Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008"

Transkriptio

1 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008

2 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa Kauhajoella tapahtuneet koulusurmat, jossa henkensä menetti yksitoista ihmistä. Vain hieman alle vuotta aikaisemmin Tuusulan Jokelan koulun ampumavälikohtauksessa kuoli yhdeksän henkilöä. Koulusurmien syitä on puntaroitu laajasti ja joitakin toimenpiteitä on käynnistetty lasten ja nuorten hyväksi. Suomen suurin nuorisojärjestö 4H tekee pitkäjänteistä, lasten ja nuorten elämänhallinnan kehitystä edistävää työtä. Vilpitön toiveemme on, ettei Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien opetukset hautautuisi uusien uutisotsikoiden alle. Lapsista, nuorista, perheistä ja yhteisöllisyydestä on kerta kaikkiaan kannettava vahventuvaa vastuuta. Maailmantalous taittui finanssikriisin kautta vakavaan taantumaan, jonka kestoa ja syvyyttä emme vielä tiedä. Yrityksillä ja julkisvallalla on edessään mittavia taloudellisia haasteita. Kuntataloudessa pahin on ilmeisesti vielä edessä. Toivomme, että lasten ja nuorten tarpeet pidettäisiin mielessä taloustaantumankin aikana. Kunta on keskeinen 4H-toiminnan yhteistyökumppani. Useimmiten 4H-yhdistyksen toimialue vastaa kunnan aluetta. Kuntakentässä tapahtui vuodenvaihteessa ennen kokematon kehitys, joka tulee vielä jatkumaan. Vuoden 2009 alkaessa maassamme oli 67 kuntaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntaliitosten myötä 4H-yhdistysten määrä väheni noin 30:llä. Kuntakehitys on 4H:lle sekä haaste että mahdollisuus. Muutokseen liittyy usein vahvoja tunteita, joita ei pidä väheksyä. Tärkeintä on kuitenkin paikallisen 4H-nuorisotyön turvaaminen ja kehittäminen. Kuntakoon kasvu voi tarjota mahdollisuuksia pureutua toiminnassamme myös kaupunkikeskuksiin. Yhdistyskoon kasvu myös vapauttaa voimavaroja varsinaiseen nuorisotyöhön. Vuosi 2008 oli 4H-liiton 80. toimintavuosi ja samalla uuden strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Toimintateeman mukaisesti luotiin pohjaa tuotekehitystyölle ja yhtenäiselle toiminnalle. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön nuoren oma 4H-Yritys yrityskasvatuksen välineenä. Järjestömme vahvuus tulee erinomaisesti esille kaikkialle maahan ulottuvana monipuolisena toimintana, jossa tuetaan lapsen ja nuoren kasvua kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Kontaktimme perheisiin, lapsiin ja nuoriin ovat vahvat ja toiminnan tulokset erinomaiset. Hallituksen puolesta haluan kohdistaa parhaat kiitokset jäsenperheille, 4H-nuorille, vapaaehtoisohjaajille, luottamushenkilöille samoin kuin sitoutuneille toimihenkilöille hyvän tulevaisuuden rakentamisesta. Sydämellinen kiitos kuuluu myös valtiovallalle, kunnille sekä monille yhteisöille ja yksityisille henkilöille nuorisotyön tukemisesta. Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja Päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Toiminta-ajatus 4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia yhteistyötaitoja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Toimintaperiaatteet lasten ja nuorten tarpeista lähteminen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus avoin keskustelu ja yhteistyö toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen sitoutumattomuus ja tasapuolisuus asten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arvot rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yritteliäisyys ja ahkeruus yhteistyö välittäminen ja suvaitsevaisuus

3 4H-työtä viedään eteenpäin TAHDOLLA JA TAIDOLLA Vuosien toimintateema Tahdolla ja taidolla on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään lähes kaikki 4H-nuorisotyön ulottuvuudet. Teemakauden aikana toimintaa arvioidaan eri kohderyhmien näkökulmista, kehitetään keskeisiä toimintoja tuotteistamisen keinoin sekä tehdään työtä nykyistä yhdenmukaisemman toimintakulttuurin vahvistamiseksi koko järjestössä. Teemakauden työskentely jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat toimintojen tuotteistaminen, viestintä, yhdenmukaisten toimintamallien edistäminen sekä koulutus. Työtä johtaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki organisaatiotasot. Tuotteistamisen kohteena ovat 4H-yhdistyksille määritellyt neljä avaintuotealuetta: ryhmätoiminta, nuorten yritykset, nuorten työllistäminen ja koulutukset. Näihin avaintuotealueisiin rakennetaan palvelukokonaisuudet, jotka mahdollistavat nykyistä yhdenmukaisemman ja ammattimaisemman toiminnan paikallistasolla. Uudistetut välineet otetaan yhdistyksissä käyttöön vaiheittain kolmen vuoden aikana. Vuonna 2008 tuotteistuksen painopiste oli nuorten yritykset avaintuotealueessa. Syksyllä 2008 otettiin valtakunnallisesti käyttöön 4H-Yritys, työväline nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. Koulutukset käynnistyivät ja useita kymmeniä 4Hyrityksiä on aloittanut toimintansa eri puolilla Suomea. Viestinnässä painopistealueena on ollut järjestön sisäisen viestinnän kehittäminen. Teemakauden viestinnässä on sähköisten välineiden lisäksi hyödynnetty piirien toimihenkilöpäiviä ja muita tilaisuuksia. Piirien ja yhdistysten apuvälineeksi teemakauden tiedotukseen tuotettiin kaksi laajaa aineistopakettia, Teemainfoa. Yhdenmukaiseen toimintaan kannustettiin pienimuotoisilla valtakunnallisilla kampanjoilla. Lisäksi käynnistettiin selvityksiä yhdenmukaisen toiminnan edistämiseksi mm. hallinnollisissa käytännöissä. Koulutustoiminnalla vahvistetaan tuotteistettujen avaintuotteiden käyttöönottoa 4H-yhdistyksissä. Toimintaympäristön muutos asettaa 4H-nuorisotyölle täysin uudenlaisia vaatimuksia. Kilpailu nuorten ja vapaaehtoisten ajasta kiristyy. Kunta- ja palvelurakenteet uudistuvat. Toiminnalta edellytetään ammattimaisuutta, laatua ja tehokkuutta. Toimintateeman avulla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. 3

4 Juhlavuosi TÄYNNÄ HUIPPUHETKIÄ Suomen 4H-liitto juhlisti 80 vuoden taivaltaan vuonna 2008 lukuisilla erilaisilla valtakunnallisilla tapahtumilla, jotka keräsivät yhteen laajan joukon 4H:n ystäviä. Juhlavuoden suojelijana toimi Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Juhlavuoden päätapahtuma oli Kuopion Rauhalahdessa järjestetty Poiju-leiri. Se kokosi 12 vuotta täyttäneitä 4H-nuoria yhteen neljäksi päiväksi monenlaisen mukavan toiminnan äärelle. Ohjelmassa oli erilaisia taitoa ja luovuutta vaatineita toimintapajoja sekä risteily Kallaveden upeassa saaristossa. Leiri tarjosi nuorille hienon mahdollisuuden tutustua eri puolilta Suomea kotoisin oleviin toisiin 4H:laisiin. Kansainvälisiä vieraita leirille tuli Virosta ja Venäjältä. Poiju-leirin järjestelyistä vastasi Pohjois-Savon 4H-piiri. Sille osallistui reilut 400 leiriläistä. Toinen kesän kohokohta oli nuorten itse järjestämä koko perheen piknikfestarit Kalajoen Hiekkasärkillä lauantaina 9.8. Festareilla oli ohjelmassa 4H:n järjestämiä toiminnallisia työpajoja, hiekkalinnan rakennuskilpailu, yhteinen piknik ja illan huipensivat kotimaiset eturivin artistit kuten Anna Abreu, Katri Ylander, Kristiina Brask ja Beats&Styles. Syyskuussa monisatapäinen 4H-väki kerääntyi Silja Serenadelle juhlaseminaariin, jossa käsiteltiin ja keskusteltiin yhteiskunnan ja 4H-nuorisotyön keskeisistä tulevaisuuden haasteista. Seminaarin pääesiintyjä oli konsernijohtaja Björn Wahlroos. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin järjestön nuorille ja vapaaehtoisille suunnattu yrittäjyysaiheinen seminaari, jonka keskiössä oli juuri valmistunut 4H- Yritys-tuote. Juhlavuoden muita merkkihetkiä koettiin mm. 4H-viikolla loka-marraskuun taitteessa. Viikon teemana oli kansainvälisyys ja se huipentui Topin päivään 2.11., jolloin useat kerhot pitivät omat juhlansa. 4H-Pilke-lehden numero 4/2008 oli 64-sivuinen juhlanumero. Keväällä toteutettiin 4H:n mainoskampanja, jonka teeman Mitäs me uraohjukset avulla haluttiin kertoa 4H:n nuorille tarjoamista mahdollisuuksista, jotka voivat tukea jopa ammatinvalintaa. 4

5 4H-liitolla yli 100-vuotiaat juuret Aivan 1900-luvun alussa eri puolilla Yhdysvaltoja, erityisesti keskilännessä, syntyi maaseudulle koulujen ulkopuolella toimivia kerhoja tytöille ja pojille. Näissä kerhoissa toiminta liittyi maanviljelyyn, kotieläimiin, luontoon, kotitaloustaitoihin jne. Toiminnan tavoitteena oli tuolloin tarjota nuorille sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taitoja, että nämä voisivat pärjätä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään. Samalla tavoitteena oli levittää maaseudun nuorille tietoa maatilatalouden nykyaikaisista työmenetelmistä. Ohiolaisen opettajan A.B. Grahamin vuonna 1902 organisoimia kerhoja pidetään ensimmäisinä 4Hkerhoina. Samana vuonna syntyi Iowassa myös nykyisen neliapilatunnuksen esiaste kolmiapilatunnus, jossa mukana oli 3 H:ta eli Head, Hands ja Heart. Health tuli mukaan vähän myöhemmin. Usealla eri alueella syntynyt 4H-liike sai järjestyneempiä muotoja ja vuoteen 1922 mennessä liike oli järjestäytynyt kansallisesti ja toimintamuodoista sekä kasvatuksellisista tavoitteista oli syntynyt yhteneväisiä malleja. Eurooppaan ja myös Suomeen tietoa 4H:sta rantautui 1920-luvun alussa. Professori Arthur Rindell julkaisi vuonna 1922 Yhdysvaltojen 4H-toimintaa esittelevän pienen vihkon nimeltä Maatalouskerhot. Asia herätti heti suurta mielenkiintoa ja se kiinnosti varsinkin Mannerheimin Lastensuojeluliittoa ja Marttajärjestöä. MLL:ään perustettiin maatalouskerhovaliokunta vuonna 1925 kenraali Mannerheimin johdolla pohtimaan toimintamallia Suomessa. Sittemmin valtiollisen komitean työn seurauksena perustettiin syksyllä 1928 Maatalouskerholiitto, joka vuonna 1969 otti nimekseen Suomen 4H-liitto. Toiminta oli kuitenkin käynnistynyt jo aikaisemmin. Vuonna 1926 useita kerhoja ja kerhopalstoja käynnistettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirissä eri puolilla Suomea mm. Ilmajoella, Paimiossa ja Tuusulassa. Marttajärjestön piirissä kerhoja syntyi erityisesti Etelä-Karjalaan, mutta myös muualle Itä-Suomeen. Yksi 4H-liikkeen alkuvuosien voimahahmoista oli kunnallisneuvos Eeno Pusa, joka toimi liiton puheenjohtajistossa 40 vuotta. Pusa vaikutti merkittävästi Paimion Maatalouskerho-opiston syntyyn ja hän lahjoitti peruspääoman vuonna 1956 perustetulle 4H-säätiölle. Maatalouskerholiiton perustamisen jälkeen toiminta levisi laajasti eri puolille Suomea ja myös piirejä, silloin piiriliittoja, alkoi syntyä. Kerholaisten ja kerhojen määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1929 kerholaisia oli 9 400, vuonna ja vuonna 1939 jo Korkeimmillaan kerholaisten määrä on ollut vuonna 1942, jolloin peräti lasta ja nuorta oli mukana kerhoissa. Sotien jälkeen 1950-luvun alussa nuorisojäsenten määrä putosi pintaan, josta se alkoi jälleen tasaisesti nousta kohti nykyistä nuorisojäsentä. Kerhotoiminnan rinnalla yritystoiminta on aina ollut vahvassa roolissa. Vuonna 1951 ensimmäiset suomalaisnuoret lähtivät Yhdysvaltoihin nuorisovaihtoon maatalousharjoittelijoiksi. Nuorisovaihtotoiminta on laajentunut koskemaan 14 eri maata. Suomen 4H-liitto on ollut vahvasti auttamassa ja tukemassa 4Htoiminnan käynnistymistä Tansaniassa ja Namibiassa. Tansaniassa yhteistoiminta käynnistyi jo vuonna Koko historiansa ajan 4H-järjestö on uudistanut toimintaansa vastaamaan sen hetken tarpeita. Nykyisistä keskeisistä toimintamuodoista yrittäjyyskasvatukseen ja kerhotoimintaan liittyvää ohjelmaa uudistettiin 2003 luomalla uusi TOP-järjestelmä. Nykyisenkaltainen nuorten työllistämistoiminta käynnistyi Toiminta on alkuaikojen maaseutupainotteisuudesta laajentunut sekä taajamissa että suurimmissa kaupungeissa tehtäväksi nuorisotyöksi. 5

6 4H-kerhojen suosio kasvaa Kerhot ovat merkittävin osa 4Htoimintaa ja niiden suosio kasvaa edelleen. Haja-asutusalueilla 4Hkerhot ovat usein ainoa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus. Vuonna 2008 kerhoja ja muita ryhmiä toimi ja kokoontumiskertojen osallistujamäärä oli ennätyksellinen osallistujaa. 4H-kerhoissa opitaan leikkimällä, liikkumalla ja yhdessä tekemällä vastuullisuutta, oman elämän hallintaa ja yritteliäisyyttä. Teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen ja se voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi eräkerho, heppakerho, mopokerho ja kokkikerho. Vuonna 2008 aloitettiin teemakerhojen tuotteistaminen ja valmiiksi on saatu teemakerhot: Eräkerho, Lumoudu luonnosta ja Metsis. Koululaisten iltapäivätoiminta on vakiintunut monien 4Hyhdistysten paikallistoiminnaksi. Vuonna 2008 toimi yhteensä 130 iltapäiväkerhoa, joissa vietti iltapäiväänsä lähes lasta. Koulutan kerhonohjaajia -koulutusten avulla parannetaan erityisesti 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien valmiuksia tukea ja ohjata kerhonohjaajia. Vuonna 2008 koulutettiin yhteensä 44 henkilöä. Vapaaehtoisia nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia Kerhonohjaajille suunnattu koulutus uudistettiin vuosina 2007 ja Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen on käynyt vuoden 2008 loppuun 844 nuorta. Kerhomeili on 4H-kerhonohjaajien oma sähköpostilista. Listalla olevat kerhonohjaajat saavat kerran kuussa uutiskirjeen, jossa on ideoita kerhon ohjaamiseen ja tietoa ajankohtaisista 4H-asioista. Tiedottamista Kerhomeilistä on tehostettu ja vuoden 2008 loppuun mennessä sillä tavoitettiin jo kerhonohjaajaa. Kaikissa 4H-kerhoissa lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä toimii 4H-TOP-tehtäväpankki. 4H-kerhojen aihealueet: Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Luova toiminta ja liikunta 6

7 TOP-tehtävät kannustavat yritteliäisyyteen TOP on yrittäjyyskasvatuksen käytännön väline 4H-kerhoissa. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. TOP-tehtäväpankki on ollut verkossa yli kuusi vuotta ja sen kehittämisen painopiste oli vuonna 2008 nykyisten noin tehtävän laadun parantamisessa. Uutta aineistoa tuotetaan eri aihepiireihin valikoidusti ja harkitusti. Vuonna 2008 lapset ja nuoret tekivät TOP-tehtäviä yhteensä yli kappaletta. Koti ja keittiö -aihepiirin TOP-tehtäviä tehtiin ennätysmäärä, lähes kappaletta. Suosittu aihealue oli myös taitavat kädet; käsityötehtäviä tehtiin lähes kappaletta. Viestintä- ja vuorovaikutusaiheisten tehtävien suosio jatkoi kasvuaan. TOP-tehtäväpankkia täydentää erinomaisesti vuonna 2008 käyttöönotettu uusi tuote, 4H- Yritys. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava väline lapsi- ja nuorisotyöhön. Materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta 4H-Yritys on toimintamalli, jossa nuoret voivat opetella yritystoimintaa ohjatusti. Pienimuotoisen 4H-yrityksen voi perustaa yrityskurssin käytyään tai oma-aloitteisesti. Jokaisella 4H-yrittäjällä on aikuinen ohjaaja. Ajokortilla työelämään 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä järjestö. 4H-yhdistykset valmentavat nuoret työtehtäviin, etsivät nuorille työtilaisuuksia ja toimivat nuorten työnantajana huolehtien samalla työnantajan velvoitteista. Vuonna H-yhdistysten kautta työllistettiin nuorta ja nuoret tekivät yhteensä yli työtuntia. Nuorille maksettiin palkkoja yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Eniten nuoria työllisti kerhojen ohjaaminen, kotitalousalan palvelutehtävät sekä pihan ja puutarhan hoitotehtävät. Vuoden 2008 aikana kehitettiin 4H-Ajokortti työelämään -koulutus täydentämään ja jäntevöittämään järjestön työelämävalmiuksiin liittyvää kokonaisuutta. Yksipäiväisen koulutuksen tarkoitus on selkeyttää nuorille työelämän pelisääntöjä, työnhakua ja asiakaspalvelua sekä antaa välineitä selviytyä erilaisista haasteellisistakin palvelutilanteista. Alkuvuodesta 2009 koulutetaan järjestöön kouluttajia, jotka aloittavat nuorten kouluttamisen keväällä H-Ajokortti työelämään -koulutuksen sisältö työnhaku ja työelämän pelisäännöt työnantajan näkökulma asiakaspalvelu erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat haasteelliset asiakaspalvelutilanteet ajokortti työelämään Tämän kortin haltija on suorittanut Ajokortti työelämään -koulutuksen ja saanut perusperehdytyksen työelämään. 7

8 4H-järjestö vuonna H-JÄSENMÄÄRÄ AIKUISET NUORET H-järjestön jäsenmäärän kasvu taittui ja kokonaisjäsenmäärä oli H-KERHOJEN MÄÄRÄ IP-KERHOT 4H-KERHOT H-kerhojen määrä säilyi ennallaan. Niitä oli H-KERHOKÄYNTIEN MÄÄRÄ Vaikka kerhojen määrä ei kasvanut, kerhoihin osallistuttiin aiempaa innokkaammin. Kerhokäyntejä oli lähes

9 TEHTYJEN TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ ( KPL) Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia A-TASO B-TASO C-TASO Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Ympäristö ja kierrätys Koti ja keittiö sekä Taitavat kädet olivat joka toisen TOP-tehtävän aiheena. 4H-VAPAAEHTOISOHJAAJIEN MÄÄRÄ AIKUISOHJAAJAT KERHONOHJAAJAT Vapaaehtoisten ohjaajien määrä kasvoi edelleen hieman. 4H-NUORTEN TYÖPALKAT, MILJ. EUROA 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,768 2,819 3,007 3,177 3,184 1,000 0,500 0, Nuorten ansiot 4H-työpalvelussa pysyivät ennallaan 3,2 miljoonan euron tuntumassa. 9

10 Lapasia, kurpitsoita ja metsän elämää kilpailut kiinnostivat 4H-mestaruuskisoissa Haapajärvellä elokuun alussa mestaruuksia ratkottiin traktoricupissa, metsätaito- ja luontopolkukilpailussa sekä ensimmäistä kertaa Mönkijäcupissa. Kilpailuihin osallistui lähes 300 nuorta, tapahtumaa seurasi runsaslukuinen yleisö. Suomen 4H-liitto järjesti yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön ja Finlands svenska 4H:n kanssa yläkouluille suunnatun piirustuskilpailun otsikolla Art - elämää metsässä. Töitä saapui määräpäivään mennessä yli kappaletta. Vuoden 2008 puutarhakilpailussa kasvatettiin jälleen suuria kurpitsoja. Kilpailuun osallistui satoja lapsia ja nuoria ympäri Suomea. Kivaa kerhossa! -kilpailun voitto meni vuonna 2008 Kannuksen 4H-yhdistyksen Neliveto-kerholle. Kilpailun muut kärkisijat menivät Ouluun ja Alahärmään. Hands-lapaskisa haastoi mukaan kaikki käden taitajat. Kaikille lapsille ja nuorille avoimessa kilpailussa oli tehtävänä valmistaa lapaset neuloen, virkaten tai huovuttaen. Kaikki kilpailuun osallistuneet 250 lapasparia olivat näytteillä Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Novitan kanssa. 10

11 Kierrätystä ympäristön hyväksi Luonto- ja ympäristöasiat ovat tärkeä osa 4H-toimintaa. Ympäristönäkökulman huomioonottamista kaikessa toiminnassa on edistänyt 4H-järjestön oma ympäristöohjelma. Nuorten ympäristökasvatukselle ja ympäristöaiheiselle toiminnalle tunnusomaista ovat käytännön ympäristöteot. 4H-nuorten toteuttama käytettyjen lannoite- ja siemensäkkien keräys onnistui vuonna 2008 jälleen hyvin. Kesän aikana toteutetussa keräyksessä saatiin talteen yli kiloa muovisia lannoite- ja siemensäkkejä. Noin 40 prosenttia lannoite- ja siemensäkeistä palautuu tämän keräyksen kautta kiertoon. Keräyksen toteuttivat yhteistyössä Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi sekä paikalliset 4H-yhdistykset. Nuoret ahkeroivat keräämällä lisäksi metalliromua. Keräyksen tulokseen on syytä olla tyytyväinen: talteen saatiin lähes kolme miljoonaa kiloa romua. Lapset oppivat ottamaan keräyksen myötä vastuuta lähiympäristöstään ja metalli saadaan talteen uudelleenkäyttöä varten. Keräyksestä koituva hyöty jää suoraan keräyspaikkakunnalle, sillä metalliromun myynnistä saadut varat ohjataan paikallisten 4Hnuorten hyväksi muun muassa kerho- ja leiritoimintaan. Keräys toteutettiin yhteistyössä Stena Metalli Oy:n kanssa. Care4nature on Suomen 4H-liiton ja Fujitsu Siemens Computers Oy:n yhteinen käytettyjen tietokoneiden keräyspalvelu, joka koskee kaikenmerkkisiä tietokoneita, näyttöjä, kannettavia ja tulostimia. Care4nature-palvelu on suunnattu kotitalouksille ja pienille yrityksille. Care4nature-palvelussa nuoret oppivat asiakaspalvelua, yrittämistä ja kierrätysliiketoiminnan alkeita. Vahvasti maaseudulla Maaseudulla asuvien lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa 4H-järjestön toimintaa. Merkittävä osa lähes kerhosta toimii juuri haja-asutusalueilla. Monille maaseudun lapsille ja nuorille 4H voi olla ainoa harrastusmahdollisuus. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat maaseudun ammateissa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten esimerkiksi metsään ja luontoon, ruokakulttuuriin, käden taitoihin ja viljelyyn liittyviä perusvalmiuksia. 4H-Yritys tarjoaa uuden välineen maaseudulla toteutettavaan nuorten yritystoimintaan. Huomattava osa 4H-järjestön vuosittain työllistämistä nuorista työllistyy juuri maaseudella. Tällä on oma vaikutuksensa maaseudun palvelutuotantoon. On tärkeää, että maaseudun kehittämisessä kuullaan myös nuor- ten mielipiteitä. Tähän käyttökelpoisen apuvälineen tarjoavat 4Hjärjestön maa- ja metsätalousministeriön tuella kehittämät Omalla kylällä -tuotteet. Vuonna 2008 valmistunut Omalla kylällä -niminen 4H-kurssi sai eri puolilla Suomea innostuneen vastaanoton. 11 Monenlaisia vapaaehtoisia Yhdistys-, piiri- ja liittotasolla toimivat vapaaehtoiset luottamushenkilöt johtavat 4H-järjestöä. Lasten ja nuorten vanhemmat, sidosryhmien edustajat sekä luottamushenkilöinä toimivat nuoret varmistavat, että 4H-työ vastaa paikallisen nuorisotyön tarpeita. Luottamushenkilöitä on yhteensä lähes Vapaaehtoisille on tarjolla monia muitakin tehtäviä. Yleisin tapa toimia 4H:ssa vapaaehtoisena on kerhojen ohjaaminen. Vapaaehtoiset toimivat myös leirien ohjaajina ja apuohjaajina sekä isäntäperheinä ulkomailta vaihtoon tuleville 4H-nuorille. Vuonna 2008 käynnistyneissä nuorten 4H-Yrityksissä jokaisella nuorella on tukenaan vapaaehtoinen yritysohjaaja. 4H-järjestössä toimi vapaaehtoisia ohjaajia henkilöä. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet on koottu vapaaehtoistoiminnan ohjelmaan, jonka avulla pyritään varmistamaan toiminnan suunnitelmallisuus, riittävä koulutus ja tuki vapaaehtoisille sekä vapaaehtoisten kannustaminen ja palkitseminen. Ilman vapaaehtoisten valtavaa panosta 4H-toimintaa ei nykymuodossa kyettäisi toteuttamaan.

12 Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus näkyy laajasti 4H-toiminnan rahoitus Suomen 4H-liiton kansainvälistä toimintaa ovat kulttuurien välinen koulutus, nuorisovaihto ja vierailut, erilaiset koulutusohjelmat ja tapahtumat sekä kehitysyhteistyö ja lähialueyhteistyö. Vaihtoihin lähti Suomesta vuonna 2008 yhteensä 47 ja Suomeen saapui 26 osanottajaa. Isäntäperheinä toimi lähes viisikymmentä kotia. Taiwan ja Japani olivat uusia IFYE-vaihtomaita. Suomeen saapui ensimmäistä kertaa nuori Taiwanista ja Suomesta lähti Japaniin yksi ryhmä. Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen monikulttuurisuus voimavarana -hanke päättyi. Hankkeen aikana koulutettiin 304 4H-toimihenkilöä ja MOD-koulutuksiin osallistui 61 henkilöä. MOD-ohjaajiksi on 4H:n kautta kouluttautunut seitsemän henkilöä. 4H-kerhojen ohjelmassa on yhä enemmän kansainvälisyyttä, kirjeenvaihtoa ulkomaisten 4H-kerhojen kanssa, kansainvälistä kokkausta, käsitöitä ja erilaisia harjoituksia ja pelejä, jotka lisäävät nuorten valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälinen toiminta tarjoaa myös yli 14-vuotiaille jäsenille haasteellista toimintaa. 4H-liitto järjesti vuosina Venäjän Karjalassa kerhonjohtajakouluttajakoulutusten sarjan, jonka 11 koulutustapahtumassa koulutettiin 370 nuorta kerhonohjaajaksi. Pienprojektihankkeissa on ollut mukana peräti 669 toimijaa. Hankkeen mahdollisti Suomen Lasten ja Nuorten säätiön Suomen 4H-liitolle myöntämä rahoitus. Vuonna 2008 aloitettiin Namibian 4H:n yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen. 4H-toiminnassa on mukana nuorta yli 200 4H-kerhossa. Namibian 4H:n toimintateemana vuosille on Learn, Earn and Go Green. 4H-järjestön kokonaisrahoitus vuonna 2008 oli 25,8 milj. euroa. Paikallisten 4H-yhdistysten osuus tästä summasta oli 82 %, piirien osuus 11 % ja liiton osuus 7 %. Rahoitus koostuu useista eri lähteistä, joiden osuus organisaation eri tasoilla vaihtelee. Varsinaisen toiminnan eli nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat vuonna 2008 lähes 6,8 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 10 %. Näihin tuottoihin luetaan osallistumismaksut, toimintaan saadut kohdeavustukset ja kuntien korvaukset nuorisopalveluista, palkkatuet sekä OKopintokeskuksen koulutustuet. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 3 milj. euroa. Tuen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Maa- ja metsätalousministeriön 4H-toimintaan myöntämän valtionavustuksen määrä oli vuonna 2008 yhteensä 4,56 milj. euroa. Valtionavustuksen käyttöä ohjaavat valtionavustuksia koskevat säädökset sekä ministeriön vuosittainen valtionavustuspäätös. Lisäksi ministeriön kanssa solmitaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään 4H-järjestön valtionavustustoiminnan keskeiset tavoitteet. Valtionavustus jaetaan Suomen 4H-liitosta 4Hpiireille ja näistä edelleen 4Hyhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Varojen jaossa tavoitteina ovat tulosohjaus eli toiminnan vaikuttavuuden korostaminen sekä jakoperusteiden avoimuus ja läpinäkyvyys. 4H-järjestön harjoittama nuorten työllistämistoiminta ja myös sen rahavirrat olivat edelleen mittavat (4,4 milj. euroa). Asiakkaiden maksuosuuksilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat, palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Hankerahoituksen (1,5 milj. euroa) avulla kyettiin kokeilemaan ja käynnistämään uusia toimintamuotoja. Vuoden 2008 aikana toiminnan kehittämiseen saadun hankerahoituksen määrä oli selvästi tavanomaista vähäisempi, koska erityisesti maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen rahoitusten osalta elettiin ohjelmakausien vaihtumisen välivuotta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja saadut avustukset eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, vaan järjestön on vuosittain kyettävä lisäksi mittavaan varainhankintaan. Varainhankinnan määrä oli vuonna 2008 lähes 2 milj. euroa. Yksittäisenä varainhankinnan muotona erityisesti metalliromun keräys tuki merkittävällä tavalla monen 4H-yhdistyksen taloutta, vaikka metallista maksettu hinta vuoden 2008 aikana laskikin huomattavasti. 12

13 Suomen 4H-liiton tuloslaskelma Tuloslaskelma 2008 Tuloslaskelma 2007 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisotyö ja koulutus Tuotot ja avustukset EUR EUR Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä Hankkeet Hankeavustukset Henkilöstökulut Muut hankekulut Kulu-/tuottojäämä Kansainvälinen toiminta Kv-toiminnan tuotot ja avustukset Henkilöstökulut Muut kulut Avustukset kehitysyhteistyöhön Kehitysyhteistyökulut Kulujäämä Viestintä Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut,poistot Kulujäämä Välitystoiminta Tuotot ja varaston arvon muutos Kulut Tuottojäämä Hallinto Henkilöstökulut Muut hallintokulut, poistot Kulujäämä Varsinaisen toiminnan kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus 4H-toimintaan /. Valtionavustus 4H-piireille ja -yhdistyksille TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TASEEN LOPPUSUMMA EUR H-järjestön toiminnan tuotot H-järjestön toiminnan tuotot H-liitto 4H-piirit 4H-yhdistykset Yhteensä Valtionavustus 4H-toimintaan Kuntien avustukset Nuorisotoiminta ja koulutus Tuotevälitys, palvelutoiminta Kansainvälinen toiminta, viestintä Työllistämistoiminta Hankkeet Varainhankinta, muut tuotot Elinkeinotoiminta YHTEENSÄ YHTEENSÄ

14 4H-SÄÄTIÖ 4H-säätiön tarkoituksena on 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Kertomusvuonna säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 21 maakunnallista stipendiä. Valtakunnalliset stipendit jaettiin juhlallisesti valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suorittivat maaja metsätalousministeri Sirkka- Liisa Anttila ja 4H-säätiön hallituksen puheenjohtaja, metsäneuvos Martin Lillandt. Vuonna 2008 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. 4H-säätiön hallintoneuvosto Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, pj. Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, vpj. Maaherra Pirjo Ala-Kapee Hallintojohtaja Heikki Halkilahti Kanslianeuvos Maunu Ihalainen Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti Pallari Päätoimittaja Tapani Ruokanen Toimitusjohtaja Heikki Sirviö Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja Matti Viialainen 4H-säätiön hallitus Metsäneuvos Martin Lillandt, pj. Valtiosihteeri Raimo Sailas, vpj. Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Kehitysjohtaja Liisa Rosi Toimitusjohtaja Seppo Hassinen (säätiön asiamies) 4H-säätiö edistää 4H-toimintaa myöntämällä stipendejä ansioituneille nuorille sekä tukemalla toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutusta ja järjestön kansainvälistä toimintaa. 14

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011... 4 LIEDON 4H-YHDISTYS...4

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 0 u VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 21. toimintavuosi Sisällysluettelo 1. YLEISKATSAUS... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. YHDISTYKSEN HALLINTO... 4 4. TOIMINNAN TARKASTAJAT... 5 5.

Lisätiedot

Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli?

Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli? Possuja ja porkkanoita vai mitä se oli? Otteita kainuulaisen 4H-toiminnan menneiltä vuosilta 4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena nuorten työttömyyteen, pahoinvointiin ja

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Työt alkavat Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Tervetuloa 4H-tiimiin! Sinut on valittu töihin, harjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen! Onneksi olkoon! Tämän Työt alkavat -kurssin tarkoitus on kertoa

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus vuodelta 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 22.5.215 Kannen kuva: Teemu Ullgrén. Janakkalan osasto järjesti Reddie-ensiapuleirin elokuussa.

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION 2011 2011 TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION Strategia 2011 2013 Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupin strategia: Kulttuuri elää käsityössä. Visio Taito Pirkanmaa ry on kaikille avoin,

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

//1. Marttaliitto-konsernin vuosikertomus // 2011

//1. Marttaliitto-konsernin vuosikertomus // 2011 //1 Marttaliitto-konsernin vuosikertomus // 2011 2// //3 MARTTALIITTO-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS // 2011 Kannen kuvassa kootaan tilkkupeittoa Suurkirkon portaille. Kuva Kerttu Malinen. Kuvat: s. 2 3, 6, 29:

Lisätiedot

Suomen unicefin vuosikertomus

Suomen unicefin vuosikertomus unite for children Suomen UNICEFin vuosikertomus 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2010 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 18,0 milj. euroa 16,7 milj. euroa 1,3 milj.

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot