Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Ilmajoen kunta Toimintakertomus vuodelta 2013

2 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Kansikuva: Minun Ilmajokeni tapahtuma Kuva: Minna Kuivaniemi Ilmajoki merkeissä sivistystoimi järjesti yhdessä llmajoki-lehden kanssa piirustus- ja kirjoitustapahtuman, johon haastettiin mukaan päiväkodit, ala-asteet, yläaste ja lukio.

3 S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2013 toimintaa ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio 2 Henkilöstöorganisaatio 3 Taloudellinen kehitys 4 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Ilmajoen kunnan toiminnan ja talouden kehitys 5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 8 Ympäristötekijät 8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 8 Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 10 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 11 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 12 Tase ja sen tunnusluvut 13 Kunnan kokonaistulot ja menot 14 Konsernin toiminnan ohjaus sekä olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 15 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 16 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernitase ja sen tunnusluvut 19 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 20 Talousarvion toteutuminen 20 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 20 Keskusvaalilautakunta 20 Tarkastuslautakunta 21 Kunnanvaltuusto 21 Kunnanhallitus 22 Yleishallinto 23 Kunnanhallitus 22 Hallintotoimisto 23 Taloustoimisto 24 Henkilöstötoimisto 25

4 Isännöinti 26 Ruoka- ja puhtauspalvelu 27 Elinkeinotoiminta 30 Tekninen lautakunta 32 Tekninen hallinto 32 Kaavoitus- ja mittaustoimi 34 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet 37 Kiinteistötoimi 40 Tekniset palvelut 43 Palo- ja pelastustoimi 43 Vesihuolto 44 Ympäristölautakunta 47 Rakennusvalvonta 47 Ympäristönsuojelu 59 Lakeuden jätelautakunta 51 Perusturvalautakunta 54 Terveystoimi 54 Sosiaalitoimi 55 Sivistyslautakunta 57 Peruskoulutus 57 Päivähoito 58 Ilmajoen lukio 60 Kirjasto- ja kulttuuritoimi 62 Ilmajoki-opisto 64 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 66 Nuoriso- ja liikuntatoimi 66 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 69 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 73 Investointiosan toteutumisvertailu 75 Rahoitusosan toteutumisvertailu 83 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta 84 LIITTEET - Perustietoja kunnasta 87 - Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt 88 - Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 89 - Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2013 siirtyneet henkilöt 90

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2013 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2013 tilinpäätös on alijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 143 / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 165. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui , kun edellisen vuoden tulos oli Vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttivat erityisesti JIK ky:n ( ) ja sosiaalitoimen ( ) toimintamenojen ylitykset. Vuosikate jäi alijäämäiseksi huolimatta siitä, että verotulojen kasvu oli 3,7 %:a suurempi verrattuna talousarvioon, tosin valtionosuudet olivat 0,2 %:a pienemmät verrattuna talousarvioon. Eri hallintokuntien tulosyksiköiden toimintamenojen toteuma oli suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tulosyksiköiden tulot puolestaan olivat suuremmat kuin oli arvioitu. Näin ollen toimintakate heikkeni yhteensä arvioituun nähden. Eniten toimintakatetta heikensi JIK ky:n ylitys: , sosiaalitoimen ylitys: , ja peruskoulutuksen ylitys: Merkittävimmät investointikohteet olivat haja-asutusalueiden viemäröinnin jatkaminen: , poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakepääoma Investointien bruttoarvo oli ja netto Kunnan asukasluku oli vuoden 2013 alussa henkilöä ja vuoden 2013 lopussa henkilöä. Eli väestölisäys oli 83 henkilöä, kun se vuonna 2012 oli 120 henkilöä. Rakentamisen suhteen vuosi oli vilkas. Uusia omakotirakennuksia valmistui 56 kpl ja 4 rivitaloa, yhteensä 89 asuntoa. Teollisuusrakennuksia ja niiden laajennuksia valmistui 12 kpl. Maatalousrakennuksia ja niiden laajennuksia valmistui 24 kpl. Kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä. Ilmajoella Seppo Pirttikoski kunnanjohtaja 1

6 KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta Jaakko Ilkan koulun johtokunta Peruskoulujen johtokunnat Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuorisovaltuusto Lakeuden jätelautakunta Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. 2

7 Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle Puolue: Äänimäärä: Valtuutettujen määrä: Suomen Keskusta r.p Kansallinen Kokoomus r.p Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p Perussuomalaiset r.p Suomen Kristillisdemokraatit r.p Vasemmistoliitto 51 0 Yhteensä HENKILÖSTÖORGANISAATIO KUNNANJOHTAJA HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Hallinto- ja talousjohtaja SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaalijohtaja SIVISTYSOSASTO Sivistystoimenjohtaja TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 489 henkilöä. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstöraportista. 3

8 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Yleisen talouden tilan osalta eletään edelleen voimakasta epävarmuuden aikaa, vaikka yksittäisiä positiivisia merkkejä paremmasta kehityksestä on välillä saatu. Pääasiallista ongelmaa, eli julkisen talouden voimakasta velkaantumista ei kuitenkaan ole saatu taittumaan Suomessa kuin muuallakaan Euroopassa. Kuntatalous jatkoi vuonna 2013 velkaantumista, vaikka tilapäisistä verotilityksistä johtuen tulos näyttääkin jääneen keskimäärin niukasti plussalle. Suomessa vuoden 2013 bruttokansantuotteen kehitys painui alustavien tietojen mukaan negatiiviseksi n. -1,2 %. Muutos oli negatiivinen jo vuonna 2012 ja vuonna 2013 BKT:n laskun vauhti kiihtyi. Vuodelle 2014 arvioitiin vielä alkukeväästä maltillista 0,8 % kasvua mutta VM on kevään kehysriihen alla alentanut ennustetta 0,5 % tasoon. Lähes kaikki merkittävät ennustelaitokset arvioivat BKT:n laskevan vuonna 2013, mutta lopullinen alenema oli lopulta ennakkoodotuksia suurempi. Inflaatio oli vuonna 2013 noin 1,5 %. Samaa tasoa ennustetaan myös vuodelle Julkinen velka nousi vuoden 2013 aikana edelleen voimakkaasti maan hallituksen sopeutustoimenpiteistä huolimatta ja nousee noin 60 % tasoon vuonna BKT:n arvo vuonna 2015 oli joulukuun ennusteessa yli 13 mrd. euroa pienempi kuin se oli viime vuoden kehysennusteessa. On selvää että hallitus joutuu etsimään lisäsäästöjä talouden tasapainottamiseksi. Yleinen talouden kehitys, valtion toimenpiteet julkisen talouden tasapainottamiseksi sekä toimintaympäristön muutos mm. väestön ikääntymisen myötä näkyy myös kuntakentän alustavissa tilinpäätöstiedoissa, joiden mukaan kuntien velkaantuminen jatkui kiihtyvällä vauhdilla. Kuntien lainamäärä kasvoi n. 12,8 %, kun kasvu vuotta aikaisemmin oli 12,3 %. Kuntien vuoden 2013 tilikausien tulos oli alustavien tietojen valossa vain noin 0,39 mrd. euroa positiivinen vaikka toimintakatteen alijäämän kasvu oli noin 2,7 % ja verotulot kasvoivat poikkeuksellisen paljon, noin 6,8 %. Ilman poikkeuksellisia ja kertaluonteisia verotilityksiä olisi koko kuntakentän tulos jäänyt miinukselle, lähes vuoden 2012 tasoon. Nähtävissä siis on, että kuntien tulee sopeuttaa toimintansa niukkoihin resursseihin. 4

9 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Toiminnan kehitys Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa kunnan toiminta-ajatukseen sisältyvät yleiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin: kokonaisuutena kunnan palvelut ovat laadukkaat ja palveluiden saatavuus on toteutunut hyvin viihtyisälle asuntotuotannolle on luotu hyvät edellytykset Kunnan viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa 2012 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä on käsitelty vielä valtuuston kokouksessa Viime vuoden talouskehitys oli kunnan talouden osalta kaksijakoinen. Alkuvuoden hyvä talouskehitys kääntyi aivan loppuvuodesta jonkin verran heikommalle kehitysuralle. Tämä näkyi erityisesti verotulojen marraskuun tilityksessä. Menojen kasvukehitys oli edelleen varsin nopeaa ja keskeisiin tuloeriin verrattuna selvästi suurempaa. Kun toimintakate huonontui 5,6 %, verotulot kasvoivat 6,4 % ja valtionosuudet 2,0 %. Vuosikate laski 1,7 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 2,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 7,0 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 4,7 milj. euroa. 5

10 Talouden kehitys Käyttötalous: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,89 Tulot ,72 Netto ,17 Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 4,072 milj. talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 1,110 milj. talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 2,962 milj. korkeammat kuin talousarviossa. Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - elinkeinot ja maaseutu tulosalue 0,096 milj. Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - sosiaalitoimen tulosalue 1,091 milj. - JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,939 milj. - peruskoulutuksen tulosalue 0,541 milj. Investoinnit: Alkuperäinen talousarvio Toteutunut Menot ,44 Tulot ,74 Netto ,70 Kunnan investointiohjelma oli varsin mittava vuonna Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakepääoma 1,000 milj., poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt ,41 ja muihin kunnallisteknisiin töihin ja vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä 1,774 milj. (netto). Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,975 milj. talousarviota pienemmät. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma: Toimintakate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vastaa käyttötalouden nettomenoja. Toimintakate vuonna 2013 oli -59,822 milj.. Toimintakate on 3,172 milj. huonompi kuin vuonna

11 Vuosikate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2013 vuosikate oli talousarviota huonompi. Talousarviossa vuosikate oli +3,141 milj. ja tilinpäätöksen mukaan se oli +1,725 milj.. Vuosikatteen huononeminen johtui käyttötalousmenojen kasvusta. Lainat: Uusia lainoja otettiin ison investointiohjelman vuoksi 6,96 milj. vuonna Lainojen lyhennykset olivat 3,7 milj.. Kunnan lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli 41,115 milj. (v ,533 milj. ). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2013 lopussa on (vuonna 2012 lainamäärä oli /asukas). Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät: Verotulot olivat yhteensä 36,254 milj.. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,196 milj.. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittyivät 1,302 milj. :lla. Verotulolajit toteutuivat seuraavasti: - kunnan tulovero 33,455 milj.. (+1,885 milj. verrattuna tilinpäätös 2012 sekä +1,455 milj. verrattuna talousarvio 2013) - yhteisövero 1,100 milj. (+0,026 milj. verrattuna tilipäätös 2012 sekä - 0,200 milj. verrattuna talousarvio 2013) Kiinteistöverojen kasvu oli 20,2 % (+0,285 milj. ) verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot ylittyivät 0,047 milj. talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet olivat yhteensä 25,863 milj.. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,045 milj. pienempi ja tilinpäätökseen 2012 verrattuna valtionosuudet olivat 0,515 milj. suuremmat. Korkotuotot olivat 0,096 milj., muut rahoitustulot olivat 0,069 milj.. Korkokulut 0,718 milj. ja muut rahoituskulut 0,016 milj.. Rahoitustuottojen ja menojen erotus oli -0,569 milj. 7

12 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHIT- TYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Rakentamisohjelmaan vuosille hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat n. 22,9 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v oli 3123 /asukas ja v /asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 26 % ja vaihtuvakorkoisia 74 %. Vakuutusten omavastuut ovat vastuuvakuutuksessa 1000 ja omaisuusriskivakuutuksessa Hallinto-oikeudessa oli vireillä valitus Seppälän kiinteistön purkamisen määrärahoista. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Vuoden 2013 aikana ei ilmennyt merkittäviä ympäristökysymyksiä. Ympäristölupien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla, myös lausuntojen määrä muiden viranomaisten myöntämiin ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJES- TÄMISESTÄ Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu kunnanhallituksen hyväksymien ja muuttamien Ilmajoen kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa 2010 hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan Hallintosäännön :n 38 mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnassa on erillinen, hallintosääntöön nähden toissijainen ohje sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa on toteutettu kyseisen ohjeen pohjalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, 8

13 lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä on vastannut kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella on laadittu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka edelleen merkitty tiedoksi kunnanhallituksessa. Kunkin toimialan taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain kunnanhallitukselle tehtävän seurantaraportin (talousarvion toteutuminen) muodossa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehdään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Riskienkartoitukseen ja omaisuuden hallintaan liittyen, kunnan vakuutusturva on tarkasteltu, arvioitu ja kilpailutettu vuoden 2011 aikana. 9

14 SELONTEKO KONSERNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Valtuusto on käyttänyt konsernin ylintä päätösvaltaa ja hyväksynyt konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja koko konsernia koskevat vuosittaiset tavoitteet talousarviossa. Kunnanhallitus vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita tytäryhteisöille, nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja ohjeistaa näitä hallituksiin valittavista henkilöistä. Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2013 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,85 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,80. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2013 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,01. Summassa on mukana laskuttamatta olevat arviolaskut vedenkulutuksesta ja ja sen jälkeen erääntyneet lainojen korot ja lyhennykset. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 94,7 %. Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,68 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,61 euroa. Taloudellinen tilanne on hyvä. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Asuntojen käyttöaste Palonkortteerissa oli 80 % ja Herralan kortteerissa 57,6 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 498. Yllä olevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 10

15 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,2 14,3 Vuosikate/Poistot,% 57,3 69,8 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 11

16 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 23,6 39,4 Lainanhoitokate 0,5 0,7 Kassan riittävyys, pv 3 7 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 12

17 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet IV Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot V Edell. tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet C PAKOLLISET VARAUKSET Rakennukset Muut pakolliset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut aineelliset hyödykkeet Valtion toimeksiannot Ennakkomaksut ja keskeneräi Lahjoitusrahastojen pääomat set hankinnat 3. Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset E VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet I Pitkäaikainen Muut lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutus- 4. Muut saamiset laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot II Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT 2. Lainasaamiset Omavaraisuusaste,% 44,9 47,9 3. Muut saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus,% 67,7 65,0 4. Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennkot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 13

18 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,35 Toimintakulut ,62 Verotulot ,18 - Valmistus omaan käyttöön ,21 Valtionosuudet ,23 Korkokulut ,88 Korkotuotot ,12 Muut rahoituskulut ,02 Muut rahoitustuotot ,09 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyodykkeiden luovutusvoitot ,99 Pakollisten varausten muutos Investoinnit - Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) 0 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,18 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,31 luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset ,43 Investointimenot ,13 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,67 Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,43 Antolainojen lisäys 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,56 Kokonaismenot yhteensä ,00 Täsmäytys: Kokonaistulot-Kokonaismenot= = Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos = =

19 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS SEKÄ OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2013 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,85 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti ,80. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle ,42 muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna Vuoden 2013 lopussa oli uutta velkaa kertynyt ,01. Summassa on mukana laskuttamatta olevat arviolaskut vedenkulutuksesta ja ja sen jälkeen erääntyneet lainojen korot ja lyhennykset. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 94,7 %. Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2013 tulos oli ,68 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti ,61 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 80 % ja Herralan kortteerissa 57,6 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä oli 498. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 15

20 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt 3 Yhtiöt Ilmajoen Vuokratalot Oy Palonkortteeri Oy Kiinteistö Oy Ilmajoen Virastotalo Kuntayhtymät 5 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä JIK-peruspalveluliikelitoskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt 8 As Oy Ilmajoen Ahonrati As Oy Ilmajoen Neloset As Oy Lukurati Ilmajoen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalo Koskenkorvan Pato Oy Lanssihalli Oy Yhteensä

21 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 9 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät -6 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 8 5 Tilikauden ylijäämä/alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,1 50,0 Vuosikate/Poistot,% 80,7 60,2 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 17

22 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -5 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -27 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toliminnan ja investointien rahavirran kertymä viidelta vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 41,8 34,5 Lainanhoitokate 0,8 0,8 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 18

23 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien ylijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja keskeneräi- VARAUKSET set hankinnat Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen korollinen vieras Vaihto-omaisuus pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras Saamiset pääoma Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen koroton vieras Lyhytaikaiset saamiset pääoma Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 32,5 34,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 65,0 67,0 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma+vähemmistöosuus+konsernireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * Vieras pääoma / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt muut lainasaamiset 19

24 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69 :n "Toimintakertomus" mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä ,16 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien ylijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kunnallisvaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan em. tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 20

25 Toteutuminen: Vuonna 2013 ei järjestetty vaaleja. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tarkastuslautakunnan keskeiset tehtävät ovat valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta toimii yhteistyössä tilintarkastajan kanssa. Kunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin vuosiksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Ilmajoen kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteet: Talousarviolla varmistetaan kunnan toimintojen rahoitus vuositasolla hallintokuntia sitovasti. Talousarvion toteutumisen seurantaa tulee hallintokunnissa osasto- ja tulosyksikkötasolla tehostaa ja tarvittaessa toimintaa tulee pyrkiä muuttamaan siten, että pysytään talousarvion meno- ja tuloarvioiden mukaisissa määrärahoissa. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen on keskeinen tavoite, jotta voidaan turvata kuntalaisten hyvinvointipalvelut. 21

26 Toiminnalliset tavoitteet: Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen. Kunnan luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen. Toteutuminen: Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. KUNNANHALLITUS / YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Toiminta-ajatus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuuluu kunnan arkistotoiminnasta vastaaminen (Arkla 9 ). Tavoitteet: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: - Talouden liikkumavara; vuosikate tulisi olla poistojen suuruinen. - Kokonaistulojen kasvu tulisi olla vähintään 1 % suurempi kuin toimintamenojen kasvu. Toteutuminen: - Talouden liikkumavaran osalta tavoitetta ei saavutettu vuonna Vuosikate oli 1,725 milj. ja poistot 3,011milj.. - Kokonaistulojen kasvun osalta tavoite toteutui viime vuonna. Kokonaistulojen kasvu oli 3,8 % ja toimintamenojen kasvu 5,3 % (ilman investointeja). Ilman lainanottoa kokonaistulot kasvoivat 3,4 %. Viime vuoden osalta taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Henkilöstömenot kasvoivat 4,0 % ja palvelujen osto 7,4 %. Toimintatuotot kasvoivat 4,1 %, verotulot kasvoivat 6,4 % ja valtionosuudet 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. 22

27 Toiminnalliset tavoitteet: - Kuntaorganisaation palvelukyvyn ja tehokkuuden kehittäminen - Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen - Kunnan asukasluvun pitäminen vähintään nykytasolla - Seutuyhteistyön kehittäminen - Jatketaan vuonna 2005 alkanutta talousarvion raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämistä Toteutuminen: Kokonaisuutena voidaan todeta, että Ilmajoen kunta tarjoaa erinomaiset peruspalvelut kuntalaisille. Lisäksi kuntaorganisaation palvelukykyä ja tehokkuutta on pyritty kehittämään. Palvelut tuotetaan keskimääräistä edullisemmin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettiin vuoden 2013 aikana erityisesti luomalla edellytyksiä yritysten sijoittumiselle kunnan alueelle. Seutuyhteistyötä eri tahoille kehitettiin. YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Hallintotoimisto Toiminta-ajatus: Hallintotoimisto vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämä sisältää esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelun ja laatimisen, kirjoittamisen sekä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin. Lisäksi hallintotoimisto vastaa kunnan keskusarkistosta, arkistotoimesta, atk-järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, kopiointipalveluista, puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä hallintotehtävistä. Hallintotoimisto vastaa kunnassa valtiollisiin- ja kunnallisvaaleihin liittyvästä ennakkoäänestyksestä sekä näihin ja varsinaisiin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 23

28 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Tehokas ja joustava asioiden valmistelu ja täytäntöönpano Asetettujen määräaikojen noudattaminen Määräaikoja on kyetty noudattamaan Muut tavoitteet: Laadukas ja joustava palvelu hallintotoimiston toimialalla kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden sekä ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden. Kunnan tietoverkon tehokkaan käytön ylläpitäminen ja atk-palvelujen hoitaminen kunnan omana työnä. Kunnan monistamon eri palveluiden tehokas hyödyntäminen sekä kopioinnin keskittäminen monistamossa käytössä oleville koneille kaikkien hallintokuntien osalta. Toteutuminen: Hallintotoimiston palvelu on laadukasta ja joustavaa niin kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden kuin ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden Kunnan tietoverkko on kyetty pitämään tehokkaassa käytössä kunnan omana työnä Monistamon eri palvelut on hoidettu tehokkaasti ja kopiointia on keskitetty monistamossa oleville laitteille. Kunnassa on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen kirjaamis- ja arkistointiluokitus. Asiakirjat ja tiedot löytyvät saman luokituksen mukaisesti koko asian elinkaaren ajalta aktiivivaiheesta passiiviseen säilytysvaiheeseen. Taloustoimisto Toiminta-ajatus: Taloustoimisto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kassanhallinnan, sijoitustoiminnan, laina-asiat ja kirjanpidon sekä vastaa kunnan saatavien perinnästä, vakuutuksista ja taloussuunnittelusta. 24

29 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Kirjanpidon viive päivä / keskimäärin 3 Maksuvalmius päivä 14 3 Viivästyskorkotaso % maksatuksesta 0,01 0,0010 Lainojen keskikorko prosenttia enintään 4,5 % 1,5 % Rahaliikenne on vuoden 2013 aikana keskitetty yhteen pankkiin. Henkilöstötoimisto Toiminta-ajatus: Henkilöstötoimiston tehtävänä on hoitaa henkilöstötoimistolle kuuluvat palkanlaskentatehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti, vastata virka- ja työehtosopimusten oikeasta soveltamisesta Ilmajoen kunnassa, vastata kunnan työllisyysasioista sekä hoitaa muut toimistolle kuuluvat henkilöstö- ja suunnittelutehtävät. Tavoitteet: Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu seuraavat tavoitteet: Järjestetään kesätyöpaikkoja nuorille kunnan tehtävissä ja tuetaan kesätyöpaikkojen järjestämistä muiden työnantajien palveluksessa. Tavoitteena on järjestää 70 kesätyöpaikkaa kunnan avustuksella nuorille kesän 2013 aikana. Palkat maksetaan määräpäivinä oikean suuruisina oikeille henkilöille. Eläketiedot ilmoitetaan eläkelaitoksille siten, että kunta välttyy taloudellisilta viivästysseuraamuksilta. Virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa pyritään sopimusten oikeaan ja samanlaiseen tulkintaan eri hallinnonaloilla. Kuntaa koskevat keskeiset tilastot pidetään ajan tasalla. Vuonna 1996 käyttöön otettu palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelma pidetään ajan tasalla. Edistetään henkilökunnan työssä jaksamista jatkamalla kunnan omaa työhyvinvointi (tyhy) -toimintaa. Yhteistyötä seutulippuhankkeessa jatketaan uudistuvan joukkoliikennelainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Toteutuminen: Kunnan palvelukseen kesätyöhön Ilmajoen kunta palkkasi 20 nuorta vuonna 2013 kolmen viikon työjaksoihin. Lisäksi kunnan tuki kesätyöpaikkojen järjestämistä yrityksissä ja yhdistyksissä. Tämän tuen turvin 52 nuorta sai kesätyöpaikan 25

30 yritysten ja yhdistysten palveluksessa. Näin ollen yhteensä 72 nuorta sai joko kunnalta tai kunnan tuen turvin kesätyöpaikan kesällä Kunta on osallistunut nuorten työllistymiseen tähtäävän Kaks Kättä -työpajan toimintaan vuonna Ilmajokisten määrä työpajassa on ollut 4 nuorta ja 1 ohjaaja. Palkanlaskentaa sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevat tavoitteet on saavutettu. Henkilökunnan työssäjaksamiseen liittyvää tyky/työhyvinvointitoimintaa on jatkettu kunnan eri yksiköissä yksiköiden oman suunnittelun pohjalta tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Työhyvinvointitoimintaan on ollut käytettävissä noin euron määräraha vuonna Työterveyshoito on tarjonnut palveluitaan kunnan koko henkilökunnalle. Kunta on osallistunut seutulippuhankkeeseen vuonna Isännöinti Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Isännöitsijä Toiminta-ajatus: Isännöinti hoidetaan kokonaisisännöintinä lainsäädännön, alan määräysten ja sopimusehtojen sekä alalla vakiintuneen käytännön mukaan. Isännöitävät kohteet ovat Ilmajoen Vuokratalot Oy ja Palonkortteeri Oy sekä hallinto- ja talousasiat Ilmajoen Palvelutalosäätiön osalta. Vt. asuntosihteerinä isännöitsijä vastaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokraamisesta sekä mm. ARA:n asuntomarkkinaselvityksen laatimisesta. Lisäksi isännöinti hoitaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrien laskutuksen. Toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste keskustassa oli 96,5 % (98,9 % vuonna 2012, Ahonkylässä 94,8 % (97,8 %) ja Koskenkorvalla 89,7 % (96,6 %); kaikki asunnot yhteensä 94,7 % (98,2 %). Palonkortteeri Oy:n asuntojen käyttöaste Kauppatie 26:ssa oli 80 % (90 %). Pääsääntöisesti Sedu Pappilantien opiskelijoiden asuttaman Herralan Kortteerin käyttöaste oli 57,6 % (60,5 %). 26

31 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö. Toiminta-ajatus: Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat keskitetysti eri hallintokunnille ja JIK ky:lle heidän asiakkaittensa tarpeiden mukaisia ravitsevia, maukkaita ja taloudellisia ateriapalveluja sekä kiinteistöille asiantuntevaa ja hinta/laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä puhtauspalveluja. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Ruokapalvelut: Ruokailijoiden tyytyväisyys keittiöiden palveluihin asiakaskyselyt tyytyväisyystaso 75 % Tk:n potilaat 80 % Tk:n osaston hlö 80 % Kotokartano 75 % koulujen asiakkaat 80 % Toiminnan riittävyys aterioiden / suoritteiden määrä Keittiöiden hyvä hygieniataso omavalvonnan toimiminen / seuranta toteutuminen 85 % seurantaraporttien muk. toteutuma 85 % ja puhtausnäytteiden tulokset keskim. hyvät Puhtauspalvelut: Siivoojien ammatillisen osaamisen lisääminen koulutustilaisuuksien määrä osallistuneiden siivoojien määrä 2-3 tilaisuutta/vuosi 85 % osallistuu vähintään kahteen tilaisuuteen 2 tilaisuutta 86 % osallistui kahteen tilaisuuteen Siivouksen neliöhinta euro/neliö/kk kouluissa alle 2,15 euroa/neliö/kk, muut alle 2,30 eur/neliö/kk 2,11 eur/neliö/kk muut 2,60 eur/neliö/kk (Huom. päiväkodit 3,58 eur/neliö/kk, silloin muut 1,98 eur/neliö/kk) JIK:n palvelukohteet 2,49 eur/neliö/kk (eniten neliöitä Kotokartanossa ja palvelutaloilla) 27

32 Muut tavoitteet: Ruokapalvelu: Tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita kunnan ruokapalveluyksikkönä Puhtauspalvelu: Tavoitteena on, että puhtauspalvelutaso on laadukasta ja kiinteistöt ovat turvallisia ja viihtyisiä tilojen käyttäjien työskentelyyn ja vapaa-aikaan, johtaen asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Toteutuminen: Ruokapalvelut: Keittiömme ovat onnistuneet tavoitteissaan valmistaa hyvää, ravitsevaa ja taloudellista ruokaa erilaisille asiakkaillemme. Jatketaan työtä kasvisten lisäämisen ja rasvan vähentämisen eteen, ravitsemussuosituksia noudattaen. Elintarvikkeiden uudet hankintasopimukset otettiin käyttöön EPSHP:n tekemät uudet sopimukset pitivät hintojen korotukset maltillisena. Hankintarenkaan elintarvikehankintojen perusteena ovat hinnan lisäksi tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, jossa asiatuntijana ravitsemusterapeutti sekä DEHKO 2D suositukset. Tuotteiden kotimaisuus on myös tärkeää. Asiakkaita saimme lisää varhaiskasvatuksen lisääntyvistä lapsimääristä päiväkodeissa ja kouluissa, jossa toiminta monipuolistui aamu- ja iltapäivän välipalatarjoiluilla. Uusia päiväkoteja avattiin Neirossa ja Munakassa Lisäksi elokuussa 2013 aloitettiin Munakan ja Västilän kouluilla esiopetus sisältäen kokopäivähoidon sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnat aikaisempien Herralan, Palonkylän ja Ahonkylän koulujen lisäksi. Nämä toiminnat lisäävät keittiöissä työtekijätarvetta ja elintarvikemenoja. Ateriasuoritteita valmistimme yhteensä kpl. Suoritteen keskihinta 3,01 pysyi edellisen vuoden tasolla (tilinpäätös ). Keittiöissämme työskenteli 47 ammattilaista, kokopäivätoimiksi muutettuna 38,7 henkilöä. Keittiötunnit 296 h/pv. Puhtauspalvelu: Puhtauspalvelut on onnistunut pitämään puhtaustason laadukkaana ja taloudellisena siivoojien ammattiosaamisella. Helmikuussa 2013 uimahallin siivooja ja siivoustyönohjaaja osallistuivat Uimahalli-kylpyläpäiville kolmen kunnan (Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki) yhteinen koulutuspäivä Jalasjärvellä Hartmanilla koulutus lattianhoitolaikoista. Osa siivoojista on omaehtoisesti suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Uusia päiväkoteja avattiin Neiroon ja Munakkaan , elokuussa aloitettiin esiopetus sekä ap-ip toiminta Munakan ja Västilän kouluilla, nämä kaikki lisäsivät siivouksen tarvetta ko. kiinteistöissä alkaen myymme puhtauspalveluja Kyrönjokilaakson veden Koskuslähteen vedenottamon tiloihin n. neljä kertaa vuodessa. 28

33 Käpälämäen päiväkodin lopullinen mitoitus valmistui toiminnan vakiinnuttua ja sen mukainen työskentely alkoi Jaakko Ilkan koulun uuden mitoituksen mukainen työskentely alkoi Siivottavia neliöitä on ollut vuonna 2013 kaikkiaan , joista JIK:n palvelukohteiden osuus on ollut n neliötä. Palveluliikkeen siivouksessa on ollut 1681 neliötä (Herralan koulu). Siivottavia kiinteistöjä on yhteensä 61 kpl. Siivoustyötä tekevien lukumäärä 47 henkilöä, kokopäivätoimisiksi muutettuna 33,4 siivoojaa. Siivoustunnit 256 h/pv. 29

34 ELINKEINOT JA MAASEUTU Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Yritysasiamies. Toiminta-ajatus: Elinkeinotoimen tehtävänä on elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä myönteisen kuntakuvan kehittäminen. Toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yhteistyöhakuista. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Positiivinen työpaikkakehitys suhdannekierron aikana (päämäärätavoite) Toteutuminen Uusin tilasto 2011: +24 Tyytyväiset elinkeinotoimen asiakkaat 1-2 krt valtuustokaudessa suoritettava asiakastyytyväisyysmittaus Keskiarvo n. hyvä Toteutunut Aktiivinen toiminta Muut tavoitteet - kohdassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen Vähintään n. 80% toteutusaste talousarviovuoden aikana n. 90 % Muut tavoitteet /Toteutuminen: Ilmajoen kunnan elinkeinotoimessa vuosi 2013 oli ehkä vuosikymmenen onnistunein. Pienellä taloudellisella panostuksella tehty bioterminaaliselvitys on poikimassa vuosikymmenen suurimman päätoimipaikkamuuton kuntaan. Ilmatuulihankkeen puitteissa löytyi useita potentiaalisia tuulivoimapuistoalueita, jotka keräsivät usean alan yrityksen kiinnostusta sekä satoja maanomistajakontakteja. Paikkakunnalla toimivat uudet yritykset ovat kunnostautuneet esimerkiksi kasvuyrityskilpailuissa tuoden positiivista julkisuutta kunnalle. Euromääräinen investointitahti on ollut suurinta vuosikausiin. Suurin takaisku oli uusissa tiloissa toimineen perinteikkään osuusmeijerin toimintojen alasajo paikkakunnalla. Uuden toiminnan löytyminen tiloihin onkin haaste myös elinkeinotoimelle vaikka kunta ei tiloja omistakaan. Kunnan omistamien toimitilojen käyttöaste oli korkealla tasolla lukuun ottamatta valtion virastotaloa, joka on kuitenkin pääsemässä uuteen vauhtiin tarpeellisten remonttien jälkeen. 30

35 Yli-Lauroselan talomuseon toiminta sujui jo vähemmän kuormittavasti, kun toimintamallia muokattiin aiempaa yrittäjävetoisempaan suuntaan. TV-näkyvyyden lisäksi merkittävimmille yritysalueille on asennettu vuoden loppupuolella ensimmäiset lähimarkkinointiin tarkoitetut yritystontti-infotaulut. Kansainväliseen markkinointiin toteutettiin yhteistyössä Invest in Seinäjoki region - hankkeen kanssa seudullisesti yhteisesite kieliversioilla. Laajemman ja laatuaan ensimmäinen sijoittuvan yrityksen oppaan valmistelu oli vuoden lopulla erittäin pitkällä. Ilmajoen yrittäjien kanssa toteutettiin suunnitellun kaupanalan toimialajaoksen sijaan yhteisesti toteutetut käänteisen parkkimaksun päivät, jotka saivat maakunnallista huomiota ja positiivista palautetta yrittäjiltä. 31

36 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kaavoitus- ja mittaustoimi, tekninen hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kiinteistötoimi, liikelaitokset ja tekniset palvelut. TEKNINEN HALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja. Toiminta-ajatus: Teknisen toimen tarkoituksena on edistää turvallisen, toimivan ja kauniin elinympäristön kestävää kehittymistä. Toiminnassa painotetaan kestävää kehitystä, teknistaloudellista ajattelua, hyvää suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Vuosityöohjelmien toteutuminen Toteutumaraportointi Vahvistettu työohjelma on 100 % toteutunut Tavoite on toteutunut Määrärahojen riittävyys Määrärahat Määrärahojen käyttöaste on enintään 100 % Tavoite on toteutunut Päätöksenteon ja täytäntöönpanon oikea-aikaisuus Laaditut aikataulut ja projektisuunnitelmat Täytäntöönpanon toteutuminen talousarviovuoden aikana Tavoite on pääosin toteutunut, joidenkin investointien toteutus jaksottuu useammalle vuodelle. Muut tavoitteet: Tekninen hallinto toteuttaa tehtäväalueensa palveluita toimien yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa mm. investointihankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa ja tehtäväalueelleen kuuluvien palveluiden ja kiinteistöjen taloudellisen käytön suunnittelussa. 32

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015

Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015 Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2015 Kunnanhallitus 4.4.2016 80 S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2015 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot