TIETOTURVASUUNNITELMA YRITYKSEN ULKOMAAN MATKOJA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTURVASUUNNITELMA YRITYKSEN ULKOMAAN MATKOJA VARTEN"

Transkriptio

1 Petri Sairanen TIETOTURVASUUNNITELMA YRITYKSEN ULKOMAAN MATKOJA VARTEN Opinnäytetyö Tietojenkäsittely L124SNM Maaliskuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 6 Marraskuuta 2009 Tekijä(t) Petri Sairanen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietojenkäsittely Tietoturvallisuussuunnitelma yrityksen ulkomaanmatkoja varten Tiivistelmä Tietoturvallisuus on nykyisessä yhteiskunnassa erittäin tärkeä asia. Tietoturvaan aletaan kiinnittää vasta huomiota, kun siitä seuraa itselleen tai yritykselle vakavaa taloudellista tappiota. Tietoturva on yrityksissä erittäin suuri asia juurikin taloudellisten asioiden kannalta. Suurien tietovuotojen takia saattaa isokin yritys mennä konkurssiin. Tarkoituksena oli tehdä sellainen opinnäytetyö, jota voisi käyttää yrityksessä tietoturva oppaana matkustaville liikemiehille. Liikemiesten matkustamisen tietoturvallisuutta ei ole aiemmin tutkittu kyseisessä yrityksessä. Tutkimustietoa sain yleisesti laittamalla yhteen kaikkia niitä matkustamiseen liittyviä turvallisuusseikkoja, mitä tutkimus materiaalista löytyi. Liikemiesten matkailussa pitää ottaa vielä enemmän huomioon tietoturvallisuuteen liittyviä asioita, kuin normaalissa matkustamisessa. Tärkeimpänä turvallisuusseikkana oli työntekijän turvallisuus ulkomailla ja sen jälkeen tietoturvallisuus. Tietoturvasuunnitelman lähtökohtana oli ajatella liikemiehen matkustus siitä, kun hän aloittaa valmistelut matkaa varten ja siihen pisteeseen, kun hän palaa matkaltaan. Tietoturvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki joita hän tarvitsee matkalla ja kuinka hän pystyy suojautumaan mahdollisia uhkia vastaan ennakkoon. Pääasiana tietoturvallisuussuunnitelmassa on yrityksentietojen leviäminen muille. Opinnäytetyön tuloksena syntyi kattava paketti siitä, kuinka tietoturvallisuutta pystytään parantamaan yrityksen liikematkoissa. Kaikista suurin hyötyjä on yritys, koska ohjeilla pyritään vähentämään tietovuotoa. Työntekijät hyötyvät erittäin paljon siitä, että yrityksellä on nyt yhteiset matkustusohjeet, joita on jokaisen helppo noudattaa. Asiasanat (avainsanat) Tietoturvallisuus, Tietosuoja, Ulkomaat, Matkustaminen, Yritys tietoturvallisuus Sivumäärä Kieli URN 29 Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Olavi Liukkonen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 6 March 2009 Author(s) Petri Sairanen Degree programme and option Business Information Technology Name of the bachelor's thesis Information security plan for corporate travels Abstract Information security is very important in today's society. The aim of this study was to compile an information security guide for travelling abroad corporate employees. The security of business trips had not been studied in the company under study previously. The research material consisted of travel-related security issues. The starting point for the information security guide was to think about business trips from advance preparations to the point when employees return. The guide aimed at accounting for potential threats in advance and to prevent the company s information leaking to outsiders. The most important factor was the employees safety abroad, and after that information security, which corporate employees should consider more than other travellers. The study resulted in a comprehensive package improving information security in the company's business travelling. These guidelines will help to reduce the information leakage. Also, employees will benefit from the easy-to-use guide for business travelling. Subject headings, (keywords) information security, information privacy, travelling, corporate information security Pages Language URN 29 Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Olavi Liukkonen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YLEISEEN TIETOTURVALLISUUTEEN JA OPINNÄYTETYÖ JOHDANTO TIEDON MERKITYS YRITYKSELLE Tietoresurssi Tiedon ominaisuudet tietoturvan kannalta Tiedon substanssiarvo Tiedon luottamuksellisuus Rikoslaki yrityssalaisuuksista YRITYKSEN TOIMINTA TIETOTURVALLISUUDEN KANNALTA Tietoturvasta huolehtiminen Tietoaineiston riskianalyysi Tiedonluokittelu TIETOKONEEN JA MEDIAVARKAUKSIEN ENNALTA EHKÄISEMINEN JA KUINKA TOIMIA ULKOMAAN MATKOILLA TIETOKONEEN JA MEDIAVARKAUKSINEN ENNALTA EHKÄISY Tavaroiden käsittely ja niiden tunnistaminen Puhelimen suojaus käytäntö Passin suojauskäytäntö USB-muistien suojauskäytäntö Muiden informaatiota sisältävien matkatavaroiden suojakäytäntö Kuinka toimia mahdollisen varkauden sattuessa YLEISET KÄYTTÄYTYMIS SÄÄNNÖT ULKOMAAN MATKOILLA Työntekijän käyttäytyminen ja nautintoaineiden käyttö matkalla Matkakohteen turvallisuus tilanteen tarkistaminen Ulkomaanministeriöistä ennen matkalle lähtöä TIETOKONEEN TIETOTURVA PÄIVITYKSET JA KÄYTTÖ Virukset ja virustorjunta Tietokoneen päivitysten ajaminen koneelle SMS4:llä Tietoturva päivitysten jakaminen yrityksen verkkoympäristössä... 18

5 7.4 Tietokoneen ja puhelimen käyttö ulkomailla ULKOMAAN INTERNET YHTEYKSIEN KÄYTTÖ Yrityksen työntekijöiden Internet yhteyksien käyttö VPN:n Johdanto Yrityksen VPN:n Yhteyden käyttö ja turvallisuus ulkomaan Internet yhteyksillä Oheislaitteiden käyttö ulkomailla ja lentokentillä TIETOKONEEN KOVALEVYN SALAUS Kovalevyn salausohjelmat ja toiminta AES salaus ja miten salaus toimii Utimaco Safeguard Easy ohjelma ja sen ominaisuudet Compusec salausohjelmisto ja sen ominaisuudet Yrityksen ulkomaanmatkoille suuntaaville työntekijöille suositeltava salausohjelmisto tietokoneeseen POHDINTA LÄHTEET... 28

6 1 JOHDANTO YLEISEEN TIETOTURVALLISUUTEEN JA OPINNÄYTETYÖ JOHDANTO 1 Nykyisin ihmisillä on paljon tietoa tietokoneilla ja tallennusvälineillä. Tietokoneilla tai tallennusvälineille yleensä tallennetaan käyttäjän omia tiedostoja ja sellaisia tietoja, jotka yleensä ovat arkaluontoisia. Arkaluontoisiksi tiedoiksi voidaan luetella kaikki sellainen, mistä muut voisivat hyötyä esimerkiksi: henkilötietoja, sosiaaliturvatunnus, sähköpostin käyttäjätunnukset, Visa-kortin numero, Internet-pankin käyttäjätunnukset, arkaluontoisia kuvia tai dokumentteja, tulosteita, jotka saattavat jäädä pöydille. Rikolliset, jotka osaavat käyttää tietoja oikein voivat aiheuttaa huomattavat taloudelliset tappiot ja pahimmassa tapauksessa menettää luottotiedot. Arkaluontoisten tietojen varastointi tietokoneella tai muulla tallennusvälineellä pitäisi olla mahdollisimman hyvin suojattua. Suojauksella tarkoitetaan fyysistä suojausta että tallennusmedioita ja kannettavia tietokoneita ei jätetä yleisille paikoille, josta sen voisi helposti varastaa. Kannettavatietokoneet ovat yleistyneet nopeasti ja niitä myös rikolliset ovat alkaneet varastamaan nykyistä enemmän. Yleisesti tietokoneet ovat suojattuna jollain salasanalla ennen kuin käyttöjärjestelmä aukeaa mutta suurimmaksi osaksi ei edes silläkään. Windowsin kirjautumisessa käytettävän salasanan ohittamiseen menee asiantuntevalla it-osaajalla noin 2 minuuttia ja sen jälkeen kaikki tiedot ovat käytettävissä ja esimerkiksi usb-tikuilla ei ole mitään salasuojausta yleisesti mutta on myös ohjelmia, millä se saadaan suojattua. Arkaluontoiset tiedostot pitäisi suojata vielä vahvemmalla salaus ohjelmistolla, joka on vaikean salasanan takana, näin pitkitetään tiedon suojausta. Opinnäytetyö pohjautuu paljon omanelämän aikana hankittuihin kokemuksiin ja tietoihin lukuisista lähteistä, jotka ovat tallentuneet omaan muistiin ja näin kappaleiden jälkeen ei ole välttämättä viitettä mistä tieto on hankittu.0 Opinnäyte työssä on myös paljon käytettyä lähteitä, jotta lukijan olisi helpompi löytää lisätietoa, jos aihe kiinnostaa lisää. Tietoturvasuunnitelma on tehty yritykselle jonka nimeä ei saa tietoturvallisuus syistä opinnäytetyössä mainita. Yrityselämässä tietoturvaongelmat ovat vielä suurempi haaste, koska niitä etsivät ammattiteollisuusvakoojat ja niin myös rikolliset, jotka voivat myydä tietoa eteenpäin

7 2 muille yrityksille. Opinnäytetyössä tullaan käsittelemään suurimmaksi osaksi, miten voidaan suojata tietoa yleisesti ja miten tietojen levittämistä rajoitetaan niin, että se ei pääse valumaan yleiseen tietoon. Ulkomailla on erittäin todennäköistä, että joutuu yritysvakoilun uhriksi varsinkin alan tapahtumien yhteydessä. Yrityksellä on Kiinassa oma tehdas ja siellä on valtion tukemaa toimintaa yritysvakoilu varsinkin kaikki tietoliikenneyhteydet on seurannan alla koko ajan. Tavoitteena on saada sellainen aikaiseksi kokonaisuus, jota jokainen työntekijä alkaa noudattamaan aina matkoille lähdettäessä näin voidaan välttää riskiä yritysvakoilun kannalta. Käytännöllä tarkoitetaan sitä, miten ulkomailla tietokonetta käytetään yleisissä tiloissa ja miten estetään tietojen kalastelu ja mediavarkaudet ja kuinka toimitaan, jos havaitaan teollisuusvakoilua. Kannettavia tietokoneita häviää lentokentillä nykyisin aika paljon. Tietokoneet voidaan suojata vahvasti kovalevysalauksilla, joten tietoja ei saada käyttöön ilman oikeaa salasanaa. Ulkomaan matkoille mennessä on myös huomioitava kyseisen maan tämänhetkinen turvallisuustilanne ja kuinka turvallista yleisesti on maassa liikkua. Kulttuurierotkin voivat johtaa ongelmiin, jos ei ymmärrä vieraan maan kulttuuria tarpeeksi. Turvallisuus tilanteet saattavat muuttua maittain erittäin nopeasti esimerkiksi, pommi iskujen takia, pommi uhkauksien pelko, mielenosoitus mellakat, muut maan sisäiset ongelmat. 2 TIEDON MERKITYS YRITYKSELLE Yrityksen tietoresurssit muodostuvat useasta eri tekijästä. Tiedon esiintymis- ja sijaintipaikan mukaan tiedot voidaan jakaa erilaisissa tallenteissa, kuten asiakirjoissa, levykkeissä, usb- muisteille jne. oleviin tietoihin, työntekijöiden hallussa olevaan henkiseen pääomaan eli tietämykseen (tacit tietoon), organisaatioon ja toimintaa liittyvään organisaationaliseen tietoon sekä asiakkaisiin ja suhteisiin liittyvään tietoon. (Paavilainen 1998) 2.1 Tietoresurssi Jotta tietoresurssi olisi yritykselle tarpeellinen, sen pitää olla aktiivisesti yrityksen tarpeisiin mukautuva. Tiedosta on yritykselle keskeinen pääoma, kustannusten aiheuttaja

8 3 ja ratkaiseva taloudellinen resurssi. Tieto on yrityksessä avain (tuottavuuteen, kilpailukykyyn, taloudellisiin saavutuksiin). Työnantajan puitteissa luotu tai vastaanotettu tieto koetaan niin tärkeäksi, että sen omistamis ja levittämisoikeudet halutaan säilyttää työnantajalla. Yritys päättää, mitä tietoa tuodaan julki maailmalle ja mikä on yrityksen salaista tietoa. Yrityksellä on omistusoikeus työpaikalla käytettyyn tai kehitettyyn tietoon. Tietämyksen eli työntekijän tietämyksen omistusoikeuksia on hankalampi määritellä kuin asiakirjoissa olevaa tietoa. (Paavilainen 1998.) Tietoresurssi muodostuu kokonaisuudesta, jonka osia ovat erilaiset tiedot. Niistä muodostuva tietämys ja tietojen ylläpitoon tarkoitettu tiedonhallinta. Kaikki tietoresurssit tulisi pystyä varmistamaan ja suojaamaan mahdollisimman hyvin. Tiedon merkitys yritykselle on sitä tärkeämpää, mitä suurempi on yrityksen vaatima tietoresurssi verrattuna muihin tuotanto resursseihin. Samassa suhteessa kasvaa myös tiedon saannin, jakelun, säilytyksen ja sitä kautta myös tietoturvan merkitys. (Paavilainen 1998.) 2.2 Tiedon ominaisuudet tietoturvan kannalta Tietoturvan kannalta on erittäin ongelmallista suojattavan kohteen eli tiedon seuraavat ominaisuudet: - Miten suojata sellainen olio, jota ei ole fyysisesti olemassa? - Mikä on tiedon rahallinen arvo ja miten se määritellään? - Miten estetään tiedon luvaton varastointi, kopiointi ja muokkaus? - Miten julkaistaan luottamuksellinen tieto, jonka olisi mahdollisimman monen tiedossa mutta niin, etteivät ulkopuoliset saa sitä selville? - Suuren osakeyhtiön kaikki tuotekehitys tiedot voivat mahtua hyvin cd:lle, usbmuistille, dvd:lle, mutta mikä on kyseisen median arvo missä on monen vuoden kehitys työn tiedot? - Onko kyseisen tiedon hinta kaupassa noin 2-20? Tietoa siis ei voida mitenkään arvioida rahallisesti pelkästään sen media hinnan mukaan, mitä se kaupassa maksaa. (Paavilainen 1998.)

9 4 2.3 Tiedon substanssiarvo Tiedon substanssiarvoa on vaikea määritellä, substanssiarvolla tarkoitetaan tiedon käyttöarvoa, mihin sitä pystytään hyödyntämään. Substanssiarvolla voidaan myös tarkoittaa, pystyykö kyseisen tiedon haltija hyötymään mitenkään taloudellisesti tai muuten hallussa olevista tiedoista. Tiedolla ei ole välttämättä arvoa, jos esimerkiksi varastetaan yrityksentoimitusjohtajan tietokone ja varas vain haluaa myydä sen eteenpäin ja kovalevy ajetaan sileäksi (ns. formatoidaan). Lopullinen tietokoneen käyttäjä ei tiedä, miten tärkeät tiedot koneella oli yritystä ajatellen ja varsinkin koneen haltijaa ajatellen. (Paavilainen 1998) Mutta varas voi myydä myös koneen jollekin yritykselle joka pystyy koneen tietoja hyödyntämään omassa toiminnassa näin hän saa taloudellista hyötyä ja voi tienata niillä omaisuuksia. Jos tiedolla on suuri informatiivinen uutuusarvo ja se osuu oikeaan asiantiheyteen, sen arvo nousee nopeasti tähtitieteellisiin summiin. (Paavilainen 1998.) 2.4 Tiedon luottamuksellisuus Tiedon luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tiedot ovat vain niihin oikeutettuetujen henkilöiden ja organisaatioiden saatavilla eikä niitä paljasteta muille. Mikäli tiedot paljastuvat sellaiselle henkilölle tai yritykselle, jolle on niistä hyötyä, tällöin tiedon luottamuksellisuus on kadotettu. Oletetaan, että kaikki tieto olisi julkista, tällöin kilpaileva yritys saisi kaikki tiedot, mitä toinen yritys on suunnittelemassa ja tekemässä. Tietoja voi myös kaupitella yritysvakoilijat kilpailijoilleen, jolloin kilpaileva yritys hyötyy sekä tiedon myyjä saa siitä rahallisen korvauksen. (Juhani Paavilainen 1998) Esimerkki valtiovallassa tapahtuneesta tarjouskilpailussa olevasta tietovuodosta jonka olen kuullut: "Valtiohallinnon organisaatio piti tarjouskilpailun, jossa kolme potentiaalista toimittajaa kutsuttiin esittelemään tarjousta paikan päälle. Yhden toimittajan edustajat vielä junassa viimeistelivät esitystään ja sopivat puheenvuoroista. He eivät huomanneet, että aivan heidän takanaan istui toisen toimittajan edustaja, joka oli tulossa samaan tilaisuuteen." Toisen yhtiön edustaja sai merkittävää tietoa siitä mitä

10 toiset tarjoavat ja voi näin tehdä paremman tarjouksen. Näin hävittiin oma hyvä kilpailu asema tarjouksen tekemisessä ja tietoturva ei toteutunut Rikoslaki yrityssalaisuuksista Rikoslain 30. luvun 11. mukaan Yrityssalaisuudella tarkoitetaan tässä luvussa liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle.( Rikoslaki) Rikoslain mukaan 30. luvun 4. Yritysvakoilu. Joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta 1. tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan taikka ulkopuolisilta suojattuun tietojärjestelmään, 2. hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka muulla siihen rinnastettavalla tavalla tai 3. käyttämällä teknistä erikoislaitetta tarkoituksin oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus tai oikeudettomasti käyttää sitä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritysvakoilusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava. Rikoslain mukaan 30. luvun 5. Yrityssalaisuuden rikkominen. Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa 1. ollessaan toisen palveluksessa, 2. toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä, 3. suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai 4. yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yrityssalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä pykälä ei koske tekoa, johon 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu on ryhtynyt kahden vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä.

11 Yritys on rangaistava. 6 Rikoslain mukaan 30. luvun 4. Yrityssalaisuuden väärinkäyttö. Joka oikeudettomasti 1. käyttää tässä laissa rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua toiselle kuuluvaa yrityssalaisuutta elinkeinotoiminnassa taikka 2. hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä ilmaisee tällaisen salaisuuden, on tuomittava yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (Rikoslaki 2003.) 3 YRITYKSEN TOIMINTA TIETOTURVALLISUUDEN KANNALTA Yrityksen arkipäiväisessä toiminnassa tulisi huolehtia tietoturvallisuudesta. Tietoturvallisuuden pitäisi näkyä, joka päiväsessä työssä ja olla tietoinen asiasta koko ajan. 3.1 Tietoturvasta huolehtiminen Tietoturvasta huolehtiminen on vakuutus yrityksen kannalta arvokkaalle materiaalille. Yrityksessä kaikilla on vastuu tietoturvasta. Mitä paremmin henkilöstö tuntee toimintaohjeet, sitä paremmin tietoturva toimii.. Tietoturvan lähtö kohtana on määritellä mitkä tiedot ovat tärkeitä tai kriittisiä joita ei saa päästää ulkopuolisien käsiin. Toimivan tieto turvan tavoitteena on tuoda hyötyä ja säästöä yritykselle. Näitä ovat yleisesti jokaisessa yrityksessä: asiakastiedot. - tuotekehitystiedot - liiketoimintatiedot. - tuotantotiedot - myyntitiedot - henkilöstötiedot. - markkinointitiedot - yrityksen järjestelmiä koskevat tiedot Kyseisiin tietoihin on yleensä ylemmillä toimihenkilöillä vapaa pääsy ja muilla toimihenkilöillä rajoitettu. Yrityksessä tehdään koko ajan uusia suunnitelmia ja näistä tulee paljon dokumentteja. Yleisesti kaikkiin isoihin suunnitelmiin käytetään rahaa ja niistä

12 7 saadaan tietoa joka dokumentoidaan. Dokumenttien suojaus pitäisi olla koko ajan valvottua, ettei niitä pääsi ulkopuolisten käsiin luettaviksi kesken suunnitelmien. Tiedon luojalla/luojilla on vastuu tiedon jakelu oikeuksista. (Tietoturvaopas 2009.) 3.2 Tietoaineiston riskianalyysi Tiedon luojalla on velvollisuus tehdä tietoaineistosta riskianalyysi ja näin määritellä kenellä on oikeudet kyseiseen tietoon. Kaikista yksinkertaisin keino tiedon luojana on miettiä pahin mahdollinen uhka, mikä saattaa olla, jos tieto joutuu väärin käsiin ja näin miettiä, kenellä oikeus päästä tietoa katsomaan. Onko esimerkiksi sähköpostilla välitetty tieto varmasti turvallinen keino asian käsittelyyn, jos vastaanottaja päättää tulostaa aineiston, joka saattaa pahimmassa tapauksessa olla pöydällä kaikkien silmien alla. Kaikista varmin keino on suojata dokumentti niin, että sitä vain pystyy lukemaan tarvittaessa ja olisi vielä suojassa salasanan takana.(tietoturvaopas 2009.) 3.3 Tiedonluokittelu Tieto luojan pitäisi luokitella (katso taulukko1) tuottamansa materiaali kyseisen ohjeenmukaisesti jota on muidenkin helppo noudattaa ja ymmärtää. Yrityksen jokaisen työntekijän tulee tietää, missä ja miten yhteisiä tietoja säilytetään, mitä tietoja saa viedä kotiin, mikä on sallittua sähköpostin ja Internetin käyttöä tai mistä asioista saa ja voi puhua yrityksen ulkopuolella. (Tietoturvaopas 2009.) Tieto voidaan luokitella yksinkertaisesti näin: Taulukko 1. Tiedonluokittelu (Tietoturvaopas 2009) Kuka on valtuutettu käyttämään tietoa: Taulukko 2. Tiedon julkisuus (Tieturvaopas 2009.)

13 Kuinka tietoa käsitellään erilaisissa tilanteissa: Taulukko 3. Tiedon käsittely eri paikoissa (Tietoturvaopas 2009.) 8 4 TIETOKONEEN JA MEDIAVARKAUKSIEN ENNALTA EHKÄISEMINEN JA KUINKA TOIMIA ULKOMAAN MATKOILLA Ulkomaan matkoille työntekijällä on aina mukanaan henkilökohtainen kannettava tietokone ja mahdollisesti usb-muisteja, cd-levyjä ja muita mahdollisia asiakirjoja. Nykyisin varkaat etsivät erityisesti kannettavia tietokoneita, koska niitä on helppo varastaa ja niillä saa hyvän hinnan myytäessä se pimeille markkinoille. Yritysvakoilijat voivat palkata jonkun varastamaan jonkin firman tiekoneita säännöllisesti, kun näkevät yhtiön edustajan. Kilpailevan yritys voi käyttää tietokoneen sisältämää tietoa oman yhtiön kehittämiseen ja näin saada taloudellista hyötyä ja se hyöty ei varmasti ole sama kuin kadonneen tietokoneen hinta kaupassa. Kadonneen tietokoneen tiedoista kärsii yhtiö, jolta se varastettiin. Yritykset tekevät monella miljoonalla eurolla tuotekehitystä uutta tuotetta kehittäessä markkinoille. Kilpaileva yritys saattaa näin saada saman tuotteen tehtyä aikaisemmin ja tehdä sitä puolta halvemmalla, jolloin hinnassa ei ole tuotekehityksen aiheuttamaa kustannusta. Kokemuksien perusteella ja yleiseen maalaisjärkeen perustuvat toimintaohjeet. Ulkomailla matkaavilla yrityksen työntekijöillä tulisi olla aina suojattu tietokonekone kovalevysalauksella. Kovalevyn salausta käsitellään luvussa 9 opinnäytetyössä ja miten se toimii. Ennen lähtöä pitäisi tarkistaa, ettei tule kannettavan suojalaukun mukana yli-

14 9 määräistä arkaluontoista tietoa, mitä ei matkoilla tarvitse. Kaikista tärkeistä tiedoista on syytä ottaa varmuuskopiot, jos jostain syystä tietokone häviääkin matkalla. Kannettava tietokone tulisi aina ottaa mukaan käsimatkatavaroihin lentokoneessa. Käsimatkatavarana kannettava on aina oman silmän valvonnan alla ja näin myös samalla pyritään estämään sen katoaminen. Ulkomaille saavuttaessa lentokentältä hotellille pidetään kannettavaa koko ajan mukana eikä laiteta esimerkiksi taksin takakonttiin. Hotellit ovat yleisesti melko turvallisia paikkoja säilyttää tavaroita huoneessa, myös monista hotelleista löytyy nykyisin pienehkö turva kaappi johon saa säilöön arvo tavaroita. Hotelleissa on siivoojilla ja muulla hotelli henkilökunnalla pääsy hotelli huoneeseen. Hotelli huoneesta poistuttaessa ei saisi jättää tietokonetta avoimella paikalle ilman lukitusta, pyrittäisiin ottamaan tietokone mukaan mahdollisuuksien salliessa. Puhelimessa puhuminen pitäisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa suljetussa tilassa jossa ei ole muita ihmisiä jotka saattaisivat hyötyä tiedosta tai saada niistä muuta etua. Messuilla puhelinkäyttäytyminen pitäisi olla vielä tarkempaa koska yleensä saman alan messuilla on paljon teollisuus vakoilijoita jotka onkia tietoa itselleen väkisin. Kännykkä ja kovaääninen hölösuu ovat usein yhdistelmänä monelle yritykselle suurempi tietoturvariski kuin ammattimainen hakkeri. Matkapuhelimeen kannattaa tallentaa lähimmän omaisen ja/tai vakuutusyhtiön numero nimellä ICE (In Case of Emergency). Tämän avulla ulkopuoliset saavat yhteyden kontaktihenkilöön esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 5 TIETOKONEEN JA MEDIAVARKAUKSINEN ENNALTA EHKÄISY Yrityksen tietokoneiden laukuissa ei saa olla yhtään mitään omaan firmaan liittyvää mainosta tai muuta sellaista joka paljastaa yrityksen nimen ja laukkua kantavan työntekijän työnantajan. Pääkaupunkiseudulla unohdettiin takseihin viimeisen puolen vuoden aikana yli 3700 arvokasta tietoa sisältävää matkapuhelinta, kannettavaa tietokonetta ja kämmenmikroa. Teollisuus vakoojat etsivät juuri ihmisiä lentokentiltä ja ulkomailla hotelleista koska, ne ovat varmoja paikkoja missä liike elämän vaikuttajia on varmasti.

15 Tavaroiden käsittely ja niiden tunnistaminen Kaikissa sähköisissä medioissa pitäisi olla salausohjelma, jonka suojassa tieto on. Matkoilla mukana olevia luottamuksellisia tietovälineitä (ml. papereita) tulee kuljettaa lukitussa salkussa tms. eikä niitä saa jättää autoon, hotellihuoneeseen, toimistoon tai muuhun julkiseen paikkaan vartioimatta.. Kaikille ulkomaanmatkalle lähteville työntekijöille pitäisi tehdä tietokoneisiin kovalevysalaus, jota on erittäin vaikea purkaa vaikka tietokone varastettaisiin ja kilpaileva yritys saisi sen käyttöön. Kannettava on säilytettävä aina, kun se on mahdollista, lukitussa kaapissa poissa katseilta. Matkoilla tulee kannettavaa jatkuvasti valvoa ja säilyttää lukitussa tilassa. Tietokoneeseen tulisi laittaa jonkinlainen yksityiskohta, josta sen erottaa muista samanlaisista tietokoneista. Hyvänä yksityiskohtana olisi liimata vaikka esim. oma tarra koneen pohjaan tai kanteen. Varastetun koneen takaisinsaantia voi edistää esimerkiksi koneeseen kiinnitettävällä turvamerkintälaatalla, joita saa tilattua kyseisestä Internet-osoitteesta. (Safereg, 5.2 Puhelimen suojaus käytäntö Puhelimessa käytetään yleisesti samaa pin-koodia yrityksen jokaisissa puhelimessa. Yrityksessä perustellaan asiaa sillä, että puhelimen saa auki mahdollinen seuraava käyttäjä eikä tarvitse alkaa etsimään numeroa asiakaspalvelusta. Puhelimessa sijaitse nykyisin erittäin paljon arvokasta informaatiota (kokoustapaamisia, tärkeiden henkilöiden yhteystietoja, sähköisiä asiakirjoja, sähköposti). Puhelimesta tulisi muuttaa puhelimen pin-koodi ja puhelimen suojauskoodia. Pin-koodilla estetään varkaan pääseminen sim-kortilla oleviin tietoihin ja sen käyttämiseen muussa puhelimessa. Puhelimen suojakoodilla estetään puhelimen käyttäminen kokonaan vieraalla sim- kortilla ja näin samalla estetään puhelimeen sisään pääsy. Puhelimesta tulisi kytkeä käyttöön sellainen asetus, jos sim-kortti vaihdetaan, niin puhelin kysyy suoja koodia. Kyseisen toiminnon aktivoimiseen tulee tutustua puhelimen käyttöoppaaseen koska se on joka puhelimessa erilainen. Varkauksien ja puhelimen katoamisen varalta pitää ottaa käyttöön puhelimen etälukitusominaisuus. Etäluki-

16 11 tuksen avulla puhelin voidaan laittaa lukkoon tavallisella tekstiviestillä, joka lähetetään varastettuun puhelimeen. Tekstiviestin sisältönä on aiemmin puhelimessa määritetty vähintään viisi merkkiä pitkä lukituskoodi. Koodi pitää säilyttää hyvässä tallessa, jotta se ei joudu ulkopuolisten käsiin ja jotta se löytyy tarvittaessa helposti ja nopeasti. Puhelinta tulisi pitää koko ajan mukana eikä saa olla missään vaiheessa pois valvovan silmän alta. Nykyisin on paljon paikkoja, missä puhelinta pystyy lataamaan esimerkiksi: kahvilat, hotellit, ravintolat. Yrityspuhelinta ei tule koskaan luovuttaa sellaiseen paikkaan ladattavaksi missä se on pois valvonnan alta. Muutaman tunnin latauksen aikana joku voi varastaa puhelimen tai etsiä sillä aikaa puhelimesta kaikki tiedot itselleen ja näin käyttää niitä omaksi hyödykseen. 5.3 Passin suojauskäytäntö Passi on yleisesti aina mukana jokaisella ulkomaan matkalla ja siitä pitäisi ottaa kaksi kopiota ennen kuin lähtee matkalle mahdollisesti varkauden tai häviämisen sattuessa. Passia tulisi pitää aina mukana suljetun vetoketju taskussa tai laukussa, josta se on vaikeampi ryöstää. Yleisesti hotelleista löytyy turvasäiliöitä, johon voi säilöä kaikki arvokkaat tavarat mutta se on mahdollista, että nekin voidaan avata silloin, kun itse on huoneistosta poissa. Passin katoamisen yhteydessä on ensisijaisesti otettava yhteys suurlähetystöön, mikä sijaitsee kyseisessä maassa ja näin heille on mahdollisesti helpompi todistaa passi-kopiolla omat tiedot ja pääsee väliaikaisen passin turvalla kotimatkalle. Myös Suomeen poliisille pitää asiasta ilmoitta mahdollisimman nopeasti passin katoamisesta tulee tehdä katoamisilmoitus poliisiviranomaiselle. Tämän voit tehdä esim. sivulta löytyvällä sähköisellä rikosilmoituksella (ilmoitus kadonneesta tai anastetusta poliisiviranomaisen myöntämästä asiakirjasta). Pyydä tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio - tarvitset sitä hakiessasi uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta.

17 USB-muistien suojauskäytäntö Matkalle lähdettäessä ei mielellään saisi ottaa mukaan usb-muistitikkuja. Muistitikkuihin mahtuvan informaation määrä on erittäin suuri. Muistitikkujen koko on niin pieni, että se on mahdollista unohtaa erinäisiin paikkoihin ja vielä helpompi kyseinen pieni tikku on varastaa. Muistitikun sisällön kopioiminen on erittäin nopeaa ja saattaa, olla että edes huomannut, että se on kadonnut ja tiedot varastettu. Muistitikkua on säilytettävä yhtä tiukassa valvonnassa kuin puhelinta ja passia. Mikäli on aivan pakko ottaa matkalle mukaan usb-muistitikku, se on suojattava samalla tavalla kuin kovalevy. Muistitikuista saattaa löytyä valmiina suojausohjelma, joka suojaa koko muistitikun salasanan taakse. Suojausohjelmistoja löytyy Internetistä erittäin paljon ja ohjelmat ovat yleensä vielä ilmaisia käyttää. Yrityksessä kannattaa ottaa yksi helppo ohjelma jota sitten kaikki osaavat käyttää. Yleisesti on suositeltu käyttää TrueCrypt nimistä ohjelmaa jota suositellaan aika monessa paikassa käytettävän. 5.5 Muiden informaatiota sisältävien matkatavaroiden suojakäytäntö Asiakirjoja tulisi säilyttää mahdollisimman vähän matkalla mukana ja kaikki pitäisi olla mahdollisesti sähköisessä muodossa tietokoneella. Asiakirjoa on helppo kopioida ja varastaa eikä sitä tietoa enää pysty suojaamaan oikein mitenkään. Tarvittavat asiakirjat voidaan tulostaa paikan päällä. Pakolliset asiakirjat matkalle lähdettäessä tulisi suojata samalla käytännöllä kuin passi, jos sisältää erittäin arkaluontoista tietoa, josta saattaa olla haittaa yritykselle. Monesti matkalle tulee otettua mukaan kamera, mp3- soitin, tai muita vastaavia median tallennusvälineitä. Mp3-soittimeen voi myös tallentaa asiakirjoa mutta sitä ei saa koskaan tehdä. Se ainoastaan on tarkoitettu musiikin tallennukseen, joten yrityksen tietoja tai omia henkilökohtaisia tietoja niihin ei saa tallentaa. Kameran käyttöä tulee miettiä sen verran, että yrityksen tiloja ei saisi kuvata. Mahdolliset kuvaukset tulee suorittaa niin, että kuvaamisen jälkeen muistikortin kuvat siirretään saman tien tietokoneelle ja kameranmuistikortti alustetaan. Nykyisillä tiedostonavaus ohjelmilla pystytään etsimään erittäin vanhoja kuvia muistikorteilta takaisin.

18 Pitäisi huolehtia, että muistikortti on alustettu monta kertaa ennen lähtöä, jotta yrityksen omia kuvia tai omia intiimejä kuvia ei joudu levitykseen. 13 Kaikillahan on matkalla mukana oma luottokortti ja jopa monesti on firman antama luottokortti. Luottokortteja tulisi säilyttää hyvin piilossa, että niitä ei pääse varastamaan avoimesta taskusta. Luottokorteilla voidaan tehdä nopeasti paljon tuhoa varsinkin kun yrityksen korteilla voi olla mahdollista nostaa suuria summia rahaa. Omaa henkilökohtaista luottokorttia tulisi säilyttää samalla tavalla. Rahapussin säilyttämisessä tulisi noudattaa yhtä tiukkaa sääntöä kuin passin säilyttämisessä. Nykyisin on tullut ilmi monessa maassa, että rikolliset asentavat rahannostoautomaatteihin pieniä kortin lukijoita ja näin he voivat päivän aikana saada tuhansia luottokortin numeroita itse kortin haltijan asiasta tietämättä. Kortin lukijan pystyy tunnistamaan niin, että ennen kuin syöttää korttia rahanautomaattiin kokeilee kortin syöttöluukkua kädellä, että irtoaako se helposti. Kortin lukulaitteet ovat yleisesti huonosti kiinnitetty, että ne saa siitä nopeasti poistettua niin, ettei jää pankkiautomaatin valvonta kameraan mitään erityisiä tuntomerkkejä rikollisesta. 5.6 Kuinka toimia mahdollisen varkauden sattuessa Varkauden huomattuaan tulisi ilmoittaa asiasta viranomaisille. Lentokentällä sattuneessa varkaudessa on välittömästi otettava yhteyttä lentokentän turvallisuus henkilö kuntaan ja tehtävä katoamisilmoitus. Ulkomaanhotelleissa on suositeltavaa ilmoittaa ensimmäisenä henkilökunnalle varkauden sattuessa ja sen jälkeen otettava yhteyttä paikalliseen poliisin ja tehtävä häviämisilmoitus kadonneesta tavarasta. Häviämisilmoitukseen tulisi laittaa yksityiskohtaisesti ja tarkasti, mitä on hävinnyt ja mistä. Kun tarvittavat toimenpiteet tehty pitäisi asiasta kertoa Suomeen yrityksille ja varsinkin itosastolle. Pitäisi ilmoittaa, missä varkaus tapahtunut ja onko arkaluontoista tietoa hävinnyt. Tarvittaessa tietokone eristetään yrityksen verkosta, jotta sitä ei pääse käyttämään hyödyksi. Suomessa pitää ilmoittaa häviämisistä poliisille ja vakuutusyhtiölle heti matkalta saavuttuaan.

19 6 YLEISET KÄYTTÄYTYMIS SÄÄNNÖT ULKOMAAN MATKOILLA 14 Yrityksen matkoilla ollaan edustamassa yritystä, jossa on töissä. Ensimmäisenä työmatkoilla pitäisi antaa hyvä ensivaikutelma yrityksessä. Turistimatkoilla voi käyttäytyä niin kuin haluaa, mutta kuitenkin tulee pitää järki päässä. Työntekijäthän lähtevät ulkomaille tekemään uusia sopimuksia, tarkastamaan yhtiön tiloja ulkomailla, kokouksiin ja muihin tarkoituksiin mitä ei pysty hoitamaan puhelimella tai nykyisillä viestintä välineillä. Yrityksissä on myös aivan erilainen työkulttuuri muualla maailmassa ja se tulee aina muistaa kun lähtee matkoille ja pyrkiä sopeutumaan siihen nopeasti. Ennen matkalle lähtöä pitää ottaa huomioon matka kohteena olevan maan turvallisuustilanne. 6.1 Työntekijän käyttäytyminen ja nautintoaineiden käyttö matkalla Matkalla tulisi käyttäytyä mahdollisimman hillitysti, jotta välttyisi mahdollisilta ongelmilta. Ulkomaan kohteessa tulisi liikkua turvallisilla alueilla eikä eksyä lähiöihin, joissa voi turvallisuus olla maasta riippuen erittäin erilaista. Hotellin ja yrityksen välimatkat tulisi liikkua taksilla, joka on turvallinen vaihtoehto verrattuna julkiseen liikenteeseen. Monissa yrityksissä pidetään vieraanvaraisuudesta erittäin paljon ja he järjestävät ohjelmaa. Ohjelmassa voi olla kulttuuria, lounaita, tai muun laista vapaaajan tarjontaa työaikana ja varsinkin työajan ulkopuolella. Monissa tilaisuuksissa tarjoillaan alkoholia riippuen maan kulttuurista. Alkoholin nauttiminen tulisi pitää hallinnassa, jotta ei tulisi möläytettyä yritykseen liittyä salaisuuksia tai muita asioita jotka vaikeuttavat matkan tarkoitusta. Tällaisen tarinan olen kuullut kaverilta, joka on töissä kansainvälisessä suuryrityksessä: Esimerkki kansainvälisen suuren yrityksen matkareissusta maahan X: Matkalla olevat työntekijät menivät maahan X liikeneuvotteluihin viikoksi ja neuvottelut käytiin loppuun muutamassa päivässä. Neuvotteluiden jälkeen yrityksen työntekijät nauttivat alkoholia työreissun loppu ajan kohden maan työntekijöiden kanssa ja pitivät hauskaa. Tällainen käyttäytyminen saattaa olla joissain maissa ja yrityksissä aika yleistä ja näin pidetään yrityksen yhteistyöhenkiä yllä myös työajan ulkopuolella

20 6.2 Matkakohteen turvallisuus tilanteen tarkistaminen Ulkomaanministeriöistä ennen matkalle lähtöä 15 Matkustustiedotteet ovat ulkoministeriön antamia maakohtaisia matkaturvallisuuteen liittyviä tiedotteita. Niitä julkaistaan lähes 200 maasta, joissa Suomi on edustautunut tai joista edustustot muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa. Matkustustiedotteet antavat matkustajalle tärkeää tietoa eri maista ja kiinnittävät matkustajan huomiota asioihin ja tapahtumiin, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle. Tiedotteet antavat informaatiota matkustajan oman päätöksenteon tueksi, mutta ne eivät yleensä sisällä suosituksia, kehotuksia tai kieltoja.(ulkomaanministeriö 2009.) Matkustustiedotteita, joissa kehotetaan välttämään matkustamista tietylle alueelle tai maahan annetaan vain hyvin perustellusti. Ne perustuvat paitsi Suomen, usein myös muiden EU-maiden edustustojen harkintaan kyseessä olevien maiden tai alueiden tilanteesta. Niiden maiden osalta, joista ei ole ministeriön julkaisemaa matkustustiedotetta, on syytä tutustua matkustusturvallisuuteen muiden maiden antamien matkustustiedotteiden avulla. Kaikista maista saa tieto ulkomaanministeriön sivuilta: (Ulkomaanministeriö 2009.) Tietoja päivitetään koko ajan ja ovat ajan tasalla. Monesti myös sanomalehdistä löytyy tietoa eri maissa tapahtuneita asioista ja näin voi myös sitä tietoa käyttää hyväkseen jos kyseiseen maahan on menossa matkalle. (Ulkomaanministeriö 2009.)

21 7 TIETOKONEEN TIETOTURVA PÄIVITYKSET JA KÄYTTÖ 16 Nykyisin rikolliset etsivät tietoturva aukkoja joita voisi hyödyntää omassa toiminnassaan. Rikollisten pääasiallinen keino olisi päästä hyökättyyn koneeseen sisälle ja päästä onkimaan sitä kautta tietoja. Tietoturva aukkoja esiintyy järjestelmä tasossa joka on Microsoftin vastuulla. Kolmannen osapuolen ohjelmistojen tietoturva aukot mitä ohjelmistoja koneella on niiden kehittäjien vastuulla etsiä aukot ja julkaista niille uudet tietoturvapäivitykset. Pahimmissa tapauksissa hyökkääjä voi ottaa tietokoneen omaan haltuun ja näin edetä vielä syvemmälle yrityksen sisällä näin päästen servereihin käsiksi. 7.1 Virukset ja virustorjunta Virukset ja madot ovat haittaohjelmia, joita tulee tietokoneelle sähköpostista, Internetistä ja erilaisten tiedostojen mukana. Uusia levitystapoja keksitään lisää jatkuvasti. Yrityksen kaikissa työasemissa ja palvelimissa tulee olla virustorjuntaohjelma. Virustorjunta ohjelmisto pitäisi päivittää mahdollisuuksien mukaan joka päivä koska niihin tulee tietoturva päivitykset päivittäin mahdollisesti jopa muutamia kertoja päivässä. Virustorjunnan oleellisin osa on ennalta ehkäistä haittaohjelmien leviäminen verkossa ja viruksen poistaminen ja eristäminen. Tietokonevirukseksi kutsutaan tietokoneohjelmaa, joka monistaa itseään ja pyrkii tartuttamaan itsensä tietokoneeseen. Leviämisen jälkeen virus ennemmin tai myöhemmin aktivoituu ja suorittaa toimenpiteet, joita viruksen tekijä on halunnut sen tekevän. Toimenpiteet voivat vaihdella aina piloista hyvinkin vakaviin vahinkoihin, kuten esimerkiksi arkaluontoisten tiedostojen lähettämiseen sähköpostitse keskusteluryhmiin. Omalla tietokoneella se voi mahdollisesti lyödä koneen vaikka aivan lukkoon ja se vaatii asiantuntijan apua jotta se saadaan poistettua kokonaan. Virukset voivat pesiytyä myös niin, että niitä ei huomata ja en lähettävät koko ajan tietoa hyökkääjälle tietokoneen toimista ja mitä sillä tehdään. Mahdollisesti hyökkääjä voi monien kuukausien aikana kerätä monia salasanoja joilla päästä yrityksen verkkoon käsiksi. Sähköpostin välityksellä yritetään lähettää mahdollisimman aidon näköisiä viestejä joita pääsee roskaposti filttereistä läpi. Koneen käyttäjä huomaa liitetiedoston ja avaan

22 17 sen mitään sen enempiä katsoen jolloin virus aktivoituu ja pääsee pesiytymään koneelle. Päivitykset ovat erityisen tärkeitä selainohjelmiin, joista erityisesti Internet Exploreriin (IE). Nykyiset matovirukset pystyvät käyttämään hyväkseen IE:ssä esiintyviä tietoturva-aukkoja. Kannattaa myös harkita ohjelman uuden version hankkimista, koska uudessa versiossa on yleensä paikattu vanhemman version tietoturva-aukot. Ikävä kyllä joukkoon on eksynyt varmasti uusiakin virheitä. (Suojautuminen viruksia vastaan). Esimerkki yrityksessä olleesta tietokone madosta joka sotki asioita erittäin paljon: "Yrityksen sähköpostiin oli päässyt mato, joka lähetti koneella olevia tietoja sattumanvaraisesti sähköpostista löytyviin osoitteisiin. Mato pääsi leviämään laajalle, koska se huomattiin vasta, kun yhteistyökumppani soitti ja ihmetteli, miksi hänelle oli lähetetty edellisen vuoden tilinpäätöstietoja, jonkin illanvieton ohjelma ja kaksi vieraan ihmisen sähköpostiviestiä. Kun asiaa selvitettiin, huomattiin, että virustorjunta ei ollutkaan päivittynyt automaattisesti, vaikka niin oli oletettu tapahtuvan. Järjestelmän tarkastus, päivitykset ja uudelleen asennukset veivät lähes viikon työaikaa.(onko yrityksen tietoturva kunnossa 2007.) 7.2 Tietokoneen päivitysten ajaminen koneelle SMS4:llä Yrityksellä on käytössä SMS4 (System management server).sms4 jakaa kaikille yrityksen tietokoneille uudet ohjelmisto ja Windows päivitykset automaattisesti kun kone kytkeytyy verkkoon.. SMS4 on lyhenne sanoista Systems Management Server, jonka voisi vapaasti suomentaa järjestelmänhallintapalvelin. Yrityksellä on siirretty lähiaikoina käyttämään System Center Configuration Manager 2007 eli SCCM2007 on Microsoftin uusi järjestelmähallintatuote. SCCM2007 on System Management Server 2003:n seuraaja ja SCCM2007:aa kutsutaan myös epävirallisesti SMS versio 4.0:ksi. SMS4 sisältää työkaluohjelmistoja, joilla voi hallita verkkoon kytkettyjä työasemia keskitetysti verkon läpi. Järjestelmä asennetaan Windows Server palvelimeen ja se tukee UNIX-, Lan Manager- ja Novell Netware -palvelimia sekä Macintosh - työasemia. Järjestelmä voi toimia hyvinkin laajassa systeemissä tukien WANin kautta tapahtuvaa asiakaspään (client) hallintaa. (SMS - Systems Management Server.)

23 18 SMS4:ää pystytään hyödyntämään erikokoisissa yrityksissä ja varsinkin niissä yrityksissä, jotka haluavat hallita verkotettuja tietokoneitaan keskitetysti. SMS4 soveltuu niin pieniin kuin suuriin yrityksiin. Seuraavassa on kuvattu miten SMS4 voidaan sovittaa erikokoisiin yrityksiin. (SMS - Systems Management Server.) Pienillä yrityksillä ei yleensä ole nimettyä mikro- ja verkkotukihenkilöä. Tarvittaessa koneiden päivitystä tai ongelman hakua yrityksestä otetaan yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen. SMS4:ää voidaan tässä tapauksessa käyttää siihen, että paikallinen huoltoliike tekee 'huoltokäynnillä' modeemin välityksellä, jolloin vian selvitys nopeutuu ja vältytään turhilta käynneiltä. (SMS - Systems Management Server.) Keskikokoisella yrityksellä on yleensä pääpaikka ja jonkin verran konttoreita eri paikkakunnilla. Mikro- ja verkkotuki on yleensä pääkonttorissa ja sitä kautta se hoitaa kaikki muutkin konttorit. SMS4:n avulla mikrotuki voi olla yhteydessä muihin paikkoihin modeemin välityksellä. Tällöin voidaan esim. suorittaa ohjelmapäivitykset ilman, että tuen tarvitsee mennä paikan päälle. (SMS - Systems Management Server) Suurissa yrityksissä mikro- ja verkkotukihenkilöstöä on yleensä usealla paikkakunnalla. Tällöin SMS4:ää voidaan käyttää esimerkiksi koko yrityksen mikrojen inventointiin (laitteisto ja ohjelmisto) ja ohjelmistojen jakeluun (samat ohjelmat kaikkialla). Kaikki toimipaikat raportoivat suoraan pääkonttorin mikrotuelle. (SMS - Systems Management Server.) 7.3 Tietoturva päivitysten jakaminen yrityksen verkkoympäristössä Päivitykset ajetaan verkon kautta niin, että kone tarkistaa aina käyttäjän kirjautumisen yhteydessä, mitä päivityksiä koneessa on ja päivittää ne verkon yli, jos on havaittu puutteita. Virusturvan päivityksen hoituvat myös LAN:n verkossa. Yriyksellä on käytössä symantec client (asiakaspääte) ohjelmisto jokaisella tietokoneella. Virusturvapäivitykset ladataan symantec parent serveriin, josta ne jaetaan eteenpäin jokaiselle tietokoneelle ja näin ei tarvita jokaisen koneen hakea joka päivä päivityksiä erikseen WAN:n verkosta. Ulkomailla ollessa työmatkalla taikka kotona tehdessä etätöitä, Yrityksen sisäiseen verkkoon päästään kirjautumaan VPN: yhteydellä (Virtual private network). VPN:n yhteys on suomen kielellä näennäisesti yksityisen verkko, joka menee julkisen yhteyden läpi yrityksen sisäverkkoon. VPN:N yhteyden läpi myös voidaan ajaa tietoturva päivityksiä suoraan ulkomaille olevalle henkilölle, joten virustorjuntakin pysyy näin ajan tasalla.

24 Tietokoneen ja puhelimen käyttö ulkomailla Tietokoneen käyttöä ulkomailla pitäisi valvoa mahdollisimman hyvin, jos havaitaan tilanne että on koneeseen jostain syystä tullut virus. Havainnon huomattuaan pitäisi ottaa yhteyttä kotimaan it-tukeen ja kysyä, miten tästä edetään. Messuilla tulisi välttää ottamasta vieraita medioita joita jotkut saattavat tarjota, medioihin on saatettu laittaa virus, mitä virustorjuntaohjelmisto ei välttämättä tunnista. Kappaleessa 8 käsitellään tietokoneen käyttöä ulkomaisilla Internet yhteyksillä. Tietokonetta ei saa tulla missään tilanteessa antaa kenenkään muun käytettäväksi. Tietokoneesta ja puhelimista pitäisi kytkeä aina pois käytöstä langaton verkko ja bluetooth, jos sitä ei tarvitse käyttää. Langattoman verkon kautta tai bluetoothin kautta on helppo nykyisin murtautua tietokoneen sisään vaikka vaikuttaisi siltä että koneella ei tapahdu mitään erikoista. Esimerkkitapaus jonka kuulin yrityksen johtajalta: Suomen rikospoliisi piti tietoturtavallisuudesta esitelmää monelle yritys johtajalle. Esityksen alkaessa hän avasi tietokoneen ja samalla skannasi alueella olevia puhelimia ja katsoi missä on bluetooth käytössä. Oikealla ohjelmalla hän pystyi kaivamaan kaikki tiedot puhelimista esiin. Hän kyseli sitten että kenen puhelimesta nämä tiedot olivat ja kaikki paikalla olijat hämmästyivät että mistä hän sai ne tiedot kaivettua. Oikeilla ohjelmistoilla saadaan kaikki tiedot kaivettua noin 10minuutista puhelimesta jossa on bluetooth päällä eikä mitään tietoturvaa asennettuna matkapuhelimiin 8 ULKOMAAN INTERNET YHTEYKSIEN KÄYTTÖ Ulkomailla hotelleissa on nykyisen jokaisessa jonkinlainen Internet-yhteys. Internetyhteys sisältyy yleensä hotellin huoneen hintaan mutta joissakin tapauksissa pitää maksaa vielä erillinen hinta, että sitä pääsee käyttämään. Huoneissa on yleensä mahdollisuus käyttää Internetiä kaapelilla tai toisena vaihtoehtona wlan-verkko. Monissa hotelleissa on myös aula wlan- Internet yhteys jota pääsee käyttämään syöttämällä luottokortin numeron. Yhteyden maksettua Internet on yleensä 24tuntia käytettävissä yhdellä maksulla. Ulkomailla on paljon Internet-kahviloita, jotka tarjoavat asiakkailla ilmaisia WLAN- Internet yhteyksiä.

25 8.1 Yrityksen työntekijöiden Internet yhteyksien käyttö 20 Työntekijöiden tulisi käyttää ensisijaisesti turvallista Internet-yhteyttä. Hotelleissa on yleensä turvallista käyttää Internet-yhteyttä kaapelilla, joka on huoneessa. Monissa hotelleiden aula tiloissa on maksullinen wlan-yhteyksissä yhteys. Nykyisin on paljon ollut huijauksia, jossa hotellin oman Internet-yhteyteen vaativa etusivu on muutettu. Pääasiassa on ollut kyseessä sellaiset yhteydet, joissa on syötettävä luottokortin numero, joka avaa vasta yhteyden sen jälkeen. Rikolliset ovat muuttaneet sivut niin, että näyttävät oikeille hotellin omille sivuille mutta ne lähettävät luottokortinnumeron eteenpäin rikollisille. Rikolliset myyvät näitä luottokortti numeroita eteenpäin tai sitten itse käyttävät hyödykseen nopeasti ennen kuin huomataan, että sitä on käytetty väärin. Luottoyhtiöt yleensä korvaavat tällaiset tilanteet. Työntekijät käyttävät VPN:n yhteyttä, jotta pääsevät yrityksen sisäverkkoon. Sisäverkkoon on päästävä sähköpostin lukemista ja lähettämistä varten pääosin. Yrityksellä on myös valtava määrä tietoa sisäverkossa mitä ei saa ottaa mukaan omalle tietokoneelle. Tietoturva päivitykset pääsevät näin samalla latautumaan koneelle kun kirjaudutaan sisäverkkoon. 8.2 VPN:n Johdanto VPN on lyhenne sanoista Virtual Private Network, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa virtuaalista sisäverkkoa. Määritelmänsä mukaisesti VPN tarkoittaa joko laitteisto- tai ohjelmistototeutuksena tehtävää ratkaisua, jolla organisaation sisäverkko voidaan ulottaa turvallisesti turvattoman julkisen verkon, kuten Internetin yli. VPN-tekniikkaa käytetään yhdistämään joko kaksi tai useampia sisäverkkoja keskenään tai yksittäinen tietoliikennelaite, esimerkiksi etätyöntekijän tai yhteistyökumppanin työasema organisaation verkkoon. VPN:ssä siirrettävän tiedon suojaamiseen käytetään salausta, joka estää julkisessa verkossa välitettävän liikenteen sisällön paljastumisen kolmansille osapuolille. Liikenteen salaamisen lisäksi VPN-ratkaisuissa liikennöivät osapuolet todennetaan vahvasti ennen yhteyden muodostamista. Käytännössä VPN-yhteys muodostetaan tunneloimalla kaikki liikenne jonkin liikenteen salaavan protokollan sisään. Yleisesti käytössä olevia VPN-protokollia ovat IP- Sec (Inter-net Protocol Security), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ja PPTP (Point

26 21 to Point Tunne-ling Protocol). VPN-tekniikalla voidaan suojata kaikki turvattoman verkon yli VPN-tunnelissa lähetettävä liikenne, eikä suojaus tällöin ole riippuvainen sovellustason protokollista. (Viestintävirasto VPN 2007.) 8.3 Yrityksen VPN:n Yhteyden käyttö ja turvallisuus ulkomaan Internet yhteyksillä Yrityksellä käytetään Cisco VPN clientiä (asiakas ohjelmistoa) muodostamaan turvattu yhteys julkisenverkon yli. VPN asiakas ohjelmistossa ohjelmassa käytetään erittäin vahvaa yhteyden salausta, ettei kukaan pääse väliin kuuntelemaan yhteyttä ja tarttumaan siihen kiinni tai lukemaan dataa. Salatun yhteyden turvallinen luominen on toteutettu Soneran kautta. Käyttäjän data salataan IPSecillä ja IPSec-paketit kapseloidaan UDP-headereihin jotka käyttävät porttia 500 liikennöintiin. Vaadittava avaus käytettäessä clientiä palomuurin takaa on UDP 500 molempiin suuntiin. Soneralla palveluna yrityksen laitetiloissa dedikoitu ssu palvelu (Sonera Secure User) johon luodaan yhteys ja sen kautta muodostetaan salattu yhteys yrityksen sisäverkkoon. Sonera Secure User on TeliaSoneran yrityksille tarjoama palvelu. SSU-palvelun kautta käyttäjä pääsee yrityksen tietoverkkoon mistä tahansa. Secure User -palvelu tarjoaa tietoturvan IP-pohjaiselle liikenteelle loppukäyttäjän työaseman ja yrityksen Soneran Datanet tai IN- asiakasverkon internet-liityntäpisteeseen asennetun VPN- palvelimen välille. Autentikointi tulee soneran autentikointi serverin kautta. Autentikoinnilla tarkoitetaan henkilön todentamista. Yritetyksessä käytetään työntekijän matkapuhelinta henkilön tunnistamiseen. VPN: ohjelman kautta muodostetaan esiyhteys omalla sähköpostiosoitteella jonka jälkeen autentikointi serveri tunnistaa käyttäjän ja lähettää tekstiviestinä salasanan. Työntekijä kirjautuu sisäverkkoon hän saa omaan työpuhelimeen salasanan jonka kautta käyttäjä voidaan tunnistaa ja muodostaa turvattu yhteys yrityksen sisäverkkoon. (Sonera VPN 2008.) Kiinassa saa nykyisin käyttää periaatteessa VPN: n yhteyttä, koska siellä on tunnetusti erittäin tiukkaa tietoliikenne valvottua ja varsinkin ulkomaahan lähtevä liikenne. Kiinalla on erittäin tiukasti valvottu palomuuri jota valvotaan. Väärille ulkomaisille Internet-sivuille eksyminenkin jo tuottaa sen että yhteys katkaistaan määrä ajaksi. Kii-

27 nalla on valtion tukemaa yritysvakoilua ja näin he yrittävät samalla saada tietoa haettua tietoverkkoliikenteestä Oheislaitteiden käyttö ulkomailla ja lentokentillä Lentokentillä on käytössä yleisesti ilmainen Internet yhteys ja monissa paikoissa voi olla myös mahdollisuus tulostaa. Tulostaminen julkisista tulostimista on erittäin tietoturvavaltista. Yleisissä tulostimissa on muistipuskuri, johon tallentuu tulostetut dokumentit. Kaikista huonoin teoreettinen mahdollisuus on, että kun yrittää tulostaa jotain tulostus ei toimi ja kiireessä ei kerkeä sitä perumaan tulostimesta käsin tai ei ole edes mahdollista perua. Tulostimeen jää muistiin, mitä on tulostamassa ja sen jälkeen, kun tulostus toimii paperi saattaa tulostua ja joutua mahdollisesti huonoimmassa tapaus skenaariossa yritysvakoilijan käsiin. Kaikista arkaluontoisimpia asioita ei saisi koskaan tulostaa julkisista tulostimista. Kaikki tulostamiset matkan päältä tulisi hoitaa mahdollisesti matkatulostimen kanssa, jonka saa kätevästi matkalle mukaan. 9 TIETOKONEEN KOVALEVYN SALAUS Tietokoneisiin on kehitelty erilaisia kovalevysalausohjelmistoja. Tietokoneen salaus on erittäin turvallinen ratkaisu silloin kun tietokone varastetaan ja siitä aloitetaan etsimään tietoja esiin. Jotkin ohjelmistot salaavat vain kovalevyltä ne tiedot, jotka ovat erittäin arkaluontoisia. Näissä molemmissa on puolensa: koko kovalevyn salaus on niin sanotusti idioottivarma, mutta levyalueiden salaus mahdollistaa sen, että tiedot voivat tarvittaessa olla koko ajan salattuina levyalueella, vaikka konetta käytetään. Kaikki tiedot koko kiintolevyltä salataan sitä mukaan, kun sinne tietoa tallennetaan tietokoneen käytönaikana. Ohjelmisto antaa myös mahdollisuuden vahvempaa käyttäjätunnistamiseen kuin mikä koneella käyttöjärjestelmän mukana tulee. Kokonaan salattu kiintolevy estää ulkopuolisten kirjautumisen koneelle, estäen samalla mahdollisten Windows murtautumistyökalujen käytön vaatien tunnistamisen ennen varsinaisen käyttöjärjestelmän käynnistymistä. Tietokoneen salasana ja käyttäjä tunnus eivät suojaa kiintolevyltä millään tavalla muuta kuin kirjautumasta käyttöjärjestelmään. 9.1 Kovalevyn salausohjelmat ja toiminta

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Tiina Lehtonen TIETOTURVA JA TIETOTURVAOHJELMISTOT

Tiina Lehtonen TIETOTURVA JA TIETOTURVAOHJELMISTOT Tiina Lehtonen TIETOTURVA JA TIETOTURVAOHJELMISTOT Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 TIETOTURVA JA TIETOTURVAOHJELMISTOT Lehtonen, Tiina Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA

KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Marko Lehkonen KODIN SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN KOKONAISARKKITEHTUURIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Jukka Suhonen TIETOISKU PC:N TIETOTURVASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Jukka Suhonen TIETOISKU PC:N TIETOTURVASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Jukka Suhonen TIETOISKU PC:N TIETOTURVASTA Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu 3

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Petri Lahti MAKSULLISTEN JA ILMAISTEN VIRUSTORJUNTAOHJELMIEN SUOJAUK- SEN TEHOKKUUDEN VERTAILU

Petri Lahti MAKSULLISTEN JA ILMAISTEN VIRUSTORJUNTAOHJELMIEN SUOJAUK- SEN TEHOKKUUDEN VERTAILU Petri Lahti MAKSULLISTEN JA ILMAISTEN VIRUSTORJUNTAOHJELMIEN SUOJAUK- SEN TEHOKKUUDEN VERTAILU Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Tietotekniikan koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Laura Niiranen, Elsa Väistö TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYKSEN FYYSINEN TIETOTURVA

YRITYKSEN FYYSINEN TIETOTURVA YRITYKSEN FYYSINEN TIETOTURVA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Yrityksen fyysinen tietoturva Kevät 2007 Juha Vedenoja Lahden ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Yrityksen siirtyminen PCI DSS:n alaiseen järjestelmäylläpitoon

Yrityksen siirtyminen PCI DSS:n alaiseen järjestelmäylläpitoon Eatech Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 10.5.2012 Joanna Vroullis TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA, VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Joanna Vroullis

Lisätiedot

Tietoturva käyttäjän kannalta langattomaan lähiverkkotekniikkaan perustuvassa kaupunkiverkossa

Tietoturva käyttäjän kannalta langattomaan lähiverkkotekniikkaan perustuvassa kaupunkiverkossa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Tietoturva käyttäjän kannalta langattomaan lähiverkkotekniikkaan perustuvassa kaupunkiverkossa Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OSA 1 - MITÄ ON TIETOTURVA? OSA 2 - TURVALLINEN KOMMUNIKOINTI OSA 3 - TURVALLINEN MAKSAMINEN

Sisällysluettelo OSA 1 - MITÄ ON TIETOTURVA? OSA 2 - TURVALLINEN KOMMUNIKOINTI OSA 3 - TURVALLINEN MAKSAMINEN Tietoturva Sisällysluettelo OSA 1 - MITÄ ON TIETOTURVA? 1. TIETOTURVAN TAVOITTEET... 5 2. TIETOTURVAN OSA-ALUEET... 5 3. FYYSISET JA TOIMINNALLISET TIETOTURVAMENETELMÄT... 6 FYYSINEN SUOJAUS... 6 INHIMILLISET

Lisätiedot

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 1 (22) KONTIOLAHDEN KUNTA Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 2 (22) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 4 Käyttäjän käsikirja perustuu kunnanhallituksen hyväksymään

Lisätiedot

Aleksi Alppi. PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin

Aleksi Alppi. PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin Aleksi Alppi PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin Opinnäytetyö Syksy 2009 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Laura Hiltunen TIETOTURVAKOULUTUS RÄÄKKYLÄN OPETUSHENKILÖKUNNALLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Laura Hiltunen TIETOTURVAKOULUTUS RÄÄKKYLÄN OPETUSHENKILÖKUNNALLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Laura Hiltunen TIETOTURVAKOULUTUS RÄÄKKYLÄN OPETUSHENKILÖKUNNALLE Opinnäytetyö Kevät 2012 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2012 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

TIETOTURVAKARTOITUS PK- YRITYKSILLE

TIETOTURVAKARTOITUS PK- YRITYKSILLE Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Yrityksen Tietoliikenne ja tietoturva 2014 Saku Nuutinen ja Hans Lindström TIETOTURVAKARTOITUS PK- YRITYKSILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2011 Saila Ruponen VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2011

Lisätiedot

Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas

Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas Arkipäivän tietoturvaa Selkeä tietoturvaopas 1. Mitä tietoturva on? Mikä on arvokasta tietoa? 1.1. Missä on arvokasta tietoa? 2. Ennakolta ja etukäteen 3. Riskit 4. Ongelmat ja ohjelmat 4.1. Virustorjunta

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuoja

Sähköisen viestinnän tietosuoja Sähköisen viestinnän tietosuoja Virtanen, Lassi 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköisen viestinnän tietosuoja Lassi Virtanen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvaopas. Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Käyttäjän tietoturvaopas. Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Käyttäjän tietoturvaopas Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 2 Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja

Lisätiedot

Markus Koivisto. Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus

Markus Koivisto. Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus Markus Koivisto Tiedon salaus ja tietoliikenteen suojaus Liiketalous ja matkailu 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Markus Koivisto Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Timo Nikkari: Sisäinen tietoturva tietovuodon vaikutukset pk-yrityksen. toimintaan ja toimintatapojen muutosten vaikutus sisäiseen tietoturvaan

Timo Nikkari: Sisäinen tietoturva tietovuodon vaikutukset pk-yrityksen. toimintaan ja toimintatapojen muutosten vaikutus sisäiseen tietoturvaan Sisäinen tietoturva tietovuodon vaikutukset pk-yrityksen toimintaan ja toimintatapojen muutosten vaikutus sisäiseen tietoturvallisuuteen Case: BK-Automation Ky Timo Nikkari Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

TIETOTURVATESTAUS PALVE- LUNTARJOAJAN NÄKÖKULMASTA

TIETOTURVATESTAUS PALVE- LUNTARJOAJAN NÄKÖKULMASTA TIETOTURVATESTAUS PALVE- LUNTARJOAJAN NÄKÖKULMASTA Heikki Juurakko Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely JUURAKKO, HEIKKI: Tietoturvatestaus

Lisätiedot

Markku Pakka VIRTUALISOINTI VIRTUALBOX- OHJELMAN AVULLA

Markku Pakka VIRTUALISOINTI VIRTUALBOX- OHJELMAN AVULLA Markku Pakka VIRTUALISOINTI VIRTUALBOX- OHJELMAN AVULLA Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ja matkailun koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Markku Pakka Opinnäytetyön

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTIPALVELU

VARMUUSKOPIOINTIPALVELU VARMUUSKOPIOINTIPALVELU Case: Isoweli Oy Antti Immonen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) IMMONEN, Antti Työn nimi

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Käyttäjän tietoturvakäsikirja Käyttäjän tietoturvakäsikirja Ilomantsin kunta 2 (17) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt... 4 Tietosuojan toteuttaminen kunnassa... 4 Tietoaineiston

Lisätiedot

Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI

Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI Timo Seitz LÄHIVERKON TOTEUTUKSEN UUDELLEENARVIOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot