Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä."

Transkriptio

1 1

2 Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä. Yritykset taistelevat aivokapasiteetista keskeisenä aseenaan toimisto. Kilpailukyky on kiinni tämän ymmärtämisestä. Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto Soul Factory on tehnyt mittavan tulevaisuuden toimitila -tutkimuksen, jonka tuloksista nuo asiat on poimittu. NCC:n toimeksiannosta tehdyssä, kaikki Pohjoismaat kattavassa Future Offi ce Study ssa on mm. haastateltu sataa yritysjohtajaa ja 50 eri alojen asiantuntijaa. Uusi teknologia, jonka kehittämisessä Pohjoismaissa on oltu edistyksen eturintamassa, on viimeinkin alkanut vapauttaa työnteon tilan, työajan ja tekotavan kahleista. Eli työtä voi tehdä miten, missä ja milloin tahansa, kuvaa muutosta markkinointipäällikkö Anna- Maija Sahlberg NCC Property Development Oy:stä. Eräs haastateltu yritysjohtaja kertoi muutoksesta hyvän esimerkin. Hän oli ollut purjeveneessään, kun viereisellä lai- 10

3 turipaikalla olleessa veneessä soi puhelin. Hän kuuli puhelun päättyvän sanoihin en voi nyt ottaa tuohon kantaa sitovasti, kun olen täällä toimistolla yksin. Toimitilaa tarvitaan kuitenkin jatkossakin saattamaan ihmiset yhteen. Ihmiset tarvitsevat toisiaan, kuten eräs sosiaaliantropologi hyvin sanoi. Keskustelut, ideointi, tiimitapaamiset ja organisaatiossa olevan ns. hiljaisen tiedon jakaminen ovat työyhteisön kannalta tärkeitä, sosiaaliset suhteet yleensä ja omaan laumaan kuulumisen tunne tyydyttävät taas enemmän yksilöllisiä tarpeita, Sahlberg esittelee tuloksia. Tutkimuksessa tulevaisuuden toimiston arvioitiin olevan olemukseltaan ehkä lähempänä ravintolaa kuin perinteistä toimistoa. Itse työ tehdään yhä todennäköisemmin muualla kuin toimistossa. Se tuli vahvasti esille, että pelkän Hi-Tech in kehittäminen ei riitä. Rinnalla täytyy panostaa vahvasti Hi-Touch iin, kuten yhteisöllisyyden ja yhdessäolon tarvetta on osuvasti kuvattu. Toimisto on tuottava investointi Anna-Maija Sahlbergin mukaan perinteinen ajattelutapa, jossa toimitila on yritykselle tai yhteisölle vain menoerä, on selvästi murentumassa. Menestyvät yritykset pitävätkin toimitilaa nykyisin tuottavana investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tehokkuutta voi lisätä tietysti etsimällä kustannussäästöjä. Tilan kapasiteettia voi monesti käyttää tehokkaammin, käyttöastetta voi lisätä ja sellaisia Lisääntyneen IT- ja telekommunikaatiotekniikan tuomat hyödyt Tietoinfon parempi koordinointi ja hallinta, 65 % Joustavampi työaika, 55 % Vähemmän matkapäiviä, 44 % Tiimiprosessit helpommiksi, 40 % Nopeampia päätöksiä, 34 % Työympäristö joustavampi ja sopeutuvampi, 33 % Tehdään enemmän työtä kotona, 32 % Enemmän puhelinaikaa, 20 % Työnteon hallinta paranee, 7 % NCC Future Office tutkimus 2005, Pohjoismainen johtoporras INFORMAATIO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA tiloja kuin saunat, neuvotteluhuoneet ja lounasravintolan voi jakaa muiden yritysten kanssa. Mutta kyllä tehokkuuden parantamisessa saadaan varmasti suuremmat hyödyt, kun mietitään, mitä lisäarvoa tila voi tuottaa, kuinka tilan koko potentiaalia voi hyödyntää parhaiten ja miten työympäristö olisi oikeanlainen mm. sisäolojen ja yleisen viihtymisen kannalta. Yritysjohtajat arvioivat työvoimaan liittyviä tarpeita eri näkökulmilta. Luovuus, joustavuus, tehokkuus, kyky toisaalta itsenäiseen projektityöhön ja toisaalta osastorajat ylittävään tiimityöhön sekä motivoituneisuus ja sitoutuneisuus nousivat esille usein toiminnan kannalta tärkeinä tekijöinä. Yhdeksi peruskysymykseksi nostettiinkin miten yhtiö voi palvella työntekijäänsä. Kun suuri osa elämästä vietetään työpaikalla, on tärkeää huolehtia henkilöstön pysymisestä ja viihtymisestä. Fyysiset tekijät ovat tärkeä osa tätä palvelua. Tulevaisuuden toimistossa korostuu kykyjen hyödyntäminen. Toimitila on muutoksen ja kykyjen hyödyntämisen alullepanija sekä vaikuttaa niin henkilöstön rekrytointiin kuin väen pysymiseen työyhteisössä, Sahlberg poimii tutkimuksen arvioita. Tuottavana investointina toimisto tukee tehokkuutta ja luovaa suorituskykyä. Kun liiketoimintamahdollisuuksia halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, on työpaikkoja kehitettävä ja organisaatioiden oivallettava työympäristön merkitys. Tulevaisuus on jo läsnä Tutkimus osoitti, että tulevaisuuden toimitila on tässä ja nyt. Liki puolet yritysjohtajista kertoi, että tiloja on jo järjestetty uudelleen tavalla ja toisella vastauksena toiminnan uusiin haasteisiin. Neljä vastaajaa kymmenestä arvioi, etteivät yhteisön nykyiset toimitilat vastaa lainkaan tulevia tarpeita. Siksi kolmannes vastaajista arveli, että oman yhteisön toimitiloissa tapahtuu muutoksia muutaman lähivuoden aikana. Tilassa avainasiaksi nousee muuntojoustavuus. Organisaatioiden ja tehtävien tarpeet muuttuvat eikä tila saa haitata toimintaa. Kommunikaatio on keskeisellä osalla tulevaisuuden toimistotyössä ja tilojen tulee tukea vuorovaikutusta, Sahlberg korostaa. Olemme jo esitelleet Future Office -tutkimuksen tuloksia yritysjohtajille. Palaute kertoo seassa olleen ajattelemisen aihetta antaneita arvioita. Monessa organisaatiossa on herätty miettimään, ovatko tilaan liittyvät asiat sittenkään kunnossa, Anna-Maija Sahlberg tietää. NCC:n tilaama Future Office Study ei olekaan perinteinen raporttitutkimus. Se on pikemminkin tarkoitettu keskustelupohjaksi. Selvityksen avulla yritykset ja julkisyhteisöt voivat arvioida millaisiin kehityssuuntiin ja -mahdollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota toiminnan suunnittelussa ja millaisia ovat tulevaisuuden työntekijöiden odotukset. Arto Rautio Tulevaisuuden toimisto muistuttaa enemmän ravintolaa kuin perinteistä toimistoa, siteeraa markkinointipäällikkö Anna-Maija Sahlberg. 11

4 Parantava KorjausEko Sählääminen, ikävät työnaikaiset yllätykset, kustannusten ylitykset ja tyytymättömyys prosessiin ja lopputulokseen on mahdollista poistaa korjausrakentamisesta tekemällä kotiläksyt eli taustatyöt hyvin jo ennen hankkeeseen ryhtymistä. NCC:n KorjausEko-asiantuntijat auttavat tässä mielellään. Vantaan kaupunki, Ilmarinen ja NCC Rakennus allekirjoittivat sopimukset Jönsaksentiellä sijaitsevan NCC:n vanhan pääkonttorin muuttamisesta Myyrmäen sosiaali- ja terveyskeskukseksi. Vantaan tilakeskus vuokraa koko rakennuksen Ilmariselta pitkällä vuokrasopimuksella ja NCC tekee tarvittavat perusparannus- ja muutostyöt EkoKonseptin mukaisesti. Tämä kesäinen uutinen kertoo hankkeesta, jossa päätettiin tehdä vanhalle talolle uusi elämä hyödyntäen Korjaus- Ekoa. Uudenlaista palvelukonseptia on jo ehditty hyödyntää Myyrmäen lisäksi useissa muissakin kohteissa. Uusi palvelu kehitettiin asiakkaiden toiveesta. Eräs kiinteistöjohtaja kysyi toimitusjohtajaltamme, voisimmeko auttaa käsiin jäävien vanhojen toimitilojen pa- 12

5 rantamisessa nykykysyntää vastaavaksi. KorjausEko on vastauksemme mm. tähän pyyntöön, kertoo aluejohtaja Kauko Wasenius NCC:stä. Sijoittajat voivat käyttää työkalua mm. kiinteistön kassavirran ja tuoton mahdollisimman hyvin turvaavien korjaus- ja kehitysvaihtoehtojen etsinnässä. Myös toimitilojen käyttäjäomistajat ja asuntoyhtiöt voivat hyödyntää Korjaus- Ekoa sekä hoito- ja korjaustarpeiden kartoituksessa että tehtävien töiden rahoituksen suunnittelussa, jatkaa kehityspäällikkö Juha Salminen. Lopputuloksena tyytyväisyyttä Projektinjohtaja Timo Suominen esittelee KorjausEkoa ja sen laskentaohjelmaa, jolla mallinnetaan kiinteistön tilanne hankkeen alussa. Useinhan suunnittelu ammentaa erilaisten toiveiden tynnyriä, sitten karsitaan ja lopulta saadaan valmiiksi jotakin, joka ei ehkä tyydytä oikein omistajaa, käyttäjää eikä urakoitsijaakaan. Korjaus- Ekon avulla eväät lopputulokseen, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, ovat merkittävästi perinteistä toimintatapaa paremmat. KorjausEkoa hyödynnettiin mm. Helsingin Aleksanterinkatu 13:n korjaustöitä mietittäessä. NCC kartoitti ensin kiinteistön nykytilan ja teki sitten selvitysvaiheeseen kuuluvat työt, mm. kuntoarvion, kustannus- ja tuottolaskelmat. Työkalu auttoi etenkin käyttäjän ja omistajan vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen löytymistä. Kun eri toiveille ja ajatuksille saatiin selkeä hintalappu, oli paljon normaalia helpompi ratkaista, mitä lopulta tehdään. Lopputulos tyydyttää käyttäjän toiminnallisia- ja kustannustavoitteita ja antaa omistajalle riittävän kassavirran ja tuoton. Kun suunnittelua tehtäessä eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia lasketaan koko ajan rinnalla, voidaan valita Kauko Wasenius (vas.), Timo Suominen ja Juha Salminen. ratkaisut, joiden avulla pysytään asetetussa kustannustavoitteessa, Timo Suominen esittelee. Vanhojen kiinteistöjen kassavirtaa voi monessa tapauksessa elvyttää esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksella, minkä valmistelussa KorjausEko on hyvä apuväline. Voimme osallistua valmistelutyöhön myös mm. tekemällä tilojen ennakkomarkkinointia, Kauko Wasenius laajentaa NCC:n palvelukonseptia. Mikä on potentiaalinen tulovirta, mitä kannattaa tehdä milläkin aikajänteellä, miten saadaan kulut katetuksi, mitä ylläpito maksaa? Tuollaisista kysymyksistä ratkaisuja lähdetään hakemaan, Juha Salminen konkretisoi. NCC:n rooli sovitaan yhdessä Juha Salminen, Timo Suominen ja Kauko Wasenius suorastaan pulppuavat kuvauksia KorjausEkon tarjoamista mahdollisuuksista erilaisissa kohteissa. Esimerkiksi korjausvelkansa kanssa painivalle asunto-osakeyhtiölle oli tarjolla monta hyvää kokemukseen perustuvaa keinoa parantaa tilannetta hallitusti. KorjausEkon käyttö hankkeen alkuvaiheessa ei sido asiakasta mihinkään muuhun. Kiinteistön nykytilan määrittäminen ja eri korjaustarpeiden selvittäminen on vähäinen kustannus. Jos ilmenee, että kiinteistölle pitää tai kannattaa tehdä jotakin, päättää tilaaja aina itse suunnittelun aloittamisesta, rakentamisesta ja urakkamuodosta sekä tekee rakentamisen aikaiset ja ylläpitoon liittyvät päätökset, Timo Suominen muistuttaa. Täydennämme kiinteistöille ja niiden omistajille tarjottavien palveluiden kokonaisuutta vahvaan kokemukseemme perustuvalla elinkaari- ja rakentamisosaamisellamme. Jos olemme mukana itse korjausprojektissa, otamme vastuun kuluista ja siten siis myös työhön liittyvän riskin, Kauko Wasenius tähdentää. Arto Rautio Tapiolan uusi terveysasema Elinkaarihanke Tapiolan uusi terveysasema Ahertajantie 2:ssa oli valmis vastaanottamaan asiakkaat lokakuun alussa aikataulun mukaan. Muutto uusiin tiloihin sujui sutjakkaasti, terveysasema oli palvelematta vain puolitoista vuorokautta. NCC:n vanhasta Konsulttitalosta remontoima rakennus on omiaan kohentamaan kaupunkikuvaa, mutta ennenkaikkea se tarjoaa kävijöilleen miellyttävämmät olosuhteet ja entistä laajemmat palvelut samassa rakennuksessa. Saman katon alla toimivat nyt Tapiolan terveysaseman vastaanotto, laboratorio ja röntgen, Tapiolan hammashoitola, ravitsemusterapeutti sekä fysio-, puhe- ja toimintaterapia, psykologit ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Tapiolan ja Otaniemen äitiys- ja lastenneuvolat, yritystyöterveys sekä Länsituulen, Otsolahden ja Pohjois-Tapiolan kotihoito sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto. Kuulumisia kyseltäessä muutosta oli kulunut vasta viikko. Isossa talossa, jonne on muutettu kahdeksasta eri paikasta, oli toiminnassa luonnollisesti alkukankeutta jo siksi, että opasteita puuttui, mutta ennen kaikkea kahdeksan eri kulttuurin kohtaaminen vie aina oman aikansa. Jos jotkut asiakkaat ovatkin eksyneet, monet ovat kehuneet kauniita ja hyviä tiloja. Suunnittelija Marja Eronen Tapiolan terveysaseman hallinnosta kertoo, että tyytyväiset asiakkaat ovat tuoneet kukkia ja kakkuja vastaanoton ajanvarauksiin jaettavaksi eri kerroksiin. Eronen on tyytyväinen, koska taloa rakennettaessa eri käyttäjäryhmien ja toimintojen mielipiteitä on kuunneltu ja kommentit otettu huomioon. Rakentaja on ollut hyvin pitkämielinen ja yhteistyö on sujunut hyvin. Talo kiinnosti Erosen mukaan kovasti tapiolalaisia jo rakennusvaiheessa. Se oli vielä keskeneräinen, kun 70 hengen ryhmä halusi eräänä iltana käydä tutustumassa tiloihin ja toimintaan. Ryhmä edusti iäkkäitä käyttäjiä, joita terveysaseman asiakkaat paljolti Tapiolassakin ovat. Neuvolan kulmalla sensijaan sähisee pikkuväki vanhempineen. Marja Eronen tunnustaa, että hänelle uusi terveysasema on loistopaikka työskennellä, vaikka hän itse on vähän aikaa sitten muuttanut Helsinkiin. En enää pääse helsinkiläisenä käyttämään palveluja, mutta tiedän, miten suuri ero tällä on vanhaan asemaan verrattuna. On tilaa ja intimiteettisuoja. Esimerkiksi entisessä laboratoriossa kaikki asiat olivat kuuluvuuden takia yhteisiä. Kaiken kaikkiaan nämä ovat hienot tilat, ja kun tässä päästään kunnolla alkuun niin varmasti sujuu kuin tanssi. Leena Kokonmäki Elinkaarirakentaminen rakentamisen ja määritellyn käyttöjakson sisältävä sopimus- ja toteutusmuoto, johon sisältyy kohteen hankesuunnittelu suunnittelu rakentaminen huolto ja kunnossapito määritellyn sopimusjakson ajan. Elinkaarilaatu - rakennetun kohteen, kohdeverkon tai kohteen osan kyky täyttää käyttäjän, omistajan ja yhteiskunnan muuttuvatkin vaatimukset koko elinkaaren ajan. (RIL Elinkaarijaosto) NCC on toteuttanut elinkaarimallilla mm. Kaivomestarin koulun ja uimahallin, Tapiolan terveysaseman ja Kuehne+Nagelin logistiikkakeskuksen, MAN-Centerin Keskolle sekä NCC-talot. 13

6 Satavuotias Aleksi 13 on nuorennusleikkauksessa Kun myymälä on ketjun lippulaiva ja tuo neljänneksen koko yrityksen liikevaihdosta, kauppiasta kiinnostaa kiinteistön tekninen ja rakenteellinen kunto. Kun tilan omistaja huolehtii tilan käyttäjän hyvinvoinnista, kauppiaan toiveita kuunnellaan. Kun mukaan saadaan osaava ja lupauksistaan kiinni pitävä urakoitsija, syntyy sentyyppinen korjaustyömaa kuin Aleksi 13:ssa. Vaikka kiinteistö on peruskorjattu 1980-luvun alussa, alkoi sähköjärjestelmä olla elinkaarensa päässä ja lvi-tekniikka nykyaikaistamisen tarpeessa. Sen lisäksi sekä kaupan tiloissa että julkisivuissa oli tarvetta pintojen nuorennusleikkaukselle. Kun tässä oli juuri katu kolme vuotta auki kaupungin työmaan takia, täytyi löytää ratkaisut, joilla kauppa kärsisi töistä mahdollisimman vähän, listaa korjaustyön taustoja controller Jukka Pietarila Aleksi 13 Oy:stä. Meillä on täällä tavaratalo, koko ketjun ohjaustoiminnot ja yhtiön hallinto. Häiriöiden minimointi kuuluu työn perusehtoihin. Myyntitiloihin ei saa tulla pölyä, aikataulut pitää rytmittää kaupanteon ehdoilla ja toimistotiloissa pitää voida tehdä kunnolla työtä mm. päätettäessä vuoden 2006 toiminnasta. Jos sisäänostaja tekee vaikka viiden prosentin virheen tavaran tilauksessa sen takia, että on työmaamelun takia täysin raunioina, maksaa se meille ison rahan, Pietarila kuvaa korjaustyön ympäristöä. Omat lisänsä työlle tulee siitä, että talossa on kuusi kerrosta ja että se on pääosin suojeltu merkinnällä SR1. Museoviraston mukaan Aleksi 13 on kulttuurihistoriallisesti merkittävin liikekiinteistö Suomessa, Pietarila huipentaa työn reunaehdot. Kävimme talon huolella läpi ennen työn aloitusta, avasimme mm. rakenteita yllätysten vähentämiseksi. Korjausta varten on tehty tiiviit väliseinät erottamaan käyttötilat työmaasta. Korjattavat osat on lisäksi alipaineistettu, ettei pöly pääse muualle. Melua ja häiriötä tulee silti valitettavasti jonkin verran, kertoo työpäällikkö Juha Korkiakoski NCC:ltä. On pakko kiittää NCC:n työnjohtoa siitä, että he tulevat aina keskustelemaan, jos epäilevät rakennustyön aiheuttavan vähänkin häiriötä meille, Pietarila korostaa. Kumppanin valinta tärkeä osa työtä Meille oli tärkeää löytää vuokralaisen kanssa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä ratkaisu. Tarvitsimme siinä urakoitsijaa heti keskustelujen alkuvaiheessa sekä arvioimaan kiinteistön eri osien korjaustarpeita ja -keinoja että laskemaan töiden kustannuksia. Olemme sopineet NCC:n kanssa kustannusraamin ja siihen pohjautuvan kiinteän palkkion. Nyt voimme rauhassa keskittyä itse työn tekoon, kuvaa prosessia omalta kannaltaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Reijo Halme. Tämä on ns. neuvottelu-urakka, koska tällaista korjausta on vaikea kilpailuttaa. Suunnitelmathan valmistuvat työn mukana ja matkassa on aina yllätyksiä. Valitsimme NCC:n kahdesta syystä. Olemme reitanneet urakoitsijoita. Pohjana ovat kysymyksemme, joihin vastaamalla rakentajat ovat arvioineet itseään. NCC:n vastaukset miellyttivät meitä paljon, Halme kertoo. Arvioinnin perusteella annoimme NCC:lle neuvottelu-urakkana vanhaan Ruoholahden pääkonttorikokonaisuuteemme kuuluvan K-talon muutostyöt. NCC osoitti siellä olevansa sanojensa mittainen, aikataulut ja kustannukset pitivät ja asiat hoidettiin mallikelpoisesti. Kun Ruoholahden työmaa oli päättymässä, oli luontevaa alkaa suunnitella jatkotyötä tänne, Halme jatkaa. Teimme ennakoivaa selvitystyötä ja riskien kartoitusta Aleksi 13:ssa. Kun saimme urakan, oli käytännön työt helppo käynnistää nopeasti sen esivalmistelun ansiosta, toteaa Juha Korkiakoski. - Tällainen työmaa vaatii kumppania, joka osaa arvioida kulut luotettavasti ja junailla työmaan kaikki työt toivotulla tavalla, Reijo Halme määrittelee. Aleksi 13:n korjauksessa Ilmarisella on tukenaan konsulttina CMC Terasto, joka on mm. tarkistanut NCC:n laskelmat. Myös Aleksi 13 Oy käyttää apunaan rakennusalan ammattilaista. NCC kilpailuttaa alihankkijat, mutta Ilmarinen hyväksyy kaikki valinnat. Kustannuksia seurataan open books -periaatteella. Korjaustarve harkittu yhdessä Reijo Halme tähdentää, että Aleksi 13:n talossa on arvioitu eri rakenneosien korjaustarpeet ja tehty korjausohjelma siltä pohjalta yhdessä. Jäähdytyksen parantaminen ja kaukokylmään liittyminen on pitkäaikainen ratkaisu, mutta muuten aikajänne on ollut paljolti vuokrasopimuskauden mittainen. Korjaustoimiin ei ole ryhdytty, kun jokin rakenne tai tekninen ratkaisu on yhä käyttökelpoinen ja sen elinkaaren on arvioitu jatkuvan vähintään kymmenen vuotta eteenpäin. Muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän, joten nyt on turha ennakoida tulevia tarpeita liikaa, Jukka Pietarila perustelee. Asiat on käyty ja käydään yhä läpi yhdessä eli mukana on rakennuttajan ja rakentajan lisäksi myös käyttäjä. Aleksi 13:n henkilöstölle on lisäksi pidetty kolme tiedotustilaisuutta työstä, Reijo Halme kertoo. Työ etenee aikataulullisesti niin, että tavaratalon tilat on käyty läpi juhannukseen 2006 mennessä. Kaupan kannalta arimmat kohteet korjataan ennakolta hiljaisimmaksi tiedettyyn aikaan eli tammikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välissä ensi vuonna. Toimivassa tavaratalossa rakentaminen on vaativaa myös turvallisuuden kannalta. Palo- ja työturvallisuuden lisäksi täytyy huolehtia tarkkaan, ettei ohikulkijoille, asiakkaille ja talossa vuokralaisina olevien yritysten työntekijöille pääse missään tapauksessa aiheutumaan mitään vahinkoa töiden takia, Korkiakoski muistuttaa. Arto Rautio Aleksi 13 on yhteistyöhanke, jossa työmaan tärkeimpiä tehtäviä on turvata tavaratalon häiriötön toiminta. 16

7 ARTO RAUTIO Aleksi 13:n Jukka Pietarila, NCC:n Juha Korkiakoski ja Ilmarisen Reijo Halme pohtivat Aleksi 13:n tavaratalon edessä, kuinka julkisivukorjauksista olisi vähiten haittaa tavaratalon myynnille. 17

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

COOR PALVELUT HAKUSESSA? Tampereen Seudun 4/2014

COOR PALVELUT HAKUSESSA? Tampereen Seudun 4/2014 Tampereen Seudun Tehokas 1 4/2014 Maksuton esittelyspinning 29.10. klo17.30. Lisätietoja ja laitevaraukset tunneille ti-to klo 11-13, puh. 050 370 1160 tai osoitteesta www.takonsoutajat.fi. Kertamaksu

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Vanha tiilikasarmi otettiin hyötykäyttöön Kohti vihreää toimistoa Upseerikerhon uusi elämä kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi 424 Rakentajain kalenterin päätoimittajana olen halunnut kirjoittaa yllä olevalla otsikolla, sillä huoli alamme toimintatavoista on suuri.

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot