VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS. 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS. 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE"

Transkriptio

1 VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE

2 How to choose the long term optional subjects? The choices are made for your upcoming 8 th AND 9 th grades Choose two (1 st and 2 nd choices) long term optional subjects (2 hours per week) and two (3 rd and 4 th ) alternative longterm optional subjects. These subjects will be studied in both 8 th and 9 th grade. Think carefully about the order of your choices in terms of your preferences and interest in the subject. Please note! A2 languages (Ea=Spanish, Ra=French, Sa=German) can be included as optional subjects or they can be an extra choice, when the number of working hours per week is 32 hours at school. Mark your extra choices with an X. Evaluation of the long optional choices is given with number grades (4 10) You will choose optional subjects together with your parent or guardian. Remember that you commit to study the subject chosen for two years. So, consider your options carefully. REMEMBER TO INCLUDE ALTERNATIVE CHOICES! Sometimes there may not be enough students to fill the class, which you select as your favourite one. Your choice may not be given if it overlaps in your schedule with another class. Make good choices! Please, return the form back to school by February 13 th

3 KIELET LANGUAGES 1. German Saksa or 2. French Ranska or 3. Spanish Espanja A2 language 4. German Saksa tai 5. French Ranska tai 6. Spanish Espanja extra A2 language A2 language that has begun already on lower grades continues either as a long optional course or as an extra optional course. The latter option gives the student a chance to choose the maximum number of other optional courses, but means 2h more lessons/week. Alakoulussa alkanut saksan, ranskan tai espanjan A2 opiskelu jatkuu joko pitkänä pakollisena valinnaisaineena tai ylimääräisenä valinnaisaineena. Ylimääräisenä valinnaisaineena oppilaalla on 2h/vko enemmän oppitunteja ja siten oppilas voi valita täydet määrät muita valinnaisaineita. 7. German Saksa, or 8. French Ranska or 9. Spanish Espanja (from 8 th grade) Target/Goals: Learn to use the language in everyday situations. Learn to understand and write short messages and get to know the target country and its culture. Contents: Learn to tell about yourself, your family and free time. Learn to cope in everyday communication situations and learn the basic structures of the language. Tavoitteet: Opitaan käyttämään jokapäiväisissä tilanteissa. Hän oppii ymmärtämään ja kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia viestejä ja tutustuu kohdekielen maahan ja kulttuuriin. Sisältö: Opitaan kertomaan itsestään, perheestään ja vapaa ajastaan, oppii selviytymään arkipäivän viestintätilanteissa ja oppii kielen keskeiset rakenteet. 3

4 HOME ECONOMICS KOTITALOUS 10. Kotitalous Home Economics Target/Goals: To deepen your knowledge and skills in cooking and baking. Learning by doing. To understand the reasons and consequences of food choices in your own life. Contents: basics of baking meals and baked goods for different occasions organic food, locally produced food, seasonal food, functional food items food trends and other factors influencing the food choices food marketing and advertisement special diets food cultures around the world special features of Finnish food culture food, manners and customs in celebrations master chef type cook from the ingredients given lessons planning and executing meals of your choice Teaching and the study material language will be in English. Finnish can be used as an assisting language. Tavoitteet: Syventää 7. luokalla opittuja ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Oppiminen tapahtuu käytännön työskentelyssä. Ymmärtää ruoan valintaan liittyviä syitä ja seurauksia omassa elämässä. Sisältö: leivonnan perusteet aterioita ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan luomu, lähi ja kausiruoka sekä funktionaaliset elintarvikkeet ruokatrendit ja muut ruoan valintaan vaikuttavat tekijät ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä viestintä ja mainonta erityisruokavaliot eri maiden ruokakulttuurit 4

5 suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä juhlan suunnittelu ja toteutus, pöytätavat ja tarjoilu master chef tyyppisiä luo ateria annetuista raaka aineista tunteja ateriasuunnittelua Opetuskielenä englanti, avustavana kielenä, tarvittaessa, suomi. VISUAL ARTS KUVATAIDE 11. Visual Arts Kuvataide You ll learn to make art with different techniques such as drawing or painting with oil or acryl colours. You ll also learn to make sculptures. Documentation of your own work will be by photographs. You will get an overview of the history of classical and contemporary arts by the visits to art exhibitions. The teaching language is English. Finnish can be used as an auxiliary language. Tavoitteet: Oppilas tutustuu oman tekemisen kautta eri taiteen osa alueisiin. Pitkällä kuvataidekurssilla oppilas ehtii syventämään omaa kuvallista ilmaisuaan. Sisältö: Oppilas tekee kuvia eri tekniikoin mm. piirtäminen, maalaaminen mm. öljy ja tai akryyliväreillä. Lisäksi muotoillaan veistoksia ja käyttöesineitä savesta, kipsistä ja lasista. Opettelemme myös dokumentoimaan omaa työskentelyämme valokuvaamalla. Taidehistoriaan ja nykytaiteeseen tutustutaan oman tekemisen ja taidenäyttelykäyntien yhteydessä. PHYSICAL EDUCATION LIIKUNTA 12. Sports (girls/boys) Liikunta (tytöt/pojat) You ll get to know and be part of many different sports. You ll play familiar ones and also new ones. One goal of the course is to help participants find sports they are interested in and get them to do them actively. Teacher evaluates how students are involved and how their skills get better during the course. 5

6 Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on löytää uusia kiinnostavia liikuntalajeja nuorille. Yhdessä liikkuen monet pelit ja leikit nostavat oppilaiden kuntoa huomattavasti. Kunnon kohotus onkin yksi keskeisimpiä tavoitteita. Monipuolisuus antaa myös hyvät lähtökohdat taidon karttumiselle. Arviointi: Arviointia suoritetaan jatkuvasti seurannan perusteella. Kuinka hyvin osallistuit tunneille (innokkuus, liikuntavarusteet, sosiaalisuus ym.) ja miten jaksat liikkua. Myös oppilaan taitoja ja taitojen kehittymistä seurataan. MUSIC MUSIIKKI 13. Music In this music course we further practice the knowledge and skills learned in primary education. You ll get to learn to sing and play many instruments e.g. guitar, bass, drums and other percussions. You can choose your favorite instrument. In this course we exercise for performances for events of our school. Teaching language is English. Finnish can be used as an assisting language. Valinnaisen musiikin tunneilla kartutetaan tietoja ja taitoja monipuolisesti musiikin eri alueilla. Tavoitteena on oppia bändisoitinten (sähkökitara, basso, rummut, koskettimet), akustisen kitaran sekä muiden luokassa olevien soittimien soiton perusteet. Harjoittelemme myös lauluäänen käyttöä ja mikrofonitekniikkaa. Voit valita soittimia mieltymystesi mukaan. Musiikin käsitteisiin ja eri musiikin lajeihin, kuten rock ja popmusiikki, taidemusiikki, jazz ja maailmanmusiikki, perehdytään pääsääntöisesti musisoinnin, laulamisen ja kuuntelun avulla. Tunneilla pyritään tekemään joku projektityö, esim. äänite, musiikkivideo tai esittävä ohjelmakokonaisuus. Valinnaisryhmässä valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin. 6

7 SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 14. Finnish language and culture The course description depends on the current language skills of students. In addition to grammar, also culture identities and internationality are emphasized in the Finnish as a second language classes. During the course it is possible to broaden the focus of the course to Finnish literature and culture, media, and verbal communication. Multiple studying methods, for example reading, writing, listening, and projects, are used during the course. The interests of students will also be taken into account when creating the course syllabus. Suomen kieltä ja kulttuuria Kurssisisältö määräytyy oppilaiden senhetkisen suomen kielen taidon mukaan. Kielenopiskelun lisäksi myös kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys korostuvat S2 tunneilla. Kurssin aikana on edellisten lisäksi mahdollisuus laajentaa opiskelua Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä mediaan ja suulliseen viestintään. Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja, esimerkiksi lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja projekteja. Oppilaan omat kiinnostuksen kohteet, esimerkiksi harrastukset, pyritään huomioimaan kurssin sisällöissä. TECHNICAL CRAFTS TEKNINEN TYÖ 16. Technical Crafts Target: Technical craft gives you opportunities to learn to solve technical problems. This subject perhaps improves your chances in further studies concerning technical areas. Contents: It is possible to concentrate on different materials and objects means for example wooden furnitures, ornaments made of iron or electric building and trials. Evaluation: Normal grading. Both the object and the working process are evaluated and the meaning of the evaluation is supporting, not looking for mistakes. 7

8 Tavoitteet: Opetustavoitteena on mahdollistaa oppilaan suoriutuminen ja siirtyminen teknisestä, muoto opillisesta ja taiteellisesta suunnitteluprosessista itse toteutustekniikoiden hallintaan. Pyrkimyksenä on syventää oppilaan taitoja niin elektroniikan, puuntyöstön kuin metallinkäsittelynkin osa alueilla, kasvattaa itsenäistä ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja antaa lisää valmiuksia mm. teknisten alojen jatko opintoihin. Sisältö: Oppilas voi valita materiaalisen painopistealueensa, eli esim. huonekalusuunnittelun ja toteutuksen puurakenteisena, tai painottua elektroniikkaan. Metallintyöstötekniikat mahdollistavat rakenteet vaikka erilaisiin liikunta ja urheiluvälineisiin. Myös taidekäsityöllinen suuntautuminen on mahdollista, yli materiaalirajojen. Arviointi: Pitkä valinta arvioidaan normaalisti numeroarvosanalla. Arvioidaan sekä lopputulosta, että työskentelyprosessia. Tavoitteena arvioinnissa on kannustavuus ja ohjaus, ei virheiden etsintä. Oppilas saa palautetta työskentelyprosessien aikana useasti. TEXTILE CRAFTS TEKSTIILITYÖ 17. Textile Work We carry on where we left off on seventh grade. On eighth grade we concentrate on sewing and on ninth grade on working with yarns. Additionally we try special techniques which interest the group (e. g. mosaic, jewellery and soap making). Student designs her products herself using books and magazines as help. We ll get the needed materials together from shops. Tekstiilityö Pitkällä valinnaiskurssilla jatketaan siitä, mihin seitsemännellä luokalla jäätiin. Kahdeksannella luokalla keskitytään ompelemiseen ja yhdeksännellä luokalla lankatekniikoihin. Lisäksi kokeilemme ryhmää kiinnostavia erikoistekniikoita (esim. mosaiikki, korujen valmistus ja saippuan valaminen). Oppilas suunnittelee omat työnsä käyttäen apuna kirjoja ja lehtiä. Materiaalit hankitaan yhdessä kaupasta. 8

9 ICT TIETOTEKNIIKKA 18. Information and Communication Technology Target: To acquire a deeper understanding about computers and ICT in general, for example the components of a modern desktop computer, operating systems, web security, some useful programs, programming and composing a web site. Contents: We look inside the computer case and learn how to build a computer (or boost the old one), have a look at Linux operating system, manipulate images and draw pictures with GIMP (a free image manipulation program) and learn to use some handy Google cloud services. We also make a web site with HTML and CSS; learn to program small computer programs in JAVA using Eclipse (a software development platform). Additionally, we learn to make use of spread sheets. In web security section we ll learn about viruses and firewalls and how to navigate in the net safely. You don t need any prior special skills or knowledge to participate, just an intention to learn new things. Everything starts at the rookie level. Evaluation: Evaluation is based on the tasks performed and / or tests. Teaching is mostly in Finnish but assistance and some learning material is available also in English. Tavoitteet: Tutustua ja ymmärtää syvällisemmin tietotekniikan eri osa alueita, kuten tietokoneen rakenne ja toiminta, käyttöjärjestelmät, tietoturva ja eri ohjelmat, ohjelmointi ja www sivujen teko. Sisältö: Katsomme, mitä tietokoneen sisällä on ja opettelemme sellaisen kokoamista, tutustumme Linuxiin ja Windowsiin, opettelemme kuvankäsittelyä monipuolisesti ilmaisella Gimpillä, parannamme tekstinkäsittelytaitoja ja tutustumme pilveen (cloud computing), teemme omat www sivut aidosti koodaamalla, opettelemme JAVAohjelmointia käyttämällä Eclipse ohjemointiympäristöä ja taulukkolaskentaa Excelillä. Tietoturvaosiossa tutustumme virusten toimintaan, palomuureihin ja netikettiin. Aiempaa osaamista et tarvitse, ainoastaan halun opiskella uutta. Kaikki alkaa aina aivan alkeista. Arviointi: Arviointi perustuu aiheesta riippuen tehtyihin töihin, tuntiaktiivisuuteen ja kokeisiin. 9

10 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 19. Drama class Ilmaisutaito Tahtoisitko ilmaista itseäsi rohkeasti? During the drama class students will get to know each other, improvise, speak, concentrate, listen, relax learn by doing together. Evaluation of this course is based on the student s work and the activity level during the learning process. Tavoite: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ilmaisurohkeutta ja kehittää esiintymistaitoa erilaisten harjoitusten avulla. Sisältö: Ilmaisutaidon tunneilla tutustutaan, eläydytään, improvisoidaan, opetellaan uskaltamaan, puhutaan, keskitytään, kuunnellaan, rentoudutaan opitaan yhdessä tekemällä. Kurssilla tehdään pienimuotoisia ja isompia esityksiä omalle ryhmälle ja koulun muille oppilaille. Oppilaat voivat itse vaikuttaa kurssin painotuksiin. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös teatterialan ammattilaisten työhön. Arviointi: Kurssin arvioinnissa painotetaan työskentelyprosessia. Kurssi edellyttää aktiivisuutta tunneilla ja positiivista asennetta omaan työskentelyyn ja ryhmän jäsenenä toimimiseen. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön. On the following page there are two different ways to choose optional subjects: Example 1. A2 language has been included into the long term optional subjects (30 h/week) Example 2. A2 language is an extra subject x (32 h/week) 10

11 ESIMERKKI 1: A2 KIELI SISÄLLYTTÄEN 30 h/vko ESIMERKKI 2: A2 KIELI YLIMÄÄRÄISENÄ 32 h/vko 11

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Ninth-graders understanding of Anglicisms

Ninth-graders understanding of Anglicisms Ninth-graders understanding of Anglicisms Bachelor s thesis Ville Hämäläinen University of Jyväskylä Department of Languages English May 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Developing the Marketing in the Social Media

Developing the Marketing in the Social Media Developing the Marketing in the Social Media Case: Tamhockey Oy Bachelor s thesis Final Thesis Autumn 2013 Teemu Menna ABSTRACT Valkeakoski International Business Management Author Teemu Menna Year 2013

Lisätiedot

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta 1 Suomalaisten ja nepalilaisten nuorten sarjakuvia ihmisoikeuksista ja ympäristönsuojelusta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta COMICS

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot