Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euran kunnan TILINPÄÄTÖS. Valtuusto 22.6.2015"

Transkriptio

1 1 Euran kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto

2 2 TILINPÄÄTÖSKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Euran kunnan tase Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilintarkastusmerkintä TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan yleinen kehitys Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Euran kunnan taloudellinen kehitys TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma TOIMINNAN RAHOITTAMINEN Rahoituslaskelma TASE Tase Taseen tunnusluvut Taseen analysointia Kokonaistulot ja menot KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntakonsernin rakenne Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vastuualueiden yksityiskohtainen toiminnan ja talouden tarkastelu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tulosarvioiden toteutumisesta

3 3 JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöskokonaisuus Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen sisältö Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Toimintakertomus Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

4 4 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2014 päätavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 talousarviovalmistelun lähtökohtana oli, että taloudellisista paineista huolimatta tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroja ei koroteta. Ohjeena tulosalueille sen sijaan annettiin, että ne keskittyisivät erityisesti palvelutuotannon rakenteellisiin uudistuksiin ja henkilöstömenojen hallintaan. Budjetointiprosessia uudistettiin vuodelle Johtavana ajatuksena oli täsmentää toimielinten välistä työnjakoa: valtuusto päättää tavoitteista ja linjaratkaisuista, kunnanhallitus johtaa taloudenhoitoa ja hallintokunnat vastaavat tulosaluekohtaisen kehyksen puitteissa palvelutuotannosta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta. Euran kunnan organisaatio osoitti vuoden 2014 aikana kykynsä reagoida tilanteen mukaisella tavalla. Käyttömenojen kasvu oli n. 1,7 % edellisvuoteen verrattuna, mikä kasvuluku on yksi menneiden vuosikymmenten pienimmistä. Toisaalta myös inflaatio oli matalalla tasolla ja palkkataulukoihin tehtiin vain vähäiset tarkistukset. Valittu strategia, palveluiden tuottaminen lisääntyvässä määrin oman organisaation toimesta ostopalveluiden sijaan, osoitti toimivuutensa. Monin tavoin tehostunut palvelutuotanto ei kuitenkaan riittänyt siihen, että taloudellisissa tunnusluvuissa olisi päästy kuntastrategiassa asetetulle tasolle. Osumatarkkuus tarkistettuun talousarvioon verrattuna oli kuitenkin varsin hyvä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 keskeiset kunnallistalouden tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 käyttömenot 70,8 milj. 73,1 milj. 76,0 milj. 77,3 milj. tuloveroprosentti 19,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % verokertymä 38,8 milj. 41,0 milj. 44,0 milj. 43,0 milj. vuosikate 2,9 milj. 2,5 milj. 2,7 milj. 0,5 milj. tulos 0,8 milj. 0,3 milj. 0,2 milj. -2,3 milj. investoinnit 6,5 milj. 3,6 milj. e 10,7 milj. 7,2 milj. taseen ylijäämä 7,7 milj. 7,9 milj. 8,0 milj. 5,7 milj. lainakanta 11,2 milj. 12,0 milj. 16,9 milj. 24,7 milj. suhteellinen velkaantuneisuus 29,9 % 30,0 % 37,5 % 47,5 % omavaraisuusaste 63,0 % 62,5 % 56,3 % 49,1 %

5 5 Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, Euran kunnalla on edessä merkittävät rakenteelliset ja taloudelliset ratkaisut. Koko organisaation on yhdessä sisäistettävä vaadittavien ratkaisujen todellinen mittakaava. Kuntien toimintaympäristön muutos ja Euran kunnan strategia Valtuustossa hyväksyttiin Euran kunnan strategiset linjaukset vv Strategiakirjasessa todettiin seuraavien kehityspiirteiden olevan keskeisiä tarkastelujakson aikana: globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerrannaisvaikutukset myös paikalliselle tasolle Euroopan unionin murros ja uudistuminen suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos peruspalveluohjelma ja uudistuva lainsäädäntö sekä nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrollijärjestelmät julkisen talouden pysyvä rahoitusvaje ja velkaantuminen julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien uudistuminen/kunnalliskulttuurin kehittäminen Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Edessä olevat ratkaisut on tehtävä siitä lähtökohdasta, että useimmat edellä kuvatut trendit ovat pitkäkestoisia ja yhä uusia haasteita antavia. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Menossa oleva aika voidaan kiteyttää kuntaorganisaation näkökulmasta seuraavasti: I Kunnat murroksessa II Muutoksen aika III Jatkuva kehittäminen Nähdä Hyväksyä Sitoutua Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta. Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten lukuisten toimijoiden yhdensuuntaisin ponnistuksin. Esitän Euran kunnan luottamushenkilöille ja koko henkilöstölle kiitokset ahkerasta työstä Euran kunnan hyväksi vuonna Eurassa maaliskuun 30. päivänä 2015 Matti Lahtinen kunnanjohtaja

6 Kunnan yleinen kehitys Väestö Euran väkiluku oli vuoden 2014 lopussa (v ), joista naisia oli 6190 (6218) ja miehiä 6130 (6150). Valtionvarainministeriön 2010 tekemän väestöennusteen mukaan Euran asukasluku laskee vähitellen keskimääri 0,3 % vuodessa. Vuonna 2020 asukasluku olisi noin ja vuonna 2040 noin Väkiluku ei 30 vuoden aikana laske siis kovinkaan paljon. Työllisyys Euran työvoiman määrä vuoden 2014 lopussa 5615 (v ). Työttömiä oli 569 (488), muutos 16,6 %. Työttömyysaste 10,1 % (8,7 %). Työttömiä miehiä oli 297 (268) ja naisia 233 (191). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 74 (71), yli 50-vuotiaita 224 ja pitkäaikaistyöttömiä 110 (91). Avoimia työpaikkoja oli Eurassa vuoden lopussa 78 (15). Satakunnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 14,5 % (13 %) ja koko maan 13,9 % (12,6 %). (Työhallinnon tilastot).

7 7 Euran työllistävimmät yritykset vuonna 2014 Henkilöstömäärät ovat noin lukuja. Lisäksi usealla yrityksellä on kausiluonteisesti työntekijöitä. Yritys Toimiala Henkilöstöä noin HKScan Finland Oy elintarvikkeiden valmistus 500 Auramaa -yhtiöt maaliikenne 300 Jujo Thermal Oy erikoispapereiden valmistus 200 Amcor Flexibles Finland Oy muovipakkausten valmistus 160 Loipart Technology Finland Oy laivojen rakentaminen 170 Pintos -konserni metallikiinnittimien valmistus 150 Jaakko-Tuote Oy lasituotteiden valmistus 150 Biolan ryhmä lannoitteiden ja ympäristötuotteiden valmistus 150 Koskinen yhtiöt maaliikenne 140 A & R Carton Oy kartonkipakkausten valmistus 100 Euran Teollisuushuolto Oy koneiden korjaus ja huolto 93 Euran Urakointipalvelu EUP Ky kiinteistöjen ja irtaimiston huolto 85 Mykora Oy sienten viljely ja tukkukauppa 75+ Eupart Oy eriste- ja ilmastointiasennus 70 Lammela Oy vähittäiskauppa 57 ETS-Lindgren Oy metallirakenteiden valmistus 52 Euran työpaikkaomavaraisuus Eurassa työssä käyviä oli tuoreimman Tilastokeskuksen tiedon mukaan yhteensä 5.296, ja euralaisia työllisiä Työpaikkaomavaraisuus siten 102,7 %. Eura tarjoaa työpaikkoja myös muissa kunnissa asuville. Eniten Euraan tullaan töihin teollisuuden, rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden aloille. Eurassa asuville ei ole kaikille toimialoilla riittävästi työpaikkoja oman kunnan alueella, vaan työssä käydään muissa kunnissa. Eniten muualle mennään töihin terveys- ja sosiaalipalvelujen, hallinto- ja tukipalvelujen, koulutuksen, maanpuolustuksen, julkisen hallinnon, informaation ja viestinnän, kaivostoiminnan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan aloille.

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTO 35 jäsentä KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS 11 jäsentä KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTEISÖT KAAVATOIMIKUNTA HENKILÖSTÖJAOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAU- TAKUNTA LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Valtuutetut Ansio Teemu yrittäjä KESK Anttila Tarja terveydenhoitaja SDP Arvola Hannu autonkuljettaja SDP Hakala Manu yrittäjä KESK Heikkilä Hannu hitsaaja SDP Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Hirvelä Kimmo yrittäjä KOK Härjämäki Susanna yrittäjä, kuvataiteilija PS Junkkala Juho maanviljelijä KESK Kalli Timo maanviljelijä, kansanedustaja KESK Kallio Juha opiskelija KESK Kemppainen Jukka kirkkoherra KOK Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Korhonen Esko maalari, pääluottamusmies VAS Kreula Jaakko maanviljelijä, eläkeläinen KESK

9 9 Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Laine Kirsi lastentarhanopettaja, sijaisäiti KESK alkaen Lehtonen Harri rehtori SDP Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Myllykoski Juha sähköasentaja VAS Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Paavilainen Hannu cnc-koneistaja SDP Perttu Jouko agrologi KOK Pesonen Pekka ins. opiskelija (AMK) PS Salminen Petri työsuojeluvaltuutettu, käynnissäpitäjä VAS Setälä Tero työnjohtaja SDP Siivonen Minna ruokapalvelutyöntekijä SDP Sillanpää Marjatta ekonomi KOK Susi Pertti työsuojeluvaltuutettu SDP Vainio Kai yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Virtanen Kari teknikko SDP Vähä-Vahe Sanna sosionomi (AMK) VAS Valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli, 1. varapuheenjohtaja Kari Virtanen ja 2. varapuheenjohtaja Jouko Perttu. Valtuusto kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 51. Kunnanhallitus Valtuuston valitsema kunnanhallitus toimikaudeksi : Helander-Nieminen Eija kehitysvammahuollon ohjaaja, yrittäjä SDP Vainio Maaret sairaanhoitaja SDP Lehtonen Harri rehtori SDP Virta Jukka keittämönhoitaja SDP Mäkitalo Esa maatalousyrittäjä KESK Kyllöinen Päivi ilmoitussuunnittelija KESK Vihervuori Juhani rehtori, eläkeläinen KESK Kuivamäki Maria kauppatieteiden maisteri KOK Lähteenmäki Simo sähköasentaja, eläkeläinen VAS Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Harri Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Juhani Vihervuori ja 2. varapuheenjohtajana Simo Lähteenmäki. Kunnanhallitus kokoontui vuonna kertaa ja teki päätöksiä 229. Kunnanhallituksessa on toiminut lisäksi henkilöstöjaosto, jonka tehtäviin kuuluvat henkilöstöasiat. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt kaavatoimikunnan valmistelemaan kaava-asioita. Lautakunnat Valtuuston valitsemien lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta, seurata toiminnan tuloksia sekä huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnat myös valmistelevat toimialansa esitykset valtuustolle ja kunnanhallitukselle.

10 10 Lautakunnat ja niiden puheenjohtajat Keskusvaali Silvanto Jouko koulutoimenjohtaja, el KESK Kasvatus- ja opetus Reunanen Ari FM, pääsihteeri SDP Kulttuuri- ja vapaa-aika Hirvelä Kimmo ekonomi KOK Perusturva Mattila Aimo KM, rehtori SDP Tarkastus Kallio Juha opiskelija KESK Tekninen Ketola Pirkko maaseutuyrittäjä KESK ero valt Tekninen Junkkala Juho maanviljelijä KESK alkaen Lautakuntien esittelijät on määrätty hallintosäännössä. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen Kunnan henkilöstö Kunnan viranhaltijaorganisaatio jakaantuu tulosalueisiin, vastuualueisiin ja tulosyksiköihin. Tulosalueet ja niiden johtajat ovat seuraavat: VIRANHALTIJAORGANISAATIO KUNNANHALLITUS KUNTAJOHTAMINEN PERUSTURVA- PALVELUT KASVATUS- JA OPE- TUSPALVELUT KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN- PALVELUT TEKNISET PALVELUT Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talousjohtaja, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö sekä tekninen johtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan vision, strategian sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on kunnan palvelujen ja toimintojen kehittäminen, johtaminen sekä yhteistyöstä huolehtiminen.

11 11 Tilivelvolliset viranhaltijat Virka Kuntajohtaminen Kunnanjohtaja Apulaiskunnanjohtaja Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja Perusturvapalvelut Perusturvajohtaja Kasvatus- ja opetuspalvelut Sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Tekniset palvelut Tekninen johtaja Viranhaltija Matti Lahtinen Antti Jantunen Johanna Aalto Kari Rupponen Sanna-Tuulia Lehtomäki Teija Vuohijoki Jouko Koivunen Kimmo Haapanen

12 Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuosi 2014 oli maailmantaloudessa hitaan kasvun aikaa. Euroalueella kokonaistuotanto kasvoi vajaan prosentin. Euroalueella erityisesti rahoituskriisissä olevien maiden talouskasvu oli vähitellen elpymässä. Italian talous jatkoi supistumistaan. USA:ssa kasvu sen sijaan jatkui noin 3 %:n vauhtia. Suomen teollisuustuotanto väheni joulukuussa ,9 % ja kokonaistuotanto 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Bruttokansantuote väheni ennakkotietojen mukaan vuonna ,1 %. Työllisyys alkoi vuoden 2012 marraskuun aikana heikentyä selvästi. Työttömyysaste oli vuonna ,7 prosenttia. Korkotaso kääntyi jo vuoden 2011 loppupuolella laskuun eikä se sen jälkeen ole juurikaan noussut pikemminkin laskenut. Tammikuussa kk euriborkorko oli 0,396 % ja 12 kk korko 0,562 %. Joulukuussa kk korko oli 0,176 % ja 12 kk korko 0,328 %. Kuluttajahintahintaindeksin vuosimuutos eli inflaatio oli 1,0 %. Julkisyhteisöjen bruttovelka kasvoi vuoden aikana 8,4 mrd. euroa yhteensä 121 mrd. euroon. Bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen nousi vuoden 2013 lopun 56,0 %:sta 59,3 % :n. Kun julkinen alijäämä oli 3,4 %, ylitti alijäämä ennakkotietojen mukaan EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen viitearvon 3,0 %. Julkinen velka jäi niukasti alle 60 %:n tavoitearvon Valtion velkamäärä kasvoi 6,1 mrd. euroa ja kuntien velka 1,1 mrd. euroa. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen nähden oli 44,1 % kun suhde vuonna 2013 oli 44,0 %. Kuntatalous vuonna 2014 Kuntien vuosikatteet heikkenivät tilinpäätösennusteiden mukaan 1,6 % edellisestä vuodesta. Verotulot kasvoivat yhteensä 2,5 %, mutta tuloverot vain 1,3 %.Valtionosuudet alenivat 1,3 %. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikate oli vuonna euroa/asukas kun vuotta aikaisempi vuosikate oli 380 euroa/asukas. Tilastokeskuksen keräämä neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuonna ,0 % (ilman liikelaitoksia) edellisvuodesta. Kuntien palkat ja palkkiot kasvoivat 0,1 %. Palvelujen ostot kasvoivat 3,0 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa, noin 1,1 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti laskettu lainakanta oli Manner-Suomen kunnissa euroa (vuonna euroa).

13 Euran kunnan taloudellinen kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Väestökehityksen suunta, työttömyysasteen suunta, asuntotuotanto Väestö väheni vuoden aikana (ennakkotietojen mukaan) 48 henkilöllä. Työttömyysaste kasvoi tammikuun 8,2 prosentista joulukuun 10,1 prosenttiin. Työttömänä oli joulukuun lopussa 569 henkilöä, joista 224 oli yli 50 vuotiaita. Naisia oli työttömänä 233 ja miehiä 336. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 110 henkilöä. Työttömyyden kasvu näkyi myös työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavana lisäyksenä. Kun kuntaosuutta maksettiin vuonna euroa, oli maksettava määrä vuonna euroa. Vuoden aikana valmistui 28 asuntoa, joista omakotitaloja 17 kpl ja rivitaloja 2 kpl (7 asuntoa) ja kaksi paritaloa. Talous Vuonna 2010 kunnan toimintakulut kasvoivat 1,9 %, vuonna ,8 %, vuonna ,3 %, vuonna ,0 % ja vuonna ,7 %. Menot kasvoivat vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen kerran alle 2 %:n menokasvuun päästiin vuonna Henkilöstömenot kasvoivat 2,2 %, palvelujen ostot 0,7 %, aineet ja tarvikkeet vähenivät 3,6 %, muut toimintakulut kasvoivat 4,2 % ja avustukset 12,0 %. Tulosalueiden menot kasvoivat 0,5 % perusturvapalveluita lukuun ottamatta, jonka menokasvu oli 2,9 %. Vuotta aikaisemmin perusturvan menot kasvoivat 1,6 % ja muiden tulosalueiden menot 7 % verrattuna vuoteen Tilapäiselle henkilökunnalle ja sijaisille maksettujen palkkojen määrä kasvoi 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat 2,0 %. Henkilöstön määrä oli joulukuun lopussa kpl, vuoden 2013 lopussa 864 kpl ja vuoden 2014 lopussa 916 kpl. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 626 kpl, vuoden 2013 lopussa 612 ja vuoden 2014 lopussa 639 kpl. Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2012 lopussa 213 kpl, vuoden 2013 lopussa 234 ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Sairauspoissaoloja oli vuonna kalenteripäivää, vuonna kalenteripäivää ja vuonna kalenteripäivää. Palvelujen ostot kasvoivat 0,9 %. Erikoissairaanhoidon kasvoivat 2,4 %, euroa. Muut perusturvapalveluiden palveluiden ostot vähenivät 6,7 % euroa vuoteen 2013 verrattuna. Muutoin ostopalveluiden määrä koko kunnan osalta (ilman erikoissairaanhoitoa) väheni 0,5 % eli euroa. Aine- ja tarvikemenot vähenivät 3,6 %. Elintarvikkeisiin kului 7,5 %, euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lämmitysmenot vähenivät 5,9 %, euroa. Sähköenergia käyttö puolestaan väheni 4,0 %, euroa. Sähköön ja lämpöön kului kaikkiaan euroa. Maksettujen avustusten määrä kasvoi 12,0 % euroa.

14 14 Verotulot kasvoivat vuonna ,4 % ja vuonna ,7 %, vuonna ,3 % ja vuonna ,2 %. Verotulojen kertymä oli vuonna ,8 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa ja vuonna ,0 milj. euroa.. Valtionosuuksia kertyi vuonna ,9 milj. euroa, mikä oli 1,6 % eli euroa vähemmän kuin vuonna Valtion valtionosuuksia koskevat säästöpäätökset alkavat todella näkyä kertymissä. Vuoden 2014 talousarviossa (alkuperäinen talousarvio) tilikauden tulos oli arvioitu 1,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös on 2.3 milj. euroa alijäämäinen. Pitkäaikaisen lainan määrä väheni vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 4,5 milj. euroa investointimenoihin. Lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 11,2 milj. euroa, vuoden 2012 lopussa 12,0 milj. euroa, vuoden 2013 lopussa 17,0 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa 24,7 milj. euroa. Kolmessa vuodessa lainakanta on kasvanut 13,5 milj euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä oli 14,0 milj. euroa ja lyhytaikaisen määrä 10,8 milj. euroa. Investointimenoja kertyi 7,2 milj. euroa ja tuloja 0,9 milj. euroa. Taserakenne heikkeni edelleen. Omavaraisuusaste oli 49,1 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 56,3 %. Omavaraisuusasteen hyvänä tasona kuntasektorilla pidetään 70 %:a. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 47,5 % ja vuotta aikaisemmin 37,5 %. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 77,3 milj. euroa. Vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut olivat 76,0 milj. euroa. Tilikauden menot kasvoivat siten 1,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna menot kasvoivat 1,7 %. Vuoden 2015 toimintakulut ovat talousarviossa 76,6 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana nähdään mihin suuntaan talous on kääntymässä. Kahden edellisen vuoden menokehityksen valossa vuoden 2015 käyttömenojen kasvuksi on arvioitava noin 2,0 %. Sen perusteella vuoden 2015 tilinpäätös on noin 4,2 milj. euroa alijäämäinen minkä seurauksena vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset ovat jo noin 5,7 6,5 milj. euroa alijäämäisiä. Eu- alueen talous ei näytä merkittävää paranemista ensi vuoden aikana. Suomen talouden ennakoidaan kääntyvän hitaaseen kasvuun vuoden 2015 aikana. Valtiontalouden tasapainottamistoimet vuodelle 2015 jäävät uuden eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ratkaistaviksi. Euran talous ei edellä olevan perusteella ole paranemassa. Vuoden 2014 menojen kasvu oli arvioitua pienempi ja toimintatuotot talousarvion mukaiset. Kaksi oleellisen tärkeää tuloerää eli verotulot ja valtionosuudet eivät kasvaneet. Helmikuussa 2015 julkaistun ensimmäisen verotuloennusteen mukaan verotulokertymä jää noin 0,4 milj. euroa alle talousarviovarauksen. Vuoden 2015 valtionosuudet kertynevät kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Mikäli toimintakuluja ei vuoden aikana saada alenemaan, toteutuu talousarvion alijäämä 1,8 milj. euroa ja todennäköistä on, että toteutuva alijäämä on vielä arvioitua suurempi. Vuoden 2016 talousarviota ei voida enää tehdä nykyisillä veroprosenteilla. Taseen ylijäämät uhkaavat muuttua alijäämäksi jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Sen seurauksena kunta joutuisi tekemään voimassa olevan kuntalain mukaisen tasapainottamisohjelman vuoden 2017 talousarvioon.

15 15 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on selvittää, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistus on kunnanhallituksen hyväksymä toimintaohje, minkä mukaan sisäistä valvontaa suorittaa jokainen esimies oman vastuualueensa osalta. Sen lisäksi kunnanhallitus on vuosittain valinnut joukon tarkastettavia toimintoja. Näiden osalta tarkastuksen on tehnyt taloushallinto talousjohtajan johdolla. Puolivuosittain tehdyssä ja valtuustossa käsitellyssä osavuosikatsauksessa arvioidaan talousarviovuoden tavoitteiden toteutumista, määrärahojen käyttöä sekä myös sitä, miten määrärahat riittävät koko vuoden ajaksi. Osavuosikatsauksessa esitettyjen arvioiden lisäksi lokakuussa tehtiin valtuustossa päätös eräiden määrärahojen lisäyksestä/vähentämisestä. Ostolaskujen ALV tarkastusta tehdään säännöllisesti. Lautakuntien pöytäkirjoista tarkistettiin käsiteltiinkö kunnanhallitukselle valmistellut talouskatsaukset lautakuntien kokouksissa. Kaikki lautakunnat olivat käsitelleen talouskatsaukset kokouksissaan. Hankintoja tarkastettiin pistokeen luontoisesti. Kunnan käteiskassat tarkistettiin. Erityistä huomautettavaa ei havaittu. Riskienhallinnassa otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön uusi ohjelmisto. Riskien kartoitus aloitettiin uudelleen. Riskienkartoitus saatiin osaksi valmiiksi ja osaa tuloksista ja toimenpiteistä esitetään jo tulosalueiden toimintakertomuksissa. Valmis riskienkartoituskokonaisuus ei kuitenkaan ole ja kestää aikansa ennen kuin se sisäistetään tulos ja vastuualueilla arkipäiväiseksi ja aina huomioon otettavaksi toiminta-ajatteluksi. 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1 Tuloslaskelma 1000 eur Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

16 16 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunniteman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 14,3 13,9 Vuosikate/Poistot % 18,9 108,3 Vuosikate, euroa / asukas 43,3 218,8 Asukasmäärä Tuloslaskelman erät Toimintatuotot Toimintatuotot ylittyivät arvioidusta. Tulosalueiden arviot tulojen kertymisestä pitivät pääosin hyvin paikkansa. Tulosalueista kuntajohtaminen ja tekniset palvelut alittivat talousarvioon merkityt tuottonsa. Muut tulosalueet ylittivät talousarvionsa. Tuottoja kertyi 0,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Myyntituottojen suurin yksittäinen tuottoerä oli vesimaksut yhteensä 2,4 milj. euroa. Taksakorotusten vaikutus näkyy kertymässä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,0 % yhteensä 0,3 milj. euroa. Maksutuottojen suurin tuottoerä oli perusturvapalveluiden hoitopäivämaksut 1,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 19,5 % euroa. Päivähoitomaksuja kertyi 0,6 milj. euroa. Vaikka hoidossa olevien lasten määrä oli edellisvuotta suurempi, kertyi maksuja 0,5 % vähemmän m % 2014 m % Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Yhteensä , ,1 Toimintakulut Toimintakulut olivat yhteensä 77,3 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen 1,3 milj. euroa eli 1,7 %. Henkilöstömenojen kasvu oli jonkin verran arvioitua suurempaa. Konaisuudessaan palkkamenojen kasvu oli 3,0 %. Muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut vähenivät 14,6 % ja eläkekulut puolestaan kasvoivat 3,0 %.

17 17 Vuoden 2014 lopussa oli vakinaisen henkilöstön määrä 639 kpl. Määräaikaisen ja muun henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 221 kpl, vuoden 2013 lopussa 244 kpl ja vuoden 2014 lopussa 250 kpl. Koko henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 819 kpl, vuoden 2013 lopussa 839 kpl, ja vuoden 2014 lopussa 879 kpl kun kansalaisopiston tuntiopettajia (noin 40 kpl) ei lasketa mukaan. Vakinaisen henkilökunnan palkat kasvoivat 2,0 % ja erilliskorvaukset 5,1 %. Sijaisten ja tilapäisen henkilöstön palkat kasvoivat 13,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jaksotettuja palkkoja eli lomapalkkavarausta lisättiin euroa. Vuonna 2013 vastaava lisäys oli euroa. Sairauslomapäiviä kertyi vuonna kpl vuonna , kun vuonna 2012 vastaava määrä oli Toimintakulut (ulkoiset) 2013 m % 2014 m % Henkilöstömenot , ,2 Palvelujen ostot , ,7 Aineet ja tarvikkeet , ,6 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,2 Yhteensä , ,7 Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,7 % eli 0,2 milj. eurolla. Palvelujen ostot (ulkoiset) tulosalueittain käyvät selville alla olevasta taulukosta. Taulukon talousarvio on vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio. Taulukosta näkyy, että ostopalvelujen kokonaismäärä kasvoi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,9 %. Palvelujen ostot tulosalueittain Tulosalue Ta 2014 Tp 2014 Muutos % Johtaminen ja tukipalvelut ,8 Perusturvapalvelut ,5 Kasvatus- ja opetuspalvelut ,3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,5 Tekniset palvelut ,8 Yhteensä ,7 Muutos Toimintakulujen vertailu alkuperäiseen talousarvioon Toimintakulut (ulkoiset) Ta 2014 Tp 2014 Erotus eur Muutos % Henkilöstömenot ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet ja tarvikkeet ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,5 Yhteensä ,8 Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,8 % 1,4 milj. euroa. Palvelujen ostoista suurin ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Vuoden 2014 menot olivat 14,7 milj. euroa eli 2,4 % edel-

18 18 lisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 0,3 milj. euroa vuoteen 2013 verrattuna ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. euroa. Maksetut avustukset kasvoivat 12,0 %, euroa. Suurin lisäys aiheutui Euran Uima-ja urheiluhallin käyttökulujen kattamiseen myönnetystä avustuksesta. Myös toimeentulotuki, omaishoito ja muut kotitalouksille sosiaalitoimessa myönnetyt avustukset kasvoivat. Toimintakate Toimintakate oli 66,3 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli1,2 %. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi yhteensä 43,0 milj. euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa eli 2,2 %. Ansio- ja pääomatuloista perittävän kunnallisen tuloveron määrä oli 3,5 % eli 1,4 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Yhteisöverokertymä oli 2,3 milj. euroa eli 7,8 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kiinteistöveron kertymä kasvoi 13,2 % eli 0,2 milj. euroa. Kunnassa käynnissä oleva kiinteistöjen veroperusteiden tarkistuksen arvioitiin tuottaneen noin euron verolisäyksen vuoden 2014 osalta. Arvioiden mukaan rakennuskannasta on noin % kiinteistöverotuksen ulkopuolella. Verotulokertymään vaikutti osaksi vuodelta 2013 marraskuussa maksettu maksuunpanotilitykseen liittyvä liikaa maksettujen ennakoiden ja oikaisujen määrä 3,5 milj. euroa, minkä lisäksi joulukuussa palautettiin vielä euroa jako-osuustarkistuksen vuoksi. Vuoden 2014 tuloverokertymä oli lopulta euroa talousarviovarausta pienempi. Yhteisöveron tuotto kasvoi euroa arvioidusta. Kiinteistöveroa kertyi euroa arvioitua enemmän. Verotulot 2013 m % 2014 m % Tulovero , ,5 Yhteisövero , ,8 Kiinteistövero , ,3 Yhteensä , ,2 Valtionosuudet 2013 m % 2014 m % Peruspalvelujen valtionosuus , ,4 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus , ,9 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,0 Opetus- kult. ja muut valt. osuudet , ,4 Yhteensä , ,6 Valtionosuuksia kertyi yhteensä 23,9 milj. euroa. Muutos vuoteen 2013 oli 1,6 %, 0,4 milj. euroa. Valtionosuuksiin on vuodesta 2012 tehty merkittäviä leikkauksia. Toisaalta verotulomenetysten kompensointi on parantanut tilannetta siten, että valtionosuuksien maksatuksissa leikkausten vaikutus on ollut pienempi. Suunta on kuitenkin ollut selvä. Valtionosuudet eivät ole vuoden 2012 jälkeen juurikaan kasvaneet ja Eurankin osalta ne ovat pienentyneet. Vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet euroa. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei haettu. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot olivat euroa. Vuoden 2014 korkotuotot kertyivät lähinnä antolainoista ja talletusten koroista.

19 19 Muita rahoitustuottoja kertyi kaikkiaan euroa osingoista, kuntayhtymien peruspääoman koroista, verotilitysten koroista ym. Pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat euroa ja lyhytaikaisten maksuvalmiuteen otettujen lainojen korot 4.297euroa. Lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi nostettiin vuonna 2014 yhteensä 58,1 milj. euroa. Vuoden lopussa lyhytaikaista luottoa oli 10,8 milj. euroa. Kunnanhallitus teki vuonna 2011 päätöksen korkosuojausten käyttämisestä korkomenojen optimoimiseksi. Vuoden 2011 aikana suojausmenetelmiä käytettiin kahdella tavalla. Koulukeskus I vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen otettiin kahdeksan vuoden kiinteäkorkoinen laina korolla 2,8 % ja toiseksi kunnan vaihtuvakorkoisia lainoja suojattiin 2 milj. euron edestä muuttamalla ne kiinteäkorkoiseksi 5 vuoden ajaksi. Kiinteä korko on 2,8 %. Vuonna 2012 suojauspäätöksiä ei tehty. Kuntakonsernin tytäryhtiö Euran Uima- ja urheiluhalli Oy muutti yhtiön hallituksen päätöksellä 9,6 milj. euron pitkäaikaisen lainan 10 vuodeksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. korko on 2,3 %. Vuoden 2013 aikana tehtiin yksi suojauspäätös, jolla terveyskeskuksen rakentamiseen otetuista 6,0 milj. euron lainasta suojattiin 1,9 milj. euroa muuttamalla korko seitsemäksi vuodeksi kiinteäksi korolla 1,34 %. Vuoden 2014 aikana tehtiin yksi suojauspäätös. Terveyskeskuksen rakentamiseen otetusta 6,0 milj. euron lainasta suojattiin loput eli 3,5 euroa kiinteäksi koroksi ajalle 5,5 vuodeksi. Korko on 1,31 %. Vuosikate Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, jolloin talouden voidaan katsoa olevan rakenteellisesti tasapainossa. Vuoden 2014 vuosikate oli 0,5 milj. euroa ja alittaa suunnitelman mukaiset poistot 2,3 milj. eurolla, joten vuosikateprosentiksi muodostuu 18,9 %. Talousarviossa tavoitteena oli 1,5 milj. euron vuosikate. Siihen ei kuitenkaan päästy. Tämänhetkiset investoinnit edellyttäisivät noin 4 milj. euron poistotasoa ja vähintään saman tasoista vuosikatetta. Tilikauden tulos ja johtopäätökset Tuloslaskelman tarkastelu osoittaa, että vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella kunnan talous on epätasapainossa, kun alijäämää kertyi 2,3 milj. euroa. Taseessa oleva aikaisempien tilikausien 8,0 milj. euroa alijäämä pienenee 5,7 milj. euron ylijäämäksi, joten kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi ei vielä tarvitse tehdä. Tilikauden tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Tilikauden 2014 tulos on ,71 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen järjestelyerien jälkeen alijäämä on ,26 euroa. Tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi taseen yli/alijäämätilille.

20 20 4 TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 4.1 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 12-2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur Yhteensä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja inv. Rahavirran kertymä 5 v milj. -16,4-11,5 Investointien tulorahoitus, % 8,3 28,9 Lainanhoitokate 0,4 1,9 Kassan riittävyys, pv 9,3 2,3 Asukasmäärä

21 21 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo miten kunnan käyttömenot ja investoinnit on rahoitettu. Positiivinen vuosikate kertoo paljonko käyttötuloista jää käyttömenojen maksamisen jälkeen pääomamenojen rahoittamiseen Kun rahoituslaskelmassa vuosikatteesta vähennetään investoinnit ja niiden rahoitukseen saadut valtionosuudet sekä omaisuuden myynnistä saadut varat, nähdään riittivätkö varat investointien rahoittamiseen. Jos rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirtaa kuvaava luku on positiivinen, on investoinnit voitu kattaa vuosikatteesta ja investointien rahoituseristä. Rahoituksen kassavirta kuvaa sitä kuinka paljon menoista on rahoitettu lainanotolla. Rahavarojen muutos kertoo kuinka paljon kunnan rahavarat (kassavarat) muuttuivat vuoden aikana. Vuoden 2014 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 1,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,8 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 10,8 milj. euroa. Kassaa hoidettiin edelleen kuntatodistusohjelman aktiivisella käytöllä. Lyhytaikaista luottoa otettiin joka kuukausi keskimäärin 4,8 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuaika oli 1 3 kuukautta. Lainanhoitokatteen tunnusluku oli 0,4. Lainanhoitokyky on hyvä, kun luku on yli 2 ja tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2.

22 22 5 TASE 5.1. Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myynti saamiset Lainasaamiset 0 26 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0 Rahat ja pankkisaamiset V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA

23 23 Peruspääoma Muu oma pääoma Ed. tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat 2 6 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Yhteensä Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 49,1 56,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 47,5 37,5 Kertynyt yli- ja alijäämä milj. eur 5,8 8,1 Kertynyt yli- ja aljiäämä eur/as 470,5 651,3 Lainakanta , eur Lainakanta eur/asukas 2 009, ,41 Lainasaamiset, eur Asukasmäärä

24 Taseen analysointia Taseen loppusumma on 73,2 milj. euroa (67,9 milj. euroa vuonna 2013). Taserakenne on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste oli ,1 % ja edellisenä vuonna 56,3 %. Omavaraisuudella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pidemmällä tähtäyksellä. Kuntatalouden hyvänä omavaraisuuden tavoiteltavana tasona pidetään 70 %. Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman (korolliset ja korottomat lainat) maksamiseen. Käyttötuloja oli tilinpäätöksessä 78,0 milj. euroa ja vierasta pääomaa 37,2 milj. euroa, joten kaikkien velkojen maksaminen kerralla vaatisi 47,5 % tuotoista. Suhteellinen velkaantuneisuus oli siis 47,5 % Vastaava luku oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 38 %. Kun velkaantuneisuusaste ylittää 50 %, alkaa velkamäärä olla talouden kannalta jo aika raskas. Nykytilanteessa korkotason mataluus helpottaa tilannetta. Lainakanta 24,5 milj. euroa (2009 euroa/asukas) on vielä selvästi kuntien keskiarvon (2.733 euroa/as) alapuolella 5.4. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta teur Varsinainen toiminta teur Toimintatuotot ,50 Toimintakulut ,65 Verotulot ,59 Korkokulut 249 0,29 Valtionosuudet ,01 Muut rahoituskulut 10 0,01 Korkotuotot 25 0,03 Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot 94 0,11 Pakollisten varausten muutos Satunnaiset tuotot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Tulorahoituksen korjauserät (pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutusvoitot) -74-0,08 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,27 Investoinnit Rahoitustoiminta Rah.osuudet investointeihin 779 0,88 Antolainsaamisten lisäys 920 1,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 102 0,12 Pitkäaik.lainojen vähennys ,73 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten vähennys 319 0,36 Pitkaik.lainojen lisäys ,07 Lyhytaik.lainojen lisäys ,42 Kokonaistulot yhteensä ,0

25 25 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1. Kuntakonsernin rakenne Euran kunnan konsernirakenne muodostuu seuraavista yhteisöistä: Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Euran Uima- ja urheiluhalli Oy 1 JVP - Eura Oy 1 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty kpl Ei yhdistelty kpl 1 Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto 1 Kiinteistö Oy Euran Virastotalo 1 Kiukaisten asunto- ja teollisuuskiinteistöt Oy 1 Säätiöt Pyhäjärvi-instituutti 1 Kuntayhtymät Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri ky 1 Satakuntaliitto 1 Osakkuusyhteisöt Jokilaakson Ympäristö Oy 1 Jätehuolto Satakierto Oy 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Pohjolan Muinaiselämys Oy Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konserniyhtiöiden tavoitteet Yhtiöiden toimintaa ja taloutta on hoidettava niin, että tuloilla voidaan kattaa menot. Toimintaa on johdettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä noudattaen taloudellisesti ja tehokkaasti. Yhtiöiden asiakkailtaan perimien maksujen muutokset saavat noudattaa enintään yleisen kustannustason muutosta elleivät erityisen suuret investoinnit edellytä maksutason suurempaa tarkistusta. Konserniin kuuluvien yhtiöiden valvontaa hoidettiin osavuosikatsauksen sekä yhtiöiden hallinnossa olevien edustajien ohjeistuksella. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n oman toiminnan tuotot olivat ,82 euroa ja toimintakulut ,13 euroa. Kunnan myöntämä avustus lainanhoitokustannuksiin oli ,10 euroa ja toimintakuluihin euroa. Tilikauden tappio oli ,19 euroa.

26 26 Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston voitto oli 7,49 euroa. Taseessa on aikaisempien vuosien tappiota 3.050,56 euroa. Taseen oma pääoma on kuitenkin 2,0 milj. euroa, mikä on kasvanut edellisestä vuodesta 0,1 milj. euroa. Käyttöaste oli vuonna ,86 %, joten asuntojen täyttöaste on hyvä, vaikka tyhjiä asuntoja olikin jonkin verran. Yhtiön talouden tila on kohtuullisen vakaa. JVP-Eura Oy on vuonna 2003 perustettu Broilertalo Oy:n, Ahlstrom Kauttua Oy:n, Jujo Thermal Oy:n ja Euran kunnan jätevesien puhdistuksesta vastaava yhtiö, jonka osakekannasta kunta omistaa 55 %. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tappiota ,30 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti ,89 euron voittoa. Yhtiön jätevedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjaus- laajennus valmistui rakennustöiden osalta vuoden 2014 aikana. Hankkeen kustannukset olivat hieman yli 5 milj. euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 5,0 milj. euroa. Puhdistamo täyttää ensimmäisten mittaustulosten mukaan lupamääräykset. Rakennushankkeen III vaiheen suunnittelusta on käynnissä tarjouskilpailu. Kolmannessa vaiheessa allastilaa lisätään, jotta normaaleista kevään ja syksyn sateista aiheutuva vesimäärä saadaan mahtumaan puhdistamolle ja käsittelyprosessiin entistä paremmin. Kiinteistö Oy Euran Virastotalon osakekannasta siirtyi 82,6 % kunnan omistukseen tammikuussa 2005 tehdyllä kaupalla. Kiinteistössä on toimitilat perusturvapalvelujen hallinnolla, poliisilla ja työvoimahallinnolla. Yhtiön vuoden 2014 tulos oli ,36 euroa tappiollinen. Tytäryhtiöissä on päätoimista henkilökuntaa yhteensä 14. Osa kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä palveluista ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Uusi riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla JVP-Euran osalta. Muilla yhtiöillä ei tällä hetkellä ole riskienhallintasuunnitelmaa. Osakkuusyhtiöt ja muut omistusyhteisöt Kunnan konserniin kuului osakkuusyhtiönä Jätehuolto Satakierto Oy. Vuoden 2014 aikana yhtiö n yritysosakkaat ilmoittivat halunsa myydä osakkeensa. Yhtiön sääntöjen mukaan kuntaomistajat ovat velvolliset lunastamaan muiden osakkeet. Osakkeiden ostoon varattiin euron määräraha vuoden 2014 talousarvioon. Suurin osa kaupoista tehtiin vuoden 2015 alkupuolella. Satakierrosta kunta omisti osakkeiden oston jälkeen ,85 % ja vuonna ,23 %. Yhtiö vastaa kunnan jätehuollosta. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kunta omistaa Pohjolan Muinaiselämys Oy:stä 60,6 % ja Pyhäjärvi instituuttisäätiöstä 36,30 %. Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 2 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset

27 27 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -51 Satunnaiset erät 198 Tlikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä Toimintatuotot/ Toimintakulut % 34,2 33,4 Vuosikate/Poistot % 53,3 110,7 Vusikate euroa/asukas 224,1 406,9 Asukasmäärä Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 198 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos

28 28 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -32,1-23,2 5 vuodelta milj. eur Investointien tulorahoitus % 16,1 33,2 Lainanhoitokate 0,9 1,3 Kassan riittävyys 16,0 13,0 Konsernitase Konsernitase Konsernitase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 2 2 Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut 0 0 Saamiset

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot