Taikamatka - Tuli-selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taikamatka - Tuli-selvitys"

Transkriptio

1 Taikamatka - Tuli-selvitys Digital Media Finland Oy Virpi Martikainen

2 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde Taikamatka Selvityksen tavoitteet Työskentelytavat Markkina Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Hyötypelit Pelitoimialan arvoverkko Kilpailutilanne/benchmarking Potentiaalisia kohderyhmiä Liiketoimintamallin määrittely Johtopäätökset ja suositukset Kaupallinen potentiaali Kaupallistamispolku Seuraavat askeleet... 14

3 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 1. Selvityksen kohde 1.1. Taikamatka TAIKAMATKA_tieto.doc: Taikamatka-elämäntarinapeli on lastensuojelutyössä käytettävä elämäntarinakone ja muistelupeli, jonka avulla voidaan leikinomaisin keinoin selvittää lapsen taustoja ja elämäntarinaa hänen kanssaan työskenteleville aikuisille. Lapsi käyttää peliä yhdessä lastensuojelutyön ammattilaisen kanssa. Peli antaa ammattilaiselle uuden tavan kohdata lapsi ja ymmärtää hänen elämäntarinaansa, jotta voisi ammattilaisena parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea lasta ja tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja. Lapselle peli antaa elämyksellisen ja itseilmaisua rikastuttavan mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pelin fokus Pelin tarkoitus on auttaa lasta kuvaamaan kokemaansa hänen asioistaan päättäville aikuisille, jotta nämä osaisivat helpommin tehdä lapsen edun mukaisia ratkaisuja ja tukitoimia. Kyseessä ei ole varsinaisesti viihdepeli, mutta ehdottomasti sen on tarkoitus olla myös viihdyttävä. Taustaa Peli pohjautuu Susanna Ojalehdon (Taikamatka Tuotanto - Grafaello Oy:n aputoiminimi) alkuperäisideaan, joka voitti DiMeKe-hankkeen tuoteideakilpailun. Kilpailussa etsittiin pelillistä työskentelymallia lastensuojelutyöhön Pelastakaa lapset ry:lle. Palkintorahan turvin Susanna on kartoittanut lastensuojelutyön työskentelytapoja ja määritellyt peliin liittyviä tarpeita sekä kehittänyt pelin konseptia ja käyttölogiikkaa näihin tarpeisiin ja käyttötilanteeseen paremmin soveltuvaksi. Pelastakaa lapset ry:n nelihenkinen tiimi on toiminut innoittajana, sisällöllisten virikkeiden ja lastensuojelutyötä koskevien tietojen antajana sekä kehityksen sisällöllisenä testaajana. Määrittelyjen pohjalta Susanna on suunnitellut pelin käyttöliittymän toimintalogiikkaa ja visuaalista ulkoasua. Tekninen toteutus on määritelty ohjelmointityön toteuttavan oululaisen pelitalo HappyWise Oy:n kanssa. Pelistä on tarkoitus tuottaa demo, jolla voitaisiin havainnoida itse pelaamista ja testata sen toimivuutta käytännön tilanteessa. Peli on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se on sisällöllisesti helposti muunneltavissa erilaisten kohderyhmien käyttöön kuvahakemistoihin tallennettua grafiikkaa vaihtamalla ja täydentämällä.

4 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taikamatka-peli sopisi alustaksi paitsi lasten ja nuorten parissa tuki-, hoito- ja kasvatustyössä toimiville, mahdollisesti myös erilaisissa päihde-, kriisi- ja terapiatyössä toimiville muille tahoille. Peliä voisi käyttää myös erilaisten luovan toiminnan, elämänhallinnan tms. ohjauksen parissa työskentelevät henkilöt asiakkaidensa kanssa. Ilman ohjauksellista osiota, sitä voisi ajatella käytettävän myös web-selaimella yksityisesti oman elämäntarinansa kuvaamiseen Selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteet ovat arvioida liikeidean potentiaalia määrittää liiketoimintamalli Selvityksen alatavoitteita ovat kuvata pelimarkkinan rakennetta ja volyymeja tunnistaa Taikamatka-pelin potentiaalisia kohderyhmiä kartoittaa onko tämän tyyppisiä pelejä olemassa ja mitä nämä pelit ovat kartoittaa mitä hinnoittelu- ja rahastusmalleja olisi käytettävissä ja arvioida mitä niistä Taikamatka-pelin kannattaisi hyödyntää tunnistaa potentiaalisia kumppaneita varmistaa idean kaupallinen potentiaali ja määritellä, miten sen hyödyntämisessä kannattaa edetä käytännössä tunnistaa mahdolliset kompastuskivet selvittää minkälainen kaupallistamispolku olisi kehitettävälle pelille tehokkain 1.3. Työskentelytavat Selvitystyön on laatinut Oulun ammattikorkeakoulun TULI-hankkeen toimeksiannosta konsultti Virpi Martikainen Digital Media Finland Oy:stä. Selvitystyö toteutettiin helmikuussa Selvitystyössä käytettiin seuraavia työskentelytapoja: - julkisista lähteistä saatavilla olevan markkinatiedon keruu ja analysointi - workshop liiketoimintamalleista - selvitysraportin laatiminen selvitettävistä asiakokonaisuuksista Selvityksen tekemistä ohjaavat lähtötiedot saatiin Susanna Ojalehdon ja Terho Jylhälehdon kanssa pidetyssä palaverissa ja Taikamatka-materiaaleista.

5 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 2. Markkina 2.1. Pelimarkkinan kuvaus Markkinan koko ja keskeisiä muutostekijöitä Peliala on koko 2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava haara. Vuonna 2008 maailman peliteollisuuden arvo oli noin 50 miljardia dollaria. 1 Pelialan voimakkaan kansainvälisen kasvun takana nähdään nähdään olevan ainakin kolme merkittävää asiaa: 1) kuluttajaryhmien demografinen muutos, 2) uudet pelilaitteet, pelisisällöt ja jakelukanavat, 3) verkkopelaamisen ja pelien verkkojakelun voimakas yleistyminen sekä pelien linkittyminen sosiaalisuuteen (yhteisöllinen pelaaminen). Kuluttajaryhmien demografinen muutos on ilmeisin näistä tekijöistä. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä vuotiaasta suomalaisesta pelaa digitaalisia pelejä. Alle 40-vuotiaissa pelaajia on jo 93 prosenttia, joista aktiivisia 73 prosenttia. 2 Trendi on samansuuntainen muuallakin maailmassa. Nuoremmat ikäpolvet syntyvät pelikulttuurin keskelle, mutta samalla pelaaminen houkuttaa uusia pelaajia vanhemmista ikäpolvista. Varsinkin nuorten ja lasten keskuudessa digitaalisten pelien pelaaminen on tällä hetkellä tietyissä ikäryhmissä yksi suosituimmista mediakulutuksen ja ajankäytön muodoista. Digitaaliset pelit ovat 8-12-vuotiaiden lasten kolmanneksi suosituin media television ja internetin jälkeen. 3 Pelien parissa käytetty aika kasvaa, ja pelien linkittyminen sosiaaliseen mediaan vahvistaa tätä kehitystä. Suomen peliohjelmistoalan kattojärjestön Figman mukaan Suomessa myytiin 3,05 miljoonaa peliä vuonna 2010 ja niistä kertyi 108,6 miljoonan euron kokonaisvolyymi. Kasvua edellisvuodesta oli 7,4 prosenttia. Digitaalisesti pelejä myytiin 18 miljoonalla eurolla. Kasvua digitaalisessa jakelussa oli 3 miljoonaa eli 20 prosenttia. Yhteensä pelejä myytiin 126,6 miljoonalla eurolla. Figma arvioi, että pelitoimialan kokonaisvolyymi oli vuonna 2010 yli 300 miljoonaa euroa. Pelien lisäksi konsoleita myytiin 52,4 miljoonalla ja lisävarusteita 20 miljoonalla eurolla. 4 Peliala on Suomelle myös taloudellisesti merkittävä kulttuurivientiala. Viennin arvo vuonna 2008 oli kansallisen pelitutkimuksen ja teollisuuden keskuksen, Neogamesin, tekemän tutkimuksen mukaan noin 75 miljoonaa euroa. Pelialan tulevaisuuden mahdollisuuksien joukossa nähdään pelien digitaalinen jakelu, jonka ansiosta logistisia ja pakkauskustannuksia ei synny. Näin kehittäjälle jää aiempaa suurempi osuus tuotosta. 1 Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto 3 Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM

6 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Taulukko 1. Pelitoimialan keskeisiä muutostekijöitä 5 Pelaajat Ennen Enimmäkseen hard core pelaajia Nyt Lapset Naiset Hard coret Seniorit Jne. Liiketoimintamallit Konsolimyynti Konsolimyynti Virtuaaliesineet Liittymä Mainonta Sovelluskaupat/Games as a service Vähittäiskauppa Kierrätyskauppa Maksaminen Käteinen, luottokortti Käteinen Luottokortti Mobiilimaksut Epäsuorat maksut Paypal tms. maksujärjestelmät Alustat Konsolit, tietokoneet Konsolit internet tietokoneet puhelimet Facebook ipad Interaktiivisuus Yksinpelaajat, maantieteellisesti rajatut moninpelit yhteisölliset onlinepelit Kansainvälisesti toimiala on vuosina kasvanut pelimyyntien valossa noin 12,8 % vuosittain. Suomessa liikevaihdon vuosittainen kasvu on ollut noin16,8 %. 6 5 Cartagena Capital 1/ Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry. 2010

7 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Hyötypelit Hyötypelit ovat pelejä, joilla on koulutuksellinen tai muutoin hyödyllinen sisältö, ja pelaamisella on myös muu kuin viihteellinen päämäärä. Pelin tai pelillisen ohjelmiston avulla voidaan perehdyttää uutta henkilöstöä, lisätä tuotteen tai palvelun tunnettuutta, tutustuttaa asiakas tuotteisiin tai palveluihin, informoida tai vaikuttaa asenteisiin, sekä kehittää osaamista. 7 Sektoreita, joilla hyötypelejä käytetään, ovat esimerkiksi: 8 opetus ja koulutus markkinointi ja viestintä liiketoiminnan kehittäminen teollisuus terveydenhuolto julkinen sektori ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Hyötypelit eivät ole oma peligenre, vaan kategoria peleille, joita käytetään eri tarkoituksiin. Hyötypelityyppejä ovat esimerkiksi: 9 terveyttä ja hyvinvointia edistävät pelit pelit mainos- ja viestintäkäyttöön koulutus- ja opetuspelit henkilöstön kehittämiseen tarkoitetut pelit tutkimuskäyttöön kehitetyt pelit tuotannon suunnitteluun ja kehitykseen käytettävät pelit. Hyötypelien markkinan odotettiin muutama vuosi sitten kasvavan voimakkaasti. Selkeää näyttöä tästä ei kuitenkaan tilastojen valossa ole. Pelitilastot keskittyvät kuluttajamyyntiin. Hyötypelien maksava asiakas on usein muu kuin loppukäyttäjä, joten näiden pelien myynti ei näy kuluttajatilastoissa. Arviot hyötypelien globaalista markkinavolyymista vaihtelevat yhdestä kymmeneen miljardiin dollariin

8 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Pelitoimialan arvoverkko Seuraavassa analysoidaan pelialan arvoverkkoa, jotta ymmärretään toimijoiden välisiä kytköksiä ja minkälaiset toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita Taikamatkan kannalta. Toimijoiden rooleja on kuvattu lyhyesti. Kuva 1. Pelitoimialan arvoverkko. Pelin kehittäjä luo pelin ja tekee tyypillisesti demon ja konseptin (hyötypelien kehittäjiä Suomessa: HappyWise, Ludocraft, Korento). Rahoittaja rahoittaa pelin kehittäjää luomaan pelin ja/tai perustamaan peliyrityksen. Julkaisija hankkii pelin kehittäjältä. Tyypillisesti julkaisija maksaa pelistä rojaltiperusteisen kompensaation, josta osa maksetaan etukäteen (ennen julkaisua). Julkaisija vastaa pelin julkaisemisesta kaupallisena tuotteena. Jotkut julkaisijat toimivat myös jakeljoina Jakelija toimittaa valmiin pelin kuluttajille vähittäiskaupan tai muun pelejä myyvän kanavan kautta. Myyjä/kanava myy ja toimittaa pelin kuluttajille (vähittäiskaupat, appstoret, pelikaupat). Agentti verkottaa pelin kehittäjän julkaisijan, jakelijan tai operaattorin kanssa. Operaattori pyörittää yhtä mobiilipelien myyntikanavaa ja tarjoaa kaistaa mobiilija verkkopelaamiseen. Operaattoreiden rooli on mobiilipelien jakelijana viime vuosina kaventunut päätelaitekohtaisten kanavien (esim. Applen Appstore, Android Market, Nokian Ovi Store, WP7 Market) ottaessa hallitsevan roolin pelien jakelukanavana.

9 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Maksujärjestelmien tarjoajat toimittavat myyjille/kanaville maksujärjestelmiä, joiden kautta kuluttajat voivat suorittaa maksun peleistä. (esim. Paypal, ApePayment, Suomen Verkkomaksut, Bad Piggy Bank) Alustavalmistaja/päätelaitetoimittaja toimittaa kuluttajille konsoleita tai muita alustoja, joilla kuluttaja voi pelata pelejä. Kuluttaja ostaa ja pelaa pelejä. Pelialan arvoverkon toimijoiden roolit voivat mennä osittain päällekkäin. Esimerkiksi julkaisijan rooli voi olla myös toimia rahoittajana sekä jakelijana. Peliteollisuus on ollut ja on yhä edelleenkin pääomavaltainen ala, jolle luonteenomaista on korkea riskitaso, kova kilpailu ja globaalit markkinat. Julkaisijan rooli on perinteisesti korostunut pelialalla. Digitaalinen jakelu kuitenkin mahdollistaa suoraviivaisen pelikehitysmallin, jossa fyysisen jakelun vaatimaa jakelija-vähittäiskauppa-porrasta ei enää tarvita. Taikamatkan potentiaalisia kumppaneita pelialan arvoverkossa ovat - muut pelin kehittäjät - myyjät/kanavat Kilpailutilanne/benchmarking Vastaavia sosiaalialalle suunnattuja digitaalisia hyötypelejä ei ole tunnistettu Lastensuojelutyössä käytettäviä pelillisiä välineitä ovat mm. pelikortit, joita tarjoaa Pesäpuu ry. 10 Lastensuojelutyössä käytettävistä välineistä on koottu sosiaalialan ammattilaissivustoille työkalupakkeja Yksi esimerkki verkossa pelattavista 5-15-vuotiaille lapsille suunnatuista viihdyttävistä ja samalla hyödyllisistä peleistä on Dramaforumin julkaisema ja Ludocraftin kehittämä pelimaailma Petran planeetta 14 Petran planeetan lähtökohtana on ollut rakentaa lapsille turvallinen ja hauskasti opettavainen pelimaailma, joka antaa lapselle ja aikuiselle aiheita yhdessä tekemiseen ja keskusteluun. Petran planeetta palvelua voi käyttää maksutta. Yhden, kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden mittaisella jäsenmaksulla pelaaja saa kuitenkin käyttöönsä enemmän toiminnallisia vaihtehtoja Potentiaalisia kohderyhmiä Ammattilaisversiona tarjottavan Taikamatka-pelin potentiaalisia asiakasryhmiä ovat: https://www.petranplaneetta.fi/fi-fi/

10 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Lastensuojelutyö Kunnat Kirkko Järjestöt Yksityiset kouluttajat Muita asiakasryhmiä: Mielenterveystyö Elämänhallinta valmennus Kasvatustyö Taikamatka-pelin kehittäjä Susanna Ojalehto on kartoittanut ammattilaisversion potentiaalisista asiakkaita ja laatinut näistä luettelon. Tässä selvityksessä potentiaalisia kohderyhmiä tarkastellaan uudestaan luvussa 3. Liiketoimintamallin määrittely.

11 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 3. Liiketoimintamallin määrittely Taikamatka-elämäntarinapelin liiketoimintamallin alustava määrittely toteutettiin kolmen tunnin mittaisena workshop-työskentelynä, johon osallistuivat Susanna Ojalehto, Terho Jylhälehto ja Virpi Martikainen. Liiketoimintamallia hahmotettiin kahdesta eri näkökulmasta Business Model Canvas - liiketoimintamallin kuvaamistyökalua hyödyntäen. Liiketoimintamallin määrittely tehtiin erikseen Taikamatka-pelin ammattilaisversiolle ja kuluttajaversiolle. Ammattilaisversio on ollut pelin kehittämisen lähtökohta ja kuluttajaversio on nähty mahdollisena jatkokehittämisen kohteena. Workshopin tuloksena syntyneiden liiketoimintamallien alustavat kuvaukset on esitetty alla olevissa kuvissa. Kuva 2. Taikamatka-pelin ammattilaisversion liiketoimintamallin alustava kuvaus.

12 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) Kuva 3. Taikamatka-pelin kuluttajaversion liiketoimintamallin alustava kuvaus. Taikamatka-pelin ammattilaisversio positioituu ns. hyötypelimarkkinaan ja on b-tob liiketoimintaa. Tässä markkinassa liiketoimintamallit ovat lähellä ohjelmistoliiketoimintaa. Taikamatkan kuluttajaversio positioituu verkkopelien markkinaan ja on b-to-c liiketoimintaa. Tässä markkinassa korostuu sosiaalinen ulottuvuus.

13 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 4. Johtopäätökset ja suositukset 4.1. Kaupallinen potentiaali Pelitoimialan kehitys tukee pelillisten työvälineiden mukaan ottamista lasten kanssa tapahtuviin tilanteisiin. Pelaaminen on yleistynyt kaikissa kohderyhmissä ja ikäryhmässä 8-12-vuotiaat, pelit ovat kolmanneksi käytetyin media. Pelitilastot kertovat viihteellisten digitaalisten pelien suosion kasvusta, mutta hyötypelimarkkinan potentiaalista ei ole vielä tilastollisesti vahvaa näyttöä. Pelialan tuottamat ja mahdollistamat muiden toimialojen innovatiiviset palvelut ovat tulevaisuuden mahdollisuus peliyrityksille. Tällä hetkellä voimakkainta kasvu on ollut sosiaalisissa verkkopeleissä, kuten Facebook-peleissä. Voimakkaan kasvun alueella on myös voimakasta kilpailua. Erottuakseen muista täytyy jatkossa keskittyä laadukkaiden pelien tekemiseen. Pelkkä pelijakelun optimointi ei enää riitä. Taikamatka-pelin kaupallinen potentiaali on selvityksen tekijän näkemyksen mukaan kuluttajaversion kehittämisessä. Pelin muunneltavuus eri kohderyhmien käyttöön eri kieliversioilla sekä digitaalisen jakelun hyödyntäminen mahdollistaa liiketoiminnan skaalautuvuuden ja jatkuvuuden. Lisäksi lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen pelin avulla on yksi Taikamatka-peli-idean vahvuuksista. Kuluttajaversion ympärille voi myös rakentaa useita eri ansaintamalleja. Ammattilaisversion olemassa olo tuo uskottavuutta kuluttajaversion markkinointiin. Ammattilaisversion kaupallisen potentiaalin todentaminen vaatii kuitenkin jatkoselvityksiä sosiaalialan ammattilaisten asenteesta pelillistä työvälinettä kohtaan sekä kohderyhmän ostohalukkuudesta ja prosesseista Kaupallistamispolku Taikamatka-pelin kuluttajaversion mahdollinen kaupallistamispolku kuluvan vuoden osalta on tämän selvityksen valossa seuraavanlainen: 1. Ammattilaisversion demon tekeminen valmiiksi sovitulla tavalla 2. Päätös kuluttajaversion kehittämisestä 3. Kuluttajaversion yhteistyökumppaneiden hankkiminen a. Pelin kehitystiimi i. tiimissä täytyy olla pelin kehittämisen ja sosiaalisen pelaamisen vahva tuntemus ii. arvio kehitystyön vaatimista resursseista iii. projektisuunnitelma iv. luonnos liiketoimintastrategiasta b. Oikeiden yhteistyökumppaneiden valinta i. liikeidean kuvaus ja alustavat rahoitus- ja tulossuunnitelmat kumppanineuvotteluja varten ii. rahoittajat (TULI, ELY, Tekes) 4. Varsinaisen kehitystyön käynnistäminen jos rahoitus ja kumppanit kasassa

14 Taikamatka Tuli-selvitys / versio 1.00/ (14) 5. Liiketoimintastrategian täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen 6. Uusi rahoittajakierros Kehitystiimin kokoaminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen menevät toimenpiteinä osin lomittain Seuraavat askeleet Seuraavassa on yhteenvetoluettelo selvityksen tekijän suosittelemista seuraavista käytännön toimenpiteistä kehittäjälle Taikamatka idean eteenpäin viemiseksi. Arvion tekeminen siitä onko ammattilaisversiosta tehtävä demo riittävä pohja kuluttajaversion kehittämiselle ja uskottavuuden saamiselle vai pitääkö ammattilaisversiota vielä kehittää eteenpäin. o Jos kehittämistä vielä tarvitaan, niin se on suositeltavaa toteuttaa kehittämishankkeena, jossa rahoittajina ovat ammattilaisversion hyödyntäjät tai niiden tukiorganisaatiot (esim. RAY, THL, onko menossa hankkeita sosiaalityön alueella, johon pelin kehittämisen voi liittää?) o Pelastakaa Lapset ry:n kiinnostus liikekumppanuuteen Tekijänoikeudellisten ja teknisten kysymysten selvittäminen o Taikamatka-pelin tekijänoikeuksien kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet ammattilais- ja kuluttajaversioissa? o Pelin koodin suojaus? o Strategisesti oikean ohjelmointikoodin valinta Tutustuminen pelialaan lukemalla seuraavat dokumentit: o Suomen pelitoimialan strategia , Visio Neogames & Suomen Pelinkehittäjät ry o Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans: Pelaajabarometri 2009 Pelaaminen Suomessa. Tampereen yliopisto o Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa, LVM 2008 o Pelikentän hahmottamiseksi luottamukselliset keskustelut aluksi Oulun alueella toimivien peliyritysten ja muiden relevanttien yritysten ja toimijoiden kanssa Taikamatkan peli-ideasta ja kaupallistamisesta. Samalla kumppanitunnusteluja. o HappyWise o LudoCraft o Wisecom o Oulu Wellness Instituutti (OWI) o Game Research Center ( Ammattilaisversion ja kuluttajaversion eriyttäminen o Ammattilaisversion mahdollinen jatkokehitys hankkeessa, ammattilaisversion liiketoiminnan operoinnista sopiminen kumppanin kanssa tai ammattilaisversion tekijänoikeuksien myynti o Keskittyminen kuluttajaversion kehittämiseen ja kaupallistamiseen Luvun 4.2 kaupallistamispolku

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Digitaaliset pelit lasten ja nuorten arjessa

Digitaaliset pelit lasten ja nuorten arjessa Digitaaliset pelit lasten ja nuorten arjessa Frans Mäyrä & Juho Karvinen Informaatiotieteiden yksikkö TRIM/Game Tampereen yliopisto email: frans.mayra@uta.fi & juho.karvinen@uta.fi Taustaa Pelitutkimus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI. Lastensuojelutyön kohtaamisväline

TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI. Lastensuojelutyön kohtaamisväline TAIKAMATKA-ELÄMÄNTARINAPELI Lastensuojelutyön kohtaamisväline Susanna Ojalehto /Taikamatka Tuotanto () versio 10.0 28.10.2010 Pelin ominaisuuksien esittely liitteessä Taikamatka-elämäntarinapeli Sisältö

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk kimmo.nikkanen@kajak.fi Kajak Games, Pressure Cooker Ympäristö Pisnes Osuuskunta EU-laajuisia tutkimustuloksia 25,4%

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Pelit kansalliskokoelmassa

Pelit kansalliskokoelmassa Pelit kansalliskokoelmassa Lauri Ojanen & Aija Vahtola Kansalliskirjasto on kerännyt digitaalisia pelejä vuodesta 2008 alkaen, jolloin ne sisällytettiin arkistoinnin piiriin vapaakappaletoimintaa ohjaavassa

Lisätiedot

MITEN TRAVIAN TAPETAAN? SELAINPOHJAISEN

MITEN TRAVIAN TAPETAAN? SELAINPOHJAISEN MITEN TRAVIAN TAPETAAN? SELAINPOHJAISEN MASSIIVIMONINPELIN HIDAS TAIVALLUS SUUNNITTELUPÖYDÄLTÄ MAAILMALLE TWITTER: @PYRYL BLOG: PYRY.LEHDONVIRTA.COM 1 Kuka? Pyry Lehdonvirta, DI YriBäjä Casual ConJnent

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Aika Rahoitus Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Odotukset: Tilaaja(t), toteuttaja(t) Osaaminen: Liikaa tietoa/liian vähän tietoa Sopimusasiat (tekijänoikeus, tilauksen toimitussopimus, yhteistyösopimus)

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Pelitaito-projekti EHYT ry:n viisivuotinen projekti (2010 2014) Pelaamisella tarkoitetaan digitaalista

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ. Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke

PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ. Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke Peli Pelaaminen Pelaamisen muodot Perinteiset pihapelit Vanhat tutut korttipelit (pasianssit, tuppi...) Pulmapelit (Sudoku,

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Pelillisyys lappilaisessa liiketoiminnassa - kysely (Google forms)

Pelillisyys lappilaisessa liiketoiminnassa - kysely (Google forms) Pelillisyys lappilaisessa liiketoiminnassa - kysely (Google forms) Lappilaiset oppilaitokset tekevät yhteistyötä vahvistaakseen pelialaan ja pelillisyyden monialaiseen soveltamiseen keskittyvää koulutusta

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Seniorit ja tietokonepelit. Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta. Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry

Seniorit ja tietokonepelit. Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta. Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry Seniorit ja tietokonepelit Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry 1 Seniorit ovat erilaisia Kiinnostus tietokonepelien pelaamiseen vaihtelee tietokonepelien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pelit (ja sosiaalinen media) matkailussa. Jaakko Suominen FT, digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopisto / Porin yliopistokeskus

Pelit (ja sosiaalinen media) matkailussa. Jaakko Suominen FT, digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopisto / Porin yliopistokeskus Pelit (ja sosiaalinen media) Jaakko Suominen FT, digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopisto / Porin yliopistokeskus Esitelmän tarkoitus Esitellä, millä kaikilla erilaisilla tavoilla pelaaminen

Lisätiedot

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry 1 Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020 Centre of Game Business, Research and Development Suomen Pelinkehittäjät ry 2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi... 2 Peliteollisuus maailmanlaajuisesti... 3

Lisätiedot

Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla

Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla Anna-Laura Marjeta Sosiaalipsykologi, projektisuunnittelija Pelitalo Helsingin nuorisoasiainkeskus 5.2.2014 Päivän ohjelma 12.00-12.15

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa?

Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Mitä mahdollisuuksia pelillisyys avaa vakavahenkisessä toiminnassa? Antti Villberg Semantum Oy 22.5.2014 MOSAIC Pelityöpaja Ongelmanasettelu koulutus ja kehittäminen työelämässä Työympäristöt muuttuvat

Lisätiedot

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Millainen on hyvä uusien ansaintamallien kehityshanke? Jari Muikku Tekesin aamiaisseminaari 4.6.2015

Millainen on hyvä uusien ansaintamallien kehityshanke? Jari Muikku Tekesin aamiaisseminaari 4.6.2015 Millainen on hyvä uusien ansaintamallien kehityshanke? Jari Muikku Tekesin aamiaisseminaari 4.6.2015 Ansaintamallit 19.5 5.5 4.6 Agenda 1. Uudet ansaintamallit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS Mikko Puustelli PELAAMINEN 1990-LUVULLA 1990-luvulla pelaajien näpeissä kului muun muassa Amiga 500, PlayStation, Nintendo 64 sekä PC-tietokoneet. Bill Bertram

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Pelien, mobiilisovellusten ja verkkopalvelujen kaupallistaminen Kivinet Tampere 5.2.2014 Tanu- MaA Tuominen partneri ja perustajaosakas Vision+ Fund TANU-MATTI

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 10 Sisältö 5.1 (Riski)rahoittajia Ylä-Savoon... 3 5.2 biodieselin valmistus... 4 5.3 Biodiesel ja ympäristö... 5 5.4 Asiantuntijapalvelut...

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto Oppimispelit Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009 Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto LUMA näkyväksi 2002-2005 PedaGames 2005-2007 Game Bridge 2008-2010 Analogia TYÖELÄMÄ autenttisuus TOIMINTA- KOKONAISUUDET

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 8.9.2016 Suomessa on yksi maailman aktiivisimmista ja nopeimmin kasvavista peliteollisuuden aloista Lähde:

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä. Olli Raatikainen 13.5.2014 Viestintätieteet

Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä. Olli Raatikainen 13.5.2014 Viestintätieteet Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä Olli Raatikainen Viestintätieteet Digitaaliset pelit? Digitaalisilla peleissä viitataan yleensä konsoleilla, PC:llä ja mobiililaitteilla (puhelimet ja

Lisätiedot

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto 3.12.2012 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Suomen Verkko-Opisto -hanke Suomen Verkko-Opisto 1 19.05.2011-31.12.2012 Taustojen selvitys,

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot