Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 I TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan organisaatio Luottamushenkilöorganisaatio Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa Yleinen ja oman alueen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tarkastelu Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Ulkoiset kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja toiminnan ohjaus Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Konsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TOTEUTUMISVERTAILUT Strategisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Vesi ja viemärilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT V LUETTELOT JA SELVITYKSET VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

3 Sivu 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuotta 2012 leimasivat erityisesti jatkuva epävarmuus kuntarakenteesta ja sosiaali ja terveydenhuollon tulevasta palvelurakenteesta sekä maailmantalouden ja sen osana euroalueen talouskehityksestä. Ennalta odotettiin vuoden 2012 olevan kuntatalouden kannalta vielä verrattain hyvä, mutta toisin kävi. 220 kuntaa tekee tilinpäätösennusteiden mukaan vuodelta 2012 alijäämäisen tuloksen ja peräti 63 kunnalla vuosikatekin jää negatiiviseksi. Hausjärven kunta on yksi alijäämäisen tilinpäätöksen kunnista. Kunta ja sote rakenneuudistus puhuttaa edelleen Helmikuussa 2012 tuotiin julkisuuteen valtiovarainministeriön virkamiesvalmisteluna syntynyt ehdotus kuntauudistuksen kriteereistä sekä karttamuotoinen esitys kuntauudistuksesta. Hausjärven osalta esitettiin, että kunta yhdessä Lopen kunnan sekä Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien kanssa ryhtyisi selvittämään kuntaliitosta. Kunnat antoivat esityksestä lausuntonsa keväällä 2012; Hausjärven kunnanvaltuusto Kuntauudistuksen kanssa rinnan valmisteltiin esitystä tulevaksi sosiaali ja terveydenhuollon rakenteeksi. Maan hallitus linjasi kesäkuussa 2012, että sosiaali ja terveydenhuolto rakentuu tulevaisuudessa kaksiportaiselle mallille, jossa laajaa perustasoa täydentäisi erityistaso. Linjauksen katsottiin käytännössä merkitsevän sairaanhoitopiirien lakkauttamista. Syksyn aikana tehtyjen jatkolinjausten mukaan sosiaali ja terveydenhuollon perustason muodostaisivat asukkaan kunnat tai yhteistoiminta alueet. Syksyn aikana valmisteltiin myös luonnos tulevaksi kuntarakennelaiksi. Luonnoksen mukaan jokaisen alle asukkaan kuntien tulee osallistua kuntaliitosselvitykseen, jonka on määrä valmistua maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Kunnat ovat antaneet lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta maaliskuun 2013 alussa. Tavoiteaikataulun mukaan esitys kuntarakennelaiksi pyritään viemään eduskuntaan vielä kuluvan kevään aikana. Mikäli laki toteutuu sisällöltään luonnoksen mukaisena, tulee kuntien kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä ilmoittaa selvityskumppaninsa. Ennakoitua heikompi taloudellinen tulos Hausjärven kunnan vuoden 2012 taloudellinen tulos on neljän hyvän vuoden jälkeen huono. Talousarvio oli alun perin laadittu nollatulokseen, mutta sitä jouduttiin vuoden aikana muuttamaan käyttötalouden osalta niin, että muutettu talousarvio oli euroa alijäämäinen. Syksyn aikana alkoi näyttää siltä, että talousarvion verotulotavoite oli liian optimistinen ja lopulta marras ja joulukuun heikot verokertymät aiheuttivat sen, että verotulotavoitteesta jäätiin euroa. Kun käyttötalouden menokasvu oli peräti 5,7 %, muodostui tilikaudelta alijäämää euroa. Vuoden 2012 talousarviota muutettiin myöntämällä lisämäärärahaa yhteensä euroa perusturvalautatoimelle, tekniselle toimelle sekä hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskukselle. Perusturvatoimi ylitti kuitenkin myös muutetun talousarvionsa.

4 Sivu 3 Erityisesti terveyden ja sairaanhoidon, päivähoidon, vanhustenhuollon sekä lastensuojelun menot ylittivät talousarvion määrärahavaraukset. Perusturvatoimen menot muodostuivat lähes 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota korkeammiksi. Tästä noin euroa johtuu terveyden ja sairaanhoidon menojen ylityksestä. Muutettuun talousarvioon verrattuna perusturvatoimen menot ylittyivät 2,9 % eli vajaat euroa. Teknisessä toimessa erityisesti palvelujen ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion määrärahavaraukset. Teknisen toimen tulot jäivät noin euroa alkuperäisen talousarvion tulotavoitetta alhaisemmiksi. Kokonaisuutena kunnan käyttötalouden tuotot muodostuivat noin euroa alkuperäistä talousarviota suuremmiksi. Merkittävimmät käyttötaloustulojen ylitykset tulevat perusturvatoimesta ja sivistystoimesta. Vastoin monia ennusteita korkokanta pysyi koko vuoden ennätyksellisen alhaisella tasolla. Uutta talousarviolainaa nostettiin euroa eli euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Talousarviolainojen lisäksi otettiin loppuvuoden maksuvalmiuden turvaamiseksi euroa lyhytaikaista lainaa. Kunnan lainamäärä kasvoi vuoden aikana vajaat euroa. Korkokannan alhaisuudesta johtuen korkokulut jäivät talousarviota pienemmiksi ja hyvin tarkasti vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle. Kunnan lainamäärän jatkaessa suurten investointien myötä kasvuaan muodostaa korkokannan mahdollinen nousu merkittävän taloudellisen riskin tulevina vuosina. Vuoden 2012 alijäämä euroa siirretään taseen yli ja alijäämätilille, minkä jälkeen taseessa on kumulatiivista ylijäämää eli 477,31 euroa asukasta kohti. Kunnan kokonaislainamäärä vuoden 2012 lopussa on 23,3 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Asukasta kohden laskettu lainamäärä on suurempi kuin kunnissa keskimäärin ja erityistä huolta aiheuttaa lainamäärän kasvu tulevinakin vuosina. Kunnan omavaraisuusaste on enää 40,7 %, kun sen hyvä tavoitetaso olisi 70 %. Myös kunnan lainanhoitokate on alhainen, 0,3. Tämä merkitsee sitä, että kunnan on otettava lisälainaa kyetäkseen suoriutumaan entisten lainojen lyhennyksistä. Terveydenhuollon kuntayhtymien synkkä taloustilanne jatkui Sekä terveyskeskuskuntayhtymän että sairaanhoitopiirin talous jatkui alijäämäisenä vuonna Kunnat tavoittelivat terveyskeskuksen alijäämäkierteen katkaisemista ja suostuivat siksi ylimääräisen kuntaosuuden laskutukseen syksyllä Valitettavasti tämä ei riittänyt, vaan terveyskeskus tekee myös viime vuodelta merkittävän alijäämän. Terveyskeskuskuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä on tämän jälkeen jo noin 5 miljoonaa euroa, josta Hausjärven kunnan osuus on runsaat 1,2 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin talousarvio oli jo alun perin laadittu alijäämäiseksi, mutta toteutetusta kuntien maksuosuuksien lisälaskutuksesta huolimatta piirin alijäämä muodostui peräti 7,9 miljoonaksi euroksi. Sairaanhoitopiirin kumulatiivinen alijäämä on jo noin 15,2 miljoonaa euroa, josta Hausjärven osuus on laskennallisesti noin euroa. Terveyden ja sairaanhoidon kustannusten kasvupaineet näyttävät jatkossakin ylittävän kuntatalouden menojen yleisen kasvupaineen. Tämä johtuu toisaalta väestön ikärakenteen muutoksesta ja toisaalta lääketieteen kehityksestä.

5 Sivu 4 Investointeja tulevaisuutta varten Monitaajamainen Hausjärven kunta investoi vuosittain merkittävästi kyetäkseen turvaamaan kuntalaisilleen tasokkaat peruspalvelut. Vuoden 2012 merkittävimmät investoinnit olivat Kirkonkylän päiväkodin rakennushankkeen loppuun saattaminen ja Ryttylän päiväkotihankkeen aloittaminen. Em. päiväkotihankkeiden kustannukset olivat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Uudisrakennusinvestointien lisäksi kiinteistöjen peruskorjaukseen käytettiin noin euroa, katu ja tieinvestointeihin noin euroa ja vesihuollon investointeihin noin euroa. Vuoden 2013 näkymistä Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2012 vuodelle 2013 noin euroa alijäämäisen talousarvion. Mikäli käyttömenot jatkavat kasvuaan vuosien 2011 ja 2012 tasolla (lähes 6 %), uhkaa alijäämä vuonna 2013 muodostua jopa noin 2 miljoonaksi euroksi. Valtuusto onkin edellyttänyt erityisen talouden tasapainottamisohjelman laatimista vuosia 2013 ja 2014 varten. Tavoitteena on rajoittaa käyttömenojen kasvu kuluvana vuonna talousarvion mukaiselle noin 2,7 %:n tasolle. Kunnan asukasmäärä kasvoi vuonna :llä. Kasvusta 35 tuli syntyvyyden enemmyydestä ja 19 oli muuttovoittoa. Asukasmäärä on jatkanut kasvua tammikuussa Hausjärvellä työttömyys on pysynyt maakunnan muihin kuntiin verrattuna alhaisena, ja työttömyysprosentti oli vuoden 2012 lopussa 7,1. Työttömyysprosentti kasvoi vuoden aikana 0,5 prosenttiyksikköä. Kunta pyrkii vaikuttamaan erityisesti pitkäaikais ja nuorisotyöttömyyteen panostamalla alueelliseen työpajatoimintaan. Hausjärvellä 5. päivänä maaliskuuta 2013 Päivi Terävä Kunnanjohtaja

6 Sivu 5 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnan organisaatio Hausjärven kunnan hallinto organisaatio on ollut voimassa nykyisen kaltaisena vuodesta Tällöin perusturva, sivistys ja teknisen toimen lisäksi muodostettiin kaksi palvelukeskusta, Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus sekä Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus. Jälkimmäinen sisältää myös ympäristölautakunnan alaiset toiminnot. Kuvattua organisaatiomallia vastaava hallintosääntö astui voimaan vuoden 2010 alusta. Vuonna 2012 hallintosääntöön tehtiin muutoksia alkaen. Hallintosääntömuutokset liittyivät muutoksiin palvelutuotannon järjestämistavoissa kunnan eri toiminnoissa. Osa muutoksista liittyi lainsäädännön muuttumisesta ja osa muutoksista johtui kunnan omista päätöksistä järjestää palvelutuotantoaan toisella tavalla kuin aiemmin. Kunnanvaltuusto päätti hallintosäännön muuttamisesta kokouksissaan ( 35) ja ( 77). Jätelain kokonaisuudistuksesta johtuen kunnalta siirtyi jätehuollon viranomaistehtäviä Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteiselle jätelautakunnalle. Palvelutuotannon järjestämistavan muuttamisen vuoksi tehdyt hallintosääntömuutokset aiheutuivat mm. esiopetuksen siirtymisestä sivistyslautakunnalle, lastenvalvojatoimintojen siirtymisestä Perheoikeudelliseen yksikköön Hyvinkäälle ja vanhainkodin muuttumisesta asumispalveluyksiköksi. Lisäksi hallintosääntöön tehtiin eri toimialoilla teknisluonteisia korjauksia, viranhaltijoiden tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyviä muutoksia ja tarkoituksenmukaisuuteen perustuvia vähäisiä delegointimuutoksia. Kunnan organisaatio on kuvattu seuraavalla sivulla.

7 Sivu 6 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnan johtoryhmä Hallinto ja sisäiset palvelut palv.keskus (hallintojohtaja) Elinkeinot ja kehittäminen palv.keskus (talousjohtaja) Perusturvalautakunta/ Perusturvatoimi (perusturvajohtaja) Sivistyslautakunta/ Sivistystoimi (sivistystoimenjohtaja) Tekninen lautakunta/ Tekninen toimi (tekninen johtaja) - keskitetty henkilöstöhallinto - hallinnon sisäiset palvelut - ruoka ja siivouspalvelut - kansainvälinen toiminta - talous ja velkaneuvonta - taloushallinto - elinkeinoasiat - markkinointi - EU tuet - joukkoliikenne - työllistäminen ja siviilipalvelus - maataloustoimi - asuntotoimi Ympäristölautakunta - kaavoitus - ympäristötoimi - rakennusvalvonta - hallinto - sosiaalityö - työpajatoiminta - päivähoito - vammaispalvelut - vanhustenhuolto - terveydenhuolto - koulutoimisto - esiopetus ( ) - peruskoulutus - toisen asteen koulutus - kansalaisopisto - kulttuuritoimi - liikunta ja nuorisotoimi - kirjastotoimi - hallintopalvelut - yhdyskuntatekniset palvelut) - vesihuoltolaitos (taseyksikkö) - tilapalvelu

8 Sivu Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanvaltuuston valitsemat toimielimet: - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - perusturvalautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 Suomen Keskusta 11 Kansallinen Kokoomus 9 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Vasemmistoliitto 1 Vihreä liitto 1 Yhteensä 35 Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Masalin Kari (sd) Silván Timo (kesk) Jansson Jonas (kok) Valtuutetut Arola Mikko (kok) Arovuori Kyösti (kok) Autio Risto (kesk) Brotherus Ilkka (kok) Hietanen Satu (kesk) Hirvenoja Liisa (sd) Hynönen Olli Pekka (kok) Ihalainen Esko (kesk) Jansson Jonas (kok) Jussila Timo (kesk) Juuri Anu (sd) Masalin Niko (sd) Miettunen Outi (kesk) Mäkinen Jari (sd) Niklander Krista (kok) Nuora Timo (kesk) Peltonen Leila (sd) Pokkinen Erkki (sd) Pottonen Päivi (sd) Pyrä Markku (sd) Raappana Jari (kd) Ristavaara Heini (kesk)

9 Sivu 8 Kaitainen Tapani (kd) Kala Pentti (sd) Laine Auli (vihr) Lehtonen Juha (sd) Lokinperä Pekka (kesk) Martin Päivä Minna (kesk) Masalin Kari (sd) Roivas Soile (vas) Ruottu Marko (kok) Salovaara Juha (kok) Silván Timo (kesk) Tiippana Risto (kok) Vehmas Heli (kesk) Kunnanhallitus Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3 Suomen Keskusta 3 Kansallinen Kokoomus 3 Yhteensä 9 Kunnanhallituksen puheenjohtajisto, muut jäsenet ja varajäsenet: Jäsenet Tiippana Risto (kok), puheenjohtaja Lokinperä Pekka (kesk), I varapuheenjohtaja Pyrä Markku (sd), II varapuheenjohtaja Hietanen Satu (kesk) Hirvenoja Liisa (sd) Kääpä Anneli (sd) Niklander Krista (kok) Ristavaara Heini (kesk) Ruottu Marko (kok) Henkilökohtaiset varajäsenet Hynönen Olli Pekka (kok) Vehmas Heli (kesk) Pokkinen Erkki (sd) Martin Päivä Minna (kesk) Pottonen Päivi (sd) Linna Eeva (sd) Kuusela Ulla (kok) Ihalainen Esko (kesk) Hertell Jukka (kd) Tilintarkastaja Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Päivi Terävä. Tilintarkastajana toimi Oy Audiator Ab. 1.3 Tilivelvolliset kunnan organisaatiossa Hausjärven kunnan hallintosäännön 30 :ssä todetaan tilivelvollisuudesta seuraavaa: Kunnanvaltuusto määrittää luottamustoimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia ja tilivelvolliset viranhaltijat virkanimikkeen tarkkuudella voimassaolevien sääntöjen ja talousarviorakenteen perusteella. Tilivelvolliset päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä tai tehtävien tai virkanimikkeiden muuttuessa. Vuodelle 2012 kunnanvaltuusto on päättänyt tilivelvollisista erillisellä päätöksellään ( 6).

10 Sivu 9 Päätöksen mukaisesti Hausjärven kunnan tilivelvolliset on määritelty seuraavasti: Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Keskusvaalilautakunnan toiminnot Tarkastuslautakunnan toiminnot Kunnanhallituksen alaiset toiminnot: Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot Perusturvalautakunnan alaiset toiminnot Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot Tekninen lautakunnan alaiset toiminnot (ml Vesilaitos) Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Kaavoitusinsinööri Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Investointiosa Rahoitusosa Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnan toimielinten jäsenet ovat kuntalain mukaisesti tilivelvollisia. 1.4 Yleinen ja oman alueen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen 1 ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui vuonna ,2 %. Bruttokansantuote kuvaa kansantalouden tuotantoa. Kansantalouden tuloja kuvaava nettokansantulo supistui reaalisesti kaksi prosenttia. Kansantalouden kysyntää piti viime vuonna yllä kulutus. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Investoinnit sen sijaan vähenivät 2,9 prosenttia. Viennin volyymi väheni 1,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,7 prosenttia. 1 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: _tie_001_fi.html

11 Sivu 10 Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui 2 prosenttia. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja arviolta 14 prosenttia vähemmän. Yritysten rahoitusasema oli vajaat 8 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska varastot supistuivat huomattavasti. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,1 miljardia euroa. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli miltei pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo kasvoi reaalisesti 0,2 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 0,3 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 3,2 prosenttia ja sosiaalietuudet 5,6 prosenttia, mutta omaisuus ja yrittäjätulot vähenivät 0,3 prosenttia. Tilastokeskuksen 2 työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna Työttömyystilanne pysyi puolestaan lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Uusien, alle vuoden kestäneiden työsuhteiden määrä väheni hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työllisyys ja työttömyys vuonna Vuonna 2012 työllisiä oli , mikä oli enemmän kuin vuonna Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä, miesten työllisyysaste säilyi ennallaan. Työllisyys parani eniten terveys ja sosiaalipalveluissa, jossa työllisten määrä kasvoi hengellä vuonna Työttömyydessä ei juuri tapahtunut muutosta vuosien 2011 ja 2012 välillä. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 7,1 prosenttia. Työttömänä oli vuonna 2012 keskimäärin henkeä. Työttömistä miehiä oli ja naisia Suomessa oli vuonna 2012 keskimäärin palkansaajaa, miltei saman verran kuin vuotta aiemmin. Heistä oli jatkuvassa ja määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Kaksi kolmesta määräaikaisessa työsuhteessa olevasta olisi halunnut pysyvää työtä. Näiden vastentahtoisesti määräaikaisten palkansaajien määrä kasvoi vuonna Vuonna 2012 palkansaajien uusia, alle vuoden kestäneitä työsuhteita oli Vuoteen 2011 verrattuna alle vuoden kestäneiden työsuhteiden määrä väheni hiukan. 2 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN= työllisyys ja työttömyys Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: _tie_001_fi.html

12 Sivu 11 Tilastokeskuksen 3 alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen sulautettu velka kasvoi vuoden 2012 aikana 10,3 miljardilla eurolla 103,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 49 prosentista 53 prosenttiin. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 1,9 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 0,8 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 3,7 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin alijäämä kasvoi 0,9 miljardia euroa 6,7 miljardiin euroon. Kehitykseen vaikutti verokertymän kasvun hidastuminen ja maksettujen tulonsiirtojen kasvu. Kuntasektorin alijäämä kasvoi 1,0 miljardia euroa 2,1 miljardiin euroon. Vaikka kuntasektorin menot kasvoivat edellisvuotta hitaammin, rahoitusasemaa heikensivät verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen selvästi edellisvuotta pienempi kasvu. Työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot keräsivät 5,1 miljardin euron ylijäämän. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka kasvoi 9,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Valtion velka kohosi 8,1 miljardia, ja kuntien velka kasvoi 1,5 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen sisäiset velat pienenivät 0,6 miljardin euron verran. EDP velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Kuntatalouden taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen 4 keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät 767 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, eivätkä vuosikatteet riittäneet täysimääräisesti kattamaan poistoja. Vuosikatteiden alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Yhä useammalla kunnalla vuosikate jäi negatiiviseksi. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan noin 1,4 miljardilla eurolla. Toimintakatetta heikensi maksu ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikutti osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia. Tämä 663 miljoonan 3 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: _tie_001_fi.html 4 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: _tie_001_fi.html

13 Sivu 12 euron verorahoituksen lisäys ei kuitenkaan riittänyt kattamaan toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy vuosikatteiden laskuna. Kuntien vuosikatteet laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 prosenttia. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuonna 2011 vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Vuoden 2012 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Poistoista ja arvonalentumisista vuosikate kattoi kunnissa ainoastaan 69,6 prosenttia ja investoinneista 33,6 prosenttia. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntayhtymien lainkanta kasvoi 9,6 prosenttia ja oli yhteensä 2,7 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa euroa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli euroa. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Investoinnit kasvoivat eniten yli asukkaan kunnissa sekä asukkaan kunnissa. Kuntakentän sisäiset erot kasvoivat kaikkien keskeisten vertailutekijöiden eli tulopohja, toimintakate, investointi ja lainakantavertailujen mukaan. Tulopohjan kasvu oli heikointa asukkaan kunnissa, tässä kuntakokoluokassa myös vuosikate heikkeni eniten. Vuosikate ei missään kuntaryhmässä riittänyt kattamaan poistoja. Alle asukkaan sekä asukkaan kunnissa vuosikate oli negatiivinen joka neljännessä kunnassa. Maakunnittain yhteen laskettuna tilikauden tulos oli negatiivinen koko maassa lukuun ottamatta kolmea maakuntaa: Uusimaa, Päijät Häme ja Etelä Karjala. Hausjärven kunnan toimintaympäristön kehitys Kunnan väestömäärä oli joulukuun 2012 lopussa väestörekisterikeskuksen mukaan asukasta. Kumulatiivinen kasvu vuonna 2012 on 57 henkilöä eli 0,6 %. Kumulatiivinen väestömäärän kasvu vastaa kunnan tavoitetta. Asukasmäärän kasvusta 35 johtui syntyneiden enemmyydestä, viisi kuntien välisestä nettomuuttovoitosta ja 14 nettomaahanmuutosta. Hausjärven kunnan työllisyystilanne heikkeni vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna. Kehitys oli vastaavanlainen koko Hämeen ELY keskuksen alueella. Hausjärven työttömyysaste oli joulukuussa 7,1 %. Työttömien määrä Hausjärvellä oli 309 henkilöä. Työttömistä 24 oli alle 25 vuotiaita eli nuorten työttömien määrä kasvoi taas marraskuusta. Yli vuoden työttömänä olleita oli joulukuussa 57. Joulukuun lopussa avoimia työpaikkoja oli Hausjärvellä vain 6.

14 Sivu 13 Asuntorakentamisen määrä väheni voimakkaasti, mutta kuitenkin rakentamisen volyymi neliömäärissä kasvoi 66 % ja kuutiomäärissä 87% johtuen mm. kookkaista teollisuuden ja maatalouden rakentamishankkeista. Rakennusvalvonnassa vuoden aikana käsiteltiin yhden asunnon uudisrakentamislupia 12 kappaletta. Kaikkiaan luvitettiin 129 kappaletta rakennuksia. 1.5 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Merkittävimpiä palveluihin vaikuttavia säädös ja normimuutoksia olivat jätelain muutos alkaen. Tämä merkitsi Hausjärven kunnan osalta sitä, että valtuusto päätti ( 20) hyväksyä sen, että kunnan jätehuoltoviranomaiselle ja kunnalle säädetyt jätehuollon viranomaistehtävät annettiin sopimuksella Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi lukien. Edelleen valtuusto päätti hyväksyä Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken välisen sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä astui voimaan Lain mukaan kunta velvoitetaan perustamaan muiden kuntien kanssa maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoimintaalue siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa sen alueella. Kunnissa hoidettavat maaseutuhallinnon tehtävät kootaan suurempiin yhteistoiminta alueisiin, joissa toimii pääsääntöisesti 800 maatalousyrittäjää. Työtehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä ja näistä yksi hoitaa päätoimisesti maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa yksikköä. Lain mukaan toiminta uudella organisaatiolla tuli aloittaa viimeistään vuoden 2013 alusta. Hausjärven kunnan maaseutuhallinnon uusi järjestämistapa astui voimaan Maaseutupalvelut Hausjärvelle, Hattulalle, Hämeenlinnalle, Janakkalalle, Lopelle ja Riihimäelle tuottaa Maaseutupalveluyksikkö Häme, joka toimii isäntäkuntamallin mukaisesti Janakalan kunnan hallinnoimana. Uusien työ ja virkaehtosopimusten määräykset vuosilomakorvauksen laskemisesta A taulukon mukaan astuivat voimaan Hausjärven kunnan tilinpäätöksessä on huomioitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama lausunto (n:o 103) ja lomapalkkavelan kirjaaminen on tehty lausunnon mukaisesti. Työ ja virkaehtosopimusten määräysten muuttuminen oli keskeinen syy sille, että Hausjärven kunnan lomapalkkavelan muutoksen vuoksi kirjattiin noin euron kulukirjaus tilikaudelle. Summa on merkittävä, sillä muutoksen vuoksi asiaan oli varauduttu jo vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Käyttötalouden menoihin vaikutti myös toimeentulotuen perusosan korotus kuudella prosentilla alkaen. Tilikauden tulokseen vaikuttavat myös erilaiset poistoihin ja arvonalentumisiin liittyvät kirjaukset. Kirkonkylän päiväkodin peruskorjauksen vuoksi tehtiin noin euron ylimääräinen poistokirjaus, jolla poistettiin kiinteistöön kohdistuneiden aiempiin perusparannuksiin liittyvät jäljellä olleet poistot. Tilikauden poistoihin ja edellisten tilikausien yli /alijäämään vaikutti korjaus, jolla oikaistiin poisto ohjelmassa esiintynyt virhe. Tilikauden poistokorjauksen suuruus oli noin euroa ja yli /alijäämäkorjaus noin euroa. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy euron arvonalennus, joka liittyy kunnan omistukseen konkurssiin menneessä Ekokierto Oy:ssä.

15 Sivu 14 Kunnan kehittäminen jatkui ja muun muassa Monnissa onnistuttiin maanhankinnassa. Tämä mahdollistaa Monnin kehittämisen kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantatie 54:n yritysalueen asemakaava sai lainvoiman Terveydenhuollon kuntayhtymien menojen kasvu ja taloudellinen tilanne jatkui huolestuttavana lisälaskutuksista huolimatta. Edelliseen vuoteen verrattuna uusi piirre on siirtoviivemaksut, joita kertyi merkittävästi enemmän. Kunnanvaltuusto teki päätöksen talousarvion tuloslaskelmaosan muuttamisesta Lisäksi kunnanvaltuusto päätti vuoden aikana investointiosan talousarviomuutoksista. Muutokset olivat seuraavia: euron lisämääräraha kohtaan kiinteä omaisuus/maa alueiden osto (kunnanvaltuusto / 11) euron lisämääräraha kohtaan aineeton käyttöomaisuus/osakkeet ja osuudet (kunnanvaltuusto / 22). Päätöksestä on valitettu. Tilinpäätöksessä talousarviona on käytetty valtuuston päätöksen mukaista talousarviota euron lisämäärärahaa kohtaan talonrakennus/kiinteistöjen peruskorjaukset (kunnanvaltuusto / 23) euron määrärahasiirto kunnallistekniikan rakentaminen investointiryhmän sisällä hankkeelta Ryttylän Urheilukentäntien korotettu jalkakäytävä hankkeelle Jaakkolanharjun 2. vaiheen kunnallistekniikka (kunnanvaltuusto / 59) euron määrärahalisäys investointiryhmittäin seuraavasti (kunnanvaltuusto / 87): o maa alueiden ostoon euroa o talonrakennusinvestoinneille määrärahalisäystä (mukaan lukien euron hankkeiden väliset määrärahasiirrot) o kunnallistekniikkainvestoinneille euron määrärahalisäys (mukaan lukien euron määrärahasiirrot hankkeiden välillä) o vesi ja viemärilaitoksen investointeihin määrärahan vähennys Vuoden 2012 talousarvioon sisältyneitä henkilöstöresurssilisäyksiä toteutettiin seuraavasti: Toimiala Määrä Tehtävä/nimike Alkaen Saakka Perusturva 1,0 Sosiaaliohjaaja Toistaiseksi 2,0 Lastentarhanopettaja Toistaiseksi 2,5 Lastenhoitaja Toistaiseksi Sivistystoimi 1,0 Laaja alainen erityisopettaja Toistaiseksi Vuoden 2012 talousarvioon sisältyi lisäksi henkilöstöresurssilisäyksenä keittiö ja siivoustyöntekijä alkaen Kirkonkylän päiväkotiin. Tehtävä on kuitenkin hoidettu sisäisin järjestelyin ja ostamalla siivouspalvelua 5 h/arkipäivä.

16 Sivu 15 Kunnan henkilöstömäärä laski vuoden 2011 tilinpäätöshetkeen nähden viidellä henkilöllä. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä ilman työllistettyjä per on esitetty seuraavassa taulukossa: vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto Perusturvatoimi varhaiskasvatus Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuodelta 2012 laaditaan toimintakertomuksesta erillään henkilöstötilinpäätös. 1.6 Ympäristötekijät Hausjärven pohjavesien riskienhallintahanke (HAPPI) käynnistyi keväällä 2010 ja se kestää vuoden 2013 loppukesään. Hankkeessa jatketaan muun muassa Oitin liuottimilla pilaantuneen pohjaveden tutkimuksia ja laaditaan toimenpideohjelma pohjavesialueilla sijaitsevien riskien vähentämiseksi. Myös kunnan vanhojen kaatopaikkojen riskit on tarkoitus kartoittaa hankkeen puitteissa. Kokonaisbudjetiltaan noin puolen miljoonan euron suuruisen hankkeen rahoitus tulee 75 prosenttisesti Euroopan aluekehittämisrahastosta. Muita rahoittajatahoja ovat Hausjärven kunnan lisäksi Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja Riihimäen Vesi. 2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä ja viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee toteutua kunnan johtamis, suunnittelu ja ohjauskäytännöissä. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo kunnan toimintaa. Kunnanjohtajalla on kokonaisvalvontavastuu ja edelleen toimialajohtajilla on vastuu toiminnan riskien ja tietoriskien tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä ja hallitsemisesta. Myös tulosyksiköiden johtajat ja suuremmista toimintakokonaisuuksista vastaavat esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta henkilöriskien, omaisuuden vahinkoriskien ja tietoriskien tunnistamiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

17 Sivu 16 Valvontaympäristö Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostivat yhteisen valvontajärjestelmn tilikaudella Toimivasta johdosta riippumattomat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja järjestivät ulkoisen valvonnan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastasi kunnanhallitus. Kunnalla ei ole erillistä sisäistä tarkastajaa, joten sisäinen tarkastus jakautuu esimiesten ja toimielinten sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja ohjaamiseen. Näiden toimien tarkoituksena on ollut varmistua lakien, asetusten, muiden määräysten, viranomaisohjeiden sekä kunnan toimintojen järjestämiseen liittyvien ohjeiden ja suunnitelmien noudattamisesta. Toimialojen johtavat viranhaltijat ovat tunnistaneet oman toimialansa keskeisimmät riskit, jotka on mainittu tässä toimintakertomuksessa kunkin toimialan kohdalla. Toimialakohtaisia toimintakertomusosioita on käsitelty myös lautakunnissa. Kunnan strategia, organisaatio sekä toimintaa ohjaavat säännöt on merkittäviltä osin ajantasaistettu päättyneellä valtuustokaudella. Kunnan toimintaa ohjaavista säännöistä tuoreimpia ovat omistajapolitiikka, hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, tietoturvaohjeistus ja hankintaohjeet. Sääntöjen ylläpito ja päivittämistarvetta tarkastellaan jatkuvasti ja tavoite on, että säännöstö olisi jatkuvasti tarkoituksenmukainen kulloisessakin toimintaympäristössä. Valvontaa ja seurantaa edistää työyksikköjen pienuus sekä erilaiset kokoukset ja keskustelut: johtoryhmän kokous, toimialapalaverit, työpaikkakokoukset, yhteiset koulutustilaisuudet ja kehityskeskustelut. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen osalta ei tilivuoden aikana ole tullut esiin merkittäviä korvausvelvollisuus tai oikeudenkäyntiriskejä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteet on asetettu talousarviossa ja ne on laadittu hallintokuntien toimesta. Talousarvion tuloja menojako vastaa organisaatiorakennetta ja jokaiselle määrärahalle voidaan osoittaa siitä vastaava toimielin tai tilivelvollinen viranhaltija. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät kukin toimialallaan vuosittain laskujen hyväksyjät. Toiminnan ja talouden seuranta tapahtuu kunnanhallituksen tasolta kolmannesvuosittain. Raportit on saatettu myös kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimintojen tuloksellisuuden tavoitteiden asettaminen huomioi strategiset päämäärät, keskeiset menestystekijät, mittarit ja tavoitetasot:

18 Sivu 17 - taloudesta ja vetovoimasta - henkilöstöstä ja henkilöstön uudistumisesta - asiakkaasta ja kuntalaisesta sekä - palveluiden järjestämisestä ja tuotantotavoista. Tuloarvioiden ja määrärahojen käytön osalta on harjoitettu säännöllistä raportointia vuoden 2011 tapaan. Kunnanhallitukselle on esitetty kuukausittain rahamääräiset toteutumat verotulokertymineen ja toteutumien perusteella on kuukausittain laadittu ennusteita koko tilivuoden tulevasta toteutumasta. Lisäksi kunnanvaltuusto on käsitellyt talousarvioon tehdyt perustellut muutokset vuoden 2012 aikana. Myös toimialat seuraavat talousarvion toteutumista raporteista kuukausittain. Tavoitteiden toteuttamisen kannalta merkityksellisin riski on toimialajohtajien arvion perusteella avainhenkilö ja resurssiriski. Tätä riskiä on pyritty hallitsemaan erityisesti hyvän esimiestyön keinoin: viestinnällä, tehtävänkuvamäärittelyillä, koulutuksella ja tarvittaessa korvausrekrytoinneilla. Resurssiriskiä pyritään hallitsemaan myös osana vuosittaista toiminta ja taloussuunnittelua: talousarviovalmistelussa suunnitellaan ja yhteismitallistetaan tehtävät ja tavoitteet käytettävissä oleviin voimavaroihin. Riskienhallinnan järjestäminen Henkilöstökoulutuksella on pyritty varmistamaan osaamisen riittävyys ja pyritty vähentämään avainhenkilöriskien syntymistä. Varautumisen ja valmiussuunnittelun kannalta keskeisiä henkilöitä on osallistuu vuosittain varautumiskoulutuksiin ja maanpuolutustukursseille. Riskienhallinnan järjestäminen ei ole perustunut kaikilta osin riittävän ajantasaisiin, kattaviin ja järjestelmällisiin menettelyihin. Riskienhallinnan tuloksiin liittyvän arvion mukaan strategiaan, talouteen, toimintaan, henkilöstöön ja vahinkoihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja hallinnassa onnistuttiin kuitenkin tilikaudella Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnanhallituksen tiedossa ei ole, että omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olisi toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai että olisi jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Käyttöomaisuus ja irtaimistokirjanpidon ylläpito ja tarkistaminen on suorietettu sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sopimustoiminta Tilikauden päättyessä kunnan tietoon on saatettu muutoksenhaku kahdessa hankinnassa. Koulukuljetusten hankintaan ja kirjastokirjojen hankintaan liittyen on tehty valitukset. Toisessa tapauksessa hankintapäätös kumottiin ja kunta velvoitettiin maksamaan 250 euroa valituksen tehneen tarjoajan oikeudenkäyntikuluja. Hankintaprosessien tilanteesta ei arvioida aiheutuvan olennaisia

19 Sivu 18 toiminnallisia tai palvelun laatuun liittyviä ongelmia. Kunnan tiedossa ei ole muita sellaisia sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seuraamuksia, joista aiheutuisi taloudellista vahinkoa. 3 Kokonaistalouden tarkastelu 3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset kulut ja tuotot. Tilinpäätös sisältää Hausjärven kunnan lisäksi taseyksikkönä käsitellyn Hausjärven vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen. Kokonaisuutena tilinpäätös on euroa alijäämäinen. Vesihuoltolaitoksen tulos on euroa alijäämäinen Muutos, Muutos % 2011 Muutos % 2010 Toimintatuotot ,8 % ,6 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,6 % Toimintakulut ,0 % ,0 % Toimintakate ,5 % ,5 % Verotulot ,8 % ,6 % Valtionosuudet ,8 % ,2 % Rahoitustuotot ja kulut ,1 % ,6 % Korkotuotot ,4 % ,7 % Muut rahoitustuotot ,5 % ,4 % Korkokulut ,1 % ,4 % Muut rahoituskulut ,3 % ,9 % 694 Vuosikate ,4 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,5 % Suunn. muk. poistot ,1 % ,4 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 % ,8 % Tilikauden yli /alijäämä ,7 % ,8 % Toimintatuotot ilman sisäisiä eriä olivat ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa (9,8 %). Tuottoihin kirjattiin aiempien vuosien tapaan perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvauksia maksettiin vuonna 2011 noin euroa (vuonna 2011 vas

20 Sivu 19 taavasti euroa). Toimintatuotoilla katettiin 12,8 % toimintakuluista (vuonna 2010 vastaavasti 12,4 %). Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat euroa ja ne kasvoivat euroa (6,0 %) edellisestä vuodesta. Toimintakulut ylittivät kuntien keskimääräisen toimintakulujen kasvun, joka oli Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan koko maassa 5,3 %. Merkittävä osuus toimintakulujen kasvussa oli terveydenhuollon kulujen kasvulla: ne kasvoivat euroa (8,0 %) vuoden 2011 toteumaan nähden. Näin ollen kululajeittain tarkasteltuna eniten kasvoi juuri palvelujen ostot. Seuraavaksi eniten kasvoivat henkilöstökulut, joita kertyi euroa (5,6 %) enemmän kuin vuonna Henkilöstökulujen kasvu muodostui pääasiassa palkankorotuksista, talousarvion mukaisesta lisähenkilöstöstä ja vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden palkkasopimusten lomapalkkajaksotuksia lisäävästä laskentatavan muutoksesta. Merkittävää kasvua toimintakuluissa oli myös avustuksissa, jotka kasvoivat edellisvuoteen nähden euroa (4,2 %). Avustusten kulukasvu liittyy päivähoidon avustuksiin. Toimintakate oli euroa ja se heikkeni noin euroa (5,5 %). Ennakkotietojen mukaan toimintakate heikkeni kunnissa keskimäärin 6,5 %. Verot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä euroa (1,4 %). Vastaava kasvu vuoden 2011 tilinpäätöksessä oli euroa (4,1 %). Vuosikate oli edellisvuotista euroa huonompi. Vuosikatteen heikkeneminen tarkoitti sitä, että vuosikate kattaa ainoastaan hieman yli kolmanneksen poistoista. Näin ollen vuosikatteen heikkeneminen johti alijäämäiseen tulokseen. Tuloslaskelmassa esiintyvä arvonalentuminen kunnan omistuksen alaskirjausta Ekokierto Oy:ssä. Alaskirjaus perustui Ekokierto Oy:n konkursiin ja koski koko kunnan omistusta. Rahoituskulut toteutuivat lähes vain noin euroa edellisvuotta suurempina. Tämä johtuu siitä, että korkotaso säilyi historiallisen matalana. Poistosumma kasvoi merkittävästi. Kasvu johtuu investointien aktivoinnista ja vuonna 2012 tehdyistä lisäpoistoista. Vuosina aktivoitavat investoinnit lisäävät poistosumman voimakasta kasvua myös lähivuosina. Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 12,8 12,4 12,8 Vuosikate/poistot % 35,8 139,7 186,2 Vuosikate, / asukas 77,7 255,9 328,6 Asukasmäärä

21 Sivu 20 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on kunnan tulorahoitus riittävä. Poistojen on silloin vastattava kunnan keskimääräistä investointitasoa. Hausjärven kunnan vuosikate/poistot tunnusluku on kehittynyt negatiiviseen suuntaan vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä tunnusluku saa erityisen heikon arvon 35,5 %. Tunnusluvun heikkeneminen johtuu tunnusluvun molemmista osatekijöistä: toisaalta vuosikate on heikentynyt vain 19,5 prosenttiin vuoden 2009 vuosikatteesta ja toisaalta poistot ovat kasvaneet 29,1 % vuoden 2009 tilinpäätöksestä. Vuosikatteen heikentymisen taustalla on toimintakulujen kasvu 18,6 prosentilla tarkastelujaksolla ja se, että tämä kasvu ylittää verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun 8,5 prosentin kasvun. Vuosikatteen heikkeneminen merkitsee myös sitä, että vuosikatteella ei enää vuonna 2012 pystytty rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalentumisia. Vuoden 2012 poikkeuksellisen suuri investointien omahankintameno tulee lisäämään lähivuosina poistosummaa. Mikäli investointimenot eivät oleellisesti pienene ja vuosikate ei parane, kunnan lainakanta kasvaa lähivuosina merkittävästi.

22 Sivu Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät *TOIMINNAN RAHAVIRTA Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot *INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys *ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos *LAINAKANNAN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos *MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

23 Sivu 22 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 1 12,8 74,5 65,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2 : 7,5 34,8 35,6 Lainanhoitokate 3 0,3 0,7 0,8 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / investointien omahankintameno. Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. 2 Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 3 Lainanhoitokate = (vuosikate+korkokulut) / (korkokulut+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. 4 Kassan riittävyys = 365 x rahavarat / kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku kuvaa kunnan maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Toiminnan ja investointien rahavirta heikkeni merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Investointimenot kasvoivat voimakkaasti ja rahoituksellisen aseman pysyminen ennallaan olisi edellyttänyt vuosikatteen paranemista. Vuosikate kuitenkin heikkeni. Tulorahoituksen riittävyys investointeihin heikkeni merkittävästi vuosikatteen pienentymisen vuoksi. Vain 12,8 % investoinneista kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella. Kääntäen tämä merkitsee sitä, että 87,2 % investointimenoista jouduttiin kattamaan muilla keinoin. Kunnan rahavaratilanne oli tilikauden alkaessa erittäin hyvä ja siksi tilikaudella investointimenot katettiin merkittävältä osin kassavaroin tilikauden aikana. On kuitenkin otettava huomioon, että suotuisa kassati

24 Sivu 23 lanne johtui lähinnä vuoden 2011 ylisuuresta lainanotosta vuosikatteeseen ja investointimenoihin nähden. Näin ollen vuoden 2012 investointimenot katettiin käytännössä suurelta osin vuosien 2011 ja 2012 lainanotolla. Vuosikatteen heikkenemisen myötä myös pääomamenojen tulorahoitusprosentti heikkeni merkittävästi vuosien 2011 ja 2010 tasoon verrattuna. Myös pääomamenot kasvoivat. Erityisen suurta kasvu oli investontien omarahoitusmenoissa, jotka kasvoivat euroa (77,4, %) edelliseen vuoteen nähden. Kasvanut lainakanta merkitsi myös lainalyhennysten kasvua. Kunnan lainanhoitokate on heikko, jos tunnusluvun arvo on alle yhden. Hausjärven lainanhoitokate oli 1,1 vuoden 2009 tilinpäätöksessä, mutta on pienentynyt siitä lähtien vuosittain saaden arvot 0,8 (vuoden 2010 tilinpäätös), 0,7 (2011) ja 0,3 (2012). Tämä merkitsee sitä, että kunta on joutunut enenevissä määrin ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja vieraan pääoman hoitamiseksi. Kunnan maksuvalmius heikkeni, mutta säilyi kuitenkin kohtuullisella tasolla. Kuntaliiton suosituksen mukaan kassan riittävyyden tavoitearvona voidaan pitää päivän kassan riittävyyttä. Tilinpäätöksen mukainen 14 päivän kassan riittävyys merkitsee sitä, että vuonna 2013 ei ole lähtökohtaisesti mahdollista rahoittaa käyttötalousmenoja tai investointeja rahavaroja pienentämällä.

25 Sivu Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik. menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rak. ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast. er.katteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Tasekirja. Kunnanhallitus 31.3.2015, 138 Kunnanvaltuusto 28.4.2015, 29

Hausjärven kunta. Tasekirja. Kunnanhallitus 31.3.2015, 138 Kunnanvaltuusto 28.4.2015, 29 Hausjärven kunta Tasekirja vuodelta 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015, 138 Kunnanvaltuusto 28.4.2015, 29 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 16.6.2014 16

Kunnanvaltuusto 16.6.2014 16 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 16 1 1. Toimintakertomus 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus 1.2.2. Ylitornion kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014

Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014 Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 2 Tuloslaskelma... 60 Rahoituslaskelma... 61 Tase... 62 Konsernituloslaskelma...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot