TIMBER DRYING KILNS SÉCHOIRS À BOIS SECADORES DE MADERA - TROCKNUNGSTECHNIK. Käyttöohje MK 320-G. Käyttöohje MK320-G (v.1a) KATRES spol. s r.o.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIMBER DRYING KILNS SÉCHOIRS À BOIS SECADORES DE MADERA - TROCKNUNGSTECHNIK. Käyttöohje MK 320-G. Käyttöohje MK320-G (v.1a) KATRES spol. s r.o."

Transkriptio

1 TIMBER DRYING KILNS SÉCHOIRS À BOIS SECADORES DE MADERA - TROCKNUNGSTECHNIK Käyttöohje MK 320-G 1-1

2 1 Järjestelmän kuvaus Kuivausprosessin ohjausjärjestelmän perustana on 20 vuoden kokemus ohjaus- ja automaatiotekniikasta. Siinä on hyödynnetty uusinta tieteen ja tekniikan tietämystä IBM PC -standardin mukaisten ja yhden piirilevyn, PLC-tyypin tietokoneiden avulla ohjattavien teknologisten prosessien ohjaamisen alalta. Säätöjärjestelmä koostuu seuraavista elementeistä virranjakaja kamarin ilmaa mittaavat sensorit suorittavat komponentit (servomoottorit, solenoidiventtiilit) puun kosteudenmittausjärjestelmä erityinen yksiasemainen ohjaustietokone, joka sijaitsee virranjakajassa Microsoft Windows käyttöjärjestelmää käyttävä ohjaustietokone Säätö tapahtuu kahdessa itsenäisessä kierrossa. Yhdessä kierrossa säädellään lämpötilaa, toisessa kuivaamon kamarin ilman suhteellista kosteutta. Onnistuneen kuivausprosessin kannalta on tärkeää, että jokainen säädön osatekijä toimii moitteettomasti (mittaus, servomoottorit, solenoidiventtiilit ja lämmitysjärjestelmän pumput). Säätöön vaikuttavien tekijöiden toiminta on aina tarkistettava ennen kamarin käyttöä. Laitteistolle tehtävät tarkistukset on selitetty jäljempänä.! Ohjausjärjestelmä on täysin automaattinen. Korkeatasoisen kuivauksen varmistamiseksi on kuitenkin syytä ajoittain tarkistaa asetetut ja todelliset arvot. Kovaa puuta kuivattaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kuivauskaavoihin.! Järjestelmän perustan muodostaa oheislaitteeksi asennettu yhden piirilevyn ohjaustietokone ja IBM PC normin mukainen isäntälaitteeksi asennettu päätietokone, jota käytetään tietojen syöttämiseen ja tarkistamiseen. Muistina käytetään HDD-asemaa, johon varsinainen ohjelma ja muutettavat, parametrien avulla syötettävät arvot on tallennettu. Peruskäyttöjärjestelmä on Microsoft Windows, graafinen käyttöliittymä on luotu Control Web ympäristössä. Ohjausohjelma on kirjoitettu yksiasemaisen tietokoneen erityisellä ohjelmistokielellä. Isäntälaite on yhteydessä ohjaustietokoneeseen joko RS 485 väylän tai Ethernet-verkon kautta. Yhteen ohjaustietokoneeseen yhdistettyyn isäntälaitteeseen voidaan liittää jopa 32 kamaria. Tietojen syöttö, hallinta ja järjestelmän käynnistys tapahtuu hiiren vasenta painiketta painamalla. Näppäimistöä käytetään ainoastaan yksinkertaisten numerotietojen syöttöön. Säätö voidaan valita 3 toimintatavan väliltä: - kosteus - perustoiminto, eli säätö kuivausohjelman mukaan, laskemalla arvot jokaiselle sahatavaratyypille erikseen syötettyjen tietojen pohjalta. Arvot asetetaan kamarissa olevan puun kosteuden perusteella - manuaalinen säädettävät suureet Ts ja Pr/Ugl asetetaan manuaalisesti - ajastettu - säätö toteutetaan ajastetun suunnitelman mukaan, ei puun kosteuden perusteella Säätötoiminto on varustettu nk. parametrikentällä, jonka avulla voidaan määritellä ja kuvata säädön yksittäisiä ehtoja. Seuraavissa luvuissa selvitetään yksityiskohtaisesti prosessinhallinnan perustoimet ja mahdollisten vikatilanteiden selvittäminen. Järjestelmä käynnistetään kytkemällä tietokoneeseen virta ja kytkemällä virranjakajan KÄYTTÖVALIKON vaihtokytkin (jos virranjakaja on varustettu sellaisella) asentoon AUT. Kytkimen ollessa mainitussa asennossa, virranjakajan ohjaustaulussa näkyy merkkivalo HL 2. Virranjakaja täytyy olla kytkettynä virtalähteeseen, mistä ilmoittaa merkkivalo HL 1. Järjestelmän käynnistämisen jälkeen näyttöpäätteen ruudulle ilmestyy aloituskuva ja teksti System init. Käynnistyksen jälkeen sisääntulot ja ulosviennit asentuvat, ensimmäinen mittaus alkaa, ja jos kamari käynnistetään, puhaltimet käynnistyvät ensin ensimmäisessä kamarissa ja sitten vaiheittain muissa kamareissa. Jos prosessori sammutetaan kesken kuivauksen, prosessi jatkuu kamarin käynnistymisen jälkeen siitä, mihin prosessi keskeytyi. Järjestelmän käynnistämisen jälkeen tulee esiin PÄÄVALIKKO, joka kamarin hallinnan perustaulukko. Kuivauskamari on esitetty graafisesti näytöllä, jonka oikealla puolella on kamarien vaihtokytkimet K1, K2 jne. Vaihtaminen kamarista toiseen tapahtuu siirtämällä hiiren osoitinta halutun palkin kohdalle 1-2

3 ja painamalla hiiren vasenta painiketta. Vasemalla puolella on palkkikenttä, johon kirjoitettuja toimintoja voidaan valita hiiren avulla. Keskiosassa ylhäällä näkyvät valitun kamarin syötetyt parametrit (puutyyppi, puun paksuus, kuivatustyyppi, haluttu alkukosteus ja loppukosteus). Ruudun keskellä on painike STOP-START, jonka alapuolella näkyvät käyttöarvot, erityisesti asetetut ja todelliset lämpötilat, psykrometrinen erotus, kuivauksen kaltevuus, puun kosteus ja kuivausvaihe. Alaosassa on puoligraafisessa muodossa esitetty arvot yksittäisille antureille, jotka mittaavat puun kosteuden. Anturi voidaan kytkeä pois päältä painamalla painiketta KYLLÄ ja päälle painamalla painiketta EI. Alaosassa vasemmalla näkyy oletettu kuivatusaika, alaosassa oikealla näkyy jo kulunut aika. Kamarin molemmilla puolilla on kaksi mittapistettä, jotka mittaavat kamarissa olevan ilman tilaa. Aktiivisina ovat aina ne, jotka ovat pinosta katsottuna ilman tulosuunnan puolella. Ilman virtaussuunta on merkitty nuolella, joka sijaitsee kamarin välikatossa. Jos puhaltimien moottoreiden varausta ei käytetä, tulee kamarin ilman lämpötilaerojen mittaamiseen käyttää ainoastaan yhtä lämmön- ja psykrometrisen erotuksen mittausjärjestelmää. Järjestelmä on varustettu toiminnolla, jolla voidaan mitata sähkö- ja lämpöenergiaa. Jos järjestelmään on asennettu tarvittavat tunnistinelementit, voidaan kuivausjakson sähkö- ja lämpöenergian kulutus. Samoin voidaan seurata kuivausprosessissa käytettävän veden määrää. 1. Päävalikko 1-3

4 2. Päävalikko sterilointiprosessin aikana 2 Peruskäsitteet Ts - Kuivan lämpömittarin lämpötila, eli kamarin lämpötila. Pr - Psykrometrinen erotus on märän lämpömittarin Ts-lämpötilan ja Tv-lämpötilan välinen erotus eli kastellulla tekstiilillä varustetun lämpömittarin lämpötila. Us - Kuivauksen kaltevuus, puun todellisen kosteuden suhde kamarissa verrattuna kamarin lämpötilaan ja ilmankosteuden määrittelemään puun tasapainokosteuteen. Wpd - Puun kosteus, jonka perusteella prosessia säädellään BNV - Kuitujen kyllästyspiste, noin % puun kosteudesta (FSP fibre saturated point) UGL - Tasapainokosteus (EMC equilibrium moisture content) 3 Säätelytapa Järjestelmä mahdollistaa kaksi kuivauksen säätelytapaa. Tapa valitaan Parametrit 1 -kentästä, kuten jäljempänä on esitetty. Ensimmäinen tapa kuivaus kosteuteen perustuvalla kuivauskaavalla, mikä tarkoittaa kuivausta kosteusantureiden ja kuivauskaltevuuden asetettujen arvojen mukaan (puulaji, puun paksuus ja valittu kuivaustoiminto). Tietokone asettaa parametrien arvot (Ts ja Pr) puun kosteuden mitattujen arvojen mukaan. Tästä syystä puuhun täytyy kiinnittää vähintään yksi anturi. Sen jälkeen, kun puun haluttu loppukosteus on saavutettu, kuivausprosessi päätetään loppukäsittelyyn ja viilennykseen. 3-4

5 Toinen kuivaustapa on manuaalinen (käsin tehtävä) ohjaus, jossa laitteen käyttäjä asettaa niin kamarin lämpötilan Ts:n kuin kamarin psykrometrisen erotuksen Pr:n arvot. Kamari täytyy kytkeä pois päältä manuaalisesti. Kolmas vaihtoehto on käyttää ajastettua säätötapaa. Aloitusparametrien syötön jälkeen lasketaan ajastettu kuivauskaava eli jokaiselle kuivausvaiheelle asetetaan aika, jonka mukaan arvot Ts ja Pr/UGL asetetaan. Asetetun ajan päätyttyä kuivausjaksoa jatkaa seuraava vaihe. Puun kosteuden mittaaminen ei vaikuta vaiheen kulkuun, joten mittaaminen on tässä säätötavassa ainoastaan viitteellinen. 4 Kamarityypit Kuten myöhemmin esitetään, voidaan näkymässä Parametrit 1 asettaa säädöt kuivauskamarille, höyrystyksellä varustetulle yhdistetylle kuivauskamarille ja höyrystyskamarille. Kuivauskamaria käytetään puun kuivaamiseen ja valitsemalla erikoiskaava värillinen pyökki voidaan puun värin käsittely suorittaa siten, että lämmityksen jälkeen höyrystyksen asetettu lämpötila pidetään automaattisesti asetetun ajan, minkä aikana ilmaa kosteutetaan koko ajan (ilmankosteus 100 %). Tämän jälkeen prosessi vaihtuu tavalliseen kuivaukseen. Yhdistetty kamari on niin ikään kuivauskamari, mutta sitä voidaan sen lisäksi käyttää itsenäisenä höyrystyskamarina, jota käytetään vain höyrystyskäyttöön. Lisäksi siinä voidaan suorittaa sterilointiprosessi. Höyrystyskamari on tarkoitettu ainoastaan höyrystyskäyttöön. 5 Asetettavien arvojen määrittely ja hallinta Ohjelmaa hallitaan hiiren avulla, näppäimistöä käytetään ainoastaan numerotietojen syöttämisen helpottamiseen. seuraavassa luvussa esitellään peruskäsitteet, selitetään hiiren käyttöön liittyvät seikat ja opastetaan tietojen syöttämisessä järjestelmään. Kaikissa näyttöpäätteellä näkyvissä ikkunoissa (SYSTEM INITIÄ ja PÄÄVALIKKOA lukuun ottamatta) on käytössä 3 peruspainiketta. - OK painikkeella hyväksytään kaikki ohjelmaan tehdyt muutoksen ja palataan kuivaustaulukkoon - PERUUTA kaikki tehdyt muutokset peruutetaan tällä painikkeella, jonka painamisen jälkeen alkuperäiset asetukset jäävät voimaan. Paluu kuivaustaulukkoon - PALUU painikkeella palataan edelliseen taulukkoon Ohjelmassa on käytössä seuraavat toiminnot, joiden käyttö hiiren avulla on esitetty luvun 5 alaluvuissa. 5.1 Painikkeet Painikkeet näyttävät kolmiulotteisen grafiikan ansiosta todellisilta painikkeilta: Kun hiiren osoitin siirretään painikkeen kohdalle se muoto muuttuu, minkä jälkeen se on pienen käden muotoinen: 5-5

6 Painiketta painetaan klikkaamalla hiiren painiketta valitun ruudulla näkyvän painikkeen kohdalla: Huomio: Jos hiiren osoitinta liikutetaan valinta-alueen ulkopuolella painikkeen painamisen jälkeen ja ennen painikkeen vapauttamista, toiminto ei tule valituksi: Valintapainike Valintapainikkeen painaminen tai vapauttaminen saa aikaan tietyn toiminnon (esim. toiminnon lopettaminen). Painike voidaan valita painamalla hiiren painiketta osoittimen ollessa varauspainikkeen kentän kohdalla... valitsematon painike 5.2 Vaihtopainike... valittu painike Vaihtopainiketta käytetään sovelluksissa silloin, kun yhden mahdollisuuden valitseminen sulkee pois muiden valitsemisen. Käytännössä se tarkoittaa, että yhtä painiketta painamalla valinta poistuu toisen painikkeen kohdalta: Valitsinpainikkeet on useimmiten merkitty pyöreillä painikkeilla (valittu) ja (ei valittu). Valitsinpainike voidaan valita klikkaamalla hiiren painiketta ruudulla näkyvän valitsinpainikkeen kohdalla. Tällöin valinta vaihtuu halutun painikkeen kohdalle. 5.3 Numerorivi Numerorivi on erityinen editointirivi, johon voidaan syöttää numerotietoja ainoastaan seuraavilla tavoilla: - näppäimistön avulla - klikkaamalla hiiren painiketta valikkorivin perässä olevien nuolten kohdalla. Rivi valitaan kuljettamalla hiiren osoitin halutun numerorivin kohdalle ja painamalla tämän jälkeen hiiren vasenta painiketta (tämän jälkeen rivin tietoja voidaan muuttaa näppäimistön avulla), tai viemällä hiiren kohdistin numerorivin perässä olevien nuolten kohdalle ja painamalla nuolta. Rivin numeroarvon nousee tai laskee riippuen siitä, kumpaa nuolta painetaan: 5-6

7 Alasvetovalikko - teksti-ikkuna Tämä rivin perässä on nuoli, jonka välissä on välipalkki. Hiirtä klikkaamalla nuolen kohdalla valikko liikkuu valitun nuolen suuntaan. Valikkoon ei voi kirjoittaa. Valinta tehdään kuljettamalla hiiren osoitin halutun rivin kohdalla ja painamalla vasenta hiiren vasenta painiketta. 5.4 Tekstirivi Tekstiriviin voidaan kirjoittaa tekstiä. Siirtämällä osoitin rivin kohdalla se muuttuu symbolin I muotoiseksi, minkä jälkeen rivi valitaan hiirtä klikkaamalla. Tämän jälkeen riville voi kirjoittaa: Painamalla ENTER-näppäintä tekstirivi varmistuu ja tallennetuu ohjelmaan. 5.5 Valintapalkki Valintapalkkeja on kahta eri tyyppiä vaakasuora pystysuora Toiminto valitaan siirtämällä hiiren osoitin halutun toiminnon kohdalla, jonka jälkeen painetaan hiiren vasenta painiketta. 5-7

8 5.6 Käynnistä-painike ja peruuta-painike Osoittaa kuvake-editorin avulla, mitä toimintamahdollisuuksia ohjelmassa on. Kun laite on pysähdyksissä näkyy vihreä käynnistä-painike ja vastaavasti laitteen ollessa käynnissä näkyy punainen peruuta-painike. 6 Järjestelmän käyttäytyminen tietoja määriteltäessä Johtuen siitä, että siirtyminen kamarien välillä on kahden tietokakoneen välistä kommunikaatiota, on tietojen siirrossa tietty viive. Ruudun näkymä ei ole aktiivinen ennen kuin tiedot ovat siirtyneet. Tietojen siirtymisen jälkeen käsiteltävät arvot muuttuvat värillisiksi. 7 Kuivauskaavan määrittely kuivauksen käynnistäminen Kuivauskaava syötetään järjestelmään siten, että järjestelmän käyttäjä vastaa tietokoneen esittämiin kysymyksiin. Jos järjestelmä on pysähdyksissä, syttyy vihreä Käynnistä-kuvake. Painamalla hiiren vasenta painiketta Käynnistä-kuvakkeen kohdalla (käden muotoisen osoittimen täytyy olla kuvakkeen kohdalla) tulee näkyviin tietojen syöttö -ikkuna. 3. Tietojen määrittely Hiiren ja joissakin tapauksissa näppäimistön avulla asetetaan arvot seuraavasti: 7-8

9 UUSI TÄYTTÖ - tämän kentän valitseminen jälkeen ohjelma mahdollistaa uusien aloitusparametrien syöttämisen, tätä toimintoa tulisi käyttää vain, kun kyseessä on uusi sahatavaran täyttö. Ennen painikkeen valitsemista täytyy suorittaa kuivaustiedostojen arkistointi (katso graafit). KÄYNNISTÄ tämän kentän valitseminen aloittaa kuivauksen, siten kuin se on uusin parametrein määritelty tai jatkaa kuivausta muuttamattomien parametrien mukaan PERUUTA tietojen syöttö -näkymä sulkeutuu, kamari jää pysähdyksiin alkuperäisten asetusten mukaisesti. TAULUKKO näyttää kuivauskaavan laskennallisen taulukon. Jos valitaan erityinen kuivatustyyppi, voidaan valinnan tehdä muutoksia, jotka voidaan arkistoida myöhempää käyttöä varten. Tiedosto tallentuu annetulla nimellä. ARKISTO mahdollistaa erityisen kuivatustyypin asettamisen hyödyntämällä aiemmin tallennettu ja kuivauskaavoja. Kun painike Uusi täyttö on valittu, asetetaan aloitusarvot seuraavasti: 7.1 Puulaji Kuivatettava puulaji valitaan valitsemalla tietty puulaji. Valittu puulaji näkyy valintakentän yläpuolella olevalla rivillä. Samalla arvioitu kuivatusaika tulee näkyviin. Yhdistetyssä kamarissa voidaan lisäksi syöttää ohje sahatavaran höyrystysestä valitsemalla puulaji Värillinen pyökki. Höyrystyskamaria varten tietoa puulajista ei syötetä. Tällaisessa tapauksessa voidaan ainoastaan syöttää tiedot lämpötilasta ja höyrystysajasta, jolloin höyrystysaika lasketaan siitä, kun kamarin lämpötila saavuttaa 5 o C alemman lämpötilan kuin asetettu Ts Asiakaskohtainen puulajiluettelo Uuden täytön valinnan yhteydessä on mahdollista, esiasetettuja puulajeja lukuun ottamatta, määritellä ja valita muita puulajeja asiakkaan toivomusten mukaisesti. Uusia määriteltyjä puulajeja voidaan hallita valitsemalla Puutyyppi-valikon viimeinen valittavissa oleva mahdollisuus. Valinnalla Muut avataan puulajien hallinnan dialogi-ikkuna, johon voidaan tarpeen mukaan lisätä puulajeja tai poistaa niitä. Puulajien hallinnan dialogi-ikkunassa on tekstikenttä Nimi, jossa määriteltyjen puulajien nimet näkyvät. Jokaisen puulajin kohdalle numerokenttään Luokitus täytyy asettaa puulajin luokitus (Katresin määritelmien mukaisesti). Puulajin oikean luokituksen määrittely on tärkeää ohjelmoimattoman kuivauskaavan laskemisen kannalta. Nimen ja luokitusnumeron oikealla puolella sijaitsevan liikuteltavan palkin avulla voidaan selata määriteltyjen puulajien listaa Uuden puulajin lisääminen Puulajien hallinnan dialogi-ikkunan liikuteltavan palkin avulla saadaan näkyville viimeinen tieto --- Kirjoita nimi Tekstikenttä valitaan hiiren avulla ja nimen paikalle kirjoitetaan uuden määriteltävän puulajin nimi. Numerokenttään lisätään puulajin luokitus (Katresin määritelmien mukaisesti) ja painetaan painiketta <Lisää> (oikealla ylhäällä), minkä jälkeen uusi puulaji ilmestyy luettelon loppuun Puulajin poistaminen Puulajien hallinnan dialogi-ikkunan liikuteltavan palkin avulla saadaan näkyville sen puulajin nimi, joka halutaan poistaa luettelosta. Painamalla painiketta <Poista> (oikealla alhaalla) puulaji poistetaan luettelosta Puulajin nimen ja luokituksen muutos Puulajien hallinnan dialogi-ikkunan liikuteltavan palkin avulla saadaan näkyville sen puulajin nimi, jota halutaan muuttaa. Puulajin nimi ja tarvittaessa luokitus muutetaan tekstikentässä. Painamalla painiketta <Muuta> (oikealla keskellä) muutoksen tallentuvat. 7-9

10 Kun kaikki halutut muutokset asiakaskohtaiseen luetteloon on tehty, puulajien hallinnan dialogiikkuna suljetaan painamalla painiketta <Sulje> Puun valinta uutta täyttöä varten Asiakkaan määrittelemä puulaji ilmestyy Puutyyppi valintakentän loppuun. Tällaisen puulajin valinnan yhteydessä sen alapuolella näkyy myös puulajin luokitus (asiakkaan asettamana Katresin määritelmien mukaisesti). 7.2 Puun paksuus Asetusarvojen ohjeiden mukaisesti asetetaan puun paksuus millimetreissä. Höyrystyksessä puun paksuutta ei aseteta. 7.3 Alkukosteus Tähän kohtaan syötetään suurin mitattu kosteus. Alkukosteus vaikuttaa arvioituun kuivausaikaan ja ajastetun kuivauskaavan laskemiseen. Jos anturit on asetettu puuhun ja kosteus on yli 15 %, tietokone tarjoaa suurimman tai keskimääräisen arvon parametreissa 1 asetettujen arvojen mukaisesti. Arvoja ei käytetä höyrystyksessä. 7.4 Loppukosteus lopussa Tähän kohtaan asetetaan haluttu loppukosteus. 7.5 Kuivaustyyppi Kuivaustyyppiin liittyvät vaatimukset asetetaan laatuvaatimusten pohjalta. Kuivaustyypiksi voidaan valita pehmeä, kova tai tavallinen. Pehmeää kuivausta suositellaan käytettäväksi, jos halutaan saavuttaa kuivatun puun laatuluokitus 1 (pienoismallit, soittimet, piiput jne.), tavallista kuivausta käytetään silloin, kun halutaan laatuluokitusta 2 vastaava puuta, jota käytetään puusepänteollisuudessa. Kovaa kuivausta käytetään silloin, kun puun halutaan vastaavan laatuluokitusta 3 (rakennusteollisuus, pakkausmateriaalit, lavat ja vastaavat). Kuivauksen voi myös määritellä itse (niin kosteuden kuin ajastuksenkin perusteella). Tietokone tarjoaa tavallisessa kuivaustyypissä käytettävää kuivauskaavaa. Painamalla palkkia taulukko saadaan näkyville omien vaatimusten mukainen kuivauskaava ja siihen voidaan tehdä muutoksia. Muutettu taulukko voidaan tallentaa arkistoon, josta se voidaan ottaa milloin tahansa käyttöön. Arkistointi tapahtuu painamalla palkkia arkisto, ja kirjoittamalla nimi, jolla muutettu kaava arkistoidaan (enintään 8 tavallista kirjain- tai numeromerkkiä, ilman välimerkkejä, vinoviivoja tai vastaavia). Valinta vahvistetaan painamalla vihreää painiketta, jolloin nimen täytyy välittyä vasempaan kenttään. Tämän jälkeen painetaan painiketta OK. Tiedosto tallentuu arkistoon ja kamari voidaan käynnistää painamalla painiketta START. Tietokone suorittaa kuivausprosessin suunnitellun oman kaavan mukaisesti. Jos järjestelmään syötetään oma kuivaustyyppi, voidaan aikaisemmin tallennettu kaava hakea arkistosta valintarivin avulla painamalla palkkia arkisto ja valitsemalla kyseisen tiedoston nimi, valinta vahvistetaan painamalla vihreää Enter-painiketta. Nimi kopioidaan vasempaan ikkunaan painamalla painiketta OK. Painamalla painiketta Peruuta voidaan koko toiminto peruuttaa. 7-10

11 4. Kuivauskaavan tallentaminen arkistoon 7-11

12 5. Kaavan hakeminen arkistosta 7.6 Käyttö kesällä ja talvella Lämmitystapa voidaan valita painiketta painamalla. Valittaessa talvikäyttö tietokone pitää lämpötilaa tietyn ajan (3 tuntia jokaista 1 paksuussenttimetriä kohden x lämmityskerroin) 22 C:ssa, jotta puu ehtisi sulaa, minkä aikana tuuletusluukut ovat avoinna. Sulatusajan päätyttyä lämmitysprosessi jatkuu tavanomaiseen tapaan. Tämä toiminto valitaan silloin, kun puu on vahvasti jäässä ja puun ympäristön lämpötila on alle 10 C. Esimerkki: puun paksuun = 20 mm, lämmityskerroin = 1,5. Tietokone pitää lämpöä 22 o C:ssa 2,0 x 3 x 1,5 = 9,0 tunnin ajan. Tämän jälkeen lämpötila nousee, ja kun asetettu Ts:n arvo vähennettynä kertoimella siirtyminen kuivaukseen (katso Parametrit 2) on saavutettu, tietokone ryhtyy laskemaan niin kutsutun stabilisointilämmityksen tarvitsemaa aikaa, joka vaaditaan puun lämmittämiseksi 2,0 x 1,5 = 3 tunnin ajan. Tämän jälkeen tietokone siirtyy kuivausvaiheeseen. 7.7 Höyrystyslämpötilan ja ajan määrittely 6. Höyrystyksen tietojen määrittely Kuivauskamarin höyrystyslämpötila ja aika voidaan asettaa vain käytettäessä kuivauskaavaa Värillinen pyökki (katso Uusi täyttö: puutyyppi). Kuivauksen aloitusparametrien määrittelyikkunassa voidaan asettaa höyrystyslämpötila ja aika. Valinnan mukainen höyrystys alkaa lämmitysvaiheen loputtua. 7.8 Sterilointilämpötilan ja ajan määrittely 7. Steriloinnin määrittely Tässä tapauksessa voidaan määritellä sterilointilämpötila ja -aika. Lämpötila määrittyy kuivan lämpömittarin arvojen mukaan, asetettu lämpötila on aina 10 C korkeampi kuin sterilointilämpötila. Sterilointiaika lasketaan asetetun sterilointilämpötilan noustua 13 asteen päähän alimman arvon mitanneen anturin arvosta. 7.9 Taulukko Painamalla painiketta Taulukko saadaan näkyville kuivauskaava taulukon muodossa. Kun tämän jälkeen painetaan palkkia Graafit, saadaan Ts, Tv ja Wpd näkyviin graafisessa muodossa. Molemmat näkymät voidaan tulostaa valitsemalla Tulosta luvussa 5 esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Syötettäessä yksittäinen kuivauskaava voidaan taulukkoa työstää, eli tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Tämä saadaan aikaan valitsemalla kyseinen rivi hiiren avulla ja tekemällä rivillä tarvittavat muutokset. Taulukossa liikutaan nuolien tai hiiren avulla. Muutokset voivaan ottaa käyttöön erityisen kuivausohjelmassa (OK), ne voidaan myös jättää käyttämättä (Paluu) tai ne voidaan arkistoida (Arkistointi) ja pitää tallessa mahdollista myöhempää käyttöä varten (katso luku 7.5). Jos käytetään ajastettua toimintatapaa, näkyy aina ensimmäisessä pylväässä kyseisen vaiheen aika ja toisessa pylväässä samalle vaiheelle asetetut Ts ja Pr/Ugl. Ajastettua kuivauskaavaa voidaan muuttaa riippumatta Kuivaustyypistä. 7-12

13 8. Oman kaavan muuttaminen 7.10 Prosessin käynnistys Kamari käynnistyy painettaessa painiketta START, tietojen syöttö valikko sulkeutuu ja PÄÄVALIKKO tulee näkyviin. 8 Parametrien asettaminen Parametrit vaikuttavat kuivausprosessin kulkuun, kuvailevat kamarin järjestelmää, mittausjärjestelmää jne. Parametrit jaetaan numeroparametreihin ja tekstiparametreihin. Parametrit sijaitsevat PÄÄVALIKON palkkien Parametrit 1 ja Parametrit 2 kohdalla. 8.1 Tekstiparametrit - Parametrit 1 Parametreja 1 käytetään MK200G:n ohjausohjelman asetusten määrittämiseen, teknisen varustelutason ja kuivausprosessin perusvaatimusten mukaisesti. Parametrit 1 asetetaan jokaisella kamarille erikseen. Joitakin parametreja 1 voidaan muuttaa kuivauksen aikanakin (esim. kontrolli maksimin tai keskiarvon mukaan, keskiarvo, mittaus, viilennys jne.). Joitakin parametreja ei voi muuttaa (esim. kamarityyppi, varaus kyllä/ei). Jotkut parametrit riippuvat laitteiston teknisestä varustuksesta, eikä niitä pitäisi muuttaa ollenkaan (esim. lämmitys, kosteutus höyry/vesi jne.). Parametreja muutettaessa tulee 8-13

14 aina toimia harkiten ja muistaa, että usein tehdyt muutokset eivät hyödytä automaattisen ohjauksen toimintaa. Arvojen vaihto tapahtuu valitsemalla halutun arvon vaihtopainike. Painamalla painiketta OK asetetut arvot tallentuvat muistiin ja parametrinäkymä sulkeutuu. Painamalla painiketta Peruuta alun perin asetetut arvot säilyvät. 9. Parametrit 1 Kamari - Kuivauskamari - Yhdistetty kamari - Höyrystyskamari Kamarityyppi on pysyvä asetusarvo. Säätö - Kosteus - Manuaalinen - Aika Puun kosteutta mittaavilla antureilla varustetuissa kamareissa suositellaan käytettävän kosteussäätöparametria, jossa kuivausympäristö muuttuu Wpd:n laskusta riippuen, minkä ehtona on kuitenkin, että vähintään yksi puun kosteutta mittaava anturi on kytkettynä päälle. Muut säätöparametrit ovat tässä järjestelmässä kytkettyinä pois päältä. Manuaalista säätöä ohjataan näkymän muutokset avulla, kuten jäljempänä on esitetty. Kontrolli - Maksimi - Keskiarvo 8-14

15 Tämän parametrin avulla määritellään Wpd:n laskutapa (PÄÄVALIKOSSA ilmoitettu puun kosteus), jonka perusteella prosessori asettaa tietyllä hetkellä halutut Ts, Pr (Ugl), Us -arvot. Jos parametriksi asetetaan Maksimi, Wpd on yhtäläinen päälle kytketyn anturin mittaaman korkeimman arvon kanssa. Jos parametriksi asetetaan Keskiarvo, lasketaan Wpd päälle kytkettyjen antureiden laskennallisena keskiarvona perustuen parametriin Keskiarvon laskeminen (katso jäljempänä). - Kaksi kosteinta - Kolme kosteinta - Neljä kosteinta - Viisi kosteinta - Kaikki Kun parametri kontrolli keskiarvo asetetaan, täytyy määritellä aktiivisten antureiden määrä, joiden antamien arvojen mukaan keskiarvo lasketaan. Anturi on aktiivinen, kun se on kytketty kuivaukseen päävalikon OK-symbolin avulla. Vaihe Tasaannutus - KYLLÄ - EI Valitsemalla EI voidaan tasaannutusvaihe jättää pois kuivatusprosessista. Kun kuivausprosessin kosteus on yli 17 %, ei loppukäsittelyä suoriteta. Huomautus: Valintaa EI voidaan käyttää ainoastaan, kun vaatimukset laadun suhteen ovat matalampia. Viilennys - Ajastettu - Ts:n mukaan (by Ts) Ajastettuna asetettu VIILENNYS-vaihe määrittyy puun paksuudesta saatujen tietojen mukaan (katso Parametrit 2 viilennyskerroin). Valittaessa parametri Ts:n mukaan kuivausprosessi päättyy, kun parametreissa 2 määritellyn Ts:n lopullinen arvon mukainen lämpötila on saavutettu. Parametrin arvo onkin tästä syystä tarpeen määritellä aina oikein. Ilmastointi (jälkihöyrystys ) - KYLLÄ - EI Asetuksiin pätee edellisen kohdan asetusohjeet. Tasaannutus 2 - KYLLÄ - EI Valitsemalla KYLLÄ voidaan TASAANNUTUS 2 vaihe liittää kuivausprosessiin. Kyseessä on vaihe, joka voidaan manuaalisesti liittää kuivausprosessiin ja joka toimii kovaa puuta kuivatessa siten, että vaiheen valinnan jälkeen näkymässä muutokset lämpötila laskee 5 C, tuuletusluukut avautuvat ja Pr:n mukainen kosteutus alkaa. Vaiheen tarkoituksena on lämpögradientin kääntäminen niin, että puun pinta on viileämpi kuin puun sisus, mikä eheyttää veden kulkukanavat puussa. Mittaus - Molemmat sensorit - Ensimmäinen sensori - Toinen sensori Vakiokokoonpanoon on asennettu molemmat sensorit. Ensimmäisen sensorin häiriön sattuessa varausilmavirralla varustetussa kamarissa muutetaan Mittaus-parametrin asetukseksi Toinen sensori ja vastaavasti toisen sensorin häiriön sattuessa asetukseksi Ensimmäinen sensori. Päävalikossa 8-15

16 näkyvät psykrometrit kamarin molemmilla puolilla osoittavat tällöinkin todellisia mitattuja arvoja. Erityisohjauksessa sammutetun psykrometrin mittausarvoja ei käytetä. Sensori - PT Kompact - Ilmankosteus Kamarin lämpötilan ja ilmankosteuden arvoja mittaavan sensorin tyyppi asetetaan pysyväksi asetusarvoksi. Psykrometri = PT 100, elektroninen mittaus = Kompact ja tasapainokosteuden sensori (EMC) = Ugl. Kosteutus - Vesi - Höyry Asetetaan pysyväksi asetusarvoksi asennetun kosteutusjärjestelmän perusteella. Lämmityksen aikana - KYLLÄ - EI Valitsemalla EI kosteutus kytketään pois päältä Lämmitys-vaiheesta, jolloin ilmatilaa kuivaamossa säädellään Parametrien 2 arvojen mukaan: Ts:n nousu lämmityksen aikana (Ts increase during heating) ja Pr:n suurin erotus lämmityksen aikana (Max. differ. of Pr during heating). Lämmityksenaikainen kosteutus voidaan kytkeä pois päältä, jos käytetään tuoretta, pinnalta kosteaa puuta tai pehmeää puuta, jolle ei aseteta laatuvaatimuksia. Muissa tapauksissa kosteutus jätetään päälle valitsemalla KYLLÄ. Lämmitys - Vesi - Höyry Lämmitysjärjestelmä asetetaan pysyväksi asetusarvoksi. - Servo - Kaksiasemainen (two positional) Tuuletus- ja lämmitystapa asetetaan pysyviksi asetusarvoiksi käytetystä laitteistosta riippuen. Puhallin Pyörimisen säätö - EI - KYLLÄ - Ekotronic - Kosketuksesta (by contact) Pyörimisen säätö parametrin asetus riippuu kuivaamon sähkölaitteistosta. Parametri aktivoi puhaltimien ohjauksen puun kosteuden mukaan. Jos asetukseksi valitaan Kosketuksesta, tiettyyn vaiheeseen päästyään osa puhaltimista kytkeytyy pois päältä. Valintoja KYLLÄ tai Ekotronic voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että laitteistossa on taajuudenmuunnin, joka mahdollistaa tasaisen pyörimisen säädön. Jos asetukseksi valitaan KYLLÄ, tietokone ohjaa pyörimistä valitun kuivauskaavan mukaan. Jos asetukseksi valitaan Ekotronic, pyörimisen säätö ei riipu ainoastaan puun kosteudesta (kuten valittaessa KYLLÄ), vaan myös pinon alku- ja päätösreunojen välisestä ilmankosteudesta. Suunnanvaihto - KYLLÄ - EI 8-16

17 Ilmanvirran suunnanvaihtajalla varustetuissa kamareissa valitaan pysyväksi asetusarvoksi KYLLÄ, muiden kohdalla valitaan EI (KS mini, KSR1). Virheellisellä asetuksella voi olla vakavia seuraamuksia. Hehkutus - EI - KYLLÄ Kun valitaan EI kuivaamon ollessa pysähdystilassa lämpötilanmuutokset eivät toteudu. Valitsemalla KYLLÄ tietokone käynnistää lämmityksen ja pumpun, kun lämpötila laskee alle +5 C:een, jottei lämmitysjärjestelmä jäätyisi laitteen ollessa pysähdystilassa. Lämpötilan laskiessa alle 2 C:een ja hehkutuksen ollessa kytkettynä päälle yksi puhallinsarjoista kytkeytyy päälle. Huomautus: kun KAD-kamareita täytetään jäätyneellä puulla, voi poistuva jäinen ilma vaurioittaa kuivaamon takaseinän psykrometriä. Tuuletus - Servo - Kaksiasemainen (two positional) 8.2 Numeroparametrit - Parametrit 2 Parametrit 2 ovat numeerisia arvoja, jotka vaikuttavat järjestelmän toimintaan kuivaus- tai höyrystysprosessin aikana. Niiden arvoja muutetaan rivin perässä olevasta numerolaatikosta. Parametrit määritellään jokaiselle kamarille erikseen. Joitakin parametreista 2 voidaan muuttaa kuivausjakson aikana (esim. Lämpötilan nousu, Tasaannutuslämpötilan nousu (Equal. and condit. temper. increase), Sallittu lämpötilan lasku, Lämpötilan hystereesi, Kosteutusaika, Kosteuskerroin, Ts:n loppuarvo kamarissa (Final Ts) jne.). Joidenkin parametrien muuttamisella ei ole merkitystä, sillä niiden muutokset eivät välity jo käynnissä olevaan prosessiin (esim. Lämmityskerroin). Jotkin parametreista ovat riippuvaisia järjestelmän laitteista, eikä niitä pitäisi muuttaa ollenkaan (esim. Antureiden lukumäärä, Servolämmityksen aika, Servotuuletuksen aika, Veden mittaus kamarissa nro.). Parametreja muutettaessa tulee aina toimia harkiten ja muistaa, että usein tehdyt muutokset eivät hyödytä automaattisen ohjauksen toimintaa. 8-17

18 10. Parametrit 2 Johtumiskerroin [määreetön luku] (0,3 10,0, standardi 1,5) Vaikuttaa KUIVAUKSEEN tarvittavan ajan laskemiseen. Parametrin 1: Säätö - Kosteus valinnalla lasketaan alustava (suuntaa-antava) kuivaukseen kuluva aika. Valintaa Säätö - Aika käytetään kuivauskaavan laskemiseen ja siten myös todellisen kuivausajan lyhentämiseen ja pidentämiseen. Esimerkki: Johtumiskertoimen arvoksi asetetaan 1,5, jolloin kuivauksen perusaika pitenee 1,5 kertaa. Lämmityskerroin [määreetön luku] (0,3 10,0, standardi 1,2) Lämmityskerroin vaikuttaa Lämmitysajan pituuteen. Lämmitysaika lasketaan seuraavalla kaavalla: Lämmitysaika [h] = puun paksuus [cm] x Lämmityskerroin Lämmitysaikaa ryhdytään laskemaan, kun todellinen Ts saavuttaa arvon, joka määritellään vähentämällä kerroin siirtyminen kuivaukseen asetetusta Ts:stä lämmityksessä (määritelty kuivauskaavataulukon mukaan). lämmitysajan päätyttyä kamarissa alkaa kuivausvaihe. Asettamalla arvon talvikäyttö kokonaislämmitysaika nelinkertaistuu, ¾ tästä ajasta lämpötila pysyttelee 22 C:ssa. Esimerkki: Puun paksuus = 30 mm, kesäkäyttö, lämmityskerroin = 1,5, kuivauslämpötila asetettu Ts = 60 C, siirtyminen kuivaukseen = +5 C. Kun lämpötila 55 C (60-5=55) on saavutettu, alkaa lämmitysaika, joka saadaan näkyville painamalla Päävalikon Aika-palkkia. Kun 3,0 x 1,5 = 4,5 tuntia on kulunut, kamari siirtyy lämmitysvaiheesta kuivausvaiheeseen (vaatimuksena on asetetun Ts:n saavuttaminen). Tasaannutuskerroin [määreetön luku] (0,3 10,0, standardi 1,0) Vaikuttaa loppukäsittelyaikaan. TASAANNUTUSAIKA (ks. suurin sallittu Pr:n erotus tasaannutuksessa (Max. differ. of Pr in equalizing)) lasketaan seuraavasti: 8-18

19 tasaannutuskerroin x 2 tuntia jokaista paksuussenttimetriä kohden. JÄLKIHÖYRYSTYSAIKA lasketaan seuraavasti: kova puuaines tasaannutuskerroin x 2 tuntia jokaista paksuussenttimetriä kohden (pehmeä puuaines 1h/cm). JÄLKIHÖYRYSTYSAIKA alkaa TASAANNUTUSAJAN päättymisestä. Viilennyskerroin [määreetön luku] (0,3 10,0, standardi 1,0) Vaikuttaa viilennysaikaan siinä tapauksessa, että parametreissa 1 on viilennyksen säätö asetettu arvolle Ajastettu. Kamari kytkeytyy pois päältä, kun seuraavasti laskettu aika on kulunut: 1 tunti paksuussenttimetriä kohden x Viilennyskerroin. Tasaannutuskerroin 2 [määreetön luku] (0,3 10,0, standardi 1,0) Vaikuttaa loppukäsittelyaikaan. TASAANNUTUSAIKA 2 lasketaan seuraavalla tavalla: tasaannutuskerroin 2 x 1 tuntia paksuussenttimetriä kohden. Suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksen aikana (Max. differ. of Pr during heating) [ o C] (0,0 10,0 o C, standardi 2,0; kovat puulajit 0,5-1,5) Parametri korjaa kamarin kosteutta lämmitysvaiheessa. Jos todellinen Pr on pienempi kuin asetetun Pr:n + Suurimman sallitun lämmityksen aikaisen erotuksen summa, tietokone jatkaa lämpötilan nostamista, kunnes todellinen Pr on suurempi, kamari ei nosta lämpötilaa, kosteuttaa (jos Ts on yli 30 C) ja odottaa kunnes todellinen Pr (ja näin ollen myös ilmankosteus) on saavuttanut halutun tason. Esimerkki: Jos todellinen Pr = 5, asetettu Pr = 2 ja Suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksen aikana = 2, kamari keskeyttää lämmityksen, kosteuttaa ja odottaa kunnes todellinen Pr laskee alle 4:n ( 2+2 = 4). Tämän toiminnon aktivoitumisesta ilmoittaa alarm 1. Suurin sallittu Pr:n erotus tasaannutuksessa (Max. differ. of Pr in equalizing) [ o C] (0,0 10,0 o C, standardi 5,0) Jotta tasaannutusvaiheessa olisi riittävästi kosteutta, aloitetaan tasaannutusajan laskeminen vasta, kun todellinen Pr laskee asetetun Pr:n + suurimman tasaannutuksessa sallitun Pr:n erotuksen yhteenlasketun arvon alapuolelle Esimerkki: Jos asetettu Pr = 15 C, suurin sallittu Pr:n erotus tasaannutuksessa = 5 C, tasaannutusaika alkaa hetkestä, jolloin todellinen Pr laskee alle 20 C:een. Suurin sallittu Pr:n erotus höyrystyksessä (Max. differ. of Pr during heat treatm.) [ o C] (0,0 30,0 o C, standardi 2,0) Toimii saman periaatteen mukaisesti kuin parametri suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksen aikana. Vaikuttaa ainoastaan puun värikäsittelyprosessiin (Höyrystys tai Pyökin höyrystys). Ts:n kasvu lämmityksen aikana (Ts increase during heating) [ o C/h] (1 20 C/h, standardi 10) Määrittelee lämmitysvaiheen korkeimman sallitun lämpötilan nousun 1 tuntia kohden. Lämmitysvaiheessa myös asetetun Pr:n ylittäminen voi vaikuttaa lämmönnousuun (katso parametri suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksen aikana). Suositeltavat parametrien arvot: pehmeät puut kovat puut Talviaika 4 8 C/h 1 3 C/h Kesäaika C/h 2 6 C/h Esimerkki: jos arvoksi asetetaan 2 o C, lämpötila kasvaa lämmityksen aikana 2 o C tunnissa. Ts:n kasvu kuivauksen aikana (Ts increase during drying) [ o C/h] (1 30 C/h, standardi 10) Määrittelee kuivausvaiheen korkeimman sallitun lämpötilan nousun, parametriin pätevät samat säännöt kuin lämmitykseen. Ts:n kasvu höyrystyksen aikana (Ts incr. during heat treatm.) [ o C/h] (1 40 C/h, standardi 10) Määrittelee höyrystysvaiheen korkeimman sallitun lämpötilan nousun, parametriin pätevät samat säännöt kuin lämmitykseen. 8-19

20 Lämpötilan nousu [ o C] ( C, standardi 0) asetettu Ts nousee tai laskee valitun kuivauskaavan taulukossa parametrin asetetun arvon mukaisesti, joka määritellään parametreissa 1: Lämpötilan nousu - Lineaarisesti / Absoluuttisesti. Esimerkki: Jos asetetaan parametri lämpötilan nousu = 10 o C, ja parametrissa Lämpötilan nousu absoluuttisesti, siirtyy lämpötilakäyrä 10 o C ylemmäs, parametrissa Lämpötilan nousu - lineaarisesti kuivausvaihe alkaa alkuperäisessä lämpötilassa ja päättyy lämpötilassa, joka on 10 o C korkeampi, jolloin lämpötilan kasvu lasketaan lineaarisesti vaiheittain perustuen puun kosteuteen ja alku- sekä loppukosteuteen. Jos asetetaan negatiivisia arvoja, asetettu Ts laskee absoluuttisesti -parametrin sääntöjen mukaisesti Tasaannutuslämpötilan nousu (Equal. and condit. temper. increase) [ o C] ( C, standardi -5) Parametri korjaa TASAANNUTUSVAIHEEN lämpötilan tietokoneen laskeman peruslämpötilan suhteen. Laskemalla tasaannutuslämpötilaa viimeisimpään kuivauslämpötilaan verrattuna voidaan haluttu Pr saavuttaa helpommin. Esimerkki: Jos tietokone laskee tasaannutuslämpötilaksi 55 C, tasaannutuslämpötilan nousun kertoimen -5 o C asettamisen jälkeen asetettu Ts on TASAANNUTUSVAIHEESSA 50 C. Sallittu lämpötilan lasku [ o C] (2 20 C, standardi 10) Lämpötilan hystereesi [ o C] (0 10 C, standardi 5, mutta aina pienempi kuin sallittu lämpötilan lasku) Jos KUIVAUSVAIHEESSA todellinen Ts on matalampi kuin asetettu Ts vähennettynä sallittu lämpötilan lasku, tuuletusluukut sulkeutuvat ja kamari odottaa, kunnes todellinen Ts nousee asetetun Ts:n vähennettynä lämpötilan hystereesi, arvon erotuksen yläpuolelle. Tämän jälkeen tietokone ryhtyy taas säätelemään kuivausympäristön kosteutta, minkä aikana tuuletuksen säätö toimii lämpöalalla, joka on puolet molempien parametrien arvoista, tuuletusluukkujen toiminta on rajoitettu 0 % - 30 %:iin. Esimerkki: Jos asetettu Ts. = 60 C, sallittu lämpötilan lasku = 10 C ja lämpötilan hystereesi = 5 C, lämpötilan laskiessa alle 50 C:een (60-10=50), tuuletus kytkeytyy pois päältä ja kamari odottaa, kunnes lämpötila nousee 55 o C:een (60-5=55). Jos todellinen Ts laskee alle 55 C:een (60-10/2=55), tuuletuksen säätö toimii 0-30 %:n kapasiteetilla. Kun lämpötila 57,5 C (60-5/2=57,5) on saavutettu, säätö toimii jälleen täydellä kapasiteetilla. Huomautus: Jos jokin näistä parametreista on 0, tai jos hystereesi oli suurempi tai yhtä suuri kuin sallittu lämpötilan lasku, tietokone ei pysty säätelemään kamarin ilmankosteutta. Siirtyminen kuivaukseen [ o C] (2 30 C, standardi 5) Jos todellinen Ts saavuttaa asetetun Ts:n arvon (ensimmäisen kuivausvaiheen ajaksi) vähennettynä parametri siirtyminen kuivaukseen, aletaan lämmitysaikaa laskea. Tarvitun ajan kuluttua (katso lämmityskerroin) prosessissa siirrytään KUIVAUSVAIHEESEEN. Esimerkki: Jos ensimmäinen kuivauslämpötila = 50 C ja parametri siirtyminen kuivaukseen = 5 C, alkaa lämmitysajan laskeminen hetkestä, jolloin todellinen Ts ylittää arvon 45 o C (tavanomaisesti lämmitysajaksi lasketaan 1 tunti jokaista paksuussenttimetriä kohden x lämmityskerroin). Huomautus: Jos parametri siirtyminen kuivaukseen olisi 0, on mahdollista, että prosessissa ei siirryttäisi LÄMMITYSVAIHEESTA KUIVAUSVAIHEESEEN. Suurin sallittu Ts:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi (Max. differ. of Ts for alarm) [ C] (0 99,9, standardi 5,0) Jos LÄMMITYS- tai KUIVAUSVAIHEEN aikana todellinen Ts ylittää asetetun Ts:n parametrin arvolla yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 5 liian korkea lämpötila, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Kun todellinen Ts laskee parametrin määrittelemän rajan alapuolelle, kamari käynnistyy jälleen. Jos parametrin arvoksi määritellään 0,0 C, hälytysjärjestelmä ei toimi. 8-20

21 Esimerkki: Jos asetettu Ts = 50 C ja suurin sallittu Ts:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi = 5,0 C, siinä tapauksessa, että todellinen Ts on suurempi kuin 55,0 C yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 5 liian korkea lämpötila, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Suurin sallittu Ts:n erotus tasaannutuksessa hälytyksen laukaisemiseksi (Max. diff. of Ts dur. egal. for alarm) [ C] (0 99,9, standardi 5,0) Jos TASAANNUTUS- tai JÄLKIHÖYRYSTYSVAIHEESSA todellinen Ts ylittää asetetun Ts:n parametrin arvolla yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 5 liian korkea lämpötila, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Kun todellinen Ts laskee parametrin määrittelemän rajan alapuolelle, kamari käynnistyy jälleen. Jos parametrin arvoksi määritellään 0,0 C, hälytysjärjestelmä ei toimi. Esimerkki: Jos asetettu Ts = 50 C ja suurin sallittu Ts:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi = 5,0 C, siinä tapauksessa, että todellinen Ts on suurempi kuin 55,0 C yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 5 liian korkea lämpötila, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Suurin sallittu Pr:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi (Max. differ. of Pr for alarm) [ C] (0 9,9, standardi 3,0) Jos todellinen Pr ylittää asetetun Pr:n parametrin arvolla yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 6 liian korkea Pr, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Kun todellinen Pr laskee parametrin määrittelemän rajan alapuolella, kamari käynnistyy jälleen. jos parametrin arvoksi määritellään 0,0 C, hälytysjärjestelmä ei toimi. Esimerkki: Jos asetettu Pr = 8 C ja suurin sallittu Pr:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi = 3,0 C, siinä tapauksessa, että todellinen Pr on suurempi kuin 11,0 C yli puolen tunnin ajan, tulee näkyville hälytys alarm 6 liian korkea Pr, jolloin kamari pysähtyy ja avaa tuuletusluukut. Antureiden lukumäärä [kpl] (0 16, standardi 6) Ilmoittaa puun kosteuden tunnistimien määrän. Asetetaan pysyväksi arvoksi kamarin kokoonpanosta riippuen. Sensoreiden lukumäärä [kpl] (1 tai 2 kuivaamotyypistä riippuen) Kertoo kuivausympäristön parametrien sensoreiden määrä (psykrometrit, kompaktit, Uglsensorit). Steriloinnin kontrolloinnin sensori (1 16 tai 0, standardi 0) Ilmoittaa sahatavaraan asetettavan lämpömittarin järjestysnumeron, minkä mukaan sterilointivaiheen lämpökäsittely suoritetaan. Jos parametrin arvo on 0, ohjelma suorittaa steriloinnin alhaisimman mitatun lämpötilan perusteella. Kosteutusaika [prosenttiosuus 10 minuutin ajasta] ( 2 100, standardi 20) Tämä kerroin määrittelee prosenttiarvojen avulla kosteutusajan kymmenen minuutin ajanjaksolle (1 minuutti = 10%). Kun tietokone antaa kosteutuskäskyn, käynnistyy kosteutus enintään ajaksi, jonka tämä kerroin määrittelee, loput kymmenen minuutin ajanjaksosta kosteutustoiminto on kytkettynä poissa päältä. Jos kosteutusaika -parametrin arvoksi määritellään 100 %, kosteustoiminto on päällä taukoamatta. Jos arvo todellinen Pr laskee arvoon asetettu Pr kosteutus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Esimerkki: Jos kosteutusaika parametrin arvoksi määritellään 30 %, kosteutus on kytkettynä päälle 3 minuutin ajan ja kytkettynä pois päältä 7 minuutin ajan 10 minuutin ajanjakson aikana, jollei tietokone lopeta kosteutusta aiemmin. Kosteutuskerroin [% Wpd] (0,0 5,0 standardi 0,5) Jos puun kosteus Wpd laskee loppukosteuden ja kosteuskertoimen summan muodostaman arvon alapuolella, loppuu KUIVAUSVAIHE automaattisesti ja prosessi jatkuu LOPPUKÄSITTELYLLÄ. 8-21

22 Esimerkki: Jos haluttu loppukosteus = 8% ja kosteuskerroin = 1,0 %, prosessi siirtyy TASAANNUTUSVAIHEESEEN, kun puun kosteuden Wpd = 9 %. Suositus: Kosteuskerrointa voidaan hyödyntää rajoittamaan puun kosteuden ylärajaa, silloin kun parametrissa 1 on määritelty kontrolli maksimi (esim. haluttaessa loppukosteus, joka on 8 % +/-2 %, määritellään loppukosteus = 8 % ja kosteuskerroin = 2,0). Palautuksen kesto [min] (1 300, standardi 5) Ilmoittaa ajan, jonka moottorit ovat poissa käytöstä tuulettimien kierrossuunnan vaihtumisen aikana. Kun tuulettimet kytketään pois päältä ilman virtaussuunnan vaihtamisen vuoksi, lämmitys, tuuletus ja kosteutus kytkeytyvät pois päältä. Lämmitys ja tuuletus palaavat alkuperäisiin asemiinsa servomoottoreiden avulla. Palautusjakso [h] (1 99, standardi 5) Mahdollistaa ilman virtaussuunnan frekvenssin muutoksen. 5 tunnin perusaika on osoittautunut käytännössä kaikkein parhaaksi. Tuoretta puuta työstäessä voidaan palautusjaksoa lyhentää aina 2 tuntiin saakka. Lyhyempi aika aiheuttaa suuremman arvojen heilahduksen, pidempi aika voi johtaa puun epätasaiseen kuivumistulokseen. LÄMMITYSVAIHEEN aikana ei ole palautusjaksoa. Servotuuletuksen aika [sekuntia] (0-300, standardi 110) Servolämmityksen aika [sekuntia] (0-300, standardi 110) Ilmoittaa ajan, joka kuluu servomoottoreiden liikkuessa asennosta auki asentoon kiinni ja päin vastoin. Asetuksia ei saa muuttaa! Veden mittaus kamarissa nro. [määreetön luku] (vastaa kamarin numeroa) Määritellään kamarin numeroa vastaava numero I/O-levylle, joka mittaa veden lämpötilaa. Levyn asentaa huoltoteknikko (aktiivinen ainoastaan, kun kyseisiä lämpömittareita asennetaan). Tuuletuksen taajuus [%] (Vain kaksiasemaisessa pakotetussa tuuletusjärjestelmässä, standardi 100) Ilmoittaa ajan prosenttiosuuksina, milloin on kytkettynä päälle kuuden minuutin ajanjakson aikana. Kamarin lämpötila lopussa (Final Ts) [ o C] (5 60, standardi 25) Käyttämällä parametri viilennyksen säätö Ts:n mukaan parametreissa 1, asetetaan haluttu loppulämpötila. Kamari kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun tämä lämpötila on saavutettu. Arkistointijakso (Period archiving) [min] (1 999, standardi 60) Mahdollistaa tallennustaajuuden määrittelyn mitatuille tiedoille, jotka tallentuvat tietokoneen sisäiseen muistiin. 9 Käyttövoiman testaus Testauksen saa suorittaa ainoastaan kamarin ollessa pysähdyksissä (STOP-tilassa). Painamalla palkkia TEST tulee näkyviin testi-ikkuna. Yksittäisiä käyttövoiman yksiköitä voi käynnistää ja pysäyttää hiiren avulla, tuulettimet kytkeytyvät päälle sillä varauksella, että varakytkin MENE tai varakytkin PALAA on kytketty päälle. Tuulettimien hetkellisen suunnanvaihdon ja samalla myös moottoreiden ylirasituksesta johtuvan sulakkeiden poiskytkeytymisen estämiseksi, voi kytkimen asentoa vaihtaa vasta yhden minuutin kuluttua. Paluu kuivaustaulukkoon tapahtuu painamalla painiketta PALAA. Käytettäessä pyörimisen taajuusmuunninta voidaan muuntimen asetuksia tarkkailla määrittelemällä pyöriminen numerokentän avulla ja kytkemällä päälle jokin varakytkimistä. Jos pyörimisen vähentäminen 9-22

23 on asetettu parametrilla kosteutuksesta, voidaan kytkeytymistä tarkkailla painamalla kytkintä pyörimisen vähentäminen. 11. Testaus 10 Graafien esittäminen, tulostus ja arkistointi Graafit-näkymään päästään painamalla PÄÄVALIKOSSA palkkia GRAAFIT. Tässä näkymässä voidaan tulostaa ja tarkastella kuivauksen tietoja graafisessa muodossa, arkistoida mitattuja arvoja ja analysoida tietoja jälkikäteen. Palkkia painamalla graafiin ilmestyy meneillään oleva kuivausprosessi

24 12. Graafit 10.1 Graafien piirtäminen Graafit-näkymän oikeassa reunassa olevaa painiketta painamalla voidaan piirtää kaavio kuivausprosessiin vaikuttavista tärkeistä suureista. Graafi aktivoituu painamalla ja painikkeiden värit muuttuvat graafissa olevien vastaavien viivojen värisiksi. Käyrä häviää, kun painiketta painetaan uudestaan. Ohjelman avulla voidaan tarkistella ainoastaan meneillään olevan kuivausprosessin tietoja (esim. höyrystyksessä näkyy ainoastaan asetettu ja todellinen lämpötila jne.). Kallistuma näytetään kymmenkertaisesti suurennettuna (esim. arvo 2,0 näytetään arvona 20). Viimeistä painiketta resepti tulee näkyville erittely valitun kuivauskaavan arvoista, jotka juuri meneillään olevan kuivauksen arvoja (arkistoa tutkittaessa taulukko resepti ei toimi yhteistyössä arkiston tietojen kanssa) Zoomaus kuvien suurennus Painamalla palkkia Zoomaa voidaan kuvia suurentaa, jolloin kulunutta ajanjaksoa voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin. Jos aikajana ei ole näkyvissä (katso luku 9.3), voidaan hiiren vasenta painiketta painamalla graafikentän kohdalla merkitä se graafin osa, joka suurennetaan koko graafinäytölle painikkeen vapauttamisen jälkeen. Normaaliin kokoon palataan painamalla palkkia Normaali palkkirivistössä. Esimerkki: Ruudulla näkyvän ristin avulla mennään suurennettavaksi halutun kohdan oikeaan kulmaan, painetaan hiiren vasenta painiketta ja siirretään tummempi suorakaide kohtaan, joka halutaan suurentaa. Vasemman painikkeen vapauttamisen jälkeen alue suurenee koko ruudulle

25 10.3 Aika-akseli Painamalla palkkia aika-akseli saadaan näkyville (myös kuvan suurentamisen jälkeen) pystysuora aikaa osoittava valkoinen osoitin, jota käytetään tietojen analysointiin. Jos aika-akseli on näkyvissä ja hiiren vasenta painiketta painetaan osoittimen kohdalla ja valitun käyrän kohdalla, tulevat pisteen alkuarvot hetken päästä näkyville. Graafin alkuperäiseen näkymään päästään takaisin painamalla palkkia normaali Arkistointi Painamalla palkkia ARKISTO päästään arkistointi- ja tietojen analyysijärjestelmään. Vaihtopainikkeilla, editointi-ikkunoilla ja palkeilla saadaan näkyviin yksittäisen operaation tietojen liikkeet. 13. Arkisto Kaikki toiminnot käynnistyvät sen jälkeen, kun painiketta OK painetaan, painamalla painiketta Peruuta ikkuna sulkeutuu, eikä aiottu toiminto käynnisty. C: - Rivillä voidaan valita käytettäväksi levyasemaksi joko tietokoneen kovalevy C:, tai levykeasema A:. Kaikki toiminnot tapahtuvat valitun aseman pohjalta. TALLENNA käskyllä tallennetaan käynnissä oleva kuivausprosessi, rivin Anna tiedoston nimi alle kirjoitetaan työn nimi, jolla prosessi halutaan arkistoida. (Nimessä saa olla korkeintaan kahdeksan tavallista numero- tai kirjainmerkkiä, nimessä ei saa olla välilyöntiä, vinoviivaa tms.) Tiedosto tallentuu vasta, kun Ok-painiketta on painettu ja Arkiston dialogi-ikkuna poistuu näkyvistä. LUE Valitsemalla tiedoston nimen valitaan arkistoitu kuivausprosessi, jota voidaan analysoida tavalliseen tapaan. Näillä toiminnoilla ei ole vaikutusta meneillään olevaan kuivausprosessiin ja niitä voi käyttää kuivauksen aikanakin (START-toiminto)

26 POISTA Valitsemalla tiedoston nimi valittu arkistoitu kuivausprosessin kuvaus poistetaan. Esimerkki: Jos haluat lähettää meille listan kuivausprosessin kulusta sähköpostitse, aseta käyttämätön alustettu levyke tietokoneen levyasemaan, paina palkkia arkisto näkymässä graafit ja valitse tallenna. Vaihda nuolien avulla vasemmassa yläkulmassa olevan ikkunan kirjain C: kirjaimeen A:, aseta osoitin (nuoli) oikeassa yläkulmassa olevaan ikkunaa ja paina hiiren vasenta painiketta, kirjoita kohtaan tiedoston nimi (esim. K1DUB50N) ja paina lopuksi painiketta OK. Poista tämän jälkeen levyke asemasta, aseta se sellaisen tietokoneen levykeasemaan, josta on mahdollisuus lähettää sähköpostia, luo uusi sähköpostiviesti, johon lisäät käskyn Lisää tiedosto avulla kaikki tiedostot levykkeeltä, jotka haluat lähettää ja lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen tai 10.5 Rekisteröinti Asiaankuuluvat tiedot täytetään lomakkeen yläreunaan. Yksittäiset tiedot tulostuvat vain, jos ne on valittu tulostettaviksi Tulostus Toiminnolla voidaan tulostaa ruudulla näkyviä tietoja, eli graafeja tai taulukoita. Älä käytä tulostustoimintoa, jos laitteeseen ei ole kytketty tulostinta. Tulostettavaksi voidaan valita joko kaikki rivit tai vähintään joka kymmenes rivi. Otsikkoon voidaan tulostaa korkeintaan 80 merkkiä sisältävä teksti, esimerkiksi työn nimi tai tiedot käytetyn kuivauskaavan tiedot Taulukko Näyttää kuivauksen kulun taulukon muodossa. Taulukossa näkyy ainoastaan sellaiset kuivauksen kulut, jotka on merkitty luvussa 9.1. esitetyllä tavalla. Kuivauksen kulkuja voidaan näyttää kerralla enintään kahdeksan. Jos kulkuja merkitään enemmän, vain ensimmäiset kahdeksan tulostuvat

27 14. Päivämäärätaulukko 11 Hälytykset Jos suunnitellussa kuivatusprosessissa tapahtuu jokin muutos ilmestyy ruudun keskellä teksti ALARM (hälytys). Palkkia painamalla voidaan katsoa, millaisesta ongelmasta on kyse. Painamalla painiketta OK varoitusteksti poistetaan päävalikosta. Jos hälytys jatkuu, varoitusteksti ilmestyy minuutin päästä uudelleen ruudulle. Painamalla painiketta PERUUTA varoitusteksti ei pyyhkiydy pois. Hälytykset ilmestyvät hälytysnäytölle. 15. Hälytysnäyttö Alarm 1. Liian korkea Pr - Tarkoittaa sitä, että asetettu Pr ylitti lämmitysvaiheessa parametrin 2, suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksessä. Kamari sulki lämmityksen ja odotti kosteutuksen alkamista. Lämmitysaika pitenee. Alarm 2. Alarm 3. Alarm 4. Sensorihäiriö Aiheutuu todennäköisesti sensorissa esiintyvästä viasta, Ts1, Ts2, Pr1 ja Pr2 täytyy tarkistaa ja varmistaa. Häiriöstä täytyy ilmoittaa laitteen toimittajalle. Kosteusmittarin häiriö Kuivausprosessissa on ilmennyt epätavallinen kostean lämpötilan mittaustulos. Todennäköinen syy tähän on psykrometrin sukan kuivuminen tai PT 100 sensorin häiriö. Tarkista sukan kunto ja veden määrä psykrometreissä ohjeen mukaisesti (katso luku 16). Häiriö puun kosteuden mittaamisessa Puuhun asetettavat anturit eivät välitä oikeita mittaustuloksia. Tarkista silikonikaapelit ja anturilaatikon putkisulake (katso luku 16)

28 Alarm 5. Liian korkea lämpötila Ilmoittaa, todellinen Ts on yli 30 minuutin ajan ylittänyt asetetun Ts:n arvolla, joka on määritelty parametreissa 2, suurin sallittu Ts:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi tai suurin sallittu Ts:n erotus tasaannutuksessa hälytyksen laukaisemiseksi. Samalla tuulettimet sammuvat ja tuuletusaukot avautuvat. Alarm 6. Erittäin korkea Pr Ilmoittaa, että todellinen Pr on ylittänyt asetetun Pr:n arvon yli 30 minuutin ajan arvolla, joka on määritelty parametreissa 2, suurin sallittu Pr:n erotus hälytyksen laukaisemiseksi. Samalla tuulettimet sammuvat ja tuuletusaukot avautuvat. Alarm Puhaltimen häiriö Ilmoittaa, että puhaltimen suoja on kytkeytynyt pois päältä (jos asennettu). Alarm 12 Konvertterin häiriö Ilmoittaa, että konvertterin suoja on kytkeytynyt pois päältä (jos asennettu). Alarm 13 Pumpun häiriö Ilmoittaa, että pumpun suoja on kytkeytynyt pois päältä (jos asennettu). Alarm 14 Korkeapainekosteutuksen häiriö Ilmoittaa, että korkeapainekosteutuksen pumpun suoja on kytkeytynyt pois päältä (jos asennettu). Alarm 15 Ovi auki ilmoittaa siitä, että ovi on auki. Jos ovet ovat auki, tuulettimet sammuvat. Puhaltimet käynnistyvät automaattisesti uudestaan, kun kaikki kamarin ovet on suljettu. Sähkökatkos Sähkön toimituksessa on katkos. Hälytysarkisto tyhjenee. 12 Kielen valinta Tämän palkin voidaan vaihtaa järjestelmän kieli. Valikosta valitaan haluttu kieli ja painetaan valinnan vahvistamiseksi ENTER-painiketta. Järjestelmän kieli vaihtaa automaattisesti näkymän tekstit valitulle kielelle. 13 Pyörittäminen Painamalla palkkia pyörittäminen pääsemme pyörittämisnäkymään. Näkymässä voidaan tavanomaiseen tapaan määritellä pyörittämisen vähentäminen koko viikolle. Jos käytössä on taajuusmuunnin, täytyy haluttu pyörittäminen asettaa erikseen yksittäisille ajankohdille. Jos taajuusmuunninta ei ole, osa tuulettimista kytkeytyy pois päältä valittuina ajankohtina. Yleensä pyörittämisen vähentämistä käytetään kuivaamojen melun vähentämiseen öiseen aikaan. Järjestelmä on aktivoitu, kun painike KYLLÄ loistaa, jos taulukossa loistaa painike EI, ei pyörittämistä vähennetä

29 16. Pyörittäminen 14 Muutokset kuivauksessa ja höyrystysessä Muutosnäkymään päästään painamalla palkkia muutokset. Tässä näkyvässä voidaan kuivausprosessiin tai höyrystysprosessiin vaikuttavia arvoja muuttaa halutulla tavalla. Vain niitä arvoja voi muuttaa, jotka näkyvät näkymässä. Jäljempänä on kerrottu, mitä yksittäisiin numero- tai tekstikenttiin tehdyt muutokset merkitsevät

30 17. Muutokset, kamari käynnissä, kuivaus kosteutuksella Päivämäärän ja ajan muutos Muuttamalla yksittäisten numerovalikoiden sisältöä voidaan asettaa oikea päivämäärä ja aika. Vaiheen muutos Tekstilaatikkoa muuttamalla voidaan kosteutuksella varustetussa ohjaustavassa määritellä mikä tahansa kuivauksen tai höyrystyksen vaihe. Vaiheen muutosta käytetään esimerkiksi siirtymää vaiheesta toiseen, tai vaiheen, kuten loppukäsittelyn pois jättämiseen. Vaiheen muutoksella voidaan myös palata kuivausvaiheeseen, jos kamari on siirtynyt tasaannutusvaiheeseen ennenaikaisesti. Kaltevuuden muutos Kaltevuuden muuttamiseksi täytyy vaihtopainike automaattinen muuttaa asentoon manuaalinen. Tämän jälkeen kamari säätää kaltevuuden manuaalisesti määriteltyjen arvojen mukaan. Kaltevuuden muutoksella voidaan saada aikaan kuivauksen nopeutus tai hidastus. Kun kaltevuutta lisätään, kuivausprosessi muuttuu nopeammaksi, mutta tietokoneasetuksia kovemmaksi. Kaltevuutta vähennettäessä prosessi pehmenee, mutta samalla hidastuu. Kun vaihtopainike asetetaan takaisiin asentoon automaattinen, kuivauksen kaltevuutta säädellään tietokoneen asettaman käyrän mukaan. (Muutosikkuna tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun kamari on käynnissä ja kun kuivataan kosteutuksella). Huomautus: Kuivauksen kaltevuuden ja Pr:n (psykrometrillä mitattuna) tai UGL:n (jakolevyllä mitattuna) manuaalinen säätäminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Varoitus: Vääränlainen käyttö saattaa johtaa sahatavaran vioittumiseen, katso luku 15.3 Kuivaus. Ts:n muutos - Jos vaihtopainike vaihdetaan asentoon manuaalinen tietokone säätää lämpötilan tähän numerolaatikkoon määritellyn lämpötila-arvon mukaisesti. Jos vaihtopainike vaihdetaan asentoon automaattinen, lämpötilaa säädellään alkuperäisen kuivauskäyrän mukaan. (Ts:n muutos on mahdollinen ainoastaan ohjelman uusimmissa 14-30

31 versioissa. Muutosikkuna on näkyvissä ainoastaan siinä tapauksessa, että kamari on käynnissä ja käytetään kosteutus-toimintamuotoa). Pr:n (Ugl:n) muutos Jos vaihtopainike vaihdetaan asentoon manuaalinen tietokone muuttaa Pr:n (Ugl:n) tekstilaatikkoon määriteltyyn Pr:n (Ugl:n) arvoon. Jos vaihtopainike asetetaan asentoon automaattinen, Pr (Ugl) säädetään alkuperäisten kuivauskäyrien mukaisesti. (Pr:n (Ugl:n) muutos on mahdollinen vain ohjelmiston uusimmissa versioissa. (Muutosikkuna on näkyvissä ainoastaan siinä tapauksessa, että kamari on käynnissä ja käytetään kosteutus-toimintamuotoa). Huomautus: Kuivauksen kaltevuutta ei voida säätää manuaalisesti, jos Pr (Ugl) asetetaan manuaalisesti. Pyörimisen muutos Pyörimistä voidaan muuttaa, jos käytössä on taajuusmuunnin. Tällöin on kuitenkin tarpeen vaihtaa vaihtopainike asentoon manuaalinen. (Muutosikkuna on näkyvissä siinä tapauksessa, että kamari on käytössä ja parametreissa 1 Pyörimisen säätö on määritelty parametrilla KYLLÄ tai Ekotronic). Höyrystyslämpötila Määrittelee höyrystyksen lämpötilan tai värikäsittelytasaannutuksen pyökille höyrystysvaiheessa. Tulee näkyville vain, jos prosessiin kuuluu höyrystys. Höyrystysaika Määrittelee höyrystyksen ajan tai höyrystysvaiheen ajan höyrystysvaiheessa pyökille tehtävän värikäsitettelytasaannutuksen. Aika lasketaan sen jälkeen, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Tulee näkyville vain, jos prosessiin kuuluu höyrytys. SERVO - Tuuletus, lämmitys, kosteutus Jos manuaalinen ohjaus on tarpeen, valintapainiketta automaattinen painamalla saadaan näkyviin numerolaatikko, jossa voidaan muuttaa jonkin servomoottorin prosentuaalista aukeamista. Kyseinen servomoottori toimii koko manuaalisen asetuksen ajan asetusarvojen mukaisesti, huomioimatta Ts:n ja Pr:n, millä voi olla vakavia seurauksia. Tästä syystä tämän mahdollisuuden käyttöä on syytä harkita tarkkaan! Automaattinen säätö alkaa taas heti, kun vaihtopainike palautetaan asentoon automaattinen. Painamalla painiketta OK määritellyt arvot tallentuvat, painamalla painiketta PERUUTA alkuperäiset arvot säilyvät. Arvoja voi muuttaa aina, jos ne ovat sallittuja kyseisessä kuivauksen toimintatavassa. Kaikki muutokset ovat voimassa kuivausprosessin loppuun tai seuraavaan manuaaliseen muutokseen asti. Kaltevuuden muutos vaikuttaa ainoastaan kuivausvaiheeseen. 15 Kuivatus- ja höyrystysajat Painamalla palkkia AIKA näkymässä ehdot voidaan tarkastella kuivaus- tai höyrystysprosessien yksittäisiä ajanjaksoja, niiden asetuksia, varsinaisia arvoja ja aikoja, jotka ovat jäljellä ennen kyseessä olevan vaiheen päättymistä. Ajastetussa toimintatavassa tulee näkyville ajastetun kuivauksen taulukko. PÄÄVALIKKOON palataan painamalla painiketta palaa. Ajastetussa kuivauksessa tulevat näkyviin kaikki yksittäisten vaiheiden määritellyt ajanjaksot. Tähän näkymään ei voi tehdä muutoksia, näkymä on ainoastaan tietoantava

32 18. Kuivaukseen kulunut aika 16 Käyttö Painamalla palkkia käyttö, näkyviin tulee ikkuna, jossa kysytään käyttökoodia. Koodi voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimi kuitenkin tarkasti KATRESIN antamien ohjeiden mukaan. Älä käytä tätä toimintoa ennen kuin tunnet ohjeet riittävän hyvin! 17 Kuivatusprosessi Tässä luvussa kuvataan automaattisen säätöjärjestelmän toiminnan perusperiaatteet Lämmitys Lämmityksen tehtävänä on lämmittää kamari määriteltyyn lämpötilaan melko korkean ilman suhteellisen kosteuden vallitessa, jotta sahatavarasta ei tulisi käyttökelvotonta ensimmäisessä vaiheessa. Kosteuttavan höyrystyksen aikana määriteltyä lämpötilaa säädellään niin, että lämpötilan nousua ja psykrometristä erotusta tarkkaillaan. Jos Pr ylittää parametrilla suurin sallittu Pr:n erotus lämmityksessä asetetun arvon, lämmityksen servomoottorit kytkeytyvät pois päältä siihen asti, kunnes haluttu höyrystys on saavutettu. Jos psykrometrinen erotus on toleranssissa, lämmitys alkaa asetetun arvon mukaisesti. Jos kosteutukseen käytetään vettä, prosessi jatkuu samalla tavalla kuin käytettäessä höyryä kosteutukseen. Alin lämpötila, jossa kamari aloittaa vielä kosteuttamisen on 30 C. Lämmityksen aloittamisen jälkeen tietokone asettaa ensimmäiseksi asetetulla Ts:llä kamarissa varmistetun lämpötilan, joka on minimissään 5 C. Jos todellinen Pr on suurempi kuin asetettu Pr

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001.

KÄYTTÖOHJE. Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001. KÄYTTÖOHJE Epec 4W30 MITTALAITE HUOM! Lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Versio 1.25 Keto 2L 10.9.2001 Seinäjoki Finland Käyttöohje Epec 4W30 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 6

Lisätiedot

9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg TEOLLISET KUIVAUSRUMMUT 9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg ALKUPERÄINEN OHJELMOINTIOHJE EASY CONTROL 516456 D Publication date: 1.5.2013 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. VAROITUKSET JA

Lisätiedot

NOS 4.2 Noptel Oy, OULU

NOS 4.2 Noptel Oy, OULU Noptel ST-2000 Käyttäjän Opas NOS 4.2 Noptel Oy, OULU NOS 4.2 - Käyttäjän Opas 14.2.2011, Oulu. Noptel Oy Teknologiantie 2 90590 OULU Puh. 040-1814351 Fax. 08-5564101 Internet: http://www.noptel.fi Sähköposti,

Lisätiedot

Kartantekijä Paper Chart Maker

Kartantekijä Paper Chart Maker Handicom Symbol For Windows Kartantekijä Paper Chart Maker ( Versio 2 ) 2002, Handicom, NL. Sisällysluettelo 1. Kartantekijän pääikkuna... 4 1.1 Otsikkorivi ja valikko... 5 1.2 Työkalupalkki... 8 1.3 Väripalkki...

Lisätiedot

Templog & TempControl PC. Asennus- ja Käyttöohjeet

Templog & TempControl PC. Asennus- ja Käyttöohjeet Templog & TempControl PC Asennus- ja Käyttöohjeet 1 JOHDANTO... 5 1.1 ASENNUKSEN SUUNNITTELU... 5 1.1.1 Asennus... 5 1.2 KÄYTTÖÖNOTTO... 5 2 KÄYTTÖ... 6 2.1 TEMPLOG... 6 2.1.1 Etupaneelin merkkivalot...

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FMI KONTAKTITON PUUNKOSTEUSMITTARI

KÄYTTÖOHJE FMI KONTAKTITON PUUNKOSTEUSMITTARI KÄYTTÖOHJE FMI KONTAKTITON PUUNKOSTEUSMITTARI 1 (39) Johdanto Onnittelut valinnastasi hankkia FMI puutavaran kontaktiton kosteusmittari. FMI on korkealuokkainen ja luotettava tuote jatkuvaan puutavaran

Lisätiedot

F11. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort F11. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIBBS320* *087R8122* *087R8122*

F11. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort F11. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIBBS320* *087R8122* *087R8122* VI.BB.S3.20 2008.10 Asennus ja ylläpito F11 www.danfoss.fi *VIBBS320* Sekoitussäätö ja PI-ohjattu lämpimän käyttöveden säätö ECL Comfort Asennus ja ylläpito *087R8122* VI.BB.S3.20 2008.10 www.danfoss.fi

Lisätiedot

Käyttöohje. Zoom-Twix. Versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.

Käyttöohje. Zoom-Twix. Versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support. Käyttöohje Zoom-Twix Versio 3.0 Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.fi 2 Sisällysluettelo Mikä on Zoom Twix ja Zoom Office?... 6 Zoom Twixin

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Automower. Käyttöohje

Automower. Käyttöohje Automower Käyttöohje Automower Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää leikkuria. Automowerin toimintaperiaate on suoraan luonnosta - ruohoa syövistä eläimistä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Zoom-Ex. versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.

Käyttöohje. Zoom-Ex. versio 3.0. KL Support Oy. Maahantuoja: Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support. Käyttöohje Zoom-Ex versio 3.0 Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puh. (09) 580 3880 www.kl-support.fi Sisällysluettelo Mikä on Zoom Ex ja Zoom Office?... 5 Zoom Exin käyttöönotto...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Nostotöiden suunnitteluohjelma. Käyttöohjekirja

Nostotöiden suunnitteluohjelma. Käyttöohjekirja Nostotöiden suunnitteluohjelma Käyttöohjekirja Esipuhe I Esipuhe LIEBHERR tarjoaa LICCON-nostotöiden suunnitteluohjelmallaan asiakkailleen mah-dollisuuden suunnitella nosturi(e)nsa käyttöä tehokkaammin.

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma...

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma... Kimmo Kauhaniemi, 2002. Kimmo Kauhaniemi PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma.......... Käytön perusteet Versio 3.0 Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu erityisesti uusille PSCAD/EMTDC-simulointiohjelman käyttäjille

Lisätiedot

ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN ModEva/DNC880S Käyttöohje CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01 CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN Tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

PM10A Ohje Dokumentin ID 6958 V2 13.5.2015

PM10A Ohje Dokumentin ID 6958 V2 13.5.2015 PM10A Ohje Dokumentin ID 6958 V2 13.5.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Uuden PM10A:n asentaminen... 3 Paneelin asentaminen... 4 PM10:tä koskevat yleiset periaatteet... 5 Lohkot...

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 2 Access 2003. Sisältö 1 Sisältö 2. Lukijalle 5

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 2 Access 2003. Sisältö 1 Sisältö 2. Lukijalle 5 Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 2 Access 2003 Sisältö Sisältö 1 Sisältö 2 Lukijalle 5 Tietokannat 6 Relaatiotietokannan peruskäsitteet 6 Relaatiotietokanta 6 Taulut 6 Avainkentät ja yhteydet 7 Access-tietokantaohjelma

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ Mikrotietokoneissa on käytännössä täysin siirrytty käyttämään graafista käyttöliittymää, joka yleensä on nimeltään Windows, joskin kilpaileviakin järjestelmiä on. Sovellusten

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Asianhallinta. Versio 2.5 Syyskuu 2012

Käyttöohje CSI Asianhallinta. Versio 2.5 Syyskuu 2012 Käyttöohje CSI Asianhallinta Versio 2.5 Syyskuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 1 1.1 Ohjelmiston rakenne... 1 1.2 Perustoiminnot... 3 1.2.1 Listatoiminnot... 3 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot