Työhyvinvointi muutoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi muutoksessa"

Transkriptio

1 Ihminen muuttuvassa työyhteisössä Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Työhyvinvointi muutoksessa Prof. Jorma Rantanen JyU hallituksen puheenjohtaja

2 Sisältö Työhyvinvointi Muutoksen anatomia Muutoksen hallinnan kriittiset ehdot Yhteisö muutoksessa Yksilö muutoksessa Onnistuneen ja epäonnistuneen muutoksen tunnusmerkkejä Muutoksen hyvinvointi- ja terveysvaikutukset Johtopäätöksiä

3 Sosiaali- ja terveystyö Eroaa bulkkituotantoyhteisöistä ; Johtamisparadigmat eroavat Koulutustasovaatimus korkea Huomattava osa henkilöstöstä alan sisällä koulutettua Korkean koulutustason yksilöt tekevät perustuotantoa Sisäsyntyinen työmotivaatio ja itsensä johtaminen tärkeä Vuorovaikutus kaikessa ratkaisevassa asemassa ja poikkeaa esim. Kaupallisesta asiakastyöstä: kommunikaatiotaidot, ihmissuhdetaidot, empatia, etiikka Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen ethos Useat työhyvinvoinnin edellytykset täyttyvät rakenteellisesti, esim. työn haasteellisuus, jatkuva oppiminen, vuorovaikutus Monia kuormitus- ja rasitustekijöitä: Sosiaalityössä:Vaihtuvat ympäristöt ja asiakkaat, yksintyöskentely, lukuisat ympäristötekijät, työaikapaine, osaamishaasteet Terveydenhuollossa: Alan nopea kehitys, instituutiot, laaja asiakaskirjo, epätyypilliset työajat, fyysinen ja psyykkinen kuormitus

4 Työhyvinvointi

5 Työkyky ja työhyvinvointi Työkyky Kyky selviytyä päivittäisistä ja tulevista sekä pitkäjänteistä paneutumista vaativista työtehtävistä menestyksekkäästi, laadukkaasti ja tehokkaasti Työhyvinvointi Kyky selviytyä työtehtävistä kohtuuttomasti kuormittumatta ja mahdollisuus nauttia työn tuloksista ja voida vaikuttaa omaan työhönsä sekä saada oikeutettua palautetta ja tukea esimiehiltä työtovereilta, ja työyhteisöltä. Työ ja työyhteisö tarjoavat terveelliset, turvalliset, jatkuvat ja laadullisesti korkeatasoiset sekä kannustavat, työtä, työoloja ja työntekijää kehittävät työolosuhteet ja työympäristön.

6 Mitä työhyvinvointi on? Yksilötasolla Kiinnostus ja motivaatio omaan työhön (mielekäs työ) Hyvä työkyky ja osaaminen (perusterveys ja ammattitaito) Työn vaatimusten ja kapasiteettien tasapaino, itsesäätely, (Karasek: Demand-control) Palkitseminen, oikeudenmukaisuus (Siegrist: Effort-reward) Turvallinen työsuhde Yhteisötasolla Työpaikan turvallisuus ja terveellisyys (työsuojelu ja työterveyshuolto) Asianmukaiset työtilat ja työvälineet Hyvä työn organisointi ja sen jatkuva kehittäminen (osallistumisperiaate) Moderni johtamiskulttuuri (transformationaalinen) Hyvin organisoitu ja säännöllinen vuorovaikutus (työkokoukset, tiimikokoukset, kehittämishankkeet) Henkilöstön jatkuva kehittäminen Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen

7 Miksi THV on tärkeä? Hyvinvoinnin itseisarvo Luovuus ja innovatiivisyys Henkilöstön työmotivaatio ja työkyky Työterveys ja -turvallisuus Henkilöstön organisaatioaffiniteetti, pysyvyys Rekrytointikilpailukyky Julkinen ja partneri-imago Tuotteiden ja palvelujen ja tulosten laatu Tuottavuus ja tuotteliaisuus

8 Palveluorganisaatio Työelämä Johtaminen Työn sisältö Motivaatio Sosiaalipolitiikka Työyhteisö ja työilmapiiri THV Kompetenssit Terveys ja työkyky Työympäristö, terveys ja turvallisuus Työn organisointi Yksityiselämä

9 Muutoksen anatomia

10 Muutoksen piirteitä Epäjatkuvuus työssä ja organisaatiossa Koetaan epävarmuutta ja turvattomuutta Huonot esimerkit keskusteluttavat Muutoksen syitä, motivaatiota ja tavoitteita pohditaan Johtoa ja erityisesti ulkopuolisia asiantuntijoita kohtaan tunnetaan epäluuloa Ihmisten ja tehtävien uudelleenasemointi synnyttää ristiriitoja, epäonnistumisen tai voiton tunteita ja kuormittaa ihmissuhteita Luo uusia motivaatiovirikkeitä tai tuhoaa motivaatiota Luottamus nousee tärkeäksi muuttujaksi Oikeudenmukaisuus ja perustelut tärkeitä Voittajiin kiinnitetään suhteettomasti huomiota, häviäjät saavat hävetä nurkissaan Muutoksen onnistuminen edellyttää: Johdon työtä nyrkit savessa Kaikkien osallistumista alusta alkaen Ihmisten huomioon ottamista Jatkuvuuksien varmistamista Aikaisemman kehityksen perustalle rakentamista

11 THL, Laaja sosiaalialan arvo- ja muutosjohtamisen Tutkimuskatsaus (E. Pekkarinen 2010): yhteiskunnan monitasoinen sosiaalis-taloudellis-kulttuurinen reformi aiheuttaa erityisiä paineita sosiaalipalvelujärjestelmän rakenteille ja toimijoille, muutosjohtamisen taidot korostuvat: kustannustehokasta asiajohtamista (management) ja työntekijöitä tukevia sekä sosiaalialan arvoja puolustavaa arvojohtamista (leadership) eurooppalaistutkimuksissa muutos liitetään uuden julkisjohtamisen paradigmaan (NPM) amerikkalaistutkimuksista uuden NPM diskurssi on jo vakiintunut niin, ettei sitä korosteta johtamisen tavoilla on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen tulokset tukevat transformatiivisen johtamistyylin tuloksellisuutta erityisesti muutostilanteissa. (EVB- johtaminen ei sovellu hyvin) johtamisen tehokkuus ja vaikuttavuus etusijalla amerikkalaistutkimuksissa (NPM paradigma ohjaa tutkimusta?) sosiaalialan johtamiseen erikoistunutta koulutusta tulee Suomessa lisätä nais- ja vähemmistönäkökulmaa lisää (naisvaltainen henkilöstö) historiantutkimus tekee näkyväksi yhteiskunnallisen kontekstin merkityksen sosiaalialan johtamisen tarkoitukselle ja käytännöille

12 Muutoksen hallinnan kriittiset ehdot Yhteisö muutoksessa Muutoksen aloite: oma/vieras/ulkoinen Muutoksen perusteet ja luonne: kehittävä/typistävä Aina stressi, pahimmassa tapauksessa kriisi Muutoksen tarkoitus; ei muutosta muutoksen vuoksi Testaa johtamisen kyvykkyyden Luottamus ja koheesio tärkeä Muutoksen kustannus/vaikuttavuus ja kustannus/hyöty etenkin pitkällä aikavälillä Huomattava osa (jopa 60-90%) muutos- ja uudelleenorganisointihankkeista epäonnistuu. (90-95% strategioista jää toteutumatta) Sirkin, Harvard Business Review Oct /3 Change management projects fail. The reason is ignorance of hard facts: - Competence of change agent - Participation and motivation of the organization to be changed - Support of top management - Too many change projects simultaneously. Ja toisaalta: Muuttumattomuus johtaa varmasti kuolemaan

13 Yksilö ja ryhmät muutoksessa (Fullan 2003) Muutos ei ole tekniikoita vaan kulttuuria. Ratkaisevia: eettis-moraalinen tavoite (missio) vuorovaikutus, osallistuminen tietopohja muutosprosessin ymmärtäminen koherenssin vahvistaminen (Antonowsky) luottamus

14 E.Pekkarinen 2010: Tutkimustarpeet Muutosevaluaatio Meta-analyysit Johtamismenetelmät ja tyylit Tehokkuus vs. Vaikuttavuus (myös asiakasnäkökulmasta) Työolosuhteet (suhteessa johtamiseen) Sukupuoli- ja vähemmistö-ulottuvuus Sukupolviulottuvuus (EVB- käytännöt palvelutyössä)

15 Kaksi johtamismallia Vaihtokauppajohatminen Johtajakeskeistä, yksisuuntaista, vaihtokauppa Johtajat tietoisia Siegristin balanssista Johtaminen keskittyy ajankohtaisiin ongelmiin Johtajat luottavat perinteisiin menetelmiin: ohjaus, palkinnot, sanktiot, Johtajat asettaa tavoitteet ja palkitsee suoriutumisesta Johtajuus riippuvainen johtajan kyvystä valtuuttaa alaistensa parhaaseen suoritukseen Kehittävä muutosjohtaminen Johtaminen visionääristä ja ennakoivaa ja luo uusia odotuksia työntekijöille Johtajat erottuvat kyvyllään inspiroida, huomioida yksilöt, stimuloida intellektuaalisesti ja vahvistaa ethosta Johtaminen perustuu yhteiseen kehittämiseen ja luottamukseen Johto tukee ja kannustaa jatkuvaa oppimista ja itsenäistä ongelmanratkaisua Johto on viestintätaitoista, manageraalisesti kyvykästä, ja sitouttaa alaiset emotionaalisesti Johto motivoi alaisensa ylittämään konventionellit vaihtokauppa-odotukset ja ylittämään itsensä Soveltuu paremmin sosiaali- ja terveystyöhön

16 Muutoksen hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

17 Mental Health Index: Please indicate for each of the five statements which is closest to how you have been feeling over the last two weeks. 1) I have felt cheerful and in good spirits; 2) I have felt calm and relaxed; 3) I have felt active and vigorous; 4) I woke up feeling fresh and rested; 5) My daily life has been filled with things that interest me. Categories: All of the time; Most of the time; More than half of the time; Less than half of the time; Some of the time; At no time. Total score on all statements (0 5), amounting to a potential score from zero to 25, multiplied by four to get a score out of 100. Source: EQLS 2007.

18 Demands Health outcomes from work stress C o n t r o l Low strain Passive Active High strain Karasek-Theorell HT, GABA, DA, Cort Mental health outcomes Stress reactions Burnout Depression Behavioural changes Sleep disorders Psychological or psycho-social overload Demand-Control imbalance Effort-reward imbalance CRF, DA, NA Amygdala, Hippocampus HPA axis (CRF, ACTH, Cort.) Memory,Vigilance Learning, Activity Hypertension Hyperlipidaemia Overweight Metabolic syndrome C-reactive protein Homocysteine Somatic outcomes CHI, Stroke Peptic ulcer Injuries Immunosuppression Effort Siegrist 1996 Reward Occupational outcomes Biphasic response Working memory Work motivation Competence Work disability Early retirement

19 Siegristin inbalanssi (Lähde: Siegrist 2010) Alkoholiriippuvuus: OR 1.9 (men) Tyyppi 2 diabetes: OR 1.6 (men) Niska-hartiaoireyhtymä: OR 1.4 Huono fyysinen kunto: OR 1.4 Heikko mentaalinen suorituskyky: OR 1.3

20

21 Kuolleisuus vs. työsuhteen jatkuvuus (Source: Kivimäki et al. Am J Epidemiol 2003; 158: ). 2 1,5 Precarious job increases mortality = social poison! 1 0,5 0 TilapäinenPysyvä Permanent Tilapäisestä pysyväksi

22 Mental working capacity and ageing (Hänninen 1989, Rantanen 2003, Ilmarinen 2006, Sing-Manoux et al. 2012) Simple short-term memory Complex short-term memory Spatial & time orientation Long-term memory Verbal reasoning Numeric skills Vocabulary Inductive reasoning Learning capacity Evaluation capacity Synthetic capacity

23 Job Stress Psychosocial quality of work and cardiovascular mortality (Kivimäki et al. 2002, Siegrist 2003, Vahtera et al. 2004, Kivimäki et al 2003) 5,5 5 4,5 4 Depression 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Job strain Effort-Reward Imbalance Downs izing Bullying Newly recognised stressrelated diseases: -CHD, stroke, HBP -Karoshi -Diabetes II -Sleep disturbances -Depression Nmax=812 (73 deaths); mean follow-up 25,6 years J.Rantanen/Modena04

24 alkavuus /1000 työvuosi Työkyvyttömyyden riskitekijöitä (Vahtera et al. Occup Environ Med 2010;67: ) 12 tekijää, 10 TTH:n vaikutettavissa Työntekijä-asema Vuorotyö Työstressi Liikunnan puute BMI Rasittuneisuus Huono terveys Masennuslääkkeet Kipulääkkeet Pitkäaikaissairaus Mies Mies Nainen Nainen Yl. Yl. toimihenk toimihenk Al. Al. toimihenk toimihenk Työntekijä Työntekijä Päivätyö Päivätyö Iltavuoroja Iltavuoroja Yövuoroja Yövuoroja Työstessi Työstessi pieni pieni Työstessi Työstessi suuri suuri Ei Ei tupakoi tupakoi Tupakoi Tupakoi Liikkuva Liikkuva Liikunnan Liikunnan puute puute BMI BMI <30 <30 BMI BMI 30-> 30-> Ei Ei rasittunut rasittunut Rasittunut Rasittunut Terveys Terveys hyvä hyvä Terveys Terveys huono huono Ei Ei masennuslääk masennuslääk Masennuslääkitys Masennuslääkitys Ei Ei kipulääk kipulääk Kipulääk Kipulääk Ei Ei pitkäaikaissair pitkäaikaissair Pitkäaikaissairaus Pitkäaikaissairaus

25 Pitkäaikaisterveet n. 28%? Terveet ja työkykyiset 42% On sairauksia Ei työrajoituksia 15% Merkittävä terveysvajaus Huono työkyky 15%

26 Self-reported health symptoms among workers at years in 10 EU Countries Heart disease HBP High Cholesterol Diabetes Arthritis Cataract Diabetes 2

27 Determinants of work ability (Source : Ilmarinen 2006) OHS OSH Family R Work ability R Neighbourhood Community R Work and working conditions R Values, attitudes, motivation R Competence and skill R Health and functional capacity R R2= Explanatory power

28 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 Varhaisen eläköitymisen sunnitelmat vs. työolot (Siegrist et al. Eur. J.Public Health ) Karasek: Demand control imbalance Siegrist: Effort reward imbalance

29 Mitä käytännössä?

30 WHP malleja Paradigma Toiminnan pääkohde Toteutus Maa esimerkki Työntekijän elämän- ja työtapoihin suuntautunut, (behavioural-malli). Työntekijän henkilökohtainset elinja työtavat Workers Wellness Programmes Ulkoinen palvelu, for profit service USA, UK Työympäristöön ja työoloihin sekä työn organisointiin kohdistuvat mallit (facilitoiva malli). Varmistetaan työn terveellisyys ja hyvinvointi työympäristöä, työyhteisöä ja organisaatiota kehittämällä. God arbetsmiljö, Gott arbete, samarbete, medbestämmande. Työpaikan omaa kehittämistoimintaa. Ruotsi, Tanska, Norja Workplace health promotion WHP.. Edistetään työntekijän terveyttä terveyskäyttätymistä ja työtapoja kehittämällä Ensin yleisten terveyden edistämisen strategioiden siirtäminen työpaikoille paljolti ulkoisten toimijoiden interventiona) Saksa, EU:n WHP ohjelmat, ENWHP Aluksi 1990-luvulla WHP + Työympäristömalli Työntekijän terveyttä ja työpaikan terveellisyyttä ja työympäristöä kehittävä toiminta Yksilön terveyden ja työympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen integroitu. Ulkoiset toimijat ja työpaikka yhteistyössä. Saksa, EU:n WHP ohjelmat, ENWHP Myöhemmin (2000 -) Resurssilähtöinen malli. Vahvistetaan ja kehitetään työntekijän ja työpaikan työelämäkapasiteetteja ja kyvykkyyksiä. Kokonaisvaltainen, työterveyden ja työkyvyn, työympäristön, työyhteisön ja organisaation kehittäminen (ns. TYKY) työpaikan kaikkien osapuolten ja ulkoisten toimijoiden yhteistyönä. Suomi, jossain määrin Saksa, Itävalta

31 Jaksamista ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä Ylipitkät työajat Vaarallinen ja epäterveellinen työympäristö Huono työn organisointi Kiire ja aikapaine Osaamisvajaus Jatkuva stressi Huono työilmapiiri Ylisuuret tuottavuus-, laatu ja turvallisuusvaatimukset Työttömyyden uhka Krooniset sairaudet

32 Henkistä työkykyä heikentäviä tekijöitä Krooniset somaattiset sairaudet Mielenterveysongelmat, masennus ja masennuslääkitys Unihäiriöt Ylipitkät työpäivät Ikääntyminen Krooninen stressi Työilmapiiriongelmat, syrjintä, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä Osaamisvajaus Epävarma työsuhde, pätkätyöt

33 Jaksamista ja hyvinvointia tukevia tekijöitä Pitkäaikainen turvattu työsuhde Hyvä työympäristö Mielenkiintoinen, haastava työ Korkea ammattitaito ja osaaminen Hyvä johtaminen Työtovereiden, työyhteisön ja esimiehen tuki Hyvä työn organisointi Hyvät työvälineet Työterveyshuolto TYKY-toiminta

34 Työterveyshuollon toimenpiteet työuran pidentämiseksi Yksilöön ja ryhmiin suunnatut toimenpiteet Työhön ja työympäristöön suunnatut toimenpiteet Perustarkastus Ikäryhmätarkastukset Terveyden edistäminen Elinikäinen oppiminen TYKY Pitkäaikaisterveet n. 28%? Riskiympäristön seuranta Rakenteellinen ja primaaripreventio Perustarkastus Ikäryhmätarkastukset Terveyden edistäminen Elinikäinen oppiminen TYKY Terveet ja työkykyiset 42% Terveet, työkykyiset 42% Riskiympäristön seuranta Rakenteellinen ja primaaripreventio Varhainen diagnoosi Työperäisyyden tarkastelu Ehkäisevät toimenpiteet Varhainen puuttuminen Hyvä hoito TYKY Hyvä hoito Sekundaari- ja tertiaaripreventio Varhainen kuntoutus TYKY On sairauksia Ei työrajoituksia 15% Merkittävä terveysvajaus Huono työkyky 15% Työn ja työympäristön sopeuttaminen Työn ja työympäristön sopeuttaminen Kevennetty työ

35 Yhteenveto Työhyvinvointi (THV) on kompleksi monitekijäinen kokonaisuus, jonka määrittely vaihtelee määrittelijästä riippuen Terveys, työkyky, osaaminen ja työolot (työympäristö, työn organisointi ja työilmapiiri m.l. johtaminen) ovat THV:n keskeisimmät tekijät Modernissa työelämässä on tunnistettu lukuisia uusia sairauden ja terveyden ulottuvuuksia (sekä terveyttä ja työkykyä vaarantavia että edistäviä), jotka yleistyvät ikääntyessä ja joilla on merkittävä vaikutus työssä olevan väestön terveyteen (ns. Work-related diseases,wrds), jotka ovat samalla kaikkein yleisimpiä työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajia ja jotka vaikuttavat olennaisesti työkyyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja työurien pituuteen Teollisesta tavaratuotannosta lainatut johtamisen strategiat ja mallit tai NPM mallit eivät sovellu sosiaalialle. On etsittävä tai luotava mallit, jotka vastaavat sosiaalityön erityispiireteitä ja edistävät sosiaalisen työn ethoksen ja mission toteutumista Meillä on luotu malleja joilla voidaan saavuttaa korkea työhyinvoinnin taso työkyvyn ja osaamisen edistämisellä, hyvät työolot järjestämällä, johtamista kehittämällä esimerkiksi ns. transformaalisen johtamisen suuntaan sekä työterveyshuollon työhyvinvointia edistäviä palveluja hyödyntämällä Hyvä työkyky ja sen taustalla THV ovat merkittäviä tuottavuustekijöitä

Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla

Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla Juho Vainion Säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Finlandia- talo 20.1.2011 Työurien pidentäminen Suomessa ja muualla Jorma Rantanen Työvoima ikääntyy teollisuusmaissa Euroopan väestö vanhenee. Eliniän odote

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA

PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:17 Toim. Kantolahti, T. Tikander, T. PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA TYÖHYVINVOINTIFOORUMI Helsinki 2010 Artikkelien kirjoittajat Parvikko Olavi, Rautia

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työkyvyn ulottuvuudet

Työkyvyn ulottuvuudet Helsinki 006 Työkyvyn ulottuvuudet Terveys 000 -tutkimuksen tuloksia Toimittajat Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen Julkaisijat Eläketurvakeskus (ETK) 00065 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman Työpaikat terveyserojen kaventajina - osallistamalla oikeita ratkaisuja Tietoa työstä Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman OSALLISTAMALLA OIKEITA RATKAISUJA Pia Sirola,

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI kyselytutkimus sairaanhoitajille Jari Haapala Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot