Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999"

Transkriptio

1 Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso Tulosyksikkö - vakiohierarkia Nimitys Tulosyksikköalue H11 Tampereen kaupunki 111 Päätöksenteko ja konserniohjaus Tilinpäätöksen laatiminen Konsernihallinto Konsernihallinnon yhteiset Yhteiset Kaupungin Yhteiset Suurtapahtumat Yhteiset tilaukset Vanhan eläkesäännön mukaiset eläkkeet Liittymät Päätöksenteko Kaupunginvaltuusto Toimielimet yhteiset Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pormestari Suunnittelukokous Heja Yhteiset Liiketoimintajaosto Kansainväliset asiat Tilaajalautakunnat Yhteiset Kaupunkiymp kehittäminen Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeinopalvelut Elämänlaatu- ja sivistyspalvelut Toimintakykyä ja ter Ikäihmisten palvelut Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Seudullinen joukkoliikenne, lautakunta Jätehuoltojaosto Apulaispormestarit Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Toimikunnat Tiederahaston toimikunta Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Maahanmuuttajaneuvosto Konsernihallinnon yksiköt

2 11121 Sisäinen tarkastus Yhteiset, sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat Raatihuone Yhteiset Riskienhallinta Viestintä Hyvinvointipalvelut Päätösvalmistelu Lakiasiat Kuntademokratia Asianhallinta Päätösvalmistelu Tietohallinto ICT projektit Tietohallintoyksikkö Jatkuvat ICT palvelut Hallinta ja kumppanuudet Toimintayhteistyö ICT palvelut ICT kehitys Henkilöstöyksikkö Koulutus ja kehittäminen Työhyvinvointi Sopimusasiat Henkilöstöyksikkö Sopijajärjestötoiminta Talous- ja liiketoimintaryhmä Yhteiset Taloussuunnittelu Laskenta Strategiat Sijoitus ja rahoitus v Liiketoiminta Kaupunkikehitysryhmä Strategiset projektit Yhteiset (ty ja kp) Maapolitiikka Asuntopolitiikka Strategiset projektit Kestävä yhdyskunta Asumispalvelut Tilaajaorganisaatio Yhteiset Strateginen tilaajaosaaminen 11132

3 Hallinto ja tuki Muut asiamiehet Tilaajaorganisaation yhteiskustannukset Sosiaaliasiamiehet Potilasasiamies Tapahtumatoimisto Lapset ja nuoret Lanu / Yhteiset Luotsi Päivähoidon asiakaspalvelu Osaaminen ja elinkeinot Osela / Yhteiset Elämänlaatu ja sivistys Elsi / Yhteiset Toimintakyky ja terveys Tote / Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Loisto Vammaispalvelut Ympäristöterveys Kotiutustiimi Ikäihmiset Ikäihmisten hyvinvointi / yhteiset Laitoshoidon asiakasohjausyksikkö Veteraanikuntoutus Asiakasmaksuyksikkö Omaishoidon tuen toimisto Kotihoidon asiakasohjausyksikkö Ikäpiste Kaupunkiympäristön kehittäminen Kake / Yhteiset Yleisten alueiden suunnittelu Maankäytön suunnittelu Rakentaminen ja kunnossapito Joukkoliikenne Joukkoliikenne Joukkoliikenteen asiakaspalvelu Viranomaistoiminta Rakennusvalvonta Ympäristösuojelu Kaupunkimittaus Pysäköinninvalvonta Katutilavalvonta Kohdistamattomat Orivesi yhteistoiminta-alue TIO:n liikkeenluovutus 11199

4 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Sähkölaitoksen yhtiöittäminen Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Palvelupiste Franckell Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiinteistö- ja asuntolautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntapalvelut Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kotilahti Apulaiskaupunginjohtaja Sillanaukee Apulaiskaupunginjohtaja Eskonen Yhteiset Edustusautot Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta Sosiaaliasiamiehet Kuluttajaneuvonta Potilasasiamies Kunnallisverotus Palvelujen kehittäminen Aluekeskusohjelma Kassanhallinta v Henkilöstökassa v Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden hallinta Kassanhallinta Omistajaohjaus Henkilöstökassa Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Ikäpiste Yhteiset Kansainvälinen toiminta Yhteiset Elinkeinojen edistäminen Maataloushallinnon viranomaispalvelut Työvoimanpalvelukeskus EU-projektitoiminnan tuki Työvoimapoliittiset projektit Matkailupalvelut Matkailun kehitys Matkailun markkinointi Tapahtumatoimisto Terveydensuojelu Eläinlääkintä Hallinto Asiakaspalvelut Hallinto- ja viranomaistoiminta Vuokra-asunnot Yhteiset Kiinteistöt sekä niiden osat Kiinteistönmuodostus ja rekisterit Strategiset projektit Yhteiset Yleiskaavat Asemakaavat 11150

5 Asiantuntijapalvelut ja verkostoituminen Yhteiset Suunnittelu Katupalvelupiste Pysäköinninvalvonta Romuajoneuvot Katujen kunnossapito Lumen ja maan vastaanotto Viheralueiden kunnossapito Suunnittelu Maarakennus Viherrakentaminen Joukkoliikenneyksikkö Rakennusvalvonta Hallinto Ympäristöterveys Ympäristönsuojelu Elintarvikevalvonta Eläinlääkärit Luontokoulu Rakennuttaminen,kunnossapito ja valvonta Tuki- ja asiakaspalvelut Ydinprosessien käytöstä poistuneet ty:t Hallinto- ja tukipalvelut Rakennusvalvonta Ympäristövalvonta Kulttuuripalvelut taidelaitosten avust Vapaan sivistystyön muu tuotanto Vapaan sivistystyön palvelut Liikuntapalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut oma tuotanto Museopalvelut muu tuotanto Museopalvelut oma tuotanto Museopalvelut oma tuotanto / Sara Hilden Kirjastopalvelut Vapaa-ajan palvelut yhteiset Lastenkulttuuri taite-toiminta Oma tuotanto taiteen perusopetus Osaamisen edistäminen Osaamisen edistäminen Yhteiset elke Tampere-talo Musiikkioppilaitokset Teatterit Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Yhteiset asumis-,hoito- ja kunt.palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Yhteiset pitkäaikaishoidon ja hoivan pal Konserniavustus liikelaitokselle Veteraaniliput Opiskelijaliput Teiskon liikenteen järjestäminen Seutulippu Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoito Yhteiset 11153

6 Oma tuotanto Ostopalvelupäiväkodit Muut päivähoitopalvelut Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Lakisääteinen kotihoidon tuki Kotihoidon tuen kuntalisä Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Perusopetus Oma tuotanto Ostopalvelut Perusopetus yhteiset Psykososiaalisen tuen palvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Psykosos.palvelut yhteiset Omaishoito alle 21 v Oriveden psykososiaalisen tuen palvelut Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Neuvola- ja terv.huolto yhteiset Vapaa-ajan palvelut Nuorisopalvelut oma tuotanto Lastenkulttuuri oma tuotanto Vapaa-ajan palvelut muu tuotanto Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Palvelukok. / osaaminen ja elinkeinot Osaamisen ja elinkeinojen ed. yhteiset Toisen asteen koulutus, lukiot Toisen asteen koulutus, ammatillinen kou Ammattikorkeakoulutus Osaamisen edistäminen Muu tuotanto Elinkeinojen edistäminen Oma tuotanto Muu tuotanto Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Palvelukokonaisuudet Liikuntapalvelut oma tuotanto Harrastamisen ja omaeht. hyvinvoinnin ed Kulttuuripääoma Kulttuuri ja liikuntakasvatus Kulttuuri ja liikuntatapahtumat Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

7 Vammaispalvelut muu tuotanto Yhteiset vammaispalvelut Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Oriveden vammaispalvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Yhteiset perusterveydenhuollon avopalv Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Yhteiset päihd. ja mielenterv.palv Oriveden päihde- ja mielenterveyspalvelu Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Yhteiset erikois.sair.hoito Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Yhteiset sos.tuen palvelut Pakolaisten toimeentulotuki Paluumuuttajien toimeentulotuki Alaikäisten turvap..hak. vast.ottokeskus Oriveden sosiaalisen tuen palvelut Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Yhteiset kotona as.tukevat palvelut Omaishoito yli 21 v Kotiin annettavat palvelut Sotainvalidien kotihoito Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Hoidon ja asum. yhd. palv./ oma tuotanto Hoidon ja asum. yhd. palv./ muu tuotanto Yhteiset / Hoidon ja asum. yhd. palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Pelastustoimi Maksuosuus Poikkeusolojen johtotilat Joukkoliikenne Yhteiset

8 Kaupunkiliikenne Teiskon liikenne Seutuliikenne Yhteiset / joukkoliikenne Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maanhankinta, kiinteistön muodostus Maankäytön suunnittelu Yleisten alueiden suunnittelu Strategiset projektit Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläp Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta Rahastot Vahinkorahasto Asumisenrahasto Käytöstä poistuneet Autovahinkorahasto Tapaturmarahasto Yleinen vahingonkorvausrahasto Takausvastuurahasto Avopalvelut Avopalvelujen hallinto Yhteiset Yhteiset Avopalvelujen hallinto Johtokunta Arkistopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaaliasemat yhteiset Yhteiset Sosiaalipäivystys Sosiaaliasema Satama Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Ehkäisevä työ yhteiset Etsivä työ Nopean puuttumisen perhetyö Perhetukikeskukset Perhetukikeskusten yhteiset Perhehoidon tuki Tukipalvelut Päiväperho Päiväperho 12217

9 12218 Nuorisopooli Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Nuorisoikäisten kriisihoito Nuorisoikäisten avohuollolliset palvelut EI KÄYTÖSSÄ Kuusikon petuke Kissanmaan petuke Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut EI KÄYTÖSSÄ Raholan Petuke EI KÄYTÖSSÄ Raholan petuke Orivesi Sosiaalipäivystys Sijais- ja jälkihuolto Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Päiväperho Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut Perhehoidon tuki Läntinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Itäinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö EI KÄYTÖSSÄ Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Sosiaalityö Linna Eteläinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Perhetyö Ehkäisevä perhetyö Lastensuojelun perhetyö Orivesi Sosiaalityö Perhetyö Sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut

10 Pirkanmaan sovittelutoimisto Aikuissosiaalityö Orivesi aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteiset Talous- ja velkaneuvonta Toimeentulotuki Toimeentuloturva yhteiset Tukipalvelut Toimeentulotuki Maahanmuuttajapalvelut Tulkkikeskus Pakolaistoiminta Maahanmuuttajanuorten kotoutumispalvelut Kehitysvammaisten avopalvelut Kehvamm. yhteiset Asumispalvelut Hällänpyöränkoti Korvenkoti Puuwilla Rantaraittikoti Kaarilan ryhmäkoti Työ- ja päivätoiminta Aurinkomaa Tesoman toimintakeskus Tuomikallio Wärjäämö Pellava Pappilanpuisto Lasten ja nuorten terveyspalvelut Raitsu Terveydehuollon puheterapeutit Lasten ja nuorten terv. palv. yhteiset Lasten ja nuorten poliklinikka Ehkäisyneuvola Nuorisoneuvola Opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvola Neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto Neuvolapalvelujen yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Vastaanottotoiminta

11 Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide- ja konsultaatio Tartuntatautien valvonta Diabetesvastaanotto Yhteiset Aikuisneuvonta Aikuisten terveystarkastukset Keskitetty hoitotarvikejakelu Terveysasemat yhteiset Lielahti Rahola-Pispala Tesoma Pyynikki Tipotie Atala Kämmenniemi Linnainmaa Tammelakeskus Hervanta Kaukajärvi Hatanpää Erityistyöntekijät Terveydenhuollon psykologit Ravitsemusterapia Kuntoutus Avohuollon kuntoutus Rintamaveteraanien kuntoutus Apuvälineyksikkö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Yhteiset Mielenterveyspalvelut Nuorisopsykiatrian yksikkö Päiväsairaalat Päiväsairaala Päiväsairaala Päiväsairaala Psykiatrian yksiköt Yhteiset Linnainmaa Etelä Hervanta Keski-Tampere Keski-Tampere Länsi Itä Kaukajärven mielenterveystoimisto Tesoma Yhteiset Tipotie Sarvis Hallituskatu Tehostettu kotityöryhmä Akuuttipsykiatrian poliklinikka Maahanmuuttajien kuntoutustyöryhmä 12247

12 12248 Päihdepalvelut Selviämisasema Katkaisuhoitoasema EI KÄYTÖSSÄ Yhteiset Tampereen asumispäivystys ja tukiasumise Päihtyneiden päiväkeskus Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelu Oriveden mielenterveystoimisto Vanamokoti Nuorisopsykiatria Päihdepalvelut Kotihoito Yhteiset Kotihoidon palvelut Kotihoito Kotihoidon erillispalvelut Kotihoito länsi Kotihoito itä Kotihoito etelä Päiväkeskustoiminta Nekalan päiväkeskustoiminta Yhteiset Annikin päiväkeskus Pappilanpuiston päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Pispan päiväkeskus Vanhusten päivätoiminta Yhteiset Korttelikerhot Männistöntupa Venlantupa Peipontupa Palvelukeskustoiminta Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispalan palvelukeskus Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Pappilanpuiston palvelukeskus Pappilanpuiston palvelukeskus EI KÄYTÖSSÄ Takahuhdin kanttiini 12277

13 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Yhteiset Yhteiset Vastaanottokeskus Paluumuuttajat Yhteiset Sosiaalipalvelujen neuvonta Sosiaaliasema Sarvis Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteiset Terveyspalvelujen hallinto Elatusturva Läntinen Linnainmaa Tammela-Kaleva Hatanpää Hervanta Kaukajärvi Perintä Kuntouttava työtoiminta Avohuoltopalvelut yhteiset Avotyö Kotiutuspalvelut Kohtaamispaikka ja avotyö Perhekuntoutus Korvaushoito Päiväperhon neuvola Kriisi- ja katkaisuhoito Päihdeperhekuntoutus Päiväperhon avotyö Kohtaamispaikka Lasten osastohoito Perhekuntoutus Päivystys Lastenpsykiatrinen kuntoutus Yhteiset Asiakasohjaus Perhehoito Ostopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Yhteiset Päivystys Yhteiset Keskusäitiysneuvola Gynekologien vastaanotto Yhteiset Yhteiset Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Neuvolapalvelut Kouluterveydenhuolto 12280

14 Kotiutustiimi Vastaanottotoiminta Aikuisten sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Aktivointi Yhteiset KOHO-palvelu Vaihtoehtoinen toime Raittius- ja päihdehuolto Yhteiset Päihdetyön asiakasohjaus Ehkäisevä päihdetyö A-klinikkapalvelut Katkaisuhoito ja kuntoutus Nuorisoasemapalvelut Päihdekuntoutus Huumekuntoutus A-killan palvelut Avopalvelut (ent. lastupalvelut) Tukipalvelut Erityistyöryhmä Perhehoidon tukiryhmä Koulutus Hatanpää Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Hervanta Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Kotihoidon tukipalvelut Yhteiset Sotavammaisten tukipalvelut Ateriapalvelut Turvapalvelut Siivouspalvelut Kuljetuspalvelut Muut tukipalvelut Laitoshoito Yhteiset Luottamustehtävät MOP-osasto Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö laitehuolto Hatanpää kiinteistöhuolto Hatanpää kuljetus Tekninen yksikkö Kauppi 12560

15 Koukkuniemi kiinteistöhuolto Koukkuniemi kuljetus Tekninen yksikkö työllistämistoiminta Sairaalahoito Sairaalahoito yhteiset Geriatrian poliklinikat Geripoli yhteiset Kauppi Geripoli Hapsy Geripoli Kaupin sairaala Kausa yhteiset A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala Hatanpään psykogeriatrinen Hapsy yhteiset U1 Hapsy K03 Hatanpään psykogeriatrinen K04 Hatanpään psykogeriatrinen K11 Hatanpään psykogeriatrinen K12 Hatanpään psykogeriatrinen Päihdehuollon laitokset Palhoniemi Palhoniemen kanttiini Tyrkkölä Rauhaniemen sairaala Rausa yhteiset Kanta Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala geriatrian poliklin Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon yhteiset Koukkuniemen yleispalvelut Urpula Havula Varpula Iltala Koivula alakerta Koivula yläkerta Kanttiini Käytöstä poistuneet tulosyksiköt

16 VIP-henkilöstö Johtokunta Hoitotyön tukipalvelut Yhteiset Hatanpään geriatrinen Yhteiset Vuodeosastohoito Psykogeriatrinen poliklinikka Yhteiset Vuodeosastohoito Päiväsairaala Poliklinikka Yhteiset Vanhainkotihoito Sairaalahoito Poliklinikka Kanttiini Yhteiset Geriatrinen kuntoutus Yhteiset Yhteiset Tampereen ensisuoja ja kuntoutumiskoti Väliaikainen asuminen Tuettu asuminen Yhteiset Männistötupa Venlantupa Peipontupa Yhteiset Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Takahuhdin palvelukeskus Takahuhdin kanttiini Yhteiset Annikin päiväkeskus Kyllikin päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Koukkuniemen päiväkeskus Pispan päiväkeskus Rausa Geripoli -ei käyttöön Hallinto- ja tukipalvelut SAS Hatanpään psykogeriatrinen Kaupin sairaala Kanttiini Koukkuniemen vanhainkoti Vanhusten päivätoiminta Korttelikerhot Saarentupa Vilpuntupa Palvelukeskustoiminta

17 12541 Pispan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Takahuhdin palvelukeskus Päiväkeskustoiminta Vammaispalvelut Yhteiset Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Vammaisten suojatyö Kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Päihdehuollon asumispalvelut Päiväkeskuspalvelu Mielenterveyspalvelut Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Työ- ja päivätoiminta Omaishoito Yhteiset Omaishoidon tuki alle 18v Omaishoidon tuki yli 18v Omaishoitajavapaa alle 18v Omaishoitajavapaa yli 18v Vanhusten palveluasuminen Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskuspalvelu Lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 126UUSIORG v uusi organisaatio Erikoissairaanhoidon hallinto Johto Hallinto, yhteiset Hallinto, sairaalan yhteiset Hallinto, erikoissairaanhoidon johtokunt Hallinto, johto Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut, yhteiset Talous- ja hallintopalvelut, henkilöstö 12666

18 12667 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut, yhteiset Henkilöstöpalvelut, henkilöstö Sisätautien hoitolinja Sisätautien palvelulinja, johto Sisätautien palvelulinja, yhteiset Vip-henkilöstö, sisätaudit Sisätaudit Sisätaudit, yhteiset Sisätaudit, lääkärit SISA4 Sisätaudit A Sisätaudit A4, yhteiset 126SISA Sisätaudit A4, muu henkilökunta 126SISA4 126SISB4 Sisätaudit B Sisätaudit B4, yhteiset 126SISB Sisätaudit B4, muu henkilökunta 126SISB4 126SISB5 Sisätaudit B Sisätaudit B5, yhteiset 126SISB Sisätaudit B5, muu henkilökunta 126SISB5 126SISEP Sisätaudit epkl Sisätaudit epkl, yhteiset 126SISEP Sisätaudit epkl, muu henkilökunta 126SISEP Infektio Infektio, yhteiset Infektio, lääkärit INFB1 Infektio B Infektio B1, yhteiset 126INFB Infektio, B1, muu henkilökunta 126INFB1 126INFEP Infektio epkl Infektio epkl, yhteiset 126INFEP Infektio epkl, muu henkilökunta 126INFEP Kotisairaala Kotisairaala, yhteiset Kotisairaala, lääkärit Kotisairaala, muu henkilökunta Reumatologia Reumatologia, yhteiset Reumatologia, lääkärit Reumatologia, muu henkilökunta Neurologian hoitolinja Neurologian palvelulinja, johto 12653

19 Neurologian palvelulinja, yhteiset Neurologia, lääkärit Vip-henkilöstö, neurologia NEUV1 Neurologia V Neurologia V1, yhteiset 126NEUV Neurologia V1, muu henkilökunta 126NEUV1 126NEUV2 Neurologia V Neurologia V2, yhteiset 126NEUV Neurologia V2, muu henkilökunta 126NEUV2 126NEUEP Neurologia epkl Neurologia epkl, yhteiset 126NEUEP Neurologia epkl, muu henkilökunta 126NEUEP Yleislääketieteen ja geriatrian hoitolin Yleislääketiede ja geriatria, johto Yleislääketiede ja geriatria, yhteiset Yleislääketiede ja geriatria, lääkärit Vip-henkilöstö, yleger YLEA3 YleGer A YleGer. A3, yhteiset 126YLEA YleGer A3, muu henkilökunta 126YLEA3 126YLEA5 YleGer A YleGer. A5, yhteiset 126YLEA YleGer A5, muu henkilökunta 126YLEA5 126YLEU2 YleGer U YleGer U2, yhteiset 126YLEU YleGer U2, muu henkilökunta 126YLEU2 126YLEV3 YleGer V YleGer. V3, yhteiset 126YLEV YleGer V3, muu henkilökunta 126YLEV3 126YLEEP Yleislääketiede epkl Yleislääketiede epkl, yhteiset 126YLEEP Yleislääketiede, epkl, muu henkilökunta 126YLEEP Leikkaustoiminta Leikkaustoiminta, johto Leikkaustoiminta, yhteiset Päiväkirurgia, yhteiset Erikoispoliklinikka, yhteiset Leikkaustoiminta,johto,yhteiset Vip-henkilöstö, leikkaustoiminta Leikkaustoiminta,muuhenkilökunta Erikoispoliklinikka,muu henkilökunta Päiväkirurgia,muu henkilökunta LEIKO24 Leiko Leiko24, yhteiset 126LEIKO24

20 Leiko24, muu henkilökunta 126LEIKO24 126OSAA2 Osasto A Osasto A2, yhteiset 126OSAA Osasto A2,muu henkilökunta 126OSAA Kirurgia Kirurgia, yhteiset Kirurgia,lääkärit KIRLS Kirurgia leikkaussalit Kirurgia leikkaussalit, yhteiset 126KIRLS Kirurgia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRLS 126KIRB2 Kirurgia B Kirurgia B2, yhteiset 126KIRB Kirurgia B2,muu henkilökunta 126KIRB2 126KIRB3 Kirurgia B Kirurgia B3, yhteiset 126KIRB Kirurgia B3,muu henkilökunta 126KIRB3 126KIRPA Kirurgia päiki Kirurgia päiki, yhteiset 126KIRPA Kirurgia päiki,muu henkilökunta 126KIRPA 126KIREP Kirurgia epkl Kirurgia epkl, yhteiset 126KIREP Kirurgia,epkl muu henkilökunta 126KIREP 126KIRUR Kirurgia, urologia Urologia, yhteiset 126KIRUR Urologia, lääkärit 126KIRUR Urologia leikkaussalit, yhteiset 126KIRUR Urologia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRUR Urologia epkl, yhteiset 126KIRUR Urologia epkl,muuhenkilökunta 126KIRUR Ortopedia Ortopedia, yhteiset Ortopedia,lääkärit ORTLS Ortopedia leikkaussalit Ortopedia leikkaussalit,yhteiset 126ORTLS Ortopedia leikkaussalit,muu henkilökunta 126ORTLS 126ORTA2 Ortopedia A Ortopedia A2, yhteiset 126ORTA Ortopedia A2,muu henkilökunta 126ORTA2 126ORTPA Ortopedia päiki Ortopedia päiki, yhteiset 126ORTPA Ortopedia päiki,muu henkilökunta 126ORTPA

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13 LIITTEET 10-13 Tampereen Kaupunki LIITTEET 10-13 Tampereen kaupunki, Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/2013 ISSN 1798-0127 ISBN 978-951-609-704-9 (nid.) ISBN 978-951-609-706-3 (PDF) LIITE 10. Alueelliset

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

2 luku

2 luku Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntövertailu 1 (5) Vanha sääntö Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntö 1 Lautakuntien kokoonpano Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖ

TAMPEREEN VÄESTÖ TAMPEREEN VÄESTÖ 31.12.2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 TALOUS- JA LIIKETOIMINTARYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous Tampereen kaupunki Kannen kuva: Janne Kaakinen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 1 Palvelualueiden organisoinnin eteneminen Palvelualueiden johtajat aloittivat 1.6.2016. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008 Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

TILAAJARYHMÄN TOIMINTASÄÄNTÖ

TILAAJARYHMÄN TOIMINTASÄÄNTÖ TILAAJARYHMÄN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TILAAJARYHMÄN TEHTÄVÄT... 2 2 TILAAJARYHMÄN ORGANISOINTI... 2 3 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN... 3 4 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN... 3 5 LASTEN JA NUORTEN KASVUN

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Lohjan uusi organisaatio versio / DIAT LOHJAN KAUPUNGIN UUSI ORGANISAATIO

Lohjan uusi organisaatio versio / DIAT LOHJAN KAUPUNGIN UUSI ORGANISAATIO Lohjan uusi organisaatio versio 20.05.2016 / DIAT LOHJAN KAUPUNGIN UUSI ORGANISAATIO ELINVOIMA Hyvinvointi Lohjan elinvoimaisuuden lisääminen Onnellisen elämän edistäminen ELINVOIMA Hyvinvointi KONSERNI-

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 39 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) 45 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu

LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu LIITE. Päiväkotien, koulujen ja 2. asteen koulujen kyselytulosten jaottelu Tampereen sisäilman ohjausryhmä teetti alkuvuodesta 2016 sisäilmakyselyn päivähoidon, perusopetuksen ja toisen asteen koulujen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Pirjo uosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA ERVEYSPALVEL SIVISYSPALVEL erveydenhuollon palvelut Lasten päivähoitopalvelut

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysely Työstämme koulutuskuntayhtymätasoista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa tuleville vuosille. Tieto- ja viestintätekniikalla tarkoitetaan

Lisätiedot

KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT -TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT -TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT -TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Voimaan 23.1.2015 Muutettu 13.4.2015, voimaan 16.4.2015 Muutettu 17.12.2015, voimaan 1.1.2016 Päivitetty 5.9.2016 1 1 Toiminta-alue Kotihoito

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 Kunnallisvaaliehdokkaiden /laisuus Laajavuori 11.10.2012 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kaupungin strategisesta kehi/ämisestä 1. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot