GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012"

Transkriptio

1 GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio

2 2(22) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Geometrian lähtötiedot Laskennan tiedot (General) Näyttöasetukset (View) Poikkileikkausgeometria (Geometry) Maakerrosten parametrit (Material) Kuormatietojen syöttäminen (Load) Laskentapisteet (Point) Laskenta (Calculate) Laskennan tulokset (Result, Graph ja Report) Tulostuskuvat D laskenta D mallin luonti (Geometry) D kuormat (Load) D Laskentapisteet (Point) Laskentatulokset D Tasauskuorma Geometrian käsittely... 19

3 3(22) 1. Yleistä Tässä dokumentissa käydään läpi kaksi painumalaskentaesimerkkiä, 2d-tapaus ja 3dtapaus. 3d-tapauksen yhteydessä esitellään kohdat jotka eroavat merkittävästi 2dtapauksen käsittelystä, eli geometrian luonti ja käsittely sekä tulosten käsittely. Käyttöesimerkissä käytetyt kuvat ja/tai valmis laskentamalli toimitetaan ohjelman mukana. Ne löytyvät ohjelmahakemiston alta Samples hakemistosta, johon löytyy linkki käynnistysvalikosta. 2. Geometrian lähtötiedot 2d painumalaskentaesimerkki on tiepoikkileikkaus. Geometria pohjautuu olemassa olevaan CAD (dwg) poikkileikkaukseen, johon lisätään maakerrosrajat. Esimerkkiä voi soveltaa myös tapaukseen, jossa valmista poikkileikkausta ei ole olemassa. Esimerkin mukaan toteutettu valmis laskentamalli löytyy Samples hakemiston alta laskentatiedostosta Painuma_käyttöohje_esimerkki1.gcse. Avaa olemassa oleva poikkileikkaus piirtoalustan File -> Open komennolla. Tiedoston nimi on Painuma_käyttöohje_esimerkki1.dwg ja se sijaitsee Samples hakemistossa. Saat poikkileikkauskuvan näytölle. Mikäli siitä puuttuu tarvittavaa geometriatietoa, lisää ne käyttämällä Draw -> Polyline piirto toimintaa. Kuvassa 1 on esitetty poikkileikkaus, johon on lisätty maakerrosrajat Polyline toiminnolla. Huomaa, että viivojen ei tarvitse alkaa tai loppua samasta kohdasta. Tässä vaiheessa on syytä varmistaa että poikkileikkaus on oikeassa koordinaateissa ja mittakaavassa (1:1, metreissä). Tilarivillä olevasta koordinaattinäytöstä voi tarkistaa poikkileikkauksen koordinaatiston. Esimerkkimme poikkileikkaus on väärässä paikassa. Koordinaatiston voi asettaa toiminnolla Calculation -> Set Coordinates. Toiminto kysyy yhden pisteen (Specify base point) ja sille uudet koordinaatit (New coordinates for base point). Voit määrittää pisteen tarkasti käyttäen CADin Osnap toimintoa (esim. Osnap apparent intersection, ks. käyttöliittymän perustoiminnot). Paina enter annettua uudet koordinaatit. Zoomaa kuva näkyviin esim. Zoom -> Extends komennolla. Mikäli mittakaava on väärä, on kuvaa skaalattava Modify -> Scale komennon avulla. Esimerkkimme poikkileikkaus on oikeassa mittakaavassa. Mikäli olemassa olevaan poikkileikkausta ei ole olemassa, voit luoda tarvittavan perusgeometrian käyttämällä Draw ja Modify valikoiden piirtotoimintoja. Piirtoasteikon voit luoda tarvittaessa toiminnolla Calculation -> Set Working Area. Geometrian luonnin ja muokkauksen periaatteet on esitetty kappaleessa Geometrian käsittely. Kuva 1. Poikkileikkaus on johon lisätty maakerrosrajat

4 4(22) 3. Laskennan tiedot (General) Kun tarvittava geometria on valmis voit avata painumalaskentaohjelman kohdasta Calculation -> Settlement. Eteesi avautuu kuvan 2 painumalaskentaohjelman dialogi. Täytä ensin projektin perustiedot. Valitsemalla More voi lisätä tarkemman kuvauksen projektista sekä projektin tekijän tiedot. Valitse lisäksi laskentatapauksen geometriatyyppi (vain 2D tällä hetkellä käytettävissä) ja kaikille maakerroksille yhteinen konsolidaatiomalli. Kuva 2. Painumalaskentaohjelman lähtötietodialogi Laajempi ohjeistus General lehden toiminnoista on GeoCalc peruskäyttöohjeessa. 4. Näyttöasetukset (View) View lehdellä voit määrittää miten laskentamallin poikkileikkaustiedot esitetään kuvaruudulla. Toistaiseksi sinulla ei kuitenkaan vielä ole laskentamallia, joten et näe muutosten vaikutuksia. View lehden toimintoja Material table, Info table ja Frame käsitellään kohdassa Tulostus. Kuva 3. View lehti Laajempi ohjeistus View lehden toiminnoista on GeoCalc peruskäyttöohjeessa 5. Poikkileikkausgeometria (Geometry) Siirry seuraavaksi Geometry lehdelle. Ensin sinun tulee määrittää laskentamallin poikkileikkaus. Valitse toiminto Select Soil Layer Polylines > Free Order, katso kuva 4. Ohjelma kysyy maakerrosrajoja ylhäältä alaspäin. Osoita ne viivat (polylinet) jotka ovat maakerrosrajoja, ja paina Enter. Geometriamallin koordinaatit tulivat ruudukkoon. Soil Layer 1 tarkoittaa maanpintaa, 2 ensimmäisen maakerroksen alapintaa jne. Voit tarvittaessa muuttaa geometriaa myös taulukossa. Muutokset näkyvät kun painat Update toimintoa.

5 5(22) Huomaa myös, että ohjelma jatkoi maakerrosrajoja siten, että kaikki viivat päättyvät pisimmän viivankohdalla. Pidä itse huoli että laskentasi malli on oikea (älä välttämättä laske koko ekstrapoloitua aluetta). Anna pohjavedenpinta vastaavalla tavalla kohdassa Select Ground Water Polyline (yksi polyline). Kuva 4. Geometrian määrittäminen Kun olet painanut Update, näkyy näytöllä laskentamalli. Kaikki maakerrokset on esitetty samalla värillä koska maakerrostietoja ei ole vielä annettu. Geometrian luonnin ja muokkauksen periaatteet on esitetty kappaleessa Geometrian käsittely. 6. Maakerrosten parametrit (Material) Siirry seuraavaksi Material lehdelle. Määritä ensin maakerrosten perusvalinnat; nimi, materiaalimalli, konsolidaatiojännitysmalli ja tilavuuspainot, kuva 5. Voi myös antaa maakerrokselle haluamasi värin. Kuva 5. Materiaalitietojen syöttölehti Painamalla hiiren oikeaa näppäintä tietorivillä, saat auki materiaalikirjastovalikon. Voit joko tallentaa rivin materiaalitiedot kirjastoon (Store) tai hakea sieltä aiemmin tallentamasi (Retrieve).

6 6(22) Kuva 6. Materiaalikirjasto Kaikki materiaalitiedot voidaan syöttää ruudukkoon tai vaihtoehtoisesti käyttää Material Parameters dialogia. Valikkotoiminnalla Material -> Parameters pääset Material Parameters dialogiin, jossa voi syöttää valitsemiesi mallien mukaiset parametrit maakerroskohtaisesti. Material Parameters dialogissa näkyvät muokattavina vain ne parametrit joiden mallit olet valinnut, kuva 7. Kuva 7. Maakerrosparametrien syöttödialogi Kun olet antanut kaikki tiedot ja painat Update painiketta tulostuvat maakerrokset värillisinä, View kohdassa tekemäsi valinnan mukaan, kuva 8.

7 7(22) Kuva 8. Laskentapoikkileikkaus jossa materiaalitiedot on annettu. 7. Kuormatietojen syöttäminen (Load) Siirry Load lehdelle ja valitse valikosta Load->Add sekä haluamasi kuormatyyppi, kuva 9. Kun olet valinnut tasan jakaantuneen kuormatyypin ohjelma pyytää sinua osoittamaan kuorman vasemman alanurkan ja tämän jälkeen oikean ylänurkan. Huom. saatat vielä tarvita kaksi hiiren näpäytystä per nurkka. Kuorman suuruus tulee korkeuseron mukaan. Kuva 9. Kuormien lisääminen. Tämän jälkeen ruudulla näkyy kuormatyyppi, sen suuruus, aikahistorian kuvaamistapa ja rakennusaika (aika jona standardi kuormahistoria kasvaa lineaarisesti täyteen arvoonsa). Kaikki tiedot ovat muokattavissa. Kohdasta Load Location voi tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa kuorman sijainnin, kuva 10.

8 8(22) Kuva 10. Kuorman sijaintitiedot. Mikäli haluat antaa kuormalle monimutkaisemman aikahistorian valitse History asetuksesta Changing ja määrittää aika-kuormaparit kohdassa Load History, kuva 11. Historiataulukon intensiteettiarvot annetaan kertoimina Load-lehdellä määritettyyn intensiteettiin verrattuna. Kuva 11. Muuttuvan aika-kuorma historian määritys 8. Laskentapisteet (Point) Seuraavaksi tulee määrittää laskentapisteet, joiden kohdalla painumalaskenta suoritetaan. Laskentapisteet saa helpoiten luotua valikkotoiminnalla Point -> Add pattern, kuva 12. Voit antaa rajat mistä x-koordinaatista mihin laskenta tehdään ja millä jaolla. Toiminnolla Add points voit lisätä yksittäisiä pisteitä. Voit myös poistaa yksittäisiä pisteitä tai kaikki annetut pisteet. Kuva 12. Laskentapisteiden määrittäminen. Kun laskentapisteet on määritetty näkyvät ne valikossa. Tarkista vielä että reunojen kuivatusehdot ovat oikein, kuva 13. Kun painat Update, piirtyvät laskentapisteet kuvaan.

9 9(22) Kuva 13. Määritetyt laskentapisteet ja niiden kuivatusreunaehdot. 9. Laskenta (Calculate) Kun kaikki laskentapisteet on määritetty voi siirtyä Calculate lehdelle, kuva 14. Voit valita lasketko kokonaispainuman (Drained calculation) vai aikapainuman (Primary consolidation). Jos valitset aikapainuman, voit valita haluamasi laskenta-ajat. Elementtien määrä on rajattu viiteenkymmeneen. Paina Calculate painiketta kun olet määrittänyt haluamasi laskennan. Kuva 14. Calculate-lehti. 10. Laskennan tulokset (Result, Graph ja Report) Kun olet painanut Calculate painiketta, aukeavat käyttöön lehdet Result, Graph ja Report, seuraavien kuvien mukaisesti. Result lehti sisältää tulosten esikatseluikkunan, Graph lehdeltä löytyvät yksityiskohtaiset diagrammit ja Report lehdeltä tekstimuotoiset laskentaraportit. Mikäli et muuta välillä laskennan parametreja, pääset takaisin näille lehdille ilman uudelleenlaskentaa.

10 10(22) Kuva 15. Results lehti, tulostuksen esikatseluikkuna. Result lehdellä voi käyttää ylärivin Zoom työkalupalettia samalla tavoin kuin piirtoalustallakin. Lehdellä näkyvät ikkunan alalaidan valintojen mukaan: Cross Section: Laskentamalli joka on piirretty Model Setup lehden asetuksin. Settlement: Painumaviiva joka on piirretty kaikkina laskettuina ajankohtina. Initial Pressures: Jännitysdiagrammi joka tulostetaan valitun laskentapisteen kohdalle. Laskentapiste valitaan Calculation Point liukusäätimellä. Settlement Map: Käytössä vain 3d tapauksessa. Clear toiminnolla voit halutessasi tyhjentää esikatseluikkunan. Redraw toiminto piirtää valitut elementit ikkunaan. Ylärivin painikkeilla voit myös tallentaa ruudussa näkyvän kuvan eri formaateissa. Muuttamalla Diagram Scaling Factor kentän arvoa, vaikutat painuma diagrammin korkeuteen suhteessa poikkileikkaukseen. Muuttamalla Text kentän arvoa, vaikutat diagrammien tekstin kokoon. Toiminnolla Draw diagrammit siirretään piirtoalustan kuvaan. Graph lehdellä voit tarkastella yksityiskohtaisia diagrammeja laskentapisteen ja ajan funktiona. Lehti on käytettävissä, mikäli laskentatyypiksi on valittu aikapainuma eli Primary consolidation. Laskentapistettä ja aikaa voidaan muuttaa liukusäätimistä. Vasemmasta alalaidasta olevasta valintalistasta valitaan haluttu diagrammityyppi. Joissakin diagrammityypeissä voidaan säätää liukusäätimen avulla näytettävää laskentapistettä, kuva 16, ja joissakin tämän lisäksi myös aikaa, kuva 17. Oikean alareunan valinnalla voidaan asettaa useita ajanhetkiä tarkasteltavaksi samaan diagrammiin. Painamalla hiiren oikeaa näppäintä diagrammin päällä tulee esille valikko josta voi mm. säätää diagrammin mittakaava ym. asetuksia.

11 11(22) Kuva 16. Graph lehti Time-Settlement diagrammi. Aikavalinta ei aktiivinen. Kuva 17. Graph lehti Time-History diagrammi aikavalintamahdollisuudella 11. Tulostuskuvat View lehden Frame toiminnolla voit asettaa raamit työskentelyalueen ympärille. Voit valita joko vakiokokoisen (a3/a4) tai vapaamuotoisen raamin (User defined). Lisäksi voit antaa

12 12(22) tulostusmittakaavan, joka vaikuttaa piirrettävän raamin kokoon. Toiminnolla Locate voit osoittaa raamin vasemman alakulman sijainnin, tai mikäli olet valinnut User defined.- koon, raamin molemmat kulmat. Huomaa että koska varsinainen malli on aina 1:1 mittakaavassa, on käyttäjän syötettävä tulostusmittakaava (Scale) paperille tulostettaessa myös File -> Print toiminnossa. View lehden Material table ja Info table valinnat piirtävät kuvaan materiaalitaulukon ja projektin tiedot -taulukon. Taulukot sijoittuvat automaattisesti raamin vasempaan ja oikeaan alanurkkaan ja voivat mennä päällekkäin mikäli valittu raami on liian pieni ja/tai taulukoille erikseen annettu tekstikoko on liian suuri. Esimerkin kuvassa oli valmis raamitus jota voi luonnollisesti käyttää tuloskuvan pohjana ja käyttää Modify valikon toimintoja kuvan käsittelyyn. Tarpeettomat kuvaelementit voidaan esimerkiksi poistaa Modify -> Erase valikon toiminnoilla tai sammuttamalla tarpeettomat tasot Format -> Layer dialogissa. Tulostuskuvan voi tehdä myös pelkästään painumaohjelman tulostuksen perusteella tyhjälle pohjalle. Tällöin tarvittavat lisätekstit ja kuvaelementit voi piirtää kuvaan Draw valikon toiminnoilla. Oman nimiön tai raamit voi tuoda kuvaan Insert -> Block toiminnolla. Tulostus tapahtuu toiminnoilla File -> Printer Setup ja File -> Print. Kuva 18. Tulostuskuva, johon on piirretty A3 kehys vastaten mittakaavaa 1:500.

13 13(22) 12. 3D laskenta 3d painumalaskentaesimerkki on yksinkertaistettu malli erään teollisuuslaitoksen kuormituksesta. Esimerkin mukaan toteutettu valmis laskentamalli löytyy Samples hakemiston alta laskentatiedostosta Painuma_käyttöohje_3d_esimerkki1.gcse. Laskennan voi avata valikkotoiminnolla Calculation->Open. Tässä esimerkissä käydään läpi erityisesti ne kohdat jotka poikkeavat 2d laskennasta. 3d laskentaa aloitettaessa on muistettava asettaa General lehdellä Calculation type valinta kohtaan 3 dimensional. Tämä valinta voidaan tehdä niin kauan kuin geometriaa ei ole laskentaan määritetty. Kuva 19. General lehti, jossa 3 dimensional asetus päällä D mallin luonti (Geometry) Laskentamoottorille vietävä 3D malli on suorakulmainen tasasivuinen neliöverkko, jossa kullekin pisteelle annetaan korkeustieto jokaiselle maakerrokselle. Käyttöliittymässä 3d malli muodostetaan kahdesta tai useammasta poikkileikkauksesta joille kullekin annetaan syöttövaiheessa 3d suuntaissiirtymä metreinä (3d directional displacement). Yksinkertaisimmillaan 3d mallin voi siis luoda kahdesta päätypoikkileikkauksesta, kuten esimerkkitapauksessa on tehty. Mallin luonti aloitetaan ensimmäisestä poikkileikkauksesta, joka voidaan joko piirtää polyline - toiminnolla tai avata valmiista cad-kuvasta. Kuva 20. Ensimmäinen poikkileikkaus 3d malliin on piirretty. Ensimmäinen poikkileikkaus syötetään ohjelmaan valitsemalla Geometry->Select Soil Layer Polylines. Ohjelma kysyy 3d-suuntaissiirtymän arvon tälle poikkileikkaukselle. Syötetään arvo 0. Tämän jälkeen ohjelma kysyy poikkileikkauksen viivat ja viimeiseksi pohjave-

14 14(22) den pinnan viivan. Mikäli pohjaveden pintaviivaa ei anneta, käytetään alinta kerrospintaa pohjavedenpintana laskennassa. Kuva 21. Poikkileikkauksen suuntais siirtymän syöttö. Tämän jälkeen syötetään toinen poikkileikkaus. Mikäli toinen poikkileikkaus on omana cad tiedostonaan, voidaan se avata cad-alustan toiminnolla File->Open. Toinen poikkileikkaus voidaan myös piirtää käyttäen ensimmäisen poikkileikkauksen viivoja hyväksi. Toinen poikkileikkaus määritellään toiminnolla Geometry->Select Soil Layer Polylines. Annetaan suuntais siirtymäksi esim. 50m, ja osoitetaan poikkileikkauksen viivat sekä pohjavedenpinnan viiva. Kun vähintään kaksi poikkileikkausta on määritelty, avautuu valikossa toiminto Geometry- >Generate 3d-model. Toiminto kysyy kaksi arvoa: Neliöverkon pisteiden lukumäärä x- suunnassa (sivusuunta) ja pisteiden lukumäärän syvyyssuunnassa. Oletusarvona kummassakin on 10. Alussa kannattaa kokeilla harvaa verkkoa, koska verkon kasvattaminen vaikuttaa suuresti mallin käsittelynopeuteen. Alkuperäiset poikkileikkaukset jäävät muistiin, joten mallin voi aina generoida uudelleen suuremmallekin tarkkuudelle. Malli piirtyy ruutuun aluksi sivuprojektiona. Geometry lehdellä olevilla toiminnoilla Side- Top-3d voidaan hakea haluttu tarkastelusuunta malliin. Maakerrosten värit on asetettu Material välilehdellä. Kuva 22. Malli sivunäkymässä. Tarkastelusuunnan lisäksi mallia voidaan tarkastella joko kokonaisena mallina (Model), yksittäisinä poikkileikkauksina (Current Cross-section) tai kaikkia poikkileikkauksia yhtä aikaa (All Cross-sections). Yksittäisen poikkileikkauksen kohdalla näytettävä poikkileikkaus valitaan Section valitsimella.

15 15(22) Kuva 23. Malli 3d näkymässä D kuormat (Load) Kuormien antamisessa on huomattava että kuormien vaikutustaso annetaan sivuprojektiossa (side). Ohjelma kääntää katselusuunnan automaattisesti arvoja kysyessään. 3d kuormiin määritetään Mark Points valinnalla, lasketaanko painumat kuorman merkitsevissä pisteissä. Mikäli lasketaan, ei välttämättä tarvitse määritellä varsinaisia laskentapisteitä. Kuva 24. 3D Kuormien syöttäminen

16 16(22) D Laskentapisteet (Point) 3D tapauksessa laskentapisteet voi määrittää paitsi yksittäin, myös suorakulmion muotoiseksi verkoksi, jonka perusteella voidaan tulostaa leikkauskuvia. Laskentaverkon määritys tapahtuu toiminnolla Add pattern. Huom. Esimerkkilaskentatiedostossa näitä ei ole valmiiksi määritelty, laskenta tapahtuu pelkästään kuormien merkitsevien pisteiden perusteella. Kuva 25. Laskentapisteiden määritysdialogi Laskentaverkon määritys tapahtuu Top näkymässä, jonka ohjelmaa vaihtaa päälle automaattisesti. Verkon vasen alakulma ja oikea yläkulma osoitetaan kuvasta, jonka jälkeen arvoja voidaan vielä muuttaa kuvan mukaisessa dialogissa. Kuva 26. Laskentapisteverkon määritys Kuva 27. Laskentapisteverkko on määritetty

17 17(22) Laskentatulokset Laskentatuloksien käsittely on periaatteessa kuten 2d-tapauksessakin. Painumia ja graafeja voidaan tarkastella yksittäisissä laskentapisteissä sekä laskentapisteverkon rivien kohdalla. Painumadiagrammin vasemmalla puolella on pienennetty mallia ja laskentapisteverkkoa kuvaava karttakuva. Karttakuvassa ohjelma näyttää mistä kohtaa diagrammissa oleva poikkileikkaus on piirretty. Mikäli Settlement(mm) -valinta on aktivoitu, piirretään karttakuvaan painumapistekartta, johon on numeroarvoin ja värein tulostettu painuma kussakin pisteessä, valitulla ajanhetkellä. Vastaavasti Triangles ja Contour -valinnat näyttävät pisteistä muodostuvan kolmioverkon ja siitä lasketut tasa-arvokäyrät. Ruudun alapalkin keskellä olevat kahdella liukusäätimellä haetaan haluttu laskentapiste ja/tai poikkileikkaus sekä haluttu ajanhetki. Kuva 28. 3D laskennan tulos Mallista on mahdollista ottaa vapaa poikkileikkaus aktivoimalla Section toiminto. Ohjelma pyytää osoittamaan leikkauksen alku- ja loppupisteen ja tulostaa sen kuvaan. Muut tulosteet poistuvat kuvasta. Kuva 29. Vapaa poikkileikkaus

18 18(22) D Tasauskuorma Tarkastellaan seuraavaksi jossa käytetään 3D pengerkuormaa. Esimerkin geometria on sama kuin edellisessä esimerkissä. Esimerkin mukaan toteutettu valmis laskentamalli löytyy Samples kansiosta laskentatiedostosta Painuma_käyttöohje_3d_esimerkki1.gcse 3D pengerkuorman syöttäminen tapahtuu Geometry -välilehdellä. Ensin valitaan poikkileikkaus johon pengerkuorma halutaan syöttää. Tämän jälkeen pengerkuorma piirretään polyline toiminnolla, ja syötetään kohdasta Embankment (3D) Loads Select 2D Embankment (Current Cross Section): Kuva 30. Pengerkuorman syöttäminen 3D mallissa Tämä toistetaan kaikissa poikkileikkauksissa, jonka jälkeen painetaan Generate 3D Embankment Loads -painiketta jolloin 3D tasauskuorma aktivoituu. Tämän jälkeen voidaan syöttää muita kuormia ja määrittää laskentapisteen kuten aiemmin on esitetty. Esimerkin 3D-malli on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva 31. 3D -malli johon on lisätty tasauskuorma

19 19(22) Seuraavassa kuvassa on esitetty laskennan tuloksia 5 vuoden painuma-ajan jälkeen. Kuva 32 Lasketut painumat 5 vuoden jälkeen 13. Geometrian käsittely Poikkileikkausgeometrian käsittelyyn liittyvät toiminnot löytyvät Geometry -valikosta ja Geometry -välilehdeltä: Geometrian piirtäminen Geometria voidaan piirtää joko kokonaan piirtoalustan avulla tai vaihtoehtoisesti toisesta suunnitteluohjelmasta tuotua kuvaa voidaan edelleen editoida piirtoalustan avulla. Kummassakin tapauksessa mallin uudet geometriatiedot piirretään Polyline piirtotoiminnan avulla. Polyline viivan taitepisteet voidaan antaa hiiren avulla vapaasti, ja käyttää Grid (verkko) ja Snap (tartunta) toimintoja, tai antaa tarkat koordinaatit numeroina piirtoalustan vasemmassa alakulmassa olevaan syöttöruudukkoon. Geometriaa voidaan muokata sen syöttämisen jälkeen. Mallia voidaan kaventaa, pistetiheyttä voidaan harventaa, siihen voidaan lisätä yksittäisiä kerroksia sekä poistaa yksittäisiä kerroksia. Geometriamallin muodostaminen

20 20(22) Kun tarvittava geometria on saatu joko piirrettyä tai luettua kuvaan, luetaan geometria kuvasta laskentamalliin Geometry valikon Select Soil Layers Polyline toiminnoilla: Valinnalla Free Order viivat voidaan valita vapaassa järjestyksessä, jos viivat eivät leikkaa toisiaan. Jos kahdesta viivasta ei voi päätellä kumpi on toisen yläpuolella, niin aikaisemmin osoitettu tulkitaan yläpuoliseksi. Viivoja ei lyhennetä kummastakaan päästä, vaan kaikki jatkuvat yhtä kauas vasemmalle ja oikealle. Vajaata viivaa jatketaan vaakasuorassa. Mikäli jatkettu viiva leikkaisi olemassa olevaa viivaa, niin viiva seuraa olemassa olevaa viivaa reunaan saakka. Valinnalla From Top to Bottom viivat osoitetaan ylhäältä alaspäin pakotetussa järjestyksessä, jolloin saadaan geometria määritettyä vaikka viivat menisivätkin ristiin. Tässäkään vaihtoehdossa viivoja ei lyhennetä. Kaikkein pisin viiva tulee määrääväksi. Sen alapuolella olevat viivat siirtyvät tarvittaessa alaspäin ja yläpuolella olevat viivat väistävät yläpuolelle. Viivoja ei jatketa vaakasuoraan vaan jatkot hakeutuu kulkemaan valmiin viivan pisteiden kautta. Vaikka ohjelmaan on sisällytetty automatisoituja toimintoja, tulisi käyttäjän kuitenkin aina pyrkiä piirtämään mahdollisimman selkeä malli geometriasta. Alkutilanteessa paras tapa mallin luonnissa olisi vapaa järjestys niiden viivojen kohdalla, jotka eivät leikkaa toisiaan. Sitten mahdollisesti leikkaavat viivat lisätään yksittäisinä kerroksina. Maakerrosrajojen ohella myös pohjavedenpinta syötetään vastaavalla tavalla, käyttäen omaa toimintoaan, Select Ground Water Polyline.. Maakerroksen lisääminen malliin Geometriaan voi myös lisätä yksittäin uusia maakerrosrajoja. Uudet maakerrosrajat piirretään kuten muutkin kerrosrajat Polyline toiminnon avulla. Maakerroksen lisäys tapahtuu Geometry > Add Soil Layer. toiminnon avulla.. Valinnalla Automatic layer numbering (automaattisessa lisäämisessä) uusi viiva ei saa leikata olemassa olevia kerroksia. Uusi viiva jatkuu vasempaan reunaan segmentin suunnassa. Jos uusi viiva leikkaa olemassa olevaa kerrosviivaa, se seuraa viivaa. Vastaavasti toimitaan oikeassa reunassa. Ohjelma tutkii mihin väliin viiva sijoittuu. Lisätty viiva ei levennä mallia. Vajaata viivaa jatketaan sen viimeisen segmentin suunnassa. Jos viiva törmää olemassa olevaan kerrosrajaan, niin viiva seuraa rajaa reunaan saakka, eli yhtyy rajaan. Käyttäjä voi aina myös piirtää lisättävän kerrosrajan kokonaan, jos automatiikka ei toimi toivotulla tavalla. Valinnalla Define layer number voidaan, esimerkiksi stabiloinnin tai ojien mallintamista varten, lisätä maalajikerros halutun kerroksen yläpuolelle. Kerroksen valinta valintalistalta toiminnolla Add on top of Layer. Uusi kerros voi leikata useampiakin alempia kerroksia. Lisätty viiva jatkuu reunoihin saakka siten, että se väistää yläpuolella olevaa kerrosta ja alapuolella olevat kerrokset taas väistävät uutta kerrosta.

21 21(22) Maakerroksen poistaminen Toiminnolla Geometry > Remove Soil Layer voidaan poistaa yksittäinen maakerros. Poistossa valitaan kerros, jonka yläreunaviiva poistetaan. Ylimmäisen kerroksen poistaminen ohentaa mallia. Muuten poistossa syntyy kahdesta kerroksesta yksi kerros, joka perii ominaisuudet alemmalta kerrokselta Geometrian muokkaaminen Maalajirajoja voidaan muokata myös yksittäisinä viivoina tai ryhminä. Geometrian muokkaustoiminto käynnistyy valikosta Geometry > Modify > Edit Geometry toimintoja Kun toiminto käynnistetään, poistetaan näkyvistä maakerrosten täytöt, jotta muokkaus olisi helpompaa. Muokkaustilassa voi maalajirajojen nurkkapisteitä vapaasti siirtää tarttumalla nurkkapisteeseen ja siirtämällä sitä uuteen paikkaan. Myös piirtoalustan Modify valikon toiminnoista esimerkiksi Stretch -toiminto no käyttökelpoinen jos halutaan siirtää kerralla useampia nurkkapisteitä ja/tai päällekkäisiä rajaviivoja. Toiminnoilla Add Break point ja Remove Break point voidaan lisätä ja poistaa maalajirajoista yksittäisiä nurkkapisteitä. Toiminnolla Accept Changes kaikki tehdyt muutokset hyväksytään ja vastaavasti Cancel toiminnolla kaikki muutokset hylätään. Maalajirajan pisteiden harventaminen Mallin maalajirajaviivoissa voi olla paljon taitepisteitä, ja kukin piste tulee kaikkiin kerrosrajoihin. Laskennassa liian tiheässä ja liian kapeat lamellit heikentävät laskennan luotettavuutta. Toiminnoilla Geometry > Modify > Smoothen Geometry voidaan harventaa ja yksinkertaistaa liian tiheässä olevista pisteistä koostuvaa maalajirajaa. Toiminto pyytää osoittamaan harvennettavan alueen vasemman ja oikean rajan, kummankin kahdella pisteellä. Harvennukseen otetaan mukaan ne maalajirajaviivat jotka leikkaavat näitä rajoja. Harvennuksen kriteeri on seuraava: Jos viivan kolmesta peräkkäisestä pisteestä keskimmäinen poikkeaa alle 2 mm pystysuunnassa ensimmäistä ja kolmatta yhdistävästä suorasta, niin

22 22(22) piste tulee ehdolle poistettaviin. Tämä ehto pitää täyttyä pisteelle kaikissa kerrosrajoissa. Toiminnon suorituksen jälkeen ohjelma kertoo kuinka paljon pistemäärä väheni. Mallin kaventaminen Mikäli laskentamallia on jatkettu tarpeettoman leveälle alueelle, voidaan laskentamallin vasenta ja oikeaa rajaa leikata toiminnolla Geometry > Modify > Set Left Border / Set Right Border. Toiminto pyytää käyttäjää osoittamaan mallin uuden vasemman tai oikean rajan ja leikkaa kaikki maakerrokset ja muut elementit pois rajan ulkopuolelta.

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 1 / 17 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 27.10.2015 Johdatus Rhinoon Työkalujen löytäminen 2 / 17 1. 1. Komentorivi Jos tietää komennon nimen (tai sen alun), voi kirjoittaa sen komentoriville

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

GeoCalc Paalu käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio

GeoCalc Paalu käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio GeoCalc Paalu käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Laskennan perustiedot (General)... 4 3. Paalun tietojen syöttäminen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu.

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu. 2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi Perspektiivi Tällä toiminnolla voidaan katsella tiesuunnitelmaa virtuaalisesti. Tämä toiminto luo virtuaalimallin ja näyttää sen. Tätä toimintoa voidaan käyttää suunnittelun

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Tieteenpäivät 2015, Työohje Sami Varjo Johdanto Digitaalinen signaalienkäsittely on tullut osaksi arkipäiväämme niin, ettemme yleensä edes huomaa sen olemassa

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Oheisilla ohjeilla voit laatia kuvallisen työohjeen. Käytin seuraavia ohjelmia: WORD 2000 (WORD-97 on lähes samanlainen ) Paint Shop Pro 4 Työohjeiden tekoon olisi toki

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot