KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi"

Transkriptio

1 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012

2 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä. Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yritys-, matkailu- ja maaseutupalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella. Lisäksi Kehy tarjoaa osakaskuntiensa alueella riskirahoituspalveluita. Elinkeinopolitiikka on pitkäjänteistä työtä ja tulokset syntyvät usein vuosien työn tuloksena. Toimintaympäristössä sen sijaan voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Muutosten ennakointi, reagointikyky ja resurssit nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon ovat tärkeitä ja korostavat toimintakykyisen elinkeinoyhtiön roolia seudun kehittäjänä. Rakennemuutoksen hallinta ja johtaminen ovat nousseet keskeiseksi elinkeinoyhtiöiden tehtäviksi kaikilla perinteisen teollisuuden muutoksista kärsivillä alueilla. Vertailut ja kokemukset eri alueilta osoittavat, että toimiva elinkeinoyhtiö on ollut merkittävä tekijä rakennemuutosprosessien onnistumisen kannalta. Kehyn toiminnan ydin on osaava henkilöstö. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat kehittämistoiminnan tärkein voimavara. Toimintaympäristön kehitys Imatran seudulla oli vuoden 2012 aikana kaksijakoinen. Matkailun ja kaupan alalla vahva kasvu jatkui aiempien vuosien tapaan, mikä heijastuu myös rakennusalaan seudulla. Metalliteollisuuden ja tuotannollisten yritysten näkymät olivat heikommat ja yritysten tilauskanta heikolla tasolla. Piristystä alalle toi UPM-Kymmene Oyj:n biodiesel-laitosinvestointi Lappeenrantaan. Kehy järjesti yhteistyössä UPM:n kanssa laitoksen alihankintoihin liittyen tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuden, laitoksen toimintaan osallistuu yrityksiä myös Imatran seudulta. Matkailun ja kaupan kehityksestä huolimatta rakenteellisesta työttömyydestä johtuva työttömyys seudulla kasvoi vuoden aikana. Venäläisten matkailijoiden käyntimäärät ja ostokset Etelä-Karjalassa ja Imatran seudulla ovat jatkaneet vahvaa kasvuaan. Imatran seutu on vuoden aikana selvästi vahvistanut asemaansa matkailukohteena ja kaupan sijaintipaikkana. Majoituskapasiteetin viimeaikaisesta kasvusta huolimatta matkailuyritysten käyttöasteet ovat pysyneet hyvällä tasolla ja huonehinnat korkeina. Matkailun ja kaupan alalle saatiin vuoden aikana lukuisia uusia investointipäätöksiä. Ukonniemessä toteutui AviaSport Areena Oy:n suurhalliprojekti, myös YIT:n investoinnit Ukonniemessä saivat jatkoa ja Imatran Citymarketin laajennusprojekti valmistui. Uutena projekteina Imatralla käynnistymässä ovat YIT:n suuri kauppakeskusprojekti Korvenkantaan, Kuusamo Hirsitalojen loma-asuntoprojekti Ukonniemen alueelle, Imatrankosken keskustan seuraava kehittämisvaihe sekä uuden K-Raudan, Prisman ja ABC-aseman rakentaminen tulevina vuosina. Alueen kokonaisvetovoimaa vahvistavat investoinnit Lappeenrannan Rauhan alueella ovat myös jatkuneet, keväällä 2013 alueelle avataan mm. uusi kauppakeskus. Ikea ilmoitti sijoittavansa uuden myymälän ja Ikano-kauppakeskuksen Lappeenrannan Mustolaan, mikä tulee vaikuttamaan positiivisesti matkailun ja kaupan alojen työllisyyskehitykseen koko Etelä-Karjalassa. Tässä yhteydessä haluan lausua erityiskiitokseni Imatran seudun poliittisille päättäjille, jotka ovat olleet rohkeita edelläkävijöitä tehdessään pitkäjänteisiä linjauksia ja päätöksiä seutukunnan kehittämiseksi. Kehitysyhtiön yhteistyö kuntien kanssa on ollut toimivaa ja vuoden 2012 aikana useat aiemmat päätökset ovat realisoituneet investointien ja yritystoiminnan kehittymisen muodossa.

3 2 VUOSI 2012 Vuosi 2012 on ollut Kehyn toiminnassa vilkas. Vuoden 2012 toimenpiteitä ovat aiempaan tapaan ohjanneet seudullisen elinkeinostrategian painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi Imatran kaupunginvaltuusto on asettanut Kehylle kolme avaintavoitetta,joita olemme pyrkineet vuoden aikana toteuttamaan. Strategiakuva löytyy tämän raportin lopusta, vuonna 2013 on uuden elinkeinostrategian tekemisen aika. 30-vuotias kehitysyhtiö Kehy on Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen kehitysyhtiö. Toiminnan perusydin on säilynyt vuosien varrella hyvin elinkeinoelämän osallistuminen Kehyn toimintaan ja päätöksentekoon oli ja on yhä poikkeuksellisen vahvaa ja toimivaa. Kehy on toimiva yhteistyöfoorumi niin Imatran seudun kuntien kuin kuntien ja elinkeinoelämänkin välillä. Kehitysyhtiön 30-vuotisjuhlia vietettiin Imatralla , juhlapuhujana tilaisuudessa oli elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Tilaisuudessa palkittiin yrittäjiä vas. Virkkukoukkunen Tiina Kärkäs, Vankkapuu Oy Mikko Vanhatalo, Matintalon tila Kati ja Mikko Häyhä, T:mi Pirjo Rintamäki ja Imatran Työstöasennus OyTommi Matikainen. Kehyn 30-vuotisjuhlien yhteydessä julkistettiin yhtiön historiikki viimeisten kymmenen vuoden ajalta, historiikin on koonnut Veli-Pekka Vahvaselkä.

4 2 VUOSI 2012 Yrityskäynnit ja yrityspalvelut Kehyn tavoitteena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen organisaatio. Yritysasiantuntijat ovat tehneet vuoden aikana runsaasti yrityskäyntejä, mikä näkyy toiminnan vilkastumisena erityisesti toimiviin yrityksiin kohdistuneissa palveluissa. Yrityspalveluiden vuosi on ollut kävijämäärillä mitaten vilkas. Hyvinvointialan yritysten kehittämistoiminnassa on saatu aikaan hyviä tuloksia ja ala on kasvanut Etelä-Karjalassa tasaisesti. Kehyn yrityspalvelut tarjoavat yritysasiantuntijan palveluita myös venäjän kielellä. Sijoittumispalvelut Imatran seudun tunnettuus ja kiinnostavuus ovat kasvaneet kyselyitä mahdollisilta sijoittujilta on tullut aiempaa enemmän. Matkailun ja kaupan aloilla on toteutunut ja toteutumassa runsaasti uusia sijoittumisia ja investointeja. Yksi sijoittumisen muoto ovat myös yritysten omistajanvaihdokset, jotka ovat lisääntyneet vuoden 2012 aikana. Usein muualta tuleva uusi omistaja tuo uutta toimintaa ja osaamista myös olemassa olevaan yritykseen. Hanketoiminta Kehy hallinnoima Vetovoimaa ja laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke käynnistyi täydellä teholla vuoden 2012 alussa ja on näkynyt matkailun kehittämistoiminnassa Imatran seudulta aina Porvooseen asti. Active Park-hankkeessa on kehitetty mobiiliopastusjärjestelmää matkailualueille. Kehyn toteuttama Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toiminta on vuoden aikana ollut aktiivista, tuloksena mm. seudulle perustettu komposiittialan yritys, Imatran seudun tiiviimpi linkittyminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamiseen sekä alueen tunnettuuden paraneminen osaamisperustaisten projektien avulla. Nuorten työllistymishanke Kansainvälistyminen Kansainvälistymistoiminnassa ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää Imatran seudun sijainti EU:n ja Venäjän raja-alueena sekä kehittää Imatran rajanylityspaikkaa yhdessä viranomaisten kanssa. Näkyvimpänä osana toimintaa järjestettiin marraskuussa 2012 Juhlajuna- ja seminaaritapahtuma, joka sai runsaasti julkisuutta niin Venäjällä kuin Suomessakin. Kansainvälistymistoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa rajan molemmin puolin. Nuorten Imatra Nuorten työllistämishanke Kehy hallinnoi ja koordinoi toimintavuonna Nuorten työllistämishanketta. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Imatran kaupunki, Imatran TE-toimisto, Stora Enso Oyj, Imatran seudun yrittäjät ry, Imatran Kylpylä ja Ovako Imatra Oy Ab. Hankkeen tavoitteena oli työllistää kesäksi 2012 kaikki imatralaiset vuonna 1995 syntyneet nuoret neljän viikon pituisin työjaksoin. Nuoria ja yrityksiä aktivoitiin suorapostituksella ja puhelinsoitoilla, yhteensä kontakteja oli 1400 kpl. Yritykset ottivat kampanjan hyvin vastaan, 56 yritystä työllisti yhteensä 215 nuorta.

5 3 KEHYN HANKESALKKU 2012 Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava Toteutusaika budjetti budjetti kulut v rahoitus Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä- Suomessa ,22 70,0 % Active Park ,87 74,9 % Pakkaus ja komposiitit ,73 100,0 % * Ekovastuullinen pakkaus ruokajakelussa ,86 100,0 % KV-aktiviteetit ,15 100,0 % Uusiutuva energia ,85 100,0 % * Saimaa Biorefine Valley ,76 100,0 % * Ex-Bio ,74 100,0 % Kaakosta voimaa ,0 % Biotuli ,63 70,0 % Two-way railway cargo traffic via Imatra/ Svetogorsk border-crossing point ,48 80,0 % * Cargo Business Network (CBN) Onnistuneesti uusille markkinoille ,21 70,0 % Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma ,0 % Yhteensä , ,

6 4 YRITYSPALVELUT Yrityspalveluiden palveluita käyttävät yritykset Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran alueelta. Aloittavien ja toimivien yritysten palveluissa sekä projekteissa palveluiden käyttö on jakaantunut vuoden 2012 aikana jotakuinkin kuntien asukaslukujen suhteessa. Kehyn neuvontapalveluihin ollaan asiakkaiden keskuudessa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakkailta kerätyn palautteen keskiarvo on 9,5 asteikolla Yrityspalveluissa panostettiin yritysneuvontapalveluiden lisäksi yrityskäynteihin alueella toimiviin yrityksiin, yrittäjille järjestettäviin valmennuksiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin. Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 404 kpl, (kuva neuvonta-asiakkaiden määrä) joista 209 aloittavien yritysten neuvontaa ja 195 toimivien yritysten neuvontaa. Kehyn neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä oli yhteensä 74 kpl (kuva perustetut yritykset). Näistä Imatralle sijoittui 54 yritystä, Rautjärvelle 9, Ruokolahdelle 2 ja muihin kuntiin 9 yritystä. Yrittäjille tarkoitettuja seminaareja ja valmennuksia järjestettiin 34 kpl, joihin osallistui yhteensä 805 henkilöä. Lisäksi järjestettiin yrittäjiksi aikoville Startti yrittäjyyteen - tilaisuuksia 4 kpl, joihin osallistui yhteensä 46 henkilöä. Seminaareissa käsiteltiin Kehyn strategisiin painopistealueisiin liittyviä aihealueita. Yrityskehittämiseen liittyvät teemaseminaarit painottuivat yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Vetovoimaa ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke järjesti useita matkailu- ja luovien alojen yrityksille suunnattuja seminaareja pääpainona tapahtumatuotannon- ja luontomatkailun kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan yrityksille järjestettiin mm. omavalvontasuunnitelmakoulutus, oppilaitosyhteistyöhön liittyvä tilaisuus yhdessä Saimian kanssa sekä kaksi sijaistamiseen liittyvää verkostoitumistilaisuutta. Lisäksi yrittäjille tarjottiin kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja mm. Keski-Euroopan ja Ruotsin markkinoista.

7 5 SIJOITTUMISPALVELUT Kehitysyhtiön sijoittumispalveluihin tuli vuoden mittaan useita kymmeniä yhteydenottoja mitä erilaisimmista selvitettävistä sijoittumistapauksista. Palvelun kysyntä on vuoden aikana selvästi vilkastunut. Eniten kiinnostusta yrityksissä on aikaansaanut venäläisten asiakkaiden merkitys seudun elinvoimaan ja uusien palvelujen tarpeellisuus venäläiseen ostovoimaan liittyen. Näistä asioista tiedon välittäminen on ollut ensiarvoisen tärkeää. Nopeat vastaukset ja jatkuva yhteydenpito potentiaalisiin sijoitusta harkitseviin on saanut asiakkailta positiivista palautetta. Erilaisten liiketoiminta- ja liikepaikkamahdollisuuksien selvittäminen on pitkäjänteistä yhteistyötä yhdessä Ruokolahden ja Rautjärven kuntien sekä Imatran Seudun Yritystilat Oy:n ja Imatran kaupungin teknisen toimen maankäytön suunnittelun kanssa. Lopullisten päätösten tekeminen on usein vuosia kestävä prosessi, kuten asia oli myös IKEAn sijoittumisen osalta. Vaikka kaikki selvitykset eivät suinkaan johda sijoittumiseen juuri Imatran seudulle, ei tehty työ ole ollut turhaa. Kiinnostus seutuamme kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ja lisääntyy jatkuvasti. Internetin välityksellä toimivaan Yrityspörssiin on ilmoitettujen yritysten sekä myytävien että ostettavien yritysten osalta on kasvanut vuoden 2012 aikana merkittävästi. Yrityspörssi siirtyi Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:ltä vuoden 2013 alusta lukien Kehyn omaksi palveluksi ja vahvistaa nyt omistajan vaihdostilanteissa oleville yrityksille tarjottavaa palveluvalikkoa. Vapaat toimitilat palvelua vaivaa tarjottavien kohteiden puute. Useiden yritysten sijoittuminen Imatran seudulle on jäänyt toteutumatta juuri yrityksen tarpeisiin olevien valmiiden kustannustehokkaiden toimitilojen puutteeseen. Uusien mahdollisesti rakennettavien tilojen hintataso nousee niin alueen kuin sijoittujille liiaksi kilpailukykyä heikentäväksi tekijäksi. 6 MAASEUTUPALVELUT Maaseutupalveluiden asiakkaina oli yhteensä 229 (-15) aktiivimaatilaa, joista Imatralta 61 (-2), Rautjärveltä 65 (-5) ja Ruokolahdelta 103 (-8). Kahdella asiakastilalla tehtiin sukupolvenvaihdos kertomusvuoden aikana. Viljelyssä oleva peltoala on yhteensä 7028 ha. Edelliseen vuoteen verrattuna peltoala pieneni 86 ha. Aktiivitilojen keskipeltoala on Imatralla 35,7 ha, Rautjärvellä 32,3 ha ja Ruokolahdella 26,7 ha. Koko Imatran seudun keskimääräinen peltoala on 30,7 ha tilaa kohti. Lypsykarjatiloja oli kertomusvuoden päättyessä Imatralla 2, Rautjärvellä 15 ja Ruokolahdella 21 kpl. Maaseutuyrittäjät jättivät kertomusvuoden aikana käsiteltäväksi 1690 hakemusta ja ilmoitusta. Käsittelyyn saapuneiden hakemusten määrä oli 191 kpl edellisvuotta suurempi. Maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksillä maksettujen tulotukien määrä oli yhteensä 4,74 miljoonaa euroa, josta Imatralle maksettiin 1,21, Rautjärvelle 1,57 ja Ruokolahdelle 1,96 miljoonaa euroa. Tukien yhteissumma pieneni noin 0,14 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvukauden poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat sadon menetyksiä viljelijöille. 48 maatilaa jätti tukiehtoihin liittyvän satovahinkoilmoituksen. Ilmoituksiin sisältyvä, kokonaan tai osittain tuhoutunut vahinkoala oli yhteensä 320 ha. Kehyn maaseutupalvelut siirtyvät vuoden 2013 alusta alkaen aloittavaan Etelä-Karjalan maaseututoimeen, jonka isäntäkuntana toimii Lappeenrannan kaupunki.

8 7 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kansainvälistymispalveluja on vuoden 2012 aikana tarjottu sekä alueen omille yrityksille että alueelle mahdollisesti sijoittuville yrityksille. Imatran seudun yrityksille on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia ja annettu neuvontaa uusille markkinoille pyrittäessä osana Kehyn omaa toimintaa sekä yhteistyössä useiden hankkeiden kanssa. Yritysten kansainvälistymismatkoja on vuoden aikana tehty Tallinnaan, Viipuriin ja Pietariin. Yritysneuvontaa on annettu pääosin venäjäksi 29:lle yrittäjäksi aikovalle ja 8:lle Imatran seudulla jo toimivalle yrittäjälle. Pääpaino venäläistaustaisten henkilöiden yritysneuvonnassa on ollut suomalaisiin toimintatapoihin perehdyttäminen ja niiden hyödyntäminen yritystoiminnassa Imatran seudulla. Invest in tilaisuuksia on järjestetty sekä Pietarissa, Moskovassa että Imatralla. Rautatieliikenteen kehittäminen ja rajanylityspaikkojen kehittäminen ovat olleet vuoden 2012 painopistealueina ja yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Vuoden 2012 aikana on toteutettu kaksi suurta seminaaritilaisuutta CBN (Cargo-Business-Network) hankkeen toimesta. Imatra Business Gaala järjestettiin Pietarissa helmikuussa Seminaariin ja illanviettoon osallistui reilut 100 toimijaa sekä Suomesta että Venäjältä. Tilaisuudessa yhdistettiin bisnesseminaari ja Suomalaisen kulttuurin vienti Venäjälle. Toinen suuri tapahtuma oli Pietari-Imatra juhlajuna Junamatka järjestettiin yhdessä Venäjän rautateiden (RZD) ja Venäjän matkustajaliikennelaitoksen (FPK) kanssa. Aleksanteri Nevskij- junamatkaan osallistui reilut 100 kutsuvierasta Imatran Valtionhotellissa järjestettiin kansainvälinen rautatieseminaari, jonka tavoitteena oli aktivoida Svetogorsk-Imatra rautatierajanylityspaikan statuksen muuttamista kansainväliseksi sekä lanseerata idea Pietari-Imatra matkustaja junasta. Juhlajuna- ja seminaarikokonaisuus sai suurta julkisuutta Venäjällä ja Suomessa ja ylitti asetetut tavoitteet. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi jatketaan aktiivista toimintaa raja- sekä muiden raja-alueiden kehittämiseen liittyvien viranomaisten ja yritysten yhteistyön kehittämistä. Imatran seudun omaleimaisuutta rajakaupunkina korostetaan ja hyödynnetään kaikissa aktiviteeteissa. Juhlajunassa mukana mm. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja imatralainen kansanedustaja Anu Urpalainen

9 8 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalveluiden pääasiallinen toiminta on rahoitusneuvonta ja sijoittajien ja rahoituspakettien kokoaminen Kehyn asiakkaiden tarpeisiin. Rahoituspalveluiden kysyntä on vuoden 2012 loppupuolella vilkastunut, ilmeisesti johtuen pankkien kiristyneistä rahoitusehdoista yritysrahoituksessa. Teollisen alan investointihankkeita ja investointitukia hakeneita yrityksiä Imatran seudulla on ollut vuoden aikana hyvin vähän. Rahoituspalveluun läheisesti liittyvä palvelu on omistajanvaihdospalvelu, jossa Kehyn rooli on toimia asiantuntijana ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä sekä mahdollisten ostajien etsijänä yrityksen myyntitilanteessa. Omistajan / sukupolvenvaihdos yrityksessä on usein pitkä prosessi, Kehyn tarkoituksena on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia seudun yrityksissä. Omistajanvaihdokset seudulla ovat lisääntyneet, Kehy on vuoden 2012 aikana ollut mukana seitsemässä omistajanvaihdostapauksessa. Kehy on pienrahoittajana mukana strategisesti tärkeissä ja työllisyyttä tukevissa yrityshankkeissa. Tilikauden alussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat Tilikauden lopussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat Toimintavuoden aikana Kehy rahoitti seitsemää toiminta-alueen yritystä. Kehy toimi toimintavuoden aikana myös hallinnointiyhtiönä riskipääomasijoitusyhtiö Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:lle, joka sijoittaa pääomaa kaakkoisessa Suomessa toimiviin ja sinne sijoittautuvin pk-yritysten Venäjän viennin ja tuonnin kasvuhankkeisiin.

10 9 KAAKKOIS-SUOMEN OSAAMISKESKUS Kehy toimii osatoteuttajana ja rahoittajana Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksessa, jota hallinnoi Wirma Lappeenranta Oy. Osatoteuttajana on Kehyn lisäksi myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Kehy vastaa Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset kokonaisuudesta ja toteuttaa omaa Uusiutuva energia ja biotalous osaprojektia osana uusiutuvan energian kokonaisuutta. Osaamiskeskustoiminnan tuloksena Imatran seutu on tiiviimmin linkittynyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamiseen, samoin alueen näkyvyys ja imago on parantunut osaamisperusteisten hankkeiden tuloksena. Näihin hankkeisiin on osallistunut aktiivisesti noin 40 yritystä ja seminaareihin noin 120 seminaariosallistujaa. Uusiutuva energia ja biotalous toiminta on yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Toiminnassa on selvitetty uusia liiketoimintamahdollisuuksia biomassojen sekä erilaisten sivuvirtojen käsittelyssä. Hajautetun mittakaavan biolaitokset ovat alueelle eräs mahdollinen uusi teollisuudenala. StoraEnso Oyj:n biodiesel laitoshanke on toistaiseksi lykätty myöhempään ajankohtaan, laitokseen liittyvien keskustelujen tuloksena Imatran kaupunki neuvottelee energiantuotantoyhteistyöstä Stora Enso Oyj:n kanssa. Uusiutua energia ja biotalous toimintojen osana toteutetaan Saimaa Biorefine Valley hanketta, joka kartoittaa pysyvää toimintamallia biotalouden pk-yritystoiminnan tueksi alueella. Vuoden 2013 loppuun jatkuvassa hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kansainvälisiä kontakteja tekemällä alueen koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten osaamista tunnetuksi mm. ammattitilaisuuksissa. Kehy osallistuu myös LUT:n koordinoiman BIOTULI (Biotalouden uudet tuotteet ja liiketoimintamalli) hankkeen toteutukseen. Pakkaus- ja komposiittialan toimintoja toteutettiin Ekovastuullinen elintarvikepakkaus ruokapalveluissa hankkeen kautta. Hankkeeseen osallistui pakkausmateriaalitoimittaja (Stora Enso Packaking), ruokapalvelutoimijoita (Eksote, Saimaan tukipalvelut, Kuljetusliike Ilves ja Menumatkat Oy) sekä mm. Itella. Hankkeessa on pyritty tarkastelemaan ruokapalveluiden nykyisiä toimintamalleja ja kehittämistarpeita kuitupakkausten näkökulmasta. Hankkeen pohjalta kartonkivuokia testattiin ruokapalvelu-automaatissa ja jatkohanke tultaneen toteuttamaan vuonna Kiinnostus komposiittialaa ja jätteiden hyötykäyttöä kohtaan on lisääntynyt. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on alaan liittyvää merkittävää osaamista, jota on pyritty hyödyntämään ja viemään eteenpäin alueen yrityksiin. Komposiittipuolella sparrattiin uusia liiketoimintaideoita ja toiminnan tuloksena perustettiin uusi yritys yliopisto-osaamiseen perustuen.

11 10 MATKAILUPALVELUT Tapahtuma- ja matkailuvuosi 2012 Etelä-Karjalassa oli vilkas. Kevättalvella Imatralla järjestettiin SM-hiihdot. Kesällä Rauhassa pidettiin lomaasuntomessut, Imatra Big Band Festival järjestettiin 30:n kerran, Rautjärvellä pidettiin merkittäväksi tapahtumaksi kasvaneet Antiikki- ja Keräilypäivät ja Muistojen Ajot ajettiin Imatralla. Lisäksi elokuussa järjestettiin Imatran ja Pietarin kaupunkien yhteistyönä YLE:n televisioima Romanssigaala, joka sai valtakunnallista julkisuutta. Kehitysyhtiön ja Imatran kaupungin yhdessä Venäjän rautateiden kanssa järjestämä juhlajuna- ja seminaaritapahtuma marraskuussa 2012 oli menestys ja rautatieyhteys Imatran kautta sai runsaasti julkisuutta sekä Venäjällä ja Suomessa. Maiden välisen rautatieyhteyden kansainvälistäminen eteni konkreettisesti tapahtuman ansiosta. Kehyn matkailupalvelutoiminta painottui v aikana perusasiakasneuvontaan ja sitä tukevan esite- ja infomateriaalin tuotantoon, yhteistyöhön Imatran kaupunkikeskustat ry:n ja eri tapahtumajärjestäjien kanssa sekä kesän suurimman yksittäistapahtuman, Imatra Big Band Festivalin pääsylippujen myyntiin. Imatrankosken koskinäytösten kokonaisvaltainen organisointi hoidettiin Kehyn matkailupalvelun toimesta. Koskinäytöksissä painopiste oli v aikana kauden pidentämisen lisäksi yleisöturvallisuuden parantamisessa. Matkailun asiakaspalvelussa käyneitä asiakkaita oli 5742 kpl, joista venäläisiä 2463 kpl. Kehyn matkailun kautta organisoitiin myös Fortumin voimalaitoksen kesänäyttelyn asiakaspalvelu ja Kruununpuiston opastetut kävelykierrokset. Matkailun kautta tilattiin myös matkailuopastuksia 61 kpl. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on vuoden 2012 aikana ollut keskeinen rooli matkailun seutukunnallisessa ja ylimaakunnallisessa kehittämisessä. Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa -hanke on yksi merkittävimmistä julkisrahoitteisista matkailun kehittämisprojekteista Suomessa. Kehy vastaa myös hankkeen toteuttamisesta Imatran seutukunnan alueella. Hanke sai rahoituspäätöksen juuri ennen joulua 2011 ja toimenpiteet käynnistettiin täysimääräisesti vuoden 2012 tammikuusta lähtien. Mukana hankkeessa on jo yli 300 matkailun ja kaupan alan yritystä ja muuta organisaatiota pääsääntöisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta. Imatralla seutukunnan matkailun kehittämisen päätavoitteet on lisätä matkailullista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä luoda uusia matkailutuotteita ja palvelumalleja huomioiden matkailun ympärivuotisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Keskeisiä vuoden 2012 aikana saavutettuja tuloksia Imatran seutukunnan matkailutoimijoille ovat vientiverkoston rakentaminen Keski-Eurooppaan ja luontomatkailun, tapahtumatuotannon ja matkailun liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmien toteuttaminen. Matkailualan toimijoiden osaamista on nostettu tekemällä oppien periaatteella yli 20 työpajassa ja yritystilaisuudessa. Hankkeen avulla on luotu matkailullisia markkinointisisältöjä gosaimaa Oy:n toteuttamaa yhteismarkkinointia varten esimerkiksi videokuvauksien ja tuotemanuaalien avulla. Imatran seutukunnan palvelujen ja tapahtumien tunnettavuutta on lisätty erityisesti venäläisissä mediakentässä, sähköisissä jakelukanavissa ja sosiaalisessa mediassa. Vetovoimaa matkailuun -hanke on mahdollistanut myös ylimaakunnallisen yhteistyön matkailun kehittämisessä, mm. Etelä-Karjalan matkailun ja luovien alojen verkostossa sekä Matkailun edistämiskeskuksen katto-ohjelmien kanssa. Hankkeen kautta Kehy on myös keskeinen toimija Kaakkois-Suomen matkailun kestävän kehitysklusterin toiminnassa. Projektin avulla on luotu yhteistyöverkostoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla esimerkiksi järjestämällä Imatran seutukunnan yrityksille matkanjärjestäjä- ja mediatapaamisia sekä Imatralla että Pietarissa. Hanke on saanut hyvää näkyvyyttä mediassa ja herättänyt matkailuntoimijoiden kiinnostusta eri puolilla Suomea.

12 11 GOSAIMAA OY MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI Matkailun yhteismarkkinointia Etelä-Karjalassa toteuttaa gosaimaa Oy, markkinoinnin keskipisteessä on gosaimaa.com sivusto. Kehy on gosaimaa Oy:n toinen pääomistaja Wirma Lappeenrannan ohella. Matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen yhdessä matkailun veturiyritysten kanssa on yksi Imatran kaupunginvaltuuston Kehylle asettamista avaintavoitteista. Yhteismarkkinoinnin tavoite on matkailijamäärien kasvu, kohteena lähinnä pääkaupunkiseutu ja Pietarin alue sekä valitut muut kohteet. Tavoitteeseen pyritään kärkituotteiden ja teemojen avulla. Valitut markkinoinnin kärkiteemat ovat kylpylät, golf, Saimaa aktiviteetit ja alueen tapahtumat. Markkinoinnin budjetti vuositasolla on noin 1,2 miljoonaa euroa (Kehyn rahoitus euroa). Alueen tunnettuus on kasvanut ja kävijämäärät sivustolla ovat nousseet. Kärkiyritykset ovat olleet tyytyväisiä markkinoinnin tehoon ja tuloksiin. Yhteismarkkinoinnissa on mukana noin 100 yritystä ja toimijaa Etelä-Karjalasta. Markkinoinnin tulokset vuoden 2012 aikana ovat olleet hyviä. 12 VIESTINTÄ Viestinnän kehittämiseen on edelleen toimintavuotena panostettu. Kehyn viestintästrategiassa on Kehyn strategiaan pohjautuen määritelty pitkän tähtäimen suunnitelma ja vuosittain laaditaan viestinnän vuosisuunnitelma. Kehyn viestintä on aktiivista ja ajantasaista. Viestinnän pääpaino on paikallismediassa sekä sähköisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän työkaluina toimivat Kehyn nettisivut ja facebook- sivut. Sisäisessä viestinnässä Kehyssä käytetään Companywebiä. Paikallismedian lisäksi viestitään myös valtakunnallisesti. Tiedotteet ja muu viestintä lähetetään lehdistölle, tv:lle ja radiolle Meltwater Pressin avulla. Kehy on mukana aktiivisesti myös yrittäjäjärjestöjen yhteisessä viestintä- ja markkinointiryhmässä, joka julkaisee useita kertoja vuodessa Muurahainen yrittäjälehteä. Aktiivista yhteistyötä on myös mm. SEKES (Seudulliset elinkeinoyhtiö ry) ja SUK:n kanssa. Kehyn uutiskirje lähtee noin 800:lle vastaanottajalle kuukausittain ja lisäksi uutiskirjeitä lähetetään aktiivisesti myös pienemmille kohderyhmille. Myös Kehyn omien tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Vuosittain toteutetaan myös asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä henkilöstökyselyt. Vuonna 2012 toteutetussa asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tuloksissa viestinnän on todettu tehostuneen.

13 13 PÄÄTÖKSENTEKO Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallitukseen seitsemän jäsentä ja viisi varajäsentä. Varsinaiset jäsenet: Pertti Lintunen Imatran kaupunki puheenjohtaja Petri Kemppi Ovako Bar Oy Ab varapuheenjohtaja Harri Anttila Rautjärven kunta Jakke Mänttäri Stora Enso Oyj Veli-Pekka Kyllönen M-Real Oyj Antti Pätilä Ruokolahden kunta Pasi Saajanlehto Etelä-Karjalan Yrittäjät ry Varajäsenet: Matti Jaatinen Ilkka Ollonen Markku Pentikäinen Mirja Vaittinen Veli Matti Virolainen Ruokolahden Yrittäjät Imatran Seudun Yrittäjät ry elinkeinoelämä Rautjärven Yrittäjät ry koulutussektori Lisäksi kokouksiin on osallistunut toimitusjohtaja Aki Keskinen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Maarit Turunen. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 11 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 103. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2012 Oy Audiarev Ab, josta vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja KHT Pasi Waris (PwC) sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja HTM Aki Rusanen.

14 14 YHTIÖN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konsernin liikevaihto tilikaudella 2012 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Emoyhtiön liikevaihto tilikaudelta 2012 oli euroa ja tulos euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa ja emoyhtiön taseen loppusumma oli euroa. Tulosta paransivat taloudellisesti onnistunut projektitoiminta ja palautuneet luottotappiot. Palautuneita luottotappioita saatiin noin euroa. Luottotappioiden alaskirjaukset tilinpäätöksessä olivat noin euroa. Kehitysyhtiön taloudellisena tavoitteena on nollatulos muutaman vuoden periodilla. Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluva kehittämistyö edellyttää, että toiminta ei ole sidottu tiukasti vuosittaiseen budjettiin. Tilivuoden tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa toteutetut pitkävaikutteiset kustannussäästöt näkyvät tuloksessa. Yhtiön talous on tasapainossa. Kehitysyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa euroa. Lisäksi yhtiöllä on euron pääomalaina. Yhtiön yritysrahoitus on yhteensä euroa. Rahoituksesta osakkuuksia oli vuoden lopussa euroa, lainasaamisia euroa ja takausvastuita euroa. Lainoista euroa on pääomalainoja. Kehitysyhtiön rahoitustoimintaan sisältyvät riskit ovat nykyisellään vähäiset. Tilinpäätöksessä yhtiön rahalaitoslainojen määrä oli euroa. Lainan pääoma on tammikuussa 2013 tehdyn lyhennyksen jälkeen euroa.

15 15 HENKILÖKUNTA Ahtinen Sanna Bragge Kati Keskinen Aki Koho Jarkko Laitimo Tea Miikki Pentti Ollikainen Hanna Oravuo Antti Peltola Anni Peuhkuri Laura Pöllänen Ismo Reinikainen Pirjo Röysky-Terävä Tuula Sorjonen Juha Turunen Maarit Varis Jari Vehviläinen Katja projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke toimistosihteeri toimitusjohtaja rahoituspäällikkö, tj Luvera johtaja, kansainvälistymispalvelut palvelusihteeri, matkailupalvelut projektipäällikkö (osa-aikainen), Active Park -hanke yritysasiantuntija, aloittavat yritykset yritysasiantuntija, toimivat yritykset ja hyvinvointiala projektijohtaja, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Uusiutuva energia ja biotalous Senior Advisor, sijoittumispalvelut, omistajanvaihdokset ja yrityskummitoiminta palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija ja viestintä projektipäällikkö, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke talouspäällikkö kehitysjohtaja, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset projektiassistentti, kansainvälistymispalvelut Rautio Juha Suominen Maija Virsunen Jussi maaseutuasiamies, asti, jonka jälkeen Etelä-Karjalan maaseututoimen palveluksessa toimistosihteeri, asti johtaja, matkailun kehittäminen (Imatran kaupunki), asti

16 Uusiutuva teollisuus ja alkutuotanto Tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen avainaloilla Kehitysinvestoinnit Uusia yrityskumppaneita Huomiointi päätöksenteossa Vapautuvan kapasiteetin hyödyntäminen Alkutuotannon uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen Uudet tuotannolliset ja logistiset toiminnot Rajaan liittyvät toiminnot molemmin puolin rajaa Globaalit mahdollisuudet rajan pinnassa Uusiutuva energia Pietarin ympäristön teollisen kehityksen hyödyntäminen Matkailu ja sitä tukevat palvelut Merkittävä elinkeino Yhteistyöverkoston kokoaminen Investoinnit, ulkopuolisten investointien houkuttelu Asenteisiin vaikuttaminen Palvelukulttuuri Erottautuminen Palvelutoimijoiden uudenlaiset toimintatavat Reittipalvelut ja opasteet Markkinointiosaaminen Kansainväliset tapahtumat -> kehittyminen Kauppa Kaupan edellytysten luominen ja kehittäminen Sijoittumispalvelut Monipuolistaminen kumpaankin suuntaan Uudet (eksoottisetkin) mahdollisuudet käyttöön Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen Julkisten palvelujen yrityslähtöinen kehittäminen Yritysvaikutusten arviointi Kasvun ja yrittäjyyden mahdollisuuksien huomioonottaminen palvelutuotannossa Venäjä Elinkeinoilmapiirin kehittäminen, yhteistyö ja verkostot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY Toimiala Kehyn tehtävänä on vastata osakassopimuksen sopijakuntien yritys- ja matkailupalveluiden järjestämisestä, maaseutupalveluiden hankkimisesta Etelä-Karjalan maaseututoimelta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Keski-Suom i (n=213) -18 Jyväskylän seutu (n=6) -16 Pohjoinen Keski-Suom i (n=52) Eteläinen Keski-Suom i (n=45) -44-5 -4-3 -2-1 1 2 3

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot