HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009

3 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL HSY puhelin: faksi: Kartat: Aineisto ja teemakartat HSY 2011 Taustakartat Maanmittauslaitos lupa nro 59/MML/11 Graafit: HSY Kansikuva: Tuomas Uusheimo/KEKSI Edita Prima Oy Helsinki 2011

4 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Sisällys Johdanto 5 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin 6 Yritystoiminnan tunnuslukuja Yritysten toimialajakauma 8 Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset 11 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla 14 Toimialaryhmät Helsingin seudulla 14 Alkutuotannon toimialaryhmä 15 Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä 15 Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 15 Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 15 Klusterit Helsingin seudulla 20 Tietotekniikka ja sisältötuotanto (ICT) 21 Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) 24 Logistiikka 27 Kaupan toimiala 29 Tietolähteet ja käsitteet 32

5 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Johdanto Katsauksessa kuvataan Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineiden yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon vuosittain päivitettäviä Helsingin seudun* yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Vuonna 2009 seudulla toimi yli yritystä noin toimipaikassa. Yrityssektori työllisti tällöin seudulla henkilötyövuosina laskettuna runsaat henkeä. Tämä vastaa 68 prosenttia Helsingin seudun työpaikoista. Helsingin seudulla toimivilla yrityksillä on suuri merkitys alueen kuntataloudelle sekä asukkaiden työllisyydelle ja toimeentulolle. Julkinen hallinto ja viranomaiset luovat perusedellytykset yritysten menestykselle. Siksi ne tarvitsevat suunnittelua ja päätöksentekoa varten hyvät ja ajantasaiset perustiedot yrityksistä ja niiden toiminnasta. HSY:ssä ylläpidetään koko seudulta yritys- ja toimipaikkatietoja, jotka kuvaavat mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen ja henkilöstön määrää sekä toimialarakennetta ja sijaintia. Helsingin seudun yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia, koska yrityksiä perustetaan ja lopetetaan aktiivisesti ja lisäksi toimipaikat muuttavat vilkkaasti. Toimipaikkojen määrä kasvoi lähes :lla vuodesta 2006 vuoteen Yritystoiminnan muutokset Helsingin seudulla heijastuvat yksittäisten yritysten ja toimipaikkojen tasolta seudun ja koko maan tasolle. Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden ta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, jotka ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin seutu = PKS sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti Helsingin seudun kunnat Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11 * Ennen vuotta 2009 pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikka-aineisto

7 6 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2009 toimipaikkoihin HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (aikaisemmin YTV) ylläpitää ja päivittää kerran vuodessa tietoja pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Keväällä 2009 näistä tiedoista julkaistiin laaja pääkaupunkiseudun yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, sijoittumista ja 2000-luvun trendejä kuvaava Pääkaupunkiseudun yritysraportti (YTV:n julkaisuja 10/2009). HSY kokoaa vuosittain suppeamman katsauksen kulloinkin tuoreimmista Tilastokeskuksesta saatavilla olevista yritysja toimipaikkoja kuvaavista perustiedoista. Katsaukseen sisällytetään myös vaihtuvalla teemalla laadittu ajankohtaisanalyysi. Tämä julkaisu on ensimmäinen pääkaupunkiseudulta Helsingin seutua koskevaksi laajennettu ajankohtaiskatsaus koko Helsingin seudun 14 kunnan yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Nyt kuvataan vuoden 2009 perustietoja. Katsauksessa tarkastellaan myös yritystoiminnan ta seudulla vuosien välisenä aikana. Ajankohtaisosiossa tarkastellaan seuraavien päätoimialaryhmien toimipaikkojen sijoittumista: - alkutuotanto - jalostus ja logistiikka - kauppa ja kotitalouksien palvelut - toimistotoimipaikat Lisäksi esitellään seuraavien klustereiden toimipaikkojen sijoittumista: - tietotekniikka ja sisällön tuotanto (ICT) - osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) - logistiikka - kaupan toimiala Katsauksessa keskitytään pelkästään yritysten toimintaan eli raportissa ei tarkastella julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Työpaikkoina arvioiden julkisyhteisöjen osuus on noin neljännes.

8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Yritystoiminnan tunnuslukuja 2009 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Alueella asuu neljäsosa koko maan väestöstä ja siellä sijaitsee 24 prosenttia maassa toimivien yritysten toimipaikoista sekä lähes 33 prosenttia henkilöstöstä. Helsingin seudulla syntyy 44 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Vuonna 2009 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Seudun yritysten toimipaikoista sijaitsee kolme neljästä (78 %) pääkaupunkiseudulla ja joka toinen (50 %) Helsingissä. Toimipaikan keskikoko vuonna 2009 oli koko seudulla 5,5 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kehyskunnissa toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 146 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria yrityksiä, erityisesti elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla. Yritysten toiminta keskittyy Helsingin seudulla voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin sekä liikenteen pääväylien solmukohtiin ja raideliikenteen asemanseutujen työpaikkaalueisiin. Helsingissä kantakaupungin lisäksi merkittäviä työpaikka-alueita ovat Lauttasaari, Itäväylän ja metron tuntumassa olevat Herttoniemi ja Itäkeskus sekä Pitäjänmäki Länsi-Helsingissä. Espoossa yritystoiminta keskittyy Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Länsiväylän suunnassa sekä Leppävaara-Kilo alueelle Turunväylän, Kehä II ja Rantaradan suuntaisesti. Vantaalla vahvin työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III suuntaisesti aina Vihdintieltä Lahden moottoritielle asti: Petikko-Aviapolis-Tattariharju. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurimmat työpaikka-alueet keskittyvät pääradan varteen Keravalle, Järvenpähän ja Hyvinkäälle. Myös muista kehyskunnista löytyy pienempiä työpaikkakeskittymiä mm. Tuusulan Sulan alue. Noin 73 prosenttia yritysten henkilöstöstä sijoittuu suuriin työpaikkakeskittymiin, joiden yhteenlaskettu pinta-ala kattaa vain noin yhden prosentin koko Helsingin seudun maa-alasta. Sen sijaan loppuosa, noin viidennes henkilöstöstä, on toimipaikoissa, jotka ovat aluskasvillisuuden tapaan levittäytyneet lähes koko seudulle. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna 2009* Kunta Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/ Toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ Henkilöstö (1000 ) Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , PKS yht , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Kehyskunnat yht , Helsingin seutu yht , * Lähde: Liikevaihtotiedot: Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

9 8 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritysten toimialajakauma Helsingin seudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 23 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 77 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii hieman yli viidesosa Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 14 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat informaatio ja viestintä (J), kuljetus ja varastointi (H), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) ja palvelut kotitalouksille (P-S), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) 1 toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L) sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa (A) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. O 1 % A B, D, E 0,4 % 1 % Alkutuotanto A Jalostus B, D, E N 9 % P - S 7 % C 14 % Teollisuus C Rakentaminen F M 9 % F 8 % Tukku - ja vähittäiskauppa G Kuljetus ja varastointi H Majoitus - ja ravitsemistoiminta I L 2 % Informaatio ja viestintä J K 5 % J 10 % I 4 % H 9 % G 21 % Rahoitus - ja vakuutustoiminta K Kiinteistöalan toiminta L Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta M Hallinto ja tukipalvelutoiminta N Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus O* Palvelut kotitalouksille P -S Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) * Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä

10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2009 Toimiala (TOL2008) Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstöä/ toimipaikka lukumäärä % lukumäärä % A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,4 1,1 B Kaivostoiminta ja louhinta 55 0, ,2 13,5 C Teollisuus , ,7 16,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 93 0, ,5 25,2 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 128 0, ,3 12,7 F Rakentaminen , ,4 4 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,6 6,1 H Kuljetus ja varastointi , ,2 8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,5 5,5 J Informaatio ja viestintä , ,9 10 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,4 10,4 L Kiinteistöalan toiminta , ,5 1,5 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,2 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,7 9 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus* ,6 111,2 P Koulutus , ,0 4 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,9 2,5 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,7 S Muu palvelutoiminta , ,9 1,9 X tuntematon ,1 Kaikki toimialat ,5 * Luokka O tässä katsauksessa ei siällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys-, sairaus- ja eläkekessoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2009 A Alkutuotanto B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja rav.toiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammat tiet. ja tekninen toim. N Hallinto ja tukipalvelutoim. O Julkinen hallinto P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö

11 10 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla vuonna 2009 (henkilöstömäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Suurimmat vuonna 2009 toimineet yritykset Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Helsingin seudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2009 seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 662 ja ne toimivat yhteensä 4746 toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (54 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin kuusi prosenttia (5,6 %). Suurimmat Helsingin seudulla vuonna 2009 toimineet yritykset olivat Itella Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Finnair Oyj, Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy sekä HOK- Elanto Liiketoiminta Oy. Itella Oyj on säilyttänyt vuotta aikaisemman kärkipaikkansa seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 86 toimipaikassa. Nordea on noussut toiseksi suurimmaksi (3. vuonna 2008) ohi Finnairin (2. vuonna 2008). Uusina yrityksinä 20 suurimman listalle ovat nousseet IT-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja harjoittava Tieto Finland Oy ja Kansaneläkelaitos. Suurista yrityksistä Fazer Food Services:llä (ent. Fazer Amica) on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2009 henkilöstö- ja laitosruokailua 332 toimipaikassa seudulla. Myös HOK-Elannolla ja Sodexholla oli lähes 300 toimipaikkaa. Helsingin seudun 20 suurinta yritystä vuonna 2009 suuruusjärjestyksessä Nimi Toimiala (TOL 2008) Yrityksen henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla Sijoitus edellisenä vuonna 1 ITELLA OYJ Postin yleispalvelu NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta FINNAIR OYJ Lentoliikenne NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus NOKIA SIEMENS NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Vähittäiskauppa STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous ABB OY 10 YLEISRADIO OY 11 TIETO FINLAND OY Sähkömoottoreiden, generaattorien ja muuntajien valmistus Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttöja hallintapalvelut FAZER FOOD SERVICES OY Henkilöstö- ja laitosruokalat VR OSAKEYHTIÖ Rautateiden henkilöliikenne TELIASONERA FINLAND OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous ELISA OYJ Puhelinverkon hallinta ja palvelut SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta KANSANELÄKELAITOS Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa

13 12 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Helsingin seudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina , mutta kehitys kääntyi laskuun vuonna 2009 aikana maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Yritysten liikevaihto kasvoi yhteensä 15,6 prosentilla ja toimipaikkojen määrä 12 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (7,5 %). Näinä vuosina syntyi paljon pieniä yrityksiä niin, että Helsingin seudun toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,7 prosenttia. Sitä vastoin yritysten liikevaihto supistui peräti 14,5 prosenttia ja samalla myös liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohti supistui. Yritysten henkilöstömäärä väheni 2,5 prosenttia ja toimipaikkojen keskikoko pienentyi 3 prosenttia (ks. taulukko sivulla 11). Espoossa yritysten liikevaihto kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2008 yhteensä 14 prosentilla ja toimipaikkojen määrä kasvoi 12 prosentilla. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärien kasvu vastaavana aikana jäi pienemmäksi (8 %). Myös Espooseen syntyi paljon pieniä yrityksiä, jolloin toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi jonkin verran. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,8 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 17 prosenttia ja henkilöstömäärä lähes 1,5 prosenttia. Espoossa yritysten liikevaihdon supistuminen sekä liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden oli voimakkainta pääkaupunkiseudun kunnista. Silti Espoossa on edelleen seudun kunnista suurin liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöstöä kohden. Helsingissä yritysten liikevaihto kasvoi 14 prosentilla, toimipaikkojen määrä 10 prosentilla ja henkilöstömäärä 6 % vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi, mutta toimipaikkojen keskikoko (henkilöstö/toimipaikka) pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 toimipaikkojen määrä kasvoi 0,6 prosenttia, mutta liikevaihto supistui 11 prosenttia ja henkilöstömäärä noin 3 prosenttia. Vantaalla yritysten liikevaihto kasvoi 16 prosentilla, toimipaikkojen määrä 11 prosentilla ja henkilöstömäärä 7 % vuodesta 2006 vuoteen Myös Vantaalla yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna nousi, mutta toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 2,3 prosenttia, mutta liikevaihto supistui lähes 12 prosenttia ja henkilöstömäärä prosentin. Vantaalla yritysten liikevaihdon supistuminen oli samaa luokkaan kuin Helsingissä. Kehyskuntien yritystoiminta kasvoi nopeasti vuodesta 2006 vuoteen Yritysten liikevaihto kasvoi tänä aikana yhteensä 27 prosentilla, toimipaikkojen 21 prosentilla ja henkilöstömäärä 12 %. Samoin kuin pääkaupunkiseudulla kehyskunnissa syntyi tarkastelujaksolla paljon pieniä yrityksiä, jolloin kehyskuntien toimipaikkojen keskikoko pienentyi. Sen sijaan yritysten liikevaihto niin toimipaikkaa kuin henkilöstöä kohti laskettuna kasvoi. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 aikana yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vielä 0,1 prosenttia, mutta liikevaihto supistui peräti 22 prosenttia ja henkilöstömäärä 3 prosenttia.

14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yrityksistä vuosina 2006, 2007,2008 ja 2009 Helsingin seutu yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6-2,3 5,8-2,1 5,7-3,2 5,5 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 330 4, , ,3 311 Espoo % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,4-1,6 6,3-1,6 6,2-1,6 6,1 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 645 4, , ,9 571 Helsinki % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 6,2 0 6,2-3,2 6-3,3 5,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 258 3, , ,5 253 Vantaa % % % Toimipaikkoja , , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , Henkilöstö/toimipaikka 8,3 0 8,3-3,6 8-2,5 7,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) 301 4, , ,7 291 Kauniainen % % % Toimipaikkoja 439 8, , ,2 472 Henkilöstö , , Liikevaihto (milj. euroa) 135-9, , ,5 112 Henkilöstö/toimipaikka 1,9 21,1 2,3 0 2,3-4,3 2,2 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) , , Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , , ,8 109 Kehyskunnat yhteensä % % % Toimipaikkoja , , Henkilöstö , , , Liikevaihto (milj. euroa) , , , Henkilöstö/toimipaikka 3,7-5,4 3,5-2,9 3,4-2,9 3,3 Liikevaihto/toimipaikka (1000 euroa) 923 0, , ,2 756 Liikevaihto/henkilöstö (1000 euroa) , ,9 226 Lähde: Tilastokeskus

15 14 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien toimialat Helsingin seudulla Helsingin seudun yritystoiminnan erikoistumista ja alueellista sijoittumista voidaan tarkastella ja analysoida alueelle keskittyneiden toimialojen muodostamien vahvojen toimialapohjaisten yritysryhmittymien ja klustereiden kautta. Toimialaryhmät ovat väljästi määriteltyjä pääryhmiä, jotka poikkeavat toisistaan erityisesti yritysten sijoittumislogiikan suhteen. Klusterit ovat toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. Toimialaryhmät Helsingin seudulla Toimialaryhmittäisessä tarkastelussa toimipaikat on jaoteltu neljään eri sektoriin (TOL2008): alkutuotannon toimipaikat jalostuksen ja logistiikan toimipaikat kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikat liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotoimipaikat Helsingin seudulla alkutuotanto toimii niissä maa- ja metsätalouden edellytysten mukaisissa sijainneissa, joissa se ei ole joutunut väistymään yhdyskuntarakentamisen alta. Jalostuksen ja logistiikan toimipaikat sijoittuvat ensi sijassa liikenneyhteyksien ja yritysten tilatarpeiden mukaisesti. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimipaikkojen sijoittumisessa keskeisiä tekijöitä ovat asiakkaiden saavutettavuus sekä kaupan osalta myös logistinen saavutettavuus. Palveluissa eri toimialojen, kuten päivittäistavarakaupan, muiden kaupallisten ja julkisten palveluiden, tilaa vievän kaupan ja muun erikoistuneen kaupan sijoittuminen poikkeavat toisistaan huomattavasti. Liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotyöpaikat ovat luonteeltaan ennen kaikkea kommunikaatiointensiivisiä. Niihin liittyy paljon henkilökohtaista kommunikaatiota, joka vaatii työasiamatkoja (kokoukset, asiakastapaamiset, seminaarit jne.). Tästä syystä saavutettavuudella muihin työpaikkoihin on suuri merkitys toimipaikkojen sijoittumiselle. Toimialaryhmittelyyn on sisällytetty toimialaluokituksen mukaisten toimialojen kaikki Helsingin seudulla toimivat toimipaikat vuonna Toimialaryhmien toimipaikkojen henkilöstöstä 40 prosenttia työskentelee liike-elämän ja hallinnon palveluissa sekä muissa toimistotoimipaikoissa, hieman pienempi osuus toimii jalostuksen ja logistiikan toimialalla ja viidennes kaupassa ja kotitalouksien palveluissa. Alkutuotannon henkilöstön osuus jää alle puoleen prosenttiin. Koko Suomen liike-elämän ja hallinnon palveluihin sekä muihin toimistotoimipaikkoihin kuuluvien yritysten henkilöstöstä lähes puolet työskentelee Helsingin seudulla. Kaupan ja kotitalouksien palveluiden henkilöstöstä noin kolmasosa työskentelee Helsingin seudulla. Jalostuksessa ja logistiikassakin seudun osuus on yli neljännes koko maan henkilöstöstä. Helsingin seudun jalostuksen ja logistiikan toimialan merkittävin työpaikka-alue on Vantaalla Helsinki-Vantaa lentokentän vaikutusalueella sijaitseva Aviapoliksen alue. Muita merkittäviä työpaikkakeskittymiä ovat Helsingin kantakaupunki, Pitäjänmäki Helsingissä ja Kilo Espoossa. Myös Vuosaaren sataman työpaikka-alue alkaa erottua vuoden 2009 tiedoissa. Kaikkien pääväylien ja ratojen varrelle sijoittuu jalostuksen ja logistiikan vyöhykkeitä. Kehyskunnista Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä ovat vahvimmat jalostuksen ja logistiikan työpaikkakeskittymät. Kaupan ja kotitalouksien palvelut keskittyvät hyvin voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin. Kartalla (s. 14) näkyvät myös hyvin seudun suurimmat alakeskukset ja kauppakeskukset: Helsingissä keskustan lisäksi Itäkeskus, Pitäjänmäki ja Malmi; Espoossa Tapiola, Leppävaara (Sello), Matinkylä (Iso Omena) ja Suomenoja (Martinsilta); Vantaalla Vantaanportti (Jumbo), lentokenttä, Tammisto, Tikkurila sekä Myyrmäki (Myyrmanni). Myös kehyskuntien suurimmat taajamat ja niissä sijaitsevat vähittäiskaupan suurimmat marketit erottuvat. Kaupan ja kotitalouksien palveluita on myös suhteellisen tasaisesti asuinalueilla. Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muut toimistotoimipaikkojen ylivoimaisesti suurin keskittymä koostuu alueesta, joka kattaa Helsingin ydinkeskustan, Ruoholahden sekä Pasila-Sörnäinen-akselin (kts. s. 16). Vahvat keskittymät ovat Espoossa Keilaniemen-Otaniemen-Tapiolan alueella sekä Leppävaarassa ja Kilossa. Pitäjänmäeltä radan vartta Vantaan Myyrmäen kautta Martinlaaksoon ulottuu tiheä vyöhyke. Myös muiden pääväylien ja ratojen varsilla on pienempiä tihentymiä. Lisäksi paikallisia keskittymiä on mm. Helsingissä Lauttasaaressa, Vantaalla lentokentällä ja Tikkurilassa sekä kehyskunnissa Hyvinkäällä, Järvenpäässä sekä Tuusulassa.

16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Alkutuotannon toimialaryhmä A B Maatalous, metsätalous ja kalatalous Kaivostoiminta ja louhinta Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmä C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen 462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa 463 Elintarvikkeiden-, juomien ja tupakan tukkukauppa 464 Taloustavaroiden tukkukauppa 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa 466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa 467 Muu erikoistunut tukkukauppa 469 Muu tukkukauppa H Kuljetus ja varastointi Kaupan ja kotitalouksien palveluiden toimialaryhmä 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 56 Ravitsemistoiminta 851 Esiasteen koulutus 852 Alemman perusasteen koulutus 853 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus 855 Muu koulutus 856 Koulutusta palveleva toiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmä 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 461 Agentuuritoiminta 55 Majoitus J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 854 Korkea-asteen koulutus 94 Järjestöjen toiminta

17 16 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Toimialaryhmien tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2009 Toimialaryhmä Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstön määrä Henkilöstöä/ toimipaikka Seudun osuus ryhmän koko maan henkilöstöstä (%) Alkutuotanto ,5 4,0 Jalostus ja logistiikka ,3 27,2 Kauppa ja kotitalouksien palvelut ,8 31,6 Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat ,8 48,3 Yhteensä ,5 32, Osuus (%) Toimipaikat Henkilöstö 5 0 Alkutuotanto Jalostus ja logistiikka Kauppa ja kotitalouksien palvelut Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä muut toimistotoimipaikat Toimialaryhmien toimipaikat ja henkilöstö

18 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Jalostus ja logistiikka toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

19 18 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 Kauppa ja kotitalouksien palvelut toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

20 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Liike-elämän ja hallinnon palvelut ja muut toimistotoimipaikat toimialaryhmän toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla 2009 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue Tiheä > Harva < 10 Pohjakartat Maanmittauslaitos 59/MML/11

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen tarjoamissa palveluissa

Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen tarjoamissa palveluissa Valokiilassa Vilja Tähtinen, seututietoasiantuntija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2008

Yritystoiminta Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 Kaupunkitutkimus TA Oy Seppo Laakso Päivi Kilpeläinen Espoon kaupunki Kehittämis- ja tutkimusryhmä Elokuu 2007 2 Sisällys Tiivistelmä...3

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 %

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 % 17 2014 TYÖMARKKINAT HELS SINGISSÄ VUOSINA 2011 2013 Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissää 2013/12 60+ + v. 9 % Alle 25 v. 9 % 55 59 V. 11 % 25 34 v. 25 % 45 54 v. 24 % 35 44 v. 22 % TEKIJÄT:

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TIETOISKU 7/

TIETOISKU 7/ TIETOISKU 7/2005 24.5.2005 TYÖPAIKAT JA TOIMIALAT ESPOOSSA Petri Lintunen Sisällys: Työpaikkakehitys Espoossa 1 Yritysten toimipaikat päätoimialoittain 2 Työpaikat päätoimialoittain 3 Työpaikkojen jakauma

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot