SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt / 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan katsaus 3 Ennakoitu ei toteutunut tasapainottelua kustannuspaineissa 3 Kunnan toiminta ja talous 4 Toimintatuotot ja kulut päävastuualueittain 2011 ja Toimintatuotot / muutos Toimintakulut / muutos Tunnuslukuja / talouden kehitys 6 LATU - hanke 7 Sote palvelujen arkipäivää 7 Kuntasuunnitelma uutta elinvoimaa 7 Väestön kehitys ja väestö kylittäin 8 Elinkeinorakenne 10 Uusyritysperustanta Työttömyys, työpaikkakehitys, työlliset 12 Työpaikkaomavaraisuus 13 Kiinteistönluovutukset 14 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen 14 Toimielinorganisaatio 16 Kunnan hallinto 18 Kunnan luottamushenkilöt 18 Henkilöstö 21 Talous Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 23 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 24 Tase ja sen tunnusluvut 25 Kunnan kokonaistulot ja menot 26 Siikajoki konserni Siikajoen kuntakonsernin konsernirakenne 27 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 28 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 Konsernitase ja sen tunnusluvut 30 Hallituksen esitys tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 31 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa 33 Rahoitusosa 39 Toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen päävastuualueittain Käyttötalousosa, koko kunta yhteensä 42 Päävastuualueet yhteensä 43 Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastuslautakunta 45 Kunnanhallitus, yhteensä 45 Valtuusto 47 Kunnanhallitus 48 Keskusvirasto 49 Henkilöstöhallinto 51 Muu yleishallinto 52 Oikeudenhoito ja turvallisuus 53 1

3 2 Sisäiset palvelut 53 Siivous- ja ruokapalvelu 54 Maaseutuviranomainen 55 Lomituspalvelut 56 Kuntamarkkinointi 56 Projektit 56 Seutukunta 56 Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus 58 Palo- ja pelastustoimi 59 Työllistäminen 60 Hyvinvointipalvelut 61 Ympäristöterveydenhuolto 62 Hyvinvointiteema, yleishallinto 63 Sivistyslautakunta 64 Hallinto 64 Varhaiskasvatus 65 Aamu- ja iltapäivätoiminta 68 Esiopetus 69 Perusopetus 71 Lukio 73 Kansalaisopisto 75 Kirjastotoimi 77 Vapaa aikatoimi 79 Tekninen lautakunta 81 Hallinto 81 Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen 82 Ympäristön hoito 84 Jätehuolto 86 Kiinteistöt 87 Energiahuolto 89 Muu toiminta 90 Rakennusvalvonta 91 Ympäristöhuolto 92 Investoinnit Investoinnit yhteensä 95 Investoinnit hankkeittain perusteluineen 96 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 102 Tilinpäätöslaskelmat Kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 104 Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase 108 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 113 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 114 Tuloslaskelman liitetiedot 115 Taseen liitetiedot 119 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 124 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 126 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, selvitys kirjanpitokirjojen säilyttämisestä 127 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 128

4 3 Siikajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan katsaus Ennakoitu ei toteutunut tasapainottelua kustannuspaineissa Vuosi 2012 käynnistyi varsin epämieluisissa näkymissä, kun toiminnan ja talouden tasapainottaminen näytti entistäkin vaikeammalta tavoitteelta jo talousarviota laadittaessa. Totuttuun tapaan kustannukset ennakoitiin mahdollisimman realistisesti ja tulokertymä varovaisesti, jolloin vuoden lopputulos näytti miinusta. Toimintavuoden aikana talousarvioon tehtiin sote palvelujen kustannusnousua vastaava muutos, samoin tarkennettiin poisto-ohjelma ja sen euromäärä vastaamaan uusia ohjeita. Hyvä verokertymä ja erityisesti henkilöstömenojen hyvä toteuma tekivät vuodesta 2012 kuitenkin ennakoitua paremman; tästä huolimatta taseeseen kertynyt ylijäämäpuskuri pienenee alijäämän noin euroa verran. On huomattava, että taloutta tasapainotettiin myös velkarahalla. Kunnan tulovirrat eivät riittäneet käyttömenojen lisäksi investointien omarahoitusosuuteen eikä lainojen takaisinmaksuohjelman mukaisiin lyhennyksiin. Tämä onkin taloudenpidon pitkäaikainen vinouma, ja on keskeinen ongelma huolimatta siitä, että yksittäinen talousarviovuosi näyttää menneen kohtuullisen hyvin. Kuntarakenneuudistukseen kuuluvan aluerakenteen karttaharjoitukset esiteltiin Pohjois- Pohjanmaan kunnille Oulussa pidetyssä tilaisuudessa. Siinä kullekin kunnalle oli varattu 4 minuutin puheenvuoro, jonka hallinto- ja kuntaministeri virkamiehineen kuuntelivat yliopiston Saalasti salissa. Aluejaon mukaan Siikajoki kuuluu Raahen seutukunnan pohjalle ehdotettuun alueeseen; kunnanhallituksen laatimassa lausunnossa esitykseen suhtauduttiin varauksella, vaikka alue sinänsä on luonteva työssäkäynnin, asioinnin ja yhteistyön näkökulmista. Siikajoen ehtona seutukuntapohjaisen kunnan syntymiselle on, että kaikki kolme kuntaa ovat siinä mukana. Valtakunnallisessa sote palvelujen järjestämiskeskustelussa on tullut esille, että näiden palvelujen kustannusvaihtelut heiluttavat alle asukkaan kuntia ja ehkä vasta asukkaan väestöpohjalla ne voidaan eliminoida. Sote- järjestämisalueita selviteltiin myös Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omassa hankkeessa, jossa puolen Suomen erva alueen jaosta annettiin esitys kunnille. Virallisten kannanottojen aika on kuitenkin vuoden 2013 puolella, jolloin on selvillä myös valtakunnallinen linjaus tulevaisuuden sote malleista. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi sovittiin laadittavaksi esitys kunnille. Se käsiteltiin Siikajoen valtuustossa joulukuussa. Valtuusto halusi, että osana kustannusleikkauspakettia olevan Siikajoenkylän terveysaseman kustannussäästöt lasketaan mahdollisimman tarkoin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Myöskään Raahen valtuusto ei hyväksynyt kuntayhtymän hallituksen talousarvioesitystä sellaisenaan, joten aivan vuoden lopulla ryhdyttiin valmistelemaan yhtymäkokouksen koollekutsumista. Se päätettiin siirtää vuoden 2013 puolelle, jolloin sovelletaan joiltakin osin tarkistettua kuntayhtymän perussopimusta. Sen mukaan Raahella on sekä yhtymähallituksessa että yhtymäkokouksessa enemmistö. Vihannin ja Raahen kuntaliitoksen takia kaupungin omistus kuntayhtymästä nousee 70 %:iin.

5 4 Keskustelu kuntien tehtävien määrästä ja kirjosta on osa kuntarakenneuudistusta. Pohjois- Pohjanmaalla keskustelu konkretisoitui, kun ensihoidon järjestämisvastuun saanut sairaanhoitopiiri esitti kunnille toteuttamismallinsa. Vaikka suoranaisesta kapinasta ei voikaan puhua, herätti palvelutason muutos ja sen myötä varsin reippaasti kohonnut kustannustaso kovaa vastustusta. Perusteena käytettiin mm. perustuslakia, jonka mukaan kunnat ja valtio yhdessä vastaavat peruspalveluiden rahoittamisesta; toisaalta kunnille ei myöskään pidä antaa uusia tehtäviä ilman vastaavaa valtionosuutta ja tämän nähtiin jäävän ensihoidossa toteutumatta. Lopulliseen tavoitetasoon päätettiin Pohjois-Pohjanmaalla mennä asteittain, mikä hieman helpottaa kuntia. Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Kunnan toiminta ja talous Oman toiminnan ja talouden tarkkailua jatkettiin valtuuston vuonna 2011 hyväksymän kustannusleikkauslistan pohjalta. Tilikauden tulos on tältä osin varsin hyvä, erityisesti henkilöstömenojen jäädessä n arvioitua pienemmiksi. Suurin epäonnistuminen tapahtui jälleen sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden kustannukset ylittyivät reippaasti. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laskutus oli lopulta n. 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi. Kuntayhtymän talousseuranta on saatava vastaamaan todellista toiminnan ja laskutuksen tasoa niin, että talousarviovuoden loppupuolen toteumaennuste pitää paikkansa. Vuonna 2012 tämä tavoite ei toteutunut. Kunnan investointiohjelma on vuoden 2012 suunnitelmien valossa hyvin raskas. Ruukin alakoulun peruskorjauksen suunnittelu väistötiloineen aloitettiin, Ruukin terveysaseman rakentaminen pääsi käyntiin alkusyksystä 2012 ja myös Siikajoenkylän päiväkodin suunnittelua jatkettiin. Valtuusto päätti, että alakoulun ja päiväkodin investointeihin tuloutetaan kunnan sijoitussalkun varoja velkamäärän kurissa pitämiseksi. Sijoitusvarojen kehitys edellisvuoteen verrattuna oli hyvä euroalueen talousvaikeuksista huolimatta. Investoinneissa on nähtävä myös myönteinen puoli: kaikki kohteet ovat harkittuja ja pitkällä aikavälillä tarpeellisia ja perusteltuja. Koulujen oppilasmääräennusteet näyttävät varsin vakailta, samoin päivähoidon kysyntä. Kustannuksiltaan edullisinta olisi kotona tapahtuva hoito mutta sitä rajoittaa hoitajien puute. Siikajoenkylän päiväkodin toteuttamisen jälkeen ryhmisten ja päiväkotien tilat ovat hyvällä tasolla. Paavolan Leppistä on mahdollisuus laajentaa samassa rakennuksessa olevan asuinhuoneiston puolelle, mikäli siihen ilmenee tulevina vuosina tarvetta.

6 5 Alla oleviin taulukoihin on koostettu päävastuualueittaisia/hallintokunnittaisia tietoja. Seuraavan sivun taulukossa puolestaan on keskeisiä tunnuslukuja koko kunnan näkökulmasta. Toimintatuotot ja-kulut päävastuualueittain 2011 ja 2012, sekä nettomuutos (Ulk. + sis. erät. Poistot eivät sisälly lukuihin.) Päävastuualue TP 2011 Toim.tuot. TP 2011 Toim.kulut TP 2011 Netto TP 2012 Toim.tuot. TP 2012 Toim.kulut TP 2012 Netto Muutos % Netto Keskusvaalilautakunta ,9 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,8 Sivistyslautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,9 Kunta yhteensä ,6 Toimintatuotot / muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2011 TP 2012 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,0 Tarkastuslautakunta 0 0 0,0 Kunnanhallitus ,4 Sivistyslautakunta ,8 Tekninen lautakunta ,3 Kunta yhteensä ,3 Toimintakulut / muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2011 TP 2012 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,3 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,8 Sivistyslautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,1 Kunta yhteensä ,1 Netto / SoTe/ muutos v v.2012 Päävastuualue TP 2010 TP2011 TP 2012 Sosiaalitoimi Terveystoimi Yhteensä Muutos % 13,7 0,9

7 6 SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 TP2012 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6-0,8-0,1 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 20,00 20,00 21,00 Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 3,8 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 4,2 0,5 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 9,8 1,6 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 200,7 77,5 279,1-84,3 54,6 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 156,0 57,6 161,0-42,9 56,9 Pääomamenojen tulorahoitus % 76,1 22,0 108,2-30,4 22,0 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

8 7 LATU hanke Henkilöstön yhteinen tuottavuus hanke käynnistyi työyksiköissä sisäisten uudistajien ja esimiesten tuella. SITRA:n osarahoittaman hankkeen toisen vuoden aikana kirjattiin ylös ja toteutettiin monia työn sujuvuutta parantavia ideoita, samoin paneuduttiin esim. turhaa aikaa vieviin toimintatapoihin. Tällä tavoin päästiin siihen, että eläköitymisten yhteydessä mietittiin uuden henkilöresurssin tarvetta. LATU hankkeen isoja tavoitteita on työhyvinvoinnin lisääntyminen, työajan riittävyys ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Siikajoen LATU yhteyshenkilönä toimi Sisko Kärki Siivittäjä Oy:stä ja hankkeella oli myös ohjausryhmä, jossa mukana oli kunnanhallituksen nimeämänä edustajana ja puheenjohtajana Ulla Ala-aho. Sote palvelujen arkipäivää Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen jatkui Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä. Omistajaohjauksen tärkein tehtävä oli yrittää vaikuttaa kustannuksiin niin, että kunnat palvelujen maksajina niistä voisivat selvitä. Tässä ei onnistuttu mutta yhteisesti sovittiin, että vuoden 2013 aikana kuntayhtymän toiminnot käydään perusteellisesti läpi. Kuntayhtymän tulevaisuus riippuu myös siitä, mikä on valtakunnallinen sote ratkaisu; alueen kunnista Pyhäjoki ilmoitti, että vuosi 2013 ja kustannusleikkausten onnistuminen on heille oleellinen asia. On selvää, ettei kuntayhtymä voi olla olemassa vain Raahen ja Siikajoen voimin. Siikajoen kunta päätti rakennuttaa uuden terveysaseman Ruukkiin vanhan ja huonokuntoisen tilalle. Vuoden 2013 keväällä valmistuva rakennus palvelee koko kuntaa ajanmukaisin tiloin ja on tärkeä lähipalvelupiste. Sote palvelujen kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden , 48. Siikajoen loppulaskutus oli siten , 98. Suurimmat ylitykset olivat vanhuspalveluissa (n ), perhepalveluissa ( n ) ja vastaanottopalveluissa (n ). Kuntasuunnitelma uutta elinvoimaa Valtuusto hyväksyi maaliskuussa uuden pitkän aikavälin kuntasuunnitelman, jonka nimeksi tuli Tulevaisuuden käsikirja. Siikajoki Sen pohjalta pidettiin hallituksen iltakoulu keväällä sekä valtuustoseminaari, jossa ryhmätöinä pohdittiin eräänlaisen valtuustosopimuksen laatimista. Konsulttina oli Audiapro Oy:n asiantuntija Jarmo Asikainen, joka esitteli vastaavia malleja muista kunnista ja kaupungeista. Valtuustosopimuksia on laadittu mm. toimenpiteistä, joilla tasapainotetaan toimintaa ja taloutta tai sovitaan valtuustokaudella toteuttavaksi tulevista strategisista investoinneista. Sopimuksen tai valtuuston keskeisten linjausten laatiminen päätettiin jättää uuden kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja tuotavaksi valtuustoon kevään 2013 aikana. Kuntaan nimettiin yrittäjyystoimikunta. Se ennätti kokoontua kevään aikana pohtimaan kunnan elinvoimaa, yritystoiminnan edellytyksiä sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyötä. Erillinen elinkeinoseminaari järjestettiin elokuussa, siinä keskustelun aiheina olivat Ruukin Yrityspuisto sekä kunnan elinkeinotoiminnan resurssit. Yrittäjyystoimikunta oli päätynyt esittämään, että kuntaan tarvitaan kehittämisestä vastaava henkilö hoitamaan myös kuntamarkkinointia. Esityksen jatkoksi vuoden 2013 talousarvioehdotukseen varattiin

9 :n määräraha mutta valtuusto päätti puolittaa sen ja antaa asian jatkokäsittelyn kunnanhallituksen tehtäväksi. Uusien yritysten määrä (uusyritysperustanta) on Siikajoella ollut useana vuonna asukasmäärään suhteutettuna seutukunnan kärkeä. Tuulivoiman toteuttamista haluttiin edistää kunnan alueella. Perämeren rannikko on selvitysten mukaan otollinen mannertuulialue ja on myös taloudellisesti helpompi kuin merellinen toimintaympäristö. Koko vuoden kestäneen seutukunnallisen edunvalvonnan tavoite oli tutkaesteen poistaminen ja rahoitusmallin löytäminen yhdessä tuulivoimatoimijoiden kanssa. Asiaan toivottiin ratkaisu niin, että Siikajoen ja Raahen alueella ongelmaa ei olisi enää vuoden 2014 alussa. Kuntasuunnitelmaan kirjattuna tavoitteena on kunnan väkimäärän kasvu. Tämä tarkoittaisi muuttotaseen kääntymistä positiiviseksi. Alla olevassa taulukossa on väkimäärän muutos kuvattuna koko seutukunnassa ja Väestöfactasta otettu kylittäinen ja ikäryhmittäin.

10 9 Väestöfactan mukaan Siikajoen väestö on jakautunut kylittäin ja ikäryhmittäin seuraavasti: Facta / Väestö Poimintapvm Kunta: Siikajoki Västöyhteensä: 5601 Ikäjakauma, tarkastelupäivämäärällä Kylä / postino Väestöyht Karinkanta (92330) Luohua (92450, 86400) Paavola (92430, 92440) Revonlahti (92350) Ruukki (92400) Siikajoki (92320) Tuomioja (92470, 92260, 92140) Yhteensä: Jakamaton: 11 Koko kunta YHT 5 601

11 10

12 11 Uusyritysperustanta 2012 Rekisteröidyt ja lakanneet yritykset 2012 Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 2012 Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vihanti seutukunta yht. Rekisteröidyt Lakanneet Nettoperustanta Rekisteröidyissä yrityksissä ei huomioida perustettuja asunto osakeyhtiöitä

13 12 Työpaikat päätoimialoittain Siikajoella 2010 A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C T eollisuus P Koulutus F Rakentaminen G T ukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. O Julkinen hallinto ja maanpuolustus N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S Muu palvelutoiminta X T oimiala tuntematon K Rahoitus- ja vakuutustoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta R T aiteet, viihde ja virkistys J Informaatio ja viestintä E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta T OL 2008 SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti T yöpaikkojen lukumäärä Työpaikkojen kehitys Siikajoella A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut P,O Koulutus, Julkinen hallinto B-E Kaivost., T eollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. F Rakentaminen J,M,N Inform., T ieteell., tekn.toim., Hall.toim. G,I Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta H Kuljetus ja varastointi R-U Muut palvelut X T oimiala tuntematon K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta T OL 2008 SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti T yöpaikkojen lukumäärä

14 13 Työttömyysaste kunnittain T yöttömyysaste, % Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Raahen seutukunta Koko maa SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T yö- ja elinkeinoministeriö

15 14 Kiinteistönluovutukset, kpl Asuinrakennukset ja -paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja -paikat muut kiinteistönluovutukset/ miljoona Asuinrakennukset ja - paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja - paikat muut Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja myös sen kehittäminen kuuluvat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tehtäviin. Siikajoella on noudatettu kuntalain ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita vuodesta 2008 lähtien. Kuntalakiin tulleiden muutosten edellyttämä sisäinen valvonta ja riskienhallinta aiheuttivat sen, että jo vuoden 2013 toimintasuunnitelma-/talousarvioon valtuusto hyväksyi perusperiaatteita. Niitä tarkennetaan vuoden 2013 aikana, jolloin myös ohjeistus päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia. Nykyiset sisäisen valvonnan ja konserniohjeet on valtuusto vahvistanut Vuonna 2012 sisäinen valvonta järjestettiin seuraavasti: *sisäinen tarkkailu -hallintokuntien käyttösuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnissa, tiedoksi kunnanhallitukselle -talousseurannan kuukausiraportit lautakunnille sekä kunnanhallitukselle kunnan kokonaistilanteesta; sotepalvelujen kustannuksia seurattiin erityisesti -laskujen tarkastus ja hyväksyminen / workflow -kunnanjohtajan ja lautakuntien päätökset kunnanhallitukseen mahdollista otto-oikeutta varten -muut viranhaltijapäätökset lautakunnat/esimiehet -valtuuston vahvistamia kustannusten leikkauskohteita toteutettu

16 15 *sisäinen tarkastus -kunnanhallituksen nimeämät sisäiset tarkastajat tekivät 2 tarkastusta toiminnasta ja taloudesta -tarkastuspöytäkirjat toimitettiin kunnanhallitukselle -tarkastajien edellyttämät muutokset toteutettiin -lautakunnilla omat sisäiset tarkastajat *toiminnan ja talouden seuranta -valtuustolle tiedoksi neljännesvuosiraportit -sote -palvelujen kustannusten nousun mukainen muutos talousarvioon joulukuussa -tarkastuslautakunta piti 5 kokousta -johtavien viranhaltijoiden kuuleminen tarkastuslautakunnassa -kunnanhallituksen kokouksissa ylikunnallisissa ja muissa toimielimissä olevien edustajien raportit ja evästäminen -kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä kokoontui n. kaksi kertaa kuukaudessa syyskautta lukuun ottamatta (kj:n virkavapausaika) -henkilöstö osallistui LATU hankkeeseen ( Työelämän laadulla tuottavuutta); hankkeella kunnallinen ohjausryhmä *kuntakonsernin ohjaus ja valvonta -valtuuston valitsemat edustajat kuntakonsernin ( ml. kuntayhtymät) hallinnoissa ja yhtiökokouksissa -Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaustyöryhmässä kunnanjohtaja Kaisu Tuomi -hyvinvointikuntayhtymässä pidettiin kaksi kokousta kuntien keskeisille luottamushenkilöille ja kuntajohtajille, aiheena vuoden 2013 toiminnan ja talouden tasapainottaminen -kunnanjohtaja oli jäsenenä Ruukin Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin hallituksissa sekä asiantuntijajäsenenä Ruukin Yrityspuisto Oy:ssä -Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala osallistui valtuuston kokouksiin

17 TOIMIELINORGANISAATIO HALLINTO 16

18 17 SIIKAJOEN KUNNAN TOIMIELINORGANISAATIO KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VAALILTK 4 VAALITMK 2 KUNNANHALLITUS SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KOULUTMK 7 KANSALAISOPISTON JHTK

19 18 KUNNAN HALLINTO SIIKAJOEN VALTUUSTO V Kokouksia 7 PAIKALLA: Kodis Jukka pj KESK 7 Kantola Esko I varapj KESK 6 Eskola Martti II varapj PERUSS 6 Ala-aho Ulla KESK 6 Eilola Maija KESK 7 Eskola Päivi KESK 7 Kallio Sauli KESK 7 Klasila Päivi KESK 5 Klemetti Marjatta KESK 6 Koskela Pentti KOK 6 Koski Mervi KOK 4 Krankkala Mauri PERUSS 7 Lehto Esa KESK 6 Lepistö Lauri KESK 5 Mustonen Keijo KESK 6 Mäkisalo Aila SDP 5 Niinimaa Raimo KESK 7 Peltola Martti SDP 5 Pohjola Matti VAS 7 Rankinen Heikki KESK 7 Ranta Kaisa KESK 5 Rapakko Pirkko KOK 7 Rautio Pekka KOK 7 Ronkainen Eero VAS 6 Vuolunparras Rauno SDP 7 Ylikorkala Erkki KESK 7 Yrjänä Juhani KESK 7 KUNNANHALLITUS - Kokouksia 21 Mustonen Keijo pj KESK 19 Ala-Aho Ulla 1. varapj KESK 21 Pohjola Matti 2. varapj VAS 21 Eskola Päivi KESK 21 Haapakoski Ari KESK 18 Häikiö Ahti SDP 20 Ranta Kaisa KESK 21 Rapakko Pirkko KOK 20 Yrjänä Juhani KESK 19 Kodis Jukka kvalt pj KESK 16 Kantola Esko kvalt 1. varapj KESK 18 Eskola Martti kvalt 2. varapj PERUSS -

20 19 KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kokouksia 15 Kiviniitty Kalevi pj KESK 15 Säkkinen Anna-Liisa varapj VAS 15 Kopsakangas Kristian PERUSS 5 Korvela Aarno SDP 15 Koski Anne-Mari KOK 12 SIVISTYSLAUTAKUNTA - Kokouksia 10 Lehto Esa pj KESK 10 Karvonen Eero varapj VAS 8 Hildén Riikka KOK 8 Häikiö Anni SDP 9 Klasila Päivi KESK 6 Lepistö Lauri KESK 8 Pirinen Jenni KESK 7 TARKASTUSLAUTAKUNTA - Kokouksia 5 Vuolunparras Rauno pj SDP 5 Eilola Maija varapj KESK 5 Juujärvi Anna KOK 3 Krankkala Mauri PERUSS 5 Palokangas Esa VAS 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kokouksia 8 Niinimaa Raimo pj KESK 7 Mällinen Kari varapj VAS 6 Karjalainen Kullervo KESK 8 Lantto Risto KESK 7 Laurukainen Reija PERUSS 6 Sarkkinen Tuula KESK 5 Vuollet Marjaana KESK 2

21 20 Vuoden 2012 aikana ovat toimineet seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: Asuntotoimikunta Henkilöstötoimikunta Kansalaisopiston johtokunta Koulutoimikunnat Markkinointityöryhmä Metsienhoitotoimikunta Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta Sijoitustyöryhmä Työllisyystoimikunta Työyhteisötoimikunta Vaalilautakunnat Vaalitoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Yrittäjyystoimikunta Vuoden 2012 aikana ovat toimineet seuraavat tilapäiset toimikunnat/ työryhmät: Joukkoliikennetyöryhmä, kesäasukastyöryhmä, kiinteistömitoituksen työryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, luomumarkkinoiden työryhmä, maankäyttöstrategian päivitystyön ohjausryhmä, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta, Ruukin alakoulun suunnittelutoimikunta, Ruukin koulun väistötilatyöryhmä, Ruukin paloaseman suunnittelutoimikunta, Ruukin terveysaseman rakennustoimikunta, Siikajoenkylän päiväkodin suunnittelu- ja rakennustoimikunta, työryhmä kunnan tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi

22 21 HENKILÖSTÖ Vuodelta 2012 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Yleishallinto Siivous- ja ruokapalvelu Maaseututoimi **) Sivistystoimi *) Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston määräaikaisen henkilöstön, 29 henkilöä. Palvelussuhteet jatkuvat kevääseen. **) Maaseututoimi on siirtynyt alkaen Kalajoen kaupungin alaisuuteen. Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Yleishallinto Siivous- ja ruokapalvelu Maaseututoimi 2 2 Sivistystoimi *) Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston määräaikaisen henkilöstön, 31 henkilöä. Palvelussuhteet jatkuvat kevääseen.

23 22 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNNAN KOKNAISTULOT JA MENOT SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

24 23 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät) eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. pysyvät vast Satunnaiset erät 248 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 10,3 11,3 Vuosikate / Poistot ja arvonal. % 54,6-84,3 Vuosikate eur/asukas 121,9-151,2 Asukasmäärä Vuosikate / Poistot ja arvonal.% Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. (= Poistonalaisten investointien omahankintamenoa, jossa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet on vähennetty.)

25 24 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 248 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin 406 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset 2 17 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,9-42,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,0-30,4 *) Lainanhoitokate 0,4-0,7 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä *) Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Lainanhoitokyky on hyvä, jos arvo on yli 2, tyydyttävä, kun luku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

26 25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Peruspääoma Aineettomat oikeudet 9 16 Muu oma pääoma Muut pitkävaikutteiset menot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot 8 28 Muut aineelliset hyödykkeet Lahjoitusrahastojen pääomat Enn.maksut ja k-er.hank Muut toimeksiantojen pääomat 8 10 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Valtion toimeksiannot 8 28 Lahjoitusrahast.erit.katteet Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat 2 4 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 3 2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat VAIHTO-OMAISUUS Muut velat Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus SAAMISET VASTATTAVAA YHTENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 8 TASEEN TUNNUSLUVUT Valtionosuussaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset *) Omavaraisuusaste-% 50,9 53,9 Lainasaamiset 3 3 **) Suhteell.velkaantuneisuus-% 45,3 42,5 Muut saamiset Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Lainakanta , 1000 eur RAHOITUSARVOPAPERIT Lainakanta , eur/asukas Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset , 1000 eur Joukkovelkak.lainanasaam Asukasmäärä Muut arvopaperit *) Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %. RAHAT JA PANKKISAAMISET % tai sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Rahat ja pankkisaamiset **) Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi mahdollisuus on selvitä velan takaisinmaksusta VASTAAVAA YHTEENSÄ tulorahoituksella. (Aik. kunnilla keskim. n. 30 %)

27 26 KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2012 TULOT 1000 eur % MENOT 1000 eur % Toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,61 Toimintakulut ,76 Verotulot ,73 Korkokulut 203 0,49 Valtionosuudet ,02 Muut rahoituskulut 112 0,27 Korkotuotot 184 0,43 Muut rahoitustuotot 332 0,78 Satunnaiset tuotot 0 0,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -13-0,03 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoit.osuudet invest.men. 0 0,00 Investointimenot ,89 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 57 0,13 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennyks. 2 0,00 Antolainasaamisten lisäyks. 0 0,00 Pitkäaik. lainojen lisäys ,32 Pitkäaik. lainojen vähenn ,59 Lyhytaik.lainojen lisäys 0 0,00 Lyhytaik.lainojen vähennys ,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00

28 27 SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 2 2 Muut yhtiöt 2 2 Kuntayhtymät 4 4 Yhteensä 8 8 SIIKAJOEN KUNTA (emoyhteisö) RUUKIN VUOKRATALOT OY (100 %) KIINTEISTÖ OY KVANTTI (100 %) RUUKIN YRITYSPUISTO OY (100 %) PAAVOLAN VESI OY (99 %) P.-POHJAN-MAAN LIITTO (1,5 %) RAAHEN KOULUTUS KY (12 %) P.-POHJAN- MAAN SHP (1,6 %) RAAHEN SEUD.HYVINV. KY (17,7 %) Nimen alla suluissa on kunnan omistusosuus konserniyhteisöstä. Tytäryhteisöt yhdistelty konsernitaseeseen nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan. Kuntayhtymistä yhdistelty omistusosuuden mukainen osuus.

29 28 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakk.yht voitosta/tappiosta 8 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. käyttöom. Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät 433 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1-2 Tilikauden alijäämä/ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 53,7 54,1 Vuosikate / Poistot, % 70,0 27,0 Vuosikate eur/asukas 351,5 125,2 Asukasmäärä

30 29 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 17 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 3 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. 1 8 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 71,5 19,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,6 13,3 Lainanhoitokat e 0,7 0,5 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

31 30 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 6 1 Edellisten tilik. yli- (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli- (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. Muut aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Enn.maksut ja k-er.hank Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 0 0 Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset 3 3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaik. korollinen vieras po Vaihto-omaisuus Pitkäaik. koroton vieras po Lyhytaik. korollinen vieras po Saamiset Lyhytaik. koroton vieras po Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 36,2 38,0 Suhteell.velkaantuneisuus-% 47,7 47,3 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur Kunnan asukasmäärä

32 31 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2012 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Tilikauden 2012 tulos oli ,22 alijäämäinen. Tuloksen myötä taseessa on kertyneitä ylijäämiä ,52, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2012 alijäämä ,22 kirjataan oman pääoman tilikauden yli- / alijäämätilille. Kunnan suurimmat menoerät koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamisesta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sote menojen kurissa pitämiseen tulee tulevaisuudessa pystyä tehokkaammin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Vuosikatteen tulisi riittää poistojen kattamiseen sekä pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen lyhennyksiin. Lainamäärän tavoitetaso tulisi olla enintään euroa / asukas, jotta kunnan velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain raportti kunnan taloudellisesti tilanteesta. Sama asia on kirjattu vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano ohjeeseen.

33 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUT 32

34 33 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2012 ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Muutokset Talousarvio ja muutokset Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.menojen korjauserät Asiakaspalveluiden ostot Muiden palveluiden ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut *TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut *VUOSIKATE Poistot ja arvonlalent Suunn.muk.poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot *TILIKAUDEN TULOS

35 34 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot toteutuivat 0,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Myyntituotoissa ylitykset euroa tulivat muissa liiketoiminnan tuotoissa , sisäisissä kaukolämmön tuotoissa , kotikuntakorvauksissa euroa ja muissa yhteistoimintakorvauksissa euroa. Maksutuotot ylittyivät euroa ja tästä hoitopäivämaksujen osuus oli euroa. Tuet ja avustukset ylittyivät euroa. Vuokratuotot ylittyivät euroa. Muut toimintatuotot ylittyivät euroa. Pysyvien vastaavien myyntivoitot olivat euroa. Toimintatuottojen jakautuminen, ulkoiset 2012 TOIMINTAKULUT Toimintakulut toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempana. Palkat ja palkkiot jäivät euroa alle talousarvion. Kuukausipalkat alittuivat , tuntipalkat , työllisyysvaroin palkatut ja opettajien palkat euroa.

36 35 Sijaismäärärahojen ylitys oli euroa. Henkilöstömenojen korjauserissä sairausvakuutuskorvaukset ylittyivät euroa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät euroa verrattuna muutettuun talousarvioon ja 1,3 miljoonaa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettava erikoissairaanhoito ylittyi euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Hyvinvointikuntayhtymältä saatiin vuodelle 2012 lisälasku, jonka suuruus oli ,36 euroa. Vuokrat ylittyivät euroa. Muissa toimintakuluissa myyntitappioiden osuus on euroa. Myyntitappio johtuu Jäte Vitonen Oy toiminnan lopettamisesta. Toimintakulujen jakautuminen, ulkoiset 2012 TOIMINTAKATE Kunnan toimintakate toteutui 0,4 miljoonaa muutettua talousarviota parempana.

37 Kunnallisveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuoden 2012 talousarviossa. 36

38 37 Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä muutos % 2,24 % -0,62 % 5,16 % 2,17 % 7,68 % Verotulot / asukas Verotuloarvion toteutuminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti ,50 19,50 20,00 20,00 21,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 Valtionosuuksien toteutuminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot toteutuivat euroa talousarviota suurampana. Korkotuotot sijoituksista ylittyivät euroa. Muut rahoitustuotot ylittyivät euroa. Arvonalentumisia palautettiin euroa. Korkokulut jäivät euroa alle talousarvion johtuen alhaisesta korkotasosta. Muut rahoituskulut ylittyivät euroa. Myyntitappioita sijoituksista kirjattiin euroa.

39 38 VUOSIKATE Vuoden 2012 vuosikate toteutui euroa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate euroa ei riitä poistojen kattamiseen. Poistoissa on kirjattuna Huumolan kaatopaikan maisemoinnin kustannusten kirjaamisesta käyttötalouteen lisäpoistoa euroa. TILIKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi, mutta oli euroa muutettua talousarviota parempi.

40 39 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 TA TP 2012 TA 2012 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui euroa parempana verrattuna muutettuun talousarvioon Vuosikate toteutui parempana. Investoinnit jäivät euroa alle talousarvion. Investoinneista suurimmat alitukset tapahtuivat Ruukin terveysaseman rakentamisessa , Siikajoenkylän päiväkodin rakentamisessa ja Ruukin koulun peruskorjauksessa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2012 talousarviossa varattu määrä euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys toteutui euroa yli talousarvion. Uuden pitkäaikaisen lainan lyhennyksiin varattiin vuodelle 2012 määrärahaa euroa. Lainaa lyhennettiin euroa.

41 40 Lyhytaikaisten lainojen muutos oli euroa. Tilinpäätöksessä 2011 olleet lyhytaikaiset lainat ja euroa maksettiin pois. Tilinpäätöksessä 2012 lyhytaikaista lainaa oli euroa Tulorahoituksen riittävyys investointien ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen Lainojen lyhennykset Investoinnit, netto Tulorahoitus Lainamäärä Lainamäärä Lainojen kehitys eur Yhteensä Euroa/asukas

42 KÄYTTÖTALOUSOSA/ TOTEUTUMISVERTAILUT 41

43 42 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Toimintatuottojen ja -kulujen jakaantuminen päävastuualueittain Tuotot, ulk. + sis. TP 2012 Kulut, ulk. + sis. TP 2012 eur % eur % Kunnanhallitus ,0 Kunnanhallitus ,3 Sivistyslautakunta ,4 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,4 Tekninen lautakunta ,3 Keskusvaalilautakunta ,2 Keskusvaalilautakunta ,1 Tarkastuslautakunta 0 0,0 Tarkastuslautakunta ,0 Yhteensä ,0 Yhteensä ,0 Toimintatuotot ,2 0,0 53,4 13,4 33,0 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Toimintakulut ,1 0,0 9,3 31,2 59,3 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

44 43 TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄVASTUUALUEITTAIN Ta 2012 Toteuma Poikkeama Muutokset KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Poikkeama muutosten jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova. Työllistäminen Ta 2012 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Netto

45 44 KÄYTTÖTALOUOSA: KOKO KUNTA yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,8 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien suorittaminen säädösten mukaisesti Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Vaalien toimittaminen säädösten ja aikataulujen mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit on hoidettu säädösten ja aikataulun mukaisesti Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,8 Toimintamenot muutos % 2011/ ,3 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/2012

46 45 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Tarkastus suoritetaan tilintarkastussopimuksen, tarkastustoimen oman toimintasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomus ja Oulun HTM & JHTT- Tarkastus Oy:n tilintarkastuskertomus Tarkastuspäiviä vuonna 2012 vastuullinen tilintarkastaja 10,5pv avustava tilintarkastaja 4 pv Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/2012 2,8 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,8 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus sisältää seuraavat tulosyksiköt: valtuusto, hallitus, keskusvirasto, henkilöstöhallinto, muu yleishallinto, oikeudenhoito- ja turvallisuus, toimistopalvelut, atk-palvelut, muut palvelut, siivous- ja ruokapalvelu, maaseutuhallinto, markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, seutukunta, kaavoitus, maanhankinta, kartastot, palo- ja pelastustoimi ja työllistäminen, hyvinvointipalvelut (perusturva) ja ympäristöterveydenhuolto. Keskeiset tavoitteet 2012 Kunnan toimintakyvyn ylläpitäminen; menojen ja tulojen tasapaino Toteutuminen (mittarit, arviointi) Talousraportit on annettu kuukausittain kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain Raahen seudun hyvinvointipalveluiden laskutus ylittyi.

47 46 Talous: Kunnanhallitus yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-7,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 0,8 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,8 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 6,7 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 3,9 Poistot muutos % 2011/ ,5 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Myyntituotot ylitys euroa Palkat ja palkkiot alitus euroa Asiakaspalveluiden ostot, ylitys euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2012 Talousarviomuutos euroa (brutto) on kirjattu joulukuussa Poikkeamisten syyt Yhteistoimintakorvauksiin ei ole budjetoitu laskutettavia eläkemenoperusteisia maksuja. Työllisyysvaroin palkatut, alitus euroa Kuukausipalkat, alitus euroa Määräaikaiset, ylitys euroa Sijaiset, ylitys euroa Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys euroa Erikoissairaanhoito PPSHP, ylitys euroa Aikuissosiaalityö, ylitys euroa Hoito- ja hoivapalvelut, ylitys euroa Suun terveydenhuolto, ylitys euroa Vastaanottopalvelut, ylitys euroa Avustukset: Siikajoen 4 H-yhdistys Pitäjäpäivätoimikunta Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinat 500 Paavolan syysmarkkinat 500 Yhteensä

48 47 KESKUSHALLINTO Valtuusto: Toiminta-ajatus: Kunnan korkeimpana päättävänä elimenä valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kuntasuunnitelman linjausten toteuttaminen - Kunnan talous tasapainossa pitkällä aikavälillä - Huomioidaan hyvinvointiteema kaikessa toiminnassa - Edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tehdyt päätökset ovat kuntasuunnitelmaan kirjatun mukaiset Suorite-/ tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Kokouksia Seminaareja Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkkiot, alitus euroa Poikkeamisten syyt Pidettyjen kokousten määrä on pienentynyt

49 48 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus: Johtaa kunnan hallintoa ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä siten, kuin niistä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa tai määrätään hallinto- ja johtosäännöissä. Tehtävänä on kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kuntalaisten palveluiden turvaaminen, kunnan talouden tasapainottaminen tavoitteena ylijäämäinen tilinpäätös Työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset) Toteutuminen (mittarit, arviointi) Vuosikate on ,09 ja tilikauden tulos ,22 euroa. Taseessa oleva ylijäämä pienentyi. Työpisteissä asialliset työskentelyolosuhteet Hallintokunnittaiset yhteenvedot on hallintokuntien osuuksissa. Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Kokouksia Iltakoulut Henkilöstö -kunnanjohtaja Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-3,5 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,5 Poistot muutos % 2011/2012 0,0

50 49 Keskusvirasto Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kuntaorganisaation tulokselliselle toiminnalle ja huolehtii kunnalle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ellei tehtävää ole lainsäädännön tai jonkun muun päätöksen perusteella siirretty muiden päävastuualueiden hoidettavaksi. Tuottaa koko kunnan toimintaorganisaatiolle keskitettyjä palveluita, auttaa hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa kunnan jäsenten oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Asiakaspalvelun toimivuus (Ulkoinen ja sisäinen) Valmistelut kunnanhallitukseen ja valtuustoon tehdään ajallaan ja oikein Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaikki työt on hoidettu määräaikana Tilinpäätös ja talousarvio ovat valmistuneet määräaikaan mennessä Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimivuus Tavoiteorganisaatio Avoin tiedottaminen ja hyvä kuntakuva Tavoiteorganisaatio on tehty, jossa otettu huomioon tarvittava henkilöstömäärä Kiitosta saatu siitä, että esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät netistä

51 50 Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: Henkilöstö: -hallintopäällikkö -talouspäällikkö -pääkirjanpitäjä -laskentasihteeri* -apuhenkilö -henkilöstösihteeri -palkkasihteeri* toimistosihteeri/** kunnanvirasto toimistosihteeri/ palvelupiste*** TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS ,8 2, ,6 2 1,8 2,8 1/0, ,3 2 1,1 2,8 0, , ,0 2, , ,0 2, ,55 1,0 2,8 0 Henkilötyövuodet 11,6 11,7 10,7 9,8 9,8 8,85 Käytetyt asukasluvut Huomioitavaa: * Toinen palkkasihteeri on siirretty laskentasihteerin tehtäviin taloushallintoon **Laskennallisesti yhden toimistosihteerin työpanoksesta 20 % tekniselle puolelle (10 % korjausavustukset, 10 % muut työt useiden suorittamina) **Toimistosihteeri tekee työllisyyshoitajan tehtäviä ***Palvelupiste lopetettu alkaen Henkilömäärä on arvioitu tavoiteorganisaation mukaisesti taloushallinnon henkilöstö vähenee 0,5 ja palkkapuolen 0,45 henkilöstötyövuodella Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 7,7 Toimintakate muutos % 2011/2012 8,0 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,6 Poistot muutos % 2011/ ,7

52 51 HENKILÖSTÖHALLINTO Toiminta-ajatus: Hyvinvoiva työntekijä on työnantajalle suuri voimavara. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työmotivaation ja työssä jaksamisen kohottaminen. Sairauspoissaolojen vähentäminen Kehittämishankkeet Turvallinen työyhteisö Toteutuminen (mittarit, arviointi) Poissaolojen määrä ja suunta henkilöstökertomuksessa LATU- kehittämisideat koottu yhteen Ergonomia kunnossa Tiedottamisen tehostaminen Suorite-/ tunnusluvut: Tunnusluvut: Henkilöstö -työsuojelupäällikkö -työsuojeluvaltuutetut -ay-luottamusmiehet -työyhteisötoiminta -työterveyshuollon yhdyshenkilö TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 osa-aika 4 5 osa-aika 3 5 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 osa-aika 2 4 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,6 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 4,4 Poistot muutos % 2011/2012

53 52 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Työterveyshuolto, määrärahan alitus euroa Latu hanke, laskutus vuonna 2013 Poikkeamisten syyt MUU YLEISHALLINTO Suurimmat kustannukset verotus ja jäsen- ja maksuosuudet (Suomen Kuntaliitto ja Pohjois- Pohjanmaan Liitto) Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 3,1 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,1 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,7 Poistot muutos % 2011/2012

54 53 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden turvaaminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) Käyttäjämäärät Tilastot ja kertomukset Löytöeläimet Lakiin perustuvan palvelun tarjoaminen Säilöön otettujen eläinten määrät Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 SISÄISET PALVELUT Tulosalue käsittää tulosyksiköt: monistamo, toimistotarvikkeet, atk-palvelut ja verkkopalvelut. Toiminta-ajatus: Sisäiset palvelut tuottaa monistus-, toimistotarvike- ja atk-palveluja toisille hallintokunnille. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Monistamo Asiakkaiden ja hallintokuntien moitteeton palvelu Kopiointi vähenee Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kopiointimäärä vuonna 2012 on kappaletta. Kopiomäärä vuonna 2011 oli kappaletta. Toimistotarvikkeiden saatavuus ja riittävyys Atk-palvelujen saannin turvaaminen Verkkopalvelut, kotisivut Kunnassa oma atk-asiantuntija

55 54 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-1,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012-3,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012-1,5 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 7,7 Poistot muutos % 2011/ ,9 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palveluiden ostot, alitus euroa Poikkeamisten syyt Toimisto- ja asiantuntijapalvelut jäivät alle talousarvion Sisäiset tulot jäivät alle talousarvion. SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikajoen kunnan ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa ravitsemussuositusten mukaan kustannustietoisesti mahdollisimman lähellä tuotettuna. Siikajoen kunnan ruokapalvelut toteuttavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla terveellistä ja laadukasta ruokaa. Siivouspalvelut tuottavat hyvinvointia asiakkailleen puhtaina ja viihtyisinä tiloina. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Terveellisyys ja laadukkuus Kustannustietoisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) -asiakastyytyväisyyskysely toteutunut -kouluruokasuositukset, valtionravitsemussuositukset -talousarviossa pysyminen -osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteutettaviin koulutuksiin -kehityskeskustelut -virkistyspäivät keväällä ja syksyllä -säännölliset palaverit

56 55 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Siivoushlötyövuosi/henk.määrä 13.26/ /15 Ruokapalveluhlötyövuosi/henk.määrä 15.73/ /17 vakinainen ruokapalvelusijainen 1,0 1,0 vanhusten aterioita kokopäivähoidossa/hoitopäiviä kouluaterioita , ,0 Siivouspinta-ala/neliö Siivous- ja ruokapalvupäällikkö 1,0 1,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 7,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012 2,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 8,1 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot MAASEUTUVIRANOMAINEN Palvelut ostetaan alkaen Kalajoen kaupungilta Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-4,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 Poistot muutos % 2011/2012

57 56 LOMITUSPALVELUT Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Tuloissa on Muhoksen kunnalta laskutetut vuokrat, varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut. KUNTAMARKKINOINTI Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,1 Toimintakate PROJEKTIT Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,8 SEUTUKUNTA Toiminta-ajatus: Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien. elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia.

58 57 RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA 2012 Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 2012 toimintaa voisi kuvata lyhyesti sanoilla normaali ja tulevaisuuteen uskova siitäkin huolimatta, että suhdannetaantuma loi oman varjonsa alueen elinkeinoelämään ja sitä kautta koko alueen hyvinvointiin. Raahen seutukunnassa taantuman seuraukset näkyvät yleensä hieman viiveellä, mutta tulevat joka tapauksessa näkymään. Tästä syystä on tärkeää saada kehityksen suunta muuttumaan. Kehittämiskeskuksen toiminnalla ei koko maailmantalouden tilaa paranneta, sen sijaan voimme vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen alueellisesti. Tärkeänä tekijänä tässä on myönteinen ja parempaan pyrkivä ajatusmalli. Toki tällekin mallille pitää olla uskottavat perusteet, ja Raahen seudulla niitä on. Alueelle ollaan parhaillaan toteuttamassa merkittäviä investointeja, ja tätä kautta on syntymässä uusia työpaikkoja sekä yrittämisen mahdollisuuksia. Alueellista edunvalvontaa kehittämiskeskus toteutti antamalla lausuntoja ja suorittaen erilaisia toimenpiteitä alueen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen säilymisen ja lisäämisen puolesta samoin koskien Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaa ja maakuntavaihekaavaa sekä Pohjois- Pohjanmaan TE -toimiston uudistusta. Erityisesti kehittämiskeskus pyrki vaikuttamaan Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rinnalla alueelle myönteisen ratkaisun löytymiseksi tuulivoimatuotannon tutkaesteongelmaan. Vuoden 2012 aikana olimme myös aktiivisesti mukana tulevan EU-ohjelmakauden valmistelussa. Projektitoiminnan kohdalla toimintavuotta 2012 leimasi selkeästi kehittämiskeskuksen uusien hankkeiden käynnistyminen ja toisaalta muutamien hankkeiden rahoituksen päättyminen. Päättyneet projektit olivat kansallisella maakunnan kehittämisrahoituksella toimineet KOKO (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ja ESKO (Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) - hankkeet sekä Nouseva Rannikkoseutu ry:n rahoittama Kulttuurivalssaamo Staagi II -hanke. Tulevaisuus näyttää, kyetäänkö alueella hyödyntämään näiden kehittämishankkeiden avulla käynnistetty toiminta ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Yritystoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen suunnattu YritysNavikaattori -hanke päättyi vuoden lopussa, ja sille asetetut määrälliset tavoitteet ylitettiin selkeästi. Raahen seudun yrityspalveluiden toteuttamina hankkeina jatkavat edelleen Softpoliksen uusi aalto hanke, joka on suunnattu ICT toimialan vahvistamiseen sekä alueellisen innovaatiotoiminnan uudistamiseen. Toisena jatkavana hankkeena toteutetaan Verkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanketta, jossa pilottina on Fennovoiman ydinvoimahankkeen mahdollisimman suuri hyödyntäminen alueen yrityksissä, sekä yritysten valmiuksien ja yhteistyön tiivistäminen. Uutena hankkeena toimintavuoden aikana käynnistyi Hanhikivi-yhteyshanke, joka toteutetaan yhteistyössä BusinessOulun ja Pyhäjoen kunnan kanssa. Maantieteellisesti hanke kattaa koko Meripohjolan alueen. Kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin kokonaisuudessaan varsin hyvin. Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja verkostomaisesti toimiva seudulliset yrityspalvelut palveli alueen yrityksiä aktiivisesti ja kansallisia yhteistyökumppaneita hyödyntäen. Viestinnässä kehittämiskeskuksen toiminnassa petrattiin huomattavasti edellisvuodesta, mistä suurin ansio kuuluu vuoden aikana toteutetulle Loisto-hankkeelle. Taloudenpidossa onnistuimme myös hyvin, sillä kehittämiskeskuksessa ei ylitetty myönnettyjä määrärahoja millään tulosalueella. Eri tulosalueiden sekä kehittämishankkeiden toimintaa ja taloutta kuvataan tarkemmin Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintakertomuksessa, joka on luettavissa www-sivuillamme osoitteissa ja Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja Raahen seutukunta

59 58 Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Määritelty seutukunnan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Maksuosuus 21,92 euroa / asukas Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,0 Toimintakate muutos % 2011/ ,0 YHDYSKUNTASUUNNITTELU: KAAVOITUS Toiminta-ajatus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta sekä siitä, että tehtäviin on riittävät voimavarat. Kaavojen laatimistarpeesta ja niiden ajanmukaisuudesta huolehtimisesta määrätään laissa. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, Tärkeänä tavoitteena on myös osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (vuorovaikutteinen suunnittelu) Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Osayleiskaavat kattavasti koko kunnan alueella -Jokivarren alue -Ruukin asemanseudun osayleiskaava Tuulivoima-alue Asemakaavan laatiminen tarvittaessa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaavat etenivät luonnosvaiheeseen Osayleiskaavat valmisteilla Tutkaesteiden poistamiseksi seutukunnallinen yhteistyö

60 59 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,4 Poistot muutos % 2011/ ,2 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Toimia vision saavuttamiksi: Pelastuslaitoksen alue on turvallisin alue asua, yrittää ja elää. Keskeiset tavoitteet, keinot ja mittarit on määritelty pelastuslaitoksen omassa toimintasuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevä työ, riskien hallinta ja pelastustoiminta. Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,3 Toimintakate muutos % 2011/2012 4,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot -578 muutos % 2011/ ,0

61 60 TYÖLLISTÄMINEN Toiminta-ajatus: Helpotetaan työttömien aktivointia ja työllistymistä erityisesti yhdistysten ja yritysten kautta. Kunta työllistää itselle vain tilapäisiin töihin. Määrärahat ovat talousarvioteknisesti kunnanhallituksen päävastuualueella; hallintokunnat vastaavat itse määrärahojen käytöstä. Työllisyystoimikunta kokoontuu säännöllisesti Kokoonpanossa mukana Raahen hyvinvointikuntayhtymän edustaja Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Erityispainopistealueena ovat nuoret. Nuorten osuus työttömien määrästä laskee. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Työllistettyjen määrä 23 kpl + yksityisellä 8 kpl Passiivilistalla olevien määrä 25 henkilöä Toimenpiteissä olevien alle 30-vuotiaiden määrä 61 Ruokailuun osallistuvien määrä 31 henkilöä (1612 ateriaa) Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 49 asiakasta vuonna 2012 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,9 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Työllistämiseen on saatu työllistämistukea budjetoitua vähemmän. Alitus euroa. Palkat jääneet euroa alle talousarvion. Poikkeamisten syyt

62 61 HYVINVOINTIPALVELUT Toiminta tapahtuu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan. Tulosalueet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalipalvelut, mielenterveys ja päihdepalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoito (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä), erikoissairaanhoito (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on valittu kuntakokeiluun. Kokeiluun hyväksyttiin kaikkiaan 23 hanketta, jotka koskettavat 61 kuntaa. Kuntakokeilu alkoi Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella ja kestää vuoden 2015 loppuun. Luvuissa on mukana kuntakokeilutulot ja menot. Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,5 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ Poistot muutos % 2011/2012 Huomioitavaa: Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut, jotka ovat perusturvan menoja ja jotka jäävät kunnan omaan talousarvioon. Varhemaksut Hoito- ja hoiva 1 128,08 Vammaispalvelut 2,54 Yhteensä 1 130,62 Eläkemenoperusteiset maksut Aikuissosiaalityö ,29 Hoito- ja hoiva ,45 Vammaispalvelut 2 122,83 Erikoissairaanhoito, Ras ,06 Erikoissairaanhoito, PPSHP ,24 Yhteensä ,87

63 62 Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä Muutos Tp 2011 Ta 2012 Ta muutos Tp 2012 ta2012+muutos /tp 2012 Muutos 2011/ projektit , lapsi- ja perhepalvelut , aikuissosiaalityö , mielenterveys ja päihdepalvelut , hoito- ja hoivapalvelut , vammaispalvelut , kuntoutuspalvelut , suun terveydenhuolto , vastaanottopalvelut ,7 Yhteensä , erikoissairaanhoito , erikoissairaanhoito PPSHP ,0 Yhteensä Raahen hyvinvointikuntayhtymä ,4 Yhtymähallitus hyväksyi Siikajoen kunnalle seuraavat määrärahanmuutokset erkoissairaanhoito PPSHP ylitys erikoissairaanhoito Ras alitus hoito ja hoiva ylitys perhepalvelut ylitys vastaaottopalvelut ylitys Yhteensä ylitys ylitystarve lisäylitys Yhteensä talousarvion 2012 ylitys YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelu on ostettu Kalajoen kaupungilta. Talous: TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali TP 2011 Toimintatulot muutos % 2011/2012 Toimintamenot muutos % 2011/ ,9 Toimintakate muutos % 2011/ ,9

64 63 HYVINVOINTITEEMA YLEISHALLINTO 1. TEEMA: KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN OHJAAVA TUKEMINEN Muu yleishallinto: Tavoitteita Toimikunnat: Kuntalaisten aktivointi ja motivointi toimintaan ja aloitteiden tekoon. Tiedon välittäminen. Keinot Määrärahat mahdollistavat säännölliset kokoontumiset (mm. vanhusneuvosto) Työllistäminen Tavoite Työllisyyden edistäminen, elämän laadun parantaminen. Keinot: Kuntaraha yhteisöille, yrityksille ja yksityisille. Tuki ensimmäisenä vuotena enintään 190 /hlö/kk ja toisena vuotena 360 /hlö/kk. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaisesti. 2.TEEMA: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Kunnanhallitus Oikeudenhoito ja turvallisuus Talous- ja velkaneuvonta ostopalveluna; yhteistoiminta-alue. Työllistäminen Tavoite: Työllisyyden edistäminen, erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Erityispainopistealueena ovat nuoret. Keinot: Tiivis yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ruokailumahdollisuuden jatkaminen. Hallintokuntien välinen ja alueellinen yhteistyö. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaisesti. 3.TEEMA: VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN JA TASON NOSTAMINEN Valtuusto Tavoitteet : Huomioidaan hyvinvointiteema ja edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa. Keinot: Päätöksenteko, Asioita suunnitellaan ja valmistellaan työseminaareissa, kehittämishankkeet. Päätöksiä arvioidaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten keinoin Kunnanhallitus Tavoitteet: Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamusmiehet, henkilöstö kuntalaiset)

65 64 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ: Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-9,8 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,4 Toimintakate muutos % 2011/2012 2,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 8,3 Poistot muutos % 2011/ ,4 HALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Sivistystoimen palvelujen kestävä asiakaslähtöinen kehittäminen 2. Tuloksellisuuden edistäminen 3. Seutukunnan lukioiden yhteistyön kehittäminen 4. Ruukin yhtenäiskoulu Taiteen perusopetuksen antaminen 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Suoritettu erillinen arviointi huoltajille syksyllä Työn suoritustekijät ovat käytössä. Järjestelyerä jaettiin kaikille. 3. Seudullista lukioyhteistyötä on jatkettu. Tunnin pituus 75 min. 4. Selvitettiin ja päätettiin, ettei Ruukkiin tehdä yhtenäiskoulua. 5. Musiikkiopistossa 45 opiskelijaa ja konservatoriossa 9 opiskelijaa 6. Latu-hanke, Kelpo-koulutus, Osaavahanke. Sisäilmastotutkimuksia työpisteissä.

66 65 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Henkilöstö / htv 1,8 1,95 Nettokustannukset euroa/asukas 50,06 52,21 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 6,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,1 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 8,2 Poistot muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: - Kuntalaisille järjestetään hyvinvointipalveluina asiointiliikennettä: Revonlahdelta, Tuomiojalta, Luohualta, Karinkannasta ja Tauvosta. Omavastuu 2,90 /suunta. - Linja-autoliikenteen subventio. Kunta tukee joukkoliikennettä koululaisliikenteen lisäksi siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää linja-autoyhteyksiä. - Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huoltajat lukukausimaksut. VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on tarjota lapsiperheille lakisääteiset päivähoidon palvelut sekä suorittaa lasten kotihoidon tuen taloudellinen osuus Kelan päätösten mukaisesti. Varhaiskasvatustoiminnalla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa ja muodostavat jatkumon lapsen varhaislapsuudesta esi- ja perusopetukseen.

67 66 Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Varhaiskasvatuksen palvelurakenne vastaa kunnassa esiintyvää tarvetta Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Päivähoitoa on tarjottu perhepäivähoitona (hoitajan ja lasten kotona sekä ryhmäperhepäivähoitona) ja päiväkotihoitona. -Perhepäivähoidon hoitopäivät v. 2012: 6418 (v ) -Ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivät v. 2012: 3730 (v ) -Päiväkotihoidon hoitopäivät v. 2012: (v ) Myydyt päivähoitopalvelut v. 2012: 137 hoitopäivää Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää sai keskimäärin 29 lasta/kk. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä tarkistettiin vuodelle 2013 ( lukien). Päiväkotipaikat Siikajoenkylälle Revonlahden kylän päiväkotipaikkojen lisääminen 2. Varhaiskasvatustoiminta on varhaista tukea. Tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvointi. Tehostetaan yhteistyötä lasten neuvolan kanssa. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna tai omana toimena. 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Siikajoenkylän päiväkoti on päätetty toteuttaa vuonna Repolan päiväkodin päätyhuoneisto remontoitiin suunnitelmien mukaan päiväkodin lisätilaksi ja hoitopaikkamäärä nousi 25 paikkaan alkaen. 2. Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatushenkilöstön Lene-koulutus toteutettu. Päiväkodeissa Lene-arvioinnit 4-vuotiaille. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöpalaverit toteutettu 2 krt/vuosi. Erityislastentarhanopettaja aloitti (uusi toimi), toimipaikka Repolan päiväkoti. Osallistuttu Latu hankkeeseen ja kehitetty asioita resurssien puitteissa. Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin 2,5 pv/henkilö/2012. Varhaiskasvatustiimi kokoontunut 1 krt/kk, säännölliset työyksikköpalaverit ja kehityskeskustelut 1 krt/vuosi/henkilö. Yksiköihin hankittu työtuoleja (huomioon työergonomia).

68 67 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 36,3 34,42-1,88 Nettokustannukset euroa/asukas 352,58 330,55 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 9,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,0 Toimintakate muutos % 2011/2012 3,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 6,4 Poistot muutos % 2011/ ,9 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Henkilöstökulut Eläkekulut Palvelujen ostot Avustukset Toimintatulot ovat ylittyneet ( ). Poikkeamisten syyt Perhepäivähoitajia oli 10 (varaus 12). Henkilöstöjärjestelyt palkkatuella. Perhepäivähoitajien kustannustenkorvauksia maksettiin arvioitua vähemmän. Lastenhoidon tukea (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä) maksettiin arvioitua vähemmän. Hoitopäivämaksuja kertyi arvioitua enemmän. Myytyjä päivähoitopalveluja kertyi Hyvinvointitoimenpiteet: - yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 150 /lapsi/kk. - päivähoitopalvelut kattavasti peruspalveluina - erityislastentarhanopettaja aloitti vuonna 2012

69 68 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Turvallinen ja sisältörikas toiminta 2. Laadukkaat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet 3. Kohtuulliset kustannukset 4. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Arviointikyselyt huoltajille ja lapsille. 2. Kirjalliset suunnitelmat hyväksyttiin työsuunnitelmien yhteydessä kouluittain. 3. Aamupäivätoiminta 20 ja iltapäivätoiminta Liikunta ja leikki. Ilmainen välipala. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4,17 4,2 Nettokustannukset euroa/asukas 40,04 41 Nettokustannukset euroa/oppilas 4 154, ,4 Oppilasmäärä Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-7,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,8 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot 0 muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012-5,4 Poistot 0 muutos % 2011/2012

70 69 Hyvinvointitoimenpiteet: - Kunnalle vapaaehtoinen mutta huoltajille maksullinen palvelu 1-2 luokan oppilaille ja erityisoppilaille - Gumeruksessa ja Ruukissa sekä aamulla klo 7.00, että illalla klo asti - Paavolassa ja Revonlahdella iltaisin klo asti. ESIOPETUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Esiopetusta annetaan kaikilla alakouluilla 2. Esioppilaille myönnetään kuljetusetu koulukuljetusten yhteydessä 3. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Esioppilaita 88, 5 ryhmää, Luohualla 0-2 -yhdysluokka 2. Esioppilailla oikeus kuljetukseen olemassa olevilla reiteillä alkaen 0 kilometristä. 3. Opetussuunnitelman mukainen liikunta ja toiminta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 6,76 7,15 Nettokustannukset euroa/asukas 86,02 92,2 Nettokustannukset euroa/oppilas 5 748, ,1 Oppilaslukumäärä Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

71 70 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 4,6 Toimintakate muutos % 2011/2012 5,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,7 Poistot muutos % 2011/2012 0,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot ylittyivät Sisäiset tilavuokrat ylitys Poikkeamisten syyt Palkkavaraus oli perusopetuksessa. Tuntikehystä esiopetukseen lisätty. Hyvinvointitoimenpiteet - Hyvinvointia on tasapuolinen kouluvalmius lapsilla

72 71 PERUSOPETUS Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Turvata laadukas perusopetus 2. Laadukkaan ja yksilöllisen tuen antaminen erityistä tukea tarvitseville 3. Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen 4. Kerhotoiminnan järjestäminen 5. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Opetuksen määrä väheni tuntijakopäätöksen mukaiseksi sl alkaen. Opetusryhmien pienentämiseen saatiin valtionapua Kelpo 4 hanke valtionapu opettajien täydennyskoulutukseen. 3. Valmistava opetus Ruukin koulussa, syksyllä 17 oppilasta. 4. Kaikilla kouluilla oppilaskerhoja. Valtionapu Opetussuunnitelmat tukevat hyvinvointia, hankkeet ja projektit. Oppilaskuljetukset 0-2 lk. alkaen 3 km. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 87,55 86,9 Nettokustannukset euroa/asukas 1150, ,74 Oppilasmäärä ,0 775,0 Opettajat ja kuraatori 73,75 72,59 Koulunkäyntiavustajat 11,8 12,31 Toimistosihteeri 2,0 2,0 Kustannukset eruoa/oppilas 8510, ,23 Gumerus/alakoulu/oppilas , ,1 Gumerus yläkoulu/oppilas 74, ,6 7657,28 Ruukin yläkoulu/oppilas , ,69 Luohua/oppilas 35, ,0 9041,67 Paavola/oppilas 89,5 7219, ,51 Revonlahti/oppilas ,8 6248,11 Ruukin alakoulu/oppilas 161,5 7375, ,43 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Ruukin alakoulun oppilaskohtaisissa menoissa ei ole huomioitu valmistavan opetuksen, S2-opetuksen ja oman äidinkielen opetuksesta aiheutuvia menoja, joihin saadaan erillisen valtionapu. Oppilaskohtaiset menot on laskettu kevät- ja syyslukukauden ka:n mukaan.

73 72 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012-0,4 Toimintakate muutos % 2011/2012 1,3 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012-4,6 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,9 Poistot muutos % 2011/ ,1 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot Kotikuntakorvauksia Asiakaspalvelujen ostot Poikkeamisten syyt Saatiin opetusryhmien pienentämiseen valtionapu Muualta kotoisin olevia lapsia arvioitua enemmän. Varaus oppilashuollon ja erityisopetuksen tarpeisiin (koulupsykologi yms.) Hyvinvointitoimenpiteet: - Lähikouluperiaate toteutuu, pienet kouluyksiköt. - Opetusryhmien suuruus pidetään kohtuullisena. Tuntikehys on riittävä. Huomioidaan erityisen tuen järjestäminen kouluittain sitä tarvitseville oppilaille. - Opetus on laadukasta ja opettajat ovat ammattitaitoisia. - Oppilashuolto tuo hyvinvointipalveluja oppilaille ja huoltajille. - Kouluruoka on kolmasosa lapsen päivittäisestä energiatarpeesta. Kouluruoan hinta on 2,62 /ateria.

74 73 LUKIO Toiminta-ajatus: Siikajoen lukio tarjoaa opetussuunnitelman mukaiset yleissivistävät tiedot ja taidot sekä valmiudet jatko-opintoja ja tulevaisuuden työelämää varten. Lukiokoulutus tukee opiskelijoiden persoonallisuuden myönteistä kehitystä ja kasvua aikuisuuteen. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä seutukunnan muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lukio-opetus tukee opiskelijoiden oppimistaitojen kehittymistä ja arviointia niin, että opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa, kehittymisen tarpeensa oppijana ja löytää hänelle soveltuvat oppimistaidot. Opiskelijaa ohjataan valintojen vastuulliseen suunnitteluun ja tekemiseen sekä sisäistämään elinikäisen oppimisen merkitys. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Siikajoen kunta tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta toisen asteen opiskelijoille. 2. Lukioon hakeutuu 40% Siikajoen kunnan peruskoulun päättöluokan oppilaista Toteutuminen (mittarit, arviointi) Lukiossa tarjottiin kaikki pakolliset kurssit omina kursseina. Syventävät kurssit järjestettiin pääosin omina kursseina ja osin seutulukion kursseina. Saksa ja ranska ovat olleet seutulukion kursseina, venäjä omana kurssina. Abikurssit ovat olleet yhteisopetuksena. Ruukin yläkoulun oppilaista (22/58) 38% Gumeruksen koulun oppilaista (2/18) Rantsilasta yksi opiskelija 3.Aloitetut lukio-opinnot suoritetaan loppuun 3 vuodessa Ylioppilaita/ kevät 32, päättötodistukset 33 Ylioppilaita/ syksy 2, päättötodistukset 1 4. Ruukin maaseutuopiston opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Siikajoen lukiossa tavoitteena kaksoistutkinto. Kaksi kaksoistutkinnon suorittajaa kirjoitti ylioppilaaksi. Siikajoen lukion opiskelijat voivat valita hevoskursseja maaseutuoppilaitoksesta. 5. Opiskelijoiden opiskelumotivaation sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Pieni lukio on mahdollistanut opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjaamisen oppitunneilla ja opintojen-ohjauksessa. Myös ryhmänohjaajan ja opon jaksopalavereissa on seurattu oppilaan opintoja ja hyvinvointia. Aktiivinen oppilaskuntatoiminta on lisännyt yhteisöllisyyttä. Ystävyysottelu Vihannin lukion kanssa.

75 74 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4 4 Nettokustannukset euroa/asukas 138,86 130,98 Valtionosuusperuste/oppilas 8 892, ,3 Valtionosuusperuste/oppilas yli 18 v 5157, ,33 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-4,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-1,7 Toimintakate muutos % 2011/2012-1,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,3 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,7 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Tulot Palkkamenoja jäi toteutumatta Palvelujen ostot Kuljetuspalvelut Poikkeamisten syyt Seutulukion kurssien tuotto Muutoksia virkarakenteessa (li,ai,reht.) Hankintojen harkinta Määrärahavaraus suuri Hyvinvointitoimenpiteet: - Kunnan oma lukio on hyvinvointitekijä. Nuoret voivat asua kotona pitempään. - Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta.

76 75 KANSALAISOPISTO Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Kansalaisopistopalvelujen saatavuuden kehittäminen 2. Toiminnan taloudellisuus 3. Monipuolinen opetustarjonta 4. Kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille 5. Kulttuuritoiminnan tukeminen 6. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Opintopiirejä järjestettiin 72 kpl (-1). - Opiskelijoita Opistomaksut sl. 25 /30 kl. 37,50 /45,50 3. Opetuksen määrä aineryhmittäin: - taide- ja taitoaineet 2230 t - kielet 350 t - yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 276 t atk - liikunta 1001 t - musiikki 1716 t - kuvataide ja teatteri 250 t - yht t 4. Konsertit 4 kpl, näyttelyt 2 kpl, juhlat 5 kpl, pitäjäpäivät, veteraanipäivä, itsenäisyyspäivä, pianokonsertti, vanhusten viikon juhla ym. 5. Kulttuuritoiminnan avustuksia Opintosetelityyppinen toiminta

77 76 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,2 1,05 Nettokustannukset euroa/asukas Tuntiopettajia 40,0 38,0 Opiskelijoita Tunteja Kustannukset/tunti 48,3 45,3 Valtionosuusperuste 78,26 78,26 Valtionosuus euroa , ,0 Valtionosuustunnit Maksettavaksi jää , ,0 Nettokustannukset/tunti 15 5,05 Kansalaisopiston opetus netto , ,0 Kulttuurimenot/asukas 6,7 6,26 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-3,2 Toimintamenot muutos % 2011/2012-7,7 Toimintakate muutos % 2011/2012-8,4 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,5 Poistot 0 muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Poikkeamisten syyt Säästövelvoite: Tuntiopetusta annettiin vähemmän. Hyvinvointitoimenpiteet: - Monipuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet lähellä. - Opintosetelin avulla tuetaan liikuntaa kaikilla kylillä. - Kulttuuriharrastusten tukeminen ja järjestäminen.

78 77 KIRJASTOTOIMI Toiminta-ajatus: Edistää yhtäläistä väestörakenteen kannalta tasapuolista mahdollisuutta tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen huomioiden virkistys, elämykset, alueellinen yhteistyö ja lukuharrastuksen lisääminen Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet kirjastopalveluiden kehittäminen 2. toiminnan taloudellisuus 3. yhteistyö koulujen kanssa Toteutuminen (mittarit, arviointi) OUTI-kirjastoihin liittyi Oulun kaupunginkirjasto; muutos toi parempia palveluja asiakkaille, mm. seutuvaraus lähikirjastojen aukioloaikaa vähennetty 31 h ja henkilöstöstä vähennetty 1 htv alkaen kirjastonkäytön opastusta/kirjavinkkausta järjestetty 21 ryhmälle 4. taide- ja käsityönäyttelyt järjestetty 13 kpl Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 75,45 78,42 2,97 Nettokustannus/lainaus=lainan hinta 4,4 3,9-0,5 lainaajia kävijämäärä/vuosi lainaukset/asukas 16,9 20,1 3,2 aukioloaika viikossa valtionosuusperuste /asuka 60,4 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

79 78 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-5,8 Toimintamenot muutos % 2011/2012-2,5 Toimintakate muutos % 2011/2012-2,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 5,0 Poistot muutos % 2011/2012 0,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintamenot ovat ylittyneet euroa. Poikkeamisten syyt Sis. vuokrat ovat ylittyneet euroa. Hyvinvointitoimenpiteet: - Kattava kirjastoverkko antaa tasapuolisen mahdollisuuden tietojen ja taitojen hankintaan. Virkistys ja elämykset ovat osa hyvinvointia.

80 79 VAPAA-AIKATOIMI Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy 2. Vapaa-aikatoimen palvelujen kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti. Valtionapu /12 kk. 61 eri asiakasta. 2. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta kokoontui 4 kertaa ja käsitteli esityksiä vapaa-aikapalvelujen kehittämiseksi. 3. Omaehtoinen kunnosta huolehtiminen ja terveyden tukeminen 3. Ylläpidetään kuntosaleja (3), kaukaloita (9) ja hiihtolatuja (9). Jaetaan salivuoroja (6 salia). 4. Koululaisten kesätyöt 4. Kesätöitä tuettiin yrityksille, yhteisöille ja yksityisille 170 /nuori/2 vk. Tukea haki ja sai 49 yritystä. Kaikkia hakeneet 110 nuorta saivat kesätyöpaikan. Vuorossa olivat 1995 ja 1996 syntyneet koululaiset. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 2,8 Nettokustannukset euroa/asukas 84,24 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

81 80 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,5 Toimintamenot muutos % 2011/ ,8 Toimintakate muutos % 2011/ ,2 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 0,0 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/2012-2,9 Hyvinvointitoimenpiteet: - Ohjatut lasten ja nuorten tapahtumat. Ylläpidetään nuorisotiloja. - Mahdollistetaan omaehtoinen kunnosta huolehtiminen ylläpitämällä kuntosaleja, liikuntatiloja, hiihtolatuja, pururatoja jne.

82 81 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, yhteensä TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 5,3 Toimintamenot muutos % 2011/2012 1,1 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,9 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/ ,1 HALLINTO Toiminta-ajatus: Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnan infrastruktuuria rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Lautakunnan tehtäväalueiden hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja monipuolisesti. Palveluiden toteuttamistapojen tarkastelua tehty ja tehdään jatkossakin vuosittain. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain sekä jätehuoltolain mukaisena kunnan viranomaisena. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Palveluiden taloudellinen hallinta Yhteistyö Toteutuminen (mittarit, arviointi) Hyväksytyn talousarvion ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaista talousarvion määräaikaista seurantaa toteutettiin neljä kertaa vuodessa Palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta koettu asianmukaisesti palvelevana toimijana.

83 82 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,94 1,94 Nettokustannukset euroa/asukas 21,72 20,27-1,45 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012-9,7 Toimintamenot muutos % 2011/2012-2,3 Toimintakate muutos % 2011/2012 0,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,8 Poistot muutos % 2011/2012 YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TOTEUTTAMINEN Toiminta-ajatus: Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytönsuunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Ajantasalla olevat pohjakartat ja kartastot Valmiudet siirtyä EUREF-koordinaatistoon Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Siikajoenkylän uusi pohjakartta valmistui -Paavolan pohjakartan maastomittaukset ja stereotyö tehty Muudoskertoimet laskettu, valmius siirtää kartta-aineisto EUREF-järjestelmään Toteutuivat kaavoituskatsauksen mukaisesti, mm.: - Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava lainvoimainen - Ruukin Asemaseudun osayleiskaava hyväksymisvaiheessa - Jokivarren ja Siikajoenkylän osayleiskaavat ehdotusvaiheeseen

84 83 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1 1 Nettokustannukset euroa/asukas 21,78 20,27-1,51 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,1 Toimintamenot muutos % 2011/ ,3 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,7 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,9 Poistot muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: - Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyvyys ja luonnon arvot.

85 84 YMPÄRISTÖNHOITO Toiminta-ajatus: Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, teiden valaistuksista, puistojen, leikkikenttien ja torien hoitamisesta, urheilu-, liikunta- ja uima-alueiden hoidosta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kunnossapidon taso. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Urakkasopimuksissa määritetyt laatutasot saavutettiin. Ympäristön viihtyvyys. Työllisyystoiminta. Asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökohdat huomioiden ympäristön viihtyvyydelle asetetut tasot saavutettiin urakkasopimuksissa määritetyissä töissä ja kunnan omana työnä tehdyissä töissä. Omavalvonta dokumentoitiin. Työllistämistuella palkattuja työntekijöitä ei saatu tarvittavaa määrää, joka johtui työvoimatoimiston työllistämislinjasta. Kuntouttava työtoiminta jatkui suunnitelman mukaisena. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,5 1,5 Nettokustannukset euroa/asukas 62,21 60,99 Kaavateitä km 28,4 28,4 Kevyenliikenteenväyliä km 6,3 6,3 Siltoja kpl 1 1 Pesäpallokenttiä kpl 2,0 2,0 Valaistuja kuntoratoja km 12,0 12,0 Jääkiekkokaukaloita kpl 9,0 9,0 Jääkenttiä kpl 7,0 7,0 Hiihtolatuja lumitilanteen muk. Km 30,0 30,0 Puistoja ha 5,3 5,3 Torialueita kpl 2,0 2,0 Avustettavat yksityistiet km 194,0 194,0 Yleisiä uimapaikkoja kpl 5,0 5,0 Talviuintipaikkoja kpl 1,0 1,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

86 85 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 9,6 Toimintamenot muutos % 2011/ ,4 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,1 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,2 Poistot muutos % 2011/2012 5,0 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Liikunta- ja urheilualueen menot Kaavatiet Poikkeamisten syyt Aikainen syystalvi 2012 näkyi liikunta-alueiden menoissa Poikkeuksellisen luminen kevättalvi aiheutti normaalia enemmän lumenajoa ja polanteen poistoa Hyvinvointitoimenpiteet: - Liikenneväylien ja piha-alueiden päivittäinen liikennöitävyys turvallista - Viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä luodaan viihtyisyyttä ympäristöön suunnitelmallisesti, vuonna 2012 suunnitelma tehtiin Paavolan kaava-alueelle, 2013 on vuorossa Revonlahden kaava-alue. - Uimarantojen ja leikkikenttien käyttö turvallista: kunto tarkastetaan säännöllisesti ns. omavalvontana, alueet siivotaan ja huolletaan säännöllisesti - rakentamis- ja korjaustöiden yhteydessä ympäristö muutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi - leikkikenttien ja lähiliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan monikäyttöisyys (esim. lapset, työikäiset, seniorit, koulukäyttö, ympäristöopetus) - Liikunta-alueiden ylläpito mahdollistaa kuntoliikunnan eri kylillä - ympäristön hoidon töissä mukana työllistämistuella palkattuja, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllistämis- ja aktivointitoimenpiteissä olevia henkilöitä. Tavoitteena on tarjota heille mielekästä työtä ja sen kautta aktivoida heidät takaisin työelämään ja/tai opiskelemaan

87 86 JÄTEHUOLTO Toiminta-ajatus: Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu jäteneuvonta, Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto ja jatkokäsittelyyn toimittaminen sekä lakiin perustuva romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kiinteistökohtaisesti hyötyjätteen vastaanoton lisääminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kaatopaikalle tullut jätemäärä pieneni edellisestä vuodesta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 0,09 0,09 Nettokustannukset euroa/asukas 3,79 11,56 7,77 Kaatopaikkoja kpl 1,0 1,0 Hyötyjätepisteitä kpl 8 8 Onglmajäte vast.ottopist. Kpl 4 4 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,1 Toimintamenot muutos % 2011/ ,5 Toimintakate muutos % 2011/ ,0 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,3 Sisäiset menot muutos % 2011/2012-0,8 Poistot muutos % 2011/ ,2

88 87 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,39 euroa ei oltu ennakoitu Jätevero valtiolle Poistot euroa Poikkeamisten syyt Jätevitonen Oy:n lopetus euroa ennakoitua suurempi menoerä. Lisäpoisto Huumolan kaatopaikkakustannuksista euroa Hyvinvointitoimenpiteet: - Jätehuoltojärjestelmässä mahdollistetaan kiinteistökohtainen jätteiden hyötykäyttö (mm. energiajätteen erilliskeräily) - Kyläkohtaiset hyötyjätteen keräilypisteet - Jätehuoltomääräyksillä ohjeistetaan koko kunnan jätehuoltoa. - KIINTEISTÖT Toiminta-ajatus: Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, rakennusteknistä huoltoa ja LVISA- huoltoa ja käyttäjille oheispalveluja. Yleisenä tavoitteena on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksenmukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiinteistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ja kaukolämpölaitoksiin ympärivuorokautisen varallaolo päivystyksen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö Avoimuus ja vuorovaikutus Kiinteistönhoidon mitoitus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kiinteistöjen huoltoa ja korjaustoimia suoritettiin säännöllisesti. Käytännössä kaikki kunnan omistamat kiinteistöt olivat tarkoituksenmukaisessa käytössä. Ns. Päkkilän kiinteistön purkaminen Siikajoenkylällä aloitettiin yhteistyössä Siikajokiseura ry:n kanssa. Avoimuutta ja vuorovaikutusta pyritty lisäämään kiinteistön käyttäjien ja kiinteistöhuollon välillä. Mitoitustyöt aloitettiin 2012 ja se jatkuu vuoden 2013 puolelle.

89 88 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 7,3 6,8 0,5 Nettotulo euroa/asukas 31,75 84,63 31,75 Kunnan om. Käytössä kiint. Kpl 29,0 29,0 Vuokralle annettuja kiinteistöjä kpl Teollisuustiloja kpl 1 1 Osakehuoneistoja kpl 2,0 2,0 Paloasemia kpl 3,0 3,0 Metsää ha 806,0 806,0 Satamia kpl 4,0 4,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/2012 4,7 Toimintamenot muutos % 2011/ ,6 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 9,0 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,1 Poistot muutos % 2011/2012-1,2 Huomioitavaa: - Kiinteistönhoidossa ja kaukolämpölaitosten käyttötehtävissä on yhteinen päivystysrengas ja yhteistyötä henkilöstön käytössä, joka on taloudellinen toimintatapa Hyvinvointitoimenpiteet: - Kiinteistöillä ylläpidetään tarkoituksenmukaisia olosuhteita, huomioiden talousarviossa valtuuston hyväksymät talouden reunaehdot - Kiinteistötoiminnassa mukana työllisyysvaroilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä

90 89 ENERGIAHUOLTO Toiminta-ajatus: Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöihin ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osaalueilla. Kaukolämpölaitoksia on kolmessa eri taajamassa: Paavola, Ruukki ja Siikajoenkylä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Luotettava lämmöntoimittaja. Ruukin peruskorjatun lämpölaitoksen käyttöönottaminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Lämmöntoimituksissa ei ollut sopimusasiakkaita haittaavia katkoksia. Ruukin peruskorjattu lämpölaitos otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011/2012. Käyttöönotto on sujunut hyvin, lämpölaitoksen hoitohenkilöstö on koulutettu. Ensimmäisen käyttöönottovuoden kokemuksen jälkeen lämpölaitoksen peruskorjaus on todettu onnistuneeksi. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 2,2 2,2 Nettotulo euroa/asukas 48,13 50,04 1,91 Myyty lämpömäärä MWh/vuosi , , ,0 Sopimusasiakkaiden määrä kpl Lämmitettävien rak. Tilavuus m Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut

91 90 Talous: TP 2011 TA muutokset Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,6 Toimintamenot muutos % 2011/ ,1 Toimintakate muutos % 2011/ ,7 Sisäiset tulot muutos % 2011/ ,8 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 3,9 Poistot muutos % 2011/ ,0 Hyvinvointitoimenpiteet: Toimitetaan lämpöenergiaa kiinteistöille ja teollisuustuotantoon läpi vuoden luotettavasti MUU TOIMINTA Toiminta-ajatus: Muu toiminnan kohtaa käytetään ns. läpilaskutuspaikkana. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yrityspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtionapua. Vuoden 2012 suurimmista rakennushankkeista voidaan mainita terveyskeskuksen rakentaminen, Gumeruksen päiväkotitilat ja Ruukin alakoulun suunnittelu ja toteuttamisen aloitus. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen suunnitteluvaiheesta valmistumiseen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Aloitettiin Ruukin terveysaseman rakentaminen, hanke valmistuu kesäkuussa Revonlahden päiväkodin laajentaminen toteutettiin olemassa oleviin tiloihin muutostyönä. Ruukin alakoulun suunnittelutyö jatkui, peruskorjaus käynnistyy kesäkuussa Alakoulun väistötilasuunnittelu jatkui Aravataloille. Gumeruksen päiväkodin suunnittelu jatkui, peruskorjaushanke käynnistyy keväällä 2013.

92 91 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 0,5 0,5 Nettokustannukset euroa/asukas 3,63 3,64 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,4 Toimintamenot muutos % 2011/2012 5,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,9 RAKENNUSVALVONTA Toiminta-ajatus: Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Ympäristövalvonta hoidetaan lain ja asetusten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennus- ja ympäristöluvat. Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Normaalin rakennusluvan käsittelyaika n. 2 viikkoa. Rakennus- ja ympäristöluvan hakuvaiheessa määritetty hankkeiden laatutaso ja rakennusaikainen valvonta lakien ja asetusten mukaisesti.

93 92 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 13,7 12,27 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,5 Toimintamenot muutos % 2011/2012 0,2 Toimintakate muutos % 2011/ ,6 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/ ,3 Poistot -359 muutos % 2011/2012 Hyvinvointitoimenpiteet: Rakennus- ja ympäristölupavaiheessa käydään hankkeen suunnitelmat huolellisesti läpi ja varmistetaan, että hankkeissa on huomioitu terveellisyys-, viihtyisyys- ja turvallisuusasiat YMPÄRISTÖNHUOLTO Toiminta-ajatus: Ympäristönhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Toiminta-alue käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan pohjavesien tarkkailun. Tavoitteiden toteutuminen Siikajoen veden laatu. Keskeiset tavoitteet 2012 Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tutkimustulosten mukaan veden laatu pysynyt aikaisempien vuosien tasolla.

94 93 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2012 Toteuma 2012 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 0,53 1,82 1,29 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2011 muutokset yli/-ali Toimintatulot muutos % 2011/ ,0 Toimintamenot muutos % 2011/ ,7 Toimintakate muutos % 2011/ ,5 Sisäiset tulot muutos % 2011/2012 Sisäiset menot muutos % 2011/2012 Poistot muutos % 2011/2012 Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Alhonmäen kaatopaikan tarkkailusuunnitelma Pohjavesien ja soravarojen selvityshanke POSKI Poikkeamisten syyt Tarkkailusuunnitelma piti päivittää ja hyväksyttää Ely-keskuksessa. Kunta ja Vesiyhtiö mukana ns. POSKI hankkeessa, jossa selvitetään pohjavesialueilla olevat soravarat (Ely-keskuksen ja kuntien yhteishanke, EU avusteinen hanke) Hyvinvointitoimenpiteet: - Seurantatutkimuksilla varmistetaan, että vesistöt ovat turvallisia käyttää.

95 INVESTOINNIT, VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MÄÄRÄRAHAT, TOTEUMA JA PERUSTELUOSA 94

96 95

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot