Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso 01.01.2013-31.12.9999"

Transkriptio

1 Laskenta-alue 1000 Tarkastelujakso Tulosyksikkö - vakiohierarkia Nimitys Tulosyksikköalue H11 Tampereen kaupunki 111 Päätöksenteko ja konserniohjaus Tilinpäätöksen laatiminen Konsernihallinto Konsernihallinnon yhteiset Yhteiset Kaupungin Yhteiset Suurtapahtumat Yhteiset tilaukset Vanhan eläkesäännön mukaiset eläkkeet Liittymät Päätöksenteko Kaupunginvaltuusto Toimielimet yhteiset Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pormestari Suunnittelukokous Heja Yhteiset Liiketoimintajaosto Kansainväliset asiat Tilaajalautakunnat Yhteiset Kaupunkiymp kehittäminen Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeinopalvelut Elämänlaatu- ja sivistyspalvelut Toimintakykyä ja ter Ikäihmisten palvelut Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Seudullinen joukkoliikenne, lautakunta Jätehuoltojaosto Apulaispormestarit Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Apulaispormestari Toimikunnat Tiederahaston toimikunta Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Maahanmuuttajaneuvosto Konsernihallinnon yksiköt

2 11121 Sisäinen tarkastus Yhteiset, sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat Raatihuone Yhteiset Riskienhallinta Viestintä Hyvinvointipalvelut Päätösvalmistelu Lakiasiat Kuntademokratia Asianhallinta Päätösvalmistelu Tietohallinto ICT projektit Tietohallintoyksikkö Jatkuvat ICT palvelut Hallinta ja kumppanuudet Toimintayhteistyö ICT palvelut ICT kehitys Henkilöstöyksikkö Koulutus ja kehittäminen Työhyvinvointi Sopimusasiat Henkilöstöyksikkö Sopijajärjestötoiminta Talous- ja liiketoimintaryhmä Yhteiset Taloussuunnittelu Laskenta Strategiat Sijoitus ja rahoitus v Liiketoiminta Kaupunkikehitysryhmä Strategiset projektit Yhteiset (ty ja kp) Maapolitiikka Asuntopolitiikka Strategiset projektit Kestävä yhdyskunta Asumispalvelut Tilaajaorganisaatio Yhteiset Strateginen tilaajaosaaminen 11132

3 Hallinto ja tuki Muut asiamiehet Tilaajaorganisaation yhteiskustannukset Sosiaaliasiamiehet Potilasasiamies Tapahtumatoimisto Lapset ja nuoret Lanu / Yhteiset Luotsi Päivähoidon asiakaspalvelu Osaaminen ja elinkeinot Osela / Yhteiset Elämänlaatu ja sivistys Elsi / Yhteiset Toimintakyky ja terveys Tote / Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Loisto Vammaispalvelut Ympäristöterveys Kotiutustiimi Ikäihmiset Ikäihmisten hyvinvointi / yhteiset Laitoshoidon asiakasohjausyksikkö Veteraanikuntoutus Asiakasmaksuyksikkö Omaishoidon tuen toimisto Kotihoidon asiakasohjausyksikkö Ikäpiste Kaupunkiympäristön kehittäminen Kake / Yhteiset Yleisten alueiden suunnittelu Maankäytön suunnittelu Rakentaminen ja kunnossapito Joukkoliikenne Joukkoliikenne Joukkoliikenteen asiakaspalvelu Viranomaistoiminta Rakennusvalvonta Ympäristösuojelu Kaupunkimittaus Pysäköinninvalvonta Katutilavalvonta Kohdistamattomat Orivesi yhteistoiminta-alue TIO:n liikkeenluovutus 11199

4 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Sähkölaitoksen yhtiöittäminen Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Palvelupiste Franckell Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiinteistö- ja asuntolautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntapalvelut Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kotilahti Apulaiskaupunginjohtaja Sillanaukee Apulaiskaupunginjohtaja Eskonen Yhteiset Edustusautot Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta Sosiaaliasiamiehet Kuluttajaneuvonta Potilasasiamies Kunnallisverotus Palvelujen kehittäminen Aluekeskusohjelma Kassanhallinta v Henkilöstökassa v Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden hallinta Kassanhallinta Omistajaohjaus Henkilöstökassa Yhteiset Kaupunkimarkkinointi Ikäpiste Yhteiset Kansainvälinen toiminta Yhteiset Elinkeinojen edistäminen Maataloushallinnon viranomaispalvelut Työvoimanpalvelukeskus EU-projektitoiminnan tuki Työvoimapoliittiset projektit Matkailupalvelut Matkailun kehitys Matkailun markkinointi Tapahtumatoimisto Terveydensuojelu Eläinlääkintä Hallinto Asiakaspalvelut Hallinto- ja viranomaistoiminta Vuokra-asunnot Yhteiset Kiinteistöt sekä niiden osat Kiinteistönmuodostus ja rekisterit Strategiset projektit Yhteiset Yleiskaavat Asemakaavat 11150

5 Asiantuntijapalvelut ja verkostoituminen Yhteiset Suunnittelu Katupalvelupiste Pysäköinninvalvonta Romuajoneuvot Katujen kunnossapito Lumen ja maan vastaanotto Viheralueiden kunnossapito Suunnittelu Maarakennus Viherrakentaminen Joukkoliikenneyksikkö Rakennusvalvonta Hallinto Ympäristöterveys Ympäristönsuojelu Elintarvikevalvonta Eläinlääkärit Luontokoulu Rakennuttaminen,kunnossapito ja valvonta Tuki- ja asiakaspalvelut Ydinprosessien käytöstä poistuneet ty:t Hallinto- ja tukipalvelut Rakennusvalvonta Ympäristövalvonta Kulttuuripalvelut taidelaitosten avust Vapaan sivistystyön muu tuotanto Vapaan sivistystyön palvelut Liikuntapalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut muu tuotanto Kulttuuripalvelut oma tuotanto Museopalvelut muu tuotanto Museopalvelut oma tuotanto Museopalvelut oma tuotanto / Sara Hilden Kirjastopalvelut Vapaa-ajan palvelut yhteiset Lastenkulttuuri taite-toiminta Oma tuotanto taiteen perusopetus Osaamisen edistäminen Osaamisen edistäminen Yhteiset elke Tampere-talo Musiikkioppilaitokset Teatterit Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Asumis-,hoito- ja kuntoutuspalvelut Yhteiset asumis-,hoito- ja kunt.palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Yhteiset pitkäaikaishoidon ja hoivan pal Konserniavustus liikelaitokselle Veteraaniliput Opiskelijaliput Teiskon liikenteen järjestäminen Seutulippu Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoito Yhteiset 11153

6 Oma tuotanto Ostopalvelupäiväkodit Muut päivähoitopalvelut Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Lakisääteinen kotihoidon tuki Kotihoidon tuen kuntalisä Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Perusopetus Oma tuotanto Ostopalvelut Perusopetus yhteiset Psykososiaalisen tuen palvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Psykosos.palvelut yhteiset Omaishoito alle 21 v Oriveden psykososiaalisen tuen palvelut Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Oma tuotanto Muu tuotanto Neuvola- ja terv.huolto yhteiset Vapaa-ajan palvelut Nuorisopalvelut oma tuotanto Lastenkulttuuri oma tuotanto Vapaa-ajan palvelut muu tuotanto Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen Palvelukok. / osaaminen ja elinkeinot Osaamisen ja elinkeinojen ed. yhteiset Toisen asteen koulutus, lukiot Toisen asteen koulutus, ammatillinen kou Ammattikorkeakoulutus Osaamisen edistäminen Muu tuotanto Elinkeinojen edistäminen Oma tuotanto Muu tuotanto Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Palvelukokonaisuudet Liikuntapalvelut oma tuotanto Harrastamisen ja omaeht. hyvinvoinnin ed Kulttuuripääoma Kulttuuri ja liikuntakasvatus Kulttuuri ja liikuntatapahtumat Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

7 Vammaispalvelut muu tuotanto Yhteiset vammaispalvelut Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Oriveden vammaispalvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Yhteiset perusterveydenhuollon avopalv Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Yhteiset päihd. ja mielenterv.palv Oriveden päihde- ja mielenterveyspalvelu Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Yhteiset erikois.sair.hoito Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Yhteiset sos.tuen palvelut Pakolaisten toimeentulotuki Paluumuuttajien toimeentulotuki Alaikäisten turvap..hak. vast.ottokeskus Oriveden sosiaalisen tuen palvelut Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Yhteiset kotona as.tukevat palvelut Omaishoito yli 21 v Kotiin annettavat palvelut Sotainvalidien kotihoito Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Hoidon ja asum. yhd. palv./ oma tuotanto Hoidon ja asum. yhd. palv./ muu tuotanto Yhteiset / Hoidon ja asum. yhd. palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Pelastustoimi Maksuosuus Poikkeusolojen johtotilat Joukkoliikenne Yhteiset

8 Kaupunkiliikenne Teiskon liikenne Seutuliikenne Yhteiset / joukkoliikenne Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maanhankinta, kiinteistön muodostus Maankäytön suunnittelu Yleisten alueiden suunnittelu Strategiset projektit Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläp Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta Rahastot Vahinkorahasto Asumisenrahasto Käytöstä poistuneet Autovahinkorahasto Tapaturmarahasto Yleinen vahingonkorvausrahasto Takausvastuurahasto Avopalvelut Avopalvelujen hallinto Yhteiset Yhteiset Avopalvelujen hallinto Johtokunta Arkistopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaaliasemat yhteiset Yhteiset Sosiaalipäivystys Sosiaaliasema Satama Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Ehkäisevä työ yhteiset Etsivä työ Nopean puuttumisen perhetyö Perhetukikeskukset Perhetukikeskusten yhteiset Perhehoidon tuki Tukipalvelut Päiväperho Päiväperho 12217

9 12218 Nuorisopooli Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Nuorisoikäisten kriisihoito Nuorisoikäisten avohuollolliset palvelut EI KÄYTÖSSÄ Kuusikon petuke Kissanmaan petuke Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut EI KÄYTÖSSÄ Raholan Petuke EI KÄYTÖSSÄ Raholan petuke Orivesi Sosiaalipäivystys Sijais- ja jälkihuolto Perheoikeudelliset palvelut Valvotut tapaamiset Ehkäisevä työ Päiväperho Nuorisoik.kriisi-ja avohuollolliset palv Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut Perhehoidon tuki Läntinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Itäinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö EI KÄYTÖSSÄ Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Sosiaalityö Linna Eteläinen sosiaaliasema Yhteiset Sosiaalityö Avotyö EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö Perhetyö Ehkäisevä perhetyö Lastensuojelun perhetyö Orivesi Sosiaalityö Perhetyö Sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut

10 Pirkanmaan sovittelutoimisto Aikuissosiaalityö Orivesi aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteiset Talous- ja velkaneuvonta Toimeentulotuki Toimeentuloturva yhteiset Tukipalvelut Toimeentulotuki Maahanmuuttajapalvelut Tulkkikeskus Pakolaistoiminta Maahanmuuttajanuorten kotoutumispalvelut Kehitysvammaisten avopalvelut Kehvamm. yhteiset Asumispalvelut Hällänpyöränkoti Korvenkoti Puuwilla Rantaraittikoti Kaarilan ryhmäkoti Työ- ja päivätoiminta Aurinkomaa Tesoman toimintakeskus Tuomikallio Wärjäämö Pellava Pappilanpuisto Lasten ja nuorten terveyspalvelut Raitsu Terveydehuollon puheterapeutit Lasten ja nuorten terv. palv. yhteiset Lasten ja nuorten poliklinikka Ehkäisyneuvola Nuorisoneuvola Opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvola Neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto Neuvolapalvelujen yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon yhteiset EI KÄYTÖSSÄ Länsi EI KÄYTÖSSÄ Itä EI KÄYTÖSSÄ Etelä Vastaanottotoiminta

11 Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide- ja konsultaatio Tartuntatautien valvonta Diabetesvastaanotto Yhteiset Aikuisneuvonta Aikuisten terveystarkastukset Keskitetty hoitotarvikejakelu Terveysasemat yhteiset Lielahti Rahola-Pispala Tesoma Pyynikki Tipotie Atala Kämmenniemi Linnainmaa Tammelakeskus Hervanta Kaukajärvi Hatanpää Erityistyöntekijät Terveydenhuollon psykologit Ravitsemusterapia Kuntoutus Avohuollon kuntoutus Rintamaveteraanien kuntoutus Apuvälineyksikkö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Yhteiset Mielenterveyspalvelut Nuorisopsykiatrian yksikkö Päiväsairaalat Päiväsairaala Päiväsairaala Päiväsairaala Psykiatrian yksiköt Yhteiset Linnainmaa Etelä Hervanta Keski-Tampere Keski-Tampere Länsi Itä Kaukajärven mielenterveystoimisto Tesoma Yhteiset Tipotie Sarvis Hallituskatu Tehostettu kotityöryhmä Akuuttipsykiatrian poliklinikka Maahanmuuttajien kuntoutustyöryhmä 12247

12 12248 Päihdepalvelut Selviämisasema Katkaisuhoitoasema EI KÄYTÖSSÄ Yhteiset Tampereen asumispäivystys ja tukiasumise Päihtyneiden päiväkeskus Oriveden mielenterveys- ja päihdepalvelu Oriveden mielenterveystoimisto Vanamokoti Nuorisopsykiatria Päihdepalvelut Kotihoito Yhteiset Kotihoidon palvelut Kotihoito Kotihoidon erillispalvelut Kotihoito länsi Kotihoito itä Kotihoito etelä Päiväkeskustoiminta Nekalan päiväkeskustoiminta Yhteiset Annikin päiväkeskus Pappilanpuiston päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Pispan päiväkeskus Vanhusten päivätoiminta Yhteiset Korttelikerhot Männistöntupa Venlantupa Peipontupa Palvelukeskustoiminta Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispalan palvelukeskus Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Pappilanpuiston palvelukeskus Pappilanpuiston palvelukeskus EI KÄYTÖSSÄ Takahuhdin kanttiini 12277

13 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Käytöstä poistuneet tulosyksiköt Yhteiset Yhteiset Vastaanottokeskus Paluumuuttajat Yhteiset Sosiaalipalvelujen neuvonta Sosiaaliasema Sarvis Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteiset Terveyspalvelujen hallinto Elatusturva Läntinen Linnainmaa Tammela-Kaleva Hatanpää Hervanta Kaukajärvi Perintä Kuntouttava työtoiminta Avohuoltopalvelut yhteiset Avotyö Kotiutuspalvelut Kohtaamispaikka ja avotyö Perhekuntoutus Korvaushoito Päiväperhon neuvola Kriisi- ja katkaisuhoito Päihdeperhekuntoutus Päiväperhon avotyö Kohtaamispaikka Lasten osastohoito Perhekuntoutus Päivystys Lastenpsykiatrinen kuntoutus Yhteiset Asiakasohjaus Perhehoito Ostopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Yhteiset Päivystys Yhteiset Keskusäitiysneuvola Gynekologien vastaanotto Yhteiset Yhteiset Yhteiset Lääkinnällinen kuntoutus Neuvolapalvelut Kouluterveydenhuolto 12280

14 Kotiutustiimi Vastaanottotoiminta Aikuisten sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Aktivointi Yhteiset KOHO-palvelu Vaihtoehtoinen toime Raittius- ja päihdehuolto Yhteiset Päihdetyön asiakasohjaus Ehkäisevä päihdetyö A-klinikkapalvelut Katkaisuhoito ja kuntoutus Nuorisoasemapalvelut Päihdekuntoutus Huumekuntoutus A-killan palvelut Avopalvelut (ent. lastupalvelut) Tukipalvelut Erityistyöryhmä Perhehoidon tukiryhmä Koulutus Hatanpää Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Hervanta Yhteiset Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Kotihoidon tukipalvelut Yhteiset Sotavammaisten tukipalvelut Ateriapalvelut Turvapalvelut Siivouspalvelut Kuljetuspalvelut Muut tukipalvelut Laitoshoito Yhteiset Luottamustehtävät MOP-osasto Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö Tekninen yksikkö laitehuolto Hatanpää kiinteistöhuolto Hatanpää kuljetus Tekninen yksikkö Kauppi 12560

15 Koukkuniemi kiinteistöhuolto Koukkuniemi kuljetus Tekninen yksikkö työllistämistoiminta Sairaalahoito Sairaalahoito yhteiset Geriatrian poliklinikat Geripoli yhteiset Kauppi Geripoli Hapsy Geripoli Kaupin sairaala Kausa yhteiset A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala A Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala B Kaupin sairaala Hatanpään psykogeriatrinen Hapsy yhteiset U1 Hapsy K03 Hatanpään psykogeriatrinen K04 Hatanpään psykogeriatrinen K11 Hatanpään psykogeriatrinen K12 Hatanpään psykogeriatrinen Päihdehuollon laitokset Palhoniemi Palhoniemen kanttiini Tyrkkölä Rauhaniemen sairaala Rausa yhteiset Kanta Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaala geriatrian poliklin Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon yhteiset Koukkuniemen yleispalvelut Urpula Havula Varpula Iltala Koivula alakerta Koivula yläkerta Kanttiini Käytöstä poistuneet tulosyksiköt

16 VIP-henkilöstö Johtokunta Hoitotyön tukipalvelut Yhteiset Hatanpään geriatrinen Yhteiset Vuodeosastohoito Psykogeriatrinen poliklinikka Yhteiset Vuodeosastohoito Päiväsairaala Poliklinikka Yhteiset Vanhainkotihoito Sairaalahoito Poliklinikka Kanttiini Yhteiset Geriatrinen kuntoutus Yhteiset Yhteiset Tampereen ensisuoja ja kuntoutumiskoti Väliaikainen asuminen Tuettu asuminen Yhteiset Männistötupa Venlantupa Peipontupa Yhteiset Nekalan palvelukeskus Muut palvelukeskukset Pispan palvelukeskus Pispan kanttiini Tammelan palvelukeskus Tammelakeskuksen kanttiini Takahuhdin palvelukeskus Takahuhdin kanttiini Yhteiset Annikin päiväkeskus Kyllikin päiväkeskus Kullervon päiväkeskus Koukkuniemen päiväkeskus Pispan päiväkeskus Rausa Geripoli -ei käyttöön Hallinto- ja tukipalvelut SAS Hatanpään psykogeriatrinen Kaupin sairaala Kanttiini Koukkuniemen vanhainkoti Vanhusten päivätoiminta Korttelikerhot Saarentupa Vilpuntupa Palvelukeskustoiminta

17 12541 Pispan palvelukeskus Tammelan palvelukeskus Takahuhdin palvelukeskus Päiväkeskustoiminta Vammaispalvelut Yhteiset Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut Vammaisten suojatyö Kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Päihdehuollon asumispalvelut Päiväkeskuspalvelu Mielenterveyspalvelut Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Työ- ja päivätoiminta Omaishoito Yhteiset Omaishoidon tuki alle 18v Omaishoidon tuki yli 18v Omaishoitajavapaa alle 18v Omaishoitajavapaa yli 18v Vanhusten palveluasuminen Yhteiset Tuettu asuminen Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskuspalvelu Lyhytaikaishoito Erikoissairaanhoito 126UUSIORG v uusi organisaatio Erikoissairaanhoidon hallinto Johto Hallinto, yhteiset Hallinto, sairaalan yhteiset Hallinto, erikoissairaanhoidon johtokunt Hallinto, johto Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut, yhteiset Talous- ja hallintopalvelut, henkilöstö 12666

18 12667 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut, yhteiset Henkilöstöpalvelut, henkilöstö Sisätautien hoitolinja Sisätautien palvelulinja, johto Sisätautien palvelulinja, yhteiset Vip-henkilöstö, sisätaudit Sisätaudit Sisätaudit, yhteiset Sisätaudit, lääkärit SISA4 Sisätaudit A Sisätaudit A4, yhteiset 126SISA Sisätaudit A4, muu henkilökunta 126SISA4 126SISB4 Sisätaudit B Sisätaudit B4, yhteiset 126SISB Sisätaudit B4, muu henkilökunta 126SISB4 126SISB5 Sisätaudit B Sisätaudit B5, yhteiset 126SISB Sisätaudit B5, muu henkilökunta 126SISB5 126SISEP Sisätaudit epkl Sisätaudit epkl, yhteiset 126SISEP Sisätaudit epkl, muu henkilökunta 126SISEP Infektio Infektio, yhteiset Infektio, lääkärit INFB1 Infektio B Infektio B1, yhteiset 126INFB Infektio, B1, muu henkilökunta 126INFB1 126INFEP Infektio epkl Infektio epkl, yhteiset 126INFEP Infektio epkl, muu henkilökunta 126INFEP Kotisairaala Kotisairaala, yhteiset Kotisairaala, lääkärit Kotisairaala, muu henkilökunta Reumatologia Reumatologia, yhteiset Reumatologia, lääkärit Reumatologia, muu henkilökunta Neurologian hoitolinja Neurologian palvelulinja, johto 12653

19 Neurologian palvelulinja, yhteiset Neurologia, lääkärit Vip-henkilöstö, neurologia NEUV1 Neurologia V Neurologia V1, yhteiset 126NEUV Neurologia V1, muu henkilökunta 126NEUV1 126NEUV2 Neurologia V Neurologia V2, yhteiset 126NEUV Neurologia V2, muu henkilökunta 126NEUV2 126NEUEP Neurologia epkl Neurologia epkl, yhteiset 126NEUEP Neurologia epkl, muu henkilökunta 126NEUEP Yleislääketieteen ja geriatrian hoitolin Yleislääketiede ja geriatria, johto Yleislääketiede ja geriatria, yhteiset Yleislääketiede ja geriatria, lääkärit Vip-henkilöstö, yleger YLEA3 YleGer A YleGer. A3, yhteiset 126YLEA YleGer A3, muu henkilökunta 126YLEA3 126YLEA5 YleGer A YleGer. A5, yhteiset 126YLEA YleGer A5, muu henkilökunta 126YLEA5 126YLEU2 YleGer U YleGer U2, yhteiset 126YLEU YleGer U2, muu henkilökunta 126YLEU2 126YLEV3 YleGer V YleGer. V3, yhteiset 126YLEV YleGer V3, muu henkilökunta 126YLEV3 126YLEEP Yleislääketiede epkl Yleislääketiede epkl, yhteiset 126YLEEP Yleislääketiede, epkl, muu henkilökunta 126YLEEP Leikkaustoiminta Leikkaustoiminta, johto Leikkaustoiminta, yhteiset Päiväkirurgia, yhteiset Erikoispoliklinikka, yhteiset Leikkaustoiminta,johto,yhteiset Vip-henkilöstö, leikkaustoiminta Leikkaustoiminta,muuhenkilökunta Erikoispoliklinikka,muu henkilökunta Päiväkirurgia,muu henkilökunta LEIKO24 Leiko Leiko24, yhteiset 126LEIKO24

20 Leiko24, muu henkilökunta 126LEIKO24 126OSAA2 Osasto A Osasto A2, yhteiset 126OSAA Osasto A2,muu henkilökunta 126OSAA Kirurgia Kirurgia, yhteiset Kirurgia,lääkärit KIRLS Kirurgia leikkaussalit Kirurgia leikkaussalit, yhteiset 126KIRLS Kirurgia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRLS 126KIRB2 Kirurgia B Kirurgia B2, yhteiset 126KIRB Kirurgia B2,muu henkilökunta 126KIRB2 126KIRB3 Kirurgia B Kirurgia B3, yhteiset 126KIRB Kirurgia B3,muu henkilökunta 126KIRB3 126KIRPA Kirurgia päiki Kirurgia päiki, yhteiset 126KIRPA Kirurgia päiki,muu henkilökunta 126KIRPA 126KIREP Kirurgia epkl Kirurgia epkl, yhteiset 126KIREP Kirurgia,epkl muu henkilökunta 126KIREP 126KIRUR Kirurgia, urologia Urologia, yhteiset 126KIRUR Urologia, lääkärit 126KIRUR Urologia leikkaussalit, yhteiset 126KIRUR Urologia leikkaussalit,muu henkilökunta 126KIRUR Urologia epkl, yhteiset 126KIRUR Urologia epkl,muuhenkilökunta 126KIRUR Ortopedia Ortopedia, yhteiset Ortopedia,lääkärit ORTLS Ortopedia leikkaussalit Ortopedia leikkaussalit,yhteiset 126ORTLS Ortopedia leikkaussalit,muu henkilökunta 126ORTLS 126ORTA2 Ortopedia A Ortopedia A2, yhteiset 126ORTA Ortopedia A2,muu henkilökunta 126ORTA2 126ORTPA Ortopedia päiki Ortopedia päiki, yhteiset 126ORTPA Ortopedia päiki,muu henkilökunta 126ORTPA

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Tammerkoski EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Kaakinmaa EDUSKUNTAVAALIT

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Hyväksyjä Hyväksyjä max Hyväksyjä max Hyväksyjä max

Hyväksyjä Hyväksyjä max Hyväksyjä max Hyväksyjä max 134111-134999 TREDU YHTEISET Yhteinen opetus 134474 Erityisopetus Hyväksyjä Hyväksyjä max 100.000 Hyväksyjä max 50.000 Hyväksyjä max 10.000 palvelupäällikkö Eerik Laulajainen, järjestelymestari Seppo Nikkilä

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Lastensuojelun päivystys Palvelupäällikkö Minna Kuusela

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Lastensuojelun päivystys Palvelupäällikkö Minna Kuusela Tampere Viranhaltijapäätös 1 (10) Avo- ja asumispalvelujen menojen ja tulojen hyväksyminen TRE:152/02.05.00/2018 Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Eija Haapanen, puh. 040 801 6506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13

Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 LIITTEET 10-13 LIITTEET 10-13 Tampereen Kaupunki LIITTEET 10-13 Tampereen kaupunki, Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/2013 ISSN 1798-0127 ISBN 978-951-609-704-9 (nid.) ISBN 978-951-609-706-3 (PDF) LIITE 10. Alueelliset

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html Aaltosenkadun päiväkoti Päivähoito ja perusopetus (1310) Tampere 33500 Aaltosenkatu 31 33 Acuta suun terveydenhuolto Avopalvelut (1220) Tampere 33520 Teiskontie 35 Ahvenisjärven hammashoitola Avopalvelut

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski. Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013 Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Uudistuksen tavoitteita / periaatteita Strateginen johtaminen ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio )

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio ) Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio 23.3.2017) Tähän työpaperiin on koottu Oma Hämeen työryhmä 5 (Sote-integraatio, palveluverkko ja hoidon

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos:

13.6.2013 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (7) TOIMIALATASOISET Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Yksilöasiain jaosto Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LASKUTUSOSOITE TUNNUS

LASKUTUSOSOITE TUNNUS LASKUTETTAVA ORGANISAATIO LASKUTUSOSOITE OVT- TUNNUS LISÄTIETO LIIKELAITOKSET ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos PL 200 00370211675293 Yhteyshenkilö: Jaana-Helena Valkila, jaana.valkila@tt.tampere.fi,

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖ

TAMPEREEN VÄESTÖ TAMPEREEN VÄESTÖ 31.12.2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 TALOUS- JA LIIKETOIMINTARYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous Tampereen kaupunki Kannen kuva: Janne Kaakinen

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖ

TAMPEREEN VÄESTÖ TAMPEREEN VÄESTÖ 31.12.2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUJA/TILASTOT 2015 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ Tietoyksikkö http://www.tampere.fi/hallintojatalous Tampereen kaupunki Kannen kuva: Opa Latvala Tampere

Lisätiedot

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %)

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %) HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (8) TOIMIALATASOISET Viranhaltijan hankintavaltuudet Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö 18.5.2017 Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.5.2017 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Nuorten Rekrytapahtuma

Nuorten Rekrytapahtuma Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Nuorten Rekrytapahtuma Pirkanmaan TE -toimistossa Pellavatehtaankatu 25 A torstaina 21.2.2013 klo 13-15 Tarjolla vakituista ja kausiluonteista työtä. Paikalla olevat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 hyvinvointitoimiala Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennetoimiala terveystoimiala Hämeenlinnan kaupungin poliittinen organisaatio 1.6.2017 hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio Uusi kunta 2017 Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 lautakunta Kaupunkirakennelautakunta hyvinvointitoimiala Kaupunkirakennetoimiala terveystoimiala Hämeenlinnan kaupungin poliittinen organisaatio

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALIOKUNNAT NUORTEN VANHUS- VAMMAIS- PORMESTARI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KONSERNIHALLINTO HALLINTO JA VIESTINTÄ

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelulinja 2018

Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ella Suojalehto Eläkeläisneuvosto 2.11.2017 14.11.2017 1 Hyvinvointipalvelujenorganisaatio 2017 14.11.2017 2 Ikäihmisten palvelulinjan organisaatio 2017 14.11.2017 3 Avo-

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot