Oppitunti 16 BÁB JUMALAN ILMAISIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppitunti 16 BÁB JUMALAN ILMAISIJA"

Transkriptio

1 Oppitunti 16 Teema BÁB JUMALAN ILMAISIJA Ikäryhmä 7-8 vuotiaat Kuten tämän kirjan johdannossa selostettiin, kukin seuraavista viidestätoista oppitunnista keskittyy Jumalan Kaksoissanansaattajien elämään liittyvään teemaan. Ensimmäiset viisi oppituntia kertovat Bábin henkilöstä, kun taas loput kymmenen oppituntia liittyvät Bahá u lláhin elämään ja tehtävään. Vaikka oppitunnit ovatkin rakenteeltaan samanlaisia kuin ensimmäisen sarjan viisitoista oppituntia, niiden sisällössä on paljon eroa, ja ne ovat jonkin verran vaativampia. Tämän vuoksi sinun on erittäin tärkeää tutkia aineistoa huolellisesti, jotta olet täysin perehtynyt aiheeseen ja pystyt päättämään, miten sitä tulisi soveltaa omien oppilaidesi erityistilanteeseen. A. Rukouksien lausuminen ja ulkoa oppiminen Kuten aina oppitunnin ensimmäinen toiminta on rukousten ulkoa opettelu. Sen jälkeen, kun aluksi on lausuttu rukouksia tavalliseen tapaan, voit auttaa lapsia oppimaan ulkoa seuraavan Bábin ilmaiseman rukouksen. Useimmat oppilaat pystyvät oppimaan sen ulkoa nopeasti mutta rukousta on kerrattava tulevien viikkojen aikana, kunnes sanat ovat juurtuneet lujasti heidän mieleensä. Sano: Jumala tyydyttää kaiken yli kaiken, eikä taivaissa eikä maan päällä tyydytä mikään paitsi Jumala. Totisesti Hän on itsessään Tietäjä, Ylläpitäjä, Kaikkivaltias. 34 B. Oppitunnin teeman esitteleminen Tämän oppitunnin tarkoituksena on antaa oppilaille tilaisuus pohtia lausumaa: Báb on Jumalan Ilmaisija. Seuraavat ajatukset auttavat sinua selittämään tämän lausuman lapsille. Sinun on tietenkin varmistettava, että selität asian siten, että he sen helposti ymmärtävät. Peili heijastaa auringon valoa. Peilistä heijastuva kuva on auringon heijastuma. Heijastaa jotakin tarkoittaa tietyn esineen ominaisuuksien näyttämistä, sen luonteen paljastamista. Jumalan Ilmaisija heijastaa Jumalan ominaisuuksia ja paljastaa Hänen jumalalliset merkkinsä ihmiskunnalle. Esimerkiksi Jumala on kaikkia rakastava ja Hänen Ilmaisijansa vuodattavat rajatonta rakkautta meille. Jumala on Kaikkivaltias ja Hänen Ilmaisijansa osoittavat suurta voimaa ja majesteettisuutta. Jumala on Kaikkitietävä ja Hänen Ilmaisijansa ovat äärettömän tiedon lähde kaikille, jotka kääntyvät Heidän puoleensa. Me tunnistamme Jumalan Ilmaisijat Heidän sanoistaan ja Heidän erityisominaisuuksistaan, joiden vuoksi He eroavat kaikista muista ihmisistä. Báb oli toinen niistä kahdesta Ilmaisijasta, jotka Jumala lähetti opastamaan ihmiskuntaa tänä erityisenä aikakautena. Hänen voimassaan ja majesteettiudessaan näemme välähdyksen Jumalan voimasta ja majesteettisuudesta. Hänen ilmaisemistaan säkeistä saamme osamme Jumalan äärettömästä viisaudesta ja tiedosta. 1

2 C. Kysymyksiä Ennen ulkoa opeteltavan lainauksen esittelemistä on hyvä kysyä lapsilta muutamia seuraavankaltaisia kysymyksiä varmistuaksesi siitä, että he ovat ymmärtäneet hyvin yllä esitetyt ajatukset. 1. Mitä aurinkoa kohti käännetty peili heijastaa? 2. Mitä verbi heijastaa tarkoittaa? 3. Mitä tarkoittaa Jumalan Ilmaisija? 4. Mitä Jumalan Ilmaisija heijastaa? 5. Miten voimme tunnistaa Jumalan Ilmaisijan? 6. Kuka oli toinen niistä kahdesta Ilmaisijasta, jotka Jumala lähetti opastamaan ihmiskuntaa tänä erityisenä aikakautena? D. Lainausten ulkoa opetteleminen Seuraavassa lainauksessa Bahá u lláh kertoo meille Jumalan Ilmaisijoista. Hän selittää, että kaikki Jumalan Ilmaisijat heijastavat Jumalaa ja Hänen ominaisuuksiaan. Sinun on autettava lapsia oppimaan ulkoa seuraava lausuma muistaen selittää heille vaikeat tai oudot sanat konkreettisten esimerkkien avulla. Mitä tulee Jumalan Ilmaisijoihin, Bahá u lláh sanoo: Jokainen Heistä on Jumalan kuvastin, joka heijastaa vain Hänen olemustansa, Hänen kauneuttansa, Hänen valtaansa ja kirkkauttansa, jos sen vain ymmärrätte. 35 E. Laulut Tarkastellessasi näitä oppitunteja varten annettua laulukokoelmaa olet havainnut, että muutamat niistä liittyvät uskon historiaan ja keskushenkilöihin. Valitse pari laulua, jotka mielestäsi vahvistavat tällä oppitunnilla esiin tulleita ajatuksia, ja laula niitä lasten kanssa tänään. F. Historialliset tapahtumat Tämän oppitunnin historiallisessa tapahtumassa kerrotaan, miten ensimmäinen ja viimeinen Elävän kirjain oppi tuntemaan Bábin ja tunnisti Hänen asemansa. Ennen oppitunnin alkua sinun on päätettävä, miten lähestyt tätä aihetta. Tässä yhteydessä esitämme sinulle pitkän kertomuksen tapahtumista sinulle ymmärrettävällä kielellä, mutta todennäköisesti kertomuksen kieli on liian vaikeaa lapsille. Lasten käsityskyvyn tasosta riippuu, voitko kertoa tarinan sellaisenaan vai onko sinun yksinkertaistettava sitä huomattavasti. Muista myös, että kuten mainittiin aiemmin, voit myös kertoa vain osan tarinasta kerrallaan tällä kertaa esimerkiksi vain joko Mullá Husaynista ja Quddúsista. Elämme hyvin erityisenä aikana. Tuhansia ja taas tuhansia vuosia ihmiskunta on odottanut sitä päivää, jolloin kaikki maailman ihmiset yhdentyisivät, jolloin sodat ja kurjuus häviäisivät ja rauha voitaisiin vakiinnuttaa maailmaan. Me olemme onnekkaita, kun tiedämme, että tämä uusi Päivä on koittanut ja että on tullut aika rakentaa uusi maailma. Niin erityinen tämä aika 2

3 on, että Jumala ei lähettänyt vain yhtä vaan kaksi Ilmaisijaa opastamaan ihmiskuntaa Hänen valtakuntaansa. Báb ja Bahá u lláh ovat Jumalan Kaksoisilmaisijat tälle aikakaudelle. Ennen kuin Báb julisti tehtävänsä maailmassa oli joitakin ihmisiä, jotka tiesivät sydämessään Luvatun Qá imin Hän, joka on nouseva pian ilmaantuvan. Siyyid Kázim oli yksi näistä pyhistä henkilöistä. Siyyid Kázimilla oli paljon oppilaita, joita hän valmisti kauan odotetun Qá imin tuloon. Kun hän oli tehnyt työnsä ja hänen aikansa tuli lähteä tästä maailmasta, Siyyid Kázim kertoi oppilailleen, että heidän valmistautumisaikansa oli päättynyt, että heidän odottamansa Henkilö ilmaantuisi pian ja heidän tulisi lähteä eikä levätä ennen kuin he olisivat päässeet Hänen luokseen. Siyyid Kázimin kuoltua monet hänen oppilaistaan lähtivät etsimään sydämensä Luvattua. Heidän mukanaan oli kaksi uskomme suurinta sankaria, Mullá Husayn ja Quddús. Mitä sinä tekisit, jos olisit Siyyid Kázimin oppilas ja haluaisit löytää Luvatun Qá imin mutta et tietäisi, kuka Hän on tai missä kaupungissa Hän asuu? Mullá Husaynin ensimmäinen askel oli rukoilla ja mietiskellä neljäkymmentä päivää. Hän söi hyvin vähän, nukkui vähän ja puhui tuskin kenellekään, hän rukoili jatkuvasti ja avasi sydämensä Jumalan innoitukselle. Sitten hän lähti etsimään. Tuntui siltä kuin jokin voima ohjasi häntä tiettyyn suuntaan. Niinpä hän seurasi sydämessään tuntemaansa vetoa ja jatkoi matkaansa. Hän käveli ja käveli, kunnes hän lopulta saapui Shírázin kaupunkiin. Siinä kaupungissa Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Shírázin porteilla muutama tunti auringonlaskun jälkeen hän tapasi nuorekkaan Henkilön, joka toivotti hänet tervetulleeksi ja kutsui hänet kotiinsa virkistäytymään pitkän matkan jälkeen. Niin arvokas ja majesteettinen oli tämä epätavallinen nuorukainen, että Mullá Husaynin hyväksyi Hänen kutsunsa. Sinä iltana hänen Isäntänsä vuodatti ystävällisyyttään hänelle. Hän kaatoi vettä Mullá Husaynin käsille ja jaloille, jotta tämä voisi pestä pois matkan pölyt. Hän valmisti teetä ja tarjoili sen Mullá Husaynille ja myöhemmin seisoi tämän vieressä heidän kummankin sanoessa iltarukouksen. Olet varmaan jo arvannut, että tämä Pyhä Olento oli itse Báb. Heidän keskustellessaan tuona iltana Báb kääntyi Mullá Husaynin puoleen ja kysyi: Ketä pidätte Siyyid Kázimin jälkeen hänen seuraajanaan ja johtajananne? Mullá Husayn selitti, että Siyyid Kázim ei ollut nimennyt seuraajaa vaan käskenyt oppilaitaan lähtemään etsimään Luvattua Qá imia. Onko opettajanne, Báb kysyi, antanut teille mitään yksityiskohtaisia viitteitä Luvatun tunnusmerkeistä? Mullá Husayn sanoi, että Hän olisi Profeetta Muhammadin jälkeläinen, hän olisi iältään kahden- ja kolmenkymmenen väliltä, että Hänellä olisi synnynnäistä tietoa, Hän olisi keskimittainen, ei polttaisi eikä Hänellä olisi ruumiillisia vajavuuksia. Báb oli hetken hiljaa ja ilmoitti sitten sointuvalla äänellä: Katso, kaikki nuo tuntomerkit ovat Minussa! Sitten Hän selitti Mullá Husaynille suuria henkisiä totuuksia ja jopa ilmaisi erään Pyhän Kirjan ensimmäisen luvun tämän läsnä ollessa. Voitko kuvitella, minkälainen riemu täytti Mullá Husaynin sydämen sinä iltana, kun hän hyväksyi Bábin ja hänestä tuli ensimmäinen, joka tunnisti Bábin aseman? Mullá Husayn halusi tietenkin kertoa uutisen tästä suurenmoisesta tapahtumasta muille, etenkin Siyyid Kázimin oppilaille. Mutta Báb antoi hänelle toisenlaiset ohjeet. Hän selitti, että ensimmäisten kahdeksantoista oli löydettävä Hänet yksin ja tultava Hänen luokseen suoraan oman henkisen ymmärryksensä avulla. Vasta kun tämä luku olisi täysi, uutta uskoa opetettaisiin muille. Báb kutsui näitä kahdeksaatoista siunattua sielua Elävän kirjaimiksi. 3

4 Seuraavien viikkojen aikana vähitellen vielä kuusitoista, jotkut heistä unien kautta, jotkut rukoillessa ja vielä jotkut mietiskelyn avulla löysi Bábin ja hyväksyi Hänet. Elävän kirjainten lukumäärä oli lähes täysi. Mutta kuka olisi kahdeksastoista Elävän kirjain? Eräänä päivänä Báb ja Mullá Husayn kävelivät Shírázin katua pitkin, kun Mullá Husayn tapasi ystävänsä, tuon Siyyid Kázimin merkittävän oppilaan, jonka nykyään tunnemme nimellä Quddús. Kuten Mullá Husayn, Quddús oli lähtenyt kotoaan ja matkusti kaupungista toiseen toivoen pääsevänsä Luvatun Qá imin luokse. Myös hän oli viettänyt tunteja ja tunteja rukoillen ja pyytäen Jumalaa johdattamaan hänet toivonsa kohteen luokse. Myös hänet Jumalan mysteerinen käsi oli johtanut Shírázin kaupunkiin. Quddús halasi Mullá Husaynia ja kysyi häneltä innokkaasti, oliko tämä saavuttanut päämääränsä. Mullá Husayn ei tiennyt mitä sanoa. Niinpä hän yritti rauhoitella ystäväänsä ja kertoi tälle, että tämän tulisi levätä niin pitkän matkan jälkeen ja että he voisivat myöhemmin keskustella lisää asiasta. Mutta Quddúsia ei saanut tyyntymään niin helposti. Hänen sydämensä hypähti riemusta. Hänen katseensa oli kiinnittynyt Bábiin, joka oli pari askelta heidän edellään. Miksi pyrit piilottamaan Hänet minulta? hän sanoi kärsimättömästi Mullá Husaynille. Tunnistan Hänet Hänen kävelystään. Todistan varmuudella, että kukaan muu kuin Hän niin idässä kuin lännessä ei voi väittää olevansa Totuus. Kukaan muu ei voi heijastaa sitä voimaa ja majesteettiutta, jotka säteilevät Hänen pyhästä henkilöstään. Mullá Husayn meni Bábin luo ja kertoi Hänelle Quddúsin kanssa käymästään keskustelusta. Älä hämmästele hänen outoa käytöstään, oli Bábin vastaus. Olemme jo hengen maailmassa keskustellut tämän nuorukaisen kanssa. Tunnemme jo hänet. Me todellakin olemme odottanut hänen tuloaan. Mene hänen luokseen ja kutsu hänet heti Meidän luoksemme. Mullá Husayn meni iloisena takaisin ja kutsui Quddúsin Bábin luokse. Ja näin tuona historiallisena päivänä Elävän kirjainten lukumäärä täyttyi. Pian Bábin sanoma leviäisi kaikkiin suuntiin. G. Tiedot Lapset nauttivat suuresti peleistä, jotka auttavat heitä muistamaan asioita. Oppitunneilla pelattavat pelit perustuvat yhteistyöhän eivätkä ne edistä kilpailuhenkisiä. Yksi mahdolliseen yhteistyöpeliin kuuluu yhteenkuuluvat kortit. Kullakin oppitunnilla annetaan lista tarpeellisista tiedoista. Tiedon sisältävät lauseet voi jakaa kahtia ja kumpikin osa kirjoitetaan eri kortille. Esimerkiksi yhdelle kortille voi kirjoittaa: Báb syntyi ja toiselle kortille 20. lokakuuta vuonna Kaikista oppitunnilla esitettävistä tiedoista voi tehdä samanlaisia kortteja, ja ne jaetaan lapsille. Heidän on sitten käveltävä ympäriinsä ja löydettävä se, jolla on heidän korttiansa vastaava kortti. Tämän jälkeen kutakin paria voi pyytää esittämään koko luokalle, mitä he oppivat yhdessä. Jos lasten lukutaito ei ole vielä riittävän hyvä tähän, kortteihin voi laittaa tietynlaisen reunuksen, joka auttaa yhdistämään ne toisiinsa. Kun toisiinsa sopivat kortit ovat löytyneet, kukin pari voisi tuoda ne sinulle. Sinä huomioisit heidän ponnistuksensa ja lukisit sitten lauseen ääneen koko ryhmälle. Tätä oppituntia varten voit tehdä kortit seuraavista tiedoista. 1. Báb syntyi 20. lokakuuta vuonna Báb julisti sanomansa 23. toukokuuta edeltävänä iltana vuonna Mullá Husayn oli ensimmäinen, joka tunnisti Bábin. 4. Báb tarkoittaa porttia. 5. Báb antoi Mullá Husaynille nimen Bábu l.báb, joka tarkoittaa portin porttia. 4

5 6. Ensimmäisiä Bábiin uskovia kutsuttiin Elävän kirjaimiksi. 7. Quddús oli viimeinen ja merkittävin Elävän kirjain. H. Draama Tämän kirjan alkujaksoissa kuvailtiin monia tapoja, miten lapset voivat tehdä draamaesityksen uskon historiasta kertovasta tarinasta. Valitse näistä vaihtoehdoista tämän oppitunnin kertomukseen sopiva tapa. Minkä vaihtoehdon valitsetkin, on tärkeää muistaa, että kenenkään ei tule näytellä Bábin osaa. Meidän ei tulisi koskaan yrittää näytellä Jumalan Ilmaisijaa sketsissä tai näytelmässä, jotta emme olisi epäkunnioittavia. I. Piirtäminen Tämän päivän oppituntiin liittyen ehdotamme, että pyydät lapsia piirtämään omalla tavallaan, miten peili heijastaa auringon valoa. Tämä vahvistaa heidän ymmärrystään käsitteestä Jumalan Ilmaisija. J. Loppurukoukset 5

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN Johdanto Opas AA:n kahteentoista askeleeseen on tarkoitettu yksinkertaiseksi, lyhyeksi ja suppeaksi opasteeksi raittiin elämän periaatteisiin tulkittuna siten kuin AA:n

Lisätiedot

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 28. "Miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään työhön viinitarhaan'. 29. Tämä vastasi: 'En halua'. Jälkeenpäin

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT

ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT ELÄMÄN KOULU JA SEN OPETTAJAT Pekka Ervastin esitelmä 22.5.1932 Elämän koulu lienee useimmille ihmisille käytännöllisesti katsoen vieras käsite, joskin siitä joskus kuulee puhuttavan. Välinpitämättömät

Lisätiedot