Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014"

Transkriptio

1 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen Kuka sinun omaisuutesi perii? Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen

2 Pääkirjoitus Vuosikalenteri alkaa kääntyä kesää kohti ja ansaitut lomat lähestyvät. Vuosi 2013 oli toimistomme historian vilkkain kaikilla mittareilla. Tekemistä oli joka lähtöön; riita-asioita, perintää, sopimusasioita, konkursseja, yritysjärjestelyjä, perinnönjakoa, verosuunnittelua.. Hyvällä asenteella töitä tehden kaikki asiat saatiin hoidettua laadukkaasti. Tästä osoituksena saimme asiakkailta yhä uusia juttuja. Joku voisi sanoa, että tämä on ammatinvalintakysymys. Niin se onkin. Tällekään alalle eivät kaikki sovi. Vaatii monenlaisia ominaisuuksia, jotta asianajohommissa viihtyy ja pärjää, mutta yksi tärkeimmistä on varmasti juuri joustavuus. Sen vastapainona tämä työ tarjoaa paljon hienoja asioita kuten itsenäisyys, vastuullisuus ja loputon mahdollisuus kehittyä. Yksi merkittävä muutos on mielestäni tapahtunut sen yli 20 vuoden aikana, jonka olen alalla toiminut. Tarkoitan tällä sitä, että nykyisin toimimme aiempaa selvemmin tiiminä. Joko niin, että samaa juttua tai samaa asiakasta hoitaa useampi meistä. Yhä useammin mietimme työkaverin kanssa tai porukalla parasta ratkaisua johonkin kimuranttiin asiaan. Aiemmin tämä ala oli enemmän yksinäisen asiantuntijan puurtamista, nykyisin yhä enemmän tiimityöhön perustuvaa palvelua. Koitamme jatkossa panostaa yhä enemmän tähän palveluosastoon muun muassa niin, että asiakaskyselyssäkin esille tullut yhteydenpidon ja tiedottamisen tarve tulee tyydytettyä. Yrittäjäterveisin, Timo Heikkilä päätoimittaja ASIANAJOTOIMISTO Heikkilä & Co:n sidosryhmälehti H-Hetki Päätoimittaja: Timo Heikkilä Julkaisija: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy Ulkoasu: Mainostoimisto IPAmark Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Kotisivut: Turun toimisto: Linnankatu 11 b, Turku Puh , Fax Helsingin toimisto: Bulevardi 7, Helsinki Puh

3 Tässä lehdessä 4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen 15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä 6 Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen 16 Kuka sinun omaisuutesi perii? 8 Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa 18 Ajankohtaista / Myydään 12 Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus 22 Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen Logomme ilme uudistuu ASIANAJOTOIMISTO Osana uudistusta sähköpostiosoitteemme loppuosa muuttuu. Jatkossa osoitteemme ovat muotoa Samalla myös kotisivumme muuttaa osoitteeseen Toistaiseksi myös vanhat osoitteemme toimivat rinnakkain näiden uusien kanssa. 3

4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Virhe urakoitsijan suorituksessa Kesken rakennusurakkaa saattaa käydä niin, ettei tilaaja syystä tai toisesta ole tyytyväinen urakoitsijan suoritukseen. Tyypillisempää kuitenkin on, että urakoitsijan tekemät virheet ilmenevät vasta jonkin ajan kuluttua siitä, kun urakka on jo luovutettu tilaajalle. Esimerkiksi teollisuuskiinteistön kattoremontin jälkeen voi käydä ilmi, että katto ei pidä vettä tai remontin aikainen suojaus säätä vastaan on ollut puutteellista ja tästä on aiheutunut rakenteiden kastuminen. Kesken urakan havaittu virhe urakoitsijan suorituksessa saattaa johtaa siihen, että tilaaja haluaisi vaihtaa urakoitsijaa ja vaatia urakoitsijalta korvausta suoritusvirheistä aiheutuneista vahingoista. Virhe saattaa olla laadultaan sellainen, että tilaaja päätyy itse korjauttamaan havaitsemansa virheen ja haluaa purkaa urakkasopimuksen syntyneen epäluottamuksen johdosta. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin muistettava, että pelkkä luottamuspula urakoitsijan ja tilaajan välillä harvoin oikeuttaa sopimuksen purkuun. Ennen virheen oma-aloitteista korjaamista tai sopimuksen purkua tilaajan tulee ottaa huomioon, että urakoitsijalla on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus tekemänsä virheen korjaamiseen. Vaikka työn tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista urakoitsijalta tai siihen edes suostuisi, urakoitsijalla on lähtökohtaisesti aina oikeus korjata virhe. Tilaaja saattaa menettää oikeuden vedota virheisiin, mikäli urakoitsijalle ei anneta mahdollisuutta ottaa kantaa tilaajan havaitsemiin virheisiin ja mahdollisiin vaatimuksiin ennen kuin tilaaja ryhtyy itse toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Sääntelyn tarkoituksena on antaa urakoitsijalle mahdollisuus torjua sellaiset tilaajan vaatimukset, jotka saattaisivat urakoitsijan kannalta olla ankarampia kuin virheen korjaaminen. Urakoitsijalla on oikeus korjata tekemänsä virheet siten, ettei hänelle muodostu virheen korjaamisesta muita tai suurempia kustannuksia kuin silloin, jos hän tekisi korjaustyön itse. Tilaajan tulee tehdä virheilmoitus urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Virheilmoitus eli reklamaatio voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Mahdollisten riitaisuuksien varalta reklamaatio on kuitenkin aina suositeltavaa tehdä myöhemmin todistettavissa olevalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse. Mikäli tilaaja laiminlyö oikea-aikaisen virheilmoituksen, hän menettää oikeutensa vedota urakoitsijan suorituksessa olleisiin virheisiin. Oikeudenmenetys tapahtuu myös, vaikka tilaajana olisi kuluttaja. Esimerkiksi omakotitalon rakennuttanut yksityishenkilö ei voi heti virheen havaittuaan ryhtyä urakoitsijan suostumuksetta korjaustoimenpiteisiin ja vasta myöhemmin vaatia urakoitsijalta esimerkiksi hinnanalennusta tai vahingonkorvausta virheen perusteella. Virhe asunto- tai kiinteistökaupan kohteessa Myös asunnon ja kiinteistön kaupassa myyjälle tulee tehdä virheilmoitus ennen mahdollisiin korjaustöihin ryhtymistä, jottei ostaja menettäisi oikeuttaan vedota virheisiin. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-aikainen täyttäminen on tärkeää myyjän oikeussuojan kannalta. Lisäksi ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä sekä todisteiden hankkimista mahdollista tuomioistuinprosessia varten. 4

5 Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2008:8 ostaja purki kiinteistöllä olleen rakennuksen ja ilmoitti sen jälkeen rakenteissa havaituista virheistä myyjälle. Reklamaatio oli tehty vasta, kun uusi talopaketti oli jo pystytysvaiheessa. Korkein oikeus katsoi, että ostaja oli laiminlyönyt oikea-aikaisen virheilmoituksen ja näin menettänyt oikeutensa vedota kaupan kohteen virheisiin. JANNE RÖYTIÖ Kirjoittaja toimii asianajajana ja osakkaana Asianajotoimisto Heikkilä & Co:ssa 5

6 Osakeyhtiön verosuunnittel Muutokset yritystoiminnassa Yrityksen liiketoiminta saattaa esimerkiksi heikentyneen markkinatilanteen taikka pienyrittäjän eläköitymisen vuoksi päätyä tilanteeseen, jossa osakeyhtiö on tarkoituksenmukaisinta lopettaa. Mikäli kyseessä ei ole yhtiön purkautuminen sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta, yhtiö lopetetaan eli yhtiö purkautuu tavanomaisesti vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu. Yhtiön selvitystila voi johtaa konkurssiin siinä tapauksessa, että yhtiötä purettaessa yhtiöllä on enemmän velkoja kuin varoja. Osakeyhtiön myyminen saattaa olla käyttökelpoinen vaihtoehto yhtiön purkamiselle silloin, kun sekä liiketoiminnalle että osakeyhtiölle on olemassa ostaja. Aina tällaista ostajaa ei kuitenkaan löydy. On myös mahdollista, ettei yrittäjä ole edes halukas myymään yhtiötään. Osakeyhtiö voidaan lopettaa myös sulautumisen kautta. Ennen selvitystilan aloittamista kannattaakin kartoittaa kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot yhtiön purkamiseksi. Selvitystilamenettely Osakeyhtiötä ei voida lopettaa pelkällä kaupparekisteriin tehtävällä ilmoituksella, vaan menettely on monivaiheinen. Osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilan aloittamisesta ja selvitysmiehen tai selvitysmiesten valinnasta. Selvitysmies tai selvitysmiehet tulevat yhtiön hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Tämän vuoksi selvitysmieheen sovelletaan hallituksen jäsenen kelpoisuusehtoja. Selvitysmiehenä voi toimia esimerkiksi asianajaja, toisinaan myös yhtiön tilaan ja osakeyhtiölainsäädäntöön hyvin perehtynyt hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. Selvitysmiehen tulee hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta julkinen haaste yhtiön velkojille siinäkin tapauksessa, ettei yhtiöllä olisi yhtään tunnettua velkojaa. Selvitystilan aikana tulee laatia yhtiön viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Verohyötyä vai verorasitusta? Yhtiön purkaminen tulee toteuttaa hallitusti, koska yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta saattaa huonosti suunniteltuna olla osakkaille verotuksellisesti raskas toimenpide. Verosuunnittelun merkitys korostuu silloin, kun yhtiöllä ei ole velkoja ja osakkaille jako-osuutena jaettavaa omaisuutta on paljon. Silloin, kun purkujärjestelystä syntyy jako-osan saavalle osakkaalle verotuksessa vähennyskelpoinen purkutappio, saattaa purkaminen olla verotuksellisesti järkevää. Myös osinkoa jakamalla voidaan joissain tilanteissa pienentää verorasitusta, joka osakkaiden saamaan jako-osuuteen muuten kohdistuisi. Osakeyhtiön purkautuminen saattaa aiheuttaa veroseuraamuksia sekä osakkaille että yhtiölle. Selvitystilamenettelyn aikana tai sen päätyttyä osakkaille tuleva jako-osuus voidaan jakaa joko rahana tai muuna omaisuutena. Osakkaiden katsotaan verotuksellisesti vaihtavan omistamansa osakkeet jako-osuutena saamaansa purkautuvan yhtiön omaisuuteen. Tämän vuoksi osakkaan verotuksessa sovelletaan siis luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Osakeyhtiötä ei ole pakko purkaa varsinaisen liiketoiminnan päättymisen jälkeen. Mikäli osakkailla ei liiketoiminnan lopettamisen jälkeen ole tarvetta saada yhtiön kaikkia varoja heti jaettua, saattaa verotuksellisesti olla edullisempaa jättää osakeyhtiö joksikin aikaa purkamatta vuotuisia osingonjakoja varten. Tärkeää on huomioida, että veronkiertosäännökset voivat tulla sovellettavaksi ennen selvitystilaa tai sen aikana tehtyihin varojenjakopäätöksiin. Lähinnä veronkiertoa voi olla yhtiön normaalista osingonjakopolitiikasta poikkeava tavallista suurempi osingonjako tai esimerkiksi konserniavustuksen antaminen välittömästi ennen yhtiön purkamista. 6

7 purkaminen ua hyödyntäen CARITA HULMA Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Yhtiön purkamiseen kuluu tavanomaisesti aikaa vähintään 4-6 kuukautta edellyttäen, että yhtiön mahdolliset velkojat eivät vastusta yhtiön purkamista ja että osakeyhtiön varallisuus on helposti realisoitavissa siten, että purkautuvan yhtiön varat voidaan jakaa osakkaille. Yhtiötä lopetettaessa ajankohtaiseksi tulee usein myös erilaisten yhtiön solmimien sopimusten irtisanominen, mahdollisten vakuutuksien lakkauttaminen, saatavien perintä sekä vakuuksien vapauttaminen. Myös tällaiset toimet on hyvä toteuttaa suunnitellusti ja tarpeen mukaan asiantuntija-apua hyödyntäen. 7

8 Yrityksen oikeusturva välttämätön osa yrityks Kaikkien yritysten kannattaa nykyään varautua etukäteen riskiin, jossa asiakas, yhteistyökumppani tai kolmas taho on syystä tai toisesta niin eri mieltä jostain merkittävästä asiasta, että yritys on pakotettu turvautumaan asianajajan apuun. Näin menetellen yritys säästää aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti voittaa perustellun asiansa ja välttää jatkossa vastaavanlaiset tilanteet. Oikeusturvavakuutus on harvoin olennainen osa vakuutusturvaa alkavalla yrityksellä, koska pääpaino on usein lakisääteisissä vakuutuksissa ja omaisuuden vakuuttamisessa. Yrityksen elinkaaren edetessä erilaiset sopimukset, yhteistyökumppanit ja työntekijämäärä kasvavat siten, että mahdollisten riitaisuuksien uhka nousee merkittävästi. Oikeusturvavakuutuksen ottaminen riidan ollessa nousemassa tai riidan keskellä on turhaa, koska eräs keskeisin rajoitusehto on ns. kahden vuoden sääntö. Tämän säännön mukaan vähemmän kuin kaksi vuotta katkotta voimassa ollut (sama tai vastaavanlainen) oikeusturvavakuutus aiheuttaa sen, että myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, tulee olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Käytännössä tämä rajoitus, joka on yksi yleisemmistä vakuutusturvan myöntämisen hylkäysperusteista, syntyy usein esimerkiksi työ- ym. sopimusten osalta, kun niiden ehdoista riidellään jälkikäteen. Oikeusturvavakuutus on siten myös välttämätön osa alkavan yrityksen riskienhallintaa, vaikkakin kohtuullisen hintavana tai vaikeasti saatavana vakuutusturvana se tulee nopeasti sivuutetuksi yrityksen alkutaipaleella, kun kaikki huomio keskittyy tuotekehitykseen tai myyntiponnisteluihin. Oikeusturvavakuutus osa vastuuvakuutusta Oikeusturvavakuutus on yleensä erillinen osa yrityksen vastuuvakuutusturvaa, jolla keskitytään torjumaan yritystoiminnan aiheuttamia kolmansia osapuolia koskevien henkilö- tai esinevahinkojen kustannuksia yritystoiminnalle eli ns. toiminnanvastuuvakuutus. Vastuuvakuutusturvaan voi myös sisältyä myös ns. puhdasta varallisuusvastuuta, jolla ei ole yhtymäkohtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Tuotannollisen yrityksen tuotevastuuvakuutus erilaisine takaisinvetoineen tai epidemiavakuutus on tänä päivänä myös melko yleinen. Paitsi erillinen osa vakuutusturvaa, oikeusturvavakuutus sisältyy nykyään myös useisiin vastuuvakuutuslajeihin automaattisesti, koska yrityksen mahdollisen vastuun selvittäminen vaatii asianajajaa jo varhaisessa vaiheessa lisävahingon välttämiseksi tai oikean reklamaation tuottamiseksi. Sananvalta on näissä tilanteissa usein vakuutusyhtiöllä, joka saatuaan vahinkoilmoituksen voi omatoimisesti nimittää asianajajan hoitamaan juttua. Tämä onkin luonnollista, koska vakuutusyhtiöllä on hyvä perusta arvioida kyseistä vastuuriskiä ja luonnollisesti sille on myös riskienhallinnalla siirretty kustannus vastata syntyneistä kuluista pois lukien yrityksen pienehkö omavastuu. Yleisimpiä edellä kuvattuja tilanteita syntyy hallinnonvastuuvakuutuksessa, jolla yrityksen luottamusja toimihenkilöt suojautuvat toimiensa aiheuttamilta vaateilta tai ammatinvastuuvakuutuksessa, jossa vähäinen huolimattomuus voi synnyttää suurenkin vastuun. Aineettomia oikeuksia (IPR-vakuutus) puolustettaessa tai hyökätessä asianajajan käyttäminen osana vakuutusturvaa on olennaista, koska sillä vältetään usein lisävahinkoa 8

9 vakuutus on en riskienhallintaa TOP 3 1 Ota oikeusturvavakuutus heti yrityksen alkutaipaleella, niin saat kattavan turvan tulevaisuuden riidoille. 2 Mitoita oikeusturvavakuutus riittäväksi ja huomioi siinä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos mahdollista. 3 Neuvottele asianajajan kanssa oikeusturvan käytöstä ja kustannuksista, joita oikeusturvavakuutus korvaa, niin vältyt yllätyksiltä. tai hidastetaan vastapuolen aineettomiin oikeuksiin kohdistuvaa hyökkäystä. Vakuutusyhtiön tästä vakuutuslajista korvaamat oikeudenkäyntikulut ovat alkuvaiheessa pääsääntöisesti muita vakuutuskorvauksia suuremmat. Oikeusturvavakuutuksen limiitti on valitettavasti jo muutaman vuosikymmenen pysynyt yksityishenkilöillä samana eli aivan riittämättömänä 8500 euron suuruisena. Sama trendi on valitettavasti tarttunut myös yritysten oikeusturvavakuutuksiin, joissa vakuutusmäärä on keskimäärin noin euron luokkaa. Tämä vakuutusmäärä on ymmärrettävästi nykypäivänä aivan liian pieni keskisuuren yrityksen hakiessa oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä ja saadessaan sieltä myöntävän päätöksen. Keskisuuren kotimaan markkinoilla toimivan yrityksen keskimääräisen oikeusturvavakuutuksen tason tulisi olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kansainvälisen keskisuuren yrityksen oikeusturvavakuutuksen design onkin huomattavasti vaativampi asia. Vakuutusmäärän tulee olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Maantieteellisen kattavuuden tulee olla sama kuin yrityksen toiminta-alue, tuotanto tai muu verkosto. Toimipaikat tulee mahdollisesti varmistaa paikallisella oikeusturvalla pääkonttorin globaalin sateenvarjoturvan lisäksi. Mahdollisten holding- ja tytäryhtiöiden sisällyttäminen vakuutusturvan piiriin on myös huomioitava. Rajoitukset Vakuutusmeklarin yksi keskeinen tehtävä on kaiken vakuutusturvan osalta kertoa yritykselle etukäteen, mihin tapauksiin vakuutuksesta ei tule odottaa myönteistä korvauspäätöstä. Näin vältetään yleiset tilanteet, joissa vakuutusturva on hankittu ajatellen tiettyä tarvetta (esimerkiksi osakasriitoja silmällä pitäen start up yrityksessä). Jälkikäteen huomataankin, että juuri nämä ovat rajoitusehtoja. Yleisimpiä rajoitusehtoja ovat esimerkiksi konkurssimenettely, ulosotto, saneeraus, ryhmäkanteet ja aineettomia oikeuksia (IPR) koskevat riidat, joita varten on erikseen olemassa ns. IPR-vakuutus. Vakuutusyhtiöt seuraavat nykyisin tarkasti erilaisia riitoja, niiden syntymekanismeja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Nämä nostavat lähes vuosittain vakuutusturvan kustannuksia yritykselle, mutta lisäävät usein myös rajoituksia. Olemassa olevan oikeusturvavakuutuksen omaavan yrityksenkin kannattaa kerran vuodessa lukea vakuutusyhtiön mahdollisesti kokoama keskeiset muutokset vakuutusturvaan kohta. Tässä luetellaan mahdolliset uudet rajoitukset nykyiseen vakuutusturvaan. Oikeusturvavakuutuksen antama turva ei siten ole sama kuin sen, jonka yritys on viisi vuotta sitten ottanut. Oikeusturvavakuutuksen käyttö Yrityksen oikeusturvavakuutus on mahdollisuus turvautua asianajajaan jossain oikeudellisessa asiassa vakuutusehtojen puitteissa 9

10 ja saada vakuutusyhtiö maksamaan näistä kuluista leijonan osa. Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus nimetä asianajaja, vaikka yleensä tämä on tietenkin yrityksen yleensä käyttämä asianajaja. Koska rajoitusehtojen mukaan oman työn, ajanhukan ja ansionmenetystä ei korvata, tulee riidan olla merkittävä, jotta oikeusturvavakuutuksen käyttö olisi järkevää. Täytyy myös huomioida, että vahinkoilmoituksen teko ei poista yritykseltä tiedonanto- ja selvitysvelvollisuutta, joka voi olla aikaa vievää. Epäselvää lomakorvausta koskeva 1000 :n riita työntekijän kanssa on syytä sopia nopeasti. Samoin muutaman tuhannen euron laskutuskiista asiakkaan kanssa on hyvä sopia ilman turvautumista vakuutusturvaan. Viisinumeroinen erimielisyys on jo sitä luokkaa, että vahinkoilmoituksen täyttämistä kannattaa harkita. Rajoitusehdoissakin usein mainitaan, että vähämerkityksellistä riidasta aiheutuvia kustannuksia ei korvata, joten periaatteelliset pienet erimielisyydet eivät tule korvattaviksi oikeusturvavakuutuksista. Vähämerkityksellinen riita on vakuutusyhtiön mielestä usein euromääräisesti suurempi kuin yritysjohdossa ymmärretään. Oikeusturvavakuutuksen käyttöä rajoittaa käytännössä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulujen rajaaminen korvattavien kustannusten ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen sovittu. Pääsääntönä oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa on edelleen, että hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen osapuolen kustannuksista. Tämä nostaa olennaisesti kynnystä kiistellä asiasta oikeudessa, ellei kyseessä ole esimerkiksi aivan selkeä ja riidaton saatava, jota vastapuoli ei vain maksa. Suurimmassa osassa voimassaolevista oikeusturvavakuutuksista ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksia. Tämä laajennus on tullut yleisemmäksi vasta 2000-luvulla. Vakuutusyhtiöt eivät tarjoa sitä välttämättä muille kuin yritysasiakkaille, joilla vahinkosuhde on hyvä, vakuutusmaksut isohkoja ja vakuutukset keskitetty yhteen yhtiöön. Vahinkoilmoitus Oikeusturvavakuutuksen hakeminen vakuutusyhtiöstä tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa joko asiakkaan, vakuutusmeklarin tai asianajajan toimesta. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä haetaan, tulee olla kyse syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Yleisten ehtojen mukaan riitautettu vaatimus on sellainen, joka on yksilöity ja kiistetty perusteiltaan tai määrältään. Riitautettu vaatimus alkaa yleensä kirjeenvaihdosta tai tapaamisista osapuolten kesken. Aluksi pohditaan eriäviä käsityksiä ja prosessin jatkuessa päädytään kiistämään jotain ja mahdollisesti esittämään hyvinkin tarkkoja määrällisiä vaatimuksia ilman, että tässä vaiheessa uhataan oikeudellisilla toimenpiteillä. Jossain vaiheessa tätä prosessia on aina syytä tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, vaikka tuntuisikin, että asia saadaan sovittua tai riita ei alkuvaiheessa ole suuri. Vakuutusyhtiölle on varattava aikaisessa vaiheessa mahdollisuus arvioida riitautettua vaatimusta ja sen suuruutta sekä antaa yritykselle neuvoja ja ohjeita sovinnollista ratkaisua varten. Liian myöhään tehty vahinkoilmoitus voi myös aiheuttaa sen, että yritys joutuu maksamaan osan ennen vahinkoilmoitusta syntyneistä kuluista itse. Vakuutusehdoissa on myös usein erityinen vuoden vanhentumisaika tälle ilmoitusvelvollisuudelle. Tämä lasketaan siitä, kun yritys sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan. Vaikka vakuutusyhtiön kynnys hylkäävään korvauspäätökseen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta on suuri, ei vahinkoilmoitusta kannata jättää vasta hovioikeuden lainvoimaisen tuomion jälkeen. Lisää rajoituksia Oikeusturvavakuutus korvaa vain välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Rajoitusehdoissa on lisäksi rajattu usein ennen vahinkotapahtumaa tapahtuva vahingon alustava selvittäminen korvauksen ulkopuolelle. Käytännössä asianajajan kanssa konsultoidaan usein ennen kuin omia kantoja riitaisuuden johdosta lyödään lukkoon. Samoin turvaamistoimenpiteet on yleinen rajoitusehto, joka siirtää näistä aiheutuvat kustannukset suoraan yritykselle. Tämän seurauksena yrityksen on mahdollisen riidan alkuvaiheessa pohdittava riidan kohteena olevan asian suoranaisten kustannusten lisäksi vaihtoehtoisia kustannuksia, jotka syntyvät lähitulevaisuudessa tai oikeudenkäynnin aikana. Alkuperäisen riidan euromäärä voi olla liian pieni riidan aiheeksi, vaikka siihen saisikin myönteisen päätöksen oikeusturvavakuutuksesta. Jopa euron riitaisuus, johon yritys saa itselleen myönteisen lainvoimaisen tuomion, saattaa jäädä periaatteelliselle tasolle, ellei saatavan perintä onnistu. Lisäkustannuksiksi tulevat omavastuu oikeusturvavakuutuksesta, oma vaiva ja oikeusturvan ulkopuoliset kulut. Omavastuu ja oikeusasteet Oikeusturvavakuutuksessakin on lähes aina omavastuu, jonka euromäärä on minimissään tuhannen euron luokkaa ja osuus kuluista 15 %. Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen osalta osuus on usein tätä suurempi eli noin 25 %. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kuluja oikeusasteittain ja asianajajan laskut tulevat siten ensin vakuutetun yrityksen maksettavaksi. Alioikeuden käsittely kestää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskimäärin yli vuoden. Tämä aika tulee odottaa, kunnes asianajajan laskua voi tarjota vakuutusyhtiön korvauskäsittelijälle. Vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyaika on lyhyt. Jo kuukauden kuluttua vakuutuksenottaja voi odottaa saavansa korvauspäätöksen ja samalla korvaukset tililleen. Täytyy muistaa, että suurin osa jutuista päättyy myös hovioikeusvaiheeseen. Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa valitusluvan hakemista korkeimpaan oikeuteen, ellei valituslupapäätös ole myönteinen. 10

11 Jaava Myllyniemi OTK, emba, CEO IIZI Firstbrokers Oy IIZI Firstbrokers Oy on Suomen vanhin vakuutusmeklariyritys, joka auditoi, muotoilee, vertailee ja hallinnoi pienten ja keskisuurien koti- ja ulkomaisten yritysten riskejä. Jaava Myllyniemi on Suomen ensimmäinen vakuutusmeklari, joka on palvellut yli 2000 yritystä uransa aikana ja muotoillut yritysten riskienhallintaa jo lähes 30 vuotta. twitter.com/insurancefin linkedin.com/company/ iizi-firstbrokers-oy insurancefinland.fi 11

12 SUKUPOLVEN- VAIHDOS haaste ja mahdollisuus 12

13 Yrityksen siirtäminen sukupolvelta toiselle on myös henkinen prosessi. Luopuminen on harvoin helppoa ja epätietoisuus asiaan liittyvistä käytännön mahdollisuuksista ja rajoitteista voi nostaa kynnystä prosessin alulle laittamiseen. Huolellisella suunnittelulla ja oikeita yhteistyökumppaneita hyödyntäen toimivimmat ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä ja lähtötilanteessa haasteellisiksi koetut järjestelyt läpivietävissä. Tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel eli tehdä päätös suunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusta toteutukseen Yritystoiminnasta luopuminen ja sen uudelle sukupolvelle siirtäminen on paitsi toteutuksensa puolesta, mutta usein myös henkisesti, vaativa ja aikaa vievä projekti. Etenkin vallitsevassa suhdannetilanteessa yrittäjää huolestuttaa se, minkälaista perintöä toiminnan jatkajalle ollaan jättämässä. Tämä viivästyttää usein prosessin alulle saamista. Aloittamisen lykkääminen voi kuitenkin olla lyhytnäköistä. Valmistautuminen yritystoiminnasta luopumiseen kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Suunnittelu alkaa tavoitteiden ja käytettävissä olevien toteutusvaihtoehtojen kartoittamisella. Tyypillisesti pohdittavaksi tulee mm. kysymykset siitä, minkälaisen toimeentulon luopuva yrittäjä jatkossa tarvitsee ja miten tämä voidaan järjestää, minkälaisia kustannuksia toiminnan vastaanottamisesta aiheutuu luovutuksen saajalle ja miten rahoitustarve pystytään kattamaan? Lisäksi on päätettävä haetaanko verotuksellisesti edullisinta mallia vai ovatko verohyödyt toissijaisia suhteessa muihin toteutuksen reunaehtoihin? Lopullisessa suunnitelmassa sovitetaan yhteen osapuolten tavoitteet sekä sukupolvenvaihdoksen kohteena olevasta yrityksestä seuraavat mahdollisuudet ja rajoitteet. Joskus eri osapuolten intressit pystytään sovittamaan yhteen hyvinkin kattavasti, toisinaan taas joudutaan tekemään pidemmälle meneviä kompromisseja. Pääsääntöisesti molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä. Vetoapua verottajalta Vaikka verotus on ollut viime aikoina muutoksessa, tarjoaa se edelleen käyttökelpoisia välineitä myös sukupolvenvaihdostilanteisiin. Luovuttajan näkökulmasta sukupolvenvaihdos voidaan eräin edellytyksin toteuttaa jopa kokonaan ilman luovutusvoittoveroja. Ero ja hyödyt esim. tavanomaiseen yrityskauppatilanteeseen ovat siten merkittävät. Luovutuksensaaja voi puolestaan hyötyä verosäännöksistä, jotka mahdollistavat kaupankohteen aliarvostamisen ja siten rahoitustarpeen vähentämisen ilman lahjaveroseuraamuksia. Huojennusmahdollisuudet helpottavat useissa tapauksissa järjestelyn toteuttamista. Niiden käyttöön liittyy kuitenkin myös rajoituksia, jotka tulee huomioida ja joiden merkitys tulee tiedostaa. Sukupolvenvaihdoksen käytännön toteutuksessa tukeudutaan usein erilaisiin yhtiöoikeudellisiin järjestelyihin, joihin liittyy omat verotukselliset erityispiirteensä. Myös nämä voivat olla apuna, mutta myös rajoitteena, järjestelyä suunniteltaessa. Sukupolvenvaihdos: Esimerkki elävästä elämästä»» Sukupolvenvaihdoksen kohteena oli yritys X»» isä A omisti lähtötilanteessa 80 %, lapset B ja C 10 % kumpikin»» yhtiön koko osakekannan arvo oli noin ja isän omistusosuuden arvo euroa»» taseessa oli arvoinen kiinteistö (jäännösarvo verotuksessa noin ) Järjestelyä suunniteltaessa keskeinen ongelma oli se, että yhtiö oli varsin arvokas suhteessa lasten omarahoitusmahdollisuuksiin ja lainanottohalukkuuteen. Pienestä yrittäjäeläkkeestä johtuen isän toimeentulo tuli turvata myös järjestelyn jälkeen eli ratkaisua ei voitu hakea esim. kauppahintaa alentamalla. Useiden eri vaihtoehtojen sekä niihin liittyvien hyötyjen ja haittojen punnitsemisen jälkeen järjestely päädyttiin lopulta toteuttamaan kaksivaiheisesti yhtiön omistamaa kiinteistöä apuna käyttäen. Ensivaiheessa yhtiö hankki suurimman (55 %) osan isän osakkeista. Yhtiölle hankittava omistusosuus määritettiin 13

14 kiinteistön arvoa ( euroa) vastaavaksi ja hankintahinta maksettiin luovuttamalla kiinteistö isälle. Loput Isän osakkeista (45 %) myytiin verottajan hyväksymään euron hintaan alihintaisella kaupalla lapsille. Käytännössä isä sai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahana euroa sekä euron arvoisen kiinteistön. Luovutusvoitto- ja varainsiirtoja tuli maksettavaksi yhteensä noin euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että osakkeet ulkopuoliselle myytäessä luovutusvoittovero olisi ollut noin euroa. Jatkossa isä saa kiinteistöstä pääomatulona verotettavaa säännöllistä vuokratuloa yrittäjäeläkkeensä lisäksi. Vuokraksi sovittiin euroa kuukaudessa, josta laskettiin jääväksi nettona käteen noin euroa. Yhtiön maksettavaksi tuli luovutusvoittoja varainsiirtoveroja yhteensä noin euroa. Yhtiön isälle toimitiloista maksama vuokra on jatkossa yhtiön vähennyskelpoinen kulu. Koska yhtiölle hankitut osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa, eikä niille jaeta osinkoa, saivat pojat isältään ostamiensa osakkeiden myötä käytännössä täyden määräysvallan ja osinko-oikeuden yhtiössä. Lähtötilanteessa noin arvoiseksi määritetystä omistusosuudesta maksettiin lopulta yhteensä euroa eli molemmat lapset maksoivat euroa. Varainsiirtoveroa osakkeiden hankinnasta meni molemmilta noin 870 euroa. Lahjaveroseuraamuksia ei syntynyt. Ei vain isältä pojalle Edellä kuvattu isän ja poikien välillä toteutettu järjestely on tyyppiesimerkki sukupolvenvaihdoksen ideaalitilanteesta. Vaikka sukupolvenvaihdos mielletään usein nimenomaan perhepiirissä tapahtuvaksi järjestelyksi, ei tähän tule kuitenkaan takertua liiaksi toiminnan jatkajaa harkittaessa. Kaikki toiminnan siirtämiseen liittyvät verotukselliset mahdollisuudet eivät esty, vaikka sukulaisuussuhdetta järjestelyn osapuolten välillä ei olisikaan. Ellei jatkajaa toiminnalle löydy perhepiiristä, voi tällainen olla löydettävissä esimerkiksi yrityksen henkilöstön keskuudesta. Valitettavan usein tämä vaihtoehto jää kuitenkin selvittämättä. Sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yritys voidaan mieltää niin kalliiksi, ettei vaihtoehtoa pidetä sen enempää henkilöstön kuin yrittäjän itsensäkään näkökulmasta toteuttamiskelpoisena. Tätä vaihtoehtoa ei välttämättä edes selvitetä, jolloin seurauksena voi puolin ja toisin olla yksi hukattu mahdollisuus. Yrityksen toiminnalle voidaan hakea jatkajaa myös kartoittamalla toiminnasta kiinnostuneita ulkopuolisia tahoja. Usein vaihtoehtoja on, kun niille vain ollaan avoinna ja niitä osataan hakea. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat yhteistyökumppanit, kilpailijat sekä yrittämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt. Myös tässä vaihtoehtojen selvittämisessä yrityksen ulkopuolelta tuleva sukupolvenvaihdoksiin perehtynyt asiantuntija voi olla tärkeässä roolissa ovien avaajana. Mitä jos jatkajaa ei löydy? Suurten ikäluokkien eläköityessä yrittäjäkunnassa kasvaa myös sellaisten yritysten määrä, joissa toiminnan siirtäminen eteenpäin ajankohtaistuu. Muutosvaiheessa olevien yritysten suuresta määrästä johtuen sinänsä valitettava tosiasia on, että kaikkien yritysten toiminnalle ei löydy jatkajaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suunnittelumahdollisuuksia olisi. Toiminnan suunniteltu ja hallittu alas ajaminen on usein niin henkisesti kuin taloudellisestikin parempi vaihtoehto kuin se, että toiminnan annetaan jatkajan puuttuessa vähitellen hiipua. Viimeksi mainitussa tapauksessa yrittäjä on enemmän tai vähemmän sidottu yritykseensä ja ansaitulle eläkkeelle pääsy siirtyy. Yritykseen kertynyt varallisuus voi sitoutua ja huveta toiminnan väkinäiseen käynnissä pitämiseen. Pahimmassa tapauksessa jälkipolvien hoidettavaksi jää yritys, jonka haltuunotto on vaikeaa ja toiminnan uudelleen käynnistäminen jopa mahdotonta. Yhteenvetona voidaan todeta, että riippumatta siitä mitä lopulta tehdään, tulee liikkeelle lähteä hyvissä ajoin ja asiantuntija-apuun tukeutuen. Asianajotoimisto Heikkilä & Co on yrittäjän luotettava ja kokenut kumppani myös erilaisissa toiminnan järjestelyyn liittyvissä kysymyksissä. Oikeiden yhteistyötahojen avulla sukupolvenvaihdoksen haasteiden joukosta on löydettävissä myös mielekästä aktiiviyrittäjyyden jälkeistä aikaa ja uusien sukupolvien yrittäjyyttä palvelevia mahdollisuuksia. Toiminnan alas ajamista silmällä pitäen selvitettävinä vaihtoehtoina tulee kyseeseen mm. yhtiön purkaminen taikka pelkän liiketoiminnan tai sen osan myyminen. Lähdettäessä kartoittamaan myös näitä vaihtoehtoja omaehtoisesti ja riittävän ajoissa, yrittäjällä on mahdollisuus pyrkiä paremmin vaikuttamaan yritystoiminnan lopettamisen jälkeiseen toimeentuloonsa. Samalla pystytään huomioimaan verotuksen ja perinnönsuunnittelun näkökulmat mahdollisimman hyvin. JASKA IKÄHEIMONEN Jaska Ikäheimonen toimii asianajajana Heikkilä & Co:ssa. Hän on perehtynyt mm. työ- ja yhtiöoikeuteen, sukupolvenvaihdoksiin sekä riita-asioihin. 14

15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä Asianajotoimeksiannon hoitaminen sisältää usein työtehtäviä, joissa toimeksiannosta vastaavan asianajajan on tarkoituksenmukaista käyttää apunaan nuorempaa lakimiestä. Toimistossamme työskentelee tällä hetkellä kolme nuorempaa lakimiestä, jotka ovat siirtyneet Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n palvelukseen jo ennen valmistumistaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta tai pian valmistumisensa jälkeen. Lisäksi toimistossamme työskentelee yksi valmistumisvaiheessa oleva oikeusnotaari. Toimeksiantoihimme sisältyy usein asiakirjojen luonnostelua ja laatimista, tiedonhakua ja yhteydenpitoa päämiehiin, tuomioistuimiin sekä viranomaisiin. Työparina toimiminen harjaannuttaa nuorempaa juristia siten myös omien toimeksiantojen hoitamiseen. Pääasiallinen vastuu toimeksiannon hoitamisesta ja toimeksiantoon liittyvästä päätöksenteosta on aina toimeksiannon vastuujuristilla. Nuoremman lakimiehen tehtävänä on enemmänkin toimia siten, että vastuujuristi (asianajaja) pystyy toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sekä keskittymään tiettyihin asioihin toimeksiannon hoitamisessa. Tuomioistuimessa esiintyminen kuuluu yleensä asianajajan tehtäviin. Jokainen nuorempi lakimies toimistossamme avustaa lähtökohtaisesti kaikkia vastuujuristeja erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa. Tällöin myös nuoremmat lakimiehet saavat laajempaa käsitystä asianajotoimeksiantojen hoitamisesta sekä eri vastuujuristien työtavoista. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapita-asioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. Nuorille lakimiehille edellä kuvattu toimintatapa antaa paljon arvokasta käytännön oppia ja kokemusta, jota yliopisto-opintojen kautta ei ole mahdollista saada. He seuraavat usein vastuujuristeja myös tuomioistuinten istuntoihin, jotta oikeussalikäyttäytyminen tulisi tutuksi. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapitaasioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. 15

16 Kuka sinun omaisuutesi perii? Lakimääräiset perilliset Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan perintöoikeudellisten sääntöjen mukaan hänen oikeudenomistajiensa kesken. Perintökaaren mukaan ensisijaisia perillisiä ovat lapset ja heidän mahdolliset jälkeläisensä. Jos henkilöltä ei jäänyt lapsia tai lapsenlapsia ja henkilö oli kuollessaan naimisissa, perii hänet aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Mikäli henkilöllä ei ollut puolisoa tai puoliso ei ole enää elossa, vanhemmat perivät hänet. Jos vanhemmat tai toinen heistä on kuollut, henkilön perivät hänen sisaruksensa tai näiden jälkeläiset. Mikäli kukaan edellä mainituista sukulaisista ei ole elossa, henkilön perivät hänen isovanhempansa ja heidän jälkeensä isovanhempien lapset. Sedät, tädit ja enot ovat siten kaukaisimmat lakimääräisesti perintöön oikeutetut sukulaiset. Serkuilla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Jos henkilöllä ei ole elossa olevia lakimääräisiä perillisiä, omaisuus menee valtiolle, ellei perittävä ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentilla voit vaikuttaa siihen kuka omaisuutesi perii Testamentti on tekijänsä yksipuolinen tahdonilmaisu, jolla testamentintekijä määrää omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Testamentti on ainoa keino, jolla henkilö voi vaikuttaa siihen, kenelle hänen omaisuutensa hänen kuolemansa jälkeen menee. Henkilö voi määrätä testamentilla koko omaisuudestaan tai vain osasta omaisuuttaan. Testamentilla voidaan määrätä myös testamentinsaajan määräämisvallan laajuudesta. Toisin sanoen testamentilla voidaan antaa täysi omistusoikeus, rajoitettu omistusoikeus, hallinta- ja käyttöoikeus tai tuotto-oikeus omaisuuteen. Testamentti itsessään on määrämuotoinen asiakirja, jolle on asetettu perintökaaressa ehdottomia muotomääräyksiä, joita on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Muotomääräysten lisäksi on otettava huomioon, että testamentintekijän määräämisvaltaa on rajoitettu siten, ettei henkilö voi määrätä omaisuudesta muiden tahojen etuja loukaten. Testamentin täytäntöönpanoon vaikuttavatkin muun muassa aviovarallisuussäännökset, perinnönjättäjän velkojien oikeudet ja rintaperillisen lakiosaoikeus. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että testamentin laatimisessa hyödynnetään asiantuntijaa. Päteväkin testamentti voi menettää merkityksensä kokonaan tai osaksi. Voi käydä esimerkiksi siten, että testamentissa yksilöityä omaisuutta ei ole enää jäljellä testamentintekijän kuollessa. Koska kukaan ei voi ennakolta tietää, mitä huominen tuo tullessaan, olisi suotavaa, että jo laadittua testamenttia päivitetään säännöllisesti vastaamaan tekijänsä viimeisintä tahtoa. Testamentilla verohyötyä ja turvaa läheisellesi Testamentti vaikuttaa aina perintöverotukseen. Järkevästi suunnitellulla testamentilla voidaan saavuttaa merkittäviä verohyötyjä. Hyötyjä voidaan saada aikaan esimerkiksi määräämällä omaisuutta lapsenlapsille alle euron suuruisina osuuksina, jolloin lastenlasten ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa. Määräämällä omaisuutta suoraan lapsenlapsille vältetään myös kaksinkertainen perintöverotus. Toinen esimerkki verohyödyistä on käyttöja hallintaoikeuden antaminen testamentinsaajalle. Esimerkiksi leskelle voidaan antaa elinikäinen käyttö- ja hallintaoikeus koko ensiksi kuolleen puolison varallisuuteen tai osaan siitä. Leskelle annettu käyttö- ja hallintaoikeus ei ole perintöveron alaista omaisuutta, joten leski ei maksa siitä perintöveroa. Toisaalta taas käyttö- ja hallintaoikeuden arvo pienentää perillisten perintöosuuden arvoa ja siten heidän maksettavaksi määrättävää perintöveroa. Lisäksi käyttö- ja hallintaoikeudella voidaan turvata lesken asema puolison kuoltua ja antaa leskelle oikeus omaisuuden tuottoon. Kuten jo edellä todettiin, elämän kehityskulkua ei kukaan pysty ennustamaan. Testamentilla voidaan kuitenkin varautua tulevaan myös muulla tavoin kuin määräämällä suoraan omaisuuden jaosta. Esimerkkinä tästä on määräys, jonka mukaan perillisten aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen, sen tuottoon tai sijaan tulleeseen omaisuuteen. Tällaisella määräyksellä voidaan varautua perillisten avioliiton kariutumiseen ja varmistaa, että peritty omaisuus säilyy omassa suvussa. Avio-oikeuden poistava määräys on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun testamentintekijällä on lomapaikka, jonka säilyminen suvussa halutaan turvata. 16

17 Esimerkki testamentin hyödyistä A ja B ovat avioliitossa ja heillä on kaksi lasta. He ovat tehneet keskinäisen hallinta- ja käyttöoikeustestamentin, jonka mukaan toisen kuoltua leski saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen. A ja B omistavat kaiken omaisuuden yhdessä. A kuolee äkillisesti. Heidän omaisuutensa arvoksi perintöverotuksessa vahvistetaan euroa. B saa omistusoikeutensa ja avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden netto-omaisuudesta eli euroa. Toiseen puolikkaaseen B saa testamentin nojalla käyttö- ja hallintaoikeuden. B on 58-vuotias, minkä perusteella hänen käyttö- ja hallintaoikeutensa arvoksi vahvistetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti (10 x 5 % x euroa eli) euroa. B ei maksa saamastaan hallintaoikeudesta perintöveroa lainkaan. Lapset saavat A:n omaisuuteen omistusoikeuden. Lesken saama hallintaoikeus vähentää lasten perintöosuuden arvoa. Hallintaoikeuden vähennyksen jälkeen kumpikin lapsi maksaa saamastaan omaisuudesta perintöveroa vain euroa. Mikäli puolisoilla ei olisi ollut käyttö- ja hallintaoikeustestamenttia, kumpikin lapsi olisi maksanut perintöveroa euroa. Perintöveroja säästettiin siten yhteensä euroa. Lisäksi lesken toimeentulo turvattiin antamalla hänelle käyttö- ja hallintaoikeus, joka oikeutti hänet saamaan omaisuuden tuoton. Tuomas Koivuniemen toimenkuvaan kuuluu asianajajien avustaminen mm. riita-asioissa. TUOMAS KOIVUNIEMI 17

18 WinCapita-asioiden käsittely Vantaan käräjäoikeudessa saatu päätökseen Tausta Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n edustamasta, lähes 300 kantajasta osa oli halukas jatkamaan asiansa käsittelyä riita-asiana Vantaan käräjäoikeudessa. Vastaajana olivat törkeään petokseen ja rahankeräysrikokseen syyllistynyt Hannu Kailajärvi sekä avunannosta törkeään petokseen ja avunannosta rahankeräysrikokseen tuomittu Tiina Wartti. Päämiestemme vahingonkorvauskanteiden käsittelyä jatkettiin kuluvan kevään aikana. Käräjäoikeus antoi tuomiot päämiestemme riita-asioissa Muiden päämiestemme osalta Vantaan käräjäoikeus oli vahvistanut jo aiemmin Kailajärven kanssa solmitun sovintosopimuksen. Sekä asiansa riidelleiden että asiansa sopineiden päämiestemme osalta asiat tullaan vielä saattamaan Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäväksi. Oikeusrekisterikeskus voi hakemuksesta päättää, että heille suoritetaan korvausta rikoslain nojalla valtiolle rikoshyötynä tuomituista varoista. Vantaan käräjäoikeuden antamista WinCapita-tuomioista Käräjäoikeus hyväksyi lähes kaikkien päämiestemme vahingonkorvausvaatimukset täysimääräisesti siltä osin kuin korvausta oli vaadittu Hannu Kailajärveltä. Tiina Wartti velvoitettiin osallistumaan korvausten maksamiseen 1/25 osuudella kantajien klubin tilille sijoittamista varoista lukuun ottamatta varoja, jotka olivat jääneet ns. sponsoreiden haltuun. Käräjäoikeuden ratkaisut olivat siten päämiehillemme myönteisiä. WinCapita-sijoitusklubia ylläpitänyt Kailajärvi oli käräjäoikeuden mukaan rikollisesti erehdyttämällä saanut kantajien rahat määräysvaltaansa. Kailajärvi velvoitettiin siten korvaamaan kantajille aiheutuneet vahingot. Käräjäoikeus katsoi, että lisenssit ja muut arvo-osuudet tai osakkeet sekä klubin nettisivusto olivat olleet osa erehdyttämisjärjestelmää eikä niillä ollut vastikearvoa kantajille. Koska Kailajärvi oli aktiivisesti tiedottamalla kumonnut syksyllä 2007 esitetyt pyramidiepäilyt ja edelleen jatkanut erehdyttämistä, oli hän käräjäoikeuden mukaan vastuussa myös tämän jälkeen tehtyjen rahasiirtojen korvaamisesta kantajille. Kailajärven katsottiin olevan vastuussa myös sellaisista vahingoista, jotka olivat aiheutuneet kantajille tekemällä ns. klubin sisäisiä saldosiirtoja jäsenten välillä. Tämäkin järjestelmä oli Kailajärven luoma ja sitä oli käräjäoikeuden mukaan käytetty Kailajärven tiedossa olevalla tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että kantajat olivat myös näillä klubin sisäisillä saldosiirroilla siirtyneiden va- 18

19 rojen osalta oikeutettuja kohdistamaan vaatimuksensa suoraan Kailajärveen yrittämättä ensin periä näitä varoja sponsoreilta. Wartin osalta käräjäoikeus katsoi, että hänen kantajille aiheutunutta vahinkoa edistänyt toimintansa oli ollut vain ajoittaista eikä se ollut suoraan kohdistettavissa päämiehiimme. Wartin vastuu kantajille aiheutuneista vahingoista ei siten voinut käräjäoikeuden mukaan olla täysimääräistä. Asiassa oli siksi käräjäoikeuden mukaan vahingonkorvauslaissa tarkoitetut kohtuusperusteiset syyt alentaa Wartin korvausvelvollisuutta. Wartti velvoitettiin korvaamaan kantajille hänen osallisuuteensa nähden käräjäoikeuden kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi katsoma määrä aiheutuneista vahingoista. Toimistomme rooli prosessin aikana Asianajotoimisto Heikkilä & Co on hoitanut määrällisesti eniten Hannu Kailajärveä ja Tiina Warttia vastaan nostettuja vahingonkorvauskanteita ja edustanut siten suurinta kantajaryhmää Vantaan käräjäoikeudessa heitä vastaan. Toimistomme hoidettavaksi annettavien juttujen määrä on kasvanut vaiheittain ja WinCapita-asioiden hoito työllistää toimistoamme edelleen runsaasti. Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Hienossa alkuperäiskunnossa oleva tummansininen, kaksiovinen Cadillac Coupe 2D Hardtop 1956 Auto on ostettu omaan käyttöön Californiasta vuonna 2010, museokatsastettu Suomessa erityisen hyvin säilyneeksi kiitellen vuonna Varusteina on mm. ilmastointi, ohjaus- ja jarrutehostin sekä tietysti hienosti toimiva 365 cid V-8 automaatilla. Ei osapuutteita eikä ruostetta. Mittarilukema USA:sta ostettaessa oli mailia (joka California-myyjän mukaan piti myös paikkansa), nyt mailia Hinta euroa. CARITA HULMA Tiedustelut / Timo Heikkilä (puh , 19

20 Korkeimman oikeuden ratkaisuja: KKO:2014:21 Vakuutussopimus - Vakuutuskorvaus - Vilpillinen menettely Diaarinumero: S2011/460 Antopäivä: Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden mukaan oli ollut alle euroa. Yhtiö oli tästä tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Ottaen huomioon yhtiön vilpillisellä menettelyllä tavoitteleman erittäin huomattavan taloudellisen hyödyn ja muut asiaan liittyvät olosuhteet Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan. VakSopL 72 KKO:2013:88 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Diaarinumero: S2011/654 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 2615 Yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 :ssä tarkoitettuna kriittisenä aikana ostanut tuotteita useassa erässä ja maksanut ne tavarantoimittajan pankkitilille tuotteiden toimituspäivänä tai muutamaa päivää myöhemmin. Suoritusten katsottiin olevan sellaisia käteiskauppaan rinnastettavia maksuja, jotka eivät olleet vahingoittaneet yhtiön muita velkojia. Maksut eivät olleet peräytettävissä yhtiön konkurssipesään. TakSL 10 Työtuomioistuimen ratkaisuja: TT: Irtisanomissuoja - Luvaton poissaolo - Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Diaarinumero: R 122/13 Antopäivä: Työnantaja oli pitänyt työntekijän työsuhdetta purkautuneena, koska tämä oli ollut vuosilomansa jälkeen poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Kanteen mukaan työntekijä ei voinut palata vuosilomaltaan töihin, koska hän oli sairastunut. Työntekijä oli toimittanut työnantajalle lääkärintodistuksia, jotka kattoivat poissaolon vasta noin kaksi viikkoa vuosiloman päättymisestä lukien. Tätä edeltävän poissaolon syystä ei ollut esitetty lääkärintodistuksia eikä muutakaan selvitystä kuin työntekijän pojan kertomus. Koska työntekijällä ei ollut pätevää syytä olla poissa työstä heti vuosilomansa päätyttyä, työnantaja oli saanut käsitellä hänen työsopimustaan purkautuneena vuosiloman päättymisestä lukien. TT: Työaika - Työehtosopimuksen rikkominen - Työehtosopimuksen tulkinta - Työvuorolista - Valvontavelvollisuus Diaarinumero: R 35/13 Antopäivä: Työnantaja ei saanut ilman työntekijän suostumusta muuttaa työntekijän työvuoroluettelon mukaista työvuoroa sitä pidentämällä sen jälkeen, kun työvuoro oli alkanut tai työntekijä oli saapunut kyseiseen työvuoroon. Markkinaoikeuden ratkaisuja: MAO:193/14 Kuluttaja-asiamies > Elisa Oyj - kohtuuton sopimusehto Diaarinumero: 278/13/M2 Antopäivä: Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä puhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen maksu. Markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskun toimittamisesta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu laskua kohti. Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun euron sakon uhalla. Muilta osin kuluttaja-asiamiehen hakemus hylätään. 20

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT Kajaani 30.09.2017 Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Sukupolvenvaihdokset

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa ICT-yrityksen vastuuvakuutus 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Sanomalehdistä poimittua 2 Koodausvirhe Virhe koodissa. Muoviankkaperhe tukki tuotantolinjan. Eräs eteläsuomalainen IT-yritys oli saanut

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot