S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 15.6.2015"

Transkriptio

1 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kunnanvaltuusto

2 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernitase, - tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjapitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

3 3. Toimintakertomus 3.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset 3 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 käyttötalous on toteutunut hieman talousarviossa suunniteltua paremmin. Verotulot olivat budjetoitua suuremmat samoin kuin valtionosuudet, mutta vuosikate muodostui negatiiviseksi. Tilinpäätös on 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Simon väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 lähtien. Vuoden 2014 lopussa väkiluku oli 3299, mikä oli 57 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Luonnollinen väestönlisäys oli -31 henkilöä. Työttömyys lisääntyi edellisestä vuodesta ja työttömyysaste oli 16,0 %. Työttömänä oli keskimäärin 219 henkilöä kuukaudessa. Valtionvarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien välillä. Selvitystyö alkoi ja määräaika valmistumiselle on Kuntajakoselvittäjät ehdottavat Kemin, Keminmaan ja Simon kunnille, että Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kunta, joka toteutetaan siten, että kaikki kolme kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Kuntien valtuustot päättävät yhdistymisestä kokouksessaan Kunnan elinkeinopoliittinen työ keskittyi tuulivoimahankkeiden edistämiseen. Tuuliwatti Oy :n kolmen tuulivoimapuiston kaavat hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa. Vuoden aikana jatkettiin Rajakiiri Oy :n tuulivoimapuistojen kaavoitustyötä. Uusia tuulivoimaloita on suunnitelmissa yhteensä lähes 90 kpl. Elinkeinorakenne on säilynyt entisenä. Maataloudessa on maidontuotannon rinnalle kasvamassa uusia lihantuottajia, joiden liikeideana on itsestään uusiutuvan lihakarjan lihan suoramyynti kuluttajille. Toiminnan kasvun esteenä on ollut eläinten teurastus. Suuret teurastamot eivät pysty palvelemaan tuottajia oikea-aikaisesti. Maaseutuelinkeinoja vahvistavaan kalastusmatkailuun on ollut suuria odotuksia. Kesällä 2014 jokeen nousi kutukaloja huomattavasti enemmän kuin vuonna Jokeen pitäisi silti saada jatkossa nousemaan moninkertainen määrä kaloja, että kalastusmatkailijoiden saalisvarmuus olisi uskottava. Tulevien vuosien osalta Simon kunnan talouskehitys on mm. väkiluvun vähenemisestä ja valtionosuusmuutoksesta johtuen alijäämäistä enenevässä määrin. Kuntatalouden tasapainon saavuttaminen uhkaa muodostua ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman merkittäviä palvelurakennemuutoksia. Kiitän kaikkia kunnan luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita sekä yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä niin kuluneen vuoden osalta kuin myös nyt päättyvältä runsaan 13 vuoden kunnanjohtajakauteni osalta.

4 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 4 Hallinto-organisaatio Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt sekä työsuojelupäällikkö. Osastopäällikköinä toimivat v hallinto- ja talousosasto: hallintojohtaja Keijo Ylitalo, varalla kunnanjohtaja, sivistysosasto: koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen, varalla vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala, tekninen osasto: rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro, varalla kunnaninsinööri Markku Rimali. Kunnan palkatun henkilöstön määrä henkilöiden lukumäärä Toimintayksikkö Vakituiset Määräaikaiset Keskushallinto 7 1 Varhaiskasvatus 22 8 Opetustoimi Kirjastotoimi 2 2 Kansalaisopisto 1 Vapaa-aikatoimi 2 2 Tekninen toimi 3 Kiinteistöpalvelut 15 4 Rakennustarkastus 3 Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ Kunnan vakituisen henkilöstön määrä on vuoden aikana vähentynyt 5 henkilöllä. Määräaikaisia oli 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön kokonaismäärä oli 8 vähemmän. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta 6 kk. Vakituisen henkilökunnan ikärakenne oli seuraava: Alle 25-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Sairauspoissaolot Työpäivät Työtunnit Henkilöstökorvaukset Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut henkilöstötoimikunta, johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Toimintavuonna henkilöstötoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työterveyshuollon toimenpitein sekä työnantajan puoleksi kustantamilla uimahallilipuilla ja ilmaisilla kuntosalivuoroilla. TYKYkuntoiluseteli, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla, käy liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksamiseen.

5 Kunnan tilivelvolliset 5 Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja niiden esittelijät: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Esko Tavia Keskusvaalilautakunta Hallintojohtaja Keijo Ylitalo Sivistyslautakunta Koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen Vapaa-ajan lautakunta Vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala Tekninen lautakunta Kunnaninsinööri Markku Rimali Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro Luottamushenkilöorganisaatio KUNNANVALTUUSTO puheenjohtajana Martimo Sauli, yrittäjä, Kesk 1.varapuheenjohtaja Vakkala Lauri, erityisluokanopettaja, Kesk 2.varapuheenjohtaja Tervonen Markku, opettaja, SDP ero jäsenet Böök Tuomo, kirvesmies, yrittäjä Ps Halttu Eero, kunnossapitoasentaja, Vas Hamari Helena, toimistosihteeri, Kesk Hiltula Ari, yrittäjä, Kok Kantola Lea, terveyskeskuslääkäri, Vas Korpikoski Terho, koneenrakennustekn. kone-ja laiteasentaja, Ps Kuusela Tapani, Mti, maa-ja metsätalousyrittäjä, Kesk Leskinen Tarja, erityisopettaja, Kesk. Lämsä Seppo, koneasentaja, Vas Marttila Piia, toimistosihteeri, Kesk Marttila Tuomo, maanviljelijä, yrittäjä, Kesk Niskala Lauri, yrittäjä, Kesk Onkalo Tuomo, eläkeläinen, Kesk Poikela Matti, koulunjohtaja, Kok Puotiniemi Sami, metsäkoneenkuljettaja, Ps Simoska Minna, MMM, toimitusjohtaja, YL HS Simoska Raimo, sähköasentaja, eläkeläinen, Kesk Vartiainen Kimmo, nuoriso-ohjaaja, Ps ero Veittikoski Marko, sähköautomaatioasentaja, Kesk Paikat puolueittain Suomen Keskusta (Kesk) 11 Perussuomalaiset (Ps) 3 Vasemmistoliitto (Vas) 3 Kansallinen Kokoomus (Kok) 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 1 Yhteislista Hyvä Simo (YL HS) 1 Valtuuston jäsenmäärä yhteensä 21

6 KUNNANHALLITUS puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Niskala Lauri Hamari Helena Korpikoski Terho Kuusela Tapani Leskinen Tarja Lämsä Seppo Simoska Minna Paikat puolueittain Suomen Keskusta 4 Perussuomalaiset 1 Vasemmistoliitto 1 Hyvä Simo 1 Hallituksen jäsenmäärä yhteensä 7 Esittelijänä kunnanhallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja Esko Tavia ja sihteerinä hallintojohtaja Keijo Ylitalo TARKASTUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Onkalo Tuomo Hiltula Ari Ylikärppä Pirkko Nurmela Reijo Aalto Ilkka Ainassaari Sisko Liiten Sirkka KESKUSVAALILAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Hamari Helena Mäcklin Pertti Anttila Miia Patokoski Jouko Järnfors Janne SIVISTYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Veittikoski Marko Ruuskanen Pekka Ylikärppä Marika Alanaatu-Haapaniemi Leena Puotiniemi Sami Leinonen-Simoska Johanna Toivanen Sari Leskinen Tarja

7 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Marttila Piia Rajanen Outi Rissanen Marita Haapaniemi Esa Mäcklin Pertti Korpikoski Terho TEKNINEN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Halttu Eero Marttila Tuomo Kuusela Taina Tihinen Maiju Böök Tuomo Lämsä Seppo YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Simoska Raimo Marttila Raakel Blomberg Mikko Hiltunen Eero Värtö Leena Kuusela Tapani Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien vuoden 2014 tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntien taloustilanne on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,836 mrd. euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 mrd. euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisenä vuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 prosentilla. Kunnilla on nyt lainaa euroa jokaista asukasta kohti. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö-ja yhteisöverotulot kasvoivat yli 10 %. Kuntatalous pysyy lähivuosina kireänä. Veropohjien vaimea kehitys sekä osana valtion sopeutustoimia toteutetut valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien tulojen kasvua. Toisaalta kustannustason maltillinen nousu rajoittaa menojen kasvua. Vaikean taloustilanteen pakottamana kunnat jatkavat menojen kasvua hillitseviä toimia v Huomattava osa kunnista myös nostaa veroprosenttejaan. Sopeutustoimet eivät kuitenkaan riitä supistamaan paikallishallintosektorin alijäämää. Kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan. Valtionvarainministeriön mukaan julkisen talouden kestävyyden parantaminen on lähivuosien talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä. Suomen bruttokansantuote supistui vuonna ,4 %. Suomen julkinen velka on noin 59 % bruttokansantuotteesta.

8 Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat hyvin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Työllisten määrä jää kuluvana vuonna 0,4 % viime vuotta alemmalle tasolle. Vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7, kun se edellisenä vuotena oli 8,2 %. Työllisyysaste oli 68,3 prosenttia. Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna pitkäaikais- ja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkunee edelleen myös ensi vuonna. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen on siis muuttunut entistä vaikeammaksi suurelle osalle työttömistä. Kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi muodostui 1,1 % kansallisella indeksillä mitattuna. Matalaa inflaatiota tukee korkotason pysyminen ennätyksellisen matalalla, mikä näkyy selvästi asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikoroissa. Lisäksi viime vuoden syksyllä saavutetun matalan palkkaratkaisun oletetaan hillitsevän hintojen nousua. Ansiotason nousu on maltillista, sillä työllisyys- ja kasvusopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena n. 0,5 %. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä vuodesta 2009 lähtien pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen. Kemi-Tornio alue tuottaa Suomen viennistä noin 8 prosenttia. Teollisuuden ja kaupan investointien lasku näkyy alueella korkeana työttömyytenä ja kiihtyvänä muuttoliikkeenä. Työttömyysasteet olivat yli 15 prosenttia Meri-Lapin kunnissa Keminmaata lukuun ottamatta. Alueen väestömäärä väheni vuonna hengellä. Viimeisen viiden vuoden aikana väestö on vähentynyt alueella 1280 henkilöllä. 8 Seuraavassa Simon sekä talousalueen muiden kuntien kehitys eräiden muuttujien osalta. Asukasluku (31.12.) SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä Väkiluvun muutos

9 Työttömyysaste SIMO 13,0 12,2 13,6 15,1 16,0 TERVOLA 12,0 11,0 15,1 13,9 17,3 TORNIO 12,6 11,6 13,9 14,2 15,5 KEMI 15,8 14,3 16,5 17,3 18,9 KEMINMAA 11,3 10,0 12,4 13,1 14,3 Keskimäärin työttömänä oli v Simossa kuukausittain 219 henkilöä, joista miehiä oli 113 ja naisia 106. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli 8,2 % eli 18 henkilöä. Työpaikat Työllisen työvoiman osuus Simon väestöstä on laskenut selvästi 90- luvulla ja lasku kiihtynyt edelleen 2000-luvulle tultaessa (Tilastokeskuksen väestölaskennat): Yhteensä Työpaikkojen kehitys Simossa ja seutukunnan alueella (Tilastokeskus): SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä

10 Elinkeinorakenne 10 Elinkeinorakenne Alkutuotanto % Jalostus % Palvelut % Tuntematon % SIMO 14,2 11,5 71,5 2,9 TERVOLA 17,3 26,4 55,6 0,7 TORNIO 2,8 40,8 53,8 2,7 KEMI 0,6 27,3 71,2 0,9 KEMINMAA 4,5 31,1 62,8 1,5 Kemi-Tornio alue 3,1 32,6 62,6 1, Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Simon asukasluku oli vuoden 2014/2015 vaihteessa ennakkotietojen mukaan Asukasluku on vähentynyt vuoden 2014 aikana viidelläkymmenellä seitsemällä hengellä. Taloussuunnitelmassa tavoitteeksi oli asetettu väkiluvun pitäminen ennallaan. Viiden viime vuoden aikana väestö on vähentynyt 190 hengellä. Luonnollinen väestönlisäys oli jälleen negatiivinen eli kuolleisuus oli suurempi kuin syntyvyys. Työttömyys kasvoi edelleen vuoden 2014 aikana. Työttömyysaste oli keskimäärin 16,0 %, kun se edellisenä vuotena oli 15,1 %. Koko Lapin läänin työttömyysaste oli keskimäärin 16,5 % (v ,4 %), joten kasvua oli edellisvuoteen 1,1 prosenttiyksikköä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,4 % (Työministeriön tilastojen mukaan). Käyttötalouden toteutuneet toimintamenot ,86 olivat ,47 suuremmat kuin v talousarviossa. Suurimmat talousarvioylitykset olivat asiakaspalveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa Käyttötalousmenot kasvoivat vuodesta 2013 eli 3,1%. Henkilöstökulut pysyivät edellisestä vuodesta lähes ennallaan, sillä kasvua oli vain 0,09 %. Asiakaspalveluiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta eli 5,0 %. Suurimpana syynä oli erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Erikoissairaanhoidon menot olivat yhteensä 5,17 milj. euroa, mikä oli 0,33 milj. euroa (6,8 %) edellisvuotta enemmän. Avustukset kasvoivat eli 9 % ja muiden toimintakulujen menot kasvoivat eli 20,1 %. Toimintatuotot ,55 olivat ,55 suuremmat kuin oli budjetoitu, ja täten toimintakatteeksi muodostui ,31, joka oli ,04 huonompi kuin edellisenä tilikautena. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta ,43 euroa. Verotuloja kertyi yhteensä ,09 eli 6.253,09 euroa enemmän kuin budjetoitiin. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta ,26 euroa eli 0,9 %. Kunnallisveroja kertyi ,59, mikä oli euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisvuoden kertymän suuruuteen vaikutti v tehty verotulojen tilitysrytmin muutos. Kiinteistöveroa saatiin ,21 eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöverojen kasvuun vaikutti takautuvasti kahdelta vuodelta tilitetty tuulimyllyistä maksettu kiinteistövero. Yhteisöveroja saatiin enemmän kuin edellisenä tilikautena eli ,29. Valtionosuuksia kunta sai eli enemmän kuin budjetoitiin. Valtionosuuksia saatiin enemmän kuin vuonna Vuoden 2014 investointimenot olivat ,86 ja investointitulot olivat ,70. Investointien nettomeno oli ,56. Suurimmat investointikohteet olivat kehitysvammaisten

11 11 palvelutalo , Karsikon kalasataman laiturin rakentaminen ja liikunta-alueiden peruskorjaus Kunnan konserniyhtiöistä Simon Vuokratalot Oy kärsii muuttoliikkeestä, sillä yhtiön asunnoista on vuoden aikana 30 % ollut tyhjillään. Myös Simon Vesihuolto Oy :n tulokseen muuttoliike vaikuttaa Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa Olennaiset toiminnalliset muutokset Valtuusto päätti huhtikuussa 2010 siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Oulunkaaren kuntayhtymälle alkaen. Taloushallinto, palkanlaskenta ja ICT-toiminnot päätettiin myös siirtää Oulunkaaren kuntayhtymän tuotettavaksi alkaen. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 84 vakituista työtekijää. Perusturvalautakunta lakkautettiin alkaen. Maaseutulautakunta lakkautettiin alkaen, koska maaseutuhallinnon tehtävät siirtyivät Tervolan kunnan hoidettaviksi Kemi-Tornio alueella. Teknisen toimen uusi päävastuualueen sääntö tuli voimaan Eläinlääkintätoimi siirtyi vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla. Simon ja Kemin eläinlääkärien vastaanotto jatkuu edelleen Simossa. Talouden epävarmuustekijöinä tulevaisuudessa ovat verotulojen kehittyminen, valtionosuudet, toimintamenojen ja tulojen sekä henkilöstömenojen toteutuminen Merkittävimmät toiminnan kehittämishankkeet Valtuusto hyväksyi kokouksessaan uudet suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Poistoajat lyhenivät merkittävästi uusien investointien kohdalla. Uusi poistosuunnitelma tuli voimaan alkaen. Valtionvarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien välillä. Selvitystyö alkoi ja määräaika valmistumiselle on Kuntajakoselvittäjät ehdottavat Kemin, Keminmaan ja Simon kunnille, että Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kunta, joka toteutetaan siten, että kaikki kolme kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Kuntien valtuustot päättävät yhdistymisestä kokouksessaan Seudullista yhteistyötä on jatkettu pääosin Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen puitteissa. Viime vuonna kehittämiskeskuksen työ painottui toiminnan uudistamiseen kuntien välisen yhteistyön esteiden poistamiseksi sekä luottamuksen ja avoimuuden lisäämiseksi. Aluekehityksen seudullisessa johtoryhmässä on linjattu yhteistä näkemystä alueen kehittämistarpeista Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä perustuu joulukuussa hyväksyttyyn talousarvioon vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmaan vuosille Kuntatalouden näkökulmasta tuleva kehitys on alijäämäistä syvenevässä määrin.

12 1000 euroa TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate Vuosikate Alijäämä Kertynyt yli/alijäämä taseessa Lainakanta e/as Valtionosuusjärjestelmän muutos vuodelle 2015 romahduttaa Simon kunnan tulopohjaa. Muutoksen vaikutus v tasossa on -249 euroa/asukas ja yhteensä euroa. Koska vähennys on niin suuri, toteutetaan se kolmen vuoden aikana siten, että maksimimuutos on -50 euroa/asukas vuositasolla. Lisäksi kunnan taloutta rasittaa mm. työllistämisen osalta kunnille samoin vuoden 2015 alusta sälytetty kasvanut vastuu yli 300 pv ja yli 700 pv työttömänä olleiden henkilöiden ns. sakkomaksuista. Simon kunnanhallitus on perustanut taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus talouden tasapainottamistoimenpiteistä sekä myös arvioida kuntajakoselvittäjien laatimaa ehdotusta alueen uudeksi kuntajaoksi. Taloustyöryhmä on kokoontunut ja aloittanut toimintansa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Arvioitavat toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Henkilöstön saatavuus terveyspalveluiden ja sosiaalitoimen ja päivähoidon tarpeisiin on tiukentunut. Pätevistä sijaisista on ollut ajoittain puutetta. Pienen kunnan henkilöriskit kohdistuvat haavoittuvaan organisaatioon. Organisaatiossa on pääosin vain yksi henkilö, joka hoitaa tiettyä tehtäväkokonaisuutta. Sairastapauksissa sijaisten saaminen on vaikeaa, osin mahdotonta. Suunnitelmakaudella kunnan toiminnoissa joudutaan sopeutumaan väestömäärän supistumisesta johtuviin tulojen menetyksiin ja palvelurakenteiden väistämättömiin muutostarpeisiin. Väestön ikärakenteen muuttuessa, vanhusväestön määrän kasvaessa ja oppilasmäärien pienentyessä palveluiden painopistettä tullaan siirtämään hoito- ja hoivapalveluihin. Lähipalveluiden järjestäminen edellyttää tulevaisuudessa monimuotoista, laajaa ja tiivistä yhteistyötä naapurikuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa erityisesti eritysosaamista vaativien palveluiden hankkimisessa. Taloudelliset riskit koskevat yleistä talouskehitystä ja verotulojen sekä valtionosuuksien kasvun kääntymistä negatiiviseksi. Mikäli kunnan suunnitellut investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin velkarahalla, lisääntyy kunnan lainamäärä ja lainahoitokustannukset merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Tämä tuo merkittävän rahoituksellisen riskin. Korkotaso on tällä hetkellä historiallisen alhaalla. Tietojärjestelmien keskittäminen sekä palveluiden siirtyminen entistä enemmän tietoverkkoihin aiheuttaa erityishaasteita tietojärjestelmien toimivuudelle sekä entistä suurempaa riippuvuutta ulkopuolisista toimijoista. Suhdannevaihtelut näkyvät Simossa samalla lailla kuin koko maassa. Alueen vientipainotteinen

13 13 teollisuus on kärsinyt maailmantalouden kriisistä voimakkaasti. Yritysten lomautukset ja irtisanomiset heijastuvat kunnan taloustilanteeseen voimakkaasti mm. verotulojen vähentymisenä, sosiaali-ja terveyspalveluiden kustannusten kasvulla ja muuttoliikkeellä Rahoitusriskit Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta -, likviditeetti- ja luottoriskiä. Rahoitusriskejä hallitaan ensisijaisesti rahoitus-ja maksuvalmiussuunnittelulla, edullisuusvertailuilla ja kustannuslaskennalla. Kunnan lainakanta on ,4 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä ei ollut lyhytaikaisia kassalainoja käytössä. Asukaskohtainen lainamäärä on euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa nostettaessa on korkoriskiä pyritty vähentämään eri korkoperusteilla. Lainat ovat euromääräisiä, joten niihin ei liity valuuttariskiä. Uutta lainaa otettiin vuonna euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin euroa Vahinkoriskit Vahinkoriskejä on pyritty vähentämään vakuutuksin. Vakuutukset on kilpailutettu yhdessä Länsi- Pohjan keskussairaalan hankintapalveluiden kanssa. Omaisuusriskivakuutukseen on valittu 2000 euron omavastuuosuus. Vakuutettavat kohteet on tarkastettu syksyllä 2013 yhdessä vakuutusyhtiön edustajan ja rakennustarkastajan kanssa. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisesti tapahtuva vahinkoja varten on otettu erillinen kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Koululaisten vahingot on vakuutettu lakisääteisesti. Tilikaudella ei toteutunut merkittäviä vahinkoriskejä Ympäristötekijät Kunta on varautunut tilinpäätöksissään Maliinin kaatopaikan sulkemiseen euron pakollisella varauksella. Kaatopaikan ympäristölupa oli voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Kunta päätti siirtää ns. täyden palvelun yhteistyönä jätelaissa määrätyt jätehuollon järjestämis-ja neuvontatehtävät Oulun Jätehuollolle alkaen. Kuntakeskuksessa on kunnan omistama kaukolämpöverkosto ja sen välittämä lämpö ostetaan kotimaista polttoainetta käyttävältä osuuskuntamuotoiselta lämpölaitokselta Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan uudistetut ohjeet on hyväksytty vuonna Kunnan toimintaa säätelevät säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Sisäisen valvonnan pääasiallinen toteutus on sisällä normaalissa säännösten mukaisessa virkavastuullisessa toiminnassa. Lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmä koko kunnalle on olemassa. Osastopäälliköt vastaavat, että päävastuualueiden sisäinen valvonta on järjestetty yleisten ohjeiden pohjalta ja valvonta on riittävää. Päävastuualueiden johdon vastuulla on ennen kaikkea tietoriskien ja toimintariskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehen vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen sekä seurantatietojen toimittaminen esimiehelleen. Heidän vastuulla on henkilöriskien, omaisuuden vahinkoriskien ja tietoriskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta.

14 14 Kunnanhallitus valvoo myös sitä, että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Tilintarkastajan tehtävä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta ja riskein hallinta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Tilintarkastusmenettely on nykyisellään kokonaisvaltaista toiminnan tarkastusta ja ohjausta. Säännönmukaisissa tapaamisissa selvitetään toimintaa ja siihen liittyvää varojen käyttöä. Vakuutukset ovat kattavat ja vastaavat kunnan riskienkantotasoa. Kunnan päätöksistä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen eikä markkinaoikeuteen. Hankintojen suorittamisessa on noudatettu hankintalakia. Hallintokuntia on ohjeistettu asiasta ja järjestetty koulutusta. Talouden tilasta kunnanhallitukselle annetaan selvitys säännösten mukaisesti, samoin kuin valtuustolle. Raporteissa on keskitytty määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaan. Hallintokunnat ovat selvittäneet omaa sisäisen tarkastuksen menettelyä toimintakertomuksessaan Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 8 11 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -1-6 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 3 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tuloveroprosentti 21,25 20,75 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,4 8,8 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta-ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

15 Toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella (verotulot ja valtionosuudet). Simon kunnan -20,231 milj. euron toimintakate on edellisvuoden toimintakatetta 0,476 milj. euroa heikompi. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu määrä 20,2 milj. euroa on niukasti vuonna 2014 riittävä kattamaan toimintakatteen eli ainoastaan 0,018 milj. euroa jää toimintakatteen vähentämisen jälkeen kattamaan rahoituskuluja, investointeja ja suunnitelman mukaisia poistoja. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on yksi keskeisimmistä kuntatalouden tunnusluvuista arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2014 vuosikate on negatiivinen n. -0,092 milj. (2013 0,253 milj. ) ja se ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Vuosikatteen oikeaa tasoa voidaan arvioida myös vertaamalla vuosikateprosenttia poistoprosenttiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Simon kunnan vuoden 2014 vuosikate/poistot prosentti oli -12 Edellisen vuoden tunnusluku oli 35. Asukaskohtaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin samansuuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Asukaskohtainen vuosikate oli vuonna 2014 negatiivisesta vuosikatteesta johtuen -28 /asukas. Tilikauden tulos n euroa, on tilikaudelle kuuluvien jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka negatiivisena pienentää kunnan omaa pääomaa Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 3 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 74 6 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4-7 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 Saamisten muutos

16 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % -4,9 17 Lainanhoitokate 0,03 0,34 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan menot on rahoitettu. Varsinaisen toiminnan ja investointien positiivinen kassavirta osoittaa kuinka paljon on käytettävissä lainojen lyhennyksiin ja rahoitus-ja vaihto-omaisuuden lisäyksiin. Vuonna 2014 varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 0,926 milj. euroa negatiivinen (2013/-0,283). Negatiivinen kassavirta tai erittäin niukka positiivinen kassavirta on osoitus rahoitustarpeesta, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus-ja vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on rahoitettu tulorahoituksella. Tämä tunnusluku on -11 %. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun arvo on hyvä, jos se on pysyvästi yli 2. Simon kunnan tunnusluku 2014 on 0,03. Edellisenä vuotena tunnusluku oli 0,34. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän laskut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin on laskettu rahoitusomaisuuteen merkityt lyhytaikaiset sijoitukset, talletukset ja maksuliikennetilien varat. Vuodenvaihteen tilanteessa kassavarat olivat 1,2 milj. euroa ja maksuvalmius oli 17 päivää. Tulorahoituksen riittävyys Tulojen riittävyyttä tulee arvioida myös rahoitusnäkökulmasta. Vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosien tilinpäätöksissä kunnan vuosikatteet ovat olleet positiivisia. Vuoden 2014 tulos ja tunnusluvut ovat edellisvuodesta heikentyneet Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 II Aineelliset hyödykkeet

17 1. Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 III SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut 0 0 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä III Tilikauden yli-/alijäämä B PAKOLLISET VARAUKSET 1. Konserniavustusvaraus 2. Pakollinen varaus/jäteasema C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat 4 8 D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 39 39

18 4. Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta /asukas Lainakanta 31.12, Lainasaamiset , Asukasmäärä Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % :n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Simon kunnan omavaraisuusaste vuonna 2014 on 56 %. Omavaraisuusaste on heikentynyt, koska lainamäärä on kasvanut. Suhteellinen velkaantuneisuus-%, kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus ja poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus-% heikkeni hieman edellisestä vuodesta, ollen 34 %. Kunnalla on kertynyttä ylijäämää 1,668 milj. euroa tulevien vuosien liikkumavaraksi. Simon kunnan lainakanta vuoden 2014/2015 vaihteessa on 5,4 milj. euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Asukaskohtainen lainamäärä on euroa Kokonaistulot ja menot KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT v TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,7 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,0 Korkotuotot 8 0,0 Muut rahoitustuotot 11 0,1 Satunnaiset erät 3 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 175 0,7 Käyttöomaisuuden myyntitulot 5 0,0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0

19 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,2 Korkokulut 127 0,5 Muut rahoituskulut 1 0,0 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä ,0 Kokonaistulojen ja menojen laskelmaan yhdistetään kunnan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelma osoittaa, että toimintakulujen osuus kokonaismenoista oli 91,2 % ( ,8 %) ja vastaavasti toimintatuottojen osuus vain 8,7 % (2013 8,2 %). Verotulojen osuus oli 46,2 % ( ,7 %) ja valtionosuuksien 38,0 % ( ,5 %) Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Simon kunnan konsernitilinpäätökseen vuodelta 2014 sisältyy Simon kunnan oman tilinpäätöksen lisäksi kunnan omistamien yhtiöiden Simon Vuokratalot Oy ja Simon Vesihuolto Oy sekä Länsi- Pohjan sairaanhoitopiirin, Länsi-Lapin koulutus-, Kolpeneen palvelukeskuksen, Lapin Liitto, Oulunkaaren kuntayhtymän ja Meri-Lapin Kuntapalveluiden liikelaitoskuntayhtymien tilinpäätökset. Simon kunta omistaa kokonaan Simon Vuokratalot Oy. Simon Vesihuolto Oy :sta kunnan omistusosuus on 80,4 %. Kunnan konsernitilinpäätökseen on yhdistetty osakkuusyhteisöt: Simon Turvejaloste Oy ja Asunto Oy Simon Pajatie.

20 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö-ja asuntoyhtiöt 1 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Ei yhdistelty (kpl) Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt 6 2 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin toimintaa ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella. Konserniohje hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2009 ja ohje on ollut voimassa vuoden 2010 alusta. Konserniohjeiden mukaisesti kunnanhallitus on nimennyt edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja antanut tarvittaessa kunnan edustajille toimiohjeet kunnan kannan ottamiseksi tärkeimpiin asioihin. Kunnanhallitus on myös antanut ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Simon Vuokratalot Oy:n taloudellinen asema ei ole parantunut vuoden aikana. Kunta otti yhtiön isännöinnin ja kirjanpidon hoitoonsa Yhtiö on vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa. Asuntojen käyttöaste jäi 69 %:iin, joten kunta joutui avustamaan yhtiötä ,77 eurolla velkasaneerausehtojen mukaisesti. Vuokratalojen haasteena on alhainen käyttöaste. Vuoden 2015 aikana saataneen Heinätie 7:n purun johdosta laina-akordi valmiiksi, mikä parantaa yhtiön tulosta. Simon Vesihuolto Oy on täyttänyt pääosin jätevesipuhdistamojen velvoitteet. Simon Vesihuolto Oy: n siirtoviemäri Maksniemestä Rytikariin valmistui Simon Vesihuolto Oy:lle on kunta antanut euroa avustusta asemankylän hulevesijärjestelmän saneeraukseen. Yhtiön haasteena on laaja toiminta-alue sekä vähäinen uusien liittyjien määrä.

21 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 21 Simon kunnan konserniohjeet on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kunnanvaltuusto hyväksyy koko konsernin tavoitteet kerran valtuustokaudella. Kunnanvaltuusto seuraa kunkin konserniyhteisön toimintaa sen vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen kautta. Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa Simo-konsernin taloutta ja toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien hoitamiseksi. Kunnanhallitus valvoo myös siitä, että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Kunnanhallitus on valinnut yhtiökokousedustajat sekä nimennyt ja ohjeistanut kunnan edustajat yhteisöjen toimielimiin. Lautakunnat seuraavat toimialaansa kuuluvan konserniyhteisön toimintaa ja raportoivat siitä konsernijohdolle. Kunnanjohtaja vastaa Simo-konsernin operatiivisesta johtamisesta ja omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta. Simon kunnan tekninen toimi hoitaa Simon Vuokratalot Oy :n ja Simon Vesihuolto Oy :n kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan. Simo-konserniin kuuluvan yhteisön tulee toimittaa kunnanjohtajalle tai hänen määräämälleen muulle viranhaltijalle -kokousten pöytäkirjat. -toimintasuunnitelman ja talousarvion tiedot, -yhteisön toiminnan ja tuloksen seurantaraportit sekä mahdolliset välitilinpäätökset ja -virallinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Konserniyhteisöt raportoivat toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportti annetaan kirjallisena ja raportointikaudet ovat ja Lisäksi kunnanhallitus kutsuu tarvittaessa yhteisön johdon raportoimaan kokoukseensa. Konserniyhteisöt ovat raportoineet konserniohjeiden mukaisesti kunnan johtoa Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut SIMON KUNTA KONSERNI TULOSLASKELMA Toimintatuotot/tulot , ,61 Toimintakulut/menot , ,09 Osuus osakkuus yhteisöjen voitosta Toimintakate/jäämä , ,48 Verotulot , ,83 Valtionosuudet , ,00 Käyttökate , ,35 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,20 Muut rahoitustuotot , ,05 Korkokulut , ,73

22 Muut rahoituskulut 187, ,96 Rahoitustuotot ja kulut , ,44 22 VUOSIKATE , ,91 Poistot käyttöomaisuudesta , ,35 Satunnaiset tuotot ja kulut 3.309,64-10,32 TILIKAUDEN TULOS , ,47 Tilinpäätössiirrot , ,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,46 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 3 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 16 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -4 3 Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 0,50 0,63 Kassan riittävyys 19 22

23 Konsernin tase ja sen tunnusluvut 23 Omavaraisuus-% mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 % :n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Simon kuntakonsernin omavaraisuus vuonna 2014 on 36 %. Simon kuntakonsernin lainakanta on vuoden 2014 päättyessä 10,25 milj. euroa ( ,1 milj. ) Kuntakonsernilla on lainoja /as. SIMON KUNTA KONSERNI Konserni Konserni TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKS. JA KESKENER. HANKI AINEELLISET HYÖDYKKEET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 7 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET ENNAKKOMAKSUT VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET PITKÄAIK. SAAMISET Muut pitkäaikaiset saamiset LAINASAAMISET 0 2 PITKÄAIK. SAAMISET 0 2 LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET 10 6 MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET SAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

24 SIMON KUNTA KONSERNI VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA MUUT OMAT RAHASTOT EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK POISTOERO 0 2 VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 9 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAH. - JA VAKUUTUSLAITOK LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT MUUT VELAT PITKÄAIKAINEN LYHYTAIKAINEN LAINAT RAH. JA VAKUUTUSLAITOKSI LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste (=oma pääoma + konsernireservi + kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset/koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä(alijäämä), Kertynyt ylijäämä(alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , =vieras pääoma ( saadut ennakot + ostovelat+ siirtovelat + muut velat) Konsernin lainasaamiset , (=sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset) Kunnan asukasmäärä

25 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on kuntalain 69 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Tilikauden tuloksen käsittely Vuodelta 2014 laadittu tilinpäätös osoittaa tilikaudelta alijäämää ,05 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään yli/alijäämätilille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Valtionosuusuudistus tulee jatkossakin vaikuttamaan kunnan saamiin valtionosuuksiin negatiivisesti. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Kunnan taseessa on vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää ,51 euroa eli 505 euroa/asukas.

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 4 3. TOIMINTAKERTOMUS... 5 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset...

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21

Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21 Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21 TILINPÄÄTÖS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2. KUNNAN HALLINTO

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus Valtuusto 30.3.2015 17.6.2015 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013

Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 0 Hailuodon kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 12.3.2014 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014 1 Kannen kuva: Santos-Hoikan linjaloistotorni, Hailuoto, 2013 2 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX. Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta X.X.2015 XX Kunnanvaltuusto XX.X.2015 XX JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Kunnanvaltuusto xx.x.2014 xx JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja... 5 2.2 Tilinpäätöstä varmentavat

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2012 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.6.2013 Pormestarin katsaus Pirkkalan kunta vietti vuonna 2012 juhlavuotta, kun saavutimme kuntana komean 90 vuoden merkkipaalun ja pitäjänä Pirkkala

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot