Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut"

Transkriptio

1 UUDET OMINAISUUDET Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Versio 10 Myynti ja markkinointi Suomessa: Pronssi & Kivi Oy Huurrekuja 7, Tuusula puh

2 Hautamuistomerkkien suunnittelu Ammattikäyttöön tarkoitettu yritysohjelmisto Schubert Software GmbH on hautak ivien suunnitteluun tark oitettu ohjelmisto, jok a soveltuu sek ä myynti- että tuotantok äyttöön. Sitä voidaan k äyttää k aiverrustek stien ja ornamenttien suunnitteluun sek ä tulostamiseen leik k uripiirturille. Se on myös ideaalinen työk alu uusien hautak ivimallien suunnitteluun ja niiden esittämiseen myyntitilanteessa ja mark k inoinnissa. Tämä ohje auttaa sinua työsk entelemään in k anssa.

3 Schubert Software GmbH 2010 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Publisher Schubert Software GmbH Managing Editor Sabine Schüttk e Cover Designer Sabine Schüttk e Team Coordinator Ralf Schubert Production Schubert Software Finnish translation Ilk k a Hirvilahti, Pronssi & Kivi Oy

4 4 Sisällysluettelo 0 Osa1 I Version 10 uudet ominaisuudet 6 1 Yhdistä... kehysviiva 6 2 Sulauta... kirjaimet yhteen 9 3 Lisäykset... toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" 11 4 Suuntaa... elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi 12 5 Suuntaa... elementit viivan mukaan 13 6 Laajennukset... elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) 14 7 Laajennus... kulmamittoihin 15 8 Uudet... mahdollisuudet piirtää ellipsi 16 9 Muokkaa... kuvaa ulkoisella ohjelmalla Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa Tulostusohjaimen... uudet ominaisuudet Materiaalitäytön... uudet ominaisuudet Parannukset... taitteettomiin kaariin Lisäys... ornamenttien Vie-toimintoon Slovenian kieli Lisää... valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Väritetyt... pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös Laajennetut... palkinvahvuuden ominaisuudet Perusasentoon... palautus Laajennus... toimintoon Tuo (2D-CAD) Moduuli... 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset 33 "Varm istus"-toim... into 3D elem enteille 33 Plastinen (3D)... esitys kaiverrusteksteille ja -ornam enteille 34 Kuvien "plastinen"... ( 3-ulotteinen ) esitys 37 Lisäykset skripti-editorin... Linjaa-toim intoon 40 Valolähteiden... nim eäm inen 44 Materiaalitäytön... siirto 2D:stä 3D:hen 44 3D-näkym än lähetys... sähköpostitse 45 Lisäys toim intoon... "Siirrä m ateriaali" 46 0 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

5 Hautamuistomerkkien suunnittelu Osa1 I

6 6 1 Version 10 uudet ominaisuudet 1.1 Yhdistä kehysviiva Muuta > Yhdistä kehysviiva Tämä uusi toiminto mahdollistaa kaiverrustekstirivien kehysten yhdistämisen. Voit yhdistää tekstikehyksiin myös yhden tai useamman suljetun viivakuvion (katso seuraavia esimerkkejä). Uusi luotu kehys tulee automaattisesti jäädytetyksi. Se tarkoittaa sitä, että kehys säilyttää muotonsa, kun tekstiä muokataan jälkikäteen. Toimintaohje 1: Yhden tekstirivin kehyksen yhdistäminen yhteen tai useampaan suljettuun viivakuvioon: 1. Valitse tekstirivi, joka sisältää kehykset, käyttäen osoitinta: Valitse tekstirivi 2. Valitse toiminto: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy seuraava kehotus: Tämä tarkoittaa, että voit klikkaamalla valita useita yhdistettäviä viivakuvioita (tässä ei tarvitse kuten yleensä valittaessa useita elementtejä pitää painettuna Ctrlnäppäintä!). On huomioitava, että valittavien viivakuvioiden on mentävä kyseessä olevan tekstikehyksen päälle, muuten ne jäävät huomioimatta. Klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä tai painamalla ESC-näppäintä valitut viivakuviot yhdistyvät tekstikehykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

7 Version 10 uudet ominaisuudet 7 Esimerkki: Toimintaohje 2: Tekstirivin kehyksen yhdistäminen saman tekstiryhmän toiseen tekstiriviin: 1. Valitse osoittimeksi tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi ja merkitse klikkaamalla hiirellä niiden rivien kehykset, jotka haluat yhdistää. 2. Suorita komento: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy kehoitus: Kuten Vaihtoehdossa 1. voit valita myös muita viivakuvioita yhdistettäväksi kehykseen. Kuten seuraavasta esimerkkikuvasta näkyy, suljettu viivakuvio muodostaa sillan etäällä olevien tekstikehysten välille ja se mahdollistaa tekstirivien kehysten yhdistämisen myös silloin, kun rivien kehykset eivät mene päällekkäin. Schubert Software GmbH 2010

8 8 Kun yhdistettävät elementit on valittu, päätetään komento klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai painamalla ESC-näppäintä. Valitsemattomat elementit jätetään huomioimatta. Esimerkki: Huomioi: Kun haluat muuttaa kehysviivaa tai luoda uuden kehysviivan, niin muista, että ensimmäiseksi valitusta rivistä on tullut kehyksen omistaja ja siksi se on valittava muutettavaksi. Jos väärä rivi valitaan vahingossa, niin silloin näkyy ko. rivi punaisena (aktivointiväri), mutta kehysviiva jää aktivoitumatta.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

9 Version 10 uudet ominaisuudet Sulauta kirjaimet yhteen Teksti > Sulauta yhteen Tällä uudella toiminnolla voidaan sulauttaa yhteen tekstirivin kaksi tai useampaa merkkiä, silloin kun ne menevät osin toistensa päälle. Toiminto on erittäin hyödyllinen esim. kaunokirjoitustekstien valmistelemiseksi leikkausta varten (tällä estetään päällekkäiset leikkaukset ja pohjamuovin läpileikkautuminen). Sulautetut kirjaimet tallentuvat automaattisesti kokonaisuutena ja myöhemmät merkkivälien muutokset eivät vaikuta niihin. Jos tekstiriviin lisätään myöhemmin merkkejä, sulautetut merkit vapautuvat. Toimintaohje: 1. Ota käyttöön tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi, jos haluat sulauttaa yhteen kaikki tekstirivin merkit - tai Ota käyttöön tekstimerkkiososoitin: Valitse tekstimerkki, jos haluat sulauttaa yhteen yksittäisiä tekstimerkkejä. Valitse sulautettavat merkit. 2. Suorita komento Teksti > Sulauta yhteen - valmis! Esimerkit: Kaunokirjoitustekstissä tällä toiminnolla voidaan toteuttaa optimaalinen lopputulos tekstin leikkusta varten. Kirjainten sulauttaminen yhteen poistaa päällekkäiset ja risteävät leikkausurat. Schubert Software GmbH 2010

10 10 Yksittäisissä ongelma-kirjainyhdistelmissä (päällekkäisyydet) voidaan sulauttamalla poistaa tekstin leikkausongelmat. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

11 Version 10 uudet ominaisuudet Lisäykset toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan Aiemmin voitiin ainoastaan yksi objekti suunnata vaakasuoraan aktivoimalla siitä kaksi kulmapistettä. Nyt sama toiminto voidaan kohdistaa myös osaviivaan tai eri objektien osaviivoihin. Suuntaaminen (kääntäminen) tapahtuu vasemman kulmapisteen suhteen. Kun aktivoidaan samanaikaisesti useamman objektin osaviivoja, voidaan samanaikaisesti suunnata useita objekteja vaakasuoraan. Toimintaohje: 1. Valitse osaviivaosoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi haluamasi referenssi-osaviiva ja sen jälkeen muut osaviivat toisista elementeistä. 2. Suorita komento: Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

12 Suuntaa elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi Tällä toiminnolla voidaan kääntää kahdet tai useammat viivaelementit yhdensuuntaisiksi. Viivat voivat olla itsenäisiä viivoja tai viivakuvion osia. Ensin aktivoitu viivaelementti määrittää suunnan. Kaikki muut aktivoidut viivaelementit tulevat sen kanssa yhdensuuntaisiksi siten, että kunkin viivan vasen päätepiste jää paikalleen. Toimintaohje: 1. Valitse osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi kaikki osaviivat. Se osaviiva, jonka suuntaisiksi haluat muut osaviivat on aktivoitava ensimmäiseksi. 2. Suorita komento Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi - valmis Esimerkki: Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

13 Version 10 uudet ominaisuudet Suuntaa elementit viivan mukaan Muotoile > Suuntaa viivan mukaan Tämä toiminto on laajennus toiminnolle: Suuntaa yhdensuuntaiseksi. Suunnattavat elementit siirretään samalla niin, että ne tulevat ensimmäiseksi aktivoidun viivan kanssa samaan linjaan. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ensin se viiva, jonka suhteen haluat suunnata muut viivat. 2. Suorita komento Muotoile > Suuntaa viivan mukaan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

14 Laajennukset elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) Elementtien aktivointivalinnoilla on nyt mahdollista valita myös useampia erillisiä alueita ja elementtejä samalla kertaa. Jo voimassa olevat aiemmin aktivoidut elementit, kirjaimet, osaviivat jne. eivät tässä yhteydessä kumoudu. Toimintaohje - Lisää valintoja: Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Nyt voit aktivoida jo aiemmin aktivoitujen kohteiden (elementit, osaviivat, kulmapisteet, mittaviivat, rivit, merkit jne.) lisäksi yksittäisiä kohteita tai hiirellä vetämällä (vasen näppäin painettuna alas) kokonaisia suorakaiteen muotoisia alueita. Kaikki suorakaiteen sisään kokonaan jääneet aktivoimattomat kohteet tulevat nyt aktivoiduiksi. Toimintaohje - Poista valinnat: + Kun haluat poistaa valittuja kohteita, paina samanaikaisesti alas CTRL- ja Shift-näppäimet. Nyt voit poistaa aktivoituja kohteita yksitellen tai hiirellä vetämällä kokonaisia alueita. Toiminto on edelliseen lisäämis-toimintoon nähden käänteinen toiminto. Esimerkki: Yksittäisiä sanoja voidaan tällä tavalla aktivoida alueina tekstistä ja skaalata ne ryhmänä, jolloin niitä ei tarvitse poimia yksitellen. 1. Valitse osoittimeksi tekstimerkkiosoitin Valitse tekstimerkki 2. Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Aktivoi haluamasi yksittäisen sanan tekstin ensimmäiseltä riviltä pitämällä hiiren vasenta näppäintä alaspainettua ja vetämällä suorakaiteen muotoisen alueen valittavan sanan ympärille. CTRL-Key Siirry sitten seuraavaan riviin ja tee valinta samalla tavalla jne. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

15 Version 10 uudet ominaisuudet Huom! Vedetyn suorakaiteen aloitus kulmapiste ei saa olla kohteen päällä vaan sen ulkopuolella! Laajennus kulmamittoihin Piirrä > Mittaviivat > Kulmat Kulmamitta voidaan nyt määritellä myös toisella tavalla aktivoimalla kaksi osaviivaa ja valitsemalla kulmamitta-toiminto. Osaviivojen tai niiden jatkeiden leikkauspiste tulee automaattisesti määritetyksi kulman kärkipisteeksi. Kulman määrityksessä ei ole merkitystä sillä, leikkaavatko osaviivat toisensa vai ei. Jos osaviivat eivät leikkaa toisiaan, niin tartu-toiminnossa osaviivojen jatkeiden leikkauspiste toimii tartuntapisteenä. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ne kaksi osaviivaa, joiden välisen kulman haluat mitoittaa. Vain suorien väliset kulmat voidaan mitoittaa. 2. Valittaessa kulman mitoitus-komento: Piirrä > Mittaviivat > Kulmat, tulee esille vihreä kulman mitoitus-apuviiva, joka on kiinnittyneenä kulman kärkipisteeseen (todelliseen tai viivojen jatkeella olevaan) 3. Lopuksi kiinnitetään apuviiva kumpaankiin kulman haaraan klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä, kun apuviiva on ensin viety ko. haaran päälle. Schubert Software GmbH 2010

16 16 Esimerkki: 1.8 Uudet mahdollisuudet piirtää ellipsi (Moduli: 2D-CAD / Tekstifontin digitalisointi) Piirrä > Ellipsi (murtoviivoina) Tämä ellipsin piirtotoiminto toimii samalla tavalla kuin aiemmin. Ellipsi rakentuu suorista osaviivoista (pienistä murtoviivoista). Piirrä > Ellipsi (kaarina) Kun Ellipsi (murtoviivoina) toiminto tuottaa ellipsin, joka muodostuu murtoviivoista, niin Ellipsi (kaarina) tuottaa vastaavasti ellipsin, joka koostuu 16:sta kaarielementistä, jotka liittymäkohdassa kohtaavat toisensa tangentiaalisesti. Tämä ellipsin toteutustapa on ideaalinen vaijerisahaohjaukselle. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

17 Version 10 uudet ominaisuudet 17 Toimintaohje: 1. Kun Ellipsi-toiminto on valittu, täytyy ensin määritellä ellipsin kiinnityspiste. Tämä tapahtuu joko klikkaamalla hiiren vaemmalla painikkeella tai antamalla komentoriville kiinnityspaikan koordinaatit. Arvojen syötöt päätetään ENTER:llä. 2. Sen jälkeen määritetään pääakselin pituus ja suunta (tässä vaiheessa ellipsi näkyy vielä ympyränä). Riippuen siitä, miten tarkasti ellipsi määritetään voidaan käyttää joko hiirtä tai antaa lukuarvot komentoriville. Jos annetaan vain yksi arvo, niin se tarkoittaa pääakselin pituutta ja silloin ellipsi tulee asetetuksi suoraan kulmaan. Kahdella arvolla määritetään pääakselin toisen pään koordinaatit ja ellipsi asettuu vinoon asentoon. 3. Seuraavaksi määritetään samalla tavalla kohtisuorassa pääakseliin suhteen oleva sivuakseli joko sen pituus (yksi arvo komentoriville) tai päätepisteen koordinaatit (kaksi arvoa). Jos ellipsi määritetään hiirellä vetämällä voidaan käyttää apuna ohjausviivoja ja tartuntatoimintoa. 4. Peru toiminto joko klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai ESC:llä. Vertailu, kun ellipsi on piirretty murtoviivana ja kaarina: Schubert Software GmbH 2010

18 Muokkaa kuvaa ulkoisella ohjelmalla Nämä kaksi uutta toimintoa mahdollistavat kuvan viennin ulkoiseen kuvan käsittelyohjelmaan ja muokatun kuvan palauttamisen takaisin: Muuta > Muokkaa kuvaa ja Muuta > Liitä muokattu kuva Jos suunnitelmasi sisältää kuvan, voit helposti muokata sitä haluamallasi ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla. Voit esim. 2D-CAD :ssä muokata valokuvaa ornamentistä ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla ja tallentaa muokatun kuvan muunnoksena alkuperäisestä. Voit käyttää muokattua valokuvaa ornamenttinä suunnitelmassasi. Huomaa, että näin tehty ornamentti on bittikuva ja sitä ei voida leikata. Toimintaohje: Ulkoisen kuvankäsittelyohjelman määrittely 1. Valitse Asetukset > Ohjelma-asetukset > Tiedosto Kohdassa: Muokkaa kuvia ulkoisella ohjelmalla anna sen ulkoisen kuvankäsittelyohjelman exe-tiedoston nimi, jota haluat käyttää. Oletuksena on mspaint. exe (Windows Paint). Väliaikaisen BMP-tiedoston kutsuparametri (%1) tarvitaan siinä tapauksessa, kun ohjelma pitää käynnistää määrätyllä parametrillä. Esim. jos haluat käynnistää GIMP kuvankäsittelyohjelman (freeware versio 2.6) ilman esikatselua, pitää parametriksi antaa "--no-splash %1". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

19 Version 10 uudet ominaisuudet Valitse osoittimeksi perusosoitin: Valitse elementti ja aktivoi tämän jälkeen se kuva, jota haluat muokata ulkoisella kuvankäsittelyohjelmalla ja valitse toiminto: Muuta > Muokkaa kuvaa 3. Ohjelma-asetuksissa valittu kuvankäsittelyohjelma käynnistyy automaattisesti ja avaa valitun kuvan. Voit aloittaa kuvan muokkaamisen. 4. Muokkaamisen jälkeen kuva pitää tallentaa. Käytä kuvankäsittelyohjelman tallennatoimintoa ja poistu ohjelmasta. 5. Muokattu ja tallennettu kuva tuodaan -työalueelle valinnalla: Muuta>Liitä Schubert Software GmbH 2010

20 20 muokattu kuva. Kuvan täytyy olla tällöin vielä aktivoituna. Mikäli, kuten tässä esimerkissä, kuvan kokoa muutettiin, on käytettävä toimintoa: Skaalaa, kuvan muuttamiseksi oikean kokoiseksi. Tässä muokkausprosessissa alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana. Jos suunnitelma tallennetaan muokatulla kuvalla, niin se ei enää silloin viittaa alkuperäiseen kuvaan, vaan muokattu kuva tallentuu suunnitelman mukana. Katso lisätietoja kohdasta: Asetukset>Ohjelma-asetukset...>Tiedosto 1.10 Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa (Moduulit: 2D-CAD / Digitaalinen kivenmuokkaus ekä myös 3D-esitys) Liitä > Kuva Kivimallin samoinkuin ornamentin suunnittelussa voidaan versiosta10 alkaen liittää myös kuvia malleihin. Aiemmin kuvia voitiin liitttää vain hautamuistomerkin suunnittelussa. Tämä selkiyttää suunnittelua ja esitystä. Voit liittää mitä tahansa kuvina kuten piirustuksia, ornamenttien, kuvia jne! Kivimallin suunnittelu ja Ornamentin suunnittelu sisältävät nyt samat kuvan muokkaus toiminnot kuten Läpinäkyvä väri, Kuvan säädöt jne, joita voitiin aiemmin käyttää vain Hautamuistomerkin suunnittelussa. Toimintaohje, 2D-esimerkki: 1. Haluttu kuva avataan joko valinnalla Liitä > Kuva tai Liitä\Kuva (TWAIN liityntä). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

21 Version 10 uudet ominaisuudet 21 Toinen tapa on käyttää Pikavalinta-ikkunaa ja sieltä valita kuva joko kaksoisklikkauksella tai vetämällä ja pudottamalla se työalueelle. 2. Voit käsitellä kuvaa haluamallasi tavalla. Esimerkkejä: 3D: Toimintaohje, 3D-esimerkki (ks. kuvat seuraavalla sivulla): 1. Ensin kuva liitetään 2D muodossa kuten edellä. 2. Seuraavaksi levyyn lisätään viistemalliksi kovera ura. 3. Jotta bittikartta-piirustuksesta saadaan korrekti 3D-esitys, täytyy piirustus tuoda eteen valinnalla: Tuo ihan eteen 4. Aktivoi kuva 3D näkymässä ja valitse ominaisuudet (dialogi-ikkuna). Tämä voidaan tehdä myös 2D näkymässä, mutta 3D näkymässä tekemäsi asetukset voidaan testata välittömästi painamalla Suorita -painonappia ko. ikkunassa. Kuten pronssitekstikirjaimissa ja kaiverrettavissa kirjaimissa voit valita myös bittikuville plastisen esityksen (tarkoittaa 3-uloitteista syvyyttä) sekä etupinnan, sivupintojen ja taustan ominaisuudet. Sivupinnoille ja taustalle voidaan myös pintamallit. Schubert Software GmbH 2010

22 22 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

23 Version 10 uudet ominaisuudet Tulostusohjaimen uudet ominaisuudet Tiedosto > Tulostusohjain... Tulostusohjaimeen on tullut nyt muutamia uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät tulostuksen, piirtämisen ja leikkaamisen helpommaksi ja monipuolisemmaksi. Tulosta: Kun tämä valinta aktivoidaan, esikatselussa näkyvät kehysviivat tulevat myös tulostetuiksi, piirretyiksi tai leikatuiksi. Schubert Software GmbH 2010

24 24 Kun tämä valinta aktivoidaan, tulostetaan jokaiselle sivulle sivukohdistimet, joiden avulla useammalle sivulle jakautuneet tulosteet voidaan kohdistaa toisiinsa. Mittasuhde: 1. Nyt mittasuhde voidaan määritellä kolmen desimaalin tarkkuudella. 2. Vasen painonappi mittasuhteen alapuolella sovittaa piirroksen tarkasti yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla mittasuhde lasketaan automaattisesti. 3. Oikea painonappi sovittaa piirroksen tarkasti kaikille tällä hetkellä auki oleville sivuille Tämä tarkoittaa myös sitä, että mittasuhde lasketaan automaattisesti. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

25 Version 10 uudet ominaisuudet 25 Poista kohdistusapu: Jos käytät kohdistusapua, mutta haluat poistaa sen joltakin yksittäiseltä elementiltä, voit tehdä sen tällä valinnalla. Toimintaohje: Aktivoi ensin toiminto klikkaamalla hiirellä painonappia ja sen jälkeen sitä elementtiä, josta haluat poistaa kohdistusavun. Painettaessa vahingossa Poista kohdistusapu - painonappia, voidaan toiminto perua ESC-näppäimellä. Muuta sivunleveys graafisesti: Nyt sivun leveys voidaan määritellä myös graafisesti (hiirellä osoittamalla). Leikattaessa piirturilla leveys tarkoittaa piirturin x-akselin suuntaa eli leikkaamiseen varattavaa kaiverrusteipin kokonaispituutta. Uusi graafisesti osoitettu sivun leveyden lukuarvo määritetään automaattisesti ja se tallentuu leikkuri-piirturin asetuksiin sivun leveytenä. Sivun leveyden asetus graafisesti on hyödyllistä, koska lopputulos nähdään suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

26 26 Toimintaohje: Sen jälkeen kun olet painanut sivunleveys-painonappia, muuttuu kursori pieneksi katkoviivassa kiinniolevaksi ristiksi. Uusi sivun leveys saadaan viemällä katkoviiva haluttuun paikkaan ja klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella tai painamalla ESC-näppäintä. Leveys voidaan asettaa 10 mm:n portain. Prosessi voidaan toistaa niin usein kuin tarpeen aktivoimalla toiminto uudelleen Materiaalitäytön uudet ominaisuudet (Moduulit: Materiaalitäyttö / 3D*) Muuta > Täytä materiaalilla Materiaalitäytölle, joka voidaan toteuttaa myös pikavalinta-ikkunasta hiirellä vetämällä, on nyt lisävalinta, jolla täyttökuva voidaan kääntää 90 asteen portain suhteessa Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

27 Version 10 uudet ominaisuudet 27 alkuperäiseen kuvaan. * Lisäksi voit valita, että materiaalin kääntö on voimassa myös 3D-esityksessä kruksaamalla valinta: Käytä myös 3D-esitykselle. Toimintaohje: 1. Toteuta materiaalin täyttö kuten tavallisesti. Kiinnitä huomiota siihen, että täytön jälkeen pidät täytettävän elementin aktiivisena. Älä klikkaa hiirellä työaluetta, kivimallia eikä muita elementtejä, koska silloin Vahvista muutokset painonappi ei ole enää aktiivinen. 2. Valitse klikkaamalla hiirellä haluamasi kääntökulma ja vahvista valintasi oikeassa yläkulmassa olevalla painonapilla. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

28 Parannukset taitteettomiin kaariin (Moduuli: 2D-CAD) Muotoile > Taitevapaiksi kaariksi Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa sellaisten taitteettomien kaarien toteutuksen, jossa kaaren laskentapisteiksi on liitetty myös pisteitä, jotka eivät ole osana toteutettavaa kaarta, vaan sijaitsevat sen molemmin puolin. Myös siinä tapauksessa, että konvertoit suljetun murtoviivan taitevapaaksi kaareksi - kuten nimikin sanoo - niin siihen ei jää enää häiritseviä taitteita (murtoviivoja). Esimerkki: 1.14 Lisäys ornamenttien Vie-toimintoon Tiedosto > Vie Nyt voit viedä myös ornamenttejä, jotka voidaa avata vanhemmilla -versioilla (1.x / 2.x). Sinun täytyy vain valita tiedostoformaatiksi " Version 1 and 2 (OWF)". Huomaa: Jos tiedostonimi sisältää enemmän kuin 8 merkkiä, sitä ei voida lukea versioilla 1 tai 2! Vain tavalliset viivakuviot tunnistetaan, muita kuten esim. ohjausviivoja jne. ei voida lukea. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

29 Version 10 uudet ominaisuudet Slovenian kieli Asetukset > Vaihda käyttökieli... Lisäsimme Slovenian kielen kielivalikoimaamme. Schubert Software GmbH

30 Lisää valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Nyt on mahdollista tuoda myös ASCII-merkkejä (American Standard Code for Information Interchange). Nämä merkit sisältävät latinalaiset aakkoset suurina ja pieninä kirjaimina, 10 arabialaista numeroa, samoinkuin välimerkit ja ohjausmerkit. Oletus: Fontiston, jonka aiot tuoda on sisällettävä Applecharmap (Platform 1, Encoding 0, Format 0) Väritetyt pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös (Moduulit: myös 2D-CAD) Muuta >Väritä pinta... Kun pinta on väritetty, se tallentuu tai arkistoituu myös värillisenä, täsmälleen samanlaisena, kuin se näkyy esikatselussa.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

31 Version 10 uudet ominaisuudet 1.18 Laajennetut palkinvahvuuden ominaisuudet Teksti > Palkin vahvuus... Aiemmassa versiossa kaikki alle 90 :een kulmat leikattiin (pyöristettiin) automaattisesti, kun palkin vahvuutta kasvatettiin. Nyt voit muuttaa manuaalisesti sitä rajakulmaa, jota pienemmät kulmat fontissa leikataan. Esimerkki: Schubert Software GmbH

32 32 (Moduuli: Tekstifontti - fontin digitalisointi) Tekstifontti > Palkin vahvuus... Myös tässä modulissa voit valita vapaasti sen kulman, jota pienemmät kulmat leikataan ("pyöristetään") samalla tavalla kuin edellä on esitetty. 90 on oletuksena Perusasentoon palautus Muuta > Perusasentoon Tällä toiminnolla voidaan kaikki yksittäiset teksti- ja ornamenttielementit sekä kuvat, joita on käännetty tai muutettu peilikuviksi, palauttaa takaisin perusasentoon. Aktivoi ensin palautettava elementti ja valitse senjälkeen toiminto Muuta > Perusasentoon Laajennus toimintoon Tuo (2D-CAD) (Moduuli: 2D-CAD) Tiedosto >Tuo Nyt on tullut mahdolliseksi tuoda vektori-kuvia (Tiedostomuodot: DXF, HPGL, CNC und LG1) 2D-CAD-editoreiden (Kivimalli, Tekstifontti, Ornamentti) lisäksi myös Hautamuistomerkki- Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

33 Version 10 uudet ominaisuudet 33 editoriin. :ssa pitää olla 2D-CAD Moduuli lisenssi, jotta uudet ominaisuudet toimisivat Moduuli 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset "Varmistus"-toiminto 3D elementeille Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Normaalisti elementin siirtäminen 2D:ssä vaikuttaa suoraan 3D-näkymään. Uusi toiminto, jonka esittelemme tässä kappaleessa, estää elementin siirtymisen 3Dnäkymässä vahingossa. Tämä toiminto on käytettävissä sekä Kivimalli- että Hautamuistomerkki-editorissa. Toiminto on voimassa ainoastaan kokonaisille elementeille kuten teksteille, ornamenteille, kuville. Se ei ole käytettävissä yksittäisille kirjaimille, viivoille tai solmupisteille. :ssa on myös toinen tapa, joka perustuu näppäinyhdistelmän käyttöön. Toimintamalli 1): Ennenkuin siirrät mitään 2D:ssä, aktivoi ensin toiminto: Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Niinkauan, kuin toiminto on kytkettynä, voit siirtää mitä tahansa elementtiä millä tavalla tahansa 2D-editorissa ilman, että 3D-näkymässä tapahtuu muutoksia. Toimintamalli 2): Pidä näppäin yhdistelmää CTRL + Alt painettuna, kun siirrät elementtiä 2D:ssä (hiirellä). Schubert Software GmbH 2010

34 34 Silloin elementin siirrolla ei ole mitään vaikutusta 3D-näkymään. Esimerkki: Plastinen (3D) esitys kaiverrusteksteille ja -ornamenteille Kuten aiemmin pronssiornamenteille, niin nyt myös kaiverrusteksteille ja - ornamenteille voidaan antaa paksuus (3D-esitysmuoto). Sinulla on kolme vaihtoehtoa valita Ominaisuudet-ikkuna, jossa voit määritellä myös kaiverrusteksteille - ja ornamenteille syvyys-ominaisuuden. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

35 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 2D työalueeessa ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... Ikoni: TAI 2. Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 3D näkymässä ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... TAI 3. Aktivoi 3D-näyttämön elementtiluettelosta Ominaisuudet-valinta oikealla hiiren näppäimellä ko. elementin nimen päältä. Elementtiä ei tarvitse aktivoida etukäteen. On hyödyllistä asettaa ominaisuudet 3Dnäkymässä, koska silloin lopputulosta voidaan tarkastella välittömästi painamalla Suorita-painonappia. Schubert Software GmbH 2010

36 36 Kaiverrustekstien ja -ornamenttien dialogi-ikkuna: Valikon valinta: 3D>Ominaisuudet viittaa 3D-näkymän dialogi-ikkunaan. Ensimmäisessä punaisella kehystetyssä alueessa voit määritellä, näytetäänkö teksti/ornamentti 3ulotteisena vai ei. Jos näytetään, niin lisää elementille haluamasi Syvyys (mm). Toinessa alueessa voit valita elementille pintamallin tai värin. Pinnan ominaisuudet voidaan määritellä tarvittaessa erikseen etupinnalle ja sivuille. Pintamalli voidaan liittää pintaan, vaikka elementille ei olisi valittu syvyyttä. Avataksesi Pintamallihakemiston tai ominaisuuksille hienosäätöikkunat, paina pisteviivapainonappeja, jotka on merkitty nuolella. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

37 Version 10 uudet ominaisuudet 37 Tässä värisäätö-ikkunassa voit säätää pintamallin värisävyjä RGBvärisäätimillä tai antamalla värien RGB- numeroarvot. Kaksi esimerkkiä kaiverrustekstien ja ornamenttien muokkaamisesta (kohokuviot): Kuvien "plastinen" ( 3-ulotteinen ) esitys versiossa 10 myös kuvat voidaan tarvittaessa esittää plastisina (3D) eli niille voidaan antaa paksuus (syvyys). Samalla periaatteella kuin kaiverrusteksteille ja ornamenteille voidaan nyt myös kuvalle antaa syvyys ja asettaa värit. Pintamalli voidaan antaa kuitenkin vain sivupinnoille ja taustalle. Etupinta muodostuu aina kuvasta (bittikuva). Schubert Software GmbH 2010

38 Aseta kuvan 3D-ominaisuudet (Esitä 3D-ulotteisena ja Syvyys) sekä pinnan ominaisuudet (valokomponentit ja niiden väriarvot). 2. Sivupinnoille voidaan antaa lisäksi oma pintamalli ja omat pinnan ominaisuudet. 3. Taustalle voit valita joko etupinnan kuvan ja pintaasetukset tai voit käyttää sivupinnan pintamallia tai ihan omaa pintamallia ja pinnan ominaisuuksia Toimintamalli esimerkin avulla: 1. Ensiksi kuva tuodaan 2D-työalueelle, joko valikosta Liitä\Kuva tai Pikavalinta-ikkunasta välilehti: Kuva (katso kappale: Kuvan tuonti - Kivimalli- ja Hautamuistomerkki editoreissa ). 2. Seuraavaksi piirretään 2D:ssä kivilevy ja tehdään siihen viisteet. Uraviiste tehdään valinnalla Konstruoi > Profiili. 3. Jotta levystä saadaan 3D-elementti, se on lisättävä 3D elementiksi valinnalla 3D\Lisää ja annettava Ominaisuudet-ikkunassa sille syvyys, pintamallit ym. ominaisuudet. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

39 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kuva 3D-näkymässä ja valitse Ominaisuudet-ikkuna, joko löytyy valikosta valinnalla 3D tai 3D elementti-luettelosta hiiren oikealla näppäimellä. Ominaisuudet-ikkunassa voit valita "plastisen" syvyyden, pintamallit jne (samalla tavalla kuin pronssikirjaimissa). Tämä voidaan tehdä myös 2D-näkymässä, mutta 3Dnäkymässä on helpompi kontrolloida lopputulosta painamalla Suorita-painonappia, jolloin näet 3D-lopputuloksen välittömästi suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

40 40 Eri asetuksilla saatavia efektejä: Kuvan etupinnan pintamalli on sama kuin alkuperäisen bittikuvan. Pinnan ominaisuuksia voidaan muuttaa valoja säätämällä. Pingviinit esimerkissämme ovat mustat ja siksi ne näkyvät mustina myös 3D näkymässä. Sivupinnoille valitsemme haluamamme täyttömateriaalin (pintamalli). Jos haluat myös etupinnalle täyttömateriaalin, se on mahdollista toteuttaa siten, että kuva käännetään ympäri (kääntö 180 astetta pystyakselin suhteen) ja peilataan vielä y-akselin suhteen (jos kuvan halutaan säilyvän alkuperäisen suuntaisena). Nyt taustalle annettava pintamalli näkyy etupuolella ja sitä voidaan säätää. Tämä mahdollistaa sen, että erilaisista bittikuva-ornamenteista voidaan tehdä kohokuvia, jotka voidaan toteuttaa esim. kivestä tai muista materiaaleista. Vain muoto on tällöin "kaapattu" valokuvasta Lisäykset skripti-editorin Linjaa-toimintoon Olemme lisänneet uuden ominaisuuden skriptiin samoinkuin vastaavasti työkalupalkkin "Linjaa" ominaisuuksiin. Nyt voit valita hautamuistomerkin kaikki elementit samanaikaisesti Linjaa työkalupalkin valinnalla: Kaikki (lukuunottamatta "Maailmaa" ja "Valaistusta". 3D-skripti-editorin komento-kielessä käytetään termiä: "everything" ja työkalupalkissa Linjaa termi on: "Kaikki". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

41 Version 10 uudet ominaisuudet 41 Jos halutaan linjata kaikki elementit maatasolle samanaikaisesti yhdellä klikkauksella, käytetään uutta valintaa Kaikki. Ainoa vaatimus on, että kaikki elementit sijaitsevat samalla korkeudella 2Dtyöalueessa. Jos ne ovat kuitenkin eri korkeudella, niin silloin linjaus tapahtuu sen elementin mukaan, joka on lähimpänä maatasoa. Schubert Software GmbH 2010

42 42 Esimerkki: Jos haluat kääntää alla esimerkkikuvassa olevan viiden elementin ryhmää 90 astetta ja sijoittaa sen maatasolle, muokkaa skripti seuraavanlaiseksi: Nyt 'ssa 3D-näyttämön kaikki Linjaa-toiminnot ovat voimassa myös maatason suhteen. Kaikki elementin siirrot x- ja z-akselin suuntaan tapahtuvat suhteessa origoon (x=0, y=0, z=0). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

43 Version 10 uudet ominaisuudet 43 Linjaa - toiminnon laajennus ominaisuudella "Kaikki" (katso edellä) mahdollistaa hautamuistomerkki-kokonaisuuden siirtämisen samanaikaisesti niin, että kokonaisuus pysyy koossa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että valaistus sisältää kohdevalon, joka on suunnattu näyttämön keskustaan. Silloin saattaa olla tarpeellista siirtää keskustasta sivulla oleva muistomerkkikokonaisuus keskelle näyttämöä yhtenä ryhmänä. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

44 Valolähteiden nimeäminen Kaikille 9:lle valolähteelle voidaan antaa nimi. Tämä nimi tallennetaan yhdessä valolähteen asetusten kanssa tai koko valonäyttämön kanssa. Nimeämisellä saadaan valolähteille selkeä rakenne, joka kuvaa esim. käyttötarkoitusta Materiaalitäytön siirto 2D:stä 3D:hen Muuta > Täytä materiaalilla... Kun 3D-elementti piirretään 2D:ssä ja se täytetään materiaalilla, niin nyt on myös mahdollista siirtää materiaali 3D-esitykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

45 Version 10 uudet ominaisuudet 45 Kun kruksataan valinta: Käytä myös 3D-esitykselle, siirtyy pintamateriaali automaattisesti 3Dnäkymään! Jos olet mahdollisesti valinnut toisen pintamallin sivupinnoille aiemmin, niin materiaalitäyttö, jonka aktivoit tässä saa etusijan: Koko elementti peitetään tällä pintamallilla. Tämä valinta pysyy aktivoituna siihen asti, kunnes poistat kruksin valinnasta. Pinnan laatu 3D-esityksessä riippuu valaistuksesta ja pintamalliasetuksista ja saattaa erota merkittävästi 2D-esityksestä D-näkymän lähetys sähköpostitse Tiedosto > Lähetä 3D-näkymä sähköpostina (perspektiivikuva) Versiossa 10 on mahdollista lähettää myös 3D-kuva sähköpostina. Toimintamalli: 1. Aktivoi 3D-näkymässä menu-valinta: Tiedosto\Lähetä 3D-näkymä sähköpostina Schubert Software GmbH 2010

46 46 2. Kuvaa voidaan säätää valitsemalla kuvan koko pikseleinä. Huomioi: Mitä enemmän pikseleitä sitä suurempi kuvan koko! 3. Kun olet vahvistanut kuvan koon OK:lla, asetuksissa valittu sähköpostiohjelma avautuu ja sisältää automaattisesti liitteenä 3D-näkymätiedoston JPG-muodossa Lisäys toimintoon "Siirrä materiaali" Muuta > Siirrä materiaali (vain 3D näyttämössä) Kuvien ja pronssien materiaali-asetukset voidaan siirtää toisiin elementteihin kuten toisiin kuviin, pronssikirjaimiin jne. Tämä ei tarkoita itse bittikuvien siirtoa, vaan Ominaisuus-asetuksien siirtoa. Toimintaohje: katso Referenssi-osaa > Moduuli 3D > Siirrä materiaali Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

47 Version 10 uudet ominaisuudet Kaikki asetukset (sisältäen myös plastisuuden), jotka on merkitty tai muutettu tähän Ominaisuudetikkunaan, siirtyvät muihin elementteihin Muuta > Siirrä materiaali -toiminnolla. Esimerkki: Pronssiornamentin asetukset (vasemmalla) siirrettiin oikealla oleviin puihin, jotka saivat plastisen muodon (syvyys 7 mm) Schubert Software GmbH

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA 14.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Pieni ohje, miten PhotoScape-ohjelmalla voi liittää kuvan toiseen kuvaan Kuvat on tähän valittu

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Monikielinen verkkokauppa

Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielisen verkkokaupan luomisessa pitää Multiple Languages lisämoduuli olla aktivoituna. Klikkaa valikosta Features -> Apps Management -> näkyviin

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo

Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo PowerPoint 2013 Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo DIAESITYS, TEHOSTEET DIAESITYS, TEHOSTEET... 1 Diaesityksen käynnistäminen... 1 Diaesityksen siirtymät... 1 Siirtymän asettaminen... 1 Diasta

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Pispalan Insinööritoimisto Oy Harry Karvonen harry.karvonen@pispalanit.fi 27. lokakuuta 2013 Passikuva - Käyttöohje Sisältö i Sisältö 1 Passikuva 1

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Koulukirjat tietokoneelle

Koulukirjat tietokoneelle Koulukirjat tietokoneelle OHJEITA PAPERPORT -OHJELMAN ASENNUKSEEN JA KÄYTÖN ALOITTAMISEEN Sisällysluettelo PaperPort 12 esittely 1 ImageView ja PDF Viewer Plus ohjelmien esittelyt 1 Ohjeet ohjelman käytön

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013

ATK-taitojen päivitys luento 1. Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 ATK-taitojen päivitys luento 1 Maaningan seurakunta Hannu Räisänen 2013 1 Taustaa Pielavesi, Hyvinkää, Helsinki, Maaninka Yhden megan Winchester WordPerfect korvaa sihteerin Pankki on kotona Sitä sanaa

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3. TILASTOINTI Näkymän muokkaus Kokoonpanot Pelaajien vaihtaminen Maali Rangaistukset Poista -toiminto

Lisätiedot