HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009

3 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY puhelin: faksi: Kartat: Aineisto ja teemakartat HSY 2011 Taustakartat Maanmittauslaitos lupa nro 59/MML/11 Graafit: HSY Kansikuva: Tuomas Uusheimo/KEKSI Edita Prima Oy Helsinki 2011

4 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Sisällys Johdanto 5 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin 6 Yritystoiminnan tunnuslukuja Yritysten toimialajakauma 8 Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset 11 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla 14 Toimialaryhmät Helsingin seudulla 14 Alkutuotannon toimialaryhmä 15 Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä 15 Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 15 Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 15 Klusterit Helsingin seudulla 20 Tietotekniikka ja sisältötuotanto (ICT) 21 Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) 24 Logistiikka 27 Kaupan toimiala 29 Tietolähteet ja käsitteet 32

5 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Johdanto Katsauksessa kuvataan Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineiden yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon vuosittain päivitettäviä Helsingin seudun* yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Vuonna 2009 seudulla toimi yli yritystä noin toimipaikassa. Yrityssektori työllisti tällöin seudulla henkilötyövuosina laskettuna runsaat henkeä. Tämä vastaa 68 prosenttia Helsingin seudun työpaikoista. Helsingin seudulla toimivilla yrityksillä on suuri merkitys alueen kuntataloudelle sekä asukkaiden työllisyydelle ja toimeentulolle. Julkinen hallinto ja viranomaiset luovat perusedellytykset yritysten menestykselle. Siksi ne tarvitsevat suunnittelua ja päätöksentekoa varten hyvät ja ajantasaiset perustiedot yrityksistä ja niiden toiminnasta. HSY:ssä ylläpidetään koko seudulta yritys- ja toimipaikkatietoja, jotka kuvaavat mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen ja henkilöstön määrää sekä toimialarakennetta ja sijaintia. Helsingin seudun yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia, koska yrityksiä perustetaan ja lopetetaan aktiivisesti ja lisäksi toimipaikat muuttavat vilkkaasti. Toimipaikkojen määrä kasvoi lähes :lla vuodesta 2006 vuoteen Yritystoiminnan muutokset Helsingin seudulla heijastuvat yksittäisten yritysten ja toimipaikkojen tasolta seudun ja koko maan tasolle. Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden ta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, jotka ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin seutu = PKS sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti Helsingin seudun kunnat Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11 * Ennen vuotta 2009 pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikka-aineisto

7 6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (aikaisemmin YTV) ylläpitää ja päivittää kerran vuodessa tietoja pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Keväällä 2009 näistä tiedoista julkaistiin laaja pääkaupunkiseudun yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, sijoittumista ja 2000-luvun trendejä kuvaava Pääkaupunkiseudun yritysraportti (YTV:n julkaisuja 10/2009). HSY kokoaa vuosittain suppeamman katsauksen kulloinkin tuoreimmista Tilastokeskuksesta saatavilla olevista yritysja toimipaikkoja kuvaavista perustiedoista. Katsaukseen sisällytetään myös vaihtuvalla teemalla laadittu ajankohtaisanalyysi. Tämä julkaisu on ensimmäinen pääkaupunkiseudulta Helsingin seutua koskevaksi laajennettu ajankohtaiskatsaus koko Helsingin seudun 14 kunnan yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Nyt kuvataan vuoden 2009 perustietoja. Katsauksessa tarkastellaan myös yritystoiminnan ta seudulla vuosien välisenä aikana. Ajankohtaisosiossa tarkastellaan seuraavien päätoimialaryhmien toimipaikkojen sijoittumista: - alkutuotanto - jalostus ja logistiikka - kauppa ja kotitalouksien palvelut - toimistotoimipaikat Lisäksi esitellään seuraavien klustereiden toimipaikkojen sijoittumista: - tietotekniikka ja sisällön tuotanto (ICT) - osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) - logistiikka - kaupan toimiala Katsauksessa keskitytään pelkästään yritysten toimintaan eli raportissa ei tarkastella julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Työpaikkoina arvioiden julkisyhteisöjen osuus on noin neljännes.

8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Yritystoiminnan tunnuslukuja 2009 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Alueella asuu neljäsosa koko maan väestöstä ja siellä sijaitsee 24 prosenttia maassa toimivien yritysten toimipaikoista sekä lähes 33 prosenttia henkilöstöstä. Helsingin seudulla syntyy 44 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Vuonna 2009 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Seudun yritysten toimipaikoista sijaitsee kolme neljästä (78 %) pääkaupunkiseudulla ja joka toinen (50 %) Helsingissä. Toimipaikan keskikoko vuonna 2009 oli koko seudulla 5,5 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kehyskunnissa toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 146 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria yrityksiä, erityisesti elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla. Yritysten toiminta keskittyy Helsingin seudulla voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin sekä liikenteen pääväylien solmukohtiin ja raideliikenteen asemanseutujen työpaikkaalueisiin. Helsingissä kantakaupungin lisäksi merkittäviä työpaikka-alueita ovat Lauttasaari, Itäväylän ja metron tuntumassa olevat Herttoniemi ja Itäkeskus sekä Pitäjänmäki Länsi-Helsingissä. Espoossa yritystoiminta keskittyy Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Länsiväylän suunnassa sekä Leppävaara-Kilo alueelle Turunväylän, Kehä II ja Rantaradan suuntaisesti. Vantaalla vahvin työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III suuntaisesti aina Vihdintieltä Lahden moottoritielle asti: Petikko-Aviapolis-Tattariharju. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurimmat työpaikka-alueet keskittyvät pääradan varteen Keravalle, Järvenpähän ja Hyvinkäälle. Myös muista kehyskunnista löytyy pienempiä työpaikkakeskittymiä mm. Tuusulan Sulan alue. Noin 73 prosenttia yritysten henkilöstöstä sijoittuu suuriin työpaikkakeskittymiin, joiden yhteenlaskettu pinta-ala kattaa vain noin yhden prosentin koko Helsingin seudun maa-alasta. Sen sijaan loppuosa, noin viidennes henkilöstöstä, on toimipaikoissa, jotka ovat aluskasvillisuuden tapaan levittäytyneet lähes koko seudulle. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna 2009* Kunta Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/ Toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ Henkilöstö (1000 ) Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , PKS yht , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Kehyskunnat yht , Helsingin seutu yht , * Lähde: Liikevaihtotiedot: Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

9 8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritysten toimialajakauma Helsingin seudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 23 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 77 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii hieman yli viidesosa Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 14 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat informaatio ja viestintä (J), kuljetus ja varastointi (H), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) ja palvelut kotitalouksille (P-S), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) 1 toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L) sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa (A) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. O 1 % A B, D, E 0,4 % 1 % Alkutuotanto A Jalostus B, D, E N 9 % P - S 7 % C 14 % Teollisuus C Rakentaminen F M 9 % F 8 % Tukku - ja vähittäiskauppa G Kuljetus ja varastointi H Majoitus - ja ravitsemistoiminta I L 2 % Informaatio ja viestintä J K 5 % J 10 % I 4 % H 9 % G 21 % Rahoitus - ja vakuutustoiminta K Kiinteistöalan toiminta L Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta M Hallinto ja tukipalvelutoiminta N Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus O* Palvelut kotitalouksille P -S Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) * Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä

10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2009 Toimiala (TOL2008) Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstöä/ toimipaikka lukumäärä % lukumäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,4 1,1 B Kaivostoiminta ja louhinta 55 0, ,2 13,5 C Teollisuus , ,7 16,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 93 0, ,5 25,2 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 128 0, ,3 12,7 F Rakentaminen , ,4 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,6 6,1 H Kuljetus ja varastointi , ,2 8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,5 5,5 J Informaatio ja viestintä , ,9 10 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,4 10,4 L Kiinteistöalan toiminta , ,5 1,5 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,2 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,7 9 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus* ,6 111,2 P Koulutus , ,0 4 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,9 2,5 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,7 S Muu palvelutoiminta , ,9 1,9 X tuntematon ,1 Kaikki toimialat ,5 * Luokka O tässä katsauksessa ei siällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys-, sairaus- ja eläkekessoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2009 A Alkutuotanto B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja rav.toiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammat tiet. ja tekninen toim. N Hallinto ja tukipalvelutoim. O Julkinen hallinto P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö

11 10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla vuonna 2009 (henkilöstömäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Helsingin seudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2009 seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 662 ja ne toimivat yhteensä 4746 toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (54 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin kuusi prosenttia (5,6 %). Suurimmat Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset olivat Itella Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Finnair Oyj, Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä HOK- Elanto Liiketoiminta Oy. Itella Oyj on säilyttänyt vuotta aikaisemman kärkipaikkansa seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 86 toimipaikassa. Nordea on noussut toiseksi suurimmaksi (3. vuonna 2008) ohi Finnairin (2. vuonna 2008). Uusina yrityksinä 20 suurimman listalle ovat nousseet IT-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja harjoittava Tieto Finland Oy ja Kansaneläkelaitos. Suurista yrityksistä Fazer Food Services:llä (ent. Fazer Amica) on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2009 henkilöstö- ja laitosruokailua 332 toimipaikassa seudulla. Myös HOK-Elannolla ja Sodexholla oli lähes 300 toimipaikkaa. Helsingin seudun 20 suurinta yritystä vuonna 2009 suuruusjärjestyksessä Nimi Toimiala (TOL 2008) Yrityksen henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla Sijoitus edellisenä vuonna 1 ITELLA OYJ Postin yleispalvelu NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta FINNAIR OYJ Lentoliikenne NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Vähittäiskauppa STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous ABB OY 10 YLEISRADIO OY 11 TIETO FINLAND OY Sähkömoottoreiden, generaattorien ja muuntajien valmistus Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttöja hallintapalvelut FAZER FOOD SERVICES OY Henkilöstö- ja laitosruokalat VR OSAKEYHTIÖ Rautateiden henkilöliikenne TELIASONERA FINLAND OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous ELISA OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta KANSANELÄKELAITOS Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa

13 12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Helsingin seudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina , mutta kehitys kääntyi laskuun vuonna 2009 aikana maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Yritysten liikevaihto kasvoi yhteensä 15,6 prosentilla ja toimipaikkojen määrä 12 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (7,5 %). Näinä vuosina syntyi paljon pieniä yrityksiä niin, että Helsingin seudun toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,7 prosenttia. Sitä vastoin yritysten liikevaihto supistui peräti 14,5 prosenttia ja samalla myös liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohti supistui. Yritysten henkilöstömäärä väheni 2,5 prosenttia ja toimipaikkojen keskikoko pienentyi 3 prosenttia (ks. taulukko sivulla 11). Espoossa yritysten liikevaihto kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2008 yhteensä 14 prosentilla ja toimipaikkojen määrä kasvoi 12 prosentilla. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (8 %). Myös Espooseen syntyi paljon pieniä yrityksiä, jolloin toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,8 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 17 prosenttia ja henkilöstömäärä lähes 1,5 prosenttia. Espoossa yritysten liikevaihdon supistuminen sekä liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden oli voimakkainta pääkaupunkiseudun kunnista. Silti Espoossa on edelleen seudun kunnista suurin liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden. Helsingissä yritysten liikevaihto kasvoi 14 prosentilla, toimipaikkojen määrä 10 prosentilla ja henkilöstömäärä 6 % vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi, mutta toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 toimipaikkojen määrä kasvoi 0,6 prosenttia, mutta liikevaihto supistui 11 prosenttia ja henkilöstömäärä noin 3 prosenttia. Vantaalla yritysten liikevaihto kasvoi 16 prosentilla, toimipaikkojen määrä 11 prosentilla ja henkilöstömäärä 7 % vuodesta 2006 vuoteen Myös Vantaalla yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna nousi, mutta toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 2,3 prosenttia, mutta liikevaihto supistui lähes 12 prosenttia ja henkilöstömäärä prosentin. Vantaalla yritysten liikevaihdon supistuminen oli samaa luokkaan kuin Helsingissä. Kehyskuntien yritystoiminta kasvoi nopeasti vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto kasvoi tänä aikana yhteensä 27 prosentilla, toimipaikkojen 21 prosentilla ja henkilöstömäärä 12 %. Samoin kuin pääkaupunkiseudulla kehyskunnissa syntyi tarkastelujaksolla paljon pieniä yrityksiä, jolloin kehyskuntien toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,1 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 22 prosenttia ja henkilöstömäärä 3 prosenttia.

14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yrityksistä vuosina 2006, 2007,2008 ja 2009 Helsingin seutu yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6-2,3 5,8-2,1 5,7-3,2 5,5 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 330 4, , ,3 311 Espoo % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,4-1,6 6,3-1,6 6,2-1,6 6,1 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 645 4, , ,9 571 Helsinki % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,2 0 6,2-3,2 6-3,3 5,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 258 3, , ,5 253 Vantaa % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , Henkilöstö/toimipaikka 8,3 0 8,3-3,6 8-2,5 7,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 301 4, , ,7 291 Kauniainen % % % Toimipaikkoja 439 8, , ,2 472 Henkilöstö , , Liikevaihto (milj. euroa) 135-9, , ,5 112 Henkilöstö/toimipaikka 1,9 21,1 2,3 0 2,3-4,3 2,2 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , , ,8 109 Kehyskunnat yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 3,7-5,4 3,5-2,9 3,4-2,9 3,3 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) 923 0, , ,2 756 Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , ,9 226 Lähde: Tilastokeskus

15 14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla Helsingin seudun yritystoiminnan erikoistumista ja alueellista sijoittumista voidaan tarkastella ja analysoida alueelle keskittyneiden toimialojen muodostamien vahvojen toimialapohjaisten yritysryhmittymien ja klustereiden kautta. Toimialaryhmät ovat väljästi määriteltyjä pääryhmiä, jotka poikkeavat toisistaan erityisesti yritysten sijoittumislogiikan suhteen. Klusterit ovat toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. Toimialaryhmät Helsingin seudulla Toimialaryhmittäisessä tarkastelussa toimipaikat on jaoteltu neljään eri sektoriin (TOL2008): alkutuotannon toimipaikat jalostuksen ja logistiikan toimipaikat kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikat liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotoimipaikat Helsingin seudulla alkutuotanto toimii niissä maa- ja metsätalouden edellytysten mukaisissa sijainneissa, joissa se ei ole joutunut väistymään yhdyskuntarakentamisen alta. Jalostuksen ja logistiikan toimipaikat sijoittuvat ensi sijassa liikenneyhteyksien ja yritysten tilatarpeiden mukaisesti. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikkojen sijoittumisessa keskeisiä tekijöitä ovat asiakkaiden saavutettavuus sekä kaupan osalta myös logistinen saavutettavuus. Palveluissa eri toimialojen, kuten päivittäistavarakaupan, muiden kaupallisten ja julkisten palveluiden, tilaa vievän kaupan ja muun erikoistuneen kaupan sijoittuminen poikkeavat toisistaan huomattavasti. Liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotyöpaikat ovat luonteeltaan ennen kaikkea kommunikaatiointensiivisiä. Niihin liittyy paljon henkilökohtaista kommunikaatiota, joka vaatii työasiamatkoja (kokoukset, asiakastapaamiset, seminaarit jne.). Tästä syystä saavutettavuudella muihin työpaikkoihin on suuri merkitys toimipaikkojen sijoittumiselle. Toimialaryhmittelyyn on sisällytetty toimialaluokituksen mukaisten toimialojen kaikki Helsingin seudulla toimivat toimipaikat vuonna Toimialaryhmien toimipaikkojen henkilöstöstä 40 prosenttia työskentelee liike-elämän ja hallinnon palveluissa sekä muissa toimistotoimipaikoissa, hieman pienempi osuus toimii jalostuksen ja logistiikan toimialalla ja viidennes kaupassa ja kotitalouksien palveluissa. Alkutuotannon henkilöstön osuus jää alle puoleen prosenttiin. Koko Suomen liike-elämän ja hallinnon palveluihin sekä muihin toimistotoimipaikkoihin kuuluvien yritysten henkilöstöstä lähes puolet työskentelee Helsingin seudulla. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden henkilöstöstä noin kolmasosa työskentelee Helsingin seudulla. Jalostuksessa ja logistiikassakin seudun osuus on yli neljännes koko maan henkilöstöstä. Helsingin seudun jalostuksen ja logistiikan toimialan merkittävin työpaikka-alue on Vantaalla Helsinki-Vantaa lentokentän vaikutusalueella sijaitseva Aviapoliksen alue. Muita merkittäviä työpaikkakeskittymiä ovat Helsingin kantakaupunki, Pitäjänmäki Helsingissä ja Kilo Espoossa. Myös Vuosaaren sataman työpaikka-alue alkaa erottua vuoden 2009 tiedoissa. Kaikkien pääväylien ja ratojen varrelle sijoittuu jalostuksen ja logistiikan vyöhykkeitä. Kehyskunnista Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä ovat vahvimmat jalostuksen ja logistiikan työpaikkakeskittymät. Kaupan ja kotitalouksien palvelut keskittyvät hyvin voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin. Kartalla (s. 14) näkyvät myös hyvin seudun suurimmat alakeskukset ja kauppakeskukset: Helsingissä keskustan lisäksi Itäkeskus, Pitäjänmäki ja Malmi; Espoossa Tapiola, Leppävaara (Sello), Matinkylä (Iso Omena) ja Suomenoja (Martinsilta); Vantaalla Vantaanportti (Jumbo), lentokenttä, Tammisto, Tikkurila sekä Myyrmäki (Myyrmanni). Myös kehyskuntien suurimmat taajamat ja niissä sijaitsevat vähittäiskaupan suurimmat marketit erottuvat. Kaupan ja kotitalouksien palveluita on myös suhteellisen tasaisesti asuinalueilla. Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muut toimistotoimipaikkojen ylivoimaisesti suurin keskittymä koostuu alueesta, joka kattaa Helsingin ydinkeskustan, Ruoholahden sekä Pasila-Sörnäinen-akselin (kts. s. 16). Vahvat keskittymät ovat Espoossa Keilaniemen-Otaniemen-Tapiolan alueella sekä Leppävaarassa ja Kilossa. Pitäjänmäeltä radan vartta Vantaan Myyrmäen kautta Martinlaaksoon ulottuu tiheä vyöhyke. Myös muiden pääväylien ja ratojen varsilla on pienempiä tihentymiä. Lisäksi paikallisia keskittymiä on mm. Helsingissä Lauttasaaressa, Vantaalla lentokentällä ja Tikkurilassa sekä kehyskunnissa Hyvinkäällä, Järvenpäässä sekä Tuusulassa.

16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Alkutuotannon toimialaryhmä A B Maatalous, metsätalous ja kalatalous Kaivostoiminta ja louhinta Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen 462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa 463 Elintarvikkeiden-, juomien ja tupakan tukkukauppa 464 Taloustavaroiden tukkukauppa 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa 466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa 467 Muu erikoistunut tukkukauppa 469 Muu tukkukauppa H Kuljetus ja varastointi Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 56 Ravitsemistoiminta 851 Esiasteen koulutus 852 Alemman perusasteen koulutus 853 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus 855 Muu koulutus 856 Koulutusta palveleva toiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 461 Agentuuritoiminta 55 Majoitus J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 854 Korkea-asteen koulutus 94 Järjestöjen toiminta

17 16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2009 Toimialaryhmä Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstön määrä Henkilöstöä/ toimipaikka Seudun osuus ryhmän koko maan henkilöstöstä (%) Alkutuotanto ,5 4,0 Jalostus ja logistiikka ,3 27,2 Kauppa ja kotitalouksien palvelut ,8 31,6 Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat ,8 48,3 Yhteensä ,5 32, Osuus (%) Toimipaikat Henkilöstö 5 0 Alkutuotanto Jalostus ja logistiikka Kauppa ja kotitalouksien palvelut Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat Toimialaryhmien toimipaikat ja henkilöstö

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? ETLA Raportit ETLA Reports 31.10.2014 No 36 Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? Jyrki Ali-Yrkkö * Mika Pajarinen ** Petri Rouvinen *** * Etlatieto Oy, jyrki.ali-yrkko@etla.fi ** Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2015 Palvelualojen ammattiliitto ry Santasalo Ky Teksti Valokuvat Takakannen henkilökuvat Graafinen suunnittelu, taitto Rahoittaja Kustantaja Painopaikka

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot