SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16"

Transkriptio

1 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE

2 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä silausta vaille valmiit. Ulkoterassin perusteellisesti korjatun lattian valmistumista joudumme odottamaan vielä jonkin aikaa. Kolmatta vuotta kestänyt remonttiaika on nyt ohi. Erityiskiitos koulumme siistijöille, jotka ovat joutuneet useasti hoitamaan suursiivoukset hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Alkavana lukuvuonna opettajat valmistelevat koulutyön ohessa lukuvuonna 2016 käyttöönotettavaa Perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Työskentely alkoi viime kevätlukukaudella, mm. oppilaiden ja vanhempien arvomaailman kartoitusta esiteltiin kevään vanhempainillassa. Tositoimet alkavat tänä syksynä. Pohjois-Satakunnan koulut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä asian tiimoilta. Yhteistyötä joudutaan tekemään osittain koulupäivien aikana, tällöin oppilaiden koulupäivät päättyvät poikkeuksellisen aikaisin. Niistä tiedotetaan erikseen. Työjärjestysten mukaiset koulupäivät ovat useamman vuoden pysyneet samoina. Alkavana kouluvuonna 1-2- luokkalaisten koulupäivät päättyvät joka päivä klo Kyyditykset lähtevät klo Keskiviikkoisin 3-6- luokkalaisten koulupäivä päättyy klo 14.00, mutta koulukyydit lähtevät vasta klo Kyyditysoppilailla on siis yksi odotustunti. Odotustunnit voi käyttää läksytai sählykerhossa. Myös tukiopetus on tällä kohtaa mahdollinen. Kaikille kyyditysoppilaille järjestetään valvottua toimintaa. Koulussamme otetaan käyttöön uusi jälki-istunnolle vaihtoehtoinen kasvatuskeskustelumenetelmä Kake. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulun häiriökäyttäytymistä. Kasvatuskeskustelujen kautta otetaan huomioon kunkin oppilaan yksilöllisyys ja tasavertainen ihmisarvo. Jälki-istunto on pelkkä rangaistussuoritus. Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan, ja hänen on itse mietittävä rikkomuksen seuraukset. Samalla opetetaan vastuullisuutta ja otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Siinä avataan kasvun rajoja keskustelun kautta, jolloin oppialalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti. Tällöin oppilas joutuu myös välittömästi pohtimaan mitä teki, miksi ja miten korjata tilannetta lisäämällä oppilaan vastuuntuntoa (ks. s.6 ). Siikaisten kunta ja yhtenäiskoulu ovat yhdessä osallistuneet kalasääksi Santran rengastus- ja seurantakustannuksiin. Kolme Santraa on rengastettu ja lähetetty muuttomatkalle. Satelliittiseuranta mahdollistaa matkan reaaliaikaisen seurannan. Sääksisäätiö vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesta hallinnosta, ja Luonnontieteellisen keskusmuseon palvelinta ja nettisivuja hyödynnetään seurantaaineistoa julkistettaessa. Todennäköisesti pääsemme ihmettelemään Santrojen matkaa myös koulun (edu.siikainen.fi.) ja kunnan (siikainen.fi) omilla sivuilla. Työtehtäviin palaava biologimme Sanna Harju on luvannut hyödyntää kalasääksihanketta opetuksessaan. Tutut hankkeet jatkuvat myös tänä syksynä. TVT:n soveltamista jatketaan käytännössä. Uudet ipadit otetaan ohjattuun opetuskäyttöön. Uimahallikäynnit jatkuvat myös keväiseen tapaan. Sisulla eteenpäin -hankkeessa keskitytään hyviksi todettuihin käytänteisiin, lisäksi erityisoppilaille tarjotaan omaa liikuntaa. Kerhotyö pyörähtää käyntiin syyskuun alussa. Kerhoista tiedotetaan erikseen. Pääsääntöisesti tuttu kouluhenkilöstö jatkaa tehtävissään. Rehtorimme Elina Uusitalo vaihtoi työpaikkaa kesän aikana. Hänelle toivotamme onnea uuteen tehtävään. Uuden rehtorin valinta on käynnissä. Päätöstä ja viran vastaanottamista odotellessa allekirjoittanut vastaa koulun toiminnasta. Työniloa uudelle lukuvuodelle, Pekka Korhonen vt. rehtori

3 Lukuvuoden työaika -syyslukukausi kevätlukukausi Loma- ja vapaapäiviä -syysloma (vk 43) joululoma vapaa talviloma (vko 8) vapaa pääsiäinen helatorstai vapaa Lukuvuoden tapahtumia - yleisurheilupäivä koulukuvaus teatteripäivä ilm. myöh. - joulujuhla luokan vanhempainilta tammi/helmikuussa - talviurheilupäivä helmi/maaliskuussa - kevätkahvila toukokuussa kevätkirkko - retket osallistutaan lukuvuoden aikana erilaisiin koulutyötä tukeviin tapahtumiin Yläkoulussa lisäksi: - taksvärkkipäivä TET-viikko 9.luokalla viikolla 46 - TET-viikko 9.luokalla viikolla 21 Vanhempainillat - alakoulu: ekaluokkalaisten vanhemmat yläkoulu: Kasvamme yhdessä alakoulu: Selviytymispeli ilm. myöh.

4 Opettajat Harju Sanna Junnila Elina Kalliomäki Kirsi-Marja Koivisto Tarja Korhonen Pekka Korhonen Satu Kuosmanen Riitta Laine Elisa Lehtinen Antti Marttila Timo Norrgård Sari Pulkkinen Maaria Viitaniemi Sanna-Mari KM, luokanopettaja 1.lk KM, erityisopettaja KM, luokanopettaja 5.lk, erityisopettaja KM, luokanopettaja 4.lk KM, aineenopettaja KM, tuntiopettaja HuK, aineenopettaja FK, aineenopettaja, luokanvalvoja 7.lk FM, aineenopettaja, luokanvalvoja 9.lk KM, luokanopettaja 6.lk KM, luokanopettaja, 3.lk FM, aineenopettaja, luokanvalvoja 8.lk KM, luokanopettaja, 2.lk Muu henkilökunta Mäenpää Johanna Mäensivu Johanna Harju Airi Alakangas Jaana Starck Sari Rajala Anja Siikilä Kirsi Giers Timo Hautamäki Henry koulukuraattori kouluterveydenhoitaja koulunkäyntiohjaaja, iltapäiväkerhon ohjaaja henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja koulunkäyntiohjaaja siistijä siistijä talonmies talonmies

5 Koulun puhelinnumerot Opettajat: rehtori opettajanhuone Harju Sanna Junnila Elina Kalliomäki Kirsi-Maria Koivisto Tarja Korhonen Pekka Korhonen Satu Kuosmanen Riitta Laine Elisa Lehtinen Antti Marttila Timo Norrgård Sari Pulkkinen Maaria Viitaniemi Sanna-Mari Koulunkäyntiavustajat: Alakangas Jaana Harju Airi Starck Sari Kouluterveydenhuolto: Mäenpää Johanna, koulukuraattori Mäensivu Johanna, kouluterveydenhoitaja Räsänen Laura, psykologipalvelujen koordinoija perheneuvola, päivystys

6 Vastuuopettajat Yrittäjyyskasvatus Tukioppilastoiminta Oppilaskuntatoiminta Sari Norrgård Sari Norrgård Antti Lehtinen Oppilashuolto - Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Uudistunutta oppilashuoltolainsäädäntöä on harjoiteltu edellisen lukuvuoden ajan. Käytännön työssä on korostunut koko yhteisön vastuu oppilaiden hyvinvoinnista. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään tietoisesti. Tuttu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä toimii edelleenkin, mutta yksittäisiä oppilasasioita käsittelee asiantuntijaryhmä, joka kootaan joka kerta tarpeen mukaan. Oppilashuollon käsikirjaa päivitetään tällä hetkellä alueellisin voimin. Se kuuluu osana OPS 2016 uudistukseen. Samalla eri kuntien asiantuntijat voivat vertailla käytänteitään oppilashuollon alueella. Terveydenhoitaja Johanna Mäensivu on tavattavissa koululla viikoittain. Myös koulukuraattori Johanna Mäenpää toimii kahtena päivänä viikossa koulullamme. Psykologipalveluja järjestetään tarvittaessa. On myös hyvä muistaa, että perheneuvolan päivystysnumeroon voi ottaa suoraan yhteyttä. Kasvatuskeskustelu eli Kake perustuu alla oleviin perusopetuslain kohtiin: 29 ( /1267) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset suunnitelmien laatimisesta. 35 a ( /1267) Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Edellä 29 :n 3 momentin mukainen opetuksen järjestäjän suunnittelema kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käymisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tulee ottaa käyttöön 1 päivänä elokuuta 2016.

7 Oppilashuoltotyöryhmä lukuvuonna rehtori Mäensivu Johanna kouluterveydenhoitaja Mäenpää Johanna koulukuraattori Laine Elisa opinto-ohjaaja (käsiteltäessä 8. ja 9.lk:n asioita) Kalliomäki Kirsi-Marja erityisopettaja Junnila Elina erityisopettaja Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa erityisasiantuntijoilla. Erityisopetus Erityisopetusta antavat kahden erityisluokanopettajan lisäksi myös muut koulun opettajat tarvittaessa. Alakoululaisten pienryhmä jatkaa toimintaansa. Yläkoulun pienryhmä lakkautettiin pienentyneen tarpeen vuoksi, mutta myös yläkoululaiset saavat edelleenkin erityisopettajan henkilökohtaista ohjausta. Tukiopetus Tukiopetusta voidaan antaa tarvittaessa. Asiasta neuvotellaan yleensä huoltajan kanssa. Oppilas voi myös itse pyytää tukiopetusta. Oppilaskunta Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Siikaisten yhtenäiskoulun oppilaat. Ylin päätös- ja toimeenpanovalta on oppilaskunnan hallitukselle. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Uudet hallituksen jäsenet päätetään syyslukukauden alussa. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Antti Lehtinen. Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Koulumme ohjaajana toimii Sari Norrgård. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan uudet tukioppilaat on valittu jo keväällä. Yrittäjyyskasvatus Yrittäjyyskasvatus jatkuu hyviksi koettujen käytänteiden pohjalta. Merikarvian lukion kanssa tehdään edelleenkin yhteistyötä. Keväällä 2016 toteutettavaan Puola- hankkeeseen osallistuu Merikarvian lukiolaisia ja neljä yhtenäiskoulun yhdeksännen luokan oppilasta yrittäjyysopettaja Sari Norrgårdin kanssa. Wilma Wilma toimii internetin verkkoselaimella ja tarvitsee toimiakseen huoltajan sähköpostiosoitteen. Wilma-tunnusten aktivointikoodi tulee noutaa koululta. Niillä vanhemmilla, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, viestiminen tapahtuu perinteiseen tapaan. Wilma on hyvä kanava lyhyeeseen viestinvaihtoon kodin ja koulun välillä. Monimutkaisemmat tapaukset kannattaa sopia opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Wilman avulla huoltajat voivat

8 Seurata oppilaan arvosanoja ja edistymistä Tarkastella ja selvittää oppilaan poissaoloja, ilmoittaa tulevista poissaoloista Tarkastella opettajien kommentteja oppilaan työskentelystä ja käytöksestä Viestiä opettajien kanssa Poissaolot Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta on huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn ja arvioidun keston heti ensimmäisenä poissaolopäivänä (tai Wilman avulla jo edellisenä iltana). Luvan muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja korkeintaan kolmeksi päiväksi ja sitä pidemmäksi ajaksi rehtori. Myös ns. työlomista on syytä ilmoittaa kouluun. Muissa kuin sairauspoissaoloissa täytyy myös läksyistä huolehtia. Jos oppilas on koepäivänä poissa koulusta, on siitä aina ilmoitettava kouluun. Mikäli poissaoloaikana on kokeita, niiden suorittamisesta jälkikäteen oppilaan on sovittava itse ko. opettajan kanssa. Koulumatkat Oppilaiden turvallisuuden vuoksi toivomme, että kaikki yksityisliikenne käyttää parkkipaikkana liikuntahallin pihaa. Toivomme, että koululaiset, jotka pyöräilevät koulumatkansa käyttäisivät pyöräilykypärää. Liikennöitsijät esittävät myös toivomuksen heijastimien käytöstä koulumatkoilla varsinkin syksyn pimeillä teillä ja autoon nousupaikoilla. Asiointi keskustassa Pääsääntönä on, että välitunnilla ei poistuta koulun pihasta. Jos oppilas tarvitsee lupaa käydä omilla tai vanhempiensa asioilla, hänellä tulee olla mukanaan huoltajan kirjallinen pyyntö. Kaksoistunnin jälkeen opettajan on mahdollista päästää oppilaat jo 14.50, ja silloin oppilaalla on tovi aikaa asiointiin jos huoltajat antavat kirjallisen suostumuksen. Välituntien aikana ja siirryttäessä oppituntien vuoksi paikasta toiseen (urheilukentälle, kirjastoon yms.) ei turvallisuus- ja vastuusyistä käytetä pyöriä eikä mopoja. Kännykät Oppilaat eivät kännykkää koulupäivän aikana tarvitse. Koululla on puhelimia jokaisessa luokassa, joten viestintä kodin ja koulun välillä on helppoa. Jos kännykkä on jostain muusta syystä välttämätön, kouluajan se pitää olla äänettömänä repussa. Läksyt Läksyjä on pääsääntöisesti päivittäin. Tulee muistaa, että läksyt ovat yksi työvälineistä, joiden avulla pyritään opiskelemaan. Kotona kannattaa yhdessä miettiä, mikä hetki päivästä on paras ja rauhallisin aika tehdä läksyjä. Koululainen tulee totuttaa tekemään läksyjään itsenäisesti. Läksyjen tekoon ei myöskään saa kulua kohtuuttomasti aikaa. Jos tuntuu, että oppilaalla on jatkuvasti liikaa tehtäviä, siitä on hyvä ottaa yhteyttä opettajaan. Tekemättömät tehtävät tehdään ko. opettajan ohjeiden mukaan. Mahdollisuuksien mukaan ne tehdään heti koulupäivän jälkeen koulussa yhdessä oppilaan kanssa, mikäli se vain on mahdollista. Perusteet löytyvät perusopetuslaista: "Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (Pol 35 )." ja "Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtävänsä (Pol 36 )." Vanhempainillat Syyslukukaudella ensimmäinen vanhempainilta on ekaluokkalaisten vanhemmille ti Yläkoululaisten vanhemmille ja oppilaille järjestämme Kasvamme yhdessä -vanhempainillan Alakoululaisten vanhempainillassa tutustutaan Selviytymispeliin, ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Vanhempien ja opettajien / luokanvalvojien henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään syyslukukauden aikana. Yhdeksäsluokkalaisten II asteen yhteishakuun liittyvä vanhempainilta on tammikuussa. Tapaamisista ja vanhempainilloista tiedotetaan koteihin erikseen.

9 ALAKOULUN ASIOITA Työjärjestys Koulutunnit alkavat täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Koulupäivä alkaa klo Iltapäivällä koulu päättyy tasalta, ja kuljetukset lähtevät viisi minuuttia myöhemmin. Tiistait ja torstait ovat 3-6- luokkalaisille niin pitkiä päiviä, että olisi hyvä varata omaa evästä viimeiselle välitunnille syötäväksi. Työjärjestyksestä kannattaa katsoa myös tarkkaan liikuntatunnit. Erilliset liikuntaan sopivat varusteet mukaan, myös pieni pyyhe pesua varten erityisesti silloin, kun liikuntatunti ei ole päivän viimeinen oppitunti. Niin liikunta- kuin muutkin varusteet kannattaisi nimikoida; tällöin jäisi pienemmäksi se roskiin vietävä kasa, jota yksikään oppilas ei tunnista lukuvuoden lopulla omakseen. Oppikirjat ja koulutarvikkeet On hyvä muistaa, että oppikirjat eivät välttämättä jää oppilaalle omaksi, vaan niitä kierrätetään. Oppilas joutuu itse ostamaan uuden kirjan esim. hukatun tai tahallisesti rikotun kirjan tilalle. Kierrätettäviin uusiin kirjoihin laitetaan myös leima, josta näkyy kirjan nykyinen käyttäjä. Kirjan kunto tarkistetaan lukuvuoden lopussa. Oppilas saa lukuvuoden alussa koulusta kynän, pyyhekumin, viivoittimen jne., mutta niitäkään ei voi antaa mielin määrin esim. hukattujen tilalle. YLÄKOULUN ASIOITA Työjärjestys ja ainevalinnat Yläkoulun ensimmäinen oppitunti alkaa 9.00 ja viimeinen päättyy 15.05: kuljetukset lähtevät jo Iltapäivän kaksoistuntien päätteeksi päivä saattaa päättyä jo Alakoulun puolella oppitunnit ovat edelleen osin eri aikaan, mutta välillä välituntimme ovat samanaikaisesti, mikä ei ole tuottanut edeltävinä vuosina ongelmia. Oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman ja tekemiensä valinnaisainevalintojen mukaan. Pienet ikäluokat rajoittavat valinnaisuutta, mutta pääosin oppilaiden toiveet ovat toteutuneet. 7. luokalla on muistettava, että musiikkia, kuvaamataitoa, kotitaloutta, teknistä työtä tai tekstiilityötä ei tämän vuosiluokan jälkeen ole, ellei oppilas sitten valitse näitä aineita valinnaisaineekseen myöhemmin. Päättötodistukseen tulee siis jo 7. luokan kevään arvosanoja, joilla on merkitystä jatko-opintoihin hakeuduttaessa. Kahdeksannen luokan kevään historian arvosana tulee myös päättötodistukseen, sillä 9. luokalla oppiaineeksi vaihtuu yhteiskuntaoppi. Luokat ja luokanvalvojat Elisa Laine Maaria Pulkkinen Antti Lehtinen 7. luokka 8. luokka 9. luokka Käyttäytymisen arviointi Päättötodistukseen oppilaat voivat saada käyttäytymisen arvosanan pyynnöstä erillisenä liitteenä. Huoltajan tulee esittää pyyntö kirjallisena viimeistään B2-kielen arviointi päättötodistuksessa B2-kielen eli saksan opiskelija voi huoltajan pyynnöstä saada halutessaan päättötodistuksen arvosanan tilalle merkinnän "hyväksytty". Huoltajan tulee esittää pyyntö kirjallisena mennessä. Yhteishaku Yhteishaku eli keskitetty haku II asteen oppilaitoksiin peruskoulun jälkeen järjestetään jo totuttuun tapaan sähköisesti viikolla 8-11 (2016). Tätä ennen tullaan pyytämään huoltajilta lupa kyseisen tiedonsiirron järjestämiseksi. Hakuprosessi tapahtuu tietokoneita ja nettiyhteyksiä käyttäen oppilaan omilla tunnuksilla ja tiedoilla. Oppilaanohjauksessa oppilaita ohjataan sekä ammatinvalinkysymyksissä että hakuprosessin kiemuroissa.

10 KÄYTTÄYTYMIS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulu on paitsi aikuisten myös oppilaiden työpaikka. Kun otamme toisemme huomioon ja käyttäydymme myönteisesti niin oppitunneilla kuin välitunneillakin, luomme turvallisen ja oikeanlaisen oppimisympäristön: koulun, jonne on hyvä tulla. Järjestyssäännöt ajantasaistimme pari vuotta sitten; pohjimmiltaan koulun säännöt perustuvat yleisiin hyvän käytöksen normeihin ja perusopetuslakiin ja -asetukseen. Yhteiset ohjeet Koulussa, koulun pihalla ja koulumatkalla on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti. Ketään ei kiusata. Läksyt tehdään säännöllisesti ja huolellisesti. Koulutarvikkeista ja koulun omaisuudesta pidetään hyvää huolta. Kouluympäristö pidetään siistinä. Koulun alueelta ei poistuta ilman lupaa. Alakoulun toimintaohjeet Oppitunnit Oppitunneille tullaan ajoissa opiskeluvälineet mukana. Kengät, päällystakit ja päähineet jätetään käytävään. Kännykät pidetään suljettuina oppitunnin ajan. Oppitunnin aikana ei syödä eikä juoda, purukumia voi syödä vain ruokavälitunnilla. Opetusta ja toisten opiskelua ei häiritä. Luokat pidetään siisteinä. Välitunnit Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella. Ulos siirrytään viivyttelemättä tunnin loputtua, sisään välittömästi välitunnin päätyttyä. Katos rauhoitetaan oleskeluun, pesäpallo- ja jalkapallopelit alhaalla kentällä, koripallo ja naruhyppelyt asfaltilla. Koulun seiniin ei heitellä palloja. Pelivälineet palautetaan varastoon välitunnin päätyttyä. Lunta ja kiviä ei heitellä. Pakkasraja on -15 astetta. Mahdollisista rikkeistä, vahingoista ja kiusaamisesta on ilmoitettava välituntivalvojalle välittömästi. Ruokailu Ruokailuun kuljetaan hyvässä järjestyksessä opettajan johdolla. Pöydässä noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Järjestäjän tehtävät Järjestäjä puhdistaa taulun oppitunnin päätyttyä. Järjestäjät huolehtivat pöytien pyyhkimisestä ruokailun jälkeen. Järjestäjät huolehtivat käytävän siisteydestä välitunnin jälkeen. Muut opettajan määräämät tehtävät.

11 Tupakointi Jos oppilas polttaa tupakkaa koulun alueella kouluaikana, siitä ilmoitetaan aina huoltajalle ja rangaistus on edelleenkin yksi tunti jälki-istuntoa. Kolmannesta tupakointikerrasta ilmoitetaan poliisille, joka kutsuu tupakoitsijan ja hänen huoltajansa kuultavaksi Kankaanpään poliisiasemalle. Alle 15-vuotiaat joutuvat puhutteluun, 15 vuotta täyttäneitä sakotetaan. Kouluaika alkaa kouluautojen tulosta koulualueelle ja päättyy, kun oppilas on kulkenut suorinta reittiä koulusta kotiin. Koulualue käsittää koulurakennuksen ja piha-alueen lisäksi urheiluhallin lähiympäristöineen. Lisäksi koulualuetta ovat kaikki ne paikat, joihin oppituntien aikana väliaikaisesti siirrytään, esimerkiksi urheilukenttä, suunnistusmetsät, retket jne. Lakiin perustuvalla järjestyssääntömuutoksella pyrimme suojelemaan tupakoivaa oppilasta ja luokkatovereita tupakan haittavaikutuksilta koulupäivän aikana. Koulumatkat Koulumatkalla ja oppituntien aikana koulun ulkopuolella liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Kouluautossa on noudatettava kuljettajan ohjeita. Kouluautossa on käytettävä turvavyötä. Yläkoulun toimintaohjeet Oppitunnit Oppitunnille tullaan ajoissa opiskeluvälineet mukana. Kengät, päällystakit ja päähineet jätetään käytävään sekä laukut naulakkoon. Käytävien ikkunalaudoilla ja kenkätelineillä ei istuta. Kännykät pidetään suljettuina ja poissa näkyvistä oppituntien aikana. Oppituntien aikana ei syödä eikä juoda. Opetusta ja toisten opiskelua ei häiritä. Luokat pidetään siisteinä. Oppitunnilta ei poistuta ilman opettajan lupaa. Yleistä turvallisuutta vaarantavien esineiden (teräaseet, tulentekovälineet) tuominen kouluun on kielletty. Välitunnit Välitunnit vietetään ulkona erikseen määritellyllä alueella. Jos pakkasta on -15 tai enemmän, voidaan välitunti viettää sisällä. Ulos siirrytään viivyttelemättä tunnin loputtua. Lunta ja kiviä ei heitellä. Aulassa ei WC-jonoja. Pesäpalloilla palloillaan vain kentällä. Katos on tarkoitettu oleskeluun, ei palloiluun. Koulun seiniin ei palloilla. Pelivälineet palautetaan varastoon välitunnin päätyttyä. Mahdollisista rikkeistä, vahingoista ja kiusaamisesta on ilmoitettava välituntivalvojalle.

12 Ruokailu Ruokailuun tullaan hyvässä järjestyksessä liikenne huomioiden. Ruokajonossa ei etuilla. Oppilaat istuvat heille lukuvuoden alussa määrätyillä paikoilla. Pöydässä noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Kännykät pidetään suljettuina ruokailun aikana. Ruokailusta poistutaan pääsääntöisesti aikaisintaan ja viimeistään Pääsääntöisesti käytetään koulun WC:tä. Koulun alueelta poistuminen Koulun alueelta ei poistuta lupaa kysymättä. Paikasta toiseen siirrytään koulupäivän aikana pääsääntöisesti kävellen. Mopedien käyttö vain erikoistapauksissa opettajan luvalla. Omaisuus ja vahingot Yhteistä omaisuutta ei vahingoiteta. Toisen omaisuutta ei saa luvatta ottaa eikä lainata. Vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai jollekin muulle opettajalle. Syylliseksi havaittu oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tupakointi Jos oppilas polttaa tupakkaa koulun alueella kouluaikana, siitä ilmoitetaan aina huoltajalle ja rangaistus on edelleenkin yksi tunti jälki-istuntoa. Toisesta tupakointikerrasta tulee kaksi tuntia jälki-istuntoa. Lisäyksenä tähän rangaistukseen on kolmannen jälki-istuntokerran jälkeen ilmoitus poliisille. Poliisi kutsuu tupakoitsijan ja hänen huoltajansa kuultavaksi Kankaanpään poliisiasemalle. Alle 15-vuotiaat joutuvat puhutteluun, 15 vuotta täyttäneitä sakotetaan. Kouluaika alkaa kouluautojen tulosta koulualueelle ja päättyy koulukuljetusten lähdettyä. Koulualue käsittää koulurakennuksen ja piha-alueen lisäksi urheiluhallin lähiympäristöineen. Lisäksi koulualuetta ovat kaikki ne paikat, joihin oppituntien aikana väliaikaisesti siirrytään, esimerkiksi urheilukenttä, suunnistusmetsät, retket jne. Lakiin perustuvalla järjestyssääntömuutoksella pyrimme suojelemaan tupakoivaa oppilasta ja luokkatovereita tupakan haittavaikutuksilta koulupäivän aikana. Koulumatkat Koulumatkalla ja myös oppituntien aikana koulun ulkopuolella liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Yksityisalueiden läpi ei kuljeta. Kouluautossa on noudatettava kuljettajan ohjeita. Kerhot Kerhotiedote tulee myöhemmin, kun kerhojen sisältö ja ajat varmistuvat. Kerhot alkavat pääsääntöisesti syyskuussa.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 Linnainmaan koulu Linnainmaankatu 12 33580 Tampere Kanslia puh. (03) 5654 3012 Opettajienhuone (1.-9. lk) puh. (03) 5654 3013 http://koulut.tampere.fi/linnainmaa

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 Porin kaupunki Kuninkaanhaan koulu Perusopetus 6 9 LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA Kuninkaanhaan koulu Kuninkaanhaanaukio 8 28130 PORI Opettajainhuone 044 701 5283 (poissaoloilmoitukset,

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

PAANAN KOULUN SYYSTIEDOTE LV. 2012-2013 SISÄLLYS YLEISTÄ 1. LUKUVUODEN 2012 2013 TYÖ- JA LOMA-AJAT 2. KOULUN HENKILÖSTÖ 3.

PAANAN KOULUN SYYSTIEDOTE LV. 2012-2013 SISÄLLYS YLEISTÄ 1. LUKUVUODEN 2012 2013 TYÖ- JA LOMA-AJAT 2. KOULUN HENKILÖSTÖ 3. PAANAN KOULUN SYYSTIEDOTE LV. 2012-2013 SISÄLLYS YLEISTÄ 1. LUKUVUODEN 2012 2013 TYÖ- JA LOMA-AJAT 2. KOULUN HENKILÖSTÖ 3. KOULUN JOHTOKUNTA 4. PAANAN KOULUN TILAT JA VÄLINEET 5. OPETUSSUUNNITELMA 6. OPPILASREKISTERI

Lisätiedot

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU KORTESJÄRVEN YLÄKOULU Lukuvuosi 2014 2015 Rehtorin työhuoneesta 8.9.2014 Koulumme on jälleen avannut ovensa arkiseen koulutyöhön ja ensimmäinen koeviikkokin on jo vauhdissa. Aloitimme koulun valitettavasti

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot