Taikamatka - Tuli-selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taikamatka - Tuli-selvitys"

Transkriptio

1 Taikamatka - Tuli-selvitys Digital Media Finland Oy Virpi Martikainen

2 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde Taikamatka Selvityksen tavoitteet Työskentelytavat Markkina Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Hyötypelit Pelitoimialan arvoverkko Kilpailutilanne/benchmarking Potentiaalisia kohderyhmiä Liiketoimintamallin määrittely Johtopäätökset ja suositukset Kaupallinen potentiaali Kaupallistamispolku Seuraavat askeleet... 14

3 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde 1.1. Taikamatka TAIKAMATKA_tieto.doc: Taikamatka-elämäntarinapeli on lastensuojelutyössä käytettävä elämäntarinakone ja muistelupeli, jonka avulla voidaan leikinomaisin keinoin selvittää lapsen taustoja ja elämäntarinaa hänen kanssaan työskenteleville aikuisille. Lapsi käyttää peliä yhdessä lastensuojelutyön ammattilaisen kanssa. Peli antaa ammattilaiselle uuden tavan kohdata lapsi ja ymmärtää hänen elämäntarinaansa, jotta voisi ammattilaisena parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea lasta ja tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja. Lapselle peli antaa elämyksellisen ja itseilmaisua rikastuttavan mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pelin fokus Pelin tarkoitus on auttaa lasta kuvaamaan kokemaansa hänen asioistaan päättäville aikuisille, jotta nämä osaisivat helpommin tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja ja tukitoimia. Kyseessä ei ole varsinaisesti viihdepeli, mutta ehdottomasti sen on tarkoitus olla myös viihdyttävä. Taustaa Peli pohjautuu Susanna Ojalehdon (Taikamatka Tuotanto - Grafaello Oy:n aputoiminimi) alkuperäisideaan, joka voitti DiMeKe-hankkeen tuoteideakilpailun. Kilpailussa etsittiin pelillistä työskentelymallia lastensuojelutyöhön Pelastakaa lapset ry:lle. Palkintorahan turvin Susanna on kartoittanut lastensuojelutyön työskentelytapoja ja määritellyt peliin liittyviä tarpeita sekä kehittänyt pelin konseptia ja käyttölogiikkaa näihin tarpeisiin ja käyttötilanteeseen paremmin soveltuvaksi. Pelastakaa lapset ry:n nelihenkinen tiimi on toiminut innoittajana, sisällöllisten virikkeiden ja lastensuojelutyötä koskevien tietojen antajana sekä kehityksen sisällöllisenä testaajana. Määrittelyjen pohjalta Susanna on suunnitellut pelin käyttöliittymän toimintalogiikkaa ja visuaalista ulkoasua. Tekninen toteutus on määritelty ohjelmointityön toteuttavan oululaisen pelitalo HappyWise Oy:n kanssa. Pelistä on tarkoitus tuottaa demo, jolla voitaisiin havainnoida itse pelaamista ja testata sen toimivuutta käytännön tilanteessa. Peli on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se on sisällöllisesti helposti muunneltavissa erilaisten kohderyhmien käyttöön kuvahakemistoihin tallennettua grafiikkaa vaihtamalla ja täydentämällä.

4 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taikamatka-peli sopisi alustaksi paitsi lasten ja nuorten parissa tuki-, hoito- ja kasvatustyössä toimiville, mahdollisesti myös erilaisissa päihde-, kriisi- ja terapiatyössä toimiville muille tahoille. Peliä voisi käyttää myös erilaisten luovan toiminnan, elämänhallinnan tms. ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt asiakkaidensa kanssa. Ilman ohjauksellista osiota, sitä voisi ajatella käytettävän myös web-selaimella yksityisesti oman elämäntarinansa kuvaamiseen Selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteet ovat arvioida liikeidean potentiaalia määrittää liiketoimintamalli Selvityksen alatavoitteita ovat kuvata pelimarkkinan rakennetta ja volyymeja tunnistaa Taikamatka-pelin potentiaalisia kohderyhmiä kartoittaa onko tämän tyyppisiä pelejä olemassa ja mitä nämä pelit ovat kartoittaa mitä hinnoittelu- ja rahastusmalleja olisi käytettävissä ja arvioida mitä niistä Taikamatka-pelin kannattaisi hyödyntää tunnistaa potentiaalisia kumppaneita varmistaa idean kaupallinen potentiaali ja määritellä, miten sen hyödyntämisessä kannattaa edetä käytännössä tunnistaa mahdolliset kompastuskivet selvittää minkälainen kaupallistamispolku olisi kehitettävälle pelille tehokkain 1.3. Työskentelytavat Selvitystyön on laatinut Oulun ammattikorkeakoulun TULI-hankkeen toimeksiannosta konsultti Virpi Martikainen Digital Media Finland Oy:stä. Selvitystyö toteutettiin helmikuussa Selvitystyössä käytettiin seuraavia työskentelytapoja: - julkisista lähteistä saatavilla olevan markkinatiedon keruu ja analysointi - workshop liiketoimintamalleista - selvitysraportin laatiminen selvitettävistä asiakokonaisuuksista Selvityksen tekemistä ohjaavat lähtötiedot saatiin Susanna Ojalehdon ja Terho Jylhälehdon kanssa pidetyssä palaverissa ja Taikamatka-materiaaleista.

5 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 2. Markkina 2.1. Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Peliala on koko 2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava haara. Vuonna 2008 maailman peliteollisuuden arvo oli noin 50 miljardia dollaria. 1 Pelialan voimakkaan kansainvälisen kasvun takana nähdään nähdään olevan ainakin kolme merkittävää asiaa: 1) kuluttajaryhmien demografinen muutos, 2) uudet pelilaitteet, pelisisällöt ja jakelukanavat, 3) verkkopelaamisen ja pelien verkkojakelun voimakas yleistyminen sekä pelien linkittyminen sosiaalisuuteen (yhteisöllinen pelaaminen). Kuluttajaryhmien demografinen muutos on ilmeisin näistä tekijöistä. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä vuotiaasta suomalaisesta pelaa digitaalisia pelejä. Alle 40-vuotiaissa pelaajia on jo 93 prosenttia, joista aktiivisia 73 prosenttia. 2 Trendi on samansuuntainen muuallakin maailmassa. Nuoremmat ikäpolvet syntyvät pelikulttuurin keskelle, mutta samalla pelaaminen houkuttaa uusia pelaajia vanhemmista ikäpolvista. Varsinkin nuorten ja lasten keskuudessa digitaalisten pelien pelaaminen on tällä hetkellä tietyissä ikäryhmissä yksi suosituimmista mediakulutuksen ja ajankäytön muodoista. Digitaaliset pelit ovat 8-12-vuotiaiden lasten kolmanneksi suosituin media television ja internetin jälkeen. 3 Pelien parissa käytetty aika kasvaa, ja pelien linkittyminen sosiaaliseen mediaan vahvistaa tätä kehitystä. Suomen peliohjelmistoalan kattojärjestön Figman mukaan Suomessa myytiin 3,05 miljoonaa peliä vuonna 2010 ja niistä kertyi 108,6 miljoonan euron kokonaisvolyymi. Kasvua edellisvuodesta oli 7,4 prosenttia. Digitaalisesti pelejä myytiin 18 miljoonalla eurolla. Kasvua digitaalisessa jakelussa oli 3 miljoonaa eli 20 prosenttia. Yhteensä pelejä myytiin 126,6 miljoonalla eurolla. Figma arvioi, että pelitoimialan kokonaisvolyymi oli vuonna 2010 yli 300 miljoonaa euroa. Pelien lisäksi konsoleita myytiin 52,4 miljoonalla ja lisävarusteita 20 miljoonalla eurolla. 4 Peliala on Suomelle myös taloudellisesti merkittävä kulttuurivientiala. Viennin arvo vuonna 2008 oli kansallisen pelitutkimuksen ja teollisuuden keskuksen, Neogamesin, tekemän tutkimuksen mukaan noin 75 miljoonaa euroa. Pelialan tulevaisuuden mahdollisuuksien joukossa nähdään pelien digitaalinen jakelu, jonka ansiosta logistisia ja pakkauskustannuksia ei synny. Näin kehittäjälle jää aiempaa suurempi osuus tuotosta. 1 Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto 3 Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM

6 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taulukko 1. Pelitoimialan keskeisiä muutostekijöitä 5 Pelaajat Ennen Enimmäkseen hard core pelaajia Nyt Lapset Naiset Hard coret Seniorit Jne. Liiketoimintamallit Konsolimyynti Konsolimyynti Virtuaaliesineet Liittymä Mainonta Sovelluskaupat/Games as a service Vähittäiskauppa Kierrätyskauppa Maksaminen Käteinen, luottokortti Käteinen Luottokortti Mobiilimaksut Epäsuorat maksut Paypal tms. maksujärjestelmät Alustat Konsolit, tietokoneet Konsolit internet tietokoneet puhelimet Facebook ipad Interaktiivisuus Yksinpelaajat, maantieteellisesti rajatut moninpelit yhteisölliset onlinepelit Kansainvälisesti toimiala on vuosina kasvanut pelimyyntien valossa noin 12,8 % vuosittain. Suomessa liikevaihdon vuosittainen kasvu on ollut noin16,8 %. 6 5 Cartagena Capital 1/ Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry. 2010

7 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Hyötypelit Hyötypelit ovat pelejä, joilla on koulutuksellinen tai muutoin hyödyllinen sisältö, ja pelaamisella on myös muu kuin viihteellinen päämäärä. Pelin tai pelillisen ohjelmiston avulla voidaan perehdyttää uutta henkilöstöä, lisätä tuotteen tai palvelun tunnettuutta, tutustuttaa asiakas tuotteisiin tai palveluihin, informoida tai vaikuttaa asenteisiin, sekä kehittää osaamista. 7 Sektoreita, joilla hyötypelejä käytetään, ovat esimerkiksi: 8 opetus ja koulutus markkinointi ja viestintä liiketoiminnan kehittäminen teollisuus terveydenhuolto julkinen sektori ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Hyötypelit eivät ole oma peligenre, vaan kategoria peleille, joita käytetään eri tarkoituksiin. Hyötypelityyppejä ovat esimerkiksi: 9 terveyttä ja hyvinvointia edistävät pelit pelit mainos- ja viestintäkäyttöön koulutus- ja opetuspelit henkilöstön kehittämiseen tarkoitetut pelit tutkimuskäyttöön kehitetyt pelit tuotannon suunnitteluun ja kehitykseen käytettävät pelit. Hyötypelien markkinan odotettiin muutama vuosi sitten kasvavan voimakkaasti. Selkeää näyttöä tästä ei kuitenkaan tilastojen valossa ole. Pelitilastot keskittyvät kuluttajamyyntiin. Hyötypelien maksava asiakas on usein muu kuin loppukäyttäjä, joten näiden pelien myynti ei näy kuluttajatilastoissa. Arviot hyötypelien globaalista markkinavolyymista vaihtelevat yhdestä kymmeneen miljardiin dollariin

8 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Pelitoimialan arvoverkko Seuraavassa analysoidaan pelialan arvoverkkoa, jotta ymmärretään toimijoiden välisiä kytköksiä ja minkälaiset toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita Taikamatkan kannalta. Toimijoiden rooleja on kuvattu lyhyesti. Kuva 1. Pelitoimialan arvoverkko. Pelin kehittäjä luo pelin ja tekee tyypillisesti demon ja konseptin (hyötypelien kehittäjiä Suomessa: HappyWise, Ludocraft, Korento). Rahoittaja rahoittaa pelin kehittäjää luomaan pelin ja/tai perustamaan peliyrityksen. Julkaisija hankkii pelin kehittäjältä. Tyypillisesti julkaisija maksaa pelistä rojaltiperusteisen kompensaation, josta osa maksetaan etukäteen (ennen julkaisua). Julkaisija vastaa pelin julkaisemisesta kaupallisena tuotteena. Jotkut julkaisijat toimivat myös jakeljoina Jakelija toimittaa valmiin pelin kuluttajille vähittäiskaupan tai muun pelejä myyvän kanavan kautta. Myyjä/kanava myy ja toimittaa pelin kuluttajille (vähittäiskaupat, appstoret, pelikaupat). Agentti verkottaa pelin kehittäjän julkaisijan, jakelijan tai operaattorin kanssa. Operaattori pyörittää yhtä mobiilipelien myyntikanavaa ja tarjoaa kaistaa mobiilija verkkopelaamiseen. Operaattoreiden rooli on mobiilipelien jakelijana viime vuosina kaventunut päätelaitekohtaisten kanavien (esim. Applen Appstore, Android Market, Nokian Ovi Store, WP7 Market) ottaessa hallitsevan roolin pelien jakelukanavana.

9 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Maksujärjestelmien tarjoajat toimittavat myyjille/kanaville maksujärjestelmiä, joiden kautta kuluttajat voivat suorittaa maksun peleistä. (esim. Paypal, ApePayment, Suomen Verkkomaksut, Bad Piggy Bank) Alustavalmistaja/päätelaitetoimittaja toimittaa kuluttajille konsoleita tai muita alustoja, joilla kuluttaja voi pelata pelejä. Kuluttaja ostaa ja pelaa pelejä. Pelialan arvoverkon toimijoiden roolit voivat mennä osittain päällekkäin. Esimerkiksi julkaisijan rooli voi olla myös toimia rahoittajana sekä jakelijana. Peliteollisuus on ollut ja on yhä edelleenkin pääomavaltainen ala, jolle luonteenomaista on korkea riskitaso, kova kilpailu ja globaalit markkinat. Julkaisijan rooli on perinteisesti korostunut pelialalla. Digitaalinen jakelu kuitenkin mahdollistaa suoraviivaisen pelikehitysmallin, jossa fyysisen jakelun vaatimaa jakelija-vähittäiskauppa-porrasta ei enää tarvita. Taikamatkan potentiaalisia kumppaneita pelialan arvoverkossa ovat - muut pelin kehittäjät - myyjät/kanavat Kilpailutilanne/benchmarking Vastaavia sosiaalialalle suunnattuja digitaalisia hyötypelejä ei ole tunnistettu Lastensuojelutyössä käytettäviä pelillisiä välineitä ovat mm. pelikortit, joita tarjoaa Pesäpuu ry. 10 Lastensuojelutyössä käytettävistä välineistä on koottu sosiaalialan ammattilaissivustoille työkalupakkeja Yksi esimerkki verkossa pelattavista 5-15-vuotiaille lapsille suunnatuista viihdyttävistä ja samalla hyödyllisistä peleistä on Dramaforumin julkaisema ja Ludocraftin kehittämä pelimaailma Petran planeetta 14 Petran planeetan lähtökohtana on ollut rakentaa lapsille turvallinen ja hauskasti opettavainen pelimaailma, joka antaa lapselle ja aikuiselle aiheita yhdessä tekemiseen ja keskusteluun. Petran planeetta palvelua voi käyttää maksutta. Yhden, kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden mittaisella jäsenmaksulla pelaaja saa kuitenkin käyttöönsä enemmän toiminnallisia vaihtehtoja Potentiaalisia kohderyhmiä Ammattilaisversiona tarjottavan Taikamatka-pelin potentiaalisia asiakasryhmiä ovat: https://www.petranplaneetta.fi/fi-fi/

10 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Lastensuojelutyö Kunnat Kirkko Järjestöt Yksityiset kouluttajat Muita asiakasryhmiä: Mielenterveystyö Elämänhallinta valmennus Kasvatustyö Taikamatka-pelin kehittäjä Susanna Ojalehto on kartoittanut ammattilaisversion potentiaalisista asiakkaita ja laatinut näistä luettelon. Tässä selvityksessä potentiaalisia kohderyhmiä tarkastellaan uudestaan luvussa 3. Liiketoimintamallin määrittely.

11 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 3. Liiketoimintamallin määrittely Taikamatka-elämäntarinapelin liiketoimintamallin alustava määrittely toteutettiin kolmen tunnin mittaisena workshop-työskentelynä, johon osallistuivat Susanna Ojalehto, Terho Jylhälehto ja Virpi Martikainen. Liiketoimintamallia hahmotettiin kahdesta eri näkökulmasta Business Model Canvas - liiketoimintamallin kuvaamistyökalua hyödyntäen. Liiketoimintamallin määrittely tehtiin erikseen Taikamatka-pelin ammattilaisversiolle ja kuluttajaversiolle. Ammattilaisversio on ollut pelin kehittämisen lähtökohta ja kuluttajaversio on nähty mahdollisena jatkokehittämisen kohteena. Workshopin tuloksena syntyneiden liiketoimintamallien alustavat kuvaukset on esitetty alla olevissa kuvissa. Kuva 2. Taikamatka-pelin ammattilaisversion liiketoimintamallin alustava kuvaus.

12 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Kuva 3. Taikamatka-pelin kuluttajaversion liiketoimintamallin alustava kuvaus. Taikamatka-pelin ammattilaisversio positioituu ns. hyötypelimarkkinaan ja on b-tob liiketoimintaa. Tässä markkinassa liiketoimintamallit ovat lähellä ohjelmistoliiketoimintaa. Taikamatkan kuluttajaversio positioituu verkkopelien markkinaan ja on b-to-c liiketoimintaa. Tässä markkinassa korostuu sosiaalinen ulottuvuus.

13 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 4. Johtopäätökset ja suositukset 4.1. Kaupallinen potentiaali Pelitoimialan kehitys tukee pelillisten työvälineiden mukaan ottamista lasten kanssa tapahtuviin tilanteisiin. Pelaaminen on yleistynyt kaikissa kohderyhmissä ja ikäryhmässä 8-12-vuotiaat, pelit ovat kolmanneksi käytetyin media. Pelitilastot kertovat viihteellisten digitaalisten pelien suosion kasvusta, mutta hyötypelimarkkinan potentiaalista ei ole vielä tilastollisesti vahvaa näyttöä. Pelialan tuottamat ja mahdollistamat muiden toimialojen innovatiiviset palvelut ovat tulevaisuuden mahdollisuus peliyrityksille. Tällä hetkellä voimakkainta kasvu on ollut sosiaalisissa verkkopeleissä, kuten Facebook-peleissä. Voimakkaan kasvun alueella on myös voimakasta kilpailua. Erottuakseen muista täytyy jatkossa keskittyä laadukkaiden pelien tekemiseen. Pelkkä pelijakelun optimointi ei enää riitä. Taikamatka-pelin kaupallinen potentiaali on selvityksen tekijän näkemyksen mukaan kuluttajaversion kehittämisessä. Pelin muunneltavuus eri kohderyhmien käyttöön eri kieliversioilla sekä digitaalisen jakelun hyödyntäminen mahdollistaa liiketoiminnan skaalautuvuuden ja jatkuvuuden. Lisäksi lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen pelin avulla on yksi Taikamatka-peli-idean vahvuuksista. Kuluttajaversion ympärille voi myös rakentaa useita eri ansaintamalleja. Ammattilaisversion olemassa olo tuo uskottavuutta kuluttajaversion markkinointiin. Ammattilaisversion kaupallisen potentiaalin todentaminen vaatii kuitenkin jatkoselvityksiä sosiaalialan ammattilaisten asenteesta pelillistä työvälinettä kohtaan sekä kohderyhmän ostohalukkuudesta ja prosesseista Kaupallistamispolku Taikamatka-pelin kuluttajaversion mahdollinen kaupallistamispolku kuluvan vuoden osalta on tämän selvityksen valossa seuraavanlainen: 1. Ammattilaisversion demon tekeminen valmiiksi sovitulla tavalla 2. Päätös kuluttajaversion kehittämisestä 3. Kuluttajaversion yhteistyökumppaneiden hankkiminen a. Pelin kehitystiimi i. tiimissä täytyy olla pelin kehittämisen ja sosiaalisen pelaamisen vahva tuntemus ii. arvio kehitystyön vaatimista resursseista iii. projektisuunnitelma iv. luonnos liiketoimintastrategiasta b. Oikeiden yhteistyökumppaneiden valinta i. liikeidean kuvaus ja alustavat rahoitus- ja tulossuunnitelmat kumppanineuvotteluja varten ii. rahoittajat (TULI, ELY, Tekes) 4. Varsinaisen kehitystyön käynnistäminen jos rahoitus ja kumppanit kasassa

14 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 5. Liiketoimintastrategian täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen 6. Uusi rahoittajakierros Kehitystiimin kokoaminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen menevät toimenpiteinä osin lomittain Seuraavat askeleet Seuraavassa on yhteenvetoluettelo selvityksen tekijän suosittelemista seuraavista käytännön toimenpiteistä kehittäjälle Taikamatka idean eteenpäin viemiseksi. Arvion tekeminen siitä onko ammattilaisversiosta tehtävä demo riittävä pohja kuluttajaversion kehittämiselle ja uskottavuuden saamiselle vai pitääkö ammattilaisversiota vielä kehittää eteenpäin. o Jos kehittämistä vielä tarvitaan, niin se on suositeltavaa toteuttaa kehittämishankkeena, jossa rahoittajina ovat ammattilaisversion hyödyntäjät tai niiden tukiorganisaatiot (esim. RAY, THL, onko menossa hankkeita sosiaalityön alueella, johon pelin kehittämisen voi liittää?) o Pelastakaa Lapset ry:n kiinnostus liikekumppanuuteen Tekijänoikeudellisten ja teknisten kysymysten selvittäminen o Taikamatka-pelin tekijänoikeuksien kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet ammattilais- ja kuluttajaversioissa? o Pelin koodin suojaus? o Strategisesti oikean ohjelmointikoodin valinta Tutustuminen pelialaan lukemalla seuraavat dokumentit: o Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry o Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto o Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM 2008 o Pelikentän hahmottamiseksi luottamukselliset keskustelut aluksi Oulun alueella toimivien peliyritysten ja muiden relevanttien yritysten ja toimijoiden kanssa Taikamatkan peli-ideasta ja kaupallistamisesta. Samalla kumppanitunnusteluja. o HappyWise o LudoCraft o Wisecom o Oulu Wellness Instituutti (OWI) o Game Research Center ( Ammattilaisversion ja kuluttajaversion eriyttäminen o Ammattilaisversion mahdollinen jatkokehitys hankkeessa, ammattilaisversion liiketoiminnan operoinnista sopiminen kumppanin kanssa tai ammattilaisversion tekijänoikeuksien myynti o Keskittyminen kuluttajaversion kehittämiseen ja kaupallistamiseen Luvun 4.2 kaupallistamispolku

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry 1 Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020 Centre of Game Business, Research and Development Suomen Pelinkehittäjät ry 2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi... 2 Peliteollisuus maailmanlaajuisesti... 3

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku

Peliteollisuus - kehityspolku KATSAUS 303/2013 Peliteollisuus - kehityspolku KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva 1 KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva Peliteollisuus - kehityspolku 1. painos (Katsaus 303/2013)

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku. Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva

Peliteollisuus - kehityspolku. Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva Peliteollisuus - kehityspolku Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva 1 Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva Peliteollisuus - kehityspolku Lokakuu 2013 / 1 2 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja.

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

PESO. Pelillisyyden soveltaminen. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015. Esiselvitysraportti. Heikki Tikkanen 19.3.

PESO. Pelillisyyden soveltaminen. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015. Esiselvitysraportti. Heikki Tikkanen 19.3. PESO Pelillisyyden soveltaminen Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015 Esiselvitysraportti Heikki Tikkanen 19.3.2015 Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Personal Media Day. State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys. Helmikuu 2012. Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski

Personal Media Day. State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys. Helmikuu 2012. Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski Personal Media Day State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys Helmikuu 2012 Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski Sisällysluettelo Johdanto... 3 Työn tarkoitus ja tavoite... 3 Työn toteutus... 3 Johdon yhteenveto...

Lisätiedot

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Olli Sinerma Helsinki 5.5.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu vuorovaikutusprosessina katriina heljakka katriina.heljakka@aalto.fi

Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu vuorovaikutusprosessina katriina heljakka katriina.heljakka@aalto.fi Pelitutkimuksen vuosikirja 2010 Pelitutkimuksen vuosikirja 2010, s. 22 32. Toim. Jaakko Suominen ym. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/ ARTIKKELI Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Markkinoinnin laitos Tekijä Työn valvoja Salo Arto Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy

Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Kansainvälinen Liiketoiminta Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy Content

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010 NUMERO 2/2010 sivu 6 INNOVATION MILL -mallista Suomen elvyttäjä sivu 10 VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä sivu 16 VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille menestystarinat menestystarinat Technopolis-asiakkaat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot