Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014"

Transkriptio

1 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen Kuka sinun omaisuutesi perii? Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen

2 Pääkirjoitus Vuosikalenteri alkaa kääntyä kesää kohti ja ansaitut lomat lähestyvät. Vuosi 2013 oli toimistomme historian vilkkain kaikilla mittareilla. Tekemistä oli joka lähtöön; riita-asioita, perintää, sopimusasioita, konkursseja, yritysjärjestelyjä, perinnönjakoa, verosuunnittelua.. Hyvällä asenteella töitä tehden kaikki asiat saatiin hoidettua laadukkaasti. Tästä osoituksena saimme asiakkailta yhä uusia juttuja. Joku voisi sanoa, että tämä on ammatinvalintakysymys. Niin se onkin. Tällekään alalle eivät kaikki sovi. Vaatii monenlaisia ominaisuuksia, jotta asianajohommissa viihtyy ja pärjää, mutta yksi tärkeimmistä on varmasti juuri joustavuus. Sen vastapainona tämä työ tarjoaa paljon hienoja asioita kuten itsenäisyys, vastuullisuus ja loputon mahdollisuus kehittyä. Yksi merkittävä muutos on mielestäni tapahtunut sen yli 20 vuoden aikana, jonka olen alalla toiminut. Tarkoitan tällä sitä, että nykyisin toimimme aiempaa selvemmin tiiminä. Joko niin, että samaa juttua tai samaa asiakasta hoitaa useampi meistä. Yhä useammin mietimme työkaverin kanssa tai porukalla parasta ratkaisua johonkin kimuranttiin asiaan. Aiemmin tämä ala oli enemmän yksinäisen asiantuntijan puurtamista, nykyisin yhä enemmän tiimityöhön perustuvaa palvelua. Koitamme jatkossa panostaa yhä enemmän tähän palveluosastoon muun muassa niin, että asiakaskyselyssäkin esille tullut yhteydenpidon ja tiedottamisen tarve tulee tyydytettyä. Yrittäjäterveisin, Timo Heikkilä päätoimittaja ASIANAJOTOIMISTO Heikkilä & Co:n sidosryhmälehti H-Hetki Päätoimittaja: Timo Heikkilä Julkaisija: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy Ulkoasu: Mainostoimisto IPAmark Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Kotisivut: Turun toimisto: Linnankatu 11 b, Turku Puh , Fax Helsingin toimisto: Bulevardi 7, Helsinki Puh

3 Tässä lehdessä 4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen 15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä 6 Osakeyhtiön purkaminen verosuunnittelua hyödyntäen 16 Kuka sinun omaisuutesi perii? 8 Yrityksen oikeusturvavakuutus on välttämätön osa yrityksen riskienhallintaa 18 Ajankohtaista / Myydään 12 Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus 22 Liedon Säästöpankki on panostanut yritysrahoitukseen Logomme ilme uudistuu ASIANAJOTOIMISTO Osana uudistusta sähköpostiosoitteemme loppuosa muuttuu. Jatkossa osoitteemme ovat muotoa Samalla myös kotisivumme muuttaa osoitteeseen Toistaiseksi myös vanhat osoitteemme toimivat rinnakkain näiden uusien kanssa. 3

4 Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Virhe urakoitsijan suorituksessa Kesken rakennusurakkaa saattaa käydä niin, ettei tilaaja syystä tai toisesta ole tyytyväinen urakoitsijan suoritukseen. Tyypillisempää kuitenkin on, että urakoitsijan tekemät virheet ilmenevät vasta jonkin ajan kuluttua siitä, kun urakka on jo luovutettu tilaajalle. Esimerkiksi teollisuuskiinteistön kattoremontin jälkeen voi käydä ilmi, että katto ei pidä vettä tai remontin aikainen suojaus säätä vastaan on ollut puutteellista ja tästä on aiheutunut rakenteiden kastuminen. Kesken urakan havaittu virhe urakoitsijan suorituksessa saattaa johtaa siihen, että tilaaja haluaisi vaihtaa urakoitsijaa ja vaatia urakoitsijalta korvausta suoritusvirheistä aiheutuneista vahingoista. Virhe saattaa olla laadultaan sellainen, että tilaaja päätyy itse korjauttamaan havaitsemansa virheen ja haluaa purkaa urakkasopimuksen syntyneen epäluottamuksen johdosta. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin muistettava, että pelkkä luottamuspula urakoitsijan ja tilaajan välillä harvoin oikeuttaa sopimuksen purkuun. Ennen virheen oma-aloitteista korjaamista tai sopimuksen purkua tilaajan tulee ottaa huomioon, että urakoitsijalla on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus tekemänsä virheen korjaamiseen. Vaikka työn tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista urakoitsijalta tai siihen edes suostuisi, urakoitsijalla on lähtökohtaisesti aina oikeus korjata virhe. Tilaaja saattaa menettää oikeuden vedota virheisiin, mikäli urakoitsijalle ei anneta mahdollisuutta ottaa kantaa tilaajan havaitsemiin virheisiin ja mahdollisiin vaatimuksiin ennen kuin tilaaja ryhtyy itse toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Sääntelyn tarkoituksena on antaa urakoitsijalle mahdollisuus torjua sellaiset tilaajan vaatimukset, jotka saattaisivat urakoitsijan kannalta olla ankarampia kuin virheen korjaaminen. Urakoitsijalla on oikeus korjata tekemänsä virheet siten, ettei hänelle muodostu virheen korjaamisesta muita tai suurempia kustannuksia kuin silloin, jos hän tekisi korjaustyön itse. Tilaajan tulee tehdä virheilmoitus urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Virheilmoitus eli reklamaatio voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Mahdollisten riitaisuuksien varalta reklamaatio on kuitenkin aina suositeltavaa tehdä myöhemmin todistettavissa olevalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse. Mikäli tilaaja laiminlyö oikea-aikaisen virheilmoituksen, hän menettää oikeutensa vedota urakoitsijan suorituksessa olleisiin virheisiin. Oikeudenmenetys tapahtuu myös, vaikka tilaajana olisi kuluttaja. Esimerkiksi omakotitalon rakennuttanut yksityishenkilö ei voi heti virheen havaittuaan ryhtyä urakoitsijan suostumuksetta korjaustoimenpiteisiin ja vasta myöhemmin vaatia urakoitsijalta esimerkiksi hinnanalennusta tai vahingonkorvausta virheen perusteella. Virhe asunto- tai kiinteistökaupan kohteessa Myös asunnon ja kiinteistön kaupassa myyjälle tulee tehdä virheilmoitus ennen mahdollisiin korjaustöihin ryhtymistä, jottei ostaja menettäisi oikeuttaan vedota virheisiin. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-aikainen täyttäminen on tärkeää myyjän oikeussuojan kannalta. Lisäksi ajan kuluminen vaikeuttaa virheiden ja vastuukysymysten selvittelyä sekä todisteiden hankkimista mahdollista tuomioistuinprosessia varten. 4

5 Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2008:8 ostaja purki kiinteistöllä olleen rakennuksen ja ilmoitti sen jälkeen rakenteissa havaituista virheistä myyjälle. Reklamaatio oli tehty vasta, kun uusi talopaketti oli jo pystytysvaiheessa. Korkein oikeus katsoi, että ostaja oli laiminlyönyt oikea-aikaisen virheilmoituksen ja näin menettänyt oikeutensa vedota kaupan kohteen virheisiin. JANNE RÖYTIÖ Kirjoittaja toimii asianajajana ja osakkaana Asianajotoimisto Heikkilä & Co:ssa 5

6 Osakeyhtiön verosuunnittel Muutokset yritystoiminnassa Yrityksen liiketoiminta saattaa esimerkiksi heikentyneen markkinatilanteen taikka pienyrittäjän eläköitymisen vuoksi päätyä tilanteeseen, jossa osakeyhtiö on tarkoituksenmukaisinta lopettaa. Mikäli kyseessä ei ole yhtiön purkautuminen sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta, yhtiö lopetetaan eli yhtiö purkautuu tavanomaisesti vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu. Yhtiön selvitystila voi johtaa konkurssiin siinä tapauksessa, että yhtiötä purettaessa yhtiöllä on enemmän velkoja kuin varoja. Osakeyhtiön myyminen saattaa olla käyttökelpoinen vaihtoehto yhtiön purkamiselle silloin, kun sekä liiketoiminnalle että osakeyhtiölle on olemassa ostaja. Aina tällaista ostajaa ei kuitenkaan löydy. On myös mahdollista, ettei yrittäjä ole edes halukas myymään yhtiötään. Osakeyhtiö voidaan lopettaa myös sulautumisen kautta. Ennen selvitystilan aloittamista kannattaakin kartoittaa kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot yhtiön purkamiseksi. Selvitystilamenettely Osakeyhtiötä ei voida lopettaa pelkällä kaupparekisteriin tehtävällä ilmoituksella, vaan menettely on monivaiheinen. Osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilan aloittamisesta ja selvitysmiehen tai selvitysmiesten valinnasta. Selvitysmies tai selvitysmiehet tulevat yhtiön hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Tämän vuoksi selvitysmieheen sovelletaan hallituksen jäsenen kelpoisuusehtoja. Selvitysmiehenä voi toimia esimerkiksi asianajaja, toisinaan myös yhtiön tilaan ja osakeyhtiölainsäädäntöön hyvin perehtynyt hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja. Selvitysmiehen tulee hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta julkinen haaste yhtiön velkojille siinäkin tapauksessa, ettei yhtiöllä olisi yhtään tunnettua velkojaa. Selvitystilan aikana tulee laatia yhtiön viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Verohyötyä vai verorasitusta? Yhtiön purkaminen tulee toteuttaa hallitusti, koska yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta saattaa huonosti suunniteltuna olla osakkaille verotuksellisesti raskas toimenpide. Verosuunnittelun merkitys korostuu silloin, kun yhtiöllä ei ole velkoja ja osakkaille jako-osuutena jaettavaa omaisuutta on paljon. Silloin, kun purkujärjestelystä syntyy jako-osan saavalle osakkaalle verotuksessa vähennyskelpoinen purkutappio, saattaa purkaminen olla verotuksellisesti järkevää. Myös osinkoa jakamalla voidaan joissain tilanteissa pienentää verorasitusta, joka osakkaiden saamaan jako-osuuteen muuten kohdistuisi. Osakeyhtiön purkautuminen saattaa aiheuttaa veroseuraamuksia sekä osakkaille että yhtiölle. Selvitystilamenettelyn aikana tai sen päätyttyä osakkaille tuleva jako-osuus voidaan jakaa joko rahana tai muuna omaisuutena. Osakkaiden katsotaan verotuksellisesti vaihtavan omistamansa osakkeet jako-osuutena saamaansa purkautuvan yhtiön omaisuuteen. Tämän vuoksi osakkaan verotuksessa sovelletaan siis luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Osakeyhtiötä ei ole pakko purkaa varsinaisen liiketoiminnan päättymisen jälkeen. Mikäli osakkailla ei liiketoiminnan lopettamisen jälkeen ole tarvetta saada yhtiön kaikkia varoja heti jaettua, saattaa verotuksellisesti olla edullisempaa jättää osakeyhtiö joksikin aikaa purkamatta vuotuisia osingonjakoja varten. Tärkeää on huomioida, että veronkiertosäännökset voivat tulla sovellettavaksi ennen selvitystilaa tai sen aikana tehtyihin varojenjakopäätöksiin. Lähinnä veronkiertoa voi olla yhtiön normaalista osingonjakopolitiikasta poikkeava tavallista suurempi osingonjako tai esimerkiksi konserniavustuksen antaminen välittömästi ennen yhtiön purkamista. 6

7 purkaminen ua hyödyntäen CARITA HULMA Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Yhtiön purkamiseen kuluu tavanomaisesti aikaa vähintään 4-6 kuukautta edellyttäen, että yhtiön mahdolliset velkojat eivät vastusta yhtiön purkamista ja että osakeyhtiön varallisuus on helposti realisoitavissa siten, että purkautuvan yhtiön varat voidaan jakaa osakkaille. Yhtiötä lopetettaessa ajankohtaiseksi tulee usein myös erilaisten yhtiön solmimien sopimusten irtisanominen, mahdollisten vakuutuksien lakkauttaminen, saatavien perintä sekä vakuuksien vapauttaminen. Myös tällaiset toimet on hyvä toteuttaa suunnitellusti ja tarpeen mukaan asiantuntija-apua hyödyntäen. 7

8 Yrityksen oikeusturva välttämätön osa yrityks Kaikkien yritysten kannattaa nykyään varautua etukäteen riskiin, jossa asiakas, yhteistyökumppani tai kolmas taho on syystä tai toisesta niin eri mieltä jostain merkittävästä asiasta, että yritys on pakotettu turvautumaan asianajajan apuun. Näin menetellen yritys säästää aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti voittaa perustellun asiansa ja välttää jatkossa vastaavanlaiset tilanteet. Oikeusturvavakuutus on harvoin olennainen osa vakuutusturvaa alkavalla yrityksellä, koska pääpaino on usein lakisääteisissä vakuutuksissa ja omaisuuden vakuuttamisessa. Yrityksen elinkaaren edetessä erilaiset sopimukset, yhteistyökumppanit ja työntekijämäärä kasvavat siten, että mahdollisten riitaisuuksien uhka nousee merkittävästi. Oikeusturvavakuutuksen ottaminen riidan ollessa nousemassa tai riidan keskellä on turhaa, koska eräs keskeisin rajoitusehto on ns. kahden vuoden sääntö. Tämän säännön mukaan vähemmän kuin kaksi vuotta katkotta voimassa ollut (sama tai vastaavanlainen) oikeusturvavakuutus aiheuttaa sen, että myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, tulee olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Käytännössä tämä rajoitus, joka on yksi yleisemmistä vakuutusturvan myöntämisen hylkäysperusteista, syntyy usein esimerkiksi työ- ym. sopimusten osalta, kun niiden ehdoista riidellään jälkikäteen. Oikeusturvavakuutus on siten myös välttämätön osa alkavan yrityksen riskienhallintaa, vaikkakin kohtuullisen hintavana tai vaikeasti saatavana vakuutusturvana se tulee nopeasti sivuutetuksi yrityksen alkutaipaleella, kun kaikki huomio keskittyy tuotekehitykseen tai myyntiponnisteluihin. Oikeusturvavakuutus osa vastuuvakuutusta Oikeusturvavakuutus on yleensä erillinen osa yrityksen vastuuvakuutusturvaa, jolla keskitytään torjumaan yritystoiminnan aiheuttamia kolmansia osapuolia koskevien henkilö- tai esinevahinkojen kustannuksia yritystoiminnalle eli ns. toiminnanvastuuvakuutus. Vastuuvakuutusturvaan voi myös sisältyä myös ns. puhdasta varallisuusvastuuta, jolla ei ole yhtymäkohtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Tuotannollisen yrityksen tuotevastuuvakuutus erilaisine takaisinvetoineen tai epidemiavakuutus on tänä päivänä myös melko yleinen. Paitsi erillinen osa vakuutusturvaa, oikeusturvavakuutus sisältyy nykyään myös useisiin vastuuvakuutuslajeihin automaattisesti, koska yrityksen mahdollisen vastuun selvittäminen vaatii asianajajaa jo varhaisessa vaiheessa lisävahingon välttämiseksi tai oikean reklamaation tuottamiseksi. Sananvalta on näissä tilanteissa usein vakuutusyhtiöllä, joka saatuaan vahinkoilmoituksen voi omatoimisesti nimittää asianajajan hoitamaan juttua. Tämä onkin luonnollista, koska vakuutusyhtiöllä on hyvä perusta arvioida kyseistä vastuuriskiä ja luonnollisesti sille on myös riskienhallinnalla siirretty kustannus vastata syntyneistä kuluista pois lukien yrityksen pienehkö omavastuu. Yleisimpiä edellä kuvattuja tilanteita syntyy hallinnonvastuuvakuutuksessa, jolla yrityksen luottamusja toimihenkilöt suojautuvat toimiensa aiheuttamilta vaateilta tai ammatinvastuuvakuutuksessa, jossa vähäinen huolimattomuus voi synnyttää suurenkin vastuun. Aineettomia oikeuksia (IPR-vakuutus) puolustettaessa tai hyökätessä asianajajan käyttäminen osana vakuutusturvaa on olennaista, koska sillä vältetään usein lisävahinkoa 8

9 vakuutus on en riskienhallintaa TOP 3 1 Ota oikeusturvavakuutus heti yrityksen alkutaipaleella, niin saat kattavan turvan tulevaisuuden riidoille. 2 Mitoita oikeusturvavakuutus riittäväksi ja huomioi siinä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos mahdollista. 3 Neuvottele asianajajan kanssa oikeusturvan käytöstä ja kustannuksista, joita oikeusturvavakuutus korvaa, niin vältyt yllätyksiltä. tai hidastetaan vastapuolen aineettomiin oikeuksiin kohdistuvaa hyökkäystä. Vakuutusyhtiön tästä vakuutuslajista korvaamat oikeudenkäyntikulut ovat alkuvaiheessa pääsääntöisesti muita vakuutuskorvauksia suuremmat. Oikeusturvavakuutuksen limiitti on valitettavasti jo muutaman vuosikymmenen pysynyt yksityishenkilöillä samana eli aivan riittämättömänä 8500 euron suuruisena. Sama trendi on valitettavasti tarttunut myös yritysten oikeusturvavakuutuksiin, joissa vakuutusmäärä on keskimäärin noin euron luokkaa. Tämä vakuutusmäärä on ymmärrettävästi nykypäivänä aivan liian pieni keskisuuren yrityksen hakiessa oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä ja saadessaan sieltä myöntävän päätöksen. Keskisuuren kotimaan markkinoilla toimivan yrityksen keskimääräisen oikeusturvavakuutuksen tason tulisi olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kansainvälisen keskisuuren yrityksen oikeusturvavakuutuksen design onkin huomattavasti vaativampi asia. Vakuutusmäärän tulee olla vähintään sisältäen vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Maantieteellisen kattavuuden tulee olla sama kuin yrityksen toiminta-alue, tuotanto tai muu verkosto. Toimipaikat tulee mahdollisesti varmistaa paikallisella oikeusturvalla pääkonttorin globaalin sateenvarjoturvan lisäksi. Mahdollisten holding- ja tytäryhtiöiden sisällyttäminen vakuutusturvan piiriin on myös huomioitava. Rajoitukset Vakuutusmeklarin yksi keskeinen tehtävä on kaiken vakuutusturvan osalta kertoa yritykselle etukäteen, mihin tapauksiin vakuutuksesta ei tule odottaa myönteistä korvauspäätöstä. Näin vältetään yleiset tilanteet, joissa vakuutusturva on hankittu ajatellen tiettyä tarvetta (esimerkiksi osakasriitoja silmällä pitäen start up yrityksessä). Jälkikäteen huomataankin, että juuri nämä ovat rajoitusehtoja. Yleisimpiä rajoitusehtoja ovat esimerkiksi konkurssimenettely, ulosotto, saneeraus, ryhmäkanteet ja aineettomia oikeuksia (IPR) koskevat riidat, joita varten on erikseen olemassa ns. IPR-vakuutus. Vakuutusyhtiöt seuraavat nykyisin tarkasti erilaisia riitoja, niiden syntymekanismeja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Nämä nostavat lähes vuosittain vakuutusturvan kustannuksia yritykselle, mutta lisäävät usein myös rajoituksia. Olemassa olevan oikeusturvavakuutuksen omaavan yrityksenkin kannattaa kerran vuodessa lukea vakuutusyhtiön mahdollisesti kokoama keskeiset muutokset vakuutusturvaan kohta. Tässä luetellaan mahdolliset uudet rajoitukset nykyiseen vakuutusturvaan. Oikeusturvavakuutuksen antama turva ei siten ole sama kuin sen, jonka yritys on viisi vuotta sitten ottanut. Oikeusturvavakuutuksen käyttö Yrityksen oikeusturvavakuutus on mahdollisuus turvautua asianajajaan jossain oikeudellisessa asiassa vakuutusehtojen puitteissa 9

10 ja saada vakuutusyhtiö maksamaan näistä kuluista leijonan osa. Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus nimetä asianajaja, vaikka yleensä tämä on tietenkin yrityksen yleensä käyttämä asianajaja. Koska rajoitusehtojen mukaan oman työn, ajanhukan ja ansionmenetystä ei korvata, tulee riidan olla merkittävä, jotta oikeusturvavakuutuksen käyttö olisi järkevää. Täytyy myös huomioida, että vahinkoilmoituksen teko ei poista yritykseltä tiedonanto- ja selvitysvelvollisuutta, joka voi olla aikaa vievää. Epäselvää lomakorvausta koskeva 1000 :n riita työntekijän kanssa on syytä sopia nopeasti. Samoin muutaman tuhannen euron laskutuskiista asiakkaan kanssa on hyvä sopia ilman turvautumista vakuutusturvaan. Viisinumeroinen erimielisyys on jo sitä luokkaa, että vahinkoilmoituksen täyttämistä kannattaa harkita. Rajoitusehdoissakin usein mainitaan, että vähämerkityksellistä riidasta aiheutuvia kustannuksia ei korvata, joten periaatteelliset pienet erimielisyydet eivät tule korvattaviksi oikeusturvavakuutuksista. Vähämerkityksellinen riita on vakuutusyhtiön mielestä usein euromääräisesti suurempi kuin yritysjohdossa ymmärretään. Oikeusturvavakuutuksen käyttöä rajoittaa käytännössä myös vastapuolen oikeudenkäyntikulujen rajaaminen korvattavien kustannusten ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen sovittu. Pääsääntönä oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa on edelleen, että hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen osapuolen kustannuksista. Tämä nostaa olennaisesti kynnystä kiistellä asiasta oikeudessa, ellei kyseessä ole esimerkiksi aivan selkeä ja riidaton saatava, jota vastapuoli ei vain maksa. Suurimmassa osassa voimassaolevista oikeusturvavakuutuksista ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksia. Tämä laajennus on tullut yleisemmäksi vasta 2000-luvulla. Vakuutusyhtiöt eivät tarjoa sitä välttämättä muille kuin yritysasiakkaille, joilla vahinkosuhde on hyvä, vakuutusmaksut isohkoja ja vakuutukset keskitetty yhteen yhtiöön. Vahinkoilmoitus Oikeusturvavakuutuksen hakeminen vakuutusyhtiöstä tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa joko asiakkaan, vakuutusmeklarin tai asianajajan toimesta. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa vakuutusyhtiöstä haetaan, tulee olla kyse syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Yleisten ehtojen mukaan riitautettu vaatimus on sellainen, joka on yksilöity ja kiistetty perusteiltaan tai määrältään. Riitautettu vaatimus alkaa yleensä kirjeenvaihdosta tai tapaamisista osapuolten kesken. Aluksi pohditaan eriäviä käsityksiä ja prosessin jatkuessa päädytään kiistämään jotain ja mahdollisesti esittämään hyvinkin tarkkoja määrällisiä vaatimuksia ilman, että tässä vaiheessa uhataan oikeudellisilla toimenpiteillä. Jossain vaiheessa tätä prosessia on aina syytä tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle, vaikka tuntuisikin, että asia saadaan sovittua tai riita ei alkuvaiheessa ole suuri. Vakuutusyhtiölle on varattava aikaisessa vaiheessa mahdollisuus arvioida riitautettua vaatimusta ja sen suuruutta sekä antaa yritykselle neuvoja ja ohjeita sovinnollista ratkaisua varten. Liian myöhään tehty vahinkoilmoitus voi myös aiheuttaa sen, että yritys joutuu maksamaan osan ennen vahinkoilmoitusta syntyneistä kuluista itse. Vakuutusehdoissa on myös usein erityinen vuoden vanhentumisaika tälle ilmoitusvelvollisuudelle. Tämä lasketaan siitä, kun yritys sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan. Vaikka vakuutusyhtiön kynnys hylkäävään korvauspäätökseen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta on suuri, ei vahinkoilmoitusta kannata jättää vasta hovioikeuden lainvoimaisen tuomion jälkeen. Lisää rajoituksia Oikeusturvavakuutus korvaa vain välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Rajoitusehdoissa on lisäksi rajattu usein ennen vahinkotapahtumaa tapahtuva vahingon alustava selvittäminen korvauksen ulkopuolelle. Käytännössä asianajajan kanssa konsultoidaan usein ennen kuin omia kantoja riitaisuuden johdosta lyödään lukkoon. Samoin turvaamistoimenpiteet on yleinen rajoitusehto, joka siirtää näistä aiheutuvat kustannukset suoraan yritykselle. Tämän seurauksena yrityksen on mahdollisen riidan alkuvaiheessa pohdittava riidan kohteena olevan asian suoranaisten kustannusten lisäksi vaihtoehtoisia kustannuksia, jotka syntyvät lähitulevaisuudessa tai oikeudenkäynnin aikana. Alkuperäisen riidan euromäärä voi olla liian pieni riidan aiheeksi, vaikka siihen saisikin myönteisen päätöksen oikeusturvavakuutuksesta. Jopa euron riitaisuus, johon yritys saa itselleen myönteisen lainvoimaisen tuomion, saattaa jäädä periaatteelliselle tasolle, ellei saatavan perintä onnistu. Lisäkustannuksiksi tulevat omavastuu oikeusturvavakuutuksesta, oma vaiva ja oikeusturvan ulkopuoliset kulut. Omavastuu ja oikeusasteet Oikeusturvavakuutuksessakin on lähes aina omavastuu, jonka euromäärä on minimissään tuhannen euron luokkaa ja osuus kuluista 15 %. Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen osalta osuus on usein tätä suurempi eli noin 25 %. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kuluja oikeusasteittain ja asianajajan laskut tulevat siten ensin vakuutetun yrityksen maksettavaksi. Alioikeuden käsittely kestää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskimäärin yli vuoden. Tämä aika tulee odottaa, kunnes asianajajan laskua voi tarjota vakuutusyhtiön korvauskäsittelijälle. Vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyaika on lyhyt. Jo kuukauden kuluttua vakuutuksenottaja voi odottaa saavansa korvauspäätöksen ja samalla korvaukset tililleen. Täytyy muistaa, että suurin osa jutuista päättyy myös hovioikeusvaiheeseen. Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa valitusluvan hakemista korkeimpaan oikeuteen, ellei valituslupapäätös ole myönteinen. 10

11 Jaava Myllyniemi OTK, emba, CEO IIZI Firstbrokers Oy IIZI Firstbrokers Oy on Suomen vanhin vakuutusmeklariyritys, joka auditoi, muotoilee, vertailee ja hallinnoi pienten ja keskisuurien koti- ja ulkomaisten yritysten riskejä. Jaava Myllyniemi on Suomen ensimmäinen vakuutusmeklari, joka on palvellut yli 2000 yritystä uransa aikana ja muotoillut yritysten riskienhallintaa jo lähes 30 vuotta. twitter.com/insurancefin linkedin.com/company/ iizi-firstbrokers-oy insurancefinland.fi 11

12 SUKUPOLVEN- VAIHDOS haaste ja mahdollisuus 12

13 Yrityksen siirtäminen sukupolvelta toiselle on myös henkinen prosessi. Luopuminen on harvoin helppoa ja epätietoisuus asiaan liittyvistä käytännön mahdollisuuksista ja rajoitteista voi nostaa kynnystä prosessin alulle laittamiseen. Huolellisella suunnittelulla ja oikeita yhteistyökumppaneita hyödyntäen toimivimmat ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä ja lähtötilanteessa haasteellisiksi koetut järjestelyt läpivietävissä. Tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel eli tehdä päätös suunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusta toteutukseen Yritystoiminnasta luopuminen ja sen uudelle sukupolvelle siirtäminen on paitsi toteutuksensa puolesta, mutta usein myös henkisesti, vaativa ja aikaa vievä projekti. Etenkin vallitsevassa suhdannetilanteessa yrittäjää huolestuttaa se, minkälaista perintöä toiminnan jatkajalle ollaan jättämässä. Tämä viivästyttää usein prosessin alulle saamista. Aloittamisen lykkääminen voi kuitenkin olla lyhytnäköistä. Valmistautuminen yritystoiminnasta luopumiseen kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Suunnittelu alkaa tavoitteiden ja käytettävissä olevien toteutusvaihtoehtojen kartoittamisella. Tyypillisesti pohdittavaksi tulee mm. kysymykset siitä, minkälaisen toimeentulon luopuva yrittäjä jatkossa tarvitsee ja miten tämä voidaan järjestää, minkälaisia kustannuksia toiminnan vastaanottamisesta aiheutuu luovutuksen saajalle ja miten rahoitustarve pystytään kattamaan? Lisäksi on päätettävä haetaanko verotuksellisesti edullisinta mallia vai ovatko verohyödyt toissijaisia suhteessa muihin toteutuksen reunaehtoihin? Lopullisessa suunnitelmassa sovitetaan yhteen osapuolten tavoitteet sekä sukupolvenvaihdoksen kohteena olevasta yrityksestä seuraavat mahdollisuudet ja rajoitteet. Joskus eri osapuolten intressit pystytään sovittamaan yhteen hyvinkin kattavasti, toisinaan taas joudutaan tekemään pidemmälle meneviä kompromisseja. Pääsääntöisesti molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisumallit ovat kuitenkin löydettävissä. Vetoapua verottajalta Vaikka verotus on ollut viime aikoina muutoksessa, tarjoaa se edelleen käyttökelpoisia välineitä myös sukupolvenvaihdostilanteisiin. Luovuttajan näkökulmasta sukupolvenvaihdos voidaan eräin edellytyksin toteuttaa jopa kokonaan ilman luovutusvoittoveroja. Ero ja hyödyt esim. tavanomaiseen yrityskauppatilanteeseen ovat siten merkittävät. Luovutuksensaaja voi puolestaan hyötyä verosäännöksistä, jotka mahdollistavat kaupankohteen aliarvostamisen ja siten rahoitustarpeen vähentämisen ilman lahjaveroseuraamuksia. Huojennusmahdollisuudet helpottavat useissa tapauksissa järjestelyn toteuttamista. Niiden käyttöön liittyy kuitenkin myös rajoituksia, jotka tulee huomioida ja joiden merkitys tulee tiedostaa. Sukupolvenvaihdoksen käytännön toteutuksessa tukeudutaan usein erilaisiin yhtiöoikeudellisiin järjestelyihin, joihin liittyy omat verotukselliset erityispiirteensä. Myös nämä voivat olla apuna, mutta myös rajoitteena, järjestelyä suunniteltaessa. Sukupolvenvaihdos: Esimerkki elävästä elämästä»» Sukupolvenvaihdoksen kohteena oli yritys X»» isä A omisti lähtötilanteessa 80 %, lapset B ja C 10 % kumpikin»» yhtiön koko osakekannan arvo oli noin ja isän omistusosuuden arvo euroa»» taseessa oli arvoinen kiinteistö (jäännösarvo verotuksessa noin ) Järjestelyä suunniteltaessa keskeinen ongelma oli se, että yhtiö oli varsin arvokas suhteessa lasten omarahoitusmahdollisuuksiin ja lainanottohalukkuuteen. Pienestä yrittäjäeläkkeestä johtuen isän toimeentulo tuli turvata myös järjestelyn jälkeen eli ratkaisua ei voitu hakea esim. kauppahintaa alentamalla. Useiden eri vaihtoehtojen sekä niihin liittyvien hyötyjen ja haittojen punnitsemisen jälkeen järjestely päädyttiin lopulta toteuttamaan kaksivaiheisesti yhtiön omistamaa kiinteistöä apuna käyttäen. Ensivaiheessa yhtiö hankki suurimman (55 %) osan isän osakkeista. Yhtiölle hankittava omistusosuus määritettiin 13

14 kiinteistön arvoa ( euroa) vastaavaksi ja hankintahinta maksettiin luovuttamalla kiinteistö isälle. Loput Isän osakkeista (45 %) myytiin verottajan hyväksymään euron hintaan alihintaisella kaupalla lapsille. Käytännössä isä sai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahana euroa sekä euron arvoisen kiinteistön. Luovutusvoitto- ja varainsiirtoja tuli maksettavaksi yhteensä noin euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että osakkeet ulkopuoliselle myytäessä luovutusvoittovero olisi ollut noin euroa. Jatkossa isä saa kiinteistöstä pääomatulona verotettavaa säännöllistä vuokratuloa yrittäjäeläkkeensä lisäksi. Vuokraksi sovittiin euroa kuukaudessa, josta laskettiin jääväksi nettona käteen noin euroa. Yhtiön maksettavaksi tuli luovutusvoittoja varainsiirtoveroja yhteensä noin euroa. Yhtiön isälle toimitiloista maksama vuokra on jatkossa yhtiön vähennyskelpoinen kulu. Koska yhtiölle hankitut osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa, eikä niille jaeta osinkoa, saivat pojat isältään ostamiensa osakkeiden myötä käytännössä täyden määräysvallan ja osinko-oikeuden yhtiössä. Lähtötilanteessa noin arvoiseksi määritetystä omistusosuudesta maksettiin lopulta yhteensä euroa eli molemmat lapset maksoivat euroa. Varainsiirtoveroa osakkeiden hankinnasta meni molemmilta noin 870 euroa. Lahjaveroseuraamuksia ei syntynyt. Ei vain isältä pojalle Edellä kuvattu isän ja poikien välillä toteutettu järjestely on tyyppiesimerkki sukupolvenvaihdoksen ideaalitilanteesta. Vaikka sukupolvenvaihdos mielletään usein nimenomaan perhepiirissä tapahtuvaksi järjestelyksi, ei tähän tule kuitenkaan takertua liiaksi toiminnan jatkajaa harkittaessa. Kaikki toiminnan siirtämiseen liittyvät verotukselliset mahdollisuudet eivät esty, vaikka sukulaisuussuhdetta järjestelyn osapuolten välillä ei olisikaan. Ellei jatkajaa toiminnalle löydy perhepiiristä, voi tällainen olla löydettävissä esimerkiksi yrityksen henkilöstön keskuudesta. Valitettavan usein tämä vaihtoehto jää kuitenkin selvittämättä. Sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yritys voidaan mieltää niin kalliiksi, ettei vaihtoehtoa pidetä sen enempää henkilöstön kuin yrittäjän itsensäkään näkökulmasta toteuttamiskelpoisena. Tätä vaihtoehtoa ei välttämättä edes selvitetä, jolloin seurauksena voi puolin ja toisin olla yksi hukattu mahdollisuus. Yrityksen toiminnalle voidaan hakea jatkajaa myös kartoittamalla toiminnasta kiinnostuneita ulkopuolisia tahoja. Usein vaihtoehtoja on, kun niille vain ollaan avoinna ja niitä osataan hakea. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat yhteistyökumppanit, kilpailijat sekä yrittämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt. Myös tässä vaihtoehtojen selvittämisessä yrityksen ulkopuolelta tuleva sukupolvenvaihdoksiin perehtynyt asiantuntija voi olla tärkeässä roolissa ovien avaajana. Mitä jos jatkajaa ei löydy? Suurten ikäluokkien eläköityessä yrittäjäkunnassa kasvaa myös sellaisten yritysten määrä, joissa toiminnan siirtäminen eteenpäin ajankohtaistuu. Muutosvaiheessa olevien yritysten suuresta määrästä johtuen sinänsä valitettava tosiasia on, että kaikkien yritysten toiminnalle ei löydy jatkajaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suunnittelumahdollisuuksia olisi. Toiminnan suunniteltu ja hallittu alas ajaminen on usein niin henkisesti kuin taloudellisestikin parempi vaihtoehto kuin se, että toiminnan annetaan jatkajan puuttuessa vähitellen hiipua. Viimeksi mainitussa tapauksessa yrittäjä on enemmän tai vähemmän sidottu yritykseensä ja ansaitulle eläkkeelle pääsy siirtyy. Yritykseen kertynyt varallisuus voi sitoutua ja huveta toiminnan väkinäiseen käynnissä pitämiseen. Pahimmassa tapauksessa jälkipolvien hoidettavaksi jää yritys, jonka haltuunotto on vaikeaa ja toiminnan uudelleen käynnistäminen jopa mahdotonta. Yhteenvetona voidaan todeta, että riippumatta siitä mitä lopulta tehdään, tulee liikkeelle lähteä hyvissä ajoin ja asiantuntija-apuun tukeutuen. Asianajotoimisto Heikkilä & Co on yrittäjän luotettava ja kokenut kumppani myös erilaisissa toiminnan järjestelyyn liittyvissä kysymyksissä. Oikeiden yhteistyötahojen avulla sukupolvenvaihdoksen haasteiden joukosta on löydettävissä myös mielekästä aktiiviyrittäjyyden jälkeistä aikaa ja uusien sukupolvien yrittäjyyttä palvelevia mahdollisuuksia. Toiminnan alas ajamista silmällä pitäen selvitettävinä vaihtoehtoina tulee kyseeseen mm. yhtiön purkaminen taikka pelkän liiketoiminnan tai sen osan myyminen. Lähdettäessä kartoittamaan myös näitä vaihtoehtoja omaehtoisesti ja riittävän ajoissa, yrittäjällä on mahdollisuus pyrkiä paremmin vaikuttamaan yritystoiminnan lopettamisen jälkeiseen toimeentuloonsa. Samalla pystytään huomioimaan verotuksen ja perinnönsuunnittelun näkökulmat mahdollisimman hyvin. JASKA IKÄHEIMONEN Jaska Ikäheimonen toimii asianajajana Heikkilä & Co:ssa. Hän on perehtynyt mm. työ- ja yhtiöoikeuteen, sukupolvenvaihdoksiin sekä riita-asioihin. 14

15 Toimeksiantojen hoito on usein tiimityötä Asianajotoimeksiannon hoitaminen sisältää usein työtehtäviä, joissa toimeksiannosta vastaavan asianajajan on tarkoituksenmukaista käyttää apunaan nuorempaa lakimiestä. Toimistossamme työskentelee tällä hetkellä kolme nuorempaa lakimiestä, jotka ovat siirtyneet Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n palvelukseen jo ennen valmistumistaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta tai pian valmistumisensa jälkeen. Lisäksi toimistossamme työskentelee yksi valmistumisvaiheessa oleva oikeusnotaari. Toimeksiantoihimme sisältyy usein asiakirjojen luonnostelua ja laatimista, tiedonhakua ja yhteydenpitoa päämiehiin, tuomioistuimiin sekä viranomaisiin. Työparina toimiminen harjaannuttaa nuorempaa juristia siten myös omien toimeksiantojen hoitamiseen. Pääasiallinen vastuu toimeksiannon hoitamisesta ja toimeksiantoon liittyvästä päätöksenteosta on aina toimeksiannon vastuujuristilla. Nuoremman lakimiehen tehtävänä on enemmänkin toimia siten, että vastuujuristi (asianajaja) pystyy toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sekä keskittymään tiettyihin asioihin toimeksiannon hoitamisessa. Tuomioistuimessa esiintyminen kuuluu yleensä asianajajan tehtäviin. Jokainen nuorempi lakimies toimistossamme avustaa lähtökohtaisesti kaikkia vastuujuristeja erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa. Tällöin myös nuoremmat lakimiehet saavat laajempaa käsitystä asianajotoimeksiantojen hoitamisesta sekä eri vastuujuristien työtavoista. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapita-asioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. Nuorille lakimiehille edellä kuvattu toimintatapa antaa paljon arvokasta käytännön oppia ja kokemusta, jota yliopisto-opintojen kautta ei ole mahdollista saada. He seuraavat usein vastuujuristeja myös tuomioistuinten istuntoihin, jotta oikeussalikäyttäytyminen tulisi tutuksi. Toimistomme avoimen ilmapiirin ja lakimiesten sujuvan yhteistyön merkitys on korostunut erityisesti laajojen juttujen, kuten WinCapitaasioiden ja asfalttikartellin hoitamisessa. 15

16 Kuka sinun omaisuutesi perii? Lakimääräiset perilliset Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan perintöoikeudellisten sääntöjen mukaan hänen oikeudenomistajiensa kesken. Perintökaaren mukaan ensisijaisia perillisiä ovat lapset ja heidän mahdolliset jälkeläisensä. Jos henkilöltä ei jäänyt lapsia tai lapsenlapsia ja henkilö oli kuollessaan naimisissa, perii hänet aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Mikäli henkilöllä ei ollut puolisoa tai puoliso ei ole enää elossa, vanhemmat perivät hänet. Jos vanhemmat tai toinen heistä on kuollut, henkilön perivät hänen sisaruksensa tai näiden jälkeläiset. Mikäli kukaan edellä mainituista sukulaisista ei ole elossa, henkilön perivät hänen isovanhempansa ja heidän jälkeensä isovanhempien lapset. Sedät, tädit ja enot ovat siten kaukaisimmat lakimääräisesti perintöön oikeutetut sukulaiset. Serkuilla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Jos henkilöllä ei ole elossa olevia lakimääräisiä perillisiä, omaisuus menee valtiolle, ellei perittävä ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentilla voit vaikuttaa siihen kuka omaisuutesi perii Testamentti on tekijänsä yksipuolinen tahdonilmaisu, jolla testamentintekijä määrää omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Testamentti on ainoa keino, jolla henkilö voi vaikuttaa siihen, kenelle hänen omaisuutensa hänen kuolemansa jälkeen menee. Henkilö voi määrätä testamentilla koko omaisuudestaan tai vain osasta omaisuuttaan. Testamentilla voidaan määrätä myös testamentinsaajan määräämisvallan laajuudesta. Toisin sanoen testamentilla voidaan antaa täysi omistusoikeus, rajoitettu omistusoikeus, hallinta- ja käyttöoikeus tai tuotto-oikeus omaisuuteen. Testamentti itsessään on määrämuotoinen asiakirja, jolle on asetettu perintökaaressa ehdottomia muotomääräyksiä, joita on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Muotomääräysten lisäksi on otettava huomioon, että testamentintekijän määräämisvaltaa on rajoitettu siten, ettei henkilö voi määrätä omaisuudesta muiden tahojen etuja loukaten. Testamentin täytäntöönpanoon vaikuttavatkin muun muassa aviovarallisuussäännökset, perinnönjättäjän velkojien oikeudet ja rintaperillisen lakiosaoikeus. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että testamentin laatimisessa hyödynnetään asiantuntijaa. Päteväkin testamentti voi menettää merkityksensä kokonaan tai osaksi. Voi käydä esimerkiksi siten, että testamentissa yksilöityä omaisuutta ei ole enää jäljellä testamentintekijän kuollessa. Koska kukaan ei voi ennakolta tietää, mitä huominen tuo tullessaan, olisi suotavaa, että jo laadittua testamenttia päivitetään säännöllisesti vastaamaan tekijänsä viimeisintä tahtoa. Testamentilla verohyötyä ja turvaa läheisellesi Testamentti vaikuttaa aina perintöverotukseen. Järkevästi suunnitellulla testamentilla voidaan saavuttaa merkittäviä verohyötyjä. Hyötyjä voidaan saada aikaan esimerkiksi määräämällä omaisuutta lapsenlapsille alle euron suuruisina osuuksina, jolloin lastenlasten ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa. Määräämällä omaisuutta suoraan lapsenlapsille vältetään myös kaksinkertainen perintöverotus. Toinen esimerkki verohyödyistä on käyttöja hallintaoikeuden antaminen testamentinsaajalle. Esimerkiksi leskelle voidaan antaa elinikäinen käyttö- ja hallintaoikeus koko ensiksi kuolleen puolison varallisuuteen tai osaan siitä. Leskelle annettu käyttö- ja hallintaoikeus ei ole perintöveron alaista omaisuutta, joten leski ei maksa siitä perintöveroa. Toisaalta taas käyttö- ja hallintaoikeuden arvo pienentää perillisten perintöosuuden arvoa ja siten heidän maksettavaksi määrättävää perintöveroa. Lisäksi käyttö- ja hallintaoikeudella voidaan turvata lesken asema puolison kuoltua ja antaa leskelle oikeus omaisuuden tuottoon. Kuten jo edellä todettiin, elämän kehityskulkua ei kukaan pysty ennustamaan. Testamentilla voidaan kuitenkin varautua tulevaan myös muulla tavoin kuin määräämällä suoraan omaisuuden jaosta. Esimerkkinä tästä on määräys, jonka mukaan perillisten aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen, sen tuottoon tai sijaan tulleeseen omaisuuteen. Tällaisella määräyksellä voidaan varautua perillisten avioliiton kariutumiseen ja varmistaa, että peritty omaisuus säilyy omassa suvussa. Avio-oikeuden poistava määräys on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun testamentintekijällä on lomapaikka, jonka säilyminen suvussa halutaan turvata. 16

17 Esimerkki testamentin hyödyistä A ja B ovat avioliitossa ja heillä on kaksi lasta. He ovat tehneet keskinäisen hallinta- ja käyttöoikeustestamentin, jonka mukaan toisen kuoltua leski saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen. A ja B omistavat kaiken omaisuuden yhdessä. A kuolee äkillisesti. Heidän omaisuutensa arvoksi perintöverotuksessa vahvistetaan euroa. B saa omistusoikeutensa ja avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden netto-omaisuudesta eli euroa. Toiseen puolikkaaseen B saa testamentin nojalla käyttö- ja hallintaoikeuden. B on 58-vuotias, minkä perusteella hänen käyttö- ja hallintaoikeutensa arvoksi vahvistetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti (10 x 5 % x euroa eli) euroa. B ei maksa saamastaan hallintaoikeudesta perintöveroa lainkaan. Lapset saavat A:n omaisuuteen omistusoikeuden. Lesken saama hallintaoikeus vähentää lasten perintöosuuden arvoa. Hallintaoikeuden vähennyksen jälkeen kumpikin lapsi maksaa saamastaan omaisuudesta perintöveroa vain euroa. Mikäli puolisoilla ei olisi ollut käyttö- ja hallintaoikeustestamenttia, kumpikin lapsi olisi maksanut perintöveroa euroa. Perintöveroja säästettiin siten yhteensä euroa. Lisäksi lesken toimeentulo turvattiin antamalla hänelle käyttö- ja hallintaoikeus, joka oikeutti hänet saamaan omaisuuden tuoton. Tuomas Koivuniemen toimenkuvaan kuuluu asianajajien avustaminen mm. riita-asioissa. TUOMAS KOIVUNIEMI 17

18 WinCapita-asioiden käsittely Vantaan käräjäoikeudessa saatu päätökseen Tausta Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n edustamasta, lähes 300 kantajasta osa oli halukas jatkamaan asiansa käsittelyä riita-asiana Vantaan käräjäoikeudessa. Vastaajana olivat törkeään petokseen ja rahankeräysrikokseen syyllistynyt Hannu Kailajärvi sekä avunannosta törkeään petokseen ja avunannosta rahankeräysrikokseen tuomittu Tiina Wartti. Päämiestemme vahingonkorvauskanteiden käsittelyä jatkettiin kuluvan kevään aikana. Käräjäoikeus antoi tuomiot päämiestemme riita-asioissa Muiden päämiestemme osalta Vantaan käräjäoikeus oli vahvistanut jo aiemmin Kailajärven kanssa solmitun sovintosopimuksen. Sekä asiansa riidelleiden että asiansa sopineiden päämiestemme osalta asiat tullaan vielä saattamaan Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäväksi. Oikeusrekisterikeskus voi hakemuksesta päättää, että heille suoritetaan korvausta rikoslain nojalla valtiolle rikoshyötynä tuomituista varoista. Vantaan käräjäoikeuden antamista WinCapita-tuomioista Käräjäoikeus hyväksyi lähes kaikkien päämiestemme vahingonkorvausvaatimukset täysimääräisesti siltä osin kuin korvausta oli vaadittu Hannu Kailajärveltä. Tiina Wartti velvoitettiin osallistumaan korvausten maksamiseen 1/25 osuudella kantajien klubin tilille sijoittamista varoista lukuun ottamatta varoja, jotka olivat jääneet ns. sponsoreiden haltuun. Käräjäoikeuden ratkaisut olivat siten päämiehillemme myönteisiä. WinCapita-sijoitusklubia ylläpitänyt Kailajärvi oli käräjäoikeuden mukaan rikollisesti erehdyttämällä saanut kantajien rahat määräysvaltaansa. Kailajärvi velvoitettiin siten korvaamaan kantajille aiheutuneet vahingot. Käräjäoikeus katsoi, että lisenssit ja muut arvo-osuudet tai osakkeet sekä klubin nettisivusto olivat olleet osa erehdyttämisjärjestelmää eikä niillä ollut vastikearvoa kantajille. Koska Kailajärvi oli aktiivisesti tiedottamalla kumonnut syksyllä 2007 esitetyt pyramidiepäilyt ja edelleen jatkanut erehdyttämistä, oli hän käräjäoikeuden mukaan vastuussa myös tämän jälkeen tehtyjen rahasiirtojen korvaamisesta kantajille. Kailajärven katsottiin olevan vastuussa myös sellaisista vahingoista, jotka olivat aiheutuneet kantajille tekemällä ns. klubin sisäisiä saldosiirtoja jäsenten välillä. Tämäkin järjestelmä oli Kailajärven luoma ja sitä oli käräjäoikeuden mukaan käytetty Kailajärven tiedossa olevalla tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että kantajat olivat myös näillä klubin sisäisillä saldosiirroilla siirtyneiden va- 18

19 rojen osalta oikeutettuja kohdistamaan vaatimuksensa suoraan Kailajärveen yrittämättä ensin periä näitä varoja sponsoreilta. Wartin osalta käräjäoikeus katsoi, että hänen kantajille aiheutunutta vahinkoa edistänyt toimintansa oli ollut vain ajoittaista eikä se ollut suoraan kohdistettavissa päämiehiimme. Wartin vastuu kantajille aiheutuneista vahingoista ei siten voinut käräjäoikeuden mukaan olla täysimääräistä. Asiassa oli siksi käräjäoikeuden mukaan vahingonkorvauslaissa tarkoitetut kohtuusperusteiset syyt alentaa Wartin korvausvelvollisuutta. Wartti velvoitettiin korvaamaan kantajille hänen osallisuuteensa nähden käräjäoikeuden kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi katsoma määrä aiheutuneista vahingoista. Toimistomme rooli prosessin aikana Asianajotoimisto Heikkilä & Co on hoitanut määrällisesti eniten Hannu Kailajärveä ja Tiina Warttia vastaan nostettuja vahingonkorvauskanteita ja edustanut siten suurinta kantajaryhmää Vantaan käräjäoikeudessa heitä vastaan. Toimistomme hoidettavaksi annettavien juttujen määrä on kasvanut vaiheittain ja WinCapita-asioiden hoito työllistää toimistoamme edelleen runsaasti. Carita Hulma on perehtynyt erityisesti prosessi- ja osakeyhtiöoikeuteen. Hienossa alkuperäiskunnossa oleva tummansininen, kaksiovinen Cadillac Coupe 2D Hardtop 1956 Auto on ostettu omaan käyttöön Californiasta vuonna 2010, museokatsastettu Suomessa erityisen hyvin säilyneeksi kiitellen vuonna Varusteina on mm. ilmastointi, ohjaus- ja jarrutehostin sekä tietysti hienosti toimiva 365 cid V-8 automaatilla. Ei osapuutteita eikä ruostetta. Mittarilukema USA:sta ostettaessa oli mailia (joka California-myyjän mukaan piti myös paikkansa), nyt mailia Hinta euroa. CARITA HULMA Tiedustelut / Timo Heikkilä (puh , 19

20 Korkeimman oikeuden ratkaisuja: KKO:2014:21 Vakuutussopimus - Vakuutuskorvaus - Vilpillinen menettely Diaarinumero: S2011/460 Antopäivä: Taltio: 743 Yhtiö oli vaatinut vakuutusyhtiöltä euron korvausta tulipalossa tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta, jonka hankintahinta ostotositteiden mukaan oli ollut alle euroa. Yhtiö oli tästä tietoisena pyrkinyt salaamaan vakuutusyhtiöltä ostotositteista ilmenevät tiedot. Ottaen huomioon yhtiön vilpillisellä menettelyllä tavoitteleman erittäin huomattavan taloudellisen hyödyn ja muut asiaan liittyvät olosuhteet Korkein oikeus katsoi, että vakuutusyhtiöllä oli ollut oikeus evätä yhtiöltä korvaus kokonaan. VakSopL 72 KKO:2013:88 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Diaarinumero: S2011/654 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 2615 Yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 :ssä tarkoitettuna kriittisenä aikana ostanut tuotteita useassa erässä ja maksanut ne tavarantoimittajan pankkitilille tuotteiden toimituspäivänä tai muutamaa päivää myöhemmin. Suoritusten katsottiin olevan sellaisia käteiskauppaan rinnastettavia maksuja, jotka eivät olleet vahingoittaneet yhtiön muita velkojia. Maksut eivät olleet peräytettävissä yhtiön konkurssipesään. TakSL 10 Työtuomioistuimen ratkaisuja: TT: Irtisanomissuoja - Luvaton poissaolo - Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Diaarinumero: R 122/13 Antopäivä: Työnantaja oli pitänyt työntekijän työsuhdetta purkautuneena, koska tämä oli ollut vuosilomansa jälkeen poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Kanteen mukaan työntekijä ei voinut palata vuosilomaltaan töihin, koska hän oli sairastunut. Työntekijä oli toimittanut työnantajalle lääkärintodistuksia, jotka kattoivat poissaolon vasta noin kaksi viikkoa vuosiloman päättymisestä lukien. Tätä edeltävän poissaolon syystä ei ollut esitetty lääkärintodistuksia eikä muutakaan selvitystä kuin työntekijän pojan kertomus. Koska työntekijällä ei ollut pätevää syytä olla poissa työstä heti vuosilomansa päätyttyä, työnantaja oli saanut käsitellä hänen työsopimustaan purkautuneena vuosiloman päättymisestä lukien. TT: Työaika - Työehtosopimuksen rikkominen - Työehtosopimuksen tulkinta - Työvuorolista - Valvontavelvollisuus Diaarinumero: R 35/13 Antopäivä: Työnantaja ei saanut ilman työntekijän suostumusta muuttaa työntekijän työvuoroluettelon mukaista työvuoroa sitä pidentämällä sen jälkeen, kun työvuoro oli alkanut tai työntekijä oli saapunut kyseiseen työvuoroon. Markkinaoikeuden ratkaisuja: MAO:193/14 Kuluttaja-asiamies > Elisa Oyj - kohtuuton sopimusehto Diaarinumero: 278/13/M2 Antopäivä: Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä puhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen maksu. Markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskun toimittamisesta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu laskua kohti. Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun euron sakon uhalla. Muilta osin kuluttaja-asiamiehen hakemus hylätään. 20

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot