Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN Kuopion kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki"

Transkriptio

1

2

3 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011

4

5 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan kokonaistulot ja menot v Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Kuopion kaupungin tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Kuopio-konsernin tilinpäätöslaskelmat

6 4. Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset Liikelaitosten tilinpäätökset Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Ateria Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Luettelot ja selvitykset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyksestä

7 1 Toimintakertomus 5

8 6

9 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Maailmantalouden epävarmuus jatkuu. Alkuvuoden 2011 kohtalaisen ripeä talouskasvu alkoi hidastua loppuvuonna, mutta maailman bruttokansantuote kasvoi kuitenkin vielä noin 4 % kehittyvien maiden vaikutuksesta. Suomen talouskasvu jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin. Vuonna 2012 kasvun ennakoidaan edelleen hiipuvan jopa puoleen prosenttiin. Kasvu on kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. Suomen työttömyysaste aleni edellisestä vuodesta puoli prosenttia, ollen noin 7,9 %. Työttömyysasteen odotetaan nousevan vuonna Kuluttajahinnat nousivat vuonna ,5 %. Huolimatta hiipuvasta talouskasvusta, inflaation arvioidaan pysyvän Suomessa kilpailijamaita korkeampana ja alenevan vain 2,7 %:iin. Talouskasvun ansiosta julkisen talouden tila koheni edelliseen vuoteen verrattuna, mutta pysyi edelleen alijäämäisenä noin 0,9 mrd. euroa. Hitaasta talouskasvusta johtuen alijäämä tulee syvenemään vuonna Kuntatalous heikkeni vuonna Kuntatalouden rahoitusalijäämä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta 0,8 mrd. euroon. Alijäämän suurenemiseen vaikuttivat verotulojen ja valtionosuuksien hidastunut sekä kulutusmenojen edellisvuotta suurempi kasvu. Kuntatalouden arvioidaan edelleen heikkenevän vuonna Ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni noin 15 %. Vuosikate riitti kattaman poistot 122 prosenttisesti, mutta investointien omahankintamenosta se peitti vain 77 %. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 11,2 mrd. euroon, ollen noin euroa asukasta kohden. Kuopion kaupungin tilikauden tulos oli 5,1 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatulot kasvoivat toimintamenoja ripeämmin. Toimintatuottojen suuri kasvu johtui kuitenkin pääosin kertaluontoisesta, tavanomaista suuremmasta omaisuuden myynnistä saadusta voitosta. Toimintakate kasvoi noin 3 %, mikä vastaa kuntien keskimääräistä toimintakatteen kasvua. Verorahoitus kasvoi hitaammin kuin kunnissa keskimäärin, kasvun ollessa noin 2 %. Kuopion kaupungin investoinnit olivat 52 milj. euroa. Merkittävin uusi investointikohde on kaupunginteatteri, jonka peruskorjaus ja laajennus alkoi vuonna Kohde valmistuu vuonna 2014 ja sen kustannusarvio on 27 miljoonaa euroa. Kuopion vuosikate poistoista oli 106 %, kun kuntien keskimääräinen vastaava tunnusluku on 122 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 84 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan noin 77 %. Kuopion lainakanta kasvoi 14,5 milj. euroa 172 miljoonaan euroon. Kuopiolla oli vuodenvaihteessa lainaa 1765 euroa asukasta kohden, kun kunnilla oli keskimäärin lainaa asukasta kohden 2085 euroa. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi siten edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2011 lopussa oli 6151 henkilöä, joista ydinkaupungin palveluksessa 4886 henkilöä, liikelaitosten palveluksessa 674 henkilöä ja taseyksiköiden palveluksessa 591 henkilöä. Verrannollinen henkilötyövuosimäärä väheni hiukan edellisestä vuodesta. Ensimmäinen toimintavuosi organisaatiouudistuksen jälkeen on onnistunut hyvin. Toimintatapoja on uudistettu vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeita ja saavuttamaan vaikuttavuutta. Marraskuussa vietetty Kuopio-viikko keräsi yhteen tuhansia kuopiolaisia tekemään hyviä tekoja toisilleen. Koulujen hiihto- ja syyslomalla koululaisille ja senioreille järjestetyt tapahtumat saivat valtakunnallistakin huomiota. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen tueksi on mm. perustettu vanhuspalveluissa ja työllistymisen palveluluissa asiakasraadit, mistä on saatu hyviä kokemuksia. Palvelusetelin käyttöä on laajennettu tuetun kotona asumisen ja päivätoiminnan piiriin. Kuopion päivähoito-, peruskoulu- ja lukioverkostoselvitys, jossa tarkastellaan verkostojen kehittämis- ja investointitarpeita aina vuoteen 2025 saakka, valmistui ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan syyskuussa

10 Kunnallistekniikan rakentamista ja katujen ja alueiden puhtaanapitotehtäviä varten perustettu Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Seudullisen hankintatoimen tehtävät yhtiöitettiin IS-Hankinta Oy:ksi ja yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Kuopiossa oli vuoden 2011 lopussa asukasta. Väestön kasvu jatkui edellisen vuoden tasoisena lisäyksen ollessa 640 asukasta vuonna Kuopion seudun väestö lisääntyi 949 henkilöllä, ollen Pohjois-Savon maakunnan väkiluku kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen, kasvun ollessa 187 henkilöä. Vuotta 2011 leimasi voimakas elinkeinoelämän elpyminen Kuopiossa, joka näkyi vilkastuneena rakentamisena, uusina elinkeinoelämän investointeina ja runsaina kehittämishankkeina. Työministeriön tietojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2011 aikana kuukausittain keskimäärin noin 1900 työtöntä. Työttömyys oli 10,5 %, joka on viidenneksi alhaisin vertailukaupunkien joukossa. Kuopiossa valmistui vuoden aikana 561 rakennusta, joista asuinrakennuksia oli 226. Asuntotuotanto painottui kerrostaloasuntoihin, joiden määrä yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia asuntoja valmistui vajaat 800. Uuden asuntoalueen rakentaminen keskustan läheisyyteen Pihlajalaaksoon alkoi. Vuonna 2011 Ikea ja Ikano aloittivat kauppakeskuksen rakentamisen Kuopion eteläpuolelle Matkuksen alueelle ja keskus valmistuu kesällä Yhteistyötä ja vuorovaikutusta yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa lisättiin vuoden aikana ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen panostettiin, mikä näkyi Suomen yrittäjien tekemän yrityskyselyn positiivisissa tuloksissa. Kuopion ja Nilsiän kaupungit valmistelevat kuntaliitosta toteutuvaksi Päätökset yhdistymisestä tehdään valtuustoissa huhtikuun lopussa. Kuopion kaupunki on tehnyt kuntayhteistyötä Tuusniemen kunnan kanssa tuottamalla kunnalle terveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 lähtien. Palveluyhteistyön lisäämistä vuoden 2013 alusta valmistellaan yhteistyössä Suonenjoen ja Maaningan kuntien kanssa. Maaningan kanssa on käynnistetty kuntaliitosselvitys. Pitkäjänteinen palveluiden kehittämistyö tasapainoisen talouden turvaamiseksi ja julkisten palveluiden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi edellyttää vahvaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Edessä olevat haasteet vaativat tiukkaa taloudenpitoa, viisasta henkilöstöpolitiikkaa sekä palveluja koskevien valintojen tekemistä kaikilla tasoilla. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa kuluneen vuoden rakentavasta yhteistyöstä. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

11 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kaupungin hallinnossa tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2011 alusta. Kuopion ja Karttulan kunnat yhdistyivät ja palvelualueuudistuksen mukaiset uudet luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiot aloittivat toimintansa. Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä kohosi Kuopion ja Karttulan kuntien yhdistyttyä. Muutos perustuu kuntajakolain säännöksiin. Niiden mukaan uuden kunnan valtuustoon tulee aina vähintään neljäsosa yhdistyvän kunnan valtuutetuista silloin, kun kuntien yhdistyminen tapahtuu kesken kunnallisen vaalikauden. Vuosina varsinaisia valtuutettuja oli 59 ja vuosina valtuuston jäsenten lukumäärä on 65. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2011 alussa olivat seuraavat: Valtuusto Hallitus Kokoomus 16 3 Keskustapuolue 16 2 Sosiaalidemokraattinen puolue 14 3 Vihreät 9 1 Vasemmistoliitto 5 1 Perussuomalaiset 3 1 Kristillisdemokraatit 2 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuoden 2011 alussa Marja-Leena Puputti. Kaupunginvaltuusto valitsi Puputin kuoltua uudeksi puheenjohtajakseen Markku Rossin kokouksessaan Valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Matti Mänttäri ja toisena varapuheenjohtajana Pirkko-Liisa Piironen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Sari Raassina. Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Pekka Kaartinen ja toinen varapuheenjohtaja Hetti Rytsy. Kaupunginhallituksen kokouksissa on yhdellä karttulalaisella luottamushenkilöllä puhe- ja läsnäolo-oikeus vaalikauden loppuun saakka. Sama, kuntaliitossopimukseen perustuva osallistumisoikeus on yhdellä karttulalaisella luottamushenkilöllä myös kaikkien lautakuntien kokouksiin. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Uuden organisaation mukaisina palvelualuejohtajina toimivat kaupunginjohtaja Paronen (konsernipalvelut ja vetovoimaisuuden palvelualue), Jarmo Pirhonen (kaupunkiympäristön palvelualue), Markku Tervahauta (perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet) sekä Pekka Vähäkangas (kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet). Kuopion ja Nilsiän yhdistymisselvityksen valmistelu käynnistyi vuoden 2011 syksyllä. Selvitys valmistui vuoden 2012 helmikuun alussa. Valtuustojen on tarkoitus päättää kuntien yhdistymisestä huhtikuun lopulla. Kuntien mahdollinen yhdistyminen tapahtuu Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat (kv , 91) - Kaupunginjohtaja - Palvelualuejohtajat - Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, arviointijohtaja, o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: asiakkuusjohtaja, johtaja, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, hoivajohtaja, mielenterveysjohtaja - Alueellisen jätehuoltolautakunnan esittelijä - Alueellisen rakennuslautakunnan esittelijä rakennustarkastaja 9

12 - Tilakeskuksen rakennuspäällikkö - Kuopion Energia liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Ateria liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kallaveden työterveys liikelaitoksen työterveyshuollon johtaja - Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Yleinen kehitys Karttulan ja Kuopion yhdistyminen lisäsi Kuopion väestöä noin 3,7 %. Väestön määrä yhdistyneessä kunnassa oli vuoden 2011 alkaessa (Kuopio ja Karttula 3 498). Väestönkasvu jatkui edellisten vuosien tasoisena myös vuoden 2011 aikana. Väestömäärä vuoden 2011 lopussa oli Väestön lisäys oli 640 henkilöä ja noin 0,7 %. Kuopion seudulla asukkaita oli vuoden 2011 päättyessä Seudun asukasluvun lisäys oli noin 950 henkilöä ja suhteellinen lisäys 0,8 %. Pohjois-Savon maakunnan väkiluku kääntyi ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen kasvuun. Lisäys oli 187 henkilöä. Työllisyystilanne parani vuoden 2011 aikana. Koheneminen kuitenkin likimain pysähtyi vuoden lopulla taloudellisen epävarmuuden lisäännyttyä ja suhdanneodotusten heikettyä. Työministeriön tietojen mukaan Kuopiossa oli keskimäärin 4866 työtöntä. Edellisen vuoden vastaava luku oli Työttömien määrä väheni liki 400 henkilöä. Työttömyysprosentti oli vuonna 2011 keskimäärin 10,5 % kun se vuotta aiemmin oli 11,6 %. Kuopion työttömyysprosentti on pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen viidenneksi alhaisin suurista kaupungeista. Rakentaminen jatkui Kuopiossa vilkkaana vuonna Suurimpia rakennuskohteita kaupungin alueella olivat Kallansiltojen rakennustöiden jatkuminen, Matkuksen kauppakeskuksen rakentaminen sekä Alatorin rakennustyöt kaupungin keskustassa. Tilinpäätösvuoden aikana Kuopiossa valmistui 561 rakennusta, joista asuinrakennuksia oli 226. Valmistuneiden rakennusten lukumäärä oli hieman pienempi kuin vuotta aiemmin. Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kaikkein ripeimmän kasvuvaiheen jälkeen talouskasvu alkoi hidastua v Bruttokansantuote kasvoi maailmanlaajuisesti kuitenkin vielä noin 4 % kasvun painopisteen ollessa kehittyvissä maissa kuten Kiinassa. Loppukesästä alkanut, erityisesti euroaluetta koskettava taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen välittyi nopeasti reaalitalouden puolelle hidastaen loppuvuoden talouskasvua merkittävästi. Tilastokeskuksen maaliskuun alun ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi Suomessa vuonna 2011 noin 2,9 % siitä huolimatta, että talouskasvu pysähtyi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden aikana bruttokansantuote kasvoi liki 4 % vuoden 2009 yli 8 prosentin rajun pudotuksen jälkeen. Bruttokansantuotetta kasvattivat vuonna 2011 erityisesti yksityinen kulutus ja investoinnit. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 3,3 % ja investoinnit lisääntyivät 4,6 %. Viennin volyymi putosi hieman edellisestä vuodesta. Julkisen kulutuksen muutos jäi alle yhden prosentin. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouskasvun viriävän uudelleen vuoden 2012 loppupuoliskolla. Kasvu jää ministeriön arvion mukaan kokovuotisena kuitenkin noin puolen prosentin tasolle ja on kokonaan kotimaisen kysynnän varassa viennin jäädessä vaimeaksi. Talouskasvun myötä tapahtunut työttömyysasteen aleneminen pysähtyi vuoden 2011 lopulla. Viime vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli noin 7,9 % ja 0,5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden työttömyysastetta alempi. Vuonna 2012 työttömyys kääntynee nousuun. Työttömyysasteen muutos jäänee kuitenkin pieneksi kun työpanoksen kysynnän vähenemiseen sopeudutaan pääosin työajan erilaisia lyhentämiskeinoja käyttäen. Ministeriön arvio vuoden 2012 työttömyysasteeksi on 8,1 %. Väestörakenteen muutos alkaa näkyä siinä, että työttömyysasteen kohoamisesta ja työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste säilynee vuonna 2012 edellisen vuoden tasolla 68,5 prosentissa. Talouskasvun ja maailmanmarkkinahintojen ripeän muutoksen myötä kuluttajahinnat nousivat ripeästi. Hintaindeksin muutos oli Suomessa vuonna 2011 noin 3,5 %. Vaatimattomat talouden näkymät hidastavat hintojen nousupaineita, mutta inflaation arvioidaan pysyvän Suomessa kilpailijamaita nopeampana ja olevan v noin 2,7 %. 10

13 Julkisen talouden tila koheni vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta pysyi edelleen alijäämäisenä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan alijäämän suuruus oli noin 0,9 mrd. euroa. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aiemmin alijäämä oli vielä 2,5 %. Julkisen talouden alijäämä syvenee vuonna 2012 erittäin hitaan talouskasvun oloissa. Julkinen alijäämä ja velka pysynevät kuitenkin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen viitearvojen alapuolella. Julkisen sektorin eri osapuolista paras rahoitusasema oli työeläkelaitoksilla, joiden ylijäämä oli yli 5 mrd. euroa. Heikoin rahoitusasema on ollut valtionhallinnolla. Valtiosektorin alijäämä vuonna 2011 oli 5,4 mrd. euroa. Vuotta aiemmin alijäämää syntyi peräti 9,5 mrd. euroa. Alijäämän vähenemiseen vaikutti erityisesti valtion verokertymän merkittävä, noin 13 %:n kasvu. Vuonna 2012 valtiontalouden alijäämä kääntyy talouskasvun pysähdyttyä jälleen nousuun. Valtiovarainministeriö arvioi alijäämän suuruudeksi noin 7,4 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen nousee liki 46 prosenttiin kun se vuoden 2008 lopussa oli vielä alle 30 %. Valtionvelan määrä nousee vuoden 2012 lopulla liki 90 mrd. euroon. Kuntatalouden tilanne heikkeni vuoden 2011 aikana. Kuntatalouden rahoitusalijäämä yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen rahoitusalijäämän suuruus oli 0,8 mrd. euroa. Alijäämän suurenemisen taustalla oli verotulojen ja valtionosuuksien hidastunut sekä kulutusmenojen edellistä vuotta suurempi kasvu. Kuntatalouden ennakoidaan edelleen heikkenevän vuonna 2012 valtionosuusleikkausten, kuntien yhteisöveroosuuden kaventamisen sekä veropohjan kasvun hitauden vuoksi. Kunnista kerättyjen tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni noin 15 % riittäen kattamaan poistot 122 prosenttisesti. Vuonna 2010 vastaava tunnusluku oli 145 %. Investointien omahankintamenoista vuosikate riitti peittämään noin 77 % (vuonna 2010 noin 99 %). Näiden tunnuslukujen osalta ennakkotiedot ovat olleet lopullisia heikompia. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan kohoten 10,45 mrd. eurosta 11,2 mrd. euroon eli noin 7 prosenttia. Lainakannan kasvuvauhti nopeutui edellisestä vuodesta. Kuntien keskimääräinen lainamäärä kohosi noin euroon asukasta kohden. Kuopion talouden kehitys Kuopion tilikauden tulos on tuloslaskelman mukaan noin +3,2 milj. euroa ja ylijäämä tuloksen käsittelyerien jälkeen 5,1 milj. euroa. Talous heikkeni hieman vuodesta 2010, jolloin tilinpäätös osoitti 8,4 milj. euron ylijäämää. Osan ylijäämän pienenemisestä selittää muutos laskennallisen lomapalkkavelan kirjaamisessa. Kirjapitolautakunnan kuntajaosto antoi asiasta kunnille uuden sitovan ohjeen vuoden 2012 tammikuun lopulla. Aiemman kirjaustavan mukaan lomapalkkavelka olisi jäänyt noin 2,4 milj. euroa pienemmäksi kuin uuden kirjaustavan mukainen lomapalkkavelka. Talous heikkeni erityisesti ydinkaupungissa. Sen alijäämäksi muodostui 4 milj. euroa. Vuosi 2010 oli ydinkaupungin osalta vielä 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Liikelaitosten ja muut taseyksiköt tuottivat sen sijaan edellistä vuotta suuremman ylijäämän. Sen suuruus oli 9,1 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava ylijäämä oli 4,6 milj. euroa eli puolet tilinpäätösvuoden ylijäämästä. Taloudellinen tulos koheni erityisesti Kuopion Energia Liikelaitoksessa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi v tilinpäätöksessä noin 0,7 milj. euron alijäämäiseksi. Tulorahoitusvaje jäi kuitenkin niukaksi kun edellistä vuotta huomattavasti suuremmat, noin 16 milj. euron omaisuuden myyntitulot (=pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot) kohensivat merkittävästi varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtaa. Lainamäärä kasvoi tilinpäätösvuoden aikana noin 14,5 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden 2011 lopussa noin 172 milj. euroa. Lainamäärää kasvatti läpilainaus Kuopion Pysäköinti Oy:lle torinaluspysäköinnin rakentamiseen. Asukasta kohden laskettuna Kuopion lainamäärä on noin euroa Talouden heikkeneminen johtui siitä, että verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu oli toimintakatteen (toimintamenojen ja tulojen erotus) muutosta hitaampaa. Verorahoituksen kasvu jäi 2 prosentin suuruusluokkaan. Toimintakate kasvoi kaikki taseyksiköt (ydinkaupunki, liikelaitokset ja muut taseyksiköt) huomioiden 3,2 %. Ydinkaupungin toimintakatteen kasvu Kuopion ja Karttulan yhteenlaskettuun toimintakatteeseen oli edellä mainittua suurempaa johtuen valtuuston tilinpäätösvuoden aikana tekemistä määrärahan korotuksista sekä palvelualueiden määrärahaylityksistä. Osa ylityksistä johtui palkka- ja hintatason ennakoitua ripeämmästä kasvusta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden hintaindeksin muutos oli 3,2 %. 11

14 Vertailtaessa Kuopion taloutta ja sen kehitystä muihin kuntiin, voidaan todeta seuraavaa: - Kuopion verorahoituksen kasvu jäi 2 prosentin suuruusluokkaan ja kuntien keskimääräistä hitaammaksi. Tilannetta selittävät useiden kuntien veronprosenttien korotukset, verolajeista nopeimmin kasvaneen yhteisöveron vähäinen osuus Kuopion verotuloista sekä valtionosuusjärjestelmään sisältyvän kuntien välisen verotulotasauksen putoaminen kuntaliitoksen ja tasauksen keskeisenä perustana olleen vuoden 2009 kunnallisveron ripeän kasvun myötä. - toimintakate (-menojen ja -tulojen erotus) kasvoi hieman hitaammin kuin kunnissa keskimäärin. Sekä toimintamenot että erityisesti toiminnan tulot kasvoivat kuitenkin kuntien keskiarvoa nopeammin. Kuopion toimintatulojen ripeä kasvu johtui pääosin omaisuuden myyntivoittojen lisäyksestä. Kuntaliitoksesta ja organisaatiomuutoksista johtuen vuosien 2011 ja 2010 menojen ja tulojen välillä ei ole täyttä vertailukelpoisuutta. - Kuopion vuosikatteen suhde poistoihin jää edelleen v kuntien keskimääräistä heikommaksi (Kuopio 106 %, ennakkotieto kuntien keskiarvosta 122 %). - Investointien tulorahoitusprosentti on Kuopiossa kuntien keskimääräistä korkeampi (Kuopio 84 %, ennakkotieto kunnista keskimäärin 77 %). - Kuopion asukaskohtainen lainamäärä on edelleen maan keskimääräistä pienempi (Kuopio euroa/asukas, kunnat keskimäärin euroa/asukas). Toki myös Kuopion rahavarat ovat vähäisemmät kuin kunnissa keskimäärin. Henkilöstö Kuopion kaupungissa kokonaistyöaika henkilötyövuosina oli 5691,2 htv, josta liikelaitosten osuus oli 662,4 htv ja taseyksiköiden osuus oli 573,9 htv. Kaupunkitasoinen henkilötyövuosien määrä kasvoi yhteensä 179,6 htv. Muutos johtuu Karttulan kuntaliitoksesta. Palvelualueuudistuksen johdosta muutosta organisaation eri tasoilla ei voida ilmoittaa. KOKONAISTYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA Palvelualue Muutos Tarkastustoimi 2 Konsernipalvelu 89,1 Yleishallinto 11,1 Vetovoimaisuuden palvelualue 37,5 Kaupunkiympäristön palvelualue 172,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 394,2 Kasvun ja oppimisen palvelualue 2089 Perusturvan palvelualue 907,5 Terveydenhuollon palvelualue 752,4 Ydinkaupunki yhteensä 4514,3 4454,9-59,4 Liikelaitokset Kallaveden Työterveys 31,5 32,9 1,4 Kuopion Ateria 248,1 244,2-3,9 Kuopion Energia Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos 221,2 221,2 Kuopion Vesi 70,3 75,1 4,8 Liikelaitokset yhteensä 436,9 662,4 225,5 Taseyksiköt Pohjois-Savon Pelastuslaitos 249,6 261,3 11,7 Tilakeskus 269,1 269,6 0,5 Isäntäkuntapalvelut 41,7 43 1,3 Taseyksiköt yhteensä 560,4 573,9 13,5 Kuopion kaupunki yhteensä 5511,6 5691,2 179,6 12

15 Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa 674 henkilöä ja taseyksiköiden palveluksessa 591 henkilöä. Henkilöiden lukumäärätietoon vaikuttaa mm. sijaisten, määräaikaisten ja osa-aikaisten määrä tilastointipäivänä ( ). Lisäksi henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa mm. Karttulan kuntaliitos ja Kuhilas Oy:ltä ostetun henkilöstövuokrauspalvelun siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kuntaliitoksen yhteydessä Karttulan kunnasta siirtyi 142 henkilöä ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä 42 henkilöä kaupungin palvelukseen. HENKILÖIDEN MÄÄRÄ PALVELUALOITTAIN Palvelualue Muutos Tarkastustoimi 2 Konsernipalvelu 103 Yleishallinto 11 Vetovoimaisuuden palvelualue 41 Kaupunkiympäristön palvelualue 181 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 525 Kasvun ja oppimisen palvelualue 2266 Perusturvan palvelualue 934 Terveydenhuollon palvelualue 823 Ydinkaupunki yhteensä Liikelaitokset Kallaveden Työterveys Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitokset yhteensä Taseyksiköt Pohjois-Savon pelastuslaitos Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Taseyksiköt yhteensä Kuopion kaupunki yhteensä Ympäristötekijät Ympäristötekijöissä ei vuoden 2011 aikana ole ollut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset ja investoinnit ovat olleet samaa suuruusluokkaa kuin muinakin vuosina eikä ympäristövahinkoja ole tapahtunut. Ympäristötilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuopion kaupungin palvelujen ja toiminnan järjestämiseen ei liity sellaisia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka olennaisesti poikkeaisivat suurten kaupunkien vastaavasta tilanteesta. Väestön ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen kasvu ja julkisen talouden kestävyysvaje muodostavat yhdessä haasteellisen ympäristön kuntapalvelujen järjestämiselle. Valtion raju velkaantuminen johtaa väistämättä kuntien valtionosuuksien erittäin hitaaseen kehittymiseen lähivuosina ja lisää ahtautta kuntapalvelujen tuottamisen taloudellisiin rajoihin. 13

16 Pitemmällä tähtäimellä ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus nousee olennaiseksi epävarmuustekijäksi suurten ikäluokkien siirtyessä lähivuosina eläkkeelle. Ilmiö on jo näkyvissä eräillä palvelutuotannon alueilla Kuopiossakin. Yhteiskunnan elintärkeisiin energia- ja vesihuollon toimintoihin liittyvät riskit voivat olla niiden toteutuessa seurauksiltaan erityisen merkittäviä. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien merkitys on kasvanut kun kaupungin palvelutuotanto perustuu yhä enemmän tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Kuntayhteistyö Kuopion alueella Vuosi 2011 oli hyvin vilkas kuntarakenteiden ja kuntien palveluyhteistyön osalta. Suonenjoen kumppanuusmallin jatkaminen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Tehdyn linjauksen mukaisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelut tullaan tuottamaan Kuopion toimesta alkaen. Asian valmistelu aloitettiin välittömästi. Muiden palveluiden osalta laaditaan tarkempi aikataulu. Tuusniemen kunnalle on tuotettu terveydenhuollon palvelut vuodesta Toiminta jatkui tehtyjen sopimusten mukaisesti. Loppuvuonna Tuusniemen palveluiden tuleva laajentaminen kytkettiin samaan prosessin Suonenjoen palveluiden kanssa. Kaupunkien yhdistymisselvitys Nilsiän kaupungin kanssa aloitettiin marraskuussa. Tavoitteeksi annettiin tehdä selvitys siten, että kaupunkien yhdistyminen olisi mahdollista alkaen. Maaningan kunta teki avauksen Maaningan ja Kuopion yhdistymisselvityksen tekemisestä. Työn käytännön aloittaminen siirtyi vuoden 2012 puolelle. Toteutuneista kuntien yhdistymisestä Karttulan kunnan yhdistyminen Kuopion kaupunkiin toteutui Ensimmäinen toimintavuosi laajentuneena kaupunkina sujui hyvin. Kuopion toiminnallisen alueen kuntajohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti koko vuoden ajan. Kuntajohtajien tapaamisissa (ns. työvaliokunta) on käsitelty yhteisiä ajankohtaisia asioita. Eräs merkittävä asiakokonaisuus on ollut toiminnallisen alueen rakennemallityö, eli ns. MALP-kokonaisuus (maankäyttö, asuminen, liikenne ja palvelut). Työvaliokunta on ohjannut myös Kuopion alueen KOKO-ohjelman toteutusta, johon on osallistuneet myös Sisä- Savon ja Koillis-Savon kunnat. Kuopion alueella on jatkettu PARAS-lain mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman seurantaa. Toiminnassa on ollut mukana myös useita yksittäisiä kehittämishankkeita ja yhteiseksi koettuja asioita, kuten maakunnallisen markkinointi- ja brändihankkeen edistäminen. Kuopion toiminnallisen alueen hallitusten puheenjohtajistot toteuttivat loppuvuonna yhteisen tapaamisen poliittisten näkemysten ja tavoitteiden yhteiseksi keskustelemiseksi. Toimintaa päätettiin jatkaa. Laatutyö Palvelualueuudistuksen jälkeen laatutyön edistämistä jatkaa laatutiimi, joka perustettiin huhtikuussa. Laatutiimin jäsenet edustavat palvelualueita, konsernipalvelun palveluyksiköitä sekä henkilöstöä. Laatutiimi kertasi jo tehdyn työn, kuten hyvän toiminnan periaatteet ja käsikirjapohjan. Tehty työ todettiin konkreettiseksi ja toimivaksi, mutta hyvän toiminnan käsikirjan jatkuva ylläpitäminen omana työnä olisi vaatinut resursseihin nähden liian paljon työpanosta. Kaupungin johtoryhmälle esitettiin standardin laadunhallintamallin käyttöönottoa ja malliksi valikoitui julkisen sektorin ominaispiirteitä tukeva CAF-laadunhallintamalli. Lisää tietoa CAF-mallista Johtoryhmä hyväksyi CAF-mallin kaupungin yhteisesti standardiksi. Laadunhallintamallin käyttöönoton suunnitelma hyväksyttiin Pian tämän jälkeen julkistettiin tieto kevään kuntaliitosselvityksistä, joilla oli vaikutusta myös laatutiimin jäsenten ajankäyttöön. Käyttöönoton aikataulua sopeutettiin kiireellisimpien töiden mukaisesti ja muutokset hyväksyttyiin Käyttöönotto käynnistyy infoilla ja koulutuksella 03-05/2012 ja jatkuu vuoden 2013 puolelle. 14

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot