SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16"

Transkriptio

1 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE

2 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä silausta vaille valmiit. Ulkoterassin perusteellisesti korjatun lattian valmistumista joudumme odottamaan vielä jonkin aikaa. Kolmatta vuotta kestänyt remonttiaika on nyt ohi. Erityiskiitos koulumme siistijöille, jotka ovat joutuneet useasti hoitamaan suursiivoukset hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Alkavana lukuvuonna opettajat valmistelevat koulutyön ohessa lukuvuonna 2016 käyttöönotettavaa Perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Työskentely alkoi viime kevätlukukaudella, mm. oppilaiden ja vanhempien arvomaailman kartoitusta esiteltiin kevään vanhempainillassa. Tositoimet alkavat tänä syksynä. Pohjois-Satakunnan koulut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä asian tiimoilta. Yhteistyötä joudutaan tekemään osittain koulupäivien aikana, tällöin oppilaiden koulupäivät päättyvät poikkeuksellisen aikaisin. Niistä tiedotetaan erikseen. Työjärjestysten mukaiset koulupäivät ovat useamman vuoden pysyneet samoina. Alkavana kouluvuonna 1-2- luokkalaisten koulupäivät päättyvät joka päivä klo Kyyditykset lähtevät klo Keskiviikkoisin 3-6- luokkalaisten koulupäivä päättyy klo 14.00, mutta koulukyydit lähtevät vasta klo Kyyditysoppilailla on siis yksi odotustunti. Odotustunnit voi käyttää läksytai sählykerhossa. Myös tukiopetus on tällä kohtaa mahdollinen. Kaikille kyyditysoppilaille järjestetään valvottua toimintaa. Koulussamme otetaan käyttöön uusi jälki-istunnolle vaihtoehtoinen kasvatuskeskustelumenetelmä Kake. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulun häiriökäyttäytymistä. Kasvatuskeskustelujen kautta otetaan huomioon kunkin oppilaan yksilöllisyys ja tasavertainen ihmisarvo. Jälki-istunto on pelkkä rangaistussuoritus. Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan, ja hänen on itse mietittävä rikkomuksen seuraukset. Samalla opetetaan vastuullisuutta ja otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Siinä avataan kasvun rajoja keskustelun kautta, jolloin oppialalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti. Tällöin oppilas joutuu myös välittömästi pohtimaan mitä teki, miksi ja miten korjata tilannetta lisäämällä oppilaan vastuuntuntoa (ks. s.6 ). Siikaisten kunta ja yhtenäiskoulu ovat yhdessä osallistuneet kalasääksi Santran rengastus- ja seurantakustannuksiin. Kolme Santraa on rengastettu ja lähetetty muuttomatkalle. Satelliittiseuranta mahdollistaa matkan reaaliaikaisen seurannan. Sääksisäätiö vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesta hallinnosta, ja Luonnontieteellisen keskusmuseon palvelinta ja nettisivuja hyödynnetään seurantaaineistoa julkistettaessa. Todennäköisesti pääsemme ihmettelemään Santrojen matkaa myös koulun (edu.siikainen.fi.) ja kunnan (siikainen.fi) omilla sivuilla. Työtehtäviin palaava biologimme Sanna Harju on luvannut hyödyntää kalasääksihanketta opetuksessaan. Tutut hankkeet jatkuvat myös tänä syksynä. TVT:n soveltamista jatketaan käytännössä. Uudet ipadit otetaan ohjattuun opetuskäyttöön. Uimahallikäynnit jatkuvat myös keväiseen tapaan. Sisulla eteenpäin -hankkeessa keskitytään hyviksi todettuihin käytänteisiin, lisäksi erityisoppilaille tarjotaan omaa liikuntaa. Kerhotyö pyörähtää käyntiin syyskuun alussa. Kerhoista tiedotetaan erikseen. Pääsääntöisesti tuttu kouluhenkilöstö jatkaa tehtävissään. Rehtorimme Elina Uusitalo vaihtoi työpaikkaa kesän aikana. Hänelle toivotamme onnea uuteen tehtävään. Uuden rehtorin valinta on käynnissä. Päätöstä ja viran vastaanottamista odotellessa allekirjoittanut vastaa koulun toiminnasta. Työniloa uudelle lukuvuodelle, Pekka Korhonen vt. rehtori

3 Lukuvuoden työaika -syyslukukausi kevätlukukausi Loma- ja vapaapäiviä -syysloma (vk 43) joululoma vapaa talviloma (vko 8) vapaa pääsiäinen helatorstai vapaa Lukuvuoden tapahtumia - yleisurheilupäivä koulukuvaus teatteripäivä ilm. myöh. - joulujuhla luokan vanhempainilta tammi/helmikuussa - talviurheilupäivä helmi/maaliskuussa - kevätkahvila toukokuussa kevätkirkko - retket osallistutaan lukuvuoden aikana erilaisiin koulutyötä tukeviin tapahtumiin Yläkoulussa lisäksi: - taksvärkkipäivä TET-viikko 9.luokalla viikolla 46 - TET-viikko 9.luokalla viikolla 21 Vanhempainillat - alakoulu: ekaluokkalaisten vanhemmat yläkoulu: Kasvamme yhdessä alakoulu: Selviytymispeli ilm. myöh.

4 Opettajat Harju Sanna Junnila Elina Kalliomäki Kirsi-Marja Koivisto Tarja Korhonen Pekka Korhonen Satu Kuosmanen Riitta Laine Elisa Lehtinen Antti Marttila Timo Norrgård Sari Pulkkinen Maaria Viitaniemi Sanna-Mari KM, luokanopettaja 1.lk KM, erityisopettaja KM, luokanopettaja 5.lk, erityisopettaja KM, luokanopettaja 4.lk KM, aineenopettaja KM, tuntiopettaja HuK, aineenopettaja FK, aineenopettaja, luokanvalvoja 7.lk FM, aineenopettaja, luokanvalvoja 9.lk KM, luokanopettaja 6.lk KM, luokanopettaja, 3.lk FM, aineenopettaja, luokanvalvoja 8.lk KM, luokanopettaja, 2.lk Muu henkilökunta Mäenpää Johanna Mäensivu Johanna Harju Airi Alakangas Jaana Starck Sari Rajala Anja Siikilä Kirsi Giers Timo Hautamäki Henry koulukuraattori kouluterveydenhoitaja koulunkäyntiohjaaja, iltapäiväkerhon ohjaaja henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja koulunkäyntiohjaaja siistijä siistijä talonmies talonmies

5 Koulun puhelinnumerot Opettajat: rehtori opettajanhuone Harju Sanna Junnila Elina Kalliomäki Kirsi-Maria Koivisto Tarja Korhonen Pekka Korhonen Satu Kuosmanen Riitta Laine Elisa Lehtinen Antti Marttila Timo Norrgård Sari Pulkkinen Maaria Viitaniemi Sanna-Mari Koulunkäyntiavustajat: Alakangas Jaana Harju Airi Starck Sari Kouluterveydenhuolto: Mäenpää Johanna, koulukuraattori Mäensivu Johanna, kouluterveydenhoitaja Räsänen Laura, psykologipalvelujen koordinoija perheneuvola, päivystys

6 Vastuuopettajat Yrittäjyyskasvatus Tukioppilastoiminta Oppilaskuntatoiminta Sari Norrgård Sari Norrgård Antti Lehtinen Oppilashuolto - Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Uudistunutta oppilashuoltolainsäädäntöä on harjoiteltu edellisen lukuvuoden ajan. Käytännön työssä on korostunut koko yhteisön vastuu oppilaiden hyvinvoinnista. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään tietoisesti. Tuttu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä toimii edelleenkin, mutta yksittäisiä oppilasasioita käsittelee asiantuntijaryhmä, joka kootaan joka kerta tarpeen mukaan. Oppilashuollon käsikirjaa päivitetään tällä hetkellä alueellisin voimin. Se kuuluu osana OPS 2016 uudistukseen. Samalla eri kuntien asiantuntijat voivat vertailla käytänteitään oppilashuollon alueella. Terveydenhoitaja Johanna Mäensivu on tavattavissa koululla viikoittain. Myös koulukuraattori Johanna Mäenpää toimii kahtena päivänä viikossa koulullamme. Psykologipalveluja järjestetään tarvittaessa. On myös hyvä muistaa, että perheneuvolan päivystysnumeroon voi ottaa suoraan yhteyttä. Kasvatuskeskustelu eli Kake perustuu alla oleviin perusopetuslain kohtiin: 29 ( /1267) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset suunnitelmien laatimisesta. 35 a ( /1267) Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Edellä 29 :n 3 momentin mukainen opetuksen järjestäjän suunnittelema kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käymisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tulee ottaa käyttöön 1 päivänä elokuuta 2016.

7 Oppilashuoltotyöryhmä lukuvuonna rehtori Mäensivu Johanna kouluterveydenhoitaja Mäenpää Johanna koulukuraattori Laine Elisa opinto-ohjaaja (käsiteltäessä 8. ja 9.lk:n asioita) Kalliomäki Kirsi-Marja erityisopettaja Junnila Elina erityisopettaja Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa erityisasiantuntijoilla. Erityisopetus Erityisopetusta antavat kahden erityisluokanopettajan lisäksi myös muut koulun opettajat tarvittaessa. Alakoululaisten pienryhmä jatkaa toimintaansa. Yläkoulun pienryhmä lakkautettiin pienentyneen tarpeen vuoksi, mutta myös yläkoululaiset saavat edelleenkin erityisopettajan henkilökohtaista ohjausta. Tukiopetus Tukiopetusta voidaan antaa tarvittaessa. Asiasta neuvotellaan yleensä huoltajan kanssa. Oppilas voi myös itse pyytää tukiopetusta. Oppilaskunta Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Siikaisten yhtenäiskoulun oppilaat. Ylin päätös- ja toimeenpanovalta on oppilaskunnan hallitukselle. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Uudet hallituksen jäsenet päätetään syyslukukauden alussa. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Antti Lehtinen. Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Koulumme ohjaajana toimii Sari Norrgård. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan uudet tukioppilaat on valittu jo keväällä. Yrittäjyyskasvatus Yrittäjyyskasvatus jatkuu hyviksi koettujen käytänteiden pohjalta. Merikarvian lukion kanssa tehdään edelleenkin yhteistyötä. Keväällä 2016 toteutettavaan Puola- hankkeeseen osallistuu Merikarvian lukiolaisia ja neljä yhtenäiskoulun yhdeksännen luokan oppilasta yrittäjyysopettaja Sari Norrgårdin kanssa. Wilma Wilma toimii internetin verkkoselaimella ja tarvitsee toimiakseen huoltajan sähköpostiosoitteen. Wilma-tunnusten aktivointikoodi tulee noutaa koululta. Niillä vanhemmilla, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, viestiminen tapahtuu perinteiseen tapaan. Wilma on hyvä kanava lyhyeeseen viestinvaihtoon kodin ja koulun välillä. Monimutkaisemmat tapaukset kannattaa sopia opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Wilman avulla huoltajat voivat

8 Seurata oppilaan arvosanoja ja edistymistä Tarkastella ja selvittää oppilaan poissaoloja, ilmoittaa tulevista poissaoloista Tarkastella opettajien kommentteja oppilaan työskentelystä ja käytöksestä Viestiä opettajien kanssa Poissaolot Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta on huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn ja arvioidun keston heti ensimmäisenä poissaolopäivänä (tai Wilman avulla jo edellisenä iltana). Luvan muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja korkeintaan kolmeksi päiväksi ja sitä pidemmäksi ajaksi rehtori. Myös ns. työlomista on syytä ilmoittaa kouluun. Muissa kuin sairauspoissaoloissa täytyy myös läksyistä huolehtia. Jos oppilas on koepäivänä poissa koulusta, on siitä aina ilmoitettava kouluun. Mikäli poissaoloaikana on kokeita, niiden suorittamisesta jälkikäteen oppilaan on sovittava itse ko. opettajan kanssa. Koulumatkat Oppilaiden turvallisuuden vuoksi toivomme, että kaikki yksityisliikenne käyttää parkkipaikkana liikuntahallin pihaa. Toivomme, että koululaiset, jotka pyöräilevät koulumatkansa käyttäisivät pyöräilykypärää. Liikennöitsijät esittävät myös toivomuksen heijastimien käytöstä koulumatkoilla varsinkin syksyn pimeillä teillä ja autoon nousupaikoilla. Asiointi keskustassa Pääsääntönä on, että välitunnilla ei poistuta koulun pihasta. Jos oppilas tarvitsee lupaa käydä omilla tai vanhempiensa asioilla, hänellä tulee olla mukanaan huoltajan kirjallinen pyyntö. Kaksoistunnin jälkeen opettajan on mahdollista päästää oppilaat jo 14.50, ja silloin oppilaalla on tovi aikaa asiointiin jos huoltajat antavat kirjallisen suostumuksen. Välituntien aikana ja siirryttäessä oppituntien vuoksi paikasta toiseen (urheilukentälle, kirjastoon yms.) ei turvallisuus- ja vastuusyistä käytetä pyöriä eikä mopoja. Kännykät Oppilaat eivät kännykkää koulupäivän aikana tarvitse. Koululla on puhelimia jokaisessa luokassa, joten viestintä kodin ja koulun välillä on helppoa. Jos kännykkä on jostain muusta syystä välttämätön, kouluajan se pitää olla äänettömänä repussa. Läksyt Läksyjä on pääsääntöisesti päivittäin. Tulee muistaa, että läksyt ovat yksi työvälineistä, joiden avulla pyritään opiskelemaan. Kotona kannattaa yhdessä miettiä, mikä hetki päivästä on paras ja rauhallisin aika tehdä läksyjä. Koululainen tulee totuttaa tekemään läksyjään itsenäisesti. Läksyjen tekoon ei myöskään saa kulua kohtuuttomasti aikaa. Jos tuntuu, että oppilaalla on jatkuvasti liikaa tehtäviä, siitä on hyvä ottaa yhteyttä opettajaan. Tekemättömät tehtävät tehdään ko. opettajan ohjeiden mukaan. Mahdollisuuksien mukaan ne tehdään heti koulupäivän jälkeen koulussa yhdessä oppilaan kanssa, mikäli se vain on mahdollista. Perusteet löytyvät perusopetuslaista: "Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (Pol 35 )." ja "Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtävänsä (Pol 36 )." Vanhempainillat Syyslukukaudella ensimmäinen vanhempainilta on ekaluokkalaisten vanhemmille ti Yläkoululaisten vanhemmille ja oppilaille järjestämme Kasvamme yhdessä -vanhempainillan Alakoululaisten vanhempainillassa tutustutaan Selviytymispeliin, ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Vanhempien ja opettajien / luokanvalvojien henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään syyslukukauden aikana. Yhdeksäsluokkalaisten II asteen yhteishakuun liittyvä vanhempainilta on tammikuussa. Tapaamisista ja vanhempainilloista tiedotetaan koteihin erikseen.

9 ALAKOULUN ASIOITA Työjärjestys Koulutunnit alkavat täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Koulupäivä alkaa klo Iltapäivällä koulu päättyy tasalta, ja kuljetukset lähtevät viisi minuuttia myöhemmin. Tiistait ja torstait ovat 3-6- luokkalaisille niin pitkiä päiviä, että olisi hyvä varata omaa evästä viimeiselle välitunnille syötäväksi. Työjärjestyksestä kannattaa katsoa myös tarkkaan liikuntatunnit. Erilliset liikuntaan sopivat varusteet mukaan, myös pieni pyyhe pesua varten erityisesti silloin, kun liikuntatunti ei ole päivän viimeinen oppitunti. Niin liikunta- kuin muutkin varusteet kannattaisi nimikoida; tällöin jäisi pienemmäksi se roskiin vietävä kasa, jota yksikään oppilas ei tunnista lukuvuoden lopulla omakseen. Oppikirjat ja koulutarvikkeet On hyvä muistaa, että oppikirjat eivät välttämättä jää oppilaalle omaksi, vaan niitä kierrätetään. Oppilas joutuu itse ostamaan uuden kirjan esim. hukatun tai tahallisesti rikotun kirjan tilalle. Kierrätettäviin uusiin kirjoihin laitetaan myös leima, josta näkyy kirjan nykyinen käyttäjä. Kirjan kunto tarkistetaan lukuvuoden lopussa. Oppilas saa lukuvuoden alussa koulusta kynän, pyyhekumin, viivoittimen jne., mutta niitäkään ei voi antaa mielin määrin esim. hukattujen tilalle. YLÄKOULUN ASIOITA Työjärjestys ja ainevalinnat Yläkoulun ensimmäinen oppitunti alkaa 9.00 ja viimeinen päättyy 15.05: kuljetukset lähtevät jo Iltapäivän kaksoistuntien päätteeksi päivä saattaa päättyä jo Alakoulun puolella oppitunnit ovat edelleen osin eri aikaan, mutta välillä välituntimme ovat samanaikaisesti, mikä ei ole tuottanut edeltävinä vuosina ongelmia. Oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman ja tekemiensä valinnaisainevalintojen mukaan. Pienet ikäluokat rajoittavat valinnaisuutta, mutta pääosin oppilaiden toiveet ovat toteutuneet. 7. luokalla on muistettava, että musiikkia, kuvaamataitoa, kotitaloutta, teknistä työtä tai tekstiilityötä ei tämän vuosiluokan jälkeen ole, ellei oppilas sitten valitse näitä aineita valinnaisaineekseen myöhemmin. Päättötodistukseen tulee siis jo 7. luokan kevään arvosanoja, joilla on merkitystä jatko-opintoihin hakeuduttaessa. Kahdeksannen luokan kevään historian arvosana tulee myös päättötodistukseen, sillä 9. luokalla oppiaineeksi vaihtuu yhteiskuntaoppi. Luokat ja luokanvalvojat Elisa Laine Maaria Pulkkinen Antti Lehtinen 7. luokka 8. luokka 9. luokka Käyttäytymisen arviointi Päättötodistukseen oppilaat voivat saada käyttäytymisen arvosanan pyynnöstä erillisenä liitteenä. Huoltajan tulee esittää pyyntö kirjallisena viimeistään B2-kielen arviointi päättötodistuksessa B2-kielen eli saksan opiskelija voi huoltajan pyynnöstä saada halutessaan päättötodistuksen arvosanan tilalle merkinnän "hyväksytty". Huoltajan tulee esittää pyyntö kirjallisena mennessä. Yhteishaku Yhteishaku eli keskitetty haku II asteen oppilaitoksiin peruskoulun jälkeen järjestetään jo totuttuun tapaan sähköisesti viikolla 8-11 (2016). Tätä ennen tullaan pyytämään huoltajilta lupa kyseisen tiedonsiirron järjestämiseksi. Hakuprosessi tapahtuu tietokoneita ja nettiyhteyksiä käyttäen oppilaan omilla tunnuksilla ja tiedoilla. Oppilaanohjauksessa oppilaita ohjataan sekä ammatinvalinkysymyksissä että hakuprosessin kiemuroissa.

10 KÄYTTÄYTYMIS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulu on paitsi aikuisten myös oppilaiden työpaikka. Kun otamme toisemme huomioon ja käyttäydymme myönteisesti niin oppitunneilla kuin välitunneillakin, luomme turvallisen ja oikeanlaisen oppimisympäristön: koulun, jonne on hyvä tulla. Järjestyssäännöt ajantasaistimme pari vuotta sitten; pohjimmiltaan koulun säännöt perustuvat yleisiin hyvän käytöksen normeihin ja perusopetuslakiin ja -asetukseen. Yhteiset ohjeet Koulussa, koulun pihalla ja koulumatkalla on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti. Ketään ei kiusata. Läksyt tehdään säännöllisesti ja huolellisesti. Koulutarvikkeista ja koulun omaisuudesta pidetään hyvää huolta. Kouluympäristö pidetään siistinä. Koulun alueelta ei poistuta ilman lupaa. Alakoulun toimintaohjeet Oppitunnit Oppitunneille tullaan ajoissa opiskeluvälineet mukana. Kengät, päällystakit ja päähineet jätetään käytävään. Kännykät pidetään suljettuina oppitunnin ajan. Oppitunnin aikana ei syödä eikä juoda, purukumia voi syödä vain ruokavälitunnilla. Opetusta ja toisten opiskelua ei häiritä. Luokat pidetään siisteinä. Välitunnit Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella. Ulos siirrytään viivyttelemättä tunnin loputtua, sisään välittömästi välitunnin päätyttyä. Katos rauhoitetaan oleskeluun, pesäpallo- ja jalkapallopelit alhaalla kentällä, koripallo ja naruhyppelyt asfaltilla. Koulun seiniin ei heitellä palloja. Pelivälineet palautetaan varastoon välitunnin päätyttyä. Lunta ja kiviä ei heitellä. Pakkasraja on -15 astetta. Mahdollisista rikkeistä, vahingoista ja kiusaamisesta on ilmoitettava välituntivalvojalle välittömästi. Ruokailu Ruokailuun kuljetaan hyvässä järjestyksessä opettajan johdolla. Pöydässä noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Järjestäjän tehtävät Järjestäjä puhdistaa taulun oppitunnin päätyttyä. Järjestäjät huolehtivat pöytien pyyhkimisestä ruokailun jälkeen. Järjestäjät huolehtivat käytävän siisteydestä välitunnin jälkeen. Muut opettajan määräämät tehtävät.

11 Tupakointi Jos oppilas polttaa tupakkaa koulun alueella kouluaikana, siitä ilmoitetaan aina huoltajalle ja rangaistus on edelleenkin yksi tunti jälki-istuntoa. Kolmannesta tupakointikerrasta ilmoitetaan poliisille, joka kutsuu tupakoitsijan ja hänen huoltajansa kuultavaksi Kankaanpään poliisiasemalle. Alle 15-vuotiaat joutuvat puhutteluun, 15 vuotta täyttäneitä sakotetaan. Kouluaika alkaa kouluautojen tulosta koulualueelle ja päättyy, kun oppilas on kulkenut suorinta reittiä koulusta kotiin. Koulualue käsittää koulurakennuksen ja piha-alueen lisäksi urheiluhallin lähiympäristöineen. Lisäksi koulualuetta ovat kaikki ne paikat, joihin oppituntien aikana väliaikaisesti siirrytään, esimerkiksi urheilukenttä, suunnistusmetsät, retket jne. Lakiin perustuvalla järjestyssääntömuutoksella pyrimme suojelemaan tupakoivaa oppilasta ja luokkatovereita tupakan haittavaikutuksilta koulupäivän aikana. Koulumatkat Koulumatkalla ja oppituntien aikana koulun ulkopuolella liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Kouluautossa on noudatettava kuljettajan ohjeita. Kouluautossa on käytettävä turvavyötä. Yläkoulun toimintaohjeet Oppitunnit Oppitunnille tullaan ajoissa opiskeluvälineet mukana. Kengät, päällystakit ja päähineet jätetään käytävään sekä laukut naulakkoon. Käytävien ikkunalaudoilla ja kenkätelineillä ei istuta. Kännykät pidetään suljettuina ja poissa näkyvistä oppituntien aikana. Oppituntien aikana ei syödä eikä juoda. Opetusta ja toisten opiskelua ei häiritä. Luokat pidetään siisteinä. Oppitunnilta ei poistuta ilman opettajan lupaa. Yleistä turvallisuutta vaarantavien esineiden (teräaseet, tulentekovälineet) tuominen kouluun on kielletty. Välitunnit Välitunnit vietetään ulkona erikseen määritellyllä alueella. Jos pakkasta on -15 tai enemmän, voidaan välitunti viettää sisällä. Ulos siirrytään viivyttelemättä tunnin loputtua. Lunta ja kiviä ei heitellä. Aulassa ei WC-jonoja. Pesäpalloilla palloillaan vain kentällä. Katos on tarkoitettu oleskeluun, ei palloiluun. Koulun seiniin ei palloilla. Pelivälineet palautetaan varastoon välitunnin päätyttyä. Mahdollisista rikkeistä, vahingoista ja kiusaamisesta on ilmoitettava välituntivalvojalle.

12 Ruokailu Ruokailuun tullaan hyvässä järjestyksessä liikenne huomioiden. Ruokajonossa ei etuilla. Oppilaat istuvat heille lukuvuoden alussa määrätyillä paikoilla. Pöydässä noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Kännykät pidetään suljettuina ruokailun aikana. Ruokailusta poistutaan pääsääntöisesti aikaisintaan ja viimeistään Pääsääntöisesti käytetään koulun WC:tä. Koulun alueelta poistuminen Koulun alueelta ei poistuta lupaa kysymättä. Paikasta toiseen siirrytään koulupäivän aikana pääsääntöisesti kävellen. Mopedien käyttö vain erikoistapauksissa opettajan luvalla. Omaisuus ja vahingot Yhteistä omaisuutta ei vahingoiteta. Toisen omaisuutta ei saa luvatta ottaa eikä lainata. Vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai jollekin muulle opettajalle. Syylliseksi havaittu oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tupakointi Jos oppilas polttaa tupakkaa koulun alueella kouluaikana, siitä ilmoitetaan aina huoltajalle ja rangaistus on edelleenkin yksi tunti jälki-istuntoa. Toisesta tupakointikerrasta tulee kaksi tuntia jälki-istuntoa. Lisäyksenä tähän rangaistukseen on kolmannen jälki-istuntokerran jälkeen ilmoitus poliisille. Poliisi kutsuu tupakoitsijan ja hänen huoltajansa kuultavaksi Kankaanpään poliisiasemalle. Alle 15-vuotiaat joutuvat puhutteluun, 15 vuotta täyttäneitä sakotetaan. Kouluaika alkaa kouluautojen tulosta koulualueelle ja päättyy koulukuljetusten lähdettyä. Koulualue käsittää koulurakennuksen ja piha-alueen lisäksi urheiluhallin lähiympäristöineen. Lisäksi koulualuetta ovat kaikki ne paikat, joihin oppituntien aikana väliaikaisesti siirrytään, esimerkiksi urheilukenttä, suunnistusmetsät, retket jne. Lakiin perustuvalla järjestyssääntömuutoksella pyrimme suojelemaan tupakoivaa oppilasta ja luokkatovereita tupakan haittavaikutuksilta koulupäivän aikana. Koulumatkat Koulumatkalla ja myös oppituntien aikana koulun ulkopuolella liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Yksityisalueiden läpi ei kuljeta. Kouluautossa on noudatettava kuljettajan ohjeita. Kerhot Kerhotiedote tulee myöhemmin, kun kerhojen sisältö ja ajat varmistuvat. Kerhot alkavat pääsääntöisesti syyskuussa.

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Sisällys ... ... ... ... ... ... ...

Sisällys ... ... ... ... ... ... ... Sisällys..................... REHTORI pitää yhteyttä koteihin tiedottamalla ja osallistumalla vanhempainiltoihin päättää luokanvaihdosta yhteistyössä huoltajan, luokanohjaajan ja oppilashuoltoryhmän

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

7-luokka Ari-Matti 2015

7-luokka Ari-Matti 2015 7-luokka Muutos siirryttäessä yläkouluun Vastuu omasta opiskelusta! Välineet Myöhästelyt Yhteys aineenopettajaan jos kysyttävää ko. aineesta Useita opettajia Luokanvalvoja hoitaa Poissaolot Oppilaan Wilma

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Länsi-Lopen koulu Topenontie 145 12920 Topeno LÄNSI-LOPEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tähän tiedotelehteen on koottu koulun arkeen liittyviä tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17 Koulu: Sammalselän koulu Lukuvuosi: 2014 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Luokanopettaja 6 1 virka täytetty määräajaksi englannin lehtori 1 kiertävä Erityisopettaja 1 kiertävä Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Meri-Halikon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset : Meri-Halikon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu muoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi piiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta 1 Koulun yhteystiedot ja henkilökunta Päntäneen koulu Keturinkyläntie 5 61980 Päntäne p. 040-5091333 Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kauhajoki.fi Sähköpostia lähettäessä korvaa (at), @ -merkillä.

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013

LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 LINNAMAAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2012-2013 TIEDOTE OPPILAIDEN VANHEMMILLE LUKUVUODEN 2011-2012 ASIOISTA Eurajoen kunnan koulutoimi Linnamaan koulu Linnamaantie 626 27100 EURAJOKI puh. 02-8682067 keittiö

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011

SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1 Inkiläntie 1 58830 Parkumäki parkumaenkoulu@rantasalmi.fi puh. (015) 443 090 ja 0505753159 SYYSTIEDOTE LUKUVUODELLE 2010-2011 1. Koulutyön järjestäminen 2. Tukiopetus 3. Erityisopetus 4. Uskonnolliset

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010

Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 Vanjärven koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2009-2010 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT Syyslukukausi: 11.8.2009-19.12.2009 (90 tp) syysloma 12.10. - 16.10.2009 (vko 42) joululoma 21.12.2009-6.1.2010 Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016

Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Urjalan Kirkonkylän koulu Lukuvuositiedote 2015-2016 Koulun opettajat ja luokat sekä muu henkilökunta: Esikoulu ja aamutoiminta, Anna-Maija Jokela vuorotteluvp -31.1.2016 saakka, Marja-Leena Rantanen,

Lisätiedot

Järjestyssäännöt Häijään koulu

Järjestyssäännöt Häijään koulu Järjestyssäännöt Häijään koulu Oppilaalla on oikeus ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen. 1. Yleistä Säännöt opettavat vastuuseen, kaikki koulussa työskentelevät ovat vastuussa siitä, että koulussa

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulu 7 9 lk syksy 2012 2 Hei Lapinniemen koulun oppilaat ja kotiväki! Tervolan kunnanvaltuuston viime marraskuussa tekemien päätösten mukaan Tervolassa lakkautettiin tämän vuoden heinäkuussa

Lisätiedot

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt SAURUN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Koulumme toimintakulttuuria pyritään ylläpitämään yhteisesti sovituilla toiminta-ohjeilla

Lisätiedot

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs.

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs. Syystervehdys! Syksy on kohta jo loppupuolella ja koulukiireet ovat jo rutiinia. Syksy alkoi todella vauhdikkaasti tempaisten minut yllättäen rehtorin tehtäviin. Kiirettä on pitänyt ja siksi pahoittelenkin,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Kuva: Kira Pynnönen SYYSTIEDOTE

Kuva: Kira Pynnönen SYYSTIEDOTE Kuva: Kira Pynnönen SYYSTIEDOTE Vilppulan yhteiskoulu 2015-2016 VILPPULAN YHTEISKOULU 2015-2016 Koulun työ- ja loma-ajat syyslukukausi syysloma kevätlukukausi talviloma pääsiäisvapaat lomapäivä ti 11.8.-

Lisätiedot

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA Yleistä Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN KESKIVIIKKONA 19.2.2015

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN KESKIVIIKKONA 19.2.2015 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN KESKIVIIKKONA 19.2.2015 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) - Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Hiiden koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hiiden koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot