,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS"

Transkriptio

1 Suomi Euroopan unionissa on yleistajuinen perusteos EU:n historiasta, nykypäivästä, Suomen jäsenyysneuvotteluista sekä asemasta ja tavoitteista jäseneksi liittymisen jälkeen. Kirjassa esitellään Suomen jäsenyyden taustatekijöitä ja sisältöä sekä Euroopan talousyhteisön syntyä, EU:n perusperiaatteita ja sen toimielimiä. Lisäksi käydään läpi EU:n keskeiset toiminta-alueet ja arvioidaan niiden vaikutuksia Suomessa. Teoksen lopussa luodaan vielä katsaus unionin tulevaisuuteen. EU:n komission tiedottaja Reijo Kemppinen on voinut seurata näköalapaikalta unionin kehitystä. Vuodesta 1995 saakka Brysselissä työskennellyt Kemppinen on nykyisin EU:n päätiedottajan varamies ja erityisesti komission puheenjohtajan Romano Prodin tiedottaja. REIJO KEMPPINEN Suomi Euroopan unionissa R E I J O K E M P P I N E N Suomi Euroopan unionissa I V, U U D I S T E T T U P A I N O S EUROOPPA-TIEDOTUS 36.61,!7IJ5B3-hdghfa! ISBN X Kansi Mika Launis Perusteos

2 Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki

3 Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen, Edita Publishing Oy Päivi Toivanen, Eurooppa-tiedotus 2002 Reijo Kemppinen, ulkoasiainministeriö/eurooppa-tiedotus ja Edita Publishing Oy Neljäs, kokonaan uudistettu painos Ulkoasu: Mika Launis Kuvatoimitus: Jouko Keski-Säntti ja Mika Huovinen Kuvalähteet: Euroopan komission Suomen edustusto, Corbis Bettmann, Lehtikuva, Suomen kuvapalvelu, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto, Euroopan unionin neuvosto, ulkoasiainministeriön lehdistö- ja kulttuuriosasto ja eduskunta. ISBN X Edita Prima Oy Helsinki 2002

4 Lukijalle 1900-luvun viimeinen vuosikymmen oli Euroopassa suuren murroksen aikaa. Muutoksen yhtenä vertauskuvana voidaan pitää Berliinin muurin murtumista Neuvostoliitto romahti, kylmä sota päättyi ja Euroopan yhdentyminen sai uudenlaista vauhtia. Tämä murros on koskettanut Suomea erityisen paljon. Voi sanoa, että Suomi on ollut mukana muutoksen valtavirrassa. Kymmenen viime vuoden aikana Suomi on mennyt mukaan Euroopan talousalueeseen, hakenut Euroopan unionin jäsenyyttä, tullut sen jäseneksi, ollut mukana uudistamassa unionin perussopimusta ja toiminut EU:n puheenjohtajana. Reijo Kemppisen kirja Suomi Euroopan unionissa. Perusteos ilmestyi ensimmäisen kerran helmikuussa Nyt kirjasta ilmestyy neljäs, uudistettu painos, johon on kirjattu tammikuuhun 2002 mennessä tapahtuneet muutokset. Tällaisia ovat muun muassa talous- ja rahaliiton toteutuminen, unionin toimielinten uudistamisesta ja EU:n turvallisuudesta käyty keskustelu, unionin laajentumisneuvottelut ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset. Teos pyrkii antamaan selkeitä vastauksia Suomen EU-jäsenyyden olennaisiin kysymyksiin: Mikä sai Euroopan yhdentymään? Mitkä ovat EU:n perusperiaatteet? Mikä on sen rakenne? Millainen on Suomen jäsenyyden tausta? Mikä on Suomen jäsenyyden sisältö? Minkälaisia velvoitteita se tuo Suomelle? Kuinka Suomen jäsenyyttä hallinnoidaan? Miltä EU:n tulevaisuus näyttää Suomen näkökulmasta? EU:n komission tiedottaja Reijo Kemppinen on voinut seurata näköalapaikalta unionin kehitystä. Vuodesta 1995 saakka Brysselissä työskennellyt Kemppinen on nykyisin EU:n päätiedottajan varamies ja erityisesti komission puheenjohtajan Romano Prodin tiedottaja. Kiitämme häntä perusteellisesta työstä. Helsingissä tammikuussa 2002 Antti Kuusela Päivi Toivanen Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen Outi Karemaa Edita Publishing Oy

5 Sisällys 1. Euroopan talousyhteisön synty 6 2. Euroopan unionin perusperiaatteet 12 Yhteisön tehtävät ja tavoitteet 12 Perustamissopimukset 17 Unioni oikeusjärjestelmänä 18 Lainsäädännön välineet 19 Säädösten täytäntöönpano Euroopan unionin toimielimet 22 Toimielimet 22 Eurooppa-neuvosto 23 Neuvosto 25 Lainsäädäntöön liittyvä päätöksenteko 26 Päätöksentekomenettelyt 28 Päätösten valmistelu 30 Kokoonpanot 31 Koordinaatio 32 Kielet 33 Julkisuus 33 Puheenjohtajuus 34 Komissio 36 Tehtävät 36 Jäsenet 38 Ehdotusten valmistelu 39 Virkamieskunta 40 Tulevat haasteet 40 Euroopan parlamentti 41 Suomalaiset parlamentin jäsenet 42 Parlamentin tehtävät 43 Oikeusasiamies 43 Tuomioistuin 44 Tilintarkastustuomioistuin 45 Muut elimet 45 Talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea 45 Euroopan keskuspankki 45

6 Euroopan investointipankki 45 Muut EU:n virastot Suomen jäsenyyden tausta 46 Poliittinen kehitys 46 Tiedettiinkö jäsenyyden seurauksista? 47 Eroaminen unionista Jäsenyyden sisältö 52 Unionin rakenne ja synty 52 Talous- ja rahaliitto 54 EMUn syntyhistoria 54 Talouspolitiikan yleiset suuntaviivat 56 EMU-ehdot ja niiden tulkinta 56 Jäsenmaiden EMU-kelpoisuus 57 Yhteisön tuki vaikeuksiin joutuneelle jäsenmaalle 57 Rahaliiton vaiheittainen toteuttaminen 58 Keskustelua yhteisestä rahasta 58 Euron merkitys kansalaisten kannalta 59 Kansallinen valmistautuminen EMUun 59 Sisämarkkinat 60 Delorsin sisämarkkinaohjelma 60 Kaupan fyysiset esteet 61 Kaupan tekniset esteet 63 Tavaroiden vapaa liikkuminen 63 Palveluiden vapaa liikkuminen 64 Pääomien vapaa liikkuminen 64 Työvoiman vapaa liikkuminen 64 Suomea koskevat siirtymäkaudet sisämarkkinoilla 65 Kauppapolitiikka 66 Maatalouspolitiikka ja kalastus 67 Maatalouspolitiikan tavoitteet 67 Yhteisen politiikan synty 69 Politiikan perusteet 69 Maatalouden tuet 71 Suomen jäsenyysneuvottelut ja maatalous 71 Liittymissopimuksen erityisjärjestelyt maataloudessa 72 Kalastus 73 Alue- ja rakennepolitiikka 73 Yhteinen aluepolitiikka 74 Kansallinen aluepolitiikka 74 Tuen kohteet 74 Kilpailupolitiikka 75 Yritysten fuusiot 75 Julkiset hankinnat 76 Verotus 77 Tutkimus- ja kehitystyö 78 Liikenne ja televiestintä 79 Euroopan laajuiset verkostot 79 Ympäristö 79 Sosiaalipolitiikka 81 Energia 81 Koulutus 81 Kehitysyhteistyö 82 Budjetti 82 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (II pilari) 83 Tavoitteet 83 Yhteiset kannat ja yhteinen toiminta 83 Yhteiset strategiat ja korkea edustaja 83 Sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta 84 Länsi-Euroopan unioni 85 Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (III pilari) 85 Ahvenanmaa ja EU Unionin tulevaisuus 88 Laajentuminen 92 Tavoitteena maailman kilpailukykyisin talous vuonna Pohjoinen ulottuvuus 94 Lähdetietoa 96 Henkilö- ja aihehakemisto 97

7 1 Euroopan talousyhteisön synty Euroopan yhdentymisen ajatuksia esitettiin jo ennen toista maailmansotaa. Esimerkiksi Ranskan ulkoministeriössä hahmo - teltiin vuonna 1930 ensimmäisen kerran Euroopan unionin tapaista poliittista rakennetta, jossa politiikalla olisi valta yli talouden. Euroopan unionin merkitystä ja sen syntyhis to - riaa on mahdoton ymmärtää tuntematta Eu - roopan historiaa ja erityisesti Saksan ja Ranskan välistä, sotien ja ristiriitojen värittämää menneisyyttä. Napoleonin sodat muokkasivat Euroopan karttaa moneen otteeseen 1800-luvun alussa. Saksan ja Ranskan sota vuosina oli Saksan sotakoneiston ja rautakansleri Otto von Bismarckin diplomatian riemuvoitto. Von Bismarckin otteessa Saksasta kasvoi eu roop - palainen suurvalta. Seuraavina vuosikymmeninä Eurooppa ajautui kerran toisensa jälkeen so dan partaalle. Von Bismarckin kau della suur valto jen välinen tasapaino esti ristiriitojen laukeamisen sodaksi. Vuosisadan vaihtuessa hauras tasapaino järkkyi lo pul lisesti. Ensimmäinen maailmansota alkoi elokuussa Tämän sodan piti olla lyhyt. Iskulauseissa hoettiin, että se on sota kaikkien sotien lopettamiseksi. Toisin kävi: sota kesti lähes viisi vuotta. Sen päätyttyä hävinnyt Saksa painettiin polvilleen ja sen maksettavaksi määrättiin hui keat sotakorvaukset. Rauhan yhdeksi takaajaksi perustettiin Kansainliitto, josta tuli voittajavaltioiden vallankäytön välikappale. Lopulta Kansainliitolla ei ollut valtaa eikä voimaa estää Euroopan kehitystä, joka kulki demokratiasta diktatuureihin. 6 EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN SYNTY

8 Idässä paisui Josef Stalinin hallitsema, työväenluokan maailmanvallankumousta julistava Neuvostoliitto. Euroopan ytimessä oli Adolf Hitlerin johtama, laajentumishaluinen ja kostonhaluinen kansallissosialistinen Saksa. Demokraattisten länsivaltojen oli sopeuduttava 1930-luvun polarisoituvan Euroopan oloihin. Ensin ne yrittivät lepytellä Hitleriä, mutta epäonnistuivat. Sitten ne julistivat sodan, kun Saksa ja Neuvostoliitto hyökkäsivät syyskuun alussa 1939 Puolaan. Toinen maailmansota alkoi. Pienten kansallisvaltioiden kohtalona oli jäädä suurten jalkoihin. Viisi vuotta kestänyt toinen maailmansota jätti perinnökseen kymmeniä miljoonia kuolleita, haavoittuneita ja kodittomia ihmisiä, nälänhätää, puutetta, raunioituneita kaupunkeja ja luhistuneita yhteiskuntajärjestelmiä. Jäljellä oli vaurautensa ja toivonsa menettänyt maanosa, joka pian vuonna 1945 päättyneen sodan jälkeen alkoi repeytyä kahteen toisilleen uudella tavalla vihamieliseen leiriin. Läntisen Euroopan ytimessä olivat vanhat veriviholliset Ranska ja Saksa. Yhtäällä oli muinoin mahtava Ranska, jonka suuruuden päivät olivat jääneet peruuttamattomasti taakse viimeistään silloin, kun Hitler seisoi Berliini toisen maailmansodan lopussa. Heinrich Himmlerin päämaja palaa. Adolf Hitler valloittamansa Pariisin sydämessä. Trocaderolla, keskellä valloittamaansa Pariisia, ja katseli kesäaamun auringossa kylpevää Eiffeltornia. Toisaalla oli diktaattorinsa hulluuteen sortunut Saksa, jonka kohtaloksi oli tullut miehitys, nöyryytys ja häpeä. Toisen maailmansodan kokemusten ei haluttu enää koskaan toistuvan. Tilanne alkoi kärjistyä syksyllä Yhdysvaltojen taloudellinen apu ehtyi. Britannia EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ N SYNTY 7

9 Altiero Spinelli ( ) oli sodanjälkeisen yhdentymisliikkeen näkyvimpiä hahmoja. Hän kirjoitti vuonna 1943 manifestin vapaasta ja yhdentyneestä Euroopasta. ilmoitti, ettei se enää kyennyt takaamaan taloudellista ja sotilaallista apua kommunisteja vastaan taistelevalle Kreikan hallitukselle. Kommunistit nousivat Ranskan suurimmaksi puolueeksi ja näytti olevan vain ajan kysymys, ennen kuin Italiassa kävisi samoin. Vuonna 1950 Eurooppa oli luisumassa jälleen uuteen sotaan. Josef Stalinin johtaman Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen vä li nen jännitys kiristyi koko ajan. Kesäkuussa 1947 Yhdysvaltojen ulkoministeri George C. Marshall julkisti suunnitelman mittavasta talousavusta Euroopan kansantalouksien jälleenrakentamiseksi. Muodollisesti apua tarjottiin kaikille, mutta käytännössä siitä hyö tyivät vain Länsi-Euroopan valtiot. Neuvostoliiton etupiiriin joutuneen Ts v ekkoslovakian porvarijohtoinen hallitus pyrki Marshall-avun saajien joukkoon. Kommunistit kaappasivat vallan maassa. Suomen presidentti Juho Kusti Paasikivi torjui läntisen avun. Miehitetystä Saksasta tuli jaettu vuonna 1949, kun Neuvostoliitto pystytti hallitsemiaan osia varten Saksan demokraattisen tasavallan ja länsiliittoutuneet Saksan liittotasavallan. Samana vuonna perustettiin Pohjois-Atlantin liitto Nato. Lännen miehitysvaltojen ulkoministerit alkoivat tavata toisiaan muutaman kuukauden välein. Syyskuun 1949 tapaamisessa Yhdysvaltojen ulkoministeri Dean Acheson esitti ranskalaiselle kollegalleen Robert Schumanille, että Ranskan tulisi heidän seuraavassa koh taa misessaan toukokuussa 1950 tehdä ehdotus siitä, millaista Saksa-politiikkaa länsivaltojen pitäisi harjoittaa. Euroopan raskaan teollisuuden perusta oli raudan ja teräksen tuotannon varassa. Yksi vaikeimmista ongelmista Ranskan ja Saksan suhteissa koski pientä saksalaista Saarin aluetta Ranskan pohjoisen rajan tuntumassa. Saar oli tunnettu juuri rikkaisiin hii livaroihin perustuvasta terästeollisuudestaan. Ranskalaiset näkivät Saarissa uhkan, sillä sen tuotantoa oli jo kahdessa maailmansodassa käytetty Ranskaa vastaan suunnattujen aseiden valmistukseen. Saksalaisille Saar oli Saksaan kuuluva osa, jonka Ranska oli sodan jälkeen oikeudettomasti itselleen kaapannut. EEC:n perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ N SYNTY

10 Ranskalainen Jean Monnet puki sanoiksi Euroopan integraatioajatuksen. Hänen muistelmansa ilmestyivät suomeksi joulukuussa Ilman ratkaisua Saarin ongelmaan ei ollut toivoa Saksan ja Ranskan suhteiden kor jaantumisesta. Ilman Saksan ja Ranskan sopua ei ollut myöskään toivoa yhtenäisestä lännen rintamasta kommunismin uhkan edessä. Vastausta Saarin ongelmaan pohdittiin vuoden 1950 alussa monella eri taholla. Se, että Saarin ratkaisusta tuli länsieurooppalaisen in tegraation lähtölaukaus, on pitkälti yhden miehen ansiota. Pääsiäisenä 1950 Ranskan hallituksen suunnittelukomission pääsihteeri Jean Monnet palasi lomalta Sveitsistä mielessään mullistava, mutta hahmoton idea. Sunnuntaina 16. huhtikuuta Montfort-l Amauryn kylässä Monnet n ideaa alettiin työstää konkreettisen muistion muotoon. Monnet n itsensä lisäksi työssä oli mukana vain kolme muuta ihmistä: suunnittelukomission apulaispääsihteeri Etienne Hirsch, ulkoministeriön konsultti, oikeustieteen tohtori Paul Reuter sekä sihteeri Suzanne Miguez. Seuraavana päivänä valmistuneen muistion ydinsisällön voi kuvata kahdella lauseella: Ranskan hallitus ehdottaa, että ranskalaissaksalainen hiili- ja terästuotanto asetetaan yhden kansainvälisen viranomaisen alaisuuteen, johon muut Euroopan maat voivat osallistua. Maailmanrauhaa ei voi turvata kuin luovilla ponnisteluilla, jotka ovat suhteessa sitä uhkaaviin vaaroihin. Ensimmäisen lauseen lausui julki Ranskan ulkoministeri Schuman lehdistötilaisuudessa Pariisissa 9. toukokuuta, seuraavaksi päiväksi sovitun läntisten miehitysvaltojen ulkoministeriko kouk sen aattona. Ennakkoon informoitu Länsi-Saksan liittokansleri Konrad Adenauer uhkui Bonnissa intoa. Kun Saarin alueen tuotanto on yhteistä, yksi syy Ranskan ja Saksan väliseen jännitykseen on eliminoitu, hän lausui tie dotusvälineille. Nykyään 9:ntenä toukokuuta vietetään kaikissa EU:n jäsenmaissa Eurooppapäivää. Monnet n pitkään hautoma, Hirschin ja Reuterin sanoiksi pukema, Miguezin paperille kirjoittama ja ulkoministeri Schumanin julki lausuma ehdotus johti neuvotteluihin, joihin osallistui Ranskan ja Saksan lisäksi neljä muuta Keski-Euroopan maata: Hollanti, Belgia, Luxemburg ja Italia. Montfort-l Amauryn muistion toinen lause löytyy melkein sanatarkasti samansisältöisenä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön EHTY:n perustamissopimuksesta, joka allekirjoitettiin Pariisissa huhtikuun 18. päivänä vuonna Hiili- ja teräsyhteisön alullepanijat, Jean Monnet (oik.) ja Robert Schuman. Schuman oli kotoisin Saksan ja Ranskan rajalta. Hänen kotikaupunkinsa Metzin hallinta on siirtynyt monta kertaa Saksalta Ranskalle ja päinvastoin. EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ N SYNTY 9

11 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus allekirjoitettiin Pariisissa Euroopan hiili- ja teräsyhteisö syntyi ratkaisuksi kriisiin. Neuvottelut sen luomiseksi käynnistivät prosessin, joka johti sitten Euroopan talousyhteisön ja Euroopan Atomienergiayhteisön Euratomin perustamiseen seitsemän vuotta myöhemmin. Pariisin sopimus oli esikuva Rooman sopimuksen tekijöille ja malli, jolle Euroopan unionin periaatteet tänä päivänäkin perustuvat. Hiili- ja teräsyhteisön isät haaveilivat paljon enemmästä, mutta vastauksena akuuttiin kriisiin löysivät Monnet n sanoin rajoitetun mutta määrätyn kohdan, josta uuden Euroopan rakentaminen saattoi alkaa. Mielenkiintoista onkin todeta, kuinka itse asiassa melkein kaik kien vielä tänäänkin vaikuttavien eurooppalaisten yhteistyön muotojen pohja laskettiin vuo sien välisenä aikana. Kansallisvaltioon epäluuloisesti suh tautuvista voimista kasvoi ajatus jonkinasteisen federalistisen mallin mukaan järjes täy ty västä Euroopan unionista. Tämän hankkeen kantavimpia voimia oli italialainen federalisti ja vastarintajohtaja Altiero Spinelli. Hän yritti saada hallitusten tukea eurooppalaiselle parlamentille, jossa kansan edustajat laatisivat Euroopan perustuslain. Ensimmäiset Euroopan parlamentin suorat vaalit järjestettiin vasta vuonna Altiero Spinelli valittiin parlamenttiin. Hänen aloitteestaan ensimmäisen parlamentin jäsenet laativat luonnoksen Euroopan unionin perustuslaiksi, jonka merkitys jäi kuitenkin olemattomaksi. Jälleenrakentaminen pantiin alulle amerikkalaisen rahan voimin. Marshall-avun kanavoimiseksi perustettiin Euroopan taloudellisen yhteistoiminnan järjestö OEEC, jonka jäsenvaltiot ryhtyivät neuvottelemaan yhteisen vapaakauppa-alueen perustamisesta. Neuvottelut päät tyivät lopulta Euroopan talousyhteisön EEC:n ulkopuolelle jääneiden maiden Britan nian, Tanskan, Norjan, Ruotsin, Itävallan, Sveitsin ja Portugalin sopimukseen, jolla perustettiin Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA. Kesäkuussa 1950 tapahtunut Pohjois- Korean hyökkäys Etelä-Koreaan, Neuvostoliiton Ts v ekkoslovakian miehitys ja Berliinin saarto saivat amerikkalaiset uskomaan, että läntisen Euroopan puolustus kommunismia vastaan edellytti Länsi-Saksan sotilaallista panosta. Ranskan aloitteesta neuvoteltiin sopimus Euroopan puolustusyhteisöstä EDC:stä, joka sittemmin kaatui Ranskan parlamentissa gaullistien ja 10 EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ N SYNTY

12 kommunistien yhteiseen vastarintaan vuonna Yhteisestä eurooppalaisesta puolustuksesta jäi jäljelle Länsi-Euroopan Unioni WEU. Luxemburgissa päämajaansa pitävällä järjestöllä on vähän käytännön merkitystä. Sen kautta useimmat nykyisen EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin sitoutuneet kollektiiviseen puolustukseen. Stalinin pelko antoi lisää pontta poliittisen yhdentymisen puolestapuhujille. Britannian entinen pääministeri Winston Churchill ehdotti syksyllä 1946, että Ranskan olisi johdettava Saksa Euroopan Yhdysvaltoihin. Toukokuussa 1948 pidettiin Haagin kongressi, joka kokosi ajan keskeiset Eurooppa-politiikan vaikuttajat. Yli 200 osanottajan joukossa olivat Churchill ja Monnet sekä vajaan kymmenen vuoden kuluttua perustettavan talousyhteisön isistä tuleva liittokansleri Adenauer, Italian tuleva pääministeri Alciedo de Gaspari ja Belgian ulkoministeri Paul-Henri Spaak. Haagin kongressi esitti eurooppalaisen parlamentaarisen elimen koollekutsumista. Haagista alkaneet neuvottelut päättyivät Strasbourgissa päämajaansa pitävän eurooppalaisten valtioiden yhteistyöelimen, Euroopan neuvoston perustamiseen. Euroopan neuvostoon kuuluu valtaosa Euroopan itsenäisistä valtioista. Se antaa päätöslauselmia ja toimenpidesuosituksia ja sen puitteissa jäsenvaltiot neuvottelevat yleissopimuksia eri aloilta. Näistä tunnetuin on ihmisoikeussopimus. Euroopan neuvosto sekoi- tetaan usein Euroopan unionin neuvostoon ja Eurooppa-neuvostoon, jotka ovat EU:n päätöksentekoelimiä. Hiili- ja teräsyhteisö osoittautui sekä taloudelliseksi että poliittiseksi menestystarinaksi. Siitä innostuneet, epäonnistuneen Euroopan puolustusyhteisön haudanneet hiilija teräsyhteisömaiden ulkoministerit kokoontuivat kesäkuussa 1955 Italian Messinaan. Keskustelun pohjana oli Benelux-maiden nimissä tehty Hollannin ulkoministerin Johan Beyenin ehdotus kaiken kaupan kattavien yhteis markki noi den perustamisesta. Messinan neuvottelut huipentuivat Belgian ulkoministerin Paul-Henri Spaakin ja yhteismarkkinoihin vastahakoisesti suhtautuneen Ranskan ulkoministerin Antoine Pinayn yölliseen kahdenkeskiseen keskusteluun. Palattuaan Spaak meni huoneensa parvekkeelle ja lauloi nousevalle auringolle O Sole Mio. Perusajatus yhteismarkkinoiden luomisesta oli hyväksytty. Euroopan talousyhteisön EEC:n ja Euroopan Atomienergiayhteisön Euratomin perus tamis sopimukset allekirjoitettiin Roomassa maaliskuun 25. päivänä vuonna Britannian entinen pääministeri Winston Churchill puhuu Haagin kokouksessa toukokuussa Kokousta seuranneet neuvottelut johtavat Euroopan neuvoston perustamiseen. EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ N SYNTY 11

13 2 Euroopan unionin perusperiaatteet Yhteisön tehtävät ja tavoitteet Jean Monnet oli läpi elämänsä vankka eurooppalaisen yhdentymisen kannattaja. Hänen ajatuksistaan kestävin, hiili- ja teräsyhteisö EHTY, oli sekä hänelle että hänen ajalleen tyypillinen luomus. Se perustui näkemykselle, jonka mukaan paras tapa saada aikaan kestäviä tuloksia olisi konkreettisiin sääntöihin, aikatauluun ja ylikansallisiin toimielimiin ankkuroitu sopimusjärjestely, joka toteutettaisiin tietyllä, rajatulla alueella. Monnet n malli miellytti monia, mutta Euroopan kehitys ajoi sen ohitse. Kylmän sodan kiihtyminen, Euroopan puolustusyhteisö -hankkeen ajautuminen karille, tarve kohentaa Länsi-Euroopan teollisuuden ja viennin kilpailukykyä ja monet muut syyt puhuivat laajemman yhteistyön puolesta. Viime kädessä vaihtoehtoina eivät olleet niinkään osittainen tai täydellinen yhdentyminen kuin vapaakauppa tai yhteismarkkinat. Euroopan talousyhteisö syntyi lopulta hiilija teräsyhteisön innoittamana, mutta oli sekä tavoitteiltaan että toteutustavaltaan paljon laajempi ja kunnianhimoisempi. Rooman sopimuksen johdannossa kuusi allekirjoittajavaltiota, Saksa, Ranska, Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg julistivat tahtovansa luoda perustan Euroopan kansojen yhä läheisemmälle liitolle ja yhteisellä toiminnalla turvata jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen poistamalla Eurooppaa jakavat rajaaidat. Toisin sanoen ne hylkäsivät hiili- ja teräsyhteisön perustamisessa noudatetun osittaisen yhdentymisen mallin ja päättivät luoda 12 EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET

14 kaikkeen tavarakauppaan, työvoiman, pääoman ja palvelujen vapaaseen liikkumiseen perustuvat yhteismarkkinat. Toinen merkittävä ero liittyy yhteisön ja sen jäsenvaltioiden vallanjakoon. Hiili- ja teräsyhteisön toiminta perustui pitkälti Luxemburgiin sijoitetun, ylikansallisen Korkean viranomaisen itsenäisyyteen. Talousyhteisön vastaava elin sai nimekseen komissio ja se joutui alusta alkaen jakamaan valtansa rinnalleen perustetun, jäsenvaltioiden hallituksia edustavan neuvoston kanssa. Hiili- ja teräsyhteisöstä on sanottu, että sen perustamisen tärkein motiivi oli rauhan turvaaminen Euroopassa. Samaa voidaan sanoa myös talousyhteisöstä. EEC:n syntyvuosina suurin uhka rauhalle oli jo toisaalla. Saksan ja Ranskan erimielisyyksiä suuremmaksi riskitekijäksi olivat nousseet kommunismi ja kylmän sodan aiheuttama Euroopan kahtiajako. Monet näkivät, että Länsi-Euroopan kansantaloudet olivat kenties Saksaa lukuunottamatta liian pieniä ja heikkoja kyetäkseen yksin menestymään kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti Saksassa ja Hollannissa talouspolitiikan liberalistit ja yrityselämä kokivat laajamittaisen taloudellisen yhdentymisen ainoaksi keinoksi, jonka avulla teknologisessa kehityksessä jälkeen jäänyt Eurooppa voisi kilpailla sen ajan voimakkaimman taloudellisen mahdin, Yhdysvaltojen kanssa. Ranskalaisille taas oli äärimmäisen tärkeää sitoa uuteen nousuun pyrkivä Länsi-Saksa poliittisesti Ranskaan ja Eurooppaan. Talousyhteisön perusta laskettiin kaikkia tavaroita koskevien yhteismarkkinoiden ja tulliliiton varaan. Yhteismarkkinat päätettiin toteuttaa asteittain kahdentoista vuoden siirtymäkauden aikana. Yhteiset politiikat luotaisiin maataloudelle, liikenteelle, työvoiman liikkuvuudelle ja talouden tärkeille sektoreille. Taloudellista kehitystä varten perustettaisiin yhteiset toimielimet, ja jäsenmaiden merentakaiset Euroopan talousyhteisön rajat olivat pitkälle samat kuin vuonna 800 Roomassa perustetun Kaarle Suuren valtakunnan rajat. Euroopan yhteisö on hahmottunut asteittain. Kartta osoittaa, miltä EEC:n laajeneminen näytti 1960-luvun lopulla. EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET 13

15 Ranskan ja Saksan akseli on alusta alkaen ollut yhteisön liikkeellepaneva voima, jonka merkitystä Suomessa ei ole aina tajuttu. Presidentti Charles de Gaulle ja liittokansleri Konrad Adenauer Elyséepalatsissa Pariisissa vuonna alueet ja maat liitettäisiin yhteisöön. Kaikilla näillä toimilla oli Rooman sopimuksen tekijöiden mielissä yksi selkeä, yhteinen päämäärä: jäsenvaltioiden ihmisten elinolojen jatkuva kohentaminen. Yhteismarkkinat olivat sekä taloudellisesti että poliittisesti aikaansa edellä oleva hanke. Jäsenvaltioiden kansantaloudet oli erotettu toisistaan tariffeilla, kiintiöillä ja muilla kaupan teknisillä esteillä. Nämä pitivät sisällään lakeja, säännöksiä ja virallisia käytäntöjä, jotka oli suurelta osin laadittu suojaamaan omaa elinkeinoelämää ja rajoittamaan naapurivaltioiden teollisuuden kilpailukykyä oman maan alueella. Näiden esteiden purkaminen oli erittäin vaikeaa. Käytännössä siinä ei laa ja mittaisesti onnistuttukaan ennen kuin 1980-luvun lopulla, jolloin yhteisön perustamis sopimuksiin tehdyt muutokset sallivat määräenemmistöpäätöksillä tehdyt, jäsenmaita velvoittavat yhteisölait. 14 EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET

16 Poliittisesti jopa radikaalia oli yhteisön toimielimille annettu valta. Vaikka komissiosta ei tullutkaan federalistien toivomaa Euroopan hallitusta, sen ja hallituksia edustavan neuvoston yhteenlaskettu valta oli ajan oloissa tavaton. Monnet n johdolla jatkunut hiili- ja teräsyhteisön kaltaisen yhdentymisen kehitystyö päättyi sopimukseen Euroopan Atomienergiayhteisöstä, jonka toimintamalli on pitkälle sama kuin EHTY:nkin. Luojansa viaksi tuskin voi laskea sitä, että myöhempi historia ei suonut ydinenergialle sitä merkitystä Euroopan energiatuotannossa jollaiseksi sen vielä 1950-luvulla kuviteltiin kasvavan. Yhteisön tehtävät määriteltiin Rooman sopimuksen ensimmäisessä artiklassa. Yhteisön avulla haluttiin saavuttaa talouden sopu sointuinen kehitys kaikkialla yhteisön alueella, Euroopan talousyhteisön huippukokous vuonna Kuvassa mukana muun muassa Ranskan pääministeri Georges Pompidou (kolmas vas.) ja presidentti Charles de Gaulle (neljäs vas.) sekä myöhemmin kidnappauksen uhrina kuollut Italian pääministeri Aldo Moro (kolmas oik.). jatkuva ja tasapainoinen taloudellinen kasvu, lisääntyvä taloudellinen vakaus, nopeampi elintason nousu ja läheiset suhteet jäsenvaltioiden välillä. Talousyhteisön tarkoitus on säilynyt olennaisilta osiltaan samana tähän päivään saakka. Sanoja ja kokonaisia lauseita on muutettu ja lisätty. Niiden paikkaa sopimusteksteissä on vaihdettu, mutta myös Euroopan unionin toiminta nojaa kaikessa olennaisessa noihin 50- luvulla hahmoteltuihin päämääriin. Maastrichtissa helmikuussa vuonna 1992 allekirjoitettu sopimus Euroopan unionista toteaa, että unionin perustana ovat Euroopan yhteisöt täydennettyinä sillä politiikalla ja niillä yhteistyön muodoilla, jotka otetaan käyttöön tällä sopimuksella. Sopimuksen lausutaan merkitsevän uutta vaihetta sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaista. Taloudellisen kasvun ja vakauden perustavoitteiden rinnalle on lisätty muun muassa ympäristöä arvossa pitävä kestävä kasvu, pidem- EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET 15

17 1970-luvulla EY:n maataloustuotanto kasvoi nopeasti yhteisen maatalouspolitiikan suojeluksessa. Tuotanto ylitti kulutuksen, ja ylijäämät vietiin yhteisön tuella maailmanmarkkinoille. Vuosina yhteisön maataloustuotteiden vienti kasvoi yli 250 prosenttia. mälle menevä taloudellinen lähentyminen, työllisyyden ja sosiaalisen suojelun korkea taso sekä yhteisvastuullisuus. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään yhteismarkkinoiden ohella perustamalla talous- ja rahaliitto. Osa lauseista ja niihin sisältyvistä käsitteistä on ollut vuosikymmenien varrella monen tiukan neuvottelun kohteena ja ne on kirjattu sopimustekstiin tarkoituksellisen tulkin nanvaraisesti, jopa epäselvästi. Tällaisia ovat eritoten käsitteet yhä läheisempi Euroopan kansojen liitto ja päätösten tekeminen mahdollisimman lähellä kansalaista. Toisille yhä läheisempi liitto merkitsee kehitystä, jossa jokainen uusi sopimus tuo lähemmäksi Spinellin kaltaisten federalistien unelman Euroopasta, jossa unioni toimii itse näisesti, vapaana vanhoillisten kansal - lisvaltioiden holhouksesta. Toisille tahallisen epämääräinen muotoilu on tapa vähentää sopimuksen tämän osan oikeudellista sitovuutta. Eräille kansalaisia lähellä oleva päätöksenteko edustaa aitoa federalismia, jossa unioni vähitellen käyttää yhä useammilla alueilla kansallisvaltiolle ennen kuulunutta valtaa välittömässä yhteistyössä alueiden ja niillä asuvien ihmisten kanssa. Toiset ymmärtävät käsitteen ennen muuta sellaisena keskitetyn sääntelyn purkamisena, joka palauttaa Brysseliin keskittynyttä päätöksentekovaltaa takaisin hallituksille. Sopimuksen teksti jättää yllin kyllin tilaa näille ja monille muillekin tulkinnoille. Esi - merkiksi käy subsidiariteetti eli toissijaisen toimivallan periaate. Sopimuksen mukaan Aloilla, jotka eivät kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan, yhteisö tois sijaisuus periaat - teen mukaisesti toimii vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, jotka suun nitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla. Unionin tarkoituksesta ja yhteisön periaatteista kertovat lauseet ohitetaan usein kotimaisessa keskustelussa meille vieraana, tyhjänä sanahelinänä. Sitä ne eivät kuitenkaan ole. Lauseet ovat syntyneet vuosikymmeniä jatkuneen kehityksen ja lukuisten, yksimielisyyttä edellyttäneiden kompromissien tuloksena. Ne ilmaisevat juuri sen, miksi ne on tarkoitettukin: 16 EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET

18 kuvauksen niistä periaatteista ja tavoitteista, joille Euroopan unionin kaikki toiminta perustuu. Niiden merkitys on suuri, ei vähiten siksi, että ilman niitä on vaikea ymmärtää mistä Euroopan unionin toiminnassa on pohjimmiltaan kyse. On myös muistettava, että EY:n tuomioistuin on antanut eräille perus sopi mus ten johdantolauseille konkreettisen sisällön omilla ratkaisuillaan. Esimerkiksi yhteisöoi keu den välittömän oikeusvaikutuksen periaate on seurausta tuomioistuimen perussopimusta koskevasta tulkinnasta. Perustamissopimukset Euroopan unionilla ei ole perustuslakia siinä merkityksessä, missä sanaa kansallisessa oi - keusjärjestyksessä käytetään. Unionin toiminta nojaa jäsenvaltioiden välillä tehtyihin perus tamis sopimuksiin, joita ne ovat sitoutuneet nou - dattamaan. Sopimuksia on neljä: Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perus tamissopimus, Pariisi ; Euroopan (talous)yhteisön pe rustamissopimus, Rooma ; Euroopan Atomienergiayhteisön perustamissopimus, Öljykriisin runteleman yhteisön teollisuus menetti 1970-luvulla kilpailukykyään rajusti. Rooma ja Sopimus Euroopan unionista, Maastricht Samantasoisia, edellisiä täydentäviä ja tarkistavia sopimuksia on lukuisia. Niistä tärkeimmät ovat Yleissopimus Euroopan yhteisölle yhteisistä toimielimistä, Rooma ; Sopi mus Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta, Bryssel ; Euroopan yhtenäisasiakirja, Luxemburg ja Haag 17. ja sekä Amsterdamin sopimus, Amsterdam sekä Nizzan sopimus (allekirjoitettu , ratifioitaneen vuoden 2002 aikana). Liittyessään unionin jäseneksi Suomi hyväksyi kaikkien siihen mennessä tehtyjen perustamissopimusten sisällöt ja niistä seuraavat velvoitteet sellaisinaan. Niiltä osin kuin jostain muusta on jäsenyysneuvotteluissa sovittu, se löytyy liittymissopimuksesta, joka on perus - tamis sopimuksiin rinnastettavaa oikeutta. EUROOPAN UNIONIN PERUSPERIAATTEET 17

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

E U - P E R U S T E O S

E U - P E R U S T E O S 192 2011 2., uusittu laitos Euroopan unioni Marko Ruonala EU-perusteos Kannen kuva Pohjois- ja Keski-Eurooppa 1493 Hartman Schedels: "Liber chronicarum", Nürnberg. Piirtäjä Hieronymus Münzer(1437 1508)

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Kohti parempaa eurooppaa

Kohti parempaa eurooppaa Sampo Terho Kohti parempaa eurooppaa Suomen Perusta Sampo Terho on perussuomalaisten europarlamentaarikko ja parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ainoa suomalaisjäsen. Lisäksi hän on jäsen

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella*

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Ilkka Kajaste Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* ILKKA KAJASTE Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Samoihin aikoihin, kun Euroopan

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Jäävätkö lehden taloussivut lukematta? Eikö maailmantalouden sanasto aina tunnu omalta? Miten talouden maailma vaikuttaa elämääsi?

Jäävätkö lehden taloussivut lukematta? Eikö maailmantalouden sanasto aina tunnu omalta? Miten talouden maailma vaikuttaa elämääsi? maailmantalouden Jäävätkö lehden taloussivut lukematta? Eikö maailmantalouden sanasto aina tunnu omalta? Miten talouden maailma vaikuttaa elämääsi? maailmantalouden Kansalaisjärjestö Attacin toimittama

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

missä eu, siellä suomi?

missä eu, siellä suomi? missä eu, siellä suomi? kansallinen sivistysliitto ry Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto ry Yhteistyökumppanit: Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhmä Kokoomuksen kansainvälinen työryhmä Kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot