RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH

2 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, Espoo, p

3 RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä Nämä sopimusehdot korvaavat voimaan tulleet RAY-asiakkuuden yleiset sopimusehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys (Y-tunnus ), jonka kotipaikka on Espoo. RAY tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus. Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan RAY:n asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen RAY:n palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. RAY ETUASIAKKUUDEN MYÖNTÄMINEN JA RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖI- TYMINEN RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi on oikeutettu rekisteröitymään 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on suomalainen Väestörekisterikeskuksen myöntämä virallinen henkilötunnus. RAY Etuasiakkuus edellyttää lisäksi pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa RAY:llä on maksuyhteistyösopimus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee hyväksyä nämä sopimusehdot itseään sitoviksi. RAY Etuasiakkuus pitää sisällään pelipalveluja, joita RAY Etuasiakkaiden on mahdollista valita käyttöönsä tai poistaa käytöstään. Rekisteröityessään RAY Etuasiakkaan tulee valita käyttöönsä vähintään yksi pelipalvelu. Pelipalvelua ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa kyseisessä pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen rahamääräinen peliraja. RAY Etuasiakkaaksi on mahdollista rekisteröityä RAY:n verkkosivustolla, määrätyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä sekä valtuutettujen kolmannen osapuolen palvelupisteiden kautta. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. RAY Etuasiakkuuden hakija antaa RAY:lle oikeuden hakea ja tarkistaa hakijan henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuus Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. 3 RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan RAY:lle ilmoittamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteys- tai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista. Hakiessaan RAY Etuasiakkuutta hakija sitoutuu noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi RAY:n palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, RAY:n toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat sopimusehdot ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä RAY:n verkkosivustolla sekä määrätyissä RAY:n toimipisteissä ja valtuutetuissa kolmannen osapuolen palvelupisteissä. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUN- NISTETTU KORTTIPELAAMINEN RAY:n raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää RAY Etuasiakkuuden liittämistä henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin eli henkilökohtaisen debit-maksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin maksutapahtuman välityksellä joko RAY:n verkkopalvelussa tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla RAY:n rahaautomaateilla. Tarkemmat kuvaukset ja tiedot liittämistoiminnallisuuksista löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden voi liittää RAY:n verkkosivustolla mainittujen suomalaisten luottolaitosten myöntämiin henkilökohtaisiin debit-maksukortteihin (myös Visa Electron -kortteihin). Yksittäiseen debit-maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva RAY Etuasiakkuus. RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää RAY Etuasiakkuutensa kerrallaan enintään 5 erilliseen henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin. RAY Etuasiakkuutta ei ole mahdollista liittää pankki-, luotto- tai yrityskortteihin. RAY Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin (nk. credit/debit -kortit), jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet. Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi RAY Etuasiakkuus voidaan liittää ainoastaan debitmaksukorttiin, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä. RAY Etuasiakkuuden liittämistä debit-maksukortteihin saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mihin sen myöntämiin debit-maksukortteihin RAY Etuasiakkuus on liitettävissä. Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla debit-maksukortillaan, johon

4 RAY Etuasiakkuus on liitetty, RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai raha-automaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Rahaautomaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöissä. Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta RAY:lle. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua RAY:n kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä ja/tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai -välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot löytyvät asiakasetujen säännöistä. RAY Etuasiakas hyväksyy asiakasetujen säännöt etuja hyödyntäessään. RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana. RAY:n verkkopalvelussa tarjotaan RAY Etuasiakkaan käyttöön vastuullisuustyökalu (Playscan), joka voi auttaa RAY Etuasiakasta kiinnittämään huomiota omaan Sähköisessä pelipalvelussa tapahtuvaan pelaamiseensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Aktivoimalla työkalun RAY Etuasiakas saa käyttöönsä asiakaskohtaisen vastuullisuusanalyysin, joka tehdään pelaaja- ja pelaustiedon sekä RAY Etuasiakkaan mahdollisesti tekemän itsearviointitestin (PeliTesti) tulosten perusteella. RAY ei tarkastele asiakaskohtaisia vastuullisuusanalyyseja. RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen palvelujen käytön yhteydessä muodostuvaa pelaustietoaan kerätään ja käsitellään kiinteänä osana Sähköistä pelipalvelua. RAY ei vastaa vastuullisuustyökalun toimivuudesta eikä sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. RAY Etuasiakkuuden palvelukohtaisia tunnistautumisvälineitä ovat mm. henkilökohtainen debitmaksukortti ja mobiiliasiakaskortti. RAY:n verkkopalvelussa käytetään tunnistusmenetelmänä RAY Etuasiakkaan itse määrittämää käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä suomalaisten luottolaitosten yhteistä Tupas-tunnistamispalvelua. RAY:llä on oikeus yksipuolisesti määritellä RAY Etuasiakkuudessa ja sen palveluissa kulloinkin edelletyt tunnistautumisvälineet ja tunnistusmenetelmät RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan RAY:n tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. RAY ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. RAY:llä on oikeus perustellusta syystä estää RAY Etuasiakkaalta tarjoamiensa palvelujen sekä tietyn maksuvälineen käyttö. RAY:llä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelujen käyttö kokonaan tai osittain, jos: RAY Etuasiakas ei noudata sopimusehtoja, asiakasetujen sääntöjä, palvelukohtaisia sääntöjä, pelisääntöjä, peliohjeita tai muita RAY:n antamia ohjeita; RAY:llä on aihetta epäillä, että RAY Etuasiakas väärinkäyttää RAY:n tarjoamaa palvelua tai järjestelmää;»» RAY Etuasiakkaan toiminnasta tai käyttämistä laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä aiheutuu vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle tai kolmannelle taholle. 4

5 RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen. MOBIILIASIAKASKORTTI RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitynyt voi tilata RAY Etuasiakkuuden tunnisteeksi mobiiliasiakaskortin. Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava mobiilisovellus, joka toimii fyysistä asiakaskorttia vastaavana, henkilökohtaisena näyttökorttina RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen lunastamista varten. Mobiiliasiakaskortin tilaaminen matkapuhelimeen tapahtuu SMS- tai palveluviestin sisältämän latauslinkin kautta. Kortti ladataan puhelimeen datayhteyden välityksellä. Tarkemmat kortin käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden ollessa voimassa RAY Etuasiakkailla on aina mahdollisuus tilata mobiiliasiakaskortti myös omatoimisesti. RAY:n verkkopalvelussa omatoiminen tilausmahdollisuus sijaitsee Oma tili -osiossa. Mobiiliasiakaskortin voi tilata ainoastaan asiakastietoihin rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. RAY:llä on oikeus rajoittaa korttien tilaamiskertojen lukumäärää. RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen hyödyntäminen mobiiliasiakaskortilla tapahtuu näyttämällä kortin etusivua etua lunastettaessa. Joidenkin asiakasetujen lunastamisen yhteydessä on mainittava myös etukoodi. Etukoodit löytyvät kortin alasivulta tai kortin valikosta avautuvasta mobiiliportaalista. Etua lunastaessaan RAY Etuasiakas on velvollinen todentamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella RAY:n tai sen yhteistyötahon niin pyytäessä. Mobiiliasiakaskortti on voimassa kaksi (2) vuotta kortin tilauspäivästä. Asiakasetujen lunastaminen edellyttää voimassaolevaa mobiiliasiakaskorttia. Mobiiliasiakaskortin muista toiminnallisuuksista on kerrottu tarkemmin RAY:n verkkosivustolla. Mobiiliasiakaskortin latauslinkin sisältävä tekstija palveluviesti on asiakkaalle maksuton. RAY Etuasiakas vastaa muilta osin itse kortin käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten datayhteydestä. Kortin valikosta avautuu Edut-niminen mobiiliportaali. Portaalin käyttö edellyttää datayhteyttä, jonka mahdollisista kustannuksista RAY Etuasiakas vastaa itse. RAY Etuasiakkaille, joilla mobiiliasiakaskortti on vanhentumassa kuukauden sisällä, lähetetään automaattisesti kortin latauslinkin sisältävä teksti- tai palveluviesti. RAY Etuasiakas voi tilata teksti- ja palveluviestin myös omatoimisesti RAY:n verkkopalvelussa tai asioimalla määrätyissä RAY:n toimipisteissä. RAY ei takaa, että mobiiliasiakaskortti toimii kaikissa matkapuhelinmalleissa. RAY ei vastaa mobiiliasiakaskortissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä ja käyttökatkoista. RAY ei vastaa myöskään matkapuhelinoperaattorien yhteysongelmista, datayhteysongelmista tai muista tietoliikennekatkoksista, joista saattaa ajoittain aiheutua häiriötä kortin käytölle. RAY pyrkii kuitenkin tiedottamaan etukäteen vaikutuspiirissään olevista kortin käyttökatkoista verkkopalvelussaan. RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, on velvollinen poistamaan mobiiliasiakaskortin matkapuhelimestaan. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU RAY tarjoaa RAY:n verkkopalvelussa RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat -pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja RAY:n väliseen viestintään. RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista: RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen; RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen; RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa; RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on RAY:n tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista; RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chatpalvelua muutoin sopimattomalla tavalla. RAY tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. RAY tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan RAY:n tietojärjestelmiin, ja että RAY:llä on oikeus käyttää henkilö- 5

6 tietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. RAY:llä on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että RAY voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan RAY:lle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki RAY:n kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: ray.fi. RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa RAY:n toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, RAY palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. RAY:N OIKEUDET RAY:llä on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat RAY:lle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. RAY ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat RAY:n tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman RAY:n tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. RAY:llä on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. RAY kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä. RAY voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa RAY on kieltänyt tai joka RAY:n näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista RAY:lle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. RAY:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen. RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa RAY:lle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon RAY pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi. RAY:N VASTUUT RAY ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. RAY pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. RAY ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. RAY ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. RAY ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä. RAY vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää RAY:n viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. RAY ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta RAY:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi 6

7 viranomaisen päätös tai toimenpide; työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee RAY:tä; sota, kapina, mellakka tai niiden uhka; sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus; häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä. Ylivoimainen este tai muu RAY:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa RAY:n keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi. RAY:n vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt RAY:stä johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut RAY:lle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu. Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan RAY:lle, mikäli hänellä on syytä epäillä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista. RAY Etuasiakas saa käyttää RAY:n tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta. RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde RAY:n kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde RAY:n verkkopalvelussa, tietyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun. Asiakassuhteen päättyessä RAY lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa. RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut RAY:n ja RAY Etuasiakkaan välillä. Sopimussuhde päättyy, kun RAY on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi RAY säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta. RAY:llä on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata RAY:n tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita; RAY:llä on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi; RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että RAY:n tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille asiakkaille tai sivullisille; se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, RAY:n tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi. RAY:llä on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli RAY Etuasiakkaalla ei ole 60 päivän aikana ollut RAY Etuasiakkuudessaan vähintään yhtä (1) voimassa olevaa pelipalvelua; RAY saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta; jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. RAY:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta RAY:n verkkosivustolla tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. RAY ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista. 7

8 Jos RAY muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, RAY ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7 päivää sen jälkeen, kun RAY on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Nämä sopimusehdot on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja. AVTALSVILLKOR FÖR RAY FÖRMÅNSKUND i kraft i samband med lanseringen av RAY-Förmånskundrelationen Dessa avtalsvillkor ersätter Allmänna avtalsvillkor för RAY-kundrelation, som trädde i kraft Dessa villkor tillämpas även på avtal som ingåtts innan de trätt i kraft. Penningautomatföreningen (nedan RAY) är en offentligrättslig förening (FO-nummer ), med Esbo som hemort. RAY tillhandahåller för sina kunder penningspel med stöd av lotterilagen och statsrådets förordning som getts om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel. Spelens verkställighet övervakas av Polisstyrelsen. Dessa avtalsvillkor tillämpas på en RAY Förmånskundrelation. Med en RAY Förmånskundrelation avses i dessa villkor ett kundförhållande som RAY bildar med sin kund, vilket gör det möjligt för kunden att identifiera sig i RAY:s tjänster samt att använda de tjänster som är riktade till en identifierad kund (nedan RAY Förmånskund). Därtill tillämpas specialvillkor för varje enskild tjänst som kommer i fråga vid varje enskild tidpunkt. BEVILJANDE AV RAY FÖRMÅNSKUNDRE- LATION OCH REGISTRERING SOM RAY FÖRMÅNSKUND Användningen av tjänsterna för en RAY Förmånskundrelationen förutsätter registrering som RAY Förmånskund. Berättigad att registrera sig som RAY Förmånskund är en privatperson med rättshandlingsförmåga, som har en officiell personbeteckning, beviljad av Befolkningsregistercentralen i Finland. För en RAY Förmånskund förutsätts därtill ett bankkonto i en i Finland verksam bank, med vilken RAY har ett betalningssamarbetsavtal. I samband med att en kund registrerar sig som RAY Förmånskund ska kunden godkänna dessa avtalsvillkor såsom bindande för sig. RAY Förmånskundrelationen innefattar speltjänster, som det är möjligt för RAY Förmånskunderna att välja och ta i bruk eller ta ur bruk. RAY Förmånskunden ska, då denne registrerar sig, välja minst en speltjänst för användning. När RAY Förmånskunden för första gången speltjänsten tar i bruk, ska han eller hon ställa en spelgräns till ett penningbelopp per dygn och månad. Det är möjligt att registrera sig som RAY Förmånskund på RAY:s webbsidor, hos vissa RAY:s spelsalar, hos Casino Helsinki samt via verksamhetsställena för auktoriserade tredje parter. RAY förbehåller sig rätten att av motiverade skäl inte bevilja en RAY Förmånskundrelation eller annullera en redan utförd registrering som RAY Förmånskund. Sökanden av en RAY Förmånskundrelation ger RAY rätt att i statens lagstadgade befolkningsdatasystem som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna inhämta och kontrollera riktigheten av sökandens personoch adressuppgifter. RAY Förmånskunden svarar för att de uppgifter som denne uppgett för RAY är riktiga samt för de följder som felaktiga uppgifter ger upphov till. RAY Förmånskunden förbinder sig att i de uppgifter som denne uppgett för RAY meddela om ändringar, till exempel i person-, kontakt- eller bankförbindelseuppgifter, som skett i dessa. Sökanden förbinder sig vid ansökan om en RAY Förmånskundrelation att, utöver dessa avtalsvillkor, följa avtalsvillkoren och villkoren för de enskilda tjänsterna, och reglerna för RAY -verksamhetsställena och spelen samt lag och god sed. De villkor som ska tillämpas vid varje enskild tidpunkt samt en datasäkerhetbeskrivning finns offentligt framlagda på RAY:s webbsidor samt hos vissa RAY-verksamhetsställen och hos verksamhetsställena för auktoriserade tredje parter. 8

9 IDENTIFIERAT KORTSPEL MED PENNING- AUTOMATER Identifierat spel som sker med debit-betalkort med RAY-penningautomaterna är en av speltjänsterna för RAY Förmånskundrelationen. Användningen av speltjänsten i fråga förutsätter att RAY Förmånskundrelationen fogas till det personliga debit-betalkortet, dvs. att numret på det personliga debit-betalkortet fogas till RAY Förmånskundens kunduppgifter genom förmedling av betalningstransaktionen, antingen i RAY:s nättjänst eller hos de RAYpenningautomater som omfattas av RAY Förmånskundrelationen. Närmare beskrivningar och information om möjligheterna för anslutningsfunktionerna finns på RAY:s webbsidor. Förmånskundrelationen kan fogas till personliga debit-betalkort (eller Visa Electron-kort) som beviljas av ett finländskt kreditinstitut, som nämns på RAY:s webbsidor. Till ett enskilt debit-betalkort kan fogas endast en RAY Förmånskundrelation i kortinnehavarens namn, vilken antecknats på kortet. Det är möjligt för en RAY Förmånskund att foga sin RAY Förmånskundrelation till högst 5 separata personliga debit-betalkort på en gång. Det är inte möjligt att foga en RAY Förmånskundrelation till bank-, kredit eller företagskort. En RAY Förmånskundrelation kan dock fogas till kombinationskort (s.k. credit/debit-kort), vilka innehåller både kredit- och bankkortsegenskaper. Det är förbjudet att spela på kredit på penningautomater med stöd av lotterilagen. På grund härav kan RAY Förmånskundrelationen fogas endast till ett debit-betalkort, till vilket inte har fogats ett bankkonto försett med kreditegenskap. Fogandet av RAY Förmånskundrelationen till debit-betalkort kan begränsa kreditinstitutets självständiga beslutanderätt om till vilka av kreditinstitutet beviljade debit-betalkort en RAY Förmånskundrelation kan fogas. En RAY Förmånskund deltar i särskilda jackpot-spel av typen överraskning, vilka är avsedda för RAY Förmånskunderna, då RAY Förmånskunden spelar med sitt debit-betalkort, till vilket RAY Förmånskundrelationen har fogats, på penningautomater som omfattas av RAY Förmånskundrelationen. Jackpot-vinsten i fråga utbetalas, beroende på spelets vinstklass, antingen till det bankkonto som registrerats av RAY Förmånskunden i dennes RAY Förmånskundrelation eller till spelautomatens spelreservationer. Spelanvisningarna och andra noggrannare uppgifter för jackpot-spel av typen överraskning finns på RAY:s webbsidor. Bestämmelserna om penningautomaternas felsituationer samt för situationer med fel och spelavbrott finns i spelreglerna för Penningautomatföreningens penningspel som ges genom Inrikesministeriets förordning. Ifall en RAY Förmånskund upptäcker, misstänker eller han eller hon har skäl att misstänka att penningautomaten eller spelet fått något fel eller fungerar fel, ska RAY Förmånskunden omedelbart upphöra med att använda automaten eller spelet och underrätta RAY om saken. ANVÄNDNINGEN AV RAY FÖRMÅNS- KUNDRELATIONEN För att kunna använda RAY Förmånskundrelationens tjänster ska RAY-Förmånskunden identifiera sig i de tjänster som tillhandahålls av RAY genom att välja den identifieringsmetod och/eller -verktyg som RAY godkänner i varje enskilt fall. RAY Förmånskunden godkänner såsom bindande för sig alla de åtgärder som utförts vid användningen av alla tjänster och vilka har utförts genom att logga in i tjänsten i RAY Förmånskundens namn med olika identifikationsmetoder eller -verktyg. RAY Förmånskunden befrias från användning av tjänsterna, vilken sker utan dennes medverkan, genom att följa reglerna och anvisningarna om handlingssätt för en omsorgsfull hantering av varje identifikationsmetod eller -verktyg. De innehåll i RAY Förmånskundrelationens kundförmåner, funktioner och begränsningar som hänför sig till att erhålla och använda förmånerna samt annan mer noggrann information finns i reglerna för kundförmånerna. RAY Förmånskunden godkänner reglerna för kundförmånerna då Förmånskunden utnyttjar förmånerna. RAY Förmånskunden kan om han eller hon så önskar ändra de spelgränser för de enskilda speltjänsterna som han eller hon ställt i samband med ibruktagandet av speltjänsten. Då spelgränsen per dygn för penningbeloppet sänks (skärps), träder ändringen genast i kraft. Då spelgränsen höjs (mildras) träder ändringen i kraft på en dag efter höjningen. En ändring som avser en sänkning (skärpning) av spelgränsen per månad träder i kraft genast, men en höjning (ett mildrande) träder i kraft i början av påföljande kalendermånad. RAY Förmånskunden har möjlighet att utsätta spelförbud för sig själv för en enskild speltjänst på viss tid. Spelförbudet kan inte återkallas under dess giltighetstid. På RAY:s nättjänst tillhandhålls ett ansvarighetsverktyg (PlayScan) till RAY Förmånskundens disposition, vilket kan hjälpa RAY Förmånskunden att fästa uppmärksamhet på sitt eget spelande som sker i den Elektroniska speltjänsten och de ändringar som sker i det. Genom att aktivera verktyget får RAY Förmånskunden till sitt förfogande en kundspecifik ansvarighetsanalys, som görs utifrån spelaroch speldata samt resultaten av det självbedömningstest (PeliTesti) som eventuellt görs av RAY Förmånskunden. RAY granskar inte de kundspecifika ansvarighetsanalyserna. RAY Förmånskunden 9

10 godkänner att dennes speldata, vilka uppkommer i samband med att denne utnyttjar tjänsterna, samlas in och behandlas som en fast del av den Elektroniska speltjänsten. RAY ansvarar inte för ansvarighetsverktygets funktion eller dess lämplighet för användningssyftet. Identifikationsverktygen för RAY Förmånskundrelationens enskilda tjänster är bl.a. ett personligt debit-betalkort och ett mobilkundkort. I RAY:s nättjänst används som identifikationsmetod en användaridentifikation och lösenord som definierats av RAY Förmånskunden själv samt av den gemensamma Tupas-identifieringstjänsten för finländska kreditinstitut. RAY har rätt att ensidigt definiera de identifieringsverktyg och indentifieringsmetoder som förutsätts inom RAY Förmånskundrelationen och i dess tjänster i varje enskilt fall. RAY Förmånskunden ansvarar för att han eller hon loggar ut ur tjänsten, när han eller hon slutar använda den tjänst som tillhandahålls av RAY. RAY svarar inte för eventuella följder, om RAY Förmånskunden inte handlat på detta sätt. RAY Förmånskunden befrias från användningen av RAY Förmånskundrelationens tjänster, vilken skett utan hans eller hennes medverkan, med dennes användaridentifikation och lösenord för RAY nättjänsten från den tidpunkt när RAY:s konsument-kundtjänst har mottagit anmälan från RAY Förmånskunden om att användaridentifikationen eller lösenordet kommit till en utomståendes kännedom. RAY Förmånskunden får en begränsad användningsrätt enligt dessa villkor till RAY Förmånskundens tjänster. RAY Förmånskunden har inte rätt att arkivera, överföra, redigera, framföra offentligt, förmedla, vidaresända, på annat sätt göra för allmänheten tillgängliga eller använda tjänsterna eller genom dem mottagna innehåll eller delar av dessa på annat sätt än inom vad som tillåts av gränserna för avtalsvillkoren och tillämplig lagstiftning. RAY har av grundade skäl rätt att för RAY Förmånskunden hindra användningen av de tjänster som tillhandahålls av RAY samt användningen av ett visst betalningsmedel. RAY har rätt att omedelbart avbryta användningen av tjänsterna helt eller delvis, om: RAY Förmånskunden inte iakttar avtalsvillkoren, reglerna för kundförmånerna, reglerna för de enskilda tjänsterna, spelreglerna, spelanvisningarna eller andra av RAY utfärdade anvisningar; RAY har anledning att misstänka att RAY Förmånskunden missbrukar den tjänst eller det system som tillhandahålls av RAY; skada eller risk för skada för RAY eller tredje parter orsakas av RAY Förmånskundens verksamhet eller av anläggningar, programvara eller teleförbindelser som denne använder. RAY har rätt att göra ändringar i funktionen samt i innehållet för de tjänster, kundförmåner och system som tillhandahålls av RAY och att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna. MOBILKUNDKORT Den som registrerat sig som RAY Förmånskund kan beställa ett mobilkundkort som identifikation för RAY Förmånskundrelationen. Mobilkundkortet är en mobiltillämpning som kan laddas i mobiltelefonen och som fungerar på motsvarande sätt som ett fysiskt kundkort, ett personligt kort som uppvisas för att lösa ut RAY Förmånskundens kundförmåner. Beställningen av mobilkundkort sker via en laddningslänk som SMS- eller servicemeddelanden innehåller. Kortet laddas i telefonen via en dataförbindelse. Närmare anvisningar om ibruktagandet av kortet finns på RAY:s webbsidor. Då RAY Förmånskundrelationen är i kraft har RAY Förmånskunden alltid möjlighet att beställa ett mobilkundkort även på egen hand. I RAY:s nättjänst finns en möjlighet till rekvisition på egen hand i avdelningen Oma tili (Eget konto). Mobilkundkortet kan beställas endast till det mobiltelefonnummer som registrerats i kunduppgifterna. RAY har rätt att begränsa antalet gånger för kortrekvisition. Utnyttjandet av RAY Förmånskundrelationens kundförmåner med mobilkundkortet sker genom att kortets framsida uppvisas då förmånens löses ut. I samband med utlösning av några kundförmåner skall också en förmånskod nämnas. Förmånskoderna finns på undersidan av kortet eller på mobilportalen som öppnas i kortets meny. Då förmånen löses ut är RAY Förmånskunden skyldig att styrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis på begäran av RAY eller dess samarbetspart. Mobilkundkortet är i kraft två (2) år från den dag kortet beställts. Utlösning av kundförmånerna förutsättas för ett giltigt mobilkundkort. Om mobilkundkortets övriga funktioner har närmare berättats på RAY:s webbsidor. Laddningslänken för mobilkundkortet som ska levereras genom text- och servicemeddelande är avgiftsfri för kunden. RAY Förmånskunden svarar till övriga delar för kostnaderna som hänför sig till ibruktagandet av själva kortet och dess användning, såsom dataförbindelsen. I kortets meny öppnas en mobilportal med namnet Edut (Förmåner). Användningen av portalen förutsätter en dataförbindelse, för vars eventuella kostnader RAY Förmånskunden själv svarar. 10

11 RAY Förmånskunderna vilkas mobilkundkort håller på att gå ut inom en månad, tillsänds automatiskt text- eller servicemeddelande som kortets laddningslänk innehåller. RAY Förmånskunden kan även på egen hand beställa text- och servicemeddelandet i RAY:s webbtjänst eller genom att uträtta ärendet hos RAY:s verksamhetsställen. RAY garanterar inte att mobilkundkortet fungerar i alla mobiltelefonmodeller. RAY ansvarar inte för störningar och avbrott i användningen, vilka eventuellt uppkommer hos mobilkundkorten. RAY ansvarar inte heller för mobiltelefonoperatörernas kommunikationsproblem, datakommunikationsproblem eller övriga avbrott i teletrafiken, vilka tidvis kan orsaka störningar i kortets användning. RAY strävar dock efter att på förhand i sin webbtjänst informera om avbrott i användningen av kortet vilka är inom dess inflytelsesfär. RAY Förmånskunden, vars avtalsförhållande har avslutats, är skyldig att avlägsna mobilkundkortet från sin mobiltelefon. LIVE HELP CHAT -SNABBMEDDELANDE- TJÄNST RAY tillhandahåller i RAY:s webbtjänst för RAY Förmånskunderna en Live Help chat-snabbmeddelandetjänst on line (nedan Chat-tjänst) för kommunikation mellan RAY Förmånskunden och RAY. RAY Förmånskunden svarar för innehållet i de meddelanden som denne sänder samt för sitt uppträdande i Chat-tjänsten. RAY Förmånskunden ska iaktta goda seder och regler för gott uppträdande vid användning av Chat-tjänsten. Bland annat följande uppträdande strider mot villkoren: RAY Förmånskunden använder Chat-tjänsten för annat än personlig kommunikation, till exempel för att distribuera virus eller skadliga program; RAY Förmånskunden stör kommunikationen med tekniska medel eller genom att upprepat på nytt sända samma meddelande; RAY Förmånskunden sänder ett olagligt, osedligt, smädande, förnedrande, avsiktligt vilseledande, hotande material eller ett annat material som ska betraktas som allmänt kränkande eller skadligt; RAY Förmånskunden uppträder under falsk identitet eller låter förstå att han eller hon är anställd hos RAY eller dess samarbetsparter eller representerar någon av de ovan nämnda; RAY Förmånskunden uppträder eller använder Chat-tjänsten på ett i övrigt opassande sätt. RAY tillhandahåller Chat-tjänsten utan garanti för tjänstens tekniska funktion. RAY gör sitt bästa för att upprätthålla en fungerande tjänst utan störningar, men kan inte ge en garanti för att tjänsten fungerar. ARKIVERING OCH ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER RAY Förmånskunden ger sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter lagras i RAY:s datasystem, och att RAY har rätt att använda personuppgifterna på det sätt som framgår av datasäkerhetbeskrivningen. RAY har rätt att underhålla RAY Förmånskundens uppgifter genom att förvissa sig om och uppdatera uppgifterna regelbundet i statens befolkningsdatasystem som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. RAY Förmånskunden ger sitt samtycke till att RAY kan sända meddelanden som hänför sig till kundrelationen till den e-postadress eller det telefonabonnemang som registrerats av RAY. All kommunikation som sker i elektronisk och pappersform anses vara skriftlig, och den anses vara mottagen senast om 7 dagar efter att den sänts. Om inte annan är angivet, ska alla anmälningar som krävts av RAY samt frågor om avtalsvillkoren i första hand riktas till adressen: RAY Förmånskunden godkänner att telefonsamtalen mellan honom eller henne och RAY:s konsument-kundtjänst kan sparas för att säkerställa rättsskyddet för båda parterna, för att utveckla tjänstens kvalitet, som ett bevis på servicehändelserna samt för att av säkerhetsskäl och för att förebygga missbruk. Ifall en RAY Förmånskund, vars avtalsförhållande har avslutats, registrera sig på nytt inom 12 månader efter avslutat avtalsförhållande, återlämnar RAY till honom eller henne det tidigare kundnumret jämte därmed förknippad information för att förbättra servicen samt för att försäkra säkerheten och ansvaret. RAY:S RÄTTIGHETER RAY har rätt att avlägsna en RAY Förmånskund, som handlat i strid med dessa villkor eller andra villkor, regler, anvisningar som berör tjänster eller kundförmåner eller i strid med lag eller god sed, ur tjänsterna och spärra användningen av dem eller kundförmånerna i framtiden för högst ett (1) år åt gången. Alla rättigheter, som hänför sig till innehållet i tjänsterna, inklusive de industriella rättigheterna och upphovsrättigheterna tillhör RAY eller dess avtalsparter, och de är skyddade genom finländsk och internationella lagstiftning och avtal. Allt slags kopiering, överföring, bearbetning, distribution, vidareutgivning, spridning eller annat slags tillhandahållande för allmänheten av materialet i tjänsten, inklusive till exempel text, 11

12 fotografier, rörlig bild, ljud, musik och dataprogram är förbjudet, om inte uttryckligen annat anges. RAY och dess avtalspartner förbehåller sig alla rättigheter som inte här uttryckligen har beviljats. Affärssignum och produktmärken som förekommer i tjänsterna samt alla varumärken, produkteller servicenamn och deviser som hänför sig till dem är RAY:s eller dess avtalsparts egendom. De får inte användas på något sätt utan skriftligt samtycke, som i förväg lämnats av RAY eller dess avtalspartner. Olovligt bruk av upphovsrättigheter eller i övrigt skyddat material kan leda till ekonomiska ersättningsanspråk och andra rättsliga påföljder. RAY har rätt att i anslutning till sin egen verksamhet använda, offentliggöra och dela ut material och meddelanden som RAY Förmånskunden tillsänt tjänsterna samt tillverka exemplar av dem inom den ram som lagstiftningen ställer. RAY dock respekterar RAY Förmånskundernas integritet. RAY kan från tjänsterna avföra material som RAY har förbjudit att framföra i tjänsten eller som enligt RAY:s uppfattning strider mot lag eller god sed eller som är olämpligt, felaktigt, menligt eller skadligt för RAY, tjänstens användare eller utomstående. RAY har inte skyldighet att meddela RAY Förmånskunden i förväg eller efteråt om att materialet avförts. Då RAY Förmånskunden meddelar RAY om att RAY Förmånskundens identifikationsverktyg eventuellt har kommit till en utomståendes kännedom, förbehåller RAY sig rätten att tillfälligt stänga tjänsterna för att skydda RAY Förmånskundens medel och tjänsterna. RAY:S ANSVAR RAY ansvarar inte för att de tjänster som hänför sig till RAY Förmånskundrelationen utan avbrott finns till förfogande. RAY strävar dock efter att i förväg meddela om avbrott, störningar och andra avbrott i tjänsterna. RAY svarar inte för skador som orsakats RAY Förmånskunden av de störningar eller avbrott i tjänsten som eventuellt förekommer i tjänsterna. RAY ansvarar inte heller för medelbar eller indirekt skada som orsakats RAY Förmånskunden eller tredje parter på grund av störningar eller fel i de tjänster som tillhandahålls av RAY. RAY svarar inte för funktionen eller tillförlitligheten hos teleförbindelsen och telekommunikationstjänsterna mellan RAY Förmånskunden och RAY. RAY svarar inte för RAY Förmånskundens uppträdande i tjänsterna eller material eller meddelanden som sänts till tjänsten. RAY svarar inte heller för innehållet i de Internet-sidor med hänvisning till länkar som gjorts till nättjänsterna. RAY svarar för tjänsternas funktion endast i RAY Förmånskundens anläggnings- och programvarumiljö som är sådan som uppfyller RAY:s officiella krav på anläggning och programvara. De anläggningar och program med support som är i kraft vid varje enskild tidpunkt framgår av RAY:s webbsidor. RAY svarar inte för skada som orsakas RAY Förmånskunden på grund av att RAY:s verksamhet oskäligt försvåras av force majeure eller annan motsvarande orsak. Sådan force majeure som befriar från ansvar kan exempelvis vara beslut eller åtgärd av myndighet; arbetskonflikt, som direkt eller indirekt berör RAY; krig, uppror, upplopp eller hot om sådana; sabotage, brand, naturkatastrof eller olycka; störning i el- eller teleförbindelserna. Force majeure eller annan händelse utom skäliga möjligheter för RAY att påverka, vilka hindrar, fördröjer eller försvårar tillhandahållandet av tjänsten, berättigar RAY till att avbryta eller begränsa sina funktioner tillsvidare. RAY:s ansvar för fel som förekommer vid uppfyllandet av tjänsterna eller för att tjänsten inte har blivit fullbordad på grund av fel som beror av RAY, begränsas i alla fall till beloppet av den avgift som RAY Förmånskunden har betalat till RAY i samband med att felet har uppkommit, om inte annat har sagts i de fastställda spelreglerna för spelet i fråga. Inget av det ovan nämnda begränsar dock RAY Förmånskundens lagstadgade rättigheter. RAY FÖRMÅNSKUNDENS ANSVAR RAY Förmånskunden har skyldighet att förvara sina personliga identifieringsverktyg samt användaridentifikationen och lösenordet för RAY:s nättjänst så att de inte kommer till någon annans kännedom eller i någon annans besittning. RAY Förmånskunden är utan dröjsmål skyldig att anmäla till RAY, ifall han eller hon har skäl att misstänka att användaridentifikationen och lösenordet till RAY:s nättjänst har kommit till någon utomståendes kännedom. RAY Förmånskunden ansvarar själv för de avgifter som orsakas av användningen av tjänsterna, som avgifter för förbindelse och andra telekostnader. RAY Förmånskunden får använda de nättjänster som tillhandahålls av RAY endast via behöriga teleförbindelser och databehandlingsanläggningar samt godkända, funktionsdugliga teleanläggningar och programvara som hänför sig till användningen av dem. RAY Förmånskunden svarar för sina anläggningars och programvarors funktion och säkerhet. 12

13 RAY Förmånskunden svarar gentemot RAY och tredje part för det materiel och de meddelanden han eller hon sänt till tjänsterna samt för de egenskaper som eventuellt orsakar skada eller som strider mot rätt och god sed eller som kränker tredje parts rätt. AVSLUTAD RAY FÖRMÅNSKUNDRELATION RAY Förmånskundrelationen är i kraft tillsvidare. RAY Förmånskunden har rätt att avsluta RAY Förmånskundrelationen när som helst genom att säga upp detta avtalsförhållande i RAY:s nättjänst, hos vissa RAY:s spelsalar, hos Casino Helsinki eller bevisligen till RAY:s konsument-kundtjänst. Vid avslutad kundrelation avslutar RAY tillhandahållandet av alla de tjänster som hänför sig till RAY Förmånskundrelationen och för RAY Förmånskunden och hindrar användningen av hans eller hennes identifikationsverktyg och användaridentifikation och lösenord för RAY:s nättjänst i RAY Förmånskundrelationens tjänster. Avslutad RAY Förmånskundrelation avslutar också övriga avtal och tjänster som grundar sig på RAY Förmånskundrelationen mellan RAY och RAY Förmånskunden. Avtalsförhållandet avslutas när RAY har behandlat RAY Förmånskundens eventuella ofullbordade ärenden som rör detta avtalsförhållande, såsom exempelvis vinstutdelningen av de öppna spelresultaten av de spel som spelats av RAY Förmånskunden. För att garantera säkerheten och ansvarigheten förvarar Penningautomatföreningen RAY Förmånskundens uppgifter i ett års tid efter att kundförhållandet upphört, under vilken tid de kan återlämnas till RAY Förmånskunden då denne på nytt ansöker om en RAY Förmånskundrelation. RAY har rätt att utan förhandsmeddelande omedelbart avsluta avtalsförhållandet, ifall RAY Förmånskunden inte följer de villkor, regler, spelregler eller anvisningar för de enskilda spelen som hänför sig till de tjänster som tillhandahålls av RAY; RAY har skäl att misstänka att lagstridighet, missbruk eller fusk ansluter sig till användningen av den tjänst som tillhandahålls av RAY; RAY Förmånskunden på annat sätt missbrukar RAY Förmånskundrelationen, så att användningen av de tjänster som tillhandahålls av RAY orsakar skada eller skaderisk för RAY, andra kunder eller utomstående; det är nödvändigt på grundval av lag eller på bud av behörig myndighet, för att försäkra säkerheten hos den tjänst som tillhandahålls av RAY eller för att utreda och/eller förebygga brott eller andra missbruk. RAY har också rätt att avsluta avtalsförhållandet, ifall RAY Förmånskunden inte inom 60 dagar har haft minst en (1) ikraftvarande speltjänst inom sin RAY Förmånskundrelation; RAY får uppgift om att RAY Förmånskunden har avlidit; någon av förutsättningarna för att bevilja RAY Förmånskundrelationen inte längre blir uppfylld. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. RAY har rätt att ändra avtalsvillkoren genom att meddela RAY Förmånskunden på RAY:s webbsidor eller till den kontaktadress som registrerats för RAY Förmånsku nden i kunduppgifterna. RAY har rätt att göra ändringar i funktionen och innehållet hos de tjänster som hänför sig till RAY Förmånskundrelationen och som tillhandahålls av RAY samt att helt eller delvis avbryta tillhandahållandet av de tjänster. RAY svarar inte för olägenhet eller skada som orsakas RAY Förmånskunden av ändringar eller avslutade tjänster. Om RAY ändrar avtalsvillkoren så att ändringen ökar RAY Förmånskundens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter, och det inte beror på lagstiftningen eller beslut av en behörig myndighet, meddelar RAY RAY Förmånskunden om ändringen. RAY Förmånskunden anses ha fått meddelandet senast 7 dagar efter att RAY har sänt meddelandet till den kontaktadress som registrerats i RAY Förmånskundens adressuppgifter. RAY Förmånskunden anses ha godkänt de ändringar som gjorts i avtalsvillkoren, då han eller hon använder RAY Förmånskundrelationen efter att RAY Förmånskunden har meddelats om ändringarna på sättet ovan. Om RAY Förmånskunden inte anser sig kunna godkänna ändringarna, ska han eller hon inte använda sin RAY Förmånskundrelation, utan RAY Förmånskunden ska säga upp avtalsförhållandet. I annat fall binds RAY Förmånskunden av det nya villkoret. AVGÖRANDE AV TVISTER På detta avtalsförhållande samt på övriga avtal mellan RAY Förmånskunden och RAY tillämpas Finlands lagstiftning. Meningsskiljaktigheter som gäller användningen av tjänsterna och avtalsvillkoren avgörs vid Esbo tingsrätt. RAY Förmånskunden har rätt att anhängiggöra ärendet även hos tingsrätten på sin hemort i Finland. Dessa avtalsvillkor har gjorts upp på finska. Ifall det uppstår konflikt mellan dessa avtalsvillkor och avtalsvillkoren, vilka översatts till andra språk, tillämpas den finskspråkiga versionen i första hand. 13

14 CONTRACTUAL TERMS OF RAY LOYAL CUSTOMER MEMBERSHIP Valid as of 28 August 2012 in connection with the launch of RAY Loyal Customer membership. These contractual terms replace the general contractual terms of RAY Customer membership that entered into force on 29 November These terms shall also be applied to contracts made before their entry into force. Raha-automaattiyhdistys (Finland s Slot Machine Association) (hereinafter RAY) is a public corporation (Business ID ) whose domicile is Espoo. RAY offers its customers gaming services by virtue of the Lotteries Act and the decree of the Council of State concerning the implementation of gaming services by Finland s Slot Machine Association. The implementation of the games is supervised by the National Police Board. These contractual terms shall be applied to RAY Loyal Customer memberships with RAY which refers to a customer relationship formed together by RAY and its customer which allows the customer to identify himself/herself in RAY s services and use the services intended for identified customers (hereinafter RAY Loyal Customer). In addition, the service-specific contractual terms applicable at a given time shall be applied. GRANTING RAY LOYAL CUSTOMER MEMBERSHIP AND REGISTERING AS A LOYAL CUSTOMER The use of RAY Loyal Customer membership s services requires registering as a RAY Loyal Customer. Persons who are at least 18 years of age, legally competent, and have a Finnish official identity number granted by the Population Information Centre are entitled to register as RAY Loyal Customers. Furthermore, RAY Loyal Customer membership requires a bank account in a bank operating in Finland with which RAY has a transaction co-operation agreement. In connection with registering as a RAY Loyal Customer the customer shall accept these binding contractual terms. RAY Loyal Customer membership includes gaming services that RAY Loyal Customers can choose for their use or remove from their use. At registration the RAY Loyal Customer shall choose at least one gaming service for his/her use. When the gaming service is taken into use for the first time, the RAY Loyal Customer shall set a day and month-specific gaming limit amount for himself/herself in that gaming service. It is possible to register as a RAY Loyal Customer on RAY s website, at certain RAY s arcades, at Casino Helsinki and through authorized service points operated by third parties. RAY reserves the right for a justified reason not to grant RAY Loyal Customer membership or cancel a previous registration as a RAY Loyal Customer. The applicant of RAY Loyal Customer membership shall give RAY the right to retrieve the applicant s personal and address details from the statutory Population Information System of the State maintained by the Population Information Centre and Local Register Offices and check their correctness. The RAY Loyal Customer shall be responsible for the correctness of the information provided to RAY and the consequences resulting from any incorrectness of the information. The RAY Loyal Customer undertakes to inform RAY about any changes in the information provided by him/her, such as personal details, contact information or bank account number. When applying for RAY Loyal Customer membership, in addition to these contractual terms, the applicant undertakes to comply with the RAY s service-specific contractual terms and rules, the rules of RAY s outlets and games, as well as the law and good manners. The contractual terms and the privacy policy applicable at a given time can be viewed on RAY s website and in certain RAY s outlets and authorized service points operated by third parties. IDENTIFIED GAMING WITH A CARD AT SLOT MACHINES Identified gaming at RAY s slot machines using a debit card is one of the services of RAY Loyal Customer membership. The use of the gaming service in question requires linking the RAY Loyal Customer membership to a personal debit card i.e. entering the number of a personal debit card to the customer information of the RAY Loyal Customer through a payment transaction either on RAY s online service or at RAY s slot machines within the scope of RAY Loyal Customer membership. More detailed descriptions and information on the functionality of linking a card can be found on RAY s website. RAY Loyal Customer membership can be linked to personal debit (or Visa Electron) cards granted by Finnish credit institutions mentioned on RAY s website. Only one RAY Loyal Customer membership, under the name of the cardholder entered in the card, can be linked to an individual debit card. A RAY Loyal Customer can link his/her RAY Loyal Customer membership at a time to a maximum of five different personal debit cards. 14

15 It is not possible to link RAY Loyal Customer membership to bank, credit or business cards. RAY Loyal Customer membership can, however, be linked to combination cards (credit/debit cards) which include both credit and bank card properties. Gaming at slot machines on credit is prohibited by virtue of the Lotteries Act. Hence RAY Loyal Customer membership can only be linked to a debit card that is not linked to a bank account with overdraft facility. Linking RAY Loyal Customer membership to debit cards may be limited by the independent power of decision of a credit institution on what debit cards granted by it the RAY Loyal Customer membership can be linked to. While playing at slot machines within the scope of RAY Loyal Customer membership using a debit card to which the RAY Loyal Customer membership has been linked, the RAY Loyal Customer participates in special jackpot games with surprise winnings intended for RAY Loyal Customers. Such a jackpot winning will be paid, depending on the winning category of the game, either to the RAY Loyal Customer s bank account registered for his/her RAY Loyal Customer membership or to the game reservations of the slot machine. The playing instructions and other further information on jackpot games with surprise winnings can be found on RAY s website. There are regulations concerning situations of faults of slot machines and faults and interruptions of games in the Gaming rules of the games of Finland s Slot Machine Association issued by a decree of the Ministry of the Interior. If a RAY Loyal Customer notices, suspects or has reason to suspect that a slot machine or game is faulty or operates incorrectly, the RAY Loyal Customer shall immediately stop using the slot machine or game and inform RAY thereof. USING RAY LOYAL CUSTOMER MEMBERSHIP To utilise the services of RAY Loyal Customer membership the RAY Loyal Customer shall identify himself/herself using a method and/or means of identification required by RAY at the time. The RAY Loyal Customer accepts as binding all the measures taken by identifying in the service under the RAY Loyal Customer s name using different methods and/or means of identification. The RAY Loyal Customer shall be released from the use of the services without his/her contribution by following the regulations and instructions concerning the careful handling of each method and/or means of identification. The content of customer benefits for RAY Loyal Customer membership, functions and limitations related to receiving and using the benefits valid at a given time, and other more specific information can be found in the rules of the customer benefits. The RAY Loyal Customer accepts the rules for customer benefits when he/she utilises the benefits. If the RAY Loyal Customer so wishes, he/she can change the gaming service-specific gaming limits set in connection with the activation of the gaming service. When the daily gaming limit amount is decreased (tightened), the change shall enter into force immediately. When the gaming limit amount is increased (loosened), the change shall enter into force the day after tomorrow. A change for a lower (tighter) monthly gaming limit shall enter into force immediately, but a higher (looser) limit shall enter into force at the beginning of the next calendar month. The RAY Loyal Customer can set himself/herself a gaming service-specific gaming prohibition for a fixed period. The prohibition cannot be cancelled during its period of validity. The RAY online service offers a responsibility tool (Playscan) for the use of RAY Loyal Customers which may help the RAY Loyal Customer to pay attention to his/her gaming in the online gaming service and changes therein. By activating the tool the RAY Loyal Customer will get at his/her disposal a customer-specific responsibility analysis which is compiled on the basis of the player and gaming data and the results of the self-evaluation test (PeliTesti) possibly taken by the RAY Loyal Customer. RAY does not examine the customer-specific responsibility analyses. The RAY Loyal Customer accepts that the gaming data accumulated in connection with his/her use of the services is collected and handled as an integral part of the online gaming services. RAY shall not be responsible for the functioning of the responsibility tool or for its suitability for the purpose of use. The service-specific means of identification of RAY Loyal Customer membership include e.g. personal debit card and mobile customer card. RAY s online service uses the username and password determined by the RAY Loyal Customer and the Tupas identification service of Finnish credit institutions as a method of identification. RAY has the right to unilaterally determine the means and methods of identification required for RAY Loyal Customer membership and services thereof. The RAY Loyal Customer shall be responsible for logging out when he/she stops using the service offered by RAY. RAY shall not be responsible for any consequences if the RAY Loyal Customer has not done so. The RAY Loyal Customer shall be released from the use of RAY Loyal Customer membership services without his/her contribution under his/ her username and password for RAY s online 15

16 service as of the time RAY s customer service has received the RAY Loyal Customer s report on the username or password having been disclosed to an outsider. The RAY Loyal Customer shall gain a limited right of use to the RAY Loyal Customer membership services in accordance with these terms. The RAY Loyal Customer is not entitled to save, transfer, edit, perform in public, intermediate, forward, make otherwise available to the public or use the service or contents received through it or part thereof otherwise than within the limits permitted by the contractual terms and applicable legislation. RAY has the right for a justified reason to prevent the RAY Loyal Customer from using the services offered and a certain means of payment. RAY has the right to immediately interrupt the use of the services completely or partially if: the RAY Loyal Customer does not comply with the contractual terms, rules of the customer benefits, service-specific rules, gaming rules, gaming instructions or other instructions given by RAY; RAY has a reason to suspect that the RAY Loyal Customer is abusing the service or system offered by RAY; the RAY Loyal Customer s activities, or the hardware, software or telecommunication connections used by him/her cause damage or risk to RAY or a third party. RAY has the right to make amendments to the operating and contents of the services, customer benefits and systems it offers, and interrupt the provision of the services. MOBILE CUSTOMER CARD A person registered as a RAY Loyal Customer can order a mobile customer card to use as an identification of RAY Loyal Customer membership. The mobile customer card is a mobile application which is downloaded to the mobile phone and acts as a personal identification in the same way as the physical customer card for obtaining the customer benefits of RAY Loyal Customer membership. Ordering a mobile customer card to a mobile phone is done via a download link in the SMS or service message. The card is downloaded using the data connection of the mobile phone. More detailed instructions on taking the card into use can be found on RAY s website. During the validity of RAY Loyal Customer membership, RAY Loyal Customers can always order a mobile customer card independently. The independent ordering opportunity can be found under My Account in RAY s online service. A mobile customer card can only be ordered to a mobile telephone number registered in the customer information. RAY has the right to limit the number of times the card is ordered. To utilise the customer benefits of RAY Loyal Customer membership with a mobile customer card, the front of the card shall be displayed when redeeming a benefit. For redemption of some customer benefits should also a specified code key be mentioned. The code keys can be found in the subpage of the card or in the mobile portal, which opens from the card menu. When a RAY Loyal Customer redeems the benefit, he/she is obliged to prove his/her identity with an official certificate of identity if requested by RAY or its co-operation partner. The mobile customer card is valid for two (2) years from the date of order. Redemption of the customer benefits requires a valid mobile customer card. More information about the other functions of the mobile customer card can be found on RAY s website. The download link for a mobile customer card sent by SMS and service message is free of charge for the customer. Otherwise the RAY Loyal Customer shall be responsible for the costs related to initialization and use of the card, such as the data connection. The card menu opens a mobile portal called Benefits. The use of the portal requires a data connection, and any costs thereof shall be borne by the RAY Loyal Customer. SMS or service message containing the download link for the card shall be automatically sent to RAY Loyal Customers whose mobile card will expire within one month. A RAY Loyal Customer may also order the SMS and service message independently in RAY s online service or by visiting certain RAY s outlets. RAY shall not guarantee that the mobile customer card works in all mobile phone models. RAY shall not be responsible for any disturbance or interruptions in the use of the mobile customer card. Neither shall RAY be responsible for mobile telephone service providers connection problems, data connection problems or other telecommunication interruptions which may disturb the use of the card from time to time. However, RAY aims to inform in advance about any interruptions in the use of the card within its power or influence in its online service. A RAY Loyal Customer whose contractual relationship has ended, is obliged to delete the mobile customer card from his/her mobile phone. 16

17 LIVE HELP CHAT INSTANT MESSAGING SERVICE RAY offers RAY Loyal Customers a real-time Live Help chat instant messaging service (hereinafter Chat service) in its online service for communication between RAY Loyal Customers and RAY. RAY Loyal Customers shall be responsible for the content of the messages they send and their behaviour in the Chat service. RAY Loyal Customers shall follow good manners and rules of behaviour when using the Chat service. For example, the following behaviour is in conflict with the terms: The RAY Loyal Customer uses the Chat service for a purpose other than personal communication, such as distribution of viruses or malware; The RAY Loyal Customer interferes with the communication by technical means or by sending the same message repeatedly; The RAY Loyal Customer sends material that is illegal, indecent, libellous, defamatory, intentionally misleading, threatening or otherwise in conflict with the law or is considered generally offensive or detrimental; The RAY Loyal Customer uses a false identity or pretends to be employee of RAY or its co-operation partner or represents one of the aforementioned; The RAY Loyal Customer behaves or uses the Chat service in otherwise indiscreetly. RAY offers the Chat service without guarantee for the technical functioning of the service. RAY shall take all efforts to maintain trouble-free operation of the service, but it cannot guarantee the functioning of the service. STORING AND USING CUSTOMER INFORMATION The RAY Loyal Customer gives his/her consent for RAY to store his/her personal details in RAY s information systems, and that RAY has the right to use the personal details in the way specified in the privacy policy. RAY has the right to maintain the RAY Loyal Customer s details by checking and updating the information regularly from the statutory Population Information System of the State maintained by the Population Information Centre and Local Register Offices. The RAY Loyal Customer gives his/her consent for RAY to send messages related to the customer relationship to the address or telephone number registered by the RAY Loyal Customer with RAY. All communication in electronic and paper format shall be considered 17 to be written communication and to have been received no later than 7 days after sending. Unless otherwise stated, all announcements required in writing by RAY and questions concerning the contractual terms shall be primarily sent to The RAY Loyal Customer accepts that the telephone conversations between him/her and RAY s customer service for consumers can be recorded by RAY to ensure the legal safety of both parties, to develop the quality of service, as proof for service events, and for security reasons and to prevent abuse. If a RAY Loyal Customer whose contractual relationship has ended re-registers in the service within 12 months from the end of the contractual relationship, RAY shall return to him/her the earlier customer number and information related thereto to improve the quality of service and ensure security and responsibility. RAY S RIGHTS RAY has the right to remove from the services a RAY Loyal Customer who has acted in conflict with these terms or terms, rules or instructions concerning services or the customer benefits or the law or good manners, and prevent the use of them or the customer benefits in the future for a maximum of one (1) year at a time. All rights related to the content of the services, including industrial rights and copyright, belong to RAY or its contracting partner, and they are protected by Finnish and international legislation and agreements. Any copying, transferring, editing, sharing, rereleasing and distributing of the material in the services or making it otherwise available to the public, including e.g. text, photos, video, sounds, music and computer software, is prohibited, unless specifically stated otherwise. RAY and its contracting partners reserve to themselves all rights that are not specifically given in the contractual terms or the service. The logos and product marks appearing in the services and all trademarks, product names, service names and slogans related thereto are the property of RAY or its contracting partner. They must not be used in any way without a written consent given in advance by RAY or its contracting partner. Unauthorized use of material protected by industrial rights or copyright may lead to claim for financial compensation and to other legal consequences. RAY has the right, in connection with its own operations, to use, publish and distribute the material and messages sent by the RAY Loyal Customer to the service and make copies of them within the limits set by the legislation. RAY, however, respects the privacy of RAY Loyal Customers.

18 RAY can remove from the services any material the expression of which in the service RAY has prohibited or which according to RAY s view is in conflict with the law or good manners, improper, incorrect, harmful or detrimental to RAY, the users of the service or outsiders. RAY is not obliged to inform the RAY Loyal Customer about removing the material beforehand or afterwards. If the RAY Loyal Customer informs RAY that his/ her means of identification has possibly been revealed to a third party, RAY reserves the right to close the services temporarily to protect the RAY Loyal Customer s assets and services. RAY S RESPONSIBILITIES RAY does not guarantee that the services related to RAY Loyal Customer membership will be available without interruptions. Nevertheless, RAY attempts to inform in advance about service interruptions, disturbances and service breaks. RAY shall not be responsible for damage caused to the RAY Loyal Customer by any disturbances and breaks in the service. Furthermore, RAY shall not be responsible for any indirect damage caused to the RAY Loyal Customer or a third party due to disturbances or errors in the services provided by it. RAY shall not be responsible for the functioning or reliability of the telecommunication connection or telecommunication services between the RAY Loyal Customer and RAY. RAY shall not be responsible for the RAY Loyal Customer s behaviour in the services or for material or messages sent to the service by him/ her. Furthermore, RAY shall not be responsible for the content of the websites referred to in the links created in the online services. RAY shall only be responsible for the functioning of the services in the RAY Loyal Customer s hardware and software environment that meets RAY s official hardware and software requirements. The currently valid supported hardware and software are specified on RAY s website. RAY shall not be responsible for the damage caused to the RAY Loyal Customer by unreasonable difficulties in RAY s operations due to a force majeure or other similar reason. Such force majeure that discharges RAY from liability may be, for example a decision made or action taken by the authorities; industrial action that directly or indirectly concerns RAY; war, rebellion, riot or threat thereof; sabotage, fire, natural catastrophe or accident; disturbance in electricity or telecommunication connections. A force majeure or other event outside RAY s reasonable influence that prevents, delays or hinders the supplying of the service shall entitle RAY to interrupt or limit its operations until further notice. RAY s responsibility for the errors occurring in the implementation of the services or the fact that a service has not been realized due to a reason attributable to RAY shall in all cases be quantitatively limited to the amount of the payment that the RAY Loyal Customer has made to RAY in connection with the occurrence of the error, unless otherwise stated in the verified gaming rules of the game in question. None of the above items shall, however, limit the RAY Loyal Customer s legal rights. RAY LOYAL CUSTOMER S RESPONSIBILITIES The RAY Loyal Customer is obliged to keep his/her personal means of identification for RAY Loyal Customer membership and the username and password to RAY s online service in such a way that they are not disclosed or given to anybody else. The RAY Loyal Customer shall be obliged to inform RAY immediately if he/she has a reason to suspect that his/her username and password to RAY s online service have been disclosed to an outsider. The RAY Loyal Customer shall be responsible for the costs resulting from the use of the service, such as connection costs and telecommunication costs. The RAY Loyal Customer may only use the online services offered by RAY through appropriate telecommunication connections and computer hardware and approved, operational telecommunication hardware and software related thereto. The RAY Loyal Customer shall be responsible for the operating and security of his/her hardware and software. The RAY Loyal Customer shall be responsible to RAY and third parties for material and messages sent to the services and for any qualities thereof that cause damage, are in conflict with the law or good manners, or violate the right of a third party. TERMINATING RAY LOYAL CUSTOMER MEMBERSHIP RAY Loyal Customer membership shall be valid until further notice. The RAY Loyal Customer has the right to terminate the customer relationship with RAY at any time in RAY s online service, at certain RAY s arcades, at Casino Helsinki or by giving a notice verifiably to RAY s customer service. When the customer relationship ends, RAY shall stop offering all services related to the RAY Loyal Customer membership to the RAY Loyal Customer and prevent the use of his/her means of identification and username and password to RAY s online service in the RAY Loyal Customer membership services. 18

19 Terminating RAY Loyal Customer membership shall also terminate other contracts and services based on RAY Loyal Customer membership between RAY and the RAY Loyal Customer. The contractual relationship shall end once RAY has handled any unfinished matters of the RAY Loyal Customer concerning this contractual relationship, such as, for instance, the payout from the results of the games played by the RAY Loyal Customer that are open. In order to guarantee the security and responsibility, RAY shall keep the information of the RAY Loyal Customer for one year after the termination of the customer relationship, during which time it can be restored to the RAY Loyal Customer if he/she applies again for a RAY Loyal Customer membership. RAY has the right to terminate the contractual relationship immediately without a prior notice, if the RAY Loyal Customer fails to comply with the terms, rules, gaming rules or instructions related to the services offered by RAY; RAY has a reason to suspect that an illegality, abuse or fraud is related to the use of the services offered by RAY; the RAY Loyal Customer abuses RAY Loyal Customer membership otherwise in such a way that the use of the services offered by RAY causes damage or risk to RAY, other customers or outsiders; it is necessary on the basis of a law or the stipulation of a competent authority to ensure the security of the service offered by RAY, or to solve and/or prevent crimes or other abuses. RAY also has the right to terminate the contractual relationship, if the RAY Loyal Customer has not had at least one (1) valid gaming service in his/her RAY Loyal Customer membership during 60 days; RAY receives information about the RAY Loyal Customer s death; a requirement for granting RAY Loyal Customer membership is no longer met. harm or damage caused to the RAY Loyal Customer by the amendments or termination of services. If RAY amends the contractual terms in such a way that the amendment increases the RAY Loyal Customer s responsibilities or decreases his/her rights, and the amendment is not made due to legislation or a decision of the competent authority, RAY shall inform the RAY Loyal Customer about the amendment. The RAY Loyal Customer shall be considered to have received the information, at the latest, 7 days after RAY has sent the information to the contact address registered in the RAY Loyal Customer s customer information. The RAY Loyal Customer shall be considered to have accepted the amendments to the contractual terms if he/she uses RAY Loyal Customer membership after the RAY Loyal Customer has been informed about the amendments in the aforementioned manner. If the RAY Loyal Customer does not accept the amended contractual terms, he/she shall not use his/her RAY Loyal Customer membership, but the RAY Loyal Customer shall terminate the contractual relationship. Otherwise the RAY Loyal Customer shall be bound by the new terms. SETTLING OF DISPUTES This contractual relationship and other contracts between the RAY Loyal Customer and RAY shall be governed by the Finnish law. Any disputes concerning the use of the services and the contractual terms shall be settled in the District Court of Espoo. The RAY Loyal Customer also has the right to file action in the District Court of his/her domicile in Finland. These contractual terms have been drawn up in Finnish. If discrepancies occur between these contractual terms and contractual terms translated into another language, the Finnish version shall primarily be applied. AMENDMENTS TO THE CONTRACTUAL TERMS These contractual terms shall be valid until further notice. RAY has the right to amend the contractual terms by informing about the amendment on RAY s website or to the contact details registered in the RAY Loyal Customer s customer information. RAY has the right to make amendments to the functioning and content of the services offered related to RAY Loyal Customer membership, and interrupt the provision of services completely or partially. RAY shall not be responsible for any 19

20 HYVÄÄ ONNEA EMME VOI TAATA, MUTTA HYVIÄ ETUJA VOIMME. 06/

29.1.2013. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti.

29.1.2013. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. 1 (9) RAY Etuasiakkuuden voimaan. Nämä korvaavat 28.8.2012 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat 29.1.2013 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä

Lisätiedot

RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus.

RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus. 1 (9) Sähköisen pelipalvelun voimaan. Nämä korvaavat 28.8.2012 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä 28.8.2012 Nämä sopimusehdot korvaavat 2.3.2011 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot 1. Yleistä Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Helsingin kulttuurikeskuksen sähköisessä kurssiilmoittautumisessa ja kurssien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Suoraveloitusvaltakirja

Suoraveloitusvaltakirja Suoraveloitusvaltakirja VALTAKIRJA FULLMAKT Suoraveloitus Direktdebitering LASKUTETTAVA FAKTURAMOTTAGARE Laskutettavan nimi, jakeluosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Fakturamottagarens namn, utdelningsadress,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 559/2013 vp Väestötietojärjestelmään rekisteröimättömien oikeus syntymätodistukseen Eduskunnan puhemiehelle Eräs nepalilainen nainen haluaisi palata kotimaahansa Nepaliin. Nainen tuli

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Rakennustietojen laatu Kelassa

Rakennustietojen laatu Kelassa Rakennustietojen laatu Kelassa Byggnadsuppgifternas kvalitet vid FPA Mia Sundblad Kela / Kehittämispalvelut 9.2.2016 Rakennustiedot Kelassa Byggnadsuppgifter vid FPA Kelassa on kopio VTJ- rakennustiedoista

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta OP:n kortin liittäminen RAY Etuasiakkuuteen Pivo-mobiilisovelluksessa RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta Avaa Pivo-sovellus puhelimesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

LISENSSI: MUSEOVIRASTON MAKSUTTOMIEN PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖEHDOT, VERSIO 1.0,

LISENSSI: MUSEOVIRASTON MAKSUTTOMIEN PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖEHDOT, VERSIO 1.0, Licens på svenska LISENSSI: MUSEOVIRASTON MAKSUTTOMIEN PAIKKATIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖEHDOT, VERSIO 1.0, 25.6.2012 YLEISTÄ Aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden sekä tietokantasuojan haltija on Museovirasto.

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2009 vp Väärillä tiedoilla saatujen peruttujen oleskelulupien määrät Eduskunnan puhemiehelle Ulkomaalaislain 58 :n 4 momentin mukaan määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa voidaan

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1116/2010 vp Sairaanhoitajan rajatun reseptinkirjoitusoikeuden tarkistaminen Eduskunnan puhemiehelle Sairaanhoitajille on vastikään lailla annettu rajattu lääkkeen määräämisoikeus eli

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1153/2006 vp Akillesjänteen repeämän korvaaminen tapaturmavakuutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Totutun mukaisesti suomalaiset tapaturmavakuutusyhtiöt eivät ole korvanneet akillesjänteen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 896/2010 vp Oikeusavustajan valinta huostaanottotilanteessa Eduskunnan puhemiehelle Kodin ulkopuolelle sijoitettuina oli vuonna 2008 kaiken kaikkiaan yli 16 000 lasta ja nuorta. Näistä

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Lappica Oy:n hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Lappica

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Kainuun Työterveys -liikelaitoksen hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1185/2013 vp Raskausajan työkyvyttömyyden määrittäminen Eduskunnan puhemiehelle Raskausaikana työnteko vaikeutuu asteittain. Työkyvyn määrittäminen on hankalaa ja vaihtelee äitien välillä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 468/2004 vp Kuntalain mukainen valitusoikeus Eduskunnan puhemiehelle Kuntalain mukaan kunnan päätökseen voivat hakea muutosta muun muassa kunnan jäsen ja sellainen henkilö, joka omistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 726/2010 vp Valtion virkasääntöjen noudattaminen Eduskunnan puhemiehelle Yleisradion TV 1:n A-studio-ohjelma kertoi kesäkuun alussa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan, oikeustieteiden

Lisätiedot