TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULEN S I L M Ä. Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä. 10 000 MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella"

Transkriptio

1 TUULEN Nro 1/ vuosikerta S I L M Ä Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian edistämisen tärkeydestä MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella

2 PÄÄKIRJOITUS Bengt Tammelin Puheenjohtaja Tuulivoima KTM:n skenaarioissa Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä on valmistellut uutta UUSIUTUVIEN ENERGILÄHTEI- DEN EDISTÄMISOHJELMAA. Uudella ohjelmalla on tarkoitus korvata vuonna 1999 laadittu nykyinen tavoiteohjelma. Tavoiteohjelmassa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä olisi 29,3 TWh vuonna Tämä on 2 TWh enemmän kuin nykyisessä edistämisohjelmassa. Lisäksi on laadittu visio uusiutuvien käytöstä vuonna Ensimmäinen välitavoite on asetettu vuodelle Tuulivoimalle tavoite vuonna 2005 on 150 MW, vuonna 2010 entiset 500 MW ja visio vuodelle 2025 reippaasti 2000 MW. Lähiajan tavoitteemme eivät siis eurooppalaisittain ole mitenkään erinomaisen kunnianhimoisia, mutta takaisivat ilmeisesti kuitenkin sen, että nykyistä ja tulevista EU-maista Luxembourg pysyisi Suomen takana tuulivoiman tuotannon määrässä. Laskettuna tuotantoteho per maan pinta-ala sekin kyllä pysyy kaukana Suomen edellä. Suomalainen visio vuoteen 2025 pääsee kumulatiivisena arvona samalle tasolle kuin mitä tuulioloiltaan vaatimattomassa Saksassa rakennetaan tuulivoimaa jo nyt 10 kuukaudessa vuosittain. EU:n virallinen tavoite eurooppalaiselle tuulisähkön tuotannolle vuodelle 2010 on 40 GW, mutta nykyisellä kasvuvauhdilla toteutuma tulee olemaan lähempänä 60 GW. Kokonaisuudessaan uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma on kuitenkin varsin positiivinen, myös tuulivoiman osalta. Paitsi toiminnan kehittämiseen ja investointien ja sähköntuotannon tukemiseen huomiota kiinnitetään myös T&K rahoitukseen sekä tavoitteiden kehittymisen seurantaan. Vaatimattomista tavoitteista ja positiivisista aikeista huolimatta jo noiden 150 MW/2005 ja 500 MW/2010 saavuttamisessa tulee kuitenkin olemaan ilmeisiä vaikeuksia. Investointitukien ja mahdollisten suurten demonstraatiohankkeiden osalta ongelmaksi voi muodostua rahojen riittämättömyys valtion vuotuisessa budjetissa. Tuulivoiman, ja yleensä uusiutuvien energialähteiden, käytön tuntuva lisääminen edellyttääkin vahvaa poliittista sitoutumista tavoitteiden toteuttamiseen. Tähän liittyen Tuulivoimayhdistys onkin yhdessä Bioenergiayhdistyksen kanssa lähettänyt eduskuntaan pyrkiville poliittisille puolueille kyselyn siitä kuinka omakseen he tuon edistämisohjelman ja sen tavoitteet kokevat ja kuinka he tulevat työskentelemään ja vaikuttamaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Kyselyn tulokset löytyvät sivulta 16 sekä yhdistyksen nettisivuilla. Joten Sinäkin ehdit vielä hyvin päättää ketkä pääsevät uuteen eduskuntaan edesauttamaan nyt aluksi tuon vuoden 2005 tuulivoimatavoitteen saavuttamista. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hallitus vuonna 2002/2003 Puheenjohtaja: FK Bengt Tammelin, tutkimuspäällikkö Ilmatieteen laitos Puh: (09) Varapuheenjohtaja: DI Esa Holttinen Electrowatt-Ekono Oy DI Timo Laakso, tutkija VTT DI Jari Ihonen, tutkija Lumituuli Oy Juhani Jokinen Toimitusjohtaja Hafmex Windforce Oy Folke Malmgren Puheenjohtaja Vindkraftföreningen rf DI Mauno Oksanen Energiatalouden asiantuntija Vapo Oy Energia Erkki Pylvänäinen toimitusjohtaja Metso Drives Oy Vilho Salmela, Rad.as. Timo Vekara, professori Vaasan Yliopisto DI Jonas Wolff ABB Corporate Research Oy Järjestösihteeri: BSc Merja Paakkari puh. (040) fax (09) s-posti: TUULENSILMÄ 1/2003

3 TUULENSILMÄ ISSN /2003 Julkaisija: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Päätoimittaja: Bengt Tammelin Toimituskunta: Bengt Tammelin Esa Holttinen Merja Paakkari Folke Malmgren Toimitussihteeri: Merja Paakkari Ulkoasu: Merja Paakkari Painopaikka: M-Print, Mänttä Ilmoitushinnat: Sivu 1/1 590 euroa 1/2 340 euroa 1/3 170 euroa 1/4 135 euroa Yrityshakemisto 17 euroa Tilaushinta: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa Vuosikertatilaus: 35 euroa Postiosoite: SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY PL Helsinki Käyntiosoite: Ratamestarinkatu 11, 9 krs., Helsinki S-posti: Internet: EWEA: Pääkirjoitus 2 Bengt Tammelin Uusiutuvan energian edistämisohjelma 4 uusiksi MW potentiaalia merituulivoimalle 6 Pohjanlahdella Esa Holttinen Hyvää tuulta ympäristöministeriön 8 tuulivoimaseminaarissa Esa Holttinen Tuulipuistojen linnustovaikutukset 10 Jarmo Koistinen Tuulivoiman tuotantotilasto 12 BOREAS VI -konferenssin ohjelma 14 Puolueet yksimielisiä uusiutuvan energian 16 edistämisen tärkeydestä STY, FINBIO Tuulivoima seminaarin ohjelma 19 Uutisia 20 Tapahtumakalenteri 21 Yrityshakemisto 22 Yhdistyksen jäsenmaksut: Henkilöjäsenet 35 euroa Opiskelijat 10 euroa Yritykset 1000 euroa Yhteisöt 1200 euroa Pienyritykset 200 euroa Pankkitili: Kansikuva: 2MW:n tuulivoimala, Kuivaniemen tuulipuisto, Vapo Oy TUULENSILMÄ 1/2003 3

4 UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISOHJELMA Uusiutuvan energian edistämisohjelma uusiksi Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman uusimista. Uusiminen liittyi eduskunnan lausumiin, jotka annettiin viidennen ydinvoimalayksikön rakentamista koskevan periaatepäätöksen yhteydessä. Työryhmän työ valmistui Uusiutuvien energialähteiden edistämisen perustana on vuonna 1999 valmistunut Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma. Ohjelman päämääränä on saada uusiutuvilla energialähteillä tuotettu energia kilpailukykyiseksi avoimilla markkinoilla. Keskeisiä toimenpiteitä ovat uuden teknologian kehittäminen ja kaupallistaminen sekä taloudelliset keinot, kuten energiaverotus ja investointien tukeminen. Lisäksi ohjelmassa on myös joukko hallinnollisia edistämiskeinoja. Ohjelman toteuttaminen on osa vuonna 2001 valmistuneen kansallisen ilmastostrategian toimeenpanoa. Tuulivoiman osalta vuodelle 2010 asetettu tavoite säilyi ennallaan (1,1 TWh, n. 500 MW). Uusi ohjelma sisältää kuitenkin joitakin keskeisiä uudistuksia edelliseen edistämisohjelmaan verrattuna. Ensinnäkin investointitukien myöntövaltuuksia pyritään nostamaan nykytasosta. Suurten demonstraatiolaitosten tuki, jota esitettiin jo vuoden 1999 ohjelmassa mutta jota toistaiseksi ei ole käytetty, nähdään edelleen tarpeellisena ja sitä pyritään kehittämään. Tuulivoimarakentamisen siirtymistä yksittäisistä demonstraatiohankkeista kaupalliseen vaiheeseen pyritään 4 edesauttamaan tukijärjestelmää kehittämällä. Lisäksi ehdotetaan, että muiden maiden kokemusten pohjalta selvitettäisiin uuden tyyppisten rahoitusmenetelmien käyttöönottoa investointien rahoittamiseksi. Vihreiden sertifikaattien kaupasta halutaan ensin lisää kokemuksia ennen kuin siihen siirtymisestä tehdään päätöksiä. Hallinnollisten toimenpiteiden osalta ohjelmassa esitetään mm. että riittävien tuulivoima-alueiden kaavavaraukset on varmistettava ja lupamenettelyä edelleen selkiytettävä. Verkkoyhtiöille tulisi antaa ohjeet laajamittaisen tuulivoimatuotannon tarpeiden huomioimiseksi jo ennakolta kanta- ja alueverkon pitkän tähtäimen kehittämisessä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien sähköntuottajien verkkoon liittämisestä sekä kustannusten jaosta laaditaan säännöt. Tuulivoimapotentiaalia koskevia selvityksiä ehdotetaan tarkennettavaksi ja riittävän julkisen tuulisuustiedon tuottamista (esim. tuuliatlaksen päivitys) tuetaan. Myös tiedotukseen satsataan; Motivan tulisi ohjelman mukaan laatia yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa uusiutuvien energialähteiden viestintäsuunnitelma. Suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen luvataan varata riittävät resurssit. Olennainen parannus edelliseen ohjelmaan verrattuna on luvassa myös seurantapuolella: ohjelman toimeenpanon ja tuloksien seurantaa varten nimetään seurantaryhmä, ja lisäksi kutakin energiantuotantomuotoa varten oma seuranta- ja kehitysryhmänsä joka raportoi vuosittain ohjelman edistämisestä, ongelmakohdista ja tarvittavista toimenpiteistä ohjelman yhteiselle seurantaryhmälle. Uusi, päivitetty versio edistämisohjelmasta on jälleen luvassa viimeistään vuonna Tuulivoimayhdistyksen työpanosta tullaan tarvitsemaan varsinkin tiedotuksen ja seurannan toteuttamisessa. Myös ohjelman toteuttamisen edellyttämissä jatkoselvityksissä ja työryhmissä yhdistys ja sen tausta- STYn lausunto uusiutuvan energian edistämisohjelmasta Yleisesti ottaen Suomen Tuulivoimayhdistys ry pitää työryhmän laatimaa edistämisohjelmaa erittäin myönteisenä. Toteamme tyydytyksellä, että STY:nkin korostamat tiedottaminen ja seuranta sekä eräät muut uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistoimet on nostettu esille merkittävinä osana ohjelman toteuttamista. Edistämisohjelmassa tuulivoima tunnustetaan aiempaa paremmin osaksi Suomen energia- ja ympäristöstrategiaa, - joskin pidemmällä aikajänteellä (2025) tavoite on varsin vaatimaton ottaen huomioon maamme tuulienergiapotentiaalin sekä odotettavissa olevan tuulivoimaloiden teknisen kehityksen. Ohjelmaan on jäänyt muitakin puutteita, joita käsitellään tarkemmin TUULENSILMÄ 1/2003

5 seuraavassa. Verrattuna muihin uusiutuviin energialähteisiin jää tavoiteosasta (luku 4.1) vaikutelma, että työryhmä ei täysin usko tuulivoimaan Suomessa, vaan ehkä enemmänkin teollisuuden vientimahdollisuuksiin. Suuri osa ehdotetuista toimenpiteistä on samoja, joita ehdotettiin jo aiemmassa edistämisohjelmassa (1999) mutta jotka siitä huolimatta ovat jääneet toteuttamatta. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon, että investointitukien myöntövaltuudet olivat vuosina huomattavasti edistämisohjelmassa esitetyn tason alapuolella. Miten on tarkoitus varmistaa, ettei nyt käy samoin? Monet sinänsä positiiviset toimenpide-ehdotukset on esitetty hieman epämääräisesti ja liian yleisellä tasolla. Suurin osa konkreettisista toimenpiteistä jää ehdotettujen lisäselvitysten ja työryhmien varaan. Jatkoselvityksille ja työryhmille ei useimmissa tapauksissa aseteta mitään aikatauluja. Seurantaryhmien perustaminen ja niiden aktiivinen toiminta onkin kriittinen tekijä edistämisohjelman onnistumisen kannalta Tuulivoimalle vuodelle 2005 asetettu välitavoite (150 MW) on nykyisellä ja esitetyllä keinovalikoimalla erittäin haasteellinen. Sen toteutuminen edellyttää vähintäänkin yhden tähänastisia hankkeita merkittävästi suuremman uuden tekniikan demonstraatiohankkeen toteutumista. Tämän välitavoitteen, kuten myös vuoden 2010 kokonaistavoitteen, saavuttamisen kannalta kyseisen rahoitusinstrumentin käyttöönotto on ratkaisevassa asemassa. Lisäksi on välttämätöntä kehittää uusia tukimenettelyjä, joilla mahdollistetaan nykyistä selvästi suurempien kaupallisten hankkeiden toteuttaminen ja markkinavolyymin kasvu. huomattavasti nopeampi tuulivoiman kasvuvauhti kuin Suomessa. Edistämisohjelmassa tulisikin esittää konkreettisimmin kuinka tavoitteet aiotaan saavuttaa. Pitkällä tähtäimellä (2025) asetettu visio tuulivoiman osalta on varsin vaatimaton ottaen huomioon jo nykyisenkin voimaloiden lisäysvauhdin sekä tavoitteet EU:ssa. Maassamme on useimpiin Euroopan maihin verrattuna edulliset tuuliolot, pitkä rantaviiva sekä pieni asukastiheys (paljon käytettävissä olevia maaalueita). Climtech-ohjelman tutkimusten mukaan tuuliolot erityisesti merialueilla paranevat entisestään ilmastonmuutoksen myötä. Voidaan olettaa, että kun edistämisohjelmassa esitetty tiedotus ja koulutus sekä kaavoitukselliset ym. toimenpiteet toteutuvat ja demonstraatiohankkeet hoidetaan kunnialla voi tuulivoiman kasvuvahti olla selvästi suurempi kuin mitä ohjelmassa on asetettu visioksi. Ohjelmassa ehdotetaan T&K-rahoitusta puuenergialle, mutta ei tuulivoimalle (s.37 alalaidan laatikko). Myöskin aiempina vuosina rahoitus on jäänyt vähäiseksi. Näillä toimenpiteillä tuulivoima säilyy jatkossakin peränpitäjänä. T&K -rahoitus on instrumentti, joka tarvitaan, jotta suomalaiset yritykset pysyvät vanhoilla tuotteillaan ja erityisesti pääsevät uusilla tuotteillaan kasvaville tuulivoimamarkkinoille. Tuulivoiman kustannustasoa voidaan alentaa nykytasolta tehokkaimmin markkinavolyymia ja projektikokoa kasvattamalla. Markkinoiden ja projektikoon pienuus on toistaiseksi pitänyt Suomessa sekä tuulivoiman investointi- että käyttökustannukset selvästi kansainvälistä tasoa korkeammalla. Edullisimmillaan tuulivoimaa rakennetaan suurilla markkina-alueilla hintaan 750 EUR/kW kun Suomessa ollaan edelleen tasolla 1000 EUR/kW. Saksassa on tuulivoiman vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset saatu laskemaan tasolle EUR/kW kun Suomessa niiden arvioidaan olevan tasoa 25 EUR/kW STY:N LAUSUNTO eli noin kaksinkertaiset. Tuulivoimatavoitteen saavuttaminen edellyttäisi keskimäärin noin 15 miljoonan euron suuruista investointitukea vuodessa. Tämä on luokkaa puolet nykyisestä investointitukien myöntövaltuudesta. Mikäli toisaalta kyseinen summa kerättäisiin sähkön kuluttajilta (pois lukien teollisuus), nousisi sähkön kuluttajahinta tämän johdosta 0,04 snt/kwh. Kerrostalokaksiolle tästä aiheutuisi vuodessa yhden euron lisälasku ja sähkölämmitetylle omakotitalolle kymmenen euron. Kyse on siis kansantalouden kannalta mitättömistä summista, jos vain poliittista tahtoa löytyy. Toteammekin tyydytyksellä, että tämä ns. ilmastopenni on mainittu esitettyjen edistämiskeinojen listalla. Teollisuus- ja työllisyysaspektit ovat tuulivoiman edistämisen keskeisiä motivaatiotekijöitä päästövähennystavoitteiden ohella. Siksi onkin hämmästyttävää, että nämä tekijät on jätetty todella vähälle huomiolle Edistämisohjelmassa. Lisäksi esitetyt vienti- ja työllisyysvaikutusarviot ovat aiheesta tehtyihin selvityksiin verrattuna todella pahasti alimitoitettuja. Tekesin Climtech-ohjelmassa arvioitiin, että tuulivoimateollisuuden vientitulot vuonna 2010 voivat olla 0,7-3 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus jopa vakituista työpaikkaa. Edistämisohjelmassa on KOKO uusiutuvan energian teollisuuden vienti- ja työllisyysvaikutukset arvioitu tätä pienemmiksi. Mitään lähdeviitettä ko. arviolle ei ole esitetty. On myös ilmeistä, että tuulivoiman käytön lisääntyminen Suomessa lisää myös kokonaisten voimaloiden vientiä. Suomalaiset voimalat voisivat olla myös osa kehitysyhteistyötä, jonka volyymi tulee ilmeisesti kasvamaan. Tuulivoiman edistämisessä on kyse valtion- ja kansantalouden kannalta pienistä panostuksista (verrattuna esim. energiaverotuksen kokonaiskertymään), joilla kuitenkin voitaisiin EU-maista ainoastaan Belgia ja Luxemburg ovat Suomea jäljessä tuulivoiman käyttöönotossa. Muissa EU-maissa valtion toimenpiteiden sekä markkinalähtöisempien tukimenetelmien avulla on saavutettu TUULENSILMÄ 1/2003 5

6 MERITUULIVOIMA MW potentiaalia merituulivoimalle Pohjanlahdella Esa Holttinen, Electrowatt-Ekono Oy Ympäristöministeriön ja Pohjanlahden maakuntaliittojen rahoittamassa selvityksessä on löydetty noin 20 teknisesti potentiaalista ja suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevaa sijoituskohdetta suurille merituulipuistoille. Näiden alueiden yhteenlaskettu rakennuspotentiaali on MW. Ympäristöministeriön tuulivoimatyöryhmän suositusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntaliitot ovat eri puolilla Suomea käynnistäneet selvityksiä, joiden tavoitteena on tuulivoima-alueiden varaaminen maakuntakaavoihin. Maakuntakaavoissa keskitytään suuriin tuulipuistoihin, joilla on ylikunnallisia vaikutuksia, käytännössä alaraja on vähintään 10 MW. Tätä pienempiä tuulipuistoja ei ole tarpeen käsitellä maakuntakaavoissa, vaan kuntien yleiskaavat ovat oikeampi instrumentti niiden sijoittumisen ohjaamiseen. Ympäristöministeriö yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa käynnisti loppuvuodesta 2001 selvityksen, jonka tavoitteena oli etsiä Suurten offshore-tuulipuistojen mahdolliset sijoituskohteet ja laatia vaikutusarvioinnit ko. kohteista. Selvitysten perusteella maakuntaliitot voivat tehdä tarpeelliset aluevaraukset maakuntakaavoihinsa. Kartoitettava rannikkoalue ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin ja sen pituus on noin 500 km. 6 Teknistaloudellisesta selvityksestä vastaa Electrowatt-Ekono Oy. Arktisen merirakentamisen asiantuntijana selvitystyöhön osallistui Eranti Engineering Oy. Teknistaloudellisen selvityksen perusteella toteuttamiskelpoisiksi arvioitujen alueiden vaikutusarvioinneista vastaa Sigma Konsultit Oy. Kohteiden valintakriteerit Alueen tekniseen toteutettavuuteen ja edullisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Arvioidun keskituulennopeuden tulisi olla vähintään samaa luokkaa kuin edullisimmilla ranta-alueilla ja veden syvyyden korkeintaan 20 m. Syvyyden vaihtelut ja maapohjan laatu vaikuttavat vesisyvyyden ohella perustamistapaan ja kustannuksiin. Paikalliset aalto- ja jääkuormat riippuvat oseanografiasta (mm. avoimen selän pituus eri ilmansuuntiin) sekä paikallisesta pohjatopografiasta. Lähistöllä sijaitsevalla satama- ja teollisuusinfrastruktuurilla on ratkaiseva merkitys tuulipuistojen rakentamisen ja huollon kannalta. Kanta- ja alueverkon linjojen ja muuntoasemien sijainti vaikuttaa voimakkaasti verkkoon liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin. Puhtaasti teknisten kriteerien lisäksi myös olemassa olevat suojelualueet ja etäisyys rannikolle otettiin huomioon jo tässä vaiheessa. Tavoitteena oli karsia mahdottomat alueet tarkastelun ulkopuolelle heti alussa ja välttää näin turhaa työtä vaikutusarviointeja laadittaessa. Kun lisäksi jo ennalta oli tiedossa, että teknisesti potentiaalisia alueita on runsaasti, pyrittiin työn painopiste keskittämään ristiriidatto- mimpiin alueisiin. Työn rajaukset Työssä tarkasteltiin vain sellaisia alueita, jotka mahdollistavat vähintään 100 MW offshore-tuulipuiston rakentamisen. Pienemmät merituulipuistot eivät välttämättä ole taloudellisesti kannattavia ainakaan kauempana rannikosta. Kartoituksessa pyrittiin parhaiden alueiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja välttämään hajasijoitusta. Mitä kauempana rannasta kohde sijaitsee, sitä suuremmaksi taloudellisen toteutettavuuden edellyttämä minimikoko kasvaa. Tässä työssä tarkasteltiin vain offshore-kohteita, koska onshore-kohteita on kyseisellä alueella kartoitettu jo aiemmissa selvityksissä. Taloudellisuuden ja tuotannon arviointi tehtiin karkealla tasolla. Tavoitteena oli vertailla kohteiden keskinäistä edullisuusjärjestystä, ei niinkään arvioida mahdollisten hankkeiden toteutuvaa kustannustasoa sinänsä. Koska eri alueita tultaneen käytännössä toteuttamaan pitkällä aikajänteellä ja tästä johtuen varsin erilaisiin teknisiin ratkaisuihin perustuen, ei tarkkojen kustannuslaskelmien laatiminen olisi ollut mielekästä. Kustannusarviot laadittiin perustuen Porin offshore-tuulivoimahankkeen kelpoisuusselvityksessä tehtyihin laskelmiin, jotka ovat suurelta osin samojen tekijöiden käsialaa. Kaikissa kohteissa oletettiin käytettävän 3 MW tuulivoimalaitoksia. Käytännössä valtaosa kohteista toteutunee TUULENSILMÄ 1/2003

7 MERITUULIVOIMA vasta 5 MW tai sitä suuremmalla yksikkökoolla. Kohteet jaoteltiin arvioitujen tuotantokustannusten perusteella kolmeen edullisuusluokkaan. Tarkemmat kustannusarviot on suoritettava kullekin alueelle erikseen varsinaisen hankesuunnittelun yhteydessä. Lähtötiedot Työssä hyödynnettiin Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) keräämää paikkatietoaineistoa joka käsitti mm. suojelualueet, seutukaavojen suojelualuevaraukset, Natura-alueet, sekä tärkeät lintualueet (FINIBA). Lisäksi käytettiin merikarttoja ja sähköverkkotietoja sekä aiempien selvitysten yhteydessä kartoitettuja tietoja tuuli-, jää-, aalto- ja pohjaolosuhteista. Sijoituspaikkakohtaisesti lähtötietoja tarkennettiin haastattelemalla asiantuntijoita: Håkan Knip Pohjanlahden merenkulkupiiristä sekä Erkki Lahti YIT-Rakennus Oy:n vesirakentamisyksiköstä antoivat arvokasta detaljitietoa mm. pohjaolosuhteiden ja niiden kustannusvaikutusten osalta. Keskeiset tulokset Kartoitetulta alueelta löydettiin noin 20 kohdetta jotka täyttivät kriteerit. Niiden yhteenlaskettu rakennuspotentiaali on noin MW ja tuotantopotentiaali 28 TWh/a, mikä on luokkaa kolmasosa Suomen tämänhetkisestä sähköntarpeesta. Kokonaispotentiaalista noin puolet sijaitsee Raahen ja Tornion välisellä alueella ja noin neljäsosa Vaasan eteläpuolisilla alueilla (taulukko1). Ensisijaisia kohteita on 6 kpl ja niiden yhteenlaskettu potentiaali yli 5000 MW (noin 15 TWh). Esimerkiksi VTT:n Energy Visions kirjassa on tuulivoiman tavoitteeksi asetettu MW (8 10 TWh) koko maan alueella vuonna Laajempien, kaukana rannikosta sijaitsevien alueiden lisäksi identifioitiin kolme harjoittelukohdetta teollisessa ympäristössä lähellä Taulukko 1. Merituulivoimapotentiaalin alueellinen jakautuminen Pohjanlahdella. rannikkoa: Tornio, Raahe ja Kokkola. Vähintään yhdessä näistä on käytännössä välttämätöntä toteuttaa suuruusluokkaa 100 MW demonstraatiohanke, ennen kuin investoijat saavuttavat riittävän luottamuksen suurempien ja kaukana rannikosta sijaitsevien projektien käynnistämiseksi. On selvää, että osa alueista tulee vielä karsiutumaan maakuntakaavoista ympäristövaikutusarviointien sekä eri intressipiireiltä saatujen lausuntojen perusteella. Mutta vaikka vain kolmasosa identifioiduista kohteista lopulta pääsisi maakuntakaavoihin asti, riittäisi niidenkin toteuttamisessa työsarkaa todennäköisesti vuosikymmeniksi eteenpäin. Tuulivoiman vaikutukset maakuntien kehitykselle Teknisen potentiaalin rajallisuus tuskin tulee olemaan tärkein merituulivoiman käyttöä rajoittava tekijä ainakaan seuraavien vuoden aikana. Kun suurin osa tutkituista kohteista lisäksi sijaitsee vähintään 8 km etäisyydellä rannasta, eivät maisemakysymyksetkään varmaankaan muodosta täysin ylivoimaista estettä hankkeiden toteuttamiselle. Kasvavat järjestelmäkustannukset (vara- ja säätöreservit, siirtokapasiteetti) tulevat ehkä sittenkin ensimmäisenä vastaan. Tältä kannalta potentiaalin keskittyminen suppealle alueelle Perämeren pohjukkaan ei ole myönteistä. TUULENSILMÄ 1/2003 Perämeren kaarella on runsaasti ener- 7 giaintensiivistä teollisuutta, vesivoimaa, sekä vahva kantaverkko mukaan lukien kolme siirtoyhteyttä Ruotsiin. Tässä mielessä liikkeellelähdön kynnys on tällä alueella todennäköisesti matala; ensimmäiset hankkeet voidaan varmaankin toteuttaa ilman että tarvitaan merkittäviä lisäinvestointeja reservikapasiteetin tai siirtoverkon kehittämiseen. Alueen metalli- ja sähkötekninen sekä telakkateollisuus hyötyisi tuulivoimahankkeista alihankintojen ja urakoiden muodossa. Suurten hankkeiden myötä kasvava osa tuulivoimaloiden kokoonpanosta kannattaisi tehdä paikallisesti. Myös alueen merenkulkuyritykset hyötyisivät tuulipuistojen rakennus- ja huoltooperaatioista. Merituulivoimasta voisi parhaimmillaan tulla Perämeren kaaren alueelle uusi teollisuuden ja rakentamisen veturi, koska onnistunut demonstrointi ja harjoittelu kotinurkilla parantaa varmasti menestymismahdollisuuksia vientimarkkinoilla. Perämeren kaaren ohella toinen mielenkiintoinen alue sijaitsee Vaasan ja Kristiinankaupungin välisellä rannikolla, jossa laaja yhtenäinen matalikkoalue mahdollistaa teoriassa jopa 2000 MW merituulivoimarakentamisen. Ensimmäisessä vaiheessa (luokkaa 100 MW) voitaneen tukeutua olemassa olevaan verkkoon, mutta mittava rakennusohjelma edellyttäisi 400 kv kantaverkon vahvistamista alueella.

8 STY:N LAUSUNTO Kansainvälinen kehitys nopeaa Saksassa on tavoitteena rakentaa MW merituulivoimaa vuoteen 2010 mennessä ja peräti MW v mennessä. Tällöin merituulivoima tuottaisi 15 % Saksan sähköntarpeesta. Rannikkoseuduille ennakoidaan syntyvän paikallisen merituulivoiman rakentamisen ansiosta pitkäaikaista työpaikkaa. Lisäksi tulisivat vielä vientitoiminnasta syntyvät työllisyysvaikutukset. Uusia työpaikkoja syntyy tuulivoimaloiden kokoonpanon ja alihankintojen ohella mm. räätälöidyn asennus- ja kuljetuskaluston rakentamisesta. YM:N TUULIVOIMASEMINAARI Hyvää tuulta ympäristöministeriön tuulivoimaseminaarissa Esa Holttinen, Electrowatt-Ekono Oy Kaiken kaikkiaan merituulivoiman rakentamisen arvioidaan merkittävästi elvyttävän taantuvien telakka- ja satamakaupunkien taloutta Pohjanmeren ja Itämeren rannikolla sijaitsevissa Saksan osavaltioissa. Telakkateollisuuden liikevaihdon ennakoitu kasvu merituulivoiman rakentamisen johdosta on 20 % seuraavien 10 vuoden aikana. Saksan ohella lähes yhtä kunnianhimoisia suunnitelmia on muuallakin. Hollannissa tavoitteeksi on asetettu 6000 MW merituulivoimaa vuonna 2020, Tanskassa 3000 MW vuonna 2030 ja Iso-Britanniassa 1400 MW vuonna Myös Ruotsissa on runsaasti projekteja vireillä. Kyse ei siis todellakaan ole nappikaupasta. Suomalaisen konepaja- ja telakkateollisuuden piirissä mielenkiintoa merituulivoiman rakentamiseen tuntuukin nyt löytyvän. Toivotaan, että myös kauppa- ja teollisuusministeriöltä riittää valmiuksia merituulivoiman demonstraatioiden edellyttämiin tukitoimenpiteisiin. 8 Ympäristöministeriön tuulivoima-aiheinen seminaari keräsi yli 70 kuulijaa. Paikalla oli runsaasti sekä viranomaisia että yritysten edustajia. Tilaisuuden yhtenä tarkoituksena oli tiedottaa viime vuonna valmistuneen työryhmämietinnön ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa sisällöstä. Toisen pääteeman muodostivat työryhmämietinnön jatkotoimenpiteinä syntyneet kaavoitushankkeet, joissa tuulivoimalle pyritään varaamaan alueita maakuntakaavoihin. Päivän lopuksi tarkasteltiin kahden konkreettisen tuulipuistohankkeen selvitys- ja lupaprosessia, joita esittelivät sekä hankevastaavat että kyseisten kuntien lupaviranomaiset. Välttäkää hankalia paikkoja Alkupäivä kului ministeriön työryhmämietinnön keskeisen sisällön läpikäymiseen ja siitä keskusteluun. Mietinnön todettiin jossain määrin selkiyttävän lupaprosessia toiminnanharjoittajien kannalta, mutta tulkinnanvaraisia kysymyksiä on silti edelleen runsaasti. Työryhmän ehkä keskeisin viesti toiminnanharjoittajille on, että hankkeen lupaprosessin sujuvuus riippuu ratkaisevasti siitä ympäristöstä, mihin hanke sijoittuu. Mietinnössä on esitetty suuntaa-antava luokittelu tuulivoimalle hyvin soveltuvista, melko hyvin soveltuvista, tuulivoiman kannalta herkistä, sekä tuulivoimalle soveltumattomista alueista. Kahteen ensimmäiseen luokkaan kuuluvilla alueilla on luonnollisesti suurin todennäköisyys päätyä sujuvaan selvitys- ja lupaprosessiin. Vastaavasti riskit hankkeen kariutumiseen ympäristösyistä tai yleisön vastustuksen vuoksi ovat merkittävästi suuremmat, jos niitä suunnitellaan ympäristöllisesti herkille alueille. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että koko tuulivoima-ala saa ansiotonta negatiivista julkisuutta. Samaan hengenvetoon todettiin myös, että jos paikka on tuulivoiman rakentamiseen suotuisa ja tahtoa löytyy, lupaprosessin kiemuroista kyllä selvitään kun yhdessä yritetään. Lupaviranomaiset ilmaisivat halukkuutensa hankevastaavien auttamiseen: Mietitään yhdessä, niin kyllä teille jotkut luvat keksitään. Saadaanko tuulivoimalle aluevarauksia kaavoihin? Iltapäivän aluksi käsiteltiin kahta maakuntatasoista laajaa selvitystä, joissa etsittiin sijoituskohteita suurille tuulipuistoille. Toinen näistä, Pohjanlahden maakuntaliittojen yhteishanke, on esitelty toisaalla tässä lehdessä. Toinen vastaava selvitys on tehty Uudenmaan maakuntaliiton alueelle. Selvitysten tulokset ovat tuulivoiman kannalta myönteisiä, mutta aluevarausten lopullinen kohtalo on TUULENSILMÄ 1/2003

9 YM:N TUULIVOIMASEMINAARI sidosryhmien ja maakunnan päättäjien käsissä. Vaikka kaavaselvityksissä ei sinällään tulisi esille mitään suoranaisia esteitä alueiden varaamiselle tuulivoimakäyttöön, voi sidosryhmälausunnoissa esiin noussut voimakas tuulivoimavastaisuus kallistaa vaa an tuulivoiman kannalta huonommalle puolelle. Maakuntahallitukset päättävät viime kädessä kaavojen sisällöstä. Jos tuulivoiman aiheuttamaa negatiivista julkisuutta pelätään, ja jos toisaalta tuulivoiman rakentamisesta syntyviä alueellisia hyötyjä ei pidetä riittävän konkreettisina, jäävät aluevaraukset helposti tekemättä. Ilmeisesti juuri tämä oli yksi syy siihen, että Helsingin kaupungin yleiskaavasta tuulivoiman aluevaraukset jäivät viime metreillä pois. Tuulivoimayhdistysten rooli asiallisen tuulivoimatietouden levittäjänä ja ennakkoluulojen hälventäjänä voi parhaimmillaan merkittävästi edesauttaa aluevarausten saamista maakunta- ja yleiskaavoihin. Toisaalta yhdistysten tehtävä ei mielestäni ole toimia yksittäisten hankkeiden puolestapuhujina. Asiapitoinen ja neutraali esiintyminen lieventää parhaiten paikallisia vastakkainasetteluja, voimakkaat ja tunnepitoiset kannanotot ennemminkin kärjistävät niitä. Maakuntakaavoihin vain suuret hankkeet Maakuntakaavojen tehtävänä on ohjata sellaisten hankkeiden sijoittumista, joilla on maakunnallisia vaikutuksia. Tuulivoiman kohdalla tämä merkitsee sitä, ettei muutaman myllyn tuulipuistoja käsitellä maakuntakaavoissa. Käytännössä alaraja lienee vähintään noin 10 MW. Tätä pienemmät hankkeet voidaan toteuttaa kevyemmällä prosessilla. Koska laajat ja yhtenäiset, tuulisuudeltaan ja muilta edellytyksiltään suotuisat maa-alueet ovat Suomessa harvassa, tullee maakuntakaavojen pääpaino olemaan merituulivoiman sijoittumisen ohjaamisessa. Maakuntakaavoilla pyritään ohjaamaan maakunnan kehitystä pitkälle tulevaisuuteen, jopa vuoden päähän. Laajamittaisen merituulivoimarakentamisen ennakoidaan Suomessa käynnistyvän aikaisintaan vuoden 2010 vaiheilla. Tässäkin mielessä maakuntakaavat soveltuvat luontevimmin nimenomaan offshore-tuulivoiman sijoitussuunnitteluun. Paikalliset viranomaiset myönteisiä Konkreettisista hankesuunnitelmista käsiteltiin Porin offshore-tuulipuistoa ja Raaheen suunniteltua noin 12 MW tuulipuistoa. Porissa toimiva Suomen suurin tuulivoimatuottaja Hyötytuuli Oy suunnittelee noin MW suuruista offshore-demonstraatiohanketta Tahkoluodon edustalle, nykyisten tuulivoimaloiden välittömään läheisyyteen. Hankkeen teknistaloudellisen kelpoisuusselvityksen yhteydessä on alustavasti kartoitettu myös ympäristökysymyksiä sekä käyty keskusteluja kaupungin lupa- ja kaavoitusviranomaisten sekä eräiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Hyötytuuli Oy:n toimitusjohtaja Timo Mäki sekä Porin kaupungin edustajana tilaisuudessa esiintynyt ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi olivat yksimielisiä siitä, että kyseinen alue soveltuu erittäin hyvin merituulivoiman demonstraatiokohteeksi. Alueen välittömässä läheisyydessä on runsaasti suuren kokoluokan teollisuus-, energiantuotanto- ja vesiliikennetoimintaa. Alueelle on suora näköyhteys vain harvoista asutuista kohteista. Merituulipuisto ei myöskään tulisi merkittävästi muuttamaan alueen maisemankuvaa nykyiseen verrattuna. Tahkoluodon, Reposaaren ja Mäntyluodon alueella toiminnassa olevien kymmenen tuulivoimalan ansiosta paikalliset asukkaat voivat muodostaa mielipiteensä omakohtaisten kokemusten perusteella. Ainakin toistaiseksi tuulivoiman kannatus Porissa on vankkumatonta. Demonstraatiohankkeen yhteydessä voitaisiin toteuttaa seurantatutkimuksia, jolloin tulevien hankkeiden suunnittelun tueksi saataisiin kokemusperäistä tietoa merituulivoiman ympäristövaikutuksista. Myös Raahessa paikallinen hanke on edennyt hankevastaavan (ABB Oy) ja kaupungin viranomaisten hyvässä yhteisymmärryksessä. Tuulipuiston suunniteltu sijoituspaikka on Rautaruukin teollisuusalueen läheisyydessä. Ympäristöselvityksessä alueelta löytyi kuitenkin useita pienialaisia arvokkaita luontokohteita, jotka on otettu huomioon yksittäisten tuulivoimalaitosten sijoituspaikkoja ja niiden välisiä tieja kaapelilinjauksia suunniteltaessa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa esitetyt kannanotot ovat olleet lähes poikkeuksetta myönteisiä. Lupien myöntämiselle ei vaikuttaisi olevan mitään esteitä. Tuulta purjeisiin! Kaiken kaikkiaan tilaisuuden henki oli myönteinen ja rakentava. Potentiaalia todettiin varsinkin pidemmällä aikavälillä löytyvän niin runsaasti, että ympäristöllisesti hankalimpia alueita voidaan välttää. Valmiiksi rakennetussa ympäristössä ja esimerkiksi laajennettaessa olemassa olevaa tuulipuistoa hankkeiden kohtaama vastustus on selvästi vähäisintä. Usein tuulivoimaloiden sijoittaminen tällaisiin kohteisiin on taloudellisestikin järkevää. Yhdessäkään esitetyssä puheenvuorossa ei asetettu tuulivoimarakentamisen mielekkyyttä tai tuulivoiman ympäristöystävällisyyttä kyseenalaiseksi. Silti tuulivoimaa ei pidä yrittää sijoittaa minne tahansa. Kuten Porin kaupungin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi totesi: Tuulivoiman puolesta henkeen ja vereen, mutta ei millä hinnalla TUULENSILMÄ 1/2003 9

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULEN Nro 2/2005 16. vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23%

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% TUULEN Nro 1/2004 15. vuosikerta SILMÄ TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% ITSERAKENTAJATAPAAMINEN 2003 HUITTISISSA PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2004 15. vuosikerta SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA TUULEN Nro 2/2004 15. vuosikerta SILMÄ SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO VALMISTUI RAAHEEN SUOMEN SUURIN TUULIVOIMALA PYSTYTYSVAIHEESSA ILMATIETEENLAITOS JA WINWIND MUKANA KESKI-AMERIKAN TUULIENERGIAHANKKEISSA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Yksikään voimala ei jaksa yksin

Yksikään voimala ei jaksa yksin puhdasta energiaa huomiseen STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Yksikään voimala ei jaksa yksin 04/11 Käytetty voimala, kannattava vaihtoehto? pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 01. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia MERITUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN: Onnistunut hanke perustuu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 RAPORTTI 23.11.2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. POHJANMAAN MAAKUNTA

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa

Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa puhdasta energiaa huomiseen Katsaus tuulimittauksiin Alkuperätakuut tulevat oletko valmis? Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa 04/13 Pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit, uusi tapa tukea sähköntuotantoa uusiutuvista energialähteistä

Vihreät sertifikaatit, uusi tapa tukea sähköntuotantoa uusiutuvista energialähteistä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 56 Vihreät sertifikaatit, uusi tapa tukea sähköntuotantoa uusiutuvista energialähteistä Kari Aarnos Helsinki 2002 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 VIHREÄT

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima.

Suomen tuulivoimatilastojen. analyysi. Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima. puhdasta energiaa huomiseen 1/1 Suomen tuulivoimatilastojen analyysi Vinden tilltar i Finland vad finns det att lära av Danmark? Myös pientuulivoima tarvitsee tukea pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot