Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1

2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA 4 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 5 5. ASIAKKAAT JA MYYNTI 5 6. KUSTANNUKSET 6 7. VEDENHANKINTA 7 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS 8 9. VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO KEMIÖNSAAREN VEDEN TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIN OHJEIDEN MUKAAN INVESTOINNIT KÄYTTÖBUDJETIN TOTEUTUMINEN RAHOITUSANALYYSIN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA YHTEENVETO, ANALYYSI JA AVAINLUVUT KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN JA INVESTOINTIKEHYKSEN KÄSITTELY TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 31 2

3 1. TOIMINTAIDEA Kemiönsaaren Veden tehtävänä on hoitaa vesihuoltopalvelut toiminta-alueellaan sekä palvella asiakkaitaan. Tehtävä käsittää mm. juomaveden toimittamisen kuluttajille sopimuksessa mainituin ehdoin sekä kiinteistöjen tuottamien jätevesien johtamisen puhdistettavaksi puhdistamoille, puhdistamoiden lupaehtojen mukaisesti. Toimivat vesihuoltopalvelut ylläpitävät asiakkaiden toimintaedellytyksiä, terveyttä ja elämänlaatua. Kemiönsaaren Veden toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, minkä vuoksi kuluttajilta peritään käyttö- ja pääomakustannusten kattamiseksi mm. seuraavia maksuja: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu sekä lietteen vastaanottomaksu. Tuloilla on katettava niin käyttö- kuin pääomakustannukset. 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS Vesihuoltopalvelut ovat olennainen osa yhteiskunnan peruspalveluja. Puhtaan veden saanti ja jätevesien tehokas poisjohtaminen ja puhdistaminen ovat ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Kemiönsaaren Veden toiminta-alueen piiriin kuuluu noin ihmistä, jotka muodostavat asiakassuhdetta. Näistä 190 on vapaa-ajan kiinteistöjä. Viides toimintavuosi oli tapahtumarikas. Vuoden aikana hoidettiin kuntoon kolme isoa ja muutama pienempi vesiverkoston vesivuoto, mutta enimmäkseen vesihuolto toimi hyvin. Laskuttamattoman veden osuus on kuitenkin edelleen liian iso; sen osuus on noussut 25,6 prosenttiin. Kevään sulamisvedet ja syksyn runsaat sateet aiheuttivat jälleen haasteita jätevedenpuhdistamoille, jotka joutuivat vastaanottamaan suuria määriä vuotovesiä. Laskuttamattoman jäteveden osuus oli noin 37,6 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Tämä pintavesi nostaa puhdistamojen kustannuksia, samalla kun puhdistuksessa ei päästä optimaalisiin tuloksiin, kun suuria määriä ojavettä joudutaan puhdistamaan. Vuoden aikana jätevesiverkostossa on korjattu noin 15 vuotokohtaa. Vuoden aikana muutama uskollinen työntekijä jäi eläkkeelle ja uusia työntekijöitä on palkattu ja perehdytetty työhön. Työtehtäviä on järjestelty uudelleen, niin että henkilökunnalla on nyt paremmat mahdollisuudet erikoistua joko vesilaitokseen, jätevedenpuhdistamoon tai verkostoon. Päivystysrengas, joka mahdollistaa käytön 24/7-valmiuden, on muutoksista huolimatta toiminut hyvin. Kaikki ovat ottaneet vastuuta, ja päivystysrenkaaseen osallistuneet henkilöt ansaitsevat kaikki suuren kiitoksen työpanoksestaan. Kemiönsaaren kunnan vesihuoltopalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen jatkui vuoden aikana. Björkbodan ja Kemiön välisten vesi- ja jätevesilinjojen rakentaminen aloitettiin ja Björkbodan Taalintehtaan välisestä osuudesta tehtiin hankinta. Tyskaholmenin puhdistamon asemakaavoitus aloitettiin ja kosteikkoselvitys saatiin valmiiksi vuoden aikana. Valtuusto päätti kosteikkokysymyksen lopullisesta lakkauttamisesta. Tyskaholmenin puhdistamon ympäristölupahakemus uusittiin. Vuoden lopussa aloitettiin myös Långdalenin alueen kunnallistekniikan laajentaminen. Vuoden aikana investointeja toteutettiin 0,78 miljoonan euron edestä (netto). Investointitalousarvio alittui eurolla. Investointien toteutus ja käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä suuren työpanoksen. Vuoden 2013 tilinpäätös näyttää pientä euron ylijäämää, mikä tarkoittaa, että yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä on nyt euroa. Taloussuunnitelman mukaan ylijäämä tarvitaan kokonaisuudessaan isojen kertapoistojen kattamiseksi vuonna Hyvä tulos on seurausta tiukasta rahankäytöstä, lisääntyneestä asiakasmäärästä ja suotuisasta korkokehityksestä. 3

4 Vuosi on ollut aktiivinen ja monipuolinen, ja Kemiönsaaren Veden toiminta ja talous ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Lopuksi haluan kiittää henkilökuntaa heidän ammattitaitoisesta työpanoksestaan sekä johtokuntaa heidän tekemästään työstä. Kemiönsaarella 5. maaliskuuta 2014 Roger Hakalax Toimitusjohtaja Kemiönsaaren Vesi 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA Kemiönsaaren Vedellä on kaksi huoltomiestä jotka hoitavat tuotantorakennuksia, yksi huoltomies joka huoltaa pumppaamoja sekä yksi huoltomies joka vastaa linjanrakennuksesta ja yleisestä kunnossapidosta. Työvoiman vahvuutta lisätään työnjohtajalla (50 %), joka osallistuu käytännön työhön. Hallinnossa työskentelee tekninen suunnittelija (50 %), joka hoitaa mm. valvontatehtäviä sekä maanomistajalupa- ja rakennuttajatehtäviä, sekä laskuttaja, toimistosihteeri (50 %) ja toimitusjohtaja (50 %). Työvoiman vahvuus on näin ollen seitsemän henkilöä. Tarvittaessa voidaan ostaa suurempi työpanos kunnan yhdyskuntatekniseltä osastolta; kokonaistyövoima saadaan tarvittaessa nopeasti kaksinkertaistettua. Henkilökunta on vuoden aikana osallistunut eri koulutustilaisuuksiin ja kursseihin. Kemiönsaaren Veden tj. Roger Hakalax on toiminut luennoitsijana vesihuoltoasioissa valtakunnallisella tasolla mm. Suomen vesilaitosyhdistykselle (VVY), jonka talous- ja hallintoryhmän jäsen hän on neljättä vuotta. Kemiönsaaren Veden johtokuntaan kuului vuoden 2013 lopussa seuraavat viisi henkilöä: Lars Nummelin, Brita Drugge, Veijo Lücke, puheenjohtaja Daniel Wilson sekä Malin Nurmi. 4

5 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vesihuoltolaitoksen talous on hyvin pääomavaltaista toimintaa. Käyttötulot ja kustannukset ovat kuitenkin yleensä kohtalaisen ennakoitavissa, mikä helpottaa tulevaisuuden arviointia. Kemiönsaaren Veden toiminta on viime vuosina kehittynyt oikeaan suuntaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Seuraavat seikat vaikuttavat toiminnan talouteen tulevaisuudessa: - Liittymismaksut muodostavat pienemmän osan tuloista. - Investointitaso laskee selvästi poistotason alle 2016, mikä mahdollistaa lainojen lyhentämisen. - Poistot lisääntyvät vuonna Isot kertapoistot vuonna 2015, kun kaksi puhdistamoa suljetaan. - Korot alkavat nousta lähivuosina. - Valtio korottaa alv:tä. - Taksa on sopeutettava muuttuneisiin olosuhteisiin vuosina 2015 ja ASIAKKAAT JA MYYNTI Vuoden aikana vettä myytiin yli m 3 ( 10,5 %), samalla kun m³ jätevettä ( 5,4 %) vastaanotettiin käsiteltäväksi. Myyty määrä on pienempi kuin edellisvuonna. Syynä on toisaalta lukemaajankohta, toisaalta se, että osa isoista asiakkaista on käyttänyt vähemmän vettä kuin aiempina vuosina. Vuoden aikana myytiin 39 vesiliittymää, 35 jätevesiliittymää ja 2 hulevesiliittymää. Tämä on talousarvion mukaisesti. Kemiönsaaren Vedellä oli asiakassopimusta Liittymismaksujen osuus liikevaihdosta on laskenut aiemmista vuosista eli 30 prosentista 14 prosenttiin. Tämä tekee taloudesta vähemmän haavoittuvan. Liittymismaksut kattavat tällä hetkellä % uusien alueiden laajennuskustannuksista liittymisajankohtana. Investointikustannukset merkitään noin 30 vuoden ajanjaksolle poistoina. Merkittävä osa vesihuoltolaitoksen kustannuksista on kiinteitä. Siksi on tärkeää, että suuri osa tuloista on kiinteitä, kuten perus- ja liittymismaksut. Lietteenkäsittelystä saatavat tulot ovat kasvaneet yli 60 prosenttia sen seurauksena, että kunta on päättänyt siirtyä kunnallisesti järjestettyyn lietteenkeräykseen. 5

6 Kemiönsaaren Veden viidennen toimintavuoden liikevaihto oli suunnilleen talousarvion mukainen, euroa, mikä on noin euroa budjetoitua vähemmän (ulkoiset tulot). 6. KUSTANNUKSET Talousarvion toteutuman mukaan käyttökustannukset olivat budjetoitua selvästi pienemmät, toisin sanoen euroa pienemmät (summa sisältää sisäiset palvelut). Alituksen taustalla oli mm. arvioitua pienemmät henkilöstökustannukset, tiukka käyttötalouden pito sekä se, ettei käyttötaloudessa tapahtunut suurempia yllätyksiä. Myös korkokulut olivat edellisvuoden korkokuluja sekä budjetoitua pienemmät. Leasingautot on erittäin kallis tapa varustaa henkilökunta autoilla, mikä näkyy muiden kustannusten nousuna. Autojen ostaminen olisi pitkällä aikavälillä edullisempi vaihtoehto vesihuoltolaitokselle. Siksi laitokselle ostettiin vuoden aikana pieni, käytetty kuorma-auto. 6

7 Yksi tulevaisuuden suurista haasteista on velkataakka, joka on 4,2 kertaa suurempi kuin liikevaihto! Kasvavat lainanhoitokulut ovat tulevaisuudessa liikelaitoksen suurin taloudellinen riskitekijä. Osa lainoista on kuitenkin sidottu kiinteään korkoon, mikä hillitsee mahdollista korkojen nousua. Pitkällä tähtäimellä, strategisten investointien jälkeen, on tärkeää kiinnittää huomiota velkataakkaan. Pääomakustannukset, toisin sanoen korot, poistot ja korvaus pääomasta muodostavat 48 % ja käyttökustannukset 52 % kokonaiskustannuksista. Suurimmat käyttökustannuserät ovat ostopalvelut 18 % (sisältää mm. sähkön), työ 17 % ja palvelut 16 %. Muut erät ovat suhteellisen pieniä. Vuonna 2013 osa hallinnon palkkakustannuksista kirjattiin investointeihin, mikä vähensi käytön palkkakustannuksia. 7. VEDENHANKINTA Sekä Kårkullan että Nordanån pohjavesilaitokset ovat toimineet hyvin ja vuoden aikana niitä kuormitettiin ympäristölupiensa puitteissa. 7

8 Taulukossa esitellään pumpatut vesimäärät vesilaitosta kohden, niiden käyttö- ja poistokulut sekä laskettu yksikköhinta, jossa on otettu huomioon vuotovedet ja kustannukset on jaettu myytyä vesikuutiometriä kohden. Vesi m³/vuosi m³/vrk /vuosi /m³ kesk. /m³ Björkbodan osuuskunta Kårkullan vesilaitos ,83 Nordanån ja Skinnarvikin vesilaitokset ,36 Taalintehtaan pintavesilaitos Puhdistettu, m³ ,48 Myyty, m³ ,65 *) Kemiönsaaren Vesi ostaa tarvittaessa vettä Björkbodan vesiosuuskunnalta. Pääoman korkoja ja korvauksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamo Kemiönsaaren Veden suurin jätevedenpuhdistamo, Tyskaholmenin puhdistamo, otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa. Laitos toimii hyvin ja se on puhdistanut jätevedet suunnilleen ympäristölupansa mukaisesti, joitain asioita lukuun ottamatta. Suurin haaste laitokselle on typenpoisto, joka vaikeutuu prosessiveden lämpötilan laskiessa alle 12 asteen. Toinen asia, joka aiheuttaa käyttöongelmia, on vuotovesi. Vuoden 2013 käytettiin työaikaresursseja tuotantolaitoksen käyttötapoihin sekä koneiden ja laitteistojen ylläpitoon. Tämä näkyy selvästi vuoden 2013 jälkipuoliskon parantuneessa tuloksessa. Lietelinko reistaili keväällä 2013, minkä seurauksena suuri määrä ravinteita ja kiinteää ainesta kiersi pitkään puhdistamon prosessissa. Tämä heikensi myös puhdistustulosta. Yksi näytteenottokerta tapahtui juuri tämän yhteydessä. Muuten prosessi on toiminut hyvin. Ohitukset on voitu välttää ja puhdistamon biologisen osan nitrifiointi on toiminut hyvin koko vuoden, veden alhaisesta lämpötilasta huolimatta. Tämän todistavat hyvät typenpoistotulokset. 8

9 Tyskaholmenin puhdistamo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja-arvo CODCr Käsitelty vesi mg/l Puhdistusaste % BOD7ATU Käsitelty vesi mg/l 2,9 1,6 6, Puhdistusaste % kok.p Käsitelty vesi mg/l 0,065 0,082 0,05 0,36 *) 0, Puhdistusaste % KA Käsitelty vesi mg/l 4,4 3,4 4,3 15 *) Puhdistusaste % Käsitelty vesi mg/l N Puhdistusaste % Björkboda Lås Oy:n prosessivedenpuhdistamo Björkboda Lås Oy on toimittanut arvioitua vähemmän jätevettä Kemiönsaaren Veden Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamoon vuoden 2013 aikana. Kemiön jätevedenpuhdistamo Vuonna 1981 rakennettu Kemiön jätevedenpuhdistamo on toiminut huomattavasti ympäristölupaansa paremmin. Kemiönsaaren Vesi on jo vuoden 2007 syksyllä hakenut uutta ympäristölupaa puhdistuslaitokselle, mutta ympäristölupa ei ole edennyt Kemiönsaaren Veden keskittämissuunnitelmista johtuen. Puhdistamo on huonossa kunnossa ja voidaan perustellusti todeta, että puhdistamo on tullut tiensä päähän, minkä vuoksi laitos on jatkuva riskitekijä. Puhdistamon puhdistustulos on kuitenkin taas ollut hyvä vuonna 2013, lukuun ottamatta typenpoistoa. Kemiön jätevedenpuhdistamo pienine pääoma- ja käyttökustannuksineen puhdistaa jätevedet erittäin kustannustehokkaasti (0,56 /m³). 9

10 Kemiön puhdistamo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja arvo CODCr Pitoisuus läht. vedessä mg/l Puhdistusaste % BOD7ATU Pitoisuus läht. vedessä mg/l ,8 7,9 5,9 15 Puhdistusaste % kok.p Pitoisuus läht. vedessä mg/l 0,7 0,76 0,4 0,44 0,46 1 Puhdistusaste % KA Pitoisuus läht. vedessä mg/l Puhdistusaste % Pitoisuus läht. vedessä mg/l N Puhdistusaste % Lammalan jätevedenpuhdistamo Lammalan puhdistamo on toiminut edellisvuosia paremmin; asetetut lievät ympäristölupavaatimukset täyttyivät lähestulkoon. Puhdistustulos on herkkä sisään tulevan veden määrien vaihtelulle eli vuotovesistä aiheutuu suoraan käyttöhäiriöitä, jotka heikentävät puhdistustulosta. Laitosta on huollettu jatkuvasti ja se on ollut aiempaa enemmän valvonnan alla, mikä on vähentänyt käyttökatkoksia. Puhdistustulos ilmenee seuraavasta taulukosta. 10

11 Lammalan Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja arvo puhdistamo Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l CODCr Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l BOD7ATU Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l 7,6 3,9 2,7 6,6 2,6 0.7 kok.p Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l KA Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l N Puhdistusaste % Taulukossa on esitetty puhdistetut jätevesimäärät puhdistuslaitoksittain sekä laitosten käyttö- ja poistokustannukset. Näiden lukujen perusteella on laskettu puhdistamoiden käyttökulut puhdistettua kuutiometriä kohden. Taulukosta ilmenee selkeästi myös vuotoveden eli verkostoon vuotavan veden merkitys. Jätevesi tulisi hinnoitella nykyistä korkeammaksi suhteessa puhtaaseen veteen. m³/vuosi m³/vrk /vuosi /m³ kesk. /m³ Tyskaholmenin puhdistamo ,44 Kemiön puhdistamo ,56 Lammalan puhdistamo ,75 Puhdistettu, m³ ,35 Myyty, m³ ,17 Pääoman korkoja ja korvauksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 9. VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO Kemiönsaaren Veden vesi- ja jätevesiverkosto on erittäin pitkä suhteessa asiakasmäärään ja myytyihin vesimääriin. Vuonna 2013 vesiverkostoa laajennettiin noin 6 km (+ 3,1 %) ja jätevesiverkostoa noin 6 km (+ 3,6 %). Kemiönsaaren Vesi vastaa myös 391 pumppaamosta, joista 68 on linja- tai aluepumppaamoja. Verkoston toiminnan valvonnan helpottamiseksi valvontajärjestelmän rakentamista on jatkettu vuoden aikana. Automaatiojärjestelmä takaa suuremman käyttövarmuuden, sillä mahdolliset viat aiheuttavat automaattisesti hälytyksen, joka yhdistyy eteenpäin valvontatietokoneille ja päivystäjälle, joka korjaa vian. Seuraava automaatiojärjestelmää kuvaava kaavio on Nordanån vesilaitoksen ja Skinnarvikin vedenottamon prosessikuva. Kuvasta ilmenee mm. käynnissä olevat pumput, virtaukset, vikailmoitukset, paine, vesisäiliön vesimäärä, pumpatut määrät, suuntaukset ym. Automaatiojärjestelmän kautta pumppuja voidaan käynnistää ja sulkea sekä vedenpuhdistusprosessin toimintaedellytyksiä muuttaa. 11

12 Osa-alue Linja P Kiinteistö P Yhteensä Paineenkorotus Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd Yhteensä Vesiverkosto Rak Jätevesiverkosto Rak

13 10. KEMIÖNSAAREN VEDEN TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIOHJEIDEN MUKAAN SITOVAT TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Selvitys viemärin hukkavedestä Tavoitetaso/seuranta Pienempi hukkaveden määrä Västanfjärdin osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Lammalassa tehty savukokeita v. 2013, mutta ongelmakiinteistöjä ei ole vielä hoidettu kuntoon. Pienempi hukkaveden määrä Kemiön osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Visuaalinen kartoitus tehty ja joitain vuotavia viettokaivoja hoidettu kuntoon v Pienempi hukkaveden määrä Dragsfjärdin osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Tordalenissa tehty savukokeita ja kymmenisen viettokaivoa on hoidettu kuntoon eri puolilla verkostoa v Vähintään 100 kiinteistön liittäminen verkostoon (vähintään 35 kiinteistöä vuodessa). Kehotetaan toiminta alueiden kiinteistöjä liittymään vesihuoltoverkostoon. Lainataakan vähentäminen Alijäämän kertyminen Osa kiinteistöistä Östanån, Jordbron, Genbölen ja Långdalenin alueilla liitetään. / Vuonna 2013 liitettiin 40 kiinteistöä verkostoon. Kiinteistönomistajille lähetetty kehotuskirjeet. Lainataakka alkaa laskea vuodesta 2016 / tehdyn talousarvion ja suunnitelman mukaan Kemiönsaaren Veden lainataakka alkaa laskea 2016 johtuen siitä, että suuret investoinnit on tehty ja taksaa on tarkistettu. Taloussuunnitelmakaudella ei muodostu lisää alijäämää / 2013 muodostui euron ylijäämä. AVAINLUVUT Suoritukset TP09 TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Asiakasmäärä Veden hinta, 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 /m³ Jäteveden hinta, /m³ 1,8 2,3 2,3 2,5 2,8 2,8 Myyty vesi (1 000 m³) Myyty jätevesi (1 000 m³) Mittarit Myyty vesi, m³/m putkea 1,44 1,31 1,08 1,18 1,03 Myyty jätevesi, m³/m putkea 1,73 1,61 1,35 1,45 1,32 Lainaa/asiakas

14 10.1 INVESTOINNIT 2013 VV-verkoston kaukovalvonta Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Ylävesisäiliön saneeraus Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Vesilinjat ja liittymät toiminta-alueella Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Jätevesilinjat ja liittymät toiminta-alueella Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Veden ja jäteveden suunnittelu uusille kaava-alueille Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Långdalenin toiminta-alueen vesiverkosto Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Vesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, vesilinja Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno

15 Jätevesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, jätevesilinja Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Nivelax-Björkboda, siirtoviemärin suunnittelu Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Tyskaholmenin puhdistamo Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Jätevesiverkoston vuotoveden saneeraus Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Långdalenin toiminta-alueen jätevesiverkosto Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Vesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Jätevesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno

16 KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOS Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno ANALYYSI VV-verkoston kaukovalvonta Työlle budjetoituja määrärahoja ei tarvittu muiden töiden myöhästymisen takia. Toiminta-alueen vesiliittymät Kiinteistöjen liittäminen vuoden aikana vaati laskettua vähemmän linjojen vetämisiä. Toiminta-alueen jätevesiliittymät Analyysi on sama kuin vesiverkoston kohdalla. Vesi- ja jätevesiverkoston suunnittelu uusille kaava-alueille Kunnan kaavoitus ei edennyt niin pitkälle, että vesi- ja jätevesiverkoston suunnittelua olisi tarvittu. Långdalenin toiminta-alueen vesiverkosto Työ aloitettiin myöhäisessä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi määrärahat alittuivat. Työ jatkuu vuonna Vesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, vesilinja Työ etenee arvioitua nopeammin toiminnallisen urakoitsijan ansiosta ja työn ensimmäinen osa valmistuu kesällä Jätevesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, jätevesilinja Työ etenee arvioitua nopeammin toiminnallisen urakoitsijan ansiosta ja työn ensimmäinen osa valmistuu kesällä Asemakaavoitus Nivelax Björkboda Suunnittelu valmistui vasta loppuvuodesta 2013, vaikka työ oli budjetoitu vuodelle Tyskaholmenin puhdistamo Ympäristölupahakemusta varten on tehty budjetoitua perusteellisempia esitutkimuksia ja avustusmaksuhakemusta ei ole vielä tehty. Tämän vuoksi määrärahat ylittyivät. Jätevesiverkoston vuotovesisaneeraus Vuoden aikana suuri osa aikaresursseista on käytetty kunnan isoon laskuputkeen Taalintehtaalla, mikä on johtanut siihen, että jätevesiverkostosta on tutkittu suunniteltua pienempi osa. Kunnan oma henkilöstö on kuitenkin korjannut noin 15 sisäänvuotokohtaa omin voimin. Långdalenin toiminta-alueen jätevesiverkosto Työt aloitettiin myöhäisessä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi määrärahat alittuivat. Työ jatkuu vuonna Vesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Rakentaminen saatiin valmiiksi syksyllä 2012, mutta vuoden aikana tehtiin muutama isompi lisätyö. 16

17 Jätevesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Rakentaminen saatiin valmiiksi syksyllä 2012, mutta vuoden aikana tehtiin muutama isompi lisätyö. Yhteenveto Kunnanvaltuuston asettama nettoinvestointikatto alittui eurolla, minkä vuoksi nettoinvestointi oli euroa KÄYTTÖBUDJETIN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2013 TULOSLASKELMA Talousarvio Tilinpäätös Poikeama % Liikevaihto , , ,23 99,5 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,81 93,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,62 89,2 Palvelujen ostot , , ,67 97,0 Materiaalit ja palvelut , , ,29 94,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,73 100,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,73 100,8 Liiketoiminnan muut kulut , , ,19 878,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,67 88,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 161,72-161,72-100,0 Muut rahoitustuotot 2 000, , ,23-100,0 Kunnalle maksetut korkokulut 0, , ,40-100,0 Muille maksetut korkokulut , , ,59 64,2 Korvaus peruspääomasta , ,00 989,00 104,3 Muut rahoituskulut 0,00-185,80 185,80-100,0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia e , , ,67 10,1 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , ,67 10,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 548,08 98,5 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , ,59-100,0 17

18 10.3 RAHOITUSANALYYSIN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio TA- Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama muutos lopullinen Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,73 Rahoitustuottot ja -kulut , ,34 Toiminnan rahavirta , ,40 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,44 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta , ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,88 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta , ,47 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta , ,52 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta , ,13 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,74 Korottomien velkojen muutos muilta , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,12 Rahavarojen muutos , ,00 18

19 11 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,59 Palvelujen ostot , ,53 Materiaalit ja palvelut , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 161,72 207,07 Muut rahoitustuotot 5 533, ,95 Kunnalle maksetut korkokulut , ,34 Muille maksetut korkokulut , ,78 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut 185,80 148,71 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia e , ,72 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,72 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,21 % 5,64 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,51 % 8,52 % Voitto, % -0,20 % 17,96 % 19

20 12 TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,28 Rakennukset , ,38 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,20 Koneet ja kalusto 0, ,34 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 85,02 26,40 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,53 Saamiset , ,53 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,53 VASTAAVAA , ,21 20

21 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 OMA PÄÄOMA , ,67 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA , ,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,81 Lainat kunnalta , ,81 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,00 Siirtovelat Pitkäaikainen , ,70 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,48 Lainat kunnalta , ,52 Lainat julkisyhteisöiltä , ,39 Ostovelat , ,55 Korottomat velat kunnalle 0,00 0,00 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,34 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikainen , ,94 VIERAS PÄÄOMA , ,64 VASTATTAVAA , ,21 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,94 % 32,05 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 406,79 % 336,96 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), ,40 105,24 Lainankanta 31.12, , ,88 Lainasaamiset 31.12, ,00 0,00 21

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2012 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2012 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2012 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAIDEA 3 TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 ORGANISAATIO JA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot