KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi"

Transkriptio

1 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012

2 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä. Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yritys-, matkailu- ja maaseutupalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella. Lisäksi Kehy tarjoaa osakaskuntiensa alueella riskirahoituspalveluita. Elinkeinopolitiikka on pitkäjänteistä työtä ja tulokset syntyvät usein vuosien työn tuloksena. Toimintaympäristössä sen sijaan voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Muutosten ennakointi, reagointikyky ja resurssit nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon ovat tärkeitä ja korostavat toimintakykyisen elinkeinoyhtiön roolia seudun kehittäjänä. Rakennemuutoksen hallinta ja johtaminen ovat nousseet keskeiseksi elinkeinoyhtiöiden tehtäviksi kaikilla perinteisen teollisuuden muutoksista kärsivillä alueilla. Vertailut ja kokemukset eri alueilta osoittavat, että toimiva elinkeinoyhtiö on ollut merkittävä tekijä rakennemuutosprosessien onnistumisen kannalta. Kehyn toiminnan ydin on osaava henkilöstö. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat kehittämistoiminnan tärkein voimavara. Toimintaympäristön kehitys Imatran seudulla oli vuoden 2012 aikana kaksijakoinen. Matkailun ja kaupan alalla vahva kasvu jatkui aiempien vuosien tapaan, mikä heijastuu myös rakennusalaan seudulla. Metalliteollisuuden ja tuotannollisten yritysten näkymät olivat heikommat ja yritysten tilauskanta heikolla tasolla. Piristystä alalle toi UPM-Kymmene Oyj:n biodiesel-laitosinvestointi Lappeenrantaan. Kehy järjesti yhteistyössä UPM:n kanssa laitoksen alihankintoihin liittyen tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuden, laitoksen toimintaan osallistuu yrityksiä myös Imatran seudulta. Matkailun ja kaupan kehityksestä huolimatta rakenteellisesta työttömyydestä johtuva työttömyys seudulla kasvoi vuoden aikana. Venäläisten matkailijoiden käyntimäärät ja ostokset Etelä-Karjalassa ja Imatran seudulla ovat jatkaneet vahvaa kasvuaan. Imatran seutu on vuoden aikana selvästi vahvistanut asemaansa matkailukohteena ja kaupan sijaintipaikkana. Majoituskapasiteetin viimeaikaisesta kasvusta huolimatta matkailuyritysten käyttöasteet ovat pysyneet hyvällä tasolla ja huonehinnat korkeina. Matkailun ja kaupan alalle saatiin vuoden aikana lukuisia uusia investointipäätöksiä. Ukonniemessä toteutui AviaSport Areena Oy:n suurhalliprojekti, myös YIT:n investoinnit Ukonniemessä saivat jatkoa ja Imatran Citymarketin laajennusprojekti valmistui. Uutena projekteina Imatralla käynnistymässä ovat YIT:n suuri kauppakeskusprojekti Korvenkantaan, Kuusamo Hirsitalojen loma-asuntoprojekti Ukonniemen alueelle, Imatrankosken keskustan seuraava kehittämisvaihe sekä uuden K-Raudan, Prisman ja ABC-aseman rakentaminen tulevina vuosina. Alueen kokonaisvetovoimaa vahvistavat investoinnit Lappeenrannan Rauhan alueella ovat myös jatkuneet, keväällä 2013 alueelle avataan mm. uusi kauppakeskus. Ikea ilmoitti sijoittavansa uuden myymälän ja Ikano-kauppakeskuksen Lappeenrannan Mustolaan, mikä tulee vaikuttamaan positiivisesti matkailun ja kaupan alojen työllisyyskehitykseen koko Etelä-Karjalassa. Tässä yhteydessä haluan lausua erityiskiitokseni Imatran seudun poliittisille päättäjille, jotka ovat olleet rohkeita edelläkävijöitä tehdessään pitkäjänteisiä linjauksia ja päätöksiä seutukunnan kehittämiseksi. Kehitysyhtiön yhteistyö kuntien kanssa on ollut toimivaa ja vuoden 2012 aikana useat aiemmat päätökset ovat realisoituneet investointien ja yritystoiminnan kehittymisen muodossa.

3 2 VUOSI 2012 Vuosi 2012 on ollut Kehyn toiminnassa vilkas. Vuoden 2012 toimenpiteitä ovat aiempaan tapaan ohjanneet seudullisen elinkeinostrategian painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi Imatran kaupunginvaltuusto on asettanut Kehylle kolme avaintavoitetta,joita olemme pyrkineet vuoden aikana toteuttamaan. Strategiakuva löytyy tämän raportin lopusta, vuonna 2013 on uuden elinkeinostrategian tekemisen aika. 30-vuotias kehitysyhtiö Kehy on Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen kehitysyhtiö. Toiminnan perusydin on säilynyt vuosien varrella hyvin elinkeinoelämän osallistuminen Kehyn toimintaan ja päätöksentekoon oli ja on yhä poikkeuksellisen vahvaa ja toimivaa. Kehy on toimiva yhteistyöfoorumi niin Imatran seudun kuntien kuin kuntien ja elinkeinoelämänkin välillä. Kehitysyhtiön 30-vuotisjuhlia vietettiin Imatralla , juhlapuhujana tilaisuudessa oli elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Tilaisuudessa palkittiin yrittäjiä vas. Virkkukoukkunen Tiina Kärkäs, Vankkapuu Oy Mikko Vanhatalo, Matintalon tila Kati ja Mikko Häyhä, T:mi Pirjo Rintamäki ja Imatran Työstöasennus OyTommi Matikainen. Kehyn 30-vuotisjuhlien yhteydessä julkistettiin yhtiön historiikki viimeisten kymmenen vuoden ajalta, historiikin on koonnut Veli-Pekka Vahvaselkä.

4 2 VUOSI 2012 Yrityskäynnit ja yrityspalvelut Kehyn tavoitteena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen organisaatio. Yritysasiantuntijat ovat tehneet vuoden aikana runsaasti yrityskäyntejä, mikä näkyy toiminnan vilkastumisena erityisesti toimiviin yrityksiin kohdistuneissa palveluissa. Yrityspalveluiden vuosi on ollut kävijämäärillä mitaten vilkas. Hyvinvointialan yritysten kehittämistoiminnassa on saatu aikaan hyviä tuloksia ja ala on kasvanut Etelä-Karjalassa tasaisesti. Kehyn yrityspalvelut tarjoavat yritysasiantuntijan palveluita myös venäjän kielellä. Sijoittumispalvelut Imatran seudun tunnettuus ja kiinnostavuus ovat kasvaneet kyselyitä mahdollisilta sijoittujilta on tullut aiempaa enemmän. Matkailun ja kaupan aloilla on toteutunut ja toteutumassa runsaasti uusia sijoittumisia ja investointeja. Yksi sijoittumisen muoto ovat myös yritysten omistajanvaihdokset, jotka ovat lisääntyneet vuoden 2012 aikana. Usein muualta tuleva uusi omistaja tuo uutta toimintaa ja osaamista myös olemassa olevaan yritykseen. Hanketoiminta Kehy hallinnoima Vetovoimaa ja laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke käynnistyi täydellä teholla vuoden 2012 alussa ja on näkynyt matkailun kehittämistoiminnassa Imatran seudulta aina Porvooseen asti. Active Park-hankkeessa on kehitetty mobiiliopastusjärjestelmää matkailualueille. Kehyn toteuttama Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toiminta on vuoden aikana ollut aktiivista, tuloksena mm. seudulle perustettu komposiittialan yritys, Imatran seudun tiiviimpi linkittyminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamiseen sekä alueen tunnettuuden paraneminen osaamisperustaisten projektien avulla. Nuorten työllistymishanke Kansainvälistyminen Kansainvälistymistoiminnassa ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää Imatran seudun sijainti EU:n ja Venäjän raja-alueena sekä kehittää Imatran rajanylityspaikkaa yhdessä viranomaisten kanssa. Näkyvimpänä osana toimintaa järjestettiin marraskuussa 2012 Juhlajuna- ja seminaaritapahtuma, joka sai runsaasti julkisuutta niin Venäjällä kuin Suomessakin. Kansainvälistymistoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa rajan molemmin puolin. Nuorten Imatra Nuorten työllistämishanke Kehy hallinnoi ja koordinoi toimintavuonna Nuorten työllistämishanketta. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Imatran kaupunki, Imatran TE-toimisto, Stora Enso Oyj, Imatran seudun yrittäjät ry, Imatran Kylpylä ja Ovako Imatra Oy Ab. Hankkeen tavoitteena oli työllistää kesäksi 2012 kaikki imatralaiset vuonna 1995 syntyneet nuoret neljän viikon pituisin työjaksoin. Nuoria ja yrityksiä aktivoitiin suorapostituksella ja puhelinsoitoilla, yhteensä kontakteja oli 1400 kpl. Yritykset ottivat kampanjan hyvin vastaan, 56 yritystä työllisti yhteensä 215 nuorta.

5 3 KEHYN HANKESALKKU 2012 Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava Toteutusaika budjetti budjetti kulut v rahoitus Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä- Suomessa ,22 70,0 % Active Park ,87 74,9 % Pakkaus ja komposiitit ,73 100,0 % * Ekovastuullinen pakkaus ruokajakelussa ,86 100,0 % KV-aktiviteetit ,15 100,0 % Uusiutuva energia ,85 100,0 % * Saimaa Biorefine Valley ,76 100,0 % * Ex-Bio ,74 100,0 % Kaakosta voimaa ,0 % Biotuli ,63 70,0 % Two-way railway cargo traffic via Imatra/ Svetogorsk border-crossing point ,48 80,0 % * Cargo Business Network (CBN) Onnistuneesti uusille markkinoille ,21 70,0 % Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma ,0 % Yhteensä , ,

6 4 YRITYSPALVELUT Yrityspalveluiden palveluita käyttävät yritykset Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran alueelta. Aloittavien ja toimivien yritysten palveluissa sekä projekteissa palveluiden käyttö on jakaantunut vuoden 2012 aikana jotakuinkin kuntien asukaslukujen suhteessa. Kehyn neuvontapalveluihin ollaan asiakkaiden keskuudessa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakkailta kerätyn palautteen keskiarvo on 9,5 asteikolla Yrityspalveluissa panostettiin yritysneuvontapalveluiden lisäksi yrityskäynteihin alueella toimiviin yrityksiin, yrittäjille järjestettäviin valmennuksiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin. Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 404 kpl, (kuva neuvonta-asiakkaiden määrä) joista 209 aloittavien yritysten neuvontaa ja 195 toimivien yritysten neuvontaa. Kehyn neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä oli yhteensä 74 kpl (kuva perustetut yritykset). Näistä Imatralle sijoittui 54 yritystä, Rautjärvelle 9, Ruokolahdelle 2 ja muihin kuntiin 9 yritystä. Yrittäjille tarkoitettuja seminaareja ja valmennuksia järjestettiin 34 kpl, joihin osallistui yhteensä 805 henkilöä. Lisäksi järjestettiin yrittäjiksi aikoville Startti yrittäjyyteen - tilaisuuksia 4 kpl, joihin osallistui yhteensä 46 henkilöä. Seminaareissa käsiteltiin Kehyn strategisiin painopistealueisiin liittyviä aihealueita. Yrityskehittämiseen liittyvät teemaseminaarit painottuivat yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Vetovoimaa ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke järjesti useita matkailu- ja luovien alojen yrityksille suunnattuja seminaareja pääpainona tapahtumatuotannon- ja luontomatkailun kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan yrityksille järjestettiin mm. omavalvontasuunnitelmakoulutus, oppilaitosyhteistyöhön liittyvä tilaisuus yhdessä Saimian kanssa sekä kaksi sijaistamiseen liittyvää verkostoitumistilaisuutta. Lisäksi yrittäjille tarjottiin kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja mm. Keski-Euroopan ja Ruotsin markkinoista.

7 5 SIJOITTUMISPALVELUT Kehitysyhtiön sijoittumispalveluihin tuli vuoden mittaan useita kymmeniä yhteydenottoja mitä erilaisimmista selvitettävistä sijoittumistapauksista. Palvelun kysyntä on vuoden aikana selvästi vilkastunut. Eniten kiinnostusta yrityksissä on aikaansaanut venäläisten asiakkaiden merkitys seudun elinvoimaan ja uusien palvelujen tarpeellisuus venäläiseen ostovoimaan liittyen. Näistä asioista tiedon välittäminen on ollut ensiarvoisen tärkeää. Nopeat vastaukset ja jatkuva yhteydenpito potentiaalisiin sijoitusta harkitseviin on saanut asiakkailta positiivista palautetta. Erilaisten liiketoiminta- ja liikepaikkamahdollisuuksien selvittäminen on pitkäjänteistä yhteistyötä yhdessä Ruokolahden ja Rautjärven kuntien sekä Imatran Seudun Yritystilat Oy:n ja Imatran kaupungin teknisen toimen maankäytön suunnittelun kanssa. Lopullisten päätösten tekeminen on usein vuosia kestävä prosessi, kuten asia oli myös IKEAn sijoittumisen osalta. Vaikka kaikki selvitykset eivät suinkaan johda sijoittumiseen juuri Imatran seudulle, ei tehty työ ole ollut turhaa. Kiinnostus seutuamme kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ja lisääntyy jatkuvasti. Internetin välityksellä toimivaan Yrityspörssiin on ilmoitettujen yritysten sekä myytävien että ostettavien yritysten osalta on kasvanut vuoden 2012 aikana merkittävästi. Yrityspörssi siirtyi Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:ltä vuoden 2013 alusta lukien Kehyn omaksi palveluksi ja vahvistaa nyt omistajan vaihdostilanteissa oleville yrityksille tarjottavaa palveluvalikkoa. Vapaat toimitilat palvelua vaivaa tarjottavien kohteiden puute. Useiden yritysten sijoittuminen Imatran seudulle on jäänyt toteutumatta juuri yrityksen tarpeisiin olevien valmiiden kustannustehokkaiden toimitilojen puutteeseen. Uusien mahdollisesti rakennettavien tilojen hintataso nousee niin alueen kuin sijoittujille liiaksi kilpailukykyä heikentäväksi tekijäksi. 6 MAASEUTUPALVELUT Maaseutupalveluiden asiakkaina oli yhteensä 229 (-15) aktiivimaatilaa, joista Imatralta 61 (-2), Rautjärveltä 65 (-5) ja Ruokolahdelta 103 (-8). Kahdella asiakastilalla tehtiin sukupolvenvaihdos kertomusvuoden aikana. Viljelyssä oleva peltoala on yhteensä 7028 ha. Edelliseen vuoteen verrattuna peltoala pieneni 86 ha. Aktiivitilojen keskipeltoala on Imatralla 35,7 ha, Rautjärvellä 32,3 ha ja Ruokolahdella 26,7 ha. Koko Imatran seudun keskimääräinen peltoala on 30,7 ha tilaa kohti. Lypsykarjatiloja oli kertomusvuoden päättyessä Imatralla 2, Rautjärvellä 15 ja Ruokolahdella 21 kpl. Maaseutuyrittäjät jättivät kertomusvuoden aikana käsiteltäväksi 1690 hakemusta ja ilmoitusta. Käsittelyyn saapuneiden hakemusten määrä oli 191 kpl edellisvuotta suurempi. Maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksillä maksettujen tulotukien määrä oli yhteensä 4,74 miljoonaa euroa, josta Imatralle maksettiin 1,21, Rautjärvelle 1,57 ja Ruokolahdelle 1,96 miljoonaa euroa. Tukien yhteissumma pieneni noin 0,14 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvukauden poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat sadon menetyksiä viljelijöille. 48 maatilaa jätti tukiehtoihin liittyvän satovahinkoilmoituksen. Ilmoituksiin sisältyvä, kokonaan tai osittain tuhoutunut vahinkoala oli yhteensä 320 ha. Kehyn maaseutupalvelut siirtyvät vuoden 2013 alusta alkaen aloittavaan Etelä-Karjalan maaseututoimeen, jonka isäntäkuntana toimii Lappeenrannan kaupunki.

8 7 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kansainvälistymispalveluja on vuoden 2012 aikana tarjottu sekä alueen omille yrityksille että alueelle mahdollisesti sijoittuville yrityksille. Imatran seudun yrityksille on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia ja annettu neuvontaa uusille markkinoille pyrittäessä osana Kehyn omaa toimintaa sekä yhteistyössä useiden hankkeiden kanssa. Yritysten kansainvälistymismatkoja on vuoden aikana tehty Tallinnaan, Viipuriin ja Pietariin. Yritysneuvontaa on annettu pääosin venäjäksi 29:lle yrittäjäksi aikovalle ja 8:lle Imatran seudulla jo toimivalle yrittäjälle. Pääpaino venäläistaustaisten henkilöiden yritysneuvonnassa on ollut suomalaisiin toimintatapoihin perehdyttäminen ja niiden hyödyntäminen yritystoiminnassa Imatran seudulla. Invest in tilaisuuksia on järjestetty sekä Pietarissa, Moskovassa että Imatralla. Rautatieliikenteen kehittäminen ja rajanylityspaikkojen kehittäminen ovat olleet vuoden 2012 painopistealueina ja yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Vuoden 2012 aikana on toteutettu kaksi suurta seminaaritilaisuutta CBN (Cargo-Business-Network) hankkeen toimesta. Imatra Business Gaala järjestettiin Pietarissa helmikuussa Seminaariin ja illanviettoon osallistui reilut 100 toimijaa sekä Suomesta että Venäjältä. Tilaisuudessa yhdistettiin bisnesseminaari ja Suomalaisen kulttuurin vienti Venäjälle. Toinen suuri tapahtuma oli Pietari-Imatra juhlajuna Junamatka järjestettiin yhdessä Venäjän rautateiden (RZD) ja Venäjän matkustajaliikennelaitoksen (FPK) kanssa. Aleksanteri Nevskij- junamatkaan osallistui reilut 100 kutsuvierasta Imatran Valtionhotellissa järjestettiin kansainvälinen rautatieseminaari, jonka tavoitteena oli aktivoida Svetogorsk-Imatra rautatierajanylityspaikan statuksen muuttamista kansainväliseksi sekä lanseerata idea Pietari-Imatra matkustaja junasta. Juhlajuna- ja seminaarikokonaisuus sai suurta julkisuutta Venäjällä ja Suomessa ja ylitti asetetut tavoitteet. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi jatketaan aktiivista toimintaa raja- sekä muiden raja-alueiden kehittämiseen liittyvien viranomaisten ja yritysten yhteistyön kehittämistä. Imatran seudun omaleimaisuutta rajakaupunkina korostetaan ja hyödynnetään kaikissa aktiviteeteissa. Juhlajunassa mukana mm. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja imatralainen kansanedustaja Anu Urpalainen

9 8 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalveluiden pääasiallinen toiminta on rahoitusneuvonta ja sijoittajien ja rahoituspakettien kokoaminen Kehyn asiakkaiden tarpeisiin. Rahoituspalveluiden kysyntä on vuoden 2012 loppupuolella vilkastunut, ilmeisesti johtuen pankkien kiristyneistä rahoitusehdoista yritysrahoituksessa. Teollisen alan investointihankkeita ja investointitukia hakeneita yrityksiä Imatran seudulla on ollut vuoden aikana hyvin vähän. Rahoituspalveluun läheisesti liittyvä palvelu on omistajanvaihdospalvelu, jossa Kehyn rooli on toimia asiantuntijana ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä sekä mahdollisten ostajien etsijänä yrityksen myyntitilanteessa. Omistajan / sukupolvenvaihdos yrityksessä on usein pitkä prosessi, Kehyn tarkoituksena on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia seudun yrityksissä. Omistajanvaihdokset seudulla ovat lisääntyneet, Kehy on vuoden 2012 aikana ollut mukana seitsemässä omistajanvaihdostapauksessa. Kehy on pienrahoittajana mukana strategisesti tärkeissä ja työllisyyttä tukevissa yrityshankkeissa. Tilikauden alussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat Tilikauden lopussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat Toimintavuoden aikana Kehy rahoitti seitsemää toiminta-alueen yritystä. Kehy toimi toimintavuoden aikana myös hallinnointiyhtiönä riskipääomasijoitusyhtiö Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:lle, joka sijoittaa pääomaa kaakkoisessa Suomessa toimiviin ja sinne sijoittautuvin pk-yritysten Venäjän viennin ja tuonnin kasvuhankkeisiin.

10 9 KAAKKOIS-SUOMEN OSAAMISKESKUS Kehy toimii osatoteuttajana ja rahoittajana Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksessa, jota hallinnoi Wirma Lappeenranta Oy. Osatoteuttajana on Kehyn lisäksi myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Kehy vastaa Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset kokonaisuudesta ja toteuttaa omaa Uusiutuva energia ja biotalous osaprojektia osana uusiutuvan energian kokonaisuutta. Osaamiskeskustoiminnan tuloksena Imatran seutu on tiiviimmin linkittynyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamiseen, samoin alueen näkyvyys ja imago on parantunut osaamisperusteisten hankkeiden tuloksena. Näihin hankkeisiin on osallistunut aktiivisesti noin 40 yritystä ja seminaareihin noin 120 seminaariosallistujaa. Uusiutuva energia ja biotalous toiminta on yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Toiminnassa on selvitetty uusia liiketoimintamahdollisuuksia biomassojen sekä erilaisten sivuvirtojen käsittelyssä. Hajautetun mittakaavan biolaitokset ovat alueelle eräs mahdollinen uusi teollisuudenala. StoraEnso Oyj:n biodiesel laitoshanke on toistaiseksi lykätty myöhempään ajankohtaan, laitokseen liittyvien keskustelujen tuloksena Imatran kaupunki neuvottelee energiantuotantoyhteistyöstä Stora Enso Oyj:n kanssa. Uusiutua energia ja biotalous toimintojen osana toteutetaan Saimaa Biorefine Valley hanketta, joka kartoittaa pysyvää toimintamallia biotalouden pk-yritystoiminnan tueksi alueella. Vuoden 2013 loppuun jatkuvassa hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kansainvälisiä kontakteja tekemällä alueen koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten osaamista tunnetuksi mm. ammattitilaisuuksissa. Kehy osallistuu myös LUT:n koordinoiman BIOTULI (Biotalouden uudet tuotteet ja liiketoimintamalli) hankkeen toteutukseen. Pakkaus- ja komposiittialan toimintoja toteutettiin Ekovastuullinen elintarvikepakkaus ruokapalveluissa hankkeen kautta. Hankkeeseen osallistui pakkausmateriaalitoimittaja (Stora Enso Packaking), ruokapalvelutoimijoita (Eksote, Saimaan tukipalvelut, Kuljetusliike Ilves ja Menumatkat Oy) sekä mm. Itella. Hankkeessa on pyritty tarkastelemaan ruokapalveluiden nykyisiä toimintamalleja ja kehittämistarpeita kuitupakkausten näkökulmasta. Hankkeen pohjalta kartonkivuokia testattiin ruokapalvelu-automaatissa ja jatkohanke tultaneen toteuttamaan vuonna Kiinnostus komposiittialaa ja jätteiden hyötykäyttöä kohtaan on lisääntynyt. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on alaan liittyvää merkittävää osaamista, jota on pyritty hyödyntämään ja viemään eteenpäin alueen yrityksiin. Komposiittipuolella sparrattiin uusia liiketoimintaideoita ja toiminnan tuloksena perustettiin uusi yritys yliopisto-osaamiseen perustuen.

11 10 MATKAILUPALVELUT Tapahtuma- ja matkailuvuosi 2012 Etelä-Karjalassa oli vilkas. Kevättalvella Imatralla järjestettiin SM-hiihdot. Kesällä Rauhassa pidettiin lomaasuntomessut, Imatra Big Band Festival järjestettiin 30:n kerran, Rautjärvellä pidettiin merkittäväksi tapahtumaksi kasvaneet Antiikki- ja Keräilypäivät ja Muistojen Ajot ajettiin Imatralla. Lisäksi elokuussa järjestettiin Imatran ja Pietarin kaupunkien yhteistyönä YLE:n televisioima Romanssigaala, joka sai valtakunnallista julkisuutta. Kehitysyhtiön ja Imatran kaupungin yhdessä Venäjän rautateiden kanssa järjestämä juhlajuna- ja seminaaritapahtuma marraskuussa 2012 oli menestys ja rautatieyhteys Imatran kautta sai runsaasti julkisuutta sekä Venäjällä ja Suomessa. Maiden välisen rautatieyhteyden kansainvälistäminen eteni konkreettisesti tapahtuman ansiosta. Kehyn matkailupalvelutoiminta painottui v aikana perusasiakasneuvontaan ja sitä tukevan esite- ja infomateriaalin tuotantoon, yhteistyöhön Imatran kaupunkikeskustat ry:n ja eri tapahtumajärjestäjien kanssa sekä kesän suurimman yksittäistapahtuman, Imatra Big Band Festivalin pääsylippujen myyntiin. Imatrankosken koskinäytösten kokonaisvaltainen organisointi hoidettiin Kehyn matkailupalvelun toimesta. Koskinäytöksissä painopiste oli v aikana kauden pidentämisen lisäksi yleisöturvallisuuden parantamisessa. Matkailun asiakaspalvelussa käyneitä asiakkaita oli 5742 kpl, joista venäläisiä 2463 kpl. Kehyn matkailun kautta organisoitiin myös Fortumin voimalaitoksen kesänäyttelyn asiakaspalvelu ja Kruununpuiston opastetut kävelykierrokset. Matkailun kautta tilattiin myös matkailuopastuksia 61 kpl. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on vuoden 2012 aikana ollut keskeinen rooli matkailun seutukunnallisessa ja ylimaakunnallisessa kehittämisessä. Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa -hanke on yksi merkittävimmistä julkisrahoitteisista matkailun kehittämisprojekteista Suomessa. Kehy vastaa myös hankkeen toteuttamisesta Imatran seutukunnan alueella. Hanke sai rahoituspäätöksen juuri ennen joulua 2011 ja toimenpiteet käynnistettiin täysimääräisesti vuoden 2012 tammikuusta lähtien. Mukana hankkeessa on jo yli 300 matkailun ja kaupan alan yritystä ja muuta organisaatiota pääsääntöisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta. Imatralla seutukunnan matkailun kehittämisen päätavoitteet on lisätä matkailullista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä luoda uusia matkailutuotteita ja palvelumalleja huomioiden matkailun ympärivuotisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Keskeisiä vuoden 2012 aikana saavutettuja tuloksia Imatran seutukunnan matkailutoimijoille ovat vientiverkoston rakentaminen Keski-Eurooppaan ja luontomatkailun, tapahtumatuotannon ja matkailun liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmien toteuttaminen. Matkailualan toimijoiden osaamista on nostettu tekemällä oppien periaatteella yli 20 työpajassa ja yritystilaisuudessa. Hankkeen avulla on luotu matkailullisia markkinointisisältöjä gosaimaa Oy:n toteuttamaa yhteismarkkinointia varten esimerkiksi videokuvauksien ja tuotemanuaalien avulla. Imatran seutukunnan palvelujen ja tapahtumien tunnettavuutta on lisätty erityisesti venäläisissä mediakentässä, sähköisissä jakelukanavissa ja sosiaalisessa mediassa. Vetovoimaa matkailuun -hanke on mahdollistanut myös ylimaakunnallisen yhteistyön matkailun kehittämisessä, mm. Etelä-Karjalan matkailun ja luovien alojen verkostossa sekä Matkailun edistämiskeskuksen katto-ohjelmien kanssa. Hankkeen kautta Kehy on myös keskeinen toimija Kaakkois-Suomen matkailun kestävän kehitysklusterin toiminnassa. Projektin avulla on luotu yhteistyöverkostoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla esimerkiksi järjestämällä Imatran seutukunnan yrityksille matkanjärjestäjä- ja mediatapaamisia sekä Imatralla että Pietarissa. Hanke on saanut hyvää näkyvyyttä mediassa ja herättänyt matkailuntoimijoiden kiinnostusta eri puolilla Suomea.

12 11 GOSAIMAA OY MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI Matkailun yhteismarkkinointia Etelä-Karjalassa toteuttaa gosaimaa Oy, markkinoinnin keskipisteessä on gosaimaa.com sivusto. Kehy on gosaimaa Oy:n toinen pääomistaja Wirma Lappeenrannan ohella. Matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen yhdessä matkailun veturiyritysten kanssa on yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Yhteismarkkinoinnin tavoite on matkailijamäärien kasvu, kohteena lähinnä pääkaupunkiseutu ja Pietarin alue sekä valitut muut kohteet. Tavoitteeseen pyritään kärkituotteiden ja teemojen avulla. Valitut markkinoinnin kärkiteemat ovat kylpylät, golf, Saimaa aktiviteetit ja alueen tapahtumat. Markkinoinnin budjetti vuositasolla on noin 1,2 miljoonaa euroa (Kehyn rahoitus euroa). Alueen tunnettuus on kasvanut ja kävijämäärät sivustolla ovat nousseet. Kärkiyritykset ovat olleet tyytyväisiä markkinoinnin tehoon ja tuloksiin. Yhteismarkkinoinnissa on mukana noin 100 yritystä ja toimijaa Etelä-Karjalasta. Markkinoinnin tulokset vuoden 2012 aikana ovat olleet hyviä. 12 VIESTINTÄ Viestinnän kehittämiseen on edelleen toimintavuotena panostettu. Kehyn viestintästrategiassa on Kehyn strategiaan pohjautuen määritelty pitkän tähtäimen suunnitelma ja vuosittain laaditaan viestinnän vuosisuunnitelma. Kehyn viestintä on aktiivista ja ajantasaista. Viestinnän pääpaino on paikallismediassa sekä sähköisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän työkaluina toimivat Kehyn nettisivut ja facebook- sivut. Sisäisessä viestinnässä Kehyssä käytetään Companywebiä. Paikallismedian lisäksi viestitään myös valtakunnallisesti. Tiedotteet ja muu viestintä lähetetään lehdistölle, tv:lle ja radiolle Meltwater Pressin avulla. Kehy on mukana aktiivisesti myös yrittäjäjärjestöjen yhteisessä viestintä- ja markkinointiryhmässä, joka julkaisee useita kertoja vuodessa Muurahainen yrittäjälehteä. Aktiivista yhteistyötä on myös mm. SEKES (Seudulliset elinkeinoyhtiö ry) ja SUK:n kanssa. Kehyn uutiskirje lähtee noin 800:lle vastaanottajalle kuukausittain ja lisäksi uutiskirjeitä lähetetään aktiivisesti myös pienemmille kohderyhmille. Myös Kehyn omien tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Vuosittain toteutetaan myös asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä henkilöstökyselyt. Vuonna 2012 toteutetussa asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tuloksissa viestinnän on todettu tehostuneen.

13 13 PÄÄTÖKSENTEKO Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallitukseen seitsemän jäsentä ja viisi varajäsentä. Varsinaiset jäsenet: Pertti Lintunen Imatran kaupunki puheenjohtaja Petri Kemppi Ovako Bar Oy Ab varapuheenjohtaja Harri Anttila Rautjärven kunta Jakke Mänttäri Stora Enso Oyj Veli-Pekka Kyllönen M-Real Oyj Antti Pätilä Ruokolahden kunta Pasi Saajanlehto Etelä-Karjalan Yrittäjät ry Varajäsenet: Matti Jaatinen Ilkka Ollonen Markku Pentikäinen Mirja Vaittinen Veli Matti Virolainen Ruokolahden Yrittäjät Imatran Seudun Yrittäjät ry elinkeinoelämä Rautjärven Yrittäjät ry koulutussektori Lisäksi kokouksiin on osallistunut toimitusjohtaja Aki Keskinen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Maarit Turunen. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 11 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 103. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2012 Oy Audiarev Ab, josta vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja KHT Pasi Waris (PwC) sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja HTM Aki Rusanen.

14 14 YHTIÖN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konsernin liikevaihto tilikaudella 2012 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Emoyhtiön liikevaihto tilikaudelta 2012 oli euroa ja tulos euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa ja emoyhtiön taseen loppusumma oli euroa. Tulosta paransivat taloudellisesti onnistunut projektitoiminta ja palautuneet luottotappiot. Palautuneita luottotappioita saatiin noin euroa. Luottotappioiden alaskirjaukset tilinpäätöksessä olivat noin euroa. Kehitysyhtiön taloudellisena tavoitteena on nollatulos muutaman vuoden periodilla. Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluva kehittämistyö edellyttää, että toiminta ei ole sidottu tiukasti vuosittaiseen budjettiin. Tilivuoden tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa toteutetut pitkävaikutteiset kustannussäästöt näkyvät tuloksessa. Yhtiön talous on tasapainossa. Kehitysyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa euroa. Lisäksi yhtiöllä on euron pääomalaina. Yhtiön yritysrahoitus on yhteensä euroa. Rahoituksesta osakkuuksia oli vuoden lopussa euroa, lainasaamisia euroa ja takausvastuita euroa. Lainoista euroa on pääomalainoja. Kehitysyhtiön rahoitustoimintaan sisältyvät riskit ovat nykyisellään vähäiset. Tilinpäätöksessä yhtiön rahalaitoslainojen määrä oli euroa. Lainan pääoma on tammikuussa 2013 tehdyn lyhennyksen jälkeen euroa.

15 15 HENKILÖKUNTA Ahtinen Sanna Bragge Kati Keskinen Aki Koho Jarkko Laitimo Tea Miikki Pentti Ollikainen Hanna Oravuo Antti Peltola Anni Peuhkuri Laura Pöllänen Ismo Reinikainen Pirjo Röysky-Terävä Tuula Sorjonen Juha Turunen Maarit Varis Jari Vehviläinen Katja projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke toimistosihteeri toimitusjohtaja rahoituspäällikkö, tj Luvera johtaja, kansainvälistymispalvelut palvelusihteeri, matkailupalvelut projektipäällikkö (osa-aikainen), Active Park -hanke yritysasiantuntija, aloittavat yritykset yritysasiantuntija, toimivat yritykset ja hyvinvointiala projektijohtaja, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Uusiutuva energia ja biotalous Senior Advisor, sijoittumispalvelut, omistajanvaihdokset ja yrityskummitoiminta palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija ja viestintä projektipäällikkö, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke talouspäällikkö kehitysjohtaja, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset projektiassistentti, kansainvälistymispalvelut Rautio Juha Suominen Maija Virsunen Jussi maaseutuasiamies, asti, jonka jälkeen Etelä-Karjalan maaseututoimen palveluksessa toimistosihteeri, asti johtaja, matkailun kehittäminen (Imatran kaupunki), asti

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA www.kehy.fi TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014. Omistajanvaihdoksesta. kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT

N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014. Omistajanvaihdoksesta. kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014 Omistajanvaihdoksesta kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014 Pääkirjoitus Kysymykset kuntajohtajille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2010. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA 3 1.1. YRITYSNEUVONTA 3 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT 4 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK) 4 1.2.2.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot