Taikamatka - Tuli-selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taikamatka - Tuli-selvitys"

Transkriptio

1 Taikamatka - Tuli-selvitys Digital Media Finland Oy Virpi Martikainen

2 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde Taikamatka Selvityksen tavoitteet Työskentelytavat Markkina Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Hyötypelit Pelitoimialan arvoverkko Kilpailutilanne/benchmarking Potentiaalisia kohderyhmiä Liiketoimintamallin määrittely Johtopäätökset ja suositukset Kaupallinen potentiaali Kaupallistamispolku Seuraavat askeleet... 14

3 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde 1.1. Taikamatka TAIKAMATKA_tieto.doc: Taikamatka-elämäntarinapeli on lastensuojelutyössä käytettävä elämäntarinakone ja muistelupeli, jonka avulla voidaan leikinomaisin keinoin selvittää lapsen taustoja ja elämäntarinaa hänen kanssaan työskenteleville aikuisille. Lapsi käyttää peliä yhdessä lastensuojelutyön ammattilaisen kanssa. Peli antaa ammattilaiselle uuden tavan kohdata lapsi ja ymmärtää hänen elämäntarinaansa, jotta voisi ammattilaisena parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea lasta ja tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja. Lapselle peli antaa elämyksellisen ja itseilmaisua rikastuttavan mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pelin fokus Pelin tarkoitus on auttaa lasta kuvaamaan kokemaansa hänen asioistaan päättäville aikuisille, jotta nämä osaisivat helpommin tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja ja tukitoimia. Kyseessä ei ole varsinaisesti viihdepeli, mutta ehdottomasti sen on tarkoitus olla myös viihdyttävä. Taustaa Peli pohjautuu Susanna Ojalehdon (Taikamatka Tuotanto - Grafaello Oy:n aputoiminimi) alkuperäisideaan, joka voitti DiMeKe-hankkeen tuoteideakilpailun. Kilpailussa etsittiin pelillistä työskentelymallia lastensuojelutyöhön Pelastakaa lapset ry:lle. Palkintorahan turvin Susanna on kartoittanut lastensuojelutyön työskentelytapoja ja määritellyt peliin liittyviä tarpeita sekä kehittänyt pelin konseptia ja käyttölogiikkaa näihin tarpeisiin ja käyttötilanteeseen paremmin soveltuvaksi. Pelastakaa lapset ry:n nelihenkinen tiimi on toiminut innoittajana, sisällöllisten virikkeiden ja lastensuojelutyötä koskevien tietojen antajana sekä kehityksen sisällöllisenä testaajana. Määrittelyjen pohjalta Susanna on suunnitellut pelin käyttöliittymän toimintalogiikkaa ja visuaalista ulkoasua. Tekninen toteutus on määritelty ohjelmointityön toteuttavan oululaisen pelitalo HappyWise Oy:n kanssa. Pelistä on tarkoitus tuottaa demo, jolla voitaisiin havainnoida itse pelaamista ja testata sen toimivuutta käytännön tilanteessa. Peli on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se on sisällöllisesti helposti muunneltavissa erilaisten kohderyhmien käyttöön kuvahakemistoihin tallennettua grafiikkaa vaihtamalla ja täydentämällä.

4 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taikamatka-peli sopisi alustaksi paitsi lasten ja nuorten parissa tuki-, hoito- ja kasvatustyössä toimiville, mahdollisesti myös erilaisissa päihde-, kriisi- ja terapiatyössä toimiville muille tahoille. Peliä voisi käyttää myös erilaisten luovan toiminnan, elämänhallinnan tms. ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt asiakkaidensa kanssa. Ilman ohjauksellista osiota, sitä voisi ajatella käytettävän myös web-selaimella yksityisesti oman elämäntarinansa kuvaamiseen Selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteet ovat arvioida liikeidean potentiaalia määrittää liiketoimintamalli Selvityksen alatavoitteita ovat kuvata pelimarkkinan rakennetta ja volyymeja tunnistaa Taikamatka-pelin potentiaalisia kohderyhmiä kartoittaa onko tämän tyyppisiä pelejä olemassa ja mitä nämä pelit ovat kartoittaa mitä hinnoittelu- ja rahastusmalleja olisi käytettävissä ja arvioida mitä niistä Taikamatka-pelin kannattaisi hyödyntää tunnistaa potentiaalisia kumppaneita varmistaa idean kaupallinen potentiaali ja määritellä, miten sen hyödyntämisessä kannattaa edetä käytännössä tunnistaa mahdolliset kompastuskivet selvittää minkälainen kaupallistamispolku olisi kehitettävälle pelille tehokkain 1.3. Työskentelytavat Selvitystyön on laatinut Oulun ammattikorkeakoulun TULI-hankkeen toimeksiannosta konsultti Virpi Martikainen Digital Media Finland Oy:stä. Selvitystyö toteutettiin helmikuussa Selvitystyössä käytettiin seuraavia työskentelytapoja: - julkisista lähteistä saatavilla olevan markkinatiedon keruu ja analysointi - workshop liiketoimintamalleista - selvitysraportin laatiminen selvitettävistä asiakokonaisuuksista Selvityksen tekemistä ohjaavat lähtötiedot saatiin Susanna Ojalehdon ja Terho Jylhälehdon kanssa pidetyssä palaverissa ja Taikamatka-materiaaleista.

5 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 2. Markkina 2.1. Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Peliala on koko 2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava haara. Vuonna 2008 maailman peliteollisuuden arvo oli noin 50 miljardia dollaria. 1 Pelialan voimakkaan kansainvälisen kasvun takana nähdään nähdään olevan ainakin kolme merkittävää asiaa: 1) kuluttajaryhmien demografinen muutos, 2) uudet pelilaitteet, pelisisällöt ja jakelukanavat, 3) verkkopelaamisen ja pelien verkkojakelun voimakas yleistyminen sekä pelien linkittyminen sosiaalisuuteen (yhteisöllinen pelaaminen). Kuluttajaryhmien demografinen muutos on ilmeisin näistä tekijöistä. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä vuotiaasta suomalaisesta pelaa digitaalisia pelejä. Alle 40-vuotiaissa pelaajia on jo 93 prosenttia, joista aktiivisia 73 prosenttia. 2 Trendi on samansuuntainen muuallakin maailmassa. Nuoremmat ikäpolvet syntyvät pelikulttuurin keskelle, mutta samalla pelaaminen houkuttaa uusia pelaajia vanhemmista ikäpolvista. Varsinkin nuorten ja lasten keskuudessa digitaalisten pelien pelaaminen on tällä hetkellä tietyissä ikäryhmissä yksi suosituimmista mediakulutuksen ja ajankäytön muodoista. Digitaaliset pelit ovat 8-12-vuotiaiden lasten kolmanneksi suosituin media television ja internetin jälkeen. 3 Pelien parissa käytetty aika kasvaa, ja pelien linkittyminen sosiaaliseen mediaan vahvistaa tätä kehitystä. Suomen peliohjelmistoalan kattojärjestön Figman mukaan Suomessa myytiin 3,05 miljoonaa peliä vuonna 2010 ja niistä kertyi 108,6 miljoonan euron kokonaisvolyymi. Kasvua edellisvuodesta oli 7,4 prosenttia. Digitaalisesti pelejä myytiin 18 miljoonalla eurolla. Kasvua digitaalisessa jakelussa oli 3 miljoonaa eli 20 prosenttia. Yhteensä pelejä myytiin 126,6 miljoonalla eurolla. Figma arvioi, että pelitoimialan kokonaisvolyymi oli vuonna 2010 yli 300 miljoonaa euroa. Pelien lisäksi konsoleita myytiin 52,4 miljoonalla ja lisävarusteita 20 miljoonalla eurolla. 4 Peliala on Suomelle myös taloudellisesti merkittävä kulttuurivientiala. Viennin arvo vuonna 2008 oli kansallisen pelitutkimuksen ja teollisuuden keskuksen, Neogamesin, tekemän tutkimuksen mukaan noin 75 miljoonaa euroa. Pelialan tulevaisuuden mahdollisuuksien joukossa nähdään pelien digitaalinen jakelu, jonka ansiosta logistisia ja pakkauskustannuksia ei synny. Näin kehittäjälle jää aiempaa suurempi osuus tuotosta. 1 Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto 3 Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM

6 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taulukko 1. Pelitoimialan keskeisiä muutostekijöitä 5 Pelaajat Ennen Enimmäkseen hard core pelaajia Nyt Lapset Naiset Hard coret Seniorit Jne. Liiketoimintamallit Konsolimyynti Konsolimyynti Virtuaaliesineet Liittymä Mainonta Sovelluskaupat/Games as a service Vähittäiskauppa Kierrätyskauppa Maksaminen Käteinen, luottokortti Käteinen Luottokortti Mobiilimaksut Epäsuorat maksut Paypal tms. maksujärjestelmät Alustat Konsolit, tietokoneet Konsolit internet tietokoneet puhelimet Facebook ipad Interaktiivisuus Yksinpelaajat, maantieteellisesti rajatut moninpelit yhteisölliset onlinepelit Kansainvälisesti toimiala on vuosina kasvanut pelimyyntien valossa noin 12,8 % vuosittain. Suomessa liikevaihdon vuosittainen kasvu on ollut noin16,8 %. 6 5 Cartagena Capital 1/ Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry. 2010

7 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Hyötypelit Hyötypelit ovat pelejä, joilla on koulutuksellinen tai muutoin hyödyllinen sisältö, ja pelaamisella on myös muu kuin viihteellinen päämäärä. Pelin tai pelillisen ohjelmiston avulla voidaan perehdyttää uutta henkilöstöä, lisätä tuotteen tai palvelun tunnettuutta, tutustuttaa asiakas tuotteisiin tai palveluihin, informoida tai vaikuttaa asenteisiin, sekä kehittää osaamista. 7 Sektoreita, joilla hyötypelejä käytetään, ovat esimerkiksi: 8 opetus ja koulutus markkinointi ja viestintä liiketoiminnan kehittäminen teollisuus terveydenhuolto julkinen sektori ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Hyötypelit eivät ole oma peligenre, vaan kategoria peleille, joita käytetään eri tarkoituksiin. Hyötypelityyppejä ovat esimerkiksi: 9 terveyttä ja hyvinvointia edistävät pelit pelit mainos- ja viestintäkäyttöön koulutus- ja opetuspelit henkilöstön kehittämiseen tarkoitetut pelit tutkimuskäyttöön kehitetyt pelit tuotannon suunnitteluun ja kehitykseen käytettävät pelit. Hyötypelien markkinan odotettiin muutama vuosi sitten kasvavan voimakkaasti. Selkeää näyttöä tästä ei kuitenkaan tilastojen valossa ole. Pelitilastot keskittyvät kuluttajamyyntiin. Hyötypelien maksava asiakas on usein muu kuin loppukäyttäjä, joten näiden pelien myynti ei näy kuluttajatilastoissa. Arviot hyötypelien globaalista markkinavolyymista vaihtelevat yhdestä kymmeneen miljardiin dollariin

8 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Pelitoimialan arvoverkko Seuraavassa analysoidaan pelialan arvoverkkoa, jotta ymmärretään toimijoiden välisiä kytköksiä ja minkälaiset toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita Taikamatkan kannalta. Toimijoiden rooleja on kuvattu lyhyesti. Kuva 1. Pelitoimialan arvoverkko. Pelin kehittäjä luo pelin ja tekee tyypillisesti demon ja konseptin (hyötypelien kehittäjiä Suomessa: HappyWise, Ludocraft, Korento). Rahoittaja rahoittaa pelin kehittäjää luomaan pelin ja/tai perustamaan peliyrityksen. Julkaisija hankkii pelin kehittäjältä. Tyypillisesti julkaisija maksaa pelistä rojaltiperusteisen kompensaation, josta osa maksetaan etukäteen (ennen julkaisua). Julkaisija vastaa pelin julkaisemisesta kaupallisena tuotteena. Jotkut julkaisijat toimivat myös jakeljoina Jakelija toimittaa valmiin pelin kuluttajille vähittäiskaupan tai muun pelejä myyvän kanavan kautta. Myyjä/kanava myy ja toimittaa pelin kuluttajille (vähittäiskaupat, appstoret, pelikaupat). Agentti verkottaa pelin kehittäjän julkaisijan, jakelijan tai operaattorin kanssa. Operaattori pyörittää yhtä mobiilipelien myyntikanavaa ja tarjoaa kaistaa mobiilija verkkopelaamiseen. Operaattoreiden rooli on mobiilipelien jakelijana viime vuosina kaventunut päätelaitekohtaisten kanavien (esim. Applen Appstore, Android Market, Nokian Ovi Store, WP7 Market) ottaessa hallitsevan roolin pelien jakelukanavana.

9 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Maksujärjestelmien tarjoajat toimittavat myyjille/kanaville maksujärjestelmiä, joiden kautta kuluttajat voivat suorittaa maksun peleistä. (esim. Paypal, ApePayment, Suomen Verkkomaksut, Bad Piggy Bank) Alustavalmistaja/päätelaitetoimittaja toimittaa kuluttajille konsoleita tai muita alustoja, joilla kuluttaja voi pelata pelejä. Kuluttaja ostaa ja pelaa pelejä. Pelialan arvoverkon toimijoiden roolit voivat mennä osittain päällekkäin. Esimerkiksi julkaisijan rooli voi olla myös toimia rahoittajana sekä jakelijana. Peliteollisuus on ollut ja on yhä edelleenkin pääomavaltainen ala, jolle luonteenomaista on korkea riskitaso, kova kilpailu ja globaalit markkinat. Julkaisijan rooli on perinteisesti korostunut pelialalla. Digitaalinen jakelu kuitenkin mahdollistaa suoraviivaisen pelikehitysmallin, jossa fyysisen jakelun vaatimaa jakelija-vähittäiskauppa-porrasta ei enää tarvita. Taikamatkan potentiaalisia kumppaneita pelialan arvoverkossa ovat - muut pelin kehittäjät - myyjät/kanavat Kilpailutilanne/benchmarking Vastaavia sosiaalialalle suunnattuja digitaalisia hyötypelejä ei ole tunnistettu Lastensuojelutyössä käytettäviä pelillisiä välineitä ovat mm. pelikortit, joita tarjoaa Pesäpuu ry. 10 Lastensuojelutyössä käytettävistä välineistä on koottu sosiaalialan ammattilaissivustoille työkalupakkeja Yksi esimerkki verkossa pelattavista 5-15-vuotiaille lapsille suunnatuista viihdyttävistä ja samalla hyödyllisistä peleistä on Dramaforumin julkaisema ja Ludocraftin kehittämä pelimaailma Petran planeetta 14 Petran planeetan lähtökohtana on ollut rakentaa lapsille turvallinen ja hauskasti opettavainen pelimaailma, joka antaa lapselle ja aikuiselle aiheita yhdessä tekemiseen ja keskusteluun. Petran planeetta palvelua voi käyttää maksutta. Yhden, kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden mittaisella jäsenmaksulla pelaaja saa kuitenkin käyttöönsä enemmän toiminnallisia vaihtehtoja Potentiaalisia kohderyhmiä Ammattilaisversiona tarjottavan Taikamatka-pelin potentiaalisia asiakasryhmiä ovat: https://www.petranplaneetta.fi/fi-fi/

10 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Lastensuojelutyö Kunnat Kirkko Järjestöt Yksityiset kouluttajat Muita asiakasryhmiä: Mielenterveystyö Elämänhallinta valmennus Kasvatustyö Taikamatka-pelin kehittäjä Susanna Ojalehto on kartoittanut ammattilaisversion potentiaalisista asiakkaita ja laatinut näistä luettelon. Tässä selvityksessä potentiaalisia kohderyhmiä tarkastellaan uudestaan luvussa 3. Liiketoimintamallin määrittely.

11 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 3. Liiketoimintamallin määrittely Taikamatka-elämäntarinapelin liiketoimintamallin alustava määrittely toteutettiin kolmen tunnin mittaisena workshop-työskentelynä, johon osallistuivat Susanna Ojalehto, Terho Jylhälehto ja Virpi Martikainen. Liiketoimintamallia hahmotettiin kahdesta eri näkökulmasta Business Model Canvas - liiketoimintamallin kuvaamistyökalua hyödyntäen. Liiketoimintamallin määrittely tehtiin erikseen Taikamatka-pelin ammattilaisversiolle ja kuluttajaversiolle. Ammattilaisversio on ollut pelin kehittämisen lähtökohta ja kuluttajaversio on nähty mahdollisena jatkokehittämisen kohteena. Workshopin tuloksena syntyneiden liiketoimintamallien alustavat kuvaukset on esitetty alla olevissa kuvissa. Kuva 2. Taikamatka-pelin ammattilaisversion liiketoimintamallin alustava kuvaus.

12 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Kuva 3. Taikamatka-pelin kuluttajaversion liiketoimintamallin alustava kuvaus. Taikamatka-pelin ammattilaisversio positioituu ns. hyötypelimarkkinaan ja on b-tob liiketoimintaa. Tässä markkinassa liiketoimintamallit ovat lähellä ohjelmistoliiketoimintaa. Taikamatkan kuluttajaversio positioituu verkkopelien markkinaan ja on b-to-c liiketoimintaa. Tässä markkinassa korostuu sosiaalinen ulottuvuus.

13 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 4. Johtopäätökset ja suositukset 4.1. Kaupallinen potentiaali Pelitoimialan kehitys tukee pelillisten työvälineiden mukaan ottamista lasten kanssa tapahtuviin tilanteisiin. Pelaaminen on yleistynyt kaikissa kohderyhmissä ja ikäryhmässä 8-12-vuotiaat, pelit ovat kolmanneksi käytetyin media. Pelitilastot kertovat viihteellisten digitaalisten pelien suosion kasvusta, mutta hyötypelimarkkinan potentiaalista ei ole vielä tilastollisesti vahvaa näyttöä. Pelialan tuottamat ja mahdollistamat muiden toimialojen innovatiiviset palvelut ovat tulevaisuuden mahdollisuus peliyrityksille. Tällä hetkellä voimakkainta kasvu on ollut sosiaalisissa verkkopeleissä, kuten Facebook-peleissä. Voimakkaan kasvun alueella on myös voimakasta kilpailua. Erottuakseen muista täytyy jatkossa keskittyä laadukkaiden pelien tekemiseen. Pelkkä pelijakelun optimointi ei enää riitä. Taikamatka-pelin kaupallinen potentiaali on selvityksen tekijän näkemyksen mukaan kuluttajaversion kehittämisessä. Pelin muunneltavuus eri kohderyhmien käyttöön eri kieliversioilla sekä digitaalisen jakelun hyödyntäminen mahdollistaa liiketoiminnan skaalautuvuuden ja jatkuvuuden. Lisäksi lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen pelin avulla on yksi Taikamatka-peli-idean vahvuuksista. Kuluttajaversion ympärille voi myös rakentaa useita eri ansaintamalleja. Ammattilaisversion olemassa olo tuo uskottavuutta kuluttajaversion markkinointiin. Ammattilaisversion kaupallisen potentiaalin todentaminen vaatii kuitenkin jatkoselvityksiä sosiaalialan ammattilaisten asenteesta pelillistä työvälinettä kohtaan sekä kohderyhmän ostohalukkuudesta ja prosesseista Kaupallistamispolku Taikamatka-pelin kuluttajaversion mahdollinen kaupallistamispolku kuluvan vuoden osalta on tämän selvityksen valossa seuraavanlainen: 1. Ammattilaisversion demon tekeminen valmiiksi sovitulla tavalla 2. Päätös kuluttajaversion kehittämisestä 3. Kuluttajaversion yhteistyökumppaneiden hankkiminen a. Pelin kehitystiimi i. tiimissä täytyy olla pelin kehittämisen ja sosiaalisen pelaamisen vahva tuntemus ii. arvio kehitystyön vaatimista resursseista iii. projektisuunnitelma iv. luonnos liiketoimintastrategiasta b. Oikeiden yhteistyökumppaneiden valinta i. liikeidean kuvaus ja alustavat rahoitus- ja tulossuunnitelmat kumppanineuvotteluja varten ii. rahoittajat (TULI, ELY, Tekes) 4. Varsinaisen kehitystyön käynnistäminen jos rahoitus ja kumppanit kasassa

14 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 5. Liiketoimintastrategian täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen 6. Uusi rahoittajakierros Kehitystiimin kokoaminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen menevät toimenpiteinä osin lomittain Seuraavat askeleet Seuraavassa on yhteenvetoluettelo selvityksen tekijän suosittelemista seuraavista käytännön toimenpiteistä kehittäjälle Taikamatka idean eteenpäin viemiseksi. Arvion tekeminen siitä onko ammattilaisversiosta tehtävä demo riittävä pohja kuluttajaversion kehittämiselle ja uskottavuuden saamiselle vai pitääkö ammattilaisversiota vielä kehittää eteenpäin. o Jos kehittämistä vielä tarvitaan, niin se on suositeltavaa toteuttaa kehittämishankkeena, jossa rahoittajina ovat ammattilaisversion hyödyntäjät tai niiden tukiorganisaatiot (esim. RAY, THL, onko menossa hankkeita sosiaalityön alueella, johon pelin kehittämisen voi liittää?) o Pelastakaa Lapset ry:n kiinnostus liikekumppanuuteen Tekijänoikeudellisten ja teknisten kysymysten selvittäminen o Taikamatka-pelin tekijänoikeuksien kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet ammattilais- ja kuluttajaversioissa? o Pelin koodin suojaus? o Strategisesti oikean ohjelmointikoodin valinta Tutustuminen pelialaan lukemalla seuraavat dokumentit: o Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry o Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto o Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM 2008 o Pelikentän hahmottamiseksi luottamukselliset keskustelut aluksi Oulun alueella toimivien peliyritysten ja muiden relevanttien yritysten ja toimijoiden kanssa Taikamatkan peli-ideasta ja kaupallistamisesta. Samalla kumppanitunnusteluja. o HappyWise o LudoCraft o Wisecom o Oulu Wellness Instituutti (OWI) o Game Research Center ( Ammattilaisversion ja kuluttajaversion eriyttäminen o Ammattilaisversion mahdollinen jatkokehitys hankkeessa, ammattilaisversion liiketoiminnan operoinnista sopiminen kumppanin kanssa tai ammattilaisversion tekijänoikeuksien myynti o Keskittyminen kuluttajaversion kehittämiseen ja kaupallistamiseen Luvun 4.2 kaupallistamispolku

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI. Lastensuojelutyön kohtaamisväline

TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI. Lastensuojelutyön kohtaamisväline TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI Lastensuojelutyön kohtaamisväline Susanna Ojalehto /Taikamatka Tuotanto () versio 10.0 28.10.2010 Pelin ominaisuuksien esittely liitteessä Taikamatka-elämäntarinapeli Sisältö

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk kimmo.nikkanen@kajak.fi Kajak Games, Pressure Cooker Ympäristö Pisnes Osuuskunta EU-laajuisia tutkimustuloksia 25,4%

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

Pelit kansalliskokoelmassa

Pelit kansalliskokoelmassa Pelit kansalliskokoelmassa Lauri Ojanen & Aija Vahtola Kansalliskirjasto on kerännyt digitaalisia pelejä vuodesta 2008 alkaen, jolloin ne sisällytettiin arkistoinnin piiriin vapaakappaletoimintaa ohjaavassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Timo Seppälä Time: 10.11.2016 Place: Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Miksi digitalisaatio herättää keskustelua juuri nyt? 40y 98% 50(0) 1T 2 Suomalaiset yritykset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto Oppimispelit Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009 Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto LUMA näkyväksi 2002-2005 PedaGames 2005-2007 Game Bridge 2008-2010 Analogia TYÖELÄMÄ autenttisuus TOIMINTA- KOKONAISUUDET

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS Mikko Puustelli PELAAMINEN 1990-LUVULLA 1990-luvulla pelaajien näpeissä kului muun muassa Amiga 500, PlayStation, Nintendo 64 sekä PC-tietokoneet. Bill Bertram

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi 2 Esimerkkejä lisensoinnista Oman ydin - IPR:n tunnettuuden kasvu 3 Esimerkkejä lisensoinnista

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 8.9.2016 Suomessa on yksi maailman aktiivisimmista ja nopeimmin kasvavista peliteollisuuden aloista Lähde:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot