TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 3.3.2009 5. Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3"

Transkriptio

1 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 1-3 Aika klo Läsnä Lindstedt Tiina puheenjohtaja, 3. vp:n työsuojeluvaltuutettu Korhonen Helena varapuheenjohtaja, 1. vp:n työsuojeluvaltuutettu Kaisti Aapo työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta-jäsen, varapuheenjohtaja Fager Mia asiantuntijajäsen, ta-varajäsen Pystö Nina 2. vp:n työsuojeluvaltuutettu Ruisniemi Jouko 2. vp:n työsuojeluvaltuutettu Antila Henna-Riikka Piikkiön henkilöstön työsuojeluvaltuutettu Helala Katriina jäsen Koskinen Katja jäsen Lehtovaara Erik jäsen Riihimäki Seppo jäsen Eloranta Aira sihteeri Poissa Lehikoinen Jouni ta-jäsen, kirkkoherra Rantanen Matti ta-jäsen 13 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Tiina Lindstedt avaa kokouksen. Puheenjohtaja Tiina Lindstedt luki aluksi kirjasta Sanan aika päivän sanan ja viime sunnuntain rukouksen sekä avasi kokouksen. 14 KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN Todetaan läsnä olijat ja mahdollisesti vapaa-aikanaan osallistuvat. Todettiin paikalla olijat ja merkittiin, että Henna-Riikka Antila on oikeutettu saamaan kokouspalkkion. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Katja Koskinen ja Erik Lehtovaara. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Koskinen ja Erik Lehtovaara.

2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Hyväksyttiin ja todettiin, että muissa asioissa otetaan esille Helena Korhosen työsuojelullinen asia ja Jouko Ruisniemen toivoma työsuojeluvaltuutettujen palaveri. 17 TYÖTAPATURMAT Todetaan kokouspäivään mennessä sattuneet työtapaturmat ja päätetään niiden mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. Käsiteltiin työtapaturmat 1 12 ja todettiin, ettei niiden johdosta ole huomautettavaa. Samalla todettiin, että Katja Koskinen selvittää vakuutusyhtiöstä liukastumistapausten vastuukysymystä. 18 PUHEENJOHTAJAN OSALLISTUMINEN KURSSILLE TYÖYHTEISÖN RISTIRIIDAT HAL- LINTAAN Puheenjohtaja Tiina Lindstedt on ilmoittanut halunsa osallistua Tampereella pidettävään Työyhteisön ristiriidat hallintaan kurssille. Kurssin järjestää Työturvallisuuskeskus, ohjelma liitteenä: Liite Myös muilla toimikunnan jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa osallistua kurssille. Päätetään, että puheenjohtaja Tiina Lindstedt osallistuu Työyhteisön ristiriidat hallintaan kurssille. Osallistumisesta aiheutuvat kulut maksetaan työsuojelumäärärahasta. Päätettiin, että puheenjohtaja Tiina Lindstedt sekä työsuojeluvaltuutetut Helena Korhonen, Nina Pystö ja Jouko Ruisniemi osallistuvat Työyhteisön ristiriidat hallintaan kurssille. Osallistumisesta aiheutuvat kulut maksetaan työsuojelumäärärahasta. 19 VUONTISPIRTTIRAHA on kohdalla päättänyt, että Vuontispirtillä kävijälle seurakuntien työntekijälle maksetaan vuorokauden oleske-

3 lusta 32 /vrk, kuitenkin enintään 96 /vuosi. Tämä päätös on ollut voimassa kokeiluluontoisena alkaen vuoden 2008 loppuun asti. Vuonna 2008 Vuontispirttirahaa käytti yhteensä neljä eri henkilöä 270 euroa. päättää, että tätä käytäntöä jatketaan edelleen toistaiseksi. päätti, että käytäntöä jatketaan edelleen toistaiseksi. 20 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Työympäristötoimikunnalta on pyydetty toimintakertomusta vuodelta Puheenjohtaja, sihteeri ja työsuojelupäällikkö ovat laatineet luonnoksen toimintakertomukseksi. Se on seuraava: Liite Hyväksytään luonnoksen mukainen toimintakertomus annettavaksi toimintakertomuksen laatimistoimikunnalle. Toimintakertomus hyväksyttiin. 21 TOIMINNAN ARVIOINTI VUODELTA 2008 Kirkkoneuvosto on pyytänyt vuoden 2008 tasekirjaan liitettävät osastokohtaiset arviointikatsaukset mennessä. Edellisessä kohdassa mainittu työryhmä on laatinut ehdotuksen. Se on seuraava: Liite Päätetään vuoden 2008 toiminnan arviointilomakkeen hyväksymisestä. Toiminnan arviointi vuodelta 2008 hyväksyttiin. 22 VUODEN 2008 TOTEUTUMAT TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN OSALTA Kirjanpidosta on saatu toteutumavertailut tilanteesta. Vertailut ovat seuraavat: Liite 1 22.

4 Tutustutaan toteutumavertailuihin ja merkitään ne tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 VIRKISTYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANON TOTEAMINEN Käsittely Todettiin, että työympäristötoimikunnan alaiseen virkistystoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Helena Korhonen, sihteerinä Lilli Jussila sekä jäseninä Aapo Kaisti, Katja Koskinen, Marko Mäenpää, Kari Sinkkonen ja Pia Tuominen. Nyt Helena Korhonen pyytää eroa virkistystoimikunnan puheenjohtajuudesta. Päätettiin vapauttaa Helena Korhonen virkistystoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä ja valita hänen tilalleen työympäristötoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Tiina Lindstedt. 24 LEIRINJOHTAJIEN RUOKAMAKSUJEN VELOITTAMINEN PALKASTA Kasvatusasiain keskus on uudistanut leirilaskutuskäytäntöä. Uudistettu käytäntö on tavanomaista hallinnollisten ohjeiden ja lomakkeiden antamista eikä niihin nähden ole työympäristötoimikunnan toimialalta huomautettavaa. Ohjeistuksessa on myös leirinjohtajien ruokamaksuja koskeva kohta. Se on seuraava: KirVESTES:n mukaan ( 125 4, mom. sovellutusohje) silloin, kun työntekijällä on mahdollisuus saada leirin ajalta seurakunnan kustantama ruokailu, vähentää työnantaja hänen leiripäivärahastaan verohallituksen määrittelemän ravintoedun raha-arvon, joka voidaan pidättää alennettuna silloin, kun ruokailuun sisältyy valvontavelvollisuus. Koska työntekijöiden leiripäiväraha-anomukset yleensä tulevat palkkahallintoon kovin hitaasti, pyritään vuoden alussa tekemään ohjeesta paikallinen sovellutus siten, että ruokaraha veloitetaan palkasta ja leiripäiväraha maksetaan vastaavasti täysimääräisenä. Ajateltu menettely on selkeä, mutta ennen sen käyttöön ottoa on työympäristötoimikunnalla oltava tilaisuus lausua asiasta. Uusi menettelytapa on tarkoitus päättää kirkkoneuvostossa. Kasvatusasiain keskuksessa laadittu ehdotus ohjekirjeeksi otsikolla: MUU- TOKSIA LEIRILASKUTUSKÄYTÄNTÖIHIN, on kokonaisuudessaan seuraava: Liite 1 24.

5 ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa leirinjohtajien ruokamaksujen uuden veloituskäytännön johdosta. päätti pyytää kasvatusasiain keskusta perustelemaan käytännön muutosta ja esittää toivomuksen, että asiaa käsiteltäisiin myös leirityötä tekevien työpaikkakokouksessa. Asia otetaan uudelleen työympäristötoimikunnan käsittelyyn kasvatusasiain keskuksen lausunnon jälkeen. 25 TYÖPAIKKAKOKOUSTEN MUISTIOITA kasvatusasiain keskuksen toimistopalaverin muistio Maarian seurakunnan ison työntekijäkokouksen muistio Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 26 JOUKO RÄTYN TIEDUSTELU Tiedustelu on seuraava: Liite Rätylle annettava vastaus valmistellaan ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. antoi vastauksen valmistelun työsuojelupäällikön ja lakimiehen tehtäväksi. 27 LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELI Vuoden 2009 alusta alkaen työnantaja on voinut tukea työntekijän omaehtoista kulttuuri- ja liikuntaharrastusta 400 euron arvosta ilman, että työntekijä joutuu maksamaan siitä veroa. Aikaisemmin verovapaus koski vain liikuntaseteliä 200 euroon asti. Liikuntaseteli ja kulttuuriseteli ovat työnantajan tarjoamia liikunta- ja kulttuuriharrastamiseen kohdennettuja henkilöstöetuja. Liikuntaseteliä voi käyttää liikuntaharrastuksiin ja kulttuuriseteliä sekä liikuntaa että kulttuuriin. Paperisten liikunta- ja kulttuurisetelien arvo on määritelty etukäteen. Seteleitä on 2, 4 ja 5 euron arvoisia, riippuen palveluntarjoajasta. Työntekijä maksaa setelillä liikunta- ja/ tai kultuuririentonsa. Setelistä ei anneta rahaa takaisin. Jos maksu on enemmän kuin setelin arvo, maksaa työntekijä ero-

6 tuksen itse. Setelillä ei voi maksaa välineitä, jalkineita, urheilujuomia yms. Seteliä ei myöskään voi käyttää solariumissa tai hierojalla. (Verottajan kanta: etu on tarkoitettu työntekijän oman liikuntaharrastuksen tukemiseen, ei esim. solariumiin tai urheilukilpailujen sisäänpääsymaksuihin. Myöskään hieronta ei ole aktiiviliikuntaa, joten kulttuuriseteliä ei ole tarkoitettu sen kustannusten maksamiseen. ) Tekstiviestipalvelu on uusi tapa korvata paperisten kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttö. Se on verottajan hyväksymä. Palvelu toteutetaan niin, että yrityksen jokaiselle työntekijällä on netissä oma tili, jonne työnantaja lataa rahaa. Työntekijä maksaa tililtä käyttämänsä kulttuuri- ja liikuntapalvelut tekstiviestillä. Tekstiviesti toimii kaikissa liittymissä kuten tavallinen tekstiviesti. Tällä hetkellä vain SporttiPassi järjestelmä toimii matkapuhelimella, mutta sähköiset palvelut kehittyvät laajenevat jatkuvasti. Omavastuuosuus Työnantaja voi halutessaan periä työntekijältä ns. omavastuuosuuden. Tämä tarkoittaa, että työntekijä maksaa osuuden saamistaan seteleistä. Työnantajat, jotka perivät omavastuuta, käyttävät yleensä omavastuuosuutena neljännestä tai puolta setelin ostoarvosta. Omavastuu voidaan periä myös suoraan palkasta. Yleisesti on todettu, että se, joka on maksanut setelistään osan, käyttää sen varmimmin. Omavastuuosuus voi toisaalta vähentää seteleiden käyttöä ja siten liikunta- ja kulttuuriannos jää saamatta. Oikean käytön varmistaminen Työnantaja voi varmistaa setelin oikean käytön kahdella tavalla. Henkilöllisyys voidaan varmistaa setelin sarjanumeron perusteella sähköisesti tai työntekijän nimi voidaan kirjoittaa seteliin selvästi tekstaten. Setelit tulee tällöin olla nimetty ennen käyttöönottoa. Markkinoille on tullut myös sirukortteja, joissa käyttäjä voidaan yksilöidä. Palveluntarjoajan tehtäväksi jää tällöin henkilöllisyyden tarkastaminen. Mikäli tarkastuksessa jää kiinni etuuden väärinkäytöstä, työntekijä menettää etuuden verottomuuden. Setelien toimittajat Liikunta- ja kulttuuriseteleitä toimittaa mm. - Smartum Oy (Liikuntaseteli ja Kulttuuriseteli) - Suomen Hoitoseteli Oy (Superseteli ja Seteli) - Luottokunta (Virikeseteli) - RJ-Kuntoiluseteli Oy (Tyky-Kuntoseteli ja Tyky-Kuntoseteli+) - EventBrokers EBS Oy/ Suomen Liikunta ja Urheilu (SporttiPassi vain liikuntaa varten) Palveluntarjoajat Palveluntarjoajia on ympäri Suomea useita tuhansia. Jokaisen setelitoimittajan nettisivuilta voi hakea paikkakunta- ja lajikohtaiset palveluntarjoajat, joiden määrä tosin vaihtelee melkoisesti palveluntarjoajasta riippuen. Turun

7 ja Kaarinan alueella eniten kohteita on Smartumilla (81 kpl) ja RJ- Kuntoilusetelillä (67 kpl). RJ-Kuntoiluseteli Oy ja Lippupiste Oy ovat sopineet yhteistyön käynnistämisestä. Tyky-Kuntoseteli+ tulee käymään maksuvälineenä Lippupiste Oy:n n. 500 tapahtumajärjestäjän yli esityksessä. Yhteistyön myötä Tyky-Kuntoseteli+ -setelillä voi maksaa Lippupiste Oy:n myyntipisteissä ja puhelinmyynnissä. Yllä mainittujen palveluntarjoajien kohteet ovat seuraavat: Liite SporttiPassin paikkoja pääsi katsomaan vain tunnusluvulla, jota ei ollut saatavilla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nykykäytäntö Seurakuntayhtymä maksaa vuosittain enintään 70 euron korvauksen työntekijän liikuntaharrastuksesta. Työntekijä toimittaa kuitin liikuntatapahtumasta (esim. kuntosalikortti, uimalippu, ratsastustunti, karatekurssi) työnantajalle ja tämä maksaa työntekijän ilmoittamalle tilille enintään 70 euron korvauksen. Ehdotus seurakuntayhtymän uudeksi käytännöksi Ehdotan, että yhtymässä siirrytään nykykäytännöstä setelien käyttöön siten, että liikuntasetelien rinnalla otetaan käyttöön myös kulttuurisetelit. Koska yhteiskunta on taloudellisesti taantumassa, joka vaikuttaa myös seurakuntayhtymän verotuloihin ja toimintaan, en ehdota tuen tasoon korotusta. Käsittely Seurakuntayhtymässä siirrytään liikunnan rahallisesta tukemisesta käyttämään seteleitä. Samalla liikuntasetelin rinnalla otetaan käyttöön kulttuuriseteli. ehdottaa setelien toimittajan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kokonaistuen taso pidetään ennallaan 70 euroa/ kalenterivuosi. Asiasta käytiin keskustelu, jonka aikana todettiin, että osa oli entisen käytännön kannalla. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä: Ne, jotka kannattavat esityksen tekemistä kirkkoneuvostolle, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat entistä käytäntöä, äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. päätti esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymässä siirrytään liikunnan rahallisesta tukemisesta käyttämään seteleitä. Samalla liikuntasetelin rinnalla otetaan käyttöön kulttuuriseteli. ehdottaa, että setelien toimittajaksi valitaan Smartum, jonka seteleitä saisi 68 /vuosi. Talous- ja suunnittelujohtajana Aapo Kaisti esitti eriävän mielipiteensä asiassa.

8 VIRKAVAPAISIIN LIITETTÄVÄT VAPAAPÄIVÄT Mia Fager tuo esityksen kokoukseen. Käsittely Mia Fager jakoi kokouksessa seuraavan esityksen: Liite päätti esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: 29 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1. Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim.: Jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2. Jos työntekijä on virkavapaalla 1 2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. 3. Jos työntekijä on virkavapaalla 3 4 työpäivää viikossa, liitetään virkavapausaikaan 1 viikkovapaapäivä. 1. HELENA KORHOSEN ESILLE NOSTAMAT ASIAT Päätettiin, että valitaan seuraavassa kokouksessa työryhmä valmistelemaan uutta toimintaohjelmaa, jossa otetaan huomioon myös Helena Korhosen esille ottamia asioita. 2. TYÖSUOJELULLINEN ASIA Helena Korhonen toi esille talouden taantumasta aiheutuneen diakoniaasiakkaiden määrän lisääntymisen ja sen, että asiakkaat ovat usein aggressiivisia. Samalla hän kertoi Mikaelinseurakunnassa tapahtuneesta vähältä piti tapauksesta. totesi, että kaikissa diakoniatyöntekijöiden huoneissa on tehty turvallisuustarkastus. Lisäksi työympäristötoimikunta on hankkinut hankalan asiakkaan kohtaamisesta videon, jota olisi syytä näyttää työpaikkakokouksissa ja mahdollisesti työyhteisöpäivänä. 3. TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALAVERI Jouko Ruisniemi esitti toivomuksen työsuojeluvaltuutettujen kokoontumisesta muutaman kerran vuodessa.

9 Päätettiin, että työsuojeluvaltuutetut kokoontuvat kuluvan kevään aikana kerran ja syyskaudella kaksi kertaa. 30 SEURAAVA KOKOUS Päätetään seuraavasta kokouksesta. Päätettiin, että työympäristötoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo kirkkoneuvoston kokoushuoneessa. Kokoukseen kutsutaan myös työterveyshuollon edustajat. 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Tiina Lindstedt puheenjohtaja Aira Eloranta sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Katja Koskinen Erik Lehtovaara

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot