HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009

3 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY puhelin: faksi: Kartat: Aineisto ja teemakartat HSY 2011 Taustakartat Maanmittauslaitos lupa nro 59/MML/11 Graafit: HSY Kansikuva: Tuomas Uusheimo/KEKSI Edita Prima Oy Helsinki 2011

4 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Sisällys Johdanto 5 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin 6 Yritystoiminnan tunnuslukuja Yritysten toimialajakauma 8 Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset 11 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla 14 Toimialaryhmät Helsingin seudulla 14 Alkutuotannon toimialaryhmä 15 Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä 15 Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 15 Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 15 Klusterit Helsingin seudulla 20 Tietotekniikka ja sisältötuotanto (ICT) 21 Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) 24 Logistiikka 27 Kaupan toimiala 29 Tietolähteet ja käsitteet 32

5 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Johdanto Katsauksessa kuvataan Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineiden yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon vuosittain päivitettäviä Helsingin seudun* yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Vuonna 2009 seudulla toimi yli yritystä noin toimipaikassa. Yrityssektori työllisti tällöin seudulla henkilötyövuosina laskettuna runsaat henkeä. Tämä vastaa 68 prosenttia Helsingin seudun työpaikoista. Helsingin seudulla toimivilla yrityksillä on suuri merkitys alueen kuntataloudelle sekä asukkaiden työllisyydelle ja toimeentulolle. Julkinen hallinto ja viranomaiset luovat perusedellytykset yritysten menestykselle. Siksi ne tarvitsevat suunnittelua ja päätöksentekoa varten hyvät ja ajantasaiset perustiedot yrityksistä ja niiden toiminnasta. HSY:ssä ylläpidetään koko seudulta yritys- ja toimipaikkatietoja, jotka kuvaavat mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen ja henkilöstön määrää sekä toimialarakennetta ja sijaintia. Helsingin seudun yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia, koska yrityksiä perustetaan ja lopetetaan aktiivisesti ja lisäksi toimipaikat muuttavat vilkkaasti. Toimipaikkojen määrä kasvoi lähes :lla vuodesta 2006 vuoteen Yritystoiminnan muutokset Helsingin seudulla heijastuvat yksittäisten yritysten ja toimipaikkojen tasolta seudun ja koko maan tasolle. Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden ta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, jotka ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin seutu = PKS sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti Helsingin seudun kunnat Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11 * Ennen vuotta 2009 pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikka-aineisto

7 6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (aikaisemmin YTV) ylläpitää ja päivittää kerran vuodessa tietoja pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Keväällä 2009 näistä tiedoista julkaistiin laaja pääkaupunkiseudun yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, sijoittumista ja 2000-luvun trendejä kuvaava Pääkaupunkiseudun yritysraportti (YTV:n julkaisuja 10/2009). HSY kokoaa vuosittain suppeamman katsauksen kulloinkin tuoreimmista Tilastokeskuksesta saatavilla olevista yritysja toimipaikkoja kuvaavista perustiedoista. Katsaukseen sisällytetään myös vaihtuvalla teemalla laadittu ajankohtaisanalyysi. Tämä julkaisu on ensimmäinen pääkaupunkiseudulta Helsingin seutua koskevaksi laajennettu ajankohtaiskatsaus koko Helsingin seudun 14 kunnan yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Nyt kuvataan vuoden 2009 perustietoja. Katsauksessa tarkastellaan myös yritystoiminnan ta seudulla vuosien välisenä aikana. Ajankohtaisosiossa tarkastellaan seuraavien päätoimialaryhmien toimipaikkojen sijoittumista: - alkutuotanto - jalostus ja logistiikka - kauppa ja kotitalouksien palvelut - toimistotoimipaikat Lisäksi esitellään seuraavien klustereiden toimipaikkojen sijoittumista: - tietotekniikka ja sisällön tuotanto (ICT) - osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) - logistiikka - kaupan toimiala Katsauksessa keskitytään pelkästään yritysten toimintaan eli raportissa ei tarkastella julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Työpaikkoina arvioiden julkisyhteisöjen osuus on noin neljännes.

8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Yritystoiminnan tunnuslukuja 2009 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Alueella asuu neljäsosa koko maan väestöstä ja siellä sijaitsee 24 prosenttia maassa toimivien yritysten toimipaikoista sekä lähes 33 prosenttia henkilöstöstä. Helsingin seudulla syntyy 44 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Vuonna 2009 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Seudun yritysten toimipaikoista sijaitsee kolme neljästä (78 %) pääkaupunkiseudulla ja joka toinen (50 %) Helsingissä. Toimipaikan keskikoko vuonna 2009 oli koko seudulla 5,5 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kehyskunnissa toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 146 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria yrityksiä, erityisesti elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla. Yritysten toiminta keskittyy Helsingin seudulla voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin sekä liikenteen pääväylien solmukohtiin ja raideliikenteen asemanseutujen työpaikkaalueisiin. Helsingissä kantakaupungin lisäksi merkittäviä työpaikka-alueita ovat Lauttasaari, Itäväylän ja metron tuntumassa olevat Herttoniemi ja Itäkeskus sekä Pitäjänmäki Länsi-Helsingissä. Espoossa yritystoiminta keskittyy Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Länsiväylän suunnassa sekä Leppävaara-Kilo alueelle Turunväylän, Kehä II ja Rantaradan suuntaisesti. Vantaalla vahvin työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III suuntaisesti aina Vihdintieltä Lahden moottoritielle asti: Petikko-Aviapolis-Tattariharju. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurimmat työpaikka-alueet keskittyvät pääradan varteen Keravalle, Järvenpähän ja Hyvinkäälle. Myös muista kehyskunnista löytyy pienempiä työpaikkakeskittymiä mm. Tuusulan Sulan alue. Noin 73 prosenttia yritysten henkilöstöstä sijoittuu suuriin työpaikkakeskittymiin, joiden yhteenlaskettu pinta-ala kattaa vain noin yhden prosentin koko Helsingin seudun maa-alasta. Sen sijaan loppuosa, noin viidennes henkilöstöstä, on toimipaikoissa, jotka ovat aluskasvillisuuden tapaan levittäytyneet lähes koko seudulle. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna 2009* Kunta Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/ Toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ Henkilöstö (1000 ) Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , PKS yht , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Kehyskunnat yht , Helsingin seutu yht , * Lähde: Liikevaihtotiedot: Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

9 8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritysten toimialajakauma Helsingin seudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 23 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 77 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii hieman yli viidesosa Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 14 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat informaatio ja viestintä (J), kuljetus ja varastointi (H), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) ja palvelut kotitalouksille (P-S), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) 1 toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L) sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa (A) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. O 1 % A B, D, E 0,4 % 1 % Alkutuotanto A Jalostus B, D, E N 9 % P - S 7 % C 14 % Teollisuus C Rakentaminen F M 9 % F 8 % Tukku - ja vähittäiskauppa G Kuljetus ja varastointi H Majoitus - ja ravitsemistoiminta I L 2 % Informaatio ja viestintä J K 5 % J 10 % I 4 % H 9 % G 21 % Rahoitus - ja vakuutustoiminta K Kiinteistöalan toiminta L Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta M Hallinto ja tukipalvelutoiminta N Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus O* Palvelut kotitalouksille P -S Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) * Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä

10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2009 Toimiala (TOL2008) Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstöä/ toimipaikka lukumäärä % lukumäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,4 1,1 B Kaivostoiminta ja louhinta 55 0, ,2 13,5 C Teollisuus , ,7 16,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 93 0, ,5 25,2 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 128 0, ,3 12,7 F Rakentaminen , ,4 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,6 6,1 H Kuljetus ja varastointi , ,2 8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,5 5,5 J Informaatio ja viestintä , ,9 10 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,4 10,4 L Kiinteistöalan toiminta , ,5 1,5 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,2 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,7 9 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus* ,6 111,2 P Koulutus , ,0 4 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,9 2,5 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,7 S Muu palvelutoiminta , ,9 1,9 X tuntematon ,1 Kaikki toimialat ,5 * Luokka O tässä katsauksessa ei siällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys-, sairaus- ja eläkekessoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2009 A Alkutuotanto B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja rav.toiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammat tiet. ja tekninen toim. N Hallinto ja tukipalvelutoim. O Julkinen hallinto P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö

11 10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla vuonna 2009 (henkilöstömäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Helsingin seudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2009 seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 662 ja ne toimivat yhteensä 4746 toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (54 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin kuusi prosenttia (5,6 %). Suurimmat Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset olivat Itella Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Finnair Oyj, Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä HOK- Elanto Liiketoiminta Oy. Itella Oyj on säilyttänyt vuotta aikaisemman kärkipaikkansa seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 86 toimipaikassa. Nordea on noussut toiseksi suurimmaksi (3. vuonna 2008) ohi Finnairin (2. vuonna 2008). Uusina yrityksinä 20 suurimman listalle ovat nousseet IT-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja harjoittava Tieto Finland Oy ja Kansaneläkelaitos. Suurista yrityksistä Fazer Food Services:llä (ent. Fazer Amica) on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2009 henkilöstö- ja laitosruokailua 332 toimipaikassa seudulla. Myös HOK-Elannolla ja Sodexholla oli lähes 300 toimipaikkaa. Helsingin seudun 20 suurinta yritystä vuonna 2009 suuruusjärjestyksessä Nimi Toimiala (TOL 2008) Yrityksen henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla Sijoitus edellisenä vuonna 1 ITELLA OYJ Postin yleispalvelu NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta FINNAIR OYJ Lentoliikenne NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Vähittäiskauppa STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous ABB OY 10 YLEISRADIO OY 11 TIETO FINLAND OY Sähkömoottoreiden, generaattorien ja muuntajien valmistus Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttöja hallintapalvelut FAZER FOOD SERVICES OY Henkilöstö- ja laitosruokalat VR OSAKEYHTIÖ Rautateiden henkilöliikenne TELIASONERA FINLAND OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous ELISA OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta KANSANELÄKELAITOS Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa

13 12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Helsingin seudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina , mutta kehitys kääntyi laskuun vuonna 2009 aikana maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Yritysten liikevaihto kasvoi yhteensä 15,6 prosentilla ja toimipaikkojen määrä 12 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (7,5 %). Näinä vuosina syntyi paljon pieniä yrityksiä niin, että Helsingin seudun toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,7 prosenttia. Sitä vastoin yritysten liikevaihto supistui peräti 14,5 prosenttia ja samalla myös liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohti supistui. Yritysten henkilöstömäärä väheni 2,5 prosenttia ja toimipaikkojen keskikoko pienentyi 3 prosenttia (ks. taulukko sivulla 11). Espoossa yritysten liikevaihto kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2008 yhteensä 14 prosentilla ja toimipaikkojen määrä kasvoi 12 prosentilla. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (8 %). Myös Espooseen syntyi paljon pieniä yrityksiä, jolloin toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,8 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 17 prosenttia ja henkilöstömäärä lähes 1,5 prosenttia. Espoossa yritysten liikevaihdon supistuminen sekä liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden oli voimakkainta pääkaupunkiseudun kunnista. Silti Espoossa on edelleen seudun kunnista suurin liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden. Helsingissä yritysten liikevaihto kasvoi 14 prosentilla, toimipaikkojen määrä 10 prosentilla ja henkilöstömäärä 6 % vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi, mutta toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 toimipaikkojen määrä kasvoi 0,6 prosenttia, mutta liikevaihto supistui 11 prosenttia ja henkilöstömäärä noin 3 prosenttia. Vantaalla yritysten liikevaihto kasvoi 16 prosentilla, toimipaikkojen määrä 11 prosentilla ja henkilöstömäärä 7 % vuodesta 2006 vuoteen Myös Vantaalla yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna nousi, mutta toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 2,3 prosenttia, mutta liikevaihto supistui lähes 12 prosenttia ja henkilöstömäärä prosentin. Vantaalla yritysten liikevaihdon supistuminen oli samaa luokkaan kuin Helsingissä. Kehyskuntien yritystoiminta kasvoi nopeasti vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto kasvoi tänä aikana yhteensä 27 prosentilla, toimipaikkojen 21 prosentilla ja henkilöstömäärä 12 %. Samoin kuin pääkaupunkiseudulla kehyskunnissa syntyi tarkastelujaksolla paljon pieniä yrityksiä, jolloin kehyskuntien toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,1 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 22 prosenttia ja henkilöstömäärä 3 prosenttia.

14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yrityksistä vuosina 2006, 2007,2008 ja 2009 Helsingin seutu yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6-2,3 5,8-2,1 5,7-3,2 5,5 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 330 4, , ,3 311 Espoo % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,4-1,6 6,3-1,6 6,2-1,6 6,1 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 645 4, , ,9 571 Helsinki % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,2 0 6,2-3,2 6-3,3 5,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 258 3, , ,5 253 Vantaa % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , Henkilöstö/toimipaikka 8,3 0 8,3-3,6 8-2,5 7,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 301 4, , ,7 291 Kauniainen % % % Toimipaikkoja 439 8, , ,2 472 Henkilöstö , , Liikevaihto (milj. euroa) 135-9, , ,5 112 Henkilöstö/toimipaikka 1,9 21,1 2,3 0 2,3-4,3 2,2 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , , ,8 109 Kehyskunnat yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 3,7-5,4 3,5-2,9 3,4-2,9 3,3 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) 923 0, , ,2 756 Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , ,9 226 Lähde: Tilastokeskus

15 14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla Helsingin seudun yritystoiminnan erikoistumista ja alueellista sijoittumista voidaan tarkastella ja analysoida alueelle keskittyneiden toimialojen muodostamien vahvojen toimialapohjaisten yritysryhmittymien ja klustereiden kautta. Toimialaryhmät ovat väljästi määriteltyjä pääryhmiä, jotka poikkeavat toisistaan erityisesti yritysten sijoittumislogiikan suhteen. Klusterit ovat toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. Toimialaryhmät Helsingin seudulla Toimialaryhmittäisessä tarkastelussa toimipaikat on jaoteltu neljään eri sektoriin (TOL2008): alkutuotannon toimipaikat jalostuksen ja logistiikan toimipaikat kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikat liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotoimipaikat Helsingin seudulla alkutuotanto toimii niissä maa- ja metsätalouden edellytysten mukaisissa sijainneissa, joissa se ei ole joutunut väistymään yhdyskuntarakentamisen alta. Jalostuksen ja logistiikan toimipaikat sijoittuvat ensi sijassa liikenneyhteyksien ja yritysten tilatarpeiden mukaisesti. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikkojen sijoittumisessa keskeisiä tekijöitä ovat asiakkaiden saavutettavuus sekä kaupan osalta myös logistinen saavutettavuus. Palveluissa eri toimialojen, kuten päivittäistavarakaupan, muiden kaupallisten ja julkisten palveluiden, tilaa vievän kaupan ja muun erikoistuneen kaupan sijoittuminen poikkeavat toisistaan huomattavasti. Liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotyöpaikat ovat luonteeltaan ennen kaikkea kommunikaatiointensiivisiä. Niihin liittyy paljon henkilökohtaista kommunikaatiota, joka vaatii työasiamatkoja (kokoukset, asiakastapaamiset, seminaarit jne.). Tästä syystä saavutettavuudella muihin työpaikkoihin on suuri merkitys toimipaikkojen sijoittumiselle. Toimialaryhmittelyyn on sisällytetty toimialaluokituksen mukaisten toimialojen kaikki Helsingin seudulla toimivat toimipaikat vuonna Toimialaryhmien toimipaikkojen henkilöstöstä 40 prosenttia työskentelee liike-elämän ja hallinnon palveluissa sekä muissa toimistotoimipaikoissa, hieman pienempi osuus toimii jalostuksen ja logistiikan toimialalla ja viidennes kaupassa ja kotitalouksien palveluissa. Alkutuotannon henkilöstön osuus jää alle puoleen prosenttiin. Koko Suomen liike-elämän ja hallinnon palveluihin sekä muihin toimistotoimipaikkoihin kuuluvien yritysten henkilöstöstä lähes puolet työskentelee Helsingin seudulla. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden henkilöstöstä noin kolmasosa työskentelee Helsingin seudulla. Jalostuksessa ja logistiikassakin seudun osuus on yli neljännes koko maan henkilöstöstä. Helsingin seudun jalostuksen ja logistiikan toimialan merkittävin työpaikka-alue on Vantaalla Helsinki-Vantaa lentokentän vaikutusalueella sijaitseva Aviapoliksen alue. Muita merkittäviä työpaikkakeskittymiä ovat Helsingin kantakaupunki, Pitäjänmäki Helsingissä ja Kilo Espoossa. Myös Vuosaaren sataman työpaikka-alue alkaa erottua vuoden 2009 tiedoissa. Kaikkien pääväylien ja ratojen varrelle sijoittuu jalostuksen ja logistiikan vyöhykkeitä. Kehyskunnista Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä ovat vahvimmat jalostuksen ja logistiikan työpaikkakeskittymät. Kaupan ja kotitalouksien palvelut keskittyvät hyvin voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin. Kartalla (s. 14) näkyvät myös hyvin seudun suurimmat alakeskukset ja kauppakeskukset: Helsingissä keskustan lisäksi Itäkeskus, Pitäjänmäki ja Malmi; Espoossa Tapiola, Leppävaara (Sello), Matinkylä (Iso Omena) ja Suomenoja (Martinsilta); Vantaalla Vantaanportti (Jumbo), lentokenttä, Tammisto, Tikkurila sekä Myyrmäki (Myyrmanni). Myös kehyskuntien suurimmat taajamat ja niissä sijaitsevat vähittäiskaupan suurimmat marketit erottuvat. Kaupan ja kotitalouksien palveluita on myös suhteellisen tasaisesti asuinalueilla. Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muut toimistotoimipaikkojen ylivoimaisesti suurin keskittymä koostuu alueesta, joka kattaa Helsingin ydinkeskustan, Ruoholahden sekä Pasila-Sörnäinen-akselin (kts. s. 16). Vahvat keskittymät ovat Espoossa Keilaniemen-Otaniemen-Tapiolan alueella sekä Leppävaarassa ja Kilossa. Pitäjänmäeltä radan vartta Vantaan Myyrmäen kautta Martinlaaksoon ulottuu tiheä vyöhyke. Myös muiden pääväylien ja ratojen varsilla on pienempiä tihentymiä. Lisäksi paikallisia keskittymiä on mm. Helsingissä Lauttasaaressa, Vantaalla lentokentällä ja Tikkurilassa sekä kehyskunnissa Hyvinkäällä, Järvenpäässä sekä Tuusulassa.

16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Alkutuotannon toimialaryhmä A B Maatalous, metsätalous ja kalatalous Kaivostoiminta ja louhinta Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen 462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa 463 Elintarvikkeiden-, juomien ja tupakan tukkukauppa 464 Taloustavaroiden tukkukauppa 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa 466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa 467 Muu erikoistunut tukkukauppa 469 Muu tukkukauppa H Kuljetus ja varastointi Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 56 Ravitsemistoiminta 851 Esiasteen koulutus 852 Alemman perusasteen koulutus 853 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus 855 Muu koulutus 856 Koulutusta palveleva toiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 461 Agentuuritoiminta 55 Majoitus J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 854 Korkea-asteen koulutus 94 Järjestöjen toiminta

17 16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2009 Toimialaryhmä Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstön määrä Henkilöstöä/ toimipaikka Seudun osuus ryhmän koko maan henkilöstöstä (%) Alkutuotanto ,5 4,0 Jalostus ja logistiikka ,3 27,2 Kauppa ja kotitalouksien palvelut ,8 31,6 Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat ,8 48,3 Yhteensä ,5 32, Osuus (%) Toimipaikat Henkilöstö 5 0 Alkutuotanto Jalostus ja logistiikka Kauppa ja kotitalouksien palvelut Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat Toimialaryhmien toimipaikat ja henkilöstö

18 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Jalostus ja logistiikka toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

19 18 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Kauppa ja kotitalouksien palvelut toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

20 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotoimipaikat toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2007 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV julkaisi keväällä 2009 pääkaupunkiseudun yritysraportin (Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia huhti-kesäkuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia tammi maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat pysyivät heinä-syyskuussa keskimäärin ennallaan vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia tammi-maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2013, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia loka-joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot