Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999"

Transkriptio

1 Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso Tulosyksikkö - vakiohierarkia Nimitys Tulosyksikköalue H11 Tampereen kaupunki 111 Päätöksenteko ja konserniohjaus Tilinpäätöksen laatiminen Konsernihallinto Konsernihallinnon yhteiset Yhteiset Kaupungin Yhteiset Suurtapahtumat Yhteiset tilaukset Vanhan eläkesäännön mukaiset eläkkeet Liittymät Päätöksenteko Kaupunginvaltuusto Toimielimet yhteiset Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pormestari Suunnittelukokous Heja Yhteiset Liiketoimintajaosto Kansainväliset asiat Tilaajalautakunnat Yhteiset Kaupunkiymp kehittäminen Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeinopalvelut Elämänlaatu- ja sivistyspalvelut Toimintakykyä ja ter Ikäihmisten palvelut Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Seudullinen joukkoliikenne, lautakunta Jätehuoltojaosto Apulaispormestarit Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Toimikunnat Tiederahaston toimikunta Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Maahanmuuttajaneuvosto Konsernihallinnon yksiköt

2 11121 Sisäinen tarkastus Yhteiset, sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat Raatihuone Yhteiset Riskienhallinta Viestintä Hyvinvointipalvelut Päätösvalmistelu Lakiasiat Kuntademokratia Asianhallinta Päätösvalmistelu Tietohallinto ICT projektit Tietohallintoyksikkö Jatkuvat ICT palvelut Hallinta ja kumppanuudet Toimintayhteistyö ICT palvelut ICT kehitys Henkilöstöyksikkö Koulutus ja kehittäminen Työhyvinvointi Sopimusasiat Henkilöstöyksikkö Sopijajärjestötoiminta Talous- ja liiketoimintaryhmä Yhteiset Taloussuunnittelu Laskenta Strategiat Sijoitus ja rahoitus v Liiketoiminta Kaupunkikehitysryhmä Strategiset projektit Yhteiset (ty ja kp) Maapolitiikka Asuntopolitiikka Strategiset projektit Kestävä yhdyskunta Asumispalvelut Tilaajaorganisaatio Yhteiset Strateginen tilaajaosaaminen 11132

3 Hallinto ja tuki Muut asiamiehet Tilaajaorganisaation yhteiskustannukset Sosiaaliasiamiehet Potilasasiamies Tapahtumatoimisto Lapset ja nuoret Lanu / Yhteiset Luotsi Päivähoidon asiakaspalvelu Osaaminen ja elinkeinot Osela / Yhteiset Elämänlaatu ja sivistys Elsi / Yhteiset Toimintakyky ja terveys Tote / Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Loisto Vammaispalvelut Ympäristöterveys Kotiutustiimi Ikäihmiset Ikäihmisten hyvinvointi / yhteiset Laitoshoidon asiakasohjausyksikkö Veteraanikuntoutus Asiakasmaksuyksikkö Omaishoidon tuen toimisto Kotihoidon asiakasohjausyksikkö Ikäpiste Kaupunkiympäristön kehittäminen Kake / Yhteiset Yleisten alueiden suunnittelu Maankäytön suunnittelu Rakentaminen ja kunnossapito Joukkoliikenne Joukkoliikenne Joukkoliikenteen asiakaspalvelu Viranomaistoiminta Rakennusvalvonta Ympäristösuojelu Kaupunkimittaus Pysäköinninvalvonta Katutilavalvonta Kohdistamattomat Orivesi yhteistoiminta-alue TIO:n liikkeenluovutus 11199

4 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Sähkölaitoksen yhtiöittäminen Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Palvelupiste Franckell Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiinteistö- ja asuntolautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntapalvelut Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kotilahti Apulaiskaupunginjohtaja Sillanaukee Apulaiskaupunginjohtaja Eskonen Yhteiset Edustusautot Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta Sosiaaliasiamiehet Kuluttajaneuvonta Potilasasiamies Kunnallisverotus Palvelujen kehittäminen Aluekeskusohjelma Kassanhallinta v Henkilöstökassa v Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden hallinta Kassanhallinta Omistajaohjaus Henkilöstökassa Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Ikäpiste Yhteiset Kansainvälinen toiminta Yhteiset Elinkeinojen edistäminen Maataloushallinnon viranomaispalvelut Työvoimanpalvelukeskus EU-projektitoiminnan tuki Työvoimapoliittiset projektit Matkailupalvelut Matkailun kehitys Matkailun markkinointi Tapahtumatoimisto Terveydensuojelu Eläinlääkintä Hallinto Asiakaspalvelut Hallinto- ja viranomaistoiminta Vuokra-asunnot Yhteiset Kiinteistöt sekä niiden osat Kiinteistönmuodostus ja rekisterit Strategiset projektit Yhteiset Yleiskaavat Asemakaavat 11150

5 Asiantuntijapalvelut ja verkostoituminen Yhteiset Suunnittelu Katupalvelupiste Pysäköinninvalvonta Romuajoneuvot Katujen kunnossapito Lumen ja maan vastaanotto Viheralueiden kunnossapito Suunnittelu Maarakennus Viherrakentaminen Joukkoliikenneyksikkö Rakennusvalvonta Hallinto Ympäristöterveys Ympäristönsuojelu Elintarvikevalvonta Eläinlääkärit Luontokoulu Rakennuttaminen,kunnossapito ja valvonta Tuki- ja asiakaspalvelut Ydinprosessien käytöstä poistuneet ty:t Hallinto- ja tukipalvelut Rakennusvalvonta Ympäristövalvonta Kulttuuripalvelut taidelaitosten avust Vapaan sivistystyön muu tuotanto Vapaan sivistystyön palvelut Liikuntapalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut oma tuotanto Museopalvelut muu tuotanto Museopalvelut oma tuotanto Museopalvelut oma tuotanto / Sara Hilden Kirjastopalvelut Vapaa-ajan palvelut yhteiset Lastenkulttuuri taite-toiminta Oma tuotanto taiteen perusopetus Osaamisen edistäminen Osaamisen edistäminen Yhteiset elke Tampere-talo Musiikkioppilaitokset Teatterit Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Yhteiset asumis-,hoito- ja kunt.palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Yhteiset pitkäaikaishoidon ja hoivan pal Konserniavustus liikelaitokselle Veteraaniliput Opiskelijaliput Teiskon liikenteen järjestäminen Seutulippu Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoito Yhteiset 11153

6 Oma tuotanto Ostopalvelupäiväkodit Muut päivähoitopalvelut Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Lakisääteinen kotihoidon tuki Kotihoidon tuen kuntalisä Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Perusopetus Oma tuotanto Ostopalvelut Perusopetus yhteiset Psykososiaalisen tuen palvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Psykosos.palvelut yhteiset Omaishoito alle 21 v Oriveden psykososiaalisen tuen palvelut Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Neuvola- ja terv.huolto yhteiset Vapaa-ajan palvelut Nuorisopalvelut oma tuotanto Lastenkulttuuri oma tuotanto Vapaa-ajan palvelut muu tuotanto Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Palvelukok. / osaaminen ja elinkeinot Osaamisen ja elinkeinojen ed. yhteiset Toisen asteen koulutus, lukiot Toisen asteen koulutus, ammatillinen kou Ammattikorkeakoulutus Osaamisen edistäminen Muu tuotanto Elinkeinojen edistäminen Oma tuotanto Muu tuotanto Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Palvelukokonaisuudet Liikuntapalvelut oma tuotanto Harrastamisen ja omaeht. hyvinvoinnin ed Kulttuuripääoma Kulttuuri ja liikuntakasvatus Kulttuuri ja liikuntatapahtumat Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

7 Vammaispalvelut muu tuotanto Yhteiset vammaispalvelut Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Oriveden vammaispalvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Yhteiset perusterveydenhuollon avopalv Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Yhteiset päihd. ja mielenterv.palv Oriveden päihde- ja mielenterveyspalvelu Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Yhteiset erikois.sair.hoito Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Yhteiset sos.tuen palvelut Pakolaisten toimeentulotuki Paluumuuttajien toimeentulotuki Alaikäisten turvap..hak. vast.ottokeskus Oriveden sosiaalisen tuen palvelut Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Yhteiset kotona as.tukevat palvelut Omaishoito yli 21 v Kotiin annettavat palvelut Sotainvalidien kotihoito Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Hoidon ja asum. yhd. palv./ oma tuotanto Hoidon ja asum. yhd. palv./ muu tuotanto Yhteiset / Hoidon ja asum. yhd. palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Pelastustoimi Maksuosuus Poikkeusolojen johtotilat Joukkoliikenne Yhteiset

8 Kaupunkiliikenne Teiskon liikenne Seutuliikenne Yhteiset / joukkoliikenne Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maanhankinta, kiinteistön muodostus Maankäytön suunnittelu Yleisten alueiden suunnittelu Strategiset projektit Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläp Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta Rahastot Vahinkorahasto Asumisenrahasto Käytöstä poistuneet Autovahinkorahasto Tapaturmarahasto Yleinen vahingonkorvausrahasto Takausvastuurahasto Avopalvelut Avopalvelujen hallinto Yhteiset Yhteiset Avopalvelujen hallinto Johtokunta Arkistopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaaliasemat yhteiset Yhteiset Sosiaalipäivystys Sosiaaliasema Satama Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Ehkäisevä työ yhteiset Etsivä työ Nopean puuttumisen perhetyö Perhetukikeskukset Perhetukikeskusten yhteiset Perhehoidon tuki Tukipalvelut Päiväperho Päiväperho 12217

9 12218 Nuorisopooli Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Nuorisoikäisten kriisihoito Nuorisoikäisten avohuollolliset palvelut EI KÄYTÖSSÄ Kuusikon petuke Kissanmaan petuke Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut EI KÄYTÖSSÄ Raholan Petuke EI KÄYTÖSSÄ Raholan petuke Orivesi Sosiaalipäivystys Sijais- ja jälkihuolto Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Päiväperho Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut Perhehoidon tuki Läntinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Itäinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö EI KÄYTÖSSÄ Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Sosiaalityö Linna Eteläinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Perhetyö Ehkäisevä perhetyö Lastensuojelun perhetyö Orivesi Sosiaalityö Perhetyö Sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut

10 Pirkanmaan sovittelutoimisto Aikuissosiaalityö Orivesi aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteiset Talous- ja velkaneuvonta Toimeentulotuki Toimeentuloturva yhteiset Tukipalvelut Toimeentulotuki Maahanmuuttajapalvelut Tulkkikeskus Pakolaistoiminta Maahanmuuttajanuorten kotoutumispalvelut Kehitysvammaisten avopalvelut Kehvamm. yhteiset Asumispalvelut Hällänpyöränkoti Korvenkoti Puuwilla Rantaraittikoti Kaarilan ryhmäkoti Työ- ja päivätoiminta Aurinkomaa Tesoman toimintakeskus Tuomikallio Wärjäämö Pellava Pappilanpuisto Lasten ja nuorten terveyspalvelut Raitsu Terveydehuollon puheterapeutit Lasten ja nuorten terv. palv. yhteiset Lasten ja nuorten poliklinikka Ehkäisyneuvola Nuorisoneuvola Opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvola Neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto Neuvolapalvelujen yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Vastaanottotoiminta

11 Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide- ja konsultaatio Tartuntatautien valvonta Diabetesvastaanotto Yhteiset Aikuisneuvonta Aikuisten terveystarkastukset Keskitetty hoitotarvikejakelu Terveysasemat yhteiset Lielahti Rahola-Pispala Tesoma Pyynikki Tipotie Atala Kämmenniemi Linnainmaa Tammelakeskus Hervanta Kaukajärvi Hatanpää Erityistyöntekijät Terveydenhuollon psykologit Ravitsemusterapia Kuntoutus Avohuollon kuntoutus Rintamaveteraanien kuntoutus Apuvälineyksikkö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Yhteiset Mielenterveyspalvelut Nuorisopsykiatrian yksikkö Päiväsairaalat Päiväsairaala Päiväsairaala Päiväsairaala Psykiatrian yksiköt Yhteiset Linnainmaa Etelä Hervanta Keski-Tampere Keski-Tampere Länsi Itä Kaukajärven mielenterveystoimisto Tesoma Yhteiset Tipotie Sarvis Hallituskatu Tehostettu kotityöryhmä Akuuttipsykiatrian poliklinikka Maahanmuuttajien kuntoutustyöryhmä 12247

12 12248 Päihdepalvelut Selviämisasema Katkaisuhoitoasema EI KÄYTÖSSÄ Yhteiset Tampereen asumispäivystys ja tukiasumise Päihtyneiden päiväkeskus Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelu Oriveden mielenterveystoimisto Vanamokoti Nuorisopsykiatria Päihdepalvelut Kotihoito Yhteiset Kotihoidon palvelut Kotihoito Kotihoidon erillispalvelut Kotihoito länsi Kotihoito itä Kotihoito etelä Päiväkeskustoiminta Nekalan päiväkeskustoiminta Yhteiset Annikin päiväkeskus Pappilanpuiston päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Pispan päiväkeskus Vanhusten päivätoiminta Yhteiset Korttelikerhot Männistöntupa Venlantupa Peipontupa Palvelukeskustoiminta Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispalan palvelukeskus Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Pappilanpuiston palvelukeskus Pappilanpuiston palvelukeskus EI KÄYTÖSSÄ Takahuhdin kanttiini 12277

13 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Yhteiset Yhteiset Vastaanottokeskus Paluumuuttajat Yhteiset Sosiaalipalvelujen neuvonta Sosiaaliasema Sarvis Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteiset Terveyspalvelujen hallinto Elatusturva Läntinen Linnainmaa Tammela-Kaleva Hatanpää Hervanta Kaukajärvi Perintä Kuntouttava työtoiminta Avohuoltopalvelut yhteiset Avotyö Kotiutuspalvelut Kohtaamispaikka ja avotyö Perhekuntoutus Korvaushoito Päiväperhon neuvola Kriisi- ja katkaisuhoito Päihdeperhekuntoutus Päiväperhon avotyö Kohtaamispaikka Lasten osastohoito Perhekuntoutus Päivystys Lastenpsykiatrinen kuntoutus Yhteiset Asiakasohjaus Perhehoito Ostopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Yhteiset Päivystys Yhteiset Keskusäitiysneuvola Gynekologien vastaanotto Yhteiset Yhteiset Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Neuvolapalvelut Kouluterveydenhuolto 12280

14 Kotiutustiimi Vastaanottotoiminta Aikuisten sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Aktivointi Yhteiset KOHO-palvelu Vaihtoehtoinen toime Raittius- ja päihdehuolto Yhteiset Päihdetyön asiakasohjaus Ehkäisevä päihdetyö A-klinikkapalvelut Katkaisuhoito ja kuntoutus Nuorisoasemapalvelut Päihdekuntoutus Huumekuntoutus A-killan palvelut Avopalvelut (ent. lastupalvelut) Tukipalvelut Erityistyöryhmä Perhehoidon tukiryhmä Koulutus Hatanpää Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Hervanta Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Kotihoidon tukipalvelut Yhteiset Sotavammaisten tukipalvelut Ateriapalvelut Turvapalvelut Siivouspalvelut Kuljetuspalvelut Muut tukipalvelut Laitoshoito Yhteiset Luottamustehtävät MOP-osasto Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö laitehuolto Hatanpää kiinteistöhuolto Hatanpää kuljetus Tekninen yksikkö Kauppi 12560

15 Koukkuniemi kiinteistöhuolto Koukkuniemi kuljetus Tekninen yksikkö työllistämistoiminta Sairaalahoito Sairaalahoito yhteiset Geriatrian poliklinikat Geripoli yhteiset Kauppi Geripoli Hapsy Geripoli Kaupin sairaala Kausa yhteiset A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala Hatanpään psykogeriatrinen Hapsy yhteiset U1 Hapsy K03 Hatanpään psykogeriatrinen K04 Hatanpään psykogeriatrinen K11 Hatanpään psykogeriatrinen K12 Hatanpään psykogeriatrinen Päihdehuollon laitokset Palhoniemi Palhoniemen kanttiini Tyrkkölä Rauhaniemen sairaala Rausa yhteiset Kanta Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala geriatrian poliklin Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon yhteiset Koukkuniemen yleispalvelut Urpula Havula Varpula Iltala Koivula alakerta Koivula yläkerta Kanttiini Käytöstä poistuneet tulosyksiköt

16 VIP-henkilöstö Johtokunta Hoitotyön tukipalvelut Yhteiset Hatanpään geriatrinen Yhteiset Vuodeosastohoito Psykogeriatrinen poliklinikka Yhteiset Vuodeosastohoito Päiväsairaala Poliklinikka Yhteiset Vanhainkotihoito Sairaalahoito Poliklinikka Kanttiini Yhteiset Geriatrinen kuntoutus Yhteiset Yhteiset Tampereen ensisuoja ja kuntoutumiskoti Väliaikainen asuminen Tuettu asuminen Yhteiset Männistötupa Venlantupa Peipontupa Yhteiset Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Takahuhdin palvelukeskus Takahuhdin kanttiini Yhteiset Annikin päiväkeskus Kyllikin päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Koukkuniemen päiväkeskus Pispan päiväkeskus Rausa Geripoli -ei käyttöön Hallinto- ja tukipalvelut SAS Hatanpään psykogeriatrinen Kaupin sairaala Kanttiini Koukkuniemen vanhainkoti Vanhusten päivätoiminta Korttelikerhot Saarentupa Vilpuntupa Palvelukeskustoiminta

17 12541 Pispan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Takahuhdin palvelukeskus Päiväkeskustoiminta Vammaispalvelut Yhteiset Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Vammaisten suojatyö Kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Päihdehuollon asumispalvelut Päiväkeskuspalvelu Mielenterveyspalvelut Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Työ- ja päivätoiminta Omaishoito Yhteiset Omaishoidon tuki alle 18v Omaishoidon tuki yli 18v Omaishoitajavapaa alle 18v Omaishoitajavapaa yli 18v Vanhusten palveluasuminen Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskuspalvelu Lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 126UUSIORG v uusi organisaatio Erikoissairaanhoidon hallinto Johto Hallinto, yhteiset Hallinto, sairaalan yhteiset Hallinto, erikoissairaanhoidon johtokunt Hallinto, johto Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut, yhteiset Talous- ja hallintopalvelut, henkilöstö 12666

18 12667 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut, yhteiset Henkilöstöpalvelut, henkilöstö Sisätautien hoitolinja Sisätautien palvelulinja, johto Sisätautien palvelulinja, yhteiset Vip-henkilöstö, sisätaudit Sisätaudit Sisätaudit, yhteiset Sisätaudit, lääkärit SISA4 Sisätaudit A Sisätaudit A4, yhteiset 126SISA Sisätaudit A4, muu henkilökunta 126SISA4 126SISB4 Sisätaudit B Sisätaudit B4, yhteiset 126SISB Sisätaudit B4, muu henkilökunta 126SISB4 126SISB5 Sisätaudit B Sisätaudit B5, yhteiset 126SISB Sisätaudit B5, muu henkilökunta 126SISB5 126SISEP Sisätaudit epkl Sisätaudit epkl, yhteiset 126SISEP Sisätaudit epkl, muu henkilökunta 126SISEP Infektio Infektio, yhteiset Infektio, lääkärit INFB1 Infektio B Infektio B1, yhteiset 126INFB Infektio, B1, muu henkilökunta 126INFB1 126INFEP Infektio epkl Infektio epkl, yhteiset 126INFEP Infektio epkl, muu henkilökunta 126INFEP Kotisairaala Kotisairaala, yhteiset Kotisairaala, lääkärit Kotisairaala, muu henkilökunta Reumatologia Reumatologia, yhteiset Reumatologia, lääkärit Reumatologia, muu henkilökunta Neurologian hoitolinja Neurologian palvelulinja, johto 12653

19 Neurologian palvelulinja, yhteiset Neurologia, lääkärit Vip-henkilöstö, neurologia NEUV1 Neurologia V Neurologia V1, yhteiset 126NEUV Neurologia V1, muu henkilökunta 126NEUV1 126NEUV2 Neurologia V Neurologia V2, yhteiset 126NEUV Neurologia V2, muu henkilökunta 126NEUV2 126NEUEP Neurologia epkl Neurologia epkl, yhteiset 126NEUEP Neurologia epkl, muu henkilökunta 126NEUEP Yleislääketieteen ja geriatrian hoitolin Yleislääketiede ja geriatria, johto Yleislääketiede ja geriatria, yhteiset Yleislääketiede ja geriatria, lääkärit Vip-henkilöstö, yleger YLEA3 YleGer A YleGer. A3, yhteiset 126YLEA YleGer A3, muu henkilökunta 126YLEA3 126YLEA5 YleGer A YleGer. A5, yhteiset 126YLEA YleGer A5, muu henkilökunta 126YLEA5 126YLEU2 YleGer U YleGer U2, yhteiset 126YLEU YleGer U2, muu henkilökunta 126YLEU2 126YLEV3 YleGer V YleGer. V3, yhteiset 126YLEV YleGer V3, muu henkilökunta 126YLEV3 126YLEEP Yleislääketiede epkl Yleislääketiede epkl, yhteiset 126YLEEP Yleislääketiede, epkl, muu henkilökunta 126YLEEP Leikkaustoiminta Leikkaustoiminta, johto Leikkaustoiminta, yhteiset Päiväkirurgia, yhteiset Erikoispoliklinikka, yhteiset Leikkaustoiminta,johto,yhteiset Vip-henkilöstö, leikkaustoiminta Leikkaustoiminta,muuhenkilökunta Erikoispoliklinikka,muu henkilökunta Päiväkirurgia,muu henkilökunta LEIKO24 Leiko Leiko24, yhteiset 126LEIKO24

20 Leiko24, muu henkilökunta 126LEIKO24 126OSAA2 Osasto A Osasto A2, yhteiset 126OSAA Osasto A2,muu henkilökunta 126OSAA Kirurgia Kirurgia, yhteiset Kirurgia,lääkärit KIRLS Kirurgia leikkaussalit Kirurgia leikkaussalit, yhteiset 126KIRLS Kirurgia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRLS 126KIRB2 Kirurgia B Kirurgia B2, yhteiset 126KIRB Kirurgia B2,muu henkilökunta 126KIRB2 126KIRB3 Kirurgia B Kirurgia B3, yhteiset 126KIRB Kirurgia B3,muu henkilökunta 126KIRB3 126KIRPA Kirurgia päiki Kirurgia päiki, yhteiset 126KIRPA Kirurgia päiki,muu henkilökunta 126KIRPA 126KIREP Kirurgia epkl Kirurgia epkl, yhteiset 126KIREP Kirurgia,epkl muu henkilökunta 126KIREP 126KIRUR Kirurgia, urologia Urologia, yhteiset 126KIRUR Urologia, lääkärit 126KIRUR Urologia leikkaussalit, yhteiset 126KIRUR Urologia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRUR Urologia epkl, yhteiset 126KIRUR Urologia epkl,muuhenkilökunta 126KIRUR Ortopedia Ortopedia, yhteiset Ortopedia,lääkärit ORTLS Ortopedia leikkaussalit Ortopedia leikkaussalit,yhteiset 126ORTLS Ortopedia leikkaussalit,muu henkilökunta 126ORTLS 126ORTA2 Ortopedia A Ortopedia A2, yhteiset 126ORTA Ortopedia A2,muu henkilökunta 126ORTA2 126ORTPA Ortopedia päiki Ortopedia päiki, yhteiset 126ORTPA Ortopedia päiki,muu henkilökunta 126ORTPA

Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007

Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007 Hyvinvointipalvelut Monisteita 3/2007 Talous- ja toimintaraportti 1.1.-31.8.2007 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 2 Sisällys HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ...3 HYVINVOINTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006)

Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006) Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006) Tervetuloa asumaan Suomeen ja Tampereelle! Tässä oppaassa kerrotaan, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on asukkailleen. Haluamme, että kaikki Tampereen asukkaat

Lisätiedot

TERVETULOA ASUMAAN SUOMEEN JA TAMPEREELLE! Terveisin, Tampereen kaupunki

TERVETULOA ASUMAAN SUOMEEN JA TAMPEREELLE! Terveisin, Tampereen kaupunki Kuva: Jari Mäkinen Kannen kuvat (ylhäältä alas): Irina Nurmi, Ville Saha, Ville Saha, Sami Helenius Käännös: Translatinki Oy Layout: Piia Keljo Tmi Painopaikka: Tampereen Offsetpalvelu Oy Painos: 2 000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE Päivitys 5.11.2008 Sastamalan prosessikartta Prosessin johtaja Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Kaupunginvaltuusto, hallitus Johtoryhmä Kaupungin johto Prosessin johtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö ttelo ja e lu n li e h u p in g n u p Hämeenlinnan kauhakemisto 2011 palvelu Copyright Hämeenlinnan kaupunki Palveluhakemistoa on painettu 45 000 kappaletta, joista 37 625 kappaletta on jaettu julkisena

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu vuoden 2015 talousarviossa

Henkilöstösuunnittelu vuoden 2015 talousarviossa Henkilöstösuunnittelu vuoden 2015 talousarviossa Tampereen kaupungin yhteistoimintaryhmä 22.10.2014 Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Organisaation toimintakykysuunnitelman painotukset Talouden tasapaino

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007

Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007 Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007 Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Organisaatiorakenne 2007 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nuorten Rekrytapahtuma

Nuorten Rekrytapahtuma Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Nuorten Rekrytapahtuma Pirkanmaan TE -toimistossa Pellavatehtaankatu 25 A torstaina 21.2.2013 klo 13-15 Tarjolla vakituista ja kausiluonteista työtä. Paikalla olevat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna 2013 1 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus. Organisaatio

Toisen asteen koulutus. Organisaatio Toisen asteen koulutus Organisaatio 20.10.2014 Toisen asteen koulutus Toisen asteen johtokunta Ammatillisen koulutuksen koulutusalat (8) ja oppisopimuskeskus Lukiokoulutuksen johtaja Eija Tiisala-Heiskala

Lisätiedot

Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015

Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 Laukaan kunta (S Le^t c-r,*gl) ve*tl.lo,tl.)-a+_{vt t5 a,f on /e,"t Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 (palvelustrategia) JOHDANO Palvelustrategian tarkoitus

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot