Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014"

Transkriptio

1 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen Kuka sinun omaisuutesi perii? Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen

2 Pääkirjoitus Vuosikalenteri alkaa kääntyä kesää kohti ja ansaitut lomat lähestyvät. Vuosi 2013 oli toimistomme historian vilkkain kaikilla mittareilla. Tekemistä oli joka lähtöön; riita-asioita, perintää, sopimusasioita, konkursseja, yritysjärjestelyjä, perinnönjakoa, verosuunnittelua.. Hyvällä asenteella töitä tehden kaikki asiat saatiin hoidettua laadukkaasti. Tästä osoituksena saimme asiakkailta yhä uusia juttuja. Joku voisi sanoa, että tämä on ammatinvalintakysymys. Niin se onkin. Tällekään alalle eivät kaikki sovi. Vaatii monenlaisia ominaisuuksia, jotta asianajohommissa viihtyy ja pärjää, mutta yksi tärkeimmistä on varmasti juuri joustavuus. Sen vastapainona tämä työ tarjoaa paljon hienoja asioita kuten itsenäisyys, vastuullisuus ja loputon mahdollisuus kehittyä. Yksi merkittävä muutos on mielestäni tapahtunut sen yli 20 vuoden aikana, jonka olen alalla toiminut. Tarkoitan tällä sitä, että nykyisin toimimme aiempaa selvemmin tiiminä. Joko niin, että samaa juttua tai samaa asiakasta hoitaa useampi meistä. Yhä useammin mietimme työkaverin kanssa tai porukalla parasta ratkaisua johonkin kimuranttiin asiaan. Aiemmin tämä ala oli enemmän yksinäisen asiantuntijan puurtamista, nykyisin yhä enemmän tiimityöhön perustuvaa palvelua. Koitamme jatkossa panostaa yhä enemmän tähän palveluosastoon muun muassa niin, että asiakaskyselyssäkin esille tullut yhteydenpidon ja tiedottamisen tarve tulee tyydytettyä. Yrittäjäterveisin, Timo Heikkilä päätoimittaja ASIANAJOTOIMISTO Heikkilä & Co:n sidosryhmälehti H-Hetki Päätoimittaja: Timo Heikkilä Julkaisija: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy Ulkoasu: Mainostoimisto IPAmark Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Kotisivut: Turun toimisto: Linnankatu 11 b, Turku Puh , Fax Helsingin toimisto: Bulevardi 7, Helsinki Puh

3 Tässä lehdessä 4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen 15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä 6 Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen 16 Kuka sinun omaisuutesi perii? 8 Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa 18 Ajankohtaista / Myydään 12 Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus 22 Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen Logomme ilme uudistuu ASIANAJOTOIMISTO Osana uudistusta sähköpostiosoitteemme loppuosa muuttuu. Jatkossa osoitteemme ovat muotoa Samalla myös kotisivumme muuttaa osoitteeseen Toistaiseksi myös vanhat osoitteemme toimivat rinnakkain näiden uusien kanssa. 3

4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Virhe urakoitsijan suorituksessa Kesken rakennusurakkaa saattaa käydä niin, ettei tilaaja syystä tai toisesta ole tyytyväinen urakoitsijan suoritukseen. Tyypillisempää kuitenkin on, että urakoitsijan tekemät virheet ilmenevät vasta jonkin ajan kuluttua siitä, kun urakka on jo luovutettu tilaajalle. Esimerkiksi teollisuuskiinteistön kattoremontin jälkeen voi käydä ilmi, että katto ei pidä vettä tai remontin aikainen suojaus säätä vastaan on ollut puutteellista ja tästä on aiheutunut rakenteiden kastuminen. Kesken urakan havaittu virhe urakoitsijan suorituksessa saattaa johtaa siihen, että tilaaja haluaisi vaihtaa urakoitsijaa ja vaatia urakoitsijalta korvausta suoritusvirheistä aiheutuneista vahingoista. Virhe saattaa olla laadultaan sellainen, että tilaaja päätyy itse korjauttamaan havaitsemansa virheen ja haluaa purkaa urakkasopimuksen syntyneen epäluottamuksen johdosta. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin muistettava, että pelkkä luottamuspula urakoitsijan ja tilaajan välillä harvoin oikeuttaa sopimuksen purkuun. Ennen virheen oma-aloitteista korjaamista tai sopimuksen purkua tilaajan tulee ottaa huomioon, että urakoitsijalla on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus tekemänsä virheen korjaamiseen. Vaikka työn tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista urakoitsijalta tai siihen edes suostuisi, urakoitsijalla on lähtökohtaisesti aina oikeus korjata virhe. Tilaaja saattaa menettää oikeuden vedota virheisiin, mikäli urakoitsijalle ei anneta mahdollisuutta ottaa kantaa tilaajan havaitsemiin virheisiin ja mahdollisiin vaatimuksiin ennen kuin tilaaja ryhtyy itse toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Sääntelyn tarkoituksena on antaa urakoitsijalle mahdollisuus torjua sellaiset tilaajan vaatimukset, jotka saattaisivat urakoitsijan kannalta olla ankarampia kuin virheen korjaaminen. Urakoitsijalla on oikeus korjata tekemänsä virheet siten, ettei hänelle muodostu virheen korjaamisesta muita tai suurempia kustannuksia kuin silloin, jos hän tekisi korjaustyön itse. Tilaajan tulee tehdä virheilmoitus urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Virheilmoitus eli reklamaatio voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Mahdollisten riitaisuuksien varalta reklamaatio on kuitenkin aina suositeltavaa tehdä myöhemmin todistettavissa olevalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse. Mikäli tilaaja laiminlyö oikea-aikaisen virheilmoituksen, hän menettää oikeutensa vedota urakoitsijan suorituksessa olleisiin virheisiin. Oikeudenmenetys tapahtuu myös, vaikka tilaajana olisi kuluttaja. Esimerkiksi omakotitalon rakennuttanut yksityishenkilö ei voi heti virheen havaittuaan ryhtyä urakoitsijan suostumuksetta korjaustoimenpiteisiin ja vasta myöhemmin vaatia urakoitsijalta esimerkiksi hinnanalennusta tai vahingonkorvausta virheen perusteella. Virhe asunto- tai kiinteistökaupan kohteessa Myös asunnon ja kiinteistön kaupassa myyjälle tulee tehdä virheilmoitus ennen mahdollisiin korjaustöihin ryhtymistä, jottei ostaja menettäisi oikeuttaan vedota virheisiin. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-aikainen täyttäminen on tärkeää myyjän oikeussuojan kannalta. Lisäksi ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä sekä todisteiden hankkimista mahdollista tuomioistuinprosessia varten. 4

5 Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2008:8 ostaja purki kiinteistöllä olleen rakennuksen ja ilmoitti sen jälkeen rakenteissa havaituista virheistä myyjälle. Reklamaatio oli tehty vasta, kun uusi talopaketti oli jo pystytysvaiheessa. Korkein oikeus katsoi, että ostaja oli laiminlyönyt oikea-aikaisen virheilmoituksen ja näin menettänyt oikeutensa vedota kaupan kohteen virheisiin. JANNE RÖYTIÖ Kirjoittaja toimii asianajajana ja osakkaana Asianajotoimisto Heikkilä & Co:ssa 5

6 Osakeyhtiön verosuunnittel Muutokset yritystoiminnassa Yrityksen liiketoiminta saattaa esimerkiksi heikentyneen markkinatilanteen taikka pienyrittäjän eläköitymisen vuoksi päätyä tilanteeseen, jossa osakeyhtiö on tarkoituksenmukaisinta lopettaa. Mikäli kyseessä ei ole yhtiön purkautuminen sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta, yhtiö lopetetaan eli yhtiö purkautuu tavanomaisesti vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu. Yhtiön selvitystila voi johtaa konkurssiin siinä tapauksessa, että yhtiötä purettaessa yhtiöllä on enemmän velkoja kuin varoja. Osakeyhtiön myyminen saattaa olla käyttökelpoinen vaihtoehto yhtiön purkamiselle silloin, kun sekä liiketoiminnalle että osakeyhtiölle on olemassa ostaja. Aina tällaista ostajaa ei kuitenkaan löydy. On myös mahdollista, ettei yrittäjä ole edes halukas myymään yhtiötään. Osakeyhtiö voidaan lopettaa myös sulautumisen kautta. Ennen selvitystilan aloittamista kannattaakin kartoittaa kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot yhtiön purkamiseksi. Selvitystilamenettely Osakeyhtiötä ei voida lopettaa pelkällä kaupparekisteriin tehtävällä ilmoituksella, vaan menettely on monivaiheinen. Osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilan aloittamisesta ja selvitysmiehen tai selvitysmiesten valinnasta. Selvitysmies tai selvitysmiehet tulevat yhtiön hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Tämän vuoksi selvitysmieheen sovelletaan hallituksen jäsenen kelpoisuusehtoja. Selvitysmiehenä voi toimia esimerkiksi asianajaja, toisinaan myös yhtiön tilaan ja osakeyhtiölainsäädäntöön hyvin perehtynyt hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. Selvitysmiehen tulee hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta julkinen haaste yhtiön velkojille siinäkin tapauksessa, ettei yhtiöllä olisi yhtään tunnettua velkojaa. Selvitystilan aikana tulee laatia yhtiön viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Verohyötyä vai verorasitusta? Yhtiön purkaminen tulee toteuttaa hallitusti, koska yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta saattaa huonosti suunniteltuna olla osakkaille verotuksellisesti raskas toimenpide. Verosuunnittelun merkitys korostuu silloin, kun yhtiöllä ei ole velkoja ja osakkaille jako-osuutena jaettavaa omaisuutta on paljon. Silloin, kun purkujärjestelystä syntyy jako-osan saavalle osakkaalle verotuksessa vähennyskelpoinen purkutappio, saattaa purkaminen olla verotuksellisesti järkevää. Myös osinkoa jakamalla voidaan joissain tilanteissa pienentää verorasitusta, joka osakkaiden saamaan jako-osuuteen muuten kohdistuisi. Osakeyhtiön purkautuminen saattaa aiheuttaa veroseuraamuksia sekä osakkaille että yhtiölle. Selvitystilamenettelyn aikana tai sen päätyttyä osakkaille tuleva jako-osuus voidaan jakaa joko rahana tai muuna omaisuutena. Osakkaiden katsotaan verotuksellisesti vaihtavan omistamansa osakkeet jako-osuutena saamaansa purkautuvan yhtiön omaisuuteen. Tämän vuoksi osakkaan verotuksessa sovelletaan siis luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Osakeyhtiötä ei ole pakko purkaa varsinaisen liiketoiminnan päättymisen jälkeen. Mikäli osakkailla ei liiketoiminnan lopettamisen jälkeen ole tarvetta saada yhtiön kaikkia varoja heti jaettua, saattaa verotuksellisesti olla edullisempaa jättää osakeyhtiö joksikin aikaa purkamatta vuotuisia osingonjakoja varten. Tärkeää on huomioida, että veronkiertosäännökset voivat tulla sovellettavaksi ennen selvitystilaa tai sen aikana tehtyihin varojenjakopäätöksiin. Lähinnä veronkiertoa voi olla yhtiön normaalista osingonjakopolitiikasta poikkeava tavallista suurempi osingonjako tai esimerkiksi konserniavustuksen antaminen välittömästi ennen yhtiön purkamista. 6

7 purkaminen ua hyödyntäen CARITA HULMA Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Yhtiön purkamiseen kuluu tavanomaisesti aikaa vähintään 4-6 kuukautta edellyttäen, että yhtiön mahdolliset velkojat eivät vastusta yhtiön purkamista ja että osakeyhtiön varallisuus on helposti realisoitavissa siten, että purkautuvan yhtiön varat voidaan jakaa osakkaille. Yhtiötä lopetettaessa ajankohtaiseksi tulee usein myös erilaisten yhtiön solmimien sopimusten irtisanominen, mahdollisten vakuutuksien lakkauttaminen, saatavien perintä sekä vakuuksien vapauttaminen. Myös tällaiset toimet on hyvä toteuttaa suunnitellusti ja tarpeen mukaan asiantuntija-apua hyödyntäen. 7

8 Yrityksen oikeusturva välttämätön osa yrityks Kaikkien yritysten kannattaa nykyään varautua etukäteen riskiin, jossa asiakas, yhteistyökumppani tai kolmas taho on syystä tai toisesta niin eri mieltä jostain merkittävästä asiasta, että yritys on pakotettu turvautumaan asianajajan apuun. Näin menetellen yritys säästää aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti voittaa perustellun asiansa ja välttää jatkossa vastaavanlaiset tilanteet. Oikeusturvavakuutus on harvoin olennainen osa vakuutusturvaa alkavalla yrityksellä, koska pääpaino on usein lakisääteisissä vakuutuksissa ja omaisuuden vakuuttamisessa. Yrityksen elinkaaren edetessä erilaiset sopimukset, yhteistyökumppanit ja työntekijämäärä kasvavat siten, että mahdollisten riitaisuuksien uhka nousee merkittävästi. Oikeusturvavakuutuksen ottaminen riidan ollessa nousemassa tai riidan keskellä on turhaa, koska eräs keskeisin rajoitusehto on ns. kahden vuoden sääntö. Tämän säännön mukaan vähemmän kuin kaksi vuotta katkotta voimassa ollut (sama tai vastaavanlainen) oikeusturvavakuutus aiheuttaa sen, että myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, tulee olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Käytännössä tämä rajoitus, joka on yksi yleisemmistä vakuutusturvan myöntämisen hylkäysperusteista, syntyy usein esimerkiksi työ- ym. sopimusten osalta, kun niiden ehdoista riidellään jälkikäteen. Oikeusturvavakuutus on siten myös välttämätön osa alkavan yrityksen riskienhallintaa, vaikkakin kohtuullisen hintavana tai vaikeasti saatavana vakuutusturvana se tulee nopeasti sivuutetuksi yrityksen alkutaipaleella, kun kaikki huomio keskittyy tuotekehitykseen tai myyntiponnisteluihin. Oikeusturvavakuutus osa vastuuvakuutusta Oikeusturvavakuutus on yleensä erillinen osa yrityksen vastuuvakuutusturvaa, jolla keskitytään torjumaan yritystoiminnan aiheuttamia kolmansia osapuolia koskevien henkilö- tai esinevahinkojen kustannuksia yritystoiminnalle eli ns. toiminnanvastuuvakuutus. Vastuuvakuutusturvaan voi myös sisältyä myös ns. puhdasta varallisuusvastuuta, jolla ei ole yhtymäkohtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Tuotannollisen yrityksen tuotevastuuvakuutus erilaisine takaisinvetoineen tai epidemiavakuutus on tänä päivänä myös melko yleinen. Paitsi erillinen osa vakuutusturvaa, oikeusturvavakuutus sisältyy nykyään myös useisiin vastuuvakuutuslajeihin automaattisesti, koska yrityksen mahdollisen vastuun selvittäminen vaatii asianajajaa jo varhaisessa vaiheessa lisävahingon välttämiseksi tai oikean reklamaation tuottamiseksi. Sananvalta on näissä tilanteissa usein vakuutusyhtiöllä, joka saatuaan vahinkoilmoituksen voi omatoimisesti nimittää asianajajan hoitamaan juttua. Tämä onkin luonnollista, koska vakuutusyhtiöllä on hyvä perusta arvioida kyseistä vastuuriskiä ja luonnollisesti sille on myös riskienhallinnalla siirretty kustannus vastata syntyneistä kuluista pois lukien yrityksen pienehkö omavastuu. Yleisimpiä edellä kuvattuja tilanteita syntyy hallinnonvastuuvakuutuksessa, jolla yrityksen luottamusja toimihenkilöt suojautuvat toimiensa aiheuttamilta vaateilta tai ammatinvastuuvakuutuksessa, jossa vähäinen huolimattomuus voi synnyttää suurenkin vastuun. Aineettomia oikeuksia (IPR-vakuutus) puolustettaessa tai hyökätessä asianajajan käyttäminen osana vakuutusturvaa on olennaista, koska sillä vältetään usein lisävahinkoa 8

9 vakuutus on en riskienhallintaa TOP 3 1 Ota oikeusturvavakuutus heti yrityksen alkutaipaleella, niin saat kattavan turvan tulevaisuuden riidoille. 2 Mitoita oikeusturvavakuutus riittäväksi ja huomioi siinä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos mahdollista. 3 Neuvottele asianajajan kanssa oikeusturvan käytöstä ja kustannuksista, joita oikeusturvavakuutus korvaa, niin vältyt yllätyksiltä. tai hidastetaan vastapuolen aineettomiin oikeuksiin kohdistuvaa hyökkäystä. Vakuutusyhtiön tästä vakuutuslajista korvaamat oikeudenkäyntikulut ovat alkuvaiheessa pääsääntöisesti muita vakuutuskorvauksia suuremmat. Oikeusturvavakuutuksen limiitti on valitettavasti jo muutaman vuosikymmenen pysynyt yksityishenkilöillä samana eli aivan riittämättömänä 8500 euron suuruisena. Sama trendi on valitettavasti tarttunut myös yritysten oikeusturvavakuutuksiin, joissa vakuutusmäärä on keskimäärin noin euron luokkaa. Tämä vakuutusmäärä on ymmärrettävästi nykypäivänä aivan liian pieni keskisuuren yrityksen hakiessa oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä ja saadessaan sieltä myöntävän päätöksen. Keskisuuren kotimaan markkinoilla toimivan yrityksen keskimääräisen oikeusturvavakuutuksen tason tulisi olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kansainvälisen keskisuuren yrityksen oikeusturvavakuutuksen design onkin huomattavasti vaativampi asia. Vakuutusmäärän tulee olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Maantieteellisen kattavuuden tulee olla sama kuin yrityksen toiminta-alue, tuotanto tai muu verkosto. Toimipaikat tulee mahdollisesti varmistaa paikallisella oikeusturvalla pääkonttorin globaalin sateenvarjoturvan lisäksi. Mahdollisten holding- ja tytäryhtiöiden sisällyttäminen vakuutusturvan piiriin on myös huomioitava. Rajoitukset Vakuutusmeklarin yksi keskeinen tehtävä on kaiken vakuutusturvan osalta kertoa yritykselle etukäteen, mihin tapauksiin vakuutuksesta ei tule odottaa myönteistä korvauspäätöstä. Näin vältetään yleiset tilanteet, joissa vakuutusturva on hankittu ajatellen tiettyä tarvetta (esimerkiksi osakasriitoja silmällä pitäen start up yrityksessä). Jälkikäteen huomataankin, että juuri nämä ovat rajoitusehtoja. Yleisimpiä rajoitusehtoja ovat esimerkiksi konkurssimenettely, ulosotto, saneeraus, ryhmäkanteet ja aineettomia oikeuksia (IPR) koskevat riidat, joita varten on erikseen olemassa ns. IPR-vakuutus. Vakuutusyhtiöt seuraavat nykyisin tarkasti erilaisia riitoja, niiden syntymekanismeja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Nämä nostavat lähes vuosittain vakuutusturvan kustannuksia yritykselle, mutta lisäävät usein myös rajoituksia. Olemassa olevan oikeusturvavakuutuksen omaavan yrityksenkin kannattaa kerran vuodessa lukea vakuutusyhtiön mahdollisesti kokoama keskeiset muutokset vakuutusturvaan kohta. Tässä luetellaan mahdolliset uudet rajoitukset nykyiseen vakuutusturvaan. Oikeusturvavakuutuksen antama turva ei siten ole sama kuin sen, jonka yritys on viisi vuotta sitten ottanut. Oikeusturvavakuutuksen käyttö Yrityksen oikeusturvavakuutus on mahdollisuus turvautua asianajajaan jossain oikeudellisessa asiassa vakuutusehtojen puitteissa 9

10 ja saada vakuutusyhtiö maksamaan näistä kuluista leijonan osa. Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus nimetä asianajaja, vaikka yleensä tämä on tietenkin yrityksen yleensä käyttämä asianajaja. Koska rajoitusehtojen mukaan oman työn, ajanhukan ja ansionmenetystä ei korvata, tulee riidan olla merkittävä, jotta oikeusturvavakuutuksen käyttö olisi järkevää. Täytyy myös huomioida, että vahinkoilmoituksen teko ei poista yritykseltä tiedonanto- ja selvitysvelvollisuutta, joka voi olla aikaa vievää. Epäselvää lomakorvausta koskeva 1000 :n riita työntekijän kanssa on syytä sopia nopeasti. Samoin muutaman tuhannen euron laskutuskiista asiakkaan kanssa on hyvä sopia ilman turvautumista vakuutusturvaan. Viisinumeroinen erimielisyys on jo sitä luokkaa, että vahinkoilmoituksen täyttämistä kannattaa harkita. Rajoitusehdoissakin usein mainitaan, että vähämerkityksellistä riidasta aiheutuvia kustannuksia ei korvata, joten periaatteelliset pienet erimielisyydet eivät tule korvattaviksi oikeusturvavakuutuksista. Vähämerkityksellinen riita on vakuutusyhtiön mielestä usein euromääräisesti suurempi kuin yritysjohdossa ymmärretään. Oikeusturvavakuutuksen käyttöä rajoittaa käytännössä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulujen rajaaminen korvattavien kustannusten ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen sovittu. Pääsääntönä oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa on edelleen, että hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen osapuolen kustannuksista. Tämä nostaa olennaisesti kynnystä kiistellä asiasta oikeudessa, ellei kyseessä ole esimerkiksi aivan selkeä ja riidaton saatava, jota vastapuoli ei vain maksa. Suurimmassa osassa voimassaolevista oikeusturvavakuutuksista ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksia. Tämä laajennus on tullut yleisemmäksi vasta 2000-luvulla. Vakuutusyhtiöt eivät tarjoa sitä välttämättä muille kuin yritysasiakkaille, joilla vahinkosuhde on hyvä, vakuutusmaksut isohkoja ja vakuutukset keskitetty yhteen yhtiöön. Vahinkoilmoitus Oikeusturvavakuutuksen hakeminen vakuutusyhtiöstä tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa joko asiakkaan, vakuutusmeklarin tai asianajajan toimesta. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä haetaan, tulee olla kyse syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Yleisten ehtojen mukaan riitautettu vaatimus on sellainen, joka on yksilöity ja kiistetty perusteiltaan tai määrältään. Riitautettu vaatimus alkaa yleensä kirjeenvaihdosta tai tapaamisista osapuolten kesken. Aluksi pohditaan eriäviä käsityksiä ja prosessin jatkuessa päädytään kiistämään jotain ja mahdollisesti esittämään hyvinkin tarkkoja määrällisiä vaatimuksia ilman, että tässä vaiheessa uhataan oikeudellisilla toimenpiteillä. Jossain vaiheessa tätä prosessia on aina syytä tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, vaikka tuntuisikin, että asia saadaan sovittua tai riita ei alkuvaiheessa ole suuri. Vakuutusyhtiölle on varattava aikaisessa vaiheessa mahdollisuus arvioida riitautettua vaatimusta ja sen suuruutta sekä antaa yritykselle neuvoja ja ohjeita sovinnollista ratkaisua varten. Liian myöhään tehty vahinkoilmoitus voi myös aiheuttaa sen, että yritys joutuu maksamaan osan ennen vahinkoilmoitusta syntyneistä kuluista itse. Vakuutusehdoissa on myös usein erityinen vuoden vanhentumisaika tälle ilmoitusvelvollisuudelle. Tämä lasketaan siitä, kun yritys sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan. Vaikka vakuutusyhtiön kynnys hylkäävään korvauspäätökseen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta on suuri, ei vahinkoilmoitusta kannata jättää vasta hovioikeuden lainvoimaisen tuomion jälkeen. Lisää rajoituksia Oikeusturvavakuutus korvaa vain välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Rajoitusehdoissa on lisäksi rajattu usein ennen vahinkotapahtumaa tapahtuva vahingon alustava selvittäminen korvauksen ulkopuolelle. Käytännössä asianajajan kanssa konsultoidaan usein ennen kuin omia kantoja riitaisuuden johdosta lyödään lukkoon. Samoin turvaamistoimenpiteet on yleinen rajoitusehto, joka siirtää näistä aiheutuvat kustannukset suoraan yritykselle. Tämän seurauksena yrityksen on mahdollisen riidan alkuvaiheessa pohdittava riidan kohteena olevan asian suoranaisten kustannusten lisäksi vaihtoehtoisia kustannuksia, jotka syntyvät lähitulevaisuudessa tai oikeudenkäynnin aikana. Alkuperäisen riidan euromäärä voi olla liian pieni riidan aiheeksi, vaikka siihen saisikin myönteisen päätöksen oikeusturvavakuutuksesta. Jopa euron riitaisuus, johon yritys saa itselleen myönteisen lainvoimaisen tuomion, saattaa jäädä periaatteelliselle tasolle, ellei saatavan perintä onnistu. Lisäkustannuksiksi tulevat omavastuu oikeusturvavakuutuksesta, oma vaiva ja oikeusturvan ulkopuoliset kulut. Omavastuu ja oikeusasteet Oikeusturvavakuutuksessakin on lähes aina omavastuu, jonka euromäärä on minimissään tuhannen euron luokkaa ja osuus kuluista 15 %. Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen osalta osuus on usein tätä suurempi eli noin 25 %. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kuluja oikeusasteittain ja asianajajan laskut tulevat siten ensin vakuutetun yrityksen maksettavaksi. Alioikeuden käsittely kestää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskimäärin yli vuoden. Tämä aika tulee odottaa, kunnes asianajajan laskua voi tarjota vakuutusyhtiön korvauskäsittelijälle. Vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyaika on lyhyt. Jo kuukauden kuluttua vakuutuksenottaja voi odottaa saavansa korvauspäätöksen ja samalla korvaukset tililleen. Täytyy muistaa, että suurin osa jutuista päättyy myös hovioikeusvaiheeseen. Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa valitusluvan hakemista korkeimpaan oikeuteen, ellei valituslupapäätös ole myönteinen. 10

11 Jaava Myllyniemi OTK, emba, CEO IIZI Firstbrokers Oy IIZI Firstbrokers Oy on Suomen vanhin vakuutusmeklariyritys, joka auditoi, muotoilee, vertailee ja hallinnoi pienten ja keskisuurien koti- ja ulkomaisten yritysten riskejä. Jaava Myllyniemi on Suomen ensimmäinen vakuutusmeklari, joka on palvellut yli 2000 yritystä uransa aikana ja muotoillut yritysten riskienhallintaa jo lähes 30 vuotta. twitter.com/insurancefin linkedin.com/company/ iizi-firstbrokers-oy insurancefinland.fi 11

12 SUKUPOLVEN- VAIHDOS haaste ja mahdollisuus 12

13 Yrityksen siirtäminen sukupolvelta toiselle on myös henkinen prosessi. Luopuminen on harvoin helppoa ja epätietoisuus asiaan liittyvistä käytännön mahdollisuuksista ja rajoitteista voi nostaa kynnystä prosessin alulle laittamiseen. Huolellisella suunnittelulla ja oikeita yhteistyökumppaneita hyödyntäen toimivimmat ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä ja lähtötilanteessa haasteellisiksi koetut järjestelyt läpivietävissä. Tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel eli tehdä päätös suunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusta toteutukseen Yritystoiminnasta luopuminen ja sen uudelle sukupolvelle siirtäminen on paitsi toteutuksensa puolesta, mutta usein myös henkisesti, vaativa ja aikaa vievä projekti. Etenkin vallitsevassa suhdannetilanteessa yrittäjää huolestuttaa se, minkälaista perintöä toiminnan jatkajalle ollaan jättämässä. Tämä viivästyttää usein prosessin alulle saamista. Aloittamisen lykkääminen voi kuitenkin olla lyhytnäköistä. Valmistautuminen yritystoiminnasta luopumiseen kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Suunnittelu alkaa tavoitteiden ja käytettävissä olevien toteutusvaihtoehtojen kartoittamisella. Tyypillisesti pohdittavaksi tulee mm. kysymykset siitä, minkälaisen toimeentulon luopuva yrittäjä jatkossa tarvitsee ja miten tämä voidaan järjestää, minkälaisia kustannuksia toiminnan vastaanottamisesta aiheutuu luovutuksen saajalle ja miten rahoitustarve pystytään kattamaan? Lisäksi on päätettävä haetaanko verotuksellisesti edullisinta mallia vai ovatko verohyödyt toissijaisia suhteessa muihin toteutuksen reunaehtoihin? Lopullisessa suunnitelmassa sovitetaan yhteen osapuolten tavoitteet sekä sukupolvenvaihdoksen kohteena olevasta yrityksestä seuraavat mahdollisuudet ja rajoitteet. Joskus eri osapuolten intressit pystytään sovittamaan yhteen hyvinkin kattavasti, toisinaan taas joudutaan tekemään pidemmälle meneviä kompromisseja. Pääsääntöisesti molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä. Vetoapua verottajalta Vaikka verotus on ollut viime aikoina muutoksessa, tarjoaa se edelleen käyttökelpoisia välineitä myös sukupolvenvaihdostilanteisiin. Luovuttajan näkökulmasta sukupolvenvaihdos voidaan eräin edellytyksin toteuttaa jopa kokonaan ilman luovutusvoittoveroja. Ero ja hyödyt esim. tavanomaiseen yrityskauppatilanteeseen ovat siten merkittävät. Luovutuksensaaja voi puolestaan hyötyä verosäännöksistä, jotka mahdollistavat kaupankohteen aliarvostamisen ja siten rahoitustarpeen vähentämisen ilman lahjaveroseuraamuksia. Huojennusmahdollisuudet helpottavat useissa tapauksissa järjestelyn toteuttamista. Niiden käyttöön liittyy kuitenkin myös rajoituksia, jotka tulee huomioida ja joiden merkitys tulee tiedostaa. Sukupolvenvaihdoksen käytännön toteutuksessa tukeudutaan usein erilaisiin yhtiöoikeudellisiin järjestelyihin, joihin liittyy omat verotukselliset erityispiirteensä. Myös nämä voivat olla apuna, mutta myös rajoitteena, järjestelyä suunniteltaessa. Sukupolvenvaihdos: Esimerkki elävästä elämästä»» Sukupolvenvaihdoksen kohteena oli yritys X»» isä A omisti lähtötilanteessa 80 %, lapset B ja C 10 % kumpikin»» yhtiön koko osakekannan arvo oli noin ja isän omistusosuuden arvo euroa»» taseessa oli arvoinen kiinteistö (jäännösarvo verotuksessa noin ) Järjestelyä suunniteltaessa keskeinen ongelma oli se, että yhtiö oli varsin arvokas suhteessa lasten omarahoitusmahdollisuuksiin ja lainanottohalukkuuteen. Pienestä yrittäjäeläkkeestä johtuen isän toimeentulo tuli turvata myös järjestelyn jälkeen eli ratkaisua ei voitu hakea esim. kauppahintaa alentamalla. Useiden eri vaihtoehtojen sekä niihin liittyvien hyötyjen ja haittojen punnitsemisen jälkeen järjestely päädyttiin lopulta toteuttamaan kaksivaiheisesti yhtiön omistamaa kiinteistöä apuna käyttäen. Ensivaiheessa yhtiö hankki suurimman (55 %) osan isän osakkeista. Yhtiölle hankittava omistusosuus määritettiin 13

14 kiinteistön arvoa ( euroa) vastaavaksi ja hankintahinta maksettiin luovuttamalla kiinteistö isälle. Loput Isän osakkeista (45 %) myytiin verottajan hyväksymään euron hintaan alihintaisella kaupalla lapsille. Käytännössä isä sai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahana euroa sekä euron arvoisen kiinteistön. Luovutusvoitto- ja varainsiirtoja tuli maksettavaksi yhteensä noin euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että osakkeet ulkopuoliselle myytäessä luovutusvoittovero olisi ollut noin euroa. Jatkossa isä saa kiinteistöstä pääomatulona verotettavaa säännöllistä vuokratuloa yrittäjäeläkkeensä lisäksi. Vuokraksi sovittiin euroa kuukaudessa, josta laskettiin jääväksi nettona käteen noin euroa. Yhtiön maksettavaksi tuli luovutusvoittoja varainsiirtoveroja yhteensä noin euroa. Yhtiön isälle toimitiloista maksama vuokra on jatkossa yhtiön vähennyskelpoinen kulu. Koska yhtiölle hankitut osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa, eikä niille jaeta osinkoa, saivat pojat isältään ostamiensa osakkeiden myötä käytännössä täyden määräysvallan ja osinko-oikeuden yhtiössä. Lähtötilanteessa noin arvoiseksi määritetystä omistusosuudesta maksettiin lopulta yhteensä euroa eli molemmat lapset maksoivat euroa. Varainsiirtoveroa osakkeiden hankinnasta meni molemmilta noin 870 euroa. Lahjaveroseuraamuksia ei syntynyt. Ei vain isältä pojalle Edellä kuvattu isän ja poikien välillä toteutettu järjestely on tyyppiesimerkki sukupolvenvaihdoksen ideaalitilanteesta. Vaikka sukupolvenvaihdos mielletään usein nimenomaan perhepiirissä tapahtuvaksi järjestelyksi, ei tähän tule kuitenkaan takertua liiaksi toiminnan jatkajaa harkittaessa. Kaikki toiminnan siirtämiseen liittyvät verotukselliset mahdollisuudet eivät esty, vaikka sukulaisuussuhdetta järjestelyn osapuolten välillä ei olisikaan. Ellei jatkajaa toiminnalle löydy perhepiiristä, voi tällainen olla löydettävissä esimerkiksi yrityksen henkilöstön keskuudesta. Valitettavan usein tämä vaihtoehto jää kuitenkin selvittämättä. Sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yritys voidaan mieltää niin kalliiksi, ettei vaihtoehtoa pidetä sen enempää henkilöstön kuin yrittäjän itsensäkään näkökulmasta toteuttamiskelpoisena. Tätä vaihtoehtoa ei välttämättä edes selvitetä, jolloin seurauksena voi puolin ja toisin olla yksi hukattu mahdollisuus. Yrityksen toiminnalle voidaan hakea jatkajaa myös kartoittamalla toiminnasta kiinnostuneita ulkopuolisia tahoja. Usein vaihtoehtoja on, kun niille vain ollaan avoinna ja niitä osataan hakea. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat yhteistyökumppanit, kilpailijat sekä yrittämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt. Myös tässä vaihtoehtojen selvittämisessä yrityksen ulkopuolelta tuleva sukupolvenvaihdoksiin perehtynyt asiantuntija voi olla tärkeässä roolissa ovien avaajana. Mitä jos jatkajaa ei löydy? Suurten ikäluokkien eläköityessä yrittäjäkunnassa kasvaa myös sellaisten yritysten määrä, joissa toiminnan siirtäminen eteenpäin ajankohtaistuu. Muutosvaiheessa olevien yritysten suuresta määrästä johtuen sinänsä valitettava tosiasia on, että kaikkien yritysten toiminnalle ei löydy jatkajaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suunnittelumahdollisuuksia olisi. Toiminnan suunniteltu ja hallittu alas ajaminen on usein niin henkisesti kuin taloudellisestikin parempi vaihtoehto kuin se, että toiminnan annetaan jatkajan puuttuessa vähitellen hiipua. Viimeksi mainitussa tapauksessa yrittäjä on enemmän tai vähemmän sidottu yritykseensä ja ansaitulle eläkkeelle pääsy siirtyy. Yritykseen kertynyt varallisuus voi sitoutua ja huveta toiminnan väkinäiseen käynnissä pitämiseen. Pahimmassa tapauksessa jälkipolvien hoidettavaksi jää yritys, jonka haltuunotto on vaikeaa ja toiminnan uudelleen käynnistäminen jopa mahdotonta. Yhteenvetona voidaan todeta, että riippumatta siitä mitä lopulta tehdään, tulee liikkeelle lähteä hyvissä ajoin ja asiantuntija-apuun tukeutuen. Asianajotoimisto Heikkilä & Co on yrittäjän luotettava ja kokenut kumppani myös erilaisissa toiminnan järjestelyyn liittyvissä kysymyksissä. Oikeiden yhteistyötahojen avulla sukupolvenvaihdoksen haasteiden joukosta on löydettävissä myös mielekästä aktiiviyrittäjyyden jälkeistä aikaa ja uusien sukupolvien yrittäjyyttä palvelevia mahdollisuuksia. Toiminnan alas ajamista silmällä pitäen selvitettävinä vaihtoehtoina tulee kyseeseen mm. yhtiön purkaminen taikka pelkän liiketoiminnan tai sen osan myyminen. Lähdettäessä kartoittamaan myös näitä vaihtoehtoja omaehtoisesti ja riittävän ajoissa, yrittäjällä on mahdollisuus pyrkiä paremmin vaikuttamaan yritystoiminnan lopettamisen jälkeiseen toimeentuloonsa. Samalla pystytään huomioimaan verotuksen ja perinnönsuunnittelun näkökulmat mahdollisimman hyvin. JASKA IKÄHEIMONEN Jaska Ikäheimonen toimii asianajajana Heikkilä & Co:ssa. Hän on perehtynyt mm. työ- ja yhtiöoikeuteen, sukupolvenvaihdoksiin sekä riita-asioihin. 14

15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä Asianajotoimeksiannon hoitaminen sisältää usein työtehtäviä, joissa toimeksiannosta vastaavan asianajajan on tarkoituksenmukaista käyttää apunaan nuorempaa lakimiestä. Toimistossamme työskentelee tällä hetkellä kolme nuorempaa lakimiestä, jotka ovat siirtyneet Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n palvelukseen jo ennen valmistumistaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta tai pian valmistumisensa jälkeen. Lisäksi toimistossamme työskentelee yksi valmistumisvaiheessa oleva oikeusnotaari. Toimeksiantoihimme sisältyy usein asiakirjojen luonnostelua ja laatimista, tiedonhakua ja yhteydenpitoa päämiehiin, tuomioistuimiin sekä viranomaisiin. Työparina toimiminen harjaannuttaa nuorempaa juristia siten myös omien toimeksiantojen hoitamiseen. Pääasiallinen vastuu toimeksiannon hoitamisesta ja toimeksiantoon liittyvästä päätöksenteosta on aina toimeksiannon vastuujuristilla. Nuoremman lakimiehen tehtävänä on enemmänkin toimia siten, että vastuujuristi (asianajaja) pystyy toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sekä keskittymään tiettyihin asioihin toimeksiannon hoitamisessa. Tuomioistuimessa esiintyminen kuuluu yleensä asianajajan tehtäviin. Jokainen nuorempi lakimies toimistossamme avustaa lähtökohtaisesti kaikkia vastuujuristeja erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa. Tällöin myös nuoremmat lakimiehet saavat laajempaa käsitystä asianajotoimeksiantojen hoitamisesta sekä eri vastuujuristien työtavoista. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapita-asioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. Nuorille lakimiehille edellä kuvattu toimintatapa antaa paljon arvokasta käytännön oppia ja kokemusta, jota yliopisto-opintojen kautta ei ole mahdollista saada. He seuraavat usein vastuujuristeja myös tuomioistuinten istuntoihin, jotta oikeussalikäyttäytyminen tulisi tutuksi. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapitaasioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. 15

16 Kuka sinun omaisuutesi perii? Lakimääräiset perilliset Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan perintöoikeudellisten sääntöjen mukaan hänen oikeudenomistajiensa kesken. Perintökaaren mukaan ensisijaisia perillisiä ovat lapset ja heidän mahdolliset jälkeläisensä. Jos henkilöltä ei jäänyt lapsia tai lapsenlapsia ja henkilö oli kuollessaan naimisissa, perii hänet aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Mikäli henkilöllä ei ollut puolisoa tai puoliso ei ole enää elossa, vanhemmat perivät hänet. Jos vanhemmat tai toinen heistä on kuollut, henkilön perivät hänen sisaruksensa tai näiden jälkeläiset. Mikäli kukaan edellä mainituista sukulaisista ei ole elossa, henkilön perivät hänen isovanhempansa ja heidän jälkeensä isovanhempien lapset. Sedät, tädit ja enot ovat siten kaukaisimmat lakimääräisesti perintöön oikeutetut sukulaiset. Serkuilla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Jos henkilöllä ei ole elossa olevia lakimääräisiä perillisiä, omaisuus menee valtiolle, ellei perittävä ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentilla voit vaikuttaa siihen kuka omaisuutesi perii Testamentti on tekijänsä yksipuolinen tahdonilmaisu, jolla testamentintekijä määrää omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Testamentti on ainoa keino, jolla henkilö voi vaikuttaa siihen, kenelle hänen omaisuutensa hänen kuolemansa jälkeen menee. Henkilö voi määrätä testamentilla koko omaisuudestaan tai vain osasta omaisuuttaan. Testamentilla voidaan määrätä myös testamentinsaajan määräämisvallan laajuudesta. Toisin sanoen testamentilla voidaan antaa täysi omistusoikeus, rajoitettu omistusoikeus, hallinta- ja käyttöoikeus tai tuotto-oikeus omaisuuteen. Testamentti itsessään on määrämuotoinen asiakirja, jolle on asetettu perintökaaressa ehdottomia muotomääräyksiä, joita on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Muotomääräysten lisäksi on otettava huomioon, että testamentintekijän määräämisvaltaa on rajoitettu siten, ettei henkilö voi määrätä omaisuudesta muiden tahojen etuja loukaten. Testamentin täytäntöönpanoon vaikuttavatkin muun muassa aviovarallisuussäännökset, perinnönjättäjän velkojien oikeudet ja rintaperillisen lakiosaoikeus. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että testamentin laatimisessa hyödynnetään asiantuntijaa. Päteväkin testamentti voi menettää merkityksensä kokonaan tai osaksi. Voi käydä esimerkiksi siten, että testamentissa yksilöityä omaisuutta ei ole enää jäljellä testamentintekijän kuollessa. Koska kukaan ei voi ennakolta tietää, mitä huominen tuo tullessaan, olisi suotavaa, että jo laadittua testamenttia päivitetään säännöllisesti vastaamaan tekijänsä viimeisintä tahtoa. Testamentilla verohyötyä ja turvaa läheisellesi Testamentti vaikuttaa aina perintöverotukseen. Järkevästi suunnitellulla testamentilla voidaan saavuttaa merkittäviä verohyötyjä. Hyötyjä voidaan saada aikaan esimerkiksi määräämällä omaisuutta lapsenlapsille alle euron suuruisina osuuksina, jolloin lastenlasten ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa. Määräämällä omaisuutta suoraan lapsenlapsille vältetään myös kaksinkertainen perintöverotus. Toinen esimerkki verohyödyistä on käyttöja hallintaoikeuden antaminen testamentinsaajalle. Esimerkiksi leskelle voidaan antaa elinikäinen käyttö- ja hallintaoikeus koko ensiksi kuolleen puolison varallisuuteen tai osaan siitä. Leskelle annettu käyttö- ja hallintaoikeus ei ole perintöveron alaista omaisuutta, joten leski ei maksa siitä perintöveroa. Toisaalta taas käyttö- ja hallintaoikeuden arvo pienentää perillisten perintöosuuden arvoa ja siten heidän maksettavaksi määrättävää perintöveroa. Lisäksi käyttö- ja hallintaoikeudella voidaan turvata lesken asema puolison kuoltua ja antaa leskelle oikeus omaisuuden tuottoon. Kuten jo edellä todettiin, elämän kehityskulkua ei kukaan pysty ennustamaan. Testamentilla voidaan kuitenkin varautua tulevaan myös muulla tavoin kuin määräämällä suoraan omaisuuden jaosta. Esimerkkinä tästä on määräys, jonka mukaan perillisten aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen, sen tuottoon tai sijaan tulleeseen omaisuuteen. Tällaisella määräyksellä voidaan varautua perillisten avioliiton kariutumiseen ja varmistaa, että peritty omaisuus säilyy omassa suvussa. Avio-oikeuden poistava määräys on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun testamentintekijällä on lomapaikka, jonka säilyminen suvussa halutaan turvata. 16

17 Esimerkki testamentin hyödyistä A ja B ovat avioliitossa ja heillä on kaksi lasta. He ovat tehneet keskinäisen hallinta- ja käyttöoikeustestamentin, jonka mukaan toisen kuoltua leski saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen. A ja B omistavat kaiken omaisuuden yhdessä. A kuolee äkillisesti. Heidän omaisuutensa arvoksi perintöverotuksessa vahvistetaan euroa. B saa omistusoikeutensa ja avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden netto-omaisuudesta eli euroa. Toiseen puolikkaaseen B saa testamentin nojalla käyttö- ja hallintaoikeuden. B on 58-vuotias, minkä perusteella hänen käyttö- ja hallintaoikeutensa arvoksi vahvistetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti (10 x 5 % x euroa eli) euroa. B ei maksa saamastaan hallintaoikeudesta perintöveroa lainkaan. Lapset saavat A:n omaisuuteen omistusoikeuden. Lesken saama hallintaoikeus vähentää lasten perintöosuuden arvoa. Hallintaoikeuden vähennyksen jälkeen kumpikin lapsi maksaa saamastaan omaisuudesta perintöveroa vain euroa. Mikäli puolisoilla ei olisi ollut käyttö- ja hallintaoikeustestamenttia, kumpikin lapsi olisi maksanut perintöveroa euroa. Perintöveroja säästettiin siten yhteensä euroa. Lisäksi lesken toimeentulo turvattiin antamalla hänelle käyttö- ja hallintaoikeus, joka oikeutti hänet saamaan omaisuuden tuoton. Tuomas Koivuniemen toimenkuvaan kuuluu asianajajien avustaminen mm. riita-asioissa. TUOMAS KOIVUNIEMI 17

18 WinCapita-asioiden käsittely Vantaan käräjäoikeudessa saatu päätökseen Tausta Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n edustamasta, lähes 300 kantajasta osa oli halukas jatkamaan asiansa käsittelyä riita-asiana Vantaan käräjäoikeudessa. Vastaajana olivat törkeään petokseen ja rahankeräysrikokseen syyllistynyt Hannu Kailajärvi sekä avunannosta törkeään petokseen ja avunannosta rahankeräysrikokseen tuomittu Tiina Wartti. Päämiestemme vahingonkorvauskanteiden käsittelyä jatkettiin kuluvan kevään aikana. Käräjäoikeus antoi tuomiot päämiestemme riita-asioissa Muiden päämiestemme osalta Vantaan käräjäoikeus oli vahvistanut jo aiemmin Kailajärven kanssa solmitun sovintosopimuksen. Sekä asiansa riidelleiden että asiansa sopineiden päämiestemme osalta asiat tullaan vielä saattamaan Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäväksi. Oikeusrekisterikeskus voi hakemuksesta päättää, että heille suoritetaan korvausta rikoslain nojalla valtiolle rikoshyötynä tuomituista varoista. Vantaan käräjäoikeuden antamista WinCapita-tuomioista Käräjäoikeus hyväksyi lähes kaikkien päämiestemme vahingonkorvausvaatimukset täysimääräisesti siltä osin kuin korvausta oli vaadittu Hannu Kailajärveltä. Tiina Wartti velvoitettiin osallistumaan korvausten maksamiseen 1/25 osuudella kantajien klubin tilille sijoittamista varoista lukuun ottamatta varoja, jotka olivat jääneet ns. sponsoreiden haltuun. Käräjäoikeuden ratkaisut olivat siten päämiehillemme myönteisiä. WinCapita-sijoitusklubia ylläpitänyt Kailajärvi oli käräjäoikeuden mukaan rikollisesti erehdyttämällä saanut kantajien rahat määräysvaltaansa. Kailajärvi velvoitettiin siten korvaamaan kantajille aiheutuneet vahingot. Käräjäoikeus katsoi, että lisenssit ja muut arvo-osuudet tai osakkeet sekä klubin nettisivusto olivat olleet osa erehdyttämisjärjestelmää eikä niillä ollut vastikearvoa kantajille. Koska Kailajärvi oli aktiivisesti tiedottamalla kumonnut syksyllä 2007 esitetyt pyramidiepäilyt ja edelleen jatkanut erehdyttämistä, oli hän käräjäoikeuden mukaan vastuussa myös tämän jälkeen tehtyjen rahasiirtojen korvaamisesta kantajille. Kailajärven katsottiin olevan vastuussa myös sellaisista vahingoista, jotka olivat aiheutuneet kantajille tekemällä ns. klubin sisäisiä saldosiirtoja jäsenten välillä. Tämäkin järjestelmä oli Kailajärven luoma ja sitä oli käräjäoikeuden mukaan käytetty Kailajärven tiedossa olevalla tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että kantajat olivat myös näillä klubin sisäisillä saldosiirroilla siirtyneiden va- 18

19 rojen osalta oikeutettuja kohdistamaan vaatimuksensa suoraan Kailajärveen yrittämättä ensin periä näitä varoja sponsoreilta. Wartin osalta käräjäoikeus katsoi, että hänen kantajille aiheutunutta vahinkoa edistänyt toimintansa oli ollut vain ajoittaista eikä se ollut suoraan kohdistettavissa päämiehiimme. Wartin vastuu kantajille aiheutuneista vahingoista ei siten voinut käräjäoikeuden mukaan olla täysimääräistä. Asiassa oli siksi käräjäoikeuden mukaan vahingonkorvauslaissa tarkoitetut kohtuusperusteiset syyt alentaa Wartin korvausvelvollisuutta. Wartti velvoitettiin korvaamaan kantajille hänen osallisuuteensa nähden käräjäoikeuden kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi katsoma määrä aiheutuneista vahingoista. Toimistomme rooli prosessin aikana Asianajotoimisto Heikkilä & Co on hoitanut määrällisesti eniten Hannu Kailajärveä ja Tiina Warttia vastaan nostettuja vahingonkorvauskanteita ja edustanut siten suurinta kantajaryhmää Vantaan käräjäoikeudessa heitä vastaan. Toimistomme hoidettavaksi annettavien juttujen määrä on kasvanut vaiheittain ja WinCapita-asioiden hoito työllistää toimistoamme edelleen runsaasti. Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Hienossa alkuperäiskunnossa oleva tummansininen, kaksiovinen Cadillac Coupe 2D Hardtop 1956 Auto on ostettu omaan käyttöön Californiasta vuonna 2010, museokatsastettu Suomessa erityisen hyvin säilyneeksi kiitellen vuonna Varusteina on mm. ilmastointi, ohjaus- ja jarrutehostin sekä tietysti hienosti toimiva 365 cid V-8 automaatilla. Ei osapuutteita eikä ruostetta. Mittarilukema USA:sta ostettaessa oli mailia (joka California-myyjän mukaan piti myös paikkansa), nyt mailia Hinta euroa. CARITA HULMA Tiedustelut / Timo Heikkilä (puh , 19

20 Korkeimman oikeuden ratkaisuja: KKO:2014:21 Vakuutussopimus - Vakuutuskorvaus - Vilpillinen menettely Diaarinumero: S2011/460 Antopäivä: Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden mukaan oli ollut alle euroa. Yhtiö oli tästä tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Ottaen huomioon yhtiön vilpillisellä menettelyllä tavoitteleman erittäin huomattavan taloudellisen hyödyn ja muut asiaan liittyvät olosuhteet Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan. VakSopL 72 KKO:2013:88 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Diaarinumero: S2011/654 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 2615 Yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 :ssä tarkoitettuna kriittisenä aikana ostanut tuotteita useassa erässä ja maksanut ne tavarantoimittajan pankkitilille tuotteiden toimituspäivänä tai muutamaa päivää myöhemmin. Suoritusten katsottiin olevan sellaisia käteiskauppaan rinnastettavia maksuja, jotka eivät olleet vahingoittaneet yhtiön muita velkojia. Maksut eivät olleet peräytettävissä yhtiön konkurssipesään. TakSL 10 Työtuomioistuimen ratkaisuja: TT: Irtisanomissuoja - Luvaton poissaolo - Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Diaarinumero: R 122/13 Antopäivä: Työnantaja oli pitänyt työntekijän työsuhdetta purkautuneena, koska tämä oli ollut vuosilomansa jälkeen poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Kanteen mukaan työntekijä ei voinut palata vuosilomaltaan töihin, koska hän oli sairastunut. Työntekijä oli toimittanut työnantajalle lääkärintodistuksia, jotka kattoivat poissaolon vasta noin kaksi viikkoa vuosiloman päättymisestä lukien. Tätä edeltävän poissaolon syystä ei ollut esitetty lääkärintodistuksia eikä muutakaan selvitystä kuin työntekijän pojan kertomus. Koska työntekijällä ei ollut pätevää syytä olla poissa työstä heti vuosilomansa päätyttyä, työnantaja oli saanut käsitellä hänen työsopimustaan purkautuneena vuosiloman päättymisestä lukien. TT: Työaika - Työehtosopimuksen rikkominen - Työehtosopimuksen tulkinta - Työvuorolista - Valvontavelvollisuus Diaarinumero: R 35/13 Antopäivä: Työnantaja ei saanut ilman työntekijän suostumusta muuttaa työntekijän työvuoroluettelon mukaista työvuoroa sitä pidentämällä sen jälkeen, kun työvuoro oli alkanut tai työntekijä oli saapunut kyseiseen työvuoroon. Markkinaoikeuden ratkaisuja: MAO:193/14 Kuluttaja-asiamies > Elisa Oyj - kohtuuton sopimusehto Diaarinumero: 278/13/M2 Antopäivä: Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä puhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen maksu. Markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskun toimittamisesta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu laskua kohti. Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun euron sakon uhalla. Muilta osin kuluttaja-asiamiehen hakemus hylätään. 20

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot