Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä."

Transkriptio

1 1

2 Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä. Yritykset taistelevat aivokapasiteetista keskeisenä aseenaan toimisto. Kilpailukyky on kiinni tämän ymmärtämisestä. Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto Soul Factory on tehnyt mittavan tulevaisuuden toimitila -tutkimuksen, jonka tuloksista nuo asiat on poimittu. NCC:n toimeksiannosta tehdyssä, kaikki Pohjoismaat kattavassa Future Offi ce Study ssa on mm. haastateltu sataa yritysjohtajaa ja 50 eri alojen asiantuntijaa. Uusi teknologia, jonka kehittämisessä Pohjoismaissa on oltu edistyksen eturintamassa, on viimeinkin alkanut vapauttaa työnteon tilan, työajan ja tekotavan kahleista. Eli työtä voi tehdä miten, missä ja milloin tahansa, kuvaa muutosta markkinointipäällikkö Anna- Maija Sahlberg NCC Property Development Oy:stä. Eräs haastateltu yritysjohtaja kertoi muutoksesta hyvän esimerkin. Hän oli ollut purjeveneessään, kun viereisellä lai- 10

3 turipaikalla olleessa veneessä soi puhelin. Hän kuuli puhelun päättyvän sanoihin en voi nyt ottaa tuohon kantaa sitovasti, kun olen täällä toimistolla yksin. Toimitilaa tarvitaan kuitenkin jatkossakin saattamaan ihmiset yhteen. Ihmiset tarvitsevat toisiaan, kuten eräs sosiaaliantropologi hyvin sanoi. Keskustelut, ideointi, tiimitapaamiset ja organisaatiossa olevan ns. hiljaisen tiedon jakaminen ovat työyhteisön kannalta tärkeitä, sosiaaliset suhteet yleensä ja omaan laumaan kuulumisen tunne tyydyttävät taas enemmän yksilöllisiä tarpeita, Sahlberg esittelee tuloksia. Tutkimuksessa tulevaisuuden toimiston arvioitiin olevan olemukseltaan ehkä lähempänä ravintolaa kuin perinteistä toimistoa. Itse työ tehdään yhä todennäköisemmin muualla kuin toimistossa. Se tuli vahvasti esille, että pelkän Hi-Tech in kehittäminen ei riitä. Rinnalla täytyy panostaa vahvasti Hi-Touch iin, kuten yhteisöllisyyden ja yhdessäolon tarvetta on osuvasti kuvattu. Toimisto on tuottava investointi Anna-Maija Sahlbergin mukaan perinteinen ajattelutapa, jossa toimitila on yritykselle tai yhteisölle vain menoerä, on selvästi murentumassa. Menestyvät yritykset pitävätkin toimitilaa nykyisin tuottavana investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tehokkuutta voi lisätä tietysti etsimällä kustannussäästöjä. Tilan kapasiteettia voi monesti käyttää tehokkaammin, käyttöastetta voi lisätä ja sellaisia Lisääntyneen IT- ja telekommunikaatiotekniikan tuomat hyödyt Tietoinfon parempi koordinointi ja hallinta, 65 % Joustavampi työaika, 55 % Vähemmän matkapäiviä, 44 % Tiimiprosessit helpommiksi, 40 % Nopeampia päätöksiä, 34 % Työympäristö joustavampi ja sopeutuvampi, 33 % Tehdään enemmän työtä kotona, 32 % Enemmän puhelinaikaa, 20 % Työnteon hallinta paranee, 7 % NCC Future Office tutkimus 2005, Pohjoismainen johtoporras INFORMAATIO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA tiloja kuin saunat, neuvotteluhuoneet ja lounasravintolan voi jakaa muiden yritysten kanssa. Mutta kyllä tehokkuuden parantamisessa saadaan varmasti suuremmat hyödyt, kun mietitään, mitä lisäarvoa tila voi tuottaa, kuinka tilan koko potentiaalia voi hyödyntää parhaiten ja miten työympäristö olisi oikeanlainen mm. sisäolojen ja yleisen viihtymisen kannalta. Yritysjohtajat arvioivat työvoimaan liittyviä tarpeita eri näkökulmilta. Luovuus, joustavuus, tehokkuus, kyky toisaalta itsenäiseen projektityöhön ja toisaalta osastorajat ylittävään tiimityöhön sekä motivoituneisuus ja sitoutuneisuus nousivat esille usein toiminnan kannalta tärkeinä tekijöinä. Yhdeksi peruskysymykseksi nostettiinkin miten yhtiö voi palvella työntekijäänsä. Kun suuri osa elämästä vietetään työpaikalla, on tärkeää huolehtia henkilöstön pysymisestä ja viihtymisestä. Fyysiset tekijät ovat tärkeä osa tätä palvelua. Tulevaisuuden toimistossa korostuu kykyjen hyödyntäminen. Toimitila on muutoksen ja kykyjen hyödyntämisen alullepanija sekä vaikuttaa niin henkilöstön rekrytointiin kuin väen pysymiseen työyhteisössä, Sahlberg poimii tutkimuksen arvioita. Tuottavana investointina toimisto tukee tehokkuutta ja luovaa suorituskykyä. Kun liiketoimintamahdollisuuksia halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, on työpaikkoja kehitettävä ja organisaatioiden oivallettava työympäristön merkitys. Tulevaisuus on jo läsnä Tutkimus osoitti, että tulevaisuuden toimitila on tässä ja nyt. Liki puolet yritysjohtajista kertoi, että tiloja on jo järjestetty uudelleen tavalla ja toisella vastauksena toiminnan uusiin haasteisiin. Neljä vastaajaa kymmenestä arvioi, etteivät yhteisön nykyiset toimitilat vastaa lainkaan tulevia tarpeita. Siksi kolmannes vastaajista arveli, että oman yhteisön toimitiloissa tapahtuu muutoksia muutaman lähivuoden aikana. Tilassa avainasiaksi nousee muuntojoustavuus. Organisaatioiden ja tehtävien tarpeet muuttuvat eikä tila saa haitata toimintaa. Kommunikaatio on keskeisellä osalla tulevaisuuden toimistotyössä ja tilojen tulee tukea vuorovaikutusta, Sahlberg korostaa. Olemme jo esitelleet Future Office -tutkimuksen tuloksia yritysjohtajille. Palaute kertoo seassa olleen ajattelemisen aihetta antaneita arvioita. Monessa organisaatiossa on herätty miettimään, ovatko tilaan liittyvät asiat sittenkään kunnossa, Anna-Maija Sahlberg tietää. NCC:n tilaama Future Office Study ei olekaan perinteinen raporttitutkimus. Se on pikemminkin tarkoitettu keskustelupohjaksi. Selvityksen avulla yritykset ja julkisyhteisöt voivat arvioida millaisiin kehityssuuntiin ja -mahdollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota toiminnan suunnittelussa ja millaisia ovat tulevaisuuden työntekijöiden odotukset. Arto Rautio Tulevaisuuden toimisto muistuttaa enemmän ravintolaa kuin perinteistä toimistoa, siteeraa markkinointipäällikkö Anna-Maija Sahlberg. 11

4 Parantava KorjausEko Sählääminen, ikävät työnaikaiset yllätykset, kustannusten ylitykset ja tyytymättömyys prosessiin ja lopputulokseen on mahdollista poistaa korjausrakentamisesta tekemällä kotiläksyt eli taustatyöt hyvin jo ennen hankkeeseen ryhtymistä. NCC:n KorjausEko-asiantuntijat auttavat tässä mielellään. Vantaan kaupunki, Ilmarinen ja NCC Rakennus allekirjoittivat sopimukset Jönsaksentiellä sijaitsevan NCC:n vanhan pääkonttorin muuttamisesta Myyrmäen sosiaali- ja terveyskeskukseksi. Vantaan tilakeskus vuokraa koko rakennuksen Ilmariselta pitkällä vuokrasopimuksella ja NCC tekee tarvittavat perusparannus- ja muutostyöt EkoKonseptin mukaisesti. Tämä kesäinen uutinen kertoo hankkeesta, jossa päätettiin tehdä vanhalle talolle uusi elämä hyödyntäen Korjaus- Ekoa. Uudenlaista palvelukonseptia on jo ehditty hyödyntää Myyrmäen lisäksi useissa muissakin kohteissa. Uusi palvelu kehitettiin asiakkaiden toiveesta. Eräs kiinteistöjohtaja kysyi toimitusjohtajaltamme, voisimmeko auttaa käsiin jäävien vanhojen toimitilojen pa- 12

5 rantamisessa nykykysyntää vastaavaksi. KorjausEko on vastauksemme mm. tähän pyyntöön, kertoo aluejohtaja Kauko Wasenius NCC:stä. Sijoittajat voivat käyttää työkalua mm. kiinteistön kassavirran ja tuoton mahdollisimman hyvin turvaavien korjaus- ja kehitysvaihtoehtojen etsinnässä. Myös toimitilojen käyttäjäomistajat ja asuntoyhtiöt voivat hyödyntää Korjaus- Ekoa sekä hoito- ja korjaustarpeiden kartoituksessa että tehtävien töiden rahoituksen suunnittelussa, jatkaa kehityspäällikkö Juha Salminen. Lopputuloksena tyytyväisyyttä Projektinjohtaja Timo Suominen esittelee KorjausEkoa ja sen laskentaohjelmaa, jolla mallinnetaan kiinteistön tilanne hankkeen alussa. Useinhan suunnittelu ammentaa erilaisten toiveiden tynnyriä, sitten karsitaan ja lopulta saadaan valmiiksi jotakin, joka ei ehkä tyydytä oikein omistajaa, käyttäjää eikä urakoitsijaakaan. Korjaus- Ekon avulla eväät lopputulokseen, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, ovat merkittävästi perinteistä toimintatapaa paremmat. KorjausEkoa hyödynnettiin mm. Helsingin Aleksanterinkatu 13:n korjaustöitä mietittäessä. NCC kartoitti ensin kiinteistön nykytilan ja teki sitten selvitysvaiheeseen kuuluvat työt, mm. kuntoarvion, kustannus- ja tuottolaskelmat. Työkalu auttoi etenkin käyttäjän ja omistajan vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen löytymistä. Kun eri toiveille ja ajatuksille saatiin selkeä hintalappu, oli paljon normaalia helpompi ratkaista, mitä lopulta tehdään. Lopputulos tyydyttää käyttäjän toiminnallisia- ja kustannustavoitteita ja antaa omistajalle riittävän kassavirran ja tuoton. Kun suunnittelua tehtäessä eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia lasketaan koko ajan rinnalla, voidaan valita Kauko Wasenius (vas.), Timo Suominen ja Juha Salminen. ratkaisut, joiden avulla pysytään asetetussa kustannustavoitteessa, Timo Suominen esittelee. Vanhojen kiinteistöjen kassavirtaa voi monessa tapauksessa elvyttää esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksella, minkä valmistelussa KorjausEko on hyvä apuväline. Voimme osallistua valmistelutyöhön myös mm. tekemällä tilojen ennakkomarkkinointia, Kauko Wasenius laajentaa NCC:n palvelukonseptia. Mikä on potentiaalinen tulovirta, mitä kannattaa tehdä milläkin aikajänteellä, miten saadaan kulut katetuksi, mitä ylläpito maksaa? Tuollaisista kysymyksistä ratkaisuja lähdetään hakemaan, Juha Salminen konkretisoi. NCC:n rooli sovitaan yhdessä Juha Salminen, Timo Suominen ja Kauko Wasenius suorastaan pulppuavat kuvauksia KorjausEkon tarjoamista mahdollisuuksista erilaisissa kohteissa. Esimerkiksi korjausvelkansa kanssa painivalle asunto-osakeyhtiölle oli tarjolla monta hyvää kokemukseen perustuvaa keinoa parantaa tilannetta hallitusti. KorjausEkon käyttö hankkeen alkuvaiheessa ei sido asiakasta mihinkään muuhun. Kiinteistön nykytilan määrittäminen ja eri korjaustarpeiden selvittäminen on vähäinen kustannus. Jos ilmenee, että kiinteistölle pitää tai kannattaa tehdä jotakin, päättää tilaaja aina itse suunnittelun aloittamisesta, rakentamisesta ja urakkamuodosta sekä tekee rakentamisen aikaiset ja ylläpitoon liittyvät päätökset, Timo Suominen muistuttaa. Täydennämme kiinteistöille ja niiden omistajille tarjottavien palveluiden kokonaisuutta vahvaan kokemukseemme perustuvalla elinkaari- ja rakentamisosaamisellamme. Jos olemme mukana itse korjausprojektissa, otamme vastuun kuluista ja siten siis myös työhön liittyvän riskin, Kauko Wasenius tähdentää. Arto Rautio Tapiolan uusi terveysasema Elinkaarihanke Tapiolan uusi terveysasema Ahertajantie 2:ssa oli valmis vastaanottamaan asiakkaat lokakuun alussa aikataulun mukaan. Muutto uusiin tiloihin sujui sutjakkaasti, terveysasema oli palvelematta vain puolitoista vuorokautta. NCC:n vanhasta Konsulttitalosta remontoima rakennus on omiaan kohentamaan kaupunkikuvaa, mutta ennenkaikkea se tarjoaa kävijöilleen miellyttävämmät olosuhteet ja entistä laajemmat palvelut samassa rakennuksessa. Saman katon alla toimivat nyt Tapiolan terveysaseman vastaanotto, laboratorio ja röntgen, Tapiolan hammashoitola, ravitsemusterapeutti sekä fysio-, puhe- ja toimintaterapia, psykologit ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Tapiolan ja Otaniemen äitiys- ja lastenneuvolat, yritystyöterveys sekä Länsituulen, Otsolahden ja Pohjois-Tapiolan kotihoito sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto. Kuulumisia kyseltäessä muutosta oli kulunut vasta viikko. Isossa talossa, jonne on muutettu kahdeksasta eri paikasta, oli toiminnassa luonnollisesti alkukankeutta jo siksi, että opasteita puuttui, mutta ennen kaikkea kahdeksan eri kulttuurin kohtaaminen vie aina oman aikansa. Jos jotkut asiakkaat ovatkin eksyneet, monet ovat kehuneet kauniita ja hyviä tiloja. Suunnittelija Marja Eronen Tapiolan terveysaseman hallinnosta kertoo, että tyytyväiset asiakkaat ovat tuoneet kukkia ja kakkuja vastaanoton ajanvarauksiin jaettavaksi eri kerroksiin. Eronen on tyytyväinen, koska taloa rakennettaessa eri käyttäjäryhmien ja toimintojen mielipiteitä on kuunneltu ja kommentit otettu huomioon. Rakentaja on ollut hyvin pitkämielinen ja yhteistyö on sujunut hyvin. Talo kiinnosti Erosen mukaan kovasti tapiolalaisia jo rakennusvaiheessa. Se oli vielä keskeneräinen, kun 70 hengen ryhmä halusi eräänä iltana käydä tutustumassa tiloihin ja toimintaan. Ryhmä edusti iäkkäitä käyttäjiä, joita terveysaseman asiakkaat paljolti Tapiolassakin ovat. Neuvolan kulmalla sensijaan sähisee pikkuväki vanhempineen. Marja Eronen tunnustaa, että hänelle uusi terveysasema on loistopaikka työskennellä, vaikka hän itse on vähän aikaa sitten muuttanut Helsinkiin. En enää pääse helsinkiläisenä käyttämään palveluja, mutta tiedän, miten suuri ero tällä on vanhaan asemaan verrattuna. On tilaa ja intimiteettisuoja. Esimerkiksi entisessä laboratoriossa kaikki asiat olivat kuuluvuuden takia yhteisiä. Kaiken kaikkiaan nämä ovat hienot tilat, ja kun tässä päästään kunnolla alkuun niin varmasti sujuu kuin tanssi. Leena Kokonmäki Elinkaarirakentaminen rakentamisen ja määritellyn käyttöjakson sisältävä sopimus- ja toteutusmuoto, johon sisältyy kohteen hankesuunnittelu suunnittelu rakentaminen huolto ja kunnossapito määritellyn sopimusjakson ajan. Elinkaarilaatu - rakennetun kohteen, kohdeverkon tai kohteen osan kyky täyttää käyttäjän, omistajan ja yhteiskunnan muuttuvatkin vaatimukset koko elinkaaren ajan. (RIL Elinkaarijaosto) NCC on toteuttanut elinkaarimallilla mm. Kaivomestarin koulun ja uimahallin, Tapiolan terveysaseman ja Kuehne+Nagelin logistiikkakeskuksen, MAN-Centerin Keskolle sekä NCC-talot. 13

6 Satavuotias Aleksi 13 on nuorennusleikkauksessa Kun myymälä on ketjun lippulaiva ja tuo neljänneksen koko yrityksen liikevaihdosta, kauppiasta kiinnostaa kiinteistön tekninen ja rakenteellinen kunto. Kun tilan omistaja huolehtii tilan käyttäjän hyvinvoinnista, kauppiaan toiveita kuunnellaan. Kun mukaan saadaan osaava ja lupauksistaan kiinni pitävä urakoitsija, syntyy sentyyppinen korjaustyömaa kuin Aleksi 13:ssa. Vaikka kiinteistö on peruskorjattu 1980-luvun alussa, alkoi sähköjärjestelmä olla elinkaarensa päässä ja lvi-tekniikka nykyaikaistamisen tarpeessa. Sen lisäksi sekä kaupan tiloissa että julkisivuissa oli tarvetta pintojen nuorennusleikkaukselle. Kun tässä oli juuri katu kolme vuotta auki kaupungin työmaan takia, täytyi löytää ratkaisut, joilla kauppa kärsisi töistä mahdollisimman vähän, listaa korjaustyön taustoja controller Jukka Pietarila Aleksi 13 Oy:stä. Meillä on täällä tavaratalo, koko ketjun ohjaustoiminnot ja yhtiön hallinto. Häiriöiden minimointi kuuluu työn perusehtoihin. Myyntitiloihin ei saa tulla pölyä, aikataulut pitää rytmittää kaupanteon ehdoilla ja toimistotiloissa pitää voida tehdä kunnolla työtä mm. päätettäessä vuoden 2006 toiminnasta. Jos sisäänostaja tekee vaikka viiden prosentin virheen tavaran tilauksessa sen takia, että on työmaamelun takia täysin raunioina, maksaa se meille ison rahan, Pietarila kuvaa korjaustyön ympäristöä. Omat lisänsä työlle tulee siitä, että talossa on kuusi kerrosta ja että se on pääosin suojeltu merkinnällä SR1. Museoviraston mukaan Aleksi 13 on kulttuurihistoriallisesti merkittävin liikekiinteistö Suomessa, Pietarila huipentaa työn reunaehdot. Kävimme talon huolella läpi ennen työn aloitusta, avasimme mm. rakenteita yllätysten vähentämiseksi. Korjausta varten on tehty tiiviit väliseinät erottamaan käyttötilat työmaasta. Korjattavat osat on lisäksi alipaineistettu, ettei pöly pääse muualle. Melua ja häiriötä tulee silti valitettavasti jonkin verran, kertoo työpäällikkö Juha Korkiakoski NCC:ltä. On pakko kiittää NCC:n työnjohtoa siitä, että he tulevat aina keskustelemaan, jos epäilevät rakennustyön aiheuttavan vähänkin häiriötä meille, Pietarila korostaa. Kumppanin valinta tärkeä osa työtä Meille oli tärkeää löytää vuokralaisen kanssa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä ratkaisu. Tarvitsimme siinä urakoitsijaa heti keskustelujen alkuvaiheessa sekä arvioimaan kiinteistön eri osien korjaustarpeita ja -keinoja että laskemaan töiden kustannuksia. Olemme sopineet NCC:n kanssa kustannusraamin ja siihen pohjautuvan kiinteän palkkion. Nyt voimme rauhassa keskittyä itse työn tekoon, kuvaa prosessia omalta kannaltaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Reijo Halme. Tämä on ns. neuvottelu-urakka, koska tällaista korjausta on vaikea kilpailuttaa. Suunnitelmathan valmistuvat työn mukana ja matkassa on aina yllätyksiä. Valitsimme NCC:n kahdesta syystä. Olemme reitanneet urakoitsijoita. Pohjana ovat kysymyksemme, joihin vastaamalla rakentajat ovat arvioineet itseään. NCC:n vastaukset miellyttivät meitä paljon, Halme kertoo. Arvioinnin perusteella annoimme NCC:lle neuvottelu-urakkana vanhaan Ruoholahden pääkonttorikokonaisuuteemme kuuluvan K-talon muutostyöt. NCC osoitti siellä olevansa sanojensa mittainen, aikataulut ja kustannukset pitivät ja asiat hoidettiin mallikelpoisesti. Kun Ruoholahden työmaa oli päättymässä, oli luontevaa alkaa suunnitella jatkotyötä tänne, Halme jatkaa. Teimme ennakoivaa selvitystyötä ja riskien kartoitusta Aleksi 13:ssa. Kun saimme urakan, oli käytännön työt helppo käynnistää nopeasti sen esivalmistelun ansiosta, toteaa Juha Korkiakoski. - Tällainen työmaa vaatii kumppania, joka osaa arvioida kulut luotettavasti ja junailla työmaan kaikki työt toivotulla tavalla, Reijo Halme määrittelee. Aleksi 13:n korjauksessa Ilmarisella on tukenaan konsulttina CMC Terasto, joka on mm. tarkistanut NCC:n laskelmat. Myös Aleksi 13 Oy käyttää apunaan rakennusalan ammattilaista. NCC kilpailuttaa alihankkijat, mutta Ilmarinen hyväksyy kaikki valinnat. Kustannuksia seurataan open books -periaatteella. Korjaustarve harkittu yhdessä Reijo Halme tähdentää, että Aleksi 13:n talossa on arvioitu eri rakenneosien korjaustarpeet ja tehty korjausohjelma siltä pohjalta yhdessä. Jäähdytyksen parantaminen ja kaukokylmään liittyminen on pitkäaikainen ratkaisu, mutta muuten aikajänne on ollut paljolti vuokrasopimuskauden mittainen. Korjaustoimiin ei ole ryhdytty, kun jokin rakenne tai tekninen ratkaisu on yhä käyttökelpoinen ja sen elinkaaren on arvioitu jatkuvan vähintään kymmenen vuotta eteenpäin. Muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän, joten nyt on turha ennakoida tulevia tarpeita liikaa, Jukka Pietarila perustelee. Asiat on käyty ja käydään yhä läpi yhdessä eli mukana on rakennuttajan ja rakentajan lisäksi myös käyttäjä. Aleksi 13:n henkilöstölle on lisäksi pidetty kolme tiedotustilaisuutta työstä, Reijo Halme kertoo. Työ etenee aikataulullisesti niin, että tavaratalon tilat on käyty läpi juhannukseen 2006 mennessä. Kaupan kannalta arimmat kohteet korjataan ennakolta hiljaisimmaksi tiedettyyn aikaan eli tammikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välissä ensi vuonna. Toimivassa tavaratalossa rakentaminen on vaativaa myös turvallisuuden kannalta. Palo- ja työturvallisuuden lisäksi täytyy huolehtia tarkkaan, ettei ohikulkijoille, asiakkaille ja talossa vuokralaisina olevien yritysten työntekijöille pääse missään tapauksessa aiheutumaan mitään vahinkoa töiden takia, Korkiakoski muistuttaa. Arto Rautio Aleksi 13 on yhteistyöhanke, jossa työmaan tärkeimpiä tehtäviä on turvata tavaratalon häiriötön toiminta. 16

7 ARTO RAUTIO Aleksi 13:n Jukka Pietarila, NCC:n Juha Korkiakoski ja Ilmarisen Reijo Halme pohtivat Aleksi 13:n tavaratalon edessä, kuinka julkisivukorjauksista olisi vähiten haittaa tavaratalon myynnille. 17

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Teräsrakenne

Teräsrakenne Teräsrakenne 4 2016 1 2 Teräsrakenne 4 2016 Teräsrakenne 4 2016 1 1. Artikkelit Rakenteiden optimoinnista entistä helpompaa Maailman kolmanneksi suurin ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistaja

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ

KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TkT Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto jari.virta@kiinteistoliitto.fi Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma 9.4.2013, Rakennusfoorumi Tapio Virta Aluejohtaja, Asuntokorjaaminen, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN

Lisätiedot

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN Korjausrakentamispalvelut/MVi 29.08.2007 1(5) NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN NCC tarjoaa taloyhtiön korjauksiin vaiheittaista kokonaisratkaisua, joka kattaa taloyhtiön korjaustarpeen

Lisätiedot

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTIKAPULA PUTOAA HERKÄSTI MONESSA VAIHDOSSA Asukkaat Urakoitsija AsOy:n hallitus Rakennuttajakonsultti

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Syvälahden monitoimitalo (työnimi SYKA) Tilaaja: KOY Turun Syvälahden koulu SYVÄLAHDEN MONITOIMITALO ALLIANSSIMALLILLA JS 22.1.18 FIKSU JULKINEN RAKENTAMINEN fiksu =

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto RYHMÄKORJAAMINEN Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3 Ryhmäkorjaaminen Useamman itsenäisen taloyhtiön yhteistoimintaa korjaustarpeidensa toteuttamiseksi Tavoitteena

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon suunnittelun uusi työkalu

Työllisyydenhoidon suunnittelun uusi työkalu Työllisyydenhoidon suunnittelun uusi työkalu Tempo KTH 2014 2015 -analyysi Suomen ensimmäinen kuntien työllisyydenhoidon strateginen benchmark -analyysi on täällä. Analysoitua tietoa, jonka avulla kunnat

Lisätiedot

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry Mauri Niemelä 13.1.2010 Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry HALLITUKSEN JÄSENTEN JA OSAKKAIDEN ROOLI JA HEIDÄN MOTIVOINTI KORJAUSHANKKEISSA. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Yrittäjä, isännöitsijä,

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia vuokraa: NYKYAIKAISTA TOIMITILAA 20-400 henkilön organisaatioille fenniatilat.fi/sentnerikuja1 Tilaratkaisut Sentnerikuja 1 sisältää vuokrattavia

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio BAFF -SEMINAARI Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy, toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto, puheenjohtaja www.matinkylanhuolto.fi Asiakkaiden

Lisätiedot

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan

Lisätiedot

PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi

PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi HENKILÖREFERENSSI 1(6) PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi KOULUTUS: 1988 Talonrakentajan tutkinto, Espoo 1995 Ylioppilas, Espoon Tapiolan

Lisätiedot

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS

Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat. JAMILAHTI Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Tarveselvitysvaiheessa selvitettävät korjauskustannuksiin vaikuttavat asiat JAMILAHTI - 22.9.2017 Marika Salonen, RI opiskelija, TTS Kustannusten muodostuminen Mihin vaikuttaa? Rakennushankeen vaiheet

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat,

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10. Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Omistajat: vakuutuksenottajat

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Kiinteistö 2013, Messukeskus 13.11.2013, Helsinki DI Petri Pylsy Mahdollisuuksia on Julkisivukorjaukset Lisälämmöneristäminen, ikkunoiden ja parveke ovien vaihtaminen

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n JULKISIVUKORJAUKSEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 RIL Talonrakennusjaosto Mikko Tarri / A-Insinöörit

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA

Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA Pudasjärvi Pinta-ala 5 867 km2. Vastaa kooltaan puolta Uudenmaan maakuntaa tai kahta Luxemburgin valtiota. Väestö Asukkaita n. 8 600, joista

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi AGENDA 1. Orbion Consulting 2. Kohde, lähtötilanne

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot