Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008"

Transkriptio

1 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008

2 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa Kauhajoella tapahtuneet koulusurmat, jossa henkensä menetti yksitoista ihmistä. Vain hieman alle vuotta aikaisemmin Tuusulan Jokelan koulun ampumavälikohtauksessa kuoli yhdeksän henkilöä. Koulusurmien syitä on puntaroitu laajasti ja joitakin toimenpiteitä on käynnistetty lasten ja nuorten hyväksi. Suomen suurin nuorisojärjestö 4H tekee pitkäjänteistä, lasten ja nuorten elämänhallinnan kehitystä edistävää työtä. Vilpitön toiveemme on, ettei Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien opetukset hautautuisi uusien uutisotsikoiden alle. Lapsista, nuorista, perheistä ja yhteisöllisyydestä on kerta kaikkiaan kannettava vahventuvaa vastuuta. Maailmantalous taittui finanssikriisin kautta vakavaan taantumaan, jonka kestoa ja syvyyttä emme vielä tiedä. Yrityksillä ja julkisvallalla on edessään mittavia taloudellisia haasteita. Kuntataloudessa pahin on ilmeisesti vielä edessä. Toivomme, että lasten ja nuorten tarpeet pidettäisiin mielessä taloustaantumankin aikana. Kunta on keskeinen 4H-toiminnan yhteistyökumppani. Useimmiten 4H-yhdistyksen toimialue vastaa kunnan aluetta. Kuntakentässä tapahtui vuodenvaihteessa ennen kokematon kehitys, joka tulee vielä jatkumaan. Vuoden 2009 alkaessa maassamme oli 67 kuntaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntaliitosten myötä 4H-yhdistysten määrä väheni noin 30:llä. Kuntakehitys on 4H:lle sekä haaste että mahdollisuus. Muutokseen liittyy usein vahvoja tunteita, joita ei pidä väheksyä. Tärkeintä on kuitenkin paikallisen 4H-nuorisotyön turvaaminen ja kehittäminen. Kuntakoon kasvu voi tarjota mahdollisuuksia pureutua toiminnassamme myös kaupunkikeskuksiin. Yhdistyskoon kasvu myös vapauttaa voimavaroja varsinaiseen nuorisotyöhön. Vuosi 2008 oli 4H-liiton 80. toimintavuosi ja samalla uuden strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Toimintateeman mukaisesti luotiin pohjaa tuotekehitystyölle ja yhtenäiselle toiminnalle. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön nuoren oma 4H-Yritys yrityskasvatuksen välineenä. Järjestömme vahvuus tulee erinomaisesti esille kaikkialle maahan ulottuvana monipuolisena toimintana, jossa tuetaan lapsen ja nuoren kasvua kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Kontaktimme perheisiin, lapsiin ja nuoriin ovat vahvat ja toiminnan tulokset erinomaiset. Hallituksen puolesta haluan kohdistaa parhaat kiitokset jäsenperheille, 4H-nuorille, vapaaehtoisohjaajille, luottamushenkilöille samoin kuin sitoutuneille toimihenkilöille hyvän tulevaisuuden rakentamisesta. Sydämellinen kiitos kuuluu myös valtiovallalle, kunnille sekä monille yhteisöille ja yksityisille henkilöille nuorisotyön tukemisesta. Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja Päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Toiminta-ajatus 4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia yhteistyötaitoja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Toimintaperiaatteet lasten ja nuorten tarpeista lähteminen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus avoin keskustelu ja yhteistyö toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen sitoutumattomuus ja tasapuolisuus asten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arvot rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yritteliäisyys ja ahkeruus yhteistyö välittäminen ja suvaitsevaisuus

3 4H-työtä viedään eteenpäin TAHDOLLA JA TAIDOLLA Vuosien toimintateema Tahdolla ja taidolla on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään lähes kaikki 4H-nuorisotyön ulottuvuudet. Teemakauden aikana toimintaa arvioidaan eri kohderyhmien näkökulmista, kehitetään keskeisiä toimintoja tuotteistamisen keinoin sekä tehdään työtä nykyistä yhdenmukaisemman toimintakulttuurin vahvistamiseksi koko järjestössä. Teemakauden työskentely jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat toimintojen tuotteistaminen, viestintä, yhdenmukaisten toimintamallien edistäminen sekä koulutus. Työtä johtaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki organisaatiotasot. Tuotteistamisen kohteena ovat 4H-yhdistyksille määritellyt neljä avaintuotealuetta: ryhmätoiminta, nuorten yritykset, nuorten työllistäminen ja koulutukset. Näihin avaintuotealueisiin rakennetaan palvelukokonaisuudet, jotka mahdollistavat nykyistä yhdenmukaisemman ja ammattimaisemman toiminnan paikallistasolla. Uudistetut välineet otetaan yhdistyksissä käyttöön vaiheittain kolmen vuoden aikana. Vuonna 2008 tuotteistuksen painopiste oli nuorten yritykset avaintuotealueessa. Syksyllä 2008 otettiin valtakunnallisesti käyttöön 4H-Yritys, työväline nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. Koulutukset käynnistyivät ja useita kymmeniä 4Hyrityksiä on aloittanut toimintansa eri puolilla Suomea. Viestinnässä painopistealueena on ollut järjestön sisäisen viestinnän kehittäminen. Teemakauden viestinnässä on sähköisten välineiden lisäksi hyödynnetty piirien toimihenkilöpäiviä ja muita tilaisuuksia. Piirien ja yhdistysten apuvälineeksi teemakauden tiedotukseen tuotettiin kaksi laajaa aineistopakettia, Teemainfoa. Yhdenmukaiseen toimintaan kannustettiin pienimuotoisilla valtakunnallisilla kampanjoilla. Lisäksi käynnistettiin selvityksiä yhdenmukaisen toiminnan edistämiseksi mm. hallinnollisissa käytännöissä. Koulutustoiminnalla vahvistetaan tuotteistettujen avaintuotteiden käyttöönottoa 4H-yhdistyksissä. Toimintaympäristön muutos asettaa 4H-nuorisotyölle täysin uudenlaisia vaatimuksia. Kilpailu nuorten ja vapaaehtoisten ajasta kiristyy. Kunta- ja palvelurakenteet uudistuvat. Toiminnalta edellytetään ammattimaisuutta, laatua ja tehokkuutta. Toimintateeman avulla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. 3

4 Juhlavuosi TÄYNNÄ HUIPPUHETKIÄ Suomen 4H-liitto juhlisti 80 vuoden taivaltaan vuonna 2008 lukuisilla erilaisilla valtakunnallisilla tapahtumilla, jotka keräsivät yhteen laajan joukon 4H:n ystäviä. Juhlavuoden suojelijana toimi Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Juhlavuoden päätapahtuma oli Kuopion Rauhalahdessa järjestetty Poiju-leiri. Se kokosi 12 vuotta täyttäneitä 4H-nuoria yhteen neljäksi päiväksi monenlaisen mukavan toiminnan äärelle. Ohjelmassa oli erilaisia taitoa ja luovuutta vaatineita toimintapajoja sekä risteily Kallaveden upeassa saaristossa. Leiri tarjosi nuorille hienon mahdollisuuden tutustua eri puolilta Suomea kotoisin oleviin toisiin 4H:laisiin. Kansainvälisiä vieraita leirille tuli Virosta ja Venäjältä. Poiju-leirin järjestelyistä vastasi Pohjois-Savon 4H-piiri. Sille osallistui reilut 400 leiriläistä. Toinen kesän kohokohta oli nuorten itse järjestämä koko perheen piknikfestarit Kalajoen Hiekkasärkillä lauantaina 9.8. Festareilla oli ohjelmassa 4H:n järjestämiä toiminnallisia työpajoja, hiekkalinnan rakennuskilpailu, yhteinen piknik ja illan huipensivat kotimaiset eturivin artistit kuten Anna Abreu, Katri Ylander, Kristiina Brask ja Beats&Styles. Syyskuussa monisatapäinen 4H-väki kerääntyi Silja Serenadelle juhlaseminaariin, jossa käsiteltiin ja keskusteltiin yhteiskunnan ja 4H-nuorisotyön keskeisistä tulevaisuuden haasteista. Seminaarin pääesiintyjä oli konsernijohtaja Björn Wahlroos. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin järjestön nuorille ja vapaaehtoisille suunnattu yrittäjyysaiheinen seminaari, jonka keskiössä oli juuri valmistunut 4H- Yritys-tuote. Juhlavuoden muita merkkihetkiä koettiin mm. 4H-viikolla loka-marraskuun taitteessa. Viikon teemana oli kansainvälisyys ja se huipentui Topin päivään 2.11., jolloin useat kerhot pitivät omat juhlansa. 4H-Pilke-lehden numero 4/2008 oli 64-sivuinen juhlanumero. Keväällä toteutettiin 4H:n mainoskampanja, jonka teeman Mitäs me uraohjukset avulla haluttiin kertoa 4H:n nuorille tarjoamista mahdollisuuksista, jotka voivat tukea jopa ammatinvalintaa. 4

5 4H-liitolla yli 100-vuotiaat juuret Aivan 1900-luvun alussa eri puolilla Yhdysvaltoja, erityisesti keskilännessä, syntyi maaseudulle koulujen ulkopuolella toimivia kerhoja tytöille ja pojille. Näissä kerhoissa toiminta liittyi maanviljelyyn, kotieläimiin, luontoon, kotitaloustaitoihin jne. Toiminnan tavoitteena oli tuolloin tarjota nuorille sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taitoja, että nämä voisivat pärjätä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään. Samalla tavoitteena oli levittää maaseudun nuorille tietoa maatilatalouden nykyaikaisista työmenetelmistä. Ohiolaisen opettajan A.B. Grahamin vuonna 1902 organisoimia kerhoja pidetään ensimmäisinä 4Hkerhoina. Samana vuonna syntyi Iowassa myös nykyisen neliapilatunnuksen esiaste kolmiapilatunnus, jossa mukana oli 3 H:ta eli Head, Hands ja Heart. Health tuli mukaan vähän myöhemmin. Usealla eri alueella syntynyt 4H-liike sai järjestyneempiä muotoja ja vuoteen 1922 mennessä liike oli järjestäytynyt kansallisesti ja toimintamuodoista sekä kasvatuksellisista tavoitteista oli syntynyt yhteneväisiä malleja. Eurooppaan ja myös Suomeen tietoa 4H:sta rantautui 1920-luvun alussa. Professori Arthur Rindell julkaisi vuonna 1922 Yhdysvaltojen 4H-toimintaa esittelevän pienen vihkon nimeltä Maatalouskerhot. Asia herätti heti suurta mielenkiintoa ja se kiinnosti varsinkin Mannerheimin Lastensuojeluliittoa ja Marttajärjestöä. MLL:ään perustettiin maatalouskerhovaliokunta vuonna 1925 kenraali Mannerheimin johdolla pohtimaan toimintamallia Suomessa. Sittemmin valtiollisen komitean työn seurauksena perustettiin syksyllä 1928 Maatalouskerholiitto, joka vuonna 1969 otti nimekseen Suomen 4H-liitto. Toiminta oli kuitenkin käynnistynyt jo aikaisemmin. Vuonna 1926 useita kerhoja ja kerhopalstoja käynnistettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirissä eri puolilla Suomea mm. Ilmajoella, Paimiossa ja Tuusulassa. Marttajärjestön piirissä kerhoja syntyi erityisesti Etelä-Karjalaan, mutta myös muualle Itä-Suomeen. Yksi 4H-liikkeen alkuvuosien voimahahmoista oli kunnallisneuvos Eeno Pusa, joka toimi liiton puheenjohtajistossa 40 vuotta. Pusa vaikutti merkittävästi Paimion Maatalouskerho-opiston syntyyn ja hän lahjoitti peruspääoman vuonna 1956 perustetulle 4H-säätiölle. Maatalouskerholiiton perustamisen jälkeen toiminta levisi laajasti eri puolille Suomea ja myös piirejä, silloin piiriliittoja, alkoi syntyä. Kerholaisten ja kerhojen määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1929 kerholaisia oli 9 400, vuonna ja vuonna 1939 jo Korkeimmillaan kerholaisten määrä on ollut vuonna 1942, jolloin peräti lasta ja nuorta oli mukana kerhoissa. Sotien jälkeen 1950-luvun alussa nuorisojäsenten määrä putosi pintaan, josta se alkoi jälleen tasaisesti nousta kohti nykyistä nuorisojäsentä. Kerhotoiminnan rinnalla yritystoiminta on aina ollut vahvassa roolissa. Vuonna 1951 ensimmäiset suomalaisnuoret lähtivät Yhdysvaltoihin nuorisovaihtoon maatalousharjoittelijoiksi. Nuorisovaihtotoiminta on laajentunut koskemaan 14 eri maata. Suomen 4H-liitto on ollut vahvasti auttamassa ja tukemassa 4Htoiminnan käynnistymistä Tansaniassa ja Namibiassa. Tansaniassa yhteistoiminta käynnistyi jo vuonna Koko historiansa ajan 4H-järjestö on uudistanut toimintaansa vastaamaan sen hetken tarpeita. Nykyisistä keskeisistä toimintamuodoista yrittäjyyskasvatukseen ja kerhotoimintaan liittyvää ohjelmaa uudistettiin 2003 luomalla uusi TOP-järjestelmä. Nykyisenkaltainen nuorten työllistämistoiminta käynnistyi Toiminta on alkuaikojen maaseutupainotteisuudesta laajentunut sekä taajamissa että suurimmissa kaupungeissa tehtäväksi nuorisotyöksi. 5

6 4H-kerhojen suosio kasvaa Kerhot ovat merkittävin osa 4Htoimintaa ja niiden suosio kasvaa edelleen. Haja-asutusalueilla 4Hkerhot ovat usein ainoa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus. Vuonna 2008 kerhoja ja muita ryhmiä toimi ja kokoontumiskertojen osallistujamäärä oli ennätyksellinen osallistujaa. 4H-kerhoissa opitaan leikkimällä, liikkumalla ja yhdessä tekemällä vastuullisuutta, oman elämän hallintaa ja yritteliäisyyttä. Teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen ja se voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi eräkerho, heppakerho, mopokerho ja kokkikerho. Vuonna 2008 aloitettiin teemakerhojen tuotteistaminen ja valmiiksi on saatu teemakerhot: Eräkerho, Lumoudu luonnosta ja Metsis. Koululaisten iltapäivätoiminta on vakiintunut monien 4Hyhdistysten paikallistoiminnaksi. Vuonna 2008 toimi yhteensä 130 iltapäiväkerhoa, joissa vietti iltapäiväänsä lähes lasta. Koulutan kerhonohjaajia -koulutusten avulla parannetaan erityisesti 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien valmiuksia tukea ja ohjata kerhonohjaajia. Vuonna 2008 koulutettiin yhteensä 44 henkilöä. Vapaaehtoisia nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia Kerhonohjaajille suunnattu koulutus uudistettiin vuosina 2007 ja Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen on käynyt vuoden 2008 loppuun 844 nuorta. Kerhomeili on 4H-kerhonohjaajien oma sähköpostilista. Listalla olevat kerhonohjaajat saavat kerran kuussa uutiskirjeen, jossa on ideoita kerhon ohjaamiseen ja tietoa ajankohtaisista 4H-asioista. Tiedottamista Kerhomeilistä on tehostettu ja vuoden 2008 loppuun mennessä sillä tavoitettiin jo kerhonohjaajaa. Kaikissa 4H-kerhoissa lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä toimii 4H-TOP-tehtäväpankki. 4H-kerhojen aihealueet: Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Luova toiminta ja liikunta 6

7 TOP-tehtävät kannustavat yritteliäisyyteen TOP on yrittäjyyskasvatuksen käytännön väline 4H-kerhoissa. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. TOP-tehtäväpankki on ollut verkossa yli kuusi vuotta ja sen kehittämisen painopiste oli vuonna 2008 nykyisten noin tehtävän laadun parantamisessa. Uutta aineistoa tuotetaan eri aihepiireihin valikoidusti ja harkitusti. Vuonna 2008 lapset ja nuoret tekivät TOP-tehtäviä yhteensä yli kappaletta. Koti ja keittiö -aihepiirin TOP-tehtäviä tehtiin ennätysmäärä, lähes kappaletta. Suosittu aihealue oli myös taitavat kädet; käsityötehtäviä tehtiin lähes kappaletta. Viestintä- ja vuorovaikutusaiheisten tehtävien suosio jatkoi kasvuaan. TOP-tehtäväpankkia täydentää erinomaisesti vuonna 2008 käyttöönotettu uusi tuote, 4H- Yritys. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava väline lapsi- ja nuorisotyöhön. Materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta 4H-Yritys on toimintamalli, jossa nuoret voivat opetella yritystoimintaa ohjatusti. Pienimuotoisen 4H-yrityksen voi perustaa yrityskurssin käytyään tai oma-aloitteisesti. Jokaisella 4H-yrittäjällä on aikuinen ohjaaja. Ajokortilla työelämään 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä järjestö. 4H-yhdistykset valmentavat nuoret työtehtäviin, etsivät nuorille työtilaisuuksia ja toimivat nuorten työnantajana huolehtien samalla työnantajan velvoitteista. Vuonna H-yhdistysten kautta työllistettiin nuorta ja nuoret tekivät yhteensä yli työtuntia. Nuorille maksettiin palkkoja yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Eniten nuoria työllisti kerhojen ohjaaminen, kotitalousalan palvelutehtävät sekä pihan ja puutarhan hoitotehtävät. Vuoden 2008 aikana kehitettiin 4H-Ajokortti työelämään -koulutus täydentämään ja jäntevöittämään järjestön työelämävalmiuksiin liittyvää kokonaisuutta. Yksipäiväisen koulutuksen tarkoitus on selkeyttää nuorille työelämän pelisääntöjä, työnhakua ja asiakaspalvelua sekä antaa välineitä selviytyä erilaisista haasteellisistakin palvelutilanteista. Alkuvuodesta 2009 koulutetaan järjestöön kouluttajia, jotka aloittavat nuorten kouluttamisen keväällä H-Ajokortti työelämään -koulutuksen sisältö työnhaku ja työelämän pelisäännöt työnantajan näkökulma asiakaspalvelu erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat haasteelliset asiakaspalvelutilanteet ajokortti työelämään Tämän kortin haltija on suorittanut Ajokortti työelämään -koulutuksen ja saanut perusperehdytyksen työelämään. 7

8 4H-järjestö vuonna H-JÄSENMÄÄRÄ AIKUISET NUORET H-järjestön jäsenmäärän kasvu taittui ja kokonaisjäsenmäärä oli H-KERHOJEN MÄÄRÄ IP-KERHOT 4H-KERHOT H-kerhojen määrä säilyi ennallaan. Niitä oli H-KERHOKÄYNTIEN MÄÄRÄ Vaikka kerhojen määrä ei kasvanut, kerhoihin osallistuttiin aiempaa innokkaammin. Kerhokäyntejä oli lähes

9 TEHTYJEN TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ ( KPL) Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia A-TASO B-TASO C-TASO Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Ympäristö ja kierrätys Koti ja keittiö sekä Taitavat kädet olivat joka toisen TOP-tehtävän aiheena. 4H-VAPAAEHTOISOHJAAJIEN MÄÄRÄ AIKUISOHJAAJAT KERHONOHJAAJAT Vapaaehtoisten ohjaajien määrä kasvoi edelleen hieman. 4H-NUORTEN TYÖPALKAT, MILJ. EUROA 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,768 2,819 3,007 3,177 3,184 1,000 0,500 0, Nuorten ansiot 4H-työpalvelussa pysyivät ennallaan 3,2 miljoonan euron tuntumassa. 9

10 Lapasia, kurpitsoita ja metsän elämää kilpailut kiinnostivat 4H-mestaruuskisoissa Haapajärvellä elokuun alussa mestaruuksia ratkottiin traktoricupissa, metsätaito- ja luontopolkukilpailussa sekä ensimmäistä kertaa Mönkijäcupissa. Kilpailuihin osallistui lähes 300 nuorta, tapahtumaa seurasi runsaslukuinen yleisö. Suomen 4H-liitto järjesti yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön ja Finlands svenska 4H:n kanssa yläkouluille suunnatun piirustuskilpailun otsikolla Art - elämää metsässä. Töitä saapui määräpäivään mennessä yli kappaletta. Vuoden 2008 puutarhakilpailussa kasvatettiin jälleen suuria kurpitsoja. Kilpailuun osallistui satoja lapsia ja nuoria ympäri Suomea. Kivaa kerhossa! -kilpailun voitto meni vuonna 2008 Kannuksen 4H-yhdistyksen Neliveto-kerholle. Kilpailun muut kärkisijat menivät Ouluun ja Alahärmään. Hands-lapaskisa haastoi mukaan kaikki käden taitajat. Kaikille lapsille ja nuorille avoimessa kilpailussa oli tehtävänä valmistaa lapaset neuloen, virkaten tai huovuttaen. Kaikki kilpailuun osallistuneet 250 lapasparia olivat näytteillä Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Novitan kanssa. 10

11 Kierrätystä ympäristön hyväksi Luonto- ja ympäristöasiat ovat tärkeä osa 4H-toimintaa. Ympäristönäkökulman huomioonottamista kaikessa toiminnassa on edistänyt 4H-järjestön oma ympäristöohjelma. Nuorten ympäristökasvatukselle ja ympäristöaiheiselle toiminnalle tunnusomaista ovat käytännön ympäristöteot. 4H-nuorten toteuttama käytettyjen lannoite- ja siemensäkkien keräys onnistui vuonna 2008 jälleen hyvin. Kesän aikana toteutetussa keräyksessä saatiin talteen yli kiloa muovisia lannoite- ja siemensäkkejä. Noin 40 prosenttia lannoite- ja siemensäkeistä palautuu tämän keräyksen kautta kiertoon. Keräyksen toteuttivat yhteistyössä Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi sekä paikalliset 4H-yhdistykset. Nuoret ahkeroivat keräämällä lisäksi metalliromua. Keräyksen tulokseen on syytä olla tyytyväinen: talteen saatiin lähes kolme miljoonaa kiloa romua. Lapset oppivat ottamaan keräyksen myötä vastuuta lähiympäristöstään ja metalli saadaan talteen uudelleenkäyttöä varten. Keräyksestä koituva hyöty jää suoraan keräyspaikkakunnalle, sillä metalliromun myynnistä saadut varat ohjataan paikallisten 4Hnuorten hyväksi muun muassa kerho- ja leiritoimintaan. Keräys toteutettiin yhteistyössä Stena Metalli Oy:n kanssa. Care4nature on Suomen 4H-liiton ja Fujitsu Siemens Computers Oy:n yhteinen käytettyjen tietokoneiden keräyspalvelu, joka koskee kaikenmerkkisiä tietokoneita, näyttöjä, kannettavia ja tulostimia. Care4nature-palvelu on suunnattu kotitalouksille ja pienille yrityksille. Care4nature-palvelussa nuoret oppivat asiakaspalvelua, yrittämistä ja kierrätysliiketoiminnan alkeita. Vahvasti maaseudulla Maaseudulla asuvien lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa 4H-järjestön toimintaa. Merkittävä osa lähes kerhosta toimii juuri haja-asutusalueilla. Monille maaseudun lapsille ja nuorille 4H voi olla ainoa harrastusmahdollisuus. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat maaseudun ammateissa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten esimerkiksi metsään ja luontoon, ruokakulttuuriin, käden taitoihin ja viljelyyn liittyviä perusvalmiuksia. 4H-Yritys tarjoaa uuden välineen maaseudulla toteutettavaan nuorten yritystoimintaan. Huomattava osa 4H-järjestön vuosittain työllistämistä nuorista työllistyy juuri maaseudella. Tällä on oma vaikutuksensa maaseudun palvelutuotantoon. On tärkeää, että maaseudun kehittämisessä kuullaan myös nuor- ten mielipiteitä. Tähän käyttökelpoisen apuvälineen tarjoavat 4Hjärjestön maa- ja metsätalousministeriön tuella kehittämät Omalla kylällä -tuotteet. Vuonna 2008 valmistunut Omalla kylällä -niminen 4H-kurssi sai eri puolilla Suomea innostuneen vastaanoton. 11 Monenlaisia vapaaehtoisia Yhdistys-, piiri- ja liittotasolla toimivat vapaaehtoiset luottamushenkilöt johtavat 4H-järjestöä. Lasten ja nuorten vanhemmat, sidosryhmien edustajat sekä luottamushenkilöinä toimivat nuoret varmistavat, että 4H-työ vastaa paikallisen nuorisotyön tarpeita. Luottamushenkilöitä on yhteensä lähes Vapaaehtoisille on tarjolla monia muitakin tehtäviä. Yleisin tapa toimia 4H:ssa vapaaehtoisena on kerhojen ohjaaminen. Vapaaehtoiset toimivat myös leirien ohjaajina ja apuohjaajina sekä isäntäperheinä ulkomailta vaihtoon tuleville 4H-nuorille. Vuonna 2008 käynnistyneissä nuorten 4H-Yrityksissä jokaisella nuorella on tukenaan vapaaehtoinen yritysohjaaja. 4H-järjestössä toimi vapaaehtoisia ohjaajia henkilöä. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet on koottu vapaaehtoistoiminnan ohjelmaan, jonka avulla pyritään varmistamaan toiminnan suunnitelmallisuus, riittävä koulutus ja tuki vapaaehtoisille sekä vapaaehtoisten kannustaminen ja palkitseminen. Ilman vapaaehtoisten valtavaa panosta 4H-toimintaa ei nykymuodossa kyettäisi toteuttamaan.

12 Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus näkyy laajasti 4H-toiminnan rahoitus Suomen 4H-liiton kansainvälistä toimintaa ovat kulttuurien välinen koulutus, nuorisovaihto ja vierailut, erilaiset koulutusohjelmat ja tapahtumat sekä kehitysyhteistyö ja lähialueyhteistyö. Vaihtoihin lähti Suomesta vuonna 2008 yhteensä 47 ja Suomeen saapui 26 osanottajaa. Isäntäperheinä toimi lähes viisikymmentä kotia. Taiwan ja Japani olivat uusia IFYE-vaihtomaita. Suomeen saapui ensimmäistä kertaa nuori Taiwanista ja Suomesta lähti Japaniin yksi ryhmä. Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen monikulttuurisuus voimavarana -hanke päättyi. Hankkeen aikana koulutettiin 304 4H-toimihenkilöä ja MOD-koulutuksiin osallistui 61 henkilöä. MOD-ohjaajiksi on 4H:n kautta kouluttautunut seitsemän henkilöä. 4H-kerhojen ohjelmassa on yhä enemmän kansainvälisyyttä, kirjeenvaihtoa ulkomaisten 4H-kerhojen kanssa, kansainvälistä kokkausta, käsitöitä ja erilaisia harjoituksia ja pelejä, jotka lisäävät nuorten valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälinen toiminta tarjoaa myös yli 14-vuotiaille jäsenille haasteellista toimintaa. 4H-liitto järjesti vuosina Venäjän Karjalassa kerhonjohtajakouluttajakoulutusten sarjan, jonka 11 koulutustapahtumassa koulutettiin 370 nuorta kerhonohjaajaksi. Pienprojektihankkeissa on ollut mukana peräti 669 toimijaa. Hankkeen mahdollisti Suomen Lasten ja Nuorten säätiön Suomen 4H-liitolle myöntämä rahoitus. Vuonna 2008 aloitettiin Namibian 4H:n yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen. 4H-toiminnassa on mukana nuorta yli 200 4H-kerhossa. Namibian 4H:n toimintateemana vuosille on Learn, Earn and Go Green. 4H-järjestön kokonaisrahoitus vuonna 2008 oli 25,8 milj. euroa. Paikallisten 4H-yhdistysten osuus tästä summasta oli 82 %, piirien osuus 11 % ja liiton osuus 7 %. Rahoitus koostuu useista eri lähteistä, joiden osuus organisaation eri tasoilla vaihtelee. Varsinaisen toiminnan eli nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat vuonna 2008 lähes 6,8 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 10 %. Näihin tuottoihin luetaan osallistumismaksut, toimintaan saadut kohdeavustukset ja kuntien korvaukset nuorisopalveluista, palkkatuet sekä OKopintokeskuksen koulutustuet. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 3 milj. euroa. Tuen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Maa- ja metsätalousministeriön 4H-toimintaan myöntämän valtionavustuksen määrä oli vuonna 2008 yhteensä 4,56 milj. euroa. Valtionavustuksen käyttöä ohjaavat valtionavustuksia koskevat säädökset sekä ministeriön vuosittainen valtionavustuspäätös. Lisäksi ministeriön kanssa solmitaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään 4H-järjestön valtionavustustoiminnan keskeiset tavoitteet. Valtionavustus jaetaan Suomen 4H-liitosta 4Hpiireille ja näistä edelleen 4Hyhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Varojen jaossa tavoitteina ovat tulosohjaus eli toiminnan vaikuttavuuden korostaminen sekä jakoperusteiden avoimuus ja läpinäkyvyys. 4H-järjestön harjoittama nuorten työllistämistoiminta ja myös sen rahavirrat olivat edelleen mittavat (4,4 milj. euroa). Asiakkaiden maksuosuuksilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat, palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Hankerahoituksen (1,5 milj. euroa) avulla kyettiin kokeilemaan ja käynnistämään uusia toimintamuotoja. Vuoden 2008 aikana toiminnan kehittämiseen saadun hankerahoituksen määrä oli selvästi tavanomaista vähäisempi, koska erityisesti maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen rahoitusten osalta elettiin ohjelmakausien vaihtumisen välivuotta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja saadut avustukset eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, vaan järjestön on vuosittain kyettävä lisäksi mittavaan varainhankintaan. Varainhankinnan määrä oli vuonna 2008 lähes 2 milj. euroa. Yksittäisenä varainhankinnan muotona erityisesti metalliromun keräys tuki merkittävällä tavalla monen 4H-yhdistyksen taloutta, vaikka metallista maksettu hinta vuoden 2008 aikana laskikin huomattavasti. 12

13 Suomen 4H-liiton tuloslaskelma Tuloslaskelma 2008 Tuloslaskelma 2007 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisotyö ja koulutus Tuotot ja avustukset EUR EUR Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä Hankkeet Hankeavustukset Henkilöstökulut Muut hankekulut Kulu-/tuottojäämä Kansainvälinen toiminta Kv-toiminnan tuotot ja avustukset Henkilöstökulut Muut kulut Avustukset kehitysyhteistyöhön Kehitysyhteistyökulut Kulujäämä Viestintä Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut,poistot Kulujäämä Välitystoiminta Tuotot ja varaston arvon muutos Kulut Tuottojäämä Hallinto Henkilöstökulut Muut hallintokulut, poistot Kulujäämä Varsinaisen toiminnan kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus 4H-toimintaan /. Valtionavustus 4H-piireille ja -yhdistyksille TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TASEEN LOPPUSUMMA EUR H-järjestön toiminnan tuotot H-järjestön toiminnan tuotot H-liitto 4H-piirit 4H-yhdistykset Yhteensä Valtionavustus 4H-toimintaan Kuntien avustukset Nuorisotoiminta ja koulutus Tuotevälitys, palvelutoiminta Kansainvälinen toiminta, viestintä Työllistämistoiminta Hankkeet Varainhankinta, muut tuotot Elinkeinotoiminta YHTEENSÄ YHTEENSÄ

14 4H-SÄÄTIÖ 4H-säätiön tarkoituksena on 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Kertomusvuonna säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 21 maakunnallista stipendiä. Valtakunnalliset stipendit jaettiin juhlallisesti valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suorittivat maaja metsätalousministeri Sirkka- Liisa Anttila ja 4H-säätiön hallituksen puheenjohtaja, metsäneuvos Martin Lillandt. Vuonna 2008 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. 4H-säätiön hallintoneuvosto Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, pj. Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, vpj. Maaherra Pirjo Ala-Kapee Hallintojohtaja Heikki Halkilahti Kanslianeuvos Maunu Ihalainen Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti Pallari Päätoimittaja Tapani Ruokanen Toimitusjohtaja Heikki Sirviö Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja Matti Viialainen 4H-säätiön hallitus Metsäneuvos Martin Lillandt, pj. Valtiosihteeri Raimo Sailas, vpj. Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Kehitysjohtaja Liisa Rosi Toimitusjohtaja Seppo Hassinen (säätiön asiamies) 4H-säätiö edistää 4H-toimintaa myöntämällä stipendejä ansioituneille nuorille sekä tukemalla toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutusta ja järjestön kansainvälistä toimintaa. 14

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta

Lisätiedot

4H-järjestön ympäristöohjelma

4H-järjestön ympäristöohjelma 4H-järjestön ympäristöohjelma Julkaisija: Suomen 4H-liitto ry, Helsinki 2007 4H-järjestö rakentaa kestävää tulevaisuutta 4H-järjestön toiminta perustuu luonnon ja ympäristön arvostukseen. Järjestön käytännön

Lisätiedot

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan kynästä Tahdolla ja Taidolla -teemakauden saattaminen päätökseen, nuorten työnhakuvalmiuksien parantaminen lisäbudjetissa osoitetulla määrärahalla,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan kynästä Vuonna 2011 sitoutunut 4H-väki näytti jälleen voimansa. Perustoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Erikseen on syytä mainita Ajokortti työelämään

Lisätiedot

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 85. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys on Osa 4H-nuorisotyötä. Valmis työväline nuorten yritystoiminnan tukemiseen ja käynnistämiseen. Mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti. TYÖELÄMÄVALMIUDET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajalta Vuosi 2014 vei mukanaan paljon muutoksia ja uudistuksia sisältäneen poikkeuksellisen ajanjakson 4H-järjestön hienossa historiassa. Vuosi käynnistyi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 81. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat vuorovaikutus-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Elämässä sattuu joskus kuin ikkuna avautuisi uuteen maisemaan. Itse koin tällaisen tunteen, kun huhtikuussa 2012 Suomen 4H-liiton valtuuskunta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

Vapaaehtoisena 4H:ssa

Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoistoiminnan ohjelma 1. 4H ON TOIMIHENKILÖIDEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖTÄ 4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön.

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-YHDISTYS R.Y. Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen p. 044 545 3959, s-posti: uurainen.4h.fi UURAISTEN 4H-YHDISTYS RY:N Uuraisten

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 IF YE SIRYE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE 2016 Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 4 JÄSENET...

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2010 HARTOLAN 4H-YHDITY TOIMINTAKERTOMU 2010 Toimintasuunnitelma 2011 Yleiskatsaus Yhdistyksellä oli työntäyteinen ja vilkas toimintavuosi takana, toiminta noudatteli pitkälti edellisvuosien linjoja, yritys,

Lisätiedot

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintasuunnitelma 2014 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 IF YE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE WORLD Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 85. toimintavuosi Toimintaa lapsille ja nuorille Ruovedellä jo 85 vuoden ajan! RUOVEDEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 RUOVEDEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2014

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2014 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2014 IF YE SIRYE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto International 4H youth exchange 2014 Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012

Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012 Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2018

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2018 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2018 IF YE 4 H www.4h.fi/maailmalle WORLD Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Lahden 4H-yhdistys ry. Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014

Lahden 4H-yhdistys ry. Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014 Lahden 4H-yhdistys ry 4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas www.4h.fi 1 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä toiminnanjohtajan esimiehenä tai hallituksen

Lisätiedot

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 16.11.2015 Suomen Suomen suurin nuorisojärjestö 60.000 jäsentä Organisaatio: Suomen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen kerhotoiminnasta ja sen kehittämisestä. Toiminnanjohtajan tehtävänä on

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen kerhotoiminnasta ja sen kehittämisestä. Toiminnanjohtajan tehtävänä on Kerhotoiminnan käsikirja Icon Vastuuhenkilö: kehityspäällikkö Virpi Skippari p. 044 783 0302 virpi.skippari(a)4h.fi Sisällys 1 Johdanto 2 4H-kerho ja 4H-yhdistys 3 4H-kerhojen sisällöt erilaiset kerhot

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

4 H. Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta

4 H. Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta NUTOKU 4 H Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta VUOSI Mikä on nuorisotoimikunta? Nuorisotoimikunta eli Nutoku koostuu viidestä 16 28-vuotiaasta 4H-nuoresta, jotka haluavat vaikuttaa järjestön nuorisotoiminnan

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö SINUSTAKO MARTTA HISTORIA Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot