KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Yleishallinto (tulosalue) Khall liite 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Yleishallinto (tulosalue) Khall 9.2.2015 17 liite 1"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Khall liite 1 Yleishallinto (tulosalue) 1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoitteet 1. Tasapainoiseen kuntatalouteen-ohjelman luominen 2. Uuden palkka- ja taloushallinnon ohjelman käyttöönotto ja uusien toimintamallien luomien tehokkuuden lisäämiseksi. 3. Kuntastrategian väliarviointi 4. Valmistautuminen sote-uudistuksen ja toisen asteen koulutuksen mahdollisiin muutoksiin Toimenpiteet 1. Kunnanhallituksen hyväksymän sopeuttamisohjelman tarkistaminen ja lisä säästökohteiden esittäminen. 2. Henkilökunnalle järjestetään koulusta palkka- ja taloushallinnon ohjelman käyttöönotosta yhdessä ohjelman toimittajan CGI Suomi Oy:n kanssa. Henkilöstön ohjaus ja perehdyttäminen uusien ohjelmien käyttöönotossa. 3. Kuntastrategian läpikäyminen valtuustokauden puolivälissä, tarkastelemalla onko tavoitteet toteutuneet suunnitellusti ja mitä pitää vielä tehdä, jotta niihin päästään. 4. Sote- uudistuksen ja toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksen vaikutusten kartoittaminen kunnan eri toimintoihin, sopimuksiin jne. 4. PERUSTELUT Kuntastrategia on vuosittaisen talousarvion ja tulevien vuosien taloussuunnitelman ohella kunnan keskeinen asiakirja, jolla kunnanvaltuusto ylimpänä toimielimenä linjaa kunnan kehittämisen suuntaviivat muuttuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä. Kuntastrategian ja talousarvion toteuttamiselle asettavat omat haasteensa mm. Suomen julkisen talouden kestävyysvaje, verotulojen kasvun hiipuminen, valtionosuuksien leikkaukset, työttömyyden lisääntyminen ja väestön ikääntyminen. Kuntatalouden kannalta keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat tulopohjan heikkeneminen ja erityisesti valtionosuuksien leikkaukset sekä menojen nopeampi kasvu verrattuna tulojen kasvuun. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Miten tämä uudistus vaikuttaa yksittäisen kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta ollaan uudistamassa. Uudet lupakriteerit ja rahoitusta koskevat uudistukset voivat johtaa muutoksiin koulutuksen järjestäjäverkosssa. Uudet palkka- ja taloushallinnon ohjelmat otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Koulutuksia on vielä vuoden 2015 kevään aikana, ja niihin on varattu määrärahat. Henkilöstölle järjestetään luentotyyppisiä koulutustilaisuuksia yhdessä ohjelman toimittajan CGI:n kanssa.

2 TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT Tulosyksikkö Tulot Menot*) Netto Luottamushenkilöhallinto ja yleisjohto Keskushallinto Taloustoimi Henkilöstöhallinto Muu yleishallinto Avustukset YLEISHALLINTO *) menot sisältävät suunnitelman mukaiset poistot Täsmennetyt tavoitteet (khall ) 1. Talousarvion toteutumisen seurantaa tehostetaan, kun uuden taloushallinnon ohjelma saadaan kaikilta osin toimimaan. Huhtikuussa arvioidaan talouden tilannetta ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi joka toisessa kunnanhallituksessa esitellään sen hetkinen ennuste talouden toteumasta. Ensimmäisen kerran toteuma esitetään maaliskuun kunnanhallituksessa. 2. Uuden taloushallinnon ohjelman käyttöönotto etenee suunnitellun projektiaikataulun mukaisesti. Henkilöstön tehtävien jakoa selkeytetään ja tehtävänkuvia tarkastellaan tarpeen mukaan. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan sekä palkkahallinnon että taloushallinnon ohjelmien käyttöön. Vuoden -15 aikana siirretään käyttöomaisuus uuteen järjestelmään ja päivitetään poistosuunnitelma. 3. Kuntastrategien väliarviointia organisoi kunnanjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. 4. Sote-uudistuksen ja toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksen vaikutuksia kartoitetaan osastoittain. Sote-uudistuksen suunnittelussa on ensisijaisesti mukana kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö sekä sosiaalijohtaja. Toisen asteen rakenteellisen uudistamisen suunnittelussa on ensisijaisesti mukana kunnanjohtaja, sivistysosaston osastopäällikkö sekä lukion rehtori. Suunnittelun etenemisestä tiedotetaan luottamushenkilöitä. Avustukset ovat haettavana mennessä. Avustukset jaetaan kaikille hakijoille samanaikaisesti. Avustus määrärahoja leikattiin Kunnanhallitus päättää avustuksista Voimassa olevat yhteistyösopimukset ovat seuraavat: - Halosen Museosäätiön toiminta-avustus (khall ) - Kehittämisavustuksista maksetaan Lapinlahden Veto ry:lle talouden vakauttamissopimuksen (khall ) mukaisesti lainan loppumaksu eli Kehittämispalvelut (tulosalue) Asumispalvelut Asumispalvelut tuotetaan kuntakonserniin kuuluvan Lapinlahden Kaskihovi Oy:n avulla. Yhtiöllä on kaikkiaan 450 vuokra-asuntoa (Varpaisjärvellä 109 ja 325 vuokra-asuntoa Lapinlahdella). Lisäksi yhtiö hoitaa taloushallintopalveluita (laskutus yms.) Lapinlahden kunnan omistuksessa olevista asunnoista, joita on noin 100 (palveluasunnot yms.). Näiden lisäksi asuntotoimi seuraa yleisiä asuntomarkkinoita, tekee laajaa yhteistyötä niin rakennusliikkeiden ja muiden rakennuttajien kuin myös muiden läheisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien lähikuntien asuntoviranomaiset Yhtiön tavoite ja toiminnan pääperiaate on tarjota Lapinlahdella asuville tai Lapinlahdelle töihin tuleville tarpeita vastaava asunto. Asukkaita ajatellen yhtiön tavoitteena on säilyttää asumisen hinta kohtuullisena. Kuntakonsernia koskeva päätavoite on, että yhtiö tukee kuntarakennetta, noudattaa ja edistää kunnan hyväksymää strategiaa sekä arvomaailmaa. Yhtiön toimitusjohtaja ja toimistonhoitaja ovat sivutoimisia kunnan asuntoviranomaisia. Vuosittain yhtiölle on jätetty keskimäärin vuokra-asuntohakemusta.

3 Asuntojen vuokrausaste on ollut viime vuosina lähes 100 % (jos ei oteta huomioon remontissa tai korjauksen piirissä olleita asuntoja tai vastaavan syyn vuoksi tyhjillään olevia asuntoja). Yhtiössä on meneillään perusteellinen selvitys asuntokannan pitkän aikavälin korjaustarpeista ja investoinneista. Osa vanhasta vuokra-asuntokannasta on purettu ja uutta rakennetaan. Yhtiön toimitusjohtaja on Yrjö Muona. Elinkeinotoimi Lapinlahden kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa kunnanjohtajan johdolla Viitostien Ykköstilat Oy:n kautta ja noudattaa elinkeinopolitiikassa vuonna 2013 päivitettyä elinkeinopoliittista ohjelmaa vuosille Tavoitteen painopistealueena on saavuttaa uusia työpaikkoja sellaisissa yrityksissä, joiden tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjät ovat kunnan alueen ulkopuolella. Viitostien Ykköstilat Oy:llä on yritystiloja 13 ja kerrosalaa noin m2. Tiloissa toimii noin 22 yritystä. Tilojen vuokrausaste on n 58 %. Yhtiön toimitusjohtajana on Olavi Nissinen. Kuopion seudun uusyrityskeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä. Muut elinkeinopalvelut tuotetaan itse. Joukkoliikenne Kunnan tukeman joukkoliikenteen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus edulliseen asiointiliikenteeseen kunnan sisällä ja työmatkaliikenteeseen Pohjois-Savon alueella. Uusi palvelutasopäätös on vahvistettu ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun. Vuoden 2014 aikana valtio tulee muuttamaan joukkoliikenteen järjestämismalleja. Sopimuksen suunnittelutyö on kesken. Lapinlahti on kiinteästi mukana sopimuksen suunnittelutyössä. Lapinlahden kannalta on tärkeää, että myös tulevaisuudessa on käytössä seutulipun kaltaisia lipputuotteita koko kunnan alueella. Kuopion alueen seutulippuja ja Ylä-Savon seutulippuja myydään vuositasolla kutakin noin 350 kappaletta. Omakotitalonäyttely Lapinlahden Omakotitalonäyttely järjestetään Lapinlahden Alapitkällä. Projektin johtoryhmä on päätynyt viemään näyttelyhankkeen valmistelua eteenpäin ja käynnistämään näyttelytapahtuman valmistelun. Näyttelyssä esitellään 6 8 talokohdetta, joista osa esittelee tiettyä rakentamisen vaihetta. Talokohteissa voi esitellä esim. sisustuksia, piharakentamista tai energiaratkaisuja. Rakentamisvaiheessa olevassa kohteessa näyttelyvieraat voivat tutustua esimerkiksi niihin rakentamisen ratkaisuihin, jotka ovat valmiissa näyttelykohteessa näkymättömissä. Omakotitalonäyttely toteutetaan yhteistyössä Poklossi Oy:n kanssa. Projektipäällikkönä toimii maanmittausinsinööri Päivi Lamberg. 1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2. Asuntotoimessa kiinteistöyhtiö ylläpitää riittävän reagointikyvyn mahdollisten uusien hankkeiden käynnistämisen tarpeelle, ja omaa mm. kyvyn käynnistää hyvin nopeasti toimenpiteet, mikäli kuntaan tarvitaan uutta vuokratalokantaa esim. elinkeinotoiminnan muutosten seurauksena. 3. Kunta panostaa elinkeinojen kehittämisessä palveluyritysten toiminnan turvaamiseen ja vahvistamiseen 4. Osallistutaan uuden seutulipputuotteen kehittämiseen ja edistetään joukkoliikenteen käyttöä pitämällä seutulippujen asiakashinnat käyttäjän kannalta kilpailukykyisenä. 5. Omakotitalonäyttelyn tavoitteena on Alapitkän ja sen alueen kehittäminen TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT Tulosyksikkö Tulot Menot*) Netto Asuminen Elinkeinotoimi Joukkoliikenne Kehittämishankkeet KEHITTÄMISPALVELUT *) menot sisältävät suunnitelman mukaiset poistot

4 Täsmennetyt tavoitteet (khall ) Asumispalveluissa kunta tekee tiivistä yhteistyötä Lapinlahden Kaskihovi Oy:n kanssa. Kaskihovin toimitusjohtaja Yrjö Muona kuuluu kunnan johtoryhmään. Viitostien Ykköstilojen toimitusjohtaja antaa elinkeinotilannekatsauksen kunnanhallitukselle. Joukkoliikennevastaavana toimii koulutusvastaava Kyllikki Kuokka. Kunnanhallitus on päättänyt seutulippujärjestelmää korvaavan Waltti-järjestelmän hinnoittelusta kokouksessaan Kehittämishankkeet tulosyksikössä on varattu tuloarviot ja määrärahat Alapitkän Omakotitalonäyttelyyn. Omakotitalonäyttely toteutetaan projektin johtoryhmän esittämällä tavalla. Työllistäminen (tulosalue) 1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoitteet 1. Kunnan työllistämistoimet kohdistetaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien (yli 300 pv) ja nuorten työllistämiseen. 2. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa. Toimenpiteet 1. Pitkäaikaistyöttömät palkataan palkkatuella kunnan eri yksiköihin. Työllistämispaikkoina ovat mm. liikuntalaitos, kunnanviraston kahvio. 2. Nuorten kesätyöllistäminen hoidetaan yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa. Määrärahojen leikkauksesta johtuen kesätyöllistämisen ehdot määritellään uudelleen. 4. PERUSTELUT Kunnan työttömyysaste oli 13,2. Kunnassa oli samana ajankohtana 592 työtöntä, joista 60 oli alle 25-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömiä oli 180 henkilöä. Maan hallitus toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun työvoiman palvelukeskusten toimintamallin lakisääteistämistä ja valtakunnallistamista. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyy ehdotus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Ehdotettu muutos liittyy valtioneuvoston tekemään kehyspäätökseen , minkä mukaan kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa korostetaan. Työllisyysasteen nostamiseksi, työurien pidentämiseksi ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi työttömien osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön ja muihin palveluihin lisätään. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työpaikkansa menettävä työntekijä löytää nopeasti uutta työtä tai työllistyy muulla tavoin ja estetään työttömyyden pitkittyminen. Työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön ja muihin palveluihin lisätään. Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelmassa on sovittu, että kukin kunta tarjoaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tavoitteellisesti työmahdollisuuksia nuorille, joiden työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla on haastavaa (työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, harjoittelupaikat). Kunta tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille palkkatuettuja töitä heidän työllistymissuunnitelmansa mukaisesti yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja työllistämiseen liittyvien hankkeiden kanssa työllistämiseen varattujen määrärahojen antamissa raameissa. Nuorten kesätyöllistäminen toteutetaan yhteistyössä 4h-yhdistysten kanssa. Kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja on vähennetty vuodesta -14. Määräraha vähennystä pyritään kompensoimaan erilaisilla työllistämisen yhteistyömuodoilla.

5 Kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten yhteiskuntatakuun organisointi on sosiaalitoimen tehtävä. Sosiaalitoimen talousarvioon on varattu määräraha kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten yhteiskuntatakuun organisoinnista vastaavan henkilön palkkaamiseen. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT Tulosyksikkö Tulot Menot Netto Työllistäminen TYÖLLISTÄMINEN Täsmennetyt tavoitteet (khall ) Talouden sopeuttamiseksi nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitettuja määrärahoja on leikattu noin Aikaisempina vuosina kaikki kesätyötä hakeneet nuoret on työllistetty yhdessä 4H-yhdityksen kanssa. Viime kesänä tehtiin kuntaan 119 kesätyösopimusta ja 4H-yhditystyksille (Lapinlahti ja Varpaisjärvi) välitettiin 81 nuorten kesätyöhakemuksia. Koska avustusmäärärahaa on leikattu, nuorten kesätyöllistämisen ehdot täytyy määritellä uudelleen. Kunnanhallitus linjaa kesätyöllistämisen periaatteet maaliskuun kokouksessa. Projektit (tulosalue) Projektit-tulosalueelle sisältyvät erillisrahoitteiset projektit, joiden määrärahat eivät sisälly jonkun toisen osaston talousarvioon. Tällaisia projekteja vuonna 2015 ovat mm. Liikenneturvallisuussuunnitelma, Maakunnallinen markkinointiohjelma ja Nuoret Duuniin. Maakunnallista markkinointiohjelma hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki ja Lapinlahden maksuosuus on Hankkeen tavoitteena on löytää maakunnan aito identiteetti ja pukea se viestinnällisesti vetovoimaiseen asuun lähtien alueiden omaleimaisuudesta. Lisäksi tässä on Ylä-Savon Veturin maksuosuus ja varaus Ylä-Savon kehittämiseen varattuun seuturahaan Tuupataan hanke aloitti toimintansa Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on kolme (3) vuotta ajalla Hankkeen rahoittajina ovat Lapinlahden kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus, vuodelle 2015 tulee hakea työllisyyspoliittista avustusta ELY-keskukselta erikseen. Jatkosuunnitelmat vuodelle 2016 pitää tehdä hyvissä ajoin 2015 vuoden aikana. Jos jatkotoimintaa ei tule, hankkeen päättämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja työntekijöiden lomiin pitää varata aikaa loppuvuodesta. Samoin tulee huomioida, että vuoden 2015 viimeinen maksatushakemus pitää toimittaa ELY-keskukselle. Hankepäällikkö Tiina Juutinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Työnohjaaja Minna Riikonen nimitettiin hankepäälliköksi ja työnohjaajaksi palkattiin 1.8 alkaen Eeva Leinonen Tuupataan hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työnhakijat. Lisäksi hankkeessa keskitytään nuorehkoihin työttömiin työnhakijoihin, joiden työttömyyden katkaisemiseksi TE-toimisto on palvelutarvearvioinnin yhteydessä todennut vahvemman tuen tarpeen. Kohderyhmään sisällytetään myös niitä vaikeasti työllistyviä työnhakijoita, joille hankkeen toiminnasta nähdään olevan selkeää hyötyä. Kaikille hankkeen kohderyhmäläisille yhteinen tekijä on näkymä työmarkkinoille, joko hyödyntämällä työmarkkinatoimenpiteitä, työllistymällä suoraan avoimille työmarkkinoille tai koulutuksen kautta. Taulukko 1. Hankkeen kohderyhmäjaottelu ja prosenttiosuudet Kohderyhmä suunniteltu %-osuus hankkeeseen ohjattavista Vaikeasti työllistyvät ja muut pitkäaikaistyöttömät 51 % nuorehkot työnhakijat 49 % yhteensä 100 %

6 Hankkeen määrällisenä tavoitteena on ottaa hankkeeseen 100 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Tavoitteena on, että vuositasolla hankkeessa on mukana henkilöä. Mikäli hankkeeseen ohjatut pääsevät nopeasti työhön tai koulutukseen, otetaan hankkeeseen tavoiteasettelua enemmän asiakkaita. Hankkeessa mukana olevista henkilöistä 30 %, eli yhteensä 30 henkilöä pyritään joko työllistämään avoimille työmarkkinoille, ohjaamaan ammattiin valmistaviin tai osa- ja täydennyskoulutuksiin tai kehittämään työelämä/työnhakutaitoja. Tämän hetkisen heikon taloustilanteen aikana koulutuksiin osallistuvien osuus on suurempi kuin työelämään päässeiden. Tavoitteena on saada aikaan pysyvämpiä ratkaisuja. Taulukko 2. Hankkeen tavoitemäärittely ja prosenttiosuudet Tavoite työelämätavoite 50 % koulutustavoite 40 % työelämä/työnhakutaitojen kehittämisen tavoite 10 % yhteensä 100 % %-osuus kokonaistavoitteesta (30 hlöä) Tuupataan hankkeella tähdätään alueellisen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen muun muassa ohjaamalla asiakkaita koulutuksiin, jonka jälkeen työllistyminen mahdollistuu. Hankkeen työvälineenä käytetään ns. yksilöohjausta, jonka tulee olla tavoitteellista. Lähtökohtana on asiakkaan oma halu yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa suunnitella ja määrittää omaa uratavoitettaan. Hankkeen tavoitteena on kyetä tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaan tuen tarve (varhainen puuttuminen/ennalta ehkäisevä työ), etteivät ongelmat pääsisi syvenemään. Syrjäytyminen työmarkkinoilta heikentää elämänlaatua ja mikäli työttömyys ajoittuu työuran alkuun, se vaikeuttaa olennaisesti myöhempää työllistymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Hankkeen asiakaslähtöisen työskentelytavan tavoitteena on löytää henkilökohtaisia voimavaroja, taitoja ja kykyjä, kehittää, tukea ja tehostaa ammatillista osaamista ja löytää ratkaisu työttömyyden katkaisemiseksi. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä tunnistamalla ne kynnyskysymykset, jotka ovat johtaneet pitkittyneeseen työttömyyteen ja kannustamalla kohti muutosta. Tuupataan hankeen toiminta tukeutuu seinättömän työpajatoiminnan malliin. Asiakkaille etsitään suunnitelmien mukaista työkokeilu- ja palkkatukipaikkaa kunnan eri osastoilta tai alueen yrityksissä ja yhdistyksistä eikä työpajalta. Tässä mallissa korostuu työnohjaajan, työpaikkaohjaajan ja asiakkaan välinen saumaton yhteistyö, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Erityisesti työnohjaajanrooli muuttuu vähitellen valmennusjakson aikana valmentautujan ja työpaikkaohjaajan lähes päivittäisestä tuesta kausittaiseksi tueksi. Työkokeilun päättyessä pidetään yhteinen palautekeskustelu. Valmennuskokonaisuuteen kuuluu kattava yksilöohjaus kaikissa työ- ja opiskeluun liittyvissä tehtävissä (sopimukset, haastattelut, hakemukset). Työllistämishankkeen arvioidut kokonaiskustannukset vuonna 2015 ovat ,00 euroa. ELY-keskus noudattaa Valtioneuvoston asetusta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, jonka mukaan työllisyyspoliittista avustusta ei voida käyttää mm. vuokrakustannuksiin eikä irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin. Tästä syystä avustuksen määrä hankkeen kokonaiskustannuksista ei ole 50 %. Avustukseen oikeuttavat kustannukset ovat yhteensä ,00, josta avustuksen osuus on ,00. Kunnan nettokustannus on ,00. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT Tulosyksikkö Tulot Menot Netto Projektit PROJEKTIT Täsmennetyt tavoitteet (khall ) Neuvotteluissa Ylä-Savon aluekehitysrahan hallinnoinnista on päädytty siihen, että jatkossa aluekehitysrahaa hallinnoin YSAO:n yhteyteen perustettava toimielin. Kuntakohtaiset päätökset tehdään kevään -15 aikana. Ylä-Savon Kehitys Oy:n jäljelle jäävä seuturaha siirretään ko. toiminnan käyttöön. Koska

7 uusi toiminto käynnistyy vasta vuoden -15 aikana, niin on mahdollista, että kaikkea toimintaan varattua rahaa ei tarvita. Toisaalta tässä tilanteessa tulee kuntakohtaisesti huolehtia siitä, että alueen kehityksen kannalta merkittävät hankkeet saavat rahoituksen. Näin ollen alkuvuodesta ko. rahaa voi olla tarkoituksenmukaista käyttää suoraan kuntakohtaisesti tällaisiin hankkeisiin. Ylä-Savon aluekehitysrahasta (entinen seuturaha) varataan ,00 Rautainen Savo palveluiden kuntaosuuteen. Liikuntapalvelut (tulosalue) 1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE Tavoitteet 1. Kunta tukee avustuksilla seuroja, yhteisöjä ja harrastusryhmiä. 2. Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntalaitos, mutta myös ostopalveluja käytetään. 3. Liikuntalaitos osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntalaitos järjestää liikunnallista päiväleiri - ja uimakoulutoimintaa. 4. Osana liikuntalaitoksen toimintaa järjestetään lasten aamu- ja liikunnallista iltapäivätoimintaa eri kouluilla kustannustehokkaasti. Toimenpiteet 1. Seurojen, yhteisöjen ja harrastusryhmien toiminnan tukemiseen varataan määräraha vuoden 2015 talousarvioon. Kunnanhallitus päättä avustuksien jakamisesta talvella Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntalaitoksen henkilökunta. Kunnossapito hoidetaan kunnan kalustolla. Hiihtolatujen talvikunnossapito hoidetaan jatkossa liikuntalaitoksen omana työnä. Ulkopuolista urakoitsijaa käytetään mm. jääalueiden hoidossa tarvittaessa. Kelkkareittien talvikunnossapitoa varten on muodostettu Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kesken hoitopooli: Lapinlahti hoitaa omana työnään ylläpidon, josta se laskuttaa hoitopoolin muita jäseniä. 3. Selvitetään moottorikelkkareitin muuttaminen maksulliseksi. 4. Liikuntalaitos osallistuu mm. Savo Games, Kallen Kisojen, Maakuntaviestit, Paulintaival ja Varpaisjärven Yömaraton tapahtumien järjestelyihin. Uimakoulutoimintaa järjestetään kesällä eri kylien uimarannoilla. Päiväleiriä järjestetään Varpaisjärven ja Lapinlahden kylällä. 5. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Lapinlahden kirkonkylällä, Nerkoolla, Alapitkällä, Martikkalassa, Varpaisjärvellä ja Paloisten koululla. Kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa omana toimintana 5 h/koulupäivä, kun lain mukainen minimivelvoite on 3 h/koulupäivä. Kustannustehokkuuden parantamiseksi AP/IP-kerhot rajataan vain 1-2 vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille alkaen. 4.PERUSTELUT Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunta on kuntastrategian mukaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä. Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Perusopetuslain mukaan toimintaa tulee tarjota 1-2 vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville lapsille. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Kunta tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa 760 tuntia. Tähän asti AP/IP-toimintaa on järjestetty kaikille alakoulun lapsille alkaen toimintaa rajataan niin, että siihen saa osallistua vain perusopetuslain mukaiset oppilaat. Tämä mahdollistaa yhden työntekijän vähentämisen AP/IP-toiminnasta.

8 Liikuntalaitos käyttää apunaan työllistämisvaroin palkattuja henkilöitä. Siksi on tärkeää, että liikuntalaitoksella on mahdollisuus palkata vähintään sama määrä henkilöstöä työllistämisvaroin kuin edellisenä vuonna. Liikuntavälineitä hankitaan tarpeen mukaan talousarviomäärärahojen puitteissa. Liikuntavälineet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Liikuntalaitoksen investointitarpeet (Varpaisjärven jääkiekkokaukalon laidat, Monarin kuntosalin laitehankinnat) pyritään toteuttamaan kuntaan mahdollisesti saatavan satunnaisen lahjoituksen turvin. Talousarvion käyttötalousosassa näihin toimenpiteisiin ei ole varauduttu. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT Tulosyksikkö Tulot Menot*) Netto Liikuntalaitos Liikunta-avustukset LIIKUNTALAITOS *) menot sisältävät suunnitelman mukaiset poistot Täsmennetyt tavoitteet (khall ) AP/IP-toiminnan rajaaminen perusopetuslain mukaisesti. Tämä mahdollistaa yhden AP/IP-ohjaajan vähentämisen alkaen. Rajaaminen vähentää AP/IP-toiminnassa olevien lasten määrää, mikä aiheuttaa maksutuottojen vähentymistä. Nettosäästö tästä toimenpiteestä ajalla on noin Pohjois-Savon Ely-keskus on myöntänyt vuodelle 2015 kunnalle valtionavustuksen käytettäväksi liikunnalliseen päiväleiriin. Avustus on kirjattu Iltapäiväkerhon tulosyksikölle, jonne kirjataan myös hankkeesta aiheutuvat kulut. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä liikunta-avustuksia on leikattu Talousarviossa näihin avustuksiin on varattu Liikunta-avustuksista maksetaan korvaus jäähallin (khall ) käytöstä koululiikunnan ja kerhojen liikuntaan arkisin ennen klo sekä yleisluisteluvuorojen korvaus Lapinlahden Jäähalli Oy:lle. Summa on /v. Valtuuston talousarviopäätöksen mukaan moottorikelkkareittien kunnostaminen puolitetaan. Valtuusto leikkasi tästä syystä liikuntalaitoksen määrärahoja Moottorikelkkareitin kunnostamisen tasoa ei ole kuitenkaan mahdollista laskea. Lapinlahden kunta on ns. hoitopoolin isäntäkunta. Muut kunnat hoitopoolissa ovat Iisalmi ja Sonkajärvi. Hoitopoolin kuntien kesken solmitaan kunkin kauden aluksi hoitosopimus, jossa määritellään reitin hoidon taso. Tätä sopimusta ei ole mahdollista muuttaa yksipuolisesti. Lisäksi maastoliikennelain 20 :n mukaan reitin pitäjän on huolehdittava siitä, että reitti on ajettavassa kunnossa. Mikäli reitin pitäjä laiminlyö tämän velvoitteensa niin se on vastuussa siitä, jos reitillä sattuu vahinko. Tämän talven sääolosuhteet ovat olleet haastavat reitin ylläpidon kannalta. Vuoden alussa puihin kertyi tykkylunta, joka kaatoi puita reitille. Ely-keskus on talven aikana huomauttanut Lapinlahden kuntaa reitin kunnostamisesta. Näin ollen on mahdotonta, että reitin ylläpitoa heikennettäisiin. Kunnanhallituksen tulee tehdä asiasta valtuustolle talousarviomuutos esitys. Talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksyttiin kaksi ponsiesitystä. Näissä kunnanhallitus velvoitettiin selvittämään liikuntapaikkojen maksullisuutta sekä moottorikelkkareitin muuttamista maksulliseksi. Kunnanhallitus ottaa näihin asioihin kantaa ennen kuin vuoden -16 talousarviovalmistelu aloitetaan.

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Lausunto Heiskanen/SR. Luonnos hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3A, 3C ja 3D muuttamisesta

Lausunto Heiskanen/SR. Luonnos hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3A, 3C ja 3D muuttamisesta 1 (3) pyyntönne 21.7.2017, STM 063:00/2017 Luonnos hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3A, 3C ja 3D muuttamisesta Lakiluonnoksessa on esitys siitä, miten maakuntauudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta

PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta RAUMAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 22.5.2017 Sivu 1(2) 280 Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta KH 280 22.5.2017

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalla on sotainvalidien ja veteraanien vanhustenhuoltoon, Keski-Suomen yhteistyöseminaari 10.5.2012 Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2016 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2016 ELY -keskuksen julkaiseman 8/2016 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 9 051 henkilöä,

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2017 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2017 ELY -keskuksen julkaiseman 08/2017 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 8 921 henkilöä,

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan avoin kuuleminen Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio 1.3.2017 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Nyt näyttää vahvasti siltä, että:

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kunnanhallitus 100 23.05.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014 70

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Perusturvalautakunta 75 25.08.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 28.04.2016 38 Ptltk 25.09.2014

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.4.2010-31.3.2012

KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.4.2010-31.3.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 12 28.01.2010 Kaupunginhallitus 43 08.02.2010 Kaupunginhallitus 49 22.02.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 41 21.04.2010 KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot