Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus

2 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu klo 9.00 Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Tammi maaliskuu 2012 Vertailukelpoinen liikevoitto 651 (649) miljoonaa euroa, 0 % Liikevoitto oli 736 (900) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti -16 (173) miljoonalla eurolla johdannaisten IFRS:n mukainen kirjanpitokäytäntö Osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,76) euroa, -26 %. Osakekohtaisen tulokseen vaikutti -0,01 (0,14) eurolla johdannaisten IFRS:n mukainen kirjanpitokäytäntö Liiketoiminnan kassavirta oli vahva ja ylsi 553 (454) miljoonaan euroon, +22 % Pohjoismainen sähkön systeemihinta, 38,2 (66,2) euroa, oli selkeästi edellisvuotta alemmalla tasolla Tunnuslukuja I/12 I/ Viimeiset 12 kk (LTM) Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Tulos ennen veroja, milj. euroa Tulos/osake, euroa 0,56 0,76 1,99 1,79 Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa Oma pääoma/osake, euroa 11,65 9,30 10,84 N/A Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa N/A Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta Tunnuslukuja 2011 LTM Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,8 12,8 Oman pääoman tuotto, % 19,7 16,7 Nettovelka/käyttökate (EBITDA) 2,3 2,3 Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,0 2,7 Näkymät Fortumin tämänhetkisen arvion mukaan vuosittainen sähkönkysyntä kasvaa Pohjoismaissa noin 0,5 % tulevina vuosina. Power-divisioonan suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: kalenterivuodeksi 2012 tukkumyynnistä 70 % on suojattu 48 euroon per megawattitunti (MWh). Kalenterivuodeksi 2013 tukkumyynnistä 45 % on suojattu 46 euroon/mwh. 2 (50)

3 Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula: Fortum suoriutui vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä hyvin huolimatta edelleen haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Pohjoismaiset sähkön hinnat olivat selvästi alemmalla tasolla kuin viime vuonna. Pohjoismaiset vesivarastotasot nousivat edelleen ja olivat pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa korkeammat koko ensimmäisen neljänneksen. Muun muassa hyvä vesitilanne, lämpimämpi sää ja laskeneet päästöoikeuksien hinnat painoivat pohjoismaisia sähkönhintoja alle viime vuoden ja myös alle Manner-Euroopan tason. Sähkönkysyntä laski Pohjoismaissa, mutta kasvoi hieman Venäjällä vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Fortumin liiketoiminnalle on tunnusomaista kausiluonteisuus, minkä uskomme jatkuvan myös vuonna Kausittaiset erot johtuvat muun muassa vesitilanteesta, sähkön hinnasta sekä lämpöliiketoimintojen normaalista kausiluonteisuudesta. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla. Taserakenteemme sekä maksuvalmiutemme olivat vahvoja. Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä hieman vuoden 2011 vastaavaa jaksoa korkeampi. Systeemihinta ja kaikki aluehinnat olivat selkeästi matalampia, mutta sähkön tukkumyyntihinta oli kuitenkin lähellä edellisvuoden tasoa korkeamman suojaushinnan ansiosta. Tämän lisäksi vesivoiman käyttö lisääntyi selvästi, mikä johtui paremmasta vesitilanteesta vuoden alussa verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon. Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman. Tämä johtui pääasiassa alemmista volyymeistä, joihin vaikuttivat Ruotsissa, Suomessa ja Virossa tehdyt divestoinnit. Vertailukelpoinen liikevoitto kehittyi Venäjällä hyvin, vaikka sähkön hinta oli siellä selkeästi alle edellisvuoden tason. Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman. Tämä johtui pääasiassa lämpimästä säästä varsinkin maaliskuussa. Electricity Sales -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan vahvalla perustalla on oleellinen merkitys muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Fortum on sitoutunut parantamaan operatiivista suorituskykyään jatkuvasti. Taloudelliset tulokset Tammi-maaliskuu Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli (2 034) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 736 (900) miljoonaa euroa. Fortumin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon vaikutti -16 (173) miljoonalla eurolla pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö. Kirjanpitokäytäntö ei vaikuta vertailukelpoiseen liikevoittoon, joka oli yhteensä 651 (649) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat 85 (251) miljoonaa euroa. Tulevien kassavirtojen suojauksessa käytettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset olivat tästä summasta -16 (173) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 110 (82) miljoonaa euroa, ja ne liittyvät pääosin tiettyjen sähköja lämpöliiketoimintojen myyntiin (Liite 4). 3 (50)

4 Liikevaihto divisioonittain Milj. euroa I/12 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Nord Poolissa tehtyjen ostojen ja myyntien netotus Eliminoinnit Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/12 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/12 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista oli -7 (59) miljoonaa euroa. Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö TGC-1 ja Hafslund ASA vaikuttivat lukuun positiivisesti vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. TGC-1:n tulos ei ole mukana ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa, sillä TGC- 1 ei vielä ole julkistanut vuoden 2011 IFRS-tilinpäätöstä. Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 76 (55) miljoonaan euroon. Kustannuksia kasvatti korkokulujen nousu, joka johtui lähinnä Ruotsin korkeammasta korkotasosta sekä korkeammasta keskimääräisestä nettovelasta. Nettorahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli 7 (1) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 653 (904) miljoonaa euroa. Kauden verot olivat yhteensä 119 (158) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 18,3 % (17,5). Veroprosentti oli 21,0 % (20,8), kun osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja ei oteta huomioon. Suomessa yritysverokantaa laskettiin 26 %:sta 24,5 %:iin (50)

5 Kauden tulos oli 534 (746) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,76) euroa. Sähköjohdannaisten kirjanpitokäytännöstä aiheutunut vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli -0,01 (0,14) euroa. Vähemmistöosuus oli 39 (68) miljoonaa euroa. Tämä liittyy pääosin Fortum Värme Holding AB:hen, jonka taloudellisesta tuloksesta Tukholman kaupunki on oikeutettu saamaan 50 %. Osuuden lasku edellisvuoteen verrattuna johtuu lähinnä Fortum Värmen Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen myynnistä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä realisoituneesta voitosta, josta vähemmistöosuus oli 32 miljoonaa euroa. Taloudellinen asema ja kassavirta Kassavirta Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminnan kassavirta kasvoi 22 %:lla 553 (454) miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta johtui kassavirran pienemmistä valuuttakurssitappioista (170 miljoonaa euroa) sekä pienemmistä verokuluista (36 miljoonaa euroa). Vastaavasti käyttöpääoman kasvu vaikutti kassavirtaan -113 miljoonalla eurolla. Valuuttakurssieroista syntyneet voitot ja tappiot liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen. Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 66 miljoonalla eurolla 272 (206) miljoonaan euroon. Osakeostot olivat yhteensä 0 (19) miljoonaa euroa. Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat yhteensä 276 (207) miljoonaa euroa. Kassavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, kasvoi 97 miljoonalla eurolla 536 (439) miljoonaan euroon. Katsauskauden jälkeen maksettiin yhteensä 888 miljoonaa euroa osinkoina. Osingonmaksuun käytettiin Fortumilla käytössä olevia rahoja ja pankkisaamisia, joita oli yhteensä miljoonaa euroa. Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma Taseen loppusumma kasvoi miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 392 miljoonalla eurolla miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta, 307 miljoonaa euroa, johtui käyttöomaisuushyödykkeiden arvon kasvusta, mikä johtui pääasiassa ruplan ja muiden valuuttojen vahvistumisesta. Lyhytaikaiset varat kasvoivat 729 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon. Kasvu liittyy pääosin rahojen ja pankkisaamisten lisäykseen, joka oli 843 miljoonaa euroa. Vastaavasti myytävänä olevien omaisuuserien osuus taseessa laski 183 miljoonaa euroa. Käteisvarojen lisäys oli varattu 888 miljoonan euron osingonmaksuun Sijoitettu pääoma kasvoi miljoonalla eurolla ja oli miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa). Tämä johtui taseen loppusumman kasvamisesta miljoonalla eurolla ja korottomien velkojen vähenemisestä (36 miljoonaa euroa). (Huhtikuussa maksettua osinkoa ei ole kirjattu tähän osavuosikatsaukseen). Oma pääoma Oma pääoma oli miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa), josta emoyhtiön omistajien osuus oli miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa) ja määräysvallattomien omistajien osuus 573 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 529 miljoonaa euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta kasvoi 714 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu pääosin kauden tuloksesta, joka oli 495 miljoonaa euroa ja 207 miljoonan euron muuntoerosta, joka liittyy pääosin Venäjän ruplaan. 5 (50)

6 Rahoitus Nettovelka laski vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 500 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa). Maaliskuun 2012 lopussa konsernin likvidit varat olivat miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 747 miljoonaa euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, noin 249 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa 211 miljoonaa euroa). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,7 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Konsernin nettorahoituskulut vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksellä olivat 76 (55) miljoonaa euroa. Rahoituskulut nousivat pääasiassa ensimmäisen neljänneksen korkeamman korkotason ja kasvaneen keskimääräisen nettovelan vuoksi. Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -7 (-1) miljoonaa euroa. Fortumin pitkäaikaiset luottoluokitukset pysyivät ennallaan. Standard & Poor's:n pitkäaikainen luokitus on A (negatiivinen näkymä) ja Moody s:n vastaava pitkäaikainen luokitus on A2 (vakaat näkymät). Tunnuslukuja Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde viimeisen 12 kuukauden aikana oli 2,3 (vuoden 2011 lopussa 2,3) ja vertailukelpoinen nettovelan ja käyttökatteen suhde 2,7 (vuoden 2011 lopussa 3,0). Velkaantumisaste oli 60 % (vuoden 2011 lopussa 69 %) ja omavaraisuusaste 45 % (vuoden 2011 lopussa 44 %). Viimeisen 12 kuukauden aikana sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (vuoden 2011 lopussa 14,8 %) ja oman pääoman tuotto 16,7 % (vuoden 2011 lopussa 19,7 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 11,65 euroa (vuoden 2011 lopussa 10,84 euroa). Markkinatilanne Pohjoismaat Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen alussa vesivarastotasot olivat selvästi pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa korkeammat ja pysyivät korkealla tasolla läpi koko neljänneksen. Vuodenaikaan nähden leuto sää ja keskimääräistä suuremmat vesivarastotasot pitivät pohjoismaisen sähkön hinnan selkeästi matalammalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Suurimman osan vuosineljänneksestä sähkön hinta Pohjoismaissa pysyi myös matalammalla tasolla kuin Manner-Euroopassa, minkä vuoksi sähköä vietiin lähes jatkuvasti Pohjoismaista Manner- Eurooppaan. Alustavien tietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin sähköä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 113 (116) terawattituntia (TWh) eli noin 3 % edellisvuotta vähemmän. Kulutuksen lasku johtui pääasiassa edellisvuotta lämpimämmästä säästä, mutta myös lievästä teollisuuden kysynnän heikkenemisestä edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2012 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 95 TWh eli 12 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat. Neljänneksen lopussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 15 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat ja 36 TWh suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuonna Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 38,3 (66,2) euroa per megawattitunti (MWh). Suomen ja Ruotsin (SE3) aluehinnat olivat Nord Poolin systeemihintatasoa korkeammat: 42,5 (64,8) euroa/mwh Suomessa ja 39,1 (65,9) euroa/mwh Ruotsissa. Suomen aluehinta alkoi poiketa systeemihinnasta helmikuussa, jolloin sähköntuontikapasiteetti Ruotsista pieneni selkeästi uuden Fenno-Skan 2 liittymän viasta johtuen. Tämän lisäksi sähkönsiirtoverkon huoltoseisokki maaliskuussa rajoitti sähköntuontikapasiteetin Ruotsista Suomeen alle puoleen maksimitasosta usean viikon ajaksi. 6 (50)

7 Saksassa keskimääräinen spot-hinta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 45,1 (51,9) euroa/mwh. Vuoden alussa CO 2 -päästöoikeuksien markkinahinta oli noin 6,6 euroa/tonni. Helmikuun puolivälissä korkein noteerattu hinta oli noin 9,5 euroa/tonni. Neljänneksen lopulla CO 2 -päästöoikeuksien päätöskurssi oli noin 7,1 euroa/tonni. Venäjä Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin sähköä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 293 (285) TWh. Kulutus Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue), oli 217 (211) TWh. OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyvällä Tjumenin alueella sähkönkysyntä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä noin 0,2 % vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Metalliteollisuuteen painottuvalla Tšeljabinskin alueella sähkönkysyntä kasvoi noin 0,7 % ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa teollisuuden sähkönkulutuksen elpymisestä. Keskimääräinen sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 11 % 915 (1 033) ruplaan/mwh hintavyöhykkeellä 1. Tarkemmat markkinatiedot on esitetty taulukoissa katsauksen lopussa (sivu 48). Divisioonakatsaukset Power Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Milj. euroa I/12 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma Sidotun pääoman tuotto, % 24,6 22,3 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 19,9 20,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä (50)

8 Sähköntuotanto lähteittäin, TWh I/12 I/ LTM Vesivoima, Pohjoismaissa 6,1 4,1 21,0 23,0 Ydinvoima, Pohjoismaissa 6,5 6,8 24,9 24,6 Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,2 1,7 2,2 0,7 Yhteensä Pohjoismaissa 12,8 12,6 48,1 48,3 Lämpövoima muissa maissa 0,3 0,3 1,2 1,2 Yhteensä 13,1 12,9 49,3 49,5 Pohjoismainen myynti, TWh I/12 I/ LTM Myynti Pohjoismaissa 13,2 13,2 50,0 50,0 josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* 12,0 10,5 44,3 45,8 * Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). Myyntihinta, EUR/MWh I/12 I/ LTM Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa** 47,2 47,9 46,1 46,0 **Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). Tammi-maaliskuu Power-divisioonan liikevoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 367 (489) miljoonaa euroa. Ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 47 (0) miljoonan euron voitto pienvesivoimalaitosten myynnistä Suomessa. Liikevoittoon vaikutti -21 (164) miljoonalla eurolla Muut liikevoittoon vaikuttavat erät, jotka sisältävät pääasiassa suojaavien johdannaisinstrumenttien vaikutuksen. Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 341 (325) miljoonaa euroa eli 16 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna Systeemihinnat ja kaikki aluehinnat olivat selvästi alemmat vuoden 2012 alussa, mutta korkea suojaustaso piti sähkön tukkumyyntihinnan lähellä viime vuoden tasoa. Vuoden alussa vesivoimatuotantoa paransi merkittävästi viime vuoden vastaavaa jaksoa suuremmat vesivarastotasot. Ydinvoiman käytettävyys oli hyvä kaikissa voimalaitoksissa lukuun ottamatta Oskarshamn 1 ja 3 -laitoksia. Tästä johtuen ydinvoiman kokonaistuotantovolyymi oli hieman pienempi kuin vuonna Lämpövoimatuotanto oli selkeästi pienempi, mikä johtui matalista aluehinnoista. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kasvaneiden vesivoimavolyymien, alempien ydin- ja lämpövoimavolyymien sekä hieman alempien saavutettujen sähkönhintojen kokonaisvaikutus oli positiivinen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Operatiiviset kustannukset kasvoivat noin 10 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin inflaatiosta ja kohonneista ydinvoiman polttoainekustannuksista. Ensimmäisen neljänneksen aikana ydinjätemaksut kasvoivat Ruotsissa 4 miljoonalla eurolla. Ydinjätemaksujen arvioidaan nousevan vuoden 2012 aikana noin 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 12,8 (12,6) TWh eli noin 2 % enemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 47,2 euroa/mwh eli ainoastaan 0,7 euroa/mwh alempi kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, ja yhtiö on myös osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Ydinvoimaloiden käytettävyys oli hyvä kaikissa voimalaitoksissa paitsi Oskarshamnissa. Oskarshamn 1 jouduttiin sulkemaan lokakuun 2011 lopussa laajan turbiinihuollon vuoksi ja yksikkö pysyy suljettuna suunnitellun vuosihuollon päättymiseen saakka. Huolto tehdään Oskarshamn 2 ja 3 kärsivät teknisistä ongelmista ja olivat kokonaan suljettuina neljä viikkoa. Tämän 8 (50)

9 lisäksi Oskarsham 3 on toiminut noin 100 MW alennetulla teholla. Tämä jatkuu suunniteltuun huoltoseisokkiin saakka, jolloin kaikki korotettuun tehoon liittyvät testit arvioidaan saatavan päätökseen. Fukushiman onnettomuuden jälkeen koko Euroopassa on suoritettu turvallisuusselvityksiä. Maaliskuussa 2012 useissa Euroopan ydinvoimalaitoksissa, mukaan lukien Loviisan ydinvoimalaitos, on suoritettu niin sanottuja vertaisarviointeja osana turvallisuusselvitystä. Euroopan komissio jättää Eurooppa-neuvostolle kansallisten raporttien pohjalta laaditun kokonaisraportin kesäkuussa Maaliskuussa Fortum osallistui Fukushiman ydinvoimalaitoksen puhdistusprosessiin. Fortum on avaintoimittaja EnergySolutions LLC:lle, jonka Toshiba Corporation on valinnut tekniseksi toimittajakseen vahingoittuneen voimalaitoksen radioaktiivisten vesien puhdistamiseen keskittyvässä projektissa. Projektissa radioaktiivisen veden puhdistusprosessiin käytetään Fortumin kehittämiä ioninvaihtomateriaaleja. Fortum toimittaa tuhansia kiloja raemaisessa muodossa olevia ionivaihtimia Energy Solutionsille puhdistusprosessia varten. Toimituksen arvon arvioidaan olevan kymmeniä miljoonia euroja seuraavien vuosien aikana. Fortumin valmistelut Ranskan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Heat Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Milj. euroa I/12 I/ LTM Liikevaihto lämmönmyynti sähkönmyynti muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma Sidotun pääoman tuotto, % 9,9 8,7 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 7,4 7,2 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi-maaliskuu Lämmönmyynti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhteensä 8,1 (10,4) TWh. Samaan aikaan yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon (CHP) sähkönmyynti oli yhteensä 1,7 (2,7) TWh. Volyymien lasku johtuu pääosin lämpöliiketoimintojen myynneistä Ruotsissa vuonna 2011 sekä Suomessa ja Virossa tammikuussa Myös Turun seudun energiantuotannon uudelleenjärjestely laski volyymejä. Lisäksi korkeammat lämpötilat vaikuttivat volyymeihin negatiivisesti verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna Ensimmäisellä neljänneksellä Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 213 (265) miljoonaa euroa. Tämä sisältää Suomessa ja Virossa toteutetuista lämpöliiketoimintojen myynneistä realisoituneen 58 (80) miljoonan euron voiton. Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 161 (171) miljoonaa euroa, 10 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 9 (50)

10 2011 vastaavalla jaksolla. Tulos heikkeni pääasiassa myynneistä ja uudelleenjärjestelystä johtuvien alempien tuotantovolyymien vuoksi. Ruotsissa tulos kuitenkin parani paremman käytettävyyden, polttoaineiden hankinnan optimoinnin sekä uusien kaukolämpötuotteiden käyttöönoton ansiosta. Lämmönmyynti maittain, I/12 I/ LTM TWh Suomi 2,2 3,4 8,5 7,3 Ruotsi 3,3 4,2 8,5 7,6 Puola 2,0 2,1 4,3 4,2 Muut maat 0,6 0,7 1,3 1,2 Yhteensä 8,1 10,4 22,6 20,3 Sähkönmyynti, TWh I/12 I/ LTM Yhteensä 1,7 2,7 6,2 5,2 Russia Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin hieman yli 25 % omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Milj. euroa I/12 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti lämmönmyynti muu myynti EBITDA Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma Sidotun pääoman tuotto, % 3,5 3,5 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 3,5 3,5 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian öljyntuotantoalueilla. Venäjällä sähkön tukkumarkkinat vapautettiin vuoden 2011 alussa. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt kuitenkin myyvät edelleen kotitalouksien ja eräiden erityisryhmien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan säännellyillä hinnoilla. Vuonna 2011 OAO Fortum myi noin 84 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla. Venäjän hallitus hyväksyi vuoden 2011 alusta uudet kapasiteettimarkkinoita koskevat säännöt. Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA uusi kapasiteetti ) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Yritysoston aikaan vuonna 2008 Fortum teki varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Mahdollisia sakkoja voidaan vaatia, jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy tai 10 (50)

11 jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä. Voimalaitosyksiköiden käyttöönoton aikataulu arvioidaan jokaisena tilinpäätöshetkenä. Muutosten vaikutukset varauksen määrään päivitetään tämän mukaisesti (katso liitetieto 18). Vuoden 2012 kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa (CCS vanha kapasiteetti, rakennettu ennen vuotta 2008) pidettiin syyskuussa Suurin osa Fortumin voimalaitoksista tuli valituksi huutokaupassa, ja hinnat olivat lähellä vuoden 2011 tasoa. Noin 4 % (120 MW) Fortumin vanhasta kapasiteetista jäi huutokaupan ulkopuolelle tiukentuneiden teknisten vähimmäisvaatimusten vuoksi. Tämä kapasiteetti saa kuitenkin kapasiteettimaksuja markkinoiden keskimääräisen kapasiteettihinnan mukaan vielä kahden vuoden ajan. Tammi-maaliskuu Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana Russia-divisioona myi sähköä 6,2 (5,6) TWh. Samaan aikaan lämmönmyynti oli yhteensä 11,3 (11,0) TWh. Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 48 (34) miljoonaa euroa. Uusien yksiköiden käyttöönoton positiivinen vaikutus oli noin 16 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton kasvua rasitti alempi sähkön hinta verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Lisäksi vanhan kapasiteetin pienempien kapasiteettimaksujen ja volyymien vaikutus oli hieman negatiivinen. OAO Fortumin keskeiset sähkön, I/12 I/ LTM kapasiteetin ja kaasun hinnat Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh Keskimääräinen säännelty kaasunhinta Uralin alueella, RUB/1000 m Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille (CCS), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille (CSA), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta, trub/mw/kk OAO Fortumin saavuttama sähkönhinta, EUR/MWh 29,3 29,2 29,2 29,3 *Kapasiteettihinnat maksettu kapasiteettivolyymeille, pois lukien suunnittelemattomat seisokit, huollot ja oma kulutus OAO Fortumin uusi kapasiteetti (CSA) tulee olemaan tärkeä tuloskasvuun vaikuttava tekijä Venäjällä. Tuotantovolyymien kasvu tuo lisää myyntituloja ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan myös huomattavasti korkeampia kapasiteettimaksuja kuin vanhalle kapasiteetille. Saatavat kapasiteettimaksut kuitenkin vaihtelevat ajankohdan sekä voimalaitosten iän, koon, sijainnin, tyypin ja käytettävyyden mukaan. Fortum on sitoutunut 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan Venäjällä, ja aikataulun mukaan ohjelman viimeiset yksiköt otetaan käyttöön vuonna Investointiohjelman loppuosan arvo huhtikuussa 2012 on maaliskuun 2012 lopun valuuttakursseilla laskettuna arviolta noin 0,9 miljardia euroa. Investointiohjelma sisältää yhteensä kahdeksan uutta voimalaitosyksikköä, joista kolme ensimmäistä otettiin käyttöön vuonna Uuden kapasiteetin tuotto on taattu kapasiteettimarkkinoita koskevissa säännöissa (Capacity Supply Agreement). Viranomainen tarkastelee sähkömarkkinoiden tuottoja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua ja on mahdollista, että myös uuden kapasiteetin kapasiteettimaksuja arvioidaan uudelleen. 11 (50)

12 Uuden kapasiteetin kapasiteettimaksut voivat vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtionobligaatioihin, joiden maturiteetti on 8 10 vuotta. Fortum arvioi tällä hetkellä, että Nyagan 1 ja Nyagan 2 -voimalaitosyksiköiden käyttöönotto viivästyy joillakin kuukausilla rakennustöiden viivästymisen vuoksi. Fortum teki jo vuonna 2008 varauksen (yksiköittäin) mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Fortum saa asianmukaisen korvauksen vahingoista, jotka johtuvat urakoitsijan viivästymisistä. Meneillään olevan investointiohjelman valmistumisen jälkeen Fortumin tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron liikevoittotaso ja tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoa Russia-divisioonassa. Venäjän talousministeriö on hyväksynyt kolme Fortumin venäläisen tytäryhtiön, OAO Fortumin, uutta voimalaitosyksikköä yhteistoteutushankkeiksi (Joint Implementation): yhden Chelyabinsk CHP-3:n yksikön ja kaksi yksikköä Nyaganin voimalaitokselta. Nämä yksiköt ovat osa Fortumin laajaa investointiohjelmaa. Kioton pöytäkirjassa määritellyn yhteistoteutusmekanismin mukaiset hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä Venäjällä. Fortum voi hyödyntää hankkeista saatavia päästövähennysyksiköitä EU:n päästökauppajärjestelmässä tai käydä niillä kauppaa markkinoilla. Electricity Solutions and Distribution Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales. Distribution Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Milj. euroa I/12 I/ LTM Liikevaihto jakeluverkot alueverkot muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma Sidotun pääoman tuotto, % 13,7 13,3 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,6 8,0 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi-maaliskuu Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 8,3 (8,6) TWh ja 4,9 (4,9) TWh. Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 110 (124) miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui etenkin maaliskuussa vallinneesta lämpimästä säästä, joka pienensi myyntivolyymeja. Tämän lisäksi tulosta laski sähköverkon siirtoprojektien ajoitukset. Sähkönkulutuksen etämittauksen käyttöönotto suomalaiselle verkkoasiakkaille edistyi suunnitelman mukaan ja vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa uusi mittari oli asennettu 12 (50)

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys ja taloudellinen asema Vuoden 2 liikevoitto ja kassavirta olivat kokonaisuudessaan hyvät, haastavasta ympäristöstä huolimatta. Fortum onnistui

Lisätiedot

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin inpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Til s 2011 Tilinpäätös 2011 Tilinp tös 2011 Tilinpäätös 201 1 Tilinpäätös 2011 011 Tilinpäät päätös ät 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Vuoden 2011 liikevoitto ja kassavirta olivat

Lisätiedot

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Julkaistu: 2014-07-18 08:00:03 CEST Fortum Osavuosikatsaus Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Espoo, Suomi, 2014-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 KOHTI KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 11 Kestävän kehityksen raportti tyksen raportti 2011 Kestäv stävän kehityksen rap n raportti 2011 K n kehitykse rtti 2 4 Fortum vuonna 2011 Fortum kestävän kehityksen

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote 4.2.2010 Tilinpäätöstiedote Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 - Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.) - Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta Q4 & FY 2014 Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta 2 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat, kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Hallituksen toimintakertomus 2 Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin vuoden 2014 tulos 3 Taloudelliset tavoitteet 4 Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot