Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY

2 2 KERAVAN ENERGIA OY

3 Sisältö Sisältö Hallituksen toimintakertomus Keravan Energia konserni Keravan Energia Oy Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Taloudelliset tunnusluvut Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien edellyttämät tiedot Keravan Energia Oy:stä Sähkön siirron tuloslaskelma Sähkön siirron tase Sähkön myynnin ja tuotannon tuloslaskelma Sähkön myynnin ja tuotannon tase Kaasun myynnin tuloslaskelma Kaasun myynnin tase Kaasun siirron tuloslaskelma Kaasun siirron tase Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus

4 Hallituksen toimintakertomus ajalta Keravan Energia konserni Keravan Energia konsernin muodostavat Keravan Energia Oy sekä Etelä-Suomen Energia Oy, joka on Keravan Energia Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Sähkön myynti vuonna 2009 oli konsernissa 412,1 (402,6) GWh eli 2,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen konsernissa oli 488,0 (474) GWh eli kasvu oli n. 3 %. Kaukolämmön myynti oli 402,4 (363,3) GWh eli 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja maakaasun 24,6 (22,9) GWh, jossa on kasvua 7,5 %.. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 50,5 (44,9) milj. euroa eli kasvua oli 12,5 %. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 37 (35) %, sähkön siirto 18 (19) %, kaukolämpö 40 (39) %, kaasun myynti- ja siirto 2 (3) % sekä sivutoiminta 3(4) %. Liikevoitto oli 1,4 (0,6) milj. euroa, mikä on 2,8 (1,4) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,6 (1,5) milj. euroa, se on 3,2 (3,4) % liikevaihdosta. Investoinnit Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 26,0 (16,7) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 (0,7) milj. euroa. Rahoitus Taseen loppusumma oli 115,9 (96,1) milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 37,4 (28,2) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 2,3 (0,9) milj. euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 110 (107). Toimihenkilöiden osuus oli 59 (57) ja työntekijöiden osuus oli 51 (50). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 6 (5) ja määräaikaisia 12 (12). Kerava Energia Oy Keravan Energia Oy on Keravan kaupungin (96,5 %) ja Sipoon kunnan (3,5 %) omistama energiayhtiö, joka toiminta-ajatuksensa mukaisesti huolehtii sähkön, lämmön ja maakaasun myynnistä, tuotannosta, hankinnasta ja jakelusta toiminta-alueellaan. Keravan Energia Oy pyrkii toiminnallaan ensisijaisesti tuottamaan edullisia ja laadukkaita energiapalveluja asiakkailleen. Toimintaympäristön muutokset Sähkön markkinahinta oli talouslamasta johtuen alhaisella tasolla koko alkuvuoden. Loppuvuodesta hydrologinen balanssi pohjoismaissa alkoi kuitenkin huonontua ja vaikeudet Ruotsin ydinvoimaloissa sekä joulukuun yllättävän kovat pakkaset nostivat spot-hinnan kaikkien aikojen ennätykseen. Kalleimmat tunnit joulukuussa viikolla 51 maksoivat 1400 / MWh. Tehtyjen suojausten ansiosta sähkön myynnin tulos oli kuitenkin tyydyttävä. Sähkön myynti vuonna 2009 oli 267,4 (263) GWh eli 1,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen oli 274,9 (272) GWh, missä on kasvua 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Verkkoliiketoiminnassa asiakasmäärä kasvoi maltillisesti, kylmä loppuvuosi lisäsi joulukuussa Keravan Energian alueella sähkönsiirtoa noin 7 %. Suurimpana kohteena sähköverkostossa oli biovoimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon Alikeravan sähköasemalle. Sähkön tuotannon määrä omissa lämmitysvoimalaitoksissa ja voimalaitososuuksissa oli yhteensä 106,1 GWh. Tuulisähkön tuotanto osuusvoimalaitoksistamme oli 2,6 GWh. Kaukolämmön myynti oli 402,4 (363,3) GWh eli 10,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja maakaasun 24,6 (22,9) GWh, jossa on kasvua 7,5 %. Keravan Lämpövoima Oy:n uusi biopolttoaineita käyttävä voimalaitos valmistui tuotannolliseen käyttöön aikataulun mukaisesti joulukuun alussa. Investoinnin arvo on noin 70 milj. euroa. Keravan Lämpövoima Oy on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö. Keravan Energia Oy omistaa laitoksen tuotantoon oikeuttavat osakkeet. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella ja sen tuottama sähkö ja lämpö tulevat täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Hankkeen rakentamisen loppuvaiheet muodostuivat varsin haasteellisiksi mm. voimalaitoksen energiaverkkojen vaikeiden rakentamisolosuhteiden takia. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen tarvitsemat käynnissäpitopalvelut. Tuotantotoiminnan käynnissäpitohenkilökunta muutti loppukesällä Ylikeravan lämpökeskukselta voimalaitokselle uusiin tiloihin. Liikevaihto ja tulos Yhtiön liikevaihto oli 47,6 (41,6) milj. euroa. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 40 (39) %, sähkön siirto 10 (10) %, kaukolämmön myynti 43 (42) %, kaasun myyntija siirto 2 (3) % sekä sivutoiminnan tulot 5 (6) %. 4 KERAVAN ENERGIA OY

5 Liikevoitto oli 1,4 (0,6) milj. euroa, mikä on 2,9 (1,4) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,6 (1,5) milj. euroa, se on 3,5 (3,6) % liikevaihdosta. Vuonna 2009 yhtiössä jäätiin asetetuista tulostavoitteista. Vaikeista olosuhteista huolimatta liikevaihto ja käyttökate kuitenkin kasvoivat ja voidaan todeta, että saavutettu liiketulos oli varsin hyvä. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 23,5 (14,0) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,4 (0,5) milj. euroa. Rahoitus Taseen loppusumma oli 99,4 (80,1) milj. euroa. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja nostettiin 14,5 (12,5) milj. euroa, jolloin niiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 27,0 milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 41,2 (30,8) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 1,8 (1,1) milj. euroa. Henkilöstö Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 82 (81). Toimihenkilöiden osuus oli 45 (45) ja työntekijöiden osuus oli 37 (36). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 5 (4) ja määräaikaisia 8 (9). Tulevaisuuden näkymät Alkuvuodesta 2010 pakkaset jatkuivat ja spot-hinta oli erittäin korkealla tasolla heikentäen sähkön myynnin tulosta. Tehtyjen suojausten ansiosta koko vuoden tuloksen odotetaan olevan kuitenkin hyvä. Uuden voimalaitoksen valmistuminen vähentää merkittävästi paikallisen energiantuotannon riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja globaaleiden polttoainemarkkinoiden hintaheilahteluista. Sähkön markkinahinta sekä kotimaisten polttoaineiden saatavuus ja hintataso (puupolttoaineet ja turve) asettavat haasteen voimalaitoksen kannattavuudelle. Maailman taloustilanteen kohentumisen odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti voimalaitoksen talouteen. Voimalaitoksen kannalta myönteiseen suuntaan vaikuttaa myös tuontipolttoaineille suunnitteilla olevat valmisteverojen korotukset. Verkkoliiketoiminta panostaa lähivuosina voimakkaasti sähköverkostojen käyttövarmuuden ja kunnon parantamiseen. Energiamittauksessa asennetaan asiakkaillemme etäluettavat sähkömittarit vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukaan Keravan Energia Oy:n tilikauden voitto on ,53 ( ,07) euroa. Hallitus esittää voiton kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävimmät liiketaloudelliset riskit liittyvät pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen, polttoaineiden saatavuuden ja hintatason kehittymiseen sekä viranomaissääntelyn vaikeaan ennakoitavuuteen. Sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen liittyviin riskeihin on varauduttu varsin hyvin konservatiivisella, vakaalla ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävällä riskien hallintapolitiikalla erilaisin suojaustoimenpitein. Polttoaineiden saatavuus- ja hintariskiä pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja mahdollisimman laajalla toimittajaverkostolla. Keravan biovoimalaitoksen tuotanto on osittain vakuutettu keskeytysvakuutuksella. Viranomaissääntelyn parempaan ennakointiin ja siihen vaikuttamiseen on panostettu voimakkaasti lisäämällä oman henkilöstön osallistumista alan etujärjestöjen toimintaan sekä verkottumalla muiden alan toimijoiden kanssa. Uutena talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvänä elementtinä on osaksi liiketoimintaa tullut rahoitussalkun hoito. Rahoituksen riskejä pyritään minimoimaan konservatiivisella ja vakaalla rahoituspolitiikalla. Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä kilpailu hyvistä henkilöresursseista tulee kiristymään. Tähän haasteeseen vastataan erilaisilla yrityksen kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla parantavilla toimenpiteillä ja hankkeilla. 5

6 Konsernituloslaskelma Osuus Osuus Vuosi- Liite lv:sta lv:sta muutos % Liikevaihto , ,0 12,5 Valmistus omaan käyttöön , ,2 28,3 Liiketoiminnan muut tuotot , ,1-93,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,7 15,5 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , ,1 7,5 Poistot ja arvonalennukset 4 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 7,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,9-0,2 Liikevoitto/-tappio , ,4 117,6 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,9-76,3 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,4 6,9 Voitto /tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,4 6,9 Poistoeron muutos , ,0-1,2 Tilikauden voitto/ -tappio , ,4 70,8 6 KERAVAN ENERGIA OY

7 Konsernitase VASTAAVAA Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-,osuus- tai muu vast. pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma 13 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

8 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa KERAVAN ENERGIA OY

9 Tuloslaskelma Liite Osuus Osuus Vuosilv:sta lv:sta muutos Liikevaihto , Valmistus omaan käyttöön , Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto/ -tappio , Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , Poistoeron muutos , Tilikauden voitto/-tappio ,

10 Tase VASTAAVAA Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Osuudet konserniyrityksestä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Muut saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/ tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma 13 Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys, sähkö Palautus, ulkovalaistus Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä KERAVAN ENERGIA OY

11 Rahoituslaskelma Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset konsernisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

12 Taloudelliset tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 2,8 1,4 1,7 2,9 1,4 0,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,3 3,3 3,7 3,6 3,6 2,8 Omavaraisuus -% 37,1 43,5 50,9 38,1 45,7 55,2 Quick ratio 1,5 2,0 1,6 1,6 2,3 1,8 Velkaantumisaste 37,4 28,2 16,2 41,1 30,8 16,2 Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuus% Quick ratio Velkaantumisaste 100 x liikevoitto liikevaihto 100 x (tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut + muut rahoituskulut) taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) sitoutuneeseen pääomaan on laskettu poistoero verovelalla vähennettynä 100 x oma pääoma, sisältää poistoeron verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadu ennakot Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma 100 x Vieras pääoma (ilman liittymismaksuja) sisältää poistoeron verovelan Taseen loppusumma Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Henkilöstö Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot KERAVAN ENERGIA OY

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Keravan Energia konsernin tilinpäätökseen on emoyhtiön lisäksi yhdistetty tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy. Vuoden 2009 alusta konsernin sisäisiä palveluita kuten yrityksen johto, myynti, markkinointi, konsernipalvelut ja kehitysryhmän palvelut on myyty sisäisin palvelusopimuksin, jolloin ne myyjäyhtiöllä ovat sisäisenä tulona ja ostajalla kustannukset näistä sopimuksista ovat vieraissa palveluissa. Näiltä osin vuoden 2008 vertailutiedot tilitasolla eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2008 yhtiön sisällä yhteiset kustannukset vyörytettiin liikealueille, mutta nyt ne on hoidettu palvelusopimuksin, jolloin ne näkyvät liikealueilla palveluostoina. Toimintatavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikealueiden tuloksiin Konsolidointiperiaatteet Valmistus omaan käyttöön Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Konserniyritysten keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konserniyritysten sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty omistusyhteysyrityksiä, koska niiden yhdistely ei ole tarpeen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valmistus omaan käyttöön on arvostettu hankintamenoon. Valmistus omaan käyttöön on aktivoitu taseeseen oikaisemalla tuloslaskelman kuluja. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Keravan Energia Oy:n yhtiöittämisessä apporttina yhtiölle siirtyneen omaisuuden taloudellinen jäljellä oleva pitoaika on laskettu painotettuina arvoina. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 2007, jolloin sähköverkoston pitoaikoja pidennetty vastaamaan arvioitua käyttöikää. Pitoajoiksi on määritelty: Aineettomat oikeudet 5 v. Rakennukset ja rakennelmat v. Koneet ja kalusto v. Kuljetuskalusto 5 8 v. Päästöoikeudet Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat kirjanpitolautakunnan antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen, ns. nettomenettelyyn. Jos toteutuneet päästöt ylittävät vastikkeetta saadut oikeudet, kirjanpitovelvollisella on taseen ulkopuolista varallisuutta, joka tulee ilmoittaa liitetietona. Toisaalta päästöoikeuksien ostot ja myynnit kirjataan liiketapahtumina suoriteperusteisesti. 13

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot KONSERNI EMOYHTIÖ (1) Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti ja siirto Sivutoiminta Yhteensä (2) Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Muut tuotot Yhteensä (3) Henkilöstökulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot (4) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistot yhteensä (5) Rahoitustuotot ja kulut Konserniyhtiöltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Yhteensä Päästöoikeuksien vaikutus tulokseen KERAVAN ENERGIA OY

15 (6) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet KONSERNI Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus EMOYHTIÖ Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus Aineettomista oikeuksista Sijoitus TGF-hiilirahastoon päästöoikeuksien hankkimista varten on siirretty pitkäaikaisiin saamisiin, josta saatuja päästövahennysyksiköitä vastaava määrä 7928 on kirjattu kuluksi. Vastaavasti on muutettu vertailuvuosi. (7) Sijoitukset Kotipaikka Konsernin omistus-osuus-% Oma pääoma Viimeksi laad. tilinpäätöksen voitto/tappio Tilinpäätös hetki Konserniyhtiö: Etelä-Suomen Energia Oy Kerava Etelä-Suomen Voima Oy Porvoo 31,

16 KONSERNI EMOYHTIÖ Vaihtuvat vastaavat (8) Vaihto-omaisuus Sähkötarvikkeet Kaukolämpötarvikeet Polttoaineet Yhteensä (9) Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Yhteensä (9) Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Suurimmat erät sähkön ja lämmön jaksotukset Yhteensä (10) Rahat ja pankkisaamiset KERAVAN ENERGIA OY

17 KONSERNI EMOYHTIÖ Vaihtuvat vastaavat (11) Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio Jaettu poistoerosta Tilikauden voitto/-tappio Yhteensä (12) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Poistoero jaettu Omaan pääomaan Laskennalliseen verovelkaan Yhteensä (13) Vieras pääoma Pitkäaikainen Rahoituslaina Yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Suurimpia sähkövero- ja alv-velka Siirtovelat palkat sos.kuluineen Yhteensä

18 KONSERNI EMOYHTIÖ Päästöoikeudet Vuoden 2009 CO2 päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia on hallussa t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 Vastikkeetta saadu päästöoikeudet Päästöoikeuksien/-vähennysyksiköiden hankinta Päästömäärät Käytettävissä olevat päästöoikeudet Vastuut ja vakuudet KuEL maksuperusteinen eläkevastuu: Tilikautena maksettiin eläkemenoperusteista ennakkomaksua Tilikautena maksettiin varhaiseläkemaksuperusteista ennakkomaksua Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinnitetyt panttikirjat Hallussa olevat kiinnitetyt panttikirjat Omavelkaiset vastatakaukset osakkuusyhtiöiden puolesta muiden yhtiöiden puolesta Kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksuvastuu käsitellään kirjanpidossa vasta, kun vastuu realisoituu, jolloin se kirjataan kuluksi. Sähköjohdannaiset Yrityksellä oli voimassaolevia sähkönhankinnan suojaustarkoituksessa tehtyjä sähkäjohdannaisia Nimellisarvo KERAVAN ENERGIA OY

19 Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien edellyttämät tiedot Keravan Energia Oy:stä Eriyttäminen on tehty sisäisen laskennan avulla sekä aiheuttamisperiaatteella. Taseen tasauseränä on käytetty rahat ja pankkisaamisia sekä rahoitusarvopapereita. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kaasun myynti- ja siirtotoiminta on eriytetty kaukolämpötoiminnasta. Sähkönsiirtoliikealueen investoinnit: Aineettomat oikeudet Rakennukset Sähkön siirto ja jakeluverkko Kuluttajalaitteet Kuljetuskalusto Irtain käyttöomaisuus Muut aineelliset oikeudet Yhteensä EMV:n ohjeiden mukaisesti sähkön siirron taseessa verkon aineellisiin hyödykkeisiin on luettu myös sähköasemien maa-alueet ja rakennukset. KTM tunnuslukupäätöksen mukaisesti laskettu sähkön siirtoliikealueen sijoitetun pääoman tuottoprosentti vuonna 2009 oli 4,6 %. Maakaasunsiirtoliikealueen investoinnit: Aineettomat oikeudet Rakennukset 0 37 Maakaasun jakeluverkosto Talohaarat Mittauskeskukset Irtain käyttöomaisuus 751 Muut aineelliset oikeudet Yhteensä KTM tunnuslukupäätöksen mukaisesti laskettu maakaasunsiirtoliikealueen sijoitetun pääoman tuottoprosentti vuonna 2009 oli -3,8 %. 19

20 Sähkön siirron tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot , ,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Kantaverkkomaksu Sisäiset palvelut , ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut henkilösivukulut , ,3 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkosta Muista pysyvien vastaavista Liiketoiminnan muut kulut , ,4 Liikevoitto/ -tappio , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,5 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,6 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,6 Poistoeron muutos Muista pysyvien vastaavista Sähköverkosta , ,5 Tilikauden voitto /-tappio , ,9 20 KERAVAN ENERGIA OY

21 Sähkön siirron tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Verkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö Lisäys Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Sisäiset velat Vastattavaa yhteensä

22 Sähkön myynnin ja tuotannon tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Sisäiset palvelut , ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut , ,9 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,4 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liikevoitto/ -tappio , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,3 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,1 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,1 Poistoeron muutos , ,5 Tilikauden voitto /-tappio , ,6 22 KERAVAN ENERGIA OY

23 Sähkön myynnin ja tuotannon tase VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Omistusyhteysyritys Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Lainan vuosilyhennykset Velat omistusyhteysyritykselle Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Sisäiset velat Vastattavaa yhteensä

24 Kaasun myynnin tuloslaskelma Osuus Osuus liikevaihd. liikevaihd. Liikevaihto , ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kaasun osto Ulkopuoliset palvelut Sisäiset palvelut , ,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut 0 0 0, ,3 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0 Liiketoiminnan muut kulut 0 0, ,0 Liikevoitto/ -tappio , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 Tilikauden voitto /-tappio , ,5 24 KERAVAN ENERGIA OY

25 Kaasun myynnin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

26 Kaasun siirron tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Siirtoverkko- ja verkkopalvelumaksut Sisäiset palvelut , ,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut 0 0 0, ,2 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Muista pysyvien vastaavista Maakaasuverkosta , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liikevoitto/ -tappio , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,1 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,4 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,4 Poistoeron muutos Muista pysyvien vastaavista Maakaasuverkosta , ,0 Tilikauden voitto /-tappio , ,4 26 KERAVAN ENERGIA OY

27 Kaasun siirron tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Sisäiset lainasaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Kaasu Lisäys Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

28 Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit Käytössä olleet kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tulos- ja taselaskelmat Operatiiviset tuloslaskelmat liikealueittain Materiaalihallinnan tulosteet Omaisuuden hallinta Tasekirja Tase-erittely sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto paperitulosteina paperitulosteina sidottu kirja sidottu kirja Käytössä olleet tositelajit: Muistiotositteet 01 Ostolaskut 02 Kassatositteet 03 Tiliotteet 04 Ostoreskontra maksut 05 Myyntitositteet 06 Asennuslaskutus 07 Sisäinen laskenta 08 Palkkatositteet 09 Kuljetuskustannusten jako työnumeroille 58 Eliminoinnit E8 Kokeilevat tilinpäätösviennit K8 Sisäisen laskennan palkat P8 Varastosta otot VO Varastoon palautukset VP Alkusaldot ZZ 28 KERAVAN ENERGIA OY

29 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Keravan Energia Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Keravalla

30 Tilintarkastuskertomus 30 KERAVAN ENERGIA OY

31 31

32 KERAVAN ENERGIA OY 32 KERAVAN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2011 Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2011 Etelä-Suomen Energia Oy sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2016 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2016 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2016 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Taloudelliset tunnusluvut Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2016 KERAVAN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2016 KERAVAN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2016 KERAVAN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITULOSLASKELMA 5 KONSERNITASE 6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 7 TULOSLASKELMA 8 TASE 9 RAHOITUSLASKELMA 10 TALOUDELLISET

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITULOSLASKELMA 5 KONSERNITASE 6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 7 TULOSLASKELMA 8 TASE 9 RAHOITUSLASKELMA 10 TALOUDELLISET

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot