ACTA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA UNIVERSITATIS OULUENSIS B 116. Petteri Mertala OULU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA 1917 1946 UNIVERSITATIS OULUENSIS B 116. Petteri Mertala OULU 2013"

Transkriptio

1 OULU 2013 B 116 ACTA Petteri Mertala UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA, HISTORIA

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora 116 PETTERI MERTALA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ Suomen ja Espanjan väliset suhteet vuosina Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Kuusamonsalissa (YB210) 23. marraskuuta 2013 klo OULUN YLIOPISTO, OULU 2013

4 Copyright 2013 Acta Univ. Oul. B 116, 2013 Työn ohjaajat Professori Olavi K. Fält Dosentti Kari Alenius Esitarkastajat Professori Juha-Antti Lamberg Dosentti Vesa Vares Vastaväittäjä Professori Juha-Antti Lamberg ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen JUVENES PRINT TAMPERE 2013

5 Mertala, Petteri, The image can matter. The bilateral relations between Finland and Spain in University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, History Acta Univ. Oul. B 116, 2013 University of Oulu, P.O. Box 8000, FI University of Oulu, Finland Abstract The research observes the relations between Finland and Spain from the Finnish independence until the beginning of the Cold War by using an analysis of images and stereotypes. This era is characterized by the founding of the organization of Finnish foreign affairs, Spain s transition from a dictatorship to a republic, from the Republic to the Spanish Civil War and the Second World War. During this time, Finland and Spain built their bilateral relations from the recognition of Finland through trade policy to have cordial relations around the Second World War when political conditions were favourable. The main idea of the Finnish foreign policy in Spain was to regain the lost market of timber and paper industry from the autonomous era. Spain was disturbed by the Finnish law of prohibition which prevented the trade within wine industry. Spain s main focus in Finland was monitoring the foreign policy of Finland, the Soviet Union and the Baltic republics. Spain did fairly well in this task. Both Finland s and Spain s image of one another was based on stereotypes. The Finns were forest-living Asians while the Spaniards were lazy, uneducated bullfighters. The Finns had a chance to modify the image of Spain during the Spanish Civil War, but the modification didn t take place. In Spain the image of the Finns, however, was transformed into a heroic nation defending the western civilization. The images could have affected the foreign policy. The diplomat who disliked and knew the posting country poorly could harm trade negotiations. The stereotype-based images delayed the development of the bilateral relations. On the other hand, an enthusiastic and politically suited person could have a significant positive impact on the relations, especially during the Second World War. The main source material consists of the reports from the Spanish delegation in Helsinki, the Finnish delegation in Madrid and the telegrams and documentation from both foreign ministries. Keywords: bilateral relations, diplomacy, Finland, history of international relations, images, Spain, stereotypes

6

7 Mertala, Petteri, Kuvalla voi olla merkitystä. Suomen ja Espanjan väliset suhteet vuosina Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historia Acta Univ. Oul. B 116, 2013 Oulun yliopisto, PL 8000, Oulun yliopisto Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja Espanjan välisiä suhteita historiallisen kuvatutkimuksen keinoin Suomen itsenäistymisestä kylmän sodan alkuun. Aikakautta leimaavat Suomen itsenäistymisen jälkeen alkanut ulkoasiainhallinnon perustaminen ja kehittyminen, Espanjan muutos diktatuurista tasavallaksi, tasavallasta sisällissotaan sekä toisen maailmansodan aika. Tänä aikana Suomi ja Espanja loivat keskinäiset suhteensa Suomen tunnustamisesta kauppapolitiikan kautta toisilleen ystävällismielisiksi maiksi, kun toisen maailmansodan poliittiset suhdanteet olivat suotuisia. Suomi halusi palauttaa itselleen edulliset puu- ja paperituotteiden markkinat, jotka sillä oli ollut autonomian aikana. Espanjaa haittasi Suomessa ollut kieltolaki, mikä merkitsi erityisesti tärkeiden viinien jäämistä pois maiden välisestä kaupasta. Espanja keskittyi suhteissa pitämään Suomea tarkkailu- ja tiedonkeruupaikkana Suomen, Neuvostoliiton ja Baltian suuntaan. Tässä tehtävässä Espanja onnistui verraten hyvin. Niin suomalaisten kuin espanjalaisten kuvat toisistaan rakentuivat suhteiden alussa stereotypioiden varaan. Suomalaiset olivat metsissä asuvia aasialaisia ja espanjalaiset laiskoja sekä kouluttamattomia härkätaistelijoita. Suomalaisille tarjoutui mahdollisuus korjata Espanja-kuvaa Espanjan sisällissodan julkisuuden vuoksi, mutta kuvassa ei tapahtunut muutosta. Sen sijaan Suomen saama julkisuus talvisodan aikana muutti espanjalaisten Suomi-kuvaa urheaksi läntistä sivistystä puolustaneeksi kansaksi. Mielikuvilla saattoi olla oikeissa olosuhteissa vaikutusta ulkopolitiikkaan. Huonosti asemamaansa tunteva ja kokeva diplomaatti saattoi olla haitaksi kauppaneuvotteluille. Alkuaikojen stereotypioihin nojannut mielikuva hidasti kehitystä. Toisaalta innostunut ja aikakauteen poliittisesti sopiva henkilö saattoi vaikuttaa huomattavasti suhteita edistävästi, kuten toisen maailmansodan aikana tapahtui molemmin puolin. Tutkimuksen keskeisin lähdeaineisto koostuu Espanjan Helsingin-lähetystön ja Suomen Madridin-lähetystön raporteista, sähkeistä sekä kummankin maan ulkoasiainhallinnon dokumenteista. Asiasanat: diplomatiikka, Espanja, kahdenväliset suhteet, kansainvälisten suhteiden historia, mielikuvat, stereotypiat, Suomi

8

9 Mertala, Petteri, La Imagen si que importa. Relaciones bilaterales entre Finlandía y España de 1917 a 1946 Universidad de Oulu (Graduate School); Universidad de Oulu, Facultad de Humanidades e Historia Acta Univ. Oul. B 116, 2013 University of Oulu, P.O. Box 8000, FI University of Oulu, Resumen El studio observa las relaciones entre Finlandía y España por el medio del studio de las imagines históricas desde la proclamación de la independencia de Finlandía hasta el comienzo de la Guerra Fría. La época esta caracterizada por la fundación y evolución del Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandía después de la independencia, la transición de la dictatura a la Segunda República, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial cuando las coyunturas políticas eran favorables. La idea principal de la política exterior de Finlandía en España era volver a crear los mercados perdidos de madera y papelera de la época autónoma finlandesa. España en cambio estaba molesta por la ley seca de Finlandía, lo que bloquea el importante comercio de los vinos españoles. España se concentro en observer y coleccionar información de Finlandía, Unión Soviética y los países Bálticos. España tuvo bastante éxito en esta tarea. La imagen de uno y otro, tanto finlandesa como española estaba basado en los estereotipos. Los finlandeses eran nórdicos que vivían en el bosque y los españoles eran toreros maleducados y perezosos. En la Guerra Civil Española, los finlandeses ofrecen la oportunidad de cambiar su imagen, pero fue desaprovechada. En cambio, la publicidad de Finlandía durante la Guerra de Invierno cambió la imagen que España tenia de Finlandía en una nación de valientes defendiendo la civilización occidental. Bajo las circunstancias correctas las imagines podrian tener un efecto en la política exterior. El diplomático que conocía y no le gustaba su país de acreditación podria perjudicar seriamente las relaciones comerciales. Las imagines estererotipadas en el comienzo de las relaciones retrasaron el desarollo de las relaciones bilaterales. Por otra parte, el diplomático entusiasta y políticamente adecuado podría tener un impacto significativo y progresista, como ocurrido en ambos lados durante la Segunda Guerra Mundial. El material más importante consiste en los informes de la legación de España y de la legación de Finlandía en Madrid, los telegramas y los documentos de ambos Ministros de Asuntos Exteriores. Palabras claves: diplomacia, España, estereotipos, Finlandia, historia de las relaciones internacionales, imagines, las relaciones bilaterales

10

11 Kiitokset Pitkä polku on takana. Se alkoi kauniina aurinkoisena kesäpäivänä Iijoen rannassa, kun olin hakemassa postia. Oulun yliopiston hakuohjeissa oli ilmoitettu, että Vain hyväksytyille ilmoitetaan postitse. Postilaatikossa oli paksu ruskea kirjekuori, jossa oli hakemani yliopiston logo. Sillä hetkellä ymmärsin päässeeni elämässäni tekemään sitä, mikä oli ollut rakas harrastus jo aiemmin, eli opiskelemaan historiaa. Oulun yliopiston Historian laitos oli mahtava paikka opiskella. Se valittiin koko opiskeluni ajan yhdeksi huippututkimuksen yksiköksi aikana, jolloin teknologiahuuma pohjoisessa vei kaikkien jalat alta. En voi unohtaa Maija Kallisen peruskurssien luentoja, Heini Hakosalon Tautisia tarinoita, Kari Aleniuksen opetusta populaarikulttuurista, nationalismista sekä Itä-Euroopasta enkä varsinkaan Olavi K. Fältin luentoja Japanin historiasta. Edellä mainittujen luentojen anti jäi pysyvästi mieleen esimerkkinä historiasta ja sen tutkimuksesta parhaimmillaan. Kiitos teille rakkaat opettajani. En voi myöskään unohtaa Historian laitoksen henkilöstöä, joka jaksoi aina auttaa, kuunnella, kaivaa ne viimeiset tukimarkat, joita hakemuksillani hain. Kiitokset Leena Moisalalle, Päivi Kynkäänniemelle ja Markku Mäkivuotille, joka antoi aina vinkit apurahojen hakuun ja viime kädessä mahdollisti elämääni muuttaneen kokemuksen Tunisiassa. Kiinnostus historiaan oli herännyt heti ensimmäisistä peruskouluvuosista alkaen. Löytöretket ja lumipuvut vangitsivat nuoren miehenalun mielenkiinnon, mutta vakavasti otettava into syntyi Jukka Arolan tultua kotilukioni historian opettajaksi. Kukaan ei pysty kuvaamaan paremmin Italian lähtöä toiseen maailmansotaan kuin Jukka. Pro gradu-tutkielmani jälkeen Kari Alenius vihjasi, että olisi toivottavaa nähdä minun tekevän jatkotutkimusta. Ajatus Suomen ja Espanjan välisten suhteiden laajemmasta tarkastelusta kyti muutaman vuoden, ja pyysin Olavi K. Fältiä ja Aleniusta ohjaajikseni. Olitte vaativia, mutta te kannustitte ja annoitte koko ajan vinkkejä mihin suuntaan tutkimusta voi kehittää. Suurimmalla lämmöllä kiitän mahtavasta tuesta ja kannustuksesta koko tämän työn aikana. Antamanne palaute on kantanut koko ajan eteenpäin, ja tuki on lämmittänyt mieltä, kun on yksin istunut pitkän päivän arkistossa. Kirjoittamanne kirjeet ja puollot ovat avanneet ovia niin Suomessa kuin Espanjassa. Kiitokset vastaväittäjä professori Juha-Antti Lambergille pioneerityöstä Espanjan suhteen. Kiitokset edelleen vinkeistä Alcala de Henaresin arkiston suhteen sekä vaivannäöstäsi 9

12 esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Tahdon myös kiittää toista esitarkastajaani dosentti Vesa Varesta, joka ohjasi useassa vaiheessa pohtimaan työn tieteellistä merkitystä. Työpaikallani Lauttakylän lukiossa olen saanut tukea työni eri vaiheissa kollegoiltani. Haluan kiittää esimiestäni Timo Mäkistä, joka ei ole pelkästään kiinnostunut työstäni historiallisessa mielessä, vaan myös jaksanut kysyä kiitettävän säännöllisesti missä vaiheessa työssä mennään. Edelleen haluan kiittää ystävääni Kalle Vähä-Heikkilää, joka positiivisella asenteellaan ja jatkuvalla kannustamisella on vienyt minua eteenpäin. Kiitokset Jari Ekbergille työn kieliasun tarkistamisesta sekä Jonna Nyholmille englanninkielisen osuuden kieliasun tarkastamisesta. No podemos olvidar toda la ayuda que me han dado en España. Gracias por todos en el ministerio de los Asuntos exteriors, en Biblioteca Nacional y en Archivo General de la Administación. Pero los gracias más grandes son para señor Licenciado de Derecha Juan Larena-Avellaneda. Tus contactos, tu ayuda, tus obras y hechos no hay palabras, simplemente gracias. Ilman saamaani taloudellista tukea työtäni olisi ollut vaikea toteuttaa. Olen saanut tukea Oulun yliopiston Humanistiselta tiedekunnalta, Kulttuurin ja vuorovaikutuksen tutkijakoululta sekä Oulun yliopiston tutkijakoululta. Myös Suomi-Espanja seura tuki minua työni alkaessa. Kiitokset Suomen ulkoministeriön arkiston, Joensuun maakunta-arkiston, Tilastokeskuksen sekä Eduskunnan kirjaston henkilökunnalle. Kaiken tämän takana on kuitenkin nainen ja tässä tapauksessa useampia. Rakas perheeni on aina kannustanut kouluttautumaan. Kiitos mummuni Airikki Korva, joka tuit minua kaikissa opintojeni vaiheissa. Kiitos pikkusiskoni Piritta Mertala, joka olet aina tarjonnut vertaiseni keskustelukumppanin. Tunteikas suhtautumisesi tekemisiini saa myös minut herkistymään. Minua on aina kannustettu kouluttautumaan ja tämä on äitini Aili Tumeliuksen ansiota. Olet välittänyt minulle hienoja arvoja, jotka vieneet minua eteenpäin. Yritteliäisyys, mukanaolo, lannistumattomuus sekä pyrkimys kehittyä ihmisenä ovat arvoja, joita minäkin vaalin. Kiitokset ystävilleni Tapani Siivolalle, Peter Elolle, Taneli Järviselle, Toni Aholle, Tomi Sarvangolle, Mika Pöytäkivelle, Jussi Marttilalle, Vesa Riihisalolle, Riku Niemelälle, Anu Heinonen-Seppälälle ja Saku Mattilalle, joka ei ole enää todistamassa tätä hetkeä. Kannustitte, tuitte ja palautitte minut myös maan pinnalle. Lopuksi haluan kiittää vaimoani Niinaa. Toit elämääni rakkautta, yhteenkuuluvuutta sekä kaksi ihanaa kollipoikaa, Eemelin ja Juuson. Pyydän 10

13 anteeksi, että olen vienyt yhteistä aikaamme niin Suomessa kuin Espanjassa tällä työllä ja sanonut voimakkaasti, kun tieteellinen luomisprosessi on ollut keskeytyksissä. Olet aina jaksanut kannustaa ja palauttaa myös arkiseen todellisuuteen. Elämää on myös tämän tutkimuksen ulkopuolella ja se on ihanaa kanssasi. Lentokentällä matkalla maailmalle Petteri Mertala 11

14 12

15 Sisällysluettelo Abstract Tiivistelmä Resumen Kiitokset 9 1 Johdanto Aiheen merkitys Historiallinen tausta Tutkimustilanne Tutkimustehtävä Lähteet ja metodi Alkuvaiheita leimaa suomen kokemattomuus ulkopolitiikassa Suomalaisten ja espanjalaisten mielikuvat toisistaan rakentuivat stereotypioiden varaan Suomen itsenäistyminen ja Espanjan tunnustus Suomen itsenäisyydelle Diplomaattisen kanssakäymisen aloittaminen Suhteet katkeavat väliaikaisesti Suomen toimien johdosta Kaupan kautta normaalin diplomatian piiriin Espanjan ja Suomen ulkopolitiikassa erilaiset painopisteet suhteisiin uusi yritys uusilla henkilöillä Suomen ja Espanjan välille solmitaan kauppasopimus Espanjalaiset haluavat muuttaa sopimusta, suomalaiset viivyttävät Tasavallan aika vakaiden suhteiden aika Suomalaisilta jää Espanjan sisäinen kehitys huomaamatta Protektionismi lisääntyy tasavallan myötä vaikutukset ulkomaankauppaan Oikeiston valtaannousu Espanjassa poistaa pelot neuvostokilpailusta Viisumi- ja passikysymykset kertovat Espanjan ennakkoluuloista Suomea kohtaan Yhteisiä poliittisia intressejä ei ollut Kulttuurisuhteet olivat pienten piirien ylläpitämiä Sisällissodan aika milloin Francon Espanja tulisi tunnustaa Yhteydet Espanjan ja Suomen hallinnon välillä menevät poikki

16 5.2 Diplomaattinen selkkaus Suomen Madridin lähetystössä Median kuva Francon Espanjasta myönteinen Kaupallisten suhteiden kautta viralliseen tunnustukseen Suhteet tasavaltaan viilenivät sisällissodan edetessä Samalla puolella ystävyyttä suursodan varjossa Poliittinen yhteistyö alkaa talvisodan kautta Suhteiden syventäminen ja uusi kauppasopimus Maailmansota siivittää suhteet huippukohtaansa Suomen ja Espanjan väliset suhteet jäädytetään Sodanjälkeinen tilanne ajaa Suomen suhteet Espanjaan alas Espanja kansainvälisesti eristyksiin, suhteet jäädytetään Loppulause 305 Lähdeluettelo 317 Liitteet

17 1 Johdanto 1.1 Aiheen merkitys Espanjalaiset ovat velttoja ja välinpitämättömiä. Vakituista työtä he tekevät vastenmielisesti. Noin puolet kansasta elää satunnaisilla töillä ja kerjääminen on hyvin yleistä. Näin kuvaa suomalainen maantiedon oppikirja espanjalaisia 1900-luvun alkupuolella. 1 Eikä Espanjan lähettilään arvio Suomesta juuri kovin loistokasta tulevaisuutta vasta itsenäistyneelle maalle lupaa: Suomi on köyhä maa. Maan tuotannolliset olosuhteet ovat vaikeat ja kansan kesken on suuria sosiaalisia ongelmia. Lisäksi maa on jakautunut kahteen kieliryhmään, suomalaisiin ja ruotsalaisiin, joilla on perinteisesti enemmän yhteyksiä Eurooppaan. 2 Kyseessä olivat siis molemminpuolisesti Euroopan sisällä varsin eksoottiset maat, joiden kesken syntyi kuitenkin 1900-luvun alussa diplomaattista kanssakäymistä. Suomalaisten mielikuvat Espanjasta ovat perinteisesti liittyneet turismiin ja aurinkorannikoihin, ja usein ymmärrys sekä tietämys maan historiasta, kulttuurista sekä Suomen pitkäaikaisista suhteista kyseiseen maahan ovat jääneet reunahuomautuksiksi. Suomi taas on espanjalaisille ollut pitkään kylmä ja erikoinen maa, joka on sijainnut pelottavan lähellä Venäjää/Neuvostoliittoa. Edellä mainitut ajatukset ovat vain mielikuvia, joita niin lukijalla kuin tutkijallakin tulee tutkimustyötä käynnistettäessä, ja se ei ole ihme, sillä historiallista tutkimusta Suomen ja Espanjan valtioiden välisestä kanssakäymisestä ei ole ollut aiemmin saatavilla, vaan viittaukset suhteista ovat olleet enemmän reunahuomautuksia laajemmissa ulkopolitiikkaa tutkivissa tieteellisissä tutkimustöissä. Tässä väitöskirjatyössä esitän Suomen ja Espanjan välisten suhteiden kehittymisen lähes puhtaalta pöydältä kauppapolitiikan sopimusasteelle vuosien välisenä aikana. Pelkkä aiheen akateeminen tutkimattomuus tai kohteiden keskinäinen eksoottisuus toisiinsa nähden ei ole tyydyttävä syy avata tieteellistä tutkimusta. Suomi ja Espanja kuuluvat tämänkaltaiseen kontekstiin. Suomen ja Espanjan 1 Jotuni 1923, Espanjan lähettilään arvio Suomesta. AMAE H 1492 Nro

18 suhteita tutkittaessa voidaankin näkökulmaa avata laajemmassa kontekstissa. Mielenkiintoa lisää tavanomaisen kahdenvälisen kanssakäymisen takaa löytyvä mielikuva vastapuolesta, joka voi olla hyvinkin stereotyyppinen, kun tietämystä kumppanista etenkin suurella yleisöllä on vähän. 3 Suomen osalta suhteita Espanjaan voidaan tarkastella myös suhteina espanjankieliseen maailmaan, missä suhteessa lähetystön perustaminen Madridiin nousee kokoaan merkittävämmäksi. Suomea suurempana valtiona taas Espanjaa voidaan katsoa Itämeren näkökulmasta, kuinka Espanja suhtautui Itämeren ei-skandinaaviseen pohjoisosaan. Näin tutkimuksen aihe voi nousta yksittäisiä historiallisia tapahtumia merkittävämmäksi, jolloin Suomen ja Espanjan väliset suhteet ovat eräänlainen esimerkki kahden maan suhteista itselle etäiseen ja eurooppalaisessa mittakaavassa riittävän etäiseen vastapuoleen. Aiheen merkitystä voi tarkastella myös nykyajan modernissa kontekstissa yhdentyvän Euroopan ja globalisaation näkökulmasta. Jos 1900-luvun alkupuoliskon kahdenvälisissä erilaisilla mielikuvilla etäisistä kumppaneista oli merkitystä, kuinka tämän tutkimuksen aihepiiriä voitaisiin soveltaa esimerkiksi Suomen nykyajan näkemyksiin Etelä- Euroopasta? Tai kuinka Välimeren alueen ja espanjankielisen maailman johtovaltio Espanja kokee Pohjois-Euroopan nykypäivänä? 1.2 Historiallinen tausta Aluksi on hyvä tarkastella lyhyesti niin Suomen kuin Espanjankin historiallista kehitystä tutkimusajankohtaa edeltävänä ajanjaksona, jolloin voidaan luontevasti siirtyä itse tutkittaviin ilmiöihin. Koska Espanja on itsenäisenä kansallisvaltiona vanhempi, esittelen sen ensin. Seuraavassa on hyvä huomata, että en pyri tuomaan esille kaikkea Espanjan historiasta ennen vuotta 1917, vaan vain pääpiirteet, jotka ovat olennaisia työn jatkon kannalta. 4 Espanjasta muodostui kansallisvaltio keskiajan kuluessa katolilaisten kuningaskuntien yhdistäessä voimansa karkottaakseen Pyreneiden niemimaan keskiajalla lähes kokonaan valloittaneet muslimit kohti etelää. 5 Tämä reconquista-nimityksen saanut takaisinvalloitus päättyi vuoden 1492 alussa viimeisen muslimivaltakunnan luhistuessa, kun Granada antautui. Sama vuosi oli 3 Vares 2011, Tarkemmin Espanjan historiasta esimerkiksi 1900-lukua edeltävältä ajalta voi lukea lukuisista Espanjan historian yleisteoksista, mainittakoon tässä yhteydessä 1800-lukua käsittelevä Ángel Bahamonden ja Jesús Martínezin toimittama Historia de España siglo XIX (1994). 5 Seuraava pohjautuu teoksiin Pereira 2003 ja Pan-Montojo

19 Espanjalle muutenkin tärkeä, sillä takaisinvalloituksen tuoman kansallisen innoituksen huumassa Espanja alkoi kilpailla Portugalin kanssa merentakaisten siirtomaiden hankkimisessa. Kolumbuksen purjehdus Karibialle merkitsi Espanjan maailmanvallan kauden alkua. Tätä suurvalta-aikaa kesti kuitenkin vain 1500-luvun ajan, ja suuri osa tuona aikana hankitusta varallisuudesta valui Espanjan rajojen ulkopuolelle. Seuraavina vuosisatoina espanjalaiset sekaantuivat Euroopan eri sotiin ja kriiseihin ja siirtomaiden hoito jäi heikommalle luvun kuluessa Espanja heikkeni niin, että muut Euroopan suurvallat määrittelivät Espanjan politiikkaa asettamalla esimerkiksi suosikeitaan valtaistuimelle. Napoleonin aikakauden sodat merkitsivät loppua Espanjalle suurena siirtomaavaltana. Lähes kaikki uuden maailman siirtomaat itsenäistyivät enemmän tai vähemmän sotien Espanjan ollessa sidottuna eurooppalaisiin asioihin. 6 Ranskalaiset miehittivät Espanjan 1800-luvun alussa, mikä laukaisi espanjalaisissa voimakkaan kansallisen heräämisen, ja tämän ranskalaisia vastaan käydyn kamppailun seurauksena voidaan sanoa Espanjan modernin nationalismin nousseen. Samalla espanjalaiset pyrkivät uudistamaan valtiotaan luomalla uuden liberalismin ihanteita noudattavan perustuslain Ranskan ja Amerikan tasavaltojen malliin. Uudistukset eivät kuitenkaan jääneet pysyviksi, vaan Espanja kamppaili koko 1800-luvun konservatiivien tukeman monarkian ja tasavaltaa haluavien liberaalien kesken. Samalla tärkeät uudistukset talouden ja teollisuuden osalla jäivät tekemättä. Moderni teollistuminen sai jalansijaa vain baskien asuttamassa koillisosassa, Kataloniassa sekä Madridin ympäristössä muun maan eläessä kuten vuosisatoja aiemminkin, kasvavalle väestölle riittämättömästä maataloudesta. Vuosisata päättyi Espanjan osalta ensimmäisen tasavallan luhistumiseen ja kuninkaanvallan palauttamiseen sekavissa oloissa. Kuningas Alfonso XII:n kuoltua Espanjassa ei ollut kuningasta, vaan valtaa piti leskeksi jäänyt kuningatar María Cristina, koska uusi kuningas Alfonso XIII oli alaikäinen astuakseen valtaistuimelle. Samaan aikaan Euroopassa elettiin siirtomaavalloitusten kuumimpia vuosia. Espanjaa ei yleisesti pidetty enää voimakkaana siirtomaavaltana ja monet laajentumista haluavat suurvallat, kuten esimerkiksi Saksa tai Yhdysvallat, olivat kiinnittäneet Espanjan heikkoon hallintoon sen jäljellä olevissa siirtomaissa. 6 Latinalaisen Amerikan itsenäistymisestä sekä Espanjan siirtomaakauden päättymisestä kts. esim. Valtonen

20 Vuonna 1898 Espanjan siirtomaavalta Amerikoissa päättyi lopullisesti sodassa Yhdysvaltoja vastaan. Sodan päätyttyä tappioon Espanja menetti Kuuban, joka itsenäistyi Yhdysvaltojen tuella, sekä lisäksi Puerto Ricon ja Filippiinit, jotka siirtyivät Yhdysvaltojen haltuun. Näin entiselle siirtomaamahdille jäi kovimman siirtomaakilpailun aikana vain hyvin pieni siirtomaa-alue Afrikan Río Muniin (nykyinen Päiväntasaajan Guinea). Vuotta 1898 on espanjalaisessa historiankirjoituksessa pidetty siirtomaakauden loppuna ja samalla modernin Espanjan syntyvuotena. Tappioiden jälkeen syntyi uusia poliittisia suuntauksia, joilla toisaalta pyrittiin vaikuttamaan Espanjan sisäiseen kehitykseen ja toisaalta ulkopolitiikkaan etenkin lähialueilla kuten läntisellä Välimerellä luvun alussa valtaan nousi Alfonso XIII, joka olikin ainoa ja viimeinen Espanjan kuningas tämän tutkimuksen kontekstissa. Suomi tunnetaan omana poliittis-hallinnollisena yksikkönä tai poliittisesti erillisenä kokonaisuutena vasta vuodesta 1809 alkaen. 7 Tietenkin alue ja sen asukkaat ovat olleet olemassa jo pidemmän historiallisen kauden ajan, mutta ollessaan osa Ruotsin kuningaskuntaa Suomi oli poliittisen kokonaisuuden asemesta joukko merentakaisia maakuntia. Venäjän käytyä voitokkaan sodan Ruotsia vastaan vuosina Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa, sillä erolla kuitenkin, että nyt Suomesta tuli oma itsehallinnollinen yksikkö. 8 Vuosisadan kuluessa Suomi loi hiljalleen omia poliittisia instituutioita erillään emämaasta, johon erottavina tekijöinä toimivat oma tulliraja, kieli- ja hallintokulttuuri. Toisaalta yhdistävänä tekijänä olivat hallitsija sekä Venäjän sotilaallinen voima ja sen läsnäolo luvun ensimmäinen puolisko oli yhteiskunnallisesti varsin hiljaista aikaa, mutta modernin nationalismin nousu yleisestikin koko Euroopassa näkyi myös Suomessa, aluksi kieliriitana suomenkielisen enemmistön ja yhteiskunnan perinteistä yläluokkaa edustaneen ruotsinkielisen vähemmistön välillä. Myöhemmin 1860-luvulla tehdyt taloudelliset uudistukset vilkastuttivat teollistumista ja edesauttoivat hyvin maatalousvaltaisen valtion muuttamaan elinkeinorakennetta, joskin tämä muutos tapahtui varsin hitaasti vielä 1800-luvun puolella. 7 Seuraava pohjautuu teokseen Jussila 2004b, tarkemmin autonomian ajasta Jussila 2004a. 8 Suomen, Ruotsin ja Venäjän historiankirjoituksessa on käyty pitkään keskustelua, mikä olisi ollut toisaalta Suomen rooli myöhemmässä Ruotsissa tai toisaalta kuinka itsehallinnolliseksi Venäjä tosiasiassa Suomen autonomian tarkoitti. En ota tässä keskusteluun tarkemmin kantaa, mutta joka tapauksessa Suomen liittäminen Venäjään erillisenä hallintoalueena mahdollisti valtiolle tyypillisten instituutioiden luomisen ja sitä kautta myöhemmin itsenäistymisen. 18

21 Vuosisadan vaihteessa suurvaltapoliittisen tilanteen kiristyessä Saksan ja Venäjän välillä ja toisaalta venäläisen nationalismin noustua emämaa kyseenalaisti Suomen erillisaseman. Venäjän tarkoituksena ei ollut niinkään sortaa suomalaisia, vaan yhtenäistää valtakuntaa turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Suomalaiset kokivat kuitenkin venäläisten toimenpiteet sortokausina, mitä vastaan reagoitiin. Venäjä ei ollut tehnyt suuria yhteiskunnallisia uudistuksia 1800-luvulla, vaikka se vihdoin oli lakkauttanut maaorjuuden 1800-luvun loppupuolella. Sen väestö kuitenkin kasvoi, mikä lisäsi köyhässä maassa eriarvoisuutta. Kun Venäjä vielä hävisi sodan Japanille , puhkesi maassa voimakas lakkoliike ja levottomuuksia. Näiden levottomuuksien varjossa Suomi onnistui järjestämään itselleen virallisesti erityisaseman, jota korosti oma erillinen kansanedustuslaitos. Itsenäisyyteen Suomella ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia eikä kykyäkään ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta sodan mukanaan tuoma epäjärjestys Venäjällä mahdollisti Suomen irrottautumisen. Suomi julistautui monien vaiheiden jälkeen itsenäiseksi Tästä alkoi Suomen tie oman ulkopolitiikan ja ulkoasiainhallinnon rakentamiseksi. Suomi ja Espanja ennen vuotta 1917 Suomen ja Espanjan suhteet olivat pääasiassa kaupalliset ja kansalaisia koskevat asiat liittyivät Suomen osalta merimiehiä koskeviin konsuliasioihin ja Espanjan osalta Venäjälle kohdistuvaan kauttakulkuun Suomen alueen läpi. Suomella ei ollut varsinaista omaa konsuliedustusta espanjalaisissa kaupungeissa, mutta ulkomaankauppaan liittyen keskeisissä satamakaupungeissa kuten Barcelonassa tai Valenciassa oli suomalaisia kaupallisia agentteja, jotka hoitivat Suomeen liittyviä asioita. Espanjalla oli suhteellisen kattava konsuliverkko Suomessa keskeisissä puutavarateollisuuteen liittyvissä satamakaupungeissa kuten Helsingissä, Hangossa, Viipurissa, Turussa ja Porissa. Näistä Helsingin konsulaatissa oli espanjalainen henkilö, mutta muuten kyseessä olivat Espanjaan ulkomaankauppaa harjoittavia suomalaisia liike-elämän edustajia. Kaupan pohjana Suomen ja Espanjan välillä oli osana Venäjää solmittu vuoden 1887 kauppasopimus, mikä oli nostanut Espanjan merkitystä Suomen ulkomaankaupassa ja 1900-lukujen vaihteessa viennin ollessa suurimmillaan 5 6 prosenttia. Vastaavasti Espanjan vienti Suomeen jäi 19

22 vähäiseksi, vain muutamiin prosentteihin Suomen kokonaistuonnista. Yksittäisissä tuotteissa kuten hedelmissä ja suolassa Espanja oli merkittävä tuoja. 9 Kaupan ulkopuolella yhteistyötä ei ollut käytännössä lainkaan. Espanjassa ei asunut juuri suomalaisia, eikä Suomessa espanjalaisia. Suomessa ei voinut opiskella espanjaa edes yliopistossa, eikä suomen kieltä espanjassa. Nämä tekijät vaikuttivat luonnollisesti maiden tunnettuuteen toistensa osalta. Merkittävän poikkeuksen muodostaa espanjalaisen diplomaatin Àngel Ganivetin kirjoittama Suomi-kuvaus 10, joka oli ensimmäinen ja ainoa Espanjassa saatavilla ollut Suomea suoraan koskettava teos. Suomessa Espanjaa koskeva kirjallisuus oli lähinnä käännöskirjallisuutta espanjalaisista klassikoista kuten Don Quijotesta Tutkimustilanne Suomen ja toisaalta Espanjan ulkopolitiikkaa on tutkittu edellä tämän työn aikahaarukassa ( ) yllättävän suppeasti. Tarkastelu on ulotettu joko koskemaan tiettyä aikaväliä kokonaisuutena tai sitten suhdetta yhteen, usein hyvin lähellä olevaan valtioon. Tämä on aivan luonnollista jo pelkästään lähteiden, kielellisten haasteiden sekä kulttuurisuhteiden kannalta. Esimerkiksi Suomen ja siten myös suomalaisen tutkimuksen kannalta oleellisimmat suunnat maantieteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta katsoen ovat Ruotsi, Saksa ja Venäjä/Neuvostoliitto. Vastaavasti voisi todeta Espanjan suunnalta tärkeimpien suuntien olevan entisissä siirtomaissa Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois- Afrikassa ja Ranskassa. Edellä mainituista ydinalueista ja kummankin maan kahdenvälisistä suhteista on tehty useitakin tutkimuksia, mutta kahdenvälinen tutkimus Suomen ja Espanjan väliltä puuttuu. 12 Ensimmäinen kahdenvälisiä suhteita tutkiva tieteellinen tutkimus on tekemäni pro gradu -tutkielma vuodelta , mutta senkin näkökulma on vahvasti Suomen suhteissa Espanjaan, eikä siinä ole tarkasteltu Espanjan suhdetta Suomeen. Lisäksi kyseisessä opinnäytteessä ei ole käytetty espanjalaisia arkistolähteitä. Sen sijaan 9 Lamberg 2000, Ganivet Don Quijote oli saatavilla ruotsiksi jo 1800-luvun lopulla, käännös Edvard Lidforssin, suomeksi sen käänsi J.A. Hollo vuonna Esimerkiksi Espanjan suhteista Latinalaiseen Amerikkaan Sanz 1995, Afrikkaan Lezcano 1984 ja kokonaisuutena, vaikkakaan ei aivan uusinta tutkimusta, mutta hyvä bibliografinen lähestymistapa Burgos 1988, tai Martínez 1999, Suomen osalta lähialueen ulkopoliittista tutkimusta esimerkiksi Nevakivi Mertala

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MEKSIKON 1900-LUKU MEKSIKON 1900-LUKU. Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka KAKTUS KAKTUS.

MEKSIKON 1900-LUKU MEKSIKON 1900-LUKU. Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka KAKTUS KAKTUS. VTT Petri Minkkisen Meksikon 1900-luku Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka on ensimmäinen suomenkielinen Meksikon historiaan keskittyvä teos. Minkkinen on tehnyt Meksikoon liittyvää

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin?

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin? A3.2.2. Parlamentti, presidentti, hallitus 12.2.2015 (VARES) Diamond 1) Demokratian toteutumisen vaikeus Latinalaisessa Amerikassa 2) Suhteellisen vaalitavan vaikeus Etelä-Afrikassa ja Namibiassa Jyränki

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Sakari Heikkinen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 8.2.2017 Esityksen rakenne Suomi sata vuotta sitten

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla VII: Eurooppalaisten vuosisata Risto Marjomaa https://alma.helsinki.fi/doclink/16989 Alma: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Kieliä? Kyllä, kiitos!

Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kielitaito on pääomaa, josta on hyötyä koko elämän ajan. Työelämässä kieli- ja viestintätaidot muodostavat olennaisen osan ammattitaitoa. Erilaisissa työelämän

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007. Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto

Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007. Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007 Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto Taustaa Lähihistorian tutkimus yliopistollisesta koulutuksesta on vähäistä Koulutus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8 HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat Tieteellisten seurojen vaihtosuhteiden historia Esimerkkinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vaihtotoiminta 1831-19141914 Johanna Lilja 3.4.2008 Tieteellisten seurojen

Lisätiedot

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA Karjala-kysymystä tarkastelevassa kirjassaan Petri Minkkinen selittää sen maailmanlaajuisen viitekehyksen, joka luo puitteet keskustelulle

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Mr & Mrs. Future. kysymystä. Mika Aaltonen & Rolf Jensen. Talentum Helsinki 2012

Mr & Mrs. Future. kysymystä. Mika Aaltonen & Rolf Jensen. Talentum Helsinki 2012 Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä Mika Aaltonen & Rolf Jensen Talentum Helsinki 2012 Englanninkielinen alkuperäisteos: Mr & Mrs Future. And the five big questions Copyright 2012 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana

Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana Tapio Juntunen Artikkeli Aloite Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä vakiintui kylmän

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia PROFESSORILUENTO Professori Vesa Vares Poliittinen historia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Vesa Vares pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - info 13.2.2013 Maajohtaja Timo Vuori Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi 1. Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey Q 1 2013 2. Kasvun eväitä kansainvälisestä kaupasta European Council

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu ja e- learning

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu ja e- learning Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu ja e- learning Jouni Järvinen jouni.jarvinen@helsinki.fi Oulu 26.8.2005 Aleksanteri-instituutti Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu Valtakunnallinen

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA

SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA JUURET 1695 Hallen laitosten perustaminen merkitsi luterilaisen pietismin parissa syntyneelle lähetysherätykselle voimakasta tukikohtaa. Lähetystyöhön johtaneet

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ HYVINVOINTIA TYÖSTÄ PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt TIETOSANOMA HELSINKI Tietosanoma Oy ja kirjoittajat ISBN 978-951-885-367-4 KL 36.13

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Ammatillinen yhdistystoiminta

Ammatillinen yhdistystoiminta Ammatillinen yhdistystoiminta klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan FT, KTT Johanna Ahopelto 2014 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot