K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994

2 1

3 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m Rakennusoikeus m KÄYTTÖKATE '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 LIIKETULOS '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 RAHOITUSNETTO '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94

4 3 SISÄLTÖ KONSERNIN YLEISESITTELY... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KONSERNIN RAKENNE... 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 7 TULOSLASKELMA... 9 TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUVUT...18 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO YHTIÖJÄRJESTYS...22 YHTIÖKOKOUS Castrum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä huhtikuuta 1995 kello osoitteessa Tekniska Föreningen i Finland, Yrjönkatu 30, Helsinki. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa tiistaista 18. huhtikuuta 1995 alkaen. Osakkeenomistajien ilmoittautumiset yhtiökokoukseen on tehtävä viimeistään 25. päivänä huhtikuuta 1995 puhelimitse numeroon (90) tai kirjallisesti osoitteella Castrum Oy, Eteläranta 14, Helsinki. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen ilmoittautumisajankohdan päättymistä.

5 4 KONSERNIN YLEISESITTELY Castrum on kiinteistöjalostusyhtiö, joka on keskittänyt toimintansa pääkaupunkiseudulle, missä sillä on paras alueellisten olosuhteiden tuntemus. Kiinteistöjalostus on käsitteenä huomattavasti laajempi kuin kiinteistökohteen omistus, suunnittelu tai edes rakennuttaminen. Se on yhteistoimintaketju, joka käsittää yhteiskunnan, kiinteistön omistajan, suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen ja käytön. Jalostuksella luodaan kullekin kiinteistökohteelle oikea käyttö lähtökohtana kannattavuus. Jalostuksen lopputuote on siten omistajalleen kannattava kiinteistö, joka luo käyttäjilleen edellytykset kannattavaan toimintaan. Taloudellisen laman aikana jalostus on saanut lisäpiirteen, jossa tilojen käytettävyyttä pyritään lisäämään ilman lisäinvestointeja ja olemassa olevia rakenteita hyväksikäyttäen. Tätä kautta pyritään pitämään myös vuokrataso mielenkiintoisena. Varsinainen jalostustoiminta lienee lähivuosina vähäistä ja yhtiö keskittyy tilojen isännöintiin ja markkinointiin. Castrum-konserni koostuu emoyhtiöstä ja kahdesta liiketoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä sekä näiden huoneistoina tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kautta omistamasta kiinteistöpääomasta. Kiinteistöpääoma koostuu neliömetristä rakennuksia ja kerrosneliömetristä käyttämätöntä rakennusoikeutta. HALLITUS Asko Piekkola, 42 toimitusjohtaja, Sponfinans Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1993 Jorma Ahokas, 48 varatoimitusjohtaja, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1994 Kari Elo, 51 toimitusjohtaja, Yrittäjäinvakuutus Fennia, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Juhani Mäkinen, 38 varatuomari, Asianajotoimisto Hannes Snellman hallituksen jäsen vuodesta 1993 Olli Puntila, 55 pankinjohtaja, Osuuspankkien Keskuspankki Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Pentti Tarkkanen, 52 talousjohtaja, Oy Tamro Ab, hallituksen jäsen vuodesta 1993 JOHTO VUOKRATUOTOT '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tapani Väljä, 39 toimitusjohtaja vuodesta 1992 TILINTARKASTAJAT KPMG Wideri Oy Ab Sixten Nyman, KHT VUOKRAUSASTE , % '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tyhjät tilat Tarkasteluvuonna solmitut Vanhat sopimukset

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 Kiinteistöliiketoiminta voidaan jakaa vuokraus-, sijoitus- ja tonttimarkkinoihin. Kansantaloudessa, ja erityisesti vientiyrityksissä käynnissä oleva voimakas suhdannenousu alkoi heijastua vuokrausmarkkinoille. Vuokrauskysyntää on ollut määrällisesti ja laadullisesti enemmän kuin edeltävinä vuosina. Castrumin toimintaalueella, pääkaupunkiseudulla, vapaiden toimitilojen määrä on viimeisen vuoden aikana voimakkaasti supistunut. Uustuotanto on ollut erittäin vähäistä. Vuokrausmarkkinoiden piristyminen on erityisen selvästi havaittavissa keskusta-alueilla, joilta erittäin alhaiseen vuokratasoon perustunut liiketoiminta on tyystin kadonnut. Vuokratasot ovat kiinteytyneet ja kiinnostavimmilla paikoilla selvästi nousseet. Toimistotilasta on edelleen runsain ylitarjonta, jonka purkautuminen edellyttää parantumista työllisyystilanteessa. Sijoituskiinteistöihin vuoden 1994 alussa suuntautunut kiinnostus on laimentunut. Muutokset markkinatilanteessa saattavat olla nopeita ja ovat riippuvaisia kilpailevien sijoituskohteiden kiinnostavuudesta. Vuokrausasteen kasvaessa tapahtuva vuokratasojen nousu ja jälleenvuokrausriskin väheneminen tullevat suuntaamaan sijoituksia myös kiinteistöihin. Tonttimarkkinoilla kiinnostusta on ollut lähinnä asuntotonteista. Yritykset ovat vähäisessä määrin olleet kiinnostuneita hankkimaan tontteja rakentaakseen itselleen omat toimitilat. Tyhjän toimitilan väheneminen lisää tonttien kysyntää uusrakentamisen ollessa entistä useammin ainoa vaihtoehto. Kiinteistöjen käyttö on säädelty ja valvottu yhteiskunnan toimesta erittäin tarkkaan. Kaavoitusprosessit ovat hitaita ja valitusherkkiä. Kiinteistöomaisuuteen sitoutuneet pääomat ovat suuria ja viivästymisistä johtuvat taloudelliset menetykset merkittäviä. Kaavoituksen toteuttamisesta ovat useat tahot katsoneet olevansa oikeutettuja jakamaan kiinteistönomistajalle tulevia taloudellisia hyötyjä. Yhteiskunnan osuus tulee huomioitua kiinteistöverojärjestelmän kautta. Vuonna 1994 Castrum ei myynyt kiinteistöjään eikä solminut merkittäviä uusia vuokrasopimuksia. Tästä huolimatta yhtiömme toimintaympäristö muuttui myönteisemmäksi vuosiin. Valitettavasti suurien vuokrausten päätöksentekoprosessi on pitkä, ja onnistuessaankin vuonna 1995 solmittavat sopimukset vaikuttavat vasta seuraavan vuoden tulokseen. Päättyneenä vuonna olemme tehostaneet kiinteistökantamme hallinnointijärjestelmiä ja ylläpitoa. Markkinatilanteen vilkastumisen vuoksi ennustamme vuokrausasteen kasvavan. Positiivinen kassavirta ja tulos edellyttävät vuokrausasteen kasvun lisäksi hintatason huomattavaakin nousua. Kokonaistarjonnan vähentyessä tämä tullee tapahtumaan. Kiinteistösijoittaminen ja kiinteistöjalostus edellyttävät vankkaa rahoituspohjaa. Castrumin rahoituksen perustan on muodostanut vuonna 1992 yhtiön, sen pääomistajien ja suurimpien rahoittajien välillä solmittu rahoitussopimus, jota täydennettiin päättyneen tilikauden 1994 lopussa. Solmittu uusi sopimus antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet toiminnan vaatiman pitkäaikaisuuden huomioimiseen. Erityisesti Castrumin omistuksessa olevan runsaan tuottamattoman rakennusoikeuden tulosodotukset kohdistuvat tulevaisuuteen. Castrum on yksi neljästä pörssissä noteeratusta kiinteistösijoitusyhtiöstä. Markkinoiden kiinnostus näiden yhtiöiden osakkeisiin on ollut vaatimatonta, hintatason kehitys on ollut heikko ja vaihto vähäinen. Lamavuosina tapahtuneiden muutosten vuoksi kiinteistöjä on runsaasti tilapäisessä omistuksessa. Pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyhtiöt tarjoavat yhden vaihtoehdon näiden järjestelyjen purkamiseksi. Talouden yleinen elpyminen tuo kiinteistöillekin käytön ja palauttaa niiden arvon. Kiinteistönomistajilla on tulevina vuosina perustellut syyt odottaa sijoituksilleen normaalit kriteerit täyttävää tuottoa. Tapani Väljä

7 6 KONSERNIN RAKENNE 85% ABG-projekti Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Kalevankatu 30 Keskustakiinteistö Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM GENERATOR OY Kiinteistöhallinto Jokelan Yrityskeskus Tehdas, Tuusula Vapaalan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Rak m2 R-o m2 16% Malmintorin Tavaratalo Liikehuoneisto, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. 19% Ankkuri Liikehuoneisto, Espoo Rak. 800 m2 Ei r-oik. Ylä-Malmin tori Liikekiinteistö, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM OY Emoyhtiö Omistus ja vuokraustoiminta VEDEX OY Konsernihallinto Kirkkoherrantie Myymäläkiinteistö, Helsinki Hangon Bulevardi Liikekiinteistö Hanko Rak. 291 m2 Ei r-oik. Rak m2 Ei r-oik. 4% Sörnäisten Rantatie Huoneisto, Helsinki Rak. 797 m2 Ei r-oik. PEX-projekti Terminaalikiinteistö, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Pohjois-Rintala Hotellitontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Tikkurilan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Konalan Yrityskeskus Toimisto/Varasto, Helsinki Rak m2 R-o krs m2 Karapellontie Toimisto/Varasto, Espoo Rak m2 R-o krs m2 Kappelitie Toimistotalo, Espoo Rak m2 Ei r-o Tonttipaino Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 Toimintaympäristö Kuluneena vuonna maamme talous on ollut nousussa ja useimmilla toimialoilla on raportoitu huomattavia kasvulukuja. Suomen liittymisen EU:iin odotetaan omalta osaltaan parantavan taloudellista toimintaympäristöä. Myös toimitilamarkkinoilla tarjolla olevan tilan määrä on kääntynyt laskuun ja vuokrataso on lievästi nouseva. Todellisia muutoksia voidaan kuitenkin odottaa vasta yleisen talouskehityksen alkaessa vaikuttaa investointeihin ja eritoten työllisyyteen. Toimitilapäätöksissä ollaan varovaisia. Pitkien korkojen nousu ja korkokehitykseen liittyvä epävarmuus ovat laimentaneet vuoden alussa virinnyttä kiinteistöjen sijoituskysyntää. Rahoitus Tilikauden aikana Castrumin kassavirta oli edelleen negatiivinen. Yhtiön ja sen rahoittajien kesken solmittu viisivuotinen rahoitussopimus ja siihen liittyvä osakkaiden kassavirtatakaus varmistivat kuitenkin yhtiön maksuvalmiuden. Castrumin, sen rahoittajien ja suurimpien omistajien kesken käydyt neuvottelut johtivat joulukuussa 1994 sopimukseen, jolla vuoden 1992 rahoitussopimusta jatkettiin asti. Järjestelyjen yhteydessä pääomistajat vapautuivat jäljellä olevasta kassavirtatakausosuudesta ja eräistä takausvastuista. Vastavuoroisesti pääomistajat antoivat merkintätakauksen yhtiön 51,968 miljoonan markan vaihtovelkakirjalainalle, jonka liikkeelle laskemisesta ylimääräinen yhtiökokous päätti. Solmittu rahoitussopimus on yhtiön kannalta rahoittaja- ja omistajasuhteita selkeyttävä ja helpottanee yhtiön arviointia sijoituskohteena. Edellä mainittu vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle tilikauden päättymisen jälkeen ja se tuli merkintäaikanaan täysimääräisesti merkityksi. Lainan koko määrästä markkaa maksettiin olemassa olevia saatavia kuittaamalla markkaa ja rahana markkaa. Likviditeetin parantuminen varmistaa yhtiön kyvyn selvitä rahoitussopimuksen sille asettamista velvoitteista. Yhtiö tulee käyttämään vaihtovelkakirjalainasta saamansa varat pitkäaikaisten rahalaitoslainojensa hoitamiseen. Yhtiö voi kuitenkin sijoittaa varat väliaikaisesti korollisiin noteerattuihin arvopapereihin, kuten sijoitustodistuksiin, joukkovelkakirjoihin ja noteerattujen korkorahastojen rahasto-osuuksiin. Kiinteistöpääoma, investoinnit ja vuokraustilanne Castrumin toiminnan painopiste on edelleen ollut vuokraustoiminnassa. Konsernin kiinteistökannassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Investoinnit olivat perusparannusluonteisia tilojen vuokrattavuutta parantavia korjaustöitä. Vuokrausaste pysyi tilikauden aikana kutakuinkin ennallaan ollen tilikauden päättyessä 82 %, mutta toteutunut vuokrataso ei ollut yhtiötä tyydyttävä. Vuokrausasteen kohottaminen edellyttää uusia, suurehkoja sopimuksia, sillä ns. pientilat on lähes täysin vuokrattu. Organisaatio ja henkilöstö Castrum Oy:n kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä ja siihen valitttiin uudelleen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Asko Piekkola sekä jäseniksi toimitusjohtaja Kari Elo, asianajaja Juhani Mäkinen, pankinjohtaja Olli Puntila ja talousjohtaja Pentti Tarkkanen, sekä uutena jäsenenä varatoimitusjohtaja Jorma Ahokas. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut ekonomi Tapani Väljä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 henkilöä (6 henkilöä vuonna 1993) ja emoyhtiön palveluksessa 1 (1). Maksetut palkat olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa ( ) ja konsernin muulle henkilökunnalle markkaa ( ). Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen KPMG Wideri Oy Ab, KHTyhteisö ja Sixten Nyman, KHT. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei tapahtunut tilikauden aikana muutoksia. Castrum on Tamro-konsernin osakkuusyhtiö (osakkeenomistus 49,5 % osakkeista ja äänistä). Osakepääoma ja osakkeen noteeraus Yhtiön osakepääoma on eikä siinä vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuoden 1993 varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet korottaa vuoden aikana päätöksen rekisteröimispäivästä osakepääomaa osakeannein sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoin enintään 25 miljoonaa markkaa. Päätös rekisteröitiin kaupparekisteriin Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuutusta. Castrum Oy:n osake noteerattiin Helsingin Arvopaperipörssissä. Osakkeen kokonaisvaihto oli vuoden aikana erittäin vähäinen, 705 kappaletta, mikä vastaa 0,01 % osakkeista ja äänistä. Tilikauden tulos ja tulevaisuuden näkymät Castrum-konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli tappiollinen 25,3 miljoonaa markkaa sen ollessa edellisellä tilikaudella -84,9 Mmk. Tulos per osake oli -1,82 mk (-2,87 mk vuonna 1993) ja oma pääoma per osake oli 11,67 mk (13,63 mk vuonna 1993). Emoyhtiön kirjanpidossa on tehty tytäryhtiöosakkeista 245 miljoonan markan arvonalennus.

9 8 Kahtena edellisenä tilikautena Castrum on kirjannut yhteensä 110 miljoonan markan arvonalennukset kiinteistöpääomastaan. Käyttöomaisuuskohteiden kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisen eron arvonalennuskirjaukset on jaksotettu aiempina vuosina vastaamaan rahoitussopimuksen kestoaikaa. Tilikauden lopussa laaditut uudet ulkopuoliset arviot osoittavat kiinteistöomaisuuden arvonlaskun pysähtyneen. Kirjanpitoarvojen ja ulkopuolisten arvioiden välinen arvostusero oli noin 130 miljoonaa markkaa. Tarkasteltuaan ulkopuolisten arvioiden kehityksen, uuden rahoitussopimuksen pidemmän kestoajan ja suunnitelman mukaisten poistojen tekemisen yhteisvaikutusta rahoitussopimuksen voimassaoloajalle, hallitus on katsonut ettei arvonalennuksiin ole tarvetta. Käyttöomaisuuteen kuuluvat Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy:n osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu pörssikurssiin, joka on alle yhtiön itsensä ilmoittaman osakekohtaisen substanssiarvon. Tilikauden lopussa solmitun uuden rahoitussopimuksen seurauksena Castrum-konsernin nettorahoituskulut alenevat ja yhtiön kassavirta paranee kassasta ulos maksettavan korko-osuuden laskiessa. Kun tämän lisäksi huomioidaan yhtiön muiden toimintaedellytysten viimeaikainen parantuminen kiinteistöliiketoiminnan laman tultua jo osittain sivuutettua, on perusteltua odottaa yhtiön osakekohtaisen substanssiarvon nopean laskun taittumista. Yhtiön kassavirta ja tulos ovat lähivuosina nykyisen toiminnan puitteissa negatiiviset. OSAKKAAT OSAKEOMISTUKSEN MUKAAN Osakkeiden Osakkaiden % Osakkeiden % lukumäärä lukumäärä osakkaista lukumäärä osakkeista , , , , , , , , , , , ,84 Yhteensä , ,00 CASTRUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAT Osakkaan nimi Osakkeet Osuus-% osakkeista ja äänistä 1. Oy Tamro Ab ,4 2. Sponfinans Oy ,1 3. Cast-Rixa Oy ,7 4. PMA-kiinteistöt Oy ,4 5. Keskinäinen yhtiö Yrittäjäinvakuutus-Fennia ,3 6. Convector B.V ,6 7. OP-Osake Oy ,0 8. Osuuspankkien eläkekassa ,8 9. OP-Sijoitus Oy ,5 10. Rantanen Olavi ,3 Muut ,9 Yhteensä ,0 Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 200 osaketta, joka on 0,002 % osakkeista ja äänistä.

10 TULOSLASKELMA 9 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto Liikevaihto Kulut Aineet ja tarvikkeet Varaston muutos Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut Kulut yhteensä Käyttökate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista Koneista ja kalustosta Poistot yhteensä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kurssivoitot Kurssitappiot Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Tulos ennen varauksia ja veroja Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Välittömät verot Tilikaudelta 76 Aikaisemmilta tilikausilta Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta Tilikauden tulos

11 10 TASE KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 11 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

12 11 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Kertyneet tappiot Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Varaukset Kertynyt poistoero Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Osakaslainat Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Osakaslainat Muut lyhytaikaiset velat

13 12 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Varojen hankinta Tulorahoitus Käyttökate Rahoituksen tuotot ja kulut Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöomaisuuden myyntituotot Pitkäaikaisten velkojen lisäykset Varojen käyttö Suoritukset tytäryhtiöosakkeisiin Investointeihin Pitkäaikaisten velkojen vähennykseen Osingonjako Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutos Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 13 Kirjanpitolain muuttumisen huomiointi Castrum-konsernin tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen uudistettua kirjanpitolakia. Uudistetun kirjanpitolain soveltaminen ei aiheuttanut muutoksia konsernin laskentaperiaatteisiin. Edellisen vuoden tilinpäätöksen luvut on ryhmitelty uudelleen vertailukelpoisiksi päättyneen tilikauden lukujen kanssa. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset kiinteistöyhtiöt mukaan lukien. Konserniin ei sisälly pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsolidoitavia osakkuusyhtiöitä, eikä ulkomaisia tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöosakkeet Konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden omaksi pääomaksi on luettu sidottu ja vapaa oma pääoma. Hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman välinen erotus on kohdistettu tytäryhtiöiden maa-alueisiin ja rakennuksiin, koska kaikki hankintahinnat ovat perustuneet omaisuuden käypään arvoon ja varsinaista liiketoimintaa ei ole ostettu. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus sisältää 15 % Kiinteistö Oy Vantaan Alfan, Vantaan Betan ja Vantaan Gamman omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta. Tilikausien pituus Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, kuten korot, vuokrat ja vastikkeet sekä konserniyhtiöiden jakamat osingot ja sisäisten kiinteistökauppojen myyntivoitot on eliminoitu. Samoin on tehty keskinäisille saatava- ja velkasuhteille. Liikevaihto Liikevaihto sisältää kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden vuokra- ja vastiketuotot sekä myyntituotot. Luottotappiot vuokrasaamisista on käsitelty liikevaihdon oikaisuerinä. Kiinteistöomaisuuden arvostus Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. Kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisestä erosta on aiempina vuosina tehty arvonalennuksia. Tilikaudella 1994 arvonalennuksia ei ole tehty. Käyttö-omaisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintakustannuksiin. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Rakennusten poistot on määritelty kohdekohtaisesti riippuen rakennuksen teknisestä kunnosta, käyttötarkoituksesta, jalostusvaiheesta ja sijainnista. Arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin perustuen on suunnitelman mukaiset poistot tehty tasapoistoina soveltaen seuraavia poistoaikoja: Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto vuotta Muut pitkävaikutteiset menot vuotta Vähäisten omaisuuserien suunnitelmapoistoina on käytetty EVL:n enimmäispoistoja. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä varauksissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuudessa oleviin kiinteistöosakkeisiin on tehty ulkopuolisten arvioiden perusteella arvonalennuksia. Muut periaatteet Konsernin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutuksin eläkevakuutusyhtiössä ja vakuutusmaksut on kirjattu kuluiksi palkkojen suhteessa. Lakisääteisen TELvakuutuksen lisäksi konsernilla ei ole muita eläkejärjestelyjä. Tutkimus- ja kehitysmenojen kaltaiset projektien kehittelykustannukset on kirjattu kuluksi. Vuokraustoimeksiantojen välityspalkkiot on kirjattu samoin kuluksi. Ulkomaanrahanmääräiset erät on arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen kurssiin ja kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan. Tästä poiketen on vuoden 1994 tilinpäätöksessä välittömästi tilinpäätösajankohdan jälkeinen valuuttalainan muuttaminen Suomenmarkkamääräiseksi kirjattu toteutuneeseen kurssiin. Valuuttatermiinejä tai muita johdannaisinstrumentteja ei ole käytetty.

15 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Myyntituotot Vuokratuotot ja vastikkeet Osinkotuotot 40 Oikaisuerät Henkilöstökulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Palkat ja luotoisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kurssierot Emoyhtiön kurssierot sisältävät vuonna 1994 valuuttalainan tmk kurssivoiton, joka on syntynyt arvostettaessa valuuttalaina kurssiin, jolloin laina muutettiin Suomenmarkkamääräiseksi. 6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhtiö (tmk) Konserniyhtiöiltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituksen tuotot ja kulut sisältävät maksettuja takaus- ja limiittiprovisioita, sekä luotto- ja kiinnitysleimaveroja. 3. Vuokrat Emoyhtiön vuokrakuluihin on kirjattu myös tytäryhtiöille maksetut vastikkeet. 8. Poistot sijoituksista Emoyhtiö on tehnyt tytäryhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvoista kertapoiston yhteensä 245 Mmk. 4. Poistot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Kirjanpidon poistot yhteensä Poistojen erotus Poistoero tilikauden alussa Poistoeron muutos Poistoero tilikauden lopussa Poistoero kohdistuu kokonaisuudessaan rakennuksiin. Kirjanpidolliset poistot on tilikaudella tehty vain niistä rakennuksista ja rakennelmista, joihin ei ole kohdistunut kertynyttä poistoeroa. Mikäli kauden suunnitelman mukainen poisto ylitti kertyneen poistoeron, kirjanpidollisena poistona on käytetty näiden erotusta. 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Arvonalennukset Kiinteistöverot Kiinteistöverot sisältyvät tuloslaskelmassa erään muut kulut. Konserni (tmk) Kiinteistöverot

16 Kiinteistöomaisuuden arvostuserot Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. (Mmk) Kirjan Arvio Arvostuspito- käyvästä ero Vuosi arvo arvosta Käyvän arvon määrittäminen riippuu oletuksista, menetelmistä, käyttötarkoituksesta ja laatijasta. Taulukossa esitetyt arviot on tehty tavanomaisin ehdoin vapaaehtoisella kaupalla kohteesta arviointihetkellä saatavasta myyntihinnasta. 12. Käyttöomaisuus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Koneet ja kalusto Jäännösarvo Lisäykset Vähennykset -2 Jäännösarvo Tilikauden suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Käyttöomaisuuden verotusarvot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Maa-alueet Rakennukset Osakkeet Tytäryhtiöosakkeet Yhteensä Osakkeet, joilla ei ole vahvistettua verotusarvoa ovat nimellisarvostaan. Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset 866 Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Kertyneet suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo

17 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 13. Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy % Castrum Generator Oy % Kiinteistö Oy Mäntsälän Teollisuushallit % Kiinteistö Oy Karapellontie 4 C % Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruosilantie % Kiinteistö Oy Pohjois-Rintala % Kiinteistö Oy Vantaan Omega % Kiinteistö Oy Vantaan Epsilon % Kiinteistö Oy Vantaan Lambda % Kiinteistö Oy Vantaan Omigron % Kiinteistö Oy Vantaan Zeeta % Kiinteistö Oy Kuninkaankaari % Kiinteistö Oy Kuninkaankruunu % Kiinteistö Oy Kuninkaanlinna % Kiinteistö Oy Kuninkaanpuisto % Kiinteistö Oy Kuninkaanvala % Castratti Oy % Kiinteistö Oy Kappelitie % Tonttipaino Oy % Tytäryhtiöiden omistamat tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Castrum Generator Oy Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu % Kiinteistö Oy Vantaan Köysikuja % Kiinteistö Oy Vantaan Alfa % Kiinteistö Oy Vantaan Beta % Kiinteistö Oy Vantaan Gamma % CG-Autopaikoitus Oy % Vedex Oy Kiinteistö Oy Ylä-Malmintori % Kiinteistö Oy Kirkkoherrantie % Kiinteistö Oy Hangon Bulevardi % Emoyhtiön omistamat muut osakkeet Suomen Osakekeskusrekisteri Muut 63 Tytäryhtiöiden omistamat muut osakkeet ja osuudet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy ,68 % osakkeista ,89 % äänistä CG-Autopaikoitus, autohalliosakk ,4 % Ylä-Malmintori, pysäköintitalon osakk. 22 4,0 %

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

2 Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille 3 Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset. Tiivistelmä 4 Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut

2 Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille 3 Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset. Tiivistelmä 4 Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 2 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 3 Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset Tiivistelmä 4 Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 5 Kiinteistöliiketoiminta

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY 2 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset 4 Tiivistelmä Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1995/1996

VUOSIKERTOMUS 1995/1996 VUOSIKERTOMUS 1995/1996 1 YMPÄRISTÖMERKKI VUOSIKERTOMUS 1995/1996 72. toimintavuosi SISÄLTÖ Tilikauden tietoja lyhyesti 3 Tietoja Finnair Oy:n osakkeista ja omistussuhteista 4 Osakkeet ja osakepääoma 4

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004

Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004 Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004 Julkaisupaikka: www.leolonglife.fi Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 3 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot