POHJOISVISION_ KÄSIKIRJA_

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISVISION_ KÄSIKIRJA_"

Transkriptio

1

2 _0 Pohjoisvisio (PV) on pohjoismaisten, luparahoitteisten yleisradioyhtiöiden välinen tv-yhteistyön organisaatio. Pohjoisvisio-yhteistyön keskeisiä alueita ovat yhteistuotantoprojektit, ohjelmien ilmaisvaihto sekä ammatillinen yhteistyö muun muassa tekijänoikeuskysymysten, uuden median ja viestintästrategioiden parissa. Lisätietoa Pohjoisvisiosta löydät osoitteesta UUTENA POHJOISVISIOSSA? Hyvä pohjoismainen kollega Tervetuloa pohjoismaisen tv-yhteistyön pariin. Miten sinä voit osallistua? Voit löytää tuotantopartnerin tai osarahoittajan jostakin toisesta pohjoismaisesta yleisradioyhtiöstä jos sinulla on hyvä ohjelmaidea tv-, verkko- tai uuden median projektille. Voit anoa Pohjoisvision rahastosta tutkimus- ja kehitysrahoitusta tai tuotantotukea saatuasi yhteistyösitoumuksen pohjoismaiselta yhteistyökumppaniltasi. Pohjoisvision ohjelmavaihtojärjestelmän kautta tarjoutuu mahdollisuus katsojalukujen kasvattamiseen muissa Pohjoismaissa. Muista varmistaa ohjelmasi pohjoismaiset levitys- ja tekijänoikeudet! Pohjoisvisio kattaa myös tiedonjaon ohjelmaryhmissä, tuottajaseminaareissa ja asiantuntijaryhmissä. Henrik Hartmann, Pohjoisvision pääsihteeri

3 0 0 MITÄ KIELTÄ KÄYTETÄÄN? Kokouksissa käytössä ovat skandinaaviset kielet, mutta esitelmiä voidaan tarvittaessa pitää myös englanniksi. Ohjelmaideoiden pitchauksessa ja esitelmien yhteydessa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää Powerpointia, kirjallista materiaalia tai kuvia. MITEN POHJOISVISIO TOIMII? Ohjelma- ja ammattiryhmien kokoukset muodostavat Pohjoisvisio-yhteistyön keskeisen sisällön. Kokouksissa pitchataan uusia yhteistyöprojekteja, vaihdetaan ohjelmia, jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhteistyön muotoja. KUKA MAKSAA? Kaikki osallistujat maksavat itse matkansa ja yöpymisensä. Isäntämaa huolehtii kokouskustannuksista ja kutsuu illalliselle. MITÄ OHJELMARYHMIEN KOKOUKSISSA TAPAHTUU? Kokouksissa keskustellaan osallistujia yhdistävistä ammatillisista, ja ohjelmiin liittyvistä tuotannollisista haasteista. Uusia ideoita heitetään ilmaan ja yhteistyömahdollisuuksista keskustellaan. Ohjelmia katsotaan ja vaihdetaan. KUKA OSALLISTUU? Kokouksiin osallistuvat PV-yhtiöiden ohjelmapäälliköt, tilaajat ja/tai työntekijät, joilla on etukäteen annettu selkeät toimivaltuudet. Tilaajat kertovat kokouksissa yhtiöidensä strategioista ja priorisoinneista. Kukin ryhmä sopii tilaajien kanssa, missä muodossa tätä yhteistyötä toteutetaan. MITEN PÄÄSTÄ TUOTANTOKUMPPANIKSI? Ohjelmaryhmien kokouksissa esitellään tuotantoideoita, joille etsitään tuotantokumppaneita. Osallistuja voi ilmaista lopullisen kiinnostuksensa projektia kohtaan, jos hän on valmis sitoutumaan yhteistuotannon velvoitteisiin. Jos osallistuja ei ole valmis tekemään päätöstä vielä kokouksen aikana, hän voi ilmaista alustavan kiinnostuksensa ja varmistaa sen jälkeenpäin (viimeistään neljä viikkoa kokouksen jälkeen). Pohjoisvisiorahaston tuen hakemisen ehtona on tuotantokumppanien lopullinen sitoutuminen tuotantoon. Ennen sopimuksen tekoa kiinnostus pitää varmistaa päätuottajalle esim. sähköpostilla. Katso erilaisten yhteistyömuotojen kuvaukset Pohjoisvision ohjesäännöstä osoitteessa

4 0 0 MITKÄ OVAT OSALLISTUJIEN VELVOITTEET? ENNEN KOKOUSTA _ valmistele oma esityksesi, mieluiten Powerpoint-muodossa _ rekisteröi uudet ohjelmaideasi verkossa viimeistään 14 päivää ennen kokousta _ päivitä tuotantovaiheessa olevat projektisi verkossa _ lue kokouksen ohjelma ja muiden yhtiöiden ohjelmaideat _ varmista omassa yhtiössäsi mahdollinen osallistuminen muiden yhtiöiden projekteihin _ perehdy sivustoon _ preppaa skandinaavisia kieliä _ lue tämä käsikirja KOKOUKSEN AIKANA _ sulje matkapuhelimesi _ osallistu keskusteluihin ja esitelmien pitoon _ ota huomioon muut osallistujat ja puhu selkeästi _ toivota tervetulleiksi yhteistyön uudet jäsenet ja kiitä vanhoja jäseniä hyvästä panoksesta _ valmistaudu huolellisesti oman ohjelmaideasi esittämiseen KOKOUKSEN JÄLKEEN _ lähetä tarvittavat tiedot muille yhtiöille _ lähetä nauhat, sopimukset jne. yhteistyökumppaneillesi _ ilmoita projekteihin osallistumisesta neljän viikon kuluessa _ huolehdi projektien päivittämisestä PV-verkkosivulla MILLAINEN ON HYVÄ PITCH? HYVÄ PITCH _ on lähetetty muille ennen tapaamista (katso sivu 11) _ on helppo ymmärtää _ tuo esille ohjelman keskeisen idean ja sen käsittelytavan _ sisältää tietoa projektin koosta, kohderyhmästä ja rahoituksesta _ käyttää Powerpointia tai liikkuvaa kuvaa _ sisältää tietoa ohjelmaan liittyvistä levitys- ja tekijänoikeuksista

5 0 0 MITKÄ OVAT JÄRJESTÄJIEN VELVOITTEET? MITKÄ OVAT PUHEENJOHTAJAN VELVOITTEET? Kokouksia järjestetään vuorollaan kaikissa Pohjoismaissa. Isäntämaa järjestää kokouksen ja on vastuussa _ infrastruktuurista ja logistiikasta: kokoustiloista, teknisistä välineistä, nettiyhteydestä _ kaikkien osallistujien hotellivarauksista (osallistujat maksavat kuitenkin omat kulunsa) _ osallistujien kutsumisesta illalliselle ja mahdollisiin muihin aktiviteetteihin Kutsut osallistujille lähetetään viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. PUHEENJOHTAJAT KOORDINOIVAT OHJELMARYHMIEN TOIMINTAA _ kokouksen asialistan ja ammatillisen sisällön valmistelu yhdessä suunnitteluryhmän kanssa _ kokousta edeltävien puhelinkonferenssien järjestäminen _ asialistan lähettäminen osallistujille viimeistään neljä viikkoa ennen tapaamista _ kokouksen johtaminen sovitun asialistan mukaisesti _ pöytäkirjanpitäjän valitseminen _ huolehtiminen siitä, että kokouksessa tehdään selkeitä päätöksiä - pöytäkirjan tarkistaminen ja sen toimittaminen osallistujille viimeistään neljä viikkoa kokouksen jälkeen OHJELMARYHMIEN PUHEENJOHTA- JAT/YHTEYSHENKILÖT OVAT _ Lasten- ja nuortenohjelmat: Bella Stjerne, _ Draama: Liselott Forsman _ Asiaohjelmat: Lars Kristiansen Kulttuuri ja musiikki: Nita Kapoor _ Opetusohjelmat: Nicolina Zilliacus-Korsström Tiedeohjelmat: Sigrid Gjellan _ Viihde: Kjell Ekholm Lisäksi uutisilla, urheilulla, mobiili- ja web -yhteistyöllä on omat ohjelmaryhmänsä.

6 10 11 MIKÄ LÖYTYY VERKKOSIVUILTA? MITEN KERTOA UUSISTA IDEOISTA? Osoitteessa on muun muassa uutisia, tietoa Pohjoivisio rahastosta ja kaikkien PV-ryhmien yhteystiedot. Sivujen suljetusta osiosta löydät tietoa kokouksista ja omista projekteistasi sekä yleiskatsauksen kaikista yhteistuotannoista (projektikalenterin). Päästäksesi suljettuun osioon sinun pitää ensin rekisteröityä PV-sivuilla ja pyytää pääsyä johonkin ohjelmaryhmään. Näet verkkosivuilla myös kaikki tuotantovaiheessa olevat projektit. Halutessasi voit merkitä projektisi luottamukselliseksi ja siten piilottaa sen omaan ohjelmaryhmääsi kuulumattomilta henkilöiltä. Ohjelmaryhmien jäsenten kannalta PV-sivuston kaksi tärkeintä sivua ovat My projects, jonka alta löytyvät kaikki omistamasi projektit sekä ohjelmaryhmäsivut, joilta löydät tietoa kokouksista ja ryhmän muista aktiviteeteista. MIKSI PROJEKTIEN OMISTAJAN TULEE REKISTERÖIDÄ PROJEKTIT JA PÄIVITTÄÄ NIITÄ? _ Projektien tilannekatsaus toimii ohjelmaryhmien lokikirjana ja muistilistana (tee kuitenkin aina erilliset sitovat sopimukset yhteistuotannoista). _ Kaikki PV-tilastoinnit tehdään projektitietokannan pohjalta ja yhteistyön tulosten dokumentointi on tärkeää. _ Ajan tasalla olevat tiedot tekevät kokousten välisestä yhteistyöstä joustavampaa. 1. Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa ja ilmoittaudu haluamiisi ohjelmaryhmiin. 2. Rekisröi uusi yhteistuotantoideasi ohjelmaryhmän oman verkkosivun kautta viimeistään 14 päivää ennen tapaamista. Jos merkitset idean luottamukselliseksi, vain oman ohjelmaryhmäsi jäsenet pääsevät näkemään sen. 3. Saavu henkilökohtaisesti ohjelmaryhmän kokoukseen tai lähetä edustajasi paikalle pitchaamaan ideasi. Kun olet rekisteröinyt projektisi, se päivittyy automaattisesti projektikalenteriin (yhteistuotantojen tilannekatsaukseen). Muista myös päivittää projektisi tiedot ja tuotantokumppanien kiinnostus kokousten jälkeen. Lisätietoa osoitteessa

7 12 13 show me the money! Pohjoisvision rahasto tukee ohjelmien tutkimus- ja kehitystyötä ja myöntää rahoitusta projektien tuotantoon. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Rahoitusta voivat hakea vain Pohjoisvision jäsenyhtiöt. TUTKIMUS JA KEHITYS Tukea tutkimus- ja kehitysprojektiin voi periaatteessa hakea yksinkin, mutta hakemuksella on etulyöntiasema, jos kumppaneita on useampia, tai jos mukana on myös omaa pääomaa. Lisäksi etusijalle asetetaan hakemukset, jotka ylittävät mediarajoja ja jotka edustavat kehitystyötä pikemmin kuin tutkimusta. Saatu tuki palautetaan rahastolle jos projekti päätyy tuotantoon kruunua. Lisäksi ainakin yhden pohjoismaisen kumppanin pitää satsata vähintään 10% päätuottajan omasta panoksesta ( kruunua). Todellisten yhteistuotantojen kohdalla näistä pääsäännöistä voidaan kuitenkin poiketa. TUKEA RAHASTOLTA? _ Esittele ideasi ohjelmaryhmän tapaamisessa ja hanki sille tuottajakumppaneita _ Ajattele mediarajojen yli! _ Varmista tilaajien tuki _ Keskustele rahaston oman maasi edustajan kanssa _ Täytä hakemuspaperit asianmukaisesti _ Lähetä hakemuksesi rahaston oman maasi edustajalle ennen hakuajan umpeutumista Lisätietoa rahaston säännöistä ja hakuajoista sekä hakemuslomakkeen löydät osoitteesta Pohjoisvision sihteeristö auttaa mielellään hakuprosessissa. TUOTANTOTUKI Tuotantotukea voidaan hakea määrälle, joka vastaa 50% yhtiön omasta panoksesta. Jos yhtiön oma panos on kruunua, rahastolta voidaan hakea tukea korkeintaan

8 14 15 Organisaatio TOIMITUSJOHTAJAT TV-JOHTAJAT POHJOISVISIO- RAHASTO OHJELMARYHMÄT SIHTEERISTÖ PV-TYÖNTEKIJÄT AMMATTIRYHMÄT LAPSET JA NUORET PV-KOORDINAATTORIT NFG (lakikysymykset) DRAAMA PV-TYÖNTEKIJÄT NEM (tekniikka ja strategia) UUTISET OHJELMAVAIHTO NORMOB (mobiili) WEb kinks (web) URHEILU kulttuuri ASIAOHJELMAT musiikki VIIHDE OPETUSOHJELMAT tiede

9 16 17 HISTORIAA JA TULOKSIA TARVITSETKO APUA? Pohjoisvisio-yhteistyö sai alkunsa jo vuonna 1959, ja se on tärkeä osa Pohjoimaiden välistä kulttuuriyhteistyötä. Pohjoisvisio on tuloksiin tähtäävän ja byrokratialtaan kevyen yhteistyönsä ansiosta ainutlaatuinen esikuva myös kansainvälisessä vertailussa. Yhteistyö on myös laajempaa kuin koskaan ennen - yhteistuotantojen ja ohjelmavaihdon määrä on peräti kaksinkertaistunut vuosien 1996 ja 2006 välillä. Nykyisissä Pohjoivisio-yhteistyön ohjesäännöissä todetaan: Pohjoisvision tavoitteena on vahvistaa kaikenlaista yhteistyötä yhtiöiden välillä, erityisesti ohjelmavaihtoa, yhteistuotantoja ja monenlaista ammatillista apua. Ohjesäännöistä ja yhteistyötä koskevista visioista on tarkoitus keskustella vuonna 2007, jotta PVyhteistyötä voidaan vahvistaa edelleen digiajan uusien ja kattavien haasteiden edessä. PV-SIHTEERISTÖ VASTAA MIELELLÄÄN KYSYMYKSIISI _ Henrik Hartmann / _ Cecilie Stranger-Thorsen / _ Veera Sydänmäki / TAI OTA YHTEYS OMAN YHTIÖSI PV-KOORDINAATTORIIN _ DR Margit Juhl: _ NRK Berit Donjem: _ RUV Helga Reinhardtsdottir: _ SVT Helena Osvath: _ YLE Marja Salusjärvi: _ UR Kristina Westre Bennet: Pohjoisvision puheenjohtaja on Gunilla Ohls:

10 18_ SANASTO Benchmarking Tuotantojen resurssienkäytön ja laadun vertailu Bread and butter Lasten ja nuorten ohjelmaryhmän pikkulapsitoimitusten työtapaaminen Def.Int Lopullinen kiinnostus (definitiv interesse) yhteistuotantoa kohtaan. Velvoittaa osallistumaan projektin rahoitukseen Ilmaisvaihto Pohjoisvision jäsenet vaihtavat ilmaiseksi tuotantoja, joihin heillä on levitysoikeudet tai joiden oikeudet ovat korkeintaan kruunua Päätuottaja Yhtiö, joka toimii vastaavana tuottajana ja joka kantaa päävastuun projektin rahoituksesta Prel.Int Alustava kiinnostus (preliminær interesse) yhteistuotantoa kohtaan: pitää vielä tarkistaa omassa yhtiössä ja varmistaa päätuottajalle Projektikalenteri Yleiskatsaus ohjelmaryhmän yhteistuotantoihin. Tietoa sisällöstä, kustannuksista ja yksittäisten yhtiöiden osallistumisesta tuotantoihin Todellinen yhteistuotanto Yhteistuotanto, johon kaikki yhtiöt osallistuvat yhtä suurella panostuksella niin rahoituksen, kuin muidenkin resurssien suhteen Yhteistuotanto Useamman yhtiön välinen ohjelmayhteistyöprojekti Menestyskriteerit Ryhmän aktiviteettien tulostavoitteet PV-yhtiö Pohjoisvisio-yhteistyöhön osallistuvat yleisradioyhtiöt Muita kysymyksiä? Katso kohta FAQ osoitteessa tai ota yhteys PVsihteeristöön. Tämä käsikirja on kehitetty Barbara Jahnin ja Vibeke Fürstin lasten- ja nuorten ohjelmaryhmälle esittelemän idean pohjalta. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin käsikirja voisi tulevaisuudessa vastata, ota yhteys käsikirjan toimittajaan Cecilie Stranger-Thorseniin.

11 DR Design NORDVISION c/o DR Emil Holms Kanal Copenhagen C Denmark T Henrik Hartmann T Veera Sydänmäki T Cecilie Stranger-Thorsen T

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YLEISET EHDOT. 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4

YLEISET EHDOT. 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4 säännöt [fi] sisällys YLEISET EHDOT 3 1. POHJOISMAINEN ELOKUVA- JA TELEVISIORAHASTO (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. EHDOT JA HAKEMUSTEN ARVIOINTI 4 3. TUKIMUODOT JA TUEN PERUSTEET 5 4. TAKAISINMAKSU

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Teemana kansainvälistyminen 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella?

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Erika Eischer Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas 5. uudistettu painos, maaliskuu

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot