Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto. Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä."

Transkriptio

1 1

2 Globaalissa taloudessa kolme neljästä pohjoismaalaisesta tekee toimistotyötä. Yritykset taistelevat aivokapasiteetista keskeisenä aseenaan toimisto. Kilpailukyky on kiinni tämän ymmärtämisestä. Tanskalainen riippumaton konsulttitoimisto Soul Factory on tehnyt mittavan tulevaisuuden toimitila -tutkimuksen, jonka tuloksista nuo asiat on poimittu. NCC:n toimeksiannosta tehdyssä, kaikki Pohjoismaat kattavassa Future Offi ce Study ssa on mm. haastateltu sataa yritysjohtajaa ja 50 eri alojen asiantuntijaa. Uusi teknologia, jonka kehittämisessä Pohjoismaissa on oltu edistyksen eturintamassa, on viimeinkin alkanut vapauttaa työnteon tilan, työajan ja tekotavan kahleista. Eli työtä voi tehdä miten, missä ja milloin tahansa, kuvaa muutosta markkinointipäällikkö Anna- Maija Sahlberg NCC Property Development Oy:stä. Eräs haastateltu yritysjohtaja kertoi muutoksesta hyvän esimerkin. Hän oli ollut purjeveneessään, kun viereisellä lai- 10

3 turipaikalla olleessa veneessä soi puhelin. Hän kuuli puhelun päättyvän sanoihin en voi nyt ottaa tuohon kantaa sitovasti, kun olen täällä toimistolla yksin. Toimitilaa tarvitaan kuitenkin jatkossakin saattamaan ihmiset yhteen. Ihmiset tarvitsevat toisiaan, kuten eräs sosiaaliantropologi hyvin sanoi. Keskustelut, ideointi, tiimitapaamiset ja organisaatiossa olevan ns. hiljaisen tiedon jakaminen ovat työyhteisön kannalta tärkeitä, sosiaaliset suhteet yleensä ja omaan laumaan kuulumisen tunne tyydyttävät taas enemmän yksilöllisiä tarpeita, Sahlberg esittelee tuloksia. Tutkimuksessa tulevaisuuden toimiston arvioitiin olevan olemukseltaan ehkä lähempänä ravintolaa kuin perinteistä toimistoa. Itse työ tehdään yhä todennäköisemmin muualla kuin toimistossa. Se tuli vahvasti esille, että pelkän Hi-Tech in kehittäminen ei riitä. Rinnalla täytyy panostaa vahvasti Hi-Touch iin, kuten yhteisöllisyyden ja yhdessäolon tarvetta on osuvasti kuvattu. Toimisto on tuottava investointi Anna-Maija Sahlbergin mukaan perinteinen ajattelutapa, jossa toimitila on yritykselle tai yhteisölle vain menoerä, on selvästi murentumassa. Menestyvät yritykset pitävätkin toimitilaa nykyisin tuottavana investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tehokkuutta voi lisätä tietysti etsimällä kustannussäästöjä. Tilan kapasiteettia voi monesti käyttää tehokkaammin, käyttöastetta voi lisätä ja sellaisia Lisääntyneen IT- ja telekommunikaatiotekniikan tuomat hyödyt Tietoinfon parempi koordinointi ja hallinta, 65 % Joustavampi työaika, 55 % Vähemmän matkapäiviä, 44 % Tiimiprosessit helpommiksi, 40 % Nopeampia päätöksiä, 34 % Työympäristö joustavampi ja sopeutuvampi, 33 % Tehdään enemmän työtä kotona, 32 % Enemmän puhelinaikaa, 20 % Työnteon hallinta paranee, 7 % NCC Future Office tutkimus 2005, Pohjoismainen johtoporras INFORMAATIO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA tiloja kuin saunat, neuvotteluhuoneet ja lounasravintolan voi jakaa muiden yritysten kanssa. Mutta kyllä tehokkuuden parantamisessa saadaan varmasti suuremmat hyödyt, kun mietitään, mitä lisäarvoa tila voi tuottaa, kuinka tilan koko potentiaalia voi hyödyntää parhaiten ja miten työympäristö olisi oikeanlainen mm. sisäolojen ja yleisen viihtymisen kannalta. Yritysjohtajat arvioivat työvoimaan liittyviä tarpeita eri näkökulmilta. Luovuus, joustavuus, tehokkuus, kyky toisaalta itsenäiseen projektityöhön ja toisaalta osastorajat ylittävään tiimityöhön sekä motivoituneisuus ja sitoutuneisuus nousivat esille usein toiminnan kannalta tärkeinä tekijöinä. Yhdeksi peruskysymykseksi nostettiinkin miten yhtiö voi palvella työntekijäänsä. Kun suuri osa elämästä vietetään työpaikalla, on tärkeää huolehtia henkilöstön pysymisestä ja viihtymisestä. Fyysiset tekijät ovat tärkeä osa tätä palvelua. Tulevaisuuden toimistossa korostuu kykyjen hyödyntäminen. Toimitila on muutoksen ja kykyjen hyödyntämisen alullepanija sekä vaikuttaa niin henkilöstön rekrytointiin kuin väen pysymiseen työyhteisössä, Sahlberg poimii tutkimuksen arvioita. Tuottavana investointina toimisto tukee tehokkuutta ja luovaa suorituskykyä. Kun liiketoimintamahdollisuuksia halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, on työpaikkoja kehitettävä ja organisaatioiden oivallettava työympäristön merkitys. Tulevaisuus on jo läsnä Tutkimus osoitti, että tulevaisuuden toimitila on tässä ja nyt. Liki puolet yritysjohtajista kertoi, että tiloja on jo järjestetty uudelleen tavalla ja toisella vastauksena toiminnan uusiin haasteisiin. Neljä vastaajaa kymmenestä arvioi, etteivät yhteisön nykyiset toimitilat vastaa lainkaan tulevia tarpeita. Siksi kolmannes vastaajista arveli, että oman yhteisön toimitiloissa tapahtuu muutoksia muutaman lähivuoden aikana. Tilassa avainasiaksi nousee muuntojoustavuus. Organisaatioiden ja tehtävien tarpeet muuttuvat eikä tila saa haitata toimintaa. Kommunikaatio on keskeisellä osalla tulevaisuuden toimistotyössä ja tilojen tulee tukea vuorovaikutusta, Sahlberg korostaa. Olemme jo esitelleet Future Office -tutkimuksen tuloksia yritysjohtajille. Palaute kertoo seassa olleen ajattelemisen aihetta antaneita arvioita. Monessa organisaatiossa on herätty miettimään, ovatko tilaan liittyvät asiat sittenkään kunnossa, Anna-Maija Sahlberg tietää. NCC:n tilaama Future Office Study ei olekaan perinteinen raporttitutkimus. Se on pikemminkin tarkoitettu keskustelupohjaksi. Selvityksen avulla yritykset ja julkisyhteisöt voivat arvioida millaisiin kehityssuuntiin ja -mahdollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota toiminnan suunnittelussa ja millaisia ovat tulevaisuuden työntekijöiden odotukset. Arto Rautio Tulevaisuuden toimisto muistuttaa enemmän ravintolaa kuin perinteistä toimistoa, siteeraa markkinointipäällikkö Anna-Maija Sahlberg. 11

4 Parantava KorjausEko Sählääminen, ikävät työnaikaiset yllätykset, kustannusten ylitykset ja tyytymättömyys prosessiin ja lopputulokseen on mahdollista poistaa korjausrakentamisesta tekemällä kotiläksyt eli taustatyöt hyvin jo ennen hankkeeseen ryhtymistä. NCC:n KorjausEko-asiantuntijat auttavat tässä mielellään. Vantaan kaupunki, Ilmarinen ja NCC Rakennus allekirjoittivat sopimukset Jönsaksentiellä sijaitsevan NCC:n vanhan pääkonttorin muuttamisesta Myyrmäen sosiaali- ja terveyskeskukseksi. Vantaan tilakeskus vuokraa koko rakennuksen Ilmariselta pitkällä vuokrasopimuksella ja NCC tekee tarvittavat perusparannus- ja muutostyöt EkoKonseptin mukaisesti. Tämä kesäinen uutinen kertoo hankkeesta, jossa päätettiin tehdä vanhalle talolle uusi elämä hyödyntäen Korjaus- Ekoa. Uudenlaista palvelukonseptia on jo ehditty hyödyntää Myyrmäen lisäksi useissa muissakin kohteissa. Uusi palvelu kehitettiin asiakkaiden toiveesta. Eräs kiinteistöjohtaja kysyi toimitusjohtajaltamme, voisimmeko auttaa käsiin jäävien vanhojen toimitilojen pa- 12

5 rantamisessa nykykysyntää vastaavaksi. KorjausEko on vastauksemme mm. tähän pyyntöön, kertoo aluejohtaja Kauko Wasenius NCC:stä. Sijoittajat voivat käyttää työkalua mm. kiinteistön kassavirran ja tuoton mahdollisimman hyvin turvaavien korjaus- ja kehitysvaihtoehtojen etsinnässä. Myös toimitilojen käyttäjäomistajat ja asuntoyhtiöt voivat hyödyntää Korjaus- Ekoa sekä hoito- ja korjaustarpeiden kartoituksessa että tehtävien töiden rahoituksen suunnittelussa, jatkaa kehityspäällikkö Juha Salminen. Lopputuloksena tyytyväisyyttä Projektinjohtaja Timo Suominen esittelee KorjausEkoa ja sen laskentaohjelmaa, jolla mallinnetaan kiinteistön tilanne hankkeen alussa. Useinhan suunnittelu ammentaa erilaisten toiveiden tynnyriä, sitten karsitaan ja lopulta saadaan valmiiksi jotakin, joka ei ehkä tyydytä oikein omistajaa, käyttäjää eikä urakoitsijaakaan. Korjaus- Ekon avulla eväät lopputulokseen, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, ovat merkittävästi perinteistä toimintatapaa paremmat. KorjausEkoa hyödynnettiin mm. Helsingin Aleksanterinkatu 13:n korjaustöitä mietittäessä. NCC kartoitti ensin kiinteistön nykytilan ja teki sitten selvitysvaiheeseen kuuluvat työt, mm. kuntoarvion, kustannus- ja tuottolaskelmat. Työkalu auttoi etenkin käyttäjän ja omistajan vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen löytymistä. Kun eri toiveille ja ajatuksille saatiin selkeä hintalappu, oli paljon normaalia helpompi ratkaista, mitä lopulta tehdään. Lopputulos tyydyttää käyttäjän toiminnallisia- ja kustannustavoitteita ja antaa omistajalle riittävän kassavirran ja tuoton. Kun suunnittelua tehtäessä eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia lasketaan koko ajan rinnalla, voidaan valita Kauko Wasenius (vas.), Timo Suominen ja Juha Salminen. ratkaisut, joiden avulla pysytään asetetussa kustannustavoitteessa, Timo Suominen esittelee. Vanhojen kiinteistöjen kassavirtaa voi monessa tapauksessa elvyttää esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksella, minkä valmistelussa KorjausEko on hyvä apuväline. Voimme osallistua valmistelutyöhön myös mm. tekemällä tilojen ennakkomarkkinointia, Kauko Wasenius laajentaa NCC:n palvelukonseptia. Mikä on potentiaalinen tulovirta, mitä kannattaa tehdä milläkin aikajänteellä, miten saadaan kulut katetuksi, mitä ylläpito maksaa? Tuollaisista kysymyksistä ratkaisuja lähdetään hakemaan, Juha Salminen konkretisoi. NCC:n rooli sovitaan yhdessä Juha Salminen, Timo Suominen ja Kauko Wasenius suorastaan pulppuavat kuvauksia KorjausEkon tarjoamista mahdollisuuksista erilaisissa kohteissa. Esimerkiksi korjausvelkansa kanssa painivalle asunto-osakeyhtiölle oli tarjolla monta hyvää kokemukseen perustuvaa keinoa parantaa tilannetta hallitusti. KorjausEkon käyttö hankkeen alkuvaiheessa ei sido asiakasta mihinkään muuhun. Kiinteistön nykytilan määrittäminen ja eri korjaustarpeiden selvittäminen on vähäinen kustannus. Jos ilmenee, että kiinteistölle pitää tai kannattaa tehdä jotakin, päättää tilaaja aina itse suunnittelun aloittamisesta, rakentamisesta ja urakkamuodosta sekä tekee rakentamisen aikaiset ja ylläpitoon liittyvät päätökset, Timo Suominen muistuttaa. Täydennämme kiinteistöille ja niiden omistajille tarjottavien palveluiden kokonaisuutta vahvaan kokemukseemme perustuvalla elinkaari- ja rakentamisosaamisellamme. Jos olemme mukana itse korjausprojektissa, otamme vastuun kuluista ja siten siis myös työhön liittyvän riskin, Kauko Wasenius tähdentää. Arto Rautio Tapiolan uusi terveysasema Elinkaarihanke Tapiolan uusi terveysasema Ahertajantie 2:ssa oli valmis vastaanottamaan asiakkaat lokakuun alussa aikataulun mukaan. Muutto uusiin tiloihin sujui sutjakkaasti, terveysasema oli palvelematta vain puolitoista vuorokautta. NCC:n vanhasta Konsulttitalosta remontoima rakennus on omiaan kohentamaan kaupunkikuvaa, mutta ennenkaikkea se tarjoaa kävijöilleen miellyttävämmät olosuhteet ja entistä laajemmat palvelut samassa rakennuksessa. Saman katon alla toimivat nyt Tapiolan terveysaseman vastaanotto, laboratorio ja röntgen, Tapiolan hammashoitola, ravitsemusterapeutti sekä fysio-, puhe- ja toimintaterapia, psykologit ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Tapiolan ja Otaniemen äitiys- ja lastenneuvolat, yritystyöterveys sekä Länsituulen, Otsolahden ja Pohjois-Tapiolan kotihoito sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto. Kuulumisia kyseltäessä muutosta oli kulunut vasta viikko. Isossa talossa, jonne on muutettu kahdeksasta eri paikasta, oli toiminnassa luonnollisesti alkukankeutta jo siksi, että opasteita puuttui, mutta ennen kaikkea kahdeksan eri kulttuurin kohtaaminen vie aina oman aikansa. Jos jotkut asiakkaat ovatkin eksyneet, monet ovat kehuneet kauniita ja hyviä tiloja. Suunnittelija Marja Eronen Tapiolan terveysaseman hallinnosta kertoo, että tyytyväiset asiakkaat ovat tuoneet kukkia ja kakkuja vastaanoton ajanvarauksiin jaettavaksi eri kerroksiin. Eronen on tyytyväinen, koska taloa rakennettaessa eri käyttäjäryhmien ja toimintojen mielipiteitä on kuunneltu ja kommentit otettu huomioon. Rakentaja on ollut hyvin pitkämielinen ja yhteistyö on sujunut hyvin. Talo kiinnosti Erosen mukaan kovasti tapiolalaisia jo rakennusvaiheessa. Se oli vielä keskeneräinen, kun 70 hengen ryhmä halusi eräänä iltana käydä tutustumassa tiloihin ja toimintaan. Ryhmä edusti iäkkäitä käyttäjiä, joita terveysaseman asiakkaat paljolti Tapiolassakin ovat. Neuvolan kulmalla sensijaan sähisee pikkuväki vanhempineen. Marja Eronen tunnustaa, että hänelle uusi terveysasema on loistopaikka työskennellä, vaikka hän itse on vähän aikaa sitten muuttanut Helsinkiin. En enää pääse helsinkiläisenä käyttämään palveluja, mutta tiedän, miten suuri ero tällä on vanhaan asemaan verrattuna. On tilaa ja intimiteettisuoja. Esimerkiksi entisessä laboratoriossa kaikki asiat olivat kuuluvuuden takia yhteisiä. Kaiken kaikkiaan nämä ovat hienot tilat, ja kun tässä päästään kunnolla alkuun niin varmasti sujuu kuin tanssi. Leena Kokonmäki Elinkaarirakentaminen rakentamisen ja määritellyn käyttöjakson sisältävä sopimus- ja toteutusmuoto, johon sisältyy kohteen hankesuunnittelu suunnittelu rakentaminen huolto ja kunnossapito määritellyn sopimusjakson ajan. Elinkaarilaatu - rakennetun kohteen, kohdeverkon tai kohteen osan kyky täyttää käyttäjän, omistajan ja yhteiskunnan muuttuvatkin vaatimukset koko elinkaaren ajan. (RIL Elinkaarijaosto) NCC on toteuttanut elinkaarimallilla mm. Kaivomestarin koulun ja uimahallin, Tapiolan terveysaseman ja Kuehne+Nagelin logistiikkakeskuksen, MAN-Centerin Keskolle sekä NCC-talot. 13

6 Satavuotias Aleksi 13 on nuorennusleikkauksessa Kun myymälä on ketjun lippulaiva ja tuo neljänneksen koko yrityksen liikevaihdosta, kauppiasta kiinnostaa kiinteistön tekninen ja rakenteellinen kunto. Kun tilan omistaja huolehtii tilan käyttäjän hyvinvoinnista, kauppiaan toiveita kuunnellaan. Kun mukaan saadaan osaava ja lupauksistaan kiinni pitävä urakoitsija, syntyy sentyyppinen korjaustyömaa kuin Aleksi 13:ssa. Vaikka kiinteistö on peruskorjattu 1980-luvun alussa, alkoi sähköjärjestelmä olla elinkaarensa päässä ja lvi-tekniikka nykyaikaistamisen tarpeessa. Sen lisäksi sekä kaupan tiloissa että julkisivuissa oli tarvetta pintojen nuorennusleikkaukselle. Kun tässä oli juuri katu kolme vuotta auki kaupungin työmaan takia, täytyi löytää ratkaisut, joilla kauppa kärsisi töistä mahdollisimman vähän, listaa korjaustyön taustoja controller Jukka Pietarila Aleksi 13 Oy:stä. Meillä on täällä tavaratalo, koko ketjun ohjaustoiminnot ja yhtiön hallinto. Häiriöiden minimointi kuuluu työn perusehtoihin. Myyntitiloihin ei saa tulla pölyä, aikataulut pitää rytmittää kaupanteon ehdoilla ja toimistotiloissa pitää voida tehdä kunnolla työtä mm. päätettäessä vuoden 2006 toiminnasta. Jos sisäänostaja tekee vaikka viiden prosentin virheen tavaran tilauksessa sen takia, että on työmaamelun takia täysin raunioina, maksaa se meille ison rahan, Pietarila kuvaa korjaustyön ympäristöä. Omat lisänsä työlle tulee siitä, että talossa on kuusi kerrosta ja että se on pääosin suojeltu merkinnällä SR1. Museoviraston mukaan Aleksi 13 on kulttuurihistoriallisesti merkittävin liikekiinteistö Suomessa, Pietarila huipentaa työn reunaehdot. Kävimme talon huolella läpi ennen työn aloitusta, avasimme mm. rakenteita yllätysten vähentämiseksi. Korjausta varten on tehty tiiviit väliseinät erottamaan käyttötilat työmaasta. Korjattavat osat on lisäksi alipaineistettu, ettei pöly pääse muualle. Melua ja häiriötä tulee silti valitettavasti jonkin verran, kertoo työpäällikkö Juha Korkiakoski NCC:ltä. On pakko kiittää NCC:n työnjohtoa siitä, että he tulevat aina keskustelemaan, jos epäilevät rakennustyön aiheuttavan vähänkin häiriötä meille, Pietarila korostaa. Kumppanin valinta tärkeä osa työtä Meille oli tärkeää löytää vuokralaisen kanssa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevä ratkaisu. Tarvitsimme siinä urakoitsijaa heti keskustelujen alkuvaiheessa sekä arvioimaan kiinteistön eri osien korjaustarpeita ja -keinoja että laskemaan töiden kustannuksia. Olemme sopineet NCC:n kanssa kustannusraamin ja siihen pohjautuvan kiinteän palkkion. Nyt voimme rauhassa keskittyä itse työn tekoon, kuvaa prosessia omalta kannaltaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Reijo Halme. Tämä on ns. neuvottelu-urakka, koska tällaista korjausta on vaikea kilpailuttaa. Suunnitelmathan valmistuvat työn mukana ja matkassa on aina yllätyksiä. Valitsimme NCC:n kahdesta syystä. Olemme reitanneet urakoitsijoita. Pohjana ovat kysymyksemme, joihin vastaamalla rakentajat ovat arvioineet itseään. NCC:n vastaukset miellyttivät meitä paljon, Halme kertoo. Arvioinnin perusteella annoimme NCC:lle neuvottelu-urakkana vanhaan Ruoholahden pääkonttorikokonaisuuteemme kuuluvan K-talon muutostyöt. NCC osoitti siellä olevansa sanojensa mittainen, aikataulut ja kustannukset pitivät ja asiat hoidettiin mallikelpoisesti. Kun Ruoholahden työmaa oli päättymässä, oli luontevaa alkaa suunnitella jatkotyötä tänne, Halme jatkaa. Teimme ennakoivaa selvitystyötä ja riskien kartoitusta Aleksi 13:ssa. Kun saimme urakan, oli käytännön työt helppo käynnistää nopeasti sen esivalmistelun ansiosta, toteaa Juha Korkiakoski. - Tällainen työmaa vaatii kumppania, joka osaa arvioida kulut luotettavasti ja junailla työmaan kaikki työt toivotulla tavalla, Reijo Halme määrittelee. Aleksi 13:n korjauksessa Ilmarisella on tukenaan konsulttina CMC Terasto, joka on mm. tarkistanut NCC:n laskelmat. Myös Aleksi 13 Oy käyttää apunaan rakennusalan ammattilaista. NCC kilpailuttaa alihankkijat, mutta Ilmarinen hyväksyy kaikki valinnat. Kustannuksia seurataan open books -periaatteella. Korjaustarve harkittu yhdessä Reijo Halme tähdentää, että Aleksi 13:n talossa on arvioitu eri rakenneosien korjaustarpeet ja tehty korjausohjelma siltä pohjalta yhdessä. Jäähdytyksen parantaminen ja kaukokylmään liittyminen on pitkäaikainen ratkaisu, mutta muuten aikajänne on ollut paljolti vuokrasopimuskauden mittainen. Korjaustoimiin ei ole ryhdytty, kun jokin rakenne tai tekninen ratkaisu on yhä käyttökelpoinen ja sen elinkaaren on arvioitu jatkuvan vähintään kymmenen vuotta eteenpäin. Muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän, joten nyt on turha ennakoida tulevia tarpeita liikaa, Jukka Pietarila perustelee. Asiat on käyty ja käydään yhä läpi yhdessä eli mukana on rakennuttajan ja rakentajan lisäksi myös käyttäjä. Aleksi 13:n henkilöstölle on lisäksi pidetty kolme tiedotustilaisuutta työstä, Reijo Halme kertoo. Työ etenee aikataulullisesti niin, että tavaratalon tilat on käyty läpi juhannukseen 2006 mennessä. Kaupan kannalta arimmat kohteet korjataan ennakolta hiljaisimmaksi tiedettyyn aikaan eli tammikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välissä ensi vuonna. Toimivassa tavaratalossa rakentaminen on vaativaa myös turvallisuuden kannalta. Palo- ja työturvallisuuden lisäksi täytyy huolehtia tarkkaan, ettei ohikulkijoille, asiakkaille ja talossa vuokralaisina olevien yritysten työntekijöille pääse missään tapauksessa aiheutumaan mitään vahinkoa töiden takia, Korkiakoski muistuttaa. Arto Rautio Aleksi 13 on yhteistyöhanke, jossa työmaan tärkeimpiä tehtäviä on turvata tavaratalon häiriötön toiminta. 16

7 ARTO RAUTIO Aleksi 13:n Jukka Pietarila, NCC:n Juha Korkiakoski ja Ilmarisen Reijo Halme pohtivat Aleksi 13:n tavaratalon edessä, kuinka julkisivukorjauksista olisi vähiten haittaa tavaratalon myynnille. 17

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA

Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA Puun uusi tuleminen kuntien rakennuksiin KOHTI HIRSIKAMPUSTA Pudasjärvi Pinta-ala 5 867 km2. Vastaa kooltaan puolta Uudenmaan maakuntaa tai kahta Luxemburgin valtiota. Väestö Asukkaita n. 8 600, joista

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Käyttämättä jätetty potentiaalia,

Käyttämättä jätetty potentiaalia, BIM PERUSTEINEN BIG-ROOM PROSESSI SUUNNITTELUSSA SAKARI PESONEN ALLIANSSILIIKETOIMINTA FIRA OY RAKENTAMISEN ONGELMAT Rakennuttajat ovat pettyneitä huonoon laatuun, kustannus ylityksiin, venyneisiin aikatauluihin,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA

PALVELUMME. Arvon rakentaja RAKENNUTTAMINEN EDUNVALVONTA Yritysesite PALVELUMME RAKENNUTTAMINEN Rakennushankeiden johtamista pitkällä kokemuksella Arvon rakentaja Olemme rakennuttamisen konsultointia ja teknisen edunvalvonnan palveluja tuottava yritys. Toimimme

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Tila avain

Tila avain Etusivu Ajankohtaista 17.8.2010 Alppilassa Sturenkatu 8:n toimitiloissa on meneillään merkittävästi työhyvinvointia lisäävä perusparannustyö. Helsingin Toimitilat päätti lisätä talon varustetasoon jäähdytyksen.

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry Urheilutyönantajat ry Tehtävä 1) Vaikuttaa Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. 2) Lisää työnantajaosaamista. Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa Valo. Hallitus Teemu Japisson (pj.)

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 22.2.2016 Pauli Riikola ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti lyhyesti 2 Urakoitsijan toiveita muilta osapuolilta 3 Määräsidonnaisten kustannusten ymmärtäminen 4 Lisä- ja muutostöiden

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot