Digitaalinen yhteisöllinen kirjasto 2020 työpaja Kiasma, seminaaritila klo Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen yhteisöllinen kirjasto 2020 työpaja Kiasma, seminaaritila 21.3. klo 8.30 12.00 Yhteenveto"

Transkriptio

1 Digitaalinen yhteisöllinen kirjasto 2020 työpaja Kiasma, seminaaritila klo Yhteenveto 1. Miten keskustakirjasto näkyy ihmisten omilla laitteilla, kirjastotilassa ja kaupungilla? Miten kirjaston rikas sisältötarjooma tehdään näkyväksi? Lukukokemusten jakaminen? Miten kirjasto voisi toimia digitaalisena fasilitaattorina? - Tärkeää rakentaa rajapintoja, joiden kautta kirjaston tiedot (kirjastojärjestelmädata, tapahtumat, jutut jne.) ovat saatavilla kolmannen osapuolen sovelluskehittäjille. Siis samaan malliin kuin HSL ja Yle toimivat nyt. Muuten riskinä on tukehtuminen laitteistofragmentaation alle. Kolmannet osapuolet voivat myös saada uudenlaisia oivalluksia ja kehittää (avointa dataa hyödyntämällä ja eri datalähteitä yhdistelemällä) sellaisia palveluja, jotka eivät välttämättä tulisi viraston (kirjaston) mieleen tai taidot/resurssit eivät riittäisi. Rajapintoja pitäisi siis kyetä hyödyntämään siten, että ne mahdollistavat uusien ja kestävien palveluiden kehittämisen. - Rajapintojen ja avoimen datan markkinointiin ja niistä tiedottamiseen tulee laittaa riittävästi resursseja, jotta mahdolliset kehittäjät löytäisivät ne. Lisää rummutusta ja ilosanomaa! - Koetettava luoda kehittäjäyhteisö em. Asioiden ympärille. Mentävä mukaan jo olemassa oleviin yhteisöihin ja toimittava niissä aktiivisesti. Varattava jatkossa resursseja kehittäjäyhteisön pyörittämiseen. Pelkkä pystyttäminen ei riitä, vaan juuri pyörittäminen vaatii resursseja ja aktiivisuutta. - Tehdään keskustakirjaston pysytysprosessista näkyvä myös avoimen datan kautta. Mitä dataa voitaisiin avata ja miten? Voitaisiin kannustaa ihmisiä luomaan visualisaatioita tai appseja, joiden kautta kaupunkilaiset voisivat seurata projektin etenemistä reaaliajassa. Tätä voitaisiin hyödyntää myös yhtenä osallistamiskeinona. - Kirjaston tarjooma esiin paikkasidonnaisesti. Esimerkiksi pushnotifikaatioita kännykkään tapahtumista, kun kuljet tapahtumakirjaston

2 ohi. Vinkkejä tiettyyn paikkaan liittyvästä e-aineistosta, kun olet mestoilla jne. - Kirjasto mukaan Datademoon hyödyntämään heidän valmista prosessia. Tehdään Kirjastodemo. - Keskustakirjaston alueelle (rakennukseen ja ulkopuolelle) tekijänoikeusvapaavyöhyke, jossa sidotaan fyysinen tila/alue, sähköinen aineisto ja vapaus esimerkiksi kirjaston verkossa käytettävän aineiston kautta. Tarjotaan myös mahdollisuus julkaista. Voisi olla yksi syy tulla fyysiseen tilaan. - Tarjotaan ihmisille työskentelytiloja, joissa he voivat digitaalisten ratkaisujen (pintojen, työskentelyalustojen jne.) kautta jakaa projektejaan, hakea niihin osaajia, pyytää ratkaisuja ongelmiin, viestitellä. Tarjotaan myös mahdollisuus muille jatkaa omia keskeneräisiä projekteja. Voisi olla mahdollisuus vahvistaa yhteisöllisyyttä freelancereiden, start upien yms. Keskuudessa ja luoda siten lisäarvoa elinkeinoelämälle. - Kirjasto kovaa ydintä, perustehtävää ei saa hukata. - Luodaan ideakirjasto, jossa voi jakaa, tallentaa ja jakaa ideoita, ongelmia, ratkaisuja. - Koulut ja opetus on parhaillaan suuressa murroksessa, esimerkiksi oppimateriaalit menevät pilveen. Kirjastolla voisi olla rooli tukemassa koulua tässä murroksessa ja uusi rooli tulevaisuudessa. Kirjasto on perinteisesti toiminut kulttuurin ja opetuksen välimaastossa -> voisi luontevasti toimia välittäjänä. Mutta miten? - Kirjasto voisi tarjota aloittaville yrityksille alustan uusien digitaalisten ratkaisujen (esim. e-aineistot) testaamiseen. - Tiedonportinvartijan rooli katoaa. Mitä tilalle? Tulevaisuus ei ole kokoelma, vaan verkosto. Miten reagoidaan? - Verkottuminen haastaa perinteiset ansaintalogiikat. Kirjasto ei voi olla enää open access monopoli. - Hyödynnetään automaattista asiasanoitusta ja automaattisia, personoituja suositteluja sisällön kohdistamisessa näytöillä ja mobiililaitteilla oikein. Näytöillä voidaan hyödyntää

3 henkilöntunnistustekniikoita (esim. sukupuoli, ikä anonyymisti), omilla laitteilla henkilökohtaisia profiileja. Lisäksi voidaan hyödyntää paikkatietoa ulkona tai sisällä esitettävien sisältöjen räätälöintiin. Läsnäolotiedon hyväksikäyttö: Liikut tällaisella seudulla, sinua voisi kiinnostaa tällaiset jutut. 2. Opasteiden, orientaation ja sisätilanavigaation uudet mahdollisuudet - Sisääntulon opasteista tulee saada selkeä yleiskuva talosta hierarkkinen palvelurakenteen avulla -> hyvin kuvaavat yläotsikot - Navigaation tulee olla ohjaavaa, kun opasteet ovat ohjanneet hisseille (esim. saunaa etsiessä), niin jatkonavigoinnin tulee aueta helposti - Taktisten näyttöjen hyödyntäminen -> kaikkialla tapahtumatiloissa Täällä nyt! ja Mitä seuraavaksi? tyyppistä informaatiota. - Jos tila on muuntuva ja muokattava, niin opasteiden tulee muokkautua reaaliaikaisesti -> sensoreita liikuteltaviin seiniin ym. - Fyysisen tilan itsessään ja kokonaisuudessa tulee olla opastava - Kysymykseen mitä tietoja voisit itse antaa kirjaston hyödynnettäväksi sinun opastamisessa? esim. lainaushistoria, tilojen käyttö, asuinpaikka jne. suurin osa osallistujista oli valmis antamaan paljonkin henkilökohtaisia tietojaan kirjaston käyttöön. Kirjasto koettiin luotettavana tahona, joka ei käytä tietoja mainostamiseen, spämmäämiseen tms.. - Valojen, värien, symbolien ja äänien hyödyntäminen opastamisessa. - Kännykkää ei käytetä mielellään sisätilanavigoinnissa. Myöskään opastukseen liittyviä kännykkäsovelluksia pidettiin monilta osin turhina. Omiin päätelaitteisiin otettaan mielellään infoa kirjastosta kirjaston ulkopuolella, mutta ei välttämättä enää kirjaston tiloissa. - Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kirjastotilassa omalla päätelaitteella kuitenkin katsottiin mielenkiintoiseksi ajatukseksi. - Sen sijaan kirjaston tarjoamat, keskustakirjastoa varten suunnitellut navigointilaitteet voisivat olla käytännöllisiä. Vrt. ruokalista-tabletit ravintoloissa. - 3D-opasteiden toteutuksessa hyödynnetään arkkitehtien tekemiä 3Dmallinnuksia. - Kirjaston ei tule opastaa ja markkinoida kauppakeskusmaisesti. Opastuksen tulisi olla ennemminkin pedagogista kuin tuputtavaa

4 - Taloon tulee paljon erityyppisiä tapahtumia. Tapahtumien tulisi olla tilassa helposti selailtavissa ja haettavissa eri kriteereillä. - Opastamiseen kohdistettuja sisältöjä. Esim. kokoustilan varanneelle harrastusryhmälle voi kertoa harrastukseen liittyvistä aineistoista ja tapahtumista. - Keskustakirjaston digikokemuksen tulee syntyä jo ennen rakennukseen saapumista. 3. Miten itse haluaisit toimia keskustakirjastossa? Miten itse haluaisit toimia keskustakirjastossa? 1) Avoin, toimiva tila 2) Yhteisöllisyys 3) Opetus Iskulauseita Kirjaston pitää ymmärtää mitä ihmiset haluavat Kirjaston on oltava paikka jossa tehdään tulevaisuutta Luovaa, aktiivista toimintaa Palvelutoiveita - Digiseikkailu aikuisille (leikin läsnäolo). Elementtejä partiojutuista. Digiä ja ei-digiä. - Maailman hahmottaminen. Haluan ymmärtää Lähi-idän kriisiä ja voin lukea 100 sivua. Kirjasto: nämä lähteet, nämä kappaleet, nämä verkkosivut. Ei vain yhden kirjastoauktoriteetin valintoja (crowdsourcing). 1) Avoin, toimiva tila - sisällä virikkeitä : astun sisään tabula rasana, astun ulos rikkaampana - tila, jossa haluan viettää aikaa ja nautiskella / olla aktiivinen - hyvät ja toimivat verkot - palveluiden intuitiivinen käyttö : kun astun sisälle tiedän miten kaikki toimii, miten itse toimin - moninaista hiljaisuutta, mahdollisuus kokoontumiseen, työntekoon ja olemiseen erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa - mahdollistaa yhteisöllisyyden ja opetuksen - työpajat, kohtaamiset - yritysten tarpeet

5 - asiakkaille mahdollisuus testata uusia sovelluksia - yrityksille mahdollisuus tuoda omia juttuja esiin asiakkaille ja kohdata muita yrittäjiä - tilaa, jossa tehdä töitä, pitää workshoppeja 2) Yhteisöllisyys - kun tulen sisään yksin, voin tulla osaksi yhteisöä, jäseneksi johonkin - yhteisöllinen luominen - tila haltuun : ihmiset toimijoina, sisällöntuottajina, toimintaa kehittämässä, digitaalisten kansalaistaitojen kehittäminen - podcastejä kirjaston sisällöistä, kirjallisuuskerhoja - työpajoja (miten kuvataan oikein, tuotetaan videoita) - osaamisen jakaminen >>> oppiminen - digitaaliseen maailmaan osallistuminen ja sen luominen - digitaalisen tuominen fyysiseen maailmaan (kaupunki, maailma yleensä) - aineistoa verkkoon (Youtube) >>> oppiminen - kohtaamiset, erilaiset näkemykset - Hyde Park : mahdollisuus ilmaista mielipiteitään toisille - tasapäistäminen, erilaisten ihmisten sekoittaminen - erilaisten toimijoiden tukeminen - pienille toimijoille mahdollisuus tulla esiin (leffafestarit, järjestöt) 3) Opetus - kohtaaminen oikeiden ihmisten ja tahojen kanssa - peer to peer : avoimessa koulussa kaikki ovat asiantuntijoita, mahdollisuus opettaa muita, oppia muilta >>> yhteisöllisyys - Youtuben opetusvideoita, mutta livenä - jos nuoret skeittaavat kirjaston ulkopuolella, viedään palvelut heidän lähelleen (nuorisotila-kirjasto-fuusio) >>> avoin tila - avoin foorumi - muiden toimijoiden luentoja (learning hub) - eri toimijat tarjoavat oppimissisältöjä (saavutettavuus paranee) 4. Miten kirjasto voisi avata/esitellä/pitää huolta kansalaisten luomista sisällöistä? - Kansalaisten omat arkistot miten ne saadaan siirrettyä digiaikaan? o yhteistyö: museot, arkistot, kirjastot

6 o kirjaston tarjoamat digitointimahdollisuudet (esim. VHS/Ckasetti/LP-muuntimet) o millainen alusta muistoille? miten säilyttää muistojen puhuttelevuus/oma-äänisyys? miten kirjasto antaa ihmisille äänen? - Kansalaisten luomien sisältöjen elinkaari ja yleinen kiinnostavuus? Niitä tulee miljoonia - Kirjasto digitaalisena alustana, joka kokoaa sekä kirjaston että eri järjestöjen/toimijoiden/tekijäyhteisöjen että kansalaisten sisältöjä yhteen o Ajankohtaisiin teemoihin linkittyen (esim. Ukrainan tilanne) o Myös taustoittaa ja luo konteksteja o Pitäisi luoda mahdollisimman avoin malli - > iso kysymys julkisella puolella, alustan tulisi olla samanaikaisesti riittävän joustava että riittävän laaja - Paikka hakea monipuolista reaaliaikaista tietoa o Kuka kerää, suodattaa, kokoaa tiedon? Tämä on nykyajan informaatikkojen tehtävä o Miten kirjasto voisi koota esim. sosiaalisessa mediassa liikkuvaa tietoa, tuoda eri näkökulmia yhteen niin, että siitä syntyy jokin lisäarvo? - Miten kirjasto edesauttaa kansalaisvaikuttamista? o Kirjasto yhteisöllisenä alustana o Kansalaiset/ toimijat/yhteisöt saavat tietoa, tukea, opastusta projektien/aloitteiden toteuttamiseen o Entä näkyvyys? Löytyykö kirjastosta apua myös tähän? Saako kirjaston kautta julkisuutta omille projekteille? Miten nk. jakelu on järjestetty? Löytyykö kirjastosta riittävästi mediaosaamista? - Kansalaisjärjestöjen kohtauttaminen - Tiedon ympäristö muuttunut kokonaan suljetusta avoimeksi miten joukkoistaa kansalaiset täggäämään kirjaston rikasta sisältöä/ yhdistämään elementtejä/ rakentamaan omia kirjastoja/ kertomaan lukukokemuksista/ tuunaamaan ja tuomaan itsensä vaikka meitsieinä mukaan seikkailemaan kirjaston kokoelmiin? - Kansalaisten itse tuottamien sisältöjen yhdistely muihin elementteihin (metadata, sosiaalinen media, kirjaston itse tuottama tieto, kirjaston asiakastiedot), niin että syntyy kirjaston tuottama lisäarvo - Tieto ei toimi niin kuin kone, vaan puutarha. Kirjasto kaupunkiviljelijänä/puutarhurina tiedonvaihdon näkökulmasta, jota ilman Helsingin tiedon kasvihuone lakastuisi. Kirjasto kasvattaa myös puutarhureiden määrää.

7 - Kirjastossa mahdollista tehdä myös Oma Kirja samalla tavalla kuin jo nyt on mahdollista äänittää musiikkitallenne kirjaston studiossa tai tehdä kansalaismediaa mediakirjastossa. o Julkistamistilaisuudet - Miten kirjasto voi törmäyttää asiakkaita toisiinsa, jakaa/levittää/ tehdä näkyväksi asiakkaidensa osaamista? Miten kirjasto saa kansalaiset opettamaan toinen toisiaan? Esim. bändi/soittokaveri-välitys - Kirjojen lukemista face-to-face - > tallentaminen - > lainaus - Sukututkijoiden hengentuotteet ja aarteet, digitointityökaluja, yhteys arkistolaitokseen, kansallisarkiston dokumentteihin - Metatietojen hyödyntäminen ja yhdistely uudella tavalla yllättäviksi palvelukokonaisuuksiksi - Martta-liitto? - Yhä suurempi joukko helsinkiläisistä on senioreita miten keskustakirjasto palvelee heitä? Heillä on aikaa ja takana kokonainen elämä toisaalta digitaidoissa voi olla vielä petrattavaa. 5. Mikä on kirjaston rooli avoimen datan/ kaupunkitiedon solmukohtana? Tila ja paikallisuus Kirjaston mahdollisuus on tila! Edellytykset fasilitoida, visualisoida ja promota avointa dataa ja avoimia sisältöjä ja avointa tekemistä. Tehdään kirjastosta luovan tekemisen ja tiedon avoimuuden paikka niin vertaisoppimiseen, Wikimaratoneihin kuin kaikkien toimijoiden tietojen avaamiseen. Tervetuloa! Kirjaston vahvuus on paikallisuus! Kirjastoissa avoin tieto voi jäsentyä kontekstissa, joka on poikkeuksellisen kiinnostava: paikallisesti. Esimerkiksi kaupungin päätöksenteko on mahdollista tuoda esiin asuinalueittain. Näin ollaankin jo tekemässä. Monisuuntaisuus Avoin data ja kaupunkitieto - kuinka osallistaa eikä vain viestiä? Miten avoimesta datasta ja kaupunkitiedosta rakennetaan monisuuntaista,

8 vuorovaikutuksellista ja osallistavaa? Tässä on Keskustakirjastolle poikkeuksellinen tavoite, jota ei olla vielä ratkaistu. Kevyitä pilotteja Keskustakirjasto on toimintatapa, joka syntyy piloteista eikä vain Töölönlahdella. Datan vaihtopiste Kontulaan! Sektorirajat ylittävää osaamislainausta Maunulaan! Virastoille avoimuusoppia Paloheinästä! Parhaat ja karmeimmat asiat syntyvät heittäytymällä poimitaan niistä ne parhaat. 6. Minkälaisia työskentelytiloja keskustakirjaston pitäisi tarjota kaupunkilaisille ja toimijayhteisöille? Varustelutaso? - Tapaamisen mahdollistavia, kohtaamisia fasilitoivia tiloja workshopeille ja tapahtumille. - Prototyyppien tekeminen. - Benchmarkkauksen mahdollistava ideakäytävä jossa olisi esillä mujiden toimijoiden ja kumppanien toimintaa ja ajatuksia. - Sekoitus joustavasti muunneltavia ja tiettyihin toimintoihin korvamerkittyjä tiloja. - Tilojen tulisi olla innostavia matalan kynnyksen työtiloja. Innostavuutta voisi tuottaa ja lisätä esimerkiksi sijoittelemalla eri palveluja esille tärpeiksi. - Työtiloja, joissa ei saa olla hiljaa; tutustuminen ja verkostoituminen. - Teknisen varustelun oltava hyvä, mutta huomioitava että laitteet voidaan kokea myös pelottavina; opastus oltava riittävä. - Kumppanien toiminnan vaihtuva esittely, pop-upit. Myös toimijoiden kanssakäyminen mahdollistettava. - Hiljaisia tiloja -> hyvät akustiset ratkaisut. - Datan avaamisen pintoja, ryhmätyötiloja; demokratiatiloja, joissa tehdään asioita näkyviksi -> kansalaisvaikuttaminen. - Makerspace-tila. - Tiloissa huomioitava myös pelillisyys ja leikillisyys. - Urban Office-tyylistä toimistotilaa tarvitaan. - Tekninen varustelutaso suuniteltava pitkällä tähtäimellä, ei hetkeen sidottuja heräteostoksia. - Vapaamuotoinen kahvila/työtilahybridi; loungemaista työtilaa.

9 - Laturipankki, älypöydät, tarpeeksi sähkövirtaa. 7. Mitä toiveita yhteistyöstä on jo nyt? - Oppiminen informalisoituu urbaaneihin ympäristöihin => kirjasto suomalaisen osaamisen living labiksi ja showroomiksi - Julkisten organisaatioiden ja poliittisten toimijoiden yhteistyön tiivistäminen - Kirjasto verkostojen veturina: verkostot avoimiksi hyvä veli verkostoja laajemmin, välineenä tunnetut verkkoalustat, avoimuus, mahdollisuus osallistua kaikille, myös harrastelija- tai vapaaehtoispohjalta - Lisää kokoustiloja tarvitaan nyt heti: koulujen tilat käyttöön, kaupungin tilojen varaaminen samasta paikasta - Kirjastojen yhteisöllisyys: lainaa kirjastomummo tai kirjastolapsenlapsi - Tarvitaan nykyistä enemmän nopeaa tiedotusta (feed): esimerkiksi blogi kirjastojen palveluista ja kehityksestä (toim. huom. vastaavasta toteutuksesta puhuttu jo kehittämisyksikössä ja sovittu alustavasti Marja- Liisan kanssa) - Viiteryhmiä, tapahtumia tai yhteistyökumppanihalukkaita/ehdotuksia: yliopistoyhteistyön tiivistäminen läpi Suomen toiveena, Design Factory, Avoin Suomi messut , oasis.uta.fi, yksityiskoulut (Lauri Halla), oikeusministeriö ja avoimet kansalaispalvelut, Enter ry, vapaaehtoiset, Secret Synapse (yleishyödyllinen toimija), työväenopisto - Yhteistyöehdotus: Multitouch + Heureka (+ Helsingin yliopisto), kuka jatkaa? - Digikokemus millainen on keskustakirjaston digikokemus? Aktiivinen kansalaisuus verkkoympäristössä. - Matala kynnys osallistua kirjastojen kehittämiseen, kuinka päästä mukaan helposti tai muualta Suomesta? - Matalan kynnyksen saavuttamiseksi toiveena, että kirjasto perustaa hetimmiten facebook-ryhmän, johon kaikki kirjaston kehittämisestä kiinnostuneet voivat osallistua. (Vrt. https://www.facebook.com/groups/ / tai https://www.facebook.com/groups/ / ) Ryhmään pääsisi mukaan myös valmiiden verkostojen ulkopuolelta ja osallistua voisi jo tunnetun ja käytetyn alustan (kuten Facebook) kautta. - Ympäristönäkökulma mukaan keskustakirjaston toimintaan

10 - Yritykset saisivat käyttää kirjastoa (tiloja, palveluita) kuten muutkin => demokratiatiloja - Selkeyttä siihen, millaisia lahjoituksia kirjasto voi ottaa vastaan - Asukkaat mukaan, mutta avoimesti: asukasyhdistyksiin perustuva malli koettiin epätasa-arvoisena, Suokin malli (facebook-ryhmä, pääsy kirjastoon asuinpaikan mukaan) tasa-arvoisena, uutena ideana vapaaehtoinen admin/tilavastaava Seuraa meitä!

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus

Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus Jaa ja rikastu keskustakirjastossa YHDISTÄMO Vertaisoppimisen sovellus Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 1 Keskustakirjasto osaamisen ja tekemisen tilana Yhdistämö vertaisppimisen sovellus TAUSTAA

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

Koonti K3-työpajasta tiistaina 17.6.2014 Co/Malskilla (Lisätty Slack:iin 5.8.) Kristiina, Riikka ja Ike

Koonti K3-työpajasta tiistaina 17.6.2014 Co/Malskilla (Lisätty Slack:iin 5.8.) Kristiina, Riikka ja Ike Koonti K3-työpajasta tiistaina 17.6.2014 Co/Malskilla (Lisätty Slack:iin 5.8.) Kristiina, Riikka ja Ike Iken alustuksesta kaksi kuvaa, jotka ohjasivat itse aiheeseen: BENCMARKING - HYVIÄ MALLEJA JA IDEOITA

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Hakkerismin lyhyt oppimäärä Entä todellisuudessa? Uuden luominen, kehittäminen ja parantaminen Sovellukset Laitteet

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab Tulevaisuuden radio Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tulevaisuus Lab Mediakäytön muutoksien ennakointi Avoin innovaatio ja tuotekehitys Toimintatapana verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Keskustakirjasto kansalaisosallistumisen ja vaikuttamisen paikkana PALVELUPALETTI

Keskustakirjasto kansalaisosallistumisen ja vaikuttamisen paikkana PALVELUPALETTI Keskustakirjasto kansalaisosallistumisen ja vaikuttamisen paikkana Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 2 Keskustakirjasto yhteisöjen yhteinen kirjasto Keskustakirjastosta halutaan tehdä kansalaisosallistumisen

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

SeAMK / Frami: E kirjasto

SeAMK / Frami: E kirjasto E aineistopäivä 1.10.2014 Työpaja 2. E aineistojen markkinointi ideointia Työpajatyöskentelyn purku: Anna Laakkonen Työpajaan osallistui 19 henkilöä, jotka jaettiin neljään pienempään ryhmään. Ennen E

Lisätiedot

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Matti Saastamoinen, projektipäällikkö Twitter: @smoinen matti.saastamoinen@hermia.fi matti.saastamoinen@tampere.fi Jarkko Moilanen, yhteisömanageri

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA EXPERIENCE CORNER TIEDE JA TUTKIMUS ELÄMYKSELLISESTI EXPERIENCE CORNER Experience Corner on Tiedekulman monikanavainen, vuorovaikutteinen ajankohtais-

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p Kaupunki osallistaa 10.09.13 p Osallistumisen tavat murroksessa 10.09.13 Entä ne nuoret? Samaan aikaan kun nuorten luottamus auktoriteetteihin kasvaa, luottamus muihin ihmisiin vähenee. Käsitys siitä,

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

2000-luvun kansalaistaidot TOISEN KERROKSEN PALVELUPALETTI. Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 1 Keskustakirjasto osaamisen ja tekemisen tilana

2000-luvun kansalaistaidot TOISEN KERROKSEN PALVELUPALETTI. Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 1 Keskustakirjasto osaamisen ja tekemisen tilana 2000-luvun kansalaistaidot TOISEN KERROKSEN PALVELUPALETTI Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 1 Keskustakirjasto osaamisen ja tekemisen tilana Keskustakirjasto Toinen kerros on työskentelyn, tekemällä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Arkimetsän hyvinvointitarjonta

Arkimetsän hyvinvointitarjonta Arkimetsän hyvinvointitarjonta Seminaarin minityöpaja Joel Erkkonen & Kii Korhonen Metsäpäivät 5.11.2015 Messukeskus Työpajan tavoitteet Ideoida yhdessä, mitä voisimme tehdä lisätäksemme hyvinvointitarjontaa

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI Axiellin tuotteet ja palvelut yhdessä eteenpäin Axiell Finland Oy Sari Paajanen myynti- ja markkinointijohjaja AXIELL AXIELL konsernina sekä paikallisesti Suomessa KINE13

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

WDC Helsinki 2012 Ideointipaja. Yhteenveto. 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1

WDC Helsinki 2012 Ideointipaja. Yhteenveto. 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1 WDC Helsinki 2012 Ideointipaja Yhteenveto 22.5.2010, klo 11-13 Kääntöpaikka, Intiankatu 1 WDC Helsinki 2012 - yleiset toiveet Design käsitteen avaus ja laajennus Kansainvälisyyttä Suomeen Kestävä kehitys

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiaiheet 2010-2011 1. Oulun seudun Mäntykoti: Virtuaalisten kokous- /työskentelykäytäntöjen kehittäminen 2. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Oppimisteknologiakeskus

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta 16.4.2013 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntija ja konsultti Tehnyt töitä sosiaalisen median yrityskäytön parissa vuodesta

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut Finna-päivä 10.11.2015 Kansallismuseo Abrahan Ortelius 1574, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

PALVELUPALETTI TURISTEILLE JA MAAHANMUUTTAJILLE. Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 4 Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille

PALVELUPALETTI TURISTEILLE JA MAAHANMUUTTAJILLE. Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 4 Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille PALVELUPALETTI TURISTEILLE JA MAAHANMUUTTAJILLE Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 4 Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille Helsinki monikulttuuristuu arvioidaan, että vuonna 2020 maahanmuuttajien

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 9.6. infotilaisuus, Tampere Jukka Järvinen ja Matti Saastamoinen Painopistealueet haku koskee: Avoimet innovaatioalustat: yhteisiä

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu

Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu Katarina Segerståhl 2012 Tieto Corporation Monikanavaisuus? TARVITSEMME MONIKANAVAISEN SOVELLUS- STRATEGIAN! HYVÄ ASKO! TOSI MYYVÄÄ! Tilanteen mukaan Kännykät

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot