K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994

2 1

3 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m Rakennusoikeus m KÄYTTÖKATE '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 LIIKETULOS '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 RAHOITUSNETTO '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94

4 3 SISÄLTÖ KONSERNIN YLEISESITTELY... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KONSERNIN RAKENNE... 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 7 TULOSLASKELMA... 9 TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUVUT...18 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO YHTIÖJÄRJESTYS...22 YHTIÖKOKOUS Castrum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26. päivänä huhtikuuta 1995 kello osoitteessa Tekniska Föreningen i Finland, Yrjönkatu 30, Helsinki. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa tiistaista 18. huhtikuuta 1995 alkaen. Osakkeenomistajien ilmoittautumiset yhtiökokoukseen on tehtävä viimeistään 25. päivänä huhtikuuta 1995 puhelimitse numeroon (90) tai kirjallisesti osoitteella Castrum Oy, Eteläranta 14, Helsinki. Kirjeitse ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen ilmoittautumisajankohdan päättymistä.

5 4 KONSERNIN YLEISESITTELY Castrum on kiinteistöjalostusyhtiö, joka on keskittänyt toimintansa pääkaupunkiseudulle, missä sillä on paras alueellisten olosuhteiden tuntemus. Kiinteistöjalostus on käsitteenä huomattavasti laajempi kuin kiinteistökohteen omistus, suunnittelu tai edes rakennuttaminen. Se on yhteistoimintaketju, joka käsittää yhteiskunnan, kiinteistön omistajan, suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen ja käytön. Jalostuksella luodaan kullekin kiinteistökohteelle oikea käyttö lähtökohtana kannattavuus. Jalostuksen lopputuote on siten omistajalleen kannattava kiinteistö, joka luo käyttäjilleen edellytykset kannattavaan toimintaan. Taloudellisen laman aikana jalostus on saanut lisäpiirteen, jossa tilojen käytettävyyttä pyritään lisäämään ilman lisäinvestointeja ja olemassa olevia rakenteita hyväksikäyttäen. Tätä kautta pyritään pitämään myös vuokrataso mielenkiintoisena. Varsinainen jalostustoiminta lienee lähivuosina vähäistä ja yhtiö keskittyy tilojen isännöintiin ja markkinointiin. Castrum-konserni koostuu emoyhtiöstä ja kahdesta liiketoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä sekä näiden huoneistoina tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kautta omistamasta kiinteistöpääomasta. Kiinteistöpääoma koostuu neliömetristä rakennuksia ja kerrosneliömetristä käyttämätöntä rakennusoikeutta. HALLITUS Asko Piekkola, 42 toimitusjohtaja, Sponfinans Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1993 Jorma Ahokas, 48 varatoimitusjohtaja, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1994 Kari Elo, 51 toimitusjohtaja, Yrittäjäinvakuutus Fennia, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Juhani Mäkinen, 38 varatuomari, Asianajotoimisto Hannes Snellman hallituksen jäsen vuodesta 1993 Olli Puntila, 55 pankinjohtaja, Osuuspankkien Keskuspankki Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1988 Pentti Tarkkanen, 52 talousjohtaja, Oy Tamro Ab, hallituksen jäsen vuodesta 1993 JOHTO VUOKRATUOTOT '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tapani Väljä, 39 toimitusjohtaja vuodesta 1992 TILINTARKASTAJAT KPMG Wideri Oy Ab Sixten Nyman, KHT VUOKRAUSASTE , % '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Tyhjät tilat Tarkasteluvuonna solmitut Vanhat sopimukset

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 Kiinteistöliiketoiminta voidaan jakaa vuokraus-, sijoitus- ja tonttimarkkinoihin. Kansantaloudessa, ja erityisesti vientiyrityksissä käynnissä oleva voimakas suhdannenousu alkoi heijastua vuokrausmarkkinoille. Vuokrauskysyntää on ollut määrällisesti ja laadullisesti enemmän kuin edeltävinä vuosina. Castrumin toimintaalueella, pääkaupunkiseudulla, vapaiden toimitilojen määrä on viimeisen vuoden aikana voimakkaasti supistunut. Uustuotanto on ollut erittäin vähäistä. Vuokrausmarkkinoiden piristyminen on erityisen selvästi havaittavissa keskusta-alueilla, joilta erittäin alhaiseen vuokratasoon perustunut liiketoiminta on tyystin kadonnut. Vuokratasot ovat kiinteytyneet ja kiinnostavimmilla paikoilla selvästi nousseet. Toimistotilasta on edelleen runsain ylitarjonta, jonka purkautuminen edellyttää parantumista työllisyystilanteessa. Sijoituskiinteistöihin vuoden 1994 alussa suuntautunut kiinnostus on laimentunut. Muutokset markkinatilanteessa saattavat olla nopeita ja ovat riippuvaisia kilpailevien sijoituskohteiden kiinnostavuudesta. Vuokrausasteen kasvaessa tapahtuva vuokratasojen nousu ja jälleenvuokrausriskin väheneminen tullevat suuntaamaan sijoituksia myös kiinteistöihin. Tonttimarkkinoilla kiinnostusta on ollut lähinnä asuntotonteista. Yritykset ovat vähäisessä määrin olleet kiinnostuneita hankkimaan tontteja rakentaakseen itselleen omat toimitilat. Tyhjän toimitilan väheneminen lisää tonttien kysyntää uusrakentamisen ollessa entistä useammin ainoa vaihtoehto. Kiinteistöjen käyttö on säädelty ja valvottu yhteiskunnan toimesta erittäin tarkkaan. Kaavoitusprosessit ovat hitaita ja valitusherkkiä. Kiinteistöomaisuuteen sitoutuneet pääomat ovat suuria ja viivästymisistä johtuvat taloudelliset menetykset merkittäviä. Kaavoituksen toteuttamisesta ovat useat tahot katsoneet olevansa oikeutettuja jakamaan kiinteistönomistajalle tulevia taloudellisia hyötyjä. Yhteiskunnan osuus tulee huomioitua kiinteistöverojärjestelmän kautta. Vuonna 1994 Castrum ei myynyt kiinteistöjään eikä solminut merkittäviä uusia vuokrasopimuksia. Tästä huolimatta yhtiömme toimintaympäristö muuttui myönteisemmäksi vuosiin. Valitettavasti suurien vuokrausten päätöksentekoprosessi on pitkä, ja onnistuessaankin vuonna 1995 solmittavat sopimukset vaikuttavat vasta seuraavan vuoden tulokseen. Päättyneenä vuonna olemme tehostaneet kiinteistökantamme hallinnointijärjestelmiä ja ylläpitoa. Markkinatilanteen vilkastumisen vuoksi ennustamme vuokrausasteen kasvavan. Positiivinen kassavirta ja tulos edellyttävät vuokrausasteen kasvun lisäksi hintatason huomattavaakin nousua. Kokonaistarjonnan vähentyessä tämä tullee tapahtumaan. Kiinteistösijoittaminen ja kiinteistöjalostus edellyttävät vankkaa rahoituspohjaa. Castrumin rahoituksen perustan on muodostanut vuonna 1992 yhtiön, sen pääomistajien ja suurimpien rahoittajien välillä solmittu rahoitussopimus, jota täydennettiin päättyneen tilikauden 1994 lopussa. Solmittu uusi sopimus antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet toiminnan vaatiman pitkäaikaisuuden huomioimiseen. Erityisesti Castrumin omistuksessa olevan runsaan tuottamattoman rakennusoikeuden tulosodotukset kohdistuvat tulevaisuuteen. Castrum on yksi neljästä pörssissä noteeratusta kiinteistösijoitusyhtiöstä. Markkinoiden kiinnostus näiden yhtiöiden osakkeisiin on ollut vaatimatonta, hintatason kehitys on ollut heikko ja vaihto vähäinen. Lamavuosina tapahtuneiden muutosten vuoksi kiinteistöjä on runsaasti tilapäisessä omistuksessa. Pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyhtiöt tarjoavat yhden vaihtoehdon näiden järjestelyjen purkamiseksi. Talouden yleinen elpyminen tuo kiinteistöillekin käytön ja palauttaa niiden arvon. Kiinteistönomistajilla on tulevina vuosina perustellut syyt odottaa sijoituksilleen normaalit kriteerit täyttävää tuottoa. Tapani Väljä

7 6 KONSERNIN RAKENNE 85% ABG-projekti Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Kalevankatu 30 Keskustakiinteistö Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM GENERATOR OY Kiinteistöhallinto Jokelan Yrityskeskus Tehdas, Tuusula Vapaalan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Rak m2 R-o m2 16% Malmintorin Tavaratalo Liikehuoneisto, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. 19% Ankkuri Liikehuoneisto, Espoo Rak. 800 m2 Ei r-oik. Ylä-Malmin tori Liikekiinteistö, Helsinki Rak m2 Ei r-oik. CASTRUM OY Emoyhtiö Omistus ja vuokraustoiminta VEDEX OY Konsernihallinto Kirkkoherrantie Myymäläkiinteistö, Helsinki Hangon Bulevardi Liikekiinteistö Hanko Rak. 291 m2 Ei r-oik. Rak m2 Ei r-oik. 4% Sörnäisten Rantatie Huoneisto, Helsinki Rak. 797 m2 Ei r-oik. PEX-projekti Terminaalikiinteistö, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Pohjois-Rintala Hotellitontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2 Tikkurilan Yrityskeskus Tehdas/Varasto, Vantaa Rak m2 R-o krs m2 Konalan Yrityskeskus Toimisto/Varasto, Helsinki Rak m2 R-o krs m2 Karapellontie Toimisto/Varasto, Espoo Rak m2 R-o krs m2 Kappelitie Toimistotalo, Espoo Rak m2 Ei r-o Tonttipaino Tontti, Vantaa Ei rakennuksia R-o krs m2

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 Toimintaympäristö Kuluneena vuonna maamme talous on ollut nousussa ja useimmilla toimialoilla on raportoitu huomattavia kasvulukuja. Suomen liittymisen EU:iin odotetaan omalta osaltaan parantavan taloudellista toimintaympäristöä. Myös toimitilamarkkinoilla tarjolla olevan tilan määrä on kääntynyt laskuun ja vuokrataso on lievästi nouseva. Todellisia muutoksia voidaan kuitenkin odottaa vasta yleisen talouskehityksen alkaessa vaikuttaa investointeihin ja eritoten työllisyyteen. Toimitilapäätöksissä ollaan varovaisia. Pitkien korkojen nousu ja korkokehitykseen liittyvä epävarmuus ovat laimentaneet vuoden alussa virinnyttä kiinteistöjen sijoituskysyntää. Rahoitus Tilikauden aikana Castrumin kassavirta oli edelleen negatiivinen. Yhtiön ja sen rahoittajien kesken solmittu viisivuotinen rahoitussopimus ja siihen liittyvä osakkaiden kassavirtatakaus varmistivat kuitenkin yhtiön maksuvalmiuden. Castrumin, sen rahoittajien ja suurimpien omistajien kesken käydyt neuvottelut johtivat joulukuussa 1994 sopimukseen, jolla vuoden 1992 rahoitussopimusta jatkettiin asti. Järjestelyjen yhteydessä pääomistajat vapautuivat jäljellä olevasta kassavirtatakausosuudesta ja eräistä takausvastuista. Vastavuoroisesti pääomistajat antoivat merkintätakauksen yhtiön 51,968 miljoonan markan vaihtovelkakirjalainalle, jonka liikkeelle laskemisesta ylimääräinen yhtiökokous päätti. Solmittu rahoitussopimus on yhtiön kannalta rahoittaja- ja omistajasuhteita selkeyttävä ja helpottanee yhtiön arviointia sijoituskohteena. Edellä mainittu vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle tilikauden päättymisen jälkeen ja se tuli merkintäaikanaan täysimääräisesti merkityksi. Lainan koko määrästä markkaa maksettiin olemassa olevia saatavia kuittaamalla markkaa ja rahana markkaa. Likviditeetin parantuminen varmistaa yhtiön kyvyn selvitä rahoitussopimuksen sille asettamista velvoitteista. Yhtiö tulee käyttämään vaihtovelkakirjalainasta saamansa varat pitkäaikaisten rahalaitoslainojensa hoitamiseen. Yhtiö voi kuitenkin sijoittaa varat väliaikaisesti korollisiin noteerattuihin arvopapereihin, kuten sijoitustodistuksiin, joukkovelkakirjoihin ja noteerattujen korkorahastojen rahasto-osuuksiin. Kiinteistöpääoma, investoinnit ja vuokraustilanne Castrumin toiminnan painopiste on edelleen ollut vuokraustoiminnassa. Konsernin kiinteistökannassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Investoinnit olivat perusparannusluonteisia tilojen vuokrattavuutta parantavia korjaustöitä. Vuokrausaste pysyi tilikauden aikana kutakuinkin ennallaan ollen tilikauden päättyessä 82 %, mutta toteutunut vuokrataso ei ollut yhtiötä tyydyttävä. Vuokrausasteen kohottaminen edellyttää uusia, suurehkoja sopimuksia, sillä ns. pientilat on lähes täysin vuokrattu. Organisaatio ja henkilöstö Castrum Oy:n kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä ja siihen valitttiin uudelleen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Asko Piekkola sekä jäseniksi toimitusjohtaja Kari Elo, asianajaja Juhani Mäkinen, pankinjohtaja Olli Puntila ja talousjohtaja Pentti Tarkkanen, sekä uutena jäsenenä varatoimitusjohtaja Jorma Ahokas. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut ekonomi Tapani Väljä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 henkilöä (6 henkilöä vuonna 1993) ja emoyhtiön palveluksessa 1 (1). Maksetut palkat olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa ( ) ja konsernin muulle henkilökunnalle markkaa ( ). Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen KPMG Wideri Oy Ab, KHTyhteisö ja Sixten Nyman, KHT. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei tapahtunut tilikauden aikana muutoksia. Castrum on Tamro-konsernin osakkuusyhtiö (osakkeenomistus 49,5 % osakkeista ja äänistä). Osakepääoma ja osakkeen noteeraus Yhtiön osakepääoma on eikä siinä vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuoden 1993 varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet korottaa vuoden aikana päätöksen rekisteröimispäivästä osakepääomaa osakeannein sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainoin enintään 25 miljoonaa markkaa. Päätös rekisteröitiin kaupparekisteriin Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuutusta. Castrum Oy:n osake noteerattiin Helsingin Arvopaperipörssissä. Osakkeen kokonaisvaihto oli vuoden aikana erittäin vähäinen, 705 kappaletta, mikä vastaa 0,01 % osakkeista ja äänistä. Tilikauden tulos ja tulevaisuuden näkymät Castrum-konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli tappiollinen 25,3 miljoonaa markkaa sen ollessa edellisellä tilikaudella -84,9 Mmk. Tulos per osake oli -1,82 mk (-2,87 mk vuonna 1993) ja oma pääoma per osake oli 11,67 mk (13,63 mk vuonna 1993). Emoyhtiön kirjanpidossa on tehty tytäryhtiöosakkeista 245 miljoonan markan arvonalennus.

9 8 Kahtena edellisenä tilikautena Castrum on kirjannut yhteensä 110 miljoonan markan arvonalennukset kiinteistöpääomastaan. Käyttöomaisuuskohteiden kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisen eron arvonalennuskirjaukset on jaksotettu aiempina vuosina vastaamaan rahoitussopimuksen kestoaikaa. Tilikauden lopussa laaditut uudet ulkopuoliset arviot osoittavat kiinteistöomaisuuden arvonlaskun pysähtyneen. Kirjanpitoarvojen ja ulkopuolisten arvioiden välinen arvostusero oli noin 130 miljoonaa markkaa. Tarkasteltuaan ulkopuolisten arvioiden kehityksen, uuden rahoitussopimuksen pidemmän kestoajan ja suunnitelman mukaisten poistojen tekemisen yhteisvaikutusta rahoitussopimuksen voimassaoloajalle, hallitus on katsonut ettei arvonalennuksiin ole tarvetta. Käyttöomaisuuteen kuuluvat Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy:n osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu pörssikurssiin, joka on alle yhtiön itsensä ilmoittaman osakekohtaisen substanssiarvon. Tilikauden lopussa solmitun uuden rahoitussopimuksen seurauksena Castrum-konsernin nettorahoituskulut alenevat ja yhtiön kassavirta paranee kassasta ulos maksettavan korko-osuuden laskiessa. Kun tämän lisäksi huomioidaan yhtiön muiden toimintaedellytysten viimeaikainen parantuminen kiinteistöliiketoiminnan laman tultua jo osittain sivuutettua, on perusteltua odottaa yhtiön osakekohtaisen substanssiarvon nopean laskun taittumista. Yhtiön kassavirta ja tulos ovat lähivuosina nykyisen toiminnan puitteissa negatiiviset. OSAKKAAT OSAKEOMISTUKSEN MUKAAN Osakkeiden Osakkaiden % Osakkeiden % lukumäärä lukumäärä osakkaista lukumäärä osakkeista , , , , , , , , , , , ,84 Yhteensä , ,00 CASTRUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAT Osakkaan nimi Osakkeet Osuus-% osakkeista ja äänistä 1. Oy Tamro Ab ,4 2. Sponfinans Oy ,1 3. Cast-Rixa Oy ,7 4. PMA-kiinteistöt Oy ,4 5. Keskinäinen yhtiö Yrittäjäinvakuutus-Fennia ,3 6. Convector B.V ,6 7. OP-Osake Oy ,0 8. Osuuspankkien eläkekassa ,8 9. OP-Sijoitus Oy ,5 10. Rantanen Olavi ,3 Muut ,9 Yhteensä ,0 Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 200 osaketta, joka on 0,002 % osakkeista ja äänistä.

10 TULOSLASKELMA 9 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto Liikevaihto Kulut Aineet ja tarvikkeet Varaston muutos Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut Kulut yhteensä Käyttökate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista Koneista ja kalustosta Poistot yhteensä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kurssivoitot Kurssitappiot Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Tulos ennen varauksia ja veroja Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Välittömät verot Tilikaudelta 76 Aikaisemmilta tilikausilta Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta Tilikauden tulos

11 10 TASE KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 11 Aineelliset hyödykkeet 12 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

12 11 KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Kertyneet tappiot Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Varaukset Kertynyt poistoero Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Osakaslainat Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Osakaslainat Muut lyhytaikaiset velat

13 12 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI (1 000 mk) EMOYHTIÖ (1 000 mk) Varojen hankinta Tulorahoitus Käyttökate Rahoituksen tuotot ja kulut Verot Tulorahoitus yhteensä Käyttöomaisuuden myyntituotot Pitkäaikaisten velkojen lisäykset Varojen käyttö Suoritukset tytäryhtiöosakkeisiin Investointeihin Pitkäaikaisten velkojen vähennykseen Osingonjako Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutos Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 13 Kirjanpitolain muuttumisen huomiointi Castrum-konsernin tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen uudistettua kirjanpitolakia. Uudistetun kirjanpitolain soveltaminen ei aiheuttanut muutoksia konsernin laskentaperiaatteisiin. Edellisen vuoden tilinpäätöksen luvut on ryhmitelty uudelleen vertailukelpoisiksi päättyneen tilikauden lukujen kanssa. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset kiinteistöyhtiöt mukaan lukien. Konserniin ei sisälly pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsolidoitavia osakkuusyhtiöitä, eikä ulkomaisia tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöosakkeet Konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden omaksi pääomaksi on luettu sidottu ja vapaa oma pääoma. Hankintamenon ja hankintahetken oman pääoman välinen erotus on kohdistettu tytäryhtiöiden maa-alueisiin ja rakennuksiin, koska kaikki hankintahinnat ovat perustuneet omaisuuden käypään arvoon ja varsinaista liiketoimintaa ei ole ostettu. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus sisältää 15 % Kiinteistö Oy Vantaan Alfan, Vantaan Betan ja Vantaan Gamman omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta. Tilikausien pituus Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, kuten korot, vuokrat ja vastikkeet sekä konserniyhtiöiden jakamat osingot ja sisäisten kiinteistökauppojen myyntivoitot on eliminoitu. Samoin on tehty keskinäisille saatava- ja velkasuhteille. Liikevaihto Liikevaihto sisältää kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden vuokra- ja vastiketuotot sekä myyntituotot. Luottotappiot vuokrasaamisista on käsitelty liikevaihdon oikaisuerinä. Kiinteistöomaisuuden arvostus Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. Kirjanpitoarvon ja ulkopuolisten arvioiden välisestä erosta on aiempina vuosina tehty arvonalennuksia. Tilikaudella 1994 arvonalennuksia ei ole tehty. Käyttö-omaisuus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömiin hankintakustannuksiin. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Rakennusten poistot on määritelty kohdekohtaisesti riippuen rakennuksen teknisestä kunnosta, käyttötarkoituksesta, jalostusvaiheesta ja sijainnista. Arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin perustuen on suunnitelman mukaiset poistot tehty tasapoistoina soveltaen seuraavia poistoaikoja: Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto vuotta Muut pitkävaikutteiset menot vuotta Vähäisten omaisuuserien suunnitelmapoistoina on käytetty EVL:n enimmäispoistoja. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä varauksissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuudessa oleviin kiinteistöosakkeisiin on tehty ulkopuolisten arvioiden perusteella arvonalennuksia. Muut periaatteet Konsernin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutuksin eläkevakuutusyhtiössä ja vakuutusmaksut on kirjattu kuluiksi palkkojen suhteessa. Lakisääteisen TELvakuutuksen lisäksi konsernilla ei ole muita eläkejärjestelyjä. Tutkimus- ja kehitysmenojen kaltaiset projektien kehittelykustannukset on kirjattu kuluksi. Vuokraustoimeksiantojen välityspalkkiot on kirjattu samoin kuluksi. Ulkomaanrahanmääräiset erät on arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen kurssiin ja kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan. Tästä poiketen on vuoden 1994 tilinpäätöksessä välittömästi tilinpäätösajankohdan jälkeinen valuuttalainan muuttaminen Suomenmarkkamääräiseksi kirjattu toteutuneeseen kurssiin. Valuuttatermiinejä tai muita johdannaisinstrumentteja ei ole käytetty.

15 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Myyntituotot Vuokratuotot ja vastikkeet Osinkotuotot 40 Oikaisuerät Henkilöstökulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Palkat ja luotoisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kurssierot Emoyhtiön kurssierot sisältävät vuonna 1994 valuuttalainan tmk kurssivoiton, joka on syntynyt arvostettaessa valuuttalaina kurssiin, jolloin laina muutettiin Suomenmarkkamääräiseksi. 6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Emoyhtiö (tmk) Konserniyhtiöiltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituksen tuotot ja kulut sisältävät maksettuja takaus- ja limiittiprovisioita, sekä luotto- ja kiinnitysleimaveroja. 3. Vuokrat Emoyhtiön vuokrakuluihin on kirjattu myös tytäryhtiöille maksetut vastikkeet. 8. Poistot sijoituksista Emoyhtiö on tehnyt tytäryhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvoista kertapoiston yhteensä 245 Mmk. 4. Poistot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Kirjanpidon poistot yhteensä Poistojen erotus Poistoero tilikauden alussa Poistoeron muutos Poistoero tilikauden lopussa Poistoero kohdistuu kokonaisuudessaan rakennuksiin. Kirjanpidolliset poistot on tilikaudella tehty vain niistä rakennuksista ja rakennelmista, joihin ei ole kohdistunut kertynyttä poistoeroa. Mikäli kauden suunnitelman mukainen poisto ylitti kertyneen poistoeron, kirjanpidollisena poistona on käytetty näiden erotusta. 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Arvonalennukset Kiinteistöverot Kiinteistöverot sisältyvät tuloslaskelmassa erään muut kulut. Konserni (tmk) Kiinteistöverot

16 Kiinteistöomaisuuden arvostuserot Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla sekä pääasiassa satunnaisiin kuluihin kirjatuilla arvonalennuksilla. Kiinteistöomaisuuden käyvästä markkina-arvosta on vuosittain laadittu yhtiön ja ulkopuolisten toimesta arvioita. (Mmk) Kirjan Arvio Arvostuspito- käyvästä ero Vuosi arvo arvosta Käyvän arvon määrittäminen riippuu oletuksista, menetelmistä, käyttötarkoituksesta ja laatijasta. Taulukossa esitetyt arviot on tehty tavanomaisin ehdoin vapaaehtoisella kaupalla kohteesta arviointihetkellä saatavasta myyntihinnasta. 12. Käyttöomaisuus Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Koneet ja kalusto Jäännösarvo Lisäykset Vähennykset -2 Jäännösarvo Tilikauden suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Käyttöomaisuuden verotusarvot Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Maa-alueet Rakennukset Osakkeet Tytäryhtiöosakkeet Yhteensä Osakkeet, joilla ei ole vahvistettua verotusarvoa ovat nimellisarvostaan. Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset 866 Vähennykset Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Kertyneet suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo

17 16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 13. Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy % Castrum Generator Oy % Kiinteistö Oy Mäntsälän Teollisuushallit % Kiinteistö Oy Karapellontie 4 C % Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruosilantie % Kiinteistö Oy Pohjois-Rintala % Kiinteistö Oy Vantaan Omega % Kiinteistö Oy Vantaan Epsilon % Kiinteistö Oy Vantaan Lambda % Kiinteistö Oy Vantaan Omigron % Kiinteistö Oy Vantaan Zeeta % Kiinteistö Oy Kuninkaankaari % Kiinteistö Oy Kuninkaankruunu % Kiinteistö Oy Kuninkaanlinna % Kiinteistö Oy Kuninkaanpuisto % Kiinteistö Oy Kuninkaanvala % Castratti Oy % Kiinteistö Oy Kappelitie % Tonttipaino Oy % Tytäryhtiöiden omistamat tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Castrum Generator Oy Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu % Kiinteistö Oy Vantaan Köysikuja % Kiinteistö Oy Vantaan Alfa % Kiinteistö Oy Vantaan Beta % Kiinteistö Oy Vantaan Gamma % CG-Autopaikoitus Oy % Vedex Oy Kiinteistö Oy Ylä-Malmintori % Kiinteistö Oy Kirkkoherrantie % Kiinteistö Oy Hangon Bulevardi % Emoyhtiön omistamat muut osakkeet Suomen Osakekeskusrekisteri Muut 63 Tytäryhtiöiden omistamat muut osakkeet ja osuudet Omistusosuus, nimellisarvo kirjanpitoarvo viimeksi laad. kpl äänivaltaosuus tmk tmk tilinp. muk. tulos Vedex Oy Julius Tallberg-Kiinteistöt Oy ,68 % osakkeista ,89 % äänistä CG-Autopaikoitus, autohalliosakk ,4 % Ylä-Malmintori, pysäköintitalon osakk. 22 4,0 %

18 Saamiset ja velat Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Saamiset konserniyhtiöiltä Lainasaamiset Oman pääoman muutokset Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Osakepääoma tilikauden alussa Tilikauden lopussa Vararahasto Tilikauden alussa Tilikauden lopussa Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa Kertyneet tappiot Tilikauden alussa Tilikauden tulos Tilikauden lopussa Pakolliset varaukset Pakollinen varaus on muodostunut tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksesta. 17. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy kaksi joukkovelkakirjalainaa, yhteensä 80,0 Mmk liikkeelle laskettun 50,0 Mmk:n joukkovelkakirjakainan laina aika on 10 vuotta ja laina maksetaan takaisin kerralla lainaajan päätyttyä. Lainan nimelliskorko on 11,85 % liikkeellelasketun 30,0 Mmk:n joukkovelkakirjalainan laina-aika on 5 vuotta ja laina maksetaan takaisin kerralla laina-ajan päätyttyä. Lainan nimelliskorko on 7,5 %. Molemmilla joukkovelkakirjalainoilla on Suomen Yhdyspankki Oy:n takaus. Rahoitussopimus kattaa luottojen jälleenrahoituksen. 18. Vaihtovelkakirjalaina Emoyhtiön pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy 35,9 miljoonan markan vaihtovelkakirjalaina I/88, joka on laskettu liikkeelle ja jonka laina-aika oli alunperin 6 vuotta. Castrum Oy:n rahoitussopimuksen 1992 yhteydessä lainan ehtoja on muutettu sen haltijoiden suostumuksella siten, että laina erääntyy maksettavaksi ja se on koroton. Ylimääräinen yhtiökokous päätti pidentää laina-aikaa päättymään , ja mikäli velkojen pääomaa ei ole suoritettu eräpäivänä, säilyy vaihto-oikeus voimassa, kuitenkin enintään saakka. Konsernitilinpäätöksessä on eliminoitu konserniyhtiön arvopaperisalkussa oleva lainaosuus. Vaihtovelkakirja oikeutti vaihdossa kappaleeseen Castrum Oy:n osakkeita, ja tilikauden 1995 alussa suoritetun VVK-annin antikorjauksen jälkeen osakkeeseen, jolloin osakkeenvaihtokurssi on 23,60 mk/osake. 19. Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaiset lainat erääntyvät Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli valuuttamääräistä lainaa tmk. Laina muutettiin Suomenmarkkamääräiseksi Osakaslainat Emoyhtiö muut konserniyhtiöt Osakaslainat ovat korottomia. Emoyhtiön osakaslainat kuitattiin vvk-lainan merkinnässä Vapaaehtoisia varauksia vastaava 25 %:n laskennallinen verovelka on 848 tmk. 21. Annetut pantit, takaukset ja muut vastuut Konserni (tmk) Emoyhtiö (tmk) Omien sitoumusten vakuudeksi Kiinnitykset kiinteistöihin Muut kiinnitykset Muut pantit Muut vastuut Takaukset muiden puolesta

19 18 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Mmk 28,0 31,5 59,8 100,0 361,2 Palkat Mmk 1,4 1,3 2,1 3,5 3,4 Käyttökate Mmk 13,8 13,7 6,4-25,3 44,5 % liikevaihdosta 49,3 43,5 10,8 negat. 12,3 Liiketulos Mmk 2,4 2,1-14,2-35,4 40,9 % liikevaihdosta 8,6 6,7 negat. negat. 11,3 Suunnitelman mukaiset poistot Mmk 11,4 11,5 20,6 10,0 3,6 Nettorahoituskulut Mmk -26,1-39,4-51,3-61,4-54,0 % liikevaihdosta 93,2 125,1 85,7 61,4 15,0 Tulos ennen satunnaisia eriä Mmk -23,7-37,2-65,5-96,8-13,1 % liikevaihdosta negat. negat. negat. negat. -3,6 Tulos ennen varauksia ja veroja Mmk -25,3-84,9-106,8-96,7-13,5 % liikevaihdosta negat. negat. negat. negat. negat. Koroton vieras pääoma Mmk 66,0 55,1 25,1 18,2 67,4 Korollinen vieras pääoma Mmk 359,8 370,3 388,8 423,6 420,3 Oma pääoma ja varaukset Mmk 151,7 177,1 262,1 369,5 410,3 Taseen loppusumma Mmk 580,7 596,2 679,2 811,3 897,2 Oman pääoman tuotto-% 14,1-16,7-20,8-25,6-3,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,5 0,5-1,9-4,3 5,0 Omavaraisuusaste % 26,7 30,2 39,1 45,5 45,6 Verot Mmk 0,1 0,1 0,6 3,0 0,5 Osinko *) Mmk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Mmk 0,2 1,1 7,7 42,9 82,0 % liikevaihdosta 0,6 3,4 12,9 42,9 22,7 Henkilöstö tilikauden lopussa kpl Osakepääoma Mmk 129,9 129,9 129,9 129,9 357,7 Osakkeet kauden lopussa kpl , , , , ,8 Osakkeet keskimäärin kpl , , , , ,8 Osakkeet + vaihtovelkakirjalaina kpl , , , , ,4 Sidotut osakkeet, nimellinen määrä kpl , , ,4 Sidotut osakkeet, osakeantikorjattuna keskimäärin kpl , , ,5 Vapaat osakkeet, nimellinen määrä kpl , , ,4 1735, ,4 Vapaat osakkeet, osakeantikorjattuna keskimäärin kpl , , ,4 1728, ,4 Osakeannit Mmk 58,4 - uusmerkintä Mmk 58,4 - emissiovoitto Mmk 0,0 Tulos/osake mk -1,82-2,87-5,09-8,08-1,12 Tulos/osake laimennusvaikutuksella mk -1,70-2,67-4,73-7,49-1,06 Oma pääoma/osake, sidottu osake mk 20,17 28,44 34,45 Oma pääoma/osake, vapaa osake mk 11,67 13,63 20,17 28,44 43,36 Osinko/osake *) mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nimellisosinko/osake mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nimellisosinko/osake (osinkoon oikeutetuille osakkeille) mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osinko/tulos % Efektiivinen osinkotuotto-%, sidottu osake Efektiivinen osinkotuotto-%, vapaa osake Hinta/voitto (P/E) osake *) Tilikausi 1994: hallituksen ehdotus

20 Osakkeen keskikurssi, sidottu osake 4,10 38,61 38,36 Osakkeen keskikurssi, vapaa osake 5,78 4,94 3,90 48,39 48,51 Vuoden ylin kurssi, sidottu osake 15,00 38,71 38,71 Vuoden alin kurssi, sidottu osake 3,00 35,41 27,60 Kurssi tilikauden lopussa, sidottu osake 5,00 38,40 38,71 Vuoden ylin kurssi, vapaa osake 7,10 5,00 15,00 48,72 49,10 Vuoden alin kurssi, vapaa osake 2,50 4,25 3,00 48,35 38,53 Kurssi tilikauden lopussa, vapaa osake 2,00 2,00 5,00 48,35 48,72 Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa Mmk 26,0 26,0 65,0 516,8 461,4 Vaihto, sidottu osake kpl 2,6 20,1 850,3 Vaihto, vapaa osake kpl 0,7 26,8 0,0 1,6 177,3 Vaihtuvuus, sidottu osake % 0,0 0,2 14,4 Vaihtuvuus, vapaa osake % 0,0 0,2 0,0 0,1 14,4 Pörssivaihto, sidottu osake Mmk 0,0 1,3 54,3 Pörssivaihto, vapaa osake Mmk 0,0 0,1 0,0 0,1 11,4 KURSSIKEHITYS , MK VAIHTO , KPL '88 '89 '90 '91 '92 '93 ' '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 Sidottu osake Sidottu osake Vapaa osake Vapaa osake Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Oma pääoma/osake, mk * = Oma pääoma + varaukset + poistoero Kauden lopun osakemäärä Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut + muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% = Keskimääräinen sijoitettu pääoma x 100 Osinko/osake, mk = Nimellisosinko/osake Osakeantikerroin Tulos ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot Oman pääoman tuotto-% = Oma pääoma + vähemmistön osuus + varaukset (keskimäärin) Omavaraisuusaste, % = Taseen oma pääoma + vähemmistön osuus + varaukset Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 x 100 Tilikauden osinko Osinko/tulos, % = Tulos ennen satunnaisia eriä Efektiivinen osinkotuotto, % * = Osinko/osake Pörssikurssi /osakeantikerroin P/E-luku * = Pörssikurssi /osakeantikerroin Tulos/osake x 100 Tulos/osake, mk * = Tulos ennen satunnaisia eriä - vastaavat verot - vähemmistön osuus Osakkeet keskimäärin Vaihtuvuus, % = Pörssivaihto, kpl Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä x 100 * Esitetyistä tunnusluvuista tähdellä merkityt ovat osakeantikorjattuja.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Toiminnan tunnuslukuja. Käyttökate 1988-1995. Liiketulos 1988-1995

Toiminnan tunnuslukuja. Käyttökate 1988-1995. Liiketulos 1988-1995 Vuosikertomus 1995 Toiminnan tunnuslukuja 1995 Tulos/osake m k -1,89 Oma pääoma/osake m k 8,9 Omavaraisuusaste % 2,5 Kiinteistöpääoma Mmk 5 4 2 Rakennukset m 2 18 556 Rakennusoikeus m 2 183 622 Vuokrausaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 17 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 22 OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET 1988-1997 23

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 17 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 22 OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET 1988-1997 23 Castrum VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ KIINTEISTÖJALOSTUSYHTIÖ CASTRUM 2 HALLINTO 6 KONSERNIN RAKENNE 7 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 8 TOIMITILAMARKKINAT 9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot