskimääräinen käsittelyaika markkinaoikeudessa on 8 kuukautta. Todennäköistä on, että asia tullaan ratkaisemaan vuoden 2011 alkupuolella.

10 Kirkkoneuvosto Ilmoitetaan markkinaoikeudelle, että Hyvinkään seurakunnan näkökulmasta esitetty hyvitysmaksuvaade on kokonaisuudessaan perusteeton. Todetaan lisäksi, että Hyvinkään seurakunta on toimittanut kaikki asiaan oleellisesti vaikuttavat asiakirjat kirjeen liitteenä markkinaoikeudelle. Kirkkoneuvosto päätti ilmoittaa markkinaoikeudelle, että Hyvinkään seurakunnan näkökulmasta esitetty hyvitysmaksuvaade on kokonaisuudessaan perusteeton ja että hyvitysmaksuvaade on myös määrältään kohtuuton. Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että Hyvinkään seurakunta on toimittanut markkinaoikeudelle kaikki asiaan oleellisesti vaikuttavat asiakirjat kirjeen liitteenä. 333 Hankintayhteistyön käynnistäminen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnissa, indeksoinnissa ja mikrokuvauksessa (Lätti) Kirkonkirjojen digitoinnista käytiin yhteisneuvottelu vuoden 2008 marraskuussa, jolloin sovittiin, että digitoinnin kilpailutus valmistellaan Tuusulan, Nurmijärven ja Janakkalan rovastikuntien yhteistyönä. Lisäksi sovittiin, että talousjohtaja Jouni Lätti sopii kilpailutuksen käytännön järjestelyistä muiden talousjohtajien kanssa, kun muu valmistelutyö on valmistunut. Eri seurakunnat selvittivät vuoden 2009 aikana aineistonsa laajuuden ja viimeisimmät tiedot saatiin vuoden 2010 alussa. Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien talousjohtajien tapaamisessa sovittiin alustavasti seuraavista kilpailutukseen liittyvistä periaatteista: - kilpailutus tehdään kolmen rovastikunnan yhteishankkeena. Alustava kilpailutuksen kokonaiskustannusarvio on euroa, joten kyseessä on kansallisen hankintarajan ylittävä hankintakokonaisuus, mikä asettaa omat muoto- ja aikatauluvaatimuksensa kilpailutukselle - Hyvinkään seurakunta hoitaa kilpailutuksen ja valmistelee tarjouspyynnön ja kilpailutusprosessin - muilta seurakunnilta pyydetään kirkkoneuvoston päätös mukaantulosta kilpailutukseen sekä palaute tarjouspyyntöluonnoksesta ja muista mahdollisista kilpailutukseen liittyvistä asioista, kuten aikataulutoiveista. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti , että se voi toimia kirkonkirjojen digitoinnin hankintaa valmistelevan seurakuntana. Hankintaprosessiin sitoutumisesta pyydetään muiden seurakuntien kirkkoneuvostoilta päätös

11 Kirkkoneuvosto Hankinnan tarjouspyyntöluonnos on liitteessä 9 (tarjouspyynnön liitteistä vain liite 1 mukana). Kilpailutus- ja toimitusprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavasti: 1. Virallinen pyyntö muiden hankkeessa mukana olevien seurakuntien kirkkoneuvostoille sitoutua yhteishankintaprosessiin. 2. Yhteishankintaan lähtevien seurakuntien kirkkoneuvostojen päätökset. 3. Tarjouspyyntö toimittajille ja julkinen hankintailmoitus. 4. Tarjoukset toimittajilta. 5. Toimittajan valinta. 6. Hankintasopimuksen laatiminen ja allekirjoitus. 7. Työn suoritus seurakunnittain. 8. Aineistojen siirto Kirjurin tietokantaan. Hyvinkään seurakunta 1) pyytää hankintaprosessiin sitoutumisesta muiden seurakuntien kirkkoneuvostoilta päätöksen 2) lähettää tarjouspyyntöluonnoksen muille seurakunnille tiedoksi ja mahdollisia palautteita varten 3) pyytää seurakunnilta tarkennetut tiedot työn sisällöstä ja määrästä 4) pyytää muilta seurakunnilta mahdolliset aikatauluun ja muuhun työsuoritukseen liittyvät toiveet. 334 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan johtosäännön päivitys 2. Seitsemäs nuorisotyönohjaajan virka Hyvinkään seurakuntaan Palvelujohtokunta Johtokunnan lausunto diakonian viran täyttämisestä 2. Yhteisvastuukeräys Diakoniasihteerin päätösluettelon päätöksiä Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle 43. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle 44. Perheneuvoja Raili Yli-Saunamäen palkaton virkavapaus Talousjohtajan päätösluettelon asialista Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 336 Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat Kirkkovaltuuston kokoukseen tulevat seuraavat kirkkoneuvoston valmistelemat asiat: 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 3. Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisia vaaleja varten 4. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta 5. Kirkkoneuvoston jäsenten valinta 6. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta 7. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta 8. Julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokuntien johtosääntöjen päivittäminen 9. Julistusjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 10. Kasvatusjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 11. Palvelujohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 12. Hyvinkäään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 13. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta toimikaudeksi Rauhannummen hautausmaan käyttösuunnitelman muutos 15. Taloussäännön uusiminen 16. Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle Kehä-IT:n johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Muita asioita HeTa-hankkeesta Seuraavat kokoukset Talousjohtaja kertoi lyhyesti kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen, HeTa-hankkeen, nykytilanteesta. Talousjohtaja kertoi kirkkohallituksen täysistunnon palauttaneen kokonaan uuteen valmisteluun mm. palveluyksiköiden sijoituspaikkakysymyksen. Palveluyksiköitä tullaan sijoittamaan neljälle eri paikkakunnalle Suomessa. Mm. Riihimäki on ollut esillä yhtenä sijoituspaikkana. Kirkkohallituksen tammikuun 2011 täysistunto käsittelee asiaa uudelleen. Helmikuussa seurakuntiin on tulossa kirje, jossa kysytään, milloin kukin seurakunta on palvelun piiriin siirtymässä. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Puheenjohtaja kiitti kirkkoneuvoston jäseniä kauden hyvästä työskentelystä ja toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua sekä valoisaa uutta vuotta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen kiitti kirkkovaltuuston ja neuvoston valtuustokauden hienosta päätösjuhlasta Vehkojan seurakuntakeskuksessa Samoin hän kiitti kirkkoneuvoston jäseniä hyvistä kokouksista ja osoitti erityiset kiitokset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle Ilkka Järviselle sekä talousjohtaja Jouni Lätille. Kokous päätettiin virteen 21.

14 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 338 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

16 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.11.2010 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.11.2010 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 222 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.11.2010 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Tiistai 29.4.2014 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Tiistai 29.4.2014 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 80 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 29.4.2014 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.10.2009 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.10.2009 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 213 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.10.2009 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.9.2010 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.9.2010 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.9.2010 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(18) 232 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Keskiviikko 29.10.2008 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.10.2008 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 196 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.10.2008 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.15 19.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.15 19.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 127 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.15 19.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) 103 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.9.2008 klo 17.15 21.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.9.2008 klo 17.15 21.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.9.2008 klo 17.15 21.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 213 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.15 19.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2014 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 12.3.2014 klo 18.30 20.15 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 46 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 2/2010 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.5.2010 klo 18.30 19.50 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ala-Paavola

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot