HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 Muutostalousarvio.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, TALOUSARVIO 2014 VAALIT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TILINTARKASTAJAT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Keskitetty atk, MS-lisenssit ja sähköinen arkisto Luottamushenkilöhallinto, kv:n koulutukset ja seminaarit Luottamushenkilöhallinto, kh:n kokoukset Seutukuntayhteistyö, Tampere-Pirkkala terminaali 2:n kehittäminen Asemakaavoitus, maankäyttösop.tulo Asemakaavoitus, kaavoitusasiantuntijapalkkiot Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Maa- ja metsätilat, metsän myyntitulojen vähennys Maa- ja metsätilat, tontin myyntitulojen vähennys Yhteistoiminta-alue, lastensuojelu Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, kotiin kuljetettavat ateriat Sotiemme veteraanit, kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Verotulot: Kunnallisvero Yhteisövero Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv.valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus 0 Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitusmenot: arvopapereiden myyntitappiot Yhteensä

2 Muutostalousarvio.xlsx 2 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varh.kasv.hallinto, PSHP/TerPS2-hanke, tuloa Kirkonkylän koulu, OPH:n avustus tvt-laitehankintoihin, tuloa Kirkonkylän koulu, kalusto, tvt-laitehankinnat Narvan koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Ylämäen koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Kotikuntakorvausmenot, sairaalaopetus Kotikuntakorvaustulot, sairaalaopetus Kasvatus- ja opetustoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Koulutoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan painatuskulut Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan myyntitulot Yhteensä LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisotoimen starttipaja TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyskeskuksen keittiön lattian korjaus, kj:n esitys Työpalvelut, palkat, lisätyövoima muuttoihin Työpalvelut, kalusto Yläaste, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Narvan monitoimitalo, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Kirjasto Palveluasunto, kk, sisäremontti Posteljoonin pväkoti, pihavarusteiden purkaminen Narvajoen pumppaamo, pumppujen uusiminen

3 Muutostalousarvio.xlsx 3 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk on 2.9. hyväksynyt 5000,00 euron lisämäärärahahakemuksen liittyen kiinteistörekisteritietojen uudistamishankkeeseen. Syys-lokakuun vaihteen keskusteluissa teknisen toimen palvelusihteerin kanssa on kuitenkin käynyt ilmi, ettei ohjelmistotoimittaja pysty toimittamaan päivitystä vuoden 2014 puolella. Tästä syystä kunnanhallitus ei esitä määrärahaa vuoden 2014 talousarvioon vaan vuodelle 2015.

4 Muutostalousarvio.xlsx 4 TULOSLASKELMA, TALOUSARVIO /2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot/kulut 778 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2014: talouden tasapainotusohjelman/selvitystyön tekeminen 5/2014: talouden tasapainotusohjelman vaikutus vuodelle /2014: teknisen toimen muutostalousarvio

5 Muutostalousarvio.xlsx 5 INVESTOINTIOSA, TALOUSARVIO 2014 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut pitkävaikutteiset menot EKANET -laajakaistahanke *) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Keskuspuhdistamo Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n perusparannus Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ***) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän ala-asteen vesikaton korjaus Kirkonkylän ala-asteen korjaus Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Ylämäen koulun liikuntahallin ilmastointi Narvaan pk 4.os ****) 0 0 Kurkiniityn pväkodin lämmöntuottolaitteisto Kurkiniityn pväkodin pihavälineet Peiponpellon väestönsuoja *****) 0 Narvan palvelutalon sprinklerit Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta ******) Terveyskeskuksen sisätilojen korjaus Narvan terveysaseman ikkunaremontti Sotaveteraanitalo, salaojat ja sadevesijärjestelmä Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä Lammasniemen rakennusten katot Myytävien kiinteistöjen myyntihinnat Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan ja Savelanmetsänhelmen maankäyttösopimukset, Suomelantie ja kunnallistekniikka *******) 0

6 Muutostalousarvio.xlsx 6 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Koivurannan laituri Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet Frisbeegolf-kenttä Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus, valtiolta ja EU:lta Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus Leader-rahaa Pururadan kunnostus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Koneet ja kalusto yhteensä Investoinnit yhteensä, netto *) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. **) Vesilahden hyväksymät kustannukset, kustannusten toteutuminen epävarmaa, ratkeaa myöhemmin v aikana. ***) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista ****) Hankkeen aloitusta aikaistetaan, jos päivähoitotilanne sitä vaatii ja/tai kiinteistötyöryhmä suosittelee *****) Jos edellytetään toteutettavaksi, kustannusarvio on ,- ******) Edellyttää kunnanhallituksen päätöstä perintönä saatujen varojen käytöstä. *******) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 %:a Suomelantiestä ja tien viereen rakennettavasta vesi- ja viemärilinjasta. Kustannusten euromääräiset summat ja jaksotus eri vuosille ovat vielä avoinna, myös valitusprosessi kyseisestä kaavoituksesta on kesken.

7 Muutostalousarvio.xlsx 7 RAHOITUSLASKELMA, TALOUSARVIO 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 586,59 228,46 12,01 240,47 156,95 856,09 Satunnaiset erät 777,71 Tulorahoituksen korjauserät -965,71-352,00 52,67-299,33-347,00-347,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,36-763,70 143,70-620,00-885, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 79,45 164,67-42,00 122,67 0,00 200,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 297,79 372,00 32,33 404,33 367,00 367,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,53-350,58 198,71-151,87-708,05 34,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, ,00 0, , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,55 50, , , ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Vaikutus maksuvalmiuteen 352,87 351,88 248,71 600,58 434,08 625,82 Lainat TP 2013 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS 2016 Lainamäärä milj. 15,11 15,82 0,05 15,87 16,96 17,55 Lainat /asukas

8 8

9 9 VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI VUOSILTA JA SUUNNITELMA VUOSILLE OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset Vertailukunnat Lempäälä, Pirkkala, Pälkäne, Nokia, Manner-Suomi ja Pirkanmaa Vesilahden kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Kunta tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut. Vesilahden asukasluku oli ( ). Viimeisten vuosien aikana väestön kasvu on ollut maltillista. Vesilahden väestöstä 0-15 vuotiaiden osuus on valtakunnallisestikin suuri. 0-6-vuotiaita on 10 % väestöstä ja 7-15-vuotiaita 15,2 % väestöstä. Asuintonttien kysyntä on tällä hetkellä vähäistä ja lähitulevaisuus näyttäytyy samanlaiselta. Myönteinen signaali on, että kunta on myynyt tänä vuonna (2014) 2 yritystonttia, yhden Kirkonkylästä ja toisen Narvasta. Työttömyysluvut ovat valtakunnan keskiarvojen alapuolella. Vesilahden kunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa Pirkanmaan toiseksi alhaisin 9,5 %. Koko maassa vastaava luku oli 12,0 %, Pirkanmaalla 13,9 % ja Tampereella 16,2 %. Vesilahdessa on tehty talouden tasapainotusohjelma, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa Tasapainottamisohjelman mukaan ensi vuonna kunnalliset verot säilyvät ennallaan. Kunnallisveroprosentti on 21,50. Ohjelman mukaan kunnan palvelurakennetta tiivistetään. Vuonna 2013 verotulot kasvoivat 6,4 %. Valtionosuuksia kunta sai 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vesilahdessa pyritään viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen ympäristön säilyttämiseen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman-, ja vesistöjen suojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luonto-olosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö. Paketti 2: Kaikki ikäryhmät Pirkkalan yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa , mistä alkaen Pirkkalan perusturvalautakunta on ollut vastuullinen järjestämään Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveyden huollon palvelut. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallintoon jäi tilaajapäällikkö. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella vahvistettiin toimialan johtamista ja esimiestyötä täyttämällä sosiaalityön johtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän vakanssit vakituisesti. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on toteutettu pääosin lähipalveluna. Keskitettyjä palveluja ovat yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki hallinnon palvelut.

10 10 Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön Vesilahdessa neuvolapalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella vuoden 2013 aikana. Vesilahti liittyi Tampereen kuljetusten ohjauskeskukseen (Kuohke) Kuohke ottaa vastaan matkatilauksia, yhdistelee ja välittää ne liikennöitsijöille. YH Länsi Oy:n Pirkkalan Nuolialaan rakennuttamaan Silvonrinteen kerrostalokohteeseen tulee ohjatun ja autetun asumisen yksiköt kehitysvammaisille. Toimintayksiköt palvelevat myös vesilahtelaisten kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeita. Lastensuojelun palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella lähipalveluna. Paketti 3: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, vanhempien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt sekä seurakunta. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja - vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa panostetaan arkiliikunnan lisäämiseen. Varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Valo- projektissa. Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saisi sitä tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Perusopetuksessa panostetaan kerhotoiminnan kehittämiseen (Jouko-hanke). Joustavan koulupäivän kokeilussa etsitään uusia toimintamalleja kerhotoimintaan osana koulupäivää. Kokeilun valtakunnallisina tavoitteina ovat koulupäivän uudelleen organisoiminen ja toteutustapojen uudistaminen, oppimisympäristöjen muokkaaminen tukemaan harrastustoimintaa sekä oppilaiden hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja koulun ilmapiirin parantaminen. Kaikissa alakouluissa on laadittu liikunnallistamisohjelma, joka on nivottu koulujen toimintasuunnitelmiin. Vesilahdessa myös seurakunta ja monet yhdistykset järjestävät lapsille, lapsiperheille ja varhaisnuorille kerhoja yms. toimintaa. Liikuntatoimi korostaa strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino lasten ja nuorten liikunnassa. Kirkonkylälle on valmistunut skeittiparkki ja Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettiin 9- väyläinen frisbeegolfrata, joka valmistui Paketti 4: Nuoret ja nuoret aikuiset Vesilahden nuorisotoimen painopistealueena on lasten ja nuorten tasapainoinen kehittyminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisestikin suuri. Toimintaa tulee tarjota enemmän ja laajemmin tukien nuorten vapaa-ajan viettoa. Nuorisotoimi tukee nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotakuu tuli voimaan Sen tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2013 keskimäärin 12 nuorta (vuonna nuorta).

11 11 Vesilahdessa työskentelee etsivä nuorisotyöntekijä. Kuntaan on perustettu nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja tukea sekä kehittää nuorten sosiaalista vahvistumista. Ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana toimii liikunta- ja nuorisosihteeri ja sihteerinä etsivä nuorisotyöntekijä. Vesilahden kunnan nuorisotoimi organisoi keväällä kesätyökampanjan, jonka tavoitteena oli löytää mahdollisimman monelle 9. luokan päättävälle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka. Kampanjassa haastettiin yrityksiä, yhdistyksiä sekä yksityisiä palkkamaan nuori kesätyöhön. Projektin kautta työpaikkoja löytyi yhteensä 26, tämän lisäksi nuorille mainostettiin erillistä hakua Aittakahvilaan (3 paikkaa) ja S-marketille (7 paikkaa), tämän lisäksi oli ilmoitettu 9 kesätyöjaksoa jotka eivät eri syistä toteutuneet kesätyökampanjan piirissä. Kesätyökampanjan jaksoille tuli 21 9lk:n hakemusta, joista 16 hakijaa pääsi haluamaansa työhön sekä 6 vanhempien nuorten hakemusta, joista 1 hakija pääsi työhön. Vesilahden kunnan liikunta- ja nuoritoimi osallistui valtakunnalliseen Vastuullinen kesäduuni - kampanjaan, jonka tavoite on huolehtia nuorten kesätyöperiaatteiden toteutumisesta. Kampanjan tulokset pohjautuvat nuorten kesätyöntekijöiden kyselyyn, jossa kysyttiin työpaikkatyytyväisyyttä sekä kesätyöperiaatteiden toteutumista. Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisotoimi sai kunniamaininnan pienten sarjassa sijoittuen kolmen parhaan työnantajan joukkoon. Paketti 5: Työikäiset Kunnan yhtenä painopistealueena on tieyhteyksien kehittäminen, sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella, kilpailukykyisten yritysalueiden ja yritystonttien suunnittelu, yrityshankkeiden tukeminen, työpaikkojen lisääminen kunnassa ja paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö. Vesilahdessa on vertailukuntiin nähden enemmän mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa saavia kuntalaisia. Avohuollon mielenterveyspalveluja pyritään edelleen kehittämään. Vesilahdessa on kiinnitetty huomiota vaikeasti työllistyviin kuntalaisiin. Vesilahdessa työskentelee vakinainen kuntoutusohjaaja, jonka vastuulla on kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja kehittäminen tehtävinä mm. yhteistyö asiakkaiden, Te- hallinnon, TYP:n ja kunnan eri hallintokuntienvälillä sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaus. Paketti 6: Ikäihmiset Vanhusten palveluita koskeva lakimuutos astui voimaan Lain sisältö korostaa ikääntyneen väestön osallistumista päätöksen tekoon ja iäkkäiden henkilöiden osallisuutta omien palvelujensa suunnitteluun ja arviointiin. Yhteistoiminta-alueella täytettiin lain velvoitteet. Vanhus- ja eläkeläisneuvostojen toiminnan uudelleen tarkastelu aloitettiin vuonna Vanhusten palvelujen odotusaikojen seurantaa kehitettiin niin, että odotusajat voidaan julkaista puolivuosittain. Yhteistoiminta alueen toimintatapoja selkiytettiin laatimalla yhtenäiset palvelujen myöntämisperusteet kotihoitoon ja ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin. Myös asiakasmaksujen määräytymisen perusteet yhtenäistettiin. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit laajennettiin koskemaan koko yhteistoiminta aluetta ja käynnit toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä. Muistikuntoutuspalvelut laajenivat vuonna 2013 koskemaan myös Vesilahden asukkaita. Palvelu järjestetään lähipalveluna Vesilahdessa. Ikääntyvien asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä jatkettiin yhteistyössä seniorifoorumin kanssa. Seniorifoorumi osallistuu aktiivisesti mm. ikäohjelman päivittämiseen, ikääntyneen palveluoppaan valmisteluun sekä erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseen.

12 12 Vesilahdessa veteraanitunnuksen omaavat saavat ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat ruuasta omavastuuosuuden. Vesilahdella vanhusten palveluissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2013 ensimmäistä kertaa. Tulosten huomioidaan soveltuvin osin vuoden 2015 talousarviovalmistelussa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Vahvuudet Vesilahden kunta on muuttovoittoinen kunta Kunnan huoltosuhde ja ikärakenne ovat hyvät Kunnassa panostetaan kuntalaisten ja varsinkin nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen Varhaiskasvatuksessa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman pian huolen tullessa esiin Oppilashuollon palveluihin on panostettu Muistisairauksien varhaiseen toteamiseen on panostettu Terveyspalveluissa panostetaan perusterveydenhuoltoon ja sairauksien nopeaan hoitoon Kehittämiskohteet Väestön omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palveluiden painottamien ehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin Kuntatalouden haasteet aiheuttavat palveluiden priorisointia Vanhemmuuden vahvistaminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Lasten ja nuorten hyvinvointia kehitetään yhteistyössä kunnan, Pirkkalan yhteistoiminta-alueen, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. OSA II TULEVAN SUUNNITTELU 2. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset Vesilahden kunnan suhteellinen väestönkasvu on vuonna 2025 samalla tasolla kuin Tampereen kaupunkiseudun muissa kehyskunnissa. Toimenpide-ehdotukset: maapolitiikka, kaavoitus, elinkeinopolitiikka ja kuntakuva Vesilahden kunnan huoltosuhteen ero Pirkanmaan keskitasoon puolittuu vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2013 huoltosuhde koko maassa oli 55,7%, Pirkanmaalla 55,5% ja Vesilahdessa 66,4 %. Toimenpide-ehdotukset: asuntopolitiikka, työpaikkojen luominen Vesilahden kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 50 % vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2010 työpaikkaomavaraisuus oli Pirkanmaalla 98,6%, Lempäälässä 69,3%, Pirkkalassa 65,2% ja Vesilahdessa 45,1%. Vesilahden kunnan työttömyys pysyy Pirkanmaan kolmen alhaisimman kunnan joukossa. Syyskuun 2014 lopussa Pirkanmaan toiseksi alhaisin 9,5 %. Koko maassa vastaava luku oli 12,0%, Pirkanmaalla 13,9 % ja Tampereella 16,2 %. Toimenpide-ehdotukset: hyvät toimivat peruspalvelut, monipuolinen tonttitarjonta

13 13 3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat Kuntastrategiaa toteuttavat horisontaaliset toimenpidesuunnitelmat: Vesilahden kunnan turvallisuussuunnitelma Lempäälän Vesilahden yhteinen maaseudun kehittämisohjelma Lastensuojelusuunnitelma (Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue) Vesilahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelma Esiopetuksen opetussuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisostrategia Ikäihmisten toimintaohjelma (Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue) Vesilahden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesilahden kunnan kestävän kehityksen ohjelma Vesilahden kunnan ruokapalvelun omavalvontasuunnitelma Vesilahden kunnan eri hallintokuntien valmiussuunnitelmat 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä 1) Painopistealue ja kehittämiskohteet Vaikeasti työllistyvien ohjaus ja aktivointi Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Aktivoivien toimintatapojen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaus Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan eri vastuualueet ja kolmannen sektorin toimijat Kuntoutusohjaaja 2) Painopistealue ja kehittämiskohteet Hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Terveellisten elintapojen lisääminen ja tukeminen Alueellisen ravitsemussuunnitelman hyödyntäminen ja käyttöönotto Terveysliikuntasuunnitelman hyödyntäminen Poikkitoiminnallinen yhteistyö ja toiminta kunnan eri vastuualueet Arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa Valo-projektiin osallistuminen varhaiskasvatusyksiköt

14 14 Etsivä nuorisotyö ja ohjaus- ja palveluverkosto Vapaaehtoisen liikkumisen lisääminen alakouluissa Joustava koulupäivä Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen Parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja tukea sekä kehittää nuorten sosiaalista vahvistumista Liikunnallistamisohjelman nivominen osaksi alakoulujen toimintasuunnitelmaa Kerhotoiminnan kehittäminen Henkilökohtaisiin hoitosuunnitelmiin liikunnallinen tavoite toimintakyvyn ylläpitämiseksi Etsivä nuorityöntekijä nuoriso- ja liikuntatoimi Poikkihallinnollinen yhteistyö Alakoulujen henkilökunta Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Kasvatus- ja opetustoimi Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Sosiaali ja terveystoimi 3) Painopistealue ja kehittämiskohteet Henkinen hyvinvointi Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Mielenterveyspalveluiden kehittäminen Ikäihmisten asuminen Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen Kotona asumisen tukemista tehostetaan Lisätään tehostettua palveluasumista terveystoimi sosiaalitoimi OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 5. Hyväksyminen osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa Hyväksytty valtuustossa osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua

15 15 LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAYHTEISTYÖSTÄ LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden kunta Sopimuksen sisältö ja tavoitteet Tällä sopimuksella edellä mainitut sopijaosapuolet sopivat laissa kuntien ympäristönsuojelun (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986) tarkoitettujen tehtävien hoitamisen viranhaltijayhteistyöstä. Sopimuksen ehdot 1. Lempäälän kunta ja Vesilahden kunta jatkavat tällä sopimuksella aloitettua yhteistyötä laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta tarkoitetuttujen ympäristönsuojelutehtävien viranhaltijayhteistyöstä. Viranhaltijayhteistyösopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnan perustamia virkoja ympäristöpäällikkö (tehtävänimike 72102) ympäristötarkastajat (tehtävänimike 71865) Virkojen tullessa uudelleen avoimiksi Lempäälän kunnan tekninen johtaja valitsee ympäristöpäällikön ja ympäristöpäällikkö valitsee ympäristötarkastajat Vesilahden kunnanjohtajan (teknisen vastuualueen päällikkö/hallinnollinen esimies) annettua hakijoista lausuntonsa. 2. Ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajien toimivallasta ja tehtävistä määrätään Lempäälän ja Vesilahden kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 6 :n tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten johtosäännöissä. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen kunnan ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka tehtäviä hän kulloinkin hoitaa. 3. Ympäristönsuojeluviranhaltijoitten virkasuhteen ehdoista on voimassa, mitä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. Ympäristönsuojelun viranhaltijoilta edellytetään virkaan soveltuvaa yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä hyvää käytännön kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä. 4. Viranhaltijoitten ympäristönsuojeluyksikköön kohdennetuista palkkaus- ja muista henkilöstömenoista aiheutuvista kustannuksista Lempäälän kunta suorittaa 80 % ja Vesilahden kunta 20 %. Ympäristöpäällikön ja yhden ympäristötarkastajan työajasta ja palkkausmenoista 80 % kohdistuu ympäristönsuojeluyksikköön ja 20 % rakennusvalvontaan. Vesilahden kunta ei maksa osuuksia Lempäälän kunnan rakennusvalvontaan kohdistuvista palkkausmenoista. Viranhaltijat pitävät ajopäiväkirjaa matkakuluista. Lempäälän kunta vastaa Lempäälän kuntaa koskevista matkakuluista ja Vesilahden kunta vastaa Vesilahden kuntaa koskevista matkakuluista. Lisäksi Lempäälän kunta laskuttaa Vesilahden kunnalta 15 % yleiskuluja, joihin sisällytetään Lempäälän kunnan maksamat viranhaltijoitten koulutus-, posti- ja puhelinkulut, toimistokulut, mahdolliset laitehankinnat sekä Lempäälän toimistotilojen huoneisto- ja

16 16 siivouskulut. Yhteisistä tutkimusvälineistä aiheutuvat kustannukset jaetaan suhteessa Lempäälä 80 %, Vesilahti 20 %, mikäli muuta jakoperustetta ei ole olemassa. Vesilahden kunnalla on oikeus tutustua Lempäälän ympäristönsuojelun vastuualueen kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista. 5. Viranhaltijat pitävät Vesilahteen kohdistuvista töistä tuntikirjanpitoa, josta ilmenee sekä Vesilahteen kohdistuvien töiden tuntimäärä että mihin osa-alueisiin työtunnit ovat kohdentuneet. Selvitys tuntikirjanpidosta tuodaan tiedoksi Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan puolivuosittain. 6. Asiakkailta perittävät maksut määrätään Lempäälän kunnan ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksassa. Maksut laskuttaa ja perii se kunta, jonka päätösvaltaan asian ratkaisu on kuulunut. 7. Vesilahden kunta järjestää kustannuksellaan viranhaltijoille tarvittavat toimistotilat ja tarvikkeet Vesilahden kunnan toimistopäiviä varten. Lisäksi Vesilahden kunta hankkii kustannuksellaan viranhaltijoitten käyttöön paikkatietojärjestelmän (karttaohjelman lisenssit) myös Vesilahden kunnan toimistoajan ulkopuoliselle työajalle. 8. Kumpikin sopijakunta vastaa omalta osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. 9. Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimistotilat sijaitsevat Lempäälän kunnanvirastolla. Toiminta järjestetään siten, että ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimistoaika Vesilahden kunnanvirastolla yhteensä vastaa työajaltaan kahta työpäivää viikossa (=14,5 h). 10. Vesilahden kunta suorittaa osuutensa varainhoitovuoden menoista Lempäälän kunnalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Vesilahden kunta suorittaa mainittuja menoja varten ennakkoa vuosineljänneksittäin määrän, joka vastaa neljännestä edellisen tilinpäätöksen osoittamista, tämän sopimuksen tarkoittamista palkkaja muista henkilöstömenoista sekä yleiskuluista. 11. Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta vastaa Lempäälän kunnan osalta Lempäälän kunta ja Vesilahden kunnan osalta Vesilahden kunta 12. Sopimuskunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa neljän kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 13. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet voidaan tarvittaessa ratkaista hallintoriitoina hallinto-oikeudessa 14. Tämä sopimus tulee voimaan alkaen, kun molempien kuntien kunnanhallitukset ovat sen yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että sopimuksen sisältö tarkastetaan uudelleen vuoden 2016 aikana. Sopimuskunnat voivat täydentää tai muuttaa tämän sopimuksen määräyksiä kunnanhallitusten yhtäpitävin päätöksin. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi molemmille sopijakunnalle.

17 17 Lempäälässä LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS Olli Viitasaari Kunnanjohtaja Jaakko Hupanen Tekninen johtaja VESILAHDEN KUNNANHALLITUS Erkki Paloniemi Kunnanjohtaja Tapio Kauppila Kunnaninsinööri

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015

HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 5 800 Toimintakulut

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, TALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2015 5/2015 6/2015 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 0 0 5 800 Toimintakulut

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA SUUNNITELMA 2016 2017

TALOUSARVIO 2015 JA SUUNNITELMA 2016 2017 Khall 10.11.2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA SUUNNITELMA 2016 2017 Sisällysluettelo Sivu 3 Kuntastrategia 4 Kunnan talous 6 Elinkeinopolitiikka 6 Henkilöstö 8 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 51 liite n:o 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2013

Kunnanhallitus 31.3.2014 51 liite n:o 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 4 1.2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Käyttötalousosasta siirretään tulosalueiden menot ja tulot tuloslaskelmaosaan.

Käyttötalousosasta siirretään tulosalueiden menot ja tulot tuloslaskelmaosaan. I JOHDANTO 1 Kuntalain 8 luvun 65 määrittelee talousarviolle ja taloussuunnitelmalle seuraavat vaatimukset: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Sisällys 1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Kuhmoisten kunnan vuoden 2012 talousarvio yleisperustelut 3 Tuloslaskelman erät... 10 Tuloslaskelma..14

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-17

URJALAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-17 URJALAN KUNTA Taloussuunnitelma 2015-17 Valtuusto 15.12.2014 35 liite 22 Sisällys I YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 2 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 2 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA... 3 4. URJALAN

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Kuntalain 8. luvun 65 määrittelee talousarviolle ja taloussuunnitelmalle seuraavat vaatimukset:

Kuntalain 8. luvun 65 määrittelee talousarviolle ja taloussuunnitelmalle seuraavat vaatimukset: I JOHDANTO 1 Kuntalain 8. luvun 65 määrittelee talousarviolle ja taloussuunnitelmalle seuraavat vaatimukset: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ASIKKALAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ASIKKALAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 11.11.2013 Kunnanvaltuusto 18.11.2013 Sisällysluettelo Yleisperustelut 2 Käyttötalous 8 Investointiosa 19 Tuloslaskelmaosa 22

Lisätiedot