KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA... 3 KV 6 JÄRJESTYSLAKI... 4 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS KV 8 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI KV 9 TALOUSARVION MUUTOS/SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 10 HANNA GRÖNROOSIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KV 11 TAMMISAAREN ENERGIAN JOHTAJAN VALINTA... 27

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV mlk 8 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ / MUSEOLAUTAKUNTA Opetusministeriö on ilmoittanut, että Tammisaaren museolle on myönnetty :n avustus nk. Myytti-hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on siirtää tiedot museon kokoelmista digitaaliseen muotoon. Edellä mainittua summaa ei luonnollisista syistä ole merkitty kuluvan vuoden talousarvioon. Jotta museo voisi käyttää avustuksen, sen pitää pyytää oikeutta saada ylittää kuluvan vuoden talousarviota kyseisellä summalla. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä tällainen määrärahojen ylitys. Museolautakunta toteaa, että Tammisaaren museo on saanut :n valtionavustuksen. Se ehdottaa kaupunginhallituksen esittävän kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren museo saa ylittää talousarvionsa vastaavalla summalla eli PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 13 Kaupunginkamreerilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksesta. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän museon kuluvan vuoden talousarvioon muutoksen, jonka mukaan museon käyttömenoja ja tuloja korotetaan

4 KV kh 15 JÄRJESTYSLAKI Järjestyslaki (612/2003) astui voimaan Järjestyslain säätämisen yhteydessä on kumottu kunnallislain 7, jonka mukaan kaupunginvaltuusto saa hyväksyä järjestyssäännön. Kunnan järjestyssääntö kumoutui näin ollen Uusi järjestyslaki korvaa näin ollen järjestyssäännöt. Laki sisältää keskeiset määräykset, joilla pyritään turvaamaan yleistä järjestystä. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sekä ilmoittaa myös kaupunginvaltuustolle ja kyseisille tulosalueille tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että paikallinen järjestyssääntö on lähtien korvattu järjestyslailla.

5 KV 7 ARVIOINTIKERTOMUS ttlk Kunnallislain :n 71 mukaan tilintarkastuslautakunnan pitää valmistaa ne asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkistusta ja joista kaupunginvaltuuston pitää päättää, sekä arvioida onko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus muotoillaan ja allekirjoitetaan. PÄÄTÖS: Arviointikertomus muotoiltiin ja allekirjoitettiin kv 6 Oheistetaan arviointikertomus. Kaupunginvaltuusto ottaa kertomuksen käsittelyyn. PÄÄTÖS: Karl-Erik Illman ja Lauri Metsämäki ovat tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana esitelleet lyhyesti arviointikertomusta. Arviointikertomuksesta keskusteltaessa kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist esitti seuraavaa ponsiehdotusta: Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jättää tämän vuoden kuluessa kaupunginvaltuustolle kohta kohdalta luettelon niistä toimista, joihin on ryhdytty tai joihin tullaan ryhtymään tilintarkastuslautakunnan huomautusten, kysymysten ja ehdotusten johdosta. Jäsen Kaj Blomberg kannatti ehdotusta. Kun keskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus toimittaa tulosalueille arviointikertomuksen lausunnon/vastineen antoa varten sekä että kaupunginhallitus ottaa kantaa arviointikertomukseen sen jälkeen, kun lautakunnat/johtokunnat ovat antaneet vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta. Kaupunginvaltuustolle annetaan normaalissa järjestyksessä tiedoksi lautakuntien/johtokuntien vastineet/kommentit. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä merkitä muistiin arviointikertomuksen käsittelyjärjestyksen.

6 kh 20 Pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) kaupunginhallitus päätti, että arviointikertomus toimitetaan kaikille tulosalueille. Niiden tehtävänä on syyskuun 2003 aikana antaa vastineensa/kommenttinsa kertomuksesta siltä osin, kun kertomus koskee niitä. Kaupunginhallitus käsittelee kertomusta sen jälkeen, kun se on saanut em. vastineet/kommentit. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat kommentoineet kertomusta (ks. alla). Keskushallinto on kommentoinut kohtaa Yleinen talous sekä osittain täydentänyt lautakuntien lausuntoja. Alla vastineet/kommentit: 2.1. Yleistä taloudesta Vastine: Talousarvion muutokset Sekä hallintosääntö että kaupunginhallituksen vuotuiset talousarvio-ohjeet sisältävät määräyksiä tai painottavat sitä, että talousarvioiden muutokset motivoidaan sekä että talousarvioiden muutoksista aiheutuvat seuraukset analysoidaan. Talousarvioiden muutokset pitää ohjeitten mukaan käsitellä heti silloin, kun siihen on aihetta. Investointikohteiden seuraukset ja kustannukset pitää tarkasti arvioida ennen kuin asiasta päätetään. Liikelaitosten talousarvioiden seuranta liitetään viralliseen talousarvion seurantaan. Kumulatiivista alijäämää tasoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutus Sosiaali- ja terveyslautakunta Stlk Delegointioikeus Tilintarkastuslautakunta katsoo, että virkojen uudelleentäyttämistä koskevaa delegointioikeutta voisi tehostaa ja käyttää paremmin. Vastine: Virkamiehet noudattavat tiukasti hallintosäännössä annettuja aikarajoja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että vastuullisille virkamiehille annetaan kokonaan tehtäväksi palkata henkilöstö sekä että luodaan vielä tehokkaampi seuranta- ja raportointijärjestelmä. Vuonna 2003 palkkausprosessia on helpotettu sillä, että kaupunginhallitus ei ensimmäisellä

7 vuosipuoliskolla ole liittänyt täytäntöönpano-ohjeisiinsa palkkauskieltoa koskevia määräyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että hallintosääntöä tullaan tarkistamaan kunnallisten viranhaltijain uuden lain vuoksi. Tarkistettaviksi tulevat mm. virkojen täyttäminen/henkilöstön palkkaaminen. Lastenhuolto ja esikoulu Etelä-Suomen lääninhallitus on valituksen yhteydessä pyytänyt Tammisaaren sosiaali- ja terveyslautakuntaa kiinnittämään huomiota siihen, että perhepäivähoitajien ryhmien koot ovat lasten päivähoidosta annetun asetuksen :n 8 määräyksien mukaiset. Lääninhallitus on myös pyytänyt selvitystä kaupungissa toimivista perhepäivähoitajista ja heidän lapsiryhmiensä koosta sekä selvitystä kunnan perhepäivähoidon varahoitojärjestelmästä. Vastine Sosiaali- ja terveyslautakunta on helpottanut varahoitojärjestelmää palkkaamalla lähihoitajan Tenholan ryhmäperhepäiväkotiin. Perhepäivähoidon varapäivähoitoa on yleisesti vaikea järjestää etenkin, jos päivähoitaja on toistuvasti sairaslomalla ja jos tavoitteena on, ettei lapsen tarvitse usein vaihtaa hoitopaikkaa tai ettei perheiden matka hoitopaikkaan tule kohtuuttoman pitkäksi. Sosiaalityö Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota perheiden ongelmiin. Vastine: Vuonna 2002 palkattiin hankevaroin sosiaalityöntekijä Elisabeth Grönroos. Hänen tehtävänään oli tutkia tarvetta ja mahdollisuutta järjestää Hangossa, Tammisaaressa, Karjaalla, Pohjassa, Inkoossa ja Siuntiossa asuville lapsille, nuorille ja perheille kriisi- ja hoitokoti. Folhälsan Raseborg on nyttemmin avannut Meltolassa lasten ja nuorten yksikön. Suomen Lastenhoitoyhdistys on pitänyt terapiaryhmiä Länsi-Uudellamaalla. Yhteistyötä on vahvistettu. Henkilökuntaa on laajalti koulutettu mm. Stakesin johtaman varpu-hankkeen yhteydessä sekä lasten- ja nuortenpsykiatrialle myönnetyin hankevaroin. Useita verkostokonsultteja on koulutettu. Länsi-Uudellemaalle (hakijakuntana Hanko) on myönnetty hankevaroja sellaisten lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen, jotka vuosina ovat vaarassa vieraantua yhteiskunnasta. Yhteyksiä Pelastakaa Lapset ry:hyn on myös vahvistettu.

8 Huolto ja huolenpito Eräistä vanhustenhuoltoa koskevista oloista on huomautettu. Vastine: Henkilöstö Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vanhuspoliittisen ohjelman. Laitospaikkojen ja palveluasumispaikkojen määrä ylittää huomattavasti maan vanhuspoliittisessa strategiassa (1996) sovitun tason. Tammisaaren strategia pohjautuu Vaaraman suosituksiin (1995). Henkilöstön määrä on laatusuositusten mukaan riippuvainen erityisasumiseen varatuista paikoista. Vanhuspoliittinen ohjelma sisältää uuteen hoitajaan panostamisen hintaan 0,8 1,0 milj. euroa. Nykyisen taloussuunnitelman mukaan tämä ei onnistu, vaan henkilöstön palkkausta on lykättävä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksyneen vanhuspoliittisen ohjelman sillä huomautuksella, että ohjelma muodostaa eri tasoilla tehtävien vanhustenhuoltopäätöksien pohjan. Päätöksentasosta riippumatta päätöksien taloudelliset seuraukset pitää aina tarkasti selvittää. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio/taloussuunnitelma muodostaa aina päätöksenteon lopullisen taloudellisen tason. Vastine: Työtä helpottava irtaimisto Vuonna 2003 neljälle vanhainkodille on budjetoitu irtaimiston hankintaan. Apuvälineiden hankinta on talousarviotyössä priorisoitu korkealle. Talousarvion kehykset on kuitenkin otettava huomioon. Vastine: Vanhuspoliittisen ohjelman toimintasuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta on ja kaupunginhallitus on käsitellyt Tammisaaren vanhustenhuollon tilojen kokonaissuunnitelman. Tällä hetkellä Fridebota ja Hagahemmetvanhainkodin mahdollista lisärakennusta varten laaditaan hankesuunnitelma. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankesuunnitelman sekä että se toimitetaan kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi syksyllä Katso muutoin em. kommentteja.

9 Vastine: Työsuojelun ja palotarkastajan huomautukset Hagahemmetvanhainkodista Vanhainkodissa tehtiin työpaikkatarkastus Huomautettavaa oli apuvälineistä, tilanahtaudesta ja ahtaasta oviaukosta periodihoitohuoneeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 25. Uudenmaan Työsuojelupiirin tarkastaja tarkasti samat tilat. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa :ssä 37. Uusi työsuojelutarkastus tehtiin Tarkastukseen osallistuivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, vastaava sairaanhoitaja, työterveydenhoitaja, hoitotyönjohtaja sekä sosiaalija terveysjohtaja. Tarkastuksessa käytiin läpi suunnitellut toimet, ja työnantajan ehdotus annettiin kirjallisesti. Vanhainkotiin hankittiin viime vuonna irtaimistoa :n (sis. alv:n) edestä. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu Käteisnostot on selvitetty Tilanahtautta on vähennetty poistamalla kuusi paikkaa elokuusta 2003 lähtien. Hoitotyönjohtajan kanssa on keskusteltu työtehtävien jaosta ja kokonaisvaltaisen hoidon ideologiasta tehtäviin perustuvan hoidon asemesta. Tekninen virasto on korjannut ulkotilan kosteusvauriot. Periodihoitohuoneessa, jonka ovi on kapea, ei pidetä vuodepotilaita. Vastine: Lääninhallituksen kommentti valitukseen Lääninhallitus ei vastauksessaan ( ) vastineeseen antanut Tammisaaren kaupungille muistutusta huomautetuista asioista. Lääninhallitus kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että asiakkaiden tarpeet ovat ensisijaisesti virkojen järjestelyn lähtökohtana sekä että sosiaaliset lähtökohdat on otettava huomioon. Organisaation taloudelliset resurssit eivät saa ohjata virkojen järjestelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimia priorisoitaessa otetaan huomioon hoitotarve ja sosiaalinen kokonaistilanne, eivätkä ainoastaan taloudelliset näkökohdat ratkaise palvelua. Palvelun määrään ja monipuolisuuteen vaikuttavat sen sijaan valtion ja kaupungin hoitoalalle osoittamat voimavarat.

10 Vastine: Perusterveydenhuollon hammashoito Hammaslääkärien virkoja on useaan otteeseen julistettu haettavaksi, mutta niitä ei ole voitu täyttää. Hammashuollon tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvä. Kiireelliseen hammashoitoon on lainmuutoksen johdosta käytetty enemmän työaikaa. Vastine: Terveyskeskuksen virat Koko maassa on yleisesti vaikeata saada terveyskeskuslääkäreitä. Tammisaaressa on käynnissä myös sukupolven vaihdos, sillä lääkärit, jotka ovat olleet pitkään työsuhteessa, ovat olleet sairaslomalla tai työskennelleet osa-aikaisesti. Terveyskeskukseen pyritään edelleen saamaan lääkäreitä eri yhteistyöjärjestelyin, mm. yhteistyössä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa, mikä hoitaa päivystyksen arkisin klo jälkeen. Lääkärivastaanoton odotusajat on selvitettävä. Tilintarkastuslautakunnalla ei ole analyysia sairasautojen toiminnasta. Tämä on korjattava v Elokuussa 2003 jatketaan yrityksiä parantaa terveyskeskuksen laboratorion ja Länsi-Uudenmaan sairaalan laboratorion tietokoneyhteyksiä. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke jatkuu vuosina Kehittämishankkeessa käsitellään sekä sosiaali- että terveydenhuollon yhteistyökysymyksiä. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että sairaankuljetusta pitää arvioida sekä taloudellisesti että toiminnallisesti viimeistään vuonna 2004, jolloin kaupungilla on runsaan vuoden (1) kokemus yksityisestä toiminnasta. Kaupunginhallitus on useaan otteeseen huomauttanut tietokoneongelmista Opetuslautakunta Tilintarkastuslautakunnan kertomus sisältää oikeastaan vain kaksi (2) kohtaa, jotka koskevat opetustointa: kansalaisopiston tulobudjetti ja nuorisotoiminta. Kansalaisopiston tulobudjettia tullaan tarkistamaan. Nuorisotoimen ja nuorison suhteet parannevat, koska on palkattu nuorisovaltuutettu, joka ajaa nuorison etua.

11 2.2.5 Tekninen lautakunta Tlk Venesatamat Vastine: Teknisen lautakunnan tavoitteena on ollut tuottaa palvelua mahdollisimman edullisesti kaupunginvaltuuston antamien taloudellisten edellytysten kehysten puitteessa. Usein on kyse siitä, että poiketaan aikaisemmin tehdyistä ohjelmista priorisoimalla muita suorituksia. Talousarviovuonna venesatamien panostuksissa keskityttiin Hermaninkadun venesataman ruoppaamiseen ja laiturirakenteisiin. Sataman ansiosta österbyläisille saatiin n. 70 uutta venepaikkaa. Österbyn uudet ja ajanmukaiset laituripakat ovat tosin vaikuttaneet negatiivisesti keskikaupungin venepaikkoihin, sillä kaikilla keskikaupungin venepaikoilla ei ole hyvän venesataman edellytyksiä. Venepaikkojen kysyntään vaikuttavat mm. pysäköintipaikat, kuormausmahdollisuudet, laitureiden tekninen kunto ja ennen kaikkea veden syvyys. Veneiden määrä on yleisesti ottaen kasvanut, ja veneet vaativat syvempää vettä kuin silloin, jolloin laiturit rakennettiin. Suurin osa vapaista laituripaikoista sijaitsee juuri sellaisilla alueilla, jotka pitää ruopata. Tekninen lautakunta on vuosittain pyytänyt huomattavia määrärahoja venesatamien parantamiseen (esim. ruoppaamiseen) saadakseen satamat houkuttelevimmiksi. Lautakunta toteaa myös, että suurin osa vapaista venepaikoista muodostuu epätarkoituksenmukaisista venepaikoista, jotka sijaitsevat matalassa vedessä (etenkin Barckenin niemellä). Nykyään kysytään yhä syvempiä ja leveämpiä venepaikkoja. Vastine: Kiinteistöt Kiinteistöhallinnon ajanmukaiset välineet, kuten huoltokirjojen käyttö ja kuntotarkastuksien tekeminen tavoitteena toteuttaa hyväksyttyyn huoltotasoon vaadittavat toimenpidesuunnitelmat, parantavat pitkällä aikavälillä kiinteistöjen kuntoa. Talousarvioehdotuksen rajoitusten puitteessa ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa kiinteistöjen kunnossapidon nykytilannetta. Ostettaessa pienempiä ostopalvelukokonaisuuksia on käynyt ilmi, että suunnittelu-, ohjaus- ja ostopanokset ovat suhteettoman suuret silloin, kun kilpailutetut ostopalvelut realisoidaan. Konsulttityöt kuluttavat myös paljon oman henkilöstön aikaa. Rakennus- ja korjaushankkeiden suunnitteluun ja korjaustöihin on osoitettava riittävästi päteviä voimavaroja, jotta päästäisiin hyvään tulokseen. Alkuvaiheen oikeat ratkaisut vaikuttavat rakennuksen

12 laatuun ja tuleviin kustannuksiin. Yhteistyösopimuksissa ei myöskään pidä poiketa periaatteista. Kaupunginhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi lautakuntien kehittämistoimikunnan loppuraportista antamat lausunnot. Kaupunginhallitus päätti myös merkitä, että kiinteistöhallintoa ja kaupungin omaisuusstrategiaa koskevat kysymykset ovat työn alla ja että lopullinen ehdotus esitellään tänä vuonna. Tekninen lautakunta on aikaisemmin antanut ehdotuksensa kiinteistöhallinnon kehittämiseksi. Ehdotuksen pitää pitkällä aikavälillä mm. sisältää kunnossapitotason, joka on suhteutettu todelliseen tarpeeseen. Kaupunginsihteeri toteaa lisäksi, että kiinteistöhallintokysymystä käsitellään erikseen syksyllä Vastine: Aluesuunnittelu Aluesuunnittelun pitäisi saada enemmän resursseja. Ostopalvelumahdollisuuksia (konsulttipalveluita) ei ole käytetty myönnettyjen määrärahojen mukaisesti. Kuluvana vuonna tilanne on muuttunut siten, että on huomattavasti enemmän suoritettu hankintoja, minkä vuoksi konsulttipalvelumäärärahojen käyttö on kasvanut niin paljon, että koko kuluvan vuoden määräraha tullee käytetyksi. Suunnitteluteknikko on suurimman osan vuotta ollut sairaslomalla, ja hän on jäänyt eläkkeelle Aluesuunnittelun suunnittelutehtäviin tullaan palkkaamaan suunnittelija (nuorempi insinööri tai arkkitehti, mahdollisesti kokenut teknikko) työsopimussuhteeseen, mikä parantaa tuntuvasti suunnittelutyötä. Toimen hakuaika on syyskuussa Henkilöstöstrategia Vastine: Vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan henkilöstötilinpäätös, josta pitää näkyä tilintarkastajien pyytämät tiedot. Pelastuslaitoksen henkilöstön ylityötunnit johtuvat lähinnä sairauspoissaoloista. Teknisen keskuksen ylityötunnit johtuvat pääasiassa talven hälytyksistä, jotka koskivat kiinteistöpoolia ja ajoneuvoja. Tulosalueita on kehotettu rekisteröimään myös lyhyet sairaupoissaolot.

13 Henkilöstöstrategia on tekeillä. Työ on viivästynyt sairauspoissaolon vuoksi. Henkilöstöstrategia koskee mm. henkilöstön palkkausta, henkilöstön mitoitusta jne. 4. Yhteenveto Tavoitteita ja mittareita täsmennetään/parannetaan edelleen. Mittarien tulokset täytyy voida analysoida. Sisäistä tarkastusta pitää edelleen kehittää. Koulutus alkaa marraskuussa Tulosalueiden yhteistyön tärkeyttä painotetaan edelleen. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi. PÄÄTÖS: Jäsen Pirkko Grönroos ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksen d-kohtaan seuraavaa lisäystä: Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Lindholm ja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannattivat ehdotusta.

14 Jäsen Ulla Lindström-Dahl ehdotti seuraavaa lisäystä f-kohtaan: Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Jäsen Lili-Ann Junell-Kousa kannatti ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen em. lisäyksin kv 7 Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Hyväksyä tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esitetyt vastineet/kommentit. b. Kiinnittää tulosalueiden huomiota toimintakertomuksen tärkeyteen. Toimintakertomus pitää laatia siten, että tilintarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto ja muut asianosaiset voivat mahdollisimman yksinkertaisesti arvioida, onko kaupunginvaltuuston/lautakunnan/johtokunnan asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettu. c. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa arvioimaan sairaankuljetustoimintaa viimeistään v d. Kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa tehostamaan terveyskeskuksen tietokonejärjestelmän päivitystä. Työ on priorisoitava korkealle. Selvitetään kuuden länsiuusmaalaisen kunnan it-yhteistyömahdollisuuksia, etenkin terveyskeskusten suoria yhteyksiä e. Merkitä, että tiedottaminen sisäisestä tarkastuksesta ja sen tärkeydestä jatkuu. Laaditaan uusi riskikartoitus. f. Merkitä, että henkilöstöstrategia on tekeillä. Henkilöstöstrategia valmistuu tänä vuonna siten, että siihen sisältyy täydellisen henkilöstötilinpäätöksen elementit. Arviointikertomuksen johdosta em. asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle ja tilintarkastuslautakunnalle tiedoksi.

15 KV kh 19 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Merkitä kehittämistoimikunnan loppuraportin tiedoksi sekä todeta, että toimikunta on saattanut työnsä päätökseen. b. Merkitä kaupunginhallituksen asettaneen johtoryhmän energialaitoksen strategista selvitystä varten. c. Pyytää kaikilta lautakunnilta/johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta lausuntoa toimikunnan ehdotuksista helmikuun 2003 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ottaa kantaa toimikunnan ehdotukseen sen jälkeen, kun lausuntojen antoaika on umpeutunut. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kh 38 Seuraavilta on saatu lausunnot: - sosiaali- ja terveyslautakunta - opetuslautakunta - museolautakunta - tekninen lautakunta - asemakaavalautakunta - liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta - yhteistyötoimikunta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ( ) ehdottaa laadittavan kokonaissuunnitelma Tammisaaren vanhusten erityisasumista varten, liite 38. Opetuslautakunta ( ) toteaa, että Yritystaidon ehdotus omasta yksiköstä eli tilapalvelusta, johon kuuluvat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä siivous- ja ruokapalvelut, antaa tulosalueelle mahdollisuuden keskittyä koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan ydinprosessien kehittämiseen. Opetuslautakunta pitää tämän vuoksi erittäin tärkeänä kiinteistöhallinnon kehittämistä. Tällaisessa kehityksessä prosessi- ja tiimiajatteluun kouluttaminen ovat luonnollinen ja välttämätön osa, jotta yksiköiden toiminta saadaan kivuttomaksi. Museolautakunta ( ) - näkee myönteisiä piirteitä prosessi- ja tiimiajattelussa.

16 - huomauttaa, että museo on verrattain pieni yksikkö, joka jo osittain toimii tiimimallin mukaan. - huomauttaa, että mallin johdonmukainen toteuttaminen edellyttää pitkää siirtymäaikaa. Tekninen lautakunta ( ) - pitäytyy aikaisemmin ( ) kehittämisraportista antamissaan kommenteissa, jotka muodostavat pohjan kehitystyölle. Lautakunta toteaa myös, että myöhemmin eli sen jälkeen kun lautakunta on viimeksi käsitellyt kehittämisraporttia on perustettu ( ) liikelaitos nimeltä Tammisaaren Vesi Jätehuoltoyhteistyötä on myös ehdotettu. - toteaa, että rakennesuunnitelmaa tarkisteltaessa pitää myös ottaa huomioon vesipalvelujen kehittämissuunnitelma. - toteaa, että sektorille pitää antaa mahdollisuus osallistua eri osahankkeiden kehittämistyön suunnitteluun ja ohjaukseen. Asemakaavalautakunta ( ) ilmoittaa seuraavaa lausuntonaan kehittämistoimikunnan ehdotuksesta: - Lautakunta pitäytyy lautakunnasta, delegoinnista ja yhteistyöelimestä antamissaan kommenteissa. - Lautakunta ottaa mielellään vastaan toimikunnan ratkaisumallin, jonka mukaan kehittämistyö delegoidaan hallintoyksiköille. - Lautakunta toteaa, että nk. Struktur II -toimikunnan työalat ovat supistuneet, koska keskeiset markettisuunnitelmat ovat toteutuneet ja koska asema- ja ratapiha-alueen kehittämiskaava on hyväksytty asemakaavalautakunnan edelleen käsiteltäväksi. Sjöängeniä, Näseuddenia ja Björknäsiä voidaan jatkossa käsitellä taajamakaavan tarkistuksen yhteydessä. - Lautakunta katsoo, että Struktur II -toimikunnan voisi tässä vaiheessa korvata kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikunnalla tai se voisi toimia kauppasataman/satama-alueen suunnittelutoimikuntana. Liikunta- ja nuorisotoimen johtokunta ( ) ei ole antanut erillistä lausuntoa loppuraportista, koska ehdotus ei erityisemmin koske liikuntaa ja nuorisoa. Yhteistyötoimikunta ( ) merkitsi seuraavat näkökohdat kehittämistoimikunnan loppuraportista: - On tärkeätä varata koulutusmäärärahoja talousarvioon. Henkilöstölle on ilmoitettava, kuinka prosessi edistyy. - Tyky-ohjelma on otettava huomioon henkilöstöstrategiaa laadittaessa. - Todetaan, että Tammisaaren kaupungin IT-osastolla voisi olla huomattava rooli paikallisen IT-yhteistyön kehittämisessä. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. merkitä annetut lausunnot tiedoksi. Asiana lausunnot eivät ole ristiriidassa kehittämistoimikunnan ehdotusten kanssa.

17 b. hyväksyä kehittämistoimikunnan alla mainitsemat edelleen kehitettävät osahanke-ehdotukset: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - suunnittelun jatkuminen - kauppasatama/satama-alue - maakuntamuseon näyttelyhalli, suunnittelun nykytilanne - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - sähkölaitos - ruokatalousselvitys c. seuraavaa yksittäisistä osahankkeista: - Prosessi- ja tiimiajattelu Hallinto organisoidaan uudelleen siten, että se pohjautuu prosesseihin. Uudelleen organisointi aloitetaan taloushallinnosta/palkanlaskusta, joka on pilottihankkeena osallistunut prosessi- ja tiimiajattelukoulutukseen. Vastuu prosessi- ja tiimiajattelun jatkokoulutuksesta siirtyy tulosalueelle Yleishallinto. - Markkinointi Laaditaan ehdotus markkinointiohjelmaksi. Kaupunginjohtaja vastaa markkinointiohjelmasta. - IT-yhteistyö Selvitetään mahdollisuudet tehostaa IT-yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tuulosalue Yleishallinto vastaa selvityksestä. Tietoyhteistyötä Tammisaaren terveyskeskuksen ja Länsi-Uudenmaan sairaalan kanssa selvitetään, jotta yhteistyö voidaan aloittaa mahdollisimman pian edellyttäen, että yhteistyö on teknisesti ja taloudellisesti motivoitua. - Teknisen palvelun tyky-ohjelma Tyky-ohjelman jatkokehitystä selvitetään samalla, kun laaditaan henkilöstöstrategia. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on antaa ehdotus henkilöstöstrategiaksi. - Maakuntamuseo

18 Merkitään, että on asetettu rakennustoimikunta ja että museohallin suunnittelu jatkuu. - Senioriasuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolle siirretään vastuu senioriasumisesta, joka sisältää palveluasumisen ja Fridebon vanhainkodin korjauksen. Vanhustenhuollon tilatarpeesta laaditaan hankesuunnitelma, joka valmistuu elokuussa Kiinteistöhallinto Merkitään, että kiinteistöhallintokysymys, joka sisältää kaupungin omaisuusstrategian, on työn alla. Kaupunginhallitukselle esitetään tänä vuonna lopullinen ehdotus. - Energialaitos Merkitään, että kaupunginvaltuusto on ottanut kantaa energialaitoksen asemaan. - Säännöt vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi kiinteäksi asunnoksi Merkitään, että asia selvitetään rakennusjärjestyksen tarkistuksen yhteydessä. - Kauppasatama Merkitään, että tekninen keskus/aluesuunnittelu valmistelee asiaa. - Ruokatalousselvitys Merkitään, että asia esitellään erikseen kaupunginhallitukselle. d. merkitä, että em. ehdotukset tarkoittavat mainittujen kehittämishankkeiden integroimista jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle on annettu selvät vastuuselostukset. e. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle edellä mainitun tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kv 9 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi. PÄÄTÖS: Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ehdotti raportin palauttamista kaupunginhallitukselle, jonka pitää asiana esitellä loppuraportti kaupunginvaltuustolle.

19 Jäsen Sig-Britt Sahlberg kannatti palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 24 ääntä, kun taas 10 vastusti sitä. Yksi (1) jäsen jätti äänestämättä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen palautusehdotuksen kh 19 Palautuksen johdosta todetaan, että kehittämisprosessia on selvitetty melko laajasti asian valmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuuston rooli prosessissa käynee myös ilmi valmistelutekstistä. Perusajatus, jonka mukaan kehittämisprosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon, käy myös ilmi asian valmistelusta. Kaupunginhallituksen ylin vastuu hankkeiden edelleen kehittämisestä sekä lautakuntien/johtokuntien konkreettinen vastuu hankkeista käy myös ilmi asian valmistelusta. Lautakuntien/johtokuntien pitää informoida kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, miten hankkeet edistyvät. Kaupunginvaltuustolle voidaan informoida esim. vuotuisen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuuston hyväksynnän vaatimat hankkeet esitellään tietenkin kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten. Kaupunginvaltuusto on jo ottanut lopullisesti kantaa energialaitoskysymykseen ja museohallin näyttelyhallikysymykseen, minkä vuoksi nämä hankkeet eivät ole mukana. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan kehittämisprosessi jatkuu siten, että alla mainittuja hankkeita kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - kiinteistönhallinta - markkinointi - IT-yhteistyö - kauppasatama/satama-alueen suunnittelu - säännöt siitä, kuinka ja koska vapaa-ajan asunnon voi muuttaa kiinteäksi asunnoksi - ruokatalousselvitys

20 b. merkitsevän kehittämisprosessin jatkuvan siten, että prosessi integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset. Tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät kustakin prosessista aikaansaadut konkreettiset päätösehdotukset. c. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa lopullisesti kantaa näihin hankkeisiin sen jälkeen, kun hankkeiden valmistelu on saatettu päätökseen: - senioriasuminen - kiinteistöhallinta - kauppasataman suunnittelu - ruokatalousselvitys d. merkitsevän, että kaupunginvaltuusto ottaa kantaa myös muihin hankkeisiin sitä mukaan, kun ne vaativat erillistä talousarviomäärärahaa tai johtosääntöjen tarkistusta. PÄÄTÖS: Asia palautettiin kaupunginhallituksen I varapuheenjohtajan Jörn Donnerin ehdotuksesta kh 9 Palautuksen johdosta päätösehdotuksen raportointia ja hankkeiden aikarajoja on muotoiltu uudestaan. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston a. merkitsevän ja hyväksyvän kehittämistoimikunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka lähtökohtana on, että näitä prosesseja kehitetään edelleen: - prosessi- ja tiimiajattelu - senioriasuminen - teknisen palvelun tyky-ohjelma - ruokatalousselvitys - markkinoinnin suunnittelu Prosessit integroidaan jatkuvaan hallintoon. Kullekin hankkeelle annetaan selvät vastuuselostukset ja aikarajat. Kaupunginhallitukselle on raportoitava vähintään kerran vuodessa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ne kunnan viranomaiset, joilla on pätevyys lopullisesti päättää asiasta (julkishallinnossa noudatettava periaate tiukoista pätevyysrajoista), käsittelevät konkreettiset päätösehdotukset

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa.

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa. Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginhallitus 15 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto 1 29.01.2017 Kunnallisvalitus / Outi McDonald, Olli Mustonen 1635/33/2012, 553/10/2010 KH 16.01.2017 6 Helsingin hallinto-oikeus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10 APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY Stpj 15.3.2012, 10 Liite A Pietarsaaren kaupunki on rekisterinpitäjänä useilla hallinnonaloilla, joissa edellytetään tietosuojan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH Kaupunginhallitus 165 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 52 15.05.2017 Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH 08.05.2017 165 Kemijärven kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 17.12.2013

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh Kaupunginhallitus 269 02.11.2015 Kulttuurilautakunta 33 17.11.2015 Kulttuuripoliittinen ohjelma 49/12.03.00/2014 KH 269 (Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2014 15 tehtiin aloite kulttuuripoliittisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot