Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008"

Transkriptio

1 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008

2 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa Kauhajoella tapahtuneet koulusurmat, jossa henkensä menetti yksitoista ihmistä. Vain hieman alle vuotta aikaisemmin Tuusulan Jokelan koulun ampumavälikohtauksessa kuoli yhdeksän henkilöä. Koulusurmien syitä on puntaroitu laajasti ja joitakin toimenpiteitä on käynnistetty lasten ja nuorten hyväksi. Suomen suurin nuorisojärjestö 4H tekee pitkäjänteistä, lasten ja nuorten elämänhallinnan kehitystä edistävää työtä. Vilpitön toiveemme on, ettei Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien opetukset hautautuisi uusien uutisotsikoiden alle. Lapsista, nuorista, perheistä ja yhteisöllisyydestä on kerta kaikkiaan kannettava vahventuvaa vastuuta. Maailmantalous taittui finanssikriisin kautta vakavaan taantumaan, jonka kestoa ja syvyyttä emme vielä tiedä. Yrityksillä ja julkisvallalla on edessään mittavia taloudellisia haasteita. Kuntataloudessa pahin on ilmeisesti vielä edessä. Toivomme, että lasten ja nuorten tarpeet pidettäisiin mielessä taloustaantumankin aikana. Kunta on keskeinen 4H-toiminnan yhteistyökumppani. Useimmiten 4H-yhdistyksen toimialue vastaa kunnan aluetta. Kuntakentässä tapahtui vuodenvaihteessa ennen kokematon kehitys, joka tulee vielä jatkumaan. Vuoden 2009 alkaessa maassamme oli 67 kuntaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntaliitosten myötä 4H-yhdistysten määrä väheni noin 30:llä. Kuntakehitys on 4H:lle sekä haaste että mahdollisuus. Muutokseen liittyy usein vahvoja tunteita, joita ei pidä väheksyä. Tärkeintä on kuitenkin paikallisen 4H-nuorisotyön turvaaminen ja kehittäminen. Kuntakoon kasvu voi tarjota mahdollisuuksia pureutua toiminnassamme myös kaupunkikeskuksiin. Yhdistyskoon kasvu myös vapauttaa voimavaroja varsinaiseen nuorisotyöhön. Vuosi 2008 oli 4H-liiton 80. toimintavuosi ja samalla uuden strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Toimintateeman mukaisesti luotiin pohjaa tuotekehitystyölle ja yhtenäiselle toiminnalle. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön nuoren oma 4H-Yritys yrityskasvatuksen välineenä. Järjestömme vahvuus tulee erinomaisesti esille kaikkialle maahan ulottuvana monipuolisena toimintana, jossa tuetaan lapsen ja nuoren kasvua kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Kontaktimme perheisiin, lapsiin ja nuoriin ovat vahvat ja toiminnan tulokset erinomaiset. Hallituksen puolesta haluan kohdistaa parhaat kiitokset jäsenperheille, 4H-nuorille, vapaaehtoisohjaajille, luottamushenkilöille samoin kuin sitoutuneille toimihenkilöille hyvän tulevaisuuden rakentamisesta. Sydämellinen kiitos kuuluu myös valtiovallalle, kunnille sekä monille yhteisöille ja yksityisille henkilöille nuorisotyön tukemisesta. Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja Päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Toiminta-ajatus 4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia yhteistyötaitoja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Toimintaperiaatteet lasten ja nuorten tarpeista lähteminen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus avoin keskustelu ja yhteistyö toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen sitoutumattomuus ja tasapuolisuus asten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arvot rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yritteliäisyys ja ahkeruus yhteistyö välittäminen ja suvaitsevaisuus

3 4H-työtä viedään eteenpäin TAHDOLLA JA TAIDOLLA Vuosien toimintateema Tahdolla ja taidolla on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään lähes kaikki 4H-nuorisotyön ulottuvuudet. Teemakauden aikana toimintaa arvioidaan eri kohderyhmien näkökulmista, kehitetään keskeisiä toimintoja tuotteistamisen keinoin sekä tehdään työtä nykyistä yhdenmukaisemman toimintakulttuurin vahvistamiseksi koko järjestössä. Teemakauden työskentely jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat toimintojen tuotteistaminen, viestintä, yhdenmukaisten toimintamallien edistäminen sekä koulutus. Työtä johtaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki organisaatiotasot. Tuotteistamisen kohteena ovat 4H-yhdistyksille määritellyt neljä avaintuotealuetta: ryhmätoiminta, nuorten yritykset, nuorten työllistäminen ja koulutukset. Näihin avaintuotealueisiin rakennetaan palvelukokonaisuudet, jotka mahdollistavat nykyistä yhdenmukaisemman ja ammattimaisemman toiminnan paikallistasolla. Uudistetut välineet otetaan yhdistyksissä käyttöön vaiheittain kolmen vuoden aikana. Vuonna 2008 tuotteistuksen painopiste oli nuorten yritykset avaintuotealueessa. Syksyllä 2008 otettiin valtakunnallisesti käyttöön 4H-Yritys, työväline nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. Koulutukset käynnistyivät ja useita kymmeniä 4Hyrityksiä on aloittanut toimintansa eri puolilla Suomea. Viestinnässä painopistealueena on ollut järjestön sisäisen viestinnän kehittäminen. Teemakauden viestinnässä on sähköisten välineiden lisäksi hyödynnetty piirien toimihenkilöpäiviä ja muita tilaisuuksia. Piirien ja yhdistysten apuvälineeksi teemakauden tiedotukseen tuotettiin kaksi laajaa aineistopakettia, Teemainfoa. Yhdenmukaiseen toimintaan kannustettiin pienimuotoisilla valtakunnallisilla kampanjoilla. Lisäksi käynnistettiin selvityksiä yhdenmukaisen toiminnan edistämiseksi mm. hallinnollisissa käytännöissä. Koulutustoiminnalla vahvistetaan tuotteistettujen avaintuotteiden käyttöönottoa 4H-yhdistyksissä. Toimintaympäristön muutos asettaa 4H-nuorisotyölle täysin uudenlaisia vaatimuksia. Kilpailu nuorten ja vapaaehtoisten ajasta kiristyy. Kunta- ja palvelurakenteet uudistuvat. Toiminnalta edellytetään ammattimaisuutta, laatua ja tehokkuutta. Toimintateeman avulla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. 3

4 Juhlavuosi TÄYNNÄ HUIPPUHETKIÄ Suomen 4H-liitto juhlisti 80 vuoden taivaltaan vuonna 2008 lukuisilla erilaisilla valtakunnallisilla tapahtumilla, jotka keräsivät yhteen laajan joukon 4H:n ystäviä. Juhlavuoden suojelijana toimi Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Juhlavuoden päätapahtuma oli Kuopion Rauhalahdessa järjestetty Poiju-leiri. Se kokosi 12 vuotta täyttäneitä 4H-nuoria yhteen neljäksi päiväksi monenlaisen mukavan toiminnan äärelle. Ohjelmassa oli erilaisia taitoa ja luovuutta vaatineita toimintapajoja sekä risteily Kallaveden upeassa saaristossa. Leiri tarjosi nuorille hienon mahdollisuuden tutustua eri puolilta Suomea kotoisin oleviin toisiin 4H:laisiin. Kansainvälisiä vieraita leirille tuli Virosta ja Venäjältä. Poiju-leirin järjestelyistä vastasi Pohjois-Savon 4H-piiri. Sille osallistui reilut 400 leiriläistä. Toinen kesän kohokohta oli nuorten itse järjestämä koko perheen piknikfestarit Kalajoen Hiekkasärkillä lauantaina 9.8. Festareilla oli ohjelmassa 4H:n järjestämiä toiminnallisia työpajoja, hiekkalinnan rakennuskilpailu, yhteinen piknik ja illan huipensivat kotimaiset eturivin artistit kuten Anna Abreu, Katri Ylander, Kristiina Brask ja Beats&Styles. Syyskuussa monisatapäinen 4H-väki kerääntyi Silja Serenadelle juhlaseminaariin, jossa käsiteltiin ja keskusteltiin yhteiskunnan ja 4H-nuorisotyön keskeisistä tulevaisuuden haasteista. Seminaarin pääesiintyjä oli konsernijohtaja Björn Wahlroos. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin järjestön nuorille ja vapaaehtoisille suunnattu yrittäjyysaiheinen seminaari, jonka keskiössä oli juuri valmistunut 4H- Yritys-tuote. Juhlavuoden muita merkkihetkiä koettiin mm. 4H-viikolla loka-marraskuun taitteessa. Viikon teemana oli kansainvälisyys ja se huipentui Topin päivään 2.11., jolloin useat kerhot pitivät omat juhlansa. 4H-Pilke-lehden numero 4/2008 oli 64-sivuinen juhlanumero. Keväällä toteutettiin 4H:n mainoskampanja, jonka teeman Mitäs me uraohjukset avulla haluttiin kertoa 4H:n nuorille tarjoamista mahdollisuuksista, jotka voivat tukea jopa ammatinvalintaa. 4

5 4H-liitolla yli 100-vuotiaat juuret Aivan 1900-luvun alussa eri puolilla Yhdysvaltoja, erityisesti keskilännessä, syntyi maaseudulle koulujen ulkopuolella toimivia kerhoja tytöille ja pojille. Näissä kerhoissa toiminta liittyi maanviljelyyn, kotieläimiin, luontoon, kotitaloustaitoihin jne. Toiminnan tavoitteena oli tuolloin tarjota nuorille sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taitoja, että nämä voisivat pärjätä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään. Samalla tavoitteena oli levittää maaseudun nuorille tietoa maatilatalouden nykyaikaisista työmenetelmistä. Ohiolaisen opettajan A.B. Grahamin vuonna 1902 organisoimia kerhoja pidetään ensimmäisinä 4Hkerhoina. Samana vuonna syntyi Iowassa myös nykyisen neliapilatunnuksen esiaste kolmiapilatunnus, jossa mukana oli 3 H:ta eli Head, Hands ja Heart. Health tuli mukaan vähän myöhemmin. Usealla eri alueella syntynyt 4H-liike sai järjestyneempiä muotoja ja vuoteen 1922 mennessä liike oli järjestäytynyt kansallisesti ja toimintamuodoista sekä kasvatuksellisista tavoitteista oli syntynyt yhteneväisiä malleja. Eurooppaan ja myös Suomeen tietoa 4H:sta rantautui 1920-luvun alussa. Professori Arthur Rindell julkaisi vuonna 1922 Yhdysvaltojen 4H-toimintaa esittelevän pienen vihkon nimeltä Maatalouskerhot. Asia herätti heti suurta mielenkiintoa ja se kiinnosti varsinkin Mannerheimin Lastensuojeluliittoa ja Marttajärjestöä. MLL:ään perustettiin maatalouskerhovaliokunta vuonna 1925 kenraali Mannerheimin johdolla pohtimaan toimintamallia Suomessa. Sittemmin valtiollisen komitean työn seurauksena perustettiin syksyllä 1928 Maatalouskerholiitto, joka vuonna 1969 otti nimekseen Suomen 4H-liitto. Toiminta oli kuitenkin käynnistynyt jo aikaisemmin. Vuonna 1926 useita kerhoja ja kerhopalstoja käynnistettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirissä eri puolilla Suomea mm. Ilmajoella, Paimiossa ja Tuusulassa. Marttajärjestön piirissä kerhoja syntyi erityisesti Etelä-Karjalaan, mutta myös muualle Itä-Suomeen. Yksi 4H-liikkeen alkuvuosien voimahahmoista oli kunnallisneuvos Eeno Pusa, joka toimi liiton puheenjohtajistossa 40 vuotta. Pusa vaikutti merkittävästi Paimion Maatalouskerho-opiston syntyyn ja hän lahjoitti peruspääoman vuonna 1956 perustetulle 4H-säätiölle. Maatalouskerholiiton perustamisen jälkeen toiminta levisi laajasti eri puolille Suomea ja myös piirejä, silloin piiriliittoja, alkoi syntyä. Kerholaisten ja kerhojen määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1929 kerholaisia oli 9 400, vuonna ja vuonna 1939 jo Korkeimmillaan kerholaisten määrä on ollut vuonna 1942, jolloin peräti lasta ja nuorta oli mukana kerhoissa. Sotien jälkeen 1950-luvun alussa nuorisojäsenten määrä putosi pintaan, josta se alkoi jälleen tasaisesti nousta kohti nykyistä nuorisojäsentä. Kerhotoiminnan rinnalla yritystoiminta on aina ollut vahvassa roolissa. Vuonna 1951 ensimmäiset suomalaisnuoret lähtivät Yhdysvaltoihin nuorisovaihtoon maatalousharjoittelijoiksi. Nuorisovaihtotoiminta on laajentunut koskemaan 14 eri maata. Suomen 4H-liitto on ollut vahvasti auttamassa ja tukemassa 4Htoiminnan käynnistymistä Tansaniassa ja Namibiassa. Tansaniassa yhteistoiminta käynnistyi jo vuonna Koko historiansa ajan 4H-järjestö on uudistanut toimintaansa vastaamaan sen hetken tarpeita. Nykyisistä keskeisistä toimintamuodoista yrittäjyyskasvatukseen ja kerhotoimintaan liittyvää ohjelmaa uudistettiin 2003 luomalla uusi TOP-järjestelmä. Nykyisenkaltainen nuorten työllistämistoiminta käynnistyi Toiminta on alkuaikojen maaseutupainotteisuudesta laajentunut sekä taajamissa että suurimmissa kaupungeissa tehtäväksi nuorisotyöksi. 5

6 4H-kerhojen suosio kasvaa Kerhot ovat merkittävin osa 4Htoimintaa ja niiden suosio kasvaa edelleen. Haja-asutusalueilla 4Hkerhot ovat usein ainoa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus. Vuonna 2008 kerhoja ja muita ryhmiä toimi ja kokoontumiskertojen osallistujamäärä oli ennätyksellinen osallistujaa. 4H-kerhoissa opitaan leikkimällä, liikkumalla ja yhdessä tekemällä vastuullisuutta, oman elämän hallintaa ja yritteliäisyyttä. Teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen ja se voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi eräkerho, heppakerho, mopokerho ja kokkikerho. Vuonna 2008 aloitettiin teemakerhojen tuotteistaminen ja valmiiksi on saatu teemakerhot: Eräkerho, Lumoudu luonnosta ja Metsis. Koululaisten iltapäivätoiminta on vakiintunut monien 4Hyhdistysten paikallistoiminnaksi. Vuonna 2008 toimi yhteensä 130 iltapäiväkerhoa, joissa vietti iltapäiväänsä lähes lasta. Koulutan kerhonohjaajia -koulutusten avulla parannetaan erityisesti 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien valmiuksia tukea ja ohjata kerhonohjaajia. Vuonna 2008 koulutettiin yhteensä 44 henkilöä. Vapaaehtoisia nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia Kerhonohjaajille suunnattu koulutus uudistettiin vuosina 2007 ja Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen on käynyt vuoden 2008 loppuun 844 nuorta. Kerhomeili on 4H-kerhonohjaajien oma sähköpostilista. Listalla olevat kerhonohjaajat saavat kerran kuussa uutiskirjeen, jossa on ideoita kerhon ohjaamiseen ja tietoa ajankohtaisista 4H-asioista. Tiedottamista Kerhomeilistä on tehostettu ja vuoden 2008 loppuun mennessä sillä tavoitettiin jo kerhonohjaajaa. Kaikissa 4H-kerhoissa lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä toimii 4H-TOP-tehtäväpankki. 4H-kerhojen aihealueet: Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Luova toiminta ja liikunta 6

7 TOP-tehtävät kannustavat yritteliäisyyteen TOP on yrittäjyyskasvatuksen käytännön väline 4H-kerhoissa. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. TOP-tehtäväpankki on ollut verkossa yli kuusi vuotta ja sen kehittämisen painopiste oli vuonna 2008 nykyisten noin tehtävän laadun parantamisessa. Uutta aineistoa tuotetaan eri aihepiireihin valikoidusti ja harkitusti. Vuonna 2008 lapset ja nuoret tekivät TOP-tehtäviä yhteensä yli kappaletta. Koti ja keittiö -aihepiirin TOP-tehtäviä tehtiin ennätysmäärä, lähes kappaletta. Suosittu aihealue oli myös taitavat kädet; käsityötehtäviä tehtiin lähes kappaletta. Viestintä- ja vuorovaikutusaiheisten tehtävien suosio jatkoi kasvuaan. TOP-tehtäväpankkia täydentää erinomaisesti vuonna 2008 käyttöönotettu uusi tuote, 4H- Yritys. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava väline lapsi- ja nuorisotyöhön. Materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta 4H-Yritys on toimintamalli, jossa nuoret voivat opetella yritystoimintaa ohjatusti. Pienimuotoisen 4H-yrityksen voi perustaa yrityskurssin käytyään tai oma-aloitteisesti. Jokaisella 4H-yrittäjällä on aikuinen ohjaaja. Ajokortilla työelämään 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä järjestö. 4H-yhdistykset valmentavat nuoret työtehtäviin, etsivät nuorille työtilaisuuksia ja toimivat nuorten työnantajana huolehtien samalla työnantajan velvoitteista. Vuonna H-yhdistysten kautta työllistettiin nuorta ja nuoret tekivät yhteensä yli työtuntia. Nuorille maksettiin palkkoja yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Eniten nuoria työllisti kerhojen ohjaaminen, kotitalousalan palvelutehtävät sekä pihan ja puutarhan hoitotehtävät. Vuoden 2008 aikana kehitettiin 4H-Ajokortti työelämään -koulutus täydentämään ja jäntevöittämään järjestön työelämävalmiuksiin liittyvää kokonaisuutta. Yksipäiväisen koulutuksen tarkoitus on selkeyttää nuorille työelämän pelisääntöjä, työnhakua ja asiakaspalvelua sekä antaa välineitä selviytyä erilaisista haasteellisistakin palvelutilanteista. Alkuvuodesta 2009 koulutetaan järjestöön kouluttajia, jotka aloittavat nuorten kouluttamisen keväällä H-Ajokortti työelämään -koulutuksen sisältö työnhaku ja työelämän pelisäännöt työnantajan näkökulma asiakaspalvelu erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat haasteelliset asiakaspalvelutilanteet ajokortti työelämään Tämän kortin haltija on suorittanut Ajokortti työelämään -koulutuksen ja saanut perusperehdytyksen työelämään. 7

8 4H-järjestö vuonna H-JÄSENMÄÄRÄ AIKUISET NUORET H-järjestön jäsenmäärän kasvu taittui ja kokonaisjäsenmäärä oli H-KERHOJEN MÄÄRÄ IP-KERHOT 4H-KERHOT H-kerhojen määrä säilyi ennallaan. Niitä oli H-KERHOKÄYNTIEN MÄÄRÄ Vaikka kerhojen määrä ei kasvanut, kerhoihin osallistuttiin aiempaa innokkaammin. Kerhokäyntejä oli lähes

9 TEHTYJEN TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ ( KPL) Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia A-TASO B-TASO C-TASO Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Ympäristö ja kierrätys Koti ja keittiö sekä Taitavat kädet olivat joka toisen TOP-tehtävän aiheena. 4H-VAPAAEHTOISOHJAAJIEN MÄÄRÄ AIKUISOHJAAJAT KERHONOHJAAJAT Vapaaehtoisten ohjaajien määrä kasvoi edelleen hieman. 4H-NUORTEN TYÖPALKAT, MILJ. EUROA 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,768 2,819 3,007 3,177 3,184 1,000 0,500 0, Nuorten ansiot 4H-työpalvelussa pysyivät ennallaan 3,2 miljoonan euron tuntumassa. 9

10 Lapasia, kurpitsoita ja metsän elämää kilpailut kiinnostivat 4H-mestaruuskisoissa Haapajärvellä elokuun alussa mestaruuksia ratkottiin traktoricupissa, metsätaito- ja luontopolkukilpailussa sekä ensimmäistä kertaa Mönkijäcupissa. Kilpailuihin osallistui lähes 300 nuorta, tapahtumaa seurasi runsaslukuinen yleisö. Suomen 4H-liitto järjesti yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön ja Finlands svenska 4H:n kanssa yläkouluille suunnatun piirustuskilpailun otsikolla Art - elämää metsässä. Töitä saapui määräpäivään mennessä yli kappaletta. Vuoden 2008 puutarhakilpailussa kasvatettiin jälleen suuria kurpitsoja. Kilpailuun osallistui satoja lapsia ja nuoria ympäri Suomea. Kivaa kerhossa! -kilpailun voitto meni vuonna 2008 Kannuksen 4H-yhdistyksen Neliveto-kerholle. Kilpailun muut kärkisijat menivät Ouluun ja Alahärmään. Hands-lapaskisa haastoi mukaan kaikki käden taitajat. Kaikille lapsille ja nuorille avoimessa kilpailussa oli tehtävänä valmistaa lapaset neuloen, virkaten tai huovuttaen. Kaikki kilpailuun osallistuneet 250 lapasparia olivat näytteillä Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Novitan kanssa. 10

11 Kierrätystä ympäristön hyväksi Luonto- ja ympäristöasiat ovat tärkeä osa 4H-toimintaa. Ympäristönäkökulman huomioonottamista kaikessa toiminnassa on edistänyt 4H-järjestön oma ympäristöohjelma. Nuorten ympäristökasvatukselle ja ympäristöaiheiselle toiminnalle tunnusomaista ovat käytännön ympäristöteot. 4H-nuorten toteuttama käytettyjen lannoite- ja siemensäkkien keräys onnistui vuonna 2008 jälleen hyvin. Kesän aikana toteutetussa keräyksessä saatiin talteen yli kiloa muovisia lannoite- ja siemensäkkejä. Noin 40 prosenttia lannoite- ja siemensäkeistä palautuu tämän keräyksen kautta kiertoon. Keräyksen toteuttivat yhteistyössä Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi sekä paikalliset 4H-yhdistykset. Nuoret ahkeroivat keräämällä lisäksi metalliromua. Keräyksen tulokseen on syytä olla tyytyväinen: talteen saatiin lähes kolme miljoonaa kiloa romua. Lapset oppivat ottamaan keräyksen myötä vastuuta lähiympäristöstään ja metalli saadaan talteen uudelleenkäyttöä varten. Keräyksestä koituva hyöty jää suoraan keräyspaikkakunnalle, sillä metalliromun myynnistä saadut varat ohjataan paikallisten 4Hnuorten hyväksi muun muassa kerho- ja leiritoimintaan. Keräys toteutettiin yhteistyössä Stena Metalli Oy:n kanssa. Care4nature on Suomen 4H-liiton ja Fujitsu Siemens Computers Oy:n yhteinen käytettyjen tietokoneiden keräyspalvelu, joka koskee kaikenmerkkisiä tietokoneita, näyttöjä, kannettavia ja tulostimia. Care4nature-palvelu on suunnattu kotitalouksille ja pienille yrityksille. Care4nature-palvelussa nuoret oppivat asiakaspalvelua, yrittämistä ja kierrätysliiketoiminnan alkeita. Vahvasti maaseudulla Maaseudulla asuvien lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa 4H-järjestön toimintaa. Merkittävä osa lähes kerhosta toimii juuri haja-asutusalueilla. Monille maaseudun lapsille ja nuorille 4H voi olla ainoa harrastusmahdollisuus. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat maaseudun ammateissa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten esimerkiksi metsään ja luontoon, ruokakulttuuriin, käden taitoihin ja viljelyyn liittyviä perusvalmiuksia. 4H-Yritys tarjoaa uuden välineen maaseudulla toteutettavaan nuorten yritystoimintaan. Huomattava osa 4H-järjestön vuosittain työllistämistä nuorista työllistyy juuri maaseudella. Tällä on oma vaikutuksensa maaseudun palvelutuotantoon. On tärkeää, että maaseudun kehittämisessä kuullaan myös nuor- ten mielipiteitä. Tähän käyttökelpoisen apuvälineen tarjoavat 4Hjärjestön maa- ja metsätalousministeriön tuella kehittämät Omalla kylällä -tuotteet. Vuonna 2008 valmistunut Omalla kylällä -niminen 4H-kurssi sai eri puolilla Suomea innostuneen vastaanoton. 11 Monenlaisia vapaaehtoisia Yhdistys-, piiri- ja liittotasolla toimivat vapaaehtoiset luottamushenkilöt johtavat 4H-järjestöä. Lasten ja nuorten vanhemmat, sidosryhmien edustajat sekä luottamushenkilöinä toimivat nuoret varmistavat, että 4H-työ vastaa paikallisen nuorisotyön tarpeita. Luottamushenkilöitä on yhteensä lähes Vapaaehtoisille on tarjolla monia muitakin tehtäviä. Yleisin tapa toimia 4H:ssa vapaaehtoisena on kerhojen ohjaaminen. Vapaaehtoiset toimivat myös leirien ohjaajina ja apuohjaajina sekä isäntäperheinä ulkomailta vaihtoon tuleville 4H-nuorille. Vuonna 2008 käynnistyneissä nuorten 4H-Yrityksissä jokaisella nuorella on tukenaan vapaaehtoinen yritysohjaaja. 4H-järjestössä toimi vapaaehtoisia ohjaajia henkilöä. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet on koottu vapaaehtoistoiminnan ohjelmaan, jonka avulla pyritään varmistamaan toiminnan suunnitelmallisuus, riittävä koulutus ja tuki vapaaehtoisille sekä vapaaehtoisten kannustaminen ja palkitseminen. Ilman vapaaehtoisten valtavaa panosta 4H-toimintaa ei nykymuodossa kyettäisi toteuttamaan.

12 Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus näkyy laajasti 4H-toiminnan rahoitus Suomen 4H-liiton kansainvälistä toimintaa ovat kulttuurien välinen koulutus, nuorisovaihto ja vierailut, erilaiset koulutusohjelmat ja tapahtumat sekä kehitysyhteistyö ja lähialueyhteistyö. Vaihtoihin lähti Suomesta vuonna 2008 yhteensä 47 ja Suomeen saapui 26 osanottajaa. Isäntäperheinä toimi lähes viisikymmentä kotia. Taiwan ja Japani olivat uusia IFYE-vaihtomaita. Suomeen saapui ensimmäistä kertaa nuori Taiwanista ja Suomesta lähti Japaniin yksi ryhmä. Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen monikulttuurisuus voimavarana -hanke päättyi. Hankkeen aikana koulutettiin 304 4H-toimihenkilöä ja MOD-koulutuksiin osallistui 61 henkilöä. MOD-ohjaajiksi on 4H:n kautta kouluttautunut seitsemän henkilöä. 4H-kerhojen ohjelmassa on yhä enemmän kansainvälisyyttä, kirjeenvaihtoa ulkomaisten 4H-kerhojen kanssa, kansainvälistä kokkausta, käsitöitä ja erilaisia harjoituksia ja pelejä, jotka lisäävät nuorten valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälinen toiminta tarjoaa myös yli 14-vuotiaille jäsenille haasteellista toimintaa. 4H-liitto järjesti vuosina Venäjän Karjalassa kerhonjohtajakouluttajakoulutusten sarjan, jonka 11 koulutustapahtumassa koulutettiin 370 nuorta kerhonohjaajaksi. Pienprojektihankkeissa on ollut mukana peräti 669 toimijaa. Hankkeen mahdollisti Suomen Lasten ja Nuorten säätiön Suomen 4H-liitolle myöntämä rahoitus. Vuonna 2008 aloitettiin Namibian 4H:n yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen. 4H-toiminnassa on mukana nuorta yli 200 4H-kerhossa. Namibian 4H:n toimintateemana vuosille on Learn, Earn and Go Green. 4H-järjestön kokonaisrahoitus vuonna 2008 oli 25,8 milj. euroa. Paikallisten 4H-yhdistysten osuus tästä summasta oli 82 %, piirien osuus 11 % ja liiton osuus 7 %. Rahoitus koostuu useista eri lähteistä, joiden osuus organisaation eri tasoilla vaihtelee. Varsinaisen toiminnan eli nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat vuonna 2008 lähes 6,8 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 10 %. Näihin tuottoihin luetaan osallistumismaksut, toimintaan saadut kohdeavustukset ja kuntien korvaukset nuorisopalveluista, palkkatuet sekä OKopintokeskuksen koulutustuet. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 3 milj. euroa. Tuen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Maa- ja metsätalousministeriön 4H-toimintaan myöntämän valtionavustuksen määrä oli vuonna 2008 yhteensä 4,56 milj. euroa. Valtionavustuksen käyttöä ohjaavat valtionavustuksia koskevat säädökset sekä ministeriön vuosittainen valtionavustuspäätös. Lisäksi ministeriön kanssa solmitaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään 4H-järjestön valtionavustustoiminnan keskeiset tavoitteet. Valtionavustus jaetaan Suomen 4H-liitosta 4Hpiireille ja näistä edelleen 4Hyhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Varojen jaossa tavoitteina ovat tulosohjaus eli toiminnan vaikuttavuuden korostaminen sekä jakoperusteiden avoimuus ja läpinäkyvyys. 4H-järjestön harjoittama nuorten työllistämistoiminta ja myös sen rahavirrat olivat edelleen mittavat (4,4 milj. euroa). Asiakkaiden maksuosuuksilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat, palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Hankerahoituksen (1,5 milj. euroa) avulla kyettiin kokeilemaan ja käynnistämään uusia toimintamuotoja. Vuoden 2008 aikana toiminnan kehittämiseen saadun hankerahoituksen määrä oli selvästi tavanomaista vähäisempi, koska erityisesti maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen rahoitusten osalta elettiin ohjelmakausien vaihtumisen välivuotta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja saadut avustukset eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, vaan järjestön on vuosittain kyettävä lisäksi mittavaan varainhankintaan. Varainhankinnan määrä oli vuonna 2008 lähes 2 milj. euroa. Yksittäisenä varainhankinnan muotona erityisesti metalliromun keräys tuki merkittävällä tavalla monen 4H-yhdistyksen taloutta, vaikka metallista maksettu hinta vuoden 2008 aikana laskikin huomattavasti. 12

13 Suomen 4H-liiton tuloslaskelma Tuloslaskelma 2008 Tuloslaskelma 2007 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisotyö ja koulutus Tuotot ja avustukset EUR EUR Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä Hankkeet Hankeavustukset Henkilöstökulut Muut hankekulut Kulu-/tuottojäämä Kansainvälinen toiminta Kv-toiminnan tuotot ja avustukset Henkilöstökulut Muut kulut Avustukset kehitysyhteistyöhön Kehitysyhteistyökulut Kulujäämä Viestintä Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut,poistot Kulujäämä Välitystoiminta Tuotot ja varaston arvon muutos Kulut Tuottojäämä Hallinto Henkilöstökulut Muut hallintokulut, poistot Kulujäämä Varsinaisen toiminnan kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus 4H-toimintaan /. Valtionavustus 4H-piireille ja -yhdistyksille TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TASEEN LOPPUSUMMA EUR H-järjestön toiminnan tuotot H-järjestön toiminnan tuotot H-liitto 4H-piirit 4H-yhdistykset Yhteensä Valtionavustus 4H-toimintaan Kuntien avustukset Nuorisotoiminta ja koulutus Tuotevälitys, palvelutoiminta Kansainvälinen toiminta, viestintä Työllistämistoiminta Hankkeet Varainhankinta, muut tuotot Elinkeinotoiminta YHTEENSÄ YHTEENSÄ

14 4H-SÄÄTIÖ 4H-säätiön tarkoituksena on 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Kertomusvuonna säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 21 maakunnallista stipendiä. Valtakunnalliset stipendit jaettiin juhlallisesti valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suorittivat maaja metsätalousministeri Sirkka- Liisa Anttila ja 4H-säätiön hallituksen puheenjohtaja, metsäneuvos Martin Lillandt. Vuonna 2008 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. 4H-säätiön hallintoneuvosto Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, pj. Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, vpj. Maaherra Pirjo Ala-Kapee Hallintojohtaja Heikki Halkilahti Kanslianeuvos Maunu Ihalainen Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti Pallari Päätoimittaja Tapani Ruokanen Toimitusjohtaja Heikki Sirviö Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja Matti Viialainen 4H-säätiön hallitus Metsäneuvos Martin Lillandt, pj. Valtiosihteeri Raimo Sailas, vpj. Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Kehitysjohtaja Liisa Rosi Toimitusjohtaja Seppo Hassinen (säätiön asiamies) 4H-säätiö edistää 4H-toimintaa myöntämällä stipendejä ansioituneille nuorille sekä tukemalla toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutusta ja järjestön kansainvälistä toimintaa. 14

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-YHDISTYS R.Y. Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen p. 044 545 3959, s-posti: uurainen.4h.fi UURAISTEN 4H-YHDISTYS RY:N Uuraisten

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 IF YE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE WORLD Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Anneli Rantamäki Kotitalousopettajien liitto Kotitalousopettajien liitto perustettu vuonna 1918 pedagoginen opettajajärjestö eri tehtävissä toimivien

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Neljä päivää, jolloin menemme luontoon yhdessä omaksi iloksemme ja satavuotiaan Suomen kunniaksi. Kuva: Metsähallitus /Mari Limnell

Neljä päivää, jolloin menemme luontoon yhdessä omaksi iloksemme ja satavuotiaan Suomen kunniaksi. Kuva: Metsähallitus /Mari Limnell Neljä päivää, jolloin menemme luontoon yhdessä omaksi iloksemme ja satavuotiaan Suomen kunniaksi. Kuva: Metsähallitus /Mari Limnell Suomen juhliessa satavuotista historiaansa lähdemme luontoon yhdessä.

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 85. toimintavuosi Toimintaa lapsille ja nuorille Ruovedellä jo 85 vuoden ajan! RUOVEDEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 RUOVEDEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 16.11.2015 Suomen Suomen suurin nuorisojärjestö 60.000 jäsentä Organisaatio: Suomen

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Turun seudun kuntien liikuntastrategia

Turun seudun kuntien liikuntastrategia Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla 2011-12 Turun seudun kuntien liikuntastrategia Väliraportti liikunnan seutuyhteistyöstä 2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta 14.3.2011 31.12.2012 Turun seudun kuntien

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot