Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1

2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA 4 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 5 5. ASIAKKAAT JA MYYNTI 5 6. KUSTANNUKSET 6 7. VEDENHANKINTA 7 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS 8 9. VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO KEMIÖNSAAREN VEDEN TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIN OHJEIDEN MUKAAN INVESTOINNIT KÄYTTÖBUDJETIN TOTEUTUMINEN RAHOITUSANALYYSIN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA YHTEENVETO, ANALYYSI JA AVAINLUVUT KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN JA INVESTOINTIKEHYKSEN KÄSITTELY TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 31 2

3 1. TOIMINTAIDEA Kemiönsaaren Veden tehtävänä on hoitaa vesihuoltopalvelut toiminta-alueellaan sekä palvella asiakkaitaan. Tehtävä käsittää mm. juomaveden toimittamisen kuluttajille sopimuksessa mainituin ehdoin sekä kiinteistöjen tuottamien jätevesien johtamisen puhdistettavaksi puhdistamoille, puhdistamoiden lupaehtojen mukaisesti. Toimivat vesihuoltopalvelut ylläpitävät asiakkaiden toimintaedellytyksiä, terveyttä ja elämänlaatua. Kemiönsaaren Veden toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, minkä vuoksi kuluttajilta peritään käyttö- ja pääomakustannusten kattamiseksi mm. seuraavia maksuja: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu sekä lietteen vastaanottomaksu. Tuloilla on katettava niin käyttö- kuin pääomakustannukset. 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS Vesihuoltopalvelut ovat olennainen osa yhteiskunnan peruspalveluja. Puhtaan veden saanti ja jätevesien tehokas poisjohtaminen ja puhdistaminen ovat ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Kemiönsaaren Veden toiminta-alueen piiriin kuuluu noin ihmistä, jotka muodostavat asiakassuhdetta. Näistä 190 on vapaa-ajan kiinteistöjä. Viides toimintavuosi oli tapahtumarikas. Vuoden aikana hoidettiin kuntoon kolme isoa ja muutama pienempi vesiverkoston vesivuoto, mutta enimmäkseen vesihuolto toimi hyvin. Laskuttamattoman veden osuus on kuitenkin edelleen liian iso; sen osuus on noussut 25,6 prosenttiin. Kevään sulamisvedet ja syksyn runsaat sateet aiheuttivat jälleen haasteita jätevedenpuhdistamoille, jotka joutuivat vastaanottamaan suuria määriä vuotovesiä. Laskuttamattoman jäteveden osuus oli noin 37,6 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Tämä pintavesi nostaa puhdistamojen kustannuksia, samalla kun puhdistuksessa ei päästä optimaalisiin tuloksiin, kun suuria määriä ojavettä joudutaan puhdistamaan. Vuoden aikana jätevesiverkostossa on korjattu noin 15 vuotokohtaa. Vuoden aikana muutama uskollinen työntekijä jäi eläkkeelle ja uusia työntekijöitä on palkattu ja perehdytetty työhön. Työtehtäviä on järjestelty uudelleen, niin että henkilökunnalla on nyt paremmat mahdollisuudet erikoistua joko vesilaitokseen, jätevedenpuhdistamoon tai verkostoon. Päivystysrengas, joka mahdollistaa käytön 24/7-valmiuden, on muutoksista huolimatta toiminut hyvin. Kaikki ovat ottaneet vastuuta, ja päivystysrenkaaseen osallistuneet henkilöt ansaitsevat kaikki suuren kiitoksen työpanoksestaan. Kemiönsaaren kunnan vesihuoltopalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen jatkui vuoden aikana. Björkbodan ja Kemiön välisten vesi- ja jätevesilinjojen rakentaminen aloitettiin ja Björkbodan Taalintehtaan välisestä osuudesta tehtiin hankinta. Tyskaholmenin puhdistamon asemakaavoitus aloitettiin ja kosteikkoselvitys saatiin valmiiksi vuoden aikana. Valtuusto päätti kosteikkokysymyksen lopullisesta lakkauttamisesta. Tyskaholmenin puhdistamon ympäristölupahakemus uusittiin. Vuoden lopussa aloitettiin myös Långdalenin alueen kunnallistekniikan laajentaminen. Vuoden aikana investointeja toteutettiin 0,78 miljoonan euron edestä (netto). Investointitalousarvio alittui eurolla. Investointien toteutus ja käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä suuren työpanoksen. Vuoden 2013 tilinpäätös näyttää pientä euron ylijäämää, mikä tarkoittaa, että yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä on nyt euroa. Taloussuunnitelman mukaan ylijäämä tarvitaan kokonaisuudessaan isojen kertapoistojen kattamiseksi vuonna Hyvä tulos on seurausta tiukasta rahankäytöstä, lisääntyneestä asiakasmäärästä ja suotuisasta korkokehityksestä. 3

4 Vuosi on ollut aktiivinen ja monipuolinen, ja Kemiönsaaren Veden toiminta ja talous ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Lopuksi haluan kiittää henkilökuntaa heidän ammattitaitoisesta työpanoksestaan sekä johtokuntaa heidän tekemästään työstä. Kemiönsaarella 5. maaliskuuta 2014 Roger Hakalax Toimitusjohtaja Kemiönsaaren Vesi 3. ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA Kemiönsaaren Vedellä on kaksi huoltomiestä jotka hoitavat tuotantorakennuksia, yksi huoltomies joka huoltaa pumppaamoja sekä yksi huoltomies joka vastaa linjanrakennuksesta ja yleisestä kunnossapidosta. Työvoiman vahvuutta lisätään työnjohtajalla (50 %), joka osallistuu käytännön työhön. Hallinnossa työskentelee tekninen suunnittelija (50 %), joka hoitaa mm. valvontatehtäviä sekä maanomistajalupa- ja rakennuttajatehtäviä, sekä laskuttaja, toimistosihteeri (50 %) ja toimitusjohtaja (50 %). Työvoiman vahvuus on näin ollen seitsemän henkilöä. Tarvittaessa voidaan ostaa suurempi työpanos kunnan yhdyskuntatekniseltä osastolta; kokonaistyövoima saadaan tarvittaessa nopeasti kaksinkertaistettua. Henkilökunta on vuoden aikana osallistunut eri koulutustilaisuuksiin ja kursseihin. Kemiönsaaren Veden tj. Roger Hakalax on toiminut luennoitsijana vesihuoltoasioissa valtakunnallisella tasolla mm. Suomen vesilaitosyhdistykselle (VVY), jonka talous- ja hallintoryhmän jäsen hän on neljättä vuotta. Kemiönsaaren Veden johtokuntaan kuului vuoden 2013 lopussa seuraavat viisi henkilöä: Lars Nummelin, Brita Drugge, Veijo Lücke, puheenjohtaja Daniel Wilson sekä Malin Nurmi. 4

5 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vesihuoltolaitoksen talous on hyvin pääomavaltaista toimintaa. Käyttötulot ja kustannukset ovat kuitenkin yleensä kohtalaisen ennakoitavissa, mikä helpottaa tulevaisuuden arviointia. Kemiönsaaren Veden toiminta on viime vuosina kehittynyt oikeaan suuntaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Seuraavat seikat vaikuttavat toiminnan talouteen tulevaisuudessa: - Liittymismaksut muodostavat pienemmän osan tuloista. - Investointitaso laskee selvästi poistotason alle 2016, mikä mahdollistaa lainojen lyhentämisen. - Poistot lisääntyvät vuonna Isot kertapoistot vuonna 2015, kun kaksi puhdistamoa suljetaan. - Korot alkavat nousta lähivuosina. - Valtio korottaa alv:tä. - Taksa on sopeutettava muuttuneisiin olosuhteisiin vuosina 2015 ja ASIAKKAAT JA MYYNTI Vuoden aikana vettä myytiin yli m 3 ( 10,5 %), samalla kun m³ jätevettä ( 5,4 %) vastaanotettiin käsiteltäväksi. Myyty määrä on pienempi kuin edellisvuonna. Syynä on toisaalta lukemaajankohta, toisaalta se, että osa isoista asiakkaista on käyttänyt vähemmän vettä kuin aiempina vuosina. Vuoden aikana myytiin 39 vesiliittymää, 35 jätevesiliittymää ja 2 hulevesiliittymää. Tämä on talousarvion mukaisesti. Kemiönsaaren Vedellä oli asiakassopimusta Liittymismaksujen osuus liikevaihdosta on laskenut aiemmista vuosista eli 30 prosentista 14 prosenttiin. Tämä tekee taloudesta vähemmän haavoittuvan. Liittymismaksut kattavat tällä hetkellä % uusien alueiden laajennuskustannuksista liittymisajankohtana. Investointikustannukset merkitään noin 30 vuoden ajanjaksolle poistoina. Merkittävä osa vesihuoltolaitoksen kustannuksista on kiinteitä. Siksi on tärkeää, että suuri osa tuloista on kiinteitä, kuten perus- ja liittymismaksut. Lietteenkäsittelystä saatavat tulot ovat kasvaneet yli 60 prosenttia sen seurauksena, että kunta on päättänyt siirtyä kunnallisesti järjestettyyn lietteenkeräykseen. 5

6 Kemiönsaaren Veden viidennen toimintavuoden liikevaihto oli suunnilleen talousarvion mukainen, euroa, mikä on noin euroa budjetoitua vähemmän (ulkoiset tulot). 6. KUSTANNUKSET Talousarvion toteutuman mukaan käyttökustannukset olivat budjetoitua selvästi pienemmät, toisin sanoen euroa pienemmät (summa sisältää sisäiset palvelut). Alituksen taustalla oli mm. arvioitua pienemmät henkilöstökustannukset, tiukka käyttötalouden pito sekä se, ettei käyttötaloudessa tapahtunut suurempia yllätyksiä. Myös korkokulut olivat edellisvuoden korkokuluja sekä budjetoitua pienemmät. Leasingautot on erittäin kallis tapa varustaa henkilökunta autoilla, mikä näkyy muiden kustannusten nousuna. Autojen ostaminen olisi pitkällä aikavälillä edullisempi vaihtoehto vesihuoltolaitokselle. Siksi laitokselle ostettiin vuoden aikana pieni, käytetty kuorma-auto. 6

7 Yksi tulevaisuuden suurista haasteista on velkataakka, joka on 4,2 kertaa suurempi kuin liikevaihto! Kasvavat lainanhoitokulut ovat tulevaisuudessa liikelaitoksen suurin taloudellinen riskitekijä. Osa lainoista on kuitenkin sidottu kiinteään korkoon, mikä hillitsee mahdollista korkojen nousua. Pitkällä tähtäimellä, strategisten investointien jälkeen, on tärkeää kiinnittää huomiota velkataakkaan. Pääomakustannukset, toisin sanoen korot, poistot ja korvaus pääomasta muodostavat 48 % ja käyttökustannukset 52 % kokonaiskustannuksista. Suurimmat käyttökustannuserät ovat ostopalvelut 18 % (sisältää mm. sähkön), työ 17 % ja palvelut 16 %. Muut erät ovat suhteellisen pieniä. Vuonna 2013 osa hallinnon palkkakustannuksista kirjattiin investointeihin, mikä vähensi käytön palkkakustannuksia. 7. VEDENHANKINTA Sekä Kårkullan että Nordanån pohjavesilaitokset ovat toimineet hyvin ja vuoden aikana niitä kuormitettiin ympäristölupiensa puitteissa. 7

8 Taulukossa esitellään pumpatut vesimäärät vesilaitosta kohden, niiden käyttö- ja poistokulut sekä laskettu yksikköhinta, jossa on otettu huomioon vuotovedet ja kustannukset on jaettu myytyä vesikuutiometriä kohden. Vesi m³/vuosi m³/vrk /vuosi /m³ kesk. /m³ Björkbodan osuuskunta Kårkullan vesilaitos ,83 Nordanån ja Skinnarvikin vesilaitokset ,36 Taalintehtaan pintavesilaitos Puhdistettu, m³ ,48 Myyty, m³ ,65 *) Kemiönsaaren Vesi ostaa tarvittaessa vettä Björkbodan vesiosuuskunnalta. Pääoman korkoja ja korvauksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 8. JÄTEVEDEN PUHDISTUS Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamo Kemiönsaaren Veden suurin jätevedenpuhdistamo, Tyskaholmenin puhdistamo, otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa. Laitos toimii hyvin ja se on puhdistanut jätevedet suunnilleen ympäristölupansa mukaisesti, joitain asioita lukuun ottamatta. Suurin haaste laitokselle on typenpoisto, joka vaikeutuu prosessiveden lämpötilan laskiessa alle 12 asteen. Toinen asia, joka aiheuttaa käyttöongelmia, on vuotovesi. Vuoden 2013 käytettiin työaikaresursseja tuotantolaitoksen käyttötapoihin sekä koneiden ja laitteistojen ylläpitoon. Tämä näkyy selvästi vuoden 2013 jälkipuoliskon parantuneessa tuloksessa. Lietelinko reistaili keväällä 2013, minkä seurauksena suuri määrä ravinteita ja kiinteää ainesta kiersi pitkään puhdistamon prosessissa. Tämä heikensi myös puhdistustulosta. Yksi näytteenottokerta tapahtui juuri tämän yhteydessä. Muuten prosessi on toiminut hyvin. Ohitukset on voitu välttää ja puhdistamon biologisen osan nitrifiointi on toiminut hyvin koko vuoden, veden alhaisesta lämpötilasta huolimatta. Tämän todistavat hyvät typenpoistotulokset. 8

9 Tyskaholmenin puhdistamo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja-arvo CODCr Käsitelty vesi mg/l Puhdistusaste % BOD7ATU Käsitelty vesi mg/l 2,9 1,6 6, Puhdistusaste % kok.p Käsitelty vesi mg/l 0,065 0,082 0,05 0,36 *) 0, Puhdistusaste % KA Käsitelty vesi mg/l 4,4 3,4 4,3 15 *) Puhdistusaste % Käsitelty vesi mg/l N Puhdistusaste % Björkboda Lås Oy:n prosessivedenpuhdistamo Björkboda Lås Oy on toimittanut arvioitua vähemmän jätevettä Kemiönsaaren Veden Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamoon vuoden 2013 aikana. Kemiön jätevedenpuhdistamo Vuonna 1981 rakennettu Kemiön jätevedenpuhdistamo on toiminut huomattavasti ympäristölupaansa paremmin. Kemiönsaaren Vesi on jo vuoden 2007 syksyllä hakenut uutta ympäristölupaa puhdistuslaitokselle, mutta ympäristölupa ei ole edennyt Kemiönsaaren Veden keskittämissuunnitelmista johtuen. Puhdistamo on huonossa kunnossa ja voidaan perustellusti todeta, että puhdistamo on tullut tiensä päähän, minkä vuoksi laitos on jatkuva riskitekijä. Puhdistamon puhdistustulos on kuitenkin taas ollut hyvä vuonna 2013, lukuun ottamatta typenpoistoa. Kemiön jätevedenpuhdistamo pienine pääoma- ja käyttökustannuksineen puhdistaa jätevedet erittäin kustannustehokkaasti (0,56 /m³). 9

10 Kemiön puhdistamo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja arvo CODCr Pitoisuus läht. vedessä mg/l Puhdistusaste % BOD7ATU Pitoisuus läht. vedessä mg/l ,8 7,9 5,9 15 Puhdistusaste % kok.p Pitoisuus läht. vedessä mg/l 0,7 0,76 0,4 0,44 0,46 1 Puhdistusaste % KA Pitoisuus läht. vedessä mg/l Puhdistusaste % Pitoisuus läht. vedessä mg/l N Puhdistusaste % Lammalan jätevedenpuhdistamo Lammalan puhdistamo on toiminut edellisvuosia paremmin; asetetut lievät ympäristölupavaatimukset täyttyivät lähestulkoon. Puhdistustulos on herkkä sisään tulevan veden määrien vaihtelulle eli vuotovesistä aiheutuu suoraan käyttöhäiriöitä, jotka heikentävät puhdistustulosta. Laitosta on huollettu jatkuvasti ja se on ollut aiempaa enemmän valvonnan alla, mikä on vähentänyt käyttökatkoksia. Puhdistustulos ilmenee seuraavasta taulukosta. 10

11 Lammalan Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo Raja arvo puhdistamo Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l CODCr Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l BOD7ATU Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l 7,6 3,9 2,7 6,6 2,6 0.7 kok.p Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l KA Puhdistusaste % Pitoisuus lähtevässä vedessä mg/l N Puhdistusaste % Taulukossa on esitetty puhdistetut jätevesimäärät puhdistuslaitoksittain sekä laitosten käyttö- ja poistokustannukset. Näiden lukujen perusteella on laskettu puhdistamoiden käyttökulut puhdistettua kuutiometriä kohden. Taulukosta ilmenee selkeästi myös vuotoveden eli verkostoon vuotavan veden merkitys. Jätevesi tulisi hinnoitella nykyistä korkeammaksi suhteessa puhtaaseen veteen. m³/vuosi m³/vrk /vuosi /m³ kesk. /m³ Tyskaholmenin puhdistamo ,44 Kemiön puhdistamo ,56 Lammalan puhdistamo ,75 Puhdistettu, m³ ,35 Myyty, m³ ,17 Pääoman korkoja ja korvauksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. 9. VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTO Kemiönsaaren Veden vesi- ja jätevesiverkosto on erittäin pitkä suhteessa asiakasmäärään ja myytyihin vesimääriin. Vuonna 2013 vesiverkostoa laajennettiin noin 6 km (+ 3,1 %) ja jätevesiverkostoa noin 6 km (+ 3,6 %). Kemiönsaaren Vesi vastaa myös 391 pumppaamosta, joista 68 on linja- tai aluepumppaamoja. Verkoston toiminnan valvonnan helpottamiseksi valvontajärjestelmän rakentamista on jatkettu vuoden aikana. Automaatiojärjestelmä takaa suuremman käyttövarmuuden, sillä mahdolliset viat aiheuttavat automaattisesti hälytyksen, joka yhdistyy eteenpäin valvontatietokoneille ja päivystäjälle, joka korjaa vian. Seuraava automaatiojärjestelmää kuvaava kaavio on Nordanån vesilaitoksen ja Skinnarvikin vedenottamon prosessikuva. Kuvasta ilmenee mm. käynnissä olevat pumput, virtaukset, vikailmoitukset, paine, vesisäiliön vesimäärä, pumpatut määrät, suuntaukset ym. Automaatiojärjestelmän kautta pumppuja voidaan käynnistää ja sulkea sekä vedenpuhdistusprosessin toimintaedellytyksiä muuttaa. 11

12 Osa-alue Linja P Kiinteistö P Yhteensä Paineenkorotus Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd Yhteensä Vesiverkosto Rak Jätevesiverkosto Rak

13 10. KEMIÖNSAAREN VEDEN TALOUSARVION ANALYSOINTI KONSERNIOHJEIDEN MUKAAN SITOVAT TAVOITTEET SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Selvitys viemärin hukkavedestä Tavoitetaso/seuranta Pienempi hukkaveden määrä Västanfjärdin osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Lammalassa tehty savukokeita v. 2013, mutta ongelmakiinteistöjä ei ole vielä hoidettu kuntoon. Pienempi hukkaveden määrä Kemiön osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Visuaalinen kartoitus tehty ja joitain vuotavia viettokaivoja hoidettu kuntoon v Pienempi hukkaveden määrä Dragsfjärdin osassa verkostoa. Työ aloitetaan / Tordalenissa tehty savukokeita ja kymmenisen viettokaivoa on hoidettu kuntoon eri puolilla verkostoa v Vähintään 100 kiinteistön liittäminen verkostoon (vähintään 35 kiinteistöä vuodessa). Kehotetaan toiminta alueiden kiinteistöjä liittymään vesihuoltoverkostoon. Lainataakan vähentäminen Alijäämän kertyminen Osa kiinteistöistä Östanån, Jordbron, Genbölen ja Långdalenin alueilla liitetään. / Vuonna 2013 liitettiin 40 kiinteistöä verkostoon. Kiinteistönomistajille lähetetty kehotuskirjeet. Lainataakka alkaa laskea vuodesta 2016 / tehdyn talousarvion ja suunnitelman mukaan Kemiönsaaren Veden lainataakka alkaa laskea 2016 johtuen siitä, että suuret investoinnit on tehty ja taksaa on tarkistettu. Taloussuunnitelmakaudella ei muodostu lisää alijäämää / 2013 muodostui euron ylijäämä. AVAINLUVUT Suoritukset TP09 TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Asiakasmäärä Veden hinta, 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 /m³ Jäteveden hinta, /m³ 1,8 2,3 2,3 2,5 2,8 2,8 Myyty vesi (1 000 m³) Myyty jätevesi (1 000 m³) Mittarit Myyty vesi, m³/m putkea 1,44 1,31 1,08 1,18 1,03 Myyty jätevesi, m³/m putkea 1,73 1,61 1,35 1,45 1,32 Lainaa/asiakas

14 10.1 INVESTOINNIT 2013 VV-verkoston kaukovalvonta Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Ylävesisäiliön saneeraus Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Vesilinjat ja liittymät toiminta-alueella Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Jätevesilinjat ja liittymät toiminta-alueella Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Veden ja jäteveden suunnittelu uusille kaava-alueille Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Långdalenin toiminta-alueen vesiverkosto Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Vesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, vesilinja Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno

15 Jätevesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, jätevesilinja Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Nivelax-Björkboda, siirtoviemärin suunnittelu Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Tyskaholmenin puhdistamo Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Jätevesiverkoston vuotoveden saneeraus Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Långdalenin toiminta-alueen jätevesiverkosto Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno Vesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno Jätevesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot 0.00 Nettomeno

16 KEMIÖNSAAREN VESILIIKELAITOS Alkup. TA 2013 TA muutokset TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Nettomeno ANALYYSI VV-verkoston kaukovalvonta Työlle budjetoituja määrärahoja ei tarvittu muiden töiden myöhästymisen takia. Toiminta-alueen vesiliittymät Kiinteistöjen liittäminen vuoden aikana vaati laskettua vähemmän linjojen vetämisiä. Toiminta-alueen jätevesiliittymät Analyysi on sama kuin vesiverkoston kohdalla. Vesi- ja jätevesiverkoston suunnittelu uusille kaava-alueille Kunnan kaavoitus ei edennyt niin pitkälle, että vesi- ja jätevesiverkoston suunnittelua olisi tarvittu. Långdalenin toiminta-alueen vesiverkosto Työ aloitettiin myöhäisessä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi määrärahat alittuivat. Työ jatkuu vuonna Vesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, vesilinja Työ etenee arvioitua nopeammin toiminnallisen urakoitsijan ansiosta ja työn ensimmäinen osa valmistuu kesällä Jätevesiverkosto Taalintehdas Björkboda Kemiö, jätevesilinja Työ etenee arvioitua nopeammin toiminnallisen urakoitsijan ansiosta ja työn ensimmäinen osa valmistuu kesällä Asemakaavoitus Nivelax Björkboda Suunnittelu valmistui vasta loppuvuodesta 2013, vaikka työ oli budjetoitu vuodelle Tyskaholmenin puhdistamo Ympäristölupahakemusta varten on tehty budjetoitua perusteellisempia esitutkimuksia ja avustusmaksuhakemusta ei ole vielä tehty. Tämän vuoksi määrärahat ylittyivät. Jätevesiverkoston vuotovesisaneeraus Vuoden aikana suuri osa aikaresursseista on käytetty kunnan isoon laskuputkeen Taalintehtaalla, mikä on johtanut siihen, että jätevesiverkostosta on tutkittu suunniteltua pienempi osa. Kunnan oma henkilöstö on kuitenkin korjannut noin 15 sisäänvuotokohtaa omin voimin. Långdalenin toiminta-alueen jätevesiverkosto Työt aloitettiin myöhäisessä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi määrärahat alittuivat. Työ jatkuu vuonna Vesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Rakentaminen saatiin valmiiksi syksyllä 2012, mutta vuoden aikana tehtiin muutama isompi lisätyö. 16

17 Jätevesiverkosto Skinnarvik Nordanå Björkboda Rakentaminen saatiin valmiiksi syksyllä 2012, mutta vuoden aikana tehtiin muutama isompi lisätyö. Yhteenveto Kunnanvaltuuston asettama nettoinvestointikatto alittui eurolla, minkä vuoksi nettoinvestointi oli euroa KÄYTTÖBUDJETIN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2013 TULOSLASKELMA Talousarvio Tilinpäätös Poikeama % Liikevaihto , , ,23 99,5 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,81 93,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,62 89,2 Palvelujen ostot , , ,67 97,0 Materiaalit ja palvelut , , ,29 94,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,73 100,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,73 100,8 Liiketoiminnan muut kulut , , ,19 878,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,67 88,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 161,72-161,72-100,0 Muut rahoitustuotot 2 000, , ,23-100,0 Kunnalle maksetut korkokulut 0, , ,40-100,0 Muille maksetut korkokulut , , ,59 64,2 Korvaus peruspääomasta , ,00 989,00 104,3 Muut rahoituskulut 0,00-185,80 185,80-100,0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia e , , ,67 10,1 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , ,67 10,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 548,08 98,5 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , ,59-100,0 17

18 10.3 RAHOITUSANALYYSIN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMA 2013 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio TA- Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama muutos lopullinen Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,73 Rahoitustuottot ja -kulut , ,34 Toiminnan rahavirta , ,40 Investointien rahavirta Investointimenot , ,04 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,44 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta , ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,88 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta , ,47 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta , ,52 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta , ,13 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta , ,74 Korottomien velkojen muutos muilta , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,12 Rahavarojen muutos , ,00 18

19 11 TULOSLASKELMA 2013 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,59 Palvelujen ostot , ,53 Materiaalit ja palvelut , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 161,72 207,07 Muut rahoitustuotot 5 533, ,95 Kunnalle maksetut korkokulut , ,34 Muille maksetut korkokulut , ,78 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut 185,80 148,71 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia e , ,72 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,72 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,92 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,21 % 5,64 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,51 % 8,52 % Voitto, % -0,20 % 17,96 % 19

20 12 TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,28 Rakennukset , ,38 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,20 Koneet ja kalusto 0, ,34 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 85,02 26,40 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,53 Saamiset , ,53 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,53 VASTAAVAA , ,21 20

21 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 OMA PÄÄOMA , ,67 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA , ,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,81 Lainat kunnalta , ,81 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,00 Siirtovelat Pitkäaikainen , ,70 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,48 Lainat kunnalta , ,52 Lainat julkisyhteisöiltä , ,39 Ostovelat , ,55 Korottomat velat kunnalle 0,00 0,00 Muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,34 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikainen , ,94 VIERAS PÄÄOMA , ,64 VASTATTAVAA , ,21 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,94 % 32,05 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 406,79 % 336,96 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), ,40 105,24 Lainankanta 31.12, , ,88 Lainasaamiset 31.12, ,00 0,00 21

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Vesihuoltolaitos Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA-muutos Toimintatulot 384 550,00 365 417,16 19 132,84 Toimintamenot - 187 038,00-207

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot