Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut"

Transkriptio

1 UUDET OMINAISUUDET Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Versio 10 Myynti ja markkinointi Suomessa: Pronssi & Kivi Oy Huurrekuja 7, Tuusula puh

2 Hautamuistomerkkien suunnittelu Ammattikäyttöön tarkoitettu yritysohjelmisto Schubert Software GmbH on hautak ivien suunnitteluun tark oitettu ohjelmisto, jok a soveltuu sek ä myynti- että tuotantok äyttöön. Sitä voidaan k äyttää k aiverrustek stien ja ornamenttien suunnitteluun sek ä tulostamiseen leik k uripiirturille. Se on myös ideaalinen työk alu uusien hautak ivimallien suunnitteluun ja niiden esittämiseen myyntitilanteessa ja mark k inoinnissa. Tämä ohje auttaa sinua työsk entelemään in k anssa.

3 Schubert Software GmbH 2010 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Publisher Schubert Software GmbH Managing Editor Sabine Schüttk e Cover Designer Sabine Schüttk e Team Coordinator Ralf Schubert Production Schubert Software Finnish translation Ilk k a Hirvilahti, Pronssi & Kivi Oy

4 4 Sisällysluettelo 0 Osa1 I Version 10 uudet ominaisuudet 6 1 Yhdistä... kehysviiva 6 2 Sulauta... kirjaimet yhteen 9 3 Lisäykset... toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" 11 4 Suuntaa... elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi 12 5 Suuntaa... elementit viivan mukaan 13 6 Laajennukset... elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) 14 7 Laajennus... kulmamittoihin 15 8 Uudet... mahdollisuudet piirtää ellipsi 16 9 Muokkaa... kuvaa ulkoisella ohjelmalla Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa Tulostusohjaimen... uudet ominaisuudet Materiaalitäytön... uudet ominaisuudet Parannukset... taitteettomiin kaariin Lisäys... ornamenttien Vie-toimintoon Slovenian kieli Lisää... valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Väritetyt... pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös Laajennetut... palkinvahvuuden ominaisuudet Perusasentoon... palautus Laajennus... toimintoon Tuo (2D-CAD) Moduuli... 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset 33 "Varm istus"-toim... into 3D elem enteille 33 Plastinen (3D)... esitys kaiverrusteksteille ja -ornam enteille 34 Kuvien "plastinen"... ( 3-ulotteinen ) esitys 37 Lisäykset skripti-editorin... Linjaa-toim intoon 40 Valolähteiden... nim eäm inen 44 Materiaalitäytön... siirto 2D:stä 3D:hen 44 3D-näkym än lähetys... sähköpostitse 45 Lisäys toim intoon... "Siirrä m ateriaali" 46 0 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

5 Hautamuistomerkkien suunnittelu Osa1 I

6 6 1 Version 10 uudet ominaisuudet 1.1 Yhdistä kehysviiva Muuta > Yhdistä kehysviiva Tämä uusi toiminto mahdollistaa kaiverrustekstirivien kehysten yhdistämisen. Voit yhdistää tekstikehyksiin myös yhden tai useamman suljetun viivakuvion (katso seuraavia esimerkkejä). Uusi luotu kehys tulee automaattisesti jäädytetyksi. Se tarkoittaa sitä, että kehys säilyttää muotonsa, kun tekstiä muokataan jälkikäteen. Toimintaohje 1: Yhden tekstirivin kehyksen yhdistäminen yhteen tai useampaan suljettuun viivakuvioon: 1. Valitse tekstirivi, joka sisältää kehykset, käyttäen osoitinta: Valitse tekstirivi 2. Valitse toiminto: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy seuraava kehotus: Tämä tarkoittaa, että voit klikkaamalla valita useita yhdistettäviä viivakuvioita (tässä ei tarvitse kuten yleensä valittaessa useita elementtejä pitää painettuna Ctrlnäppäintä!). On huomioitava, että valittavien viivakuvioiden on mentävä kyseessä olevan tekstikehyksen päälle, muuten ne jäävät huomioimatta. Klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä tai painamalla ESC-näppäintä valitut viivakuviot yhdistyvät tekstikehykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

7 Version 10 uudet ominaisuudet 7 Esimerkki: Toimintaohje 2: Tekstirivin kehyksen yhdistäminen saman tekstiryhmän toiseen tekstiriviin: 1. Valitse osoittimeksi tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi ja merkitse klikkaamalla hiirellä niiden rivien kehykset, jotka haluat yhdistää. 2. Suorita komento: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy kehoitus: Kuten Vaihtoehdossa 1. voit valita myös muita viivakuvioita yhdistettäväksi kehykseen. Kuten seuraavasta esimerkkikuvasta näkyy, suljettu viivakuvio muodostaa sillan etäällä olevien tekstikehysten välille ja se mahdollistaa tekstirivien kehysten yhdistämisen myös silloin, kun rivien kehykset eivät mene päällekkäin. Schubert Software GmbH 2010

8 8 Kun yhdistettävät elementit on valittu, päätetään komento klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai painamalla ESC-näppäintä. Valitsemattomat elementit jätetään huomioimatta. Esimerkki: Huomioi: Kun haluat muuttaa kehysviivaa tai luoda uuden kehysviivan, niin muista, että ensimmäiseksi valitusta rivistä on tullut kehyksen omistaja ja siksi se on valittava muutettavaksi. Jos väärä rivi valitaan vahingossa, niin silloin näkyy ko. rivi punaisena (aktivointiväri), mutta kehysviiva jää aktivoitumatta.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

9 Version 10 uudet ominaisuudet Sulauta kirjaimet yhteen Teksti > Sulauta yhteen Tällä uudella toiminnolla voidaan sulauttaa yhteen tekstirivin kaksi tai useampaa merkkiä, silloin kun ne menevät osin toistensa päälle. Toiminto on erittäin hyödyllinen esim. kaunokirjoitustekstien valmistelemiseksi leikkausta varten (tällä estetään päällekkäiset leikkaukset ja pohjamuovin läpileikkautuminen). Sulautetut kirjaimet tallentuvat automaattisesti kokonaisuutena ja myöhemmät merkkivälien muutokset eivät vaikuta niihin. Jos tekstiriviin lisätään myöhemmin merkkejä, sulautetut merkit vapautuvat. Toimintaohje: 1. Ota käyttöön tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi, jos haluat sulauttaa yhteen kaikki tekstirivin merkit - tai Ota käyttöön tekstimerkkiososoitin: Valitse tekstimerkki, jos haluat sulauttaa yhteen yksittäisiä tekstimerkkejä. Valitse sulautettavat merkit. 2. Suorita komento Teksti > Sulauta yhteen - valmis! Esimerkit: Kaunokirjoitustekstissä tällä toiminnolla voidaan toteuttaa optimaalinen lopputulos tekstin leikkusta varten. Kirjainten sulauttaminen yhteen poistaa päällekkäiset ja risteävät leikkausurat. Schubert Software GmbH 2010

10 10 Yksittäisissä ongelma-kirjainyhdistelmissä (päällekkäisyydet) voidaan sulauttamalla poistaa tekstin leikkausongelmat. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

11 Version 10 uudet ominaisuudet Lisäykset toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan Aiemmin voitiin ainoastaan yksi objekti suunnata vaakasuoraan aktivoimalla siitä kaksi kulmapistettä. Nyt sama toiminto voidaan kohdistaa myös osaviivaan tai eri objektien osaviivoihin. Suuntaaminen (kääntäminen) tapahtuu vasemman kulmapisteen suhteen. Kun aktivoidaan samanaikaisesti useamman objektin osaviivoja, voidaan samanaikaisesti suunnata useita objekteja vaakasuoraan. Toimintaohje: 1. Valitse osaviivaosoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi haluamasi referenssi-osaviiva ja sen jälkeen muut osaviivat toisista elementeistä. 2. Suorita komento: Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

12 Suuntaa elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi Tällä toiminnolla voidaan kääntää kahdet tai useammat viivaelementit yhdensuuntaisiksi. Viivat voivat olla itsenäisiä viivoja tai viivakuvion osia. Ensin aktivoitu viivaelementti määrittää suunnan. Kaikki muut aktivoidut viivaelementit tulevat sen kanssa yhdensuuntaisiksi siten, että kunkin viivan vasen päätepiste jää paikalleen. Toimintaohje: 1. Valitse osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi kaikki osaviivat. Se osaviiva, jonka suuntaisiksi haluat muut osaviivat on aktivoitava ensimmäiseksi. 2. Suorita komento Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi - valmis Esimerkki: Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

13 Version 10 uudet ominaisuudet Suuntaa elementit viivan mukaan Muotoile > Suuntaa viivan mukaan Tämä toiminto on laajennus toiminnolle: Suuntaa yhdensuuntaiseksi. Suunnattavat elementit siirretään samalla niin, että ne tulevat ensimmäiseksi aktivoidun viivan kanssa samaan linjaan. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ensin se viiva, jonka suhteen haluat suunnata muut viivat. 2. Suorita komento Muotoile > Suuntaa viivan mukaan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

14 Laajennukset elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) Elementtien aktivointivalinnoilla on nyt mahdollista valita myös useampia erillisiä alueita ja elementtejä samalla kertaa. Jo voimassa olevat aiemmin aktivoidut elementit, kirjaimet, osaviivat jne. eivät tässä yhteydessä kumoudu. Toimintaohje - Lisää valintoja: Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Nyt voit aktivoida jo aiemmin aktivoitujen kohteiden (elementit, osaviivat, kulmapisteet, mittaviivat, rivit, merkit jne.) lisäksi yksittäisiä kohteita tai hiirellä vetämällä (vasen näppäin painettuna alas) kokonaisia suorakaiteen muotoisia alueita. Kaikki suorakaiteen sisään kokonaan jääneet aktivoimattomat kohteet tulevat nyt aktivoiduiksi. Toimintaohje - Poista valinnat: + Kun haluat poistaa valittuja kohteita, paina samanaikaisesti alas CTRL- ja Shift-näppäimet. Nyt voit poistaa aktivoituja kohteita yksitellen tai hiirellä vetämällä kokonaisia alueita. Toiminto on edelliseen lisäämis-toimintoon nähden käänteinen toiminto. Esimerkki: Yksittäisiä sanoja voidaan tällä tavalla aktivoida alueina tekstistä ja skaalata ne ryhmänä, jolloin niitä ei tarvitse poimia yksitellen. 1. Valitse osoittimeksi tekstimerkkiosoitin Valitse tekstimerkki 2. Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Aktivoi haluamasi yksittäisen sanan tekstin ensimmäiseltä riviltä pitämällä hiiren vasenta näppäintä alaspainettua ja vetämällä suorakaiteen muotoisen alueen valittavan sanan ympärille. CTRL-Key Siirry sitten seuraavaan riviin ja tee valinta samalla tavalla jne. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

15 Version 10 uudet ominaisuudet Huom! Vedetyn suorakaiteen aloitus kulmapiste ei saa olla kohteen päällä vaan sen ulkopuolella! Laajennus kulmamittoihin Piirrä > Mittaviivat > Kulmat Kulmamitta voidaan nyt määritellä myös toisella tavalla aktivoimalla kaksi osaviivaa ja valitsemalla kulmamitta-toiminto. Osaviivojen tai niiden jatkeiden leikkauspiste tulee automaattisesti määritetyksi kulman kärkipisteeksi. Kulman määrityksessä ei ole merkitystä sillä, leikkaavatko osaviivat toisensa vai ei. Jos osaviivat eivät leikkaa toisiaan, niin tartu-toiminnossa osaviivojen jatkeiden leikkauspiste toimii tartuntapisteenä. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ne kaksi osaviivaa, joiden välisen kulman haluat mitoittaa. Vain suorien väliset kulmat voidaan mitoittaa. 2. Valittaessa kulman mitoitus-komento: Piirrä > Mittaviivat > Kulmat, tulee esille vihreä kulman mitoitus-apuviiva, joka on kiinnittyneenä kulman kärkipisteeseen (todelliseen tai viivojen jatkeella olevaan) 3. Lopuksi kiinnitetään apuviiva kumpaankiin kulman haaraan klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä, kun apuviiva on ensin viety ko. haaran päälle. Schubert Software GmbH 2010

16 16 Esimerkki: 1.8 Uudet mahdollisuudet piirtää ellipsi (Moduli: 2D-CAD / Tekstifontin digitalisointi) Piirrä > Ellipsi (murtoviivoina) Tämä ellipsin piirtotoiminto toimii samalla tavalla kuin aiemmin. Ellipsi rakentuu suorista osaviivoista (pienistä murtoviivoista). Piirrä > Ellipsi (kaarina) Kun Ellipsi (murtoviivoina) toiminto tuottaa ellipsin, joka muodostuu murtoviivoista, niin Ellipsi (kaarina) tuottaa vastaavasti ellipsin, joka koostuu 16:sta kaarielementistä, jotka liittymäkohdassa kohtaavat toisensa tangentiaalisesti. Tämä ellipsin toteutustapa on ideaalinen vaijerisahaohjaukselle. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

17 Version 10 uudet ominaisuudet 17 Toimintaohje: 1. Kun Ellipsi-toiminto on valittu, täytyy ensin määritellä ellipsin kiinnityspiste. Tämä tapahtuu joko klikkaamalla hiiren vaemmalla painikkeella tai antamalla komentoriville kiinnityspaikan koordinaatit. Arvojen syötöt päätetään ENTER:llä. 2. Sen jälkeen määritetään pääakselin pituus ja suunta (tässä vaiheessa ellipsi näkyy vielä ympyränä). Riippuen siitä, miten tarkasti ellipsi määritetään voidaan käyttää joko hiirtä tai antaa lukuarvot komentoriville. Jos annetaan vain yksi arvo, niin se tarkoittaa pääakselin pituutta ja silloin ellipsi tulee asetetuksi suoraan kulmaan. Kahdella arvolla määritetään pääakselin toisen pään koordinaatit ja ellipsi asettuu vinoon asentoon. 3. Seuraavaksi määritetään samalla tavalla kohtisuorassa pääakseliin suhteen oleva sivuakseli joko sen pituus (yksi arvo komentoriville) tai päätepisteen koordinaatit (kaksi arvoa). Jos ellipsi määritetään hiirellä vetämällä voidaan käyttää apuna ohjausviivoja ja tartuntatoimintoa. 4. Peru toiminto joko klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai ESC:llä. Vertailu, kun ellipsi on piirretty murtoviivana ja kaarina: Schubert Software GmbH 2010

18 Muokkaa kuvaa ulkoisella ohjelmalla Nämä kaksi uutta toimintoa mahdollistavat kuvan viennin ulkoiseen kuvan käsittelyohjelmaan ja muokatun kuvan palauttamisen takaisin: Muuta > Muokkaa kuvaa ja Muuta > Liitä muokattu kuva Jos suunnitelmasi sisältää kuvan, voit helposti muokata sitä haluamallasi ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla. Voit esim. 2D-CAD :ssä muokata valokuvaa ornamentistä ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla ja tallentaa muokatun kuvan muunnoksena alkuperäisestä. Voit käyttää muokattua valokuvaa ornamenttinä suunnitelmassasi. Huomaa, että näin tehty ornamentti on bittikuva ja sitä ei voida leikata. Toimintaohje: Ulkoisen kuvankäsittelyohjelman määrittely 1. Valitse Asetukset > Ohjelma-asetukset > Tiedosto Kohdassa: Muokkaa kuvia ulkoisella ohjelmalla anna sen ulkoisen kuvankäsittelyohjelman exe-tiedoston nimi, jota haluat käyttää. Oletuksena on mspaint. exe (Windows Paint). Väliaikaisen BMP-tiedoston kutsuparametri (%1) tarvitaan siinä tapauksessa, kun ohjelma pitää käynnistää määrätyllä parametrillä. Esim. jos haluat käynnistää GIMP kuvankäsittelyohjelman (freeware versio 2.6) ilman esikatselua, pitää parametriksi antaa "--no-splash %1". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

19 Version 10 uudet ominaisuudet Valitse osoittimeksi perusosoitin: Valitse elementti ja aktivoi tämän jälkeen se kuva, jota haluat muokata ulkoisella kuvankäsittelyohjelmalla ja valitse toiminto: Muuta > Muokkaa kuvaa 3. Ohjelma-asetuksissa valittu kuvankäsittelyohjelma käynnistyy automaattisesti ja avaa valitun kuvan. Voit aloittaa kuvan muokkaamisen. 4. Muokkaamisen jälkeen kuva pitää tallentaa. Käytä kuvankäsittelyohjelman tallennatoimintoa ja poistu ohjelmasta. 5. Muokattu ja tallennettu kuva tuodaan -työalueelle valinnalla: Muuta>Liitä Schubert Software GmbH 2010

20 20 muokattu kuva. Kuvan täytyy olla tällöin vielä aktivoituna. Mikäli, kuten tässä esimerkissä, kuvan kokoa muutettiin, on käytettävä toimintoa: Skaalaa, kuvan muuttamiseksi oikean kokoiseksi. Tässä muokkausprosessissa alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana. Jos suunnitelma tallennetaan muokatulla kuvalla, niin se ei enää silloin viittaa alkuperäiseen kuvaan, vaan muokattu kuva tallentuu suunnitelman mukana. Katso lisätietoja kohdasta: Asetukset>Ohjelma-asetukset...>Tiedosto 1.10 Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa (Moduulit: 2D-CAD / Digitaalinen kivenmuokkaus ekä myös 3D-esitys) Liitä > Kuva Kivimallin samoinkuin ornamentin suunnittelussa voidaan versiosta10 alkaen liittää myös kuvia malleihin. Aiemmin kuvia voitiin liitttää vain hautamuistomerkin suunnittelussa. Tämä selkiyttää suunnittelua ja esitystä. Voit liittää mitä tahansa kuvina kuten piirustuksia, ornamenttien, kuvia jne! Kivimallin suunnittelu ja Ornamentin suunnittelu sisältävät nyt samat kuvan muokkaus toiminnot kuten Läpinäkyvä väri, Kuvan säädöt jne, joita voitiin aiemmin käyttää vain Hautamuistomerkin suunnittelussa. Toimintaohje, 2D-esimerkki: 1. Haluttu kuva avataan joko valinnalla Liitä > Kuva tai Liitä\Kuva (TWAIN liityntä). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

21 Version 10 uudet ominaisuudet 21 Toinen tapa on käyttää Pikavalinta-ikkunaa ja sieltä valita kuva joko kaksoisklikkauksella tai vetämällä ja pudottamalla se työalueelle. 2. Voit käsitellä kuvaa haluamallasi tavalla. Esimerkkejä: 3D: Toimintaohje, 3D-esimerkki (ks. kuvat seuraavalla sivulla): 1. Ensin kuva liitetään 2D muodossa kuten edellä. 2. Seuraavaksi levyyn lisätään viistemalliksi kovera ura. 3. Jotta bittikartta-piirustuksesta saadaan korrekti 3D-esitys, täytyy piirustus tuoda eteen valinnalla: Tuo ihan eteen 4. Aktivoi kuva 3D näkymässä ja valitse ominaisuudet (dialogi-ikkuna). Tämä voidaan tehdä myös 2D näkymässä, mutta 3D näkymässä tekemäsi asetukset voidaan testata välittömästi painamalla Suorita -painonappia ko. ikkunassa. Kuten pronssitekstikirjaimissa ja kaiverrettavissa kirjaimissa voit valita myös bittikuville plastisen esityksen (tarkoittaa 3-uloitteista syvyyttä) sekä etupinnan, sivupintojen ja taustan ominaisuudet. Sivupinnoille ja taustalle voidaan myös pintamallit. Schubert Software GmbH 2010

22 22 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

23 Version 10 uudet ominaisuudet Tulostusohjaimen uudet ominaisuudet Tiedosto > Tulostusohjain... Tulostusohjaimeen on tullut nyt muutamia uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät tulostuksen, piirtämisen ja leikkaamisen helpommaksi ja monipuolisemmaksi. Tulosta: Kun tämä valinta aktivoidaan, esikatselussa näkyvät kehysviivat tulevat myös tulostetuiksi, piirretyiksi tai leikatuiksi. Schubert Software GmbH 2010

24 24 Kun tämä valinta aktivoidaan, tulostetaan jokaiselle sivulle sivukohdistimet, joiden avulla useammalle sivulle jakautuneet tulosteet voidaan kohdistaa toisiinsa. Mittasuhde: 1. Nyt mittasuhde voidaan määritellä kolmen desimaalin tarkkuudella. 2. Vasen painonappi mittasuhteen alapuolella sovittaa piirroksen tarkasti yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla mittasuhde lasketaan automaattisesti. 3. Oikea painonappi sovittaa piirroksen tarkasti kaikille tällä hetkellä auki oleville sivuille Tämä tarkoittaa myös sitä, että mittasuhde lasketaan automaattisesti. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

25 Version 10 uudet ominaisuudet 25 Poista kohdistusapu: Jos käytät kohdistusapua, mutta haluat poistaa sen joltakin yksittäiseltä elementiltä, voit tehdä sen tällä valinnalla. Toimintaohje: Aktivoi ensin toiminto klikkaamalla hiirellä painonappia ja sen jälkeen sitä elementtiä, josta haluat poistaa kohdistusavun. Painettaessa vahingossa Poista kohdistusapu - painonappia, voidaan toiminto perua ESC-näppäimellä. Muuta sivunleveys graafisesti: Nyt sivun leveys voidaan määritellä myös graafisesti (hiirellä osoittamalla). Leikattaessa piirturilla leveys tarkoittaa piirturin x-akselin suuntaa eli leikkaamiseen varattavaa kaiverrusteipin kokonaispituutta. Uusi graafisesti osoitettu sivun leveyden lukuarvo määritetään automaattisesti ja se tallentuu leikkuri-piirturin asetuksiin sivun leveytenä. Sivun leveyden asetus graafisesti on hyödyllistä, koska lopputulos nähdään suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

26 26 Toimintaohje: Sen jälkeen kun olet painanut sivunleveys-painonappia, muuttuu kursori pieneksi katkoviivassa kiinniolevaksi ristiksi. Uusi sivun leveys saadaan viemällä katkoviiva haluttuun paikkaan ja klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella tai painamalla ESC-näppäintä. Leveys voidaan asettaa 10 mm:n portain. Prosessi voidaan toistaa niin usein kuin tarpeen aktivoimalla toiminto uudelleen Materiaalitäytön uudet ominaisuudet (Moduulit: Materiaalitäyttö / 3D*) Muuta > Täytä materiaalilla Materiaalitäytölle, joka voidaan toteuttaa myös pikavalinta-ikkunasta hiirellä vetämällä, on nyt lisävalinta, jolla täyttökuva voidaan kääntää 90 asteen portain suhteessa Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

27 Version 10 uudet ominaisuudet 27 alkuperäiseen kuvaan. * Lisäksi voit valita, että materiaalin kääntö on voimassa myös 3D-esityksessä kruksaamalla valinta: Käytä myös 3D-esitykselle. Toimintaohje: 1. Toteuta materiaalin täyttö kuten tavallisesti. Kiinnitä huomiota siihen, että täytön jälkeen pidät täytettävän elementin aktiivisena. Älä klikkaa hiirellä työaluetta, kivimallia eikä muita elementtejä, koska silloin Vahvista muutokset painonappi ei ole enää aktiivinen. 2. Valitse klikkaamalla hiirellä haluamasi kääntökulma ja vahvista valintasi oikeassa yläkulmassa olevalla painonapilla. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

28 Parannukset taitteettomiin kaariin (Moduuli: 2D-CAD) Muotoile > Taitevapaiksi kaariksi Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa sellaisten taitteettomien kaarien toteutuksen, jossa kaaren laskentapisteiksi on liitetty myös pisteitä, jotka eivät ole osana toteutettavaa kaarta, vaan sijaitsevat sen molemmin puolin. Myös siinä tapauksessa, että konvertoit suljetun murtoviivan taitevapaaksi kaareksi - kuten nimikin sanoo - niin siihen ei jää enää häiritseviä taitteita (murtoviivoja). Esimerkki: 1.14 Lisäys ornamenttien Vie-toimintoon Tiedosto > Vie Nyt voit viedä myös ornamenttejä, jotka voidaa avata vanhemmilla -versioilla (1.x / 2.x). Sinun täytyy vain valita tiedostoformaatiksi " Version 1 and 2 (OWF)". Huomaa: Jos tiedostonimi sisältää enemmän kuin 8 merkkiä, sitä ei voida lukea versioilla 1 tai 2! Vain tavalliset viivakuviot tunnistetaan, muita kuten esim. ohjausviivoja jne. ei voida lukea. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

29 Version 10 uudet ominaisuudet Slovenian kieli Asetukset > Vaihda käyttökieli... Lisäsimme Slovenian kielen kielivalikoimaamme. Schubert Software GmbH

30 Lisää valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Nyt on mahdollista tuoda myös ASCII-merkkejä (American Standard Code for Information Interchange). Nämä merkit sisältävät latinalaiset aakkoset suurina ja pieninä kirjaimina, 10 arabialaista numeroa, samoinkuin välimerkit ja ohjausmerkit. Oletus: Fontiston, jonka aiot tuoda on sisällettävä Applecharmap (Platform 1, Encoding 0, Format 0) Väritetyt pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös (Moduulit: myös 2D-CAD) Muuta >Väritä pinta... Kun pinta on väritetty, se tallentuu tai arkistoituu myös värillisenä, täsmälleen samanlaisena, kuin se näkyy esikatselussa.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

31 Version 10 uudet ominaisuudet 1.18 Laajennetut palkinvahvuuden ominaisuudet Teksti > Palkin vahvuus... Aiemmassa versiossa kaikki alle 90 :een kulmat leikattiin (pyöristettiin) automaattisesti, kun palkin vahvuutta kasvatettiin. Nyt voit muuttaa manuaalisesti sitä rajakulmaa, jota pienemmät kulmat fontissa leikataan. Esimerkki: Schubert Software GmbH

32 32 (Moduuli: Tekstifontti - fontin digitalisointi) Tekstifontti > Palkin vahvuus... Myös tässä modulissa voit valita vapaasti sen kulman, jota pienemmät kulmat leikataan ("pyöristetään") samalla tavalla kuin edellä on esitetty. 90 on oletuksena Perusasentoon palautus Muuta > Perusasentoon Tällä toiminnolla voidaan kaikki yksittäiset teksti- ja ornamenttielementit sekä kuvat, joita on käännetty tai muutettu peilikuviksi, palauttaa takaisin perusasentoon. Aktivoi ensin palautettava elementti ja valitse senjälkeen toiminto Muuta > Perusasentoon Laajennus toimintoon Tuo (2D-CAD) (Moduuli: 2D-CAD) Tiedosto >Tuo Nyt on tullut mahdolliseksi tuoda vektori-kuvia (Tiedostomuodot: DXF, HPGL, CNC und LG1) 2D-CAD-editoreiden (Kivimalli, Tekstifontti, Ornamentti) lisäksi myös Hautamuistomerkki- Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

33 Version 10 uudet ominaisuudet 33 editoriin. :ssa pitää olla 2D-CAD Moduuli lisenssi, jotta uudet ominaisuudet toimisivat Moduuli 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset "Varmistus"-toiminto 3D elementeille Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Normaalisti elementin siirtäminen 2D:ssä vaikuttaa suoraan 3D-näkymään. Uusi toiminto, jonka esittelemme tässä kappaleessa, estää elementin siirtymisen 3Dnäkymässä vahingossa. Tämä toiminto on käytettävissä sekä Kivimalli- että Hautamuistomerkki-editorissa. Toiminto on voimassa ainoastaan kokonaisille elementeille kuten teksteille, ornamenteille, kuville. Se ei ole käytettävissä yksittäisille kirjaimille, viivoille tai solmupisteille. :ssa on myös toinen tapa, joka perustuu näppäinyhdistelmän käyttöön. Toimintamalli 1): Ennenkuin siirrät mitään 2D:ssä, aktivoi ensin toiminto: Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Niinkauan, kuin toiminto on kytkettynä, voit siirtää mitä tahansa elementtiä millä tavalla tahansa 2D-editorissa ilman, että 3D-näkymässä tapahtuu muutoksia. Toimintamalli 2): Pidä näppäin yhdistelmää CTRL + Alt painettuna, kun siirrät elementtiä 2D:ssä (hiirellä). Schubert Software GmbH 2010

34 34 Silloin elementin siirrolla ei ole mitään vaikutusta 3D-näkymään. Esimerkki: Plastinen (3D) esitys kaiverrusteksteille ja -ornamenteille Kuten aiemmin pronssiornamenteille, niin nyt myös kaiverrusteksteille ja - ornamenteille voidaan antaa paksuus (3D-esitysmuoto). Sinulla on kolme vaihtoehtoa valita Ominaisuudet-ikkuna, jossa voit määritellä myös kaiverrusteksteille - ja ornamenteille syvyys-ominaisuuden. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

35 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 2D työalueeessa ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... Ikoni: TAI 2. Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 3D näkymässä ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... TAI 3. Aktivoi 3D-näyttämön elementtiluettelosta Ominaisuudet-valinta oikealla hiiren näppäimellä ko. elementin nimen päältä. Elementtiä ei tarvitse aktivoida etukäteen. On hyödyllistä asettaa ominaisuudet 3Dnäkymässä, koska silloin lopputulosta voidaan tarkastella välittömästi painamalla Suorita-painonappia. Schubert Software GmbH 2010

36 36 Kaiverrustekstien ja -ornamenttien dialogi-ikkuna: Valikon valinta: 3D>Ominaisuudet viittaa 3D-näkymän dialogi-ikkunaan. Ensimmäisessä punaisella kehystetyssä alueessa voit määritellä, näytetäänkö teksti/ornamentti 3ulotteisena vai ei. Jos näytetään, niin lisää elementille haluamasi Syvyys (mm). Toinessa alueessa voit valita elementille pintamallin tai värin. Pinnan ominaisuudet voidaan määritellä tarvittaessa erikseen etupinnalle ja sivuille. Pintamalli voidaan liittää pintaan, vaikka elementille ei olisi valittu syvyyttä. Avataksesi Pintamallihakemiston tai ominaisuuksille hienosäätöikkunat, paina pisteviivapainonappeja, jotka on merkitty nuolella. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

37 Version 10 uudet ominaisuudet 37 Tässä värisäätö-ikkunassa voit säätää pintamallin värisävyjä RGBvärisäätimillä tai antamalla värien RGB- numeroarvot. Kaksi esimerkkiä kaiverrustekstien ja ornamenttien muokkaamisesta (kohokuviot): Kuvien "plastinen" ( 3-ulotteinen ) esitys versiossa 10 myös kuvat voidaan tarvittaessa esittää plastisina (3D) eli niille voidaan antaa paksuus (syvyys). Samalla periaatteella kuin kaiverrusteksteille ja ornamenteille voidaan nyt myös kuvalle antaa syvyys ja asettaa värit. Pintamalli voidaan antaa kuitenkin vain sivupinnoille ja taustalle. Etupinta muodostuu aina kuvasta (bittikuva). Schubert Software GmbH 2010

38 Aseta kuvan 3D-ominaisuudet (Esitä 3D-ulotteisena ja Syvyys) sekä pinnan ominaisuudet (valokomponentit ja niiden väriarvot). 2. Sivupinnoille voidaan antaa lisäksi oma pintamalli ja omat pinnan ominaisuudet. 3. Taustalle voit valita joko etupinnan kuvan ja pintaasetukset tai voit käyttää sivupinnan pintamallia tai ihan omaa pintamallia ja pinnan ominaisuuksia Toimintamalli esimerkin avulla: 1. Ensiksi kuva tuodaan 2D-työalueelle, joko valikosta Liitä\Kuva tai Pikavalinta-ikkunasta välilehti: Kuva (katso kappale: Kuvan tuonti - Kivimalli- ja Hautamuistomerkki editoreissa ). 2. Seuraavaksi piirretään 2D:ssä kivilevy ja tehdään siihen viisteet. Uraviiste tehdään valinnalla Konstruoi > Profiili. 3. Jotta levystä saadaan 3D-elementti, se on lisättävä 3D elementiksi valinnalla 3D\Lisää ja annettava Ominaisuudet-ikkunassa sille syvyys, pintamallit ym. ominaisuudet. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

39 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kuva 3D-näkymässä ja valitse Ominaisuudet-ikkuna, joko löytyy valikosta valinnalla 3D tai 3D elementti-luettelosta hiiren oikealla näppäimellä. Ominaisuudet-ikkunassa voit valita "plastisen" syvyyden, pintamallit jne (samalla tavalla kuin pronssikirjaimissa). Tämä voidaan tehdä myös 2D-näkymässä, mutta 3Dnäkymässä on helpompi kontrolloida lopputulosta painamalla Suorita-painonappia, jolloin näet 3D-lopputuloksen välittömästi suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

40 40 Eri asetuksilla saatavia efektejä: Kuvan etupinnan pintamalli on sama kuin alkuperäisen bittikuvan. Pinnan ominaisuuksia voidaan muuttaa valoja säätämällä. Pingviinit esimerkissämme ovat mustat ja siksi ne näkyvät mustina myös 3D näkymässä. Sivupinnoille valitsemme haluamamme täyttömateriaalin (pintamalli). Jos haluat myös etupinnalle täyttömateriaalin, se on mahdollista toteuttaa siten, että kuva käännetään ympäri (kääntö 180 astetta pystyakselin suhteen) ja peilataan vielä y-akselin suhteen (jos kuvan halutaan säilyvän alkuperäisen suuntaisena). Nyt taustalle annettava pintamalli näkyy etupuolella ja sitä voidaan säätää. Tämä mahdollistaa sen, että erilaisista bittikuva-ornamenteista voidaan tehdä kohokuvia, jotka voidaan toteuttaa esim. kivestä tai muista materiaaleista. Vain muoto on tällöin "kaapattu" valokuvasta Lisäykset skripti-editorin Linjaa-toimintoon Olemme lisänneet uuden ominaisuuden skriptiin samoinkuin vastaavasti työkalupalkkin "Linjaa" ominaisuuksiin. Nyt voit valita hautamuistomerkin kaikki elementit samanaikaisesti Linjaa työkalupalkin valinnalla: Kaikki (lukuunottamatta "Maailmaa" ja "Valaistusta". 3D-skripti-editorin komento-kielessä käytetään termiä: "everything" ja työkalupalkissa Linjaa termi on: "Kaikki". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

41 Version 10 uudet ominaisuudet 41 Jos halutaan linjata kaikki elementit maatasolle samanaikaisesti yhdellä klikkauksella, käytetään uutta valintaa Kaikki. Ainoa vaatimus on, että kaikki elementit sijaitsevat samalla korkeudella 2Dtyöalueessa. Jos ne ovat kuitenkin eri korkeudella, niin silloin linjaus tapahtuu sen elementin mukaan, joka on lähimpänä maatasoa. Schubert Software GmbH 2010

42 42 Esimerkki: Jos haluat kääntää alla esimerkkikuvassa olevan viiden elementin ryhmää 90 astetta ja sijoittaa sen maatasolle, muokkaa skripti seuraavanlaiseksi: Nyt 'ssa 3D-näyttämön kaikki Linjaa-toiminnot ovat voimassa myös maatason suhteen. Kaikki elementin siirrot x- ja z-akselin suuntaan tapahtuvat suhteessa origoon (x=0, y=0, z=0). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

43 Version 10 uudet ominaisuudet 43 Linjaa - toiminnon laajennus ominaisuudella "Kaikki" (katso edellä) mahdollistaa hautamuistomerkki-kokonaisuuden siirtämisen samanaikaisesti niin, että kokonaisuus pysyy koossa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että valaistus sisältää kohdevalon, joka on suunnattu näyttämön keskustaan. Silloin saattaa olla tarpeellista siirtää keskustasta sivulla oleva muistomerkkikokonaisuus keskelle näyttämöä yhtenä ryhmänä. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

44 Valolähteiden nimeäminen Kaikille 9:lle valolähteelle voidaan antaa nimi. Tämä nimi tallennetaan yhdessä valolähteen asetusten kanssa tai koko valonäyttämön kanssa. Nimeämisellä saadaan valolähteille selkeä rakenne, joka kuvaa esim. käyttötarkoitusta Materiaalitäytön siirto 2D:stä 3D:hen Muuta > Täytä materiaalilla... Kun 3D-elementti piirretään 2D:ssä ja se täytetään materiaalilla, niin nyt on myös mahdollista siirtää materiaali 3D-esitykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

45 Version 10 uudet ominaisuudet 45 Kun kruksataan valinta: Käytä myös 3D-esitykselle, siirtyy pintamateriaali automaattisesti 3Dnäkymään! Jos olet mahdollisesti valinnut toisen pintamallin sivupinnoille aiemmin, niin materiaalitäyttö, jonka aktivoit tässä saa etusijan: Koko elementti peitetään tällä pintamallilla. Tämä valinta pysyy aktivoituna siihen asti, kunnes poistat kruksin valinnasta. Pinnan laatu 3D-esityksessä riippuu valaistuksesta ja pintamalliasetuksista ja saattaa erota merkittävästi 2D-esityksestä D-näkymän lähetys sähköpostitse Tiedosto > Lähetä 3D-näkymä sähköpostina (perspektiivikuva) Versiossa 10 on mahdollista lähettää myös 3D-kuva sähköpostina. Toimintamalli: 1. Aktivoi 3D-näkymässä menu-valinta: Tiedosto\Lähetä 3D-näkymä sähköpostina Schubert Software GmbH 2010

46 46 2. Kuvaa voidaan säätää valitsemalla kuvan koko pikseleinä. Huomioi: Mitä enemmän pikseleitä sitä suurempi kuvan koko! 3. Kun olet vahvistanut kuvan koon OK:lla, asetuksissa valittu sähköpostiohjelma avautuu ja sisältää automaattisesti liitteenä 3D-näkymätiedoston JPG-muodossa Lisäys toimintoon "Siirrä materiaali" Muuta > Siirrä materiaali (vain 3D näyttämössä) Kuvien ja pronssien materiaali-asetukset voidaan siirtää toisiin elementteihin kuten toisiin kuviin, pronssikirjaimiin jne. Tämä ei tarkoita itse bittikuvien siirtoa, vaan Ominaisuus-asetuksien siirtoa. Toimintaohje: katso Referenssi-osaa > Moduuli 3D > Siirrä materiaali Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

47 Version 10 uudet ominaisuudet Kaikki asetukset (sisältäen myös plastisuuden), jotka on merkitty tai muutettu tähän Ominaisuudetikkunaan, siirtyvät muihin elementteihin Muuta > Siirrä materiaali -toiminnolla. Esimerkki: Pronssiornamentin asetukset (vasemmalla) siirrettiin oikealla oleviin puihin, jotka saivat plastisen muodon (syvyys 7 mm) Schubert Software GmbH

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje Sanomapaino Palvelupiste +358 9 122 3900 Palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi http://www.sanomapaino.fi http://sivut.sanoma.fi Java pitää olla aktivoituna

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten "OK".

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten OK. Gimp alkeet III 8 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 Uuden kuvan luominen GIMP:illä yleisinfoa ----> LUE! Sen lisäksi, että GIMP on loistava valokuvankäsittelyohjelma, sillä saa piirrettyä myös omia kuvia

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet

PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet Päivitys uuteen versioon 1.0.260.0 rev 317 Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2016 uuteen versioon. Tällä hetkellä käyttämäsi version näet käynnistämällä

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot