K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994

2 1

3 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m Rakennusoikeus m KÄYTTÖKATE '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 LIIKETULOS '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 RAHOITUSNETTO '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94

4 3 SISÄLTÖ KONSERNIN YLEISESITTELY... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KONSERNIN RAKENNE... 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 7 TULOSLASKELMA... 9 TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUVUT...18 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO YHTIÖJÄRJESTYS...22 YHTIÖKOKOUS Castrum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä huhtikuuta 1995 kello osoitteessa Tekniska Föreningen i Finland, Yrjönkatu 30, Helsinki. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa tiistaista 18. huhtikuuta 1995 alkaen. Osakkeenomistajien ilmoittautumiset yhtiökokoukseen on tehtävä viimeistään 25. päivänä huhtikuuta 1995 puhelimitse numeroon (90) tai kirjallisesti osoitteella Castrum Oy, Eteläranta 14, Helsinki. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen ilmoittautumisajankohdan päättymistä.

5 4 KONSERNIN YLEISESITTELY Castrum on kiinteistöjalostusyhtiö, joka on keskittänyt toimintansa pääkaupunkiseudulle, missä sillä on paras alueellisten olosuhteiden tuntemus. Kiinteistöjalostus on käsitteenä huomattavasti laajempi kuin kiinteistökohteen omistus, suunnittelu tai edes rakennuttaminen. Se on yhteistoimintaketju, joka käsittää yhteiskunnan, kiinteistön omistajan, suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen ja käytön. Jalostuksella luodaan kullekin kiinteistökohteelle oikea käyttö lähtökohtana kannattavuus. Jalostuksen lopputuote on siten omistajalleen kannattava kiinteistö, joka luo käyttäjilleen edellytykset kannattavaan toimintaan. Taloudellisen laman aikana jalostus on saanut lisäpiirteen, jossa tilojen käytettävyyttä pyritään lisäämään ilman lisäinvestointeja ja olemassa olevia rakenteita hyväksikäyttäen. Tätä kautta pyritään pitämään myös vuokrataso mielenkiintoisena. Varsinainen jalostustoiminta lienee lähivuosina vähäistä ja yhtiö keskittyy tilojen isännöintiin ja markkinointiin. Castrum-konserni koostuu emoyhtiöstä ja kahdesta liiketoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä sekä näiden huoneistoina tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kautta omistamasta kiinteistöpääomasta. Kiinteistöpääoma koostuu neliömetristä rakennuksia ja kerrosneliömetristä käyttämätöntä rakennusoikeutta. HALLITUS Asko Piekkola, 42 toimitusjohtaja, Sponfinans Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1993 Jorma Ahokas, 48 varatoimitusjohtaja, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1994 Kari Elo, 51 toimitusjohtaja, Yrittäjäinvakuutus Fennia, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Juhani Mäkinen, 38 varatuomari, Asianajotoimisto Hannes Snellman hallituksen jäsen vuodesta 1993 Olli Puntila, 55 pankinjohtaja, Osuuspankkien Keskuspankki Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Pentti Tarkkanen, 52 talousjohtaja, Oy Tamro Ab, hallituksen jäsen vuodesta 1993 JOHTO VUOKRATUOTOT '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tapani Väljä, 39 toimitusjohtaja vuodesta 1992 TILINTARKASTAJAT KPMG Wideri Oy Ab Sixten Nyman, KHT VUOKRAUSASTE , % '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tyhjät tilat Tarkasteluvuonna solmitut Vanhat sopimukset

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 Kiinteistöliiketoiminta voidaan jakaa vuokraus-, sijoitus- ja tonttimarkkinoihin. Kansantaloudessa, ja erityisesti vientiyrityksissä käynnissä oleva voimakas suhdannenousu alkoi heijastua vuokrausmarkkinoille. Vuokrauskysyntää on ollut määrällisesti ja laadullisesti enemmän kuin edeltävinä vuosina. Castrumin toimintaalueella, pääkaupunkiseudulla, vapaiden toimitilojen määrä on viimeisen vuoden aikana voimakkaasti supistunut. Uustuotanto on ollut erittäin vähäistä. Vuokrausmarkkinoiden piristyminen on erityisen selvästi havaittavissa keskusta-alueilla, joilta erittäin alhaiseen vuokratasoon perustunut liiketoiminta on tyystin kadonnut. Vuokratasot ovat kiinteytyneet ja kiinnostavimmilla paikoilla selvästi nousseet. Toimistotilasta on edelleen runsain ylitarjonta, jonka purkautuminen edellyttää parantumista työllisyystilanteessa. Sijoituskiinteistöihin vuoden 1994 alussa suuntautunut kiinnostus on laimentunut. Muutokset markkinatilanteessa saattavat olla nopeita ja ovat riippuvaisia kilpailevien sijoituskohteiden kiinnostavuudesta. Vuokrausasteen kasvaessa tapahtuva vuokratasojen nousu ja jälleenvuokrausriskin väheneminen tullevat suuntaamaan sijoituksia myös kiinteistöihin. Tonttimarkkinoilla kiinnostusta on ollut lähinnä asuntotonteista. Yritykset ovat vähäisessä määrin olleet kiinnostuneita hankkimaan tontteja rakentaakseen itselleen omat toimitilat. Tyhjän toimitilan väheneminen lisää tonttien kysyntää uusrakentamisen ollessa entistä useammin ainoa vaihtoehto. Kiinteistöjen käyttö on säädelty ja valvottu yhteiskunnan toimesta erittäin tarkkaan. Kaavoitusprosessit ovat hitaita ja valitusherkkiä. Kiinteistöomaisuuteen sitoutuneet pääomat ovat suuria ja viivästymisistä johtuvat taloudelliset menetykset merkittäviä. Kaavoituksen toteuttamisesta ovat useat tahot katsoneet olevansa oikeutettuja jakamaan kiinteistönomistajalle tulevia taloudellisia hyötyjä. Yhteiskunnan osuus tulee huomioitua kiinteistöverojärjestelmän kautta. Vuonna 1994 Castrum ei myynyt kiinteistöjään eikä solminut merkittäviä uusia vuokrasopimuksia. Tästä huolimatta yhtiömme toimintaympäristö muuttui myönteisemmäksi vuosiin. Valitettavasti suurien vuokrausten päätöksentekoprosessi on pitkä, ja onnistuessaankin vuonna 1995 solmittavat sopimukset vaikuttavat vasta seuraavan vuoden tulokseen. Päättyneenä vuonna olemme tehostaneet kiinteistökantamme hallinnointijärjestelmiä ja ylläpitoa. Markkinatilanteen vilkastumisen vuoksi ennustamme vuokrausasteen kasvavan. Positiivinen kassavirta ja tulos edellyttävät vuokrausasteen kasvun lisäksi hintatason huomattavaakin nousua. Kokonaistarjonnan vähentyessä tämä tullee tapahtumaan. Kiinteistösijoittaminen ja kiinteistöjalostus edellyttävät vankkaa rahoituspohjaa. Castrumin rahoituksen perustan on muodostanut vuonna 1992 yhtiön, sen pääomistajien ja suurimpien rahoittajien välillä solmittu rahoitussopimus, jota täydennettiin päättyneen tilikauden 1994 lopussa. Solmittu uusi sopimus antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet toiminnan vaatiman pitkäaikaisuuden huomioimiseen. Erityisesti Castrumin omistuksessa olevan runsaan tuottamattoman rakennusoikeuden tulosodotukset kohdistuvat tulevaisuuteen. Castrum on yksi neljästä pörssissä noteeratusta kiinteistösijoitusyhtiöstä. Markkinoiden kiinnostus näiden yhtiöiden osakkeisiin on ollut vaatimatonta, hintatason kehitys on ollut heikko ja vaihto vähäinen. Lamavuosina tapahtuneiden muutosten vuoksi kiinteistöjä on runsaasti tilapäisessä omistuksessa. Pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyhtiöt tarjoavat yhden vaihtoehdon näiden järjestelyjen purkamiseksi. Talouden yleinen elpyminen tuo kiinteistöillekin käytön ja palauttaa niiden arvon. Kiinteistönomistajilla on tulevina vuosina perustellut syyt odottaa sijoituksilleen normaalit kriteerit täyttävää tuottoa. Tapani Väljä

7 6 KONSERNIN RAKENNE 85% ABG-projekti Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Kalevankatu 30 Keskustakiinteistö Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM GENERATOR OY Kiinteistöhallinto Jokelan Yrityskeskus Tehdas, Tuusula Vapaalan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Rak m2 R-o m2 16% Malmintorin Tavaratalo Liikehuoneisto, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. 19% Ankkuri Liikehuoneisto, Espoo Rak. 800 m2 Ei r-oik. Ylä-Malmin tori Liikekiinteistö, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM OY Emoyhtiö Omistus ja vuokraustoiminta VEDEX OY Konsernihallinto Kirkkoherrantie Myymäläkiinteistö, Helsinki Hangon Bulevardi Liikekiinteistö Hanko Rak. 291 m2 Ei r-oik. Rak m2 Ei r-oik. 4% Sörnäisten Rantatie Huoneisto, Helsinki Rak. 797 m2 Ei r-oik. PEX-projekti Terminaalikiinteistö, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Pohjois-Rintala Hotellitontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Tikkurilan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Konalan Yrityskeskus Toimisto/Varasto, Helsinki Rak m2 R-o krs m2 Karapellontie Toimisto/Varasto, Espoo Rak m2 R-o krs m2 Kappelitie Toimistotalo, Espoo Rak m2 Ei r-o Tonttipaino Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 Toimintaympäristö Kuluneena vuonna maamme talous on ollut nousussa ja useimmilla toimialoilla on raportoitu huomattavia kasvulukuja. Suomen liittymisen EU:iin odotetaan omalta osaltaan parantavan taloudellista toimintaympäristöä. Myös toimitilamarkkinoilla tarjolla olevan tilan määrä on kääntynyt laskuun ja vuokrataso on lievästi nouseva. Todellisia muutoksia voidaan kuitenkin odottaa vasta yleisen talouskehityksen alkaessa vaikuttaa investointeihin ja eritoten työllisyyteen. Toimitilapäätöksissä ollaan varovaisia. Pitkien korkojen nousu ja korkokehitykseen liittyvä epävarmuus ovat laimentaneet vuoden alussa virinnyttä kiinteistöjen sijoituskysyntää. Rahoitus Tilikauden aikana Castrumin kassavirta oli edelleen negatiivinen. Yhtiön ja sen rahoittajien kesken solmittu viisivuotinen rahoitussopimus ja siihen liittyvä osakkaiden kassavirtatakaus varmistivat kuitenkin yhtiön maksuvalmiuden. Castrumin, sen rahoittajien ja suurimpien omistajien kesken käydyt neuvottelut johtivat joulukuussa 1994 sopimukseen, jolla vuoden 1992 rahoitussopimusta jatkettiin asti. Järjestelyjen yhteydessä pääomistajat vapautuivat jäljellä olevasta kassavirtatakausosuudesta ja eräistä takausvastuista. Vastavuoroisesti pääomistajat antoivat merkintätakauksen yhtiön 51,968 miljoonan markan vaihtovelkakirjalainalle, jonka liikkeelle laskemisesta ylimääräinen yhtiökokous päätti. Solmittu rahoitussopimus on yhtiön kannalta rahoittaja- ja omistajasuhteita selkeyttävä ja helpottanee yhtiön arviointia sijoituskohteena. Edellä mainittu vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle tilikauden päättymisen jälkeen ja se tuli merkintäaikanaan täysimääräisesti merkityksi. Lainan koko määrästä markkaa maksettiin olemassa olevia saatavia kuittaamalla markkaa ja rahana markkaa. Likviditeetin parantuminen varmistaa yhtiön kyvyn selvitä rahoitussopimuksen sille asettamista velvoitteista. Yhtiö tulee käyttämään vaihtovelkakirjalainasta saamansa varat pitkäaikaisten rahalaitoslainojensa hoitamiseen. Yhtiö voi kuitenkin sijoittaa varat väliaikaisesti korollisiin noteerattuihin arvopapereihin, kuten sijoitustodistuksiin, joukkovelkakirjoihin ja noteerattujen korkorahastojen rahasto-osuuksiin. Kiinteistöpääoma, investoinnit ja vuokraustilanne Castrumin toiminnan painopiste on edelleen ollut vuokraustoiminnassa. Konsernin kiinteistökannassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Investoinnit olivat perusparannusluonteisia tilojen vuokrattavuutta parantavia korjaustöitä. Vuokrausaste pysyi tilikauden aikana kutakuinkin ennallaan ollen tilikauden päättyessä 82 %, mutta toteutunut vuokrataso ei ollut yhtiötä tyydyttävä. Vuokrausasteen kohottaminen edellyttää uusia, suurehkoja sopimuksia, sillä ns. pientilat on lähes täysin vuokrattu. Organisaatio ja henkilöstö Castrum Oy:n kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä ja siihen valitttiin uudelleen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Asko Piekkola sekä jäseniksi toimitusjohtaja Kari Elo, asianajaja Juhani Mäkinen, pankinjohtaja Olli Puntila ja talousjohtaja Pentti Tarkkanen, sekä uutena jäsenenä varatoimitusjohtaja Jorma Ahokas. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut ekonomi Tapani Väljä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 henkilöä (6 henkilöä vuonna 1993) ja emoyhtiön palveluksessa 1 (1). Maksetut palkat olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa ( ) ja konsernin muulle henkilökunnalle markkaa ( ). Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen KPMG Wideri Oy Ab, KHTyhteisö ja Sixten Nyman, KHT. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei tapahtunut tilikauden aikana muutoksia. Castrum on Tamro-konsernin osakkuusyhtiö (osakkeenomistus 49,5 % osakkeista ja äänistä). Osakepääoma ja osakkeen noteeraus Yhtiön osakepääoma on eikä siinä vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuoden 1993 varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet korottaa vuoden aikana päätöksen rekisteröimispäivästä osakepääomaa osakeannein sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoin enintään 25 miljoonaa markkaa. Päätös rekisteröitiin kaupparekisteriin Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuutusta. Castrum Oy:n osake noteerattiin Helsingin Arvopaperipörssissä. Osakkeen kokonaisvaihto oli vuoden aikana erittäin vähäinen, 705 kappaletta, mikä vastaa 0,01 % osakkeista ja äänistä. Tilikauden tulos ja tulevaisuuden näkymät Castrum-konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli tappiollinen 25,3 miljoonaa markkaa sen ollessa edellisellä tilikaudella -84,9 Mmk. Tulos per osake oli -1,82 mk (-2,87 mk vuonna 1993) ja oma pääoma per osake oli 11,67 mk (13,63 mk vuonna 1993). Emoyhtiön kirjanpidossa on tehty tytäryhtiöosakkeista 245 miljoonan markan arvonalennus.

9 8 Kahtena edellisenä tilikautena Castrum on kirjannut yhteensä 110 miljoonan markan arvonalennukset kiinteistöpääomastaan. Käyttöomaisuuskohteiden kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisen eron arvonalennuskirjaukset on jaksotettu aiempina vuosina vastaamaan rahoitussopimuksen kestoaikaa. Tilikauden lopussa laaditut uudet ulkopuoliset arviot osoittavat kiinteistöomaisuuden arvonlaskun pysähtyneen. Kirjanpitoarvojen ja ulkopuolisten arvioiden välinen arvostusero oli noin 130 miljoonaa markkaa. Tarkasteltuaan ulkopuolisten arvioiden kehityksen, uuden rahoitussopimuksen pidemmän kestoajan ja suunnitelman mukaisten poistojen tekemisen yhteisvaikutusta rahoitussopimuksen voimassaoloajalle, hallitus on katsonut ettei arvonalennuksiin ole tarvetta. Käyttöomaisuuteen kuuluvat Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy:n osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu pörssikurssiin, joka on alle yhtiön itsensä ilmoittaman osakekohtaisen substanssiarvon. Tilikauden lopussa solmitun uuden rahoitussopimuksen seurauksena Castrum-konsernin nettorahoituskulut alenevat ja yhtiön kassavirta paranee kassasta ulos maksettavan korko-osuuden laskiessa. Kun tämän lisäksi huomioidaan yhtiön muiden toimintaedellytysten viimeaikainen parantuminen kiinteistöliiketoiminnan laman tultua jo osittain sivuutettua, on perusteltua odottaa yhtiön osakekohtaisen substanssiarvon nopean laskun taittumista. Yhtiön kassavirta ja tulos ovat lähivuosina nykyisen toiminnan puitteissa negatiiviset. OSAKKAAT OSAKEOMISTUKSEN MUKAAN Osakkeiden Osakkaiden % Osakkeiden % lukumäärä lukumäärä osakkaista lukumäärä osakkeista , , , , , , , , , , , ,84 Yhteensä , ,00 CASTRUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAT Osakkaan nimi Osakkeet Osuus-% osakkeista ja äänistä 1. Oy Tamro Ab ,4 2. Sponfinans Oy ,1 3. Cast-Rixa Oy ,7 4. PMA-kiinteistöt Oy ,4 5. Keskinäinen yhtiö Yrittäjäinvakuutus-Fennia ,3 6. Convector B.V ,6 7. OP-Osake Oy ,0 8. Osuuspankkien eläkekassa ,8 9. OP-Sijoitus Oy ,5 10. Rantanen Olavi ,3 Muut ,9 Yhteensä ,0 Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 200 osaketta, joka on 0,002 % osakkeista ja äänistä.

10 TULOSLASKELMA 9 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto Liikevaihto Kulut Aineet ja tarvikkeet Varaston muutos Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut Kulut yhteensä Käyttökate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista Koneista ja kalustosta Poistot yhteensä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kurssivoitot Kurssitappiot Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Tulos ennen varauksia ja veroja Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Välittömät verot Tilikaudelta 76 Aikaisemmilta tilikausilta Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta Tilikauden tulos

11 10 TASE KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 11 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

12 11 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Kertyneet tappiot Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Varaukset Kertynyt poistoero Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Osakaslainat Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Osakaslainat Muut lyhytaikaiset velat

13 12 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Varojen hankinta Tulorahoitus Käyttökate Rahoituksen tuotot ja kulut Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöomaisuuden myyntituotot Pitkäaikaisten velkojen lisäykset Varojen käyttö Suoritukset tytäryhtiöosakkeisiin Investointeihin Pitkäaikaisten velkojen vähennykseen Osingonjako Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutos Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 13 Kirjanpitolain muuttumisen huomiointi Castrum-konsernin tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen uudistettua kirjanpitolakia. Uudistetun kirjanpitolain soveltaminen ei aiheuttanut muutoksia konsernin laskentaperiaatteisiin. Edellisen vuoden tilinpäätöksen luvut on ryhmitelty uudelleen vertailukelpoisiksi päättyneen tilikauden lukujen kanssa. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset kiinteistöyhtiöt mukaan lukien. Konserniin ei sisälly pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsolidoitavia osakkuusyhtiöitä, eikä ulkomaisia tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöosakkeet Konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden omaksi pääomaksi on luettu sidottu ja vapaa oma pääoma. Hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman välinen erotus on kohdistettu tytäryhtiöiden maa-alueisiin ja rakennuksiin, koska kaikki hankintahinnat ovat perustuneet omaisuuden käypään arvoon ja varsinaista liiketoimintaa ei ole ostettu. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus sisältää 15 % Kiinteistö Oy Vantaan Alfan, Vantaan Betan ja Vantaan Gamman omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta. Tilikausien pituus Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, kuten korot, vuokrat ja vastikkeet sekä konserniyhtiöiden jakamat osingot ja sisäisten kiinteistökauppojen myyntivoitot on eliminoitu. Samoin on tehty keskinäisille saatava- ja velkasuhteille. Liikevaihto Liikevaihto sisältää kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden vuokra- ja vastiketuotot sekä myyntituotot. Luottotappiot vuokrasaamisista on käsitelty liikevaihdon oikaisuerinä. Kiinteistöomaisuuden arvostus Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. Kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisestä erosta on aiempina vuosina tehty arvonalennuksia. Tilikaudella 1994 arvonalennuksia ei ole tehty. Käyttö-omaisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintakustannuksiin. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Rakennusten poistot on määritelty kohdekohtaisesti riippuen rakennuksen teknisestä kunnosta, käyttötarkoituksesta, jalostusvaiheesta ja sijainnista. Arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin perustuen on suunnitelman mukaiset poistot tehty tasapoistoina soveltaen seuraavia poistoaikoja: Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto vuotta Muut pitkävaikutteiset menot vuotta Vähäisten omaisuuserien suunnitelmapoistoina on käytetty EVL:n enimmäispoistoja. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä varauksissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuudessa oleviin kiinteistöosakkeisiin on tehty ulkopuolisten arvioiden perusteella arvonalennuksia. Muut periaatteet Konsernin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutuksin eläkevakuutusyhtiössä ja vakuutusmaksut on kirjattu kuluiksi palkkojen suhteessa. Lakisääteisen TELvakuutuksen lisäksi konsernilla ei ole muita eläkejärjestelyjä. Tutkimus- ja kehitysmenojen kaltaiset projektien kehittelykustannukset on kirjattu kuluksi. Vuokraustoimeksiantojen välityspalkkiot on kirjattu samoin kuluksi. Ulkomaanrahanmääräiset erät on arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen kurssiin ja kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan. Tästä poiketen on vuoden 1994 tilinpäätöksessä välittömästi tilinpäätösajankohdan jälkeinen valuuttalainan muuttaminen Suomenmarkkamääräiseksi kirjattu toteutuneeseen kurssiin. Valuuttatermiinejä tai muita johdannaisinstrumentteja ei ole käytetty.

15 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Myyntituotot Vuokratuotot ja vastikkeet Osinkotuotot 40 Oikaisuerät Henkilöstökulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Palkat ja luotoisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kurssierot Emoyhtiön kurssierot sisältävät vuonna 1994 valuuttalainan tmk kurssivoiton, joka on syntynyt arvostettaessa valuuttalaina kurssiin, jolloin laina muutettiin Suomenmarkkamääräiseksi. 6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhtiö (tmk) Konserniyhtiöiltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituksen tuotot ja kulut sisältävät maksettuja takaus- ja limiittiprovisioita, sekä luotto- ja kiinnitysleimaveroja. 3. Vuokrat Emoyhtiön vuokrakuluihin on kirjattu myös tytäryhtiöille maksetut vastikkeet. 8. Poistot sijoituksista Emoyhtiö on tehnyt tytäryhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvoista kertapoiston yhteensä 245 Mmk. 4. Poistot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Kirjanpidon poistot yhteensä Poistojen erotus Poistoero tilikauden alussa Poistoeron muutos Poistoero tilikauden lopussa Poistoero kohdistuu kokonaisuudessaan rakennuksiin. Kirjanpidolliset poistot on tilikaudella tehty vain niistä rakennuksista ja rakennelmista, joihin ei ole kohdistunut kertynyttä poistoeroa. Mikäli kauden suunnitelman mukainen poisto ylitti kertyneen poistoeron, kirjanpidollisena poistona on käytetty näiden erotusta. 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Arvonalennukset Kiinteistöverot Kiinteistöverot sisältyvät tuloslaskelmassa erään muut kulut. Konserni (tmk) Kiinteistöverot

16 Kiinteistöomaisuuden arvostuserot Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. (Mmk) Kirjan Arvio Arvostuspito- käyvästä ero Vuosi arvo arvosta Käyvän arvon määrittäminen riippuu oletuksista, menetelmistä, käyttötarkoituksesta ja laatijasta. Taulukossa esitetyt arviot on tehty tavanomaisin ehdoin vapaaehtoisella kaupalla kohteesta arviointihetkellä saatavasta myyntihinnasta. 12. Käyttöomaisuus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Koneet ja kalusto Jäännösarvo Lisäykset Vähennykset -2 Jäännösarvo Tilikauden suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Käyttöomaisuuden verotusarvot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Maa-alueet Rakennukset Osakkeet Tytäryhtiöosakkeet Yhteensä Osakkeet, joilla ei ole vahvistettua verotusarvoa ovat nimellisarvostaan. Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset 866 Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Kertyneet suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo

17 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 13. Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy % Castrum Generator Oy % Kiinteistö Oy Mäntsälän Teollisuushallit % Kiinteistö Oy Karapellontie 4 C % Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruosilantie % Kiinteistö Oy Pohjois-Rintala % Kiinteistö Oy Vantaan Omega % Kiinteistö Oy Vantaan Epsilon % Kiinteistö Oy Vantaan Lambda % Kiinteistö Oy Vantaan Omigron % Kiinteistö Oy Vantaan Zeeta % Kiinteistö Oy Kuninkaankaari % Kiinteistö Oy Kuninkaankruunu % Kiinteistö Oy Kuninkaanlinna % Kiinteistö Oy Kuninkaanpuisto % Kiinteistö Oy Kuninkaanvala % Castratti Oy % Kiinteistö Oy Kappelitie % Tonttipaino Oy % Tytäryhtiöiden omistamat tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Castrum Generator Oy Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu % Kiinteistö Oy Vantaan Köysikuja % Kiinteistö Oy Vantaan Alfa % Kiinteistö Oy Vantaan Beta % Kiinteistö Oy Vantaan Gamma % CG-Autopaikoitus Oy % Vedex Oy Kiinteistö Oy Ylä-Malmintori % Kiinteistö Oy Kirkkoherrantie % Kiinteistö Oy Hangon Bulevardi % Emoyhtiön omistamat muut osakkeet Suomen Osakekeskusrekisteri Muut 63 Tytäryhtiöiden omistamat muut osakkeet ja osuudet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy ,68 % osakkeista ,89 % äänistä CG-Autopaikoitus, autohalliosakk ,4 % Ylä-Malmintori, pysäköintitalon osakk. 22 4,0 %

18 Saamiset ja velat Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Saamiset konserniyhtiöiltä Lainasaamiset Oman pääoman muutokset Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Osakepääoma tilikauden alussa Tilikauden lopussa Vararahasto Tilikauden alussa Tilikauden lopussa Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa Kertyneet tappiot Tilikauden alussa Tilikauden tulos Tilikauden lopussa Pakolliset varaukset Pakollinen varaus on muodostunut tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksesta. 17. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy kaksi joukkovelkakirjalainaa, yhteensä 80,0 Mmk liikkeelle laskettun 50,0 Mmk:n joukkovelkakirjakainan laina aika on 10 vuotta ja laina maksetaan takaisin kerralla lainaajan päätyttyä. Lainan nimelliskorko on 11,85 % liikkeellelasketun 30,0 Mmk:n joukkovelkakirjalainan laina-aika on 5 vuotta ja laina maksetaan takaisin kerralla laina-ajan päätyttyä. Lainan nimelliskorko on 7,5 %. Molemmilla joukkovelkakirjalainoilla on Suomen Yhdyspankki Oy:n takaus. Rahoitussopimus kattaa luottojen jälleenrahoituksen. 18. Vaihtovelkakirjalaina Emoyhtiön pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy 35,9 miljoonan markan vaihtovelkakirjalaina I/88, joka on laskettu liikkeelle ja jonka laina-aika oli alunperin 6 vuotta. Castrum Oy:n rahoitussopimuksen 1992 yhteydessä lainan ehtoja on muutettu sen haltijoiden suostumuksella siten, että laina erääntyy maksettavaksi ja se on koroton. Ylimääräinen yhtiökokous päätti pidentää laina-aikaa päättymään , ja mikäli velkojen pääomaa ei ole suoritettu eräpäivänä, säilyy vaihto-oikeus voimassa, kuitenkin enintään saakka. Konsernitilinpäätöksessä on eliminoitu konserniyhtiön arvopaperisalkussa oleva lainaosuus. Vaihtovelkakirja oikeutti vaihdossa kappaleeseen Castrum Oy:n osakkeita, ja tilikauden 1995 alussa suoritetun VVK-annin antikorjauksen jälkeen osakkeeseen, jolloin osakkeenvaihtokurssi on 23,60 mk/osake. 19. Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaiset lainat erääntyvät Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli valuuttamääräistä lainaa tmk. Laina muutettiin Suomenmarkkamääräiseksi Osakaslainat Emoyhtiö muut konserniyhtiöt Osakaslainat ovat korottomia. Emoyhtiön osakaslainat kuitattiin vvk-lainan merkinnässä Vapaaehtoisia varauksia vastaava 25 %:n laskennallinen verovelka on 848 tmk. 21. Annetut pantit, takaukset ja muut vastuut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Omien sitoumusten vakuudeksi Kiinnitykset kiinteistöihin Muut kiinnitykset Muut pantit Muut vastuut Takaukset muiden puolesta

19 18 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Mmk 28,0 31,5 59,8 100,0 361,2 Palkat Mmk 1,4 1,3 2,1 3,5 3,4 Käyttökate Mmk 13,8 13,7 6,4-25,3 44,5 % liikevaihdosta 49,3 43,5 10,8 negat. 12,3 Liiketulos Mmk 2,4 2,1-14,2-35,4 40,9 % liikevaihdosta 8,6 6,7 negat. negat. 11,3 Suunnitelman mukaiset poistot Mmk 11,4 11,5 20,6 10,0 3,6 Nettorahoituskulut Mmk -26,1-39,4-51,3-61,4-54,0 % liikevaihdosta 93,2 125,1 85,7 61,4 15,0 Tulos ennen satunnaisia eriä Mmk -23,7-37,2-65,5-96,8-13,1 % liikevaihdosta negat. negat. negat. negat. -3,6 Tulos ennen varauksia ja veroja Mmk -25,3-84,9-106,8-96,7-13,5 % liikevaihdosta negat. negat. negat. negat. negat. Koroton vieras pääoma Mmk 66,0 55,1 25,1 18,2 67,4 Korollinen vieras pääoma Mmk 359,8 370,3 388,8 423,6 420,3 Oma pääoma ja varaukset Mmk 151,7 177,1 262,1 369,5 410,3 Taseen loppusumma Mmk 580,7 596,2 679,2 811,3 897,2 Oman pääoman tuotto-% 14,1-16,7-20,8-25,6-3,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,5 0,5-1,9-4,3 5,0 Omavaraisuusaste % 26,7 30,2 39,1 45,5 45,6 Verot Mmk 0,1 0,1 0,6 3,0 0,5 Osinko *) Mmk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Mmk 0,2 1,1 7,7 42,9 82,0 % liikevaihdosta 0,6 3,4 12,9 42,9 22,7 Henkilöstö tilikauden lopussa kpl Osakepääoma Mmk 129,9 129,9 129,9 129,9 357,7 Osakkeet kauden lopussa kpl , , , , ,8 Osakkeet keskimäärin kpl , , , , ,8 Osakkeet + vaihtovelkakirjalaina kpl , , , , ,4 Sidotut osakkeet, nimellinen määrä kpl , , ,4 Sidotut osakkeet, osakeantikorjattuna keskimäärin kpl , , ,5 Vapaat osakkeet, nimellinen määrä kpl , , ,4 1735, ,4 Vapaat osakkeet, osakeantikorjattuna keskimäärin kpl , , ,4 1728, ,4 Osakeannit Mmk 58,4 - uusmerkintä Mmk 58,4 - emissiovoitto Mmk 0,0 Tulos/osake mk -1,82-2,87-5,09-8,08-1,12 Tulos/osake laimennusvaikutuksella mk -1,70-2,67-4,73-7,49-1,06 Oma pääoma/osake, sidottu osake mk 20,17 28,44 34,45 Oma pääoma/osake, vapaa osake mk 11,67 13,63 20,17 28,44 43,36 Osinko/osake *) mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nimellisosinko/osake mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nimellisosinko/osake (osinkoon oikeutetuille osakkeille) mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osinko/tulos % Efektiivinen osinkotuotto-%, sidottu osake Efektiivinen osinkotuotto-%, vapaa osake Hinta/voitto (P/E) osake *) Tilikausi 1994: hallituksen ehdotus

20 Osakkeen keskikurssi, sidottu osake 4,10 38,61 38,36 Osakkeen keskikurssi, vapaa osake 5,78 4,94 3,90 48,39 48,51 Vuoden ylin kurssi, sidottu osake 15,00 38,71 38,71 Vuoden alin kurssi, sidottu osake 3,00 35,41 27,60 Kurssi tilikauden lopussa, sidottu osake 5,00 38,40 38,71 Vuoden ylin kurssi, vapaa osake 7,10 5,00 15,00 48,72 49,10 Vuoden alin kurssi, vapaa osake 2,50 4,25 3,00 48,35 38,53 Kurssi tilikauden lopussa, vapaa osake 2,00 2,00 5,00 48,35 48,72 Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa Mmk 26,0 26,0 65,0 516,8 461,4 Vaihto, sidottu osake kpl 2,6 20,1 850,3 Vaihto, vapaa osake kpl 0,7 26,8 0,0 1,6 177,3 Vaihtuvuus, sidottu osake % 0,0 0,2 14,4 Vaihtuvuus, vapaa osake % 0,0 0,2 0,0 0,1 14,4 Pörssivaihto, sidottu osake Mmk 0,0 1,3 54,3 Pörssivaihto, vapaa osake Mmk 0,0 0,1 0,0 0,1 11,4 KURSSIKEHITYS , MK VAIHTO , KPL '88 '89 '90 '91 '92 '93 ' '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Sidottu osake Sidottu osake Vapaa osake Vapaa osake Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma/osake, mk * = Oma pääoma + varaukset + poistoero Kauden lopun osakemäärä Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut + muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% = Keskimääräinen sijoitettu pääoma x 100 Osinko/osake, mk = Nimellisosinko/osake Osakeantikerroin Tulos ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot Oman pääoman tuotto-% = Oma pääoma + vähemmistön osuus + varaukset (keskimäärin) Omavaraisuusaste, % = Taseen oma pääoma + vähemmistön osuus + varaukset Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 x 100 Tilikauden osinko Osinko/tulos, % = Tulos ennen satunnaisia eriä Efektiivinen osinkotuotto, % * = Osinko/osake Pörssikurssi /osakeantikerroin P/E-luku * = Pörssikurssi /osakeantikerroin Tulos/osake x 100 Tulos/osake, mk * = Tulos ennen satunnaisia eriä - vastaavat verot - vähemmistön osuus Osakkeet keskimäärin Vaihtuvuus, % = Pörssivaihto, kpl Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä x 100 * Esitetyistä tunnusluvuista tähdellä merkityt ovat osakeantikorjattuja.

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toiminnan tunnuslukuja. Käyttökate 1988-1995. Liiketulos 1988-1995

Toiminnan tunnuslukuja. Käyttökate 1988-1995. Liiketulos 1988-1995 Vuosikertomus 1995 Toiminnan tunnuslukuja 1995 Tulos/osake m k -1,89 Oma pääoma/osake m k 8,9 Omavaraisuusaste % 2,5 Kiinteistöpääoma Mmk 5 4 2 Rakennukset m 2 18 556 Rakennusoikeus m 2 183 622 Vuokrausaste

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot