Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Comcut"

Transkriptio

1 UUDET OMINAISUUDET Hautakivien suunnitteluohjelma Schubert Versio 10 Myynti ja markkinointi Suomessa: Pronssi & Kivi Oy Huurrekuja 7, Tuusula puh

2 Hautamuistomerkkien suunnittelu Ammattikäyttöön tarkoitettu yritysohjelmisto Schubert Software GmbH on hautak ivien suunnitteluun tark oitettu ohjelmisto, jok a soveltuu sek ä myynti- että tuotantok äyttöön. Sitä voidaan k äyttää k aiverrustek stien ja ornamenttien suunnitteluun sek ä tulostamiseen leik k uripiirturille. Se on myös ideaalinen työk alu uusien hautak ivimallien suunnitteluun ja niiden esittämiseen myyntitilanteessa ja mark k inoinnissa. Tämä ohje auttaa sinua työsk entelemään in k anssa.

3 Schubert Software GmbH 2010 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Publisher Schubert Software GmbH Managing Editor Sabine Schüttk e Cover Designer Sabine Schüttk e Team Coordinator Ralf Schubert Production Schubert Software Finnish translation Ilk k a Hirvilahti, Pronssi & Kivi Oy

4 4 Sisällysluettelo 0 Osa1 I Version 10 uudet ominaisuudet 6 1 Yhdistä... kehysviiva 6 2 Sulauta... kirjaimet yhteen 9 3 Lisäykset... toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" 11 4 Suuntaa... elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi 12 5 Suuntaa... elementit viivan mukaan 13 6 Laajennukset... elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) 14 7 Laajennus... kulmamittoihin 15 8 Uudet... mahdollisuudet piirtää ellipsi 16 9 Muokkaa... kuvaa ulkoisella ohjelmalla Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa Tulostusohjaimen... uudet ominaisuudet Materiaalitäytön... uudet ominaisuudet Parannukset... taitteettomiin kaariin Lisäys... ornamenttien Vie-toimintoon Slovenian kieli Lisää... valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Väritetyt... pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös Laajennetut... palkinvahvuuden ominaisuudet Perusasentoon... palautus Laajennus... toimintoon Tuo (2D-CAD) Moduuli... 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset 33 "Varm istus"-toim... into 3D elem enteille 33 Plastinen (3D)... esitys kaiverrusteksteille ja -ornam enteille 34 Kuvien "plastinen"... ( 3-ulotteinen ) esitys 37 Lisäykset skripti-editorin... Linjaa-toim intoon 40 Valolähteiden... nim eäm inen 44 Materiaalitäytön... siirto 2D:stä 3D:hen 44 3D-näkym än lähetys... sähköpostitse 45 Lisäys toim intoon... "Siirrä m ateriaali" 46 0 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

5 Hautamuistomerkkien suunnittelu Osa1 I

6 6 1 Version 10 uudet ominaisuudet 1.1 Yhdistä kehysviiva Muuta > Yhdistä kehysviiva Tämä uusi toiminto mahdollistaa kaiverrustekstirivien kehysten yhdistämisen. Voit yhdistää tekstikehyksiin myös yhden tai useamman suljetun viivakuvion (katso seuraavia esimerkkejä). Uusi luotu kehys tulee automaattisesti jäädytetyksi. Se tarkoittaa sitä, että kehys säilyttää muotonsa, kun tekstiä muokataan jälkikäteen. Toimintaohje 1: Yhden tekstirivin kehyksen yhdistäminen yhteen tai useampaan suljettuun viivakuvioon: 1. Valitse tekstirivi, joka sisältää kehykset, käyttäen osoitinta: Valitse tekstirivi 2. Valitse toiminto: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy seuraava kehotus: Tämä tarkoittaa, että voit klikkaamalla valita useita yhdistettäviä viivakuvioita (tässä ei tarvitse kuten yleensä valittaessa useita elementtejä pitää painettuna Ctrlnäppäintä!). On huomioitava, että valittavien viivakuvioiden on mentävä kyseessä olevan tekstikehyksen päälle, muuten ne jäävät huomioimatta. Klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä tai painamalla ESC-näppäintä valitut viivakuviot yhdistyvät tekstikehykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

7 Version 10 uudet ominaisuudet 7 Esimerkki: Toimintaohje 2: Tekstirivin kehyksen yhdistäminen saman tekstiryhmän toiseen tekstiriviin: 1. Valitse osoittimeksi tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi ja merkitse klikkaamalla hiirellä niiden rivien kehykset, jotka haluat yhdistää. 2. Suorita komento: Muuta > Yhdistä kehysviiva 3. Sen jälkeen komentorivillä näkyy kehoitus: Kuten Vaihtoehdossa 1. voit valita myös muita viivakuvioita yhdistettäväksi kehykseen. Kuten seuraavasta esimerkkikuvasta näkyy, suljettu viivakuvio muodostaa sillan etäällä olevien tekstikehysten välille ja se mahdollistaa tekstirivien kehysten yhdistämisen myös silloin, kun rivien kehykset eivät mene päällekkäin. Schubert Software GmbH 2010

8 8 Kun yhdistettävät elementit on valittu, päätetään komento klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai painamalla ESC-näppäintä. Valitsemattomat elementit jätetään huomioimatta. Esimerkki: Huomioi: Kun haluat muuttaa kehysviivaa tai luoda uuden kehysviivan, niin muista, että ensimmäiseksi valitusta rivistä on tullut kehyksen omistaja ja siksi se on valittava muutettavaksi. Jos väärä rivi valitaan vahingossa, niin silloin näkyy ko. rivi punaisena (aktivointiväri), mutta kehysviiva jää aktivoitumatta.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

9 Version 10 uudet ominaisuudet Sulauta kirjaimet yhteen Teksti > Sulauta yhteen Tällä uudella toiminnolla voidaan sulauttaa yhteen tekstirivin kaksi tai useampaa merkkiä, silloin kun ne menevät osin toistensa päälle. Toiminto on erittäin hyödyllinen esim. kaunokirjoitustekstien valmistelemiseksi leikkausta varten (tällä estetään päällekkäiset leikkaukset ja pohjamuovin läpileikkautuminen). Sulautetut kirjaimet tallentuvat automaattisesti kokonaisuutena ja myöhemmät merkkivälien muutokset eivät vaikuta niihin. Jos tekstiriviin lisätään myöhemmin merkkejä, sulautetut merkit vapautuvat. Toimintaohje: 1. Ota käyttöön tekstiriviosoitin: Valitse tekstirivi, jos haluat sulauttaa yhteen kaikki tekstirivin merkit - tai Ota käyttöön tekstimerkkiososoitin: Valitse tekstimerkki, jos haluat sulauttaa yhteen yksittäisiä tekstimerkkejä. Valitse sulautettavat merkit. 2. Suorita komento Teksti > Sulauta yhteen - valmis! Esimerkit: Kaunokirjoitustekstissä tällä toiminnolla voidaan toteuttaa optimaalinen lopputulos tekstin leikkusta varten. Kirjainten sulauttaminen yhteen poistaa päällekkäiset ja risteävät leikkausurat. Schubert Software GmbH 2010

10 10 Yksittäisissä ongelma-kirjainyhdistelmissä (päällekkäisyydet) voidaan sulauttamalla poistaa tekstin leikkausongelmat. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

11 Version 10 uudet ominaisuudet Lisäykset toiminnolle"suuntaa vaakasuoraan" Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan Aiemmin voitiin ainoastaan yksi objekti suunnata vaakasuoraan aktivoimalla siitä kaksi kulmapistettä. Nyt sama toiminto voidaan kohdistaa myös osaviivaan tai eri objektien osaviivoihin. Suuntaaminen (kääntäminen) tapahtuu vasemman kulmapisteen suhteen. Kun aktivoidaan samanaikaisesti useamman objektin osaviivoja, voidaan samanaikaisesti suunnata useita objekteja vaakasuoraan. Toimintaohje: 1. Valitse osaviivaosoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi haluamasi referenssi-osaviiva ja sen jälkeen muut osaviivat toisista elementeistä. 2. Suorita komento: Muotoile > Suuntaa vaakasuoraan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

12 Suuntaa elementit toistensa kanssa yhdensuuntaisiksi Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi Tällä toiminnolla voidaan kääntää kahdet tai useammat viivaelementit yhdensuuntaisiksi. Viivat voivat olla itsenäisiä viivoja tai viivakuvion osia. Ensin aktivoitu viivaelementti määrittää suunnan. Kaikki muut aktivoidut viivaelementit tulevat sen kanssa yhdensuuntaisiksi siten, että kunkin viivan vasen päätepiste jää paikalleen. Toimintaohje: 1. Valitse osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi kaikki osaviivat. Se osaviiva, jonka suuntaisiksi haluat muut osaviivat on aktivoitava ensimmäiseksi. 2. Suorita komento Muotoile> Suuntaa yhdensuuntaiseksi - valmis Esimerkki: Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

13 Version 10 uudet ominaisuudet Suuntaa elementit viivan mukaan Muotoile > Suuntaa viivan mukaan Tämä toiminto on laajennus toiminnolle: Suuntaa yhdensuuntaiseksi. Suunnattavat elementit siirretään samalla niin, että ne tulevat ensimmäiseksi aktivoidun viivan kanssa samaan linjaan. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ensin se viiva, jonka suhteen haluat suunnata muut viivat. 2. Suorita komento Muotoile > Suuntaa viivan mukaan - valmis Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

14 Laajennukset elementtien aktivointivalintoihin (osoittimet) Elementtien aktivointivalinnoilla on nyt mahdollista valita myös useampia erillisiä alueita ja elementtejä samalla kertaa. Jo voimassa olevat aiemmin aktivoidut elementit, kirjaimet, osaviivat jne. eivät tässä yhteydessä kumoudu. Toimintaohje - Lisää valintoja: Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Nyt voit aktivoida jo aiemmin aktivoitujen kohteiden (elementit, osaviivat, kulmapisteet, mittaviivat, rivit, merkit jne.) lisäksi yksittäisiä kohteita tai hiirellä vetämällä (vasen näppäin painettuna alas) kokonaisia suorakaiteen muotoisia alueita. Kaikki suorakaiteen sisään kokonaan jääneet aktivoimattomat kohteet tulevat nyt aktivoiduiksi. Toimintaohje - Poista valinnat: + Kun haluat poistaa valittuja kohteita, paina samanaikaisesti alas CTRL- ja Shift-näppäimet. Nyt voit poistaa aktivoituja kohteita yksitellen tai hiirellä vetämällä kokonaisia alueita. Toiminto on edelliseen lisäämis-toimintoon nähden käänteinen toiminto. Esimerkki: Yksittäisiä sanoja voidaan tällä tavalla aktivoida alueina tekstistä ja skaalata ne ryhmänä, jolloin niitä ei tarvitse poimia yksitellen. 1. Valitse osoittimeksi tekstimerkkiosoitin Valitse tekstimerkki 2. Paina CTRL-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla. Aktivoi haluamasi yksittäisen sanan tekstin ensimmäiseltä riviltä pitämällä hiiren vasenta näppäintä alaspainettua ja vetämällä suorakaiteen muotoisen alueen valittavan sanan ympärille. CTRL-Key Siirry sitten seuraavaan riviin ja tee valinta samalla tavalla jne. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

15 Version 10 uudet ominaisuudet Huom! Vedetyn suorakaiteen aloitus kulmapiste ei saa olla kohteen päällä vaan sen ulkopuolella! Laajennus kulmamittoihin Piirrä > Mittaviivat > Kulmat Kulmamitta voidaan nyt määritellä myös toisella tavalla aktivoimalla kaksi osaviivaa ja valitsemalla kulmamitta-toiminto. Osaviivojen tai niiden jatkeiden leikkauspiste tulee automaattisesti määritetyksi kulman kärkipisteeksi. Kulman määrityksessä ei ole merkitystä sillä, leikkaavatko osaviivat toisensa vai ei. Jos osaviivat eivät leikkaa toisiaan, niin tartu-toiminnossa osaviivojen jatkeiden leikkauspiste toimii tartuntapisteenä. Toimintaohje: 1. Valitse osoittimeksi osaviiva-osoitin: Valitse osaviiva ja aktivoi ne kaksi osaviivaa, joiden välisen kulman haluat mitoittaa. Vain suorien väliset kulmat voidaan mitoittaa. 2. Valittaessa kulman mitoitus-komento: Piirrä > Mittaviivat > Kulmat, tulee esille vihreä kulman mitoitus-apuviiva, joka on kiinnittyneenä kulman kärkipisteeseen (todelliseen tai viivojen jatkeella olevaan) 3. Lopuksi kiinnitetään apuviiva kumpaankiin kulman haaraan klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä, kun apuviiva on ensin viety ko. haaran päälle. Schubert Software GmbH 2010

16 16 Esimerkki: 1.8 Uudet mahdollisuudet piirtää ellipsi (Moduli: 2D-CAD / Tekstifontin digitalisointi) Piirrä > Ellipsi (murtoviivoina) Tämä ellipsin piirtotoiminto toimii samalla tavalla kuin aiemmin. Ellipsi rakentuu suorista osaviivoista (pienistä murtoviivoista). Piirrä > Ellipsi (kaarina) Kun Ellipsi (murtoviivoina) toiminto tuottaa ellipsin, joka muodostuu murtoviivoista, niin Ellipsi (kaarina) tuottaa vastaavasti ellipsin, joka koostuu 16:sta kaarielementistä, jotka liittymäkohdassa kohtaavat toisensa tangentiaalisesti. Tämä ellipsin toteutustapa on ideaalinen vaijerisahaohjaukselle. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

17 Version 10 uudet ominaisuudet 17 Toimintaohje: 1. Kun Ellipsi-toiminto on valittu, täytyy ensin määritellä ellipsin kiinnityspiste. Tämä tapahtuu joko klikkaamalla hiiren vaemmalla painikkeella tai antamalla komentoriville kiinnityspaikan koordinaatit. Arvojen syötöt päätetään ENTER:llä. 2. Sen jälkeen määritetään pääakselin pituus ja suunta (tässä vaiheessa ellipsi näkyy vielä ympyränä). Riippuen siitä, miten tarkasti ellipsi määritetään voidaan käyttää joko hiirtä tai antaa lukuarvot komentoriville. Jos annetaan vain yksi arvo, niin se tarkoittaa pääakselin pituutta ja silloin ellipsi tulee asetetuksi suoraan kulmaan. Kahdella arvolla määritetään pääakselin toisen pään koordinaatit ja ellipsi asettuu vinoon asentoon. 3. Seuraavaksi määritetään samalla tavalla kohtisuorassa pääakseliin suhteen oleva sivuakseli joko sen pituus (yksi arvo komentoriville) tai päätepisteen koordinaatit (kaksi arvoa). Jos ellipsi määritetään hiirellä vetämällä voidaan käyttää apuna ohjausviivoja ja tartuntatoimintoa. 4. Peru toiminto joko klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä tai ESC:llä. Vertailu, kun ellipsi on piirretty murtoviivana ja kaarina: Schubert Software GmbH 2010

18 Muokkaa kuvaa ulkoisella ohjelmalla Nämä kaksi uutta toimintoa mahdollistavat kuvan viennin ulkoiseen kuvan käsittelyohjelmaan ja muokatun kuvan palauttamisen takaisin: Muuta > Muokkaa kuvaa ja Muuta > Liitä muokattu kuva Jos suunnitelmasi sisältää kuvan, voit helposti muokata sitä haluamallasi ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla. Voit esim. 2D-CAD :ssä muokata valokuvaa ornamentistä ulkoisella kuvan käsittelyohjelmalla ja tallentaa muokatun kuvan muunnoksena alkuperäisestä. Voit käyttää muokattua valokuvaa ornamenttinä suunnitelmassasi. Huomaa, että näin tehty ornamentti on bittikuva ja sitä ei voida leikata. Toimintaohje: Ulkoisen kuvankäsittelyohjelman määrittely 1. Valitse Asetukset > Ohjelma-asetukset > Tiedosto Kohdassa: Muokkaa kuvia ulkoisella ohjelmalla anna sen ulkoisen kuvankäsittelyohjelman exe-tiedoston nimi, jota haluat käyttää. Oletuksena on mspaint. exe (Windows Paint). Väliaikaisen BMP-tiedoston kutsuparametri (%1) tarvitaan siinä tapauksessa, kun ohjelma pitää käynnistää määrätyllä parametrillä. Esim. jos haluat käynnistää GIMP kuvankäsittelyohjelman (freeware versio 2.6) ilman esikatselua, pitää parametriksi antaa "--no-splash %1". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

19 Version 10 uudet ominaisuudet Valitse osoittimeksi perusosoitin: Valitse elementti ja aktivoi tämän jälkeen se kuva, jota haluat muokata ulkoisella kuvankäsittelyohjelmalla ja valitse toiminto: Muuta > Muokkaa kuvaa 3. Ohjelma-asetuksissa valittu kuvankäsittelyohjelma käynnistyy automaattisesti ja avaa valitun kuvan. Voit aloittaa kuvan muokkaamisen. 4. Muokkaamisen jälkeen kuva pitää tallentaa. Käytä kuvankäsittelyohjelman tallennatoimintoa ja poistu ohjelmasta. 5. Muokattu ja tallennettu kuva tuodaan -työalueelle valinnalla: Muuta>Liitä Schubert Software GmbH 2010

20 20 muokattu kuva. Kuvan täytyy olla tällöin vielä aktivoituna. Mikäli, kuten tässä esimerkissä, kuvan kokoa muutettiin, on käytettävä toimintoa: Skaalaa, kuvan muuttamiseksi oikean kokoiseksi. Tässä muokkausprosessissa alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana. Jos suunnitelma tallennetaan muokatulla kuvalla, niin se ei enää silloin viittaa alkuperäiseen kuvaan, vaan muokattu kuva tallentuu suunnitelman mukana. Katso lisätietoja kohdasta: Asetukset>Ohjelma-asetukset...>Tiedosto 1.10 Liitä kuva - voidaan käyttää nyt lisäksi myös kivi- että ornamenttieditorissa (Moduulit: 2D-CAD / Digitaalinen kivenmuokkaus ekä myös 3D-esitys) Liitä > Kuva Kivimallin samoinkuin ornamentin suunnittelussa voidaan versiosta10 alkaen liittää myös kuvia malleihin. Aiemmin kuvia voitiin liitttää vain hautamuistomerkin suunnittelussa. Tämä selkiyttää suunnittelua ja esitystä. Voit liittää mitä tahansa kuvina kuten piirustuksia, ornamenttien, kuvia jne! Kivimallin suunnittelu ja Ornamentin suunnittelu sisältävät nyt samat kuvan muokkaus toiminnot kuten Läpinäkyvä väri, Kuvan säädöt jne, joita voitiin aiemmin käyttää vain Hautamuistomerkin suunnittelussa. Toimintaohje, 2D-esimerkki: 1. Haluttu kuva avataan joko valinnalla Liitä > Kuva tai Liitä\Kuva (TWAIN liityntä). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

21 Version 10 uudet ominaisuudet 21 Toinen tapa on käyttää Pikavalinta-ikkunaa ja sieltä valita kuva joko kaksoisklikkauksella tai vetämällä ja pudottamalla se työalueelle. 2. Voit käsitellä kuvaa haluamallasi tavalla. Esimerkkejä: 3D: Toimintaohje, 3D-esimerkki (ks. kuvat seuraavalla sivulla): 1. Ensin kuva liitetään 2D muodossa kuten edellä. 2. Seuraavaksi levyyn lisätään viistemalliksi kovera ura. 3. Jotta bittikartta-piirustuksesta saadaan korrekti 3D-esitys, täytyy piirustus tuoda eteen valinnalla: Tuo ihan eteen 4. Aktivoi kuva 3D näkymässä ja valitse ominaisuudet (dialogi-ikkuna). Tämä voidaan tehdä myös 2D näkymässä, mutta 3D näkymässä tekemäsi asetukset voidaan testata välittömästi painamalla Suorita -painonappia ko. ikkunassa. Kuten pronssitekstikirjaimissa ja kaiverrettavissa kirjaimissa voit valita myös bittikuville plastisen esityksen (tarkoittaa 3-uloitteista syvyyttä) sekä etupinnan, sivupintojen ja taustan ominaisuudet. Sivupinnoille ja taustalle voidaan myös pintamallit. Schubert Software GmbH 2010

22 22 Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

23 Version 10 uudet ominaisuudet Tulostusohjaimen uudet ominaisuudet Tiedosto > Tulostusohjain... Tulostusohjaimeen on tullut nyt muutamia uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät tulostuksen, piirtämisen ja leikkaamisen helpommaksi ja monipuolisemmaksi. Tulosta: Kun tämä valinta aktivoidaan, esikatselussa näkyvät kehysviivat tulevat myös tulostetuiksi, piirretyiksi tai leikatuiksi. Schubert Software GmbH 2010

24 24 Kun tämä valinta aktivoidaan, tulostetaan jokaiselle sivulle sivukohdistimet, joiden avulla useammalle sivulle jakautuneet tulosteet voidaan kohdistaa toisiinsa. Mittasuhde: 1. Nyt mittasuhde voidaan määritellä kolmen desimaalin tarkkuudella. 2. Vasen painonappi mittasuhteen alapuolella sovittaa piirroksen tarkasti yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla mittasuhde lasketaan automaattisesti. 3. Oikea painonappi sovittaa piirroksen tarkasti kaikille tällä hetkellä auki oleville sivuille Tämä tarkoittaa myös sitä, että mittasuhde lasketaan automaattisesti. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

25 Version 10 uudet ominaisuudet 25 Poista kohdistusapu: Jos käytät kohdistusapua, mutta haluat poistaa sen joltakin yksittäiseltä elementiltä, voit tehdä sen tällä valinnalla. Toimintaohje: Aktivoi ensin toiminto klikkaamalla hiirellä painonappia ja sen jälkeen sitä elementtiä, josta haluat poistaa kohdistusavun. Painettaessa vahingossa Poista kohdistusapu - painonappia, voidaan toiminto perua ESC-näppäimellä. Muuta sivunleveys graafisesti: Nyt sivun leveys voidaan määritellä myös graafisesti (hiirellä osoittamalla). Leikattaessa piirturilla leveys tarkoittaa piirturin x-akselin suuntaa eli leikkaamiseen varattavaa kaiverrusteipin kokonaispituutta. Uusi graafisesti osoitettu sivun leveyden lukuarvo määritetään automaattisesti ja se tallentuu leikkuri-piirturin asetuksiin sivun leveytenä. Sivun leveyden asetus graafisesti on hyödyllistä, koska lopputulos nähdään suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

26 26 Toimintaohje: Sen jälkeen kun olet painanut sivunleveys-painonappia, muuttuu kursori pieneksi katkoviivassa kiinniolevaksi ristiksi. Uusi sivun leveys saadaan viemällä katkoviiva haluttuun paikkaan ja klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella tai painamalla ESC-näppäintä. Leveys voidaan asettaa 10 mm:n portain. Prosessi voidaan toistaa niin usein kuin tarpeen aktivoimalla toiminto uudelleen Materiaalitäytön uudet ominaisuudet (Moduulit: Materiaalitäyttö / 3D*) Muuta > Täytä materiaalilla Materiaalitäytölle, joka voidaan toteuttaa myös pikavalinta-ikkunasta hiirellä vetämällä, on nyt lisävalinta, jolla täyttökuva voidaan kääntää 90 asteen portain suhteessa Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

27 Version 10 uudet ominaisuudet 27 alkuperäiseen kuvaan. * Lisäksi voit valita, että materiaalin kääntö on voimassa myös 3D-esityksessä kruksaamalla valinta: Käytä myös 3D-esitykselle. Toimintaohje: 1. Toteuta materiaalin täyttö kuten tavallisesti. Kiinnitä huomiota siihen, että täytön jälkeen pidät täytettävän elementin aktiivisena. Älä klikkaa hiirellä työaluetta, kivimallia eikä muita elementtejä, koska silloin Vahvista muutokset painonappi ei ole enää aktiivinen. 2. Valitse klikkaamalla hiirellä haluamasi kääntökulma ja vahvista valintasi oikeassa yläkulmassa olevalla painonapilla. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

28 Parannukset taitteettomiin kaariin (Moduuli: 2D-CAD) Muotoile > Taitevapaiksi kaariksi Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa sellaisten taitteettomien kaarien toteutuksen, jossa kaaren laskentapisteiksi on liitetty myös pisteitä, jotka eivät ole osana toteutettavaa kaarta, vaan sijaitsevat sen molemmin puolin. Myös siinä tapauksessa, että konvertoit suljetun murtoviivan taitevapaaksi kaareksi - kuten nimikin sanoo - niin siihen ei jää enää häiritseviä taitteita (murtoviivoja). Esimerkki: 1.14 Lisäys ornamenttien Vie-toimintoon Tiedosto > Vie Nyt voit viedä myös ornamenttejä, jotka voidaa avata vanhemmilla -versioilla (1.x / 2.x). Sinun täytyy vain valita tiedostoformaatiksi " Version 1 and 2 (OWF)". Huomaa: Jos tiedostonimi sisältää enemmän kuin 8 merkkiä, sitä ei voida lukea versioilla 1 tai 2! Vain tavalliset viivakuviot tunnistetaan, muita kuten esim. ohjausviivoja jne. ei voida lukea. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

29 Version 10 uudet ominaisuudet Slovenian kieli Asetukset > Vaihda käyttökieli... Lisäsimme Slovenian kielen kielivalikoimaamme. Schubert Software GmbH

30 Lisää valintoja tekstifonttien tuontiin (True-Type-Tuo) Nyt on mahdollista tuoda myös ASCII-merkkejä (American Standard Code for Information Interchange). Nämä merkit sisältävät latinalaiset aakkoset suurina ja pieninä kirjaimina, 10 arabialaista numeroa, samoinkuin välimerkit ja ohjausmerkit. Oletus: Fontiston, jonka aiot tuoda on sisällettävä Applecharmap (Platform 1, Encoding 0, Format 0) Väritetyt pinnat 2D:ssä - tallentuvat myös (Moduulit: myös 2D-CAD) Muuta >Väritä pinta... Kun pinta on väritetty, se tallentuu tai arkistoituu myös värillisenä, täsmälleen samanlaisena, kuin se näkyy esikatselussa.. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

31 Version 10 uudet ominaisuudet 1.18 Laajennetut palkinvahvuuden ominaisuudet Teksti > Palkin vahvuus... Aiemmassa versiossa kaikki alle 90 :een kulmat leikattiin (pyöristettiin) automaattisesti, kun palkin vahvuutta kasvatettiin. Nyt voit muuttaa manuaalisesti sitä rajakulmaa, jota pienemmät kulmat fontissa leikataan. Esimerkki: Schubert Software GmbH

32 32 (Moduuli: Tekstifontti - fontin digitalisointi) Tekstifontti > Palkin vahvuus... Myös tässä modulissa voit valita vapaasti sen kulman, jota pienemmät kulmat leikataan ("pyöristetään") samalla tavalla kuin edellä on esitetty. 90 on oletuksena Perusasentoon palautus Muuta > Perusasentoon Tällä toiminnolla voidaan kaikki yksittäiset teksti- ja ornamenttielementit sekä kuvat, joita on käännetty tai muutettu peilikuviksi, palauttaa takaisin perusasentoon. Aktivoi ensin palautettava elementti ja valitse senjälkeen toiminto Muuta > Perusasentoon Laajennus toimintoon Tuo (2D-CAD) (Moduuli: 2D-CAD) Tiedosto >Tuo Nyt on tullut mahdolliseksi tuoda vektori-kuvia (Tiedostomuodot: DXF, HPGL, CNC und LG1) 2D-CAD-editoreiden (Kivimalli, Tekstifontti, Ornamentti) lisäksi myös Hautamuistomerkki- Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

33 Version 10 uudet ominaisuudet 33 editoriin. :ssa pitää olla 2D-CAD Moduuli lisenssi, jotta uudet ominaisuudet toimisivat Moduuli 3D: Uudet toiminnot ja lisäykset "Varmistus"-toiminto 3D elementeille Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Normaalisti elementin siirtäminen 2D:ssä vaikuttaa suoraan 3D-näkymään. Uusi toiminto, jonka esittelemme tässä kappaleessa, estää elementin siirtymisen 3Dnäkymässä vahingossa. Tämä toiminto on käytettävissä sekä Kivimalli- että Hautamuistomerkki-editorissa. Toiminto on voimassa ainoastaan kokonaisille elementeille kuten teksteille, ornamenteille, kuville. Se ei ole käytettävissä yksittäisille kirjaimille, viivoille tai solmupisteille. :ssa on myös toinen tapa, joka perustuu näppäinyhdistelmän käyttöön. Toimintamalli 1): Ennenkuin siirrät mitään 2D:ssä, aktivoi ensin toiminto: Asetukset > Irrota siirto 3D :stä Niinkauan, kuin toiminto on kytkettynä, voit siirtää mitä tahansa elementtiä millä tavalla tahansa 2D-editorissa ilman, että 3D-näkymässä tapahtuu muutoksia. Toimintamalli 2): Pidä näppäin yhdistelmää CTRL + Alt painettuna, kun siirrät elementtiä 2D:ssä (hiirellä). Schubert Software GmbH 2010

34 34 Silloin elementin siirrolla ei ole mitään vaikutusta 3D-näkymään. Esimerkki: Plastinen (3D) esitys kaiverrusteksteille ja -ornamenteille Kuten aiemmin pronssiornamenteille, niin nyt myös kaiverrusteksteille ja - ornamenteille voidaan antaa paksuus (3D-esitysmuoto). Sinulla on kolme vaihtoehtoa valita Ominaisuudet-ikkuna, jossa voit määritellä myös kaiverrusteksteille - ja ornamenteille syvyys-ominaisuuden. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

35 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 2D työalueeessa ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... Ikoni: TAI 2. Aktivoi kaiverrusteksti tai -ornamentti 3D näkymässä ja valitse toiminto 3D > Ominaisuudet... TAI 3. Aktivoi 3D-näyttämön elementtiluettelosta Ominaisuudet-valinta oikealla hiiren näppäimellä ko. elementin nimen päältä. Elementtiä ei tarvitse aktivoida etukäteen. On hyödyllistä asettaa ominaisuudet 3Dnäkymässä, koska silloin lopputulosta voidaan tarkastella välittömästi painamalla Suorita-painonappia. Schubert Software GmbH 2010

36 36 Kaiverrustekstien ja -ornamenttien dialogi-ikkuna: Valikon valinta: 3D>Ominaisuudet viittaa 3D-näkymän dialogi-ikkunaan. Ensimmäisessä punaisella kehystetyssä alueessa voit määritellä, näytetäänkö teksti/ornamentti 3ulotteisena vai ei. Jos näytetään, niin lisää elementille haluamasi Syvyys (mm). Toinessa alueessa voit valita elementille pintamallin tai värin. Pinnan ominaisuudet voidaan määritellä tarvittaessa erikseen etupinnalle ja sivuille. Pintamalli voidaan liittää pintaan, vaikka elementille ei olisi valittu syvyyttä. Avataksesi Pintamallihakemiston tai ominaisuuksille hienosäätöikkunat, paina pisteviivapainonappeja, jotka on merkitty nuolella. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

37 Version 10 uudet ominaisuudet 37 Tässä värisäätö-ikkunassa voit säätää pintamallin värisävyjä RGBvärisäätimillä tai antamalla värien RGB- numeroarvot. Kaksi esimerkkiä kaiverrustekstien ja ornamenttien muokkaamisesta (kohokuviot): Kuvien "plastinen" ( 3-ulotteinen ) esitys versiossa 10 myös kuvat voidaan tarvittaessa esittää plastisina (3D) eli niille voidaan antaa paksuus (syvyys). Samalla periaatteella kuin kaiverrusteksteille ja ornamenteille voidaan nyt myös kuvalle antaa syvyys ja asettaa värit. Pintamalli voidaan antaa kuitenkin vain sivupinnoille ja taustalle. Etupinta muodostuu aina kuvasta (bittikuva). Schubert Software GmbH 2010

38 Aseta kuvan 3D-ominaisuudet (Esitä 3D-ulotteisena ja Syvyys) sekä pinnan ominaisuudet (valokomponentit ja niiden väriarvot). 2. Sivupinnoille voidaan antaa lisäksi oma pintamalli ja omat pinnan ominaisuudet. 3. Taustalle voit valita joko etupinnan kuvan ja pintaasetukset tai voit käyttää sivupinnan pintamallia tai ihan omaa pintamallia ja pinnan ominaisuuksia Toimintamalli esimerkin avulla: 1. Ensiksi kuva tuodaan 2D-työalueelle, joko valikosta Liitä\Kuva tai Pikavalinta-ikkunasta välilehti: Kuva (katso kappale: Kuvan tuonti - Kivimalli- ja Hautamuistomerkki editoreissa ). 2. Seuraavaksi piirretään 2D:ssä kivilevy ja tehdään siihen viisteet. Uraviiste tehdään valinnalla Konstruoi > Profiili. 3. Jotta levystä saadaan 3D-elementti, se on lisättävä 3D elementiksi valinnalla 3D\Lisää ja annettava Ominaisuudet-ikkunassa sille syvyys, pintamallit ym. ominaisuudet. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

39 Version 10 uudet ominaisuudet Aktivoi kuva 3D-näkymässä ja valitse Ominaisuudet-ikkuna, joko löytyy valikosta valinnalla 3D tai 3D elementti-luettelosta hiiren oikealla näppäimellä. Ominaisuudet-ikkunassa voit valita "plastisen" syvyyden, pintamallit jne (samalla tavalla kuin pronssikirjaimissa). Tämä voidaan tehdä myös 2D-näkymässä, mutta 3Dnäkymässä on helpompi kontrolloida lopputulosta painamalla Suorita-painonappia, jolloin näet 3D-lopputuloksen välittömästi suoraan ruudulta. Schubert Software GmbH 2010

40 40 Eri asetuksilla saatavia efektejä: Kuvan etupinnan pintamalli on sama kuin alkuperäisen bittikuvan. Pinnan ominaisuuksia voidaan muuttaa valoja säätämällä. Pingviinit esimerkissämme ovat mustat ja siksi ne näkyvät mustina myös 3D näkymässä. Sivupinnoille valitsemme haluamamme täyttömateriaalin (pintamalli). Jos haluat myös etupinnalle täyttömateriaalin, se on mahdollista toteuttaa siten, että kuva käännetään ympäri (kääntö 180 astetta pystyakselin suhteen) ja peilataan vielä y-akselin suhteen (jos kuvan halutaan säilyvän alkuperäisen suuntaisena). Nyt taustalle annettava pintamalli näkyy etupuolella ja sitä voidaan säätää. Tämä mahdollistaa sen, että erilaisista bittikuva-ornamenteista voidaan tehdä kohokuvia, jotka voidaan toteuttaa esim. kivestä tai muista materiaaleista. Vain muoto on tällöin "kaapattu" valokuvasta Lisäykset skripti-editorin Linjaa-toimintoon Olemme lisänneet uuden ominaisuuden skriptiin samoinkuin vastaavasti työkalupalkkin "Linjaa" ominaisuuksiin. Nyt voit valita hautamuistomerkin kaikki elementit samanaikaisesti Linjaa työkalupalkin valinnalla: Kaikki (lukuunottamatta "Maailmaa" ja "Valaistusta". 3D-skripti-editorin komento-kielessä käytetään termiä: "everything" ja työkalupalkissa Linjaa termi on: "Kaikki". Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

41 Version 10 uudet ominaisuudet 41 Jos halutaan linjata kaikki elementit maatasolle samanaikaisesti yhdellä klikkauksella, käytetään uutta valintaa Kaikki. Ainoa vaatimus on, että kaikki elementit sijaitsevat samalla korkeudella 2Dtyöalueessa. Jos ne ovat kuitenkin eri korkeudella, niin silloin linjaus tapahtuu sen elementin mukaan, joka on lähimpänä maatasoa. Schubert Software GmbH 2010

42 42 Esimerkki: Jos haluat kääntää alla esimerkkikuvassa olevan viiden elementin ryhmää 90 astetta ja sijoittaa sen maatasolle, muokkaa skripti seuraavanlaiseksi: Nyt 'ssa 3D-näyttämön kaikki Linjaa-toiminnot ovat voimassa myös maatason suhteen. Kaikki elementin siirrot x- ja z-akselin suuntaan tapahtuvat suhteessa origoon (x=0, y=0, z=0). Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

43 Version 10 uudet ominaisuudet 43 Linjaa - toiminnon laajennus ominaisuudella "Kaikki" (katso edellä) mahdollistaa hautamuistomerkki-kokonaisuuden siirtämisen samanaikaisesti niin, että kokonaisuus pysyy koossa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että valaistus sisältää kohdevalon, joka on suunnattu näyttämön keskustaan. Silloin saattaa olla tarpeellista siirtää keskustasta sivulla oleva muistomerkkikokonaisuus keskelle näyttämöä yhtenä ryhmänä. Esimerkki: Schubert Software GmbH 2010

44 Valolähteiden nimeäminen Kaikille 9:lle valolähteelle voidaan antaa nimi. Tämä nimi tallennetaan yhdessä valolähteen asetusten kanssa tai koko valonäyttämön kanssa. Nimeämisellä saadaan valolähteille selkeä rakenne, joka kuvaa esim. käyttötarkoitusta Materiaalitäytön siirto 2D:stä 3D:hen Muuta > Täytä materiaalilla... Kun 3D-elementti piirretään 2D:ssä ja se täytetään materiaalilla, niin nyt on myös mahdollista siirtää materiaali 3D-esitykseen. Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

45 Version 10 uudet ominaisuudet 45 Kun kruksataan valinta: Käytä myös 3D-esitykselle, siirtyy pintamateriaali automaattisesti 3Dnäkymään! Jos olet mahdollisesti valinnut toisen pintamallin sivupinnoille aiemmin, niin materiaalitäyttö, jonka aktivoit tässä saa etusijan: Koko elementti peitetään tällä pintamallilla. Tämä valinta pysyy aktivoituna siihen asti, kunnes poistat kruksin valinnasta. Pinnan laatu 3D-esityksessä riippuu valaistuksesta ja pintamalliasetuksista ja saattaa erota merkittävästi 2D-esityksestä D-näkymän lähetys sähköpostitse Tiedosto > Lähetä 3D-näkymä sähköpostina (perspektiivikuva) Versiossa 10 on mahdollista lähettää myös 3D-kuva sähköpostina. Toimintamalli: 1. Aktivoi 3D-näkymässä menu-valinta: Tiedosto\Lähetä 3D-näkymä sähköpostina Schubert Software GmbH 2010

46 46 2. Kuvaa voidaan säätää valitsemalla kuvan koko pikseleinä. Huomioi: Mitä enemmän pikseleitä sitä suurempi kuvan koko! 3. Kun olet vahvistanut kuvan koon OK:lla, asetuksissa valittu sähköpostiohjelma avautuu ja sisältää automaattisesti liitteenä 3D-näkymätiedoston JPG-muodossa Lisäys toimintoon "Siirrä materiaali" Muuta > Siirrä materiaali (vain 3D näyttämössä) Kuvien ja pronssien materiaali-asetukset voidaan siirtää toisiin elementteihin kuten toisiin kuviin, pronssikirjaimiin jne. Tämä ei tarkoita itse bittikuvien siirtoa, vaan Ominaisuus-asetuksien siirtoa. Toimintaohje: katso Referenssi-osaa > Moduuli 3D > Siirrä materiaali Suomennos Pronssi & Kivi Oy 2011

47 Version 10 uudet ominaisuudet Kaikki asetukset (sisältäen myös plastisuuden), jotka on merkitty tai muutettu tähän Ominaisuudetikkunaan, siirtyvät muihin elementteihin Muuta > Siirrä materiaali -toiminnolla. Esimerkki: Pronssiornamentin asetukset (vasemmalla) siirrettiin oikealla oleviin puihin, jotka saivat plastisen muodon (syvyys 7 mm) Schubert Software GmbH

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Käyttöohje epages 6. verkkokauppojen luomiseen. ja hallinnointiin

Käyttöohje epages 6. verkkokauppojen luomiseen. ja hallinnointiin Käyttöohje epages 6 verkkokauppojen luomiseen ja hallinnointiin The information contained in this document is subject to change without notice at any time. This document and all of its parts are protected

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager Manuaali 2.5 KALAS Sitemanager 1. Johdanto...............................................................1 1.1 Järjestelmävaatimukset.............................................1 1.1.1 Sivujen esittäminen...................................................1

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN 2 1. JOHDANTO... 3 2. PICASAN

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot