KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2013"

Transkriptio

1 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2013

2 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ VEROTULOJEN KEHITYS TULOSSUUNNITELMA RAHOITUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖ Vakituisen henkilöstömäärän kehitys Poistuma hallinnollisista tehtävistä Palkat ja palkkiot sekä sijaiskustannukset Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Säästösyitä pidetyt palkattomat vapaat TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kaupunkirakennepalvelut Tilapalvelu Liikelaitos Työterveys Aalto Liikelaitos Talouskeskus Liikelaitos Altek Aluetekniikka Liikelaitos Kylän Kattaus Liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Liikelaitos RAHOITUSRAPORTTI TYTÄRYHTEISÖJEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODEN 2013 TALOUSARVIOSSA Keskeisten tytäryhteisöjen TPE

3 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Vuoden 2013 talousarvion yleisperusteluissa sivulla 42 kappaleessa todetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannasta seuraavaa: Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Nyt käsillä oleva raportti on vuoden 2013 ensimmäinen kolmanneskatsaus. Raportti sisältää talousarvion yleisperustelujen mukaisesti palvelualueiden selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raporttiin on sisällytetty katsaus toimintaympäristön muutoksesta, verotulojen, palkkojen ja henkilöstömäärän kehityksestä sekä rahoituksesta ja konserniyhteisöistä. Kaupunginhallitus allekirjoitti vuoden 2012 tilinpäätöksen Tilinpäätöksen mukaan kaupungin talous toteutui vuonna 2012 heikompana kuin edellisenä vuonna. Kaupungin vuosikate oli 6,3 milj. eli 8,5 milj. heikompi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate kattoi poistoista 12,1 %:a ja tilikauden alijäämäksi muodostui 45,8 milj.. Suurten kaupunkien vertailussa kaupungin tilikauden tulos oli heikoin. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 69,6 milj. ja oli tilivuoden 2012 lopussa 381,8 milj., eli euroa asukasta kohti. Kuntien keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli euroa. Vuosina 2009 ja 2010 kaupungin asukaskohtainen lainakanta oli kuntien keskiarvossa, mutta vuonna 2012 lainakanta oli noin 600 euroa/asukas kuntien keskiarvon yläpuolella. Kaupungin talouden tila heikkeni erityisesti valtuustokauden loppupuolella. Kolmannesvuosiraportin mukaan kaupungin taloudellisessa tilanteessa tapahtuu loiva käänne parempaan vuonna 2013, mutta silti talouden epätasapaino on merkittävä. Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös oli heikko ja tulevien vuosien talousnäkymiä heikentävät edelleen valtion päättämät (hallitusohjelma, kehysriihi 2012 ja kehysriihi 2013) kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaukset vuosille Valtionosuusleikkauksista johtuen kaupungilta jää kaikkien leikkauksien voimaan tultua vuonna 2017 saamatta yhteensä 35,5 miljoona euroa valtionosuuksia vuositasolla. Leikkaukset tarkoittavat lähes kahden tuloveroprosentin tuoton menettämistä ja vastaa noin viiden prosentin menetystä kaupungin koko tulorahoituspohjasta. Lisäksi kuntajaon muutokseen liittyvä valtionosuuskompensaatio päättyy vuonna Edellä kuvattujen tekijöiden lisäksi kaupungin talouden kehityskuvaa heikentävät ennusteet kansantalouden ja työllisyyden hitaasta kasvusta vuosina Pitkällä aikavälillä kaupungin talouden liikkumavaraa kaventaa erityisesti väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen. Kaupungin heikon taloudellisen aseman ja talouden ja työllisyyden epävarmuudesta johtuen kaupunginhallitus asetti alkuvuonna 2013 kilpailukyky- ja elinkeinopoliittisen työryhmän sekä taloustoimikunnan. Kilpailukyky- ja elinkeinopoliittisen työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä kaupungin elinkeinopolitiikan, kilpailukyvyn ja suotuisan väestö- ja työpaikkakehityksen turvaamiseksi ja edistämiseksi. Taloustoimikunnan tehtävänä on ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjasi kuntauudistuksen etenemistä ja käynnisti koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kaupunginvaltuusto uudisti valtiovarainministeriölle /38 antamansa vastauksen. Sen mukaan kuntauudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee erityisellä kuntajakoselvityksellä hakea yhdistymisratkaisua, jossa selvitysalueen kunnat yhdistyvät vähintään kahdeksi kunnaksi seuraavasti: Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Laukaa, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia. Hallintokeskus

4 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Maaliskuun 2013 lopussa jyväskyläläisiä oli 189 enemmän kuin vuoden alussa. Vuonna 2012 vastaava lukema oli 203. Kasvu kertyi syntyneiden enemmyydestä, kuntien välisistä nettomuutoista ja nettomaahanmuutoista. Seudun väkiluvun lisäys oli tammi-maaliskuussa 166, mikä on 54 edellisvuotta vähemmän. Suurten kaupunkien väkilukujen suhteellinen kasvu oli ripeintä Oulussa, Espoossa ja Helsingissä. (Jyväskylä kahdeksantena) Syntyvyys jatkuu Jyväskylässä korkeana ja noussee tänäkin vuonna lähes tuhanteenkahdeksaansataan. Syntyvyyttä ja palvelujen kysynnän kehitystä arvioitaessa muuttoliikkeellä on ollut suuri merkitys. Nykyisessä Jyväskylässä näiden muuttojen nettomäärä näyttää pysyvän ennallaan. Maaliskuun lopun työttömyysaste Jyväskylässä (14,4 %) oli 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita oli (muutos vuodessa ), heistä nuoria (+443) ja pitkäaikaistyöttömiä (+321). Viidentoista ison kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli kuudenneksi korkein. Keski-Suomessa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä , mikä oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa muutos oli samana aikana -1,0 prosenttia. Asuntorakentaminen jatkuu melko vilkkaana. Tänä vuonna Jyväskylässä arvioidaan valmistuvan asuntoja saman verran kuin (>1000) edellisenäkin vuonna. Tammi-huhtikuussa rakennuslupia myönnettiin tilavuudeltaan edellisvuotta enemmän niin asunto- kuin muuhunkin rakentamiseen. Vanhojen osakehuoneistojen keskimääräiset hinnat olivat Jyväskylässä vuoden 1. neljänneksellä euroa per neliö. Indeksi vuosimuutos oli -1,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa vastaavasti euroa ja muutos 0,9 prosenttia. Uusia jyväskyläläisyrityksiä syntyi alkuvuonna 183. Vuosien vastaava luku oli keskimäärin 177. Vastaavasti 94 yrityksen toiminta loppui ko. keskiarvon oltua 88. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä Jyväskylässä oli alkuvuonna (muutos edellisvuodesta -209), henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia oli 231 (-33) ja huumausainerikoksia 110 (-17). Ulkoiset lähteet: Tilastokeskus ja Jykes Oy Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio

5 4 Taulukko 1: Jyväskylän väestönmuutos tammi- maaliskuussa , lkm Taulukko 2: Jyväskylän työttömyysaste maaliskuussa , %

6 3 VEROTULOJEN KEHITYS Verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan olevan 468,5 miljoona euroa ja toteutuvan siten talousarvion mukaisesti. VEROTULOARVIO 2013 Miljoonaa euroa TA Arvio Muutos Ennakonpidätykset 389,5 385,8-3,7-0,9% Tilitykset ed. vuodelta 46,0 43,7-2,3-5,0% Yhteensä 435,5 429,5-6,0-1,4 % Maksuunpanotilitys -34,0-29,2 4,8-14,1% Aik. vuosien tilitykset 12,2 13,4 1,2 9,8% KUNNALLISVEROT 413,7 413,7 0,0 0,0 % Yhteisövero 17,9 17,7-0,2-1,1 % Kiinteistövero 36,9 37,1 0,2 0,5 % YHTEENSÄ 468,5 468,5 0,0 0,0 % Taulukko 3: Verotuloarvio 2013

7 6 4 TULOSSUUNNITELMA TA Muutokset TA+M Arvio Arvio 1000 euroa 2013 Kevät 2013 Huhtikuu 2013 Toimintatulot ,3-146, , , ,4 Toimintamenot , , , , ,7 TOIMINTAKATE , , , , ,3 Verotulot , , ,0 Valtionosuudet , , , ,4 Rahoitustulot ja -menot 7 520, , ,8 Korkotulot , , ,0 Muut rahoitustulot 649,8 649,8 649,8 Korkomenot , , ,0 Muut rahoitusmenot -40,0-40,0-40,0 VUOSIKATE ,8-156, , , ,9 Poistot , , ,2 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,5-156, , , ,3 Poistoeron lisäys/vähennys 340,4 340,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,1-156, , , ,9 Vuosikate poistoista 26,2 % 26,0 % 14,6 % Vuosikate poist.al.inv. 38,0 % 37,7 % 21,2 % Taulukko 4: Tulossuunnitelma 2013 Tulossuunnitelma 2013 Kolmannesvuosiraportti / Huhtikuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä Kuntaliiton talousarviosuosituksen mukaisesti kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistonalaiset investoinnit. Vuoden 2013 osalta poistonalaiset investoinnit ovat 53,4 M, joten vuoden 2013 ennusteen mukainen vuosikate kattaa poistonalaisista investoinnista 21,2 prosenttia.

8 7 5 RAHOITUSSUUNNITELMA 1000 euroa TA Muutokset TA+M Arvio Arvio Kevät 2013 Huhtikuu 2013 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate ,8-156, , , ,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , , ,0 Toiminnan rahavirta 8 419,8-156, , ,9-543,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , ,7 Rahoitusos. inv.menoihin 295,8 295,8 295,8 Käyttöom. myyntitulot , , ,0 Investointien rahavirta , , ,9 0, ,9 Toiminnan ja inv. rahavirta , , , , ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset 139,9 139,9 139,9 Antolainauksen muutokset 139,9 0,0 139,9 0,0 139,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , , , ,1 Pitkäaik. lainojen vähennys , , ,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset , , , , ,1 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut , , ,0 Rahoituksen rahavirta , , , , ,0 Rahavarojen muutos 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Taulukko 5: Rahoitussuunnitelma 2013 RAHOITUSSUUNNITELMA 2013 Kolmannesvuosiraportti / Huhtikuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

9 8 6 HENKILÖSTÖ 6.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys Vakituisen henkilöstön määrä on koko kaupungin tasolla pysynyt vuoden 2012 lopun tasolla. Konsernihallinnossa ja vanhus- ja vammaispalveluissa henkilömäärä on vähentynyt kahdella henkilöllä. Kasvun ja oppimisen palveluissa vähennystä on tapahtunut yhdeksällä henkilöllä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa henkilömäärä on lisääntynyt yhdellä henkilöllä ja kaupunkirakennepalveluissa kolmella henkilöllä. Liikelaitosten henkilömäärä on lisääntynyt yhteensä yhdeksällä henkilöllä. Koko kaupungin tasolla sekä henkilöstövähennys että -lisäys ovat alkuvuoden aikana olleet 120 henkilöä. Taulukko 6: Vakituisen henkilöstön määrä VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS Sosiaali- Vanhus- ja ja terveys vammais Kasvu ja oppiminen Kulttuuri ja liikunta Krp Konsernihallinto LIIKE- LAITOKSET YHTEENSÄ Vak. henkilöstö Vak. henkilöstö Huhti Muutos ed.vuoteen Muutoksen kuvaaminen: + Henkilöstön lisäys yht Kaupunkiorg. ulkopuolelta tulevat Määräaikaisten vakinaistaminen Henkilöstön vähennys yht Kaupunkiorg. poistuneet henkilöt Eläkkeelle Eronnut Muu syy Muu siirtymä kaup.org. ulkopuolelle JE:n taloushal. palv. liikkeenluovutus Ulkoiset muutokset (netto) Sisäiset siirtymät (netto) Ulk. muutokset (netto) + sis. siirtymät (netto) = Muutos ed. vuoteen Taulukko 7: Vakituisen henkilöstömäärän muutos

10 9 VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN TP 2011 TP 2012 TOT KEHITYS Huhti 2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kaupunkirakennepalvelut Liikelaitokset Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Aluetekniikka Talouskeskus Henkilöstö yhteensä Muutos ed.vuoteen Muutoksen kuvaaminen koko kaupungin tasolla: + Henkilöstön lisäys yht Kaup.org. ulkopuolelta tulevat henkilöt Jyte Seudullinen työterveyshuolto 40 + Talouskeskus 16 + Muut kaup. org. ulkopuolelta tulleet Määräaikaisten vakinaistaminen Henkilöstön vähennys yht Kaup.org. poistuneet henkilöt Eläkkeelle Eronnut Muu syy Muu siirtymä kaup.org. ulkopuolelle Aikuispsykiatrian siirto ksshp:lle Röntgenin siirto ksshp:lle JE:n taloushal. palv. liikkeenluovutus -11 Muutos ed. vuoteen * Lasten päivähoitopalveluiden vakituinen henkilöstömäärä on siirretty sivistyspalveluihin vuodelta 2011 Taulukko 8: Vakituisen henkilöstömäärän muutos Poistuma hallinnollisista tehtävistä Kuluneen vuoden aikana hallinnollisista tehtävistä on poistunut 19 henkilöä. Tehtävistä 16 on jätetty täyttämättä tai täytetty sisäisin tehtäväjärjestelyin. Ajalla hallinnollisista tehtävistä poistui 107 henkilöä. Näistä tehtävistä 60 %:a jätettiin täyttämättä tai täytettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin. Palvelualue Poistuma Täytetään Jätetään Prosessi Ulkopuoleltaikaisella Määrä- Sisäisin täyttä- kesken siirroin mättä Konsernihallinto ja kilpailukyky Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 1 Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut 1 1 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 1 1 Kaupunkirakennepalvelut Liikelaitokset Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Aluetekniikka Talouskeskus YHTEENSÄ Taulukko 9: Hallinnollisista tehtävistä poistuneiden määrä vuonna 2013

11 Palkat ja palkkiot sekä sijaiskustannukset Palkat ja palkkiot ovat alkuvuoden osalta pysyneet viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Sijaiskustannukset ovat puolestaan laskeneet noin kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös sijaisten määrä on alkuvuoden aikana vähentynyt keskimäärin viisi prosenttia. Vanhus- ja vammaispalveluissa sijaiskustannukset ovat laskeneet edellisvuoden tasosta noin euroa (12 %). Kasvun ja oppimisen palveluissa laskua on ollut noin euroa (7%). PALVELUKOKONAISUUS TP 2012 Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Ero Muutos-% (tili ) Huhti 2012 Huhti 2013 (kul.v./ed.v.) PALKAT JA PALKKIOT YHT % Kaupunki ilman liikelaitoksia % Konsernihallinto ja kilpailukyky % Sosiaali- ja terveyspalvelut % Vanhus- ja vammaispalvelut % Kasvun ja oppimisen palvelut % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut % Kaupunkirakennepalvelut % Liikelaitokset % Tilapalvelu % Työterveys Aalto % Keski-Suomen pelastuslaitos % Kylän Kattaus % Altek Aluetekniikka % Talouskeskus % Taulukko 10: Palkat ja palkkiot (ilman sivukuluja) PALVELUALUE Sijaiskust. Sijaiskust. Sijaiskust. Muutos Muutos % (tili ) TP 2012 Huhti 2012 Huhti 2013 SIJAISKUSTANNUKSET YHT % Kaupunki ilman liikelaitoksia % Konsernihallinto ja kilpailukyky % Sosiaali- ja terveyspalvelut % Vanhus- ja vammaispalvelut % Kasvun ja oppimisen palvelut % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut % Kaupunkirakennepalvelut % Liikelaitokset % Tilapalvelu Työterveys Aalto % Keski-Suomen pelastuslaitos % Kylän Kattaus % Altek Aluetekniikka % Talouskeskus % Taulukko 11: Sijaiskustannukset (ilman sivukuluja)

12 11 Taulukko 12: Sijaisten määrä ja sijaiskustannukset (ilman sivukuluja) kuukusittain 6.4 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Helmikuun loppuun mennessä vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat koko kaupungin tasolla vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,2 pv/hlö, (6,0 %). Eniten sairauspäiviä henkilöä kohden (1,1 pv/hlö) tulee yhtäjaksoisesti päivää kestävistä poissaoloista. Lyhyet 1-3 päivää kestävät poissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,1 pv/hlö. Pitkissä, yli 60 päivää kestävissä poissaoloissa laskua on ollut 0,2 pv/hlö. Tarkasteltaessa yhtäjaksoisia poissaolokertoja, kattaa lyhyet 1-3 päivää kestävät poissaolot n. 65 %:a kaikista poissaolokerroista. Yli 15 päivää kestävät poissaolot ovat n. 11 %:a kaikista poissaolokerroista. Taulukko13: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot (tammi-helmikuu)

13 12 Taulukko 14: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot keston mukaan (tammihelmikuu) Taulukko 15: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolokerrat keston mukaan (tammihelmikuu)

14 Säästösyitä pidetyt palkattomat vapaat Palkattomia virka- ja työvapaita on pidetty kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä yhteensä päivää. Säästöä näistä on kertynyt euroa. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana säästöä palkattomista virka- ja työvapaista kertyi euroa, koko vuoden säästön ollessa euroa. PALVELUALUE Pidetyt vapaat, pv pv/hlö Säästöt, (sis. sivukulut) Konsernihallinto ja kilpailukyky 60 0,4 7,6 Sosiaali- ja terveyspalvelut 549 0,4 67,6 Vanhus- ja vammaispalvelut 87 0,1 8,8 Kasvun ja oppimisen palvelut ,5 95,8 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 80 0,2 7,5 Kaupunkirakennepalvelut 132 0,6 16,9 Liikelaitokset: Tilapalvelu 10 0,4 1,7 Työterveys Aalto 24 0,3 2,8 Keski-Suomen pelastuslaitos 0 0,0 0,0 Kylän Kattaus 97 0,5 8,1 Altek Aluetekniikka 79 0,5 7,1 Talouskeskus 16 0,2 1,9 YHTEENSÄ ,4 225,9 Taulukko 16: Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat

15 7 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 14 TOIMINTAKATE Huhtikuu 2013 TAM 2013 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % Netto 2013 enn./tam Huhti 2012 Huhti 2013 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , , , , ,1 30,0 % 2,6 % Konsernihallinto ja kilpailukyky , ,6 0, , ,7 39,1 % 0,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , , ,0 28,6 % 5,0 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , , , ,4 28,4 % -6,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,0 0, , ,0 31,2 % 4,3 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut , ,1 0, , ,5 32,7 % 6,9 % Kaupunkirakennepalvelut , , , , ,5 31,6 % -4,6 % Liikelaitokset , ,8 355, , ,3 46,4 % 51,8 % Tilapalvelu , ,4 0, , ,2 38,9 % 15,4 % Työterveys Aalto -151,1-157,0-5,9-82, ,2 890,2 % 1527,1 % Keski-Suomen pelastuslaitos -718,4-718,4 0,0-911, ,6 302,6 % 138,5 % Kylän Kattaus 44,2-99,7-143,9-174,4-897,3-414,4 % Altek Aluetekniikka 204,2 204,2 0, , ,8 563,6 % -11,6 % Talouskeskus -751,2-245,5 505,7 651,7-151,7 20,2 % -123,3 % TOIMINTAKATE YHT , , , , ,9 29,0 % -0,7 % Taulukko 17: Toimintakatteen toteutuminen Työllisyyspalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän 0,8 M. Ylitys aiheutuu TMT:n kuntaosuudesta (500 pv työttömänä olleet) sekä palkkatuetusta omasta työllistämisestä. TMT:n kuntaosuudessa työttömien määrä on edelleen kasvussa. Kuntakokeilun aktivoinnin avulla pienennetään 500 pv:ten määrää. Terveyspalveluiden menojen ylitysarvio on 2,3 M. Ylitys aiheutuu ensihoidon ja henkilöstökustannusten budjetoitua suuremmasta toteumasta. Ylitysennuste ensihoidon osalta on n. 1,7 M. Sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä keskustelut ensihoidon kustannusten hillitsemiseksi. Terveydenhuollossa on käynnistetty erillinen säästöohjelma, jonka toimenpiteitä valmistellaan. Toimenpiteitä ovat mm. palveluverkon uudelleenarviointi, palvelujen osalta kesäaikojen sulkujen laajentaminen sekä henkilöstömenojen osalta sijaishenkilöstön käytön kriteerien tiukentaminen. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,5 %. Ylityksen arvioidaan olevan tältä osin n. 5 M. Sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä neuvottelut kustannusten hillitsemiseksi. Vanhus- ja vammaispalveluiden osalta talous on toteutumassa alle budjetoidun n. 1,3 M. Alittuminen aiheutuu määrärahan sisällä olevasta varautumisesta vanhuspalvelulain tuomaan henkilöstövajeen korjaamiseen. Varhaiskasvatuksessa oman toiminnan säästöt ovat ensimmäisellä vuosikolmanneksella kattaneet kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen ylitykset. Oman toiminnan budjettialitusten odotetaan kompensoivan yksityisen toiminnan ylitykset myös loppuvuoden osalta niin, ettei talousarvio kokonaisuudessaan ylity. Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,7 M talousarviota heikompana, johtuen maan myyntivoittojen budjetoitua pienemmästä toteumasta. Syynä tähän on mm. Kivelänrannan kaavoituksen viivästyminen ja tontinluovutuksen painottuminen tontinvuokraukseen asuntomessualueella sekä erityisasumisen kohteissa. Jätehuollonpalveluissa sekä tulojen että menojen ennustetaan ylittyvän 0,7 M.

16 15 Työterveydessä talousarvion mukaisen tuloksen saavuttaminen edellyttää muutoksia, mm. toimipisteiden yhdistämistä, henkilöstösiirtoja, tukipalveluiden yhdistämistä muiden liikelaitosten kanssa, markkinointiin satsaamista sekä henkilöstön työn sujuvuuden varmistamista monilla eri keinoilla. Myös liikelaitoksen organisaatiota muutetaan lukien yksiköitä yhdistelemällä, jolloin vähennetään johtamistehtävissä olevien henkilöiden määrää sekä mahdollistetaan henkilöstön mahdollisimman joustava ja tehokas käyttö. Talouskeskuksessa ennustetaan tulojen toteutuvan n. 1,3 M ja menojen n. 0,8 M talousarviota pienempänä johtuen asiakkuuksien muutoksista. Kokonaistulokseksi ennustetaan tappiota n. 0,1 M. TOIMINTATULOT Huhtikuu 2013 TAM 2013 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % Netto 2013 enn./tam Huhti 2012 Huhti 2013 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , ,9-594, , ,6 28,9 % 1,7 % Konsernihallinto ja kilpailukyky , ,7 0, , ,6 25,7 % 15,4 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,3 400, , ,4 29,9 % 3,3 % Vanhus- ja vammaispalvelut , ,0 0, , ,2 26,2 % 5,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,7 0, , ,0 37,7 % -20,9 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 7 925, ,2 0, , ,2 40,0 % 26,1 % Kaupunkirakennepalvelut , ,0-994, , ,1 25,3 % 1,9 % Liikelaitokset , ,5-994, , ,3 33,5 % 15,1 % Tilapalvelu , ,0 300, , ,5 32,9 % 11,3 % Työterveys Aalto 8 951, ,0-100, , ,8 43,5 % 53,1 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,6 0, , ,3 34,9 % 17,7 % Kylän Kattaus , ,3 143, , ,7 36,8 % 10,7 % Altek Aluetekniikka , ,9 0, , ,6 28,7 % 12,7 % Talouskeskus 8 319, , , , ,4 28,6 % 24,3 % TOIMINTATULOT YHT , , , , ,8 31,6 % 9,4 % Taulukko 18: Toimintatulojen toteutuminen TOIMINTAMENOT Huhtikuu 2013 TAM 2013 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % Netto 2013 enn./tam Huhti 2012 Huhti 2013 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , , , , ,7 29,8 % 2,5 % Konsernihallinto ja kilpailukyky , ,3 0, , ,4 34,5 % 4,3 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , , ,4 28,7 % 4,8 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , , , ,6 28,0 % -4,2 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,7 0, , ,0 31,6 % 1,8 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut , ,3 0, , ,7 33,9 % 10,2 % Kaupunkirakennepalvelut , ,8 655, , ,6 27,6 % -1,0 % Liikelaitokset , ,7-638, , ,0 29,8 % 3,9 % Tilapalvelu , ,6 300, , ,3 28,5 % 7,6 % Työterveys Aalto 8 799, ,0-105, , ,6 29,0 % 3,6 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,2 0, , ,7 28,3 % 3,8 % Kylän Kattaus , ,6 0, , ,4 32,0 % -0,9 % Altek Aluetekniikka , ,1 0, , ,3 34,4 % 7,5 % Talouskeskus 7 568, ,2-832, , ,7 29,5 % -13,1 % TOIMINTAMENOT YHT , , , , ,7 29,8 % 2,7 % Taulukko 19: Toimintamenojen toteutuminen

17 16 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Huhtikuu 2013 TAM 2013 Ennuste Poikkeama Netto 2013 enn./tam Tilapalvelu -8,6 0,0-8,6 Työterveys Aalto 151,1 157,0-5,9 Keski-Suomen pelastuslaitos -877,8-877,8 0,0 Kylän Kattaus -44,2 99,7-143,9 Altek Aluetekniikka -378,2-378,2 0,0 Talouskeskus 75,8-104,3 180,1 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ YHT , ,6 21,7 Taulukko 20: Liikelaitosten tilikauden ylijäämän (alijäämän) toteutuminen

18 8 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyspalvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Terveyspalvelut Terveyspalvelujen henkilöstömäärärahojen niukkuudesta johtuen sijaisia on voitu käyttää hyvin rajallisesti ja ainoastaan palvelujen tuottamisen kannalta kriittisiin toimintoihin. Päivystyspalvelut on voitu turvata. Hoitoonpääsyajat ovat pitkittyneet eikä hoitotakuu kaikilta osin ole toteutunut. Terveyspalvelujen uudistamisprosessi on käynnistetty muutosjohtajan johdolla. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman laaja-alainen laatimistyö on käynnistetty. Avosairaanhoidossa vastaanottotoiminnassa jonotusaika sairaanhoitajien kiireettömään hoitoon on kasvanut kohtuuttomaksi. Ostopalvelulääkäreihin on jouduttu turvautumaan enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Välitön puhelinyhteydensaanti terveysasemilla on parantunut vaikka se ei toteudukaan lain velvoitteiden mukaisesti. Ensihoidon kustannustennousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on erittäin voimakas. Ennakoitavissa on, että kustannukset vuositasolla jopa kaksinkertaistuvat. Palveluiden järjestämisvastuussa olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvottelut kustannusten nousun hillitsemiseksi on käynnistetty. Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa henkilöstöresurssin ja sijaishenkilöstön vajauksen myötä toimintojen sisältöjä on rajattu määrällisesti tyydyttävään palvelutasoon pyrittäessä. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärillä käynnit ovat lisääntyneet yli 9%. Palveluseteleitä on annettu yli 40% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Välitön puhelinyhteydensaanti suun terveydenhuoltoon toteutui hoitotakuuvelvoitteiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon siirtyminen on toteutunut käytännössä ongelmitta. Sen sijaan terveyskeskussairaalasta jatkohoitoon jonottavia on edelleen epätarkoituksenmukaisen paljon. Terveyskeskussairaalahoitoa korvaavaan palvelujen ostoon ei ole ollut tarvetta. Sähköinen lääkemääräys (eresepti) otettiin käyttöön Erikoissairaanhoidon palveluissa lähetemäärä on kasvanut 7,1 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, kun huomioidaan uutena toimintana viime loppuvuodesta käynnistynyt päihdehoitajatoiminta. Palvelutuotanto erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden osalta kasvanut lähes 8%. Kasvua on tapahtunut erityisesti naistentaudeilla ja synnytyksillä, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla, suu-, hammasja leukakirurgialla, lastentaudeilla, syöpätaudeilla ja sädehoidossa, neurologialla ja kuntoutustoiminnassa sekä psykiatrisessa sairaalahoidossa. Sosiaalipalvelut Toimeentulotukea sai 5800 kotitaloutta. Määrä oli 300 kotitaloutta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2012: 5 500). Palvelutakuu ei toteutunut kaikkien asiakkaiden osalta. Syynä on ollut nopeasti tapahtunut asiakasmäärän nousu. Hakemusten käsittelemiseksi lakisääteisessä ajassa, on sijaisia palkattu työntekijöiden lomien ajaksi. Nuorten aikuisten palvelukeskus käynnistyi helmikuun aikana. Nuoret osallistuvat palveluiden kehittämiseen. Palvelukeskus on ensimmäisenä sosiaalipalveluna Suomessa liittynyt sosiaaliseen mediaan. Blogi oli maaliskuussa saavuttanut 8812 kävijämäärän. Romanit liikkeelle terveelliseen elämäntapaan hanke sai euron täysimääräisen rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keski-

19 18 Suomen sovittelutoimisto järjesti valtakunnallisen Sovittelu-seminaarin yli 400 osallistujalle Sovittelun Tuki ry:n kanssa. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti loppuvuonna Kevään aikana lastensuojelutarpeen selvitysten lakisääteiset aikarajat eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Lastensuojeluun on lisätty 3 sosiaalityöntekijää ja perustettu alkuarviointityöryhmä, joka käsittelee uudet lastensuojeluilmoitukset. Näin on pystytty vastaamaan aiempaa paremmin lain edellyttämiin aikarajoihin. Yhteensä 61 nuorta vanhempineen sai tukea kodeissaan vaihtoehtona laitossijoitukselle. Ostetuissa nuorisokotipalveluissa oli 11 nuorta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä (2013:351) väheni edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta (2012:361). Neuvolan perhetyössä kotikäyntien piirissä oli 119 eri perhettä, palveluista ohjattiin perhevalmennuksen ja vanhemmuuden tukiryhmiä. Käyttäjäkokemuksia koottiin perheneuvolan, psykologipalveluiden ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelitoiminnasta. Asiakastyytyväisyys oli kiitettävää. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnan koordinointi keskitettiin sosiaalipalveluiden valvontakoordinaattorille. Maahanmuuttajapalveluissa koordinoitiin monikulttuurisuusohjelman kokoamista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdon tukipalvelut 1. Työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on eri tavoilla työllistää ja aktivoida yli 500 päivää työttömänä olleita niin, että vuoden 2012 aktivointitasoa nostetaan 300 henkilöllä. Näillä näkymin tavoite ollaan saavuttamassa. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä erityistä huomiota kiinnitetään yli 500 päivää työttömänä olleisiin. Haasteena tavoitteen saavuttamisessa on työttömien määrän voimakas kasvu. Sosiaalipalvelut 1. Nuorten lyhytkestoisista laitossijoituksista hoidetaan > 90 % omissa nuorisokodeissa. Tavoite toteutui. 2. Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia tehostetaan aikuissosiaalityön, työvoiman palvelukeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden toimijoiden kanssa. Mittari: toimeentulotukea saaneet henkilöt < 10 % väestöstä. Tavoite toteutui. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana asiakkaita oli 6,5 % väestöstä. Terveyspalvelut 1. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari: Hoitotakuun toteutuminen. Keskitetyissä palveluissa hoitotakuu ei vielä toteutunut puheterapiassa, mutta odotusaika vastaanotolle lyheni. Avosairaanhoidossa vastaanotolle pääsy toteutui hoitotakuun mukaisesti, mutta välittömän puhelinyhteydensaannin osalta tavoite ei toteutunut. Suun terveydenhuollossa välitön puhelinyhteydensaanti toteutui hoitotakuuvelvoitteen mukaisesti. Odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli 21 viikkoa ja suuhygienistille 12 viikkoa. 2. Laaditaan ja otetaan käyttöön palveluyksikkökohtaiset suunnitelmat terveyden edistämisen toimintaohjelmaksi. Mittari: kirjalliset suunnitelmat, raportointi toimintaohjelman toteutumisesta. Kaikissa pääprosesseissa laadittiin terveyden edistämisen suunnitelmat, jotka muodostavat vastuualueen yhteisen terveyden edistämisen toimintaohjelman.

20 19 3. Jokainen palveluyksikkö tuottaa ja ottaa käyttöön vähintäänkin yhden uuden toimintaa kehittävän ja tuottavuutta lisäävän toimintamallin. Mittari: raportointi toimintamallien kehittämisestä. Keskitetyissä palveluissa kilpailutettiin tekstinkäsittelyn ostopalvelu saneluruuhkan purkuun. Ihotestien, hengitysfunktiotutkimusten, sydämen rytmihäiriöiden, verenpaineen vuorokausiseurannan ja uniapnean tutkimukset keskitettiin Kyllön terveysasemalle kustannusten ja laadun hallitsemiseksi. Sähköisen asiointialustan kehittäminen käynnistettiin. Sähköinen ajanvaraus-toiminta käynnistyi helmikuussa neuvoloiden ja suun terveydenhuollon leikki-ikäisten määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Perhevalmennusryhmiin otettiin käyttöön sähköinen ilmoittautuminen Jyväskylän ja Muuramen neuvola-alueilla.

21 Vanhus- ja vammaispalvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Palvelukokonaisuuden palvelut jakautuvat vuoden 2013 alusta kolmeen pääprosessiin aiemman neljän palveluyksikön sijaan. Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä tavoitteita ovat ennaltaehkäisevä työ, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. Kotona asumisen tukemista toteutetaan kotiin annettavilla tukipalveluilla, työ- ja päivätoiminnoilla sekä kotihoidon asiakastyöllä, jossa palvelut perustuvat yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ympärivuorokautinen asumisella ja hoidolla järjestetään yksilöllinen asuminen, ohjaus ja hoito henkilöille, joiden kotona asuminen ei ole enää mahdollista. OIVA -keskuksen keskitetty palveluohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeen arviointi tehostui ja alkuvuoden aikana vastattiin noin puheluun ja niiden perusteella tehtiin 405 kotikäyntiä. OIVA:n palveluohjausta toteutettiin myös Nikolainkulmassa, jossa Jyväskylän neuvonta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Nikolainkulmassa on saatavana myös viittomakielistä OIVA:n palveluohjausta. Kotihoidon ostopalvelualueiden palveluohjaus ja kotihoidon palvelusetelitoiminta keskitettiin yhden tiimin hoidettavaksi. Keljon vanhainkodin A- ja B-taloissa on tehty muutostöitä, remontti mahdollistaa koko OIVA keskuksen henkilökunnan sijoittumisen yhteisiin tiloihin elokuussa. Työtilat tarvitaan yli 50 työntekijälle. Muutostyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja työt jatkuvat kesän loppuun. Omaishoitoon haettiin työllistämistukityöntekijöitä tukipalvelutehtäviin. Omaishoidon tuen asiakasmäärä oli alkuvuoden aikana yhteensä 697, joka oli 99 asiakasta edellisvuotta pienempi. Uusien tiukennettujen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaa kielteisen päätöksen sai alkaen yhteensä 143 asiakasta. Työ- ja päivätoiminnoissa käynnistettiin uusia työmuotoja. Vanhusten päiväkeskusten tilojen käyttöä arvioitiin, Palokan veteraanitalon tiloista luovuttiin ja Keljon päiväkeskus yhdistyi Keltinmäen päiväkeskukseen. Muutos mahdollisti toiminnan laajenemisen kahteen vuoroon. Autisteille tarkoitettu Heinämäen työ- ja toimintakeskus Retron toiminta on käynnistynyt. Retrossa autistiset nuoret miehet tekevät mm. halonhakkuuta ja autonpesua Asiakkaat itse, heidän omaisensa ja ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä toimintaan, ja toiminta on saanut ansaittua julkisuutta myös mediassa. Ritoniityn asumisyksikössä on toteutettu päivätoimintaa asukkaille. Peltolan asumisyksikössä on kokeiltu kolmen kuukauden ajan ruuan valmistusta omana toimintana yhdessä kehitysvammaisten asukkaiden ja ohjaajien kanssa. Kotikartanon klubi-toiminta on loppunut vuoden alussa ja tilalle on kehitetty yhteistyötä JAO:n lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Kotihoidon mobiililaitteiden käyttöottoa laajennettiin ja asiakkaiden luona tehtävä työaika lisääntyi. Helmikuussa kotihoidon ostopalvelutoiminta laajeni, kun Huhtasuo-Aittorinne alueella aloittivat palvelun tuottajina Visita Oy ja Mainio Vire Oy ja Keljo-Keltinmäki-Myllyjärvi alueella Telkänhoiva Oy ja Coronaria Hoitoketju Oy. Palveluasumisen ostopalvelusopimusten kilpailuttamista valmisteltiin käynnistämällä markkinakartoitus ja tietopyyntö tehostetun palveluasumisen markkinatilanteesta sekä pyydettiin palvelun tuottajien näkemyksistä kilpailutukseen. Aluehallintovirasto (AVI) on aloittanut ympärivuorokautisten yksiköiden tarkastukset. Kaikkiin palveluasumisen yksiköihin on tehty omana toimintana sisäisen valvonnan käynnit alkuvuonna Pitkäaikaishoidon tukipalvelut sekä Korpilahden kehitysvammaisten toimintakeskus sai Ympäristöteko palkinnot.

22 21 Pitkäaikaishoidon käyttöaste on yli 100 % joustopaikkojen ansiosta. Omaiset eivät ole aina olleet halukkaita ottamaan vastaan paikkaa Kinkomaan sairaalassa, Korpilahdella tai Puuppolan hoiva-kodilla sijaitsevilta osastoilta niiden vanhanaikaisten tilojen ja huonojen liikenneyhteyksien vuoksi. Pitkäaikaishoidon paikkojen tarve ja kysyntä on laskenut, eikä niihin ole jonoa. Palveluasumiseen on jonottanut keskimäärin 30 asiakasta terveyskeskussairaaloissa. Korpilahden osasto 8:lla on lisätty palveluasumisen paikkoja laitospaikkojen tilalle. Kyllikinkadun B-talossa ja Kinkomaan osasto 6:lla tapahtui vesivahingot tammikuussa. Kyllikinkadun asukkaat sijoitettiin Vitapolisalueella sijaitsevaan Hoivakoti Rantalaan väistötiloihin ja Kinkomaalla asukkaat hoidettiin pohjoissiivessä. Myös Korpilahdella osastolla 8 on ollut vesivahinko pesuhuoneessa. Vesivahingoista on aiheutunut lisäkustannuksia ja hoitajille paljon ylimääräistä työtä. Väkkärän palvelutalon käyttöastetta alentaa kolmen asunnon remontti. Lyhytaikaishoidossa omaishoitajien lakisääteisiä vapaita on käytetty ed. vuotta vähemmän ja äkillisiä peruutuksia on ollut aikaisempaa enemmän, joten käyttöaste on alentunut. Toiminnan kehittäminen ja henkilöstön koulutus on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti. OIVA -keskuksen osalta on jatkettu kirjaamisen sekä tilastoinnin ja seurannan kehittämistä; palveluohjaustiimi otti käyttöön sähköisen tilastointialustan, SAS-ryhmä ja henkilökohtaisen avun palveluohjaus tehostivat asiakaskäyntien tilastointia. Omaishoidon osalta seuranta toteutetaan perusturvalautakunnalle tehtävän kuukausiseurannan avulla. Effica päivityksen myötä yhtenäistä kirjaamista kehitettiin luomalla palvelutarvearvioinnille fraasirunko ohjaamaan kirjaamista. Kirjaamisen sekä hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämistyötä on tehty myös kehitysvammaisten asumisessa. Kotihoidon toimintaa ja johtamista kehitettiin OJOPA -hankkeen avulla. Henkilöstö on osallistunut e- reseptikoulutuksiin, uudet työnkuvat UTK -hanke on laajentunut palveluasumisen puolelle, OSAAT- TORI- hankkeen kautta on saatu kulttuuripalveluita vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Henkilöstökyselyjen tulokset on käyty henkilöstön kanssa läpi ja työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet sekä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmat on laadittu jokaiseen toimintayksikköön. RAI-soft - toimintakykyarvioinnin järjestelmän käyttö vakiintui ja sen avulla kehitettiin resurssimittaristoa sekä ensiapuja hygieniapassikoulutuksia on järjestetty. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suoritti usea työntekijä, myös ikääntyneiden akuuttihoitoyön oppisopimuskoulutus on aloitettu. Kehitysvammaisten asumisen henkilökuntaa on osallistunut kehitysvammaisten palvelusäätiön järjestämään asumispalveluiden laatukoulutukseen. Varahenkilöiden varausjärjestelmää kehitettiin ja tehostettiin. Varahenkilöstöstä on saatu aikaisempaa paremmin sijainen henkilöstön lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja näin henkilöstömenojen kasvua on voitu hillitä. Hoitotyön sisältöä ja laatua on kehitetty ja autonomisen työvuorosuunnitteluun liittyvät henkilöstökoulutukset on aloitettu. Sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään on panostettu. Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon henkilöstökirje käytäntö aloitettiin. LYNC- keskustelujärjestelmä otettiin käyttöön esimiesten kesken täydentämään s-posti ja puhelinviestintää. TAILIIKU- hankeen kautta on järjestetty työhyvinvointia edistävää toimintaa esimiehille.

23 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhus- ja vammaispalvelut 1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan 600 ikäihmiselle. 22 Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 80-vuotiaille tehdään suunnitellusti kesäkuun alusta alkaen. 2. Palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille sitä haluaville, kiireellisissä tilanteissä viiveettä ja ei- kiireellisissä seitsemän arkipäivän kuluessa. Tavoite toteutui. 3. Yli 75-vuotiaista on vuoden aikana 3,8 % omaishoidon piirissä, 25 % kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enintään 10 %. Yli 75 vuotiaista 3,3 % oli omaishoidon piirissä, 15 % kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa 12,1 %. 4. Palvelukokonaisuudessa hoitoketju on sujuva ja asiakkaat siirretään erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalasta kahden vuorokauden kuluessa. Erikoissairaanhoidosta potilaat otettiin palveluihin ilman jonotusta ja terveyskeskussairaaloissa jonotti kuukaudessa keskimäärin: Kyllössä 14 (edellisvuonna keskimäärin 17,6), Palokassa 14 (12,5) ja Muuramessa 2 (1,8 ). Kotiin ja pitkäaikaishoitoon siirrytään ilman jonotusta ja jono on palveluasumiseen. 5. Henkilöstömäärä vähenee vuoden 2012 tasosta (kotihoidon kilpailuttaminen, päivätoimintojen siirto) 58 henkilöllä. Henkilöstön määrä on yhteensä Mahdollinen vanhuspalvelulain suosituksen mukainen henkilöstön lisäystarve edelliseen on 32 työntekijää, johon on budjetissa varauduttu. Kotihoidon Huhtasuo- Aittorinne ja Keljo- Keltinmäki- Myllyjärvi alueiden palvelut kilpailutettiin ja yksityiset palvelun tuottajat aloittivat toimintansa helmikuussa Kotihoidon henkilöstö väheni 49 henkilöllä. Kehitysvammaisten päivätoiminta siirtyi suunnitellusti perusopetus-palveluihin henkilöstöineen. Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön rahavaraus on budjetissa ja Aluehallintoviraston edellyttämiä henkilöstömäärän linjauksia tarkastellaan. 6. Omaishoidon tukea maksetaan asiakkaiden hoitoisuuden perusteella perusturvalautakunnan määrittelemien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon tuen kriteerit hyväksytään siten, että määräraha riittää koko vuodeksi. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin perusturvalautakunnan vahvistaminen alennettujen maksuluokkien ja päättämien tiukennettujen soveltamisohjeiden mukaisesti niin, että määräraha riittää koko vuodeksi.

24 Kasvun ja oppimisen palvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Varhaiskasvatuksessa vuoden ensimmäisellä kolmanneksella oman toiminnan menot ovat toteutuneet suunnitellusti, samoin yksityisen päivähoidon menot. Kotihoidon tuen ja erityisesti sen kunta-lisän menot ovat ylittyneet hieman. Ylitys johtuu siitä, että Kelan kanssa laaditun kotihoidon tuen maksatussopimuksen mukaisesti kotihoidontuen kuntalisän puolittaminen 100 eurosta 50 euroon kuukaudessa mahdollistui vasta alkaen, minkä vuoksi kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu sitä saaville tammi-helmikuussa 100 euroa/kk. Talousarviossa pysymisen varmistamiseksi on yksiköille annettu ohjeet mm. kesäajan toiminnan ja päivystysjärjestelyjen toteuttamisesta sekä esim. palkattomien vapaiden mahdollistamisesta. Näiden toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan siten, että ylitysuhkaa talousarviossa ei ole. Toimenpiteiden euromääräinen vaikutus voidaan todeta aikaisintaan elokuussa. Kaikki varhaiskasvatuspalvelujen toimintayksiköt ovat alkaen mukana palvelutuoteperusteisessa toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmässä, johon sisältyy myös tulospalkkion pilotointi. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottavuutta pyritään talousarviovuoden aikana lisäämään laaditun talouden toimintasuunnitelman tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Perusopetuksessa alkuvuoden 2013 toiminta ja palvelut järjestetty suunnitelmien mukaisesti, lukuun ottamatta Keljon koulua, joka toimii väistötiloissa Salmirannassa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Varhaiskasvatus 1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen (päiväkodit lasta, perhepäivähoito 600 lasta, kerhot 750 lasta) piirissä on lasta kuukaudessa (52 % 0 6-vuotiaista). Toteutunut yhteensä 6088 lasta (pk: 4645 lasta, pph, ryhmis+varahoito yhteensä 593 lasta, kerhot 850 lasta) eli tavoite on ylittynyt (53 % 0-6 vuotiaista) 2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palveluseteliä saa lasta ja perhepäivähoitajien omien lasten hoidon palvelurahaa 150 lasta, yhteensä lasta kuukaudessa (11 % 0 6-vuotiaista). Toteutunut. Palveluseteliä saa yhteensä 1199 lasta (pph 235, pk 931, ryhmis 33) ja omien lasten hoidon palvelurahaa saa 137 lasta, yhteensä 1336 lasta huhtikuussa eli tavoite on ylittynyt (12% 0-6 vuotiaista) 3. Lakisääteistä kotihoidontukea maksetaan keskimäärin lapsesta kuukaudessa (25 % 0 6- vuotiaista). Toteutunut keskimäärin 2561 lasta kuukaudessa eli tavoite on alittunut. Perusopetus 1. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 1,96 vvh/oppilas. Raportoidaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa. 2. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1 6 on 17,5 oppilasta/ryhmä. Raportoidaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa.

25 3. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7 9 on 18,0 oppilasta/ryhmä. 24 Raportoidaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa. 4. Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat Toteuma Alentavasti toteutumaan vaikuttivat Tikkakosken avoimen nuorisotilatoiminnan puuttuminen ja Keltinmäen nuorisotilojen vesivahinko, jonka johdosta tila oli kiinni tammimaaliskuut. 5. Nuorisopalveluja käyttää 25 % vuotiaiden ikäryhmästä. Toteuma 11 %. Enemmän kuin viisi kertaa kohdattuja nuoria 865. Arvioitu vuotiaiden määrä Koko päättöikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen. Raportoidaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa.

26 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Museopalvelut pilotoivat vuonna 2013 suoriteperusteista budjetointia. Hanke käynnistyi huhtikuussa. Museoverkkoselvityksen mukaisesti on käynnistetty Keski-Suomen museon peruskorjauksen hankesuunnitelman teko. Tavoitteena Ruusupuiston museoiden yhteistyön tiivistäminen ja osittainen tilojen yhteiskäyttö peruskorjausten jälkeen. Jyväskylän Tilapalvelu on käynnistänyt Jyväskylän Lyseon hankeselvityksen teon. Selvityksen yhteydessä tutkitaan Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon näyttely- ja opetustoiminnan sijoittumismahdollisuuksia Jyväskylän Lyseon vanhaan koulutaloon Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kokouksessaan esittää, että Jyväskylän liikuntapalvelut luopuu Tikkakosken monitoimitalon uimahallitoiminnasta ja siihen liittyvistä tiloista alkaen. Ulkopuolista yhteistyökumppania ei ole löytynyt toiminnan jatkamiseen. Viitaniemen ison tekojääradan peruskorjaukseen on urheilu- ja retkeilyalueiden investoinneissa on varattu euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön isojen liikuntapaikkojen avustuksista on hankkeelle tulossa euroa avustusta. Vaajakosken Savonmäessä on SM-hiihtojen vaatimien muutosten suunnittelu käynnissä, suunnitelmat valmistuvat toukokuulla. Heinä / elokuulla rakennetaan uudet reittiosuudet, nykyisiä levennetään. Valaisin pylväiden siirto, pinnoitus on elo-syyskuussa, muutostyöt valmistuvat loka / marras-kuulla. Jyväskylän kaupunki on tehnyt Nuori Suomi Oy:n johdolla kattavan lähiliikuntapaikkaohjelman, jossa kartoitetaan koulujen ja päiväkotien pihat sekä muut lähiliikuntapaikat. Ohjelmaan sisältyy esitys Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaverkostoksi vuoteen 2020 saakka. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen kanssa on tehty sopimus kokeilusta, jossa asukasyhdistys vastaa Kypärämäen kirjaston aukipitämisestä kaksi arki-iltaa viikossa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jyväskylän kansalaisopisto 1. Valtionosuuteen oikeuttava opetus tuntia (vuonna 2011 toteutunut tuntia, vuonna 2012 toteuma-arvio ). Tammi-huhtikuun toteutuma: valtionosuuteen oikeuttava opetus tuntia. 2. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa (vuonna 2011 toteutu-nut kurssilaista, vuonna 2012 toteutuma-arvio on kurssilaista). Toteutunut: kurssilaista. Kulttuuripalvelut 1. Päivähoidon ja peruskoulun kulttuuritarjonta tavoittaa 54 % alle kouluikäisistä ja 66 % peruskouluikäisistä. Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoittaa 25 % yli 65-vuotiaista. Toteutunut: 23,4% alle kouluikäisistä ja 24,2% peruskouluikäisistä, 28,5% yli 65 vuotiaista.

27 26 2. Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet tavoittavat kävijää. Toteutunut 439 kävijää. Suurin osa tilaisuuksista järjestetään syksyllä osana Lasten Lystiohjelmistoa. 3. Kuvataidekoulu antaa opetusta opetustuntia vuodessa, oppilaiden määrä on 340 ja keskimääräinen opiskeluaika 5,5 vuotta. Toteutuu. Kirjastopalvelut 1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä : pääkirjasto tuntia; laitoskirjastot 450 tuntia, alue-, lähi- ja pienkirjastot sekä kirjastoautot yhteensä tuntia. (Toteutuma vuonna 2012: ). Tavoite toteutuu. Tammi-huhtikuun aukiolotunnit ovat: pääkirjasto 980, laitoskirjasto 167, alue-, lähi- ja pienkirjastot 5961 ja kirjastoautot 1182,5. Syyskuun sulkuaika tulee kuitenkin vaikuttamaan. 2. Kirjastokäyntikertojen määrä vuodessa / asukas: 9,4 (vuonna 2012: 9,4; maan keskiarvo 2011: 9,9) Tavoite ei toteudu. Vuoden käyntimääräarvio alkuvuoden perusteella on 8,9 käyntiä/asukas. 3. Aineiston hankinta: 317,9 nidettä / asukas (Tavoite vuonna 2012: 317,9 nidettä / asukas). Tavoitteen toteutuminen epävarmaa. Aineiston hankinta tammi-huhtikuun perusteella on 288,4 nidettä / 1000 asukasta Museopalvelut 1. Museot ovat avoinna yhteensä tuntia (Jyväskylän taidemuseo 3 825, Keski-Suomen museo 2 122, Keski-Suomen museon käsityöläiskodit Toivolan Vanhalla Pihalla 1 716, Suomen käsi-työn museo 2 122) (2012: 9 923). Museot ovat olleet avoinna tuntia (Jyväskylän taidemuseo tuntia, Keski-Suomen museo 733 tuntia, Keski-Suomen museon käsityöläiskodit 655 tuntia, Suomen kä-sityön museo 709 tuntia) 2. Museoiden kävijämäärätavoite on kävijää (Jyväskylän taidemuseo , Keski-Suomen museo , Keski-Suomen museon käsityöläiskodit Toivolan Vanhalla Pihalla 5 000, Suomen käsityön museo ) (2012: ). Museoiden kävijämäärä on henkeä (Jyväskylän taidemuseo henkeä, Keski-Suomen museo henkeä, Keski-Suomen museon käsityöläiskodit henkeä, Suomen käsityön museo henkeä)

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2013

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2013 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2013 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2013... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN KEHITYS 2013... 6 4 TULOSSUUNNITELMA... 7 5 RAHOITUSSUUNNITELMA... 8 6 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti 1/2012

Kolmannesvuosiraportti 1/2012 Jyväskylän kaupunki Kolmannesvuosiraportti 1/2012 Huhtikuu 2012 Hallintokeskus 21.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kolmannesvuosiraportti 30.4.2012... 1 2 Toimintaympäristö... 2 3 Verotulojen kehitys 2012...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kolmannesvuosikatsaus 2/2014 - Elokuu 2014. Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014

Kolmannesvuosikatsaus 2/2014 - Elokuu 2014. Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014 Kolmannesvuosikatsaus 2/2014 - Elokuu 2014 Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014 Tulossuunnitelma 2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1 000 euroa TA Muutokset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2015

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2015 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2015 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2015... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2015... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2015

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2015 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2015 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2015... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2015... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot