Akavalaisten lomatoimintaa. 25 vuotta. Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalaisten lomatoimintaa. 25 vuotta. Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry"

Transkriptio

1 Akavalaisten lomatoimintaa 25 vuotta Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry

2 Toimitus: Helena Jaakkola Kuvat: A-lomien kuva-arkisto, Elina Palonen ja Veikko Somerpuro Ulkoasu: Kinestasis Oy / Veikko Anttila Paino: Scanseri Oy 2005

3 Sisällys Lukijalle 5 A-lomien perustaminen 7 Opetusneuvos Pentti Jänkälä Oma lomajärjestö perustettiin jäseneduksi Akava-järjestöille 8 Ensimmäiset toimintavuodet Kasvun vuodet Varapuheenjohtaja Esko Mälkönen Tavoitteena monipuolinen lomatarjonta 16 Uudelle vuosituhannelle vuodet Toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen Kuntoremonttiloma ja ikääntyvien terveysremontti vastaavat ajan haasteeseen 20 Puheenjohtaja Eila Malmström A-lomien tulevaisuuden visiot 22 A-lomien lomatarjonta 24 Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Hallituksen jäsenet ja varajäsenet A-lomien toimihenkilöt 28 A-lomien jäsenliitot 28 Jäsenmaksut 29 Avustukset ja myönnetyt lomatuet 29 A-lomien vuodet 30

4

5 Lukijalle AKAVA-JÄRJESTÖJEN LOMAYHDISTYS A-lomat viettää vuonna 2005 merkkivuotta. Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Järjestön toiminnassa neljännesvuosisata on varsin lyhyt aika, mutta A-lomissa tuona aikana on saatu paljon aikaan. A-lomien toiminta on laajentunut ja monipuolistunut. Lomapalveluita on kehitetty heijastellen työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja vaatimuksia. Aluksi A-lomat tarjosi henkilöjäsenille ja heidän perheilleen A-lomaviikkoja. Jäsenten työkykyä tukeva kuntoremonttitoiminta alkoi 1990-luvun alussa. Tultaessa uudelle vuosituhannelle viestit kiristyneestä työtahdista ja työssä uupumisesta saivat A-lomat aloittamaan työuupumusta ennaltaehkäisevän tsemppilomatoiminnan. Nyt kehitteillä on yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen lomayhdistysten kanssa ikääntyvien, yli 50-vuotiaiden terveysremontit. Vaikka työkykyä ja työhyvinvointia tukevat lomat ovat viime vuosina korostuneet, A-lomissa on aina nähty perhe- ja virkistyslomien merkitys. Edullinen ja virikkeellinen perheloma on säilyttänyt asemansa vuodesta toiseen, ja onhan hyvinvoiva perhe tärkeä tekijä työssäjaksamisen taustalla. Perinteisen perheloman rinnalle on vuoden 2005 aikana tarjottu uudentyyppistä Nuoret perheet -lomaa, joka on suunnattu pikkulapsiperheille, joissa vanhemmat ovat vastavalmistuneita tai opiskelijoita. Mökkien ja lomaosakkeiden omistaminen ja välittäminen on kuulunut A-lomien lomatarjontaan aivan yhdistyksen perustamisesta lähtien. Samoin A-lomat on ollut aktiivinen toimija kansainvälisen kodinvaihtoon erikoistuneen Intervac-järjestön toiminnassa. Juhlavuonna A-lomat haluaa kertoa jäsenilleen lomajärjestön kehittymisestä ja toiminnasta menneiltä vuosilta, mutta myös näyttää mitä palveluita A-lomat tänä päivänä tarjoaa. Yksin A-lomat ei olisi rakentanut lomajärjestöä. Kiitokset ansaitsevat kaikki ne jäsenliittojen luottamushenkilöt, jotka ovat vuosien aikana antaneet työpanoksensa A-lomille ja välittäneet tietoa jäsenkentän lomatarpeista. Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökumppaneille: toisille lomajärjestöille ja lomakohteille, joiden kanssa lomatarjontaa on rakennettu. 5

6 A-lomien sääntömääräinen liittokokous vuonna 1984.

7 A-lomien perustaminen VUONNA 1974 valtion tulo- ja menoarvioon tuli ensimmäisen kerran 5 miljoonan markan määräraha työväen lomajärjestöjen sosiaalista lomatoimintaa varten. Ammattiyhdistysliikkeen lomajärjestöjen valtionaputoiminnan alkaminen liittyy ajallisesti valtion rahoittaman maatalousyrittäjien lomajärjestelmän syntyyn. Päätös ay-lomatuesta muotoiltiin hyvässä yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Vuoden 1974 määrärahasta myönnettiin avustuksia Lomaliitolle, Miina Sillanpään Säätiölle, Äitien Lomahuollolle ja Työväen Virkistys- ja Lomakeskusliitolle. Pääosa näistä avustuksista myönnettiin erilaisiin investointikohteisiin. Valtioneuvoston päätöksessä määriteltiin, mitä työväen lomajärjestöllä tarkoitettiin. Sen mukaan tällaiseksi järjestöksi katsottiin järjestö, joka harjoitti etupäässä työväestöön kohdistuvaa sosiaalista lomatoimintaa ja jonka jäsenenä oli yksi tai useampi työntekijäin ammatillinen keskusjärjestö tai jonka hallinnon voitiin muuten katsoa edustavan laajoja työväestön piirejä. Vuonna 1975 valtioneuvoston päätöstä muutettiin siten, että valtionavun saajaksi nimettiin nimenomaan ammattiyhdistysliikkeen lomajärjestö. Tämän muutoksen merkitys oli lähinnä siinä, että myös virkamiesten ja toimihenkilöiden lomajärjestöt tulivat oikeutetuksi ay-lomarahaan. Aloite akavalaisen lomajärjestön perustamiseen tuli keskusjärjestö AKAVAlta. Akavalaisille haluttiin tarjota samanlaiset mahdollisuudet valtiovallan tukemaan lomanviettoon kuin kolmen muun keskusjärjestön jäsenillä jo oli. Taustalla oli tieto jäsenten lisääntyneestä vapaaajasta, ja osa työmarkkinajärjestöjen toimeliaisuudesta suuntautui perinteisten palkka-asioiden hoitamisen ulkopuolelle. AKAVAssa tehtiin päätös lomatoiminnan järjestämisestä vuonna Laajan keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että lomatoiminnan hoitamista varten perustetaan varsinaisesta AKAVAn organisaatiosta erillinen yksikkö. Akavalaisten lomajärjestön valmistelevaan työryhmään kuuluivat Pentti Jänkälä (Opettajien Ammattiliitto), Teuvo Heinonen (Suomen Hammaslääkäriliitto), Tuula Kalliopuska (Suomen Farmasialiitto), Juha-Veikko Kurki (Insinööriliitto), Viljo Tuokko (Suomen Lakimiesliitto), Antero Tala (Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto) ja Heikki Liede (AKAVA). Työryhmä laati perustettavalle järjestölle säännöt ja kartoitti jäsenliittojen halukkuuden liittyä uuden yhdistyksen jäseniksi sekä selvitti rahoituksen saantimahdollisuudet. A-lomien perustava kokous pidettiin Akava-talossa. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kymmenen jäsenjärjestöä. A-lomien perustamisvuonna 1980 valtion ay-lomaraha oli 13 miljoonaa markkaa. Ay-lomarahaa oli jakamassa SAK:n, STTK:n ja TVK:n lomajärjestöjen lisäksi Lomaliitto, Perhelomat ja Työväen lomaliitto. A-lomat sai ensimmäisen kerran lomatoiminnan valtionavun vuonna 1982, ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna. Avustus oli suuruudeltaan markkaa. Lomatoiminnan koko määräraha oli 14 miljoonaa markkaa. 7

8 Opetusneuvos Pentti Jänkälä Oma lomajärjestö perustettiin jäseneduksi Akavajärjestöille 8

9 OPETUSNEUVOS PENTTI JÄNKÄLÄ vaikutti vahvalla panoksellaan A-lomien perustamiseen ja kehittymiseen puheenjohtajakaudellaan vuosina Akavalaisten lomajärjestön tulo mukaan jakamaan valtion ay-lomarahaa ei herättänyt muissa palkansaajajärjestöissä vastusta. Vastustus olisikin ollut ajan hengen vastaista. A-lomien perustamisen aika oli palkansaajajärjestöjen organisoitumisaikaa, ja toimihenkilöjärjestöjen yhteistyö kukoisti. Samoihin aikoihin perustettiin muun muassa Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto (TJS) toimihenkilöjärjestöjen yhteistyöelimeksi. Pentti Jänkälä sanoo, että AKAVAn järjestöllisen kasvun yhteydessä, jolloin muun muassa opettaja- ja insinöörijärjestöt liittyivät AKAVAan, ryhdyttiin kartoittamaan muiden keskusjärjestöjen jäsenliitoilleen antamia etuisuuksia. Tutustuessamme valtion talousarvioon paljastui, että budjetista jaettiin lomarahaa sosiaali- ja terveysministeriön kautta poliittisille lomajärjestöille ja tiettyjen palkansaajakeskusjärjestöjen lomajärjestöille. Ajattelimme, että meillä akavalaisilla täytyy olla mahdollisuus hakea lomatoimintaan valtionapua yhtä lailla. Säännöt ja malli lomatoiminnalle löytyivät, ja akavalaisten lomajärjestön organisoiminen pääsi vauhtiin. Vaikutteita tuli Lomaliitosta, jonka jäsenenä OAJ oli ja Pentti Jänkälällä oli luottamustehtävä Lomaliiton hallituksessa. Osassa AKAVAlaisista järjestöistä ajateltiin, ettei loman vuoksi pidä mennä sosiaaliluukulle, eikä niissä nähty lomatoimintaa jäsenetuna. Suurilta järjestöiltä hankkeelle kuitenkin tuli tukea. Itse olin OAJ:sta hankkeessa mukana. Juhani Aho Lääkäriliitosta ja Juha-Veikko Kurki Insinööriliitosta sekä Mikko Leppänen Ekonomiliitosta tukivat hanketta. AKAVAn Heikki Liede muun muassa oli valmistelevassa työryhmässä mukana. Varmuutta valtionavusta tarvittiin Uutta lomajärjestöä ei kannattanut perustaa, jollei valtionavustuksesta olisi ollut jonkinlaista varmuutta. Kansanedustaja Matti Ruokola toimi tuolloin Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ja kävin hänen puheillaan. Sattumalta olimme molemmat Oulusta kotoisin ja tunsimme toisemme entuudestaan. Visiitti eduskunnassa oli lyhyt. Kerroin suunnitelmistamme ja varmistelin valtionavun saantia. Kansanedustaja Ruokola totesi yksikantaan, että hän oli jo vähän odottanut, milloin AKAVA perustaa vastaavanlaisen lomajärjestön, mitä muilla palkansaajakeskusjärjestöillä jo oli. Hän piti selvänä, että akavalaiset ovat oikeutettuja lomatoiminnan valtionapuun, sillä onhan AKAVAllakin omat köyhänsä. Tämä osoittautui oikeaksi. 9

10 Lomatukihakemuksista selvisi, että jäsenistössä oli muun muassa monilapsisia suurperheitä, joilla oli taloudellisia ongelmia ja lomanviettomahdollisuudet ilman taloudellista tukea olivat vähäiset. Pentti Jänkälä kertoo, että A-lomien perustamisen aikoihin Helsingin Sanomien pilapiirtäjä Kari Suomalainen teki pilapiirroksen, joka osuvasti kuvaa uuden lomajärjestön perustamistilannetta. Kuvassa mieshenkilöt astelevat puistokadulla, ja toinen herroista sanoo, että Olen liittynyt vastaperustettuun yhdistykseen, jonka tarkoituksena on rahan anominen valtiolta toimintansa tukemiseksi. Piirros hankittiin A-lomiin, ja sen allekirjoittivat yhdistyksen ns. perustajajäsenet. 10 A-lomat oli sopivan lyhyt nimi Uusi lomajärjestö tarvitsi nimen. Pentti Jänkälä muistelee, että nimen valinnassa haluttiin korostaa, että lomajärjestö on akavalaisten yhteinen. Siitä syntyi Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening -nimi, josta käytetään kätevästi lyhennettä A-lomat. Yhdistyksen perustamisen, jäsenhankinnan ja rahoituksen varmistumisen jälkeen ryhdyttiin organisoimaan varsinaista toimintaa. Lomaedun ideaa markkinoitiin ahkerasti jäsenistölle. Kun vuonna 1982 saimme ay-lomarahan, ryhdyimme tarjoamaan jäsenille ja heidän perheilleen ohjelmallisia aktiivilomia Lomaliiton kohteissa ja muissa lomapaikoissa. Lomaliitto oli luonnollinen yhteistyökumppani, sillä AKAVAlla ja monilla järjestöillä oli entuudestaan yhteistyötä Lomaliiton kanssa. Melko nopeasti havaitsimme, että tarvitsimme myös omia lomakohteita, ja A-lomat hankki omistukseensa ensimmäiset lomaosakkeet Punkaharjulta. Vuosikymmenen lopulla ostettiin Jerisjärven mökki Muoniosta. A-lomat otti jo ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna 1981 hoitoonsa kansainvälisen Intervac-lomapalvelun edustuksen Suomessa. Siihen asti Intervacin edustusta oli hoitanut eräs kiiminkiläinen opettaja. Minulla on mökki Kiimingin lähellä ja ajattelin että käyn kesälomalla tapaamassa häntä. Opettajalla oli pienessä kenkälaatikossa Intervacin papereita, ja hän antoi toimistonsa minulle. Näin Intervac siirtyi A-lomille. Pentti Jänkälä katselee hyvällä A-lomien nykytoimintaa. Yhdistys on kasvanut ja toiminta on monipuolistunut. Hienoa, että muutamien ihmisten ponnisteluiden tulos on elänyt jo 25 vuotta, ja toiminta vain paranee vanhetessaan.

11 Ensimmäiset toimintavuodet UUSI YHDISTYS aloitteli toimintaansa syksyn 1980 aikana. Hallituksen ensimmäisten tehtävien joukossa oli yhdistyksen rekisteröinti ja hallinnon järjestäminen. Yhdistyksen rekisteröintipäivä on Vuoden 1980 hallitus teki aktiivista jäsenhankintaa AKAVAn jäsenjärjestöissä, ja ensimmäisen syksyn aikana 12 jäsenjärjestöä liittyi jäseneksi. Vuoden 1981 lopussa A-lomien jäseninä olivat lähes kaikki keskusjärjestön jäsenjärjestöt. Jäseneksi tulon kiinnostuksen taustalla oli AKAVAn hallituksen suositus, että kaikki liitot liittyisivät A-lomiin. Näin valtion ay-lomarahaa saataisiin mahdollisimman paljon. Vuonna 1984 kaikki AKAVAn jäsenjärjestöt olivat A-lomien jäseniä. Jäseniltä perittiin jäsenmaksua, ja uusilta jäsenjärjestöiltä liittymismaksua, mutta varsinaisesti lomatoiminta päätettiin järjestää ay-lomarahan varaan. Vaikka yhdistyksen puuhamiehillä oli olemassa jonkinlainen tieto ay-lomarahan saannista, toiminnan aloittamisen jälkeen ensimmäiset vuodet osoittautuivat ennakoitua vaikeammiksi. Lomatoiminnan valtionavustus ei ollut kasvanut reaaliarvoa vastaavasti, eikä A-lomien mukaantulo kasvattanut valtionavun määrää juurikaan. Vuonna 1980 valtionavun määrä oli 13 miljoonaa markkaa, miljoonaa markkaa, vuosina tuki oli 15 miljoonaa markkaa ja vuonna 1984 tuki oli 15,4 miljoonaan markkaa. Muut lomajärjestöt joutuivat tinkimään omasta osuudestaan A-lomien hyväksi, jolloin yhdistyksen käytössä oli yli miljoona markkaa lomatoimintaa varten. Vuonna 1985 valtio ei enää myöntänyt ay-lomarahaa, vaan lomatoiminnan avustuksien myöntäjäksi tuli Rahaautomaattiyhdistys. Lomatoiminnan järjestäminen Koska rahoitus tuli julkisista varoista, antoi valtioneuvosto ohjeita ja toimintatapoja lomatoiminnan järjestämisestä uudessa yhdistyksessä. Ammattijärjestöjen lomatoiminnan tuki tuli suunnata sellaisten henkilöiden lomanvieton tukemiseen, joilla ei omien tulojen vähäisyydestä tai muusta syystä johtuen ole taloudellisia edellytyksiä kodin ulkopuolella tapahtuvaan lomanviettoon. A-lomat antoi monen lomajärjestön mallin mukaan lomatukien myöntämisen aluksi jäsenjärjestöille. Tästä käytännöstä luovuttiin kokeilun jälkeen, ja hakemusten perusteella myönnettävien tukien jakaminen keskitettiin A-lomiin. Valtioneuvoston lomatoiminnan ohjeistamisessa järjestettävien lomien tuli sisältää sellaista ohjelmaa, joka edistää lomanviettäjien psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Lomatoimintaa järjestettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että lomatoiminta on perhekokonaisuutta vahvistavaa. Vuonna 1981 A-lomat neuvotteli esisopimuksen, jonka mukaan seuraavan vuoden alusta lähtien A-lomat vastaa Suomen Hiihtoliiton omistaman Kuusamon Juumassa sijaitsevan lomakeskuksen toiminnasta kolmen vuoden ajan. Kolmen vuoden aikana Juumassa järjestettiin lomaviikkoja koko vuoden ajan, ja saatiin samalla arvokasta kokemusta oman lomakohteen markkinoinnista ja toiminnan kannattavuudesta. Lomien sisällöstä tehtiin 11

12 12 selvitys vuonna 1982, jonka perusteella lomien ohjelmatarjontaa monipuolistettiin aikaisemmasta ja kohteiden määrää lisättiin. Vuodesta 1984 lähtien A-lomaviikkoja järjestettiin uusissa lomakohteissa. A-lomien lomatarjonta kehittyi nopeasti aktiivisia ja teemallisia perhelomia suosivaksi. Lomapaikoiksi valikoituivat kohteet, joissa lomailijoille oli tarjolla monenlaista lomaohjelmaa ja lomailijat saivat virikkeellisen ja innostavan lomajakson työn lomaan. Lomalaisten käytössä oli myös lomaohjaajan palvelut. Lomia järjestettiin keväällä, kesällä ja syksyllä. Toiminta painottui kesäkauteen. A-lomat oli alusta alkaen aktiivinen lomatoiminnan järjestöelämässä ja liittyi jäseneksi Lomaliittoon, Suomen Matkailuliittoon ja Suomen Retkeilymajajärjestöön. Liittyminen toi etuja A-lomien jäsenille. Suomen Retkeilymajayhdistyksen jäsenyys toi alennuksia yöpymisistä kotimaan retkeilymajoissa ja kansainvälisen retkeilymajakortin sai käyttöönsä halvemmalla kuin ilman jäsenyyttä. Kansainvälisen asunnonvaihdon Intervacin edustus Suomessa on ollut A-lomilla vuodesta 1981 alkaen. Mökkien hankintaa ja lisää jäsenpalveluita A-lomien hallituksella oli heti toiminnan aloittamisen jälkeen suunnitelma omien lomakohteiden hankinnasta. Vuonna 1984 A-lomat hankki omistukseensa ensimmäinen lomaosakkeen Tuunaantuvan Punkaharjun Lomakylästä. Ensimmäisen vuoden ajaksi Tuunaantuvan markkinointi annettiin Lomaliitolle. Vuokratuloja kertyi markkaa. Seuraavana vuonna A-lomat hoiti mökin markkinoinnin itse, ja vuokratulot olivat jo markkaa. Vuonna 1986 A-lomat myi Punkaharjun Tuunaantuvan lomaosakkeen Insinööriliitolle. Yhdistys osti tilalle kaksi Pankkotuvan lomaosaketta niin ikään Punkaharjulta. Vuonna 1989 omien lomakohteiden määrä vahvistui, kun A-lomat osti Muonion Jerisjärven lomaosakkeen. Lomajärjestö viritteli yhteistyösuhteita muuallekin ajatuksena saada jäsenistölle rahanarvoisia etuja. A-lomilla oli yhteistyötä Finnoilin kanssa, joka antoi alennuksia tuotteistaan. Vuosina A-lomissa käytiin keskustelua oman matkatoimiston perustamisesta. Matkatoimiston tehtävänä olisi ollut jäsenkunnan kokous-, kongressi- ja lomamatkailutoiminnan järjestäminen. Hanke ei kuitenkaan toteutunut. A-lomat avasi keväällä 1982 oman palvelupisteen aluksi Suomen Matkatoimiston tiloissa Helsingin Itä-Pasilassa ja palkkasi toimistonhoitajan. Joulukuussa yhdistys vuokrasi oman toimistohuoneen Akava-talosta. Valtioneuvoston ay-lomatoiminnan ohjeissa oli erillinen kohta, jossa korostettiin lomatoiminnasta tiedottamisen tärkeyttä. Avustusta saavien järjestöjen tulee tiedottaa mahdollisuudesta saada lomatukea siten, että mahdollisimman monet lomatuen piiriin kuuluvat henkilöt voivat saada tiedon lomatuesta. A-lomat tiedotti lomatoiminnastaan AKA- VA-lehden välityksellä. Lehden jokaisessa numerossa oli A-lomat tiedottaa -palsta, jolla julkaistiin alkuvuosina laajoja esittelyjä lomakohteista ja lomaviikoista sekä lomatuen hakulomake. Myöhemmin palstatila supistui 2 3 sivuun, mutta hakulomake julkaistiin jokaisen hakuilmoituksen yhteydessä. Lomayhdistys tuotti myös omia esitteitä ja lisäksi monet jäsenjärjestöt julkaisivat lomailmoituksia jäsenlehdissään.

13

14 Kasvun vuodet KOKO 1980-LUVUN A-lomien lomatoiminnassa painotettiin virikkeellisten perhelomien järjestämistä lomakohteissa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys vuokrasi omistamiaan mökkejä. Uuden vuosikymmenen alkaessa kääntyi toiminnassa uusi sivu kun Lomaliitto ja ay-lomajärjestöt aloittivat yhteisen kuntoloma-projektin. Rahaautomaattiyhdistys myönsi hankkeelle avustusta, ja A-lomat sai kuntolomatoimintaansa varten markan määrärahan. Kuntoloma, jota kohta kutsuttiin kuntoremonttilomaksi, jatkui muutaman vuoden projektina. Vuodesta 1993 lähtien kuntoremonttiloma ja siihen liittyvä terveystreffit olivat vakiinnuttaneet asemansa. Kuntoremonttitoiminnan laajeneminen ja kehittäminen hidastuivat alkuinnostuksen jälkeen muutamaksi vuodeksi, sillä lomatoiminnalle myönnetty avustus laski markkamääräisesti vuoden välisen ajan. Tämän jälkeen tuki lähti hitaasti kasvamaan. Ay-lomajärjestöjen ja Lomaliiton yhteistyönä syntynyt kuntoremontti oli työikäisten aktiiviloma, joka tähtäsi eri keinoin työkyvyn ylläpitämiseen terveellisten liikunta-, ravinto- ja elintapojen avulla. Kuntoremonttikohteet valittiin yhdessä tarjousten perusteella. Alkuvuosina kuntoremonttilomia järjestettiin useissa kymmenissä eritasoisissa kohteissa. Kuntoremontin toteutus ja kohteiden ulkoiset puitteet vaihtelivat, ja kohteiden kykyyn tuottaa lomia alettiinkin pian kiinnittää huomiota. Kuntoremonttitoiminta on lomajärjestöjen yhteistyön ja pitkän kehitystyön tulosta. Loman sisältöä kehitettiin yhteisillä kuntoremonttipäivillä, joihin osallistui myös lomakohteiden edustajia. Palkansaajajärjestöt kiersivät kuntoremonttikohteet sekä tutkivat kohteiden resurssit ja soveltuvuuden kuntoremonttitoimintaan. Kierroksen tuloksena kohteiden määrää karsittiin ankaralla kädellä. Kierroksen yhteydessä sovittiin, että lomajärjestöt sopivat kuntoremonttilomien sisällön seurannasta jatkossa. Seuraava kuntoremontin kehitysvaihe oli vuonna 1998, jolloin lomien testi- ja haastattelulomakkeet uusittiin, ja lomayhdistykset aloittivat yhteisen lehden julkaisun, jolla lomatuotteen hyödyistä kerrottiin jäsenkunnalle. Yhteistä Kuntoremonttiopas-nimistä lehteä julkaistaan yhä. Tultaessa 1990-luvun puoliväliin kuntoremonttilomien tarve korostui niin, että vuoden 1996 toimintakertomuksessaan A-lomien lomatoiminnan painopisteiksi kirjattiin ensin Ray-tuella järjestettävä kuntoremonttilomatoiminta ja toisena lapsiperheille sosiaalisin perustein myönnettävät virkistyslomat. Painopisteen muutos näkyi myös julkisen tuen määrässä, sillä kuntoremonttitoiminnan tuki ajoi yleisen lomatoiminnan tukemisen ohi. A-lomissa alkoi kuntoremonttilomien rinnalla kehittyä muutenkin jäsenten työkykyä edistävän lomatoiminnan tarjonta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäinen kuntoremonttikurssi yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Muutamia mielen hyvinvointilomia järjestettiin vuosittain.

15 Mökkejä hankittiin lisää ja tiedotus uudistui Muonion Jerisjärvi osoittautui suosituksi lomakohteeksi, ja A-lomat osti Muonion Jerisjärveltä toisen lomamökin vuonna Seuraavina vuosina A-lomat kasvatti lomaosake- ja mökkikantaansa tasaisesti. Vuonna 1993 yhdistys osti viidennen lomaosakkeensa Nilsiän Tahkovuorelta. Jämsän Himokselta yhdistys osti lomaosakkeen vuonna 1995, ja vuotta myöhemmin lomaosake ostettiin Sotkamon Vuokatista. Lisäksi A-lomat ryhtyi markkinoimaan jäsenliittojen lomaosakkeita. Jo aivan toiminnan alusta lähtien A-lomissa on nähty tiedottamisen tärkeys. Mahdollisimman monen akavaisen tuli saada tietoa A-lomien lomanviettomahdollisuuksista, lomaan liittyvistä matkailuista ja lomatuista. AKAVA-lehti oli A-lomien tiedottamisen perusta aina vuoteen 1994 saakka, jolloin lehden ilmestyminen lakkasi. Korvaavan tiedotuskanavan löytäminen tuli tärkeäksi, ja katse kääntyi jäsenjärjestöjen lehtiin. Osa näistä oli jo AKAVA-lehden ilmestymisen aikana julkaissut maksutta tiedotteita ja ilmoituksia A-lomien lomatarjonnasta. Tämän käytännön toivottiin laajenevan. Kaikki järjestölehdet eivät kuitenkaan julkaisseet säännöllisesti A-lomien ilmoituksia, ja hetkellisesti lomatukihakemusten määrä väheni. Tiedotuskanavan puutetta tuli paikkaamaan vuonna 1996 AKAVA-uutiset, tietoa lomamahdollisuuksista levitettiin myös AKAVAn aluetoimistojen kautta sekä AKAVAkalenterissa ja jäsenliittojen kalentereissa. Mikä perhelomassa oli parasta? Huolettomuus perheen kotitöistä. Sai aamu-uida Pielisessä, syödä rauhassa ihanan vanhanaikaista ruokaa. Sai nauttia lapsensa ilosta mukavissa aktiviteeteissa. Nuoret perheet -lomalla Loma oli oikein onnistunut, saimme yhteistä aikaa perheelle. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja ruoka oli hyvää. Kun toisten perheiden kanssa jutteli, huomasi että kaikilla on samat ongelmat. Mitä hyötyä kuntoremontista? Paikka oli ihana: luonto, väljyys, siisteys ja kauneus. Ryhmä toimi hyvin, ja saimme paljon toinen toisiltamme. Ryhmän avulla kestin Kuntoremonttitestit, vaikka mittaamisesta en pidäkään. Auttoiko tsemppiloma jaksamaan? Kohteella on hyvät puitteet lomatoimintaan. Ihana ruokailla valmiista pöydästä. Ei tarvinnut huolehtia kuin itsestään. Ryhmämme oli tosi hyvä ja kämppikseni erityisesti. Ryhmä antoi paljon. 15

16 Varapuheenjohtaja Esko Mälkönen Tavoitteena monipuolinen lomatarjonta 16 A-LOMIEN VARAPUHEENJOHTAJA Esko Mälkönen toimi ensin yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodet , ja vuodesta 1994 lähtien hän on ollut varapuheenjohtajana. Esko Mälkösen taustajärjestö on Insinööriliitto, jonka varapuheenjohtaja hän on. Ammattijärjestöjen yhteinen lomatoiminta sopii Mälkösen mielestä hyvin ammattijärjestöjen toimenkuvaan ja toiminnan laajentaminen perinteisen palkkaedunvalvonnan yli on mielekästä, kun se tuo jäsenistölle hyödyllisiä etuja. Ehkä edelleenkin jossain ammattijärjestöissä ajatellaan, etteivät heidän jäsenensä tarvitse ay-lomatoimintaa. Silloin on hyvä katsoa jäsenrakennetta, ja todeta ettei sellaista järjestöä ole, jossa jäsenet eivät jossain elämän vaiheessa tarvitse A-lomien palveluita. Esko Mälkönen kertoo, että 1990-luvulle on tyypillistä lomatoiminnan monipuolistuminen. Kun 1980-luvulla keskityttiin perhelomien tarjoamiseen ja aloitettiin omien lomamökkien ja -osakkeiden hankinta, tulivat ja 2000-luvuilla entistä keskeisemmäksi jäsenistön työkyvyn ja laajemmin työhyvinvoinnin edistäminen. Tuolloin alkoivat kuntoremonttilomien ja työnantajakuntoremonttien järjestäminen luvun lopulla al-

17 koi työuupumusta ehkäisevä hanke, joka tuotti A-lomien uuden lomatuotteen, tsemppiloman. Perinteinen perheloma puolustaa kuitenkin paikkaansa. A-lomissa on ajateltu, että jäsen voi paremmin, kun perhe voi hyvin. Siksi koko perheelle tarjotut edulliset ja virikkeelliset perhelomat ovat tärkeitä jäsenetuja kuntoremonttilomien rinnalla. Mökkien hankinnalla monipuolistettiin palveluita ja turvattiin taloutta A-lomien yhtenä toimintalinjana on ollut omien lomakohteiden hankinta. Ajatuksena oli tarjota mökkilomapalveluita etenkin niille jäsenille, joille muut A-lomien lomavaihtoehdot eivät olleet ajankohtaisia. Tietyissä tapauksissa mökkilomalle voi saada lomatukea. Lomamökkien ja -osakkeiden hankintaa jatkettiin 1990-luvulla lamasta huolimatta. Kiinnostavia lomakohteita löytyi roskapankki Arsenalin kiinteistövalikoimasta, mistä hankittiin kohtuulliseen hintaan Tahkon, Himoksen ja Vuokatin lomakohteet, sanoo Esko Mälkönen. Esko Mälkönen kertoo, että lomaosakkeiden hankinnassa kiinnitettiin huomiota mökkien maantieteelliseen sijaintiin, jolloin kohteita olisi vuokrattavana tasaisesti eri puolilla Suomea. Alusta asti ajatuksena oli, että mökeissä tulee olla hyvä ja laadukas varustetaso sekä mukavuudet. Mökkipaikkakunnilla tuli lomalaisille olla tarjolla lisäksi muita aktiviteetteja, esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia ja kulttuuripalveluita. Lomaosakkeiden ja -mökkien hankinnalla oli monipuolisten lomamahdollisuuksien turvaamisen rinnalla tarkoitus varmistaa A-lomien taloutta. Julkisen rahoituksen muutoksiin tai jopa tyrehtymiseen on hyvä varautua. A-lomissa on ollut kiinnostusta välittää AKAVAn jäsenjärjestöjen omistamia lomamökkejä. Esko Mälkönen kertoo, että vuoden 1993 jälkeen A-lomat aloittikin insinööri-järjestöjen lomamökkien välityksen ja 2000-luvulle tultaessa välitettäväksi tuli myös Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Rukan lomaosake. Uudet lomatuotteet Tultaessa 1990-luvun loppuun työelämän muuttuminen ja työssä jaksamisen ongelmat näkyivät monissa A-lomien jäsenjärjestöjen jäsenkyselyissä ja AKAVAn työmarkkinatutkimuksessa. Vuonna 1999 A-lomat sai Raha-automaattiyhdistyksen C-avustuksen, jonka turvin alkoi kolmivuotinen työuupumusta ennaltaehkäisevä hanke. Hankkeen myötä A-lomat kehitti yhdessä Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksen kanssa kaksivaiheisen tsemppiloman. Loman aloittaminen vastasi jäsenten tarpeita päästä uudentyyppiselle työssä jaksamista edistävälle lomalle, sanoo Esko Mälkönen. Jaksamiseen liittyvät asiat ovat jatkossa yhä ajankohtaisia. Uusi hanke, jolla edistetään työpaikoilla ammattijärjestöjen luottamustehtävissä olevien jaksamista, pitäisi aloittaa. Ray ei kuitenkaan ole lämmennyt ajatukselle. Esko Mälkönen sanoo, että tämän päivän palkansaajajärjestöjen lomajärjestötoiminnassa korostuu monipuolisuus: ihmiset ja perheet elävät erilaisissa tilanteissa ja tarvitsevat siksi monipuolisen lomapaletin mistä valita. 17

18 Uudelle vuosituhannelle vuodet UUDEN VUOSITUHANNEN vaihtuessa A-lomien toiminnan pääpaino oli edelleen kuntoremonttitoiminnan ja perhelomatoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Raha-automaattiavustuksella tuettiin työikäisten työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää kuntoremonttitoimintaa ja lapsiperheille sosiaalisin perustein jaettavia ohjattuja perhe- ja virkistys lomia. Työnantajien ja työterveyshuollon yhteistyössä toteutetut työnantajakuntoremontit ja työyhteisöjen tyky-projektit olivat saavuttaneet vakiintuneen aseman. Perheille suunnattujen virkistyslomien kohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota niiden sijaintiin ja palvelutarjontaan sekä erityisesti ohjatun toiminnan osuuteen. Kohteet tarjosivat lomalaisille monipuolista liikuntaa ja kunnon kohottamista, luonnossa liikkumista ja yhdessä harrastamista. Perhelomailu keinona löytää perheelle yhteistä loma-aikaa korostui entisestään. Vuonna 2005 aloitettiin Nuoret perheet -lomakokeilu, jonka ohjelma on rakennettu perinteisen perheloman pohjalta. Pääpaino lomilla on yhteisessä lomaohjelmassa, liikunnassa ja leikeissä. Lisäksi loman aikana vanhemmille tarjotaan omia luento- ja keskusteluhetkiä, jotka antavat vertaistukea ja eväitä pikkulapsiperheen elämään, työn ja perheen yhdistämiseen, työssä jaksamiseen. Nuoret perheet -lomat suunnataan perheille, joissa on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia. Vanhemmat voivat olla vastavalmistuneita tai opiskelevia. Jokaiselle lomajaksolle valitaan kymmenen perhettä, ja toiminta lomakohteissa on osittain ryhmämuotoista. Nuoret perheet -lomia järjestetään Pajulahden liikuntakeskuksessa, Vuokatin urheiluopistolla, Kuortaneen urheiluopistolla ja Tanhuvaaran urheiluopistolla. Työuupumista ennaltaehkäisevä hanke ja tsemppiloma A-lomat aloitti vuonna 1999 kolmivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää työssä jaksamista tukeva kurssi ja löytää kriteerit, joiden perusteella osallistujat valintaan kurssille. Työssä jaksamista edistävän kurssin eli kaksiosaisen tsemppiloman suunnittelussa mukana olivat A-lomien lisäksi Mimes Oy ja Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskus. Mimes Oy teki projektiin liittyvät ennakkohaastattelut ja -kyselyt kevään ja kesän 1999 aikana. Toinen tutkimusraportti ja hankkeen loppuraportti valmistuivat Tsemppilomien järjestäminen ja siihen liittyvät seurantakyselyt ja kehittämistyö aloitettiin syksyllä 1999 Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksessa, jonne tsemppilomatoiminta keskittyi. Tsemppiloma-projekti saavutti tavoitteensa. Kokeilun aikana kehitettiin uusi lomatuote, jolla osallistujat kokivat löytäneensä välineitä käsitellä työuupumuksen

19 ensioireita. Hankkeen päätyttyä vuonna 2001 tsemppiloman järjestämistä on jatkettu, ja vuosittain A-lomat järjestää kymmenen kaksivaiheista tsemppilomaa Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksessa. Kuntoremontti uudistui ja ikääntyvien terveysremontti alkoi Kuntoremonttilomien kohteiden valinta terävöityi entisestään, ja kohteita karsittiin. Vuonna 2000 A-lomilla oli 16 kuntoremonttitoimintaan erikoistunutta kohdetta. Kuntoremonttitoiminnan sisällön kehittäminen käyttäjäkunnan tarpeita vastaavaksi jatkui, kun Palkansaajakeskusjärjestöjen Lomayhteistyö asetti 2000 kuntoremonttitestien kehittämistyöryhmän. Vanhoja kuntoremonttitestejä pidettiin ongelmallisina, eikä niiden antamia tuloksia voinut kaikilta osin pitää luotettavina. Osa testeistä ei sopinut tiettyjä niskavaivoja poteville henkilöille, ja osa testeistä oli uuden tutkimustiedon mukaan epäedullisia alaselälle. Uuden kuntoremonttitestikokonaisuuden suunnitteluun ja testaajakoulutuksen laadintaan saatiin asiantuntija-apua UKK-instituutista. Uudet testit perustuvat Lomamökkien määrää kasvatettiin vuonna 2000, kun A-lomat hankki Kuusamon Rukan lomamökin. Tällä hetkellä A-lomilla on omia mökkejä tai lomaosakkeita Punkaharjulla, Jämsän Himoksella, Nilsiän Tahkolla, Sotkamon Vuokatissa ja Muonion Jerisjärvellä. Lisäksi A-lomat välittää lomanviettoon mökkiviikkoja Punkaharjulle, Sotkamon Vuokattiin, Kuusamon Rukalle tutkimustietoon, jota saatiin 1990-luvulla Mökkilomalla tehdyistä UKK-terveyskuntotesteistä. ja Heinolan maalaiskuntaan Vierumäelle sekä Aurinko paistoi, eikä ollut Vuonna 2003 käyttöön otetuilla uusilla kuntoremonttitesteillä mitataan rinteet miellyttivät eniten. Leville. liikaa kanssaihmisiä. Pallaksen keski-ikäisen väestön terveyskuntoa. Ne toimivat lomalaisten liikuntaneuvonnan, liikuntamäärien, fyysisen Loma tuli tarpeeseen, oli tosi mukavaa ja saatiin paljon uusia kokemuksia. Jää kesti vielä pilkkimistä ja järvestä kunnon ja toimintakyvyn kartoituksen nousi siikaa, ahventa ja sekä liikunnan vaikutuksen seurantakeinoina. Testit on tarkoitettu terveyden edis- muikkua. tämiseen, ei sairauksien diagnostisointiin. Kuntoremonttilomat on tarkoitettu vuotiaille työssäkäyville jäsenille. Viime vuosien aikana kuntoremonttihakemuksissa alkoi painottua yli 55-vuotiaat hakijat, jotka hakivat kuntoremontista tukea jaksaa työelämässä eläkeikään asti. Vuonna 2004 osa kuntoremonttilomakohteista tarjosi kuntoremonttilomia ikääntyville 50+ ja 55+ -ryhmille. Samana vuonna A-lomat aloitti muiden palkansaajalomajärjestöjen kanssa uuden 50+ terveysremontti -loman kehittämisen. Lomaosakkeiden määrä kasvoi yhdellä 19

20 Toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen Kuntoremonttiloma ja ikääntyvien terveysremontti vastaavat ajan haasteeseen 20 A-LOMIEN TOIMINNANJOHTAJA Mervi Luostarinen tuli järjestön palvelukseen vuonna Vajaassa viidessätoista vuodessa perhe- ja työelämän muutokset ovat selkeästi nähtävissä järjestön toiminnassa. Tullessani A-lomiin elettiin vielä 1990-luvun laman jälkimainingeissa. Kun lamasta lähdettiin nousuun, tapahtui työelämässä dramaattinen muutos verrattuna aikaan ennen lamaa. Työpaikoilta alkoi kuulua viestejä työn vaativuuden kasvusta, työs-

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012)

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Agronomiliitto 5 917 Akavan Erityisalat 26 589 Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 5 783 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 812 Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Akava ry Jäsenmääräkooste 1 (18) PS/hk 26.2.2015 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Sisällys Taulukot Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 2 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät suuruusjärjestyksessä

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU

2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU 2014 SYKSY LOKAKUU JOULUKUU ELÄMYKSIÄ TUETULTA TÄYSIHOITOLOMALTA HAE TUETULLE TÄYSIHOITOLOMALLE Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lomatuki myönnetään korkeintaan

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

ota 1.Askel hyvinvointiisi.

ota 1.Askel hyvinvointiisi. 1.Askel- HyvinVointIjaksot 2013 ota talteen! HyvinVointI- JaksoT AikuiSille HyvinVointI- JaksoT PerheIlle ota 1.Askel hyvinvointiisi. TutusTu ja hae: www.pht.fi haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry KUNTOREMONTTI -testit Asiakaspalaute Kuntoremontilla Terveystreffeillä Kuntoremonttikohde:

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Lomakotien Liitto järjestää kohtuuhintaisia ja hyvätasoisia lomia aikuisille, lapsiperheille ja ryhmille. Tähän työhönsä liitto

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013

TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013 2014 TAMMIKUU TOUKOKUU Hakuaika 1. 30.11.2013 E L Ä M Y K S I Ä T U E T U LTA TÄY S I H O I T O L O M A LTA Lomakodit LOMAKOTI HAAPALAHTI Pielniementie 31, 81295 Haapalahti puh. 013 774 925 www.haapalahti.fi

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Mistä löydän tietoa?

Mistä löydän tietoa? OAJ:n jäsenedut Mistä löydän tietoa? Perustiedot www.oaj.fi -> Jäsenyys ja jäsenpalvelut -> jäsenedut Laajemmat tiedot + ajankohtaiset tarjoukset jäsenille www.oaj.fi -> Jäsensivuille -> Jäsenedut OAJ:n

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Soluku. Soluku luontolomat vuonna 2012

Soluku. Soluku luontolomat vuonna 2012 Soluku luontolomat vuonna 2012 Soluku Erityisryhmien sosiaalinen luontolomatoiminta 2012 Yleistä Soluku-lomista Lomat toteutetaan yhteistyössä neurologisten järjestöjen kanssa ja on suunnattu kaikille

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Työhyvinvointikyselyn tulokset. Pirjo Saari Mela

Työhyvinvointikyselyn tulokset. Pirjo Saari Mela Työhyvinvointikyselyn tulokset Pirjo Saari Mela 2 Kysely Työhyvinvointiohjelman pohjaksi Nettikysely Vastaajia yhteensä 1 191, joista sidosryhmävastauksia 32 Lyhyt kysely, auki joulukuun alusta tammikuun

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ylempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot