Tervetuloa Outoteciin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Outoteciin!"

Transkriptio

1 Tervetuloa Outoteciin! Helsingin Osakesäästäjät Espoo Tapani Järvinen toimitusjohtaja Outotec Oyj

2 Outotec lyhyesti Kehittää ja myy teknologiaa kaivos- ja metalliteollisuudelle sekä muulle prosessiteollisuudelle Markkinajohtaja useilla markkinaja tuotealueilla Osaaminen kattaa koko tuotantoketjun malmeista metalleiksi Laajat T&K resurssit Henkilöstöä noin 2 550, 21 maassa Joustava liiketoimintamalli ja laaja kumppaniverkosto Maailmanlaajuiset toiminnot ja omat toimipaikat kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla Liikevaihto, MEUR Liikevaihto ja kannattavuus 1400 Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto, MEUR Outotec Oyj

3 Johto Talous ja rahoitus Vesa-Pekka Takala Johtaja Minerals Processing Jari Rosendal Johtaja Base Metals Tapani Järvinen Toimitusjohtaja Markkinoinnin kehittäminen Martti Haario Johtaja Liiketoiminnan kehittäminen Harry Linnarinne Johtaja Pertti Korhonen COO CEO Palveluliiketoiminta Kalle Härkki Johtaja Talous Outi Lampela Johtaja Markku Jortikka Johtaja Metals Processing Peter Weber Johtaja Tutkimus ja teknologian kehitys Kari Knuutila Johtaja Henkilöstöhallinto Ari Jokilaakso Johtaja johtoryhmä laajennettu johtoryhmä Outotec Oyj

4 Uusi toimitusjohtaja aloittaa DI Pertti Korhonen siirtyi Outotecin palvelukseen , aloittaa operatiivisena johtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan Nykyinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa. Aikaisemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Elektrobit Oyj Teknologiajohtaja, Nokia Oyj Nokia Oyj:n johtokunnan jäsen Useita johtotehtäviä, Nokia Outotec Oyj

5 Projektityypit Huolto- ja varaosapalvelut EPC / Kokonais- Toimitukset milj., kk Teknologia- Toimitukset milj., kk Laitetoimitukset < 15 milj. Asiantuntijapalvelut Laitteiden ja laitosten optimoinnit Käyttö- ja kunnossapitopalvelut Varaosapalvelut Perus- ja detaljisuunnittelu Laitetoimitukset ja asennus Asiakkaan ja henkilöstön koulutus Tehtaan käynnistys Suoritustakuut Outotecin osuudelle Useita alihankkijoita PRIMA riskien arviointi Perus- ja detaljisuunnittelu Omaan teknologiaan perustuvien laitteiden toimitus Asennusvalvonta Asiakkaan henkilöstön koulutus Tehtaan käynnistys Suoritustakuut Outotecin osuudelle PRIMA riskien arviointi Suunnittelu Valmistuttaminen Asennus Asiakkaan henkilöstön koulutus Laitteen käynnistys Suoritustakuut On ole eellinen os sa kaikkia toimituks ia Omaan tuo otekehityks seen peru ustuva tek nologia Outotec Oyj

6 Strategia Asiakkaat Jatkuva kannattava kasvu Pyrkimys jatkuvaan kasvuun Kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen Uudet teknologiat Ristiin myynti Maantieteellinen laajentuminen Kustannustehokkuuden optimointi Palveluliike- toiminta Valikoidut yritysostot Hankinta ja ulkoistaminen Lisäarvoa tuovien komponenttien lisääminen Henkilöstö Omistajat Outotec Oyj

7 Teknologia ja palvelutarjonta Kilpailu FLSmidth (GL&V), Metso Minerals, Polysius AG, Bgrimm, Bateman Engineering (process solution), Delkor, WesTech, Eriez Manufacturing, Roche Mining, Thermo Electron Aker Kvaerner, Bateman Litwin, Falconbridge, Mitsubishi, Xstrata, SNC- Lavalin, Ausmelt, Bateman Engineering, Bateman Litwin, SNC-Lavalin, Dynatec, Tecnicas Reunidas, Xstrata, Brochot SA, FLSmidth, Solios SA, SMS Demag, Kobe Steel, Siemens, Midrex Technologies, MMC Sources: Metal Bulletin, Macquarie Research, Outotec Outotec Oyj

8 Markkinat Kaivos- ja metalliteollisuuden investointitoiminta on edelleen vähäistä. Asiakkailla on vaikeuksia rahoituksen saamisessa hankkeisiinsa ja tuotanto- laitoksilla on vapaata kapasiteettia. Konsolidointi jatkuu alalla. Useimpien metallien hinnat ovat jatkaneet nousuaan, mikä on parantanut monien kaivosyhtiöiden taloudellista asemaa. Kehittyvät maat tarvitsevat metalleja. Metallien hintakehitys ja pitkän aikavälin hinnat Kuparin pitkän aikavälin hinta USD /t /t Energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita sekä erilaisia palveluja tarvitaan jatkuvasti. Al ii i itkä Energiasektori ja teollisuusvesien käsittely tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Alumiinin pitkän aikavälin hinta USD /t Outotec Oyj

9 Kiinan merkitys metallien kuluttajana jatkuu Outotec Oyj

10 Investoinnit historiallisesti hyvällä tasolla Metals and Mining Industry Capex USD, billion LMEX (year 2000=100) e 2010e Capex LMEX Source: CRU, EcoWin, Outotec Outotec Oyj

11 Malmioiden metallipitoisuudet laskevat Source: Brook Hunt Outotec Oyj

12 Toimenpiteet liikevaihdon varmistamiseksi Toimintoja kehitetty Uutta johtoa ja paikallisia työntekijöitä palkattu Intiaan Uutta johtoa palkattu Kiinaan ja IVY-maihin Henkilöstöä siirretty projekteista ja tutkimustyöstä myyntiin, tarjoustyöhön ja palvelujen tuottamiseen Nykyisten teknologioiden myynti uusille toimialoille Tarjontaa kehitetty teollisuusvesien käsittelyyn ja energiasektorille Palveluliiketoimintaa kehitetty edelleen Outotec Oyj

13 Palveluliiketoiminta Palveluliiketoiminta sisältyy Outotecin divisioonien ja muun liiketoiminnan lukuihin ja sen volyymi raportoidaan kokonaisuutena konsernitasolla. Tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoimintaa milj. euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä. Palveluliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 73,4 milj. EUR (Q1-Q2/2008: Q2/2008: 51,6 milj. EUR), eli 16 % Outotecin liikevaihdosta. Osa kasvusta johtui Auburnin yritysostosta, joka tehtiin vuoden 2008 lopulla. ll Palvelujen liikevaihto Outotec Oyj

14 Energialiiketoiminta Outotecin tarjonta energiasektorille käsittää öljyliuskeen ja öljyhiekan jalostus-, hiilen koksaus-, kaasutus- ja polttoteknologioita, lämmöntalteenottojärjestelmiä sekä metsä- ja sahateollisuuden jätteitä hyödyntävää bioenergiateknologiaa. Saavutuksia: Öljyhiekan vaahdotuskennotoimituksia Kanadaan Yhteisyritys y Eesti Energia kanssa uuden öljyliusketeknologian kaupallistamiseksi (Outotecin omistusosuus 40 %) Sopimus (110 milj. EUR) ensimmäisen öljyliusketehtaan rakentamisesta Viron Narvaan GreenExergy AB, yhteisyritys Skellefteå Kraft AB:n kanssa. Yritys kehittää, markkinoi ja toimittaa teknologioita bioenergian tuotantoon (Outotecin omistusosuus 45 %) Outotec Oyj

15 Vesiliiketoiminta Outotecin tarjonta teollisuusvesien käsittelyyn sisältää ratkaisuja rikastamoille, hydrometallurgisille laitoksille, sulatoille, elektrolyysilaitoksille, rikkihappotehtaille, alumiinioksidin kalsinointilaitoksille sekä suljetuille kaivoksille ja vanhoille läjitysaltaille. Liiketoimintaa ja markkinointia kehitetään parhaillaan Outotec Oyj

16 Toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi Sopimustyöntekijöiden määrää vähennetty 170:llä maaliskuun lopun jälkeen ja 210:llä vuoden 2008 lopusta. Oman työvoiman käyttö tavallisessa suunnittelutyössä Oman henkilöstön määrä pienentynyt 125:llä vuoden 2008 lopusta Sisäiset siirrot Muut toteutetut toimenpiteet Suomen henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus pitää lomarahat vapaana Säästötoimenpiteitä tehostetaan markkinatilanteen mukaan Outotec Oyj

17 Q1-Q2 Q 2009 luvut lyhyesti y

18 Tammi-kesäkuun kannattavuus pysyi hyvänä milj. EUR Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos- Viim % 12 kk 2008 Liikevaihto 469,2 501,0-6, , ,9 Bruttokate, % 19,3 20,3-5,0 21,1 21,5 Liikevoitto 30,2 43,8-31,1 106,6 120,2 Liikevoitto, % 6,4 8,7-26,4 9,0 9,9 Voitto ennen veroja 31,6 50,00-36,8 117,9 136,33 Osakekohtainen tulos, EUR 0,53 0,83-36,7 1,94 2,25 Tilauskertymä 245,1 774,2-68,3 624, ,8 Tilauskanta kauden lopussa 966, ,4-37,6 966, ,7 Liiketoiminnan nettorahavirta 12,6 124,2-89,8-5,0 106,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 30,9 50,1-38,5 56,8 61,6 Oman pääoman tuotto, % 19,6 33,8-42,0 38,7 42, Outotec Oyj

19 Liikevaihto Outotec Oyj

20 Tilauskertymän ja tilauskannan kehitys milj. EUR Kauden tilauskertymä t oli % pienempi ja tilauskanta 38 % alhaisempi kuin Noin 40 % tilauskannasta arvioidaan toimitettavan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja myöhemmin Tilauskanta kauden lopussa Tilauskertymä neljänneksittäin Outotec Oyj

21 Pääomarakenne Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2 milj. EUR Liiketoiminnan nettorahavirta 12,6 124,2 23,4 83,6 106,6 Korollinen nettovelka *) -278,3-358,5-278,3-358,5-314,6 Oma pääoma *) 219,0 198,7 219,0 198,7 226,4 Omavaraisuusaste, % *) 40,2 40,0 40,2 40,0 35,0 Nettovelkaantumisaste, % *) -127,1-180,4-127,1-180,4-139,0 Käyttöpääoma *) -150,7-240,3-150,7-240,3-171,2 ROI, % 30,9 50,1 30,8 60,00 61,66 ROE, % 19,6 33,8 17,9 39,6 42,6 *) Kauden lopussa Outotec Oyj

22 Henkilöstö Kaudella keskimäärin työntekijää (Q1-Q2/2008: Q2/ ) 9 % kasvu johtui liiketoiminnan kasvusta, Auburnin yritysostosta ja aktiivisesta rekrytoinnista vuonna Oma henkilöstömäärä pieneni 125:llä vuoden 2008 lopusta. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 8 %. Amerikka 25 % Australia 8 % Henkilöstö maittain Muu Eurooppa 9% Lisäksi suunnittelu-, johto- ja raken- nustehtävissä oli sopimushenkilöitä, joiden 400 työaika vastasi noin 350 täysipäiväistä työntekijää 210 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Muut maat 6 % Saksa 16 % Suomi 36 % Henkilöstön määrä kauden lopussa Outotec Oyj

23 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Heinäkuussa Outotec solmi noin 110 milj. euron sopimuksen Eesti Energian kanssa uuden öljy- liuskeeseen perustuvan öljyntuotantolaitoksen suunnittelemisesta, toimittamisesta ja rakentamisesta Viron Narvaan. Outotec ja Eesti Energia perustivat yhteisyrityksen kaupallistamaan uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa. Eesti Energia omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %. Tavoitteena on tulla merkittäväksi öljyliusketeknologian toimittajaksi hyödyntämällä ä ä Eesti Energian kokemusta öljyliuskeen louhinnasta ja jalostuksesta sekä Outotecin osaamista leijupetiteknologioissa, suunnittelussa ja projektien toteutuksessa Outotec Oyj

24 Outotec sijoituskohteena

25 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Outotec pyrkii jatkuvaan kannattavaan kasvuun jaj on määritellyt seuraavat taloudelliset tavoitteet: Osakekohtaisen tuloksen kasvu Osakekohtainen tulos kasvaa keskimäärin 10 % vuosittain Minimi liikevoitto Vuotuinen liikevoitto aina vähintään 5 % liikevaihdosta Tase Vahva tase mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja mahdollisten yritysostojen rahoituksen Osingot noin 40 % vuoden nettotuloksesta Osingonmaksu Vuosi Osinko, EUR Osingot nettotuloksesta, % Tuotto, % 2007 (Tilikausi päättyi ) (Tilikausi päättyi ) (Tilikausi päättyi ) Outotec Oyj

26 Omistajarakenne ja osaketieto Free float 100% Noin osakkeenomistajaa Kotitaloudet t 12,7 % (13 950) 61 % osakkeista ulkomaisten omistuksessa 15 analyytikkoa seuraa yritystä Irtautunut Outokumpy Oyj:stä ja listattu OMX Pohjoismaiseen Pörssiin Helsingissä Outokumpu myi 88 % osakkeista listautumisen yhteydessä ja loput 12 % Outotec Oyj

27 Vuoden 2009 näkymät ennallaan inat Markk Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien järjestämisessä on edelleen vaikeuksia. Outote ec Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen, nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009: liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen pienemmästä liikevaihdosta. Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen Outotec Oyj

28 Q & A

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009

Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 24.4.2009 2 Hyvä tulos haasteellisessa markkinatilanteessa milj. EUR Q1 2009 Q1 2008 Muutos % Viim. 12 kk 2008 Liikevaihto 231,6 225,6 2,7 1 224,0 1 217,9 Bruttokate

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

2 (33) 8.2.2011. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010. Vahva tilaushankinta ja palveluliiketoiminnan kasvu

2 (33) 8.2.2011. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010. Vahva tilaushankinta ja palveluliiketoiminnan kasvu 2 (33) 8.2.2011 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010 Vahva tilaushankinta ja palveluliiketoiminnan kasvu Hallituksen osingonjakoehdotus 0,75 euroa osakkeelta Tammi-joulukuu 2010 lyhyesti (2009): Tilauskertymä:

Lisätiedot

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu

2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011. Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu 2 (20) 29.7.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011. Ennätysten vuosi. Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta

2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011. Ennätysten vuosi. Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta 2 (25) 9.2.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011 Ennätysten vuosi Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta Katsauskausi tammi-joulukuu 2011 lyhyesti (2010): Tilauskertymä: 2 005,4 miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani voimakkaasti Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti (Q1/2010): Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani voimakkaasti Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti (Q1/2010): Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 2 (19) 29.4.2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani voimakkaasti Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti (Q1/2010): Liikevaihto: 247,5 miljoonaa euroa (187,0 milj. euroa),

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

More. ore! Vuosikertomus. Outokumpu Technology Oyj Vuosikertomus 2006

More. ore! Vuosikertomus. Outokumpu Technology Oyj Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus Outokumpu Technology Oyj Konsernijohto Riihitontuntie 7 C, PL 86 02201 Espoo Puh. 020 529 211 Faksi 020 529 2200 investor.relations@outokumputechnology.com www.outokumputechnology.com Kotipaikka:

Lisätiedot

Tilinpäätös tiedote. tammi joulukuu 2007

Tilinpäätös tiedote. tammi joulukuu 2007 Tilinpäätös tiedote tammi joulukuu Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman 2 (22) 27.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011) Tilauskertymä:

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 Outotecin väreillä on tarina 2 Outotecin johtoryhmä Kimmo Kontola Americas-alueen johtaja Peter Weber EMEA-alueen johtaja Stuart Sneyd APAC-alueen

Lisätiedot

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4

1 Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 4 TILINPÄÄTÖS 2014 1 Sisällysluettelo SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös, IFRS 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernitase 16 Konsernitase 17 Konsernin rahavirtalaskelma 18 Laskelma

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Pertti Korhonen, toimitusjohtaja Outotec kasvava teknologiayritys Yhtiökokous 23.3.2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007 Osavuosi katsaus tammi kesäkuu Outotec, aiemmin Outokumpu Technology, on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012. Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

TILINPÄÄTÖS 2012. Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen TILINPÄÄTÖS 2012 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Sisältö Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös, IFRS 12 Konsernin laaja tuloslaskelma 12 Konsernitase 13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013 26.4.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Tilauskertymän ja liikevaihdon kasvu jatkui Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 491,1 (425,4) miljoonaa euroa, +15 %

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 27.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23

Lisätiedot

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Sisällysluettelo

Tilinpäätös 2011. Sisällysluettelo Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Vuosikertomuksessa esitetty tilinpäätösosio on lyhennelmä Metso Oyj:n tilintarkastetusta tilinpäätöksestä ja käsittää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1 2001 today Sisältö 2 Visio, strategia ja arvot outokumpu 2001 4 Liiketoiminnat 6 Toimitusjohtajan tervehdys 8 Johdon tulosanalyysi 16 Outokummun asema markkinoilla 18 Markkinakatsaus 24 Copper Products

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot