Akavalaisten lomatoimintaa. 25 vuotta. Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalaisten lomatoimintaa. 25 vuotta. Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry"

Transkriptio

1 Akavalaisten lomatoimintaa 25 vuotta Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening A-lomat ry

2 Toimitus: Helena Jaakkola Kuvat: A-lomien kuva-arkisto, Elina Palonen ja Veikko Somerpuro Ulkoasu: Kinestasis Oy / Veikko Anttila Paino: Scanseri Oy 2005

3 Sisällys Lukijalle 5 A-lomien perustaminen 7 Opetusneuvos Pentti Jänkälä Oma lomajärjestö perustettiin jäseneduksi Akava-järjestöille 8 Ensimmäiset toimintavuodet Kasvun vuodet Varapuheenjohtaja Esko Mälkönen Tavoitteena monipuolinen lomatarjonta 16 Uudelle vuosituhannelle vuodet Toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen Kuntoremonttiloma ja ikääntyvien terveysremontti vastaavat ajan haasteeseen 20 Puheenjohtaja Eila Malmström A-lomien tulevaisuuden visiot 22 A-lomien lomatarjonta 24 Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Hallituksen jäsenet ja varajäsenet A-lomien toimihenkilöt 28 A-lomien jäsenliitot 28 Jäsenmaksut 29 Avustukset ja myönnetyt lomatuet 29 A-lomien vuodet 30

4

5 Lukijalle AKAVA-JÄRJESTÖJEN LOMAYHDISTYS A-lomat viettää vuonna 2005 merkkivuotta. Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Järjestön toiminnassa neljännesvuosisata on varsin lyhyt aika, mutta A-lomissa tuona aikana on saatu paljon aikaan. A-lomien toiminta on laajentunut ja monipuolistunut. Lomapalveluita on kehitetty heijastellen työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja vaatimuksia. Aluksi A-lomat tarjosi henkilöjäsenille ja heidän perheilleen A-lomaviikkoja. Jäsenten työkykyä tukeva kuntoremonttitoiminta alkoi 1990-luvun alussa. Tultaessa uudelle vuosituhannelle viestit kiristyneestä työtahdista ja työssä uupumisesta saivat A-lomat aloittamaan työuupumusta ennaltaehkäisevän tsemppilomatoiminnan. Nyt kehitteillä on yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen lomayhdistysten kanssa ikääntyvien, yli 50-vuotiaiden terveysremontit. Vaikka työkykyä ja työhyvinvointia tukevat lomat ovat viime vuosina korostuneet, A-lomissa on aina nähty perhe- ja virkistyslomien merkitys. Edullinen ja virikkeellinen perheloma on säilyttänyt asemansa vuodesta toiseen, ja onhan hyvinvoiva perhe tärkeä tekijä työssäjaksamisen taustalla. Perinteisen perheloman rinnalle on vuoden 2005 aikana tarjottu uudentyyppistä Nuoret perheet -lomaa, joka on suunnattu pikkulapsiperheille, joissa vanhemmat ovat vastavalmistuneita tai opiskelijoita. Mökkien ja lomaosakkeiden omistaminen ja välittäminen on kuulunut A-lomien lomatarjontaan aivan yhdistyksen perustamisesta lähtien. Samoin A-lomat on ollut aktiivinen toimija kansainvälisen kodinvaihtoon erikoistuneen Intervac-järjestön toiminnassa. Juhlavuonna A-lomat haluaa kertoa jäsenilleen lomajärjestön kehittymisestä ja toiminnasta menneiltä vuosilta, mutta myös näyttää mitä palveluita A-lomat tänä päivänä tarjoaa. Yksin A-lomat ei olisi rakentanut lomajärjestöä. Kiitokset ansaitsevat kaikki ne jäsenliittojen luottamushenkilöt, jotka ovat vuosien aikana antaneet työpanoksensa A-lomille ja välittäneet tietoa jäsenkentän lomatarpeista. Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökumppaneille: toisille lomajärjestöille ja lomakohteille, joiden kanssa lomatarjontaa on rakennettu. 5

6 A-lomien sääntömääräinen liittokokous vuonna 1984.

7 A-lomien perustaminen VUONNA 1974 valtion tulo- ja menoarvioon tuli ensimmäisen kerran 5 miljoonan markan määräraha työväen lomajärjestöjen sosiaalista lomatoimintaa varten. Ammattiyhdistysliikkeen lomajärjestöjen valtionaputoiminnan alkaminen liittyy ajallisesti valtion rahoittaman maatalousyrittäjien lomajärjestelmän syntyyn. Päätös ay-lomatuesta muotoiltiin hyvässä yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Vuoden 1974 määrärahasta myönnettiin avustuksia Lomaliitolle, Miina Sillanpään Säätiölle, Äitien Lomahuollolle ja Työväen Virkistys- ja Lomakeskusliitolle. Pääosa näistä avustuksista myönnettiin erilaisiin investointikohteisiin. Valtioneuvoston päätöksessä määriteltiin, mitä työväen lomajärjestöllä tarkoitettiin. Sen mukaan tällaiseksi järjestöksi katsottiin järjestö, joka harjoitti etupäässä työväestöön kohdistuvaa sosiaalista lomatoimintaa ja jonka jäsenenä oli yksi tai useampi työntekijäin ammatillinen keskusjärjestö tai jonka hallinnon voitiin muuten katsoa edustavan laajoja työväestön piirejä. Vuonna 1975 valtioneuvoston päätöstä muutettiin siten, että valtionavun saajaksi nimettiin nimenomaan ammattiyhdistysliikkeen lomajärjestö. Tämän muutoksen merkitys oli lähinnä siinä, että myös virkamiesten ja toimihenkilöiden lomajärjestöt tulivat oikeutetuksi ay-lomarahaan. Aloite akavalaisen lomajärjestön perustamiseen tuli keskusjärjestö AKAVAlta. Akavalaisille haluttiin tarjota samanlaiset mahdollisuudet valtiovallan tukemaan lomanviettoon kuin kolmen muun keskusjärjestön jäsenillä jo oli. Taustalla oli tieto jäsenten lisääntyneestä vapaaajasta, ja osa työmarkkinajärjestöjen toimeliaisuudesta suuntautui perinteisten palkka-asioiden hoitamisen ulkopuolelle. AKAVAssa tehtiin päätös lomatoiminnan järjestämisestä vuonna Laajan keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että lomatoiminnan hoitamista varten perustetaan varsinaisesta AKAVAn organisaatiosta erillinen yksikkö. Akavalaisten lomajärjestön valmistelevaan työryhmään kuuluivat Pentti Jänkälä (Opettajien Ammattiliitto), Teuvo Heinonen (Suomen Hammaslääkäriliitto), Tuula Kalliopuska (Suomen Farmasialiitto), Juha-Veikko Kurki (Insinööriliitto), Viljo Tuokko (Suomen Lakimiesliitto), Antero Tala (Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien keskusliitto) ja Heikki Liede (AKAVA). Työryhmä laati perustettavalle järjestölle säännöt ja kartoitti jäsenliittojen halukkuuden liittyä uuden yhdistyksen jäseniksi sekä selvitti rahoituksen saantimahdollisuudet. A-lomien perustava kokous pidettiin Akava-talossa. Perustamisasiakirjan allekirjoitti kymmenen jäsenjärjestöä. A-lomien perustamisvuonna 1980 valtion ay-lomaraha oli 13 miljoonaa markkaa. Ay-lomarahaa oli jakamassa SAK:n, STTK:n ja TVK:n lomajärjestöjen lisäksi Lomaliitto, Perhelomat ja Työväen lomaliitto. A-lomat sai ensimmäisen kerran lomatoiminnan valtionavun vuonna 1982, ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna. Avustus oli suuruudeltaan markkaa. Lomatoiminnan koko määräraha oli 14 miljoonaa markkaa. 7

8 Opetusneuvos Pentti Jänkälä Oma lomajärjestö perustettiin jäseneduksi Akavajärjestöille 8

9 OPETUSNEUVOS PENTTI JÄNKÄLÄ vaikutti vahvalla panoksellaan A-lomien perustamiseen ja kehittymiseen puheenjohtajakaudellaan vuosina Akavalaisten lomajärjestön tulo mukaan jakamaan valtion ay-lomarahaa ei herättänyt muissa palkansaajajärjestöissä vastusta. Vastustus olisikin ollut ajan hengen vastaista. A-lomien perustamisen aika oli palkansaajajärjestöjen organisoitumisaikaa, ja toimihenkilöjärjestöjen yhteistyö kukoisti. Samoihin aikoihin perustettiin muun muassa Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto (TJS) toimihenkilöjärjestöjen yhteistyöelimeksi. Pentti Jänkälä sanoo, että AKAVAn järjestöllisen kasvun yhteydessä, jolloin muun muassa opettaja- ja insinöörijärjestöt liittyivät AKAVAan, ryhdyttiin kartoittamaan muiden keskusjärjestöjen jäsenliitoilleen antamia etuisuuksia. Tutustuessamme valtion talousarvioon paljastui, että budjetista jaettiin lomarahaa sosiaali- ja terveysministeriön kautta poliittisille lomajärjestöille ja tiettyjen palkansaajakeskusjärjestöjen lomajärjestöille. Ajattelimme, että meillä akavalaisilla täytyy olla mahdollisuus hakea lomatoimintaan valtionapua yhtä lailla. Säännöt ja malli lomatoiminnalle löytyivät, ja akavalaisten lomajärjestön organisoiminen pääsi vauhtiin. Vaikutteita tuli Lomaliitosta, jonka jäsenenä OAJ oli ja Pentti Jänkälällä oli luottamustehtävä Lomaliiton hallituksessa. Osassa AKAVAlaisista järjestöistä ajateltiin, ettei loman vuoksi pidä mennä sosiaaliluukulle, eikä niissä nähty lomatoimintaa jäsenetuna. Suurilta järjestöiltä hankkeelle kuitenkin tuli tukea. Itse olin OAJ:sta hankkeessa mukana. Juhani Aho Lääkäriliitosta ja Juha-Veikko Kurki Insinööriliitosta sekä Mikko Leppänen Ekonomiliitosta tukivat hanketta. AKAVAn Heikki Liede muun muassa oli valmistelevassa työryhmässä mukana. Varmuutta valtionavusta tarvittiin Uutta lomajärjestöä ei kannattanut perustaa, jollei valtionavustuksesta olisi ollut jonkinlaista varmuutta. Kansanedustaja Matti Ruokola toimi tuolloin Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ja kävin hänen puheillaan. Sattumalta olimme molemmat Oulusta kotoisin ja tunsimme toisemme entuudestaan. Visiitti eduskunnassa oli lyhyt. Kerroin suunnitelmistamme ja varmistelin valtionavun saantia. Kansanedustaja Ruokola totesi yksikantaan, että hän oli jo vähän odottanut, milloin AKAVA perustaa vastaavanlaisen lomajärjestön, mitä muilla palkansaajakeskusjärjestöillä jo oli. Hän piti selvänä, että akavalaiset ovat oikeutettuja lomatoiminnan valtionapuun, sillä onhan AKAVAllakin omat köyhänsä. Tämä osoittautui oikeaksi. 9

10 Lomatukihakemuksista selvisi, että jäsenistössä oli muun muassa monilapsisia suurperheitä, joilla oli taloudellisia ongelmia ja lomanviettomahdollisuudet ilman taloudellista tukea olivat vähäiset. Pentti Jänkälä kertoo, että A-lomien perustamisen aikoihin Helsingin Sanomien pilapiirtäjä Kari Suomalainen teki pilapiirroksen, joka osuvasti kuvaa uuden lomajärjestön perustamistilannetta. Kuvassa mieshenkilöt astelevat puistokadulla, ja toinen herroista sanoo, että Olen liittynyt vastaperustettuun yhdistykseen, jonka tarkoituksena on rahan anominen valtiolta toimintansa tukemiseksi. Piirros hankittiin A-lomiin, ja sen allekirjoittivat yhdistyksen ns. perustajajäsenet. 10 A-lomat oli sopivan lyhyt nimi Uusi lomajärjestö tarvitsi nimen. Pentti Jänkälä muistelee, että nimen valinnassa haluttiin korostaa, että lomajärjestö on akavalaisten yhteinen. Siitä syntyi Akava-järjestöjen Lomayhdistys Akava-organisationernas Semesterförening -nimi, josta käytetään kätevästi lyhennettä A-lomat. Yhdistyksen perustamisen, jäsenhankinnan ja rahoituksen varmistumisen jälkeen ryhdyttiin organisoimaan varsinaista toimintaa. Lomaedun ideaa markkinoitiin ahkerasti jäsenistölle. Kun vuonna 1982 saimme ay-lomarahan, ryhdyimme tarjoamaan jäsenille ja heidän perheilleen ohjelmallisia aktiivilomia Lomaliiton kohteissa ja muissa lomapaikoissa. Lomaliitto oli luonnollinen yhteistyökumppani, sillä AKAVAlla ja monilla järjestöillä oli entuudestaan yhteistyötä Lomaliiton kanssa. Melko nopeasti havaitsimme, että tarvitsimme myös omia lomakohteita, ja A-lomat hankki omistukseensa ensimmäiset lomaosakkeet Punkaharjulta. Vuosikymmenen lopulla ostettiin Jerisjärven mökki Muoniosta. A-lomat otti jo ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna 1981 hoitoonsa kansainvälisen Intervac-lomapalvelun edustuksen Suomessa. Siihen asti Intervacin edustusta oli hoitanut eräs kiiminkiläinen opettaja. Minulla on mökki Kiimingin lähellä ja ajattelin että käyn kesälomalla tapaamassa häntä. Opettajalla oli pienessä kenkälaatikossa Intervacin papereita, ja hän antoi toimistonsa minulle. Näin Intervac siirtyi A-lomille. Pentti Jänkälä katselee hyvällä A-lomien nykytoimintaa. Yhdistys on kasvanut ja toiminta on monipuolistunut. Hienoa, että muutamien ihmisten ponnisteluiden tulos on elänyt jo 25 vuotta, ja toiminta vain paranee vanhetessaan.

11 Ensimmäiset toimintavuodet UUSI YHDISTYS aloitteli toimintaansa syksyn 1980 aikana. Hallituksen ensimmäisten tehtävien joukossa oli yhdistyksen rekisteröinti ja hallinnon järjestäminen. Yhdistyksen rekisteröintipäivä on Vuoden 1980 hallitus teki aktiivista jäsenhankintaa AKAVAn jäsenjärjestöissä, ja ensimmäisen syksyn aikana 12 jäsenjärjestöä liittyi jäseneksi. Vuoden 1981 lopussa A-lomien jäseninä olivat lähes kaikki keskusjärjestön jäsenjärjestöt. Jäseneksi tulon kiinnostuksen taustalla oli AKAVAn hallituksen suositus, että kaikki liitot liittyisivät A-lomiin. Näin valtion ay-lomarahaa saataisiin mahdollisimman paljon. Vuonna 1984 kaikki AKAVAn jäsenjärjestöt olivat A-lomien jäseniä. Jäseniltä perittiin jäsenmaksua, ja uusilta jäsenjärjestöiltä liittymismaksua, mutta varsinaisesti lomatoiminta päätettiin järjestää ay-lomarahan varaan. Vaikka yhdistyksen puuhamiehillä oli olemassa jonkinlainen tieto ay-lomarahan saannista, toiminnan aloittamisen jälkeen ensimmäiset vuodet osoittautuivat ennakoitua vaikeammiksi. Lomatoiminnan valtionavustus ei ollut kasvanut reaaliarvoa vastaavasti, eikä A-lomien mukaantulo kasvattanut valtionavun määrää juurikaan. Vuonna 1980 valtionavun määrä oli 13 miljoonaa markkaa, miljoonaa markkaa, vuosina tuki oli 15 miljoonaa markkaa ja vuonna 1984 tuki oli 15,4 miljoonaan markkaa. Muut lomajärjestöt joutuivat tinkimään omasta osuudestaan A-lomien hyväksi, jolloin yhdistyksen käytössä oli yli miljoona markkaa lomatoimintaa varten. Vuonna 1985 valtio ei enää myöntänyt ay-lomarahaa, vaan lomatoiminnan avustuksien myöntäjäksi tuli Rahaautomaattiyhdistys. Lomatoiminnan järjestäminen Koska rahoitus tuli julkisista varoista, antoi valtioneuvosto ohjeita ja toimintatapoja lomatoiminnan järjestämisestä uudessa yhdistyksessä. Ammattijärjestöjen lomatoiminnan tuki tuli suunnata sellaisten henkilöiden lomanvieton tukemiseen, joilla ei omien tulojen vähäisyydestä tai muusta syystä johtuen ole taloudellisia edellytyksiä kodin ulkopuolella tapahtuvaan lomanviettoon. A-lomat antoi monen lomajärjestön mallin mukaan lomatukien myöntämisen aluksi jäsenjärjestöille. Tästä käytännöstä luovuttiin kokeilun jälkeen, ja hakemusten perusteella myönnettävien tukien jakaminen keskitettiin A-lomiin. Valtioneuvoston lomatoiminnan ohjeistamisessa järjestettävien lomien tuli sisältää sellaista ohjelmaa, joka edistää lomanviettäjien psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Lomatoimintaa järjestettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että lomatoiminta on perhekokonaisuutta vahvistavaa. Vuonna 1981 A-lomat neuvotteli esisopimuksen, jonka mukaan seuraavan vuoden alusta lähtien A-lomat vastaa Suomen Hiihtoliiton omistaman Kuusamon Juumassa sijaitsevan lomakeskuksen toiminnasta kolmen vuoden ajan. Kolmen vuoden aikana Juumassa järjestettiin lomaviikkoja koko vuoden ajan, ja saatiin samalla arvokasta kokemusta oman lomakohteen markkinoinnista ja toiminnan kannattavuudesta. Lomien sisällöstä tehtiin 11

12 12 selvitys vuonna 1982, jonka perusteella lomien ohjelmatarjontaa monipuolistettiin aikaisemmasta ja kohteiden määrää lisättiin. Vuodesta 1984 lähtien A-lomaviikkoja järjestettiin uusissa lomakohteissa. A-lomien lomatarjonta kehittyi nopeasti aktiivisia ja teemallisia perhelomia suosivaksi. Lomapaikoiksi valikoituivat kohteet, joissa lomailijoille oli tarjolla monenlaista lomaohjelmaa ja lomailijat saivat virikkeellisen ja innostavan lomajakson työn lomaan. Lomalaisten käytössä oli myös lomaohjaajan palvelut. Lomia järjestettiin keväällä, kesällä ja syksyllä. Toiminta painottui kesäkauteen. A-lomat oli alusta alkaen aktiivinen lomatoiminnan järjestöelämässä ja liittyi jäseneksi Lomaliittoon, Suomen Matkailuliittoon ja Suomen Retkeilymajajärjestöön. Liittyminen toi etuja A-lomien jäsenille. Suomen Retkeilymajayhdistyksen jäsenyys toi alennuksia yöpymisistä kotimaan retkeilymajoissa ja kansainvälisen retkeilymajakortin sai käyttöönsä halvemmalla kuin ilman jäsenyyttä. Kansainvälisen asunnonvaihdon Intervacin edustus Suomessa on ollut A-lomilla vuodesta 1981 alkaen. Mökkien hankintaa ja lisää jäsenpalveluita A-lomien hallituksella oli heti toiminnan aloittamisen jälkeen suunnitelma omien lomakohteiden hankinnasta. Vuonna 1984 A-lomat hankki omistukseensa ensimmäinen lomaosakkeen Tuunaantuvan Punkaharjun Lomakylästä. Ensimmäisen vuoden ajaksi Tuunaantuvan markkinointi annettiin Lomaliitolle. Vuokratuloja kertyi markkaa. Seuraavana vuonna A-lomat hoiti mökin markkinoinnin itse, ja vuokratulot olivat jo markkaa. Vuonna 1986 A-lomat myi Punkaharjun Tuunaantuvan lomaosakkeen Insinööriliitolle. Yhdistys osti tilalle kaksi Pankkotuvan lomaosaketta niin ikään Punkaharjulta. Vuonna 1989 omien lomakohteiden määrä vahvistui, kun A-lomat osti Muonion Jerisjärven lomaosakkeen. Lomajärjestö viritteli yhteistyösuhteita muuallekin ajatuksena saada jäsenistölle rahanarvoisia etuja. A-lomilla oli yhteistyötä Finnoilin kanssa, joka antoi alennuksia tuotteistaan. Vuosina A-lomissa käytiin keskustelua oman matkatoimiston perustamisesta. Matkatoimiston tehtävänä olisi ollut jäsenkunnan kokous-, kongressi- ja lomamatkailutoiminnan järjestäminen. Hanke ei kuitenkaan toteutunut. A-lomat avasi keväällä 1982 oman palvelupisteen aluksi Suomen Matkatoimiston tiloissa Helsingin Itä-Pasilassa ja palkkasi toimistonhoitajan. Joulukuussa yhdistys vuokrasi oman toimistohuoneen Akava-talosta. Valtioneuvoston ay-lomatoiminnan ohjeissa oli erillinen kohta, jossa korostettiin lomatoiminnasta tiedottamisen tärkeyttä. Avustusta saavien järjestöjen tulee tiedottaa mahdollisuudesta saada lomatukea siten, että mahdollisimman monet lomatuen piiriin kuuluvat henkilöt voivat saada tiedon lomatuesta. A-lomat tiedotti lomatoiminnastaan AKA- VA-lehden välityksellä. Lehden jokaisessa numerossa oli A-lomat tiedottaa -palsta, jolla julkaistiin alkuvuosina laajoja esittelyjä lomakohteista ja lomaviikoista sekä lomatuen hakulomake. Myöhemmin palstatila supistui 2 3 sivuun, mutta hakulomake julkaistiin jokaisen hakuilmoituksen yhteydessä. Lomayhdistys tuotti myös omia esitteitä ja lisäksi monet jäsenjärjestöt julkaisivat lomailmoituksia jäsenlehdissään.

13

14 Kasvun vuodet KOKO 1980-LUVUN A-lomien lomatoiminnassa painotettiin virikkeellisten perhelomien järjestämistä lomakohteissa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys vuokrasi omistamiaan mökkejä. Uuden vuosikymmenen alkaessa kääntyi toiminnassa uusi sivu kun Lomaliitto ja ay-lomajärjestöt aloittivat yhteisen kuntoloma-projektin. Rahaautomaattiyhdistys myönsi hankkeelle avustusta, ja A-lomat sai kuntolomatoimintaansa varten markan määrärahan. Kuntoloma, jota kohta kutsuttiin kuntoremonttilomaksi, jatkui muutaman vuoden projektina. Vuodesta 1993 lähtien kuntoremonttiloma ja siihen liittyvä terveystreffit olivat vakiinnuttaneet asemansa. Kuntoremonttitoiminnan laajeneminen ja kehittäminen hidastuivat alkuinnostuksen jälkeen muutamaksi vuodeksi, sillä lomatoiminnalle myönnetty avustus laski markkamääräisesti vuoden välisen ajan. Tämän jälkeen tuki lähti hitaasti kasvamaan. Ay-lomajärjestöjen ja Lomaliiton yhteistyönä syntynyt kuntoremontti oli työikäisten aktiiviloma, joka tähtäsi eri keinoin työkyvyn ylläpitämiseen terveellisten liikunta-, ravinto- ja elintapojen avulla. Kuntoremonttikohteet valittiin yhdessä tarjousten perusteella. Alkuvuosina kuntoremonttilomia järjestettiin useissa kymmenissä eritasoisissa kohteissa. Kuntoremontin toteutus ja kohteiden ulkoiset puitteet vaihtelivat, ja kohteiden kykyyn tuottaa lomia alettiinkin pian kiinnittää huomiota. Kuntoremonttitoiminta on lomajärjestöjen yhteistyön ja pitkän kehitystyön tulosta. Loman sisältöä kehitettiin yhteisillä kuntoremonttipäivillä, joihin osallistui myös lomakohteiden edustajia. Palkansaajajärjestöt kiersivät kuntoremonttikohteet sekä tutkivat kohteiden resurssit ja soveltuvuuden kuntoremonttitoimintaan. Kierroksen tuloksena kohteiden määrää karsittiin ankaralla kädellä. Kierroksen yhteydessä sovittiin, että lomajärjestöt sopivat kuntoremonttilomien sisällön seurannasta jatkossa. Seuraava kuntoremontin kehitysvaihe oli vuonna 1998, jolloin lomien testi- ja haastattelulomakkeet uusittiin, ja lomayhdistykset aloittivat yhteisen lehden julkaisun, jolla lomatuotteen hyödyistä kerrottiin jäsenkunnalle. Yhteistä Kuntoremonttiopas-nimistä lehteä julkaistaan yhä. Tultaessa 1990-luvun puoliväliin kuntoremonttilomien tarve korostui niin, että vuoden 1996 toimintakertomuksessaan A-lomien lomatoiminnan painopisteiksi kirjattiin ensin Ray-tuella järjestettävä kuntoremonttilomatoiminta ja toisena lapsiperheille sosiaalisin perustein myönnettävät virkistyslomat. Painopisteen muutos näkyi myös julkisen tuen määrässä, sillä kuntoremonttitoiminnan tuki ajoi yleisen lomatoiminnan tukemisen ohi. A-lomissa alkoi kuntoremonttilomien rinnalla kehittyä muutenkin jäsenten työkykyä edistävän lomatoiminnan tarjonta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäinen kuntoremonttikurssi yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Muutamia mielen hyvinvointilomia järjestettiin vuosittain.

15 Mökkejä hankittiin lisää ja tiedotus uudistui Muonion Jerisjärvi osoittautui suosituksi lomakohteeksi, ja A-lomat osti Muonion Jerisjärveltä toisen lomamökin vuonna Seuraavina vuosina A-lomat kasvatti lomaosake- ja mökkikantaansa tasaisesti. Vuonna 1993 yhdistys osti viidennen lomaosakkeensa Nilsiän Tahkovuorelta. Jämsän Himokselta yhdistys osti lomaosakkeen vuonna 1995, ja vuotta myöhemmin lomaosake ostettiin Sotkamon Vuokatista. Lisäksi A-lomat ryhtyi markkinoimaan jäsenliittojen lomaosakkeita. Jo aivan toiminnan alusta lähtien A-lomissa on nähty tiedottamisen tärkeys. Mahdollisimman monen akavaisen tuli saada tietoa A-lomien lomanviettomahdollisuuksista, lomaan liittyvistä matkailuista ja lomatuista. AKAVA-lehti oli A-lomien tiedottamisen perusta aina vuoteen 1994 saakka, jolloin lehden ilmestyminen lakkasi. Korvaavan tiedotuskanavan löytäminen tuli tärkeäksi, ja katse kääntyi jäsenjärjestöjen lehtiin. Osa näistä oli jo AKAVA-lehden ilmestymisen aikana julkaissut maksutta tiedotteita ja ilmoituksia A-lomien lomatarjonnasta. Tämän käytännön toivottiin laajenevan. Kaikki järjestölehdet eivät kuitenkaan julkaisseet säännöllisesti A-lomien ilmoituksia, ja hetkellisesti lomatukihakemusten määrä väheni. Tiedotuskanavan puutetta tuli paikkaamaan vuonna 1996 AKAVA-uutiset, tietoa lomamahdollisuuksista levitettiin myös AKAVAn aluetoimistojen kautta sekä AKAVAkalenterissa ja jäsenliittojen kalentereissa. Mikä perhelomassa oli parasta? Huolettomuus perheen kotitöistä. Sai aamu-uida Pielisessä, syödä rauhassa ihanan vanhanaikaista ruokaa. Sai nauttia lapsensa ilosta mukavissa aktiviteeteissa. Nuoret perheet -lomalla Loma oli oikein onnistunut, saimme yhteistä aikaa perheelle. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja ruoka oli hyvää. Kun toisten perheiden kanssa jutteli, huomasi että kaikilla on samat ongelmat. Mitä hyötyä kuntoremontista? Paikka oli ihana: luonto, väljyys, siisteys ja kauneus. Ryhmä toimi hyvin, ja saimme paljon toinen toisiltamme. Ryhmän avulla kestin Kuntoremonttitestit, vaikka mittaamisesta en pidäkään. Auttoiko tsemppiloma jaksamaan? Kohteella on hyvät puitteet lomatoimintaan. Ihana ruokailla valmiista pöydästä. Ei tarvinnut huolehtia kuin itsestään. Ryhmämme oli tosi hyvä ja kämppikseni erityisesti. Ryhmä antoi paljon. 15

16 Varapuheenjohtaja Esko Mälkönen Tavoitteena monipuolinen lomatarjonta 16 A-LOMIEN VARAPUHEENJOHTAJA Esko Mälkönen toimi ensin yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodet , ja vuodesta 1994 lähtien hän on ollut varapuheenjohtajana. Esko Mälkösen taustajärjestö on Insinööriliitto, jonka varapuheenjohtaja hän on. Ammattijärjestöjen yhteinen lomatoiminta sopii Mälkösen mielestä hyvin ammattijärjestöjen toimenkuvaan ja toiminnan laajentaminen perinteisen palkkaedunvalvonnan yli on mielekästä, kun se tuo jäsenistölle hyödyllisiä etuja. Ehkä edelleenkin jossain ammattijärjestöissä ajatellaan, etteivät heidän jäsenensä tarvitse ay-lomatoimintaa. Silloin on hyvä katsoa jäsenrakennetta, ja todeta ettei sellaista järjestöä ole, jossa jäsenet eivät jossain elämän vaiheessa tarvitse A-lomien palveluita. Esko Mälkönen kertoo, että 1990-luvulle on tyypillistä lomatoiminnan monipuolistuminen. Kun 1980-luvulla keskityttiin perhelomien tarjoamiseen ja aloitettiin omien lomamökkien ja -osakkeiden hankinta, tulivat ja 2000-luvuilla entistä keskeisemmäksi jäsenistön työkyvyn ja laajemmin työhyvinvoinnin edistäminen. Tuolloin alkoivat kuntoremonttilomien ja työnantajakuntoremonttien järjestäminen luvun lopulla al-

17 koi työuupumusta ehkäisevä hanke, joka tuotti A-lomien uuden lomatuotteen, tsemppiloman. Perinteinen perheloma puolustaa kuitenkin paikkaansa. A-lomissa on ajateltu, että jäsen voi paremmin, kun perhe voi hyvin. Siksi koko perheelle tarjotut edulliset ja virikkeelliset perhelomat ovat tärkeitä jäsenetuja kuntoremonttilomien rinnalla. Mökkien hankinnalla monipuolistettiin palveluita ja turvattiin taloutta A-lomien yhtenä toimintalinjana on ollut omien lomakohteiden hankinta. Ajatuksena oli tarjota mökkilomapalveluita etenkin niille jäsenille, joille muut A-lomien lomavaihtoehdot eivät olleet ajankohtaisia. Tietyissä tapauksissa mökkilomalle voi saada lomatukea. Lomamökkien ja -osakkeiden hankintaa jatkettiin 1990-luvulla lamasta huolimatta. Kiinnostavia lomakohteita löytyi roskapankki Arsenalin kiinteistövalikoimasta, mistä hankittiin kohtuulliseen hintaan Tahkon, Himoksen ja Vuokatin lomakohteet, sanoo Esko Mälkönen. Esko Mälkönen kertoo, että lomaosakkeiden hankinnassa kiinnitettiin huomiota mökkien maantieteelliseen sijaintiin, jolloin kohteita olisi vuokrattavana tasaisesti eri puolilla Suomea. Alusta asti ajatuksena oli, että mökeissä tulee olla hyvä ja laadukas varustetaso sekä mukavuudet. Mökkipaikkakunnilla tuli lomalaisille olla tarjolla lisäksi muita aktiviteetteja, esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia ja kulttuuripalveluita. Lomaosakkeiden ja -mökkien hankinnalla oli monipuolisten lomamahdollisuuksien turvaamisen rinnalla tarkoitus varmistaa A-lomien taloutta. Julkisen rahoituksen muutoksiin tai jopa tyrehtymiseen on hyvä varautua. A-lomissa on ollut kiinnostusta välittää AKAVAn jäsenjärjestöjen omistamia lomamökkejä. Esko Mälkönen kertoo, että vuoden 1993 jälkeen A-lomat aloittikin insinööri-järjestöjen lomamökkien välityksen ja 2000-luvulle tultaessa välitettäväksi tuli myös Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Rukan lomaosake. Uudet lomatuotteet Tultaessa 1990-luvun loppuun työelämän muuttuminen ja työssä jaksamisen ongelmat näkyivät monissa A-lomien jäsenjärjestöjen jäsenkyselyissä ja AKAVAn työmarkkinatutkimuksessa. Vuonna 1999 A-lomat sai Raha-automaattiyhdistyksen C-avustuksen, jonka turvin alkoi kolmivuotinen työuupumusta ennaltaehkäisevä hanke. Hankkeen myötä A-lomat kehitti yhdessä Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksen kanssa kaksivaiheisen tsemppiloman. Loman aloittaminen vastasi jäsenten tarpeita päästä uudentyyppiselle työssä jaksamista edistävälle lomalle, sanoo Esko Mälkönen. Jaksamiseen liittyvät asiat ovat jatkossa yhä ajankohtaisia. Uusi hanke, jolla edistetään työpaikoilla ammattijärjestöjen luottamustehtävissä olevien jaksamista, pitäisi aloittaa. Ray ei kuitenkaan ole lämmennyt ajatukselle. Esko Mälkönen sanoo, että tämän päivän palkansaajajärjestöjen lomajärjestötoiminnassa korostuu monipuolisuus: ihmiset ja perheet elävät erilaisissa tilanteissa ja tarvitsevat siksi monipuolisen lomapaletin mistä valita. 17

18 Uudelle vuosituhannelle vuodet UUDEN VUOSITUHANNEN vaihtuessa A-lomien toiminnan pääpaino oli edelleen kuntoremonttitoiminnan ja perhelomatoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Raha-automaattiavustuksella tuettiin työikäisten työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää kuntoremonttitoimintaa ja lapsiperheille sosiaalisin perustein jaettavia ohjattuja perhe- ja virkistys lomia. Työnantajien ja työterveyshuollon yhteistyössä toteutetut työnantajakuntoremontit ja työyhteisöjen tyky-projektit olivat saavuttaneet vakiintuneen aseman. Perheille suunnattujen virkistyslomien kohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota niiden sijaintiin ja palvelutarjontaan sekä erityisesti ohjatun toiminnan osuuteen. Kohteet tarjosivat lomalaisille monipuolista liikuntaa ja kunnon kohottamista, luonnossa liikkumista ja yhdessä harrastamista. Perhelomailu keinona löytää perheelle yhteistä loma-aikaa korostui entisestään. Vuonna 2005 aloitettiin Nuoret perheet -lomakokeilu, jonka ohjelma on rakennettu perinteisen perheloman pohjalta. Pääpaino lomilla on yhteisessä lomaohjelmassa, liikunnassa ja leikeissä. Lisäksi loman aikana vanhemmille tarjotaan omia luento- ja keskusteluhetkiä, jotka antavat vertaistukea ja eväitä pikkulapsiperheen elämään, työn ja perheen yhdistämiseen, työssä jaksamiseen. Nuoret perheet -lomat suunnataan perheille, joissa on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia. Vanhemmat voivat olla vastavalmistuneita tai opiskelevia. Jokaiselle lomajaksolle valitaan kymmenen perhettä, ja toiminta lomakohteissa on osittain ryhmämuotoista. Nuoret perheet -lomia järjestetään Pajulahden liikuntakeskuksessa, Vuokatin urheiluopistolla, Kuortaneen urheiluopistolla ja Tanhuvaaran urheiluopistolla. Työuupumista ennaltaehkäisevä hanke ja tsemppiloma A-lomat aloitti vuonna 1999 kolmivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää työssä jaksamista tukeva kurssi ja löytää kriteerit, joiden perusteella osallistujat valintaan kurssille. Työssä jaksamista edistävän kurssin eli kaksiosaisen tsemppiloman suunnittelussa mukana olivat A-lomien lisäksi Mimes Oy ja Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskus. Mimes Oy teki projektiin liittyvät ennakkohaastattelut ja -kyselyt kevään ja kesän 1999 aikana. Toinen tutkimusraportti ja hankkeen loppuraportti valmistuivat Tsemppilomien järjestäminen ja siihen liittyvät seurantakyselyt ja kehittämistyö aloitettiin syksyllä 1999 Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksessa, jonne tsemppilomatoiminta keskittyi. Tsemppiloma-projekti saavutti tavoitteensa. Kokeilun aikana kehitettiin uusi lomatuote, jolla osallistujat kokivat löytäneensä välineitä käsitellä työuupumuksen

19 ensioireita. Hankkeen päätyttyä vuonna 2001 tsemppiloman järjestämistä on jatkettu, ja vuosittain A-lomat järjestää kymmenen kaksivaiheista tsemppilomaa Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksessa. Kuntoremontti uudistui ja ikääntyvien terveysremontti alkoi Kuntoremonttilomien kohteiden valinta terävöityi entisestään, ja kohteita karsittiin. Vuonna 2000 A-lomilla oli 16 kuntoremonttitoimintaan erikoistunutta kohdetta. Kuntoremonttitoiminnan sisällön kehittäminen käyttäjäkunnan tarpeita vastaavaksi jatkui, kun Palkansaajakeskusjärjestöjen Lomayhteistyö asetti 2000 kuntoremonttitestien kehittämistyöryhmän. Vanhoja kuntoremonttitestejä pidettiin ongelmallisina, eikä niiden antamia tuloksia voinut kaikilta osin pitää luotettavina. Osa testeistä ei sopinut tiettyjä niskavaivoja poteville henkilöille, ja osa testeistä oli uuden tutkimustiedon mukaan epäedullisia alaselälle. Uuden kuntoremonttitestikokonaisuuden suunnitteluun ja testaajakoulutuksen laadintaan saatiin asiantuntija-apua UKK-instituutista. Uudet testit perustuvat Lomamökkien määrää kasvatettiin vuonna 2000, kun A-lomat hankki Kuusamon Rukan lomamökin. Tällä hetkellä A-lomilla on omia mökkejä tai lomaosakkeita Punkaharjulla, Jämsän Himoksella, Nilsiän Tahkolla, Sotkamon Vuokatissa ja Muonion Jerisjärvellä. Lisäksi A-lomat välittää lomanviettoon mökkiviikkoja Punkaharjulle, Sotkamon Vuokattiin, Kuusamon Rukalle tutkimustietoon, jota saatiin 1990-luvulla Mökkilomalla tehdyistä UKK-terveyskuntotesteistä. ja Heinolan maalaiskuntaan Vierumäelle sekä Aurinko paistoi, eikä ollut Vuonna 2003 käyttöön otetuilla uusilla kuntoremonttitesteillä mitataan rinteet miellyttivät eniten. Leville. liikaa kanssaihmisiä. Pallaksen keski-ikäisen väestön terveyskuntoa. Ne toimivat lomalaisten liikuntaneuvonnan, liikuntamäärien, fyysisen Loma tuli tarpeeseen, oli tosi mukavaa ja saatiin paljon uusia kokemuksia. Jää kesti vielä pilkkimistä ja järvestä kunnon ja toimintakyvyn kartoituksen nousi siikaa, ahventa ja sekä liikunnan vaikutuksen seurantakeinoina. Testit on tarkoitettu terveyden edis- muikkua. tämiseen, ei sairauksien diagnostisointiin. Kuntoremonttilomat on tarkoitettu vuotiaille työssäkäyville jäsenille. Viime vuosien aikana kuntoremonttihakemuksissa alkoi painottua yli 55-vuotiaat hakijat, jotka hakivat kuntoremontista tukea jaksaa työelämässä eläkeikään asti. Vuonna 2004 osa kuntoremonttilomakohteista tarjosi kuntoremonttilomia ikääntyville 50+ ja 55+ -ryhmille. Samana vuonna A-lomat aloitti muiden palkansaajalomajärjestöjen kanssa uuden 50+ terveysremontti -loman kehittämisen. Lomaosakkeiden määrä kasvoi yhdellä 19

20 Toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen Kuntoremonttiloma ja ikääntyvien terveysremontti vastaavat ajan haasteeseen 20 A-LOMIEN TOIMINNANJOHTAJA Mervi Luostarinen tuli järjestön palvelukseen vuonna Vajaassa viidessätoista vuodessa perhe- ja työelämän muutokset ovat selkeästi nähtävissä järjestön toiminnassa. Tullessani A-lomiin elettiin vielä 1990-luvun laman jälkimainingeissa. Kun lamasta lähdettiin nousuun, tapahtui työelämässä dramaattinen muutos verrattuna aikaan ennen lamaa. Työpaikoilta alkoi kuulua viestejä työn vaativuuden kasvusta, työs-

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu!

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu! VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot työnilon Vuoden Yhteiskuntatieteilijä saarnaaja Liiton nimi muuttuu! 2 Valtiotieteilijä 5-2011 Pääkirjoitus Ilon

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 1/2014 Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin 4 Mielenterveysbarometri: Asenteet hieman hyväksyvämpiä Kuntoutujan tarina:

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6 Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 3 2013 Pääkonttorin osasto lakkautetaan sivu 8 Työsuojelun yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Poliojärjestöjen. luottamushenkilöt. Toimiston uusi osoite. Toimisto suljettu 12-24.7.2010. Suomen Polioliitto ry.

Poliojärjestöjen. luottamushenkilöt. Toimiston uusi osoite. Toimisto suljettu 12-24.7.2010. Suomen Polioliitto ry. Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus vuosina 2010-2011 Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Tällaista tänään, entä huomenna? Kuntoutuksen ohjaaja ja suunnittelija Marja Räsänen on matkustanut ympäri Suomea herättämässä keskustelua polion sairastaneen

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun

UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun 9/2009 Juhlan humua sisältö Pääkirjoitus... 5 Ota aikaa itsellesi! Uutisia... 6 10 UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun lopulla. Kolumni... 8 Antti Kylliäinen: Inhimilliset tekijät huomioitava työkulttuurissa

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot