Sotkamontie KAJAANI Liite nro: 2 Puh Fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Liite nro: 2 Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071"

Transkriptio

1 Sotkamontie KAJAANI Liite nro: 2 Puh Fax YLEISTÄ 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen maakuntana itsehallintomaakunnaksi. Kainuuta koskevat päätökset tehdään nyt omassa maakunnassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa on aloittanut työnsä noin ihmistä, jotka ovat entisiä kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä. Jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vuolijoki sekä Vaala osajäsenenä. Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävät Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunta huolehtii myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta ja markkinoinnista, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja. Maakunta huolehtii myös niistä tehtävistä, jotka kuntien yksimielisillä päätöksillä on hallinto-kokeilulain mahdollistamin tavoin siirretty maakunnan tehtäväksi. Maakunta voi ottaa hoidettavakseen myös muita kokeilukuntien tehtäviä kunnan kanssa tehtävällä sopimuksella ja tuottaa palveluja eri sopimuksella muillekin kuin kunnille. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, Kainuun koulutus -toimiala ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. 1 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE 1,5 T MAGNEETTIKUVAUSLAITTEISTO Hankittava laite sijoitetaan Kainuun keskussairaalan radiologian osastolle ja sillä korvataan käytössä oleva 0,5 teslan MR-laite. Laitteella tullaan tekemään koko kehon tutkimuksia ja koko kehon MR-angiografioita. Uusi laite asennetaan tilaan, jossa vanha laite nyt on. Vanhaan laitteen (GE Signa Countour 0.5T) purun ja poiskuljettamisen tulee sisältyä tarjoukseen. Vanhaa RF-suojahuonetta toivotaan käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan hyväksi. Suojahuonetta on tarkoitus laajentaa niin, että hoitohenkilökunnalle tulee parempi

2 näköyhteys potilaaseen magneetin sisällä. Tilaaja tekee tarvittavat rakennus-, LVI- ja sähkötyöt. Hankinta pyritään ajoittamaan siten, että asennus tapahtuisi kesä-syykuussa Kuvauslaite tulee olla varustettu vähintään 16 vastaanottokanavalla. Hankintaan tulee kuulua riittävästi huoltokoulutusta sairaalan huoltohenkilöstölle. Laitteiden ominaisuuksien vertailua varten on teknisten tietojen ilmoittamisessa käytettävä myös oheista excel-taulukkoa. Taulukko on palautettava sähköisessä muodossa. Kuvauslaitteistotarjoukseen on sisällytettävä: Uusi RF-suojahuone täydellisine sisutuksineen tai olemassa olevan RF-huoneen muutostyöt ja laajennus. magneettikuvauslaitteeseen soveltuva varjoaineruisku anestesiapotilaan valvontalaitteet erikseen hinnoiteltuina radiologinen työasema varustettuna tarjottujen sovellusten ohjelmistoilla erikseen hinnoiteltuna. Työasemat sekä työasemaohjelmistot jotka kuuluvat hintaan luetteloituna ja optio-ohjelmat erikseen hinnoiteltuna. Jo käytössä olevien työasemien päivitys tarkoitukseen sopivaksi on myös mahdollista. laitteiston ja työasemien liitännät sairaalan PACS- ja RIS-järjestelmiin kommunikaatio- ja musiikinkuuntelujärjestelmä potilaalle neuro-, muskuloskeletaali- verisuoni- ja vartalokuvantamisen perussekvenssit laajennetut protokollavaversiot ( esim. angio-, aivohermo-, diffuusio ja perfuusio- rinta- sekä rustosekvenssit) kelat: aivojen tutkimuksiin (mahd. kaksi eri kokoa) kaula-ja aivoverisuonien tutkimuksiin rangan ja selkäytimen tutkimuksiin vartalon tutkimuksiin rintakela polvikela olkapääkela rannekela fleksikela(t) kelat alaraajojen MR-angiografiaan muita kelavaihtoehtoja erikseen hinnoiteltuna Kuvauspöydän tai pöytätason tulee olla irrotettava ja liikuteltava niin, että huonokuntoisen potilaan siirto pöydälle voidaan tehdä kuvaushuoneen ulkopuolella. Laitteistojen ominaisuuksista ilmoitettavat tiedot 1. Magneetti: - magneetin suojausmenetelmät

3 - magneetin 0,5 mt:n hajakenttä eri suunnissa - magneettikentän homogeenisuus ja sen mittausmenetelmät - heliumin kulutus - potilasaukon halkaisija - magneetin pituus ja paino kuvausvalmiina 2. Gradientit: - gradienttijärjestelmän nimi - gradienttien amplitudi (mt/m) ja nousunopeus - gradienttien voimakkuus ilmaistuna slew rate- arvona - gradienttien stabiilius/toistettavuus - gradienttien jäähdytysjärjestelmä - gradienttien äänitaso, äänitason vaimennukseen käytetty menetelmä mahdollinen ohjelmallinen menetelmä äänitason vaimennukseen. - maksimi kuvausmatriisi 3. RF-järjestelmä - RF-lähettimen teho - vastaanottimen digitointitaajuus ja digitointiresoluutio - itsenäisten RF-kanavien (oma demodulointi-yksikkö) lukumäärä 4. Tietokonejärjestelmä 4a. Ohjauskonsoli: - tietokoneen tyyppi ja käyttöjärjestelmä - RAM-muistin koko - kovalevyn kuvakapasiteetti. Kapasiteetti kuvina matriiseilla - sisältyykö tietokoneen päivitys laitteeseen tai huoltosopimukseen 4b. Kuvanlaskentayksikkö: - tietokoneen tyyppi ja käyttöjärjestelmä - mittaustiedon tallennuskapasiteetti (RAM ja mahdollinen kovalevy) - laskentanopeus (Fourier muunnoksia/s täydellä 256x256 ja 512x512 matriisilla) - kuinka monta eri sarjaa voi olla samanaikaisesti laskennassa - sisältyykö tietokoneen päivitys laitteeseen tai huoltosopimukseen 4c. Työasemat: - tietokoneen tyyppi ja käyttöjärjestelmä - RAM-muistin koko - kovalevyn kuvakapasiteetti ( 256x256 ja 512x512 matriiseille) - sisältyykö tietokoneen päivitys laitteeseen tai huoltosopimukseen 4d. DICOM-palveluluokat (eriteltynä perustarjoukseen kuuluvat ja optiona olevat) 5. Kuvauskeloista seuraavat tiedot - Pöytään samanaikaisesti kytkettävien kelojen lukumäärä. - Voidaanko eri keloja yhdistää toimimaan yhtenä kelana kuvauksessa. - Rinnakkaiskuvauksenmahdollisuus eri kohteiden kuvaamisessa - keloihin kytkettävien RF-kanavien lukumäärä ja kelan paino sekä sisähalkaisija 6. Potilaspöytä ja potilasmukavuus

4 - potilaspöydän liikeradat - potilaan maksimipaino - voidaanko potilaspöytää ohjata kuvauskonsolilta - potilastunnelin ilmastointi ja valaistus - potilaan hälytysmenetelmä ja kommunikointi potilaan kanssa kuvauskonsolilta - potilaan musiikin kuuntelu kuvauksen aikana 7. Sovellukset Mainittava voidaanko tehdä perustarjoukseen kokoonpanolla. Jos tarvitaan optio, option hinta Pää ja ranka: - perussekvenssit (mm. nopeat T2 kuvaukset, FLAIR, sekvenssien nimet - 3D T1 kuvaus - 3D T2 kuvaus SE-kaiulla - diffuusiokuvaus päässä ja rangassa ja ADC-kartta - perfuusiokuvaus ja -kartta - angiografia (kontrastiaine, TOF ja PC) - myelografia - rasvasupressiomenetelmät - muut erikoissekvenssit Vatsan alue: - nopeat hengityspysäytyskuvaukset (T1,T2) - tahdistusmenetelmät vapaasti hengittäen tehtävissä kuvauksissa - 3D MRCP - suolistokuvaukset - muut erikoissekvenssit Muskuloskeletaalikuvaus: - rustosekvenssit - ohuimmat leikepaksuudet ja suurimmat erotustarkkuudet Varjoainetehosteiset angiografiat - kuvaussekvenssit - fluoroskopia tai muu menetelmä boluksen ajoituksessa; menetelmä - tarvittavat kelat aivojen, kaulasuonten, aortan kaaren, munuaisvaltimoiden ja alaraajojen kuvantamiseen Muut - Spektroskopia 7. RF-suojahuone - kuvaus suojahuoneen rakenteesta ja sisustuksesta - suojahuoneen äänieristys, menetelmä ja ääneneristyskyky - oven toimintaperiaate - valvontaikkunan koko 8. Muut ilmoitettavat asiat - laitteiston huonetilavaatimukset: ohjaushuone, kuvaushuone/tekniset tilat - laitteiston tarvitsema ilmastointi, jäähdytys ja jäähdytystapa - tarvittava sähkönsyöttö ja mahd. UPS-tarve - toimitusaika tilauksesta - koulutus sairaalassa sekä muu hoitohenkilökunnan ja radiologien koulutus - huoltokoulutus sairaalan huoltohenkilöstölle - takuuaikaiset huollot ja ohjelmapäivitykset - takuuajan pituus ja kattavuus - asennussuunnitelma ja laitesijoituspiirustukset

5 - käyttöohjeet - huolto-ohjeet - huoltosopimusvaihtoehdot 2 ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Suomen kansallista sekä Euroopan yhteisön julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Hankinta suoritetaan avoimella menettelyllä. 3 TARJOUSEHDOT 1 Tilaustapa Tilauksen tekevät vain sovitut henkilöt, jotka nimetään sopimuksen teon yhteydessä. Työnjohto-oikeus on Kainuun maakunta -kuntayhtymällä. 2 Maksuehdot Maksuehto on 30 päivää netto. Mikäli palveluntuottaja esittää muun maksuehdon, se otetaan vertailussa huomioon. 3 Laskutusehdot Leasingrahoitus 4 Hintatiedot Vertailukelpoisuuden vuoksi tarjouksessa on ilmoitettava nettohinta euroina kahden desimaalin tarkkuudella alv 0 %. Muita kuluja emme hyväksy. Hintojen mahdolliset muutokset astuvat voimaan vasta maakunnan hyväksymisen jälkeen. 5 Toimittajaa koskevat vaatimukset Toimittajan on liitettävä tarjoukseen kaupparekisteriote sekä todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta. Kaikki palvelut ja yhteydenpidot on voitava suorittaa suomenkielellä. 4 VALINTAPERUSTEET Laitteiden arviointiperusteet ja niiden painotus

6 Tekniset ominaisuudet 25 - sekvenssit - gradientit - äänitaso - kelat Ohjelmistot ja käyttö 25 - laajuus - käytön helppous/automatisointi - koulutus Kuvataso 5 Työasema 5 - ohjelmistot - käyttöominaisuudet Hinta 40 Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Tarjoukset asetetaan pisteytyksen perusteella paremmuusjärjestykseen yllä olevien perusteiden mukaisesti 5 TARJOUSKÄSITTELY Tarjousten avaustilaisuus on suljettu. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida, vaan ne palautetaan avaamattomana tarjouksen jättäneille. Osatarjous otetaan huomioon kontrastiaineruiskun osalta, muilta osin osatarjouksia ei oteta huomioon. Päätöksestä tiedotetaan tarjoajille kirjallisesti. 6 TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 1 Tarjouksen muoto Kirjallinen tarjous tulee lähettää kahtena kappaleena. Tarjoukseen tulee liittää liitteenä oleva excel-tauluko CD:lle. Sähköisen tarjouslomakkeen voi tilata logistiikkapäällikkö Laila Härköseltä ( , Tarjouksen tulee olla suomenkielinen ja sen tulee olla sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 2 Luottamuksellisuus Kaikki tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä,

7 tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite LUOTTAMUKSELLISEKSI. Hinta ei ole liiketai ammattisalaisuus. 3 Lisätietojen pyytäminen ja tarjouksen hylkääminen Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on oikeus pyytää tarkentavia lisätietoja tarjouksiin. Tarjoukset, jotka eivät täytä em. ehtojamme, hylätään hankintalain ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaan tarjouspyyntöä vastaamattomina. 4 Tarjouksen postitusosoite Kirjallinen tarjous on jätettävä liitteineen suljetussa kuoressa osoitteeseen Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani siten, että tarjoukset ovat perillä klo mennessä. 7 Kuoreen merkintä 7/2007 MR-laite 1 Lisätiedot laitetta koskevissa asioissa: Jukka Lehtovirta ylil., Jorma Piirainen huoltomestari, Lisätiedot tarjouspyyntöä koskevissa asioissa: Logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, , Kainuun maakunta -kuntayhtymä Laila Härkönen Logistiikkapäällikkö Liitteet: - pohjapiirros asennustilasta (CD:llä) - yleinen tekninen hankintaohje - julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994 täytettävä excel-taulukko teknisistä ominaisuuksista (CD:ll)

Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat

Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kainuun hankintarengas pyytää kirjallista tarjousta työasemista, näytöistä, kannettavista ja

Lisätiedot

Videoneuvottelujärjestelmät

Videoneuvottelujärjestelmät Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan kuntien Videoneuvottelujärjestelmät Hankintamenettely: asiakirjat liitteineen ja CD -levyt Logistiikkapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto

Lisätiedot

Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009

Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009 1 Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely 3 Hankintalainsäädäntö ja -muoto

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax. 08 615 62071 5.6.2008 Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA

Lisätiedot

Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2

Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2 TARJOUSPYYNTÖ LEIPOMOTUOTTEET 1.8.2010 31.07.2012 + mahdollinen optio 1v + 1v Kajaanin kaupunki/kajaanin Mamselli liikelaitos pyytää tarjouksia Kainuun kuntien hankintarenkaan puolesta hankittavista tuoreista

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja mukana oleva excel

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ

TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ 1/11 TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET

SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ Perusturva/ Suun terveydenhuolto Dno 669/02.08.00/2014 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 29.8.2014 09-29681 SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja 1 kpl:na CD-r

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Tarjouspyyntö # RRTG2012/01 Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta HILMAilmoituskanavassa julkaistun

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 / 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE 1. YLEISTÄ Janakkalassa suun terveydenhuolto toimii kahdella terveysasemalla, Turengissa

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tämän kilpailutuksen sisältö ja vaatimukset on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tämän kilpailutuksen sisältö ja vaatimukset on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. 17.04.2014 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖSTÄ 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnan kohteena on Nurmijärven suun terveydenhuoltoon vuosina 2014 ja 2015 hankittavat koneyksiköt. Vuoden 2014

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2014-010913 Päiväys 17.09.2014

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2014-010913 Päiväys 17.09.2014 1/10 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2014-010913 Laserkeilain 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 17/2015 1 (8) LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 1 Taustatietoa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmästä.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUS- LAITTEESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta digitaalisesta ortopantomografia- ja kefalostaattikuvauslaitteesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1 1.1. Tarjouspyynnön kohde... 1 1.2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen...

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot