EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO"

Transkriptio

1 EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010

2 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä puhelin Kotisivu Internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: Julkaisu: ISBN ISBN (sähköinen) ISSN C 132 Julkaisun avainsanat: Kehittämisrahasto Maakunnan kehittämisraha EU:n rakennerahastot Maakuntaohjelma Taitto ja kansi: Mainostoimisto Mediataivas Oy Painos: 200 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2011

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Lyhyesti maakuntaohjelma ohjaa rahoitusta ELINKEINOT JA TEOLLISUUS Osaaminen ja koulutus hyvinvointi YHDYSKUNTARAKENNE JA VETOVOIMA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN RAHOITUSLÄHTEET...40

4 Vuosiraportti Lyhyesti liiton tuella käynnistettiin kehittämis- ja investointihankkeita reilulla 10 miljoonalla eurolla. Myönnettyjen tukien osuus oli hiukan yli puolet, noin 5,2 miljoonaa euroa. Taantuman vuoksi yritysten ja kuntien rahoitus kehittämistoimenpiteissä supistui hieman. Suurimpia rahoitettuja hankkeita olivat investoinnit tutkimuslaitteisiin. VTT ja Jyväskylän yliopisto monipuolistavat metsäteollisuuden uusiutumisessa tarvittavaa tutkimusympäristöään. Jyväskylän ammattikorkeakoulu puolestaan laajentaa uusilla investoinneilla Saarijärven Bioenergiakeskuksen laboratorio- ja tutkimuspalveluja. Laiteinvestointien tukeminen tuli mahdolliseksi vuoden 2010 alussa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön EAKR-rahoitus siirtyi lakkautetuilta lääninhallituksilta maakuntien liitoille osana aluehallinnon uudistusta. Lähes puolet rahoituksesta kohdentui osaamisen ja koulutuksen kehittämisalueelle. Elinkeinojen ja teollisuuden kehittämisalueen rahoitus supistui hieman aiemmista vuosista. EU-rahoituksesta 60 % kohdennettiin valituille klustereille. Kärkisijalla oli Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri. Tuista noin 30 % kohdentui seudullisille kehittämisyhtiöille. Seuraavaksi eniten, noin viidennes rahoituksesta, myönnettiin VTT:lle. Myös Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu olivat merkittäviä tuensaaijia. liitto voi myöntää tukea kehittämis- ja investointihankkeille neljästä rahoituslähteestä: Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta maakunnan kehittämisrahasta ja Kehittämisrahastosta ta oli myönnettävissä lähes 7,6 milj. euroa. Merkittävin rahoituslähde ovat EU-ohjelmat. EU-rahoituksen määrää kasvatti valtioneuvoston jakama lisärahoitus elvytystoimenpiteitä varten. Maakuntaohjelman neljä kehittämisaluetta ohjaavat hankevalintaa: elinkeinot ja teollisuus osaaminen ja koulutus hyvinvointi yhdyskuntarakenne ja vetovoima. Elinkeinojen kehittämisessä valitut klusterit ovat uudistuvat koneet ja laitteet (UKL) bioenergiasta elinvoimaa (BEV) kehittyvä asuminen (KAS). liiton kehittämisrahoitus , euroa % Osaamiskeskusohjelma % Koheesio- ja kilpailukykyohjelma % Maakunnan kehittämisraha % EU-rahoitus % 4

5 Liitto 2. maakuntaohjelma ohjaa rahoitusta Maakuntaohjelman neljän kehittämisalueen painotukset ohjaavat hankevalintaa: Maakuntaohjelman painotukset vuoden 2010 kehittämistoimenpiteissä elinkeinot ja teollisuus osaaminen ja koulutus hyvinvointi yhdyskuntarakenne ja vetovoima. Maakuntaohjelmalla suunnataan sekä liiton että suurimman kehittämisrahoittajan, ELY-keskuksen, rahoitusta. Vuoden lopulla valmistui uusi maakuntaohjelma Tärkeimmiksi asioiksi ohjelmassa nostetaan menestyvä yritystoiminta, osaaminen, ihmisten hyvinvointi ja vetovoimainen toimintaympäristö. Vuoden 2010 alussa uudistunut aluekehittämislaki vahvisti maakuntien yhteistyöryhmien strategista merkitystä kehittämistyön ohjaamisessa. Yhteistyöryhmät vastaavat nyt, ei vain EU-politiikan ja sen rahoituksen, vaan koko aluekehittämisen ja myös kansallisen rahoituksen yhteen sovittamisesta. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti entistä tiiviimmästä osaamiskeskusohjelman, maakunnallisen klusterityön ja osaamisen kehittämishankkeiden yhteensovittamisesta. Linjaukset tulevat näkymään vuoden 2011 rahoituspäätöksissä ja kehittämistyön ohjauksessa. ELINKEINOT JA TEOLLISUUS Klustereiden kehittäminen Liiketoiminnan kehittäminen Innovaatioiden kaupallistaminen Teknologioiden soveltaminen OSAAMINEN JA KOULUTUS Koulutusliiketoiminnan kehittäminen Innovaatiojärjestelmän uudistaminen Koulutuksen tuotteistaminen HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen Syrjäytymisen ehkäiseminen YHDYSKUNTARAKENNE JA VETOVOIMA Maakunnallinen yhteistyö Ympäristö ja virkistys infrastruktuuri Luonnonvarat Maakuntaohjelman painotukset , euroa Elinkeinot ja teollisuus % Yhdyskuntarakenne ja vetovoima % Hyvinvointi % Osaaminen ja koulutus % 5

6 Vuosiraportti ELINKEINOT JA TEOLLISUUS Uudet hankkeet Toteuttaja Hanke Tuki YHTEENSÄ Jyväskylä Innovation Oy Jyväskylä Innovation Oy Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman perusrahoitus 2010 Kasva 3, IT-alan yritysten kasvuohjelman jatkorahoitus KUSTOM - Kehittyvä asuminen klusterin asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen Jykes Oy klusterikehittäminen , kuntarahoitus IBA Innovaatiopankki osuuskunta IBA Innovaatiopankki osuuskunnan toimintamallin käynnistäminen pilottien avulla liitto Aikajana 1/ Jyväskylän yliopisto turvallisuuden liiketoimintaverkoston käynnistysvaihe Poimintoja Osaamiskeskusohjelma Osaamiskeskusohjelmalla Keski-Suomi ja erityisesti Jyväskylä ovat mukana viidessä kansallisessa klusteriohjelmassa: energiateknologia, uusiutuva metsäteollisuus, jokapaikan tietotekniikka, nanoteknologia sekä matkailu ja elämystuotanto. Ohjelmasta rahoitettiin yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten välisiä yhteisprojekteja, tutkimushankkeiden valmistelua ja asiantuntijapalveluiden hankintaa. Työstä vastaa Jyväskylä Innovation Oy. Osaamiskeskusohjelma on valtioneuvoston hyväksymä erityisohjelma. Vuosittaisesta rahoituksesta päättää valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksesta. liitto toimii ohjelmassa hallinnoivana viranomaisena. Kasva 3 Tavoitteena on vauhdittaa keskisuomalaisten ICTalan yritysten kasvua tukemalla niiden kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja markkinointia. Mukana on neljätoista yritystä, muun muassa Descom Oy, Ecore Oy, Jydacom Oy ja Samcom Oy. Hanke käynnistyi vuonna 2009 osana elvytystoimenpiteitä; vuoden 2010 jatkorahoitus myönnettiin sovitun mukaisesti. ELY-keskus tukee yrityshankkeita Vuoden 2010 alussa uudistuneiden rahoitussäädösten mukaan maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. vastuu yrityshankkeissa on nyt selkeästi ELY-keskuksella. liitto tukee hankkeita, jotka vahvistavat yritysten toimintaympäristöä. Kiinnostus ELY-keskuksen yritysrahoitukseen oli ilahduttavan runsasta: talouden taantuma ei tyrehdyttänyt yritysten kehittämis- ja investointihalua. Suurimmat yritystuet ELY-keskus myönsi karstulalaiselle Meteco Oy:lle ( euroa), äänekoskelaiselle EarthPac Oy:lle ( euroa) ja Keulink Kiinteistöt/Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy:lle Keuruulla ( euroa). 6

7 Liitto Valmistuneet hankkeet kärkielinkeinot Jykes Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja liitto Tuki (75,5 %) Kustannusarvio EU-rahoitus Toteutusaika Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli käynnistää klusteripohjainen kehittäminen koko Keski-Suomessa. Klusterityön rahoitukseen osallistuivat kaikki seudulliset kehittämisyhtiöt ja Joutsan kunta. Maakunnan yhteistyöryhmä ja rahoittajat sitoutuivat rahoittamaan hyviä yrityslähtöisiä klusterihankkeita. Pitkän käynnistysvaiheen jälkeen siirryttiin hitaasti toimintavaiheeseen. Yhteistyötä on tiivistettävä kehittämisyhtiöiden johdon kanssa. Tavoitteena oli synnyttää yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, jotka tuovat rahaa (=liikevaihtoa) maakuntaan sen ulkopuolelta. Klusterit ovat hyvin eri vaiheessa. UKL-klusterissa on syntynyt eniten klusteripäällikön toiminnan kautta uusia yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, BEV-klusterissa on syntynyt paljon kehittämisorganisaatiovetoisia hankkeita, joissa yritykset ovat mukana, KAS-klusterin kehittämishankkeet ovat pääosin suuntautuneet synnyttämään liikevaihtoa Keski-Suomessa. Päätavoitteena tulee olla jatkossakin liikevaihdon kasvattaminen ulkopuolelta. Yrityslähtöisyys on kaiken klusteritoiminnan lähtökohta myös jatkossa ja sen mukaisesti on raportoitava toimintaa. Päätoimenpiteenä oli resursoida päätoimiset vetäjät kolmelle klusterille. päätökset tehtiin vuoden 2007 lopulla ja klusteripäälliköt aloittivat työnsä tammikuun 2008 alussa. Kullakin päälliköllä on n euron vuosibudjetti. Vuosibudjetti on ollut riittävä. Varattua ostopalveluresurssia oli tarkoitus käyttää yrityshankkeiden synnyttämiseksi. UKL saavutti tavoitteensa. Klusterityön tarkoituksena oli yhdenmukaistaa kehittämistapaa. Kullekin klusterille on nimetty yritysvetoinen uudistettu strategiaryhmä ja kukin klusteri on valinnut omat kehittämisteemat. Klustereille on laadittu oma yhtenäinen viestintäsuunnitelma, jonka avulla on pyritty tuomaan esille yhdenmukaista kehittämistapaa. Kolme klusteria ovat erilaisissa vaiheissa ja tukeutuvat ns. Triple Helix -mallin eri kulmiin. UKL on yritysnurkkaan painottuva, BEV on tutkimusja kehittämislähtöisin ja KAS on yhteiskuntanurkkaan painottuva. Hankkeen aikana havaittiin, että klusteripäälliköt olisi jatkossa syytä keskittää yhteen organisaatioon. Lisäksi tarvitaan toimijoiden yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä. Tavoitteena oli auttaa yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhteisiin kehittämishankkeisiin. Yritysten kehittämiseksi on käynnistetty useita hankkeita, joille on varattu rahoitusta yrityskohtaisiin ja yritysryhmien kehittämishankkeisiin. Työnjako muiden rahoituskanavien kanssa on selkiintymässä. Klusterirahalla tehdään pikaisia selvityksiä, suunnitelmia ja kehittämisohjelmia, joiden toteutukseen haetaan rahoitusta muista hankkeista ja rahoitusinstrumenteista. Klusterityön tarkoituksena on varmistaa elinkeinotoiminnan uudistuminen ja kilpailukyky. Aikajana 1/2009 osoitti, että valitut klusterit olivat hyviä kasvuklustereita: valinta oli osunut oikeaan noususuhdanteen aikana. Kunkin klusterin strategiaryhmä tarkisti tavoitteet ja toimenpiteet joulukuussa 2008 vastaamaan laskusuhdanteen tilannetta. Syksyllä 2008 alkanut syvä talouden taantuma on korostanut tämän tavoitteen tärkeyttä. 7

8 Vuosiraportti 2010 Kansainvälistyvä Keski-Suomi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tuki (60 %) Kustannusarvio Toteutusaika EU-rahoitus Pirjo Peräaho Tavoitteena oli yhdistää keskisuomalaiset kansainvälisille markkinoille suuntautuvat tahot kansainvälistymisen palveluliittymän, yhteisen brändin ja asiantuntijaverkoston piiriin. Samalla haluttiin vahvistaa kansainvälistymistä tukevaa verkostoitumista. Hanke sisälsi kolme osiota: kansainvälistymisen palvelukeskusverkoston rakentaminen, Human Technology -brändin vahvistaminen kansainvälisen markkinoinnin välineenä sekä Projectia-hankepalvelun tuotteistaminen ja markkinointi. Kansainvälistymisen palvelukeskus toteutettiin virtuaalisena, koska yhteen yhteiseen fyysiseen palvelupisteeseen ei vielä löytynyt edellytyksiä. Kansainvälinen viestintä -osiossa markkinoitiin Human Technology -brändiä maakunnan sisällä, kehitettiin yhteisiä markkinointityökaluja ja osallistuttiin aktiivisesti kansainväliseen markkinointiin. Kansainvälinen projektitoiminta -osiossa keskityttiin yhteistyö- ja asiantuntijaverkoston vahvistamiseen, palveluiden tuotteistamiseen ja testaamiseen sekä sähköisen eprojectian toiminnan kehittämiseen. Hyvänä pohjana hankkeelle oli maakunnan julkisten toimijoiden tahto tehdä kansainvälistymistä suunnitellummin, strategisemmin ja kannustavassa yhteistyössä. Parhaiten etenivät kansainvälisen markkinoinnin työkalujen rakentaminen ja kansainvälisten hankkeiden valmistelun tuotteistaminen. Hankeosioista heikoimmin edistyi kansainvälistymisen palvelukeskus. Toiminta jatkuu Jykes Oy:n ja kumppaneiden omana työnä käytettävissä olevat resurssit ovat vain pienemmät. Yritysten kansainvälisten hankkeiden aktivoimista jatkettiin ELY-keskuksen oman tuotannon projektina. KUSTOM Kehittyvä asuminen klusterin asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tuki (60 %) Kustannusarvio Toteutusaika EU-rahoitus Hilkka Laine Tavoitteena oli asiakaslähtöisen liiketoiminnan vahvistaminen Kehittyvä asuminen -klusteriin kuuluvissa yrityksissä Saarijärven Viitasaaren seutukunnalla. Tavoitteena oli klusterin liikevaihdon kasvu yritysten kilpailukykyä, verkostoitumista ja yhteistyötä kehittämällä. Projekti tarjosi klusteriyrityksille apua kehittämisideoiden kartoitukseen, kehittämisen suunnitteluun ja koordinointiin, tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja asiantuntijapalveluiden etsimiseen ja hankintaan. Hankkeeseen osallistui yli 30 klusteriin kuuluvaa yritystä. Yrityksille syntyi uusia suunnitteluympäristöjä, suunnitteluverkostoja, rakennus- ja sisustustuotteita, liiketoimintamalleja, tuotantomenetelmiä ja asiakaskontakteja. Lisäksi pohjoiseen Keski-Suomeen syntyi muutama uusi yritysverkosto, jotka toimivat jatkossakin kehittäen toimintaa ja tavoitellen kasvua. Projektin toteutus onnistui alkuun suunnitelman mukaisesti. Yritykset osallistuivat hankkeeseen tavoitteiden mukaisesti ja olivat aktiivisia kehittämishankkeiden käynnistämisessä. Hankkeet suunniteltiin, budjetoitiin, niille asetettiin tavoitteet ja etsittiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Ongelmaksi muodostui taloudellisen taantuman tuomat ongelmat. Moni yritys joutui sopeuttamaan toimintaansa tai järjestelemään liiketoimintaansa uudelleen. Näin ollen joidenkin yritysten strategiakin muuttui. Matalasuhdanne vaikeutti myös yritysten tulorahoitusta: kehittämishankkeiden toteutus viivästyi tai ne peruttiin. Uudistumiseen tarvittava pohjatyö on kuitenkin tehty. 8

9 Liitto Esimerkillistä hankkeessa oli sen ja muiden hanketoimijoiden sekä kehittämisyhtiöiden yhteistyö. Myös uusien yritysyhteistyöverkostojen syntyminen oli hyvä saavutus. Hankkeen myötävaikutuksella yrityksissä tehtiin myös hyviä uusia avauksia. Keskeisenä rahoitustyökaluna oli rinnakkaishanke LTO Liiketoimintaosaaminen, josta saatiin nopeasti rahoitusta tarvittaviin kehittämiskohteisiin. Hankintojen kilpailuttaminen olisi vaatinut joissain tapauksissa erityisosaamista. Hanke osoitti, että Keski-Suomessa aloitettua työtä järkevien kilpailutuskäytänteiden aikaansaamiseksi ja hankintaosaamisen kehittämiseksi on syytä edelleen jatkaa. kansainvälinen matkailun markkinointihanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tuki (47,5 %) Kustannusarvio Toteutusaika EU-rahoitus Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli myötävaikuttaa matkailukeskuksiin pohjautuvan matkailustrategian toteutumiseen. Matkailustrategian tavoitteena oli matkailutulon kasvattaminen 5 % vuodessa, yritysten liikevaihdon kasvu 6 % vuodessa, ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien keskimääräinen kasvu vrk vuodessa. Tavoitteena oli rakentaa myyntiverkostoja ja -kanavia valittuihin kohdemaihin ja asiakasryhmille. Tärkeimmät kohdealueet olivat Venäjä, Baltia ja saksankielinen Eurooppa. Projektissa mukana olevat yritykset valikoituivat luontaisesti. Kaikilla oli halu olla mukana ja niiltä löytyy myös valittuja kohderyhmiä kiinnostavia tuotteita. Pääosa yrityksistä oli kaupallisesti edustettuina maakunnan matkailun myyntiyhtiöiden kautta (Tuulantei ja Grabar Consulting) ja iso osa tekee myös suoraa myyntiä ulkomaisille matkanjärjestäjille. Yhteistyötä tehtiin Jyväskylän seudun osaamiskeskuksen kanssa tuotekehityksessä ja tietotekniikassa. Lisäksi projekti toimi yhteistyössä liiton matkailukoordinaattorin kanssa, joka on ollut viestinviejänä seudullisille matkailuorganisaatioille. Suurimmat ongelmat tulivat suhdanteiden huonontumisesta dramaattisesti. Jo suunniteltuja projekteja peruttiin. Keskieurooppalaisilla matkanjärjestäjillä ei ollut mahdollisuutta suunnitella uutta tuotantoa, sillä kysyntä ja myynti lähtivät nopeaan laskuun loppuvuodesta Samaan aikaan Matkailun Edistämiskeskuksen uudelleenorganisointi aiheutti markkinoilla hämmennystä. Markkinoinnillisena ongelmana on edelleenkin (osana Järvi-Suomea) imagon ja tunnettuuden vähäisyys. Määrälliset tavoitteet eivät toteutuneet. Hankkeen avulla ylläpidettiin olemassa olevia myyntikanavia mahdollisimman hyvin ja valmistauduttiin suhdanteiden muuttumiseen. Koko valtakunnan tilanteeseen verraten ulkomaanmatkailu selviytyi lamasta kohtalaisesti. Majoitustilastossa ulkomaalaisten yöpymiset laskivat sekä 2008 että 2009, mutta molempina vuosina Keski-Suomi säilytti valtakunnallisen markkinaosuutensa 3,4 %:ssa. Vuonna 2010 (tammikuusta lokakuuhun) ulkomaisten majoitusvuorokaudet ovat kasvaneet lähes vuorokautta ja markkinaosuus on 3,6 %. Uudistuvat koneet ja laitteet klusterin pohjoisen kärkiohjelma Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Tuki (70 %) Kustannusarvio Toteutusaika EU-rahoitus Hilkka Laine Hankkeella haluttiin edistää pohjoisessa Keski- Suomessa Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteriin kuuluvien kasvuyritysten kehittämistyötä ohutlevytekniikan, koneenrakennuksen, biometallin sekä uudistuvat kuidut ja tuotantoprosessit osa-alueilla. Tavoitteena oli klusteriin kuuluvien yritysten kilpailukyvyn edistäminen, ylimaakunnallisten yritysverkostojen yhteistyön lisääminen, uusien työ- 9

10 Vuosiraportti 2010 paikkojen mahdollistaminen, uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja uusien yritysten perustaminen. Hankkeella tavoiteltiin myös uusia tuoteinnovaatioita, osaamista ja uutta teknologiaa erityisesti Kehittyvä asuminen- ja Bioenergiasta elinvoimaa -klusteriyritysten välistä yhteistyötä lisäämällä. Projekti tarjosi mukana oleville yrityksille apua kehittämisideoiden kartoitukseen, kehittämisen suunnitteluun ja koordinointiin, tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja asiantuntijapalveluiden hankintaan. Palveluja käytti lähes 40 klusteriyritystä. Projektin aikana perustettiin 8 uutta klusteriyritystä ja 14 uutta työpaikkaa seutukunnalle sekä avattiin uusia markkinakanavia. Keskeisenä rahoitustyökaluna oli rinnakkaishanke LTO Liiketoimintaosaaminen, josta saatiin nopeasti rahoitusta tarvittaviin kehittämiskohteisiin. Lisähaasteen hankkeen toimintaan toi taloudellinen taantuma. Projektin toteutus onnistui hyvin ja sen toteutus sai kiitosta alueen kärkiyrityksiltä. Projekti antoi tarvittavaa erityisasiantuntemusta yrityksille ja myötävaikutti osaltaan klusteriin kuuluvien yritysten uudistumiseen. Tämä osaltaan auttoi selviytymisessä lamakauden ylitse. Hankkeessa tehtiin hyvää työtä eri toimijoiden verkottamiseksi. Esimerkillistä seutukunnalla oli hanke- ja muiden yritysneuvojien yhteistyö. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta pystyttiin työpaikkojen säilyttämisen ohella tekemään uusia avauksia ja perustamaan uutta yritystoimintaa. Asiakaslähtöinen yrityspalveluuudistus Keski-Suomessa yrittäjät ry Tuki (50 %) Kustannusarvio Toteutusaika EU-rahoitus Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli kehittää yrityspalvelutoimijoiden keskinäistä ja yrittäjien välistä viestintää, yhteistyömuotoja, hankkeiden toteutustapoja ja asiakaslähtöistä toimintaa. Projekti paransi yrityspalveluihin liittyvää viestintää pk-yrityssektorille yhdessä toimijoiden kanssa. Uutena palveluna tuotettiin yhteistyössä esimerkiksi Väistä karikko -palvelua. Projekti oli mukana edistämässä myös YritysSuomi -palvelujärjestelmän seudullisia näkymiä. Yritysvaikutusten arviointitoiminnan alkukartoitus ja arviointitoiminnan jalkauttaminen olivat yksi merkittävä osa työtä. Yritysvaikutusten arvioinnin kehittyminen edistää jatkossa oleellisesti julkisia yrityspalveluita ja tukee näiden palveluiden toimivuutta. Keväällä 2010 toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin yrittäjien tyytyväisyyttä julkisiin yrityspalveluihin. Tyytyväisyyskyselyssä nousi esiin toive yhden luukun periaatteesta. Yrittäjäjärjestön jäsenasteen kohoaminen oli yksi projektin tulosvaatimuksista. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä järjestäytyminen on ollut vilkasta. Jäsenmäärä on kasvanut vuoden 2008 alun jäsenestä vuoden 2010 toukokuun loppuun mennessä yli jäseneen. Keski-Suomi Pietariin 2 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tuki (50 %) Palautui Kustannusarvio Toteutusaika Maakunnan kehittämisraha Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli tuoda esille vetovoimaista elinkeinoelämää ja osaamista Pietarissa erilaisten tapahtuminen, messujen ja markkinointitoimenpiteiden avulla. Hanke saavutti tavoitteensa ja suunnitellut toimenpiteet toteutettiin. Hankkeen aikana kehitettiin yhteisosallistumisen malli Venäjän kansainvälisille messuille. Mallia pyritään kehittämään jatkossakin suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on jatkaa jossain muodossa Pietarin kaupungin ja välillä vuorovuosittaista esiintymistä toistensa alueilla. Invest in -seminaareja pyritään järjestämään Pietarissa yhdes- 10

11 Liitto sä muiden suomalaisten alueiden kanssa. Jykes tarjoaa edelleenkin neuvonta- ja konsultointipalveluita Venäjän markkinoille tähtääville ja niillä toimiville yrityksille. Lisäksi tehostetaan erilaisten taloudellisten tukimuotojen selvittämistä yritysten tarpeisiin. Jämsän seudun pk -teollisuuden Master Plan Jämsek Oy Tuki (50 %) Palautui Kustannusarvio Toteutusaika Maakunnan kehittämisraha Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli yhdistää maankäytön suunnittelu, sijoittumispalvelut ja yritysten kehittämispalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Projektin aikana kartoitettiin seudun yritysten tahtotila, toimintaympäristön muutokset ja parhaat käytännöt. Työpajoissa olivat edustettuna yritykset, viranhaltijat, poliittiset päättäjät ja yritysten kehittämisorganisaatiot. Master plan ottaa kantaa toimintatapojen ja nykyisten teollisuusalueiden kehittämiseen. Se nostaa esiin Jämsän seudun uutena potentiaalisena vetovoimatekijänä GreenTechPark -ekoteollisuuspuiston, josta on mahdollista tehdä Suomen kilpailukykyisin ja energiatehokkain teollisuuspuisto. Master plan sisältää myös ehdotukset uuden teollisuuspuiston toteutusmalliksi sekä pk-teollisuuden houkuttelevuuteen tähtäävän markkinointi- ja viestintäsuunnitelman. Master plan toteutettiin pahimman laman aikana. Myös laman jälkeen varsinkin teknologiateollisuuden tilanne tulee olemaan haastava. Samoin metsäklusteri ennakoi voimakasta rakennemuutosta ja tuotannon arvon voimakasta muuttumista. Seuraavan suomalaisen menestystarinan ennakoidaan liittyvän kestävään kehitykseen tähtääviin teknologioihin. Tässä piilee myös Jämsän pk-teollisuuden tulevaisuus. Master planin tuloksena esitetty GreenTechPark olisi kestävän kehityksen teknologioiden osaamiskeskittymä, joka toteutuessaan toisi seutukunnalle merkittävää imagollista hyötyä ja koko pk-teollisuuden kipeästi kaipaamaa nostetta. Hanke saavutti tavoitteensa hyvin. Hankkeen avulla laadittiin kunniahimoinen Jämsän seudun pkteollisuuden kehittämissuunnitelma. Markkinointiavustus Keski- Suomen pitämiseksi saksalaisten bussiryhmien matkakohteena vuonna 2010 Grabar Consulting Oy Tuki Kustannusarvio Leena Pajala matkailustrategian 2015 mukaan Saksa on yksi keskeisimmistä ulkomaanmarkkinoinnin kohdealueista. Grabar Consulting on vuosien ajan rakentanut yhteistyötä tärkeisiin Saksassa toimiviin Suomi-myyjiin. Vuosina MEKin toiminnan supistumisen myötä Suomen näkyvyys Saksan markkinoilla oli supistumassa vaatimattomalle tasolle. Samaan aikaan Ruotsi, joka on Suomen suurin kilpailija mm. saksalaisten Nordkap-matkojen kauttakulkualueena, panosti aikaisempaa enemmän Saksan markkinoille. Lisäetua Ruotsin matkailu sai heikosta ruotsin kruunusta. Grabar Consulting toteutti hankkeen avulla saksalaisille bussimatkanjärjestäjille kohdennetun kampanjan, tuotti markkinointimateriaalia ja postitti sen. Lisäksi ostettiin lisänäkyvyyttä muutamien tärkeimpien matkanjärjestäjien myyntikatalogeihin. Tavoitteena oli saada saksalaisryhmät matkustamaan edelleen ja Pohjois-Savon kautta Nordkappiin vuonna Grabar tavoitteli Keski-Suomeen noin majoitusvuorokautta bussiryhmien kautta. Hankkeen loppuraportin mukaan majoitusliikkeissä majoittui lähes saksalaista. Lisäksi ketjuhotelleissa 11

12 Vuosiraportti 2010 (Sokos, Scandic) oli arviolta 600 asiakasta. Yöpymisten määrä oli muutamaa sataa suurempi. Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin ja ylitettiinkin. Hankkeella oli lisäksi positiivinen vaikutus myös vuoden 2011 alustaviin varauksiin. Jatkossa kannattaisi tavoitella saksalaisten matkailijoiden viipymän pidentämistä Keski-Suomessa. turvallisuuden liiketoimintaverkoston käynnistäminen Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitos Tuki Kustannusarvio Veli-Pekka Päivänen Selvitystyö aloitettiin kesällä 2009, jolloin kartoitettiin turvallisuusalan kokonaisuutta, keskisuomalaisia turvallisuusmarkkinayrityksiä sekä tutkimus- ja koulutustarpeita. Hankkeen aikana tarkennettiin alueen erityisosaamisalueita selvitettiin soveltuuko klusteroituminen turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämiseen arvioitiin klusteritoiminnan perusteita ja tarpeita arvioitiin tarvittavia resursseja analysoitiin klusterin linkittyminen alueen muihin ICT-verkostoihin ja selvitettiin yritysten koulutus-, tutkimus-, ja kehitystarpeita. Tuloksena syntyi raportti, joka sisältää erilaisia toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi ja organisoitumiseksi. Turvallisuusalan kehittäminen voi olla jatkossa osa ICT-alan kehittämistä, mikäli yritykset haluavat panostaa alan kehittämiseen. Sosiaalisen median hyödyntäminen keskisuomalaisissa yrityksissä -esiselvitys Viestintätoimisto Diverstas Tuki Kustannusarvio Raija Partanen Tarkoituksena oli selvittää, miten keskisuomalaiset, yli 100 henkeä työllistävät yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa, ja millaisia valmiuksia ja suunnitelmia näillä on hyödyntää sosiaalista mediaa tulevaisuudessa. Kysely toteutettiin perusteellisesti ja asiantuntevasti. Kyselyn tulos oli, että yritykset ovat melko varauksellisia sosiaalisen median käytön suhteen. Noin puolet haastatelluista ilmoitti, että sosiaalinen media ei ole tärkeä yrityksen toiminnassa. Sosiaalinen media on kuitenkin maailmanlaajuisesti nousemassa entistä tärkeämmäksi välineeksi myös yritysten strategiassa ja liiketoiminnassa, joten rohkaisua näiden välineiden käyttöönottoon myös Keski-Suomessa tarvitaan. Esiselvityshankkeen myötä Diverstas kumppaneineen pystyi tuottamaan palvelun (kyselylomakkeen), jonka avulla yritykset voivat kehittää verkkonäkyvyyttään. Uusiutuvan energian teknologiayritykset, -verkostot ja ketjut Prizztech Oy Tuki Kustannusarvio Pirjo Peräaho Tavoitteena oli tunnistaa suomalainen uusiutuvan energian teknologiaklusteri, kuvata alan yritysverkostot, koota teknologioittain kokonaistoimitusten 12

13 Liitto arvoketjut sekä vauhdittaa yritysryhmien kehittämishankkeita. Hanke kattoi koko Länsi-Suomen. Hankkeessa kartoitettiin ensimmäisen kerran Suomessa uusiutuvan energian teknologiayritykset ja niiden liiketoimintamahdollisuudet. Tunnistettuja yrityksiä on noin 600, joista osallistuneita oli liki 300. Selvityksessä koottiin tiedot yritysten liiketoiminnan laajuudesta, arvoketjuista, tuotekehityksestä, kehittämistarpeista, vientitoiminnasta ja kiinnostuksesta yhteistyöhön. Halukkaiden yritysten kanssa koottiin englanninkieliset verkostokuvaukset teknologioittain: tuulivoima, vesivoima, lämpöpumput, aurinkoenergia, kattila- ja polttoteknologiat, metsäenergia, biokaasu ja kierrätyspolttoaineet. Keski-Suomessa toimii yrityksiä jokaisella teknologia-alalla. Moventas Oyj:tä lukuun ottamatta yritykset ovat melko pieniä. Uusiutuvan energian liiketoiminta kasvaa maailmanlaajuisesti. Kilpailu on kuitenkin kovaa. Selvitys antaa hyvän, ajankohtaisen kuvan alan liiketoimintamahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Työ tehtiin projektisuunnitelman mukaisesti. 13

14 Vuosiraportti Osaaminen ja koulutus Uudet hankkeet Toteuttaja Hanke Tuki YHTEENSÄ VTT, JY ja JAMK Tulevaisuuden kuitutuotteiden kehitysympäristöt Jyväskylän BDC-INNO, bioenergian innovaatioympäristön kehittäminen ammattikorkeakoulu VTT ja JY OSER- Osaava energiantuotanto Keski-Suomessa Jyväskylän yliopisto YVAKO - ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämis- ja osaamiskeskus Jyväskylän yliopisto NANOANA - syntetisoitujen nanomateriaalien kulkeutuminen ympäristöön ja niiden analysointi ympäristönäytteistä Laukaan kunta Laukaan, Jyväskylän ja Muuramen pilotti nuorten aktivoimiseksi työllistymään Keuruun kaupunki EOP - ennakoiva osaaminen ja perehdytys Jyväskylän yliopisto Keski-Suomi ICT - maakunnallinen ICT-strategia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kinnulan kunta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Liikenneopettajaksi Keski-Suomesta Henkilökohtaiset työllistymispolut pohjoisessa Keski-Suomessa Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen Jämsän 4H-yhdistys ry Kesätyömessut Business Arena Oy Keulink Oy Poimintoja Yhteistyösopimus: osaajat kohtaavat Yritysten kehittäminen materiaalitekniikan täydennyskoulutuksen avulla, DI-täydennyskoulutuksen lisärahoitus BDC-Inno Jyväskylän ammattikorkeakoulu hankkii Saarijärven Bioenergiakeskuksen kattilantestauslaboratorioon pienhiukkaspäästöjen mittauslaitteiston, biopolttoaineiden käsittelyjärjestelmän ja biohiilen tuotanto- ja tutkimuslaitteiston. Investointien jälkeen Bioenergiakeskus pystyy tarjoamaan alan toimijoille yhtenäisen testausympäristön pienen kokoluokan laitoksen polttoaineen käsittelystä ja analysoinnista polttoprosessiin ja edelleen päästöjen ja pienhiukkasten mittaukseen asti. Liikenneopettajaksi Keski-Suomesta Jyväskylässä käynnistyi tammikuussa 2011 uusimuotoinen liikenneopettajakoulutus. Kuusikymmentä opiskelijaa hankkii liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon Jyväskylän liikenneopettajaopistossa. Aiemmin alan opettajaksi on voinut Suomessa opiskella vain Hämeenlinnassa. Tutkinnon voi hankkia päiväopiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa opiskelun jo työssä oleville. Kiinnostus koulutukseen oli runsasta: hakijoita oli kolmisensataa. 14

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Mervi Jansson, Omnia Kirsi Koivunen, JAO Päivi Puutio, TAKK Ulla Virtanen, TAKK Reijo Haapalahti,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot