Puheenjohtaja Kai Telanteen avauspuhe VKL:n Kevätkokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Kai Telanteen avauspuhe VKL:n Kevätkokous 20.5.2009"

Transkriptio

1 1 Puheenjohtaja Kai Telanteen avauspuhe VKL:n Kevätkokous Arvoisat kevätkokouksen osallistujat, Synkkä yleinen taloudellinen tilanne asettaa toimialallemme kasvavia haasteita verkkoviestinnän aiheuttaman syvälle menevän rakennemuutoksen lisäksi. Taloudellinen tilanne edellyttää kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä säästötoimenpiteitä - rakennemuutos puolestaan voimakkaita kehittämistoimenpiteitä ja taloudellista panostamista. Jarruttamisen ja kaasuttamisen tasapainon löytäminen on monesti vaikeaa. Tämän kevätkauden aikana Viestinnän Keskusliitto on työstänyt uuden toimialastrategian projektilla, johon on osallistunut yli 60 eri jäsenyritysten johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Valmistunut työ on kunnianhimoinen yritys arvioida toimialamme tilannetta ja sen tulevaisuutta juuri edellä mainitsemani kahden osittain ristikkäisen voimakentän puristuksessa; taloudellisen taantuman ja välttämättömän rakennemuutoksen. Toimialastrategia, joka julkistetaan 2.6. pidettävässä seminaarissa, on ajankohtainen teos, josta toivottavasti on hyötyä kaikissa jäsenyrityksissämme liiton muun toiminnan ohella. Toimialamme strategia on kiteytetty kolmeen menestysasenteeseen, jotka ovat: - Asiakasymmärryksen syventäjä - Tuote- ja palvelukehityksen edelläkävijä - Dynaaminen ja ketterä liiketoimintakumppani Tässä kiteytyksessä on paljon ajattelemisen aihetta, kun uusia liiketoimintamalleja kehitetään vastaamaan markkinoiden eli asiakkaiden uusia kasvavia tarpeita. Mediamainonnan lasku on ollut alkuvuonna huomattava radiomainontaa lukuun ottamatta. Onneksi suomalaisella lehdistöllä sekä sanomalehdillä että aikakauslehdillä on kansainvälisestikin poikkeuksellisen vahva tilauspohja irtonumeromyynnin roolin ollessa vähäinen muutamia nimikkeitä lukuun ot-

2 2 tamatta. Ilman vakaita tilaustuloja tilanne olisi nyt ratkaisevasti huonompi. Panostukset tehokkaaseen tilausmarkkinointiin sekä sitä tukevaan tehokkaaseen jakelujärjestelmään ovat aikoinaan olleet tärkeitä ja oikeita strategisia päätöksiä. Niistä meidän on edelleen pidettävä tiukasti kiinni. Graafisen teollisuuden puolella viennin vaikeudet ovat suuret monien kilpailijamaiden valuuttojen devalvoitumisen myötä. Nyt jos koskaan korostuu kilpailukyvyn merkitys. Ponnistukset kilpailukyvyn parantamiseksi vaativat sekä yritysjohdolta että työntekijöiltä pitkäjänteisyyttä ja yhteisymmärrystä kestävien ratkaisujen etsimisessä. Vientialojen johdolla oli aito yritys saada aikaan kilpailukykyä vahvistava työmarkkinaratkaisu. On kovin valitettavaa, että se epäonnistui tässä vaiheessa. Samalla tavalla kun perinteiset vientialat etsivät uusia ratkaisuja pitäisi meidän katsoa, mitä olisi tehtävissä toimialamme viennin pelastamiseksi. Vanhat, korjaamatta jääneet työaikoja koskevat vanhentuneet työehtosopimusmääräykset on varmasti syytä ottaa tässä yhteydessä käsittelyyn. On myös yhteiskunnan intressissä omalta osaltaan myötävaikuttaa sellaisten yleisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi, jotka ovat omiaan vahvistamaan suomalaista viestintä- ja media-alaa yleensä sekä markkinaehtoisesti toimivia yksityisiä ja riippumattomia tiedotusvälineitä erityisesti. Työllistäähän suomalainen viestintäalaa yli henkilöä. Näiden työpaikkojen puolesta kannattaisi myös valtion ponnistella. Viime aikoina on käyty varsin vilkas keskustelu julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta. Luonteenomaista tälle keskustelulle on ollut selkeä vastakkainasettelu, joka kieltämättä on hieman vieras perinteiselle suomalaiselle tavalle hoitaa tämäntyyppisiä asioita. Olen miettinyt, mistä se voi johtua. Johtuuko se siitä, että Yleisradio on viimeisiä politiikkojen linnakkeita, jossa toimitusjohtaja on nimitetty poliittisin perustein ja siksi Yleisradiota koskevat lainsäädäntöhankkeet halutaan hoitaa tiukasti politiikkojen ja Yleisradion johdon välisenä asiana. Katsotaan, että yksityisillä tiedotusvälineillä ei ole asiaa tälle tontille. Vai johtuuko se siitä, että Yleisradio on eduskunnan alainen instituutio? Tämähän on varsin kummallinen ja harvinainen rakennelma. Valtionhallinnossa ja ministeriöissä oleva usein hyvä tuntemus eri toimialojen kehityksestä ja haasteista ei heijastu Yleisradion suuntaan harjoitettavaan omistajapolitiikkaan. Nyt, kuten aikaisemminkin, parlamentaarinen työryhmä on tehnyt Yleä koskevat linjaukset eikä suinkaan liikenne- ja viestintäministeriö.

3 3 Oli miten oli, eduskunta - Yleisradio kytkentä on joka tapauksessa niin outo ja poikkeava, että se ansaitsee tulla julkisen keskustelun kohteeksi. Tämän keskustelun välttämiseksi ei kelpaa se väite, että eduskunnan alaisuus olisi ainoa mahdollisuus taata Yleisradion riippumattomuus. Se voidaan taata myös muissa hallintomalleissa. Esimerkkejä ulkomailta löytyy vaikka kuinka paljon. Kysymys siis kuuluu: miksi Yleisradion pitää olla suoraan eduskunnan alainen eikä esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön alainen? Julkisuudessa käydyn keskustelun aikana esimerkiksi Viestinnän Keskusliittoa on syytetty aggressiivisuudesta vaikuttamistoiminnassa. VKL on koko prosessin aikana vaatinut, että Yleisradiolakiin kirjoitettaisiin ne kriteerit, jotka sisältyvät nk. Amsterdamin pöytäkirjaan. Nämä kriteerit ja niiden tulkinta määrittelevät nyt viime kädessä komission kannan konkreettisissa kiistakysymyksissä esimerkiksi julkisen palvelun yhtiöiden ja yksityisten mediayhtiöiden välillä. Havainnollinen esimerkki on STT-Yle -tapaus, joka on viety komission ratkaistavaksi. Komissio ottaa aikanaan asiaan kantaa Amsterdamin pöytäkirjan perusteella, ei Suomen Yleisradiolain ja sen sisältämän täyden palvelun käsitteen perusteella. Tämän ohella olemme esittäneet, että julkisen palvelun televisio ja radiotoimintaa valvomaan perustettaisiin riippumaton, uskottava elin, joka ehdottamallamme tavalla uudistetun lain perusteella tekisi tarvittaessa käytännön ratkaisut. Tällä hetkellä tämänkaltaisia kiistakysymyksiä on pakko viedä komission ratkaistavaksi, koska suomalainen hallintomenettely puuttuu. Kysymys kuuluukin, onko aggressiivista ehdottaa voimassa olevan ja Suomea jo nyt velvoittavan EU-oikeuden kirjaamista Suomen Yleisradiolakiin? Onko aggressiivista ehdottaa sellaisen hallintomenettelyn käyttöön ottamista, joka säilyttäisi päätäntävallan Suomessa? Muuten olen sitä mieltä, että ehdotettu Ylen toiminnan rahoitusjärjestely on epäonnistunut. Selkeydessään budjettirahoitus olisi ylivoimainen. Toivottavaa olisi, että poliitikot ottaisivat huomioon kansalaismielipiteen tässä asiassa. Ehdotettu maksu on selkeästi YLE-vero eikä mitään mediamaksu. Se on harhaanjohtava ja yksityistä mediasektoria loukkaava. Odotamme suurella mielenkiinnolla hallituksen esitystä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Tyydytyksellä voidaan todeta, että hallitus on

4 4 äsken hyväksytyssä IPR-strategiassa sitoutunut esityksen antamiseen. Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että esitys on siirtynyt ajallisesti kerta toisensa jälkeen. Samanaikaisesti monet tahot tekevät suuren työn sekoittaakseen tilanteen ja vaikeuttaakseen päätöksentekoa väittämillä ja olettamuksilla, joilla ei ole mitään, tai vain hyvin vähän tekemistä työsuhdetekijänoikeuden kanssa. Tosiasia on kuitenkin, että työsuhdeolettama tarvitaan tekijänoikeuslakiin selkeyttämään tilannetta laajasti työmarkkinoilla ja viestintäalalla erityisesti sen vuoksi, että jo alussa mainitsemani rakennemuutos edellyttää sekä riskinottoa että uusien ratkaisujen etsimistä. Tällaisessa toimintaympäristössä tarvitaan oikeusturvaa. Väitteet, että tekijänoikeus olisi enemmän tai vähemmän kiinteä osa työehtosopimusjärjestelmää, on täysin ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan tekijänoikeutta aikoinaan lähdettiin luomaan ja kehittämään; vapaiden riippumattomien tekijöiden ja taiteilijoiden turvan luomiseksi. Viestinnän Keskusliitto on omalta osaltaan edennyt viime vuonna hyväksytyn toimintastrategiansa mukaisesti. Innovaatioympäristön kehittämisessä on tehty edistysaskeleita. Jo alussa mainitsemani toimialastrategia on osa tätä kehitystyötä ja luo pohjan kehittämistyölle jatkossa. Maahamme perustettujen strategisten huippuosaamiskeskittymien nk. SHO- KITien osalta olemme olleet aktiivisia kahdella taholla: Metsäklusterissa ja Tieto- ja viestintäklusterissa. Viimeksi mainittuun klusteriin valmistuu parhaillaan uusi strateginen tutkimusohjelma NextMedia, jonka lähtökohtana on sisällön tuottaminen ja uudet palvelukonseptit tulevaisuuden ympäristössä. Tässä työssä olemme verkostoitumassa perinteisen toimialamme ulkopuolella oleviin tahoihin, kuten operaattoreihin, laitevalmistajiin (Nokia) ja verkkojen rakentajiin (Nokia Siemens Networks). Toivottavasti ohjelma toteutuu. Se tulee tarkoittamaan sitä, että toimialamme kehitystyöhön tullaan saamaan entistä enemmän Tekes-rahoitusta samalla kun yritykset voivat maksaa oman osuutensa yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työllä. Työmarkkinaosastomme on aktiivisesti tukenut ja neuvonut jäsenyrityksiä niiden pyrkimyksissä turvata ydintoimintaansa ja vähentää kustannuksia näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Jo viime vuonna solmitun journalisti-

5 5 sopimuksen mukainen tämän vuoden alussa varsin huomattavan yrityskohtaisen erän jako meni suoritetun selvityksen mukaisesti pitkälti toivotulla tavalla. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi tulee kuitenkin edelleen tehdä runsaasti töitä, mikäli haluamme määrätietoisesti lisätä työehtojen yrityskohtaisuutta, kuten strategissamme on määritelty. Tämä tarkoittaa sopimusten voimassaollessa jäsenyritystemme sitoutumista modernien, henkilöstöä motivoivien palkkaustapojen kehittämiseen. Toimintastrategiamme uutena satsauksena mainitaan mediakasvatuksen edistäminen. Taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että rahallisia panostuksia tähän toimintasektoriin ei ole pystytty juurikaan tekemään, mutta sitä ei suinkaan ole jätetty kokonaan hoitamatta. Tällä hetkellä yritämme verkostoitua muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa edistääksemme yhdessä heidän kanssaan mediakasvatuksen aseman vahvistamista opetussuunnitelmien uudistamisessa. Arvoisat kevätkokouksen osallistujat, Median tehtävänä on luoda kattava näkemys vallitsevasta todellisuudesta ja odotettavissa olevasta tulevaisuudesta. Meidän tehtäviimme kuuluu siis laajasti havainnoida yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia. Uskon, että me pitkälti havaitsemmekin nämä muutokset oikealla tavalla. Tärkeätä ja välttämätöntä on vetää niistä oikeat johtopäätökset ja reagoida niihin tavalla, joka vahvistaa edelleen toimintaamme ja asemaamme markkinoilla. Itse uskon, että toimialallamme on tähän kaikki edellytykset. Viestinnän Keskusliitto jäsenineen tuntee tässä vaativassa tehtävässä myös oman vastuunsa.

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Hyvät naiset ja herrat,

Hyvät naiset ja herrat, 1(6) Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen puhe Valtion omistajapolitiikka - seminaarissa Finlandia-talolla 13.11.2007 Hyvät naiset ja herrat, Valtio on järjestänyt säännöllisin

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalista yritystoimintaa koskevat kehittämissuositukset Julkistettu Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön päätösseminaarissa 17.12.2004 Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Yliopisto median murroksessa. Käytännön kokemus journalistiikan opetuksesta.

Yliopisto median murroksessa. Käytännön kokemus journalistiikan opetuksesta. Yliopisto median murroksessa. Käytännön kokemus journalistiikan opetuksesta. Luento Tampereen Yliopisto 2.4.08 kello 14.15 Hannu Olkinuora Hyvät journalismin ystävät, Media ja joukkotiedotus ovat historiansa

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Henkilöstön johtaminen HAA808k

Henkilöstön johtaminen HAA808k Henkilöstön johtaminen HAA808k Kevät 2012 Kirjallisuusessee / Yrityksen hallinto SimoTerho 90836 Sisältö JOHDANTO... 2 STRATEGY AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT... 3 STRATEGIC REWARD SYSTEMS... 6 JOHDA OSAAMISTA!...

Lisätiedot

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia Odotuksen tuntua Medo-projektin loppuraportti Erkki Kupari Projektin rahoittaja on Opetusministeriö Arcada, Helia, Stadia Tiivistelmä Viestintäalalla on selvää odotuksen tuntua. Kaksi vuotta kestänyt taloudellinen

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot