Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013

2 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Kansikuva: Minun Ilmajokeni tapahtuma Kuva: Minna Kuivaniemi Ilmajoki merkeissä sivistystoimi järjesti yhdessä llmajoki-lehden kanssa piirustus- ja kirjoitustapahtuman, johon haastettiin mukaan päiväkodit, ala-asteet, yläaste ja lukio.

3 S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2013 toimintaa ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio 2 Henkilöstöorganisaatio 3 Taloudellinen kehitys 4 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Ilmajoen kunnan toiminnan ja talouden kehitys 5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 8 Ympäristötekijät 8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 8 Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 10 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 11 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 12 Tase ja sen tunnusluvut 13 Kunnan kokonaistulot ja menot 14 Konsernin toiminnan ohjaus sekä olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 15 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 16 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernitase ja sen tunnusluvut 19 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 20 Talousarvion toteutuminen 20 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 20 Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta 21 Kunnanvaltuusto 21 Kunnanhallitus 22 Yleishallinto 23 Kunnanhallitus 22 Hallintotoimisto 23 Taloustoimisto 24 Henkilöstötoimisto 25

4 Isännöinti 26 Ruoka- ja puhtauspalvelu 27 Elinkeinotoiminta 30 Tekninen lautakunta 32 Tekninen hallinto 32 Kaavoitus- ja mittaustoimi 34 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet 37 Kiinteistötoimi 40 Tekniset palvelut 43 Palo- ja pelastustoimi 43 Vesihuolto 44 Ympäristölautakunta 47 Rakennusvalvonta 47 Ympäristönsuojelu 59 Lakeuden jätelautakunta 51 Perusturvalautakunta 54 Terveystoimi 54 Sosiaalitoimi 55 Sivistyslautakunta 57 Peruskoulutus 57 Päivähoito 58 Ilmajoen lukio 60 Kirjasto- ja kulttuuritoimi 62 Ilmajoki-opisto 64 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 66 Nuoriso- ja liikuntatoimi 66 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 69 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 73 Investointiosan toteutumisvertailu 75 Rahoitusosan toteutumisvertailu 83 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta 84 LIITTEET - Perustietoja kunnasta 87 - Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt 88 - Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 89 - Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2013 siirtyneet henkilöt 90

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2013 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2013 tilinpäätös on alijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 143 / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 165. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui , kun edellisen vuoden tulos oli Vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttivat erityisesti JIK ky:n ( ) ja sosiaalitoimen ( ) toimintamenojen ylitykset. Vuosikate jäi alijäämäiseksi huolimatta siitä, että verotulojen kasvu oli 3,7 %:a suurempi verrattuna talousarvioon, tosin valtionosuudet olivat 0,2 %:a pienemmät verrattuna talousarvioon. Eri hallintokuntien tulosyksiköiden toimintamenojen toteuma oli suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tulosyksiköiden tulot puolestaan olivat suuremmat kuin oli arvioitu. Näin ollen toimintakate heikkeni yhteensä arvioituun nähden. Eniten toimintakatetta heikensi JIK ky:n ylitys: , sosiaalitoimen ylitys: , ja peruskoulutuksen ylitys: Merkittävimmät investointikohteet olivat haja-asutusalueiden viemäröinnin jatkaminen: , poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakepääoma Investointien bruttoarvo oli ja netto Kunnan asukasluku oli vuoden 2013 alussa henkilöä ja vuoden 2013 lopussa henkilöä. Eli väestölisäys oli 83 henkilöä, kun se vuonna 2012 oli 120 henkilöä. Rakentamisen suhteen vuosi oli vilkas. Uusia omakotirakennuksia valmistui 56 kpl ja 4 rivitaloa, yhteensä 89 asuntoa. Teollisuusrakennuksia ja niiden laajennuksia valmistui 12 kpl. Maatalousrakennuksia ja niiden laajennuksia valmistui 24 kpl. Kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä. Ilmajoella Seppo Pirttikoski kunnanjohtaja 1

6 KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta Jaakko Ilkan koulun johtokunta Peruskoulujen johtokunnat Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuorisovaltuusto Lakeuden jätelautakunta Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. 2

7 Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle Puolue: Äänimäärä: Valtuutettujen määrä: Suomen Keskusta r.p Kansallinen Kokoomus r.p Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p Perussuomalaiset r.p Suomen Kristillisdemokraatit r.p Vasemmistoliitto 51 0 Yhteensä HENKILÖSTÖORGANISAATIO KUNNANJOHTAJA HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Hallinto- ja talousjohtaja SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaalijohtaja SIVISTYSOSASTO Sivistystoimenjohtaja TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 489 henkilöä. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstöraportista. 3

8 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Yleisen talouden tilan osalta eletään edelleen voimakasta epävarmuuden aikaa, vaikka yksittäisiä positiivisia merkkejä paremmasta kehityksestä on välillä saatu. Pääasiallista ongelmaa, eli julkisen talouden voimakasta velkaantumista ei kuitenkaan ole saatu taittumaan Suomessa kuin muuallakaan Euroopassa. Kuntatalous jatkoi vuonna 2013 velkaantumista, vaikka tilapäisistä verotilityksistä johtuen tulos näyttääkin jääneen keskimäärin niukasti plussalle. Suomessa vuoden 2013 bruttokansantuotteen kehitys painui alustavien tietojen mukaan negatiiviseksi n. -1,2 %. Muutos oli negatiivinen jo vuonna 2012 ja vuonna 2013 BKT:n laskun vauhti kiihtyi. Vuodelle 2014 arvioitiin vielä alkukeväästä maltillista 0,8 % kasvua mutta VM on kevään kehysriihen alla alentanut ennustetta 0,5 % tasoon. Lähes kaikki merkittävät ennustelaitokset arvioivat BKT:n laskevan vuonna 2013, mutta lopullinen alenema oli lopulta ennakkoodotuksia suurempi. Inflaatio oli vuonna 2013 noin 1,5 %. Samaa tasoa ennustetaan myös vuodelle Julkinen velka nousi vuoden 2013 aikana edelleen voimakkaasti maan hallituksen sopeutustoimenpiteistä huolimatta ja nousee noin 60 % tasoon vuonna BKT:n arvo vuonna 2015 oli joulukuun ennusteessa yli 13 mrd. euroa pienempi kuin se oli viime vuoden kehysennusteessa. On selvää että hallitus joutuu etsimään lisäsäästöjä talouden tasapainottamiseksi. Yleinen talouden kehitys, valtion toimenpiteet julkisen talouden tasapainottamiseksi sekä toimintaympäristön muutos mm. väestön ikääntymisen myötä näkyy myös kuntakentän alustavissa tilinpäätöstiedoissa, joiden mukaan kuntien velkaantuminen jatkui kiihtyvällä vauhdilla. Kuntien lainamäärä kasvoi n. 12,8 %, kun kasvu vuotta aikaisemmin oli 12,3 %. Kuntien vuoden 2013 tilikausien tulos oli alustavien tietojen valossa vain noin 0,39 mrd. euroa positiivinen vaikka toimintakatteen alijäämän kasvu oli noin 2,7 % ja verotulot kasvoivat poikkeuksellisen paljon, noin 6,8 %. Ilman poikkeuksellisia ja kertaluonteisia verotilityksiä olisi koko kuntakentän tulos jäänyt miinukselle, lähes vuoden 2012 tasoon. Nähtävissä siis on, että kuntien tulee sopeuttaa toimintansa niukkoihin resursseihin. 4

9 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Toiminnan kehitys Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa kunnan toiminta-ajatukseen sisältyvät yleiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin: kokonaisuutena kunnan palvelut ovat laadukkaat ja palveluiden saatavuus on toteutunut hyvin viihtyisälle asuntotuotannolle on luotu hyvät edellytykset Kunnan viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa 2012 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä on käsitelty vielä valtuuston kokouksessa Viime vuoden talouskehitys oli kunnan talouden osalta kaksijakoinen. Alkuvuoden hyvä talouskehitys kääntyi aivan loppuvuodesta jonkin verran heikommalle kehitysuralle. Tämä näkyi erityisesti verotulojen marraskuun tilityksessä. Menojen kasvukehitys oli edelleen varsin nopeaa ja keskeisiin tuloeriin verrattuna selvästi suurempaa. Kun toimintakate huonontui 5,6 %, verotulot kasvoivat 6,4 % ja valtionosuudet 2,0 %. Vuosikate laski 1,7 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 2,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 7,0 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 4,7 milj. euroa. 5

10 Talouden kehitys Käyttötalous: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,89 Tulot ,72 Netto ,17 Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 4,072 milj. talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 1,110 milj. talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 2,962 milj. korkeammat kuin talousarviossa. Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - elinkeinot ja maaseutu tulosalue 0,096 milj. Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - sosiaalitoimen tulosalue 1,091 milj. - JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,939 milj. - peruskoulutuksen tulosalue 0,541 milj. Investoinnit: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,44 Tulot ,74 Netto ,70 Kunnan investointiohjelma oli varsin mittava vuonna Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakepääoma 1,000 milj., poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt ,41 ja muihin kunnallisteknisiin töihin ja vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä 1,774 milj. (netto). Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,975 milj. talousarviota pienemmät. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma: Toimintakate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vastaa käyttötalouden nettomenoja. Toimintakate vuonna 2013 oli -59,822 milj.. Toimintakate on 3,172 milj. huonompi kuin vuonna

11 Vuosikate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2013 vuosikate oli talousarviota huonompi. Talousarviossa vuosikate oli +3,141 milj. ja tilinpäätöksen mukaan se oli +1,725 milj.. Vuosikatteen huononeminen johtui käyttötalousmenojen kasvusta. Lainat: Uusia lainoja otettiin ison investointiohjelman vuoksi 6,96 milj. vuonna Lainojen lyhennykset olivat 3,7 milj.. Kunnan lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli 41,115 milj. (v ,533 milj. ). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2013 lopussa on (vuonna 2012 lainamäärä oli /asukas). Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät: Verotulot olivat yhteensä 36,254 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,196 milj.. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittyivät 1,302 milj. :lla. Verotulolajit toteutuivat seuraavasti: - kunnan tulovero 33,455 milj.. (+1,885 milj. verrattuna tilinpäätös 2012 sekä +1,455 milj. verrattuna talousarvio 2013) - yhteisövero 1,100 milj. (+0,026 milj. verrattuna tilipäätös 2012 sekä - 0,200 milj. verrattuna talousarvio 2013) Kiinteistöverojen kasvu oli 20,2 % (+0,285 milj. ) verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot ylittyivät 0,047 milj. talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet olivat yhteensä 25,863 milj.. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,045 milj. pienempi ja tilinpäätökseen 2012 verrattuna valtionosuudet olivat 0,515 milj. suuremmat. Korkotuotot olivat 0,096 milj., muut rahoitustulot olivat 0,069 milj.. Korkokulut 0,718 milj. ja muut rahoituskulut 0,016 milj.. Rahoitustuottojen ja menojen erotus oli -0,569 milj. 7

12 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHIT- TYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Rakentamisohjelmaan vuosille hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat n. 22,9 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v oli 3123 /asukas ja v /asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 26 % ja vaihtuvakorkoisia 74 %. Vakuutusten omavastuut ovat vastuuvakuutuksessa 1000 ja omaisuusriskivakuutuksessa Hallinto-oikeudessa oli vireillä valitus Seppälän kiinteistön purkamisen määrärahoista. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Vuoden 2013 aikana ei ilmennyt merkittäviä ympäristökysymyksiä. Ympäristölupien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla, myös lausuntojen määrä muiden viranomaisten myöntämiin ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJES- TÄMISESTÄ Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu kunnanhallituksen hyväksymien ja muuttamien Ilmajoen kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa 2010 hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan Hallintosäännön :n 38 mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnassa on erillinen, hallintosääntöön nähden toissijainen ohje sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa on toteutettu kyseisen ohjeen pohjalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, 8

13 lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä on vastannut kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella on laadittu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka edelleen merkitty tiedoksi kunnanhallituksessa. Kunkin toimialan taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain kunnanhallitukselle tehtävän seurantaraportin (talousarvion toteutuminen) muodossa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehdään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Riskienkartoitukseen ja omaisuuden hallintaan liittyen, kunnan vakuutusturva on tarkasteltu, arvioitu ja kilpailutettu vuoden 2011 aikana. 9

14 SELONTEKO KONSERNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Valtuusto on käyttänyt konsernin ylintä päätösvaltaa ja hyväksynyt konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja koko konsernia koskevat vuosittaiset tavoitteet talousarviossa. Kunnanhallitus vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita tytäryhteisöille, nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja ohjeistaa näitä hallituksiin valittavista henkilöistä. Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2013 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,85 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,80. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2013 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,01. Summassa on mukana laskuttamatta olevat arviolaskut vedenkulutuksesta ja ja sen jälkeen erääntyneet lainojen korot ja lyhennykset. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 94,7 %. Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,68 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,61 euroa. Taloudellinen tilanne on hyvä. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Asuntojen käyttöaste Palonkortteerissa oli 80 % ja Herralan kortteerissa 57,6 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 498. Yllä olevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 10

15 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,2 14,3 Vuosikate/Poistot,% 57,3 69,8 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 11

16 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 23,6 39,4 Lainanhoitokate 0,5 0,7 Kassan riittävyys, pv 3 7 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 12

17 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet IV Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot V Edell. tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet C PAKOLLISET VARAUKSET Rakennukset Muut pakolliset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut aineelliset hyödykkeet Valtion toimeksiannot Ennakkomaksut ja keskeneräi Lahjoitusrahastojen pääomat set hankinnat 3. Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset E VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet I Pitkäaikainen Muut lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutus- 4. Muut saamiset laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot II Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT 2. Lainasaamiset Omavaraisuusaste,% 44,9 47,9 3. Muut saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus,% 67,7 65,0 4. Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennkot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 13

18 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,35 Toimintakulut ,62 Verotulot ,18 - Valmistus omaan käyttöön ,21 Valtionosuudet ,23 Korkokulut ,88 Korkotuotot ,12 Muut rahoituskulut ,02 Muut rahoitustuotot ,09 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyodykkeiden luovutusvoitot ,99 Pakollisten varausten muutos Investoinnit - Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) 0 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,18 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,31 luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset ,43 Investointimenot ,13 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,67 Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,43 Antolainojen lisäys 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,56 Kokonaismenot yhteensä ,00 Täsmäytys: Kokonaistulot-Kokonaismenot= = Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos = =

19 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS SEKÄ OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2013 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,85 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,80. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2013 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,01. Summassa on mukana laskuttamatta olevat arviolaskut vedenkulutuksesta ja ja sen jälkeen erääntyneet lainojen korot ja lyhennykset. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 94,7 %. Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,68 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti ,61 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 80 % ja Herralan kortteerissa 57,6 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 498. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 15

20 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt 3 Yhtiöt Ilmajoen Vuokratalot Oy Palonkortteeri Oy Kiinteistö Oy Ilmajoen Virastotalo Kuntayhtymät 5 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä JIK-peruspalveluliikelitoskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt 8 As Oy Ilmajoen Ahonrati As Oy Ilmajoen Neloset As Oy Lukurati Ilmajoen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalo Koskenkorvan Pato Oy Lanssihalli Oy Yhteensä

21 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 9 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät -6 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 8 5 Tilikauden ylijäämä/alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,1 50,0 Vuosikate/Poistot,% 80,7 60,2 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 17

22 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -5 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -27 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toliminnan ja investointien rahavirran kertymä viidelta vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 41,8 34,5 Lainanhoitokate 0,8 0,8 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 18

23 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien ylijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja keskeneräi- VARAUKSET set hankinnat Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen korollinen vieras Vaihto-omaisuus pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras Saamiset pääoma Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen koroton vieras Lyhytaikaiset saamiset pääoma Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 32,5 34,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 65,0 67,0 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma+vähemmistöosuus+konsernireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * Vieras pääoma / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt muut lainasaamiset 19

24 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69 :n "Toimintakertomus" mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä ,16 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien ylijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kunnallisvaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan em. tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 20

25 Toteutuminen: Vuonna 2013 ei järjestetty vaaleja. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tarkastuslautakunnan keskeiset tehtävät ovat valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta toimii yhteistyössä tilintarkastajan kanssa. Kunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin vuosiksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Ilmajoen kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteet: Talousarviolla varmistetaan kunnan toimintojen rahoitus vuositasolla hallintokuntia sitovasti. Talousarvion toteutumisen seurantaa tulee hallintokunnissa osasto- ja tulosyksikkötasolla tehostaa ja tarvittaessa toimintaa tulee pyrkiä muuttamaan siten, että pysytään talousarvion meno- ja tuloarvioiden mukaisissa määrärahoissa. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen on keskeinen tavoite, jotta voidaan turvata kuntalaisten hyvinvointipalvelut. 21

26 Toiminnalliset tavoitteet: Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen. Kunnan luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen. Toteutuminen: Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. KUNNANHALLITUS / YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Toiminta-ajatus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuuluu kunnan arkistotoiminnasta vastaaminen (Arkla 9 ). Tavoitteet: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: - Talouden liikkumavara; vuosikate tulisi olla poistojen suuruinen. - Kokonaistulojen kasvu tulisi olla vähintään 1 % suurempi kuin toimintamenojen kasvu. Toteutuminen: - Talouden liikkumavaran osalta tavoitetta ei saavutettu vuonna Vuosikate oli 1,725 milj. ja poistot 3,011milj.. - Kokonaistulojen kasvun osalta tavoite toteutui viime vuonna. Kokonaistulojen kasvu oli 3,8 % ja toimintamenojen kasvu 5,3 % (ilman investointeja). Ilman lainanottoa kokonaistulot kasvoivat 3,4 %. Viime vuoden osalta taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Henkilöstömenot kasvoivat 4,0 % ja palvelujen osto 7,4 %. Toimintatuotot kasvoivat 4,1 %, verotulot kasvoivat 6,4 % ja valtionosuudet 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. 22

27 Toiminnalliset tavoitteet: - Kuntaorganisaation palvelukyvyn ja tehokkuuden kehittäminen - Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen - Kunnan asukasluvun pitäminen vähintään nykytasolla - Seutuyhteistyön kehittäminen - Jatketaan vuonna 2005 alkanutta talousarvion raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämistä Toteutuminen: Kokonaisuutena voidaan todeta, että Ilmajoen kunta tarjoaa erinomaiset peruspalvelut kuntalaisille. Lisäksi kuntaorganisaation palvelukykyä ja tehokkuutta on pyritty kehittämään. Palvelut tuotetaan keskimääräistä edullisemmin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettiin vuoden 2013 aikana erityisesti luomalla edellytyksiä yritysten sijoittumiselle kunnan alueelle. Seutuyhteistyötä eri tahoille kehitettiin. YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Hallintotoimisto Toiminta-ajatus: Hallintotoimisto vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämä sisältää esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelun ja laatimisen, kirjoittamisen sekä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin. Lisäksi hallintotoimisto vastaa kunnan keskusarkistosta, arkistotoimesta, atk-järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, kopiointipalveluista, puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä hallintotehtävistä. Hallintotoimisto vastaa kunnassa valtiollisiin- ja kunnallisvaaleihin liittyvästä ennakkoäänestyksestä sekä näihin ja varsinaisiin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 23

28 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Tehokas ja joustava asioiden valmistelu ja täytäntöönpano Asetettujen määräaikojen noudattaminen Määräaikoja on kyetty noudattamaan Muut tavoitteet: Laadukas ja joustava palvelu hallintotoimiston toimialalla kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden sekä ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden. Kunnan tietoverkon tehokkaan käytön ylläpitäminen ja atk-palvelujen hoitaminen kunnan omana työnä. Kunnan monistamon eri palveluiden tehokas hyödyntäminen sekä kopioinnin keskittäminen monistamossa käytössä oleville koneille kaikkien hallintokuntien osalta. Toteutuminen: Hallintotoimiston palvelu on laadukasta ja joustavaa niin kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden kuin ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden Kunnan tietoverkko on kyetty pitämään tehokkaassa käytössä kunnan omana työnä Monistamon eri palvelut on hoidettu tehokkaasti ja kopiointia on keskitetty monistamossa oleville laitteille. Kunnassa on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen kirjaamis- ja arkistointiluokitus. Asiakirjat ja tiedot löytyvät saman luokituksen mukaisesti koko asian elinkaaren ajalta aktiivivaiheesta passiiviseen säilytysvaiheeseen. Taloustoimisto Toiminta-ajatus: Taloustoimisto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kassanhallinnan, sijoitustoiminnan, laina-asiat ja kirjanpidon sekä vastaa kunnan saatavien perinnästä, vakuutuksista ja taloussuunnittelusta. 24

29 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Kirjanpidon viive päivä / keskimäärin 3 Maksuvalmius päivä 14 3 Viivästyskorkotaso % maksatuksesta 0,01 0,0010 Lainojen keskikorko prosenttia enintään 4,5 % 1,5 % Rahaliikenne on vuoden 2013 aikana keskitetty yhteen pankkiin. Henkilöstötoimisto Toiminta-ajatus: Henkilöstötoimiston tehtävänä on hoitaa henkilöstötoimistolle kuuluvat palkanlaskentatehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti, vastata virka- ja työehtosopimusten oikeasta soveltamisesta Ilmajoen kunnassa, vastata kunnan työllisyysasioista sekä hoitaa muut toimistolle kuuluvat henkilöstö- ja suunnittelutehtävät. Tavoitteet: Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu seuraavat tavoitteet: Järjestetään kesätyöpaikkoja nuorille kunnan tehtävissä ja tuetaan kesätyöpaikkojen järjestämistä muiden työnantajien palveluksessa. Tavoitteena on järjestää 70 kesätyöpaikkaa kunnan avustuksella nuorille kesän 2013 aikana. Palkat maksetaan määräpäivinä oikean suuruisina oikeille henkilöille. Eläketiedot ilmoitetaan eläkelaitoksille siten, että kunta välttyy taloudellisilta viivästysseuraamuksilta. Virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa pyritään sopimusten oikeaan ja samanlaiseen tulkintaan eri hallinnonaloilla. Kuntaa koskevat keskeiset tilastot pidetään ajan tasalla. Vuonna 1996 käyttöön otettu palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelma pidetään ajan tasalla. Edistetään henkilökunnan työssä jaksamista jatkamalla kunnan omaa työhyvinvointi (tyhy) -toimintaa. Yhteistyötä seutulippuhankkeessa jatketaan uudistuvan joukkoliikennelainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Toteutuminen: Kunnan palvelukseen kesätyöhön Ilmajoen kunta palkkasi 20 nuorta vuonna 2013 kolmen viikon työjaksoihin. Lisäksi kunnan tuki kesätyöpaikkojen järjestämistä yrityksissä ja yhdistyksissä. Tämän tuen turvin 52 nuorta sai kesätyöpaikan 25

30 yritysten ja yhdistysten palveluksessa. Näin ollen yhteensä 72 nuorta sai joko kunnalta tai kunnan tuen turvin kesätyöpaikan kesällä Kunta on osallistunut nuorten työllistymiseen tähtäävän Kaks Kättä -työpajan toimintaan vuonna Ilmajokisten määrä työpajassa on ollut 4 nuorta ja 1 ohjaaja. Palkanlaskentaa sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevat tavoitteet on saavutettu. Henkilökunnan työssäjaksamiseen liittyvää tyky/työhyvinvointitoimintaa on jatkettu kunnan eri yksiköissä yksiköiden oman suunnittelun pohjalta tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Työhyvinvointitoimintaan on ollut käytettävissä noin euron määräraha vuonna Työterveyshoito on tarjonnut palveluitaan kunnan koko henkilökunnalle. Kunta on osallistunut seutulippuhankkeeseen vuonna Isännöinti Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Isännöitsijä Toiminta-ajatus: Isännöinti hoidetaan kokonaisisännöintinä lainsäädännön, alan määräysten ja sopimusehtojen sekä alalla vakiintuneen käytännön mukaan. Isännöitävät kohteet ovat Ilmajoen Vuokratalot Oy ja Palonkortteeri Oy sekä hallinto- ja talousasiat Ilmajoen Palvelutalosäätiön osalta. Vt. asuntosihteerinä isännöitsijä vastaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokraamisesta sekä mm. ARA:n asuntomarkkinaselvityksen laatimisesta. Lisäksi isännöinti hoitaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrien laskutuksen. Toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste keskustassa oli 96,5 % (98,9 % vuonna 2012, Ahonkylässä 94,8 % (97,8 %) ja Koskenkorvalla 89,7 % (96,6 %); kaikki asunnot yhteensä 94,7 % (98,2 %). Palonkortteeri Oy:n asuntojen käyttöaste Kauppatie 26:ssa oli 80 % (90 %). Pääsääntöisesti Sedu Pappilantien opiskelijoiden asuttaman Herralan Kortteerin käyttöaste oli 57,6 % (60,5 %). 26

31 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö. Toiminta-ajatus: Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat keskitetysti eri hallintokunnille ja JIK ky:lle heidän asiakkaittensa tarpeiden mukaisia ravitsevia, maukkaita ja taloudellisia ateriapalveluja sekä kiinteistöille asiantuntevaa ja hinta/laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä puhtauspalveluja. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Ruokapalvelut: Ruokailijoiden tyytyväisyys keittiöiden palveluihin asiakaskyselyt tyytyväisyystaso 75 % Tk:n potilaat 80 % Tk:n osaston hlö 80 % Kotokartano 75 % koulujen asiakkaat 80 % Toiminnan riittävyys aterioiden / suoritteiden määrä Keittiöiden hyvä hygieniataso omavalvonnan toimiminen / seuranta toteutuminen 85 % seurantaraporttien muk. toteutuma 85 % ja puhtausnäytteiden tulokset keskim. hyvät Puhtauspalvelut: Siivoojien ammatillisen osaamisen lisääminen koulutustilaisuuksien määrä osallistuneiden siivoojien määrä 2-3 tilaisuutta/vuosi 85 % osallistuu vähintään kahteen tilaisuuteen 2 tilaisuutta 86 % osallistui kahteen tilaisuuteen Siivouksen neliöhinta euro/neliö/kk kouluissa alle 2,15 euroa/neliö/kk, muut alle 2,30 eur/neliö/kk 2,11 eur/neliö/kk muut 2,60 eur/neliö/kk (Huom. päiväkodit 3,58 eur/neliö/kk, silloin muut 1,98 eur/neliö/kk) JIK:n palvelukohteet 2,49 eur/neliö/kk (eniten neliöitä Kotokartanossa ja palvelutaloilla) 27

32 Muut tavoitteet: Ruokapalvelu: Tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita kunnan ruokapalveluyksikkönä Puhtauspalvelu: Tavoitteena on, että puhtauspalvelutaso on laadukasta ja kiinteistöt ovat turvallisia ja viihtyisiä tilojen käyttäjien työskentelyyn ja vapaa-aikaan, johtaen asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Toteutuminen: Ruokapalvelut: Keittiömme ovat onnistuneet tavoitteissaan valmistaa hyvää, ravitsevaa ja taloudellista ruokaa erilaisille asiakkaillemme. Jatketaan työtä kasvisten lisäämisen ja rasvan vähentämisen eteen, ravitsemussuosituksia noudattaen. Elintarvikkeiden uudet hankintasopimukset otettiin käyttöön EPSHP:n tekemät uudet sopimukset pitivät hintojen korotukset maltillisena. Hankintarenkaan elintarvikehankintojen perusteena ovat hinnan lisäksi tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, jossa asiatuntijana ravitsemusterapeutti sekä DEHKO 2D suositukset. Tuotteiden kotimaisuus on myös tärkeää. Asiakkaita saimme lisää varhaiskasvatuksen lisääntyvistä lapsimääristä päiväkodeissa ja kouluissa, jossa toiminta monipuolistui aamu- ja iltapäivän välipalatarjoiluilla. Uusia päiväkoteja avattiin Neirossa ja Munakassa Lisäksi elokuussa 2013 aloitettiin Munakan ja Västilän kouluilla esiopetus sisältäen kokopäivähoidon sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnat aikaisempien Herralan, Palonkylän ja Ahonkylän koulujen lisäksi. Nämä toiminnat lisäävät keittiöissä työtekijätarvetta ja elintarvikemenoja. Ateriasuoritteita valmistimme yhteensä kpl. Suoritteen keskihinta 3,01 pysyi edellisen vuoden tasolla (tilinpäätös ). Keittiöissämme työskenteli 47 ammattilaista, kokopäivätoimiksi muutettuna 38,7 henkilöä. Keittiötunnit 296 h/pv. Puhtauspalvelu: Puhtauspalvelut on onnistunut pitämään puhtaustason laadukkaana ja taloudellisena siivoojien ammattiosaamisella. Helmikuussa 2013 uimahallin siivooja ja siivoustyönohjaaja osallistuivat Uimahalli-kylpyläpäiville kolmen kunnan (Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki) yhteinen koulutuspäivä Jalasjärvellä Hartmanilla koulutus lattianhoitolaikoista. Osa siivoojista on omaehtoisesti suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Uusia päiväkoteja avattiin Neiroon ja Munakkaan , elokuussa aloitettiin esiopetus sekä ap-ip toiminta Munakan ja Västilän kouluilla, nämä kaikki lisäsivät siivouksen tarvetta ko. kiinteistöissä alkaen myymme puhtauspalveluja Kyrönjokilaakson veden Koskuslähteen vedenottamon tiloihin n. neljä kertaa vuodessa. 28

33 Käpälämäen päiväkodin lopullinen mitoitus valmistui toiminnan vakiinnuttua ja sen mukainen työskentely alkoi Jaakko Ilkan koulun uuden mitoituksen mukainen työskentely alkoi Siivottavia neliöitä on ollut vuonna 2013 kaikkiaan , joista JIK:n palvelukohteiden osuus on ollut n neliötä. Palveluliikkeen siivouksessa on ollut 1681 neliötä (Herralan koulu). Siivottavia kiinteistöjä on yhteensä 61 kpl. Siivoustyötä tekevien lukumäärä 47 henkilöä, kokopäivätoimisiksi muutettuna 33,4 siivoojaa. Siivoustunnit 256 h/pv. 29

34 ELINKEINOT JA MAASEUTU Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Yritysasiamies. Toiminta-ajatus: Elinkeinotoimen tehtävänä on elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä myönteisen kuntakuvan kehittäminen. Toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yhteistyöhakuista. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Positiivinen työpaikkakehitys suhdannekierron aikana (päämäärätavoite) Toteutuminen Uusin tilasto 2011: +24 Tyytyväiset elinkeinotoimen asiakkaat 1-2 krt valtuustokaudessa suoritettava asiakastyytyväisyysmittaus Keskiarvo n. hyvä Toteutunut Aktiivinen toiminta Muut tavoitteet - kohdassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen Vähintään n. 80% toteutusaste talousarviovuoden aikana n. 90 % Muut tavoitteet /Toteutuminen: Ilmajoen kunnan elinkeinotoimessa vuosi 2013 oli ehkä vuosikymmenen onnistunein. Pienellä taloudellisella panostuksella tehty bioterminaaliselvitys on poikimassa vuosikymmenen suurimman päätoimipaikkamuuton kuntaan. Ilmatuulihankkeen puitteissa löytyi useita potentiaalisia tuulivoimapuistoalueita, jotka keräsivät usean alan yrityksen kiinnostusta sekä satoja maanomistajakontakteja. Paikkakunnalla toimivat uudet yritykset ovat kunnostautuneet esimerkiksi kasvuyrityskilpailuissa tuoden positiivista julkisuutta kunnalle. Euromääräinen investointitahti on ollut suurinta vuosikausiin. Suurin takaisku oli uusissa tiloissa toimineen perinteikkään osuusmeijerin toimintojen alasajo paikkakunnalla. Uuden toiminnan löytyminen tiloihin onkin haaste myös elinkeinotoimelle vaikka kunta ei tiloja omistakaan. Kunnan omistamien toimitilojen käyttöaste oli korkealla tasolla lukuun ottamatta valtion virastotaloa, joka on kuitenkin pääsemässä uuteen vauhtiin tarpeellisten remonttien jälkeen. 30

35 Yli-Lauroselan talomuseon toiminta sujui jo vähemmän kuormittavasti, kun toimintamallia muokattiin aiempaa yrittäjävetoisempaan suuntaan. TV-näkyvyyden lisäksi merkittävimmille yritysalueille on asennettu vuoden loppupuolella ensimmäiset lähimarkkinointiin tarkoitetut yritystontti-infotaulut. Kansainväliseen markkinointiin toteutettiin yhteistyössä Invest in Seinäjoki region - hankkeen kanssa seudullisesti yhteisesite kieliversioilla. Laajemman ja laatuaan ensimmäinen sijoittuvan yrityksen oppaan valmistelu oli vuoden lopulla erittäin pitkällä. Ilmajoen yrittäjien kanssa toteutettiin suunnitellun kaupanalan toimialajaoksen sijaan yhteisesti toteutetut käänteisen parkkimaksun päivät, jotka saivat maakunnallista huomiota ja positiivista palautetta yrittäjiltä. 31

36 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kaavoitus- ja mittaustoimi, tekninen hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kiinteistötoimi, liikelaitokset ja tekniset palvelut. TEKNINEN HALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja. Toiminta-ajatus: Teknisen toimen tarkoituksena on edistää turvallisen, toimivan ja kauniin elinympäristön kestävää kehittymistä. Toiminnassa painotetaan kestävää kehitystä, teknistaloudellista ajattelua, hyvää suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Vuosityöohjelmien toteutuminen Toteutumaraportointi Vahvistettu työohjelma on 100 % toteutunut Tavoite on toteutunut Määrärahojen riittävyys Määrärahat Määrärahojen käyttöaste on enintään 100 % Tavoite on toteutunut Päätöksenteon ja täytäntöönpanon oikea-aikaisuus Laaditut aikataulut ja projektisuunnitelmat Täytäntöönpanon toteutuminen talousarviovuoden aikana Tavoite on pääosin toteutunut, joidenkin investointien toteutus jaksottuu useammalle vuodelle. Muut tavoitteet: Tekninen hallinto toteuttaa tehtäväalueensa palveluita toimien yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa mm. investointihankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa ja tehtäväalueelleen kuuluvien palveluiden ja kiinteistöjen taloudellisen käytön suunnittelussa. 32

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015

Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015 Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015 Kunnanhallitus 4.4.2016 80 S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2015 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot